Nejvyšší státní zastupitelství

Vážený pan JUDr. Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce)

Jezuitská 4

660 55 Brno

podatelna@nsz.brn.justice.cz

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vážená paní JUDr. Lenka Bradáčová (vrchní státní zástupkyně)

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

podatelna@vsz.pha.justice.cz

 

Policie České republiky

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

Vážený pan Mgr. Robert Šlachta (ředitel)

PO BOX 41

156 80 Praha 5 - Zbraslav

uooz@mvcr.cz

 

Policie České republiky

Policejní prezidium

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

Vážený pan Mgr. Tomáš Martinec (ředitel)

pošt. schr. 62/OKFK

Strojnická 27

170 89 Praha 7

uokfk@mvcr.cz

 

 

2.4.2013

 

 

Věc: (kombinovaná žádost) trestní oznámení a stížnost na státní zástupce

 

Na základě již (i vám) podaných trestních oznámeních (TO) ze dne 9.5.2011, 31.1.2012 (to je právě na Inspekci BIS a Inspekci ÚZSI), 7.3.2012 a dalších (různě předtím – většinou v elektronické formě), tímto:

 

1.    Podávám trestní oznámení na státního zástupce MSZ Ladislava Ptáka pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že řádně nešetřil, nevyšetřil a nenechal stíhat pachatele zásadní trestné činnosti (mezinárodní organizovaný zločin – dále mafie) popsané ve zmíněných trestních oznámeních – viz jeho vyjádření č.j. 2KZN366/2012-40. Dokonce byl tak drzý, že uvedl (cituji) „výše uvedené stanovisko je konečné a vaše případné další podněty … již nebudou přezkoumávány ani nebudete vyrozumíván o jejich přijetí“ – vzhledem ke každodenním útokům dané mafie je toto pro mě zcela likvidační!!!

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Současně podávám stížnost proti jeho postupu tak, aby se TČ začaly reálně vyšetřovat!!!

 

Jak plyne z TO, to (odůvodnění nešetření TČ) je samozřejmě nesmysl, blud a konstrukt, aby se právě nikdo nic nedozvěděl a nikdo nebyl za organizovanou trestnou činnost stíhán a odsouzen.

Svým nezákonným postupem tedy umožnil mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka níže), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

Pozn: paradoxem je, že v TO byl označen za možného pachatele právě Stahl a přesto TO řešil!!!

 

Jen na majetku mi vznikla škoda – rekapitulace:

           

Ekonomické ztráty a škody a újmy celkem do III.2013 (Kč)

Oblast

Škoda od

Škoda do *)

Causa Týnec

100 000

285 000

Causa Řevnice – pozemek

3 300 000

3 300 000

Causa Řevnice - vila (spodní hranice hodnoty)

5 500 000

8 700 000

Causa Mouriho

147 000

147 000

Causa platy

2 133 110

2 133 110

Causy zahraničního pobytu (bydlení)

730 000

1 400 000

Causa Hypoteční banka

20 000

20 000

Causa T-Mobile (nemajetková újma)

200 000

500 000

Causa Allianz

735 000

735 000

Causa Tuklaty

250 000

500 000

Podnikatelské aktivity (nejnižší škoda)

10 000 000

10 000 000

Nemajetková újma za 19 let teroru od 1994 (300t./m.)

10 000 000

69 300 000

Celkem *)

33 115 110

97 020 110

*) Pozn: celková škoda není celková, ale je nižší, protože u podnikatelských aktivit se nedá výše škod vůbec odhadnout!!! I u některých dalších položek není horní limit maximální, protože jsem uvažoval nižší (průměrnou) hodnotu.

 

2.    Podávám trestní oznámení na státní zástupkyni OSZ pro Prahu 1 Alenu Řízkovou pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že řádně nešetřila, nevyšetřila a nenechala stíhat pachatele zásadní trestné činnosti (mezinárodní organizovaný zločin) popsané ve zmíněných trestních oznámeních – viz její vyjádření č.j. 0SZN48/2012.

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Současně podávám stížnost proti jejímu postupu tak, aby se TČ začaly reálně vyšetřovat!!!

 

Je zcela irelevantní, že se odkázala na šetření zkorumpované Inspekce BIS a zkorumpované Inspekce ÚZSI, kde právě pro korupci a další vztahy s organizovaným zločinem (daná mafie) jsou kryty trestné činy agentů BIS a ÚZSI i právě tím, že Inspekce nešetří žádnou trestnou činnost „svých lidí“ a vydává stanovisko, že se nic nestalo („nebylo zjištěno protiprávní jednání“)!!! Jak plyne z TO, to (odůvodnění nešetření TČ) je samozřejmě nesmysl, blud a konstrukt, aby se právě nikdo nic nedozvěděl a nikdo nebyl za organizovanou trestnou činnost stíhán a odsouzen.

Svým nezákonným postupem tedy umožnila mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

3.    Podávám trestní oznámení na státní zástupkyni OSZ pro Prahu 8 Janu Olympovou pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že řádně nešetřila, nevyšetřila a nenechala stíhat pachatele zásadní trestné činnosti (mezinárodní organizovaný zločin) popsané ve zmíněných trestních oznámeních – viz její vyjádření č.j. ZC911/2011.

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Současně podávám stížnost proti jejímu postupu tak, aby se TČ začaly reálně vyšetřovat!!!

 

Jde o to, že zdůvodnění proč nenechala stíhat mafii, založila na výmyslu, že se v daném části trestné činnosti jednalo o výkon soudu, kdy uvedla (cituji): „S ohledem na skutečnost, kdy ve věci rozhodoval nezávislý soud, jehož postup byl přezkoumán na základě vašeho odvolání Městským soudem v Praze, nelze vaše umístění v PL Bohnice považovat za nezákonné“. V TO je jasně uvedeno, že jak prvoinstanční soud (Obvodní soud pro Prahu 8), tak odvolací Městský soud v Praze byl ovlivněn (korupce či/a manipulace) danou mafií. Jak tedy plyne z TO, zdůvodnění je samozřejmě nesmysl, blud a konstrukt, aby se právě nikdo nic nedozvěděl a nikdo nebyl za organizovanou trestnou činnost stíhán a odsouzen.

Svým nezákonným postupem tedy umožnila mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

4.    Podávám trestní oznámení na neznámého státního zástupce (dokonce ani nemohu zjistit z kterého SZ), pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že poskytl moje předmětné TO OSZ pro Prahu 8 proto, abych byl dle objednávky dané mafie zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům). Toto bylo následně realizováno tokem požadavku: státní zastupitelství s mým trestním oznámením à OSZ pro Prahu 8 à OSZ v Benešově à OS v Benešově. Na základě objednávky mafie pak došlo k tomu, že po komunikaci právě do OSZ v Benešově se mě pokusil Okresní soud v Benešově zbavit svéprávnosti – č.j. 14Nc188/2012. Jen náhodou jsem svéprávnosti zbaven nebyl a navíc došlo k tomu, že soudce Petr Oslíček mě bez důkazů označil za psychopata (čímž mě zásadně poškodil)!!!

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Svým nezákonným postupem tedy umožnil mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

5.    Podávám trestní oznámení na neznámého státního zástupce z OSZ pro Prahu 8, pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že vyhodnotil moje předmětné TO tak (že jsem prolhaný paranoidní psychopat), abych byl dle objednávky dané mafie zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům). Toto bylo následně realizováno tokem požadavku: státní zastupitelství s mým trestním oznámením à OSZ pro Prahu 8 à OSZ v Benešově à OS v Benešově. Na základě objednávky mafie pak došlo k tomu, že po komunikaci právě z OSZ pro Prahu 8 do OSZ v Benešově se mě pokusil Okresní soud v Benešově zbavit svéprávnosti – č.j. 14Nc188/2012. Jen náhodou jsem svéprávnosti zbaven nebyl a navíc došlo k tomu, že soudce Petr Oslíček mě bez důkazů označil za psychopata (čímž mě zásadně poškodil)!!!

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Svým nezákonným postupem tedy umožnil mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

6.    Podávám trestní oznámení na státní zástupkyni z OSZ v Benešově Ivanu Pelyňkovou, pro podezření z naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 181 TrZák poškození cizích práv,

což vzniklo tím, že vyhodnotila moje předmětné TO tak (že jsem prolhaný paranoidní psychopat), abych byl dle objednávky dané mafie zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) – č.j. 1ZC1818/2012-3. Toto bylo následně realizováno tokem požadavku: státní zastupitelství s mým trestním oznámením à OSZ pro Prahu 8 à OSZ v Benešově à OS v Benešově. Na základě objednávky mafie pak došlo k tomu, že po komunikaci právě z OSZ v Benešově se mě pokusil Okresní soud v Benešově zbavit svéprávnosti – č.j. 14Nc188/2012. Jen náhodou jsem svéprávnosti zbaven nebyl a navíc došlo k tomu, že soudce Petr Oslíček mě bez důkazů označil za psychopata (čímž mě zásadně poškodil)!!!

 

Navíc je podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 331 přijetí úplatku a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

Svým nezákonným postupem tedy umožnila mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

7.    Žádám o jasné ale komplexní sdělení, jak bylo naloženo se všemi mými trestními oznámeními na danou mafii (některá jsem podal jen elektronicky), protože k některým podáním jsem nedostal vyrozumění. Žádám i o sdělení i k úplně prvnímu TO z roku 2003, které bylo podáno i na NSZ pod č.j. 1NZn603/2003-14 (nemohu ověřit, protože NSZ mi neodpovědělo na e-maily!!!).

 

8.    Žádám o schůzku tak, abych mohl promluvit jak s nejvyšším státním zástupcem p. Pavlem Zemanem tak i s vrchní státní zástupkyní pí. Lenkou Bradáčovou. Protože přepisuji popis trestné činnosti do nového trestního oznámení, chci o tomto jednat (nyní ho ale ještě nemám dopsané a bude mi to ještě nějaký měsíc trvat)!!!

 

Je nutné také vyřešit, nějakým reálným stavem věci v šetření TČ, situaci, kdy státní zástupci obvodních/okresních státních zastupitelství a MSZ v Praze hájí požadavky mafie i právě svoji nečinností (právě podezření na zapojení do mafie a korupci), kdy se pro více důvodů tedy nemohu na ně obrátit – kam mám směřovat trestní oznámení na mafii, aby bylo řádně šetřeno a vyřešeno sdělením obvinění?! Připomínám, že dána mafie (v souvislosti se mnou) dále zkorumpovala a/nebo zmanipulovala cca 11 soudců a desítky policistů (apod.) tak, aby působili proti mně!!!

Situace je celkově neudržitelná a odmítám takto dále žít jenom proto, že jsou v celé věci zapojeni i agenti BIS a ÚZSI (a členi ODS = „státní“ zájem), protože denně zaútočí desítky členů dané mafie, kdy např. výhrůžky a vydírání jsou velice brutální (např. různé typy smrtí… oblíbená je rakovina… až po otravu radioaktivní látkou!). Navíc i v zákulisí mě mafie neustále poškozuje a připravuje další doražení (připravují další zavření do blázince, korumpují potencionální zaměstnavatele, nechali mi odebrat řidičský průkaz skrz korupci apod.)!!! Pozn: ono jde i kromě jiného o to, že daná mafie byla zásadně účastna na privatizacích a tunely a machinacemi vydělali jako celek desítky (možná stovky) miliard Kč, což používají právě i na korupci, resp. tedy mají tolik peněz, že mohou uplatit každého i platit chod mafiánské sítě!!!

 

9.    Také zdůrazňuji a připomínám, že žádám o náhradu uvedených majetkových škod a nemajetkových újem (tabulka výše) v rámci trestního řízení (což je přípustné), protože díky finančním podvodům a machinacím této specifické „státní“ mafie (i právě díky zaplacenému výpalnému ve výši 3.300.000 Kč se ztrátou v příčinné souvislosti cca/přes 12.000.000 Kč, vyhazovům ze zaměstnání <miliónové škody> a dalších ekonomických machinací apod. – viz TO), jsem de facto bezdomovec (pokud to půjde takto dál, chcípnu na ulici jistě), rozhodně na pokraji finanční likvidace (reálně nemám žádné peníze, protože díky machinacím „státní“ mafie dlužím velké částky a neustále mi hrozí komplexní exekuce!!!).

 

10. Také pro jistotu připomínám, že se jedná o zásadní trestné činy dané hyper-mafie a to v obrovských neuvěřitelných počtech – i desítky TČ denně, což je dáno tím, že jen na útocích proti mně se podílí denně cca 50 až cca 190 osob <chápu, že nevěříte, ale je to dáno tím, že člověk s tak dobrými znalostmi se ještě pod jejich palbu nedostal… to je tím, že inteligentní lidi mafie cíleně vyhledává a ihned od mládí korumpuje do svých řad ke spolupráci – proto jich je také tolik, tj. tisíce, reálně desetitisíce a více, což je dáno zapojením více než cca 50.000 býv. agentů STB a členů komunistické totalitní nomenklatury už v roce 1990, od kdy se síť dané mafie neustále rozšiřovala>!!!

Celkový počet trestných činů spáchaných za celou dobu útoků „státní“ mafie je astronomický a právě je patrné, že mafie sází na to, že tak rozsáhlou kauzu nebude nikdo umět vyšetřit – to mě ale pochopitelně nezajímá!!!

Jde tedy o TČ zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TrZák), ublížení na zdraví (§ 146 TrZák), padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350 TrZák), zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 TrZák), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TrZák), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), útisk (§ 177 TrZák), porušování domovní svobody (§ 178 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podplácení (§ 332 TrZák), nepřímé úplatkářství (§ 333 TrZák), podvodu (§ 209 TrZák), omezování osobní svobody (§ 171 TrZák), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TrZák), nebezpečné vyhrožování (§ 353 TrZák), nebezpečné pronásledování (§ 354 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák) a poškození cizích práv (§ 181 TrZák).

Dále taky jde o TČ vražda <ve stádiu pokusu a u jiných osob> (§ 140 TrZák), účast na sebevraždě (§ 144 TrZák), zbavení osobní svobody (§ 170 TrZák), zavlečení (§ 172 TrZák), schvalování trestného činu (§ 365 TrZák), nadržování (§ 366 TrZák), nepřekažení trestného činu (§ 367 TrZák) a neoznámení trestného činu (§ 368 TrZák).

 

Z pohledu ekonomické trestné činnosti (základní smysl založení zločinecké sítě) dané mafie pak jde o TČ porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže <systémový a celostátní klientelismus a korupce v ekonomice> (§ 248 TrZák), manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250 TrZák), poškozování spotřebitele (§ 253 TrZák), zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255 TrZák), tj. špionáž a poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TrZák), tj. machinace s dotacemi. Jde o nemalé částky, reálně obrovské, protože úhrnná škoda celé mafiánské sítě bude stovky miliard Kč, ale taky klidně 1,2 bilionu Kč – raději výši škody napíši celou: 1.200.000.000.000 Kč (machinace, podvody a tunely hlavně právě při privatizacích a následném proprání peněz a tedy nezákonných aktivitách)!!!

 

Také by se měl někdo zamyslet nad tím, zda nedošlo na TČ vlastizrada (§ 309 TrZák) se spácháním TČ teroru (§ 312 TrZák), teror (§ 312 TrZák), sabotáž (§ 314 TrZák), útok proti lidskosti (§ 401 TrZák), apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402 TrZák), založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403 TrZák), projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TrZák) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 TrZák), protože "státní" mafie provádí plošné a systematické útoky proti opozičním občanům (lidé v opozici k ODS, aktivisté, whistlebloweři, nezávislí apod.) všemi, i právě zcela brutálními prostředky (včetně vražd auty, chemickými a biologickými prostředky, donucení k sebevraždě, finanční likvidace s následnou smrtí na ulici jako bezdomovci apod.)!!!

 

Speciální trestné činy proti demokratickým principům ČR, reálně zvěrstva, jsou danou mafií páchány, protože se jedná o celostátní vysoce organizovanou, speciálně hyper-technologicky vybavenou, zločineckou síť, s vývody do zahraničí (mezinárodní mafie), právě s politickými vazbami (ODS a spol.)!!!

 

Chápu, že je vlastně těžké uvěřit, že zde vyrostla uvedená mafiánská mezinárodní síť s uvedenými počty osob a danými trestnými činy, protože se o tom nehovoří – to je dáno tím, že „státní“ mafie má evidentně lidi ve všech médiích, kteří dělají propagandu ve prospěch dané mafie a současně znemožňují svobodný projev (potlačování svobody slova) tak, aby se nikdo nic nedozvěděl (právě kryto vládou ODS skrz BIS a ÚZSI)!!! Je to vlastně <ss>prosté!!!

 

 

Věřím ve spravedlnost, ale nikoliv plně v současný český mafiánský zkorumpovaný bezprávní absurdistán, který se musí od základu změnit (faktická absence reálných demokratických prvků)!!!

 

Děkuji za urychlené řešení a reálné vyřešení

 

S úctou a pozdravem