Emailů bylo posláno několik, zde jsou hlavní:

--------------------------------------------------------------------------------

From: XXXusinessXXXX@hotmail.com

To: podatelna@gibs.cz

Subject: CTMX TO na BIS-mafii 12.2014 komplexnější / finální verze

Date: Mon, 15 Dec 2014 13:59:42 +0100

 

--------------------------------------------------------------------------------

From: XXXusinessXXXX@hotmail.com

To: podatelna@nsz.brn.justice.cz; podatelna@vsz.pha.justice.cz; podatelna@msz.pha.justice.cz; podatelna@osz.pha1.justice.cz; podatelna@osz.pce.justice.cz; uooz.sekretariat@pcr.cz; uokfk@pcr.cz

Subject: CTMX TO na BIS-mafii 12.2014 komplexnější

Date: Mon, 1 Dec 2014 09:32:01 +0100

 

Nejvyšší státní zastupitelství

Vážený pan JUDr. Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce)

Jezuitská 4

660 55 Brno

Na vědomí jen e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vážená paní JUDr. Lenka Bradáčová (vrchní státní zástupkyně)

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

podatelna@vsz.pha.justice.cz

 

Městské státní zastupitelství v Praze

Vážená paní JUDr. Jana Hercegová (městská státní zástupkyně)

Náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

podatelna@msz.pha.justice.cz

 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

nábř. E. Beneše 3

110 00 Praha 1

podatelna@osz.pha1.justice.cz

 

Okresní státní zastupitelství Benešov

Arnošta 2082

XXX XX Benešov

podatelna@osz.ben.justice.cz

 

Policie České republiky

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

Vážený pan Mgr. Robert Šlachta (ředitel)

PO BOX 41

156 80 Praha 5 - Zbraslav

uooz@mvcr.cz

uooz.sekretariat@pcr.cz

 

Policie České republiky

Policejní prezidium

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

pošt. schr. 62/OKFK

Strojnická 27

170 89 Praha 7

uokfk@mvcr.cz

odhal@mvcr.cz

uokfk@pcr.cz

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3

169 00 Praha 6

podatelna@gibs.cz

 

 

6.12.2014

 

Věc: trestní oznámení 12.2014 komplexnější na mafii (BIS-mafii)

 

Podstatné: trestnou činnost nemůže šetřit OO PČR v Kotouči, protože všichni jsou zkorumpovaní BIS-mafií a působí proti mně (nechali mě např. odtáhnout do blázince bez právního důvodu).

 

Obsah

1.      Preambule. 4

2.      BIS-mafie. 7

3.      Vyhrožování a vydírání 8

4.      Bránění v zaměstnání 30

5.      Nezákonné činnosti státní správy. 32

6.      Nezákonné zavření do blázince 2010. 32

7.      Nezákonné zavření do blázince 2011. 35

8.      Nezákonné zavření do blázince 2012. 36

9.      Nezákonné zavření do blázince 2013. 47

10.         Pokus o zbavení svéprávnosti 56

11.         Odebrání řidičského průkazu. 58

12.         Výpalné a podvod u pozemku v Řevnicích. 59

13.         Likvidace přes psychiatry. 62

14.         Nezákonná špionáž jako základ. 64

15.         Nevyšetřování trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie). 67

16.         Falešná svědectví o schizofrenii 68

17.         Korupce je zásadní nástroj BIS-mafie. 70

18.         Podvod při koupi pozemků v Tuklatech. 71

19.         Pokusy o zabití 72

20.         Nucení k sebevraždě. 73

21.         Systematické narušování spánku. 74

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TrZák), ublížení na zdraví (§ 146 TrZák), padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350 TrZák), zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 TrZák), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TrZák), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), útisk (§ 177 TrZák), porušování domovní svobody (§ 178 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podplácení (§ 332 TrZák), nepřímé úplatkářství (§ 333 TrZák), podvodu (§ 209 TrZák), omezování osobní svobody (§ 171 TrZák), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TrZák), nebezpečné vyhrožování (§ 353 TrZák), nebezpečné pronásledování (§ 354 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák) a poškození cizích práv (§ 181 TrZák) apod.

1.    Preambule

Protože jsem se stal obětí mnoha trestných činů (TČ) i v minulosti, připomínám ostatní podaná trestní oznámení (TO), hlavně shrnující ze dne 7.3.2012 a ze dne 9.5.2011. Bez zahrnutí starších trestních oznámení do šetření a do trestního řízení nelze vyhodnotit trestnou činnost celou!!!

K tomu byla podána další menší TO, protože je nutné pochopit, že denně zaútočí cca 50 až cca 190 osob BIS-mafie (BIS a ÚZSI), které spáchají každá cca 5 základních trestných činů (nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv apod.), kde průměrných cca 120 tak spáchá okolo 600 TČ denně, což je cca 3600 TČ měsíčně a cca 43800 TČ ročně… to vypadá jako blbost ale je to tak. Vysvětlení níže.

Připomínám také, že teror BIS-mafie trvá od roku 2002, resp. 1997, resp. 1994 a tedy celkové počty TČ na mě páchaných jsou neuvěřitelné a evidentně jsem jeden z nejpronásledovanějších lidí v České republice (to plyne z toho, že těžce a dlouho vzdoruji útokům BIS-mafie a např. jsem ještě nespáchal sebevraždu, o co se každý den BIS-mafie snaží)!!!

Také doplňuji, že dle zákona jako občan dávám podnět k šetření policie a státních zastupitelství tak, že v souladu se zákonem sděluji, co se stalo a ne že já dodávám důkazy o trestné činnosti pro trestní řízení – opakovaně jsem byl totiž (státními zástupci) napaden, že nemám důkazy o trestné činnosti BIS-mafie a proto jsem si prý vše vymyslel – není tomu tak. BIS-mafie je velice speciální gang s deseti-tisíci (a více) členy, který pracuje formou vysoce-sofistikovaného organizovaného zločinu, navíc díky účasti tajných služeb (jako jádra BIS-mafie) s vysokým utajením a právě nasazením speciálních, hyper-moderních, špionážních a řídících technologií, s neomezeným množstvím peněz na trestnou činnost!!! BIS-mafie nemá obdoby a srovnání v podobných ganzích mafií a je to zcela nová úroveň páchání trestné činnosti!!! Toto vše ztěžuje odhalení BIS-mafie a je na orgánech činných v trestním řízení, aby si důkazy opatřily vlastní činností, kdy budou potřeba speciální vyšetřovací metody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jako obvykle je nutný motiv trestné činnosti BIS-mafie na mně. Důvodem tak obrovského počtu akcí je právě i to, že jsem BIS-mafii odhalil – vysvětlení níže.

Obrovským problémem ale je vůbec pochopit trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie). Jde o to, že celý mega-systém páchání trestné činnosti BIS a ÚZSI je založen na tom, že páchají takové trestné činy, které oběť mají samu donutit, pomocí manipulace, k postupu jaký potřebují a to bez použití přímého a počátečního násilí. Dalším problémem, který pochopení trestné činnosti BIS a ÚZSI brání je to, že trestná činnost je rozložena a realizována stovkami až tisíci osobami proti jedné oběti a tedy nelze jednoznačně ukázat na jednoho pachatele (toto např. vůbec není schopna policie a státní zastupitelství pochopit). Navíc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nejprve používají „jen“ nátlakové metody, proto zásadní trestnou činnost je nezákonná špionáž (nikdo ji BIS a ÚZSI nepovolil, jak vyžaduje zákon – souhlas soudu), stalking (nebezpečné pronásledování), vyhrožování, vydírání, poškozování cizích práv (např. vyhazovy ze zaměstnání, podvody, systematické okrádání, ekonomická likvidace apod.), neoprávněný přístup k elektronickému systému (špionáž počítačů a mobilů), hackerské akce (získávání hesel a PINů) apod., kdy vše je kombinováno s požadavky BIS a ÚZSI dle jejich představ. Vzhledem k obrovskému psychologickému tlaku výše uvedenými typy útoků proti oběti, většinou dojde k pochopení moci BIS a ÚZSI a přistoupení na jejich hru, kdy ale také vše někdy končí sebevraždou!!! Teprve když oběť BIS a ÚZSI „jemné“ metody nepochopí, nastupují tvrdší akce jako zavření do vězení ve vykonstruovaných procesech (policie, státní zastupitelství i část justice jsou systémově celorepublikově korumpovány, aby plnily objednávku BIS a ÚZSI), zavření do blázince na základě korupce (falešní svědkové a psychiatři jsou systémově celorepublikově korumpováni, aby plnili objednávku BIS a ÚZSI), dopravní nehody (je pravděpodobné, že BIS a ÚZSI vraždí tímto způsobem nepohodlné osoby!!!), poškození zdraví násilnými akcemi, poškození zdraví chemickými, biologickými a asi i radioaktivními látkami až po zabití (vraždu), donucení k sebevraždě, vraždy jako takové apod. Vše je prováděno v maximálním stupni utajení, kdy ani zúčastnění pěšáci neznají celou skutečnost – to mimochodem vede ke klamnému pocitu pěšáků BIS a ÚZSI, že dělají přínosnou práci pro republiku!!!

Pro někoho nepochopitelné, proč BIS a ÚZSI (BIS-mafie) provádějí tak rozsáhlou akci proti mně – reálně je to komplot tisíců osob. Vysvětlení je v podstatě složité, ale zjednodušeně se dá říct, že za počátek masivních útoků BIS-mafie osobně mohou dva vysoce postavení členi BIS-mafie, nejspíš agenti BIS, Irena Kocourková (původem z Mokošína, okres Benešov) a David Rokos (původně z Třemošnice, okres Chrudim). Ti totiž z titulu své funkce ve vedení BIS (maximálně ÚZSI) se mstí od roku 2002, resp. 2003 za trestní oznámení z té doby, kdy jsem je právě označil jak původce a objednavatele masivní trestné činnosti proti mně, protože trestné činnosti BIS (BIS-mafie) v roce 2002 evidentně zahájili (již tenkrát měli plán mě zlikvidovat za mé ekonomické názory). Pak právě podle hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“ postupně zapojili tisíce dalších členů BIS-mafie, aby se pomstili za počáteční trestní oznámení proti nim. Je nutné pochopit, že Irenu Kocourkovou a Davida Rokose právě pěšáci BIS-mafie hájí ze všech sil, protože jim evidentně z těchto vedoucích míst BIS-mafie, za trestnou činnost pro BIS-mafii, platí nemalé peníze a dávají ekonomické výhody. Pak se vše začalo komplikovat a nabalovat, kdy denně přibylo cca 100 – 120 – 150 (či více) osob BIS a ÚZSI (BIS-mafie), které nabalovaly další osoby – tak se z útoků BIS-mafie proti mně stal komplot tisíců osob!!!

Celkově se tedy jedná o vysoce sofistikovanou a speciálně organizovanou (činnosti řídí počítače) trestnou činnost, na kterou nelze pohlížet jako na obyčejné mafie, kdy ale naopak společenská nebezpečnost BIS a ÚZSI je mnohem vyšší!!!

Pro policii, státní zastupitelství a justici je fatální problém pochopit, co mafie (v mém případě BIS-mafie) v mém životě způsobila. Jde o to, že dokonce popsat trestnou činnost BIS-mafie je problém, protože denně zaútočí průměrně okolo 120 osob, kde každá spáchá nejméně cca 5 – 7 základních (v podstatě neustále se opakujících) trestných činů a to: nebezpečné pronásledování, vyhrožování, vydírání, poškozování cizích práv, neoprávněné užití osobních údajů, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněné držené hesla k počítačovému systému. Denně bych tedy měl popsat cca 600 trestných činů (každý den), což jaksi není v lidských silách. Proto do trestních oznámení píši jen minimální množství těch základních – přesto trestné činy BIS-mafie nikdo nikdy nevyšetřoval a policie i státní zastupitelství tvrdí, že se nic nestalo, což je lež. Proto, když zde uvedu několik málo trestných činů, je to pořád zlomek likvidační reality trestných činů BIS a ÚZSI (BIS-mafii) – přesto vždy dojde na stejný scénář, kdy (BISkou zkorumpovaná) policie a státní zastupitelství nezákonně tvrdí, že se nic nestalo!!!!!!!!! Žádám tedy policii a státní zastupitelství (i justici), aby se již probraly z nečinnosti a se vší vážností začaly trestnou činnost BIS-mafie šetřit, protože mám útoky BIS-mafie zcela zničený a rozložený život a již jen živořím z posledního a každým dnem mi hrozí smrt (z několika důvodů, právě kvůli každodenním útokům BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

2.    BIS-mafie

V roce 2012 i 2013 se stalo mnoho trestných činů spáchaných BIS-mafií (vysvětlení níže), což je pokračování trestné činnosti, která má vést k mé (i fyzické) likvidaci.

Důvody, proč trestnou činnost páchá právě BIS a ÚZSI, kde právě tomuto hyper-gangu říkám BIS-mafie, jsou uvedeny dole v přílohách.

BIS-mafie je organizovaná zločinecká hyper-skupina, jejíž základ je složen z agentů tajných služeb (převážně to bude z BIS, ale budou tam i agenti ÚZSI a možná dalších tajných služeb; přítomnost zahraničních tajných služeb je vysoce pravděpodobná, kvůli automatické spolupráci tajných služeb!!!). Dalšími články jsou podnikatelská oligarchie (té mafie zajišťuje podnikatelské příležitosti), lidé ze státní správy (policisté, strážníci, úředníci, lidé z ministerstev apod.), politici (zřejmě ODS, VV apod.), bývalý agenti STB (většina již právě je podnikatelskou oligarchií), ale i klasické mafie a zločinci (s kterými BIS-mafie spolupracuje) apod. Dohromady má zločinecké uskupení mnoho tisíců členů (v podstatě celé BIS a ÚZSI jsou zločinecké organizace) a dá se odhadnout podle počtu agentů BIS a ÚZSI vynásobený konstantou, kolik je schopen jeden člověk řídit osob – v době moderních komunikačních technologií (které právě mají a to přímo hyper-moderní) to klidně může být 10 i více osob.

O celém zločineckém hyper-systému se v podstatě neví, protože je kryt napříč státní správou, tedy až po policii, státní zastupitelství a justici, kde právě agenti tajných služeb vše předkládají jako věc veřejného a státního zájmu. Zkorumpovaní policisté, zkorumpovaní státní zástupci a zkorumpovaní soudci pak BIS a ÚZSI (BIS-mafii) kryjí z popisu své funkce!!! V tom je neprůstřelnost systému geniální, protože mnozí pracující pro BIS-mafii, jsou tajnými službami dezinformování, že jejich činnost je záležitost státu.

Klíčovými osobami BIS-mafie jsou David Rokos původně z Třemošnice (okres Chrudim) a Irena Kocourková původně z Mokošína (okres Benešov), které za vší činností BIS-mafie proti mně stojí. Tyto osoby (a jejich okolí ve struktuře BIS-mafie) mají osobní zájem na mé konečné likvidaci, protože jsem na ně ukázal v trestních oznámeních již v roce 2003 jako na osnovatele a objednavatele trestné činnosti tisíců členů BIS-mafie!!! Mimochodem v roce 2003, když jsem podával první trestní oznámení na Rokose a Kocourkovou, tak jsem ještě netušil, jak jsou fatálně nebezpeční, že mají k dispozici (z výkonu své funkce v BIS nebo ÚZSI) tisíce, reálně deseti-tisíce, poskoků, mezi kterými jsou i brutální vrazi či další psychopati, kteří je poslouchají na slovo (kvůli tomu, že je platí či jinak ekonomicky motivují v trestné činnosti)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z neomezené a nekontrolované moci Rokose a Kocourkové mám strach, protože mě již v mnoha oblastech života nechali zlikvidovat a přesto jsou pro zkorumpovanou policii a zkorumpovaná státní zastupitelství nedotknutelní, což jim umožňuje páchat trestnou činnost proti mně do nekonečna (což nejsem schopen vydržet) – viz trestní oznámení. Pozn: přestože policie a státní zastupitelství ví o celém gangu Rokose a Kocourkové od roku 2003, nebyly schopni vyšetřit a odhalit jediný trestný čin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.    Vyhrožování a vydírání

Základní trestnou činností BIS-mafie je vyhrožování, vydírání a stalking.

 

Jsem oběť brutálního vyhrožování, vydírání, stalkingu a špionáže (a dalších trestných činů). Útoky probíhají v obrovských počtech (60 – 120 denně, či více) nejméně od roku 2002, resp. dříve!!! Za tuto dobu jsem musel snést statisíce útoků (stačí běžný výpočet)!!! Útoky tedy provádí BIS-mafie, což jsou agenti a spolupracovníci tajných služeb, kteří denně páchají trestnou činnost formou organizovaného zločinu (dále mafie a BIS-mafie).

Motivů útoků je více: 1. hlavně se jedná o pomstu BIS-mafie za trestní oznámení na její členy (první již v roce 2003), na šéfy BIS-mafie (vedoucí články) Irenu Kocourkovou (původně z Mokošína okres Benešov), Davida Rokose (původně Třemošnice okres Chrudim), Rokose staršího (otec či příbuzný Davida Rokose, náčelníka STB pro okres Benešov), Antonína Kocourka (otce Ireny Kocourkové, velice pravděpodobně STB) atp. 2. jde o osobní mstu gangu Rokosů a Kocourků za to, že jsem se seznámil s Irenou Kocourkovou. 3. BIS-mafie mě útoky chce přivést k poslušnosti a loajalitě, čímž chtějí zabránit dalším trestním oznámením příp. žalobám. Toto se jim v podstatě podařilo, protože žádný orgán mi ve válce s mafií nebyl schopen pomoct a naopak mě státní správa poškodila dle objednávky mafie!!! 4. brutální útoky slouží k tomu, abych byl mafií donucen spáchat sebevraždu (čím dříve tím lépe)!!!!!!!!! Motivy útoků jsou současně jejich cíle.

Fatální všudypřítomná 24-hodinová špionáž BIS-mafie (i v zahraničí) v kombinaci se stalkingem a právě vyhrožování a vydírání vytvořilo (psychický) teror, který nejsem schopen zvládnout a hroutí se mi mozek. Problémem pak je, že v orgánech činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a justice) jsou rozmístěni agenti BIS (tedy členové BIS-mafie) a navíc prý BIS policii, státní zastupitelství a justici úkoluje ve svůj prospěch. Výsledkem je, že moje trestní oznámení nikdo řádně nešetří – příklady jsou jasné: celé zkorumpované obvodní oddělení PČR Kotouč, celá zkorumpovaná městská policie Kotouč, zkorumpovaní jednotlivci OO PČR Benešov, zkorumpovaní jednotlivci ÚOOZ Praha, zkorumpovaní jednotlivci ÚOKFK Praha, zkorumpovaní jednotlivci Okresního státního zastupitelství Benešov, zkorumpovaní jednotlivci Obvodního státního zastupitelství Praha 1, zkorumpovaní soudci Obvodního soudu pro Prahu 8, zkorumpovaní soudci Městského soudu v Praze, zkorumpovaní soudci Okresního soudu v Praze, zkorumpovaní soudci Krajského soudu v Praze plus další jednotlivé excesy. Důsledkem neřešení trestné činnosti BIS-mafie je pak to, že se nacházím na pokraji smrti na ulici, protože nemám po zákulisních útocích BIS-mafie z čeho žít (nemám peníze)!!!!!!!!!

Každodenní výhrůžky a vydírání v obrovských počtech (zaútočí průměrně cca 120 osob denně, či více) mají ještě jeden efekt – mám obrovský strach se jakkoliv bránit. Navíc když útoky BIS-mafie z malé části eviduji (do tohoto souboru), tak BIS-mafie útočí ještě více (i několikrát za minutu), což ve mně vypěstovalo názor, že se musím BIS-mafii poddat za každou cenu. Je nutné pochopit, že útoky trvají nejméně od roku 2002 a tedy mám za sebou statisíce útoků (počet útoků je násobkem počtu let krát počet dní krát průměrných 60 až 120 útoků denně), které ze mě vychovaly ustrašené zvířátko, které se neodváží jakkoliv protivit BIS-mafii!!!!!!!!! Jsem zkrátka jako zvíře v kleci, které týrají a již se nemá sílu bránit!!! To vše právě sebou nese další komplikace, protože BIS-mafie na mě páchá mnohem nebezpečnější trestnou činnost než „jen“ vyhrožování a vydírání, ale já již nemám sil se bránit!!! Navíc podstatná je špionáž BIS-mafie, kdy BIS-mafie okamžitě zaútočí (prodleva je jen pár vteřin!!!) jakmile si jen udělám poznámku o jejich trestné činnosti. Navíc se mi konkrétně mstí ekonomicky – dostali výpalné 3,3 milionu Kč a je jim to málo (s mafií se nelze dohodnout, i když je to státní orgán, myšleno tajná služba), zlikvidovali mě pracovně (znemožňují mi najít zaměstnání již od října roku 2009 a již předtím byly problémy), každou noc mě budí (abych z únavy spáchal sebevraždu), nechávají mě léčit přes jimi zkorumpované psychiatry léčit na psychiatrii a zavírají mě do blázinců (kde se mnou zacházejí jako se zvěří)!!! Tyto konkrétní msty ze mě rovněž vychovaly ustrašené zvířátko, kdy v kombinaci s obrovskými počty výhružek a vydírání nemám sil se bránit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Různě je mi také vyhrožováno, že jsem otrok BIS a ÚZSI (BIS-mafie), že nemám žádná práva a svobody, že nesmím mít vlastní názor, že musím být loajální mafii (BIS-mafii), že jsem pokusný králík, který se musí ve všem podřídit BIS-mafii, že musím ve všem lidi BIS-mafie poslouchat, jinak mě zabijí či jinak zlikvidují!!!

Také je nutné pochopit, že většinu výhružek již BIS-mafie zrealizovala a proto mám obrovský strach, protože vyhrožování a vydírání nejsou jen tak planá gesta. Pro akce BIS-mafie je teror slabý výraz a ve skutečnosti jde o studenou válku!!!

1.     Výhružky smrtí, resp. zabitím byly doposud realizovány tak, že se mě členi BIS-mafie snažili jako chodce srazit autem a v desítkách (možná přes 100) pokusech. Rovněž na mě útočili auty, když jsem jezdil autem a to opět v desítkách případů. Také mi BIS-mafie několikrát podala chemickou nebo biologickou látku, která způsobovala obrovskou bolest nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! Také BIS-mafie útočí na moje zdraví, protože zkorumpovaní psychiatři mi nařídili užívat takové pseudo-léky (antipsychotika), které mají velice mnoho škodlivých vedlejších účinků, které jsou mi různou formou teroru vnuceny (včetně aplikace násilím).

2.     Výhružky ublížením na zdraví byly právě realizovány, že mi několikrát byla podána chemická nebo biologická látka způsobující obrovské bolesti nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! K ublížení na zdraví rovněž došlo vinou aplikace zbytečných psychiatrických léků, které mi různou formou teroru jsou či byly aplikovány!!!

3.     Výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě. Slabší jedinec by již spáchal sebevraždu – k tomu není co dodat!!!

4.     Výhružky blázincem. Pokud počítám pobyty v blázincích více odděleně, tak jsem byl v blázincích již 6-krát. Vždy byla patrná manipulace a korupce BIS-mafie zodpovědných osob (policistů, strážníků, zdravotníků a psychiatrů). BIS-mafie vykonstruovaná a rozšiřovaná lživá definice, že mám psychické problémy, je ale již tak rozšířená (tato lež si již žije vlastním životem), že jsem do blázinců zavírán automaticky bez ohledu na zákony a zdravotní stav!!!!!!!!! Teror v blázincích je jedno z nejhorších příkoří, které mi BIS-mafie způsobila. Do budoucna mám vyhlídky na další zavírání do blázinců, protože BIS-mafie ovládá psychiatrii jako nástroj likvidace nepohodlných osob (zkorumpovaným psychiatrů situace vyhovuje, protože mají výhody od BIS a také dělají dobře placenou práci, kde toho moc nedělají)!!!!!!!!! Problémem  tedy je, že i když objektivně žádnou psychickou poruchou netrpím, musím se léčit u psychiatrů a zavírají mě do blázinců – tak to právě vymyslela BIS-mafie, aby se zbavila nepohodlného svědka jejich trestné činnosti!!!!!!!!!

5.     Likvidace právní. Na právní likvidaci si BIS-mafie dala záležet. Právě jeden z neřešitelných problémů je, že mám lživý status člověka s duševní poruchou (paranoidní schizofrenie). Toho BIS-mafie využívá pro moje zavírání do blázinců!!!!!!!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že justice v procesech o blázincích vždy věřila jen zkorumpovaným psychiatrů (případně jiným členům BIS-mafie, např. zkorumpovaným policistům) a v rozporu se zákony (v nespravedlivých procesech) mě ponechala v blázincích!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že BIS-mafie na mně spáchala desítky trestných činů (spíše více), ale orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství i justice) tvrdí, že se nic nestalo, což pochopí i průměrný občan, že stalo!!!!!!!!! Jedním z důvodů může být skutečnost, že prý BIS úkoluje policii, státní zastupitelství i justici (i skrz agenty v těchto institucích) a vždy co se týká jejich trestné činnosti, dokáží ututlat!!!!!!!!! Také se zkorumpovaná státní zástupkyně OSZ Benešov Heřmánková, dle objednávky BIS-mafie, pokusila mě zbavit svéprávnosti!!! Také mi byl zabaven zkorumpovanými policisty a úředníky řidičský průkaz, protože prý jsem duševně chorý!!!

6.     Likvidace pracovní. Nejméně od počátku přímé studené války BIS-mafie, tedy od roku 2002, jsem měl neustále potíže v zaměstnáních, kdy jsem byl pracovně napadán kolegy a nadřízenými – tj. mobbing a bossing!!! To, že cílem útoků mě bylo pracovně zlikvidovat dle objednávky BIS-mafie, jsem zjistil až mnohem později. Útoky BIS-mafie vygradovaly do té míry, že od října 2009 marně sháním zaměstnání, i když jsem se zúčastnil již stovek konkursů!!!!!!!!!

7.     Likvidace finanční. Dlouhodobá absence zaměstnání způsobuje fatální nedostatek peněz a formálně jsem bezdomovec!!! Navíc již v průběhu zaměstnání jsem si nemohl říct kvůli častému střídání (vynucenému útoky BIS-mafie) o adekvátní mzdu a vždy jsem začínal na nízké úrovni. Na špatném stavu financí se také podílí další zákulisní praktiky a vyhrožování a vydírání. V kauze Řevnice jsem musel BIS-mafii zaplatit výpalné ve výši 3,3 miliónu Kč (!!!) formou převodu majetku pod cenou – navíc to celé byl podvod, protože kupní smlouvu jsem nikdy nepodepsal!!! Současně jsem ztratil až cca 15 – 18 miliónů Kč, protože BIS-mafie nám znemožnila (zkorumpováním místních zastupitelů a stavebního úřadu) na předmětných pozemcích postavit vilu!!! Také jsem musel kvůli vyhrožování a vydírání BIS-mafie zaplatit při koupi pozemku v Tuklatech o 500.000 Kč více než bylo dohodnuto na smlouvě!!! Také BIS-mafie nařídila pracovníkům pojišťoven Alllianz a Amcico Metlife aby neuhradily akutní operaci žlučníku v USA, čímž mi vznikl dluh cca 800.000 Kč. Těmito akcemi BIS-mafie jsem byl BIS-mafií obrán o veškeré peníze i majetek, vše proto, abych skončil jako bezdomovec a zemřel na ulici, nebo abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

8.     Likvidace rodinná. Teror BIS-mafie byl (a je) tak velký, že moje bývalá rodina nevydržela a rozvedli jsme se. Nyní si nemohu rodinu kvůli absenci peněz dovolit. Rodinný rozvrat se tak povedl BIS-mafii dokonale!!!

9.     Exekuce. Vzhledem k obrovským dluhům (cca 1,7 milionu Kč) vzniklým jako důsledek teroru BIS-mafie a minimálním příjmům mi hrozí exekuce každý den. Vzhledem k mojí zástavě na domu rodičů hrozí, že z nás budou rychle bezdomovci, kteří zemřou na ulici.

10.                       Bezdomovectví. Formálně jsem bezdomovec, protože teror BIS-mafie mě zavlekl do dluhů a byl jsem machinacemi BIS-mafie okraden o veškerý majetek a úspory a navíc mi BIS-mafie znemožňuje od října 2009 pracovat!!!!!!!!!

11.                       Psychický teror. Celý psychický teror by se měl také nazývat psychologickou válkou, protože útoky jsou hrozné. Psychický teror je nejčastější typ útoku BIS-mafie a jde o vyhrožování a vydírání. Projevuje se to širokým spektrem akcí BIS-mafie. Základem psychického teroru je vytváření zvukových a vizuálních podnětů, které jsou navázány na dříve sdělenou informaci, nebo jsou díky on-line špionáži propojeny s informací aktuální. Tyto psychologicky postavené mechanismy se špatně vysvětlují. Jedna část teroru spočívá v tom, že jistým věcem, barvám, zvukům a informacím jsou přiřazeny útočné informace a ty mi BIS-mafie předkládá (v podstatě to jsou výhružné symboly). Mozek se pak při sdělení daného symbolu vybaví onu útočnou informaci, tj. danou výhružku a vydírání (např. stříbrná barva znamená smrt nebo zabití). Další metoda psychického teroru je závislá na přesné on-line špionáži, kterou BIS-mafie ovládá dokonale. Jde o to, že díky špionáži má BIS-mafie přesný přehled o tom co dělám v místnostech bytu (mikrovideokamery a prostorové odposlechy), on-line znají obsah mobilu (včetně odposlechů) a on-line znají obsah počítačů, včetně internetu (e-mailu). Pak podle informace s kterou pracuji (čtu či píši) vytvoří zvukový nebo vizuální vjem (většinou projede auto nebo projde člen BIS-mafie okolo) a tím danou informaci zdůrazní. Protože je vše postaveno na psychologii, tak zdůrazňují klíčová slova, což jsou slova, která si mozek spojí s útočnou informací mající potenciál výhružky či vydírání – tak tedy dokáží vyhrožovat a vydírat. Psychický teror se také projevuje zvýšeným hlukem (např. v místnosti kde spím, jsou nainstalovány práskací nanočipy, což jsou zařízení, která vydávají práskání tak silná, že se nedá spát). Občas také výhružky a vydírání sdělují členi BIS-mafie slovně přímo, když se u nich nacházím. Problémem u psychického teroru je počet akcí, kterých je 60 – 120 denně (nebo více), tedy obrovský počet. Útoky BIS-mafie provádí jak v době když jsem v domě rodičů, tak venku v exteriéru či v cizích budovách – to proto, že špionáž dělají 24-hodin denně 7-dní v týdnu a to kdekoliv!!!!!!!!!

12.                       Stalking. Nebezpečné pronásledování BIS-mafií se mi děje denně, nejméně od roku 2002 a v obrovských počtech 60 – 120 osob denně (někdy více) – za ty roky jsem oběť statisíců útoků!!! Pro stalking je strašně důležitá špionáž, podle které útočí BIS-mafie on-line (detailně je to pospáno v bodě „psychický teror“). Útoky jsou vždy rovnou vyhrožování nebo vydírání!!!

13.                       Špionáž a lokalizační služby. BIS-mafie má velice zvláštní špionážní služby a technologie (o kterých policie nemá ani tušení). Dokáží on-line zjistit co dělám (pomocí mikrovideokamer), co říkám (prostorové odposlechy), co čtu nebo píši na mobilu nebo počítači (špionáž elektronických zařízení), jaký a komu jsem poslal e-mail (špionáž internetu), komu a co telefonuji (odposlechy), kde, s kým a o čem budu jednat (kombinace technik), kde se nacházím (lokalizační služby) atp. Špionáž evidentně provádí 24-hodin denně 7-dní v týdnu. Získané informace pak BIS-mafie používá ve válce proti mně, hlavně pro překažení mých plánů zákulisními praktikami a pro on-line stalking, výhružky a vydírání, přičemž špionáž je trestná činnost, což BIS-mafie evidentně nijak netrápí!!!

14.                       Ovládaní ekonomických subjektů. Nezdá se to, ale BIS-mafie má přes BIS lidi v každém větším ekonomickém subjektu. Tato obrovská zločinecká síť (desetitisíce a více osob) slouží k zásobování penězi, protože obchody mohou dělat jen společnosti sloužící BIS-mafii a BIS. Tak vzniká uzavřený cyklus, kdy podnikatelské subjekty jsou plošně napojeny na mafii, mafie dodává obchody a lidi, a lidi zpětně ze vděku jsou mafii zavázáni a plní požadavky mafie. Někdy je hráno na falešný státní a veřejný zájem. Mechanismus úkolování (členů mafie) je právě proti mně použit při hledání zaměstnání, kdy lidé dostávají příkazy, aby mě nezaměstnávali.

15.                       Ovládání státní správy. Nezdá se to, ale BIS-mafie má skrz BIS na všech úřadech své lidi. Pokud do státní správy budu počítat i zdravotnictví, policii a armádu, tak i tam má BIS-mafie své lidi. Tito lidé pak z vděčnosti za „teplá“ místa plní úkoly mafie (BIS-mafie). Tak dokáže BIS-mafie snadno likvidovat odpůrce a kritiky pomocí právního teroru. Tyto mechanismy zkorumpovaných osob státní správy byly proti mně použity, kde mafií zkorumpovaní psychiatři mě označili za psychopata (do smrti)!!!!!!!!! Další, mafií zkorumpovaní, policisté a zdravotníci mě 6-krát odtáhli do blázince!!!!!!!!! Jiní mafií zkorumpovaní policisté, lékaři a úředníci mi zabavili řidičský průkaz!!! Mafií zkorumpovaní soudci všechny útoky BIS-mafie legalizovali!!!!!!!!! Zkorumpovaní státní zástupci (z OSZ Benešov Heřmánková) se mě pokusili zbavit svéprávnosti!!!!!!!!! Je evidentní, že BIS-mafie používá státní správu k boji proti nepohodlným osobám jako bývalá STB.

16.                       Korupce a klientelismus. Specifická korupce a korupce jsou nástroji, jak  vedení BIS-mafie udržuje pěšáky v „chodu“ a v síti mafie udržuje tyto osoby ve spolupráci. Osoby ve zločinecké síti BIS-mafie totiž dostávají lukrativní pracovní pozice jak v soukromé tak ve státní sféře, kdy pak za tyto výhody právě pracují pro mafii – je to navíc systémový klientelismus!!! Navíc ti (neodsouzení) zločinci, kteří jsou agenty BIS, dostávají vysoký plat ze státní pokladny právě za to, že slouží mafii a páchají trestnou činnost ve prospěch vedení BIS-mafie (protože ale dochází k systémovému krytí trestné činnosti, což je jedna z funkcí BIS-mafie, nejsou odhaleni). Ekonomická závislost členů BIS-mafie je pak na zločinecké síti tak velká, že s radostí vykonávají trestnou činnost, hlavně že jsou peníze!!! Navíc u nich pracuje princip „jeden za všechny, všichni  za jednoho“, kdy se vždy desítky osob navzájem kryjí u jedné akce a to klidně křivými svědectvími i na policii i na soudech. Je evidentní, že v BIS-mafii pracují desetitisíce osob!!!!!!!!!

17.                       Zahraniční spolupráce. Tajné služby, policie a státní správa obecně v zahraničí nemají šanci a možnost zjistit, že české tajné služby jsou mafie!!! Vše je postaveno na klamu, že ČR je demokratický stát (což není pravda právě kvůli mafiánským tajným službám), a tedy že i tajné služby jsou demokratické instituce – to je obrovská lež, na které je řádění BIS-mafie postaveno!!!!!!!!! Proto když jsem byl v cizině (ve Velké Británii, USA, Švýcarsku, Francii, Lucembursku, Slovensku, Rakousku a v malé míře i jinde), tak proti mně místní státní správa útočila a dělala různé destrukční akce (v každé zemi jinak), protože místní tajné služby neprohlédly, že BIS a ÚZSI jsou mafie. Z důvodu rychlosti si tajné služby různých států důvěřují automaticky a informace neověřují a mylně se předpokládá, že ČR je demokratický stát (většinu ekonomiky právě ovládá BIS-mafie) s demokratickými tajnými službami!!! Pozn: k vynuceným pobytům v zahraničí, které mě stály mnoho sta-tisíců Kč, musím dodat, že jsem odejel schválně z ČR, abych se vymanil z teroru BIS-mafie, což se nepovedlo a teror po mém návratu je ještě větší!!!!!!!!!

18.                       Čistá rasa. Pochopit a dokonce odhalit BIS-mafii je velice složité. BIS-mafie má perfektní hyper-moderní špionážní a řídící technologie, o kterých policie ani justice nemá ani tušení (např. stačí jen bezdrátové ušní sondy). BIS-mafie má v podstatě neomezené prostředky pro páchání trestné činnosti – minimálně miliardy Kč ze státního rozpočtu. Podstatné je i to, že síti a systému BIS-mafie věří desetitisíce osob (které jsou na trestné činnosti ekonomicky závislé) a řídí se heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Pak právě mafiáni BIS-mafie mají zajištěny vysoké příjmy odměnou za loajalitu a slepou oddanost vedení BIS-mafie (všichni vědí, že musí poslouchat, protože šance na takové výdělky se již nebude opakovat)!!! Z pohledu právního pak mafiáni vědí, že když budou držet při sobě (dosvědčí si navzájem), tak klidně na policii a na soudech protlačí křivé výpovědi (není to s čím ověřit) – to všechny uklidňuje, že se jim nemůže nic stát. Navíc už jen kvůli všudypřítomnosti mafiánů v soukromé a státní sféře nemá BIS-mafie reálné kritiky a oponenty, protože si je buďto koupí, nebo lidé z druhé strany naopak zlikvidují různými metodami (i fyzicky). Protože BIS-mafie v podstatě ovládá českou ekonomiku, mohou si dovolit kupovat lidi již od nezletilých (jak jsem denně svědkem) – tak neustále zločinecká síť BIS-mafie narůstá a výchovou mladých po letech vzniknou perfektní profesionální mafiáni, kteří se právě nebojí ničeho (ani vězení, jak sami řekli)!!!!!!!!! Jak je uvedeno výše pak právě si přidělují lukrativní pracovní pozice navzájem a tím má BIS-mafie zajištěnu loajalitu členů!!!!!!!!! Tak tedy v podstatě vedení BIS-mafie, jako nástupnické organizace STB, vytvořilo „čistou rasu“, která je nedotknutelná a policie ani justice je nestíhá a naopak jim vychází vstříc!!!!!!!!! Pro zachování lukrativního a luxusního života pak právě všichni dohromady likvidují odpůrce, kritiky a oponenty při jakémkoliv náznaku odporu, tak jak to udělali se mnou!!!!!!!!!

19.                       Trestná činnost BIS-mafie. Je evidentní, že páchání trestné činnosti (základem je stalking, špionáž, vyhrožování a vydírání) je založeno na několika principech, které znemožňují odhalení. BIS-mafie nepáchá většinou násilnou trestnou činnost, ale právě „jen“ stalking, špionáž, vyhrožování, vydírání a podvody a machinace, což pak policie, státní zastupitelství a justice vyhodnocují tak, že se nic neděje!!!!!!!!! Vyhrožování a vydírání se děje speciálními metodami závislými na psychologii a málokdy dochází k přímým útokům, ale právě většinou k těmto nepřímým, což opět policie, státní zastupitelství a justice chybně vyhodnocují, že se nic neděje!!! BIS-mafie má na vyhrožování a vydírání a další nenásilnou trestnou činnost desetitisíce mafiánů, kteří za peníze vše spáchají, ještě s radostí, protože BIS-mafie jim vypláchla mozky, že je to navíc věcí státního a veřejného zájmu (práce pro mafiánské tajné služby)!!! Díky obrovskému počtu členů a hyper-moderním technologiím doženou oběť tam, kam chtějí v podstatě pokaždé (nakonec k sebevraždě)!!! Inspekce BIS a ÚZSI, jako de facto jediné vyšetřovací orgány, jsou kompletně zkorumpované a nikdy nic nevyšetří!!!!!!!!! Obecně platí, že policie, státní zastupitelství a justice nechtějí nic okolo tajných služeb šetřit a tím je ČR absurdistán, na což právě BIS-mafie vsadila a beztrestně páchá trestnou činnost!!! Dokonce podle všeho BIS, a právě i pro BIS-mafii, zasahuje do vyšetřování a procesů na policii, státních zastupitelstvích a na justici a tak není jakákoliv trestná činnost BIS-mafie nikdy vyšetřena, natož odsouzena!!!!!!!!! Navíc u členů BIS-mafie je názor, že dělají dobrou věc, pro dobro státu a proto se do placené trestné činnosti vrhají doslova „po hlavě“!!!!!!!!!

 

 

Nedílnou součástí stalkingu, vyhrožování a vydírání probíhá je špionáž, doslova všeho. BIS-mafie má on-line informace z počítače (laptopu) i nepřipojeného, z mobilního telefonu a z místností. To se zajišťuje pomocí špionážních nano-čipů, které není schopen člověk vidět.

 

Vyhrožování a vydírání je přímo propojeno se stalkingem, kdy mě právě na rozkaz vedení BIS-mafie pronásledují různým způsobem (nakonec právě vyhrožování a vydírání) až i stovky osob za měsíc, protože denně je to právě cca 50 až 190 osob. Chápu, že podobná čísla jsou nepředstavitelná, ale je to tak – vysvětlením a motivem je právě to, že jsem na mafiánskou strukturu BIS-mafie vůbec přišel.

Právě kvůli obrovskému počtu osob, jen v Kotouči pro BIS-mafii pracují stovky (spíše více) osob, je vyhrožování realizování v obrovských počtech. Smyslem je mě zastrašit (strach mám obrovský právě kvůli množství výhrůžek), aby byl BIS-mafii loajální a nepodnikal žádné kroky proti nim. To se jim v podstatě úspěšně daří, protože nyní jsem žádné komplexnější trestní oznámení nepsal.

Vyhrožování a vydírání je v takových počtech (desítky vyhrožování a vydírání denně nejméně od roku 2002) a takové (série většinou končí výhrůžkou nějaké smrti), že to zcela změnilo moje postoje ke věci – mám prostě strach, že budou výhrůžky (většina právě končí smrtí) realizovány a proto jednám pod vlivem tohoto neskutečného psychického nátlaku!!! Vše navíc zhoršuje činnost městských policií, státní policie PČR, státních zastupitelstvích i justice (soudy), které mě navíc likvidují (a již několikrát zlikvidovali) svými nezákonnými činnostmi, dle přání BIS-mafie (BIS prý v celé ČR určuje jak se co bude dít tak, že dosáhnou, cokoliv si zamanou)!!!

Denně vyhrožuje cca 50 – 190 osob či právě více!!! Tak velký počet vyhrožujících osob je dán tím, že pokud se moje trestní oznámení dostane k soudu, tak desítky osob tajných služeb by měli dostat vysoké tresty vězení nebo dokonce doživotí (za vlastizradu) za rozvracení České republiky a parazitování na běžných občanech.

 

Celý systém útoků BIS-mafie je navíc řízen jednoduchou myšlenkou vzájemné podpory a krytí mafiánů navzájem – drží se hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“. To pak v praxi vede k tomu, že když udělám záznam o jednom členovi BIS-mafie (většinou právě výhružka nebo vydírání), ihned je vyslán řetěz dalších mafiánů, kteří vyhrožují a vydírají právě proto, že jsem učinil záznam. Řetěz výhrůžek a vydírání se pak opakuje doslova do nekonečna!!! Nekonečný řetěz výhrůžek a vydírání (i v noci) pak má za účel mi poškodit mozek a hlavně mě donutit k sebevraždě …a BIS-mafií systémově a plošně zkorumpovaná policie tvrdí, že se nic neděje!!!

 

Obrovským problémem je, že každý den vyhrožují a vydírají zkorumpované mafiánské „úřední osoby“, tj. zdravotníci, strážníci a policisté a to několik (nemálo) denně. Každý den je vidět, jak má BIS-mafie k dispozici stovky (tisíce) těchto grázlů, protože se střídají!!! Tyto osoby jsou totiž dle rozkazu BIS a ÚZSI (BIS-mafie), nejspíš se jedná o jejich členy či blízké spolupracovníky, připraveny mě okamžitě odtáhnout do blázince, příp. vězení – nejpravděpodobnější je blázinec!!! Žiji tedy denně ve strachu, kdy opět skončím na dlouhou dobu (mučen) v blázinci – to se podepisuje na mé psychice a zdraví!!!!!!!!! BISkou systémově a plošně zkorumpovaná policie a státní zastupitelství tvrdí, že se nic nestalo a nic se neděje – jsem tak zcela vydán napospas mafii (BIS-mafii)!!!!!!!!!

 

Také prostým výpočtem lze zjistit (útoky jsou od roku 2002, resp. 1997, resp. dříve a denně průměrně zaútočí 80 – 120 osob), že na akcích proti mně se již podíleli tisíce osob a je tedy jasné, že žadná taková „obyčejná“ mafie neexistuje – jediným vysvětlením původu útoků je BIS a napojení poskoci. Znovu připomínám, že tolik osob bylo a je nasazeno proto, abych byl donucen „státním“ terorem k sebevraždě a přitom bylo dosaženo utajení akcí právě vysokým počtem střídajících se osob. Z toho jak mám zničený život je patrné, že obdobná akce v České republice nemá obdobu (je bezprecedentní) a jsem novodobý politický a občanský vězeň, kdy trýznitelé dostávají na svoji trestnou činnost peníze ze státního rozpočtu, což je důkaz, že ČR žádný demokratický stát není!!!

 

Výhružky a vydírání jsou různé, ale hodně brutální (některé uvádím):

 

Výhružky a vydírání jsou nejčastěji smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, ublížením na zdraví, (doživotním) blázincem, (doživotním) vězením, otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, likvidací (i finanční i fyzickou), exekucí domu rodičů, exekucí všeho, výhružky, že ze mě bude bezdomovec, že zemřu na ulici právě jako bezdomovec, že neseženu nikdy zaměstnání, že mě zabijí pokud budu hledat zaměstnání, že nikdy nebudu mít rodinu, že nikdy nebudu mít žádné peníze, že se zblázním (trvale psychicky zhroutím), že se nikdy již BIS-mafie nezbavím, že se nikdy nedovolám svých práv, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (a že budu zlikvidován), že mě zaživa rozřežou motorovou nebo kotoučovou pilou, že mě zmlátí „do krve“ a že mě umlátí k smrti apod. Také vyhrožují, že mi poškodí trvale mozek, abych byl dementní – celkově vyhrožují použitím speciálních chemických, biologických nebo radioaktivních látek, které mi poškodí trvale zdraví (až budu muset spáchat sebevraždu), nebo že mě tak rovnou zabijí. Také vyhrožují a vydírají, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) pokud budu podnikat jakékoliv (i právní) kroky na svoji obranu, že mě zabijí, pokud podám trestní oznámení nebo žalobu, pokud budu někoho kontaktovat atp.!!! Také v podstatě denně BIS-mafie vyhrožuje, vydírá a vyplachuje mi mozek, že je špatné (že mám zakázáno pod pohrůžkou likvidací) psát a mluvit o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pokud tak budu činit, budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), nebo mě právě donutí k sebevraždě!!! Také vyhrožují a vydírají, že ze mě udělají bezdomovce, že jako bezdomovec zemřu na ulici, že budu vždycky poslední (nikdy nenaplním své cíle kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie), že již nikdy nezískám řidičský průkaz, vyhrožují, že mě donutí skočit z okna nebo skočit pod vlak, že mi způsobí rakovinu, že jsem čúrák nebo píča, že budu ve sračkách (ve velkých problémech – to již jsem), že mě zastřelí, že mě vyhodí do vzduchu trhavinou, že vyvraždí celou naši rodinu včetně bývalé ženy a také někdy vyžadují výpalné za to, že budu moci žít!!! BIS a ÚZSI (BIS-mafie) také vyžaduje (miliónová) výpalné, abych mohl normálně žít, abych mohl získat zaměstnání, abych mohl mít rodinu apod. Také BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vyhrožují, že proti mně povedou válku klidně desítky let, dokud nezemřu nebo nespáchám sebevraždu či, že se mám probudit, uznat moc BIS-mafie a spáchat sebevraždu a že také vyhrožují, že nikdy nedosáhnu svého cíle, vždy budu poslední a že mě budou likvidovat tak dlouho, dokud nezemřu!!! BIS a ÚZSI (BIS-mafie) také vyhrožují, že jsem terorista a proto je se mnou potřeba jednat tvrdě a dostat mě na doživotí do vězení nebo do blázince, nebo donutit k sebevraždě!!! Také vyhrožují, že mám doživotní smůlu (kvůli teroru BIS-mafie), že mi nikdy nedovolí kvůli tomu, co jsem udělal Ireně Kocourkové a Davidu Rokosovi normálně žít a že právě kvůli problémům budu muset spáchat sebevraždu!!! Zvláštní výhružkou je sdělení, že se nesmím nijak bránit (natož podávat trestní oznámení a žaloby) a musím se dát dobrovolně zlikvidovat – takový super výplach mozku!!! BIS a ÚZSI (BIS-mafie) také vyhrožuje, že na mě nasadí klasickou mafii, např. ruskou, ukrajinskou, balkánskou apod., abych byl již skutečně zavražděn!!! Existuje také jedna speciální výhružka (a vydírání), kdy jedním symbolem (skútr, moped apod.) vyjadřuje, že BIS-mafie bude realizovat všechny sdělené výhružky a vydírání (tak to jsem již „mrtvý“)…!!! V minulosti také více, nyní méně, BIS-mafie vyhrožuje, že zabije bývalou manželku, rodiče a bratra!!!

Velice psychicky neúnosné je také to, že jakmile začnu o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) psát na počítačích či mobilu, ihned to špionáží BIS-mafie zjistí, a okamžitě spustí řetěz výhružek a vydírání, aby mi zabránili jejich trestnou činnost popisovat!!! Tím chce BIS-mafie dosáhnout toho, abych se tvářil, že se nic neděje a nebyly důkazy o jejich trestné činnosti!!!!!!!!!

 

Vyhrožování je z velké části prováděno symbolickým způsobem – to je metoda, kdy jednotlivým symbolům (např. daný typ auta) je přiřazena výhrůžná hodnota tak, že si ji vybavím kontextově z paměti, podle toho jak mi vyhrůžku dříve sdělili, příp. co společného má daný symbol s mým zničeným životem.

 

Používané symboly jsou tyto (což nejsou všechny):

 

1.    Jakékoliv auto BIS a ÚZSI (BIS-mafie) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

2.    Dodávka, bílá, černá = smrt podle dodávek pohřebních služeb.

3.    Kombi = smrt podle kombi pohřebních služeb.

4.    Auto CDS Náchod = kriminalizace za pirátská CD, vězení za pirátská hudební (filmová) a počítačová CD a DVD.

5.    Ariel se znakem radioaktivity = smrt radioaktivní látkou – viz causa Litviněnko: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko

6.    Mercedes = smrt při dopravní nehodě, podle zabití (podle mě účelového) 3 policistů Zdeňkem Bulawou – viz: http://www.novinky.cz/krimi/18204-rekonstrukce-tesinske-nehody-prokazala-ze-bulawa-nesvitil.html . Pokud Černík a spol z ÚOOZ bude někým přejet autem, asi to po smrti budou brát jako náhodu, protože oni si zřejmě myslí, že mrtvoly žijí!!!

7.    Audi = náskok díky technice, něco jako že díky technologiím mají převahu a dokážou tak zmanipulovat realitu, která pak dopadne podle toho, jak chtějí.

8.    VW, Volkswagen (i Seat jako dceřiná společnost) = symbol podle jednoho typu auta a to VW „Pola“ (licenčně vyráběnému Seatu asi Cordoba). Polo = polonium = radioaktivní látka, tj. výhrůžka smrtí jako u Litviněnka, tedy otravou radioaktivní látkou.

9.    VW Golf = výhružka blázincem!!! Bílý, černý a stříbrný VW Golf znamená výhružku doživotním blázincem!!!

10. Bilý Favorit a Forman = že jsem favorit smrti, tedy výhrůžka smrtí.

11. Fialový Favorit a Forman = že spáchám sebevraždu z vězení, výhrůžka vězením (podle fialového pruhu na vězeňských vozidlech). <Jak idioti BIS vyhrožují je patrné právě teď, 23.1.2012 8:23, protože na klíčové slovo v rádiu „dlouhodobé trendy“ poslali hovado BIS-mafie s autem k domu rodičů – hovada BIS-mafie tím chtěla říct, že existuje plán BIS-mafie, BIS a ÚZSI na to, že mě chtějí nechat zavřít do vězení… no comment!!!>

12. Sanitka = symbolicky znamená: zbavíme tě svéprávnosti, zavřeme tě do blázince, budeš mít zdravotní problémy nebo zemřeš ze zdravotních problémů.

13. Japonské auto, Mazda, Nissan = symbol pro vězení

14. Ford, americké auto = symbol pro exekuci domu rodičů.

15. Volvo = symbol pro vedení BIS-mafie pro šéfovou mafie Irenu Kocourkovou (vedoucí článek BIS-mafie), pro samotnou tajnou službu.

16. Renault = že jsem píča, která bude zlikvidována.

17. Renault Megane = symbol pro bezdomovectví, symbol proto, že nikdy nebudu mít peníze a majetek („mega ne“ = „miliony ne“).

18. Nissan Qashqai (kaškai) = výsměch (kiš-kiš), že zemřu nebo výsměch podle jiné výhružky.

19. Citroen = výhružka, že budu „vyždímán“ k smrti, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

20. Citroen Jumper (dodávka) a Jumpy (malá dodávka) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna!!!

21. Zvednuté stěrače u auta (např. zadní – což je časté) = výhružka, že jsem čůrák a proto budu zlikvidován (i finančně i fyzicky).

22. Babetta, malá motorka, skútr a moped = symbol pro vedení BIS-mafie, podle písně J. Suchého („bude chtít mně vyplnit co kdysi slíbila…“), že právě splní výhrůžky (tedy výhrůžky smrtí, zavřením do blázince, zbavení svéprávnosti atd.).

23. Letadlo = „že mi uletělo letadlo a čeká mě jen likvidace“.

24. Bílá Škoda (auto) = škoda, smrt, zabijeme tě, zemřeš.

25. Zelená Škoda (auto) = škoda, nemáš zelenou, máš smůlu, likvidace.

26. Škoda 120 (105) = výhružka, že mám doživotní smůlu, že jsem ve sračkách (velkých problémech)!!!

27. Opel, Daewoo, Hyundai, Kia, Chevrolet apod. = [podle auta šéfa BIS-mafie Davida Rokose /vedoucího článku BIS-mafie/ Daewoo Racer (licenční výroba Opel Kadett = podle toho, že měl auto Opel Kadett s SPZ/RZ CRJ…)] akce vedení BIS-mafie či BIS-mafie, pomsta vedení BIS-mafie či BIS-mafie, likvidace (i finanční i fyzická) přímo od šéfa mafie Davida Rokose (vedoucí článek BIS-mafie) atp.

28. (Stará) Jawa nebo ČZ = výhružka, že jsem čůrák a budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

29. Auto městské policie nebo strážník = výhružka (doživotním) blázincem nebo (doživotním) vězením, spíše blázincem!!!

30. Auto státní policie nebo policista = výhružka (doživotním) blázincem nebo (doživotním) vězením, spíše blázincem!!!

31. Zelená čepice = jestli se mi (v mozku) rozsvítilo a jestli jsem pochopil, jakou má BIS-mafie, BIS a ÚZSI moc a že nic nezmohu (že se musím dát dobrovolně zlikvidovat).

32. Stříbrné (auto) = smrt, zabijeme tě, zemřeš (podle nerezu používaného na patologiích).

33. Oranžová (barva) = vláda, státní, státní moc, moc (BIS-mafie).

34. Tuningové auto = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

35. Nákladní auto = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

36. Chladící nebo mrazící dodávka nebo náklaďák = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%!!!

37. Pečivo, chleba, pekařské auto = výhružka většími problémy (které mě doženou k sebevraždě)!!!

38. Autoškola = symbol, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

39. Nákladní autoškola = symbol, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

40. Multicar TS (technické služby) = tajná služba, akce tajné služby, zpravodajské hry. Současně výhružka, že jejich šéf David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) je vícenásobný car, ke kterému mají maximální oddanost a že jsem nepochopil moc toho hyper-mafiánského čůráka!!! Současně je to výhružka, že budu Davidem Rokosem zlikvidován (i finančně i fyzicky), přes jeho poskoky!!!

41. Stěhování (i právě auto) = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu rodičů!!!

42. Troubení z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, nebo někdy zdůraznění daného klíčového slova v textu či v jiné informaci (např. slovem)!!! Na této výhružce je podstatné pochopit to, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dokáží do detailu získat přesné on-line informace o tom co dělám (co jsem řekl, co dělám v místnosti, co čtu nebo píši za slovo na mobilu nebo laptopu apod.), poslat svého grázla s autem do mého okolí a dát mu bezdrátově pokyn, aby začal troubit a tím vyhrožoval nebo vydíral!!!

43. Obytné auto nebo karavan = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu rodičů!!!

44. Trojkolka (motorová) = výhružka vyvražděním (zabitím) celé naší rodiny, tj. mě a rodičů!!!

45. Čtyřkolka (motorová) = výhružka vyvražděním (zabitím) celé naší rodiny, tj. mě, rodičů a bratra!!!

46. Auto společnosti Madeta s nápisem „Tak chutná mléko“ = výhružka, že takové jsou útoky BIS-mafie. Je to zdůraznění teroru BIS-mafie a varování, že bude pokračovat!!! Tato výhružka má rozložit moji psychiku, abych si uvědomil, že se útoků BIS-mafie nikdy nezbavím a spáchal proto sebevraždu!!!

47. Popeláři a auto popelářů = výhružka, že nikdy neseženu normální zaměstnání a budu se moci živit akorát jako popelář!!!

48. Otevřené okénko u auta, otevřené střešní okno, ruka z okénka (stejně to platí i pro otevřené okno v domě) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna!!!

49. Nábytek na autě nebo na přívěsu = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu rodičů!!!

50. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola = chemická či biologická látka v pití či jídle, podle příhody louhu v Coca-Cole, který vypila žena z Východních Čech v únoru 2003.

51. Office Depot = výhrůžka, že mě donutí doživotně brát depotní injekcí antipsychotik – nyní již mě výhrůžkami psychiatři tento zbytečný škodlivý lék donutili brát a věřím, že se jich zbavím (psychiatrů) a žádám o co nejpřísnější potrestání těchto zločinců… tuto výhrůžku tedy již realizovali!!!

52. I promise to myself (píseň) = nejedná se o doslovný překlad, ale o to, že to zřejmě má znamenat: BIS-mafie vzkazuje – slíbili jsme ti to a to… tuto píseň si pouštěli zkorumpovaní či zmanipulovaní rakouští policisté, když mě nezákonně odváželi do brutálu Vídeň 10.3.2011!!!

53. ČEZ, elektrárna (nápis, auta, letáky apod.) = podle jaderné elektrárny Temelín jde o výhrůžku podání radioaktivní látky (viz causa smrti Litviněnka).

54. Firma Mimo = že jsem mimo, že nemám žádná občanská a lidská práva, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, BIS a ÚZSI, že jsem nepochopil jejich kontakty, které jim zaručují beztrestnost – k tomu jen to, že si téměř absolutní moc BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS, uvědomuji, protože jen odvážný vyšetřovatel bude chtít vše vyšetřit a nepodlehne tlakům BISky (výhrůžky, klacky pod nohy, korupce atd.)!!! Proto žádám o co nejpřísnější potrestání viníků, protože zneužívají státní aparát k vlastním zločinným cílům!!!!!!!!!!!!!!!!!!

55. Auto společnosti Martin Transport = auta s nápisem „Martin“ používají hovada z BIS (a ÚZSI) jako výhrůžku pro násilí. Jde o to, že Martin Kužela byl ochránce šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), který mi vyhrožoval zmlácením do krve. Podstatné bylo, že Kužela již v roce 2003 věděl (měl informace o plánu BIS-mafie), že ze mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) udělají blázna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

56. Logistická společnost „DPD“ (i auto) = výhružka, že půjdu do prdele (že jsem na konci života), tj. že budu zlikvidován i finančně i fyzicky!!! Tuto výhružku BIS (BIS-mafie) používá proto, abych spáchal sebevraždu z toho, že nemám žádnou budoucnost!!!

57. Popelář a popelářský vůz = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám, že se budu moci živit akorát jako popelář!!! Tuto výhružku dělá BIS-mafie proto, aby mě donutila k sebevraždě!!!

58. Ohňostroj, rachejtle, petardy = jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a „čisté“ BIS a ÚZSI… pochopil, proto podávám další velké TO a žádám o důsledné odsouzení zločinců BIS-mafie!!!

59. Autobus = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podle svědka, řidiče autobusu městské dopravy v Kotouči, který viděl, jak mě napadl člen BIS-mafie v zimě roku 2002-3, který pak údajně spáchal sebevraždu. Je pravděpodobné, že ho BIS-mafie k sebevraždě nutila…

60. Kolo (nebo motorka) s košíkem = výhružka blázincem!!! Pokud je nějak přítomna bílá, černá nebo stříbrná barva tak to znamená výhružku doživotním blázincem!!!

61. Vlak = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

62. Liška, Fox = výhrůžka, že mě nakazí vzteklinou!!!

63. Holá hlava, pleš, lysina = že mi způsobí rakovinu (odvozeno od chemo-terapie)!!!

64. IKEA (nápis) = vedení BIS-mafie, tj. „princezna“ BIS-mafie Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie), resp. BIS., tj. výhrůžka likvidací jako vendeta za to, že jsem ohrozil členy BIS-mafie a agenty BIS a ÚZSI.

65. Cigareta, kouření (slovo, text, nápis) = rakovina, že mi BIS-mafie dá biologickou látku, která způsobí rakovinu.

66. Pojišťovna (slovo, text, nápis) = že nejsem pojištěn na život, myšleno, že nemám BIS-mafii zaplaceno za to, aby mi dělala ochranu (výpalné); tuto výhrůžku používají poměrně často.

67. SPZ/RZ – je evidentní, že BIS-mafie díky tomu, že se jedná o agenty BIS a ÚZSI mají SPZ/RZ jaké potřebují, tzn. že na autech mají takové značky, které mají něco symbolizovat. Tak právě používají následující:

a.    „RKx xx xx“ (Rychnov nad Kněžnou) = výhrůžka smrtí, podle podivné smrti Víta Konečného (mého projektanta), které zemřel někde na/u okrese Rychnov nad Kněžnou. Stejné je to i s SPZ/RZ „UOx xxx xxx“

b.    „x J xxx“ (Jihlava) = symbol pro samotnou BIS-mafii, tj. výhrůžka terorem, výhrůžka blázincem.

c.    „HKx xx xx“ (Hradec Králové) = vendeta za problémy z toho, že vedení BIS-mafie by mělo být souzeno a odsouzeno, kde zmínka Hradec Králové je podle původního krajského soudu pro okres Benešov a Chrudim, resp. nějak tak to BIS-mafie naznačuje…

d.    „KHH xx xx“ (Kutná Hora) = výsměch vedení BIS-mafie, konkrétně šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie), že jsem zlikvidován a že mě donutí (přes svoje poskoky) spáchat sebevraždu!!!

e.    „ALB“ v SPZ = výhružka, že jsem hloupý blbec!!! Tuto výhružku BIS-mafie dělá proto, abych spáchal sebevraždu z toho, že si řeknu, že jsem hloupý…!!!

f.     „AI“ (a a í) v SPZ = výhružka dominancí BIS-mafie, kde tím presentují, že na útoky používají umělou inteligenci (AI = „artificial inteligence“). BIS a ÚZSI (BIS-mafie) tím odstrašujícím způsobem presentují, že používají super-počítače (s prvky umělé inteligence) na řízení a rozhodování o útocích proti mně!!! Touto výhružkou mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě, abych se zabil z představ o technologické nadvládě BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Použití super-počítačů bude jisté, protože jim budou dělat podporu pro špionáž, sledování a řízení aktivit okolo mě – bez super-počítačů by nedosahovali on-line řešení (vždy mají zpoždění jen pár vteřin) a nedokázali by provádět právě špionáž v jakémkoliv místě, dekódování obsahu zjištěného špionáží, řízení tisíců (deseti-tisíců) pěšáků v terénu on-line, poskytování on-line příkazů pro pěšáky apod. Toto ale laik nepochopí a proto zkorumpovaná policie a státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!

g.    „40“ a okolo čísla v SPZ/RZ = toto souvisí s mým věkem, kdy BIS-mafie tak chce zdůraznit, že daná výhružka representovaná daným autem je pro mě. Většinou se jedná o výhružku smrtí, resp. zabitím!!!

h.    „23“ nebo „80“ a čísla okolo v SPZ/RZ = výhružka, že mě zlikviduje (i finančně i fyzicky) šéfová mafie Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie).

i.      „27“ a „77“ čísla okolo v SPZ/RZ = výhružka, že mě zlikviduje (i finančně i fyzicky) šéf mafie David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie).

j.      „33“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zavřen do blázince.

k.    „64“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) za to, že píši do počítače o zvěrstvech BIS-mafie!!! Je to takový výplach mozku, abych o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nic nepsal a nechal se dobrovolně zlikvidovat a spáchal sebevraždu!!!

l.      „97“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. 1997 byl rok, kdy jsem poprvé na internetu kritizoval některé ekonomické kauzy, na kterých podle všeho BIS-mafie parazitovala.

m.   „68“ a „69“ v SPZ/RZ = výhružka, že BIS-mafie vždy zvítězí (podle roku 1969)!!!

n.    „18“ v SPZ/RZ = to si mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) dovolují sdělit, že jsem necitlivý grázl, že jsem jako Adolf Hitler!!! Tuto výhružku dělají proto, aby mě silně dehonestovali a donutili k sebevraždě, protože si mám říct, že jsem špatný a zlý člověk!!!

68. Běh, když někdo běží = symbol proto, že si mám pospíšit, jinak, že mě BIS-mafie (do)zlikviduje a dorazí.

69. Letadlo = že mi uletělo letadlo, že mě BIS-mafie, BIS a ÚZSI (do)zlikvidují a dorazí a že mě donutí k sebevraždě. Pozn: letadla na místa kde se nacházím navádějí poměrně často, cca 2-5x (či více) denně, kdy je patrné, že hovado z BIS pracuje v řízení leteckého provozu (taky jestli ve vojenském nevím – nedá se poznat typ letadel)… i blbec pochopí, že je to takový specifický terorismus, protože když idiot BIS dostane rozkaz od vedení BIS-mafie (BIS či ÚZSI), tak provede to, že evidentně manipuluje s leteckou trasou – prý v pohodě, tvrdí Černík a spol., my jsme jako Kaddáfí (Lockerbie) a máme to rádi… myšleno teror a terorismus / prý v pohodě, tvrdí policie.

70. Pes – podle toho jak BIS-mafie pravděpodobně zabila naše 2 psi (rakovinou), tak mafie používá psa jako symbol pro smrt, pro smrt rakovinou…

71. Světle modrá a žlutá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie (podle toho, že prý je jak slunce a nebe a oblaka – to mi psala členka BIS-mafie…), označení pomsty a likvidace (i finanční i fyzické) od šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie)!!!

72. Tmavě modrá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie, konkrétně pro šéfa mafie Davida Rokose (vedoucí článek BIS-mafie), výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) přímo od šéfa mafie Davida Rokose (vedoucího článku BIS-mafie)!!!

73. Bílá, černá i stříbrná (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro smrt.

74. Fialová = výhružka, že mě BIS-mafie donutí se zbláznit, výhružka blázincem!!!

75. Müsli = symbol pro to, abych myslel, abych si uvědomil moc BIS-mafie a BIS a ÚZSI.

76. Everlast (oblečení) = výhružka, že budu vždy poslední a nikdy ničeho nedosáhnu. Toto je výhružka o zákulisních praktikách BIS-mafie, tedy že vždy vše zničí!!!

77. Dítě nebo i kočárek = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

78. Bílá taška H&M = výhružka, že zabijí matku a bývalou ženu!!!

79. Pruhované oblečení = výhružka blázincem (doživotním) nebo vězením (doživotním)!!!

80. Rána nebo úder, i dveřmi auta = výhružka smrtí, resp. zabitím. Rány často BIS-mafie vyvolává pomocí bezdrátových nanočipů, které jsou instalovány v pokoji, kde spím – neustále se pak v noci (i přes den) ozývá práskání.

81. Pískání = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

82. Francouzská věc (např. píseň), francouzské auto = výhružka, že BIS-mafie ví, že se stane to a to (závisí na kontextu). Je to podle francouzské písně voyage, tj. cesta, kdy to co sdělí, např. smrt, je moje budoucí cesta.

83. Cop na vlasech ženy = symbol likvidace (i finanční i fyzické), kterou provede Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

84. GE Money Bank = výhružka blázincem, podle akce BIS-mafie, kdy mě 2 pracovnice GE Money Bank pracující pro BIS-mafii, nechali zavřít do blázince!!!

85. Ohňostroj (i skladba Kate Perry „Fireworks“) = výhružka, jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

86. Kolo s berany či trubkami dopředu = výhružka, že jsem tvrdohlavý „beran“, který nepochopil moc BIS-mafie a bude zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

87. Zapnutí nebo vypnutí lednice = BIS-mafie má v lednici bezdrátový čip, který jim umožňuje vypínat a zapínat lednici. Je to výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

88. Zapnutí čerpadla = BIS-mafie má v čerpadle bezdrátový čip, který jim umožňuje zapínat čerpadlo. Je to výhružka, že provedou další nátlakové akce, aby mě donutili být loajální a k sebevraždě!!!

89. Drogy nebo alkohol (v řeči či v televizi či v novinách) = tímto BIS-mafie vyhrožuje, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a dál se snažím prosadit svoje plány a vize. Proto mě dehonestují, že jednám jak ožralý či zdrogovaný!!! Útoky tohoto typu se velice často objevují na zpravodajských portálech a to i několikrát denně – je to vždy takový výplach mozku, kdy se mě snaží dehonestovat, že jdu proti zájmům BIS-mafie a že jsem ten hrozný, ten co jedná bezmyšlenkovitě. To dělají proto, abych spáchal sebevraždu!!!

90. Dokumenty (papíry) v ruce grázla BIS-mafie = výhružka, že mám něco „podepsat“ ve prospěch BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Toto je takový těžký výplach mozku, kdy se BIS a ÚZSI (BIS-mafie) domáhají dokumentů v jejich prospěch, kdy většinou to souvisí s další výhružkou a vydíráním!!!

91. Vhazování skleněných lahví do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, něco jako že mě zabijí nožem!!!

92.                       Švédsko, švédský, IKEA = daná výhružka, pod kterou je podepsána šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

93.                       Rus, Rusko, ruský = výhružka, že BIS-mafie nasadí ruskou mafii nebo ruské tajné služby (což již se mimochodem stalo)!!!

94.                       Lidl (i taška) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou!!!

95.                       Rakousko a Bavorsko (i BMW) = výhružka blázincem!!!

96.                       BOSS (slovo i módní značka /i taška/) = výhružka, že hyper-mafiánský čůrák David Rokos a hyper-mafiánská píča Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie) jsou nedotknutelnými šéfy BIS (BIS-mafie)!!! Pěšák tím dává najevo také obrovskou loajalitu vedení BIS-mafie. Jde také o výhružku, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože jsem si dovolil (nepovoleně) ukázat na trestnou činnost Davida Rokose a Ireny Kocourkové (jsou to objednavatelé trestné činnosti), obecně na trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

97.                       Uklízecí stroj nebo koště = výhružka, že sdělená výhružka (obvykle jde o další kontext) znamená řešení pro BIS a ÚZSI (BIS-mafie), že je to úklid!!! Např. sdělují, že nezískám žádné zaměstnání (nebo ho ztratím a žádné nezískám) a to že bude požadovaný úklid věcí do pořádku.

…atd.

 

Symbol BIS-mafie různě kombinuje a vzniká tak konkrétní výhrůžka.

Pro pochopení je nutno vědět, že ne všechny věci něco pochopitelně symbolizují, žádnou paranoiu nemám. Vše je možné díky on-line řídicímu systému, který umožňuje bezdrátově dávat pokyny např. právě řidičům – je to taková bezdrátová ušní sonda, kam pokyny dává operátor a řidič pak přesně ví, jak má jet, aby projel okolo mě a tak vyhrožoval symbolem (řídícímu a špionážnímu systému říkám GOLSS – globální on-line špionážní systém).

Protože je většina vyhrožování symboly (např. právě auty), tak mi mohou vyhrožovat i když jsem např. doma projížděním okolo domu, což činní denně.

BIS-mafie tedy denně sdělí od cca 50 do cca 190 (a více) výhrůžek a vydírání (většinou je výhrůžka spojena přímo na činnost kterou dělám), kdy převažují výhrůžky smrtí, zabitím, otravou (smrtí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, exekucí domu rodičů, exekucí všeho majetku, pobytem v blázinci (i doživotním), vězením, nemožností sehnat zaměstnání apod.

Vyhrožování a vydírání je velmi nepříjemné, protože právě probíhá velmi často, v celkovém průměru je to tak každých 5 minut.

Pokud shrnu účinky vyhrožování a vydírání, tak BIS-mafie má úspěch, protože mě vždy odradí jakkoliv se bránit a jen tiše přijímám právě výhrůžky a vydírání, což se negativně tedy odráží na snaze se jakkoliv bránit.

 

Hlavním motivem výhrůžek a vydírání (právě průměrně cca 120 denně a to již od roku 2002!!!) je mě donutit k sebevraždě, protože BIS-mafie sází na to, že útoky jednoduše nevydržím…

Dalším motivem je vynutit moji loajalitu BIS-mafii, aby si se mnou mohli dělat, co chtěli.

Vedlejším motivem výhrůžek a vydírání je zabránit mi v psaní těchto poznámek (opakuji, že zaznamenáno je tak maximálně 10%, či méně, jsou dny, kdy nezapíši nic, výhrůžek a vydírání), aby to vypadalo, že se nic neděje. Vedlejší efekt pak je, že se mohu z výhrůžek a vydírání zbláznit, protože útoky jsou nepřetržité a mozek nemá čas si odpočinout.

Vyhrožování a vydírání je také pomsta za trestní oznámení na členy BIS-mafie (agenty a pomocníky BIS), kdy je evidentní, že se BIS-mafie ve výhrůžkách a vydírání vyžívá a bere to jako svou práci. To vede právě k tomu, že se jedná o nekonečný řetěz, který nemají zájem zastavit, protože musí vykazovat nějakou činnost pro proplácení ze státního rozpočtu.

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, na členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření ze spáchání trestných činů „nezákonná špionáž“, zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TrZák), nebezpečné pronásledování, vyhrožování, vydírání a poškození cizích práv.

 

Přílohy (samostatné soubory – popis útoků BIS-mafie v daných obdobích):

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2012.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2013.leden-duben.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2013-cerven2014.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.3Q.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.4Q.1.cast.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.4Q.2.cast.docx

 

4.    Bránění v zaměstnání

Přestože jsem se v roce 2013 zapojil do více než 150 konkursů, tak jsem ani jednou neuspěl – podle dřívějších zkušeností za odmítáním mě zaměstnat byla i BIS-mafie (kromě vlastních důvodů proč jsem nevyhovoval).

Znemožněním mi mít zaměstnání mě chtějí finančně zlikvidovat, aby zastavený dům rodičů na moji hypotéku šel do exekuce a my zemřeli na ulici jako bezdomovci – toto je plán číslo 1.

Znemožněním zaměstnání jsem přišel o sta-tisícové hodnoty na platu.

 

Znemožnění získání zaměstnání je dáno strukturou a organizací sítě BIS-mafie.

Na celém principu sítě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je závadný a nezákonný celý mechanismus zapojování členů do sítě. Vše probíhá tak, že noví pěšáci BIS a ÚZSI jsou umísťováni v ekonomice a ve státní správě na lukrativní pozice, kdy navíc čistí agenti mají ještě plat od státu. Síť pěšáků navíc v roce 1990 byla převzata od STB a hned od roku 1990 se v pseudo-demokratických tajných službách takto umísťovali pěšáci. Zapojením do ekonomických činností vzniká jejich ekonomická závislost na vedení BIS a ÚZSI, kde si snadno přijdou na velké peníze a proto s radostí (na některých je to skutečně vidět) páchají trestnou činnost pro vedení (evidentně jsou deformovaní). Tím vzniká obrovské pouto mezi pěšáky a vedením, kdy tímto způsobem jsou na vedení BIS a ÚZSI závislé deseti-tisíce (a více) osob, které právě dohromady tvoří neprůstřelnou síť zločinu BIS a ÚZSI. Do pozic jsou pěšáci navíc dostávání díky celostátnímu systémovému hyper-klientelismu a hyper-korupci BIS a ÚZSI!!! Tím došlo k narušení principů volného trhu a přes pěšáky jsou tak skutečnými neomezenými vládci ekonomiky BIS a ÚZSI!!! Tyto deseti-tisíce pěšáků pak právě vedení BIS a ÚZSI používá na vytěsňování nepohodlných osob, kritiků a opozičníků na okraj společnosti, aby si nebyli schopni vydělat na živobytí a spáchali sebevraždu, žili jako bezdomovci nebo měli existenční potíže!!!

Protože celá síť BIS a ÚZSI (BIS-mafie) silně expanduje již od roku 1990, tak v dnešní době již mají obsazeny všechny ekonomické subjekty a všechny prvky státní správy tak, že všude mají nějaké své pěšáky, kteří právě zapojují nově příchozí, čímž jejich síť neustále mohutní. Tento hyper-klientelistický, hyper-korupční a hyper-zločinecký systém již podle všeho má v dnešní době sta-tisíce členů, čímž je společensky mnohem více nebezpečnější, než klasické mafie!!!

 

Zvláštními rozsáhlými problémy jsou tedy ty, které mi způsobuje BIS a ÚZSI (BIS-mafie) svou trestnou činností, jsou potíže okolo zaměstnání. Vše je (opět) velice propracovaný systém tak, abych v konečném efektu zaměstnání neměl a neměl plat, abych zemřel na ulici jako bezdomovec – to je jeden z hlavních cílů BIS-mafie!!! Vše se projevovalo tím, že v různých zaměstnáních jsem byl obětí mobbingu a bossingu, kde v podstatě ve všech zaměstnáních to vedlo k předčasnému ukončení pracovního poměru, kde tedy hlavním důvodem byly útoky kolegů a vedoucích, řízené BIS-mafií – seznam a „vyřešení“ v zaměstnáních je popsáno v trestním oznámení z 7.3.2012 (str. 24); ostatní problémy jsou popsány různě v dalších.

V různých letech jsem také při změně zaměstnání nemohl dost dlouhou dobu nové zaměstnání získat – to mi právě bránila BIS-mafie, která lidem zodpovědným za výběrová řízení evidentně nařizovala, aby mě nezaměstnávali. Vše vyvrcholilo obdobím od října 2009 do srpna 2014, kdy jsem 59 měsíců (tedy skoro 5 let!!!) nemohl žádné zaměstnání získat. Pokud budu počítat finanční škodu, tak se jedná o škodu způsobenou BIS-mafií ve výši od cca 1.475.000 Kč (1,5 miliónu Kč), pokud budu počítat běžný nižší plat na pozici analytika IT (můj obor) = 59*25.000 Kč.

Další sta-tisíce Kč jsem ztratil právě tím, že jsem různě nemohl zaměstnání díky BIS-mafii získat a že jsem si pro časté změny zaměstnání musel říkat o nižší plat.

Opět přiznávám, že je problém zákulisní činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dokázat, protože vše je BIS (BIS-mafií) realizováno ve vysokém stupni utajení, kdy záškodnickou činnost proti mně nejspíš vykonávají čistí agenti BIS – ti by se jakýmkoliv odhalením vystavovali trestnímu stíhání pro ohrožení utajované skutečnosti a neuposlechnutí rozkazu!!!

Jsem tak v neřešitelné situaci, kdy grázlové BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mi brání mít adekvátní zaměstnání, čímž mě ekonomicky likvidují a mají evidentně plán, že chcípnu na ulici jako bezdomovec. Vedlejší efekt je, že jako bezdomovec se sotva budu moci proti útokům BIS-mafie bránit!!! To, že moje finanční (ekonomickou) likvidaci myslí BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vážně, je vidět podle každodenních výhružek a vydírání v této oblasti.

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, na členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření z trestných činů poškozování cizích práv, podvod, obchodování s lidmi, nebezpečné pronásledování, vyhrožování, vydírání, účast na organizované zločinecké skupině a zneužití pravomoci úřední osoby.

5.    Nezákonné činnosti státní správy

Vzhledem k tomu, že daná mafie, která mě likviduje, je v podstatě tajná služba, jádro v každém případě je tajná služba (BIS a ostatní), tak určuje státní správě, jak se mnou mají zacházet.

Vše se projevuje v tom, že jsem na objednávku BIS-mafie prohlášen za psychopata (člověka s duševní poruchou s paranoidní schizofrenií). Pak právě mě orgány státní správy jako zdravotníci, městské policie (Kotouč), státní policie (Kotouč) vedou jako psychopata a pravidelně mě každý rok zavírají do blázince.

Další úkolování BIS-mafie se projevuje tím, že trestní oznámení nejsou řádně prošetřována a vše je ukončováno s tím, že se nic nestalo, což není pravda!!!

 

 

6.    Nezákonné zavření do blázince 2010

 

18.11.2009 v cca 17:30 jsem zašel na policii (Krakovská 11, Praha 1) osobně se poradit, co dělat s vyhrožování a vydíráním BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože opět i tento den (jako i ostatní dny; pozn: vše nejméně od roku 2002!!!) vyhrožovali a vydírali desítky členů BIS-mafie, odhaduji, že ten den opět něco mezi 120 a 150 členy!!!

Sloužící důstojníci, muž a žena, mě nejprve vyslechli a pak, když jsem trval na tom, že chci mluvit s důstojníkem ÚOOZ, řekli, že se musí poradit s operačním důstojníkem. Ještě mi stačili říct, že nemám důkazy a že mě hlídat nebudou!!! Po jejich poradě s vedením, kde jsem naivně korupci BIS nepředpokládal, mi řekli, že mám čekat – to už jim evidentně BIS nařídila, aby mě odtáhli do blázince, do PLB Bohnice. Když jsem čekal, po chodbě se najednou začali objevovat další lidé a pobíhali tam – to mi později došlo, že je vyslala BIS, aby mě zastrašovali.

Přestože jsem tedy nenaplňoval zákon, nebyl jsem agresivní a ani nebezpečný sobě ani svému okolí a nevykazoval jsem známky duševní choroby, bylo BIS rozhodnuto, že mě budou držet v blázinci, přes akci zkorumpovaných policistů a zkorumpovaných psychiatrů (desítky osob)!!!

Pak šlo vše velice rychle. Skupina 3 policistů z eskorty dostala příkaz mě dovézt do blázince v Bohnicích, což jsem ještě cestou netušil – vše evidentně objednala BIS, aby se zbavili mého potencionálního trestního oznámení pro vyhrožování a vydírání (geniální tah). Když jsme byli v Bohnicích, netušil jsem, že BIS bude mít tu drzost a klidně nechá u mnoha osob porušit zákon, jen aby mě umlčeli tím, že mě zavřou do blázince. Policisté se mě ještě stačili provokativně zeptat, jestli trvám na tom, že mě někdo sleduje – po pravdě jsem řekl, že ano, a že je to BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Pak již dle objednávky BIS a ÚZSI (BIS-mafie) si mě v blázinci nechali. Tam mi neustále vyplachovali mozek, že BIS žádnou trestnou činnost nepáchá a že jsem si vše vymyslel – geniální tah, jak se zbavit odpůrce!!!

Po právní stránce BIS zkorumpovala i soudce, kteří v několika procesech nedobrovolnou hospitalizaci řešili. Prvoinstanční soud řešil pobyt ve 2 procesech, č.j. 19L48/2010 a 19L68/2010, kde zkorumpovaná soudkyně Blanka Petrásková dala zapravdu mafii z BIS, tj. zkorumpovaným policistům a psychiatrům – moje námitky (o nezákonnosti zadržování) vůbec nebyly brány v potaz. Odvolací soud pak v plném rozsahu věc potvrdil, kdy se vůbec mými námitkami nezabýval – BISkou zkorumpovaní soudci Městského soudu v Praze Ivo Veselka, Olga Bokotejová a Eva Sedláčková (odvolací proces č.j. 29Co126/2010 pro 19L68/2010) dali zapravdu jen mafii (BIS-mafii) a opět moje námitky nikdo nebral v potaz. Přestože jsem tedy nesplňoval zákonné podmínky pro zavření do blázince (nebyl jsem agresivní a ani nebezpečný sobě ani svému okolí a nevykazoval jsem známky duševní choroby), mafie vše dokázala zdůvodnit!!! Pozn: Odvolací proces pro 19L48/2010 odpadl.

Do blázince mě tedy nechala BIS (BIS-mafie) zavřít, protože jsem policii řekl, že mě BIS sleduje, vyhrožuje a vydírá!!! Byla to tedy čistá pravda. Je nutné pochopit, že zavření do blázince je trest BIS (BIS-mafie) za to, že nejsem loajální mafii!!! Do blázince jsem tedy byl v reálu zavřen, protože jsem se chtěl bránit proti vyhrožování a vydírání (a další TČ) BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Více informací, detailní popis, je v trestním oznámení ze dne 9.5.2011.

 

Pozn: o úloze zkorumpovaných psychiatrů a jejich trestné činnosti schválně nepíši, protože až se dostanu do blázince znovu, tak se mi pomstí, protože zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nedokáží tuto speciální organizovanou trestnou činnost řešit a vyřešit, protože členi BIS (což jsou evidentně i psychiatři) jsou nedotknutelní a mohou páchat trestnou činnost, jakou chtějí, právě protože je kryje zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice. Problém navíc je v tom, že nikdo u pseudo-solidních osob jako jsou lékaři, nepředpokládá, že pracují pro mafii, myšleno BIS a ÚZSI, tedy BIS-mafii – systém trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je tedy tak geniálně propracovaný, že ho běžný vyšetřovatel není schopen pochopit!!!

 

Soudkyně Blanka Petrásková Obvodního soudu pro Prahu 8 mohla nespravedlivým a nezákonným procesem navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Soudci Ivo Veselka, Olga Bokotejová a Eva Sedláčková Městského soudu v Praze mohli nespravedlivým a nezákonným procesem navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Policisté, vím nejméně o 6 (MO PČR v Krakovské ul., Praha 1), mohli navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Pozn: dne 1.1.2015, po podání TO, jsem si uvědomil, že dotčené osoby by měly být zřejmě stíhány pro další možné porušení zákona v souvislosti se zavřením do blázince, a to pro trestné činy zbavení osobní svobody a ublížení na zdraví.

7.    Nezákonné zavření do blázince 2011

 

9.3.2011 jsem byl v Rakousku ve Vídni, kde jsem navštívil místní nemocnici. Na nohách jsem totiž měl bakteriologická napadení, v podobě bolestivých děr do kůže (což pravděpodobně způsobila agresivní látka, kterou mi dali BIS nebo ÚZSI /BIS-mafie/). Týden předtím, kdy jsem stejnou nemocnici navštívil, mi dal léky rakouský lékař. Nyní tam byla Češka Eva, která tam dělala sestru – netušil jsem, že se jedná o členku BIS nebo ÚZSI (BIS-mafie). Po chvíli dohadování mi řekla, že mi žádné léky nedá a že mám počkat. Já jsem v dobré víře řekl, ať zavolá policii, protože mě to velice bolelo. Policie skutečně po krátké chvíli dorazila a došlo na plán BIS nebo ÚZSI (BIS-mafie). Češka Eva totiž policii německy řekla, že jsem byl agresivní a demoloval nábytek, což si na rozkaz BIS-mafie vymyslela, protože věděla, co bude následovat. Rakouská policie mě odtáhla v poutech na psychiatrii v nemocnici a již bylo evidentně rozhodnuto, že mě nechají zavřít do blázince – vše totiž evidentně bylo zinscenováno i na úrovni tajných služeb, kdy BIS nebo ÚZSI řekli rakouské tajné službě, že jsem nebezpečný psychopat, právě proto, aby mě Rakušané nechali zavřít do blázince. Zavření do blázince se BIS-mafii povedlo, protože Rakušané mě skutečně nechali do blázince zavřít.

Navíc v den propuštění z rakouského blázince mě dle objednávky BIS a ÚZSI (BIS-mafie) transportovali do českého blázince v Praze Bohnicích, kde mě dle rozkazu BIS-mafie drželi dále.

Vše tedy opět bylo dílem české strany, tj. BIS a ÚZSI (BIS-mafie), a bylo patrné, jak jsou i v zahraničí schopni spáchat precizní likvidaci!!!

Více nemá smysl psát, protože se základní trestná činnost stala na území Rakouska, kde není z české strany vyšetřovací pravomoc.

Více informací, detailní popis, je v trestním oznámení ze dne 7.3.2012.

 

8.    Nezákonné zavření do blázince 2012

K situaci, kdy jsem byl nezákonně zavřen v blázinci v roce 2012, jsem si zapsal do odvolání (které nebylo akceptováno):

·        Můj případ je velice složitý, protože se jedná o několik vzájemně propletených kauz, kdy na jednotlivé trestné činy (desítky) bylo podáno několik trestních oznámení – z pohledu psychiatrie jde o to, že (1) netrpím žádnou psychickou poruchou, protože status „paranoidního schizofrenika“ mi napařili zkorumpovaní a/nebo zmanipulovaní psychiatři a soudci (viz dále), jako řešení problémů mafie, s kterou jsem se dostal do sporu v roce 2002 (resp. dříve). Zaprvé se jednalo o pomstu a zadruhé tím si mafie vyřešila to, že nebyli její členové stíháni za zásadní trestné činy uvedené v předmětných trestních oznámeních (nebezpečné vyhrožování, vydírání, nebezpečné pronásledování, výpalné na základě vyhrožování a vydírání ve výši 3.300.000 Kč se škodou cca/přes 12.000.000 Kč, ublížení na zdraví, pomluva, poškozování cizích práv, poškození cizí věci, neoprávněný přístup k počítačovému systému, systémová korupce, zasahování do nezávislosti soudu, účast na organizované zločinecké skupině apod.), protože orgány policie a státních zastupitelství vše odložily, protože si lživým statusem „paranoika“ lživě doložily, že jsem prolhaný paranoidní psychopat – to není právě pravda (a zcela mi to zničilo a rozvrátilo nezvratně život)!!! (2) V předmětný den 13.8.2011 mafie zkorumpovala nebo/a zmanipulovala několik policistů dálniční policie (Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Poříčany, Poříčany 414, 289 14 Poříčany – dále jen dálniční policie) a lékaře rychlé záchranné služby, kteří dostali od mafie za úkol mě nechat odtáhnout do blázince. Dle požadavku mafie policisté společně s lékaři tak skutečně učinili. (3) Protože daná mafie je mezinárodní gang organizovaného zločinu s desítkami (a více) osob a obrovskými finančními možnostmi (desítky miliónů Kč a více za rok!!!), kde (spolu)pracují i agenti BIS (a ÚZSI), mají neomezený přístup kdekoliv a kamkoliv se jim zachce a dokáží zkorumpovat kohokoliv. Proto zkorumpovali nebo/a zmanipulovali i psychiatry Psychiatrické léčebny Havlíkův Brod (dále PLHB), kteří rovněž dle požadavku mafie lživě dosvědčili, že jsem byl ve stavu k zavření do blázince!!! …je to vlastně (ss)prosté!!! Detaily viz dále.

·        Od roku 2002 jsem tedy pod (ná)tlakem trestných činů vysoce organizované mafie (mezi členy daného organizovaného zločinu jsou navíc právě i agenti BIS a ÚZSI) – celá věc je popsána v trestních oznámeních ze dne 9.5.2011 a 7.3.2012, ale protože se jedná o stovky stran textu (TČ viz výše) nepřikládám je (pokud se chcete seznámit požádejte např. VSZ v Praze).

 

·        Před vyslovením oprávněnosti nezákonného a bezdůvodného zadržení v blázinci (PLHB) jsem nebyl vůbec vyslechnut a byly tak vzaty v potaz jen lživé informace jedné strany (zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní psychiatři PLHB; viz v textu). Soudce tak provedl nespravedlivý a nezákonný proces, který je justičním omylem, zřejmě právě (také) na objednávku mafie – další zkorumpovaný nebo/a zmanipulovaný soudce.

·        Soudní znalec mě vyslechl až po provedení usnesení (že hospitalizace je důvodná) a byl rovněž zkorumpovaný nebo/a zmanipulovaný danou mafií.

·        Mafií byli tedy zkorumpováni nebo/a zmanipulováni dotčení psychiatři a personál (nemálo osob). Je to zřejmě tím, že mafie má lidi z psychiatrie zapojené do jejich trestné činnosti již od počátku, protože se jedná o strategický obor na „čistou“ likvidaci nepohodlných občanů, kritiků a lidí s opozičními názory. Mafie mě likviduje a v mnoha oblastech života již zlikvidovala (nemám peníze, nemám majetek, nemám rodinu apod.), pro moje opoziční názory, protože jsem takový obecný whistleblower (veřejně analyzuji a kritizuji ekonomické, technologické a právní machinace nejen v České republice).

·        Soudce Plachta zdůraznil, že jsem byl do PLHB přivezen rychlou záchrannou službou za asistence policie ČR. To tak právě bylo vymyšleno mafií, aby bylo více (pseudo)důvěryhodných svědků, kteří lživě dosvědčili, dle objednávky a plánu mafie, že jsem byl divný – geniální systém korupce (právě realizováno i tajnými akcemi BIS a ÚZSI) jak likvidovat nepohodlné opoziční občany!!!

·        Soudce Plachta lživě uvedl: „jezdil po dálnici pod vlivem chorobné představy, že je pronásledován policistou“. Toto je dost zásadní lež (psychiatrů a soudce), protože nic podobného jsem nikdy nikomu neřekl. Je to vše vymyšleno tak, že jako formálnímu psychopatovi se mi vůbec nevěří, právě díky masivním dezinterpretacím reality mafie. Mafie tedy již zrealizovala svůj plán, kdy mi tímto způsobem odebrala reálný výkon téměř veškerých občanských a lidských práv, protože jakmile se obrátím na státní správu (policie, státní zastupitelství, justice, úřady) s jakoukoliv žádostí/požadavkem, jsem okamžitě poslán arogantně „do prdele“, při masivním porušováním zákonů (což právě zkorumpované orgány činné v trestním řízení nestíhají, právě i také proto, že si prý vymýšlím = geniální systém likvidace)!!! Takový „uzavřený cyklus“ mafie!!!

V realitě to bylo tak, že díky lokalizačním službám BIS věděla, kde se přesně na dálnici nacházím a posílala do mého okolí auta dané mafie, které se mě různě snažili vytlačit v plné rychlosti (130 km/h) z dálnice. Při jednom takovém útoku jsem si ale inteligencí, rozvahou a řidičským uměním zachránil život. 13.8.2011 v cca 14:30 došlo na dálnici D11 na 65. kilometru směrem z Hradce Králové do Prahy k tomu, že při předjíždění kamionu (jel jsem z pravého do levého pruhu) mě právě sledoval zločinec dané mafie s dodávkou, a když již jsem byl částečně v levém pruhu, začal dálniční pirát s dodávkou velice zrychlovat a najížděl na mě. Odhaduji, že před útokem dodávka jela tak 140 – 150 km/h (rychleji než já) a v okamžiku útoku to bylo ještě více. Protože hrozilo, že mě mafián s dodávkou právě sestřelí v plné rychlosti, což by znamenalo nejspíše smrt (!!!), rozhodně vážné poškození auta a zdraví, tak jsem prudce zabrzdil a strhl řízení doprava. Tím jsem reálně zabránil dopravní nehodě, praktické realizaci zničení auta a naplánované fyzické likvidaci. Navíc silně pršelo, tedy by se auto neudrželo na silnici a nabouralo by do svodidel a do dalších aut – to právě dokládá, že daná mafie jsou velice agresivní zločinci, protože by nehoda způsobila řetězovou nehodu, protože dálnice byla plná aut.

Po brutálním útoku, který mě tedy málem stál život, jsem zavolal na tísňovou linku policie „158“ a sdělil jsem, že mě pronásledují mafiáni a útočí na auto (reálně tedy silniční piráti… běžně jezdí po dálnici tak 180 km/h, vybržďují, najíždějí na auto, dělají myšky, brání v předjíždění apod.) a že právě došlo málem k tragické nehodě díky této mafii – operační policisté mě poslali arogantně „do prdele“ (linka 158 Hradec Králové a Nymburk). Přitom jsem chtěl po policii jen dohledání daného silničního piráta, protože událost se stala těsně před mýtnou bránou a na kamerách mohlo něco být vidět (když jsem poprvé policii telefonoval, zastavil jsem právě pod zmíněnou mýtnou branou na cca 65. kilometru dálnice D11).

Došlo ale na realizaci plánu mafie, protože místo toho aby policisté začali vyšetřování, protože dálniční pirát mafie mezitím ujížděl, operační z Nymburka mi řekl, že pošle hlídku dálniční policie. Odmítal jsem to, ale opakovaně naléhal a jinak mi nechtěl pomoci – já blbec neprohlédl, co mafie vymyslela (o všem samozřejmě díky špionáži /je prokázané, že dělají odposlechy mého mobilu/ mafiáni věděli).

Když tedy přijela policejní hlídka dálniční policie s označenou Škodou Octavií, vysvětlil jsem jim, že se jednalo o útok mafie a že žádám o dohledání daného útočníka (reálně vraha) a nic jiného. Jak se ukázalo později, nějak zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní policisté již měli instrukce od dané mafie a arogantně mě poslali „do prdele“, čímž to neskončilo. Dlouhou dobu diskutovali o ničem a dali mi také fouknout do testeru na alkohol a asi i na drogy.

Pak došlo na plán mafie. Zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní policisté totiž potom okamžitě zavolali sanitku záchranné služby (asi to byla sanitka ARO z Prahy) se zkorumpovanými nebo/a zmanipulovanými zdravotníky a mně bylo jasné, co se bude dít! Že tedy mají nařízeno od mafie, aby mě odtáhli do blázince!!! Když se mě lékař pokoušel odtáhnout do sanitky, odmítl jsem to a s autem odjel od zkorumpovaných zdravotníků a policistů. Policisté mě následně pronásledovali několika auty po dálnici (zkorumpovaný soudce z toho udělal můj výmysl, přitom to vlastně byla pravda, ale já jsem nic takového neřekl). Protože bylo právě jasné, že jsou zkorumpovaní mafií, tak jsem opakovaně žádal operačního na lince 158 a operačního policejního prezidia, aby celou nezákonnou akci ukončili. Opět mě poslali arogantně „do prdele“, bez ohledu na zákony.

Nakonec policisté udělali zátaras, kde jsem poklidně zastavil a pokoušel jsem se hájit svoje lidská a občanská práva. Můj postup, tedy že jsem odjel od zkorumpovaných nebo/a zmanipulovaných policistů a zdravotníků, byl plně legální, protože jsem aplikoval ustanovení Občanského zákoníků (OZ) 40/1964 Sb. dle § 415 („Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“), protože pobyt v blázinci je psychický teror, poškození zdraví, poškození dobrého jména, precedens pro další zavírání do blázince (tedy opakovaná poškození) a finanční ztráta kvůli nemožnosti pracovat a podnikat. Postupoval jsem i dle § 417 OZ („Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.“, kdy jsem se tedy legitimně nechtěl nechat poškodit zkorumpovanými mafiány, byť se formálně jednalo o policisty a zdravotníky! Bohužel celá situace ukázala, jak je daná mafie drzá a jak je schopna mít svoje lidi všude, kteří se právě vůbec nebojí masivně porušovat zákony a s klidem promyšlenou a vědomou trestnou činností páchají občanům škody a problémy.

Následně jsem byl násilím vytažen z auta zasahujícím policistou zásahovky (ještě na mě ten blbec namířil nabitou brokovnici!!!), přestože jsem nic nedělal. Vše vyřešit měli právě i operační, kteří evidentně byli dalšími osobami, které mafie zkorumpovala nebo/a zmanipulovala tak, aby mi nijak nepomohli od nezákonných činů zkorumpovaných nebo/a zmanipulovaných policistů a zdravotníků – geniální systém pro likvidaci nepohodlných občanů. Přestože jsem se pokoušel i s tímto policistou domluvit, žádný zákon ani předpis jsem totiž neporušil, poslal mě opět arogantně „do prdele“. Právně jde o to, že dopravní předpisy nemají přednost nad aplikací právě § 415 a § 417 OZ (subordinace)!!! …to si zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní policisté nechtěli vůbec připustit. Policista mě násilím vytáhl z auta, povalil na zem, klekl na mě a nasadil mi okamžitě pouta.

Poté jsem byl již okamžitě eskortován do sanitky zmíněných zkorumpovaných nebo/a zmanipulovaných zdravotníků, kteří tam mezitím přijeli.

Přestože jsem se pokoušel se všemi domluvit (nepočítaně policistů a 2 zdravotníci), že zákony porušili oni a tedy nemají právo (ani právě reálný právní důvod – vše totiž bylo nezákonné od počátku, bez právního důvodu!!!) se mnou nakládat jako s psychopatem, učinili tak. Také jsem se kvůli nim málem pomočil, protože mi odmítli močení (to byl důkaz co je to za mafiánské grázly ve státní správě)!

Pak jsem byl někde v polích (asi aby to bylo utajené) přeložen do další sanitky, přesně tak jak s nepohodlnými osobami nakládala STB. Dodnes si pamatuji, jak zkorumpovaný nebo/a zmanipulovaný policista a zkorumpovaná nebo/a zmanipulovaná lékařka se mi v sanitce neustále smáli do obličeje, jaký jsem blbec, že jsem opět naletěl mafii (dobře drzí mafiánští grázlové)!!!

Přestože jsem tedy nebyl nebezpečný sobě ani okolí a žádný zákon ani dopravní předpis jsem reálně neporušil, skončil jsem nakonec na dlouhou dobu v blázinci (od 13.8.2011 do 18.12.2011, tedy neskutečných 128 dní!!!)!!! Tím došlo k naplnění původního plánu mafie a vše zkorumpované osoby státní správy vykonaly do puntíku přesně, tak jak to vymyslela mafie!!!

Celé to dokládá, že systém dané mafie realizovaný i pomocí agentů BIS je schopný všeho, protože jednotlivé trestné činy kryjí další a další zkorumpované osoby státní správy (i právě další policisté, státní zástupci a soudci)!!!

Ve zdůvodnění usnesení proč bylo zavření do blázince v PLHB oprávněné, tedy soudce Plachta zásadně (asi právě záměrně) lhal, aby tím právě legalizoval trestnou činnost mafie – geniální systém. Vše tedy nakonec zlegalizuje zkorumpovaná justice, a „ty občane, běž „do prdele“, nemáš žádná lidská a občanská práva a běž si klidně stěžovat na lampárnu“!!!

·        Dále soudce Plachta lživě a drze uvedl (asi si plně vědom krytí BIS, že v případě kárné žaloby /to je mi jaksi k ničemu po provedení nezákonného procesu/ bude z problému „vysekán“ další korupcí – takto to právě daná mafie dělá, kdy korupci ve státní správě realizuje tak dlouho, dokud členi nejsou zbaveni právních postihů): „Pacient je mimo kontakt s realitou“. To se už soudce Plachta úplně pomátl na rozumu, protože nic takového nebyla a není pravda, a dokládá to, že zkorumpovaný nebo/a zmanipulovaný soudce si myslí, že je zcela nad zákony (viz „lampárna“). Pozn: jsem moc zvědav, jak bude tato korupce mafie řešena v dalších orgánech státní správy (policie, státní zastupitelství, justice…) – asi soudruzi z BIS požádají o zvýšený příspěvek ze státního rozpočtu, aby měli na vyšší úplatek, aby vše bylo OK!!!

·        Dále soudce Plachta lživě uvedl: „Jedná pod vlivem duševní choroby“. I toto je lež, která je ovšem krytá desítkami (!!!) zkorumpovaných osob státní správy (psychiatři, policisté, soudci, zdravotní personál…), kteří tak učinili na příkaz dané mafie, aby kryly osoby uvedené v trestních oznámeních (Irena Kocourková, David Rokos, Martin Kužela, Rokos st. atd., což jsou osoby se speciálním vysokým postavením v dané mafii, zřejmě navíc agenti BIS; zajímavé je, že Rokos st. byl náčelníkem STB pro okres Benešov!!!) – viz uvedená trestní oznámení. Je to komplexní systém, i právě na realizaci korupce, kdy daná mafie vymyslela již v roce 2002, že mě postupně desítky zkorumpovaných osob označí za psychopata a to proto, aby právě trestní oznámení nebyla prošetřována. Touto metodou mafie skutečně dosáhla svého a vyšetřování trestné činnosti se skutečně nekonalo!!! Jsem zvědav, co s tím orgány činné v trestním řízení udělají, protože ti co to takto realizovali, je nutné stíhat nejen za zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 TrZák (asi si mám jít stěžovat právě na lampárnu)!!!

Reálně a pravdivě tedy žádnou duševní chorobu netrpím, protože lékařské posudky jsou dílem zkorumpovaných psychiatrů (a dalších osob, včetně soudců), právě dle objednávky dané mafie.

·        Dále lživě soudce Plachta uvedl: „Je nebezpečný sobě a okolí“. I zde platí, že toto bylo uvedeno proto, aby byla provedena legalizace trestné činnosti vše zúčastněných, protože tak soudce legalizoval požadavek mafie, aby existovalo nějaké ospravedlnění trestné činnosti zúčastněných (vlastní zavření do blázince). Toto speciálně lživě soudce uvedl, aby tím tak formálně doložil, že byl zákonný/právní důvod mě zavřít v blázinci (jak říká zákon v § 38 Zák. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – § 38 odst. 1 písm (b) "Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak"). Žádný právní ani lékařský důvod pro zavření do blázince nebyl, vše bylo konstrukt, dezinformace a lež mafie!!!

Nikdy jsem nebyl nebezpečný sobě a okolí – bez důkazů je to navíc křivé obvinění!!! Jsem normální občan, kdy se ale dá s nadsázkou říct, že jsem nebezpečný mafii tím, že hájím (zatím dost marně) svoje občanská a lidská práva (a nesouhlasím s rozbujelou trestnou činností ve státní správě, v České republice obecně – jak je vidět, mafie má dost velkou podporu a reálně dokáže nepohodlné občany zlikvidovat)!!!

·        Dále soudce Plachta lživě uvedl: „Smysl rozhodnutí soudu není schopen pochopit“, což mě jako vysoce (dost) inteligentního (IQ 132) a sečtělého člověka hluboce uráží. K tomu jen mohu dodat, že „Plachta asi bude vlát ve větru…“, až mu (pozdě) dojde, že skutečně porušil mnoho paragrafů TrZák (drzost mafie je neskutečná) – k členům a spolupracovníkům dané mafie je nutno být nekompromisní!!! Je nutné ho, spolu s ostatními kumpány mafie v případu, případně stíhat pro možné porušení zákona – viz dále.

·        Dále soudce Plachta uvedl: „Umístěný nebyl vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu vyslýchán“. Toto je vrchol mafiánské geniality. V PLHB mi totiž ihned po nezákonném zadržení dali nějaké vysoce účinné (velice likvidační) psychofarmaka (totální zničení funkčnosti mozku; např. když jsem močil, musel jsem se hlavou opírat o zeď, abych se udržel – nic moc), které se mnou silně zamávaly (nebyl jsem schopen normálně myslet, vyjadřovat se/mluvit, psát, chodit, spát – viz dále atp.)!!! 2x denně jsem tedy dostával silné (pseudo)léky, co to bylo přesně za hrůzu nevím, ale jen z injekčních jehel jsem měl tak rozpíchané hýždě, že jsem nemohl pro obrovskou bolest chodit, natož spát – i toto bylo součástí pomsty mafie, realizované zkorumpovanými nebo/a zmanipulovanými lékaři a personálem PLHB. Zdravotní důsledky na mozek byly ale „geniálně“ fatálně katastrofální – projevovalo se to (popis podle oficiálního seznamu vedlejších účinků anti-psychotik):

o   (1) depresí,

o   (2) silnou únavou,

o   (3) pohybovými poruchami,

o   (4) značným třesem,

o   (5) svalovou ztuhlostí,

o   (6) neklidem rukou a nohou,

o   (7) nervozitou,

o   (8) neklidem,

o   (9) poruchami spánku,

o   (10) poruchami soustředění,

o   (11) záchvaty křečí,

o   (11) rozostřeným viděním,

o   (12) závratěmi,

o   (13) kožní vyrážkou,

o   (14) svěděním,

o   (15) otoky obličeje,

o   (16) otoky/necitlivostí jazyka,

o   (17) narušením výslovnosti a poruchami řeči,

o   (18) záškuby jazyka, obličeje, úst a čelistí,

o   (19) silným a častým močením,

o   (20) závratěmi,

o   (21) trávicími obtížemi,

o   (22) nevolností až zvracením,

o   (23) padáním vlasů,

o   (24) otupělostí,

o   (25) ospalostí,

o   (26) problémy s pamětí a

o   (27) celkovou sníženou funkčností mozku a CNS (velmi snížená inteligence).

Celá věc byla mafií vymyšlena tak, že zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní psychiatři budou právě likvidační vedlejší příznaky (pseudo)léků prohlašovat za symptomy psychické poruchy – geniální mafiánský systém jak zlikvidovat člověka!!!

Toto rozhodnutí soudce Plachty je navíc nezákonné a protiústavní, protože jsem tak byl zbaven možnosti na spravedlivý proces, protože jsem nemohl předložit důkazy a tvrzení na svoji obhajobu – i toto takto vymyslela mafie, aby formálně proces vypadal v pořádku a byl tak opět doložen požadavek mafie, že jsem právně-formálně nebezpečný psychopat (což právě je konstrukt mafie)!!!

·        Dále soudce Plachta zneužil zákon - uvedl: „Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonné zástupce hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (§ 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas (§ 38 odst. 1 písm. c) citovaného zákona).

Zákon zneužil tak, že tedy lživě a dezinformačně (konstrukt mafie) uvedl:

o   (1) „že jsem ohrožoval bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí“ = toto byla lež a konstrukt soudce dle objednávky mafie, nikdy jsem se v takovém stavu nenacházel a navíc pro tvrzení soudce nejsou ani důkazy (reálná ukázka důsledku korupce mafie v justici)!!!

o   (2) „že jsem jevil známky duševní poruchy“ = toto byla lež a konstrukt soudce dle objednávky mafie, nikdy jsem se v takovém stavu nenacházel a navíc pro tvrzení soudce nejsou ani důkazy (reálná ukázka důsledku korupce mafie v justici)!!!

o   (3) „že trpím duševní poruchou“ = i toto byla a je lež a konstrukt mafie, kdy právě mafie korupcí nebo/a manipulací cca 9 soudců (!!!), cca/přes 20 psychiatrů, mnoho osob zdravotnického personálu, mnoha dalších zdravotníků, nemálo policistů, soudních znalců apod., způsobila, že jsem formálně veden jako člověk s psychickou poruchou, i když ji fakticky nemám. Vše je mimořádně složité (navíc trestná činnost mafie trvá již od roku 2002!!!) a zkráceně řečeno jde o to, že členové mafie se tímto způsobem (že jsem formálně označen za prolhaného paranoidního blázna) vyhnuli trestnímu stíhání za zásadní trestné činy (viz výše). Tím že mafie zkorumpovala nebo/a zmanipulovala psychiatry a další osoby (jde o více kauz – viz trestní oznámení na OSZ pro Prahu 1, MSZ v Praze a VSZ v Praze), které mi dle objednávky mafie lživě přidělily diagnózu „paranoidní schizofrenie“, dosáhla právě mafie toho, že jsem byl označen za kverulantního paranoika, kterému právě orgány činné v trestním řízení nevěřili! Tím právě mafie dosáhla toho, že se nic nevyšetřovalo a její členové tak nebyli obviněni, přestože dané trestné činy spáchali – geniální mafiánský systém jak se vyhnout vězení a náhradě škody!!! Chápu, že je to neuvěřitelné, ale je to tak!!! Informujte se klidně na VSZ v Praze, i když mi bylo právě sděleno, že nic vyšetřovat nebudou!!!

o   že hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak“ (než pobytem v blázinci). I toto je lež a konstrukt soudce, protože jsem vůbec nebyl nebezpečný pro sebe ani okolí a opět pro toto tvrzení neměl soudce žádné důkazy (reálná ukázka důsledku korupce mafie v justici)!!!

·        Dále soudce Plachta uvedl: „Provedeným dokazováním má soud za prokázané, že umístěný byl do ústavní péče přijat po stav výše popsaný, pro který je nebezpečný sobě a svému okolí“. Zde již došlo na konkrétní soudní legalizaci požadavku mafie, kdy soudce lže bez důkazů a dává za pravdu zkorumpovaným nebo/a zmanipulovaným psychiatrům, zdravotnímu personálu a policistům, přesně podle plánu mafie, jak se to již stalo vícekrát!!! Dokazování tedy bylo jen jednostranné, založené na výmyslech, lžích, dezinformacích a konstruktech zkorumpovaných nebo/a zmanipulovaných policistů a psychiatrů. Vůbec nebyly vzaty v potaz moje námitky a důkazy a tak soud provedl nespravedlivý a nezákonný proces, který je justičním omylem!!!

·        Dále soudce Plachta uvedl: „Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl soud k závěru, že převzetí do ústavu zdravotnické péče bez jeho písemného souhlasu došlo z důvodu dle § 38 odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona“. Platí to, co je uvedeno výše, že tedy vše bylo založeno na výmyslech, lžích, dezinformacích a konstruktech zkorumpovaných a/nebo zmanipulovaných policistů a psychiatrů, kteří uvedli to, co požadovala mafie, tedy že jsem prý jednal tak, že bylo potřeba mě zavřít do blázince (abych byl zavřen do blázince). Zavírání do blázinců je tedy pomsta mafie, abych také již nebyl v opozici proti dané mafii a navíc mě tím chtějí přinutit, abych byl loajální dané mafii – je tedy skandální, že česká justice plně legalizuje požadavky mafie, „jak na běžícím pásu“ (typická ukázka českého zkorumpovaného absurdistánu)!!!

 

13.8.2011 jsem tedy jel po dálnici D5 (Hradec Králové – Praha) a na 65. kilometru (u mýtné brány) se mě snažil „sestřelit“ člen BIS (BIS-mafie), který mi v plné rychlosti najížděl na auto. Protože jsme se jeho vinou, jel neustále rychlostí vyšší než 130 km/h, málem vyboural (mohl jsem přijít o život), zavolal jsem jen pro pořádek linku 158, kde jsem chtěl, aby daného piráta chytli. Po chvíli planých dohadů mi řekli, že pošlou hlídku, což mi připadalo divné – to jsem ještě netušil, že budou zkorumpováni BIS (BIS-mafií).

Hlídka dálniční policie (Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Poříčany, Poříčany 414, 289 14 Poříčany – dále jen dálniční policie) přijela ke mně, kde jsem čekal na dálnici, a měla podivné řeči. Po chvíli zavolali sanitku záchranné služby hlavního města Prahy (ARO), aby mě zdravotníci odtáhli do blázince – tak právě zněl rozkaz BIS (BIS-mafie) zkorumpovaným policistů i zdravotníkům, bylo vše ve skutečnosti velice prosté. Potom co jsem odmítl se zdravotníkům podrobit a odjel jsem od nich, mě policie i zdravotníci pronásledovali po dálnici, až zásahovka postavila napříč dálnicí kamion, kde jsem byl zadržen. Okamžitě jsem byl v poutech, přestože jsem nic nedělal, předán zdravotníkům. Ti mě s přeložením transportovali rovnou do blázince v Praze, protože to tak evidentně bylo BIS (BIS-mafií) dohodnuto. Ještě si vzpomínám, jak se mi zkorumpovaná lékařka a zkorumpovaný policista v sanitce vysmívali, jaký jsem blbec, že jsem opět dopaden mafií (BIS-mafií)!!!

Přestože jsem tedy nebyl nebezpečný a jen jsem hájil svoji svobodu, byl jsem zavřen do blázince.

Pozn: Zákon o zdravotních službách - č. 372/2011 Sb., § 38 (Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků) odst. 1 písm. b) " Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo..."

Následně BIS (BIS-mafie) zkorumpovala soudce Vladimíra Plachtu okresního soudu v Praze, který v nezákonném a nespravedlivém procesu (č.j. 0L323/2012) potvrdil jen informace mafiánských psychiatrů zkorumpovaných BIS (BIS-mafií) a moje vyjádření nebylo vůbec bráno v potaz – dle objednávky BIS-mafie zbytečnou nedobrovolnou hospitalizaci odsouhlasil jako oprávněnou.

Je nutné pochopit, že likvidace přes zkorumpované psychiatry a zavírání do blázinců je metoda BIS a ÚZSI (BIS-mafie), jak likvidují pro ně nepohodlné osoby. Já jsem pro ně velice nepohodlný, protože jsem na ně podal trestní oznámení již v roce 2003, což je prý proti BIS a ÚZSI zcela ojedinělé. Přes psychiatry a blázince mě také BIS-mafie likviduje proto, že tím vytváří informace, že jsem psychicky narušená osobnost, která chronicky lže – takto to vymysleli proto, aby mi policie, státní zastupitelství a justice nevěřily, že BIS a ÚZSI páchají trestnou činnost (viz trestní oznámení, tj. nezákonnou špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání, podvody, poškozování cizích práv, ublížení na zdraví, poškozování cizích věcí, vymáhání výpalného apod.)!!!

 

Do blázince mě tedy nechala BIS (BIS-mafie) zavřít, protože jsem policii řekl, že mě BIS zlikvidovala a rozložila život!!! Byla to tedy čistá pravda. Je nutné pochopit, že zavření do blázince je trest BIS (BIS-mafie) za to, že nejsem loajální mafii!!!

 

Pozn: o úloze zkorumpovaných psychiatrů a jejich trestné činnosti schválně nepíši, protože až se dostanu do blázince znovu, tak se mi pomstí, protože zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nedokáží tuto speciální organizovanou trestnou činnost řešit a vyřešit, protože členi BIS (což jsou evidentně i psychiatři) jsou nedotknutelní a mohou páchat trestnou činnost, jakou chtějí, právě protože je kryje zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice. Problém navíc je v tom, že nikdo u pseudo-solidních osob jako jsou lékaři, nepředpokládá, že pracují pro mafii, myšleno BIS a ÚZSI, tedy BIS-mafii – systém trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je tedy tak geniálně propracovaný, že ho běžný vyšetřovatel není schopen pochopit!!!

 

Soudce Vladimír Plachta okresního soudu v Praze mohl nespravedlivým a nezákonným procesem navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Policisté (dálniční policie a zásahová jednotka) mohli navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Pozn: dne 1.1.2015, po podání TO, jsem si uvědomil, že dotčené osoby by měly být zřejmě stíhány pro další možné porušení zákona v souvislosti se zavřením do blázince, a to pro trestné činy zbavení osobní svobody a ublížení na zdraví.

 

Teď 6.11.2013 v 8:32 když jsem psal definice výše tak vyhrožovala BIS-mafie, že mě donutí k sebevraždě (poslali k domu rodičů auto autoškoly), právě protože se snažím bránit právní cestou.

9.    Nezákonné zavření do blázince 2013

I v roce 2013 mě BIS-mafie nechala zavřít do blázince. Vše opět bylo provedeno členy BIS-mafie či lidmi zkorumpovanými, informovanými nebo minimálně zmanipulovanými BIS-mafií.

Pro pochopení zavírání do blázinců je potřeba pochopit, že je to zásadní zastrašovací prostředek proti mně. Zároveň tím BIS-mafie činí to, že mě deklaruje jako paranoidního schizofrenika, který chronicky lže, což není pravda. Moje informace sice jsou zvláštní, ale jsou pravdivé a při troše snahy (která doposud orgánům činným v trestním řízení chybí) lze vše snadno vyhodnotit jak trestnou činnost.

 

V úterý 15.9.2012 jsem byl navštívit banku GE Money Bank v Kotouči (Hradecká 46), abych se zeptal zda nemají staré výpisy, které jsem požadoval. Již od vstupu na mě slovně zaútočily 2 pracovnice, které tam byly, Tereza Kořenová a Kristýna Šimlová – to jsem netušil, že to je součástí plánu BIS-mafie.

Po krátké době přišel strážník Městské policie Kotouč (pravděpodobně služební číslo 004) se slovy, že se pracovnice GE Money Bank mě bojí, což byl výmysl a já netušil, že je to součástí plánu BIS-mafie. Byla to totiž právě záminka, aby na místě mohl být právě zkorumpovaný nebo zmanipulovaný strážník, které měl od BIS-mafie přesné instrukce, tj. nechat mě odvézt právě do blázince, což se potvrdilo později.

Jak na mě ženy slovně útočili, bránil jsem se tím, že jsem řekl věty, v kterých jsem neznačil, že by takovýmto způsobem mohli způsobit poškození mého dobrého jména a mohla by mi být způsobena i sta-tisícová (miliónová) škoda v podnikání či zaměstnání. Někdo, nejspíše přímo ženy GE Money Bank, ihned ale vše zmanipulovaly a překroutily a tvrdily i policii a lékařům, že jsem milióny požadoval po nich z účtu, což nebylo vůbec pravda.

Protože banku zavíraly, potřeboval jsem se zastavit ještě pro něco po polední přestávce, což jsem v klidu učinil. Podle reakcí žen jsem pochopil, že se právě chystají mě nechat odtáhnout do blázince, a proto jsem utekl. V parku u kavárny mě dostihl jeden přítel daných žen GE Money Bank a dal mi ránu pěstí do čela. V šoku jsem se vrátil do banky a požadoval vysvětlení, kdy se právě projevilo, že vše bylo připraveno – Kristýna Šimlová mi s klidem řekla, že to bylo mimo banku a že se jich to netýká!!! Utekl jsem znovu, ale mezitím ženy znovu volali Městskou policii, a když jsem v klidu šel na náměstí, již mě pronásledoval daný strážník (004). Vyzval mě, abych zastavil a čekal, a já již čekal problémy. Pak přijela i státní policie PČR a vše bylo jasné. Za chvíli přijela sanitka a byl jsem transportován na psychiatrii do krajské nemocnice v Benešově – lékař ještě stačil ze mě vypáčit, že jsem na psychiatrii byl a to že je důkaz momentálních neexistujících psychických problémů!!!

Na základě běžné hádky (navíc vyprovokované zmíněnými ženami schválně – plán BIS-mafie), kde jsem nebyl nijak agresivní a už vůbec nebyl nebezpečný sobě a okolí, jsem tedy byl odvezen na psychiatrii krajské nemocnice v Benešově, odkud jsem byl následně druhý den 16.9.2012 transportován přímo do blázince v Praze. Zde jsem na tenkém ledu, protože mi bylo opakovaně sděleno, že budu do blázince zavřen opět, protože jsem prý chronický případ a proto nepožaduji trestní šetření a stíhání lékařů blázince (psychiatrické nemocnice) v Praze.

S odstupem času je jasné, že hádku ženy vyprovokovaly tak, aby byla záminka pro Městskou policii Kotouč a následně pro státní policii PČR a lékaře, abych byl právě odvezen do blázince, aby mi to ještě více zlikvidovalo život.

Podstatné bylo, že BISkou zkorumpovaní strážníci Městské policie Kotouč a BISKou zkorumpovaní státní policisté OO PČR Kotouč křivě (dle objednávky BIS /BIS-mafie/) lékařům dosvědčili, že jsem se choval agresivně, že jsem říkal nesmysly, že jsem byl sprostý na mafiánky z banky apod. tak, aby psychiatři měli důvod mě nechat zavřít do blázince, kdy celé toto křivé svědectví strážníků a policistů propadlo až na soudy, které je braly jako důvěryhodnou výpověď – geniálně vymyšlená likvidace BISkou (BIS-mafií), pomocí zkorumpovaných osob v Městské policii Kotouč a na OO PČR Kotouč!!!

 

Podstatné tedy bylo pro moje zavření do blázince (Psychiatrická nemocnice Praha) to, že mafiánky z GE Money Bank (Kristýna Šimlová /ta volala strážníky/ a Tereza Kořenová) tvrdě dezinterpretovaly to, co jsem řekl. BISkou zkorumpovanému lékaři záchranné služby (který ale právě již měl dopředu od BISky úkol, aby mě nechal zavřít do blázince – BIS se mi zavíráním do blázinců mstí za trestní oznámení na ně) totiž řekly, že jsem po nich požadoval milióny, dokonce miliardy – toto dokonce uvedly soudy, které evidentně BISka rovněž zkorumpovala, jak jinak, protože BIS má lidi všude a mě se snaží dorazit úplně na dno!!! Mafiánkám z GE Money Bank jsem řekl, že mi mafiánská struktura dluží nejméně 3.300.000 Kč za podvodem ukradené pozemky v Řevnicích (o této kauze je psáno v trestních oznámeních) a oni si to schválně vyložily tak, že požaduji ihned milióny po nich. Pak jsem již jen stačil říct, že takto jsou schopny udělat miliardové škody a ony právě zkorumpovanému lékaři záchranky řekly, že jsem po nich požadoval miliardy – no to bych právě byl padlý na hlavu, což nejsem!!! Zkorumpované soudy, jak okresní v Praze tak krajský v Praze), ale vzaly lži mafiánek GE Money Bank jako pravdu a právě toto byla příčina, proč mě zavřeli na dlouhou dobu do blázince – plán BIS vyšel na 100%!!! Zkorumpovaní soudci měli ještě tu drzost, napsat do usnesení, že jsem to skutečně řekl, když jsem jasně upozornil, že se jedná o mafii – takto to právě ale je koncipováno, tedy, že mi nikdo nevěří, že BIS a ÚZSI jsou nejnebezpečnější, nejorganizovanější a největší mafie v České republice, kde provést takovouto dezinformaci je pro ně hračka (mají deseti-tisíce /sta-tisíce/ poskoků, kteří i pod přísahou dosvědčí cokoliv, hlavně že za to dostanou peníze)!!! Když jsem přemýšlel o plně sebevědomém chování mafiánek (Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová) v GE Money bank, tak bylo patrné, že se jedná o agentky nebo přímé spolupracovnice BIS, členky BIS-mafie. Šlo totiž o to, že již když jsem vstoupil do pobočky banky, tak se na mě zaměřily a bylo patrné, že vše je připravené, včetně toho, že zavolají zkorumpovaného strážníka městské policie Kotouč (zřejmě další člen struktury BIS), který jim dosvědčí cokoliv, což se tak stalo!!! Přestože jsem tedy nebyl nebezpečný, nikoho jsem ani slovně nenapadal, byl jsem v klidu a seriózní, tak jsem byl zavřen do blázince – čímž byl porušen zákon. V zákoně je totiž jasně napsáno, že pacient musí ohrožovat bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí – toto právě nijak nenastalo a všichni zúčastnění počítali (a oprávněně) s tím, že vše skryje dezinformace BIS u více osob, což se povedlo. Toto se právě ale nestalo poprvé, a všude byl stejný scénář – (1) členové BIS vytvořili situaci, kde lhali o tom, jak jsem se choval. (2) Byla přivolána zkorumpovaná městská nebo státní policie – spíše dokonce členi BIS. (3) Byla přivolána záchranná zdravotnická služba se zkorumpovaným lékařem – spíše s členem BIS. (4) Byl jsem dán do péče zkorumpovaných psychiatrů – spíše členi BIS!!! Vše podle předem dohodnutého plánu, že všichni zúčastnění dle rozkazu vedení BIS (jsem jejich kritik a oponent) dosvědčí, že jsem se choval divně – na usnesení soudu je pak patrné krytí této organizované trestné činnosti, kdy jsem nebyl nikdy řádně vyslechnut a lži BIS-mafie byly soudem použity jako důkazy proti mně – pravděpodobně BIS zkorumpovala i soudce, aby mě takto zlikvidovali!!!

Pozn: Zákon o zdravotních službách - č. 372/2011 Sb., § 38 (Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků) odst. 1 písm. b) " Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo..."

Protože se v mém případě jedná o celý komplot tisíců osob, které mě likvidují tak právě zmanipulovat tento řetěz lží a dezinformací bylo jednoduché – ještě jednou to připomenu:

1.     Dne 15.9.2012 jsem šel do banky GE Money Bank pobočka Kotouč vyřídit běžné záležitosti.

2.     Obsluha přepážek banky, mafiánky BIS-mafie (Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová), měly rozkaz BIS se dohadovat.

3.     Mafiánka Kristýna Šimlová ihned volala městskou policii Kotouč, kde si dle plánu BIS vymyslela, že se mě bojí – nebylo čeho!!!

4.     Mafiánka Tereza Kořenová se na pokladní přepážce dohadovala, že mi nemůže dát staré výpisy zdarma – to byl můj požadavek. Důkaz o BIS spočíval i v tom, že mafiánka Kořenová řekla, že zná osobně a dobře Davida Rokose z Třemošnice (vysoce postavený řídící článek BIS), což je člověk, který v BIS způsobil moje pronásledování již od roku 2003. Podle všeho dostala BIS na popud Davida Rokose Kořenovou do banky, protože takto právě BIS (BIS-mafie) zavazuje svoje členy, aby pak za získané peníze páchaly trestnou činnost, což se u Kořenové potvrdilo!!! David Rokos, což je tedy vedoucí článek BIS (BIS-mafie), mi právě již v roce 2003 vyhrožoval nekonečným bojem BISky – něco je popsáno v ostatních trestních oznámeních!!! Pozn: otec nebo příbuzný Davida Rokose je Rokos st., který byl náčelníkem STB pro okres Benešov (ten dostal Davida Rokose do BIS nebo ÚZSI), kde zřejmě vznikla, již za dob STB, tyranie naší rodiny, protože otec byl STB sledován již v roce 1959!!!

5.     Přítel mafiánky Kristýny Šimlové, který byl v bance, mi řekl, že ví, že jsem blázen a že jsem byl zavřený v blázinci v Bohnicích – opět se zřejmě jednalo o člena BIS (BIS-mafie), protože ode mě tuto informaci neměl.

6.     Přijel zkorumpovaný strážník městské policie Kotouč (služební číslo 003 nebo 004), který řekl, že mafiánky napadám, což celé byl konstrukt BIS.

7.     Mafiánce Tereze Kořenové jsem řekl, že jsem těžká oběť trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dluží nejméně 3,3 milióny Kč a že si myslím, že je ona (spolu s Kristýnou Šimlovou) součástí této zločinecké struktury. To již vše monitoroval zkorumpovaný strážník městské policie Kotouč.

8.     Ve stresu, který vyvolali, jsem v tiskárně banky zanechal svoje dokumenty a v klidu jsem odešel.

9.     V parku u cukrárny nedaleko banky mě doběhl mafiánský přítel Kristýny Šimlové a začal na mě řvát, že do banky již nikdy nesmím vkročit – takto právě se projevují grázlové BIS (BIS-mafie), kteří lidem určují, co mohou a nemohou. Nakonec mi dal ránu pěstí do čela (nad oko), až mi spadli brýle, které se rozbily.

10.                       Vrátil jsem se do banky a požadoval vysvětlení, co mělo fyzické napadení znamenat – mafiánky Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová se mi vysmály!!!

11.                       Mafiánka Kristýna Šimlová opět zavolala městskou policii, přestože jsem nic nedělal – což tak bylo evidentně dohodnuto BISkou!!!

12.                       Rychle jsem odešel.

13.                       Na ulici k náměstí mě zadržel tentýž zkorumpovaný strážník městské policie.

14.                       Přijeli další mafiánští grázlové BIS (BIS-mafie), tentokrát státní policisté – podle jednání a chování (všech) policistů OO PČR Kotouč (což platí i pro městskou policii Kotouč) bylo a je evidentní, že se jednak jedná o členy BIS (BIS-mafie) a jednak jsou vedením BIS zkorumpováni tak, že mi vyhrožují a vydírají mě (symboly a výskytem), sledují mě, když podám oznámení, vše odloží, dokonce mi osobně sdělují, že jsem blázen a patřím do blázince (přestože nic nedělám) apod.

15.                       Přijela sanitka rychlé záchranné služby ze střediska Kotouč. BISkou zkorumpovaný lékař mi ihned řekl, že patřím do blázince – již to bylo zkrátka tak připravené!!! Přestože jsem mu říkal, že jsem nic neudělal, výhružkami ze mě dostal, že chodím k psychiatrovi.

16.                       Mafiánský lékař rychlé záchranné služby ze střediska Kotouč došel do banky, kde mu mafiánky z banky Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová dle plánu BIS řekly, že jsem je (slovně) napadal, což byla lež!!!

Jak mi později řekli psychiatři, tak si mafiánky Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová dle plánu BIS (BIS-mafie) také vymyslely, že jsem jim nadával a že jsem řekl, že jsou na mě nasazeny ze CIA – takovou blbost bych nikdy neřekl. Toto tedy udělal BIS (BIS-mafie) schválně a evidentně to tak měli vymyšlené od počátku (kde mafiánky z banky to perfektně sehrály), abych právě byl lživě uznán za agresivního a skončil v blázinci!!! Později zkorumpovaný okresní soud v Praze i krajský v Praze právě věřil jen členům mafie (BIS-mafie) a mě nikoliv – geniální metoda BIS, jak zničit a zlikvidovat člověka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17.                       To, že jsem byl divný, že jsem se choval agresivně, že jsem mafiánkám z banky nadával apod., dosvědčili lékaři záchranné služby i právě BISkou zkorumpovaní strážníci Městské policie Kotouč a BISkou zkorumpovaní státní policisté OO PČR (policie) Kotouč, kdy vše bylo mafií (BIS-mafií) evidentně dohodnuto dopředu. BIS (BIS-mafie) jim zkrátka evidentně dopředu řekla, co mají křivě vypovídat, abych skončil v blázinci. Tyto BISkou (BIS-mafií) připravené křivé výpovědi (lži) strážníků a policistů později braly v potaz i soudy, jako důvěryhodný popis situace, kde jsem již neměl šanci, proti mafií (BIS-mafií) dohodnutým výpovědím strážníků a policistů jakkoliv podat námitku, a jejich křivé výpovědi a osočení změnit – bylo rozhodnuto, křivá svědectví strážníků a policistů mě poslaly do blázince; jak perfektní a nenáročná metoda mafie (BIS-mafie), jak zlikvidovat nepohodlného člověka!!!!!!!!!

18.                       Mafiánský lékař rychlé záchranné služby ze střediska Kotouč mě nechal odvézt na psychiatrii nemocnice Benešov.

19.                       Na psychiatrickém oddělení nemocnice Benešov již byli psychiatři a personál zkorumpováni BISkou, aby mě drželi a nechali zavřít do blázince!!! Vyjadřovali se ihned tak, že jsem těžký případ a že se musím léčit ústavně, aniž bych cokoliv udělal – již to bylo připravené BISkou!!!

20.                       Byly mi podány těžké antipsychotika, že jsem ztrácel vědomí, rozhodně jsem nemohl normálně myslet, měl jsem rozostřené vidění, motal jsem se, nemohl jsem mluvit apod.

21.                       Následující den jsem byl převezen do blázince, do psychiatrické nemocnice Praha. BISkou zkorumpovaní psychiatři řekli, že jsem těžký případ a že se budu léčit, přestože jsem nic neudělal!!!

22.                       BISkou zkorumpovaný okresní soud v Praze zavření do blázince, nedobrovolnou hospitalizaci, potvrdil jako oprávněno, přestože vše byl konstrukt BIS (BIS-mafie)!!!

23.                       BISkou zkorumpovaný krajský soud v Praze zavření do blázince, nedobrovolnou hospitalizaci, potvrdil jako oprávněno, přestože vše byl konstrukt BIS (BIS-mafie)!!!

24.                       V blázinci jsem zůstal do 30.11.2012, tedy 86 dní. Během pobytu jsem byl týrán bolestí, protože mi byly rozpíchány hýždě injekcemi, až jsem z toho nemohl bolestí spát a pohybovat se. Během pobytu mi byly dávány vysoké dávky antipsychotik, až jsem měl problémy s řečí (nemluvil jsem plynule), se psaním (nemohl jsem psát), se spaním, trpěl jsem velkou bolestí od injekcí, zkrátka byl mi narušen mozek!!!

Byl jsem také donucen mafiánskými psychiatry prohlásit, že jsem se choval agresivně, protože toto prohlášení na mě vyžadovali vydíráním, že jinak mě z blázince nepustí (zavření na doživotí)!!!

 

Pokud se tedy shrne působení BIS-mafie při mém zavření do blázince v roce 2013, tak jediným důvodem pro zavření do blázince na skoro 3 měsíce (nedobrovolná hospitalizace), kterým nesmyslně a nezákonně argumentovaly i zkorumpované soudy bylo to, že jsem v předmětné bance řekl, že mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dluží milióny, což plyne ze zcela zničeného života (pozn: jen při jednom podvodu BIS-mafie s krádeží pozemků v Řevnicích vznikla škoda, tedy dluh, nejméně /od/ 3.300.000 Kč)!!!

Pravým důvodem, proč jsem byl mafií (BIS-mafií) zavřen do blázince (stejně jako v minulých letech) bylo to, že jsem podal v roce 2013 na BIS-mafii (další) trestní oznámení a v bance jsem si dovolil říct, že mě likviduje právě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) – celkově byl pobyt v blázinci trest za to, že nejsem loajální této mafii a dovoluji si vzdorovat a to dokonce právní cestou (což mi přísně zakázali právě pod podobnými tresty pobytu v blázinci)!!! Do blázince mě tedy nechala BIS (BIS-mafie) zavřít, protože jsem řekl, že mě BIS zlikvidovala život a že mi BIS způsobila miliónové škody!!! Byla to tedy čistá pravda. Je nutné pochopit, že zavření do blázince je trest BIS (BIS-mafie) za to, že nejsem loajální mafii!!!

Pozn: BIS a ÚZSI (BIS-mafie) říká pobytu v blázinci nápravná převýchova, aby mě naučili být loajální mafii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Následně BIS (BIS-mafie) zkorumpovala také vyšší soudní úředníci Jaroslavu Stejskalovou z obvodního soudu v Praze, který v nezákonném a nespravedlivém procesu (č.j. 0L500/2013) potvrdila jen informace mafiánských psychiatrů zkorumpovaných BIS (BIS-mafií) a moje vyjádření nebylo vůbec bráno v potaz – dle objednávky BIS-mafie zbytečnou nedobrovolnou hospitalizaci odsouhlasila jako oprávněnou.

Je nutné pochopit, že likvidace přes zkorumpované psychiatry a zavírání do blázinců je metoda BIS a ÚZSI (BIS-mafie), jak likvidují pro ně nepohodlné osoby. Já jsem pro ně velice nepohodlný, protože jsem na ně podal trestní oznámení již v roce 2003, což je prý proti BIS a ÚZSI zcela ojedinělé. Přes psychiatry a blázince mě také BIS-mafie likviduje proto, že tím vytváří informace, že jsem psychicky narušená osobnost, která chronicky lže – takto to vymysleli proto, aby mi policie, státní zastupitelství a justice nevěřily, že BIS a ÚZSI páchají trestnou činnost (viz trestní oznámení, tj. nezákonnou špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání, podvody, poškozování cizích práv, ublížení na zdraví, poškozování cizích věcí, vymáhání výpalného apod.)!!!

 

Stejné porušení zákona a nespravedlivý a nezákonný proces proběhl i u odvolacího řízení u krajského soudu v Hradci Králové (2013 – sp. zn. 10Co345/2013), kde BISkou zkorumpovaní soudci brali v potaz jen informace (reálně lži) BISkou zkorumpovaných psychiatrů. Nějak BISkou (BIS-mafií) zkorumpovaní soudci Karel Kondr, Boris Nypl a Leya Pavlovová uvedli v nezákonném a nespravedlivém procesu jen samé lži a výmysly.

 

Pozn: o úloze zkorumpovaných psychiatrů a zkorumpovaného soudního znalce a jejich trestné činnosti schválně nepíši, protože až se dostanu do blázince znovu, tak se mi pomstí, protože zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nedokáží tuto speciální organizovanou trestnou činnost řešit a vyřešit, protože členi BIS (což jsou evidentně i psychiatři) jsou nedotknutelní a mohou páchat trestnou činnost, jakou chtějí, právě protože je kryje zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice. Problém navíc je v tom, že nikdo u pseudo-solidních osob jako jsou lékaři, nepředpokládá, že pracují pro mafii, myšleno BIS a ÚZSI, tedy BIS-mafii – systém trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je tedy tak geniálně propracovaný, že ho běžný vyšetřovatel není schopen pochopit!!!

 

Vyšší soudní úřednice Jaroslava Stejskalová (z okresního soudu v Praze) mohla nespravedlivým a nezákonným procesem navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Soudci Karel Kondr, Boris Nypl a Leya Pavlovová (z krajského soudu v Hradci Králové) mohli nespravedlivým a nezákonným procesem navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Strážník městské policie Kotouč a policisté OO PČR Kotouč mohli navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák) , přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Mafiánky Kristýna Šimlová a Tereza Kořenová z pobočky GE Money Bank v Kotouči mohly navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Pozn: dne 1.1.2015, po podání TO, jsem si uvědomil, že dotčené osoby by měly být zřejmě stíhány pro další možné porušení zákona v souvislosti se zavřením do blázince, a to pro trestné činy zbavení osobní svobody a ublížení na zdraví.

 

Nikoliv detailem pak je, že 4.11.2013 v dopoledních hodinách při zápisu výše uvedeného popisu trestné činnosti BIS-mafie (tento odstavec) se jiní členové BIS-mafie pohybovali okolo domu rodičů a vyhrožovali a vydírali, že jestli nenechám psaní trestního oznámení, tak mě donutí k sebevraždě, zabijí mě, způsobí exekuci domu rodičů apod. Velmi nepříjemné a opět se opakovala situace, kdy okolo domu rodičů se v podstatě vyskytovali jen členi BIS-mafie a vyhrožovali a vydírali, byť pomocí symbolů.

 

 

 

10.                     Pokus o zbavení svéprávnosti

 

Podávám trestní oznámení na státní zástupkyni z OSZ v Benešově Ivanu Heřmánkovou, což vzniklo tím, že vyhodnotila moje předmětné trestní oznámení tak (že jsem prolhaný paranoidní psychopat), abych byl dle objednávky dané mafie zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) – č.j. 1ZC811/2012-3. Toto bylo následně realizováno tokem požadavku: státní zastupitelství s mým trestním oznámením à OSZ pro Prahu 8 à OSZ v Benešově à OS v Benešově. Na základě objednávky mafie pak došlo k tomu, že po komunikaci (požadavku státní zástupkyně Ivany Heřmánkové) právě z OSZ v Benešově se mě pokusil Okresní soud v Benešově zbavit svéprávnosti – č.j. 14Nc301/2012. Jen náhodou jsem svéprávnosti zbaven nebyl a navíc došlo k tomu, že soudce Petr Šimeček mě bez důkazů označil za psychopata (čímž mě zásadně poškodil)!!!

 

Svým nezákonným postupem tedy umožnila mafii (proti které byla TO směřována), aby mě fakticky (z)likvidovala (popis viz v TO; další novější informace mohu doplnit ve výslechu) a vznikla mi tak zásadní újma na majetku (viz tabulka výše), zdraví a faktorech života obecně a to tak, že již jen živořím na pokraji existence. Každý den hrozí, že kvůli akcím dané mafie jako bezdomovec chcípnu na ulici, nebo i že budu kriminalizován nebo zavřen do blázince (klidně na doživotí)!!!

 

Je tedy evidentní, že BIS (BIS-mafie) zkorumpovala státní zástupce OSZ pro Prahu 8 a OSZ v Benešově, abych byl zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům), abych nemohl dále vykonávat svoje potřeby a zaměstnání nebo podnikání. Toto BIS (BIS-mafie) právě vymyslela jako konečnou pomstu za moje trestní oznámení na ně – abych jako bezdomovec bez ochrany chcípl na ulici. Současně právě touto nezákonností chtěla BIS-mafie zabránit tomu, abych se mohl bránit právní cestou a podávat trestní oznámení a žaloby. Jde totiž o to, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na mě spáchaly tisíce trestných činů, které nejsou pro korupci v policii a na SZ nijak vyřešeny a vše trvá již od roku 2002, resp. 1997 [a dříve] (jen denně spáchá cca 100 – 120 osob struktury BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ cca 5 základních trestných činů, tj. nezákonnou špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv, což představuje cca 180 až 219 tisíc trestných činů za jediný rok!!!). Zbavením svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) tedy BIS a ÚZSI (BIS-mafie) chtěla jednou pro vždy vyřešit to, aby mohly bez jakéhokoliv postihu páchat další trestné činy, bez vyřešení již realizovaných, tak abych byl doražen a zlikvidován (i fyzicky)!!!!!!!!!

Důrazně upozorňuji, že navíc státní zástupci v návrhu na zbavení svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) dle objednávky mafie z BIS (BIS-mafie) si schválně lživě odůvodnili, že svoje problémy (i že činím nevýhodné ekonomické kroky) v životě mám, protože trpím psychickou poruchou – toto je další obrovská kapitola trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie), které mě schválně zavlekly k psychiatrům, které zkorumpovaly, aby lživě dosvědčili, že trpím psychickou poruchou, což vzniklo právě proto, aby mi nikdo s informacemi o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nevěřil. Tímto krokem, že mě formálně nechala BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zkorumpovanými mafiánskými psychiatry prohlásit za prolhaného psychopata, si již vyřešili, že nejsou za svoje trestné činy stíháni, protože policie a SZ vše odkládá s tím, že si vymýšlím, což právě není pravda. Všechny moje podání jsou pravdivé a došlo k obrovskému komplotu ze strany BIS a ÚZSI (BIS-mafie), která mě likviduje jako celek – tj. pomocí deseti-tisíců osob, které mi různě škodí napříč ekonomickou a státní správou (vše plyne z trestních oznámení)!!! Pro vysvětlení uvádím, že některé své činnosti, např. zaplacení výpalného BIS-mafii ve výši 3.300.000 Kč, jsem dělal pod obrovským tlakem vyhrožování a vydírání (kde policie a SZ tvrdí, že se nic neděje), kterých je průměrně cca 120 každodenně, což trvá od roku 2002, resp. 1997 [a dříve] (za rok se tedy jedná o cca 43 tisíc výhružek a vydírání ze strany BIS a ÚZSI /BIS-mafie/)!!! Právě protože ale BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zkorumpovala desítky policistů a státních zástupců (i soudců), nikdo se zásadní trestnou činností BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nezabývá a vše je dokládáno s tím, že prý se nic nestalo (což právě bude objednávka BIS-mafie)!!!

 

Je možné, že okresní státní zástupkyně Ivana Heřmánková (z OSZ v Benešově) mohla navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák).

Je možné, že neznámý státní zástupce z OSZ pro Prahu 8, mohl navíc porušit ustanovení Trestního zákoníku zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), přijetí úplatku (§ 331 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podvod (§ 209 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), křivé obvinění (§ 345 TrZák) a křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZák), protože vyvolal svým podnětem akci OSZ v Benešově, abych byl zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) – vše bude uvedeno v dokumentech OSZ Benešov.

11.                     Odebrání řidičského průkazu

 

BIS-mafie se postarala o to, aby mi byl, možná doživotně, odebrán řidičský průkaz. Vše začalo jako porušení předpisů, do kterých jsem byl natlačen.

Podstatné je i to, že členům BIS-mafie se mě podařilo natlačit do porušení dopravních předpisů. Protože jsem musel, abych zabránil srážce, přidat plyn, tak jsem překročil povolenou maximální rychlost. Navíc to BIS-mafie vymyslela tak, že na mě členi BIS-mafie útočili na 2 místech kde má policie měření.

Jeden poznamenaný útok se odehrál na jížní spojce (blízko lanového mostu). Řidič auta s SPZ/RZ 8S0 6526 (matně si vzpomínám, že to byla asi Škoda Felicia) těsně před 6:49 3.4.2012 mě u bývalého zúžení u lanového mostu (nyní je tam takový obchvat pro druhý pruh) na jižní spojce dojel a začal se na mě tlačit. Nějak i troubil a svítil světly. Protože se neustále přibližoval, odhaduji že byl až na cca 50cm až 1m od mého auta, bál jsem se, že do mě zezadu narazí a způsobí vážnou (možná tragickou) dopravní nehodu. Proto jsem přidal plyn. Jenže on pořád zrychloval až asi na 110 km/h v místě kde je povoleno 80 km/h a o to jde. BIS-mafie to tak vymyslela schválně, protože v tom místě je radar a to tedy jde také. Žádám, aby byly provedeny takové kroky, abych nemusel platit pokusu, protože jsem předpisy porušil jenom proto, abych odvrátil hrozící nebezpečí (v podobě vážné dopravní nehody).

V důsledku toho, že si dopravní policie nějak dohledala rozsudek soudu, kterým jsem byl neprávem označen za paranoidního schizofrenika, požádala o prověření zdravotního stavu moji lékařku. Ta to vzhledem k existenci lživého statusu paranoidního schizofrenika odmítla a shoda dalších tragických náhod zapříčinila, že lékařka psychiatrické léčebny Praha uvedla, že pro můj zdravotní stav nejsem zdravotně způsobilý pro držení řidičského průkazu.

Zbytek tedy právě souvisí s lživým statusem, že trpím paranoidní schizofrenií.

Vše tedy vyřešil řešící Městský úřad Kotouč (pod naše značka BLA-45/2012/ZZ-Ja, sp.zn. SMUKL 0069/2012, č.j. MUKL 1348/2012) rozhodnutím o  odnětí řidičského oprávnění.

Nyní nemám šanci získat řidičský průkaz zpět, protože všichni psychiatři již dosvědčí, že jsem paranoidní schizofrenik, což právě vůbec nejsem – viz dále.

Vůbec nevím, co mám dělat.

 

12.                     Výpalné a podvod u pozemku v Řevnicích

 

Je to stará věc, ale nikdy nebyla řádně prošetřena.

Od června roku 2000 jsme byli, s bývalou manželkou, vlastníky pozemků parc. č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice. Uvedu pouze, že hloupost policistů a zkorumpovanost PČR BIS-mafií je nekonečná. Vyšetřování vedlo OO PČR Řevnice, které věc zcela chybně vyhodnotilo, že se nic nestalo, už jen protože řádné šetření nevedli. Ve vyjádření k trestnímu oznámení v duchu popisu uvedeného v TO ze dne 9.5.2011 napsal zmanipulovaný či zkorumpovaný či „jen“ hloupý policista npor. Bc. Jiří Dlask z OO PČR Řevnice: (1) „… jde o oznámení velmi zmatečné nevykazující žádné znaky skutkových podstat vydírání, podvodu, zásah do obchodování s lidmi, zneužívání pravomoci veřejného činitele ani nebezpečného vyhrožování“!!! Dále tento zkorumpovaný policista napsal: (2) „…písemnosti se uchovávají v písemné podobě pouze dva roky a poté jsou zničeny.“, tj. k situaci, kdy na nás schválně vedoucí stavebního odboru MěÚ Řevnice zavolala policejní hlídku, aby nás tak BIS-mafie zastrašila policií, což se jí povedlo. K vlastnímu meritu věci napsal totální blbost: „Policie ČR však k Vašemu případu provedla šetření, při kterém bylo zjištěno, že jako hlavní důvod, proč Vám nebyla stavba na uvedených pozemcích povolena je skutečnost, že v letech 2000-2003 jak vy uvádíte se jednalo o pozemky vedené v pozemkovém fondu jako pastviny a louky bez možnosti výstavby rodinných domů. V současné době jsou tyto pozemky z půdního fondu vyjmuty a je na těchto pozemcích výstavby domů.“ …a o to jde!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jádrem věci je přeci právě tato skutečnost, navíc Dlaskem špatně popsaná. Jediným důvodem proč jsme nemohli na pozemcích stavět, byly machinace Městského úřadu Řevnice na objednávku BIS-mafie, kde nám v podstatě pozemky zestátnili tím, že byly evidovány jako veřejná zeleň v územně plánovací dokumentaci (územním plánu). Zásadním problémem ale je, proč to vzniklo, tedy že to byla akce BIS-mafie, která tak ohýbáním zákonů dosahuje korupcí ve státní správě a samosprávě svého (tedy svých likvidačních akcí proti mně). Jak píše policista Dlask, sám přiznává totální lemplovství policie a porušení zákona tím, že nic reálně nešetřil a podstatné pro něj bylo, že to bylo… co vlastně to způsobilo, tedy machinace s územním plánem, vůbec nešetřil, ale přesto dovodil, že se nic nestalo. Podobní experti nemají v policii co dělat… ale je to hezké, hlupák vystudoval vysokou školu a dotáhl to na vedoucího – skvělé!!!

A teď k formě výpalného, které získala BIS-mafie tak, že jsme pozemek museli, po útocích BIS-mafie, prodat pod cenou lidem nastrčených mafií, kde škoda jen na ceně pozemku je cca 3.300.000 Kč. Vše probíhalo tak, že mě BIS-mafie pořád sledovala (zhruba právě intenzivně od roku 2002, pravděpodobně již od roku 1997 resp. dříve, tj. 1994 – viz v textu) a tak BIS-mafie věděla, již v roce 2000, že kupujeme pozemek v luxusní Řevnici (PZ) a chceme okamžitě stavět vilu. Protože již v roce 2000 jsem byl evidentně BIS-mafií veden jako nebezpečný opozičník, nebezpečný kritik známých problémů ČR (klientelismus, korupce, neschopnost politiků a státní správy, lenost, prorůstaní agentů býv. STB do běžného života…), ekonomický „disident“ a člověk mající „volné myšlení“, tak se evidentně rozhodli nám výstavbu vily znemožnit. Protože prý omylem byl na soukromém majetku (tyto pozemky) evidováno veřejné užití, slíbili nám na Městském úřadem Řevnice, že chybu co nejdříve napraví – sliby chyby!!! Protože tuto komplikaci evidentně BIS-mafie věděla, musela nějak, hlavně se mě neptejte jak mafie nabírá nové poskoky, ovlivnit lidi Městkého úřadu Řevnice, aby změnu neprováděli – jistě korupcí a manipulací!!! Tak docházelo k situacím, kdy BIS-mafie mi sdělovala, že nikdy nic na pozemcích nepostavíme (a měli pravdu!!!) a současně tak právě jednali úředníci MěÚ Řevnice. Přestože jsem každý týden do půlky roku 2003 (počítejte dobře – nakonec jsem s úředníky jednal cca 36-krát v dlouhých jednáních, ještě více e-mailech a telefonátech!!!) jednal s úředníky, vyhrožovali, že pozemky nikdy nebudeme moci užít, že ale změnu někdy uskuteční (dost schizofrenní postoj). Nakonec nás přímo odkazovali na Ústavní soud!!! Bylo jasné, právě podle výhrůžek a výsměchu BIS-mafie, že pozemky skutečně nikdy nebudeme moci užít a navíc BIS-mafie sdělovala, že chce pozemky převést tak, abych se vyplatil z problémů za hrozícího vězení za pirátská CD a z obvinění kvůli obtěžování žen. V roce 2003 již otevřeně tedy vyhrožovali, že mě nechají zavřít do vězení, pokud nezaplatím. Proto BIS-mafie podstrčila falešné důkazy i kriminální policii, která mě stíhala!!! Vyhrožovali také smrtí. Denně mi pak BIS-mafie říkala (i desítky případů denně), že půjdu za CD do vězení nebo že mě zabijí, pokud nezaplatím vysoké (miliony) výpalné!!! Zbytek vyhrožovali symboly – např. denně ke mně posílali auto společnosti CDS Náchod, aby mi causu s CD připomínalo.  Toto vyhrožování, ale Dlask z Řevnic nepochopil!!! Protože výhrůžky tedy pokračovali a BIS-mafie naznačovala, že kupce na pozemek dodá tak, že ten koupí pozemky za nízkou cenu (to nakonec uskutečnili) a NSZ, IPČR a poslanecká komise pro kontrolu tajných služeb dělali, že se nic neděje, podlehl jsem vydírání. Uvědomil jsem si, že totiž díky mému detailnímu sledování budou přesně ihned znát realitní kancelář (a dokonce makléře), kde budeme prodávat. Sdělili, že musím požadovat nízkou cenu (člen BIS-mafie mi řekl, že mám pozemky prodat za 250 tisíc)!!! Protože mi zkorumpovaná PČR nijak nepomáhala, TO na BIS-mafii již měli v době jednání o ceně a tedy i v době vydírání cca půl roku, měl jsem strach, protože se i objevovali pokusy o fyzickou likvidaci autem. Když během jednání o ceně v realitní kanceláři dostal člen BIS-mafie informace o mém pohybu, tak ve východu pasáže Lucerna ve Vodičkově ulici v Praze 1 mně sdělil, že BIS-mafie koupí pozemek za 250.000 Kč (ukázal mi kupní smlouvu a řekl „mám jenom dvěstěpadesát“) věděl jsem, že jsem prohrál vše. BIS-mafie tedy požadovala cca 3.750.000 Kč jako výpalné za to, že nebu mít různé problémy (viz výhrůžky). Bylo mi jasné, že pro neschopnost NSZ, IMV/IPČR a poslanecké komise pro kontrolu Techn-mafie (v té době již podklady měly cca 6 měsíců), musím vyjít mafii maximálně vstříc, jinak mě zabijí či nejméně nechají zavřít do vězení, resp. zlikvidují různě jinak (padaly výhrůžky zabitím, zdravotními problémy, likvidací v blázinci, vyhazovy ze zaměstnání, finanční likvidací atp.). Protože jsem chtěl ale cenu takovou, aby se nám alespoň vrátili vložené náklady (kupní cena a stavební práce), navrhl jsem cenu vyšší, tj. 700.000 Kč, která ovšem podle pozdější ceny byla o 3.300.000 Kč nižší než obvyklá tržní cena. A to je to výpalné, protože BIS-mafie evidentně zkorumpovala i zmanipulovala makléřku realitní kanceláře, která trvala na nízké ceně. Takto právě funguje BIS-mafie, protože zkorumpuje, koho si zamane – pracuje totiž pro ně celá Techn-mafie a síť byvalé STB. Převedením majetku za 3.300.000 Kč jsem se tedy v roce 2003 pokusil vyplatit a zaplatil jsem tak výpalné, co po mně BIS-mafie požadovala. Jedno z velmi častých heslem bylo i „myslíme to smrtelně vážně“, kdy i blbec pochopí, že šlo a jde o vlivnou mafii, která se právě nebojí vyhrožovat i před policií. Navíc došlo k situaci, to právě ukazuje na propojení BIS-mafie do dalších složek státu, že nad realitní kanceláří létal vrtulník, asi policejní (vrtulník je symbol BIS-mafie pro policejní teror). Toto je evidentně nad inteligenci Dlaska, který asi má potíž přečíst jeden list psaného textu a podobní experti nemají v PČR co dělat!!!

Podstatné je také to, že kupní smlouva na prodej pozemků parc.č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice (datována 5.9.2003)  je od počátku neplatná, protože jsme ji nikdy nepodepsali (já jsem podepsal, jen že souhlasím s návrhem) a už vůbec ne před notářem a do notářské knihy – podvod jak vyšitý, protože někdo musel zfalšovat zápis do notářské knihy a naše podpisy, včetně předložení falešného občanského průkazu (OP). Jen hodně hloupý policista může tvrdit, že se nic nestalo… porušení ustanovení § 209 TrZák podvod (se škodou 3.300.000 Kč, resp. 12.000.000 Kč a více v příčinné souvislosti), § 180 neoprávněné nakládání s osobními údaji a § 181 poškození cizích práv, vše v souvislosti s porušením ustanovení § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání a § 353 nebezpečné vyhrožování. I blbec pochopí, že kupující byli bílí koně BIS-mafie.

Tak jak BIS-mafie provokuje, tak se také jednou stalo, že mě ve Vladislalově ul. v Praze před jednáním v RK o prodeji pozemku (v místě kde je RK Royal, Lazarská 5, Praha 1) sledovala členka BIS-mafie a naznačovala, že mě bude vyšetřovat vláda… budova státu je za rohem v Lazarské.

Také v té době se ukázalo selhání bývalé manželky a jak BIS-mafie je přítomna všude. Když jsem býv. manželce sdělil, že mě BIS-mafie vydírá nevěřila tomu, to by ještě šlo… i když proto jsem se později rozvedl. Podstatné ale bylo to, že makléřka RK Royal zavolala sanitku Psychiatrické léčebny Bohnice, aby mě zastrašili ještě více. Podstatné také bylo co se dělo později, protože mě tito zločinci (TČ uvedeny v kapitole osoby) násilím odvlekli do sanitky a násilím dotáhli do příjmu PLB, přestože k tomu neměli žádný důvod. Tam nezákonně a v rozporu s reálným stavem usoudili, že jsem blázen a nechali mě převézt do PL Kosmonosy – vše proto, aby BIS-mafie demonstrovala svoji moc, což se jim povedlo, protože jsem nabyl dojmu, že zaplatit výpalné v majetku pozemku je správné, nebo mě zlikvidují jako blázna <to později stejně uskutečnili>!!! Podstatné je také to, že mi dali údajně uklidňující injekci (násilím), která ale měla uplně obrácený efekt – zvyšovala napětí ve svalech tak, že se mi klepaly ruce a nohy a to jsem věděl, že je poukázka do blázince. Věděl jsem, že jsem boj s BIS-mafií prohrál a že si, kvůli zkorumpovanosti či neschopnosti NSZ a IMV/IPČR (v té době měli již TO na BIS-mafii cca 6 měsíců), musím nechat líbit od BIS-mafie doslova vše!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se smlouvou vše muselo být nějak zfalšováno u notářky Ireny Perlíkové, Na Perštýně 5, Praha 1 a nastrčenými kupujícími byli manželé Pokorní, Pod pramenem 6, Praha 4. Falešná kupní smlouva je datována na 5.9.2003. Jak vše ale proběhlo do detailu nevím a žádám o co nejdůkladnější vyšetření… mafie se mi nesvěřuje. Causa Řevnice byla začátkem finanční likvidace BIS-mafií a od té doby (rok 2003) jsem se již finančně nevzpamatoval a živořím.

Pozn: BIS-mafie také s největší pravděpodobností mi ukradla originální vydání zfalšované kupní smlouvy, asi s tím, že na vše zapomenu.

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, členy BIS-mafie, pro podezření z porušení § 209 TrZák podvod (se škodou 3.300.000 Kč, resp. 12.000.000 Kč a více v příčinné souvislosti), § 180 neoprávněné nakládání s osobními údaji a § 181 poškození cizích práv, vše v souvislosti s porušením ustanovení § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a zneužití pravomoci úřední osoby!!!

13.                     Likvidace přes psychiatry

 

Jedna z nejzásadnějších likvidací, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) již provedly, je likvidace přes zkorumpované psychiatry. Celý mechanismus je velice složitý a hlavně doživotní!!! Zjednodušeně se dá říct, že BIS-mafie zkorumpovala desítky psychiatrů tak, aby o mě prohlásili, že jsem paranoidní schizofrenik, což prakticky znamená, že jsem vnímán (a právě i orgány činnými v trestním řízení, justicí i celou státní správou atp.) jako prolhaný agresivní nebezpečný psychopat, který si právě vymýšlí a vůbec dělá nelogické a nesprávné kroky v životě!!! Toto označení mi zcela zlikvidovalo a rozvrátilo život. Navíc psychiatři (zdravotníci a policisté obecně) mají „zákonný“ (v uvozovkách – je to nezákonné) důvod, proč mě opakovaně, a možná i na doživotí, zavírat do blázinců, což je další typ likvidace – BIS-mafie je evidentně spokojena!!! Během pobytů v blázincích mě pak personál napadá jako hloupého cvoka, což je další forma likvidace, a také mi opakovaně dávali tak často injekce antipsychotik, že jsem trpěl obrovskou bolestí v hýždích od rozpíchaného „zadku“ a celkově jsem měl napadený mozek, protože mi nepracoval jako obvykle, nemohl jsem např. mluvit, klepal jsem se, bylo mi zle, nemohl jsem chodit, nemohl jsem spát apod. (antipsychotika ovlivňují chování mozku)!!!

Vše se zkorumpovanými psychiatry vzniklo proto, aby se BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zbavila podezření (a případného obvinění), že na mě páchají zásadní trestnou činnost, tak jak plyne z trestních oznámení a dalších mých textů. Status paranoidního schizofrenika totiž umožnil BIS-mafii vyvrátit všechna moje obvinění, na všech stupních policie a státních zastupitelství, jako výmysl a blud a takto právě BIS instruovala orgány činné v trestním řízení, aby tak s tím naložili – doposud se všemi trestními oznámeními (první podáno v roce 2003) bylo naloženo tak, že byly odloženy!!! Přestože tedy BIS a ÚZSI (BIS-mafie) denně na mě páchá likvidační trestnou činnost, nikdo se tím nezbývá a oni tak mají volnou ruku a jsou stále drzejší, útočnější a agresivnější a je naplánováno z jejich strany, že mě nezákonnou špionáží, stalkingem, výhružkami, vydíráním a poškozováním mých práv (nejčastější trestné činy) donutí k sebevraždě, protože teror nevydržím – jak dlouho útoky vydržím nevím, ale je to nesnesitelné!!!

Dalším dopadem a to v mnoha rovinách života je to, že jako formální schizofrenik, musím navštěvovat pravidelně navštěvovat ambulantní psychiatry, kde dostávám injekcí a v tabletách antipsychotika, který velmi negativně ovlivňují můj život, protože mají řadu vedlejších účinků a ničí běžné chování mozku (třes rukou a nohou, neklid, nervozita, nespavost /nespím a proto jsem velmi vyčerpaný a bojím se, že zkolabuji/, pomočování, deprese apod. – viz vedlejší účinky). Na základě definice, že jsem těžký blázen, také mám velké problémy se zaměstnáním (neměl jsem ho skoro 5 let od roku 2009 do roku 2014). Definice cvoka také způsobuje zásadní problém v rodinném životě, protože jsem se kvůli nahlížení bývalé ženy musel rozvést a žádná další žena se mnou nechce nic mít, když zjistí tento stav věci. Také se stává, že BIS instruuje lidi v okolí a ti na mě při různých příležitostech pokřikují, že jsem psychopat, nebo mě rovnou nechávají odvést do blázince (což se právě již stalo)!!!

Definicí, že jsem blázen, tedy zcela BIS a ÚZSI (BIS-mafie) rozvrátili můj život. Problém také je, že tento lživý status mě již bude likvidovat do konce života, protože psychiatři trvají na tom, že jsem psychopat, že přeci to řada potvrdila – v tom je tento likvidační systém BIS a ÚZSI zcela neprůstřelný!!!

 

Psychiatři také neustále vyhrožují, že mě nechají zbavit svéprávnosti, pokud se budu proti zvěrským útokům BIS a ÚZSI (BIS-mafie) bránit a to navíc právní cestou, tj. trestními oznámeními a žalobami!!! Zbavení svéprávnosti mi tak hrozí každý den (již proto, že se o to BIS-mafie pokusila přes zkorumpovanou státní zástupkyni Ivanu Heřmánkovou OSZ v Benešově v roce 2012 – viz samostatná kapitola)!!!

Vše je vlastně zacyklovaný gordický uzel, protože BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na mě dál denně spáchá desítky trestných činů (denně zaútočí cca 100 – 120 – 150 osob) a já se tak musím bránit, jinak mě dorazí (včetně fyzické likvidace)!!! To v psychiatrech pak vyvolává domněnky, že jsem těžký blázen a proto mi chtějí, dle rozkazu BIS-mafie, zabránit se bránit!!!

 

Obrovským problémem je také poškození mého zdraví zkorumpovanými psychiatry. Vše je vymyšleno BIS-mafií tak, že jsou mi vyhrůžkami a vydíráním vnuceny antipsychotika. Níže jsou uvedeny vedlejší účinky (Afluditen), který mi BISkou (BIS-mafií) zkorumpovaná psychiatrička podává injekčně každý měsíc, navíc kombinované s dávkami Zyprexi (10mg 2x denně).

Podtržené jsou vedlejší účinky, které se projevují u mě.

Zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství ale tvrdí, jinými slovy, že poškozování zdraví je v pořádku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

14.                     Nezákonná špionáž jako základ

 

Nezákonná špionáž BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je základní nástroj, jak jsou prováděny některé útoky, resp. vždy ze špionáže BIS-mafie vychází.

Problémem je, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) má takové technologické prostředky, které jsou pro laika zcela nepochopitelné, a bude je považovat za výmysly. To se týká i běžných policistů, běžných státních zástupců a normálních soudců, kteří nemají s technologiemi BIS-mafie žádné zkušenosti a proto plácají, že jde o můj výmysl – není tomu tak!!!

Špionáž BIS-mafie proti mně je komplexní, nevynechává žádnou oblast zdroje informací, je 24-hodinová a je on-line, tedy vyhodnocovaná v reálném čase. Základní věcí je, že je nezákonná, protože jistě BIS a ÚZSI soud takovéto rozsáhlé a roky trvající šmírování nepovolil – proto se mě BIS-mafie různě snaží výhružkami a vydíráním zastrašit (až po výhružky smrtí, resp. zabitím), abych o tomto selhání celé BIS a celé ÚZSI informoval!!! Zde se také hodí připomenout, že je vidět, že se jedná celkově o komplot BIS a ÚZSI (BIS-mafie) proti mně, na kterém se podílejí tisíce (deseti-tisíce) osob!!! To vysvětluje zapojení tolika osob, které ze špionáží získaných informací (většinou on-line) vycházejí a to především u vyhrožování a vydírání, pro které se informace o mně používají právě v reálném čase!!!

 

BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je schopna v reálném čase pořídit a vyhodnocovat špionáž místností bytu (včetně koupelny a záchodu) i kanceláří zaměstnavatele, příp. některých dalších místností, kde se pohybuji (např. restaurace). Evidentně mají k dispozici zvuk, fotografie a video daných místností a to on-line a na úrovni velkých detailů – jak to dělají, je otázka, ale bude to řešeno pomocí špionážních bezdrátových nano-čipů!!! To co dělám v předmětných místnostech, např. jsou schopni zjistit, jaký dokument mám v ruce nebo co píši na stole, pak právě používají jednak k on-line vyhrožování a vydírání, kdy útočí podle toho, co přesně dělám, nebo pro zákulisní praktiky, kdy mi likvidují moje činnosti.

BIS-mafie je také on-line a do detailu schopna špionáží zjistit obsahy elektronických zařízení (mobily a počítače). Na elektronických zařízeních dokáže BIS-mafie určit do detailu a opět on-line co čtu a to na úrovni slov na obrazovce. Dále do detailů jsou schopni určit, co naopak píši (či jinak sleduji) v různých aplikacích, jak na mobilu, tak na počítačích. Zjištěné informace pak právě používají jednak k on-line vyhrožování a vydírání, kdy útočí podle toho, co přesně dělám (je to vyhrožování a vydírání podle takzvaných klíčových slov, tedy slov mající výraznější informační potenciál, např. „smrt“), nebo pro zákulisní praktiky, kdy mi likvidují moje činnosti. Útoky v okolí, tedy vyhrožování a vydírání, pak probíhají tak, že když čtu či píši klíčové slovo/a (např. „David Rokos /vedoucí článek BIS-mafie/), tak okamžitě BIS-mafie pošle do mého okolí mafiánského grázla, aby něco provedl (projel s autem, zařval, napsal něco na internetu apod.), čímž zdůrazní dané klíčové slovo a tak provedou výhružku a vydírání!!!

Dále BIS-mafie špionáží nezákonně sleduje moje telefonní hovory, protože se mi již mnohokrát stalo, že během hovoru zaútočili – další výhružky a vydírání!!!

Samostatnou kapitolou je lokalizační špionáž, kdy BIS-mafie evidentně má takové GPS nano-čipy umístěné asi v mobilu, v autě či jinak, že přesně vždy vědí, kde se nacházím v exteriéru. Toho pak využívají k tomu, že posílají mafiánské grázly do mého okolí, kteří nějak škodí – např. se mě pokoušejí srazit autem (nebo nabourat auto) a zabít při dopravní nehodě, dále pak různě vykřikují a symbolizují (i oblečením nebo autem se dá vyjádřit výhružka a vydírání – viz kapitola symboly v popisu každodenních útoků /malý diář/) výhružky a vydírání!!! Tento mechanismus, že mě BIS-mafie pronásleduje na každém kroku je velice psychicky nepříjemný, protože vždy jsou okolo grázlové BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kteří vyhrožují a vydírají!!!

Další kapitolou špionáže BIS-mafie je špionáž na internetu, kde přesně vědí, jaké mám e-maily, kdo mi co píše, co čtu na internetu a co ukládám na web. Toho opět BIS-mafie používá k okamžitému vyhrožování a vydírání!!!

Také je evidentní, že špionáží znají moje hesla a piny. Již se mi ztratily nějaké e-maily z veřejného e-mailového serveru či jinak byly nedostupné moje data, např. webové stránky.

Se špionáží BIS-mafie souvisí i používání virů a malware BIS-mafií, které právě používají pro nezákonné získávání informací!!!

 

Celkově tedy evidentní, že BIS-mafie provádí systematickou a plošnou špionáž všeho co dělám a podle toho útočí. Jak je uvedeno výše, tak z 90% je nezákonná špionáž používána pro okamžité útoky (výhružky a vydírání), kde zpoždění od okamžiku kdy něco udělám, po realizaci útoku BIS-mafie jsou jen vteřiny (obvykle okolo 3 vteřin). Pro laika je nepochopitelné pochopit, jak může BIS-mafie vydat příkazy do 3 vteřin – je to tím, že vše připravují dopředu, myšleno pohyb pěšáků v terénu, a ti mají něco jako bezdrátovou ušní sondu (jako technologii přesně mají nevím) na přijímání on-line příkazů, takže jsou s velínem pořád v komunikaci. To sebou přináší obrovské zatížení psychiky a mozku, protože dochází na takové okamžité trestání ze strany BIS-mafie, když něco dělám, např. právě píši o výhružkách. Z těchto okamžitých útoků mám „rozložený“ mozek, mám záchvaty strachu a pláče, klepou se mi ruce a nohy, nevím, co mám dělat, mám panický strach, že výhružky a vydírání BIS-mafie zrealizuje – na rozdíl od běžných mafií, BIS-mafie právě vyhrožuje a vydírá 24-hodin denně a to i několikrát za minutu, což nedá psychicky vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi někdo nepomůže, nemohu útoky vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Již podle rozsahu každodenní 24-hodinové špionáže je patrné, že proti mně působí tajné služby BIS a ÚZSI, nikdo jiný!!!

 

Tímto tedy podávám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, nebezpečné pronásledování, neoprávněný přístup k počítačovému systému, neoprávněné získání a přechovávání hesla, neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TrZák), vyhrožování a vydírání.

 

15.                     Nevyšetřování trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie)

 

Po opakovaných podáních (trestních oznámení – TO) za řadu let, první v roce 2003, je evidentní, že BIS a ÚZSI tak fatálně zkorumpovaly policii, státní zastupitelství (SZ) a justici (doslova je ovládají), že nikdo TO nešetří a nevyšetřuje. A to, i když TO dostaly jednotlivé možné složky SZ a policie, kterých více není, tj. OSZ Benešov, OSZ pro Prahu 1, MSZ, VSZ, NSZ, ÚOOZ a ÚOKFK (některé ještě dostala řadová policie).  Celá metoda ovládaní orgánů činných v trestním řízení a justice mafií (BIS-mafií) způsobuje, že trestní oznámení jsou automaticky odkládány (ukládány), jakmile je zjištěno, že jsou ode mě – jednotlivé instance již ani neodpovídají na podání a vše rovnou hází pod koberec!!! Tato situace vede k tomu, že útoky BIS-mafie jsou stále agresivnější a drzejší, protože mafiáni BIS a ÚZSI jsou si vědomi, že je nikdo nikdy vyšetřovat nebude a že by šli za trestné činy (TČ) do vězení je již na 99% nepravděpodobné!!!

Jsem tedy v neřešitelné situaci, kdy denně je na mě spácháno cca 5 základních trestných činů (nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv) desítkami osob (cca 100 – 120 – 150), což představuje cca 600 trestných činů denně, což je cca 18.000 TČ měsíčně a cca 219.000 TČ ročně. Navíc se pak projevují zákulisní praktiky, což je většinou TČ poškozování cizích práv.

Z výše uvedeného obrovského počtu trestných činů je jasné, že musím mít život zcela destabilizovaný a zlikvidovaný, protože útoky se právě dotýkají všech oblastí života – jde o útoky ekonomické, finanční, právní, správní, pracovní, podnikatelské, zdravotní, bytové, informační (dezinformace, pomluvy, dehonestace a osočování), sociální, rodinné apod.

Nezanedbatelné je i to, že situace trvá od roku 2002, resp. 1997, resp. 1994, což byly roky jednotlivých fází útoků.

Že v ČR vše skutečně ovládá BIS a ÚZSI (BIS-mafie) bylo patrné i z toho, že když jsem podal trestní oznámení na BISkou zkorumpované policisty a státní zástupce, kteří právě trestnou činnost nešetřili, tak se vůbec nic nestalo a dokonce ani nikdo z vyšších složek orgánů činných v trestním řízení neodepsal a celé trestní oznámení bylo rovnou hozeno do koše!!!

Je pochopitelné, že tolik útoků, tolik TČ, nejsem schopen vůbec vydržet, přesto zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice tvrdí, že se nic neděje!!!!!!!!!! Asi se nikdy nedovolám spravedlnosti a svých práv… bez komentáře = mafie zvítězila!!!

 

 

 

 

16.                     Falešná svědectví o schizofrenii

 

Velkým problémem jsou připravená falešná svědectví členů BIS a ÚZSI (BIS-mafie). Falešná svědectví dokazující, že jsem paranoidní schizofrenik, jsou BIS-mafií perfektně připravována a většinou je zmanipulováno několik osob (desítek osob) najednou. To umožňuje v postupných krocích falešně dokázat, že jsem byl nebezpečný sobě a svému okolí, jak se píše v zákoně pro uznání nedobrovolné hospitalizace v blázinci. Lži různě obsahovali naučené informace, že jsem byl agresivní, nadával jsem, mluvil jsem nesmysly apod., vše tak, aby zkorumpovaní psychiatři měli likvidační lživé informace o tom, že jsem blázen!!! Protože naučené informace pochází z tajné služby BIS a ÚZSI, tak jsou členi BIS-mafie perfektně instruováni o tom, co mají falešně říkat a vypovídat. Potom, když se takto dohodne skupina osob, je pro mě nemožné, abych tyto vysoce sofistikované lži vyvrátil!!! Pro falešné dezinformace jsem v blázincích skončil v roce 2010, 2011, 2012 a 2013. Mezi lháři byli i strážníci, policisté a zdravotníci i s psychiatry!!! Systém lží řízených BIS (a ÚZSI) je natolik robustní, že se mi nepodařilo je nikdy vyvrátit, i když to nebyla pravda – skončil jsem v blázinci (jak je popsáno v trestních oznámeních)!!!

Lži v roce 2010 presentovali policisté MO PČR Praha 1, v Krakovské ul., kteří mě dne 18.11.2009 odvlekli do Psychiatrické léčebny Bohnice jenom proto, že jsem řekl, že mě BIS (a ÚZSI) vydírá a vyhrožuje mi – to se BIS ihned dozvěděla a policistům nařídili (zkorumpovali je), že mě mají nechat zavřít do blázince!!!

Lži v roce 2011 vytvořila v Rakousku Češka Eva (příjmení neznám) v nemocnici ve Vídni, kde jsem bydlel, která dne 9.3.2011 přivolala rakouskou policii, které lživě sdělila, že jsem demoloval nábytek a vybavení – to byl důvod, spolu se zákulisními informacemi BIS a ÚZSI, že jsem blázen, proč jsem skončil v blázinci.

Lži v roce 2012 presentovali dne 13.8.2011 zkorumpovaní policisté dálniční policie z oddělení Poříčany (pro dálnici D11), kteří přivolali zdravotníky se sanitkou, lživá tvrzení (vše bylo dopředu vykonstruováno BIS), že jsem divný, že jsem nebezpečný sobě a okolí – jen jsem jim řekl o pronásledování BIS a ÚZSI, což se BIS dozvěděla a již zavolali zdravotníky, aby mě odtáhli do blázince (protože to tak bylo od počátku vymyšleno BIS)!!!!!!!!!!!!!!

Lži v roce 2013 presentovali dne 15.9.2012 členky BIS-mafie Tereza Kořenová a Kristýna Šimlová z pobočky banky GE Money Bank, kde zkorumpovanému strážníkovi z Městské policie Kotouč lživě řekli, že je ohrožuji a že jsem po nich požadoval milióny či dokonce řekli miliardy Kč (!!!) – to si vymysleli podle scénáře BIS. Vše bylo ale již dopředu BIS vykonstruováno tak, že byli zkorumpování strážníci Městské policie Kotouč, státní policisté OO PČR Kotouč, zdravotníci rychlé záchranné zdravotnické služby středisko Kotouč a i psychiatři. Na základě tohoto dalšího komplotu BIS jsem skončil v blázinci.

Když jsem na tuto skutečnost, že jde o dohodnutá lživé svědectví, upozornil soud, BIS zkorumpovala i soudce, aby mi nevěřili. Stejně to dopadlo s informacemi v trestních oznámeních, kdy BIS zkorumpovala policisty a státní zástupce, aby vše vyhodnotili, že se nic nestalo!!!

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestných činů účasti na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizích práv, křivé výpovědi, křivého svědectví a nepravdivé lékařské zprávy a posudku.

17.                     Korupce je zásadní nástroj BIS-mafie

 

Vzhledem k plošné a celorepublikové masivní trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) je evidentní, že nástrojem na zapojování dalších osob, aby plnily požadavky BIS-mafie, je korupce. Vše je evidentně děláno tak, že jádro BIS-mafie, tedy čistí agenti BIS a ÚZSI, korumpují masivně osoby, které pak pro ně vykonávají úkoly, tak jak potřebuje vedení BIS-mafie. Někdy jsou zkorumpovaní přímo agenti BIS nebo ÚZSI a tak vše navíc vykonávají přímo jako rozkazy. Odměnou za vykonání požadované akce daného bude celý komplex ekonomických (a dalších) pobídek – budou to peníze, další majetková a nemajetková plnění, umísťování na lukrativní místa v ekonomice a státní správě (s větším nebo velkým platem), zajišťování podnikatelských příležitostí, plnění pro rodinné příslušníky apod. Vzhledem k utajení, což platí i pro vyplácené přímé peníze od BIS a ÚZSI, bude těžké celý komplex korupce odhalit.

V korupčním jednání je zapojena i státní správa a to i strážníci, policisté, státní zástupci a soudci!!!

V celém systému budou tisíce zkorumpovaných osob.

 

Velký problém je i v tom, že lidé z orgánů činných v trestním řízení (z policie a státních zastupitelství) žádají o bezpečnostní prověrku mafiánské tajné služby, pokud vím formálně NBÚ, kde BIS (tedy BIS-mafie) se k tomu vyjadřuje. To způsobuje další strach a neochotu policistů a státních zástupců trestnou činnost BIS a ÚZSI šetřit a raději se i ti nezkorumpovaní tváří, že se nic v mém životě neděje a lživě tvrdí, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepáchá trestnou činnost, aby neměli problémy v zaměstnání!!!!!!!!! Toto je další gordický uzel, proč nikdo nechce trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) šetřit a také proto jsem zcela vydán napospas mafii z tajných služeb!!!!!!!!! Díky efektu prověrek, jsem tak v neřešitelné situaci, kdy BIS-mafie na mně denně (!!!) spáchá okolo 500 – 600 trestných činů (nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv), což je dáno průměrnými cca 120 osobami, které denně zaútočí, a proto jsem zcela zlikvidován, protože tak rozsáhlá trestná činnost mi zcela destabilizovala život (vše od roku 2002, resp. 1997, resp. 1994) – kdokoliv jiný by už dávno spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

Vůbec nevím, co mám dělat, protože BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vždy zkorumpuje (či jinak ovlivní) policisty a státní zástupce (i soudce) a tak nemám již roky šanci se dovolat svých práv a žiji v brutálním bezpráví – právě denně 500 – 600 spáchaných trestných činů nikdo neřeší a vždy dostanu sdělení, že se nic nestalo (jenom v ekonomické oblasti jsou škody mnoha-miliónové) nebo dokonce orgán neodpoví vůbec!!! Ti co jsou nezkorumpovaní, pak právě kvůli efektu prověrek, jednají stejně jako ti zkorumpovaní a vzhledem ke mně je to nakonec zcela stejné, tedy jako by je BIS-mafie zkorumpovala všechny ve věci (proto píši o plošně zkorumpované policii a SZ) – nakonec tedy nikdo trestnou činnost BIS-mafie nijak nešetří již od roku 2003!!!

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství a zasahování do nezávislosti soudu.

Pozn: u mě konkrétní případy korupce plynou z detailních popisů v trestních oznámeních (i starších).

18.                     Podvod při koupi pozemků v Tuklatech

 

V dubnu 2004 jsme s bývalou ženou měli zájem koupit pozemky v Tuklatech (katastrální území) okres Kolín parc.č. 54/10, 58 a st.p.č. 100 s ruinou domku (číslo popisné 94), které vlastnil Jan Šipka, bytem Narcisová 2/2850, Praha 10. Od počátku vše sledovala BIS (BIS-mafie) a domnívám se, že prodávající měl kontakty na BIS-mafii. Veškerá jednání totiž prováděly výhružky a vydírání. Vše dopadlo tak, že jsme zaplatili 800.000 Kč převodem na účet majitele, i když původně dojednaná cena byla 300.000 Kč, které jsou i uvedeny na kupní smlouvě a měli jsme tedy platit jen 300.000 Kč. Vše proběhlo takto proto, že jsme dlouhou dobu neměli kde bydlet a již jsme chtěli vlastní domek. Navíc právě ve výhružkách a vydírání BIS-mafie bylo opakovaně sdělováno, že musíme zaplatit právě 800.000 Kč, jinak pozemky nepořídíme.

Původní majitel tak získal 500.000 Kč podvodem a v rozporu se smlouvou. Když jsem ho později vyzval, aby nezákonně nabyté peníze vrátil, vysmál se mi, což bude také důkaz o tom, že je napojen na BIS-mafii, protože ta právě páchá proti mně trestnou činnost s tím, že vždy zkorumpují vyšetřující orgány policie a státních zastupitelství, aby nebylo nic vyšetřováno!!! Zároveň připomínám lživý názor rozšířený BIS-mafií, reprezentovaný konkrétně např. zkorumpovanou mafiánskou krávou BIS-mafie státní zástupkyní Ivanou Heřmánkovou z OSZ Benešov, která veřejně prohlásila, že dělám špatné ekonomické kroky díky psychické poruše – toto tato mafiánská kráva BIS-mafie uvedla jako důvod v pokusu o zbavení mě svéprávnosti, kde podala návrh soudu. To, že dělám některé kroky jako nepochopitelné, je dáno obrovským množstvím výhružek a vydírání (z nemalé části např. zabitím a to i dalším osob z okolí), kterých je cca 3.600 měsíčně a více (navíc již od roku 2002, resp. 1994), kde mě vede snaha zabránit smrti a dalším konfliktům (typům likvidace) od BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Problémem jsou i reálné kroky BIS-mafie, které mi zcela zničily život a vnímám BIS-mafii jako neskutečně mocnou organizaci, která cokoliv si usmyslí, vždy to dokáže realizovat (viz informace v trestních oznámeních)!!! Reálně žádnou psychickou poruchou netrpím, vše je konstrukt BIS a ÚZSI, který je již zrealizovaný BISkou zkorumpovanými mafiánskými strážníky, policisty, státními zástupci, soudci, dalšími lidmi a psychiatry (zjednodušeně řečeno vše proto, aby i nikdo právě nevěřil, že BIS a ÚZSI páchají plošně a systémově trestnou činnost)!!!

 

Tímto podávám trestní oznámení, kde se mohl Jan Šipka dopustit trestného činu podvodu, poškození cizích práv (§ 181 TrZák), vyhrožování a vydírání. Současně podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, podvodu, neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TrZák), poškození cizích práv (§ 181 TrZák), nebezpečné pronásledování, vyhrožování a vydírání.

19.                     Pokusy o zabití

 

BIS a ÚZSI (BIS-mafie) se mě také pokouší neustále zabít – jsem velmi nepohodlný svědek. Na základě lokalizační špionáže vědí přesně, kde se nacházím, čehož právě využívají pro útoky auty. Dělají to tak, že jak vědí, kde se nacházím, evidentně na centimetry přesně (díky GPS), tak znají moje obvyklé trasy. Na místa kde přecházím silnice a ulice pak posílají vrahy s auty. Je to pokaždé jiné a přesto velice podobné. Špionáží vědí, kdy zhruba budu přecházet ulici nebo silnici a již je tam připraveno několik mafiánských hovad BIS-mafie s auty, které mají nacvičenou jízdu tak, aby mě srazily. Většinou unikni jen o pár vteřin. Nějaké pádnější důkazy ale nemám, protože si sotva zapamatuji značku (SPZ) a podstatné pro mě je uskočit či utéct – někdy jsem si po útoku udělal fotografii z místa (pro rozpoznání jsem do záběru strčil prst s ukázáním na místo střetu). Nejvíce útoků, skoro denně (či dokonce několikrát denně), bylo okolo roků 2012 a 2013 – v roce 2014 byla situace klidnější – i přesto mám za sebou desítky, a bude to přes 100, pokusů o zabití autem, když jsem byl chodcem. Do roku 2012 také probíhaly útoky na auto, tedy když jsem jel autem – i tam za sebou desítky pokusů o zabití, protože se jednalo o útoky ve velmi nebezpečných situacích (jen díky tomu, že jsem dobrý řidič, jsem situace zvládl bez úhony).

Také připomínám, zmínka je uvedena v trestních oznámeních, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) používá toxické látky (chemické, biologické a asi i radioaktivní) na „usměrňování“ nepohodlných – mně tímto způsobem způsobili několik velmi bolestivých poškození zdraví: trpěl jsem zánětem prostaty, zánětem nosohltanu a pak mi evidentně opakovaně způsobili obrovské bolesti žaludku (otravu) apod. Podle všeho používá BIS-mafie tak toxické látky, které mohou člověka zabít – alespoň mi smrtí, resp. zabitím, denně vyhrožují, kdy např. tím, že mi způsobí smrtící rakovinu (chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou) vyhrožují velice často!!!

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, na členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření ze spáchání trestných činů vraždy (§ 140 TrZák), ublížení na zdraví, zneužití pravomoci úřední osoby, účast na organizované zločinecké skupině a obchodování s lidmi.

 

20.                     Nucení k sebevraždě

 

Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě nutí k sebevraždě – a dodám, že mají plán a předpoklad, že mě jistě donutí (denně to presentují). Navíc denně presentují výhružky a vydírání, kdy právě útočí, že mě k sebevraždě donutí. Pro laika, který nezná metody BIS a ÚZSI je to těžké pochopit, zvlášť s tím, že BISkou zkorumpovaná policie a státní zastupitelství, a v podstatě i zkorumpovaná justice, tvrdí, že se nic neděje – to právě není pravda, v podstatě již jen živořím!!!!!!!!! Pro pochopení, co teror BIS-mafie znamená, je nutné přečíst všechna trestní oznámení (TO) a přílohy – informace, které popíši v jednom TO, pak již většinou neopakuji. Zjednodušeně se dá říct, že BIS-mafie mi vytvořila takový teror v životě (totálně mě zlikvidovali v mnoha oblastech života), že se nedá žít a v dohledu není žádná náprava, protože BISkou zkorumpovaná policie a státní zastupitelství, a v podstatě i zkorumpovaná justice, tvrdí, že se nic nestalo a neděje, a tak nijak nejsou členi BIS-mafie omezeni a páchají mi stále větší příkoří a bezpráví. Navíc jde o to, že v mnoha oblastech života již jsem útoky BIS-mafie nenávratně a trvale zlikvidovaný (jak plyne z trestních oznámení)!!! Navrch jde pak právě to, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) denně zaútočí v cca 120 -150 (či více) výhružkách a vydírání (z toho je velká část zabitím či jinou formou smrti), které mi destabilizují psychiku…

Jiný člověk, slabší povaha, by již sebevraždu spáchal!!!

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, na členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření ze spáchání trestných činů účast na sebevraždě (§ 144 TrZák), zneužití pravomoci úřední osoby, účast na organizované zločinecké skupině, obchodování s lidmi, nebezpečné pronásledování, vyhrožování a vydírání.

 

21.                     Systematické narušování spánku

 

Jedním z každodenních problémů je to, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mi narušují spánek. Vše probíhá velice jednoduše – členi BIS-mafie dlouho do noci, v noci a brzy ráno jezdí s hlučnými auty okolo domu rodičů, kde spím. Někdy také vyvolávají hluk jiným metodami jako řvaním, motorkami, bušením do věcí, posíláním hlučných letadel apod. Jedny z každodenních nástrojů tvorby hluku pak jsou nano-čipy, které jsou umístěny v pokoji, kde spím, a na bezdrátový pokyn vydávají hlučné práskaní, které mě vzbudí nebo nedovolí usnout – rány produkují i několikrát za minutu!!! Také podle všeho je v domě umístěn ultra-zvukový generátor, který mě budí – podle všeho to bude upravený motor či kompresor lednice – vydává to nepříjemné hučení nízké frekvence. Je to tedy v podstatě prosté, celou noc není klid a tak mě budí hlukem, kdy se pořádně nevyspím, a BIS-mafie předpokládá, že z únavy spáchám sebevraždu!!!

 

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, na členy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), pro podezření z trestných činů poškozování cizích práv, ublížení na zdraví, obchodování s lidmi, nebezpečné pronásledování, vydírání, účast na organizované zločinecké skupině a zneužití pravomoci úřední osoby.

 

Přílohy (samostatné soubory):

Popis útoků BIS-mafie v daných obdobích:

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2012.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2013.leden-duben.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2013-cerven2014.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.3Q.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.4Q.1.cast.docx

CTMX-DiarMaly-NahodileZaznamy-2014.4Q.2.cast.docx (stav aktuální)

Stručný popis akcí BIS-mafie:

CTMX-AKCE-BIS-mafie-StrucnyPopisAkci.docx

            Vedlejší kauzy z médií:

CTMX-vedlejsiKauzyZmedii-2014.txt

 

 

 

Děkuji za urychlené řešení a reálné vyřešení

 

S úctou a pozdravem

 

 

 

 

 

Richard Jedis v.r.

PO BOX 51

XXX XX Kotouč

XXXusinessXXXX@hotmail.com

 

 

===

 

Příloha č. 1 – příbalové letáky 2 anti-psychotik (psychofarmak), kde je jasně vidět, jak zásadně poškozují zdraví, tj. mozek a CNS!!!

 

Jde o to, že mnoho vedlejších účinků je shodných právě s projevy psychické poruchy a takto toho právě zkorumpovaní nebo/a zmanipulovaní psychiatři na objednávku mafie využívají – jedná se poměrně bezpečnou metodu, kdy u mě psychiatři vedlejší účinky prohlásili právě za projevy psychické poruchy.

Ty vedlejší účinky, které se u mě projevily, jsou níže ve výpisu podtržené.

 

 

RISPERDAL …jedny z antipsychotik, které jsem dostával…

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i RISPERDAL CONSTA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

RISPERDAL CONSTA je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky je často obtížné rozeznat od příznaků onemocnění.

 

K běžně se vyskytujícím nežádoucím účinkům patří: zvýšení tělesné hmotnosti, deprese, únava a mírné pohybové poruchy jako např. třes, lehká svalová ztuhlost a neklid nohou. Posledně jmenované příznaky nejsou obvykle nebezpečné a zmizí, jakmile lékař sníží dávku přípravku RISPERDAL CONSTA nebo Vám předepíše další lék.

 

Vzácně může nastat snížení tělesné hmotnosti, nervozita, poruchy spánku, netečnost, poruchy soustředění, záchvaty křečí, rozostřené vidění, závratě, kožní vyrážka, svědění, otoky kloubů, obličeje, rtů nebo jazyka a reakce v místě injekce.

 

V některých případech na počátku léčby může dojít k mírnému snížení Vašeho krevního tlaku, které může mít za následek závratě.

 

U starších osob s demencí byla pozorována náhlá slabost nebo pocit necitlivosti obličeje, rukou nebo nohou, zejména na jedné polovině těla nebo narušení výslovnosti. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, a to i na krátkou dobu, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření.

 

Velmi vzácně může dojít ke stavu zmatenosti, útlumu, vysoké horečce nebo výrazné svalové ztuhlosti. Pokud k tomu dojde, vyhledejte co nejrychleji lékaře. Je možné, že ve Vašem případě lék neúčinkuje správně.

 

Během dlouhodobé léčby mohou nastat záškuby jazyka, obličeje, úst nebo čelistí.

 

Po dlouhodobé léčbě může u některých osob dojít k samovolnému odtoku mléka z bradavek, menstruačním poruchám nebo poruchám pohlavní potence.

 

K dalším nežádoucím účinkům, které byly hlášeny po perorálním užívání risperidonu patří: nespavost, nadměrná vzrušivost, úzkost, bolesti hlavy, zácpa, bolest břicha, ucpaný nos, pomočování, závratě, trávící obtíže, nevolnost/zvracení nebo změny tělesné teploty.

 

Ve velmi vzácných případech byla hlášena vysoká hladina cukru v krvi.

 

Pokud zpozorujete nadměrnou žízeň nebo nadměrné močení, vyhledejte lékaře.

 

Z běžného použití byly také velmi vzácně hlášeny případy okluze retinální artérie (porucha výživy oka), prodloužení QT intervalu (nepravidelnost při snímání EKG) a pituitární adenom (nádor podvěsku mozkového).

 

 

ZYPREXA …jedny z antipsychotik, které jsem dostával a dostávám…

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může, mít i přípravek ZYPREXA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10

 

- Přibývání na váze.

 - Nespavost.

 - Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi.

 

Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100

 

- Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi.

 - Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.

 - Pocit zvýšeného hladu.

 - Závratě.

 - Neklid.

 - Třes.

 - Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí).

 - Problémy s řečí.

 - Neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka).

 - Zácpa.

 - Sucho v ústech.

 - Vyrážka.

 - Slabost.

 - Silná únava.

 - Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.

 - Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

 - Sexuální poruchy, jako např. snížená pohlavní touha u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů.

 

Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1000

 

- Pomalá srdeční činnost.

 - Přecitlivělost na sluneční světlo.

 - Neschopnost udržet moč.

 - Padání vlasů.

 - Vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu.

 - Změny prsů u mužů a žen, jako např. nenormální tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů.

 

Další možné nežádoucí účinky: jejich četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta

 

- Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).

 - Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.

 - Snížení normální tělesné teploty.

 - Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie).

 - Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti.

 - Křeče svalů ovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí.

 - Abnormální srdeční rytmus.

 - Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

 - Krevní sraženiny způsobující např. hlubokou žilní trombózou v dolních končetinách nebo plicní embolii.

 - Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.

 - Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.

 - Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.

 - Potíže při močení.

 - Prodloužená a/nebo bolestivá erekce.

 

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

 

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může ZYPREXA zhoršovat její příznaky.

 

Užívání léků tohoto typu po delší dobu vzácně vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání či nepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnost lékaři. Velmi vzácně se u dětí narozených matkám, které užívaly přípravek ZYPREXA ve třetí třetině těhotenství, objevil třes, ospalost nebo netečnost.

 

---

 

AFLUDITEN 25 MG/ML  …jedny z antipsychotik, které jsem dostával a dostávám…

 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Centrální nervový systém: nejčastěji se vyskytují extrapyramidové poruchy (pseudoparkinsonizmus,

dystonie /záškuby/, dyskineze /abnormální pohyby/, akatizie /neklid/, okulogyrické krize, opistotonus /křeče svalů/, hyperreflexe). Může se vyskytnout

tardivní dyskineze, neuroleptický maligní syndrom, ospalost, letargie, bolesti hlavy, pseudodeprese.

Hypotenze, kolísání krevního tlaku.

Endokrinní a metabolické poruchy - změna tělesné hmotnosti, periferní edém, abnormální laktace,

gynekomastie, nepravidelnosti menstruace, impotence u muže a změny libida u ženy; falešné

výsledky testu na graviditu.

Alergické reakce - kožní poruchy (svědění, kopřivka, seborea, fotosenzitivita, ekzem a exfoliativní

dermatitida). Zřídka se objevuje astma, edém laryngu, angioneurotický edém.

Hematologické reakce - krevní dyskrazie (leukopenie, agranulocytóza, trombocytopenická nebo

netrombocytová purpura, eosinofilie, pancytopénie). Při objevení se jakékoliv bolesti v ústech, na

dásních nebo v krku a příznacích infekce horních cest dýchacích a pokud se při kontrole krevního

obrazu potvrdí deprese kostní dřeně, je třeba aplikaci přerušit.

Jaterní poruchy - cholestatická žloutenka (medikaci třeba přerušit).

Jiné nežádoucí účinky - byla popsána nečekaná a nevysvětlitelná úmrtí po aplikaci fenotiazinu.

Predisponujícím faktorem je předcházející poškození mozku nebo epileptické záchvaty.

Jiné neobvyklé reakce - "lupus erythematosus-like syndrom" a změna EKG;

při dlouhodobém podávání kožní pigmentace, zákal čočky a rohovky. Bolestivost a sterilní infiltráty v

místě vpichu.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní

končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí

ve srovnaní s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

 

 

===

 

Příloha č. 2 – vysvětlení důvodů, proč na mně páchá trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie)

 

Pozn: některé údaje jsou staršího data, protože se jedná o původní text z roku 2012, krátce doplněný 2014.

 

Proč BIS a ÚZSI

 

Podle toho co se děje a vidím, je nesporné že mi škodí rozsáhlá organizovaná skupina a jediným logickým vysvětlením je, že je to tajná služba. Dlouho jsem uvažoval kdo vlastně je ona tajná služba, která mi škodí, tj. od provokací až po pokusy o zabití (většinou autem) či podání zdraví-poškozující látek. Vzhledem k organizaci českých tajných služeb je více než pravděpodobné, tedy téměř jisté, že se jedná o BIS. Nemohu více popisovat situaci tak, že se jedná o nějakou fiktivní tajnou službu, která spadla z nebe. Daní agenti jsou živí až moc a jiná tajná služba než BIS na území ČR de facto neoperuje. V úvahu by ještě připadalo VZ, ale to si myslím je zcela nereálné, i když je naopak možné, že v zahraničí daná skupina požádalo o pomoc sesterskou ÚZSI. Žádná jiná tajná služba než BIS nedisponuje podobnými možnostmi a je zde několik faktorů, které proti BIS hovoří (proto si v textu dovoluji užívat označení skupiny, která mě likviduje řadu let, BIS-mafie, což si lze představit jako skupinu agentů, které na mně dělají mafiánské praktiky). Proč BIS?:

1.     BIS je největší česká tajná služba a má tedy dost lidí, kontaktů i peněz na zpravodajské hry i právě likvidačního charakteru. Platí obecné pravidlo, že ve skupině se vždy najdou lidé extrémního ražení a jelikož BIS je velká skupina budou, z přirozené podstaty věci, i mezi nimi lidé s extrémním chováním, kterým nevadí ani zabít člověka „na rozkaz“.

2.     BIS je infikována agenty bývalé STB, kteří měli deformované smýšlení o lidech, lidských a občanských právech apod. a tito lidé se sotva změnili tím, že nastoupili do jiné tajné služby, spíše jim naopak vyrostl, spolu s platem (ani staří estébáci si nedovolili to co dnešní agenti), hřebínek.

3.     BIS byla mnou osobně či jinak předanými materiály, např. poslaneckou komisí pro kontrolu BIS a ÚOOZ, několikrát požádána, aby prošetřila činnost této mafie, která mi likviduje život. BIS sama nepřímo svým přístupem prokázala, že něco zakrývá, že v něčem mlží. Pozn: detail – vím také o několika podezřelých úmrtích, reálně vraždách, které nebyly nikdy řádně šetřeny. To mlžení a skrývání totiž ukazuje právě na aktivní zapojení BISu do těchto zpravodajských her. Jedná se klasický příklad mrtvého brouka, kdy se tak dotyčný jedinec, zde celá struktura, domnívá, že tím, že bude mlčet a vše se vytratí do ztracena.

4.     Neexistuje žádná reálná kontrola BIS, protože ministerstvo vnitra mi sdělilo, že nemá žádný kontrolní orgán ani mechanismus na kontrolu BIS a tajných služeb obecně. To ale neznamená, že nejde TČ prošetřit!!!

5.     Poslanecké komise jsou k ničemu, protože nedisponují příslušnými pravomocemi na kontrolu jakékoliv tajné služby, nejen BISu a reálně, i když jsou požádány, žádnou kontrolu neprovádějí, a provádějí něco, co lze nazvat analýzu okleštěných informací, které dostanou od tajné služby. Opakuji zas a znova stejná slova: BIS a ÚZSI se nikdy nepřizná k porušování zákonů svých lidí.

6.     Kontakty BIS a ÚZSI jsou tak rozsáhlé jako za staré STB a některé jsou skutečně založeny na bývalých agentech STB.

7.     Vedení BIS (i ÚZSI) je pochybné. Viz výsměšný otevřený dopis ředitele BIS Jiřího Langa redaktorovi MF Dnes Jaroslavu Kmentovi (viz: http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/450 a http://www.bis.cz/n/2010-09-23-otevreny-dopis-reditele-bis-jiriho-langa-redaktorovi-mfd-jaroslavu-kmentovi.html). Je nutné si uvědomit, že ředitel a potažmo BIS neodpověděla na otázky novináře, jen arogantně zaútočila – cituji: „Takže mi dovolte, abych odpověděl pouze na Vaši otázku poslední tedy třicátou. Domnívám se, že nejlepším kandidátem na funkci ředitele Bezpečnostní informační služby jste Vy sám...“!!! Politickým představitelům (tehdy vláda, tj. ODS, TOP09 a VV), zodpovědným za BIS podobná arogance nevadí a tedy je jasné, že to nemohlo být separátní selhání ředitele BISky... viz dále politické souvislosti.

V mém případě, protože jsou nasazeny stovky (tisíce) agentů tajné služby musí z podstaty věci vedení tajné služby (BIS) něco vidět. Navíc vše naznačuje, že David Rokos získal díky svému otci či příbuznému v STB (náčelník pro okres Benešov) vysokou pozici v BIS – je to logické. Pak tedy je nutné stíhat minimálně za naplnění skutkové podstaty § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby i vedení dané tajné služby, protože si útoky na mě objednává (tedy i Rokos). Nelze se pak divit, že zločincům podřízená inspekce BIS nic nevyšetří – to nikdy!!! Inspekci BIS jako orgán podřízený vedení BIS tak nelze vůbec brát v potaz, protože jednoduše nepůjde proti svým šéfům!!!

8.     BIS má za sebou několik skandálů, kdy zasahovala do životů i politických osob a tedy u mě jako u člověka podřadné kategorie, což zařídila BIS-mafie pomocí psychiatrů, je to tedy hračka. Nemám žádné peníze a žiji „z ruky do huby“ jako velmi potencionální bezdomovec s IQ 132 a znalostí takových technologií jako je Oracle či IBM!!! Viz článek popisující mechanismus zpravodajských her BIS také: http:/blisty.cz/art/20595.html

9.     Politické souvislosti mého života: problémem mé inteligentní likvidace BIS-mafií je to, že jako každý zločinec páchá trestnou činnost za účelem nějakého prospěchu, a většina majetkového (peníze, majetek, požitky atd.), tak i agenti BISky si zvykli na vysoký životní standard a... zřejmě jim nestačí vysoký státní plat. Politická souvislost je v tom, že privatizace provedli většinou původní kádry totalitní nomenklatury a to tak, že to zaplatili běžní občané. Ve světě se kuponová privatizace udává jako příklad nepovedené transformace ekonomiky, ale jen dodnes někteří političtí představitelé tvrdí, že to byl úspěch. Počítal jsem, že kdyby hodnota průmyslu byla řádně rozdělena mezi občany, což byl vlastně plán kuponové privatizace, tak by každý občan měl obdržet cca 800 tisíc Kč v současných cenách. Většina občanů nedostala nic, či dokonce zaplatila poplatky. Politické souvislosti pak jsou v tom, že tuto jednu z největších politických akcí jsem zkritizoval již v roce 1997 a tedy jsem se mohl stát nepříjemný např. i ODS. V poslední době zmiňované causy šedých eminencí ODS v pozadí dávají tušit, že s českou demokracií není něco v pořádku (zvláštní je, že mezi kmotry je i bývalý ministr vnitra ODS Ivan Langr. Jako odborník na IT si dovolím upozornit, že byl navíc ministrem informatiky a informatika státní správy je podivná.) Problémem pak je, že BIS nikdy nekritizovala korupci, klientelismus, nehospodárnost či machinace na politické scéně, jako kdyby všichni politici byli v pořádku, což všichni víme, že nejsou. To pak opět může ukazovat na mechanismus mrtvého brouka, kdy pak je pravděpodobné, že dochází k propojování zájmů politicko-ekonomických kruhů s BIS. Příkladem budiž býv. STB, která ekonomická zvěrstva komunistů kryla či se dokonce ještě stačila přiživit na neutěšené ekonomické situaci ČSSR.

10.                       Historické souvislosti: můj otec byl sledován býv. VKR/STB a to již v roce 1959 <V archivním fondu III.správy SNB (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) byl ABS dohledán záznam o vedení osobního svazku r.č. #24814, který byl zaveden u SVS Praha dne 29.5.1959 pod krycím jménem „Jana“. Svazek byl dne 18.1.1961 archivován pod archivním číslem A-17908 a následně byl dne 31.8.1964 komisionálně skartován>. Protože několikrát došlo v jeho životě k podivným škodám (byli vykradeni, ukradli mu veškeré doklady a peníze, stal se obětí dopravních nehod atp.) domnívám se, že přestože spis býv. STB byl skartován po několika letech, že mohl být nadále a dále evidován jako lehký odpůrce režimu. To se pak mohlo přenést na mě, protože potom co jsem již v cca 17-ti (1988) letech zjistil tragičnost totalitního režimu, prováděl jsem kritiku komunistického zřízení a jelikož je všeobecně známo, že STB měla oči všude, mohl jsem začít vadit již někdy v těch letech a tedy od té doby. Pak mohlo právě dojít k situaci, kdy si býv. STB a BIS zájem o mě jednoduše předaly, protože vše naznačuje, že do BIS přešel nejeden agent STB (viz causa řídícího důstojníka BIS, který nevybíravě pracoval v býv. STB – Paleček). Jak uvádí sama BIS, nikdy dokonce ani partnerů (zahraničním tajným službám) nepředali ani seznamy cizinců pracujících pro býv. STB, což dokládá, že nikdo nikde seznamy agentů býv. STB nezveřejnil a tedy ani ÚSTR vlastně nestíhá zločince z STB a tedy reálně se neví, kde všude agenti býv. STB pracují a jaké mají pozice a funkce (viz http://zpravy.idnes.cz/seznamy-agentu-stb-jsme-do-zahranici-nepredali-tvrdi-lide-z-tajnych-sluzeb-1tb-/domaci.aspx?c=A100503_131008_domaci_js) K tomuto je nutno dodat, že zločinní psychiatři když řeknu o STB, tak mě setřou slovy: „no vidíte <že jste blázen>, protože STB dávno neexistuje“, což je pravda, ale oni lžou o tom, že jsem řekl větu „že STB existuje“, kdy jsem jen řekl „že existují agenti STB“ (žije jich tisíce) – podobnými machinacemi a lží o tom co jsem řekl, pak psychiatři veřejně i uzavřeně dokládají, že jsem psychicky nemocný, protože prý říkám bludy, přitom vše vzniká jen jako jejich lži a já se nemám jak bránit!!!

11.                       Na všech situacích je vidět velmi vysoká organizovanost, sofistikovanost, synchronizace a příprava útočících. Podle všeho by jednotlivé akce nebyly možné bez podpory výpočetní a komunikační techniky, protože většina se odehrává velmi přesně „na čas“ (doslova na vteřiny). Zároveň je ale patrná jistá otrlost útočících, tedy něco jako chladnokrevnost, zákeřnost, extrémnost, pomstychtivost až krvelačnost a právě vysoká promyšlenost útoků. Zároveň tyto skulptury lidí mají evidentně zakořeněn hluboký pocit nadřazenosti (neustále se vysmívají v nebezpečných situacích), odpor k průchodu spravedlnosti, hlubokou oddanost negativistickým a primitivním pravidlům BIS-mafie („na nás si nikdo nedovolí“, „jsme na jiné lodi“ a „někteří tomu věří natolik, že klidně půjdou do vězení“ jsou jejich hesla), vysoký pocit sounáležitosti se „smečkou“, která je živí a určité lemplovství (někteří evidentně žijí právě z toho, že mohou páchat násilí a teror=zvrácené myšlení) atp. Navíc riziko, kterému se vystavují, hlavně když útočí auty, evidentně berou jako riziko povolání. Je tragické, že podobně zvrácení jedinci evidentně, alespoň někteří, berou vysoký státní plat. Ze všech situací je patrné, že vždy ale dochází k zastrašování a zřejmě BIS-mafie sází na to, že pod terorem spáchám sebevraždu, což odmítám. Rychlou pomoc ale již nutně potřebuji, protože v poslední době je patrná zvýšená aktivita členů BIS-mafie, kdy to lze popsat heslem „s jídlem roste chuť“. To plyne z toho, že orgány činné v trestním řízení nebyly schopny za roky zasáhnout a mafie tak cítí volný prostor pro moje doražení (pozn: již v roce 2003 mi v Anglii sdělili, že na mě budou pořádat HON až do mého konce, což je přesné). Schematicky si lze představit, že jsem v sestupné spirále řízené BIS-mafií, která mi denně dělá zásadní problémy (až právě po pokusy o zabití).

12.                       Podstatná je i problematická programovost lhaní plynoucí právě z rozsáhlé existence zpravodajských her. Je jasné, že v rámci zpravodajských her musí docházet ke lhaní, intrikám a úskokům a je patrné, že toto členové BIS-mafie dotáhli tak daleko, že masivně lžou a manipulují i před a v rámci soudů, o policii asi nemluvě. Tyto lži BIS-mafie, BIS a ÚZSI doslova mění realitu, protože mají prověrky (i pro NATO) a věří se jim jaksi z principu. Podstatné tedy je, že policie a státní zástupci nesmí na řeči hovad BIS a ÚZSI vůbec dát a musí to brát tak, že jsou zvyklí profesionálně lhát!!!

13.                       Je neodiskutovatelné, že BIS-mafie některé policisty zkorumpovala tak, aby působili proti mně a to dokonce tak, že jim nevadí, že přitom páchají zneužití úřední osoby (stalo nejednou při telefonátech či ve vlastních úkonech).

Jako příklad lze uvést situaci, kdy si lidé z Psychiatrického centra Praha (kde mě 3x již bez právního a lékařského důvodu zadržovali v blázinci) vymysleli, že jsem vyhrožoval, že rozbiji hubu lékaři Jiřákovi a primáři Hanzarovi. OO PČR Kotouč ale toto trestní oznámení (návrh) s klidem vyhodnotili jako oprávněné a předali k pokutování přestupkové komise Městskému úřadu v Kotouči, později UMČ Praha 8. Podobnými pokutami mi pak BIS-mafie odčerpává zbylé prostředky. Podstatné ale je, že BIS-mafie musela zkorumpovat či zmanipulovat vyšetřovatele policie pro tuto věc, tedy sp. zn. Č.j. KRBL-19803-1/PŘ-2008-181818. Jak všude upozorňuji, BIS-mafie skrz „čistou“ BIS úkoluje, korumpuje a manipuluje policisty tak, aby na mě právně útočili!!!!!!!!!!!!!!!!!! I blbec pochopí, že když policista provede obvinění občana na základě evidentně falešných důkazů, poruší tak ustanovení v § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, kde na OO PČR v Kotouči jsou na porušování zákona experti. Takto se právě zachovali v létě 2011 i zmanipulovaní operační na linkách Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Merta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia – nikdo se nechtěl představit a hlavně neposlali o hlášení trestné činnosti BIS-mafie zápis!!!

14.                       Je patrné, že po české státní správě se o mě šíří pomluvy a nepravdivé lži, které zpětně zachytávají psychiatři a tvrdí, že je to důkaz toho, že jsem psychicky nemocný. Jako příklad lze uvést postoj pracovníků ministerstva zahraničí, kdy jsem právě v akci BIS-mafie skončil v psychiatrickém zařízení Vídeň (blázinec/brutál), kdy jediným důvodem byla lež české občanky (popsáno v jiné části dokumentu). Tyto lži (vylhala si dokonce, že jsem demoloval nábytek) pak právě posloužili rakouské policii jako bezprecedentní záminka mě násilím deportovat do brutálu. Potom již nikdo nic nezkoumal a všichni nakonec navíc zapravdu lživým dokumentům českých psychiatrů = neměl jsem ani dovolání ani zastání. Jediným orgánem, který mi měl pomoci byl český konzulát ve Vídni, ale bylo patrné, že jeho jedince opět ovlivnila BIS-mafie, protože mi reálně odmítli pomoci a ještě mi situaci zhoršili... řekli totiž, že jsem diplomatické službě vyhrožoval, co odmítám (jak se proti podobným likvidačním pomluvám bránit nevím)!!! V tom je právě důkaz, že proti mně nestojí nějaká skupinka mafiánů, ale že se jedná o profesionálně řízené záškodnické, likvidační zpravodajské hry BIS a ÚZSI (či podobně). Znovu ještě zopakuji, že psychiatři evidentně slouží jako „metla“ BIS-mafie, kdy denně mi bylo vyhrožováno, že nesmím podnikat žádné právní kroky, jinak budu zbaven svéprávnosti. Navíc doplním, že právě aktivní členi BIS-mafie šíří dané pomluvy a lživé informace, kdy psychiatr Jeníček (z Psychiatrického centra Praha) mi ukázal několik dokumentů, které mu nikdo z rodiny nepředal. Jak se k nim dostal je záhada, ale normální vysvětlení to nemá (dostal je zřejmě od členů BIS-mafie ve státní správě) – paradoxem je, že jeden dokument na základě jehož mi vyhrožoval zbavením svéprávnosti byl dopis určený francouzské policii po brutálním napadení ve Štrasburku (viz TO z 9.5.2011). Podstatné bylo to, že Jeníček na jednom z dokumentů zdůraznil jméno „David Rokos“ a bylo evidentní, že Rokos je skutečně ve vedení BIS-mafie – Jeníček tak učinil typickou hru psychologické války, kdy chtěl, abych se bál již při jménu Rokos. Pravda je, že když hovado Rokos má tisíce pěšáků, kteří pro něj páchají trestnou činnost a likvidují mě, pochopitelně trochu strach mám, zvlášť když oni pěšáci jsou psychiatři, kteří se mě neustále snaží zavřít (na doživotí) do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti!!!

15.                       Je patrné, že tato mafie je kryta nějakou větší mocenskou silou (tedy právě asi čistou tajnou službou), protože členové BIS-mafie evidentně sází na to, že nic nebude NIKDY prošetřeno a že nebudou za svoje přestupky a trestné činy nikdy stíháni. Tato logika jim vychází, tak jak zmanipulovali a zkorumpovali již 6 českých soudů (10 českých soudců) fatálně proti mně (ve věci psychiatrů), kdy se domnívám, že již zmanipulovali či přímo zkorumpovali orgány činné v trestním řízení, protože není nijak zdravým rozumem vysvětlitelné, že přestože se staly desítky různě závažných trestných činů, nikdo mě nejen dodnes nevyslechl, ale ani nebyly evidentně zahájeny úkony trestního stíhání, přitom „poškození“ je nepočítaně. Vše zřejmě plyne ze situace, kdy právě zločinní psychiatři dělají krytí v tom, že vše vypadá, že si vymýšlím. Toto musím důrazně odmítnout, ale čekat až mě zabijí či skončím na ulici (mafie tvrdí, že to je má vina, že jsem se s nimi pustil do křížku), jen abych doložil stav věci „lépe“, nehodlám. Jen díky mé vysoké inteligenci a předvídavosti a troše štěstí jsem ještě po fyzické stránce nezlikvidovaný. V ostatních oblastech života, tj. v sociální, společenské, finanční, ekonomické, bytové, rodinné, právně-formální a profesní, již zlikvidován jsem (zbývá mi holé přežívání). Opakuji, že žádám o nekompromisní a rychlý zásah a pomoc.

16.                       Celou skupinu může pohromadě držet i obyčejný a jednoduchý fakt, totiž zákon. Protože se jedná o agenty a vedení z tajné služby a nikoliv civilisty, i když jistě mezi informátory, provokatéry, vyděrači a jinými „zločinci“, co proti mně působí, budou i obyčejní občané, jádro bude složeno z lidí podléhající vojenskému režimu. Pěšáci BIS-mafie totiž podléhají § 317 TrZák ohrožení utajované informace (až 12 let vězení či zákaz činnosti, což je reálně zbavení příjmů za práci, kdy nic tyto lemplové nedělají – pozn: typičtí jsou „jezdci“, tj. členi tajné služby, kterých náplní je jezdit autem, za což berou vysoký státní plat), § 318 TrZák ohrožení utajované informace z nedbalosti (až 3 léta vězení či zákaz činnosti) a § 375 neuposlechnutí rozkazu. Vše plyne ze situace, kdy je patrné, že jsem BISce nepohodlný právě pro svoje smýšlení a právní kroky a tedy odvetná akce je něco jako ochrana agentů a přátel. Navíc jsem drze (tak bude BIS o mně smýšlet) podal na trestné činy a přestupky agentů BIS trestní oznámení již v roce 2002 (další později), což byl počátek nových rozsáhlých zpravodajských her. Vše i viz causa Vladimíra Hučína, kde s Hučínem mám společný nekompromisní postoj k totalitním praktikám (tedy právě i k býv. STB jako celku) a na jeho příběhu je i patrné, jak BIS dokázala otáčet skutečnosti a informace proti němu. Jen blázen pochybuje také o tom, že to nemělo být pro jiné i varování, totiž aby se nějak pouštěli do struktury totalitní nomenklatury (to jsem ale já právě činil již od roku cca 1988) či právě odmítli slepě poslouchat nadřízené z BISu (Hučín odmítal nadřízeným jména informátorů u levicových extremistů, kdy jedním z důvodů byly 3 záhadné smrti jiných).

 

Výše zmiňovaná zákonná opatření pak drží členy BIS-mafie „pod krkem“. Je to prosté, protože nadpoloviční většina jsou „jen obyčejné“ <ve velkých uvozovkách> zpravodajské hry typu provokace, výhrůžka, ohrožení apod., bez zásadního poškození mého majetku či zdraví a života (na tomto místě ale nelze nevzpomenout, že otec pravděpodobně trpí rakovinou a že BIS-mafie pravděpodobně přivodila závažná smrtelná onemocnění, leukemie a nádory, dvou našim psům, kteří na to zemřeli). Pravda ale je, že o záhadných úmrtích (dle mého jim pomohli) v mém okolí jsem psal již v TO z 9.5.2011 (asi to neberete vážně!!! Proč???). Zpět k akcím BIS-mafie... tedy to, že většinou provádějí jen něco jako teror (reálně to je) bez zabíjení, pak u nich, jako u členů tajné služby, evidentně vypěstovalo jednu psychickou deformaci. Berou to totiž jako staří estébáci (a pravděpodobně mezi nimi i jsou), tj. jako nutné riziko, kterému se musí rozkazem podvolit. Navíc pod vysokým trestem dle § 317 TrZák ohrožení utajované informace nemohou nikoho o nezákonnostech informovat, dokud nejsou zbaveni mlčenlivosti!!! Evidentně funguje i korupce (jakým způsobem to dělají, se mě ale neptejte), kdy současně je členům BIS-mafie evidentně sdělována jedna skutečnost, tedy, že je oficiální část tajné služby ochrání před případným stíháním. Tito pěšáci, tedy za pár výhod pak provedou cokoliv až po pokus o vraždu. Domnívám se totiž, že legální část BIS-mafie, tedy čistá BIS, jim vždy přislíbí, že jim právně pomůže a navíc, že ihned provádí odstraňování důkazů (po jednom fyzickém napadení ihned vyměnili SPZ/registrační čísla auta), a vše asi současně s ovlivňováním policie a orgánů činných v trestním řízení. Není jiné vysvětlení proč doposud, za 9 let teroru, jste vy, orgány činné v trestním řízení nic neučinili, mě nevyslechli, nic neprošetřili apod... vše bylo/je doposud asi zametáno pod koberec.

17.                       Beztrestnost agenta. Také může fungovat jedna skutečnost, něco jako aplikace § 363 TrZák beztrestnost agenta, tedy zdůvodnění nasazení jak policistů, tak agentů BIS. Tak jak s klidem lživě uvedl 27.1.2009 státní zástupce MSZ v Praze Ladislav Stahl, kdy si vylhal <viz dále>, že jsem šířil nelegální CD, evidentně byla celá věc vykonstruována BIS-mafií (Kocourkovou), tj. v tomto případě hlavně samotnou BIS <sotva bude mafie jednat přímo se státním zástupcem>. U této věci asi už vůbec nebudete věřit, protože je jasné, že tajné služby mohou snadno manipulovat s důkazy, ale vše je zdůvodnitelné a hlavně pravdivé. Zároveň si plně uvědomuji svoji chybu, když jsem nevylíčil skutečnosti zpravodajské hry s CD 2002-3 do prvního TO v roce 2002-3 podrobněji. Chyba ale byla především na lidech orgánů činných v trestním řízení (viz dále), protože mě vůbec nekontaktovali a na nic se nezeptali a už vůbec nezahájili úkony z TO, tj. trestního řízení. Chybu tedy udělalo hlavně NSZ, které mi na trestní oznámení (s tím že mě chtěla BIS-mafie i zabít už tenkrát) odpovědělo, že jediné co šetří je můj přestupek kvůli šíření CD, což opakuji, nebyla pravda a byla to zpravodajská hra BIS. Mimochodem i zde je další důkaz o tom, že to musela být BIS, protože se oprávněně domnívám, že někdo z nich musel oficiálně jednat s NSZ a celé moje trestní oznámení shodit kompletně ze stolu – právě proto podezření na aplikaci ustanovení o beztrestnosti agenta. Navíc je patrné, že sotva s NSZ bude jednat mafie!!! Nevím, jak jsou SZ organizována, ale jako orgán šetřící porušení zákona selhaly úplně a kompletně (pozbyl jsem důvěru v českou spravedlnost, ale ihned zemřít nehodlám, protože nepodat toto TO a nepřipomenout TO z 9.5.2011 tak skončím, jen je otázka kdy a jak – jsem zvědav, zda se vy, orgány činné v trestním řízení již probudíte z letargie a budete konečně něco dělat)!!! Když jsem si, podle denních akcí BIS-mafie, uvědomil jejich kapacitní, technickou a finanční převahu udělalo se mi zle... proto jsem začal zmatkovat, protože je patrné, že BIS-mafie je mnohem horší než „obyčejná“ mafie o pár desítkách členů (výpočty ukazují, že jich jsou tisíce až desetitisíce. Pozn: jen býv. STB měla právě desetitisíce členů). Navíc tedy fungovaly kleště, kdy na mě bylo, a dodnes je, útočeno části BIS-mafie jako brutální mafií a současně orgány české státní správy z titulu domnělého porušování zákona. V té době mi již totiž masivně vyhrožovali BIS-mafii naklonění (či dokonce spříznění) policisté PČR Místního oddělení v Praze, v Bartolomějské ul., hlavně policista J.Skala, s kterým jsem mnohokrát osobně a telefonicky jednal. Problém to byl vleklý, protože Skala na přímou otázku, zda byla celá věc ukončena, mlžil ještě v roce 2009 a tak mi dával za pravdu v tom, že BIS-mafie s fiktivními falešnými CD pořád chce něco učinit (Skala tak schválně vytvářel prostor BIS-mafii proto, aby mě mohli vydírat, což z jejich strany bylo úspěšné – zaplatil jsem výpalné 3.300.000 Kč a ztratil další peníze). Hlavní problém kleští spočíval u CD v tom, že již do roku 2002 jsem měl v rukou CD za statisíce Kč, aniž by mi patřili. Během jednotlivých zaměstnání jsem totiž dostal do rukou desítky originálních CD s hudbou, které patřili kolegům, protože poslouchání CD je typické odreagování programátorů a analytiků, přičemž mi ale ani jedno nepatřilo. Upozorňuji, že žádné nelegální kopie jsem nedělal!!! Ještě horší situace byla u instalačních CD aplikací, software, programů a dokumentů, protože pro svoji práci jsem potřeboval různé produkty (z hlavy vyjmenuji pár: Dataflex, Microsoft FoxPro, MS SQL, MS Visio, Novell, Citrix, CrystalReport, Oracle DB i vývojové prostředí, Sybase DB, Powerbuilder i PowerDesigner atd. a různé interní dokumenty). Úhrnná hodnota CD, které jsem měl v rukách je statisíce – na všech byly samozřejmě moje DNA a otisky. Navíc jsem měl v rukách stovky různě nahraných či prázdných CD na vypalování, protože se tak distribuovali různé programy různým lidem, např. obchodníkům – vše samozřejmě legální, ale... To posloužilo, minimálně jako idea, BIS-mafii jako skvělý prostředek vydírání, protože sledováním věděli, že jsem si dal souvislosti dohromady. Připomínám, že v té době mi skoro denně ukazovali nákladní auta společnosti CDS Náchod (to je právě další symbolická výhrůžka – oni moc dobře vědí, že se nemohou přede mě postavit a začít říkat svoje požadavky, tak vyhrožují symboly!!!), protože věděli, že jako analytik si uvědomím, že tím tak vyhrožují. Skutečně jsem si rozsah obrovské organizace BIS-mafie, a hlavně jejich všeobjímající moc, uvědomoval!!! Bylo jasné, že mě chtějí dostat do vězení (dokonce vyhrožovali a vyhrožují, že zavřou celou širší rodinu), kdy mi hrozila či hrozí trestní sazba 5 let (případně opakovaně) za porušování autorských práv. Tak mě již v roce 2003 donutili k takové bezkontaktní spolupráci s BIS-mafií, kdy jsem nakonec nepřímo s nimi spolupracoval!!!  Jednoduše jsem vždy čekal na reakci a pak udělal to, co naznačovali jako únosné (zde jsem na tenkém ledu, protože zločinní psychiatři toto vše považují za paranoiu, což důrazně odmítám!!!) – šel jsem jim prostě ve všem na ruku, jen abych se nedostal do vězení!!! Když mě pak o něco později nepřímo i přímo požádali o peníze, tak jsem jim v roce 2003 cca 3.300.000 Kč v majetku poukázal takovým zvláštním způsobem přes spřízněné osoby (pěšáci/bílí koně), což byl začátek mé ekonomické likvidace (viz dále). I blbec pochopí, že to právě bylo výpalné, které jsem zaplatil za to, že nebudu mít potíže s tajnou službou, konkrétně, že nepůjdu do vězení a že ze mě neudělají papírově psychopata podřadné kategorie. To druhé stejně uskutečnili!!!

 

Jak dokáže BIS-mafie povolat člověka i ze vzdálené země bylo patrné na cause přímo na policejní stanici, kdy v roce 2003 došlo k evidentní akce BIS-mafie na Místním oddělení policie v Bartolomějské ul. 14, Praha 1. Při jedné návštěvě Bartolomějské (mimochodem zločinní psychiatři si zdůvodnili to, že trpím schizofrenií tím, že když jsem do účastnické výpovědi Obvodního soudu pro Prahu 8 uvedl, že mi nepomohla „policie Krakovská“, že tím myslím polskou policii, jako by se neříkalo „policie Bartolomějská“. Vše jsou právě účelové konstrukty psychiatrů, abych byl veden jako nesvéprávný idiot co si vymýšlí a tak byla BIS-mafie ochráněna před mými právními kroky. Opakuji, že již plánují, že mě zbaví svéprávnosti!!!) předvedla BIS-mafie svoje zahraniční kontakty. Do služebny s klidem vkráčel nějaký jejich černošský kamarád a ptal se anglicky na nějaké místo v Praze. Protože mu služba nedokázala pořádně pomoci, musel jsem vlastnoručně do jeho diáře zapsat nějakou adresu – detaily si samozřejmě nevzpomínám. Evidentně to byla dílčí zpravodajská hra, ale problém je v tom, že jako důkaz by to bylo nezvratné, protože v diáři tohoto člověka bylo moje písmo, moje otisky prstů i DNA – skvělé. Takto právě BIS-mafie manipuluje s realitou.

Na cause s CD je tedy vidět jak reálně kriminalizace a vydírání BIS-mafie funguje. Nejprve vykonstruují životní situaci. Pak začlení policii (policie mě v dnešní době na přání BIS-mafie sleduje denně) či jiný státní orgán (v mém případě i psychiatry a soudy a úředníky stání správy). Následně podvrhnou falešné důkazy a falešná svědectví (jako také lidé z konzulátu Bratislava, konzulátu Vídeň, ústředny ministerstva vnitra a Psychiatrické léčebny Bohnice a Psychiatrického centra Praha), u CD falešné svědectví volavky Kocourkové. Policie, soud či orgán státní správy pravost důkazů a svědectví nezkoumá. Vznikne likvidační situace. BIS-mafie za peníze, protislužby, ústupky, toleranci atd. nabídne ochranu, tedy výpalné. Mašinerie zločinného komplotu pak žije vlastním životem a oběť (tedy já) nemá šanci dosáhnout obrany. Proto jsem raději zaplatil 3.300.000 Kč v majetku a ztratil ve stejné investici cca 12.000.000 Kč!!! Policie a hlavně NSZ se na mě vysraly z vysoka, přestože hned po signálech vydírání jsem vše v trestním oznámení řádně oznámil již v roce 2002-3!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obchod s mafií je hotov a není možno jej napadnout, protože dementní policie (u mě přes 30 policistů včetně ÚOOZ) tvrdí, že se nic nestalo – mafie vítězí na plné čáře!!!!!!!!!!!!!!!!!! Výsledek – moje likvidace (podobných komplotů mám za sebou několik)!!!!!!!!!!!!!! …v podobných situacích pak člověk spáchá z bezvýchodnosti situace sebevraždu nebo ho zabijí jako nepohodlného svědka – u mě tím navíc BIS-mafie vyhrožuje!!!

Ke cause CD lze jen doplnit, že sice byla věc oprávněně odložena, jak jsem zjistil později, ale protože mě nikdo neinformoval, tak BIS-mafie vsadila na moji neinformovanost a dál mě mnoho let (de facto i teď) vydírala tím, že z CD udělají causy… a budu odsouzen za porušení autorských zákonů. Je nutné totiž pochopit, že falešných důkazů má (může mít) BIS-mafie kvanta!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pozn: kdyby nějaký blbec nepochopil z textu, tak připomínám, že výpalné BIS-mafie chtěla za to, (1) že mě nezavře do vězení za CD, (2) že nebudu mít v životě problémy (ty mám právě díky zločinným psychiatrům), (3) že mě nebude kriminalizovat za jiné TČ, (4) že mě nezabijí, (5) že mi nezničí život obstrukcemi státní správy, (5) že nebudu mít problémy v zaměstnání (ty jsem měl a mám stejně – částka byla evidentně málo!!!), (6) že budu mít v životě klid, že (7) nebudu mít zdravotní problém, že (8) mě nevřou do blázince <to pro odstrašení zrealizovala BIS-mafie již 4x> a že (9) mě nezbaví svéprávnosti atp., tedy celkově něco jako pojistka na život a povolení k životu – tak to nazvali!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Viz článek o tom, že BIS kryje politické elity, tak jak to pořád říkám já… http://zpravy.idnes.cz/detektiv-vysetroval-korupci-politiku-skoncil-kdyz-vynadal-bis-ps9-/domaci.aspx?c=A111204_211947_domaci_abr

18.                       Jeden fakt ještě hovoří pro to, že se nejedná o skupinu mafie. Když totiž provede akci jeden člen BIS-mafie, ti co se pohybují autem, nejsou na místě často více než 3-5 vteřin, tak přestože si udělám např. poznámku (viz v textu), tak s klidem za pár minut je nasazen další člen BIS-mafie a tak pořád dokola. Proto je jasné, že to musí být tajná služba a jediným reálným adeptem je BIS!!! Toto uvádím proto, aby nikdo neříkal, že se nic neděje, když denně, i když není žádná násilná akce, jsem obětí desítek+ výhrůžek!!! Např. teď 21.11.2011 ve 12:01 pro změnu létají dvě vrtulová letadla těsně nad domem – náhoda, že by zrovna při popisu causy CD ­+ Řevnice (viz výše) létala právě dvě malá letadla je právě nulová!!! Letadlo je totiž symbolická výhrůžka odvozená od něj, protože znamená „smůla, uletělo ti letadlo, ha, ha, ha“ – takto se mě snaží psychologicky rozložit, tak jak to dělala právě již býv. STB u nepohodlných osob!!! Viz http://www.totalita.cz/stb/stb_met_psych.php,  http://cs.m.wikipedia.org/wiki/státní_bezpečnost, http://www.cibulka.com/stblist/ucebnice.htm.

19.                       Jedna věc je zcela zásadní a tím je zmanipulování a korupce lidí proti mně. Totiž když BIS-mafie, reálně spíše čistá BIS, již zmanipulovala proti mně tolik lidí, a zmanipulovala či zkorumpovala dokonce i soudce, je jasné, že se nezastaví před ničím <doslova právě ani před vraždou ne>!!! Soudní procesy, které rozhodovali o oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace v blázinci/brutále Psychiatrické léčebny Bohnice a Psychiatrického centra Praha byly totálně zmanipulované, resp. zkorumpované a soudkyně B. Petrásková z Obvodního soudu pro Prahu 8 mohla porušit ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby. Všechny 3 procesy, tj. ve ve věci 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011 Obvodního soudu pro Prahu 8 byly zmanipulovány (tedy nespravedlivé a nezákonné) především tím, že jsem nebyl řádně vzat v potaz, protože moje účastnické výpovědi jsou zfalšované a to co tam je jsem nikdy takto neřekl. Věty jsou schválně překrouceny tak, aby to vypadalo, že mám problémy s verbálním projevem. To je pak evidentně bráno jako důkaz psychické poruchy – vůbec nevím jak se proti tomu bránit, protože když jsem podal odvolání ve věcech, Městský soud již o věci nejednal a nemohl jsem tak napravit zmíněné lži, které ovšem jsou vydávány za moji výpověď. Problémem je i to, že účastnické výpovědi vznikají pod působením silných léků, které destabilizují mozek (drogy jinak). Další problémem je, že výpovědi vznikají ve stresovém prostředí a pracovníci v mém případě vždy velmi spěchali (řekli, že nemají čas se se mnou vybavovat), text mi nedali ke korekci a zapsali si právě to, co chtěli, nikoliv to co jsem řekl. Vůbec nevím jak se proti korupci na soudu bránit a žádám vás o pomoc!!! Tak jak jsou totiž usnesení napsány, jsou pro mě likvidační – plyne z nich totiž lživě, že jsem nebezpečný psychopat, ale nemohu se soudně bránit, protože mi jednak psychiatři hrozí zbavením svéprávnosti v případě, že se budu soudit (či podám TO) a jednak nemohu najít žádného advokáta (viz dále). Hrozí tedy doživotní destabilizace mého života tím, že budu navždy lživě označen za člověka trpícího paranoidní schizofrenií!!! Navíc jsem oslovil více než 40 advokátů a všichni odřekli spolupráci, což je právě podezřelé a na základě toho se domnívám, že byli kontaktováni BIS-mafií, abych tak byl na vše sám, což pochopitelně nezvládám (navíc reálně nemám žádné peníze). Současně znovu připomínám situaci širší rodiny: bratr je grázl, otec je primitivní hulvát, matka má vypláchlý mozek psychiatry tak, že s nimi souhlasí a není s ní rozumná řeč (navíc má těžkým životem, domnívám se právě, že z části zapříčiněným býv. STB, narušenou psychiku, takže neuvažuje reálně, ale pomateně). Protože vše se dotýká ekonomiky a financí, je patrné, že lživý psychiatrický status vymyslela BIS-mafie i proto, abych nemohl mít řádnou, ale jen podřadnou, práci. Navíc jsem si trochu sám naběhl, protože právě pro teror jsem se neúspěšně pokusil podnikat v zahraničí, což ale bylo dáno tím, že trochu peněz co mám, jsou z dluhu a neměl jsem a nemám tak na investice. Navíc i v zahraničí proti mně působila BIS-mafie či lidé na ni napojení, resp. ÚZSI a další lidé napojení na něj!!! Třemi slovy řečeno, jsem v haj..., vše ovšem díky české státní správě, která nezasáhla proti útokům mafie a nechala mě tak jí napospas, což mělo likvidační účinky. Dalším důvodem, že se tedy nejedná o žádnou „běžnou“ mafii je patrné i z tohoto bodu. Zmanipulováno či zkorumpováno je cca 20 lékařů, několik pracovníků soudu, soudkyně a soudci (10 českých), desítky policistů (dělali si legraci z trestné činnosti), desítky advokátů, pracovníci ambasád, pracovníci úřadů české státní správy (např. finančního úřadu) a tisíce běžnějších lidí (denně se mi právě stávají incidenty), mezi nimiž jsou i právě lidé, kteří znám či širší rodina. Toto dokáže zorganizovat jen tajná služba a právě jedině BIS je toho schopna!!! U všeho je navíc patrné utajení instrukcí pro dané lidi – buďto to jsou přímo agenti BISu, nebo mají s nimi tak úzké vazby, že se tak chovají!!!

20.                       Protože bylo podáno již několik TO, měla česká státní správa dostatek času již zahájit takové kroky, které by BIS-mafii alespoň eliminovali, ale nestalo se tak. To umožňuje volné působení BIS-mafii a právem se ale domnívám, že tak vysokou recidivu akcí, aby mi zabránili normálně žít, by si žádná mafie nedovolila. Jak uvádím, když učiním záznam o jednom provokatérovi/vyděrači, tak okamžitě (s odstupem vteřin) nasadí jiného, aby mi dal najevo, že „musím být hodný a nijak neodporovat“. BIS-mafie totiž předpokládá, že mě dorazí minimálně psychologicky a já spáchám sebevraždu, což odmítám. Je ale zřetelný tlak to takto vše vyřešit!!! Musel jsem si jaksi již zvyknout tedy na všechno... Arbeit macht frei!!! I podle tohoto je patrné, že se nemůže jednat o obyčejnou mafii, ale že vše provádí dost inteligentní a hlavně v psychologických útocích školení agenti tajné služby a jediným vysvětlením je opět BIS!!!

21.                       Protože došlo ke vniknutí do bytu, kde bydlím, a ztratily se nějaké dokumenty, je opět patrné, že žádná obyčejná mafie by si toto nedovolila, resp. žádná obyčejná mafie nemá se mnou žádné problémy. Navíc vše bylo provedeno tak, že jsem ani nezjistil, kdy se to stalo a jak se to stalo, což je právě typické pro tajné služby. Opět nelze než konstatovat, že žádná jiná než BIS nemá podobné choutky. Viz causa Vladimíra Hučín a senátora Jaromíra Štetiny - http://www.jaromirstetina.cz, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/135977-stetina-bis-se-me-snazi-zastrasit/ - hezké bylo, že BIS se zbavila jakéhokoliv vyšetřování tím, že vše nechá prošetřit poslaneckou komisí pro kontrolu BIS [či max. branný a bezpečnostní výbor], která, jak vím z vlastní zkušenosti s nimi, je totálně neschopná a lidé pracující v ní nemají základní... problémem totiž asi navíc je, že komise vyšetří jen to co jim právě BIS dovolí, což v praxi znamená, že nevyšetří nic, pokud BIS má zájem [u mě i u pana Štětiny jistě zájem má!!!]. <Ne>hezké také je, že v případě causy pana Hučína měla základní věc, tedy křivé obvinění a komplot proti němu policie stíhat minimálně jako zneužití pravomoci úřední osoby, ale typicky vše odložila. V tom je to s mým TO zřejmě stejné, kdy na policejním prezidiu PČR mi navíc sdělili, že BIS běžně policisty úkoluje - jak tedy takováto korupce může dopadnout, když evidentně BIS nemá nejmenší zájem něco vyšetřit!!! Doporučuji, aby podobným policistům, a hovořil jsem s cca 50, byl jen zabaven majetek, což prý je normální. Pak, až se budou pást a pobývat 24 hodin na čerstvém vzduchu se jim rozsvítí (BIS-mafie mi často vzkazuje, že se mi má rozsvítit), protože ze zatuchlých kanceláří se dostanou na vzduch a mozek dostane tolik chybějící kyslík. Pravda, v zimě zemřou zimou, ale zřejmě jsou mezi nimi takoví Robocopové, kteří vše v pohodě a s úsměvem (BIS-mafie se mi denně vysmívá, jak jsem mohl mít klidný život, kdybych jim šel na ruku!!!) zvládnou, resp. si to myslí. Pokud budete mít, dámy a pánové vyšetřovatelé problém jak zjistit kdo jsou oni akční hrdinové (dodnes si vzpomínám, jak mě takto, myšleno tím, že prý jsem akční hrdina jako nejmenovaný americký herec, nevybíravým způsobem provokovala stupidní rakouská videňská policistka, která mě odvážela do blázince/brutálu Vídeň, po konstrukci BIS-mafie v Rakousku – viz na jiném místě) tak se stačí podívat na výpisy operátorů u mého českého telefonu u T-Mobile a na můj rakouský telefon na vyhození u Telefonica Deutchland [+xx (0)176 303 563 80]. Podle vašeho dosavadního přístupu a postupu se ale domnívám, že pro PČR je problém umět získat výpisy operátorů, protože je to činnost nad míru inteligence policistů!!! Věc má navíc pikantní konsekvence v tom, že jsem schválně volal přes ústřednu ministerstva vnitra (provozovatel Česká pošta, někde u Ostravy: +420 9748111111), aby vše bylo zaznamenáno. Snad v dnešní době má PČR na digitální ústředně záznamovou službu pro případ, že by občan něco chtěl..., kdy bylo patrné, že pracovnice a pracovník dané ústředny jsou ovlivněni a zmanipulováni BIS-mafií. Jistě mi nebude nikdo tvrdit, že běžná mafie „vlezla“ až do ústředny MV ČR a tedy vše opět hovoří proti BIS!!! Běžně se totiž stávalo, že když jsem chtěl ÚOOZ v Praze, spojila <to je důležité, protože prý spojovatelky pracují jako draci a správně!!!> se mi linka na údržbáře v Ostravě. Takové detaily, tedy že spojeno bylo něco jiného, se stávaly denně a navíc to bylo velmi často spojováno do prázdné kanceláře. Spojovatelky se pak dohadovaly, že za nic nemohou – viz dále. Nejčastějším problémem ale bylo, že když jsem podával telefonicky TO na mafii (další problém je, že dle § 10 a § 69 zákona o policii je to telefonicky přípustné ale dle TŘ tomu tak není – podle mě by měli policisté postupovat podle zákona o policii a nepřijetím TO se opět hoši a holky dopustili porušení zákona!!!), tak si policisté z toho dělali legraci a opakovaně mě posílali do blázince. U některých opět bylo patrné, podle toho jak provokovali (dost dobří mafiáni), že mají minimálně instrukce od BIS-mafie, kdy Inspekce PČR na to řekla, že se nic neděje... čímž i oni porušili zákon!!! Pak se nedivím, že běžní vyšetřovatelé vše odkládají. V komplexu pak došlo k tomu, že jsem znovu a znovu vysvětlovat totéž o TČ mafie a na konci jsem se vždy dozvěděl, že se nic neděje. Abych vyloučil podjatost, volal jsem bláhově na více policejních služeben, tj. operačním. A teď pozor: v jisté fázi zřejmě již BIS, nebo snad existuje v ČR obyčejná mafie, která má kontakty s policisty napříč ČR, o mně asi informovala operační (nejsou někteří náhodou přímo agenty BIS, jednoho takového, tedy kriminalistu, z okresu Benešov znám, je to N. Borský), aby nic nepřijímali, což se stalo. Než jsem vše pochopil (BIS-mafie mi denně vzkazuje, že jsem nepochopil jejich moc... k tomu, lze dodat, že jsem pochopil moc BIS-mafie + BIS + ÚZSI + býv. STB moc dobře!!!) odtáhla mě rakouská policie, evidentně po konstruktu BIS-mafie v Rakousku, do blázince/brutálu, kde jsem byl skoro 4 měsíce a prý to bude příště delší!!! I policistům tedy doporučuji, aby se nechali vyhodit (prý policejní prezidium mafii na služebnách vítá jako personální zpestření a tedy je nikdo nevyhodí) a zavřít do blázince, kde u gulášku mohou s klidem a pod střechou snít, což je asi jejich náplň práce. Povedení lemplovští policisté tedy byli jako operační na linkách Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Merta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia – nikdo z nich neudělal nic pro přešetření mého trestního oznámení (oni de facto nepřímo sdělili, že telefony ne potřebují, resp. nepoužívají!!!) a nechali mě napospas mafii, čímž zřejmě všichni naplnili skutkovou podstatu TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a žádám o prošetření (když je zmanipulovaná i IPČR nevím kdo to ale bude šetřit, asi ABL). Má to háček, PČR asi čeká, až bude mít důkaz v podobě mé mrtvoly, na což já jaksi z praktického důvodu čekat nemíním!!! BIS-mafie má navíc jednu obrovskou výhodu (nebudu se opakovat, ale i teď když píšu tento odstavec vyhrožují ať mě ani nenapadne nikoho o jejich TČ informovat) která spočívá v tom, že, jak je uvedeno i jinde, díky špionážní technice BISky vědí co přesně píši již ve fázi konceptu a jak naznačovali po všech „malércích“ (PČR je toto vše asi bere jako běžnou součást jejich života a když jsou tedy takový superhrdinové ať si nechají ve 130km/h prostřelit pneumatiku u auta a s mozkem rozstříklým na svodidlech pak jistě budou dětem vyprávět jaký to byl nádherný adrenalinový zážitek), pokusí se mě zastavit, i kdyby mě opět měli zavřít do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti. Kontrolní otázka: nemohu být poté, myšleno po zbavení svéprávnosti, policistou, protože by se mi líbilo vysedávat v teplé kanceláři a nic nedělat!!! Pozn: za telefonáty PČR k ničemu, což mě poněkud odradilo od řešení právní cestou a zeptám se na názor Mr. Magnuma, jsem vydal i cca 20.000 Kč za měsíc, ale jak uvádím, byly na hov... pro korupci a manipulaci BIS-mafií, což je bezprecedentní a mohu vám doporučit postup slovenské premiérky Radičové, tedy rázné řešení, kdy si ministr obrany „náhodou“ spletl v roce 2011 vojenskou kontrarozvědku s STB, dle médií. V živé paměti mám i takové experty jakým je plk. Černík, tj. náměstek ÚOOZ, který si s dodržováním zákonů hlavu nelámal... a raději odcestoval za moje daně do zahraničí. Věc má navíc ještě dohru, kdy pro BIS-mafii je typická recidiva opakování výhrůžek dokud toho nenechám, jak říkají oni „dokud se mi nerozsvítí“. Jak BIS-mafii díky nečinnosti až nezákonnosti PČR narostl prostor (a „křídla“), tak aby měli psychiatři důvod mě držet v blázinci/brutále (a slouží jim to jako důkaz k tomu, aby mě zbavili svéprávnosti), vymyslela BIS-mafie takový tah, spočívající v tom, že mafiáni z ústředny MV ČR na mě podali stížnost pro narušování občanského soužití. Hlavně se mě neptejte, kdo z BIS-mafie jim to poradil!!! Ta stížnost pak slouží jako důkaz psychiatrům jako důkaz že jsem konfliktní člověk, několikrát mi jí vyhrožovali a přestože se později prokáže, že jsem nic neudělal <pozor ale: svědectví více mafiánek z ústředny MV ČR nedokáži osamocený vyvrátit – takto právě BIS-mafie manipuluje s realitou>, z dokumentů a paměti psychiatrů to již odstraněno nebude!!! Takto „jemně“ právě pořádala býv. STB hony na mírnější odpůrce režimu. Mně totiž stačí pár malých pokut a skončím jako bezdomovec na ulici – vinu nese MV ČR a vláda!!!

22.                       Také je nutné vzpomenout profesní a odbornou likvidaci. Jak jsem již uvedl, mám podezření, že začátek všeho byl již v roce 1989, resp. nějakou dobu předtím, kdy se býv. STB rozhodla, pro moje opoziční názory, že s IQ 132 nedostuduji vysokou školu (dodnes mi to způsobuje obrovské problémy a nadále bude). Dále bylo již od roku 1994 patrné, že jsem obětí mobbingu a bossingu a kolegové a šéfové mají za úkol mě vyhodit či donutit k odchodu. Také je nutné upřesnit, že z pracovní likvidace vznikla finanční likvidace, což provedla BIS-mafie tak, že mě neustále nechala vyhazovat z většiny zaměstnání, kde jsem pracoval a můj plat reálně neustále klesal (od roku 2002 intenzivně – tedy od počátku nové vlny zpravodajských her) a někdy jsem, i dlouhou dobu neměl plat žádný – viz kapitola peníze. Jediné zaměstnání, kde jsem odešel po reálné dohodě, bylo první zaměstnání v Synthesii Benešov. U ostatních, tj. od roku 1994, přestože formálně jsou odchody evidovány jako ukončení pracovního poměru dohodou, jsem byl vždy k ukončení pracovního poměru donucen mobbingem a bossingem čili terorem na pracovišti (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing). Když jsem přemýšlel proč tak BIS-mafie činila je to prosté, nadřízení a kolegové totiž vždy (!!!) od roku 1994 dosáhli toho, že jsem po poměrně krátké době odešel z daného zaměstnání. Navíc, právě v souladu s mobbingem, jsem vždy (!!!) dostával práce které byly méně sofistikované a tedy byly i hůře placené (viz TO z 9.5.2011), kdy rozdíl na měsíční mzdě představoval několik tisíc Kč, oproti srovnatelným pozicím. Navíc BIS-mafie dělala i takovou věc, když jsem hledal nové zaměstnání, že mafie evidentně manipulovala a korumpovala potencionální zaměstnavatele i personální kanceláře, protože se mi opakovaně stalo, že jsem musel absolvovat velké množství konkurzů a někdy lidé otevřeně projevovali neserióznost - např. v roce 2003 jsem musel absolvovat přes 50 výběrových řízení (myslím, že jich bylo něco okolo 70!!!).  A opět, ať mi nikdo nevykládá, že v ČR řádí obyčejná mafie, která má kontakty do desítek seriózních společností – podobné obstrukce mohla zařídit jen BIS!!!  Po zpětném ohlédnutí je patrné, že ze mě chtěla BIS-mafie navíc udělat fluktuanta, což se jí podařilo (to se opět projevuje rekurzivně, protože pak si někde časté střídání zaměstnání vzali jako záminku pro to, aby mě nepřijali). Nikdy jsem sice nic neprovedl špatného, všechny moje systémy a programy fungovaly (jako programátora a analytika), bylo jich desítky, po ty největší webové portály, přesto jsem byl denně nakopáván do řiti a to velmi nevybíravým způsobem. Je jasné, že vše, minimálně od roku 2002 velmi intenzivně spělo k tomu, abych přišel o možnosti získávat peníze prací <nevím jak si orgány činné v trestním řízení představují, že se budu živit!!! BIS-mafie mi několikrát nabídla prostituci!!!>, což se BIS-mafii povedlo, přestože zkušenosti a znalosti mám větší než nejeden manažer IT!!! Uvedu společnosti, v kterých jsem pracoval, a bude patrné, že se mnou někdo zametal, resp. protože se jedná o důvěryhodné společnosti je jasné, že infiltraci by si žádná obyčejná mafie nedovolila, a opět všechny důkazy hovoří proti tajné službě, tedy BIS!!! Na tomto místě lze sdělit, že s výsměchem do tváře, mi primář psychiatrie (nevím přesně) PLB sdělil, že prý člověk jako já musí přijít o majetek kvůli své psychické nemoci, tedy té kterou žádné nemám – to mu opět poradila BIS a evidentně to bylo součástí psychologického boje, protože vědí jak mě to trápí (dluhy a nemajetnost)!!!

Spol. / pozice

Termín

Formálně odchod…

Reálný stav

Synthesia

Samostatný programátor

1993-1994

Dohodou

V Synthesii mobbing nebyl.

Živnostenská pojišťovna

1994-1995

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Pojišťovna IPB

1995-1996

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Allianz pojišťovna

1997-2001

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Penzijní fond České pojišťovny

2001

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Deltax systém

2001

Ve zkušební lhůtě

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

MUZO

2002

Ve zkušební lhůtě

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Komerční banka

2002-2003

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Posam Praha

2004

Ve zkušební lhůtě

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

Vera

2005-2006

Dohodou

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

Global Capital

2006-2007

(Dohodou)

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

ICZ

2008-2009

Dohodou

Mobbing. Raději jsem odešel sám…

 

 

 

23.                       Také je možné jako nepřímý důkaz o účasti nemalé části BIS sdělit to, že přestože BIS opakovaně věděla o mých problémech s mafií (a právě i se zahraničními členy a členy v zahraničí), nikdy se o nic nezajímala, přestože má k dispozici všechny informace cestou policie. Je to typická ukázka, přestože jsem s nimi telefonicky mluvil a slíbili prověření, jak lze děláním mrtvého brouka dokázat účast na dané věci. Oni totiž ani nevydali informace, že se nic nestalo, resp. co zjistili. Pravda, možná je naivní chtít po české státní správě cokoliv pro obyčejného občana, když jsou známy případy, jak tyto instituce na obyčejné občany z vysoka kašlou... já jsem navíc lživě formální psychopat <prý parádní život, říká policie!!!>, tedy podřadný občan, ale s IQ 132 a se znalostmi takových technologií jako je SQL, HTML, Oracle, Microsoft, Sybase atd... což je mi hovno platné!!! Formálně se zločiny BIS-mafie, BIS a ÚZSI pak projevují tak, že inspekce BIS a inspekce ÚZSI nešetří své kolegy a šéfy a vždy bude tvrdit, že se nic nestalo!!! Proto není možné inspekci BIS a inspekci ÚZSI věřit jediné slovo – je to lež!!!

24.                       Inteligence trestné činnosti. Protože se mi až na výjimky nic nestalo fyzicky (výjimkami jsou poškozená auta, finanční podvody, vydírání, chemické či biologické látky v těle, zničený život atd.) je patrné, že přímému fyzickému střetu se BIS-mafie vyhýbá, ale právě kdyby to byla obyčejná mafie, nejspíš bych již nežil – vše opět ukazuje na BIS. Takto, po zmanipulování a korupci státní správy (úřady ale hlavně policie a státní zastupitelství), daná struktura ví, že mě může zlikvidovat právní cestou, což jsou vysoce sofistikované finanční podvody a likvidace právě pomocí psychiatrů. Nejvíce jsem prodělal na tom, že když jsem se snažil v letech 2010-2011 zbavit této hyper-mafie tím, že jsem opustil území České republiky, tak jsem musel platit vysoké částky za ubytování v hotelech. Celý vysoce sofistikovaný podvod a machinace BIS-mafie byl v tom, že mě díky manipulaci s realitními kancelářemi a s majiteli bytů v zahraničí, nedovolili prakticky za celou dobu pronajmout byt až na výjimky - tedy ve Velké Británii, USA, Lucembursku a Rakousku. Problém byl v tom, že ve Velké Británii byl zase pro změnu takový teror členy BIS-mafie, že se tam nedalo vydržet (tam právě mi dali nějak skrz jídlo vysoce toxickou látku, která způsobovala obrovské bolesti žaludku). V USA jsem nemohl pobývat, protože abych mohl pracovat či podnikat (pracovat ani na dané vízum asi nejde), potřeboval bych speciální vízum, které pro mě nepřipadá v úvahu (je pro investory). A nakonec v Lucembursku byl opět takový teror, na denním pořádku, že se tam nedalo vydržet a navíc již jsem neměl na podnikání v drahém Lucembursku peníze (navíc Lucembursko má velice přísná byrokratická pravidla pro povolení podnikání). Když jsem z posledních peněz na dluh, po podání obsáhlého trestního oznámení na BIS-mafii 9.5.2011 a po nevydržitelném teroru a výhrůžkách v České republice, odcestoval do Rakouska, netušil jsem (i když trochu jsem tušil), že značný teror bude i tam, kde nakonec BIS-mafie, po zmanipulování rakouské policie, zařídí moje zavření do blázince/brutálu Vídeň. Jde tedy o to, že BIS-mafie pomocí svých zahraničních poskoků mi znemožnila pobývat (úspora jen na bydlení bez jejich machinací by byla cca 80.000 Kč za měsíc) a mít příjem v zahraničí (v různých státech jsem měl vyhlédnuté podnikání, ale potřeboval jsem byt kvůli adrese, jinak se s vámi úředníci nebaví!!!). Bohužel se právě mám právo domnívat, že někteří byli členové místních tajných služeb, jak uvádím jinde, a z kolegiality se rozhodli Jedisovi ukázat, že žádné TO na hodné „kolegy“ z ČR podávat nesmím. Domnívám se, že zahraničním složkám zapomněli Češi sdělit, že na mně páchají teror a jen asi jim ukázali TO a nepravdivé dokumenty o tom, že trpím psychickou poruchou!!! To způsobilo moje finanční vyčerpání k nule a nyní živořím. Navíc v ČR, tak jak je uvedeno v TO ze dne 9.5.2011, rozehrála BIS-mafie ještě jednu causu a tou je neproplacení řádně uzavřené pojistky pojišťovnou Allianz, z čehož mi hrozí exekuce pro dluh cca 800.000 Kč v USA za běžnou operaci, kdy podle pojistných podmínek mám právo aby vše Allianz zaplatila (zatím ale BIS-mafie ovlivnila pracovníky Allianz tak, že neuhradili ani korunu!!!)!!! I pro toto výše uvedené, tedy vysoce sofistikované a speciálně koordinované finanční podvody proti mně i v zahraničí, je jasné, že žádná mafie by nic podobného nebyla schopna zorganizovat – je jasné tedy, že se musí jednat o BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25.                       Pro BIS hovoří i manipulace s policií České republiky. Jako nástroje používají korupci a matení přímo policistů. Jako příklad lze uvést situaci, 24.11.2010 v cca 15:20, kdy jsem se na ÚOOZ chtěl (!!!) infomovat, jak probíhá vyšetřování TO z 9.5.2011. Po složitém přepojování, vypadalo to, že byl nejdříve spojen BISák (měl podivné otázky o ničem, ale nebylo to přímo ÚOOZ), jsem byl spojen na operačního ÚOOZ, který mi vmetl do tváře, že prý jsem již podal stohy materiálů a telefonicky oznámil množství informací, které jsou nesmyslné. Nevím, co tím tento idiot v policii myslel, protože vše je hrozná realita útoků agentů tajné služby kombinovaná s mafiány. Tento dement se ještě podivoval, že 23.11.2011 mě opět BIS-mafie chtěla srazit autem v ulici K.H.Máchy v Kotouči (při cestě u nádraží). Je jasné, že někdo musí v policii rozšiřovat záměrné lži o tom, že se nic neděje. V minulosti byli agenti býv. STB, jak uvádím, v BIS jich je několik či nemálo, kryti tak, že byli policisté a pochopitelné je, že tato praktika BISce zůstala. Pak tito styční důstojníci mohou manipulovat s policií cestou: BIS-mafie à čistá BIS à kontaktní osoba à orgán PČR. V každém případě je situace alarmující, když policie není schopna šetřit základní trestné činy jenom proto, že kryje soudruhy z BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozn: ÚOOZ je tedy v mém případě úplně zbytečné, konkrétně na hovno!!! Z právního pohledu se může jednat o porušení ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby (BIS-mafie se může potrhat smíchy). Z lidského hlediska mi prosím sdělte adresy příslušníků ÚOOZ a doufám, že chvíli vydrží stát rovně před rozjetým autem – nárazník něco vydrží, zatímco oni si snad myslí, že jsou z oceli!!!

26.                       Obrovským problémem je zasahování BIS-mafie cestou čisté BIS do činnosti orgánů činných v trestním řízení a soudů, ale i soukromých subjektů. Jde o to, že je evidentní, že BIS-mafie používá jednak (1) dezinformační kampaň o mé osobě, a to právě i v zahraničí, kde rozhlašuje to, co sama způsobila a naplánoval, tedy že jsem paranoický schizofrenik, který neumí nic jiného než lhát. Tato manipulace zřejmě způsobila právě moje zavření do blázinců/brutálů na Slovensku a Rakousku, kdy na místních (z pohledu ČR zahraničních) policistech byla manipulace znát – plácali neskutečné nesmysly a ještě provokovali, tak jak se provokují recidivisté při výslechu (jak na Slovensku, tak v Rakousku, méně se ale provokace staly i ve Velké Británii, USA a Francii). Lze totiž předpokládat, že nápad že mě slovenská a rakouská policie má zavřít do blázince/brutálu přišel od BIS-mafie cestou „čisté“ BIS či dokonce ÚZSI, ale to již jsem psal v TO z 9.5.2011 (protože je tedy pak vše tajné, nikdo nechce nic prozradit, aby se nevystavil stíhání za vyzrazení služebního tajemství). (2) Dezinformační kampaň u soukromých subjektů - jako příklad lze uvést realitní kancelář Foncia Štrasburk <Když jsem toto napsal, vyhrožovala BIS-mafie 26.11.2011 v cca 12:11 tak, že k domu rodičů poslali sanitku, kde podle významu symbol sanitka znamená to co znamená: problémy se zdravím, nebo smrt z nemoci, nebo zavření do blázince/brutálu nebo zbavení svéprávnosti cestou zdravotní organizace>. Jinak se především machinace odehrávaly u mých zaměstnavatelů formou mobbingu (viz TO z 9.5.2011). Obecně řečeno jde evidentně o to, abych měl neustálé problémy… ať to bylo vyhrožování v zaměstnáních, nebo nátlak vedoucích pracovníků a kolegů, nebo právě i problémy v běžných obchodních společnostech, kde jsem musel něco řešit. (3) Vše je doprovázeno agresí, vulgaritou či výpady některých zúčastněných, kde to pak tito lidé napojení na BIS-mafie (tím se stali členy BIS-mafie, protože kdo pomáhá zločinci páchat TČ je sám zločinec) sehrají akci tak, že to vypadá, že jsem to já navodil – 4-mi slovy: mám ze života peklo!!! Život mám zcela narušený a není den, abych se neocitl v nějaké konfliktní situaci BIS-mafie – tak jak to dělala býv. STB nepohodlným odpůrcům režimu (viz Milada Horáková, Pavel Wonka, Václav Havel, čeští piloti RAF, političtí vězni, lidé nepohodlní vládnoucí garnituře atd. – viz http://m.idnes.cz/zpravy/domaci/clanek.A111125_114553_domaci_jw.idn ). (4) Většinu nenásilných akcí provádí BIS-mafie proto, aby mě odčerpala finanční prostředky různými podvody a machinacemi (právě i v zahraničí) a já tak spáchal sebevraždu z bezdomovectví a ze života na ulici. Je to taková „čistá“ cesta jak se zbavit oponenta – vše protože orgány činné v trestním řízení, státní správa obecně (SZ, PČR, MV, ministerstvo spravedlnosti, MMR, poslanecké komise, soudy), nebyly schopny od roku 2002-3 rozklíčovat trestnou činnost BIS-mafie a potrestat viníky teroru a nechat nahradit škodu. Problémem je, že mi navíc zbyly dluhy (900.000 Kč v hypotéce a dlužím cca 800.000 za operaci žlučníku v USA, kde BIS-mafie zmanipulovala lidi z pojišťovny Allianz, která tak neoprávněně a v rozporu s obchodními podmínkami a zákonem odmítá za tuto operaci zaplatit!!!), kdy z hypotéky mám zástavu na domu rodičů – pokud dojde na situaci, že nebudu mít z čeho splácet, skončí na ulici dokonce 4 lidé. Jak uvádím jinde sofistikovaná finanční likvidace je to první a základní co BIS-mafie vymyslela. Z výše uvedených skutečností je patrné, že žádná obyčejná mafie by nic podobného nedovedla, zvláště by stěží jednala s bezpečnostními složkami USA a EU, a opět vše dokládá, že se jedná o BIS (a ÚZSI)!!!

27.                       Protože se téměř denně (poslední dobou ano) okolo mě pohybuje PČR v nenormálních situacích, je pravděpodobné, že mě chtějí reálně kriminalizovat (viz TO z 9.5.2011) a že BIS-mafie neustálé vymýšlí zpravodajské hry, kde mě chce dostat do vězení. Protože již ale stačila zkorumpovat či zmanipulovat 10 českých soudců, tak mám dost velké obavy. Falešných svědků na mě má BIS-mafie stovky, DNA i otisky prstů se dají snadno postrčit, stačí získat předmět, který jsem měl v ruce (a těch mají mnoho – vyhazované oblečení, vyhazované kancelářské potřeby, věci kolegů v zaměstnání, věci v kancelářích, tam všude jsou moje otisky a DNA!!!). Jak to pak probíhá lze demonstrovat na článku, kde poškozený popisuje neoprávněné vězení, kterým mi právě BIS-mafie vyhrožuje takřka denně viz    http://m.ihned.cz/c1-53817940-nikdo-se-mi-neomluvil-rika-muz-nespravedlive-odsouzeny-za-znasilneni (podobnost v tomto příběhu je v tom, že BIS-mafie denně nasazuje množství důvěryhodných žen, které jsou jistě schopny svědčit proti mně, když jsou schopny na přání vedení BIS-mafie vyhrožovat – viz causa Kocourková). Oproti příběhu mám ještě jednu nevýhodu, BIS-mafie zmanipulovala zmíněných cca 40 advokátů, kteří odmítli jakkoliv spolupracovat a je to důkaz, že mě chtějí právě právně (což je i vězení) zlikvidovat. Opět platí, že plošnou korupci a manipulaci lékařů, policistů, soudců a advokátů by si žádná mafie nedovolila a proto musí jít o tajnou službu, resp .BIS.

28.                       Nemalým problémem je rovněž totální ovládaní řadových příslušníků PČR BIS-mafií. Jde o to, že policisti řízení BISkou (další důkaz, že to musí být tajná služba) však nikdy nepřiznají, že pro BIS pracují, protože by byli stíhání pro naplnění ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, spolu s § 375 neuposlechnutí rozkazu a § 317 ohrožení utajované informace (resp. § 318) – podle toho co by BIS na ně vymyslela, viz causa Hučín. Toto je právě jeden ze zásadních faktorů, která drží celý gang BIS-mafie pohromadě, tedy obava z vězení. Navíc díky mému sledování BIS-mafie a BIS přesně ví s kým budu jednat a komu budu telefonovat – budoucí čas je na místě, věřte nevěřte, ale i obyčejná komerční komunikační technika dokáže přenést zvuk či obraz z dané lokality on-line (i průměrný blbec zná webové kamery Google umístěné po celém světě, jen PČR asi nic podobného nikdy neviděla) a tak tedy důstojníci BISky několik minut dopředu tom vědí, kam budu telefonovat či kam budu psát (to díky sledování mých počítačů a e-mailových schránek). U psané korespondence to dokonce vědí tak dlouho dopředu jak dlouho daný dopis připravuji, což je někdy dny až týdny. Je to tak prosté!!! PČR má evidentně vůbec problémy s pochopením možností moderní špionážní techniky, která je evidentně na mě BIS-mafií používána, kde právě nejzásadnějším důvodem je vědět co přesně dělám či budu dělat – viz dále.

29.                       Podle toho co se děje v mém životě je patrné, že BIS-mafie na mě musí používat zpravodajskou techniku BISky. Celý problém je složitější v tom, že vše podléhá evidentně režimu utajení. V době moderních technologií není problém sledovat kohokoliv přes technologické prostředky, jako jsou mobilní telefon, telefon, počítač, internet, e-mail, kdy navíc i blbec pochopí, že tajná služba má k těmto sledovacím prostředkům přístup automaticky. Nevím jak přesně funguje paragraf o povolování sledování pro tajné služby, ale nebylo pro ně nic jednoduššího, než vyrobit pár falešných důkazů a falešných svědectví podle kterých soudce sledování povolil (navíc pochybuji, že v českém bordelu, vše je vůbec povolováno soudcem či že soudce nějak zásadně zkoumá situaci – viz causa Odposlechy http://zpravy.idnes.cz/proverim-kontrolni-mechanismy-rekl-kubice-klausovi-kvuli-odposlechum-1m9-/domaci.aspx?c=A110624_122830_domaci_js ). Jako příklad použití zpravodajské techniky také slouží jednotlivé situace při jízdě autem, kdy je jasně vidět, že BIS-mafie ví přesně kam přijedu (pokud chtějí, již na místě čeká člen BIS-mafie který pak vyvolá nějakou nepříjemnou situaci – viz v textu) a to samé platí i pro to, když jdu pěšky. I blbec, jen PČR ne, si totiž dokáže vypočítat průměrné rychlosti a podle nich stanovit, kde dotyčný bude za nějaký okamžik… je to tak prosté. Chápu sice, že pro PČR jsou jejich kolegové z BISky něco jako bozi, ale s takovýmto smýšlením ať jdou do „prdele“… chtěl bych vidět jediného policistu, který bude jásat nad tím, že je sledován tajnou službou, ale věřím, že i takoví psychopati se mezi nimi jistě najdou. Použití tak drahé (přiměřeně) sledovací techniky by si žádná obyčejná mafie nemohla v takovémto rozsahu dovolit – tedy vše opět ukazuje na BIS!!! V tomto bodě je nastíněno cca 10% technologických možností dnešních technologických mafií a tajných služeb, ale nemohu sdělit vše, co vím, protože by mě nikdo nevěřil – „to víte soudružky policistky a soudruzi policisté, vždyť Jedis je chudák co to má v hlavě pomatené, je to totiž čistý psychopat; my to víme přesně, nám to řekli naši soudruzi ve zbrani z blázince co na něj, na příkaz našich známých z BISky, dělali posudky a to jsou ostré holky a ostří hoši, těm raději nijak neodporovat…“!!!

Jako příklad toho, jak také BIS-mafie („čistá“ BIS) dokáže manipulovat s elektronickými prostředky, lze uvést situaci, kdy jsem posílal e-mail na jedno ministerstvo v létě 2011 a odpovědné pracovnici dorazilo jen torzo skládající se z úvodní věty a podpisu (80% e-mailu zmizelo). Na této cause je popisné, jak je těžké o BIS-mafii cokoliv zjistit jinak, než opakovaným a neustálým kontrolováním daného (proto jsem zhruba za poslední rok protelefonoval cca 240.000 Kč, protože se musím neustále dotazovat, i ze zahraničí, jak vše dopadlo)!!! U zmizelého e-mailu, kolik jich zmizelo celých, se mohu jen domnívat, protože na mnohé jsem nedostal žádnou odpověď a velice mi to komplikuje život. Je patrné, že nemohu vědět, kde k manipulaci s e-mailem pro ministerstvo došlo, zda to někdo jednoduše smazal ručně či se stalo obdobné již při komunikaci (existují technologie, které tajným službám umožňují zachytit e-mail již v průběhu komunikace a tam ho změnit a to dokonce automaticky, stačí znát odesílatele).

30.                       Také se mi již opakovaně stalo, při pobytu v zahraničí, že lidé z konzulátu se chovali nepřátelsky a v těžkých situacích (blázince/brutály a útoky mafie) mi odmítli jakkoliv pomoc a dokonce si o mně vymysleli lži, jen aby mě „udrželi“ v zahraničí v blázinci/brutále. To, že tedy svévolně pracovníci konzulátu v Bratislavě a Vídni lhali, dokládá, že museli být někým zmanipulováni či zkorumpováni a není myslitelné, že by existovala česká mafie, která by operativně začala působit (zpoždění ve zmanipulování bylo jen několik dní) tak, že by měla kontakty s diplomaty v zahraničí. Vše tedy opět ukazuje na BIS, maximálně na spolupráci BIS a ÚZSI (protože je vše tajné, nemohu pochopitelně vědět kdo přesně, jak a koho zmanipuloval), kde výsledkem byla „standardní“ zpravodajská hra tak jak je hraje BIS-mafie, při které tedy pracovníci konzulátu Vídeň a Bratislava o mně šířili lži, kdy (snad dokonce místním policiím) sdělili, že jsem se choval agresivně, což byla sprostá lež. To, že pracovníci ministerstva zahraničí poslouchali mafii (BIS a ÚZSI), pak právě způsobilo, že jsem na dlouhou dobu skončil v blázincích, což byl plán BIS-mafie jak mě zastrašit a nutit k sebevraždě…

31.                       (Ne)hezké bylo, že když se mě někdo z kanceláře ministra vnitra ptal na to, zda budu svědčit v procesu, sdělil mi vážně, že „prý si BISáky ohlídají“. Tato příhoda dokládá, jak lidé MV (sekretářka ministra vnitra si TČ mafie dělala legraci a tedy evidentně byla cinknutá BIS-mafií!!!) nemají vůbec základní představu o trestné činnosti BIS-mafie, BIS a ÚZSI, resp. vůbec netuší, co agenti českých tajných služeb reálně dělají. I protože tento člověk MV řekl naprostou blbost, tak jsem tehdy svědectví odmítl – nyní ale věřím, že se orgány činné v trestním řízení konečně proberou a někdo mě vyslechne, ale hlavně začne konečně normální vyšetřování, protože to co s TO z 9.5.2011 stalo doposud, lze označit za totální selhání orgánů činných v trestním řízení a podobné machinace by si dovolili tak akorát soudruzi ze SNB… ale stalo se - reálně v policii České republiky roku 2011 (od roku 2002)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné je, že mi tedy ochranu před útoky BIS-mafie nikdo reálně nenabídl …a o programu na ochranu svědků nepadlo ani slovo!!! I z této příhody na MV ČR je patrné v jak neřešitelné situaci se nacházím, kdy navíc denně BIS-mafie vyhrožuje, že nesmím toto TO podat, protože zřejmě TO z 9.5.2011 stačili zamést pod koberec. Jak někdo dokáže ututlat desítky TČ popsaných na 234 stranách se nedá vůbec pochopit a svědčí to o tom, v jakém marasmu se nachází Česká republika!!! Přestože jsem ale důvěru v českou spravedlnost dávno ztratil, budu se pokoušet tak dlouho, dokud zločinci BIS-mafie nebudou odsouzeni, i kdyby mě to mělo stát život – nemám jinou možnost a to se nikomu nemstím, prosím věcně. Jde totiž o to, že stejně nemám na vybranou, protože BIS-mafie mi denně sděluje, že jediné co je moje budoucnost tak je sebevražda nebo vražda!!! Za toto bych nakopal do zadků, uložených na židlích za moje daně, i státní zástupce NSZ (administrativní pracovníci NSZ mi odmítli jména sdělit) co řešili již první trestní oznámení z roku 2002 a hlavně komunisticky smýšlející příslušníky PČR!!! Právní systém v mém životě tak zcela, díky manipulaci a korupci BIS-mafie, systémově selhal již v roce 2002 a selhává nadále!!!

32.                       Několikrát se stalo, že potom co lidé z české státní správy mi způsobili problémy, byla jim nabídnuta jiná pozice (lidé z konzulátu, finančního úřadu atp.) – takto mám problémy dohledat jména škůdců. Navíc se často stává, a opět to ukazuje na „čistou“ BIS, že lidé na ministerstvech, kteří mají na starost zločinné úředníky, odmítají celou záležitost prošetřit (toto byl případ konzulky v Bratislavě, daňové správkyně FÚ v Kotouči, konzulky ve Vídni, zločinných a zkorumpovaných operačních PČR s kterými jsem mluvil ze zahraničí a odmítli se zabývat TČ mafie, zmanipulovaných či zkorumpovaných operačních ústředny MV apod). Tak rozsáhlou manipulaci s lidmi napříč státní správou by žádná obyčejná mafie nedokázalo a je tak prokázáno, že to musela být tajná služba (BIS).

33.                       Na lidech pracujících pro BIS-mafii, resp. „čistou“ BIS je také patrná jedna věc, kterou bych nazval využívání sociální situace pěšáků-poskoků. Žádná obyčejná mafie by si nedovolila platit sociální případy, které pro BIS-mafii pracují… tedy vše opět ukazuje na BIS. Jde o to, že BIS-mafie a „čistá“ BIS evidentně vsadila na sociální situaci lidí, kteří nemají peníze. Pro BIS-mafii totiž pracují úplní sociální „případi“, kteří právě protože jim BIS-mafie zajišťuje přísun peněz, tak jsou schopni udělat pro BIS-mafii doslova cokoliv (jistě až po vraždu). Tyto „případi“ totiž chtějí žít na vysoké noze a přitom nic neumějí – tak vzniká oddanost vůči BIS-mafii. Tyto „případi“ pak jsou velice vděční za peníze a projevuje se to tak, že jsou velice brutální, agresivní, útoční atd.

34.                       To, že se proti mně útočí tajné služby BIS a ÚZSI (jak píši BIS-mafie) lze také dokázat podle stavu z roku 2003, kdy mě policie vyšetřovala kvůli hudebnímu pirátství. To vzniklo tak, že Irena Kocourková (volavka BIS-mafie) dala podnět k tomu, aby mě vyšetřovala policie, protože křivě vypověděla o tom, že jsem ji dal (poslal poštou) 3 uživatelské kopie CD (v ceně cca 500 Kč!!!), kdy jsem jí je jen půjčil (více v trestním oznámení). Pak právě vyšetřující policisté z policie (Bartolomějská, Praha 1) mi řekli, že všechnu korespondenci dostávala BIS, která vše oznámila policii, a to proto, aby mě BIS (BIS-mafie) mohla vydírat o výpalné za to, že nepůjdu do vězení – vyhrožovali totiž komplexními odsouzeními za trestnou činnost okolo porušování autorských práv, že půjdu opakovaně do vězení za hudební, filmové a počítačové pirátství. Pokus o kriminalizace, za účasti policistů (kteří mě vyhrožovali), tedy neprovedla nějaká skupinka amatérů, ale vše bylo perfektně řízeno BIS, jako moje likvidace!!! Na základě vydírání a vyhrožování o výpalné jsem pak v roce 2003 skutečně zaplatil výpalné 3.300.000 Kč (BIS, resp. BIS-mafie, požadovala 3.750.000 Kč) tak, že jsem se pokusil prodat jediný majetek pod cenou – pozemky v Řevnicích. V této kauze pak došlo k další trestné činnosti BIS (BIS-mafie), když jsem kupní smlouvu nikdy nepodepsal a oni provedli podvod, právě se škodou 3.300.000 kč, když kupní smlouvu podepsali za nás a dokonce s ověřením podpisů u notářky, což byl další podvod, resp. souhrn podvodných činností. Opět bylo patrné, že vše provedla tajná služba, tedy BIS, a nikoliv skupinka amatérů!!!

35.                       Také podle každodenních útoků, nejčastěji stalking s vyhrožováním a vydíráním, kde se denně zúčastní cca 100 – 120 – 150 osob je patrné, že se jedná o profesionální skupinu. Navíc v České republice neexistuje mafie, která by měla tisíce členů, protože jen za měsíc zaútočí cca 3.600 osob (některé se opakují). I podle počtu, organizace (např. zapojení tisíců strážníků, policistů a zdravotníků), vybavení (např. luxusními auty) a také právě „neviditelnými“ technologiemi sloužícími k mojí detailní on-line špionáži kdekoliv a navádění pěšáků v terénu (útoky jsou evidentně realizovány s vteřinovou přesností, tedy s bezdrátovým naváděním a špionáží 24-hodin denně), tedy podle praktické realizace útoků, je patrné, že se jedná o tajnou službu (BIS a ÚZSI), protože nic podobného by mafie nebyla schopna zorganizovat!!! Pozn: detaily útoků jsou v příkladech popsány v každodenním popisu, v tzv. malém diáři.

36.                       Problémem ale zůstává, že mi nikdo nevěří, že na mě denně útočí BIS a ÚZSI (celá zločinecká mafiánská síť, které říkám BIS-mafie), a že mi zcela zničily život, kdy kvůli jejich útokům již jen živořím na okraji společnosti. Důvody, proč mi nikdo nevěří, jsou: (1) BIS-mafie útočí utajeně, (2) policie, státní zastupitelství a justice jsou plošně a celorepublikově zkorumpovány BISkou, takže nic nevyšetřují, neobviňují a neodsuzují (takže to vypadá, že se nic nestalo), (3) o moderních metodách a technologiích (které jsou podstatné) tajných služeb nejsou informace a není tedy z čeho vyjít při posuzování, (4) nebyl publikován případ, že by BIS a ÚZSI někoho zlikvidovaly (oběti jsou mrtvé nebo vytěsněné na okraj společnosti, kde se nemohou bránit, např. jako bezdomovci bez peněz), (5) média jsou ovládána a zkorumpována BIS a ÚZSI (BIS-mafií) a proto o podobných případech neinformují (je to součást propagandy BIS-mafie), (6) BIS a ÚZSI (BIS-mafie) šíří plošně propagandu, že jsou to demokratické tajné služby, které dodržují zákony a to i mezi politiky (až po vládu ČR), kde jim to lidi věří, (7) BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mají v podstatě neomezené zdroje lidí (sta-tisíce a více osob) a peněz (obrovské peníze ze státního rozpočtu) a tedy platí trestnou činnost zcela nového charakteru (tisíce osob na jednu oběť, dokonalá špionáž doslova všeho u oběti, zkorumpování kohokoliv ve státní správě i soukromém sektoru, aby plnil BIS-mafii požadavky na likvidaci oběti…), (8) jsem na studenou válku s BIS-mafií sám a současně nemám peníze na poradce a advokáty, abych se mohl bránit právní cestou apod.!!!

37.                       Také se neustále od policie, státních zastupitelství, ale i poslanecké komise pro kontrolu BIS, objevují formalizované informace, že David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie) nejsou agenti BIS (nebo ÚZSI) a že tedy nikdo neměl tu moc a motiv nasadit na mě cca 100 – 120 – 150 grázlů BIS a ÚZSI (BIS-mafie) denně (vše od roku 2002, resp. 1994). Připomínám, že již v roce 2003 mi policie (Bartolomějská ul., Praha 1) sdělila, že moji korespondenci Ireně Kocourkové zachytává a dostává BIS, která ji potom poskytla policii – sotva by BIS mohla zadržovat dopisy jen tak, navíc by to byla další trestná činnost, kdyby na tom neměla zájem, tedy chránit svého člověka, tj. Kocourkovou.  Současně je sdělováno, zřejmě také po dotazu na BIS (a ÚZSI), že nejsem jejich „zájmová osoba“ a že prý se mnou nemají nic společného – tak to asi útoky dělají duchové z Austrálie a na fotografiích a v informacích jsou fata morgány. Toto jsou obrovské dezinformace BIS a ÚZSI, kdy vysvětlení je jednoduché – nechtějí jít do vězení a platit škody, a tak orgánům činným v trestním řízení, justici a poslancům lživě neustále tvrdí, že s útoky, terorem a trestnou činností proti mně nemají nic společného, kdy tak současně chrání „živé“ agenty (tajné služby nikdy dobrovolně svoje aktivní agenty neodhalí)!!! Pozn: u Kocourkové a Rokose by bylo teoreticky možné, že by nebyli kmenovými agenty BIS nebo ÚZSI, „jen“ by byli šéfy BIS-mafie a „jen“ by přes svoje kontakty do BIS (a ÚZSI) dokázali úkolovat deseti-tisíce osob – již ale z popisu je jasné, že je to nepravděpodobné, aby někdo mimo BIS a ÚZSI dokázal nařídit deseti-tisícům agentů nějakou činnost, zvláště (i) těžké zločiny!!! Současně je nesmysl, aby studenou válku proti mně vedl někdo jiný než BIS a ÚZSI (BIS-mafie), žádná česká mafie o deseti-tisících členech neexistuje, a aby trestnou činnost deseti-tisíců osob ročně platili z běžného platu (půjde o mnoho miliónů Kč ročně) právě Irena Kocourková a David Rokos (u nich od roku 2002), jako hlavní objednavatelé trestné činnosti proti mně!!! Podle popisu v trestních oznámeních a přílohách, je ale i idiotovi jasné, že se tedy jedná o trestnou činnost, teror a zvěrstva vysoce organizované, perfektně technicky a technologicky vybavené, personálně zajištěné (deseti-tisíce osob i v takových institucích jako je policie, státní zastupitelství, justice, státní správa i v politice), finančně kryté (náklady na jen na moje /a jistě nebudu jediný/ pronásledování musí celkově dosahovat desítky miliónů Kč; vše od roku 2002, resp. 1994) speciální mafiánské skupiny, kdy jediným (!!!) vysvětlením je to, že to jsou právě tajné služby BIS a ÚZSI, které pokračují a rozvíjejí metody likvidace nepohodlných osob s jiným než schváleným názorem, tak jak to dělala STB (totalitní tajná služba)!!! Z trestních oznámení a příloh, je tedy evidentní, že se jedná o útoky BIS a ÚZSI, resp. rozšířené o další útoky pomocníků a jednorázových podporovatelů, kteří nejsou kmenovými agenty BIS a ÚZSI (proto používám výraz BIS-mafie, na označení celkové mafiánské sítě) – jen BISkou zkorumpovaní idioti v policii a na stáních zastupitelství (a v justici) tvrdí, že to není pravda, čímž záměrně a programově trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) kryjí (úplně již od prvního kroku, kdy ani trestnou činnost řádně nešetří a ihned prohlašují, že se nic nestalo)!!!!!!!!!

 

Z výše uvedené letmé rekapitulace je patrné, že žádná mafie o 10-ti členech by nic podobného nedokázala roky činit. Musí se tedy jednat o tajnou službu, resp. o BIS a ÚZSI!!!