Trestní oznámení (na organizovaný zločin s účastí státní správy... až po soudce)

 

Už nemám <BIS>mafii kam ustoupit = potřebuji nutně pomoc!!! Není tedy možné dál zametat moje trestní oznámení pod koberec a odkládat je!!! Můj život je denní horor…

Je nezbytné pochopit, že <BIS>mafie složená z agentů BIS a ÚZSI je celý systém mafiánských praktik napříč ČR s kontakty v zahraničí!!!

Život mám díky tomu, že policie nebyla schopna zasáhnout proti mafii zcela rozložený, a navíc mafie útočí stále častěji!!! Navíc je evidentně problém v práci státních zástupců, protože nebyli schopni od podání z 9.5.2011 nic reálně vyšetřit!!! Vše souvisí navíc s tím, že BIS údajně silně manipuluje s orgány činnými v trestním řízení, kde lidé v těchto orgánech napojení na BIS dělají to, že moje trestní oznámení zametají pod koberec!!!

Vážení uvědomte si, že v mnoha oblastech života jsem zlikvidován a vytěsněn agenty BIS a ÚZSI mimo podmínky na normální rodinný život a hrozí doražení, ale nepředstavujte si likvidaci fyzickou (i když i o tu se struktury BIS a ÚZSI pokoušejí), ale likvidaci sociální, právní, podnikatelskou a pracovní, bytovou, rodinnou a hlavně finanční a ekonomickou. To vše je zcela v mém životě zničeno a důvodem útoků je jednak i pomsta agentů BIS a ÚZSI a jednak i to, aby mě donutili k sebevraždě.

Pochopte prosím, že jsem útoky <BIS>mafie zahlcen a přetížen a hrozí že zkolabuji! Kvůli teroru mafie jsem musel již 5-krát dlouhodobě opustit území České republiky a nerad bych to opakoval, protože mě to finančně zruinovalo a nemám žádné peníze!!!

Pochopte také, že se mě snaží <BIS>mafie dorazit tak, abych byl bezdomovec a živořil, abych již žádné trestní oznámení nepodal a současně tlačí na to, abych spáchal sebevraždu (což odmítám) – jsem totiž nepohodlný svědek, kterého se chtějí zbavit…!!!

Vážení pochopte také, protože valnou většinu členů předmětné mafie tvoří agenti BIS a ÚZSI, že tito nepotřebují páchat klasické trestné činy, ale dělají speciální vysoce sofistikovanou trestnou činnost, kterou obyčejný policista ani nepochopí, protože je jednoduše na to hloupý!!!

Také vážení pochopte, že jsem poukázal (již v roce 2002-3) na trestnou činnost BIS a ÚZSI jako celku a na trestnou činnost vedení BIS a ÚZSI, což způsobilo, že řídící články na mě poštvaly v podstatě obě celé tajné služby, protože řadoví poskoci chrání své chlebodárce. Údajně se řídí heslem jeden za všechny, všichni za jednoho…

Důležité je i to, že mafie která mě zlikvidovala a snaží se mě dorazit, má celorepublikové kontakty a je schopna na mě nasadit lidi doslova kdekoliv, právě protože se jedná o BIS a ÚZSI, tedy i v zahraničí…

Někde se u vás stala chyba, když tvrdíte (např. ÚOOZ), že se nic nestalo!!!

Tímto podáním hraji vabank, protože je mi vyhrožováno doražením pokud budu kohokoliv kontaktovat (typické pro mafii)!!! Omlouvám se, že jsem v textu použil „syrovější“ výrazy… to proto, abych konečně přesvědčil státní zástupce a policisty aby něco dělali, proti tak zásadní trestné činnosti!!! V textu totiž příležitostně označuji členy <BIS>mafie jako hovada, což činím proto, aby čtenář pochopil závažnost celé situace, což policejní orgán doposud nepochopil a jak se tak snažím vybudit pozornost!!! Pokud bych totiž uváděl, že se jedná o např. vrahy, nebylo by to u všech členů BIS-mafie popisné, protože někteří jsou „jen“ vyděrači, jiní finanční podvodníci, jiní provokatéři, další slovní útočníci, zbytek útočníci s fyzickým projevem atd. Protože se většinou jedná o komplikované a kombinované útoky více členů BIS-mafie najednou, kde dochází k prolínání jednotlivých prvků útoků u jedince nebo situace, nelze jedním slovem obecně členy BIS-mafie pojmenovat. Proto jsem tedy místo víceslovného označení pro tyto parazity společnosti použil pojmenování „hovada“, za což se omlouvám… kdy tedy tím myslím nikoliv nadávku, ale reálnou kombinaci vraha, podvodníka, vyděrače, útočníka, násilníka, provokatéra, lháře, křivopřísežníka, parazita, lempla a stalkera (stalking).

Výhrůžky jsou na denním pořádku a i pokusy o fyzickou likvidaci jsou poměrně časté! Jako základní způsob likvidace <BIS>mafie zvolila moje poměrně časté zavírání do blázinců/brutálů a znemožnění normálního života lživým statusem paranoidního schizofrenika!!!

Je nutné si uvědomit, že pobyt v blázinci je horší než vězení a tak mě <BIS>mafie již zlikvidovala a podle výhrůžek se mě chystají zavřít do blázince znovu, možná na doživotí!!! Je to jako vražda lékaři napojenými na <BIS>mafii za bílého dne. Právě kvůli tomuto druhu likvidace zkorumpovala <BIS>mafie již cca 20 psychiatrů a zkorumpovala či zmanipulovala 7 českých soudců a 2 zahraniční.

Na úvod také takový vtip o celé situace mnoha let, protože je to vlastně tragi-komické: „..sdělte mi prosím místo, kde si mohu od policie vypůjčit opakovací brokovnici, potřebuji se několika lidí, např. D. Kokose, I. Kočičkové, M. Kužely, J. Haly, I. Perníka, L. Stahla, B. Řízkové, I. Schwarze a J. Langa atd., zeptat na pár fatálních a pro život zásadně důležitých otázek za přítomnosti státního zástupce, soudce a novinářů..“. Jde o to, že se již jaksi nebojím jít proti mafii a BISu (v mém případě jeden gang), protože mi nic jiného nezbývá. Živořím likvidačním způsobem a pokud to takto půjde dál budou ze 4 lidí bleskem bezdomovci, kteří jistě pojdou na ulici ..či snad J.Lang spí v -15°C na ulici, když mi BIS-mafie <vysvětleno níže> všechno co jsem měl, a dokonce budoucí investice, ukradla machinacemi za státní peníze a tedy má peněz nadbytek. Za ukradené peníze a myšlenky hodných patentů (např. paralelní modulární neo-SATA pro neo-RAID nové generace... předpokládám, že ani nevíte co to je!!!) jistě podobní grázlové spí v luxusních, podotýkám státních, bytech, jezdí v luxusních, podotýkám státních, autech, jedí luxusní, podotýkám státem placené, jídla atd., myšleno hlavní zločince, tj. agenty BIS. Já jsem v minus 1.700.000 Kč, resp. mnohem více – to je způsobená škoda. Policie ale tvrdí, že si za škody mohu sám a že jsem se sám okrádal... evidentně některým policistům přeskočilo. Ekonomická likvidace je to první co BIS-mafie totiž vymyslela již v roce 1989, tedy přesněji řečeno stejní lidé v jiné organizaci... Státní bezpečnost je totiž k nezaplacení a státní zájem je prý modla <viz volavka BIS-mafie Kočičková – přestože je věřící, lže jako když tiskne>!!! Pozn: pokud budete mít problémy s pochopení druhého až pátého řádku tohoto odstavce vězte, že jediné co tvrdím je, že potřebuji „s povzbuzujícím prostředkem“ (pro D. Kokose, I. Kočičkovou, M. Kuželu, J. Halu, I. Perníka, L. Stahla, B. Řízkovou, I. Schwarze a J. Langa – kdyby náhodou měli problémy s myšlením a pamětí!!!) zodpovědět pár otázek, které rozhodují zda dostanou vyjímečný trest nebo jen např. 12 let. Žádnou střelnou zbraň nevlastním, protože proti zabití kamionem či „obyčejným“ autem je k ničemu (1), tedy nenaplňuji ani náhodou ustanovení § 279 TrZák nedovolené ozbrojování a ani nikomu nevyhrožuji (2), tedy nenaplňuji ani náhodou ustanovení § 175 TrZák či § 177 nebo § 353, což právě <BIS>mafie ano.

 

Rozdělovník:

 

/Omlouvám se, že trestní oznámení posílám na více míst, ale vše naznačuje, že OSZ pro Prahu 1 nemá dost zkušeností se zpravodajskými hrami. Žádám tedy o spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení, protože ta je vzhledem k rozsahu TČ nezbytná!!!/

 

Nejvyšší státní zastupitelství

Vážený pan JUDr. Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce)

Jezuitská 4

660 55 Brno

podatelna@nsz.brn.justice.cz

 

Pozn: vážení, NSZ zasílám protože je patrné, že osamocený či jediný státní zástupce OSZ pro Prahu 1 není schopen tak rozsáhlý případ dotáhnout do použitelného konce. Domnívám se, že musíte vytvořit kolektivní skupinu, aby bylo možné vůbec tak rozsáhlou a speciálně utajovanou (viz v textu) trestnou činnost řešit!!!

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze

(hlavně nedávat Rampulovy a podobným expertům, kteří jsou napojeni na mafii)

Náměstí Hrdinů 1300

14065 Praha 4

podatelna@vsz.pha.justice.cz

 

Městské státní zastupitelství v Praze

Vážená paní JUDr. Jana Hercegová (městská státní zástupkyně)

Náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

podatelna@msz.pha.justice.cz

 

Vážně již žádám o určitou spolupráci SZ v rámci struktury SZ, protože OSZ P1 nemá evidentně zkušenosti se zpravodajskými hrami.

 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

nábř. E. Beneše 3

110 00 Praha 1

podatelna@osz.pha1.justice.cz

 

Vážený pan Jan Kubice (ministr vnitra)

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

protokolkm@mvcr.cz

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3

169 00 Praha 6 Břevnov

podatelna@gibs.cz

 

Vážený pan Petr Lessy (policejní prezident)

Policejní prezidium ČR

Strojnická 27

170 89 Praha 7 Holešovice

sekretpp@mvcr.cz

 

Policie České republiky

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

PO BOX 41

156 80 Praha 5 - Zbraslav

uooz@mvcr.cz

 

Policie České republiky

Policejní prezidium

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

pošt. schr. 62/OKFK

Strojnická 27

170 89 Praha 7

uokfk@mvcr.cz

 

U ÚOOZ pochybuji zda má smysl abych jim to zasílal, protože vše ode považují za výmysl – kolik z nich je pouze totálně blbých a kolik zmanipulovala BIS-mafie nevím. V každém případě svým lemplovským postupem konkrétní policisté, co měli TO ze dne 9.5.2011 řešit a vykašlali se na to, naplnili skutkovou podstatu ustanovení § 329 zneužití pravomoci úřední osoby, protože mi způsobili škodu tím, že škody způsobovala mafie (trochu šroubované zkrácené vyjádření, ale je to přesné – s mafií se asi těžko dohodnout!!!), která tak získala fatální prospěch (mafie tak může páchat trestnou činnost dál, mě obrali o majetek a peníze, ukradli mi mé podnikatelské dokumenty a přitom se nemusí bát, zatím, že budou odsouzeni) a celkově mi vnikla škoda velkého rozsahu, tj. došlo k naplnění ustanovení § 329 odst. 3 písm a) a b) TrZák (s trestní sazbou 5 – 12 let)!!! Podstatná je i rekurze, protože tito grázlové jako jsou na ÚOOZ (tj. zásadní část policie České republiky [dále PČR] právě pro odhalování organizovaného zločinu jaký mi ničí život) nešetřili moje TO i proto, že vlastně tak zakrývají i svoje trestné činy (TČ), kdy se dopustili TČ dle § 329 TrZák tím, že nešetřili i (ani) moje telefonáty ani vlastní podání ze dne 9.5.2011. Domnívám se, že někdo na ÚOOZ přímo pro <BIS>mafii pracuje!!! Podle jednotlivých caus je totiž evidentní, že <BIS>mafie (význam slova objasněn dále), která mi zničila a ničí život, je schopna zmanipulovat v podstatě kohokoliv (co je to vyšetřovatel ÚOOZ, když <BIS>mafie zmanipulovala či zkorumpovala soudce, bere takový vyšetřovatel snad miliony Kč???!!! …jistě ne). Peněz (od miliónů Kč hodně výše), lidí a kontaktů na korupci a manipulaci má <BIS>mafie evidentně dost!!!

Pozn: přestože je jasné, že zmínění dané trestné činy spáchali, musím v textu uvádět, že to jen předpokládám, abych se vyhnul trestním oznámením pro křivé obvinění a žalobám na ochranu osobnosti, až policie opět nebude schopna doložit důkazy!!!

Obsah

1.     Úvod. 6

2.     Proč BIS a ÚZSI 8

3.     Osoby, které se dopustili trestné činnosti 32

4.     Volným slohem popíšu co se stalo od podání z 9.5.2011... v roce 2011. 67

5.     Příklady akcí BIS-mafie. 70

6.     Další záškodnické či likvidační akce. 78

7.     Symboly používané ve výhrůžkách BIS-mafie. 128

8.     Psychiatři a vylhaný status paranoidní schizofrenie!!! 131

9.     Ekonomická a právní likvidace. 156

10.       Motivy jednání BIS-mafie. 158

11.       Ekonomická trestná činnost 170

12.       Faktory mého zničeného života. 181

13.       Technologie. 249

14.       Přílohy. 258

 

1.  Úvod

Tímto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TrZák), maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TrZák), ublížení na zdraví (§ 146 TrZák), padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350 TrZák), zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 TrZák), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TrZák), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 TrZák), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 TrZák), vydírání (§ 175 TrZák), útisk (§ 177 TrZák), porušování domovní svobody (§ 178 TrZák), obchodování s lidmi (§ 168 TrZák), podplácení (§ 332 TrZák), nepřímé úplatkářství (§ 333 TrZák), podvodu (§ 209 TrZák), omezování osobní svobody (§ 171 TrZák), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TrZák), nebezpečné vyhrožování (§ 353 TrZák), nebezpečné pronásledování (§ 354 TrZák), neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 TrZák), pomluva (§ 184 TrZák) a poškození cizích práv (§ 181 TrZák).

Toto trestní oznámení není možné pochopit, bez seznámení se s trestním oznámením z 9.5.2011 zaslané mj. OSZ pro Prahu 1 a MSZ v Praze – prosím, nutně se seznamte!!!

Pozn: opravdu nevím jak už se mám bránit proti útokům mafie, protože ať uvedu co uvedu, vždy je to zameteno pod koberec zvláštním způsobem (při desítkách trestných činů všichni tvrdí, že se nic nestalo)!!!

 

Vážení,

obracím se na vás opět s velmi naléhavou žádostí o pomoc. Jak jsem uvedl v trestním oznámení z dne 9.5.2011 jsem obětí denních útoků mafie. Problémem největším v mém zničeném životě je to, že to není „obyčejná“ mafie, ale jedná se evidetně o členy, příslušníky a pomocníky české tajné služby, pravděpodobně BIS a ÚZSI.

Protože mafie která mě již zčásti zlikvidovala je evidentně složena z členů tajných služeb, asi BIS a ÚZSI, používám název „BIS-mafie“. Jedná se o agenty, kterým přeskočilo a rozhodli se prosazovat své nelegální cíle (politické, ekonomické a ideové) porušováním zákonů. Současně je evidentní, že ve sktruktuře BIS-mafie jsou také politici (nejspíše ODS a VV), mafiánští podnikatelé a privatizátoři, zkorumpovaní policisté, bolševici a estébáci. Všudepřítomnost dělá z hovad BIS-mafie neporazitelný spolek, protože se evidentně jedná o sítě složené z agentů býv. STB a BIS a ÚZSI (nynějších).

Přestože se vám to bude zdát nepravděpodobné lze spočítat kolik akcí denně i kolik členů BIS-mafie (tento název objasňuji dále) je na mě denně nasazeno. Přestože se to zdá nemožné, je vidět členy BIS-mafie s průměrným 5-ti minutovým rozestupem během běžného dne (většinou se jedná o provokace, výhrůžky či jiné komplikace a akce). Na exponovaných místech (dálnice, nádraží, metro atp.) jsou ale schopni se členi BIS-mafie objevovat i několikrát za minutu a to nejen jako jednotlivci, ale jako celé skupiny. Jednoduchým výpočtem tak lze vypočítat, že za den (v noci obvykle aktivitu sníží, i když ne zcela zastaví), tj. od 6 hod – 22 hod, je to cca 192 akcí denně. Snad i blbec pochopí, že to jsou desetitisíce problémů ročně, což není přehnané číslo, i když se vám to může zdát nepravděpodobné – BIS-mafie mě evidentně chce dorazit!!! Zároveň z počtu akcí dá odvodit, že denně jsou nasazeny desítky členů BIS-mafie (někteří se opakují) a tedy se nemůže v žádném případě jednat o nějakou „běžnou“ mafii. Opakovaně upozorňuji, že jsou navíc na mě nasazováni i cizí státní příslušníci (velmi často lidé ze zemí bývalého SSSR či z Asie).

Z pohledu šetření je podstatná rovněž důkazní nouze. Je nespochybnitelné, že agenti tajné služby mají znalosti o kriminalistickém vyšetřování a tedy mám důvodné podezření, že veškeré důkazy členové BIS-mafie ihned ničí. Podstatné je i to, že tím, že BIS-mafie vymyslela moji likvidaci smyšlenou, přesto formálně evidovanou, psychickou poruchou, je vážnost mého slova vážně narušena. Jedná se o to, že zkorumpovaní psychiatři mi „nadělili“ status člověka s paranoidní schizofrénií. Vše je ovšem jen a pouze proto, abych nemohl BIS-mafii jakkoliv poškodit trestním oznámením, spoluprací s policií či soudním řízením. V poslední době situace vygradovala, díky nulovému zásahu policie, tak, že psychiatři mi již otevřeně vyhrožují zbavením svéprávnosti, právě protože se prý nesmím dovolat svých práv, protože si je prý vykládám chybně. Už jen to, že podám trestní oznámení či návrh soudu tedy považují za známku psychické poruchy, přičemž je jasné, že je o toto vše požádala BIS-mafie či to tak navlekla. Vážnost mého slova a moje důstojnost je ovšem zcela zpochybněna již nyní a vše je komplikováno tím, že v ČR neexistuje nezávislý kontrolní orgán pro kontrolu BIS či tajné služby obecně (poslanecké komise jsou svým přístupem k ničemu).

Pro správné pochopení je nutné uvěřit, že BIS-mafie v mém životě je něco jako konglomerát situací u Toflova gangu (např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132521-tofluv-gang-vyhrozovali-mi-bal-jsem-se-tvrdi-svedek/) a gangu soudce Berky (http://www.lidovky.cz/soudce-berka-si-odsedi-9-let-ve-vezeni-kvuli-zlocinnemu-spiknuti-pw9-/ln_domov.asp?c=A100406_104054_ln_domov_ter). Protože jsem zatím neobjevil causu (asi se zatím neobjevila), kde by zločiny páchali agenti tajné služby dá se také uvést, že můj život je také prolnutí situací Kafkova Procesu a Hellerova románu Hlava XXII. Jedna podobnost zde ovšem je a to s causou Chapmanová, kdy je patrné, že BIS-mafie nasazuje mnoho (odhaduji 50%) žen a obecně platí, že se snaží vyvolat s ženami konflikt, což je dáno ne mým jednáním, ale tím, že mají takový úkol (viz http://www.lidovky.cz/fbi-chapmanova-je-prototypem-ruskeho-spiona-fm5-/ln_zahranici.asp?c=A111101_112247_ln_zahranici_mtr). Pozn: nasazení lidí ze zemí bývalého SSSR BIS-mafie rovněž provádí. Rovněž nezanedbatelný je evidentně vliv býv. STB (z vedení STB je otec či příbuzný jednoho z hlavních aktérů zpravodajských her Davida Kokose), kde poučný je i příběh vydírání člověkem z vedení BIS Palečka (viz http://zpravy.idnes.cz/pohlavar-bis-vydiral-tehotnou-del-/domaci.aspx?c=A091218_081212_domaci_ban).

Také na úvod musím uvést, že mám strach o svoji budoucnost a někdy, při akcích BIS-mafie kdy se mě pokouší zabít, i o život. Celá situace je problémovější o to, že ať jsem se obrátil kam jsem se obrátil, nikdo není schopen agenty tajné služby šetřit. Nevím tedy co uděláte s tímto další trestním oznámení, ale konečně již očekávám reálnou pomoc od tohoto teroru!!! Můj život je zcela zničen!!!

2.  Proč BIS a ÚZSI

Podle toho co se děje a vidím, je nesporné že mi škodí rozsáhlá organizovaná skupina a jediným logickým vysvětlením je, že je to tajná služba. Dlouho jsem uvažoval kdo vlastně je ona tajná služba, která mi škodí, tj. od provokací až po pokusy o zabití (většinou autem) či podání zdraví-poškozující látek. Vzhledem k organizaci českých tajných služeb je více než pravděpodobné, tedy téměř jisté, že se jedná o BIS. Nemohu více popisovat situaci tak, že se jedná o nějakou fiktivní tajnou službu, která spadla z nebe. Daní agenti jsou živí až moc a jiná tajná lužba než BIS na území ČR de facto neoperuje. V úvahu by ještě připadalo VZ, ale to si myslím je zcela nereálné, i když je naopak možné, že v zahraničí daná skupina požádalo o pomoc sesterskou ÚZSI. Žádná jiná tajná služba než BIS nedisponuje podobnými možnostmi a je zde několik faktorů, které proti BIS hovoří (proto si v textu dovoluji užívat označení skupiny, která mě likviduje řadu let, BIS-mafie, což si lze představit jako skupinu agentů, které na mně dělají mafiánské praktiky). Proč BIS?:

1.    BIS je největší česká tajná služba a má tedy dost lidí, kontaktů i peněz na zpravodajské hry i právě likvidačního charakteru. Platí obecné pravidlo, že ve skupině se vždy najdou lidé extrémního ražení a jelikož BIS je velká skupina budou, z přirozené podstaty věci, i mezi nimi lidé s extrémním chováním, kterým nevadí ani zabít člověka „na rozkaz“.

2.    BIS je infikována agenty bývalé STB, kteří měli deformované smýšlení o lidech, lidských a občanských právěch apod. a tito lidé se sotva změnili tím, že nastoupili do jiné tajné služby, spíše jim naopak vyrostl, spolu s platem (ani staří estébáci si nedovolili to co dnešní agenti), hřebínek.

3.    BIS byla mnou osobně či jinak předanými materiály, např. poslaneckou komisí pro kontrolu BIS a ÚOOZ, několikrát požádána, aby prošetřila činnost této mafie, která mi likviduje život. BIS sama nepřímo svým přístupem prokázala že něco zakrývá, že v něčem mlží. Pozn: detail – vím také o několika podezřelých úmrtích, reálně vraždách, které nebyly nikdy řádně šetřeny. To mlžení a skrývání totiž ukazuje právě na aktivní zapojení BISu do těchto zpravodajských her. Jedná se klasický příklad mrtvého brouka, kdy se tak dotyčný jedinec, zde celá struktura, domnívá, že tím že bude mlčet vše se vytratí do ztracena.

4.    Neexistuje žádná reálná kontrola BIS, protože ministerstvo vnitra mi sdělilo, že nemá žádný kontrolní orgán ani mechanismus na kontrolu BIS a tajných služeb obecně. To ale neznamená, že nejde TČ prošetřit!!!

5.    Poslanecké komise jsou k ničemu, protože nedisponují příslušnými pravomocemi na kontrolu jakékoliv tajné služby, nejen BISu a reálně, i když jsou požádány, žádnou kontrolu neprovádějí a provádějí něco co lze nazvat analýzu okleštěných informací které dostanou od tajné služby. Opakuji zas a znova stejná slova: BIS a ÚZSI se nikdy nepřizná k porušování zákonů svých lidí.

6.    Kontakty BIS a ÚZSI jsou tak rozsáhlé jako za staré STB a některé jsou skutečně založeny na bývalých agentech STB.

7.    Vedení BIS (i ÚZSI) je pochybné. Viz výsměšný otevřený dopis ředitele BIS Jiřího Langa redaktorovi MF Dnes Jaroslavu Kmentovi (viz: http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/450 a http://www.bis.cz/n/2010-09-23-otevreny-dopis-reditele-bis-jiriho-langa-redaktorovi-mfd-jaroslavu-kmentovi.html). Je nutné si uvědomit, že ředitel a potažmo BIS neodpověděla na otázky novináře jen arogantně zaútočila – cituji: „Takže mi dovolte, abych odpověděl pouze na Vaši otázku poslední tedy třicátou. Domnívám se, že nejlepším kandidátem na funkci ředitele Bezpečnostní informační služby jste Vy sám...“!!! Politickým představitelům (vláda, tj. ODS, TOP09 a VV), zodpovědným za BIS podobná arogance nevadí a tedy je jasné, že to nemohlo být separátní selhání ředitele BISu... viz dále politické souvislosti.

V mém případě, protože jsou nasazeny stovky (tisíce) agentů tajné služby musí z podstaty věci vedení tajné služby (BIS) něco vidět. Navíc vše naznačuje, že David Kokos získal díky svému otci či příbuznému v STB (náčelník pro okres Benešov) vysokou pozici v BIS – je to logické. Pak tedy je nutné stíhat minimálně za naplnění kutkové podstaty § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby i vedení dané tajné služby, protože si útoky na mě objednává (tedy i Kokos). Nelze se pak divit, že zločincům podřízená inspekce BIS nic nevyšetří – to nikdy!!! Inspekci BIS jako orgán podřízený vedení BIS tak nelze vůbec brát v potaz, protože jednoduše nepůjde proti svým šéfům!!!

8.    BIS má za sebou několik skandálů, kdy zasahovala do životu i politických osob a tedy u mě jako u člověka podřadné kategorie, což zařídila BIS-mafie pomocí psychiatrů, je to tedy hračka. Nemám žádné peníze a žiji „z ruky do huby“ jako velmi potencionální bezdomovec s IQ 132 a znalostí takových technologií jako je Oracle či IBM!!! Viz článek popisující mechanismus zpravodajských her BIS také: http:/blisty.cz/art/20595.html

9.    Politické souvislosti mého života: problémem mé inteligetní likvidace BIS-mafií je to, že jako každý zločinec páchá trestnou činost za účelem nějakého prospěchu, a většina majetkového (peníze, majetek, požitky atd.), tak i agenti BISu si zvykli na vysoký životní standard a... zřejmě jim nestačí vysoký státní plat. Politická souvislost je v tom, že privatizace provedli většinou původní kádry totalitní nomenklatury a to tak, že to zaplatili běžní občané. Ve světě se kuponová privatizace udává jako příklad nepovedené transformace ekonomiky, ale jen dodnes někteří političtí představitelé tvrdí, že to byl úspěch. Počítal jsem, že kdyby hodnota průmyslu byla řádně rozdělena mezi občany, což byl vlastně plán kuponové privatizace, tak by každý občan měl obdržet cca 800 tisíc Kč v současných cenách. Většina občanů nedostala nic, či dokonce zaplatila poplatky. Politické souvislosti pak jsou v tom, že tuto jednu z největších politických akcí jsem zkritizoval již v roce 1997 a tedy jsem se mohl stát nepříjemný např. i ODS. V poslední době zmiňované causy šedých eminencí ODS v pozadí dávají tušit, že s českou demokracií není něco v pořádku (zvláštní je, že mezi kmotry je i bývalý ministr vnitra ODS Ivan Langr. Jako odborník na IT si dovolím upozornit, že byl navíc ministrem informatiky a informatika státní správy je podivná.) Problémem pak je, že BIS nikdy nekritizovala korupci, klientelismus, nehospodárnost či machinace na politické scéně, jako kdyby všichni politici byli v pořádku, což všichni víme že nejsou. To pak opět může ukazovat na mechanismus mrtvého brouka, kdy pak je pravděpodobné, že dochází k propojování zájmů politicko-ekonomických kruhů s BIS. Příkladem budiž býv. STB, která ekonomická zvěrstva komunistů kryla či se dokonce ještě stačila přiživit na neutěšené ekonomické situaci ČSSR.

10. Historické souvislosti: můj otec byl sledován býv. VKR/STB a to již v roce 1959 <V archivním fondu III.správy SNB (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) byl ABS dohledán záznam o vedení osobního svazku r.č. #24814, který byl zaveden u SVS Praha dne 29.5.1959 pod krycím jménem „Jana“. Svazek byl dne 18.1.1961 archivován pod archivním číslem A-17908 a následně byl dne 31.8.1964 komisionálně skartován.>. Protože několikrát došlo v jeho životě k podivným škodám (byli vykradeni, ukradli mu veškeré doklady a peníze, stal se obětí dopravních nehod atp.) domnívám se, že přestože spis býv. STB byl skartován po několika letech, že mohl být nadále a dále evidován jako lehký odpůrce režimu. To se pak mohlo přenést na mě, protože potom co jsem již v cca 17-ti (1988) letech zjistil tragičnost totalitního režimu prováděl jsem kritiku komunistického zřízení a jelikož je všeobecně známo, že STB měla oči všude, mohl jsem začít vadit již někdy v těch letech a tedy od té doby. Pak mohlo právě dojít k situaci, kdy si býv. STB a BIS zájem o mě jednoduše předaly, protože vše naznačuje, že do BIS přešel nejeden agent STB (viz causa řídícího důstojníka BIS, který nevybíravě pracoval v býv. STB – Paleček). Jak uvádí sama BIS, nikdy dokonce ani partnerů (zahraničním tajným službám) nepředali ani seznamy cizinců pracujících pro býv. STB, což dokládá, že nikdo nikde seznamy agentů býv. STB nezveřejnil a tedy ani ÚSTR vlastně nestíhá zločince z STB a tedy reálně se neví, kde všude agenti býv. STB pracují a jaké mají pozice a funkce (viz http://zpravy.idnes.cz/seznamy-agentu-stb-jsme-do-zahranici-nepredali-tvrdi-lide-z-tajnych-sluzeb-1tb-/domaci.aspx?c=A100503_131008_domaci_js). K tomuto je nutno dodat, že zločinní psychiatři když řeknu o STB, tak mě setřou slovy: „no vidíte <že jste blázen>, protože STB dávno neexistuje“, což je pravda, ale oni lžou o tom, že jsem řekl větu „že STB existuje“, kdy jsem jen řekl „že existují agenti STB“ (žije jich tisíce) – podobnými machinacemi a lží o tom co jsem řekl, pak psychiatři veřejně i uzavřeně dokládají, že jsem psychicky nemocný, protože prý říkám bludy, přitom vše vzniká jen jako jejich lži a já se nemám jak bránit!!!

11. Na všech situacích je vidět velmi vysoká organizovanost, sofistikovanost, synchronizace a příprava útočících. Podle všeho by jednotlivé akce nebyly možné bez podpory výpočetní a komunikační techniky, protože většina se odehrává velmi přesně „na čas“ (doslova na vteřiny). Zároveň je ale patrná jistá otrlost útočících, tedy něco jako chladnokrevnost, zákeřnost, extrémnost, pomstychtivost až krvelačnost a právě vysoká promyšlenost útoků. Zároveň tyto skulptury lidí mají evidentně zakořeněn hluboký pocit nadřazenosti (neustále se vysmívají v nebezpečných situacích), odpor k průchodu spravedlnosti, hlubokou oddanost negativistickým a primitivním pravidlům BIS-mafie („na nás si nikdo nedovolí“, „jsme na jiné lodi“ a „někteří tomu věří natolik, že klidně půjdou do vězení“ jsou jejich hesla), vysoký pocit sounáležitosti se „smečkou“, která je živí a určité lemplovství (někteří evidentně žijí právě z toho, že mohou páchat násilí a teror=zvrácené myšlení) atp. Navíc riziko kterému se vystavují, hlavně když útočí auty, evidentně berou jako riziko povolání. Je tragické, že podobně zvrácení jedinci evidetně, alespoň někteří, berou vysoký státní plat. Ze všech situací je patrné, že vždy ale dochází k zastrašování a zřejmě BIS-mafie sází na to, že pod terorem spáchám sebevraždu, což odmítám. Rychlou pomoc ale již nutně potřebuji, protože v poslední době je patrná zvýšená aktivita členů BIS-mafie, kdy to lze popsat heslem „s jídlem roste chuť“. To plyne z toho, že orgány činné v trestním řízení nebyly schopny za roky zasáhnout a mafie tak cítí volný prostor pro moje doražení (pozn: již v roce 2003 mi v Anglii sdělili, že na mě budou pořádat HON až do mého konce, což je přesné). Schematicky si lze představit, že jsem v sestupné spirále řízené BIS-mafií, která mi denně dělá zásadní problémy (až právě po pokusy o zabití).

12. Podstatná je i problematičná programovost lhaní plynoucí právě z rozsáhlé existence zpravodajských her. Je jasné, že v rámci zpravodajkých her musí docházet ke lhaní, intrikám a úskokům a je patrné, že toto členové BIS-mafie dotáhli tak daleko, že masivně lžou a manipulují i před a v rámci soudů, o policii asi nemluvě. Tyto lži BIS-mafie, BIS a ÚZSI doslova mění realitu, protože mají prověrky (i pro NATO) a věří se jim jaksi z principu. Podstatné tedy je, že policie a státní zástupci nesmí na řeči hovad BIS a ÚZSI vůbec dát a musí to brát tak, že jsou zvyklí profesionálně lhát!!!

13. Jak ty hovada z BIS-mafie sledují do detailu co píšu na počítači bylo vidět i dnes, 14.12.2011 v 9:10. Jen co jsem začal psát výše uvedený odstavec („Je neodiskutovatelné, že BIS-mafie některé policisty zkorumpovala tak, aby působili proti mně …“) o tom, jak BIS-mafie zkorumpovala policii, resp. zkorumpuje jakéhokoliv policistu (jeden idiot na policejním prezidiu řekl, že jsem nepochopil jak prý je správné, že BIS řídí policisty), tak přijelo auto poslané BIS-mafií a to náklaďák Iveco s SPZ/RZ 5S 02371, kde jsou právě symboly pro mě „71“ (rok narození), „23“ pro Kočičkovou (tak stará byla v roce 2002-3) a pro smrt (bílý náklaďák) a mafii (italské Iveco). Zároveň byla opět patrná machinace na ústředně MV, protože spojovatelka 2x řekla, že spojila v 9:27 a 9:29 OO PČR Kotouč (když jsem tam volal přímo stejně byli neochotní a údaje ke spisu mi neposkytli) a přitom telefon byl hluchý a i blbec pochopí, že programový zásah do ústředny ministerstva vnitra asi neudělá obyčejná mafie, kdežto pro tajnou službu je to hračka!!!!!!!!!! …ale ten blbec nesmí být moc velký blbec!!! A jak výhrůžky BIS-mafie pokračovaly bylo patrné ihned v zápětí, protože v 9:35 se ozvala siréna pravděpodobně sanitky (sanitka je symbolem pro zdravotní problémy a symbolem pro zavření do blázince/brutálu). Pravděpodobnost, že by vše proběhlo v rozmezí minut je nula, resp. tak 1:~200 (počet pětiminut během dne)!!! Samozřejmě že BIS-mafie bude tvrdit, že to byla náhoda!!!
Je neodiskutovatelné, že BIS-mafie některé policisty zkorumpovala tak, aby působili proti mně a to dokonce tak, že jim nevadí že přitom páchají zneužití úřední osoby (stalo nejednou při telefonátech či ve vlastních úkonech).

Jako příklad lze uvést situaci, kdy si lidé z Psychiatrické léčebny Bohnice (kde mě 3x již bez právního a lékařského důvodu zadržovali v blázinci) vymysleli, že jsem vyhrožoval, že rozbiji hubu lékaři Jiřákovi a primáři Hanzarovi. OO PČR Kotouč ale toto trestní oznámení (návrh) s klidem vyhodnotili jako oprávněné a předali k pokutování přestupkové komise Městskému úřadu v Kotouči, později UMČ Praha 8. Podobnými pokutami mi pak BIS-mafie odčerpává zbylé prostředky. Podstatné ale je, že BIS-mafie musela zkorumpovat či zmanipulovat vyšetřovatele policie pro tuto věc, tedy sp. zn. Č.j. KRBL-19803-1/PŘ-2008-181818. Jak všude upozorňuji, BIS-mafie skrz „čistou“ BIS úkoluje, korumpuje a manipuluje policisty tak, aby na mě právně útočili!!!!!!!!!!!!!!!!!! I blbec pochopí, že když policista provede obvinění občana na základě evidentně falešných důkazů poruší tak ustanovení v § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, kde na OO PČR v Kotouči jsou na porušování zákona experti. Takto se právě zachovali v létě 2011 i zmanipulovaní operační na linkách Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Verta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia – nikdo se nechtěl představit a hlavně neposlali o hlášení trestné činnosti BIS-mafie zápis!!!

14. Je patrné, že po české státní správě se o mě šíří pomluvy a nepravdivé lži, které zpětně zachytávají psychiatři a tvrdí, že je to důkaz toho, že jsem psychicky nemocný. Jako příklad lze uvést postoj pracovníků ministerstva zahraničí, kdy jsem právě v akci BIS-mafie skončil v psychiatrickém zařízení Rakouska Vídeň (blázinec/brutál), kdy jediným důvodem byla lež české občanky (popsáno v jiné části dokumentu). Tyto lži (vylhala si dokonce, že jsem demoloval nábytek) pak právě posloužili rakouské policii jako bezprecedetní záminka mě násilím deportovat do brutálu. Potom již nikdo nic nezkoumal a všichni nakonec navíc zapravdu lživým dokumentům českých psychiatrů = neměl jsem ani dovolání ani zastání. Jediným orgánem který mi měl pomoci byl český konzulát ve Vídni, ale bylo patrné, že jeho jedince opět ovlivnila BIS-mafie, protože mi reálně odmítli pomoci a ještě mi situaci zhoršili... řekli totiž že jsem diplomatické službě vyhrožoval, co odmítám (jak se proti podobným likvidačním pomluvám bránit nevím)!!! V tom je právě důkaz, že proti mně nestojí nějaká skupinka mafiánů, ale že se jedná o profesionálně řízené záškodnické, likvidační zpravodajské hry BIS a ÚZSI (či pod). Znovu ještě zopakuji, že psychiatři evidentně slouží jako „metla“ BIS-mafie, kdy denně mi bylo vyhrožováno, že nesmím podnikat žádné právní kroky, jinak budu zbaven svéprávnosti. Navíc doplním, že právě aktivní členi BIS-mafie šíří dané pomluvy a lživé informace, kdy psychiatr Jeníček (z Psychiatrické léčebny Bohnice) mi ukázal několik dokumentů, které mu nikdo z rodiny nepředal. Jak se k nim dostal je záhada, ale normální vysvětlení to nemá (dostal je zřejmě od členů BIS-mafie ve státní správě) – paradoxem je, že jeden dokument na základě jehož mi vyhrožoval zbavením svéprávnosti byl dopis určený francouzské policii po brutálním napadením ve Štrasburku (viz TO z 9.5.2011). Podstatné bylo to, že Jeníček na jednom z dokumentů zdůraznil jméno „David Kokos“ a bylo evidentní, že Kokos je skutečně ve vedení BIS-mafie – Jeníček tak učinil typickou hru psychologické války, kdy chtěl abych se bál již při jménu Kokos. Pravda je, že když hovado Kokos má tisíce pěšáků, kteří pro nej páchají trestnou činnost a likvidují mě, pochopitelně trochu strach mám, zvlášť když oni pěšáci jsou psychiatři, kteří se mě neustále snaží zavřít (na doživotí) do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti!!!

15. Je patrné, že tato mafie je kryta nějakou větší mocenskou silou (tedy právě asi čistou tajnou službou), protože členové BIS-mafie evidentně sází na to, že nic nebude NIKDY prošetřeno a že nebudou za svoje přestupky a trestné činy nikdy stíháni. Tato logika jim vychází, tak jak zmanipulovali a zkorumpovali již 6 českých soudů (10 českých soudců) fatálně proti mně (ve věci psychiatrů), kdy se domnívám, že již zmanipulovali či přímo zkorumpovali orgány činné v trestním řízení, protože není nijak zdravým rozumem vysvětlitelné, že přestože se staly desítky různě závažných trestných činů, nikdo mě nejen dodnes nevyslech, ale ani nebylo evidentně zahájeny úkony trestního stíhání, přitom „poškození“ je nepočítaně. Vše zřejmě plyne ze situace, kdy právě zločinní psychiatři dělají krytí v tom, že vše vypadá že si vymýšlím. Toto musím důtazně odmítnout, ale čekat až mě zabijí či skončím na ulici (mafie tvrdí, že to je má vina, že jsem se s nimi pustil do křížku), jen abych doložil stav věci „lépe“, nehodlám. Jen díky mé vysoké inteligenci a předvídavosti a troše štěstí jsem ještě po fyzické stránce nezlikvidovaný. V ostatních oblastech života, tj. v sociální, společenské, finanční, ekonomické, bytové, rodinné, právně-formální a profesní, již zlikvidován jsem (zbývá mi holé přežívání). Opakuji, že žádám o nekompromisní a rychlý zásah a pomoc.

16. Celou skupinu může pohromadě držet i obyčejný a jednoduchý fakt, totiž zákon. Protože se jedná o agenty a vedení z tajné služby a nikoliv civilisty, i když jistě mezi informátory, provokatéry, vyděrači a jinými „zločinci“, co proti mně působí, budou i obyčejní občané, jádro bude složeno z lidí podléhající vojenskému režimu. Pěšáci BIS-mafie  totiž podléhají § 317 TrZák ohrožení utajované informace (až 12 let vězení či zákaz činnosti, což je reálně zbavení přímů za práci, kdy nic tyto lemplové nedělají – pozn: typičtí jsou „jezdci“, tj. členi tajné služby, kterých náplní je jezdit autem, za což berou vysoký státní plat), § 318 TrZák ohrožení utajované informace z nedbalosti (až 3 léta vězení či zákaz činnosti) a § 375 neuposlechnutí rozkazu. Vše plyne ze situace, kdy je patrné, že jsem BISu nepohodlný právě pro svoje smýšlení a právní kroky a tedy odvetná akce je něco jako ochrana agentů a přátel. Navíc jsem drze (tak bude BIS o mně smýšlet) podal na trestné činy a přestupky agentů BIS trestní oznámení již v roce 2002 (další později), což byl počátek nových rozsáhlých zpravodajských her. Vše i viz causa Vladimíra Hučína, kde s Hučínem mám společný nekompromisní postoj k totalitním praktikám (tedy právě i k býv. STB jako celku) a na jeho příběhu je i patrné, jak BIS dokázala otáčet skutečnosti a informace proti němu. Jen blázen pochybuje také o tom, že to nemělo být pro jiné i varování, totiž aby se nějak pouštěli do struktury totalitní nomenklatury (to jsem ale já právě činil již od roku cca 1988) či právě odmítli slepě poslouchat nadřízené z BISu (Hučín odmítal nadřízeným jména informátorů u levicových extremistů, kdy jedním z důvodů byly 3 záhadné smrti jiných).

 

<Jak BIS právě vyhrožuje symbolicky, myšleno symboly, bylo patrné ze situace nyní, když píšu výše uvedenou větu „...3 záhadné smrti...“. 20.11.2011 v 10:27 totiž projelo okolo domu rodičů auto, které mělo jistě, takto to BIS dělá (a o cause Hučín jistě nerada „slyší“), podtrhnout resp. zdůraznit klíčové slovo „smrt“ z právě zapsané věty. Je totiž patrné, že v mobilních telefonech, počítačích i v místnostech je instalována špionážní technika BIS.  Na tomto místě objasním jak to pravděpodobně funguje: 1. Obsah počítače je sledován tajnou službou. 2. Je vyhodnocováno co píši a dělám. 3. Hledá se situace, kdy pracuji s klíčovým slovem mající výhrůžný potenciál (např. „smrt“). 4. Nedaleko se připraví auto či chodec. 5. Při zápisu, editaci či prohlížení (snad znáte technologii na ovládání počítače očima, kdy upozorňuji, že webová kamera přímo proti mně je pořád zapnutá – viz http://technet.idnes.cz/cesky-system-pro-ovladani-pocitace-ocima-jde-do-prodeje-pgx-/hardware.aspx?c=A080902_143824_hardware_vse) se vydá pokyn na pohyb daného agenta do mého zorného pole či tak, aby vydal slyšitelný hluk. 6. Výhrůžka je dokonána = můj mozek zaregistruje pohyb či hluk a zamyslí se... je zdůrazňováno to a to (zde v tomto případě „smrt“), což i blbec pochopí jako výhrůžku. Nebo snad vážení vyšetřovatelé slovo „smrt“ pokládáte za pozitivní, já ne!!! Dovolím si opět podotknout, že nic podobného by „obyčejná“ mafie o pár lidech vůbec nezvládla!!! Jak uvádím jinde podstatné jsou kvanta techniky a lidí, co pro podobné kousky musí být nasazeny, na to by mafie neměla kapacity!!! Když potřebují a exponovaných místech se pohybuje i několik jejich osob za minutu!!!

Jak hovada BIS vyhrožují pořád dokola je patrné i při kontrole tohoto odstavce. 26.1.2012 v 10:47 totiž nad domem rodičů létá hovado BIS-mafie s vrtulovým letadle… prý mi uletělo letadlo, když jsem na příkladu Hučína nepochopil, jako moc mají hovada z vedení BIS a ÚZSI (právní likvidace nepohodlné osoby) – já pochopil moc BIS a ÚZSI a právě proto podávám již druhé velké trestní oznámení!!!>

 

Výše zmiňovaná zákonná opatření pak drží členy BIS-mafie „pod krkem“. Je to prosté, protože nadpoloviční většina jsou „jen obyčejné“ <ve velkých uvozovkách> zpravodajské hry typu provokace, výhrůžka, ohrožení apod., bez zásadního poškození mého majetku či zdraví a života (na tomto místě ale nelze nevzpomenout, že otec pravděpodobně trpí rakovinou a že BIS-mafie pravděpodobně přivodila závažná smrtelná onemocnění, leukemie a nádory, dvoum našim psům, kteří na to zemřeli). Pravda ale je, že o záhadných úmrtích (dle mého jim pomohli) v mém okolí jsem psal již v TO z 9.5.2011 (asi to neberete vážně!!! Proč???). Zpět k akcím BIS-mafie... tedy to, že většinou provádějí jen něco jako teror (reálně to je) bez zabíjení, pak u nich, jako u členů tajné služby, evidentně vypěstovalo jednu psychickou deformaci. Berou to totiž jako staří estébáci (a pravděpodobně mezi nimi i jsou), tj. jako nutné riziko, kterému se musí rozkazem podvolit. Navíc pod vysokým trestem dle § 317 TrZák ohrožení utajované informace nemohou nikoho o nezákonnostech informovat dokud nejsou zbaveni mlčenlivosti!!! Evidentně funguje i korupce (jakým způsobem to dělají se mě ale neptejte), kdy současně je členům BIS-mafie evidentě sdělována jedna skutečnost, tedy, že je oficiální část tajné služby ochrání před případným stíháním. Tito pěšáci, tedy za pár výhod pak provedou cokoliv až po pokus o vraždu. Domnívám se totiž, že legální část BIS-mafie, tedy čistá BIS, jim vždy přislíbí, že jim právně pomůže a navíc, že ihned provádí odstraňování důkazů (po jednom fyzickém napadení ihned vyměnili SPZ/registrační čísla auta), a vše asi současně s ovlivňováním policie a orgánů činných v trestním řízení. Není jiné vysvětlení proč doposud, za 9 let teroru, jste vy, orgány činné v trestním řízení nic neučinili, mě nevyslechli, nic neprošetřili apod... vše bylo/je doposud asi zametáno pod koberec.

17. Beztrestnost agenta. Také může fungovat jedna skutečnost, něco jako aplikace § 363 TrZák beztrestnost agenta, tedy zdůvodnění nasazení jak policistů tak agentů BIS. Tak jak s klidem lživě uvedl 27.1.2009 státní zástupce MSZ v Praze Ladislav Pták, kdy si vylhal <viz dále>, že jsem šířil nelegální CD, evidentně byla celá věc vykonstruována BIS-mafií (Kočičkovou), tj. v tomto případě hlavně samotnou BIS <sotva bude mafie jednat přímo se státním zástupcem>. U této věci asi už vůbec nebudete věřit, protože je jasné, že tajné služby mohou snadno manipulovat s důkazy, ale vše je zdůvodnitelné a hlavně pravdivé. Zároveň si plně uvědomuji svoji chybu, když jsem nevylíčil skutečnosti zpravodajské hry s CD 2002-3 do prvního TO v roce 2002-3 podrobněji. Chyba ale byla především na lidech orgánů činných v trestním řízení (viz dále), protože mě vůbec nekontaktovali a na nic se nezeptali a už vůbec nezahájili úkont TO trestního řízení. Chybu tedy udělalo hlavně NSZ, které mi na trestní oznámení (s tím že měla chtěla BIS-mafie i zabít už tenkrát) odpovědělo, že jediné co šetří je můj přestupek kvůli šíření CD, což opakuji nebyla pravda a byla to zpravodajská hra BIS. Mimochodem i zde je další důkaz o tom, že to musela být BIS, protože se oprávněně domnívám, že někdo z nich musel oficiálně jednat s NSZ a celé moje trestní oznámení shodit kompletně ze stolu – právě proto podezření na aplikaci ustanovení o beztrestnosti agenta. Navíc je patrné, že sotva s NSZ bude jednat mafie!!! Nevím jak jsou SZ organizována, ale jako orgán šetřící porušení zákona selhaly úplně a kompletně (pozbyl jsem důvěru v českou spravedlnost, ale ihned zemřít nehodlám, protože nepodat toto TO a nepřipomenout TO z 9.5.2011 tak skončím, jen je otázka kdy a jak – jsem zvědav, zda se vy, orgány činné v trestním řízení již probudíte z letargie a budete konečně něco dělat)!!! Když jsem si, podle denních akcí BIS-mafie, uvědomil jejich kapacitní, technickou a finanční převahu udělalo se mi zle... proto jsem začal zmatkovat, protože je patrné, že BIS-mafie je mnohem horší než „obyčejná“ mafie o pár desítkách členů (výpočty ukazují, že jich jsou tisíce až desetitisíce. Pozn: jen býv. STB měla právě desetitisíce členů). Navíc tedy fungovaly kleště, kdy na mě bylo, a dodnes je, útočeno části BIS-mafie jako brutální mafií a současně orgány české státní správy z titulu domnělého porušování zákona. V té době mi již totiž masivně vyhrožovali BIS-mafii naklonění (či dokonce spříznění) policisté PČR Místního oddělení v Praze, v Bartolomějské ul., hlavně policista J.Hala, s kterým jsem mnohokrát osobně a telefonicky jednal. Problém to byl vleklý, protože Hala na přímou otázku zda byla celá věc ukončena mlžil ještě v roce 2009 a tak mi dával za pravdu v tom, že BIS-mafie s fiktivními falešnými CD pořád chce něco učinit (Hala tak schválně vytvářel prostor BIS-mafii proto, aby mě mohli vydírat, což z jejich strany bylo úspěšné – zaplatil jsem výpalné 3.300.000 Kč a ztratil další peníze). Hlavní problém kleští spočíval u CD v tom, že již do roku 2002 jsem měl v rukou CD za statisíce Kč aniž by mi patřili. Během jednotlivých zaměstnání jsem totiž dostal do rukou desítky originálních CD s hudbou které patřili kolegům, protože poslouchání CD je typické odreagování programátorů a analytiků, přičemž mi ale ani jedno nepatřilo. Upozorňuji, že žádné nelegální kopie jsem nedělal!!! Ještě horší situace byla u instalačních CD aplikací, software, programů a dokumentů, protože pro svoji práci jsem potřeboval různé produkty (z hlavy vyjmenuji pár: Dataflex, Microsoft FoxPro, MS SQL, MS Visio, Novell, Citrix, CrystalReport, Oracle DB i vývojové prostředí, Sybase DB, Powerbuilder i PowerDesigner atd. a různé interní dokumenty). Úhrná hodnota CD které jsem měl v rukách je statisíce – na všech byly samozřejmě moje DNA a otisky. Navíc jsem měl v rukách stovky různě nahraných či prázdných CD na vypalování, protože se tak distribuovali různé programy různým lidem, např. obchodníkům – vše samozřejmě legální, ale... To posloužilo, minimálně jako idea, BIS-mafii jako skvělý prostředek vydírání, protože sledováním věděli, že jsem si dal souvislosti dohromady. Připomínám, že v té době mi skoro denně ukazovali nákladní auta společnosti CDS Náchod (to je právě další symbolická výhrůžka – oni moc dobře vědí, že se nemohou přede mě postavit a začít říkat svoje požadavky, tak vyhrožují symboly!!!), protože věděli, že jako analytik si uvědomím, že tím tak vyhrožují. Skutečně jsem si rozsah obrovské organizace BIS-mafie, a hlavně jejich všeobjímající moc, uvědomoval!!! Bylo jasné, že mě chtějí dostat do vězení (dokonce vyhrožovali a vyhrožují, že zavřou celou širší rodinu), kdy mi hrozila či hrozí trestní sazba 5 let (případně opakovaně) za porušování autorských práv. Tak mě již v roce 2003 donutili ke takové bezkontaktní spolupráci s BIS-mafií, kdy jsem nakonec nepřímo s nimi spolupracoval!!!  Jednoduše jsem vždy čekal na reakci a pak udělal to co naznačovali jako únosné (zde jsem na tenkém ledu, protože zločinní psychiatři toto vše považují za paranoiu, což důtazně odmítám!!!) – šel jsem jim prostě ve všem na ruku jen abych se nedostal do vězení!!! Když mě pak o něco později nepřímo i přímo požádali o peníze, tak jsem jim v roce 2003 cca 3.300.000 Kč v majetku poukázal takovým zvláštním způsobem přes zpřízněné osoby (pěšáci/bílí koně), což byl začátek mé ekonomické likvidace (viz dále). I blbec pochopí, že to právě bylo výpalné, které jsem zaplatil za to, že nebudu mít potíže s tajnou službou, konkrétně, že nepůjdu do vězení a že ze mě neudělají papírově psychopata podřadné kategorie. To druhé stejně uskutečnili!!!

Typické i pro dnešní den (21.11.2011) je to, že když píšu výše uvedenou rozsáhlejší ekonomickou causu CD + Řevnice, tak se okolo domu rodičů evidentně pohybují členové BIS-mafie, kteří se mě snaží zastrašit od psaní tohoto TO – nelze se divit, správně mají dostat mnoholeté tresty odnětím svobody. Jen pro ilustraci, v náznacích naznačují i smrt!!! To jsem ale již psal i v předchozích TO!!!

Jak dokáže BIS-mafie povolat člověka i ze vzdálené země bylo patrné na cause přímo na policejní stanici, kdy v roce 2003 došlo k evidentní akce BIS-mafie na Místním oddělení policie v Bartolomějské ul. 14, Praha 1. Při jedné návštěvě Bartolomějské (mimochodem zločinní psychiatři si zdůvodnili to, že trpím schizofrenií tím, že když jsem do účastnické výpovědi Obvodního soudu pro Prahu 8 uvedl, že mi nepomohla „policie Krakovská“, že tím myslím polskou policii, jako by se neříkalo „policie Bartolomějská“. Vše jsou právě účelové konstrukty psychiatrů, abych byl veden jako nesvéprávný idiot co si vymýšlí a tak byla BIS-mafie ochráněna před mými právními kroky. Opakuji, že již plánují, že mě zbaví svéprávnosti!!!) předvedla BIS-mafie svoje zahraniční kontakty. Do služebny s klidem vkráčel nějaký jejich černošský kamarád a ptal se anglicky na nějaké místo v Praze. Protože mu služba nedokázala pořádně pomoci, musel jsem vlastnoručně do jeho diáře zapsat nějakou adresu – detaily si samozřejmě nevzpomínám. Evidentně to byla dílčí zpravodajská hra, ale problém je v tom, že jako důkaz by to bylo nezvratné, protože v diáři tohoto člověka bylo moje písmo, moje otisky prstů i DNA – skvělé. Takto právě BIS-mafie manipuluje s realitou.

Na cause s CD je tedy vidět jak reálně kriminalizace a vydírání BIS-mafie funguje. Nejprve vykonstruují životní situaci. Pak začlení policii (policie mě v dnešní době na přání BIS-mafie sleduje denně) či jiný státní orgán (v mém případě i psychiatry a soudy a úředníky stání správy). Následně podvrhnou falešné důkazy a falešná svědectví (jako také lidé z konzulátu Bratislava, konzulátu Vídeň, ústředny ministerstva vnitra a Psychiatrické léčebny Bohnice), u CD falešné svědectví volavky Kočičkové. Policie, soud či orgán státní správy pravost důkazů a svědectví nezkoumá. Vznikne likvidační situace. BIS-mafie za peníze, protislužby, ústupky, toleranci atd. nabídne ochranu, tedy výpalné. Mašinerie zločinného komplotu pak žije vlastním životem a oběť (tedy já) nemá šanci dosáhnout obrany. Proto jsem raději zaplatil 3.300.000 Kč v majetku a ztratil ve stejné investici cca 12.000.000 Kč!!! Policie a hlavně NSZ se na mě vysraly z vysoka, přestože hned po signálech vydírání jsem vše v trestním oznámení řádně oznámil již v roce 2002-3!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obchod s mafií je hotov a není možno jej napadnout, protože dementní policie (u mě přes 30 policistů včetně ÚOOZ) tvrdí, že se nic nestalo – mafie vítězí na plné čáře!!!!!!!!!!!!!!!!!! Výsledek – moje likvidace (podobných komplotů mám za sebou několik)!!!!!!!!!!!!!! …v podobných situacích pak člověk spáchá z bezvýchodnosti situace sebevraždu nebo ho zabijí jako nepohodlného svědka – u mě tím navíc BIS-mafie vyhrožuje!!!

Ke cause CD lze jen doplnit, že sice byla věc oprávněně odložena, jak jsem zjistil později, ale protože mě nikdo neinformoval, tak BIS-mafie vsadila na moji neinformovanost a dál mě mnoho let (de facto i teď) vydírala tím, že z CD udělají causy… a budu odsouzen za porušení autorských zákonů. Je nutné totiž pochopit, že falešných důkazů má (může mít) BIS-mafie kvanta!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pozn: kdyby nějaký blbec nepochopil z textu, tak připomínám, že výpalné BIS-mafie chtěla za to, (1) že mě nezavře do vězení za CD, (2) že nebudu mít v životě problémy (ty mám právě díky zločinným psychiatrům), (3) že mě nebude kriminalizovat za jiné TČ, (4) že mě nezabijí, (5) že mi nezničí život obstrukcemi státní správy, (5) že nebudu mít problémy v zaměstnání (ty jsem měl a mám stejně – částka byla evidentně málo!!!), (6) že budu mít v životě klid, že (7) nebudu mít zdravotní problém, že (8) mě nevřou do blázince <to pro odstrašení zrealizovala BIS-mafie již 4x> a že (9) mě nezbaví svéprávnosti atp., tedy celkově něco jako pojistka na život a povolení k životu – tak to nazvali!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Viz článek o tom, že BIS kryje politické elity, tak jak to pořád říkám já… http://zpravy.idnes.cz/detektiv-vysetroval-korupci-politiku-skoncil-kdyz-vynadal-bis-ps9-/domaci.aspx?c=A111204_211947_domaci_abr

18. Jeden fakt ještě hovoří pro to, že se nejedná o skupinu mafie. Když totiž provede akci jeden člen BIS-mafie, ti co se pohybují autem nejsou na místě často více než 3-5 vteřin, tak přestože si udělám např. poznámku (viz v textu), tak s klidem za pár minut je nasazen další člen BIS-mafie a tak pořád dokola. Proto je jasné, že to musí být tajná služba a jediným reálným adeptem je BIS!!! Toto uvádím proto, aby nikdo neříkal že se nic neděje, když denně, i když není žádná násilná akce, jsem obětí desítek+ výhrůžek!!! Např. teď 21.11.2011 ve 12:01 pro změnu létají dvě vrtulová letadla těsně nad domem – náhoda, že by zrovna při popisu causy CD ­+ Řevnice (viz výše) létala právě dvě malá letadla je právě nulová!!! Letadlo je totiž symbolická výrůžka odvozená od něj, protože znamená „smůla, uletělo ti letadlo, ha, ha, ha“ – takto se mě snaží psychologicky rozložit, tak jak to dělala právě již býv. STB u nepohodlných osob!!! Viz http://www.totalita.cz/stb/stb_met_psych.php, http://cs.m.wikipedia.org/wiki/státní_bezpečnost, http://www.cibulka.com/stblist/ucebnice.htm.

19. Jedna věc je zcela zásadní a tím je zmanipulování a korupce lidí proti mně. Totiž když BIS-mafie, reálně spíše čistá BIS, již zmanipulovala proti mně tolik lidí, a zmanipulovala či zkorumpovala dokonce i soudce, je jasné, že se nezastaví před ničím <doslova právě ani před vraždou ne>!!! Soudní procesy, které rozhodovali o oprávněnosti nedobrovolné hospitalizace v blázinci/brutále Psychiatrické léčebny Bohnice byly totálně zmanipulované, resp. zkorumpované a soudkyně B. Řízková z Obvodního soudu pro Prahu 8 mohla porušit ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby. Všechny 3 procesy, tj. ve ve věci 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011 Obvodního soudu pro Prahu 8 byly zmanipulovány (tedy nespravedlivé a nezákonné) především tím, že jsem nebyl řádně vzat v potaz, protože moje účastnické výpovědi jsou zfalšované a to co tam je jsem nikdy takto neřekl. Věty jsou schválně překrouceny tak, aby to vypadalo, že mám problémy s verbálním projevem. To je pak evidentně bráno jako důkaz psychické poruchy – vůbec nevím jak se proti tomu bránit, protože když jsem podal odvolání ve věcech, Městský soud již o věci nejednal a nemohl jsem tak napravit zmíněné lži, které ovšem jsou vydávány za moji výpověď. Problémem je i to, že účastnické výpovědi vznikají pod působením silných léků, které destabilizují mozek (drogy jinak). Další problémem je, že výpovědi vznikají ve stresovém prostředí a pracovníci v mém případě vždy velmi spěchali (řekli že nemají čas se se mnou vybavovat), text mi nedali ke korekci a zapsali si právě to co chtěli, nikoliv to co jsem řekl. Vůbec nevím jak se proti korupci na soudu bránit a žádám vás o pomoc!!! Tak jak jsou totiž usnesení napsány jsou pro mě likvidační – plyne z nich totiž lživě, že jsem nebezpečný psychopat, ale nemohu se soudně bránit, protože mi jednak psychiatři hrozí zbavením svépravnosti v případě, že se budu soudit (či podám TO) a jednak nemohu najít žádného advokáta (viz dále). Hrozí tedy doživotní destabilizace mého života tím, že budu navždy lživě označen za člověka trpícího paranoidní schizofrenií!!! Navíc jsem oslovil více než 40 advokátů a všichni odřekli spolupráci, což je právě podezřelé a na základě toho se domnívám, že byli kontaktováni BIS-mafií, abych tak byl na vše sám, což pochopitelně nezvládám (navíc reálně nemám žádné peníze). Současně znovu připomínám situaci širší rodiny: bratr je grázl, otec je primitivní hulvát, matka má vypláchlý mozek psychiatry tak, že s nimi souhlasí a není s ní rozumná řeč (navíc má těžkým životem, domnívám se právě, že z části zapříčiněným býv. STB, narušenou psychiku, takže neuvažuje reálně, ale pomateně). Protože vše se dotýká ekonomiky a financí, je patrné, že lživý psychiatrický status vymyslela BIS-mafie i proto, abych nemohl mít řádnou, ale jen podřadnou, práci. Navíc jsem si trochu sám naběhl, protože právě pro teror jsem se neúspěšně pokusil podnikat v zahraničí, což ale bylo dáno tím, že trochu peněz co mám jsou z dluhu a neměl jsem a nemám tak na investice. Navíc i v zahraničí proti mně působila BIS-mafie či lidé na ni napojení, resp. ÚZSI a další lidé napojení na něj!!! Třemi slovy řečeno, jsem v haj..., vše ovšem díky české státní správě, která nezasáhla proti útokům mafie a nechala mě tak jí napospas, což mělo likvidační účinky. Dalším důvodem, že se tedy nejedná o žádnou „běžnou“ mafii je patrné i z tohoto bodu. Zmanipulováno či zkorumpováno je cca 20 lékařů, několik pracovníků soudu, soudkyně a soudci (10 českých), desítky policistů (dělali si legraci z trestné činnosti), desítky advokátů, pracovníci ambasád, pracovníci úřadů české státní správy (např. finančního úřadu) a tisíce běžnějších lidí (denně se mi právě stávají incidenty), mezi nimiž jsou i právě lidé kteří znám či širší rodina. Toto dokáže zorganizovat jen tajná služba a právě jedině BIS je toho schopna!!! U všeho je navíc patrné utajení instrukcí pro dané lidi – buďto to jsou přímo agenti BISu, nebo mají s nimi tak úzké vazby, že se tak chovají!!!

20. Protože bylo podáno již několik TO měla česká státní správa dostatek času již záhajit takové kroky, které by BIS-mafii alespoň eliminovali, ale nestalo se tak. To umožňuje volné působení BIS-mafii a právem se ale domnívám, že tak vysokou recidivu akcí, aby mi zabránili normálně žít, by si žádná mafie nedovolila. Jak uvádím, když učiním záznam o jednom provokatérovi/vyděrači, tak okamžitě (s odstupem vteřin) nasadí jiného, aby mi dal najevo, že „musím být hodný a nijak neodporovat“. BIS-mafie totiž předpokládá, že mě dorazí minimálně psychologicky a já spáchám sebevraždu, což odmítám. Je ale zřetelný tlak to takto vše vyřešit!!! Musel jsem si jaksi již zvyknout tedy na všechno... Arbeit macht frei!!! I podle tohoto je patrné, že se nemůže jednat o obyčejnou mafii, ale že vše provádí dost inteligentní a hlavně v psychologických útocích školení agenti tajné služby a jediným vysvětlením je opět BIS!!!

21. Protože došlo ke vniknutí do bytu kde bydlím a ztratili se nějaké dokumenty je opět patrné, že žádná obyčejná mafie by si toto nedovolila, resp. žádná obyčejná mafie nemá se mnou žádné problémy. Navíc vše bylo provedeno tak, že jsem ani nezjistil kdy se to stalo a jak se to stalo, což je právě typické pro tajné služby. Opět nelze než konstatovat, že žádná jiná než BIS nemá podobné choutky. Viz causa Vladimíra Hučín a senátora Jaromíra Štetiny - http://www.jaromirstetina.cz, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/135977-stetina-bis-se-me-snazi-zastrasit/ - hezké bylo, že BIS se zbavila jakéhokoliv vyšetřování tím, že vše nechá prošetřit poslaneckou komisí pro kontrolu BIS [či max. branný a bezpečnostní výbor], která, jak vím z vlastní zkušenosti s nimi, je totálně neschopná a lidé pracující v ní nemají základní... problémem totiž asi navíc je, že komise vyšetří jen to co jim právě BIS dovolí, což v praxi znamená, že nevyšetří nic, pokud BIS má zájem [u mě i u pana Štětiny jistě zájem má!!!]. <Ne>hezké také je, že v případě causy pana Hučína měla základní věc, tedy křivé obvinění a komplot proti němu policie stíhat minimálně jako zneužití pravomoci úřední osoby, ale typicky vše odložila. V tom je to s mým TO zřejmě stejné, kdy na policejním prezidiu PČR mi navíc sdělili, že BIS běžně policisty úkoluje - jak tedy takováto korupce může dopadnout, když evidentně BIS nemá nejmenší zájem něco vyšetřit!!! Doporučuji, aby podobným policistům, a hovořil jsem s cca 50, byl jen zabaven majetek, což prý je normální. Pak, až se budou pást a pobývat 24 hodin na čerstvém vzduchu se jim rozsvítí (BIS-mafie mi často vzkazuje, že se mi má rozsvítit), protože ze zatuchlých kanceláří se dostanou na vzduch a mozek dostane tolik chybějící kyslík. Pravda, v zimě zemřou zimou, ale zřejmě jsou mezi nimi takoví Robocopové, kteří vše v pohodě a s úsměvem (BIS-mafie se mi denně vysmívá, jak jsem mohl mít klidný život, kdybych jim šel na ruku!!!) zvládnou, resp. si to myslí. Pokud budete mít, dámy a pánové vyšetřovatelé problém jak zjistit kdo jsou oni akční hrdinové (dodnes si vzpomínám, jak mě takto, myšleno tím, že prý jsem akční hrdina jako nejmenovaný americký herec, nevybíravým způsobem provokovala stupidní rakouská policistka, která mě odvážela do blázince/brutálu Vídeň, po konstrukci BIS-mafie v Rakousku – viz na jiném místě) tak se stačí podívat na výpisy operátorů… Podle vašeho dosavadního přístupu a postupu se ale domnívám, že pro PČR je problém umět získat výpisy operátorů, protože je to činnost nad míru inteligence policistů!!! Věc má navíc pikantní konsekvence v tom, že jsem schválně volal přes ústřednu ministerstva vnitra (provozovatel Česká pošta, někde u Ostravy: +420 9748111111), aby vše bylo zaznamenáno. Snad v dnešní době má PČR na digitální ústředně záznamovou službu pro případ, že by občan něco chtěl..., kdy bylo patrné, že pracovnice a pracovník dané ústředny jsou ovlivněni a zmanipulováni BIS-mafií. Jistě mi nebude nikdo tvrdit, že běžná mafie „vlezla“ až do ústředny MV ČR a tedy vše opět hovoří proti BIS!!! Běžně se totiž stávalo, že když jsem chtěl ÚOOZ v Praze, spojila <to je důležité, protože prý spojovatelky pracují jako draci a správně!!!> se mi linka na údržbáře v Ostravě. Takové detaily, tedy že spojeno bylo něco jiného, se stávaly denně a navíc to bylo velmi často spojováno do prázdné kanceláře. Spojovatelky se pak dohadovaly, že za nic nemohou – viz dále. Nejčastějším problémem ale bylo, že když jsem podával telefonicky TO na mafii (další problém je, že dle § 10 a § 69 zákona o policii je to telefonicky přípustné ale dle TŘ tomu tak není – podle mě by měli policisté postupovat podle zákona o policii a nepřijetím TO se opět hoši a holky dopustili porušení zákona!!!), tak si policisté z toho dělali legraci a opakovaně mě posílali do blázince. U některých opět bylo patrné, podle toho jak provokovali (dost dobří mafiáni), že mají minimálně instrukce od BIS-mafie, kdy Inspekce PČR na to řekla, že se nic neděje... čímž i oni porušili zákon!!! Pak se nedivím, že běžní vyšetřovatelé vše odkládají. V komplexu pak došlo k tomu, že jsem znovu a znovu vysvětlovat totéž o TČ mafie a na konci jsem se vždy dozvěděl, že se nic neděje. Abych vyloučil podjatost volal jsem bláhově na více policejních služeben, tj. operačním. A teď pozor: v jisté fázi zřejmě již BIS, nebo snad existuje v ČR obyčejná mafie, která má kontakty s policisty napříč ČR, o mně asi informovala operační (nejsou někteří náhodou přímo agenty BIS, jednoho takového, tedy kriminalistu, z okresu Benešov znám, je to N. Borský), aby nic nepřijímali, což se stalo. Než jsem vše pochopil (BIS-mafie mi denně vzkazuje, že jsem nepochopil jejich moc... k tomu, lze dodat, že jsem pochopil moc BIS-mafie + BIS + ÚZSI + býv. STB moc dobře!!!) odtáhla mě rakouská policie, evidentně po konstruktu BIS-mafie v Rakousku, do blázince/brutálu, kde jsem byl skoro 4 měsíce a prý to bude příště delší!!! I policistům tedy doporučuji, aby se nechali vyhodit (prý policejní prezidum mafii na služebnách vítá jako personální zpestření a tedy je nikdo nevyhodí) a zavřít do blázince, kde u gulášku mohou s klidem a pod střechou snít, což je asi jejich nápň práce. Povedení lemplovští policisté tedy byli jako operační na linkách Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Verta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia – nikdo z nich neudělal nic pro přešetření mého trestního oznámení (oni de facto nepřímo sdělili, že telefony ne potřebují, resp. nepoužívají!!!) a nechali mě napospas mafii, čímž zřejmě všichni naplnili skutkovou podstatu TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a žádám o prošetření (když je zmanipulovaná i IPČR nevím kdo to ale bude šetřit, asi ABL). Má to háček, PČR asi čeká až bude mít důkaz v podobě mé mrtvoly, na což já jaksi z praktického důvodu čekat nemíním!!! BIS-mafie má navíc jednu obrovskou výhodu (nebudu se opakovat, ale i dnes 23.11.2011 když píšu tento odstavec vyhrožují ať mě ani nenapadne nikoho o jejich TČ informovat) která spočívá v tom, že, jak je uvedeno i jinde, díky špionážní technice BISky vědí co přesně píši již ve fázi konceptu a jak naznačovali po všech „malércích“ (PČR je toto vše asi bere jako běžnou součást jejich života a když jsou tedy takový superhrdinové ať si nechají ve 130km/h prostřelit pneumatiku u auta a s mozkem rozstříklým na svodidlech pak jistě budou dětem vyprávět jaký to byl nádherný adrenalinový zážitek), pokusí se mě zastavit, i kdyby mě opět měli zavřít do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti. Kontrolní otázka: nemohu být poté, myšleno po zbavení svépravnosti, policistou, protože by se mi líbilo vysedávat v teplé kanceláři a nic nedělat!!! Pozn: za telefonáty PČR k ničemu, což mě poněkud odradilo od řešení právní cestou a zeptám se na názor Mr. Magnuma, jsem vydal i cca 20.000 Kč za měsíc, ale jak uvádím, byly na hov... pro korupci a manipulaci BIS-mafií, což je bezprecedentní a mohu vám doporučit postup slovenské premiérky Radičové, tedy rázné řešení, kdy si ministr obrany „náhodou“ spletl v roce 2011 vojenskou kontrarozvědku s STB, dle médií. V živé paměti mám i takové experty jakým je plk. Perník, tj. náměstek ÚOOZ, který si s dodržováním zákonů hlavu nelámal... a raději odcestoval za moje daně do zahraničí. Kontrolní otázka: kde že je obchůdek Smith & Wesson?!!! Věc má navíc ještě dohru, kdy pro BIS-mafii je typická recidiva opakování výhrůžek dokud toho nenechám, jak říkají oni „dokud se mi nerozsvítí“. Jak BIS-mafii díky nečinnosti až nezákonnosti PČR narostl prostor (a „křídla“), tak aby měli psychiatři důvod mě držet v blázinci/brutále (a slouží jim to jako důkaz k tomu, aby mě zbavili svéprávnosti), vymyslela BIS-mafie takový tah, spočívající v tom <právě teď se mě pokusila BIS-mafie zastrašit od psaní této nezákonnosti, tj. 23.11.2011 v cca 8:59 projel člen BIS-mafie s bílou Fabií se zalepenými zadními okny jako u pohřebního vozu tak, abych pochopil, že zemřu, pokud toto někomu sdělím>, že mafiáni z ústředny MV ČR (tedy lidé za které je zodpovědné MV ČR... nějak se nám to začíná komplikovat, milý Kamile, resp. Jane <Kubice>...) na mě podali stížnost pro narušování občanského soužití. Hlavně se mě neptejte, kdo z BIS-mafie jim to poradil!!! Ta stížnost pak slouží jako důkaz psychiatrům jako důkaz že jsem konfliktní člověk, několikrát mi jí vyhrožovali a přestože se později prokáže, že jsem nic neudělal <pozor ale: svědectví více mafiánek z ústředny MV ČR nedokáži osamocený vyvrátit – takto právě BIS-mafie manipuluje s realitou>, z dokumentů a paměti psychiatrů to již odstraněno nebude!!! Takto „jemně“ právě pořádala býv. STB hony na mírnější odpůrce režimu. Mně totiž stačí pár malých pokut a skončím jako bezdomovec na ulici – vinu nese MV ČR a vláda!!!

22. Také je nutné vzpomenout profesní a odbornou likvidaci. Jak jsem již uvedl, mám podezření že začátek všeho byl již v roce 1989, resp. nějakou dobu předtím, kdy se býv. STB rozhodla, pro moje opoziční názory, že s IQ 132 nedostuduji vysokou školu (dodnes mi to způsobuje obrovské problémy a nadále bude). Dále bylo již od roku 1994 patrné, že jsem obětí mobbingu a bossingu a kolegové a šéfové mají za úkol mě vyhodit či donutit k odchodu. Také je nutné upřesnit, že z pracovní likvidace vznikla finanční likvidace, což provedla BIS-mafie tak, že mě neustále nechala vyhazovat z většiny zaměstnání kde jsem pracoval a můj plat reálně neustále klesal (od roku 2002 intenzivně – tedy od počátku nové vlny zpravodajských her) a někdy jsem, i dlouhou dobu neměl plat žádný – viz kapitola peníze. Jediné zaměstnání, kde jsem odešel po reálné dohodě, bylo první zaměstnání v Synthesii Benešov. U ostatních, tj. od roku 1994, přestože formálně jsou odchody evidovány jako ukončení pracovního poměru dohodou, jsem byl vždy k ukončení pracovního poměru donucen mobbingem a bossingem čili terorem na pracovišti (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing). Když jsem přemýšlel proč tak BIS-mafie činila je to prosté, nadřízení a kolegové totiž vždy (!!!) od roku 1994 dosáhli toho, že jsem po poměrně krátké době odešel z daného zaměstnání. Navíc, právě v souladu s mobbingem, jsem vždy (!!!) dostával práce které byly méně sofistikované a tedy byly i hůře placené (viz TO z 9.5.2011), kdy rozdíl na měsíční mzdě představoval několik tisíc Kč, oproti srovnatelným pozicím. Navíc BIS-mafie dělala i takovou věc, když jsem hledal nové zaměstnání, že mafie evidentně manipulovala a korumpovala potencionální zaměstnavatele i personální kanceláře, protože se mi opakovaně stalo, že jsem musel absolvovat velké množství konkurzů a někdy lidé otevřeně projevovali neserióznost - např. v roce 2003 jsem musel absolvovat přes 50 výběrových řízení (myslím že jich bylo něco okolo 70!!!).  A opět, ať mi nikdo nevykládá, že v ČR řádí obyčejná mafie, která má kontakty do desítek seriózních společností – podobné obstrukce mohla zařídit jen BIS!!!  Po zpětném ohlédnutí je patrné, že ze mě chtěla BIS-mafie navíc udělat fluktuanta, což se jí podařilo (to se opět projevuje rekurzivně, protože pak si někde časté střídání zaměstnání vzali jako záminku pro to, aby mě nepřijali). Nikdy jsem sice nic neprovedl špatného, všechny moje systémy a programy fungovaly (jako programátora a analytika), bylo jich desítky, po ty největší webové portály, přesto jsem byl denně nakopáván do řiti a to velmi nevybíravým způsobem. Je jasné, že vše, minimálně od roku 2002 velmi intenzivně spělo k tomu, abych přišel o možnosti získávat peníze prací <nevím jak si orgány činné v trestním řízení představují, že se budu živit!!! BIS-mafie mi několikrát nabídla prostituci!!!>, což se BIS-mafii povedlo, přestože zkušenosti a znalosti mám větší než nejeden manažer IT!!! Uvedu společnosti v kterých jsem pracoval a bude patrné, že se mnou někdo zametal, resp. protože se jedná o důvěryhodné společnosti je jasné, že infiltraci by si žádná obyčejná mafie nedovolila, a opět všechny důkazy hovoří proti tajné službě, tedy BIS!!! Na tomto místě lze sdělit, že s výměchem do tváře, mi primář psychiatrie (nevím přesně) PLB sdělil, že prý člověk jako já musí přijít o majetek kvůli své psychické nemoci, tedy té kterou žádné nemám – to mu opět poradila BIS a evidentně to bylo součástí psychologického boje, protože vědí jak mě to trápí (dluhy a nemajetnost)!!!

Spol. / pozice

Termín

Formálně odchod…

Reálný stav

Synthesia

Samostatný programátor

1993-1994

Dohodou

V Synthesii mobbing nebyl.

Živnostenská pojišťovna

1994-1995

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Pojišťovna IPB

1995-1996

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Allianz pojišťovna

1997-2001

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Penzijní fond České pojišťovny

2001

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Deltax systém

2001

Ve zkušební lhůtě

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

MUZO

2002

Ve zkušební lhůtě

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Komerční banka

2002-2003

Dohodou

Mobbing a bossing. Reálně vyhazov.

Posam Praha

2004

Ve zkušební lhůtě

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

Vera

2005-2006

Dohodou

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

Global Capital

2006-2007

(Dohodou)

(Mobbing) a bossing. Reálně vyhazov.

ICZ

2008-2009

Dohodou

Mobbing. Raději jsem odešel sám…

 

Jako příklad vyhrožování související se zaměstnáními lze uvést situaci ze dne 29.11.2011 z cca 10:15. Když jsem psal životopis, abych ho mohl zaslat jako odpověď na inzerát na pozice analytika, které jsem 2811.2011 dohledal na portálu Jobs.cz, projel okolo domu rodičů člen BIS-mafie se starou Škodovkou a i blbec, jen PČR ne, by pochopil, že tím chce mafie sdělit: „škoda, žádnou práci neseženeš“. Toto vyhrožování, tedy pracovní a finanční likvidací, je přímým důsledkem toho, že nikdo nebyl schopen od roku 2002 členy BIS-mafie pozavírat do vězení!!!

 

23. Také je možné jako nepřímý důkaz o účasti nemalé části BIS sdělit to, že přestože BIS opakovaně věděla o mých problémech s mafií (a právě i se zahraničními členy a členy v zahraničí), nikdy se o nic nezajímala, přestože má k dispozici všechny informace cestou policie. Je to typická ukázka, přestože jsem s nimi telefonicky mluvil a slíbili prověření, jak lze děláním mrtvého brouka dokázat účast na dané věci. Oni totiž ani nevydali informace, že se nic nestalo, resp. co zjistili. Pravda, možná je naivní chtít po české státní správě cokoliv pro obyčejného občana, když jsou známy případy, jak tyto instituce na obyčejné občany z vysoka kašlou... já jsem navíc lživě formální psychopat <prý parádní život, říká policie!!!>, tedy podřadný občan, ale s IQ 132 a se znalostmi takových technologií jako je SQL, HTML, Oracle, Microsoft, Sybase atd... což je mi hovno platné!!! Formálně se zločiny BIS-mafie, BIS a ÚZSI pak projevují tak, že inspekce BIS a inspekce ÚZSI nešetří své kolegy a šéfy a vždy bude tvrdit, že se nic nestalo!!! Proto není možné inspekci BIS a inspekci ÚZSI věřit jediné slovo – je to lež!!!

24. Inteligence trestné činnosti. Protože se mi až na vyjímky nic nestalo fyzicky (vyjímkami jsou poškozená auta, finanční podvody, vydírání, chemické či biologické látky v těle, zničený život atd.) je patrné, že přímému fyzickému střetu se BIS-mafie vyhýbá, ale právě kdyby to byla obyčejná mafie, nejspíš bych již nežil – vše opět ukazuje na BIS. Takto, po zmanipulování a korupci státní správy (úřady ale hlavně policie a státní zastupitelství), daná struktura ví, že mě může zlikvidovat právní cestou, což jsou vysoce sofistikované finanční podvody a likvidace právě pomocí psychiatrů. Nejvíce jsem prodělal na tom, že když jsem se snažil v letech 2010-2011 zbavit této hyper-mafie tím, že jsem opustil území České republiky, tak jsem musel platit vysoké částky za ubytování v hotelých. Celý vysoce sofistikovaný podvod a machinace BIS-mafie byl v tom, že mě díky manipulaci s realitními kancelářemi a s majiteli bytů v zahraničí, nedovolili prakticky za celou dobu pronajmout byt až na vyjímky - tedy ve Velké Británii, Španělsku, Slovensku a Rakousku. Problém byl v tom, že ve Velké Británii byl zase pro změnu takový teror členy BIS-mafie, že se tam nedalo vydržet (tam právě mi dali nějak skrz jídlo vysoce toxickou látku, která způsobovala obrovské bolesti žaludku). A nakonec v Slovensku byl opět takový teror, na denním pořádku, že se tam nedalo vydržet a navíc již jsem neměl na podnikání v drahém Slovensku peníze (navíc Slovensko má velice přísná byrokratická pravidla pro povolení podnikání). Když jsem z posledních peněz na dluh, po podání obsáhlého trestního oznámení na BIS-mafii 9.5.2011 a po nevydržitelném teroru a výhrůžkách v České republice, odcestoval do Rakouska, netušil jsem (i když trochu jsem tušil), že značný teror bude i tam, kde nakonec BIS-mafie, po zmanipulování rakouské policie, zařídí moje zavření do blázince/brutálu Vídeň. Jde tedy o to, že BIS-mafie pomocí svých zahraničních poskoků mi znemožnila pobývat (úspora jen na bydlení bez jejich machinací by byla cca 80.000 Kč za měsíc) a mít příjem v zahraničí (v různých státech jsem měl vyhlédnuté podnikaní, ale potřeboval jsem byt kvůli adrese, jinak se s vámi úředníci nebaví!!!). Bohužel se právě mám právo domnívat, že někteří byli členové místních tajných služeb, jak uvádím jinde, a z kolegiality se rozhodli Jedisovi ukázat, že žádné TO na hodné „kolegy“ z ČR podávat nesmím. Domnívám se, že zahraničním složkám zapoměli Češi sdělit, že na mně páchají teror a jen asi jim ukázali TO a nepravdivé dokumenty o tom, že trpím psychickou poruchou!!! To způsobilo moje finanční vyčerpání k nule a nyní živořím. Navíc v ČR, tak jak je uvedeno v TO ze dne 9.5.2011, rozehrála BIS-mafie ještě jednu causu a tou je neproplacení řádně uzavřené pojistky pojišťovnou Allianz, z čehož mi hrozí exekuce pro dluh cca 800.000 Kč ve Španělsku za běžnou operaci, kdy podle pojistných podmínek mám právo aby vše Allianz zaplatila (zatím ale BIS-mafie ovlivnila pracovníky Allianz tak, že neuhradili ani korunu!!!)!!! I pro toto výše uvedené, tedy vysoce sofistikované a speciálně koordinované finanční podovody proti mně i v zahraničí, je jasné, že žádná mafie by nic podobmého nebyla schopna zorganizovat – je jasné tedy, že se musí jednat o BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25. Pro BIS hovoří i manipulace s policií České republiky. Jako nástroje používají korupci a matení přímo policistů. Jako příklad lze uvést situaci, 24.11.2010 v cca 15:20, kdy jsem se na ÚOOZ chtěl (!!!) infomovat, jak probíhá vyšetřování TO z 9.5.2011. Po složitém přepojování, vypadalo to, že byl nejdříve spojen BISák (měl podivné otázky o ničem, ale nebylo to přímo ÚOOZ), jsem byl spojen na operačního ÚOOZ, který mi vmetl do tváře, že prý jsme již podal stohy materiálů a telefonicky oznámil množství informací, které jsou nesmyslné. Nevím co tím tento idiot v policii myslel, protože vše je hrozná realita útoků agentů tajné služby kombinovaná s mafiány. Tento dement se ještě podivoval, že 23.11.2011 mě opět BIS-mafie chtěla srazit autem v ulici K.H.Máchy v Kotouči (při cestě u nádraží). Je jasné, že někdo musí v policii rozšiřovat záměrné lži o tom, že se nic neděje. V minulosti byli agenti býv. STB, jak uvádím, v BIS jich je několik či nemálo, kryti tak, že byli policisté a pochopitelné je, že tato praktika BISce zůstala. Pak tito styční důstojníci mohou manipulovat s policií cestou: BIS-mafie à čistá BIS à kontaktní osoba à orgán PČR. V každém případě je situace alarmující, když policie není schopna šetřit základní trestné činy jenom proto, že kryje soudruhy z BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozn: ÚOOZ je tedy v mém případě úplně zbytečné, konkrétně na hovno!!! Z právního pohledu se může jednat o porušení ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby (BIS-mafie se může potrhat smíchy). Z lidského hlediska mi prosím sdělte adresy příslušníků ÚOOZ a doufám, že chvíli vydrží stát rovně před rozjetým autem – nárazník něco vydrží, zatímco oni si snad myslí že jsou z oceli!!!

26. Obrovským problémem je zasahování BIS-mafie cestou čisté BIS do činnosti orgánů činných v trestním řízení a soudů, ale i soukromých subjektů. Jde o to, že je evidentní, že BIS-mafie používá jednak (1) dezinformační kampaň o mé osobě, a to právě i v zahraničí, kde rozhlašuje to co sama způsobila a naplánoval, tedy že jsem paranoický schizofrenik, který neumí nic jiného než lhát. Tato manipulace zřejmě způsobila právě moje zavření do blázinců/brutálů na Slovensku a v Rakousku, kdy na místních (z pohledu ČR zahraničních) policistech byla manipulace znát – plácali neskutečné nesmysly a ještě provokovali, tak jak se provokují recidivisté při výslechu (jak na Slovensku tak v Rakousku, méně se ale provokace staly i ve Velké Británii, Španělsku a Francii). Lze totiž předpokládat, že nápad že mě slovenská a rakouská policie má zavřít do blázince/brutálu přišel od BIS-mafie cestou „čisté“ BIS či dokonce ÚZSI, ale to již jsem psal v TO z 9.5.2011 (protože je tedy pak vše tajné, nikdo nechce nic prozradit, aby se nevystavil stíhání za vyzrazení služebního tajemství). (2) Dezinformační kampaň u soukromých subjektů - jako příklad lze uvést realitní kancelář Foncia Štrasburk <Když jsem toto napsal, vyhrožovala BIS-mafie 26.11.2011 v cca 12:11 tak, že k domu rodičů poslali sanitku, kde podle významu symbol sanitka znamená to co znamená: problémy se zdravím, nebo smrt z nemoci, nebo zavření do blázince/brutálu nebo zbavení svéprávnosti cestou zdravotní organizace>. Jinak se především machinace odehrávaly u mých zaměstnavatelů formou mobbingu (viz TO z 9.5.2011). Obecně řečeno jde evidentně o to, abych měl neustálé problémy… ať to bylo vyhrožování v zaměstnáních, nebo nátlak vedoucích pracovníků a kolegů, nebo právě i problémy v běžných obchodních společnostech, kde jsem musel něco řešit. (3) Vše je doprovázeno agresí, vulgaritou či výpady některých zúčastněných, kde to pak tito lidé napojení na BIS-mafie (tím se stali členy BIS-mafie, protože kdo pomáhá zločinci páchat TČ je sám zločinec) sehrají akci tak, že to vypadá, že jsem to já navodil – 4-mi slovy: mám ze života peklo!!! Život mám zcela narušený a není den, abych se neocitl v nějaké konfliktní situaci BIS-mafie – tak jak to dělala býv. STB nepohodlným odpůrcům režimu (viz Milada Horáková, Pavel Wonka, Václav Havel, čeští piloti RAF, političtí vězni, lidé nepohodlní vládnoucí garnituře atd. – viz http://m.idnes.cz/zpravy/domaci/clanek.A111125_114553_domaci_jw.idn  ). (4) Většinu nenásilných akcí provádí BIS-mafie proto, aby mě odčerpala finanční prostředky různými podvody a machinacemi (právě i v zahraničí) a já tak spáchal sebevraždu z bezdomovectví a ze života na ulici. Je to taková „čistá“ cesta jak se zbavit oponenta – vše protože orgány činné v trestním řízení, státní správa obecně (SZ, PČR, MV, ministerstvo spravedlnosti, MMR, poslanecké komise, soudy), nebyly schopny od roku 2002-3 rozklíčovat trestnou činnost BIS-mafie a potrestat viníky teroru a nechat nahradit škodu. Problémem je, že mi navíc zbyly dluhy (900.000 Kč v hypotéce a dlužím cca 800.000 za operaci kyčle ve Španělsku, kde BIS-mafie zmanipulovala lidi z pojišťovny Allianz, která tak neoprávněně a v rozporu s obchodními podmínkami a zákonem odmítá za tuto operaci zaplatit!!!), kdy z hypotéky mám zástavu na domu rodičů – pokud dojde na situaci, že nebudu mít z čeho splácet, skončí na ulici dokonce 4 lidé. Jak uvádím jinde sofistikovaná finanční likvidace je to první a základní co BIS-mafie vymyslela. Z výše uvedených skutečností je patrné, že žádná obyčejná mafie by nic podobného nedovedla, zvláště by stěží jednala s bezpečnostními složkami EU, a opět vše dokládá, že se jedná o BIS (a ÚZSI)!!!

27. Protože se téměř denně (poslední dobou ano) okolo mě pohybuje PČR v nenormálních situacích, je pravděpodobné, že mě chtějí reálně kriminalizovat (viz TO z 9.5.2011) a že BIS-mafie neustálé vymýšlí zpravodajské hry kde mě chce dostat do vězení. Protože již ale stačila zkorumpovat či zmanipulovat 10 českých soudců, tak mám dost velké obavy. Falešných svědků na mě má BIS-mafie stovky, DNA i otisky prstů se dají snadno postrčit, stačí získat předmět, který jsem měl v ruce (a těch mají mnoho – vyhazované oblečení, vyhazované kancelářské potřeby, věci kolegů v zaměstnání, věci v kancelářích, tam všude jsou moje otisky a DNA!!!). Jak to pak probíhá lze demonstrovat na článku, kde poškozený popisuje neoprávněné vězení, kterým mi právě BIS-mafie vyhrožuje takřka denně viz    http://m.ihned.cz/c1-53817940-nikdo-se-mi-neomluvil-rika-muz-nespravedlive-odsouzeny-za-znasilneni (podobnost v tomto příběhu je v tom, že BIS-mafie denně nasazuje množství důvěryhodných žen, které jsou jistě schopny svědčit proti mně, když jsou schopny na přání vedení BIS-mafie vyhrožovat – viz causa Kočičková). Oproti příběhu mám ještě jednu nevýhodu, BIS-mafie zmanipulovala zmíněných cca 40 advokátů, kteří odmítli jakkoliv spolupracovat a je to důkaz, že mě chtějí právě právně (což je i vězení) zlikvidovat. Opět platí, že plošnou korupci a manipulaci lékařů, policistů, soudců a advokátů by si žádná mafie nedovolila a proto musí jít o tajnou službu, resp .BIS.

28. Nemalým problémem je rovněž totální ovládaní řadových příslušníků PČR BIS-mafií. Jde o to, že policisti řízení BISkou (další důkaz, že to musí být tajná služba) však nikdy nepřiznají, že pro BIS pracují, protože by byli stíhání pro naplnění ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, spolu s § 375 neuposlechnutí rozkazu a § 317 ohrožení utajované informace (resp. § 318) – podle toho co by BIS na ně vymyslela, viz causa Hučín. Toto je právě jeden ze zásadních faktorů, která drží celý gang BIS-mafie pohromadě, tedy obava z vězení. Navíc díky mému sledování BIS-mafie a BIS přesně ví s kým budu jednat a komu budu telefonovat – budoucí čas je na místě, věřte nevěřte, ale i obyčejná komerční komunikační technika dokáže přenést zvuk či obraz z dané lokality on-line (i průměrný blbec zná webové kamery Gooogle umístěné po celém světě, jen PČR asi nic podobného nikdy neviděla) a tak tedy důstojníci BISky několik minut dopředu tom vědí, kam budu telefonovat či kam budu psát (to díky sledování mých počítačů a e-mailových schránek). U psané korespondence to dokonce vědí tak dlouho dopředu jak dlouho daný dopis připravuji, což je někdy dny až týdny. Je to tak prosté!!! PČR má evidentně vůbec problémy s pochopením možností moderní špionážní techniky, která je evidentně na mě BIS-mafií používána, kde právě nejzásadnějším důvodem je vědět co přesně dělám či budu dělat – viz dále.

29. Podle toho co se děje v mém životě je patrné, že BIS-mafie na mě musí  používat zpravodajskou techniku BISky. Celý problém je složitější v tom, že vše podléhá evidentně režimu utajení. V době moderních technologií není problém sledovat kohokoliv přes technologické prostředky, jako jsou mobilní telefon, telefon, počítač, internet, e-mail, kdy navíc i blbec pochopí, že tajná služba má k těmto sledovacím prostředkům přístup automaticky. Nevím jak přesně funguje paragraf o povolování sledování pro tajné služby, ale nebylo pro ně nic jednoduššího, než vyrobit pár falešných důkazů a falešných svědectví podle kterých soudce sledování povolil (navíc pochybuji, že v českém bordelu, vše je vůbec povolováno soudcem či že soudce nějak zásadně zkoumá situaci – viz causa Odposlechy http://zpravy.idnes.cz/proverim-kontrolni-mechanismy-rekl-kubice-klausovi-kvuli-odposlechum-1m9-/domaci.aspx?c=A110624_122830_domaci_js ). Jako příklad použití zpravodajské techniky také slouží jednotlivé situace při jízdě autem, kdy je jasně vidět, že BIS-mafie ví přesně kam přijedu (pokud chtějí, již na místě čeká člen BIS-mafie který pak vyvolá nějakou nepříjemnou situaci – viz v textu) a to samé platí i pro to, když jdu pěšky. I blbec, jen PČR ne, si totiž dokáže vypočítat průměrné rychlosti a podle nich stanovit, kde dotyčný bude za nějaký okamžik… je to tak prosté. Chápu sice, že pro PČR jsou jejich kolegové z BISky něco jako bozi, ale s takovýmto smýšlením ať jdou do „prdele“… chtěl bych vidět jediného policistu který bude jásat nad tím, že je sledován tajnou službou, ale věřím, že i takoví psychopati se mezi nimi jistě najdou. Použití tak drahé (přiměřeně) sledovací  techniky by si žádná obyčejná mafie nemohla v takovémto rozsahu dovolit – tedy vše opět ukazuje na BIS!!! V tomto bodě je nastíněno cca 10% technologických možností dnešních technologických mafií a tajných služeb, ale nemohu sdělit vše co vím, protože by mě nikdo nevěřil – „to víte soudružky policistky a soudruzi policisté, vždyť Jedis je chudák co to má v hlavě pomatené, je to totiž čistý psychopat; my to víme přesně, nám to řekli naši soudruzi ve zbrani z blázince co na něj, na příkaz našich známých z BISky, dělali posudky a to jsou ostré holky a ostří hoši, těm raději nijak neodporovat…“!!!

Jako příklad toho, jak také BIS-mafie („čistá“ BIS) dokáže manipulovat s elektronickými prostředky, lze uvést situaci, kdy jsem posílal e-mail na jedno ministerstvo v létě 2011 a odpovědné pracovnici dorazilo jen torzo skládající se z úvodní věty a podpisu (80% e-mailu zmizelo). Na této cause je popisné, jak je těžké o BIS-mafii cokoliv zjistit jinak, než opakovaným a neustálým kontrolováním daného (proto jsem zhruba za poslední rok protelefonoval cca 240.000 Kč, protože se musím neustále dotazovat, i ze zahraničí, jak vše dopadlo)!!! U zmizelého e-mailu, kolik jich zmizelo celých se mohu jen domnívat, protože na mnohé jsem nedostal žádnou odpověď a velice mi to komplikuje život. Je patrné, že nemohu vědět, kde k manipulaci s e-mailem pro ministerstvo došlo, zda to někdo jednoduše smazal ručně či se stalo obdobné již při komunikaci (existují technologie, které tajným službám umožňují zachytit e-mail již v průběhu komunikace a tam ho změnit a to dokonce automaticky, stačí znát odesílatele).

30. Také se mi již opakovaně stalo, při pobytu v zahraničí, že lidé z konzulátu se chovali nepřátelsky a v těžkých situacích (blázince/brutály a útoky mafie) mi odmítli jakkoliv pomoc a dokonce si o mně vymysleli lži, jen aby mě „udrželi“ v zahraničí v blázinci/brutále. To, že tedy svévolně pracovníci konzulátu v Bratislavě a Vídni lhali dokládá, že museli být někým zmanipulováni či zkorumpováni a není myslitelné, že by existovala česká mafie, která by operativně začala působit (zpoždění ve zmanipulování bylo jen několik dní) tak, že by měla kontakty s diplomaty v zahraničí. Vše tedy opět ukazuje na BIS, maximálně na spolupráci BIS a ÚZSI (protože je vše tajné, nemohu pochopitelně vědět kdo přesně, jak a koho zmanipuloval), kde výsledkem byla „standardní“ zpravodajská hra tak jak je hraje BIS-mafie, při které tedy pracovníci konzulátu Vídeň a Bratislava o mně šířili lži, kdy (snad dokonce místním policiím) sdělili, že jsem se choval agresivně, což byla sprostá lež. To, že pracovníci ministerstva zahraničí poslouchali mafii (BIS a ÚZSI), pak právě způsobilo, že jsem na dlouhou dobu skončil v blázincích, což byl plán BIS-mafie jak mě zastrašit a nutit k sebevraždě…

31. (Ne)hezké bylo, že když se mě někdo z kanceláře ministra vnitra ptal na to, zda budu svědčit v procesu, sdělil mi vážně, že „prý si BISáky ohlídají“. Tato příhoda dokládá, jak lidé MV (sekretářka ministra vnitra si TČ mafie dělala legraci a tedy evidentně byla cinknutá BIS-mafií!!!) nemají vůbec základní představu o trestné činnosti BIS-mafie, BIS a ÚZSI, resp. vůbec netuší co agenti českých tajných služeb reálně dělají. I protože tento člověk MV řekl naprostou blbost, tak jsem tehdy svědectví odmítl – nyní ale věřím, že se orgány činné v trestním řízení konečně proberou a někdo mě vyslechne, ale hlavně začne konečně normální vyšetřování, protože to co s TO z 9.5.2011 stalo doposud, lze označit za totální selhání orgánů činných v trestním řízení a podobné machinace by si dovolili tak akorát soudruzi ze SNB… ale stalo se - reálně v policii České republiky roku 2011 (od roku 2002)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné je, že mi tedy ochranu před útoky BIS-mafie nikdo reálně nenabídl …a o programu na ochranu svědků nepadlo ani slovo!!! I z této příhody na MV ČR je patrné v jak neřešitelné situaci se nacházím, kdy navíc denně BIS-mafie vyhrožuje, že nesmím toto TO podat, protože zřejmě TO z 9.5.2011 stačili zamést pod koberec. Jak někdo dokáže ututlat desítky TČ popsaných na 234 stranách se nedá vůbec pochopit a svědčí to o tom, v jakém marasmu se nachází Česká republika!!! Přestože jsem ale důvěru v českou spravedlnost dávno ztratil, budu se pokoušet tak dlouho, dokud zločinci BIS-mafie nebudou odsouzeni, i kdyby mě to mělo stát život – nemám jinou možnost a to se nikomu nemstím, prosím věcně. Jde totiž o to, že stejně nemám na vybranou, protože BIS-mafie mi denně sděluje, že jediné co je moje budoucnost tak je sebevražda nebo vražda!!! Za toto bych nakopal do zadků, uložených na židlích za moje daně, i státní zástupce NSZ (administrativní pracovníci NSZ mi odmítli jména sdělit) co řešili již první trestní oznámení z roku 2002 a hlavně komunisticky smýšlející příslušníky PČR!!! Právní systém v mém životě tak zcela, díky manipulaci a korupci BIS-mafie, systémově selhal již v roce 2002 a selhává nadále!!!

32. Několikrát se stalo, že potom co lidé z české státní správy mi způsobili problémy byla jim nabídnuta jiná pozice (lidé z konzulátu, finančního úřadu atp.) – takto mám problémy dohledat jména škůdců. Navíc se často stává, a opět to ukazuje na „čistou“ BIS, že lidé na ministerstvech, kteří mají na starost zločinné úředníky, odmítají celou záležitost prošetřit (toto byl případ konzulky v Bratislavě, daňové správkyně FÚ v Kotouči, konzulky ve Vídni, zločinných a zkorumpovaných operačních PČR s kterými jsem mluvil ze zahraničí a odmítli se zabývat TČ mafie, zmanipulovaných či zkorumpovaných operačních ústředny MV apod). Tak rozsáhlou manipulaci s lidmi napříč státní správou by žádná obyčejná mafie nedokázalo a je tak prokázano, že to musela být tajná služba (BIS).

33. Na lidech pracujících pro BIS-mafii, resp. „čistou“ BIS je také patrná jedna věc, kterou bych nazval využivání sociální situace pěšáků-poskoků. Žádná obyčejná mafie by si nedovolila platit sociální případy, které pro BIS-mafii pracují… tedy vše opět ukazuje na BIS. Jde o to, že BIS-mafie a „čistá“ BIS evidetně vsadila na sociální situaci lidí, kteří nemají peníze. Pro BIS-mafii totiž pracují úplní sociální případi, kteří právě protože jim BIS-mafie zajišťuje přísun peněz, tak jsou schopni udělat pro BIS-mafii doslova cokoliv (jistě až po vraždu). Tyto případi totiž chtějí žít na vysoké noze a přitom nic neumějí – tak vzniká oddanost vůči BIS-mafii. Tyto případi pak jsou velice vděční za peníze a projevuje se to tak, že jsou velice brutální, agresivní, útoční atd.

 

 

 

 

Z výše uvedené letmé rekapitulace je patrné, že žádná mafie o 10-ti členech by nic podobného nedokázala roky činit. Musí se tedy jednat o tajnou službu, resp. o BIS!!!

 

 

 

 

Pozn: pokud někdo přesvědčivě dokáže že se nejedná o BIS, klidně se ,i veřejně, BIS omluvím, realita ale zatím na BIS ukazuje...!!!

 

Podstatné je, že mechanismy a starší trestné činy jsou popsány v TO z 9.5.2011, ale nevím co stalo s vyšetřováním, když to vypadá, že všichni dotčení opět tvrdí nic se nestalo. Dotčení jsou uvedeny v rozdělovníku na začátku trestního oznámení z 9.5.2011.

 

3.  Osoby, které se dopustili trestné činnosti

Počty osob, které na mně páchají trestnou činnost jsou neuvěřitelné a zde uvádím jen pár hlavních viníků a zločinců. Došlo totiž k tomu, že díky neschopnosti při vyšetřování prvního trestního oznámení z roku 2002-3 narostly choutky BIS-mafie do neuvěřitelných rozměrů. Denně jsou schopni spáchat desítky trestných činů, což umožňuje právě organizace tajné služby (asi právě BIS – jiné vysvětlení není), a evidentně sází na to, že mě donutí k sebevraždě než bude věc prošetřována <i teď při zápisu, 7.1.2012 v 9:56 vyhrožoval hovado z BIS-mafie s autem u domu rodičů>… žádám o pomoc tak, aby minimálně hlavní, níže uvedení, viníci byli odosuzeni a tak eliminování. Mám totiž strach, že již další útoky BIS-mafie nevydržím (jak uvádím jinde, je jich až cca 190 denně)…

Podstatné je pochopit, že většinu osob páchající trestnou činnost vůbec neznám jménem…

1.     Irena Kočičková, původně bytem Bobošín. To byla v nové „vlně“ let 2002-2003 jedna zásadní provokatérka, která o mě šířila pomluvy i na policii  = BIS-mafií vykonstruovaná kriminalizace a cesta do vězení při zkorumpování soudu (policie již byla v té době, ale IMV/IPČR to nezajímalo!!!).

Důkazem, že Kočičková byla volavka BIS-mafie (upozorňuji, že důkazy o tom, jak si BIS-mafie předává informace, rozkazy, peníze atd. nemohu mít, protože je to vše navíc tajné), je i to, že přestože neměla reálně žádný důvod si na mě stěžovat (dokonce jsem ji koupil ze sympatie dárek), tak vymysleli stížnost pro narušování občanského soužit (já blbec jsem ji důvěřoval a pokládal jsem ji za milou ženskou a ne za agentku-manipulátorku – viz ruská agentka Chapmanová).

To jaká je Kočičková doopravdy dokládá i situace, kdy po Kotouči ozhlašovala, že jsem jim chtěl podpálit dům, což si právě vymyslela jako moji cestu do blázince/brutálu!!!!!!!!!!!!!!!!!

O Kočičkové mi BIS-mafie řekla, že je jejich princezna… co prý je na jiné (extra) lodi než obyčejní občané – v base může být vyjímečná zcela…

Podstatné bylo, že policejnímu orgánu nějak sdělila, že jsem jí dal pirátské kopie CD, přičemž jsem ji jen půjčil 3 uživatelské kopie na které jsem měl plné právo. Také neustále, i na policii rozhlašovala, že jsem jí vyhrožoval a chtěl ublížit, což je holý nesmysl. Současně rozhlašovala v místě mého a svého bydliště, že jsem jim chtěl podpálit dům… víc lhát nemohla!!!

Podle všeho se domnívám, že Kočičková (jako <předpokládaná> volavka BIS-mafie) mohla naplnit skutkovou podstatu TČ § 181 TrZák poškození cizích práv, § 184 pomluva, § 345 křivé obvinění, § 346 křivá výpověď, § 168 obchodování s lidmi, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 354 nebezpečné pronásledování a pokud je/byla agentka tajné služby, což více než pravděpodobné, tak i § 329 zneužití pravomoci úřední osoby. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení <při zápisu 25.1.2012 v 9:50 právě projela cca 60-ti letá megera BIS-mafie, typická estébačka, která tím, že měla dítě, chtěla naznačit, že jsem dítě, že mám dětské myšlenky, protože mě terorem BIS-mafie opět donutí opustit ČR!!!>. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

2.    David Kokos, původně bytem Výpalnice. Podstatné je, že jeho otec či příbuzný, tj. Kokos st., byl ve vedení STB a proto se domnívám, že tak vznikly kontakty a vazby na BIS, resp. asi vysoká pozice Kokose v BIS. Dříve jsem uvedl, že pracuje přímo v BIS, což je ale právě více než pravděpodobné!!! Stálá komise PS pro kontrolu BIS sice uvedla, že <cituji> „Po prošetření BIS Vám sděluji, že nebylo zjištěno, že by některá z uvedených osob kdy byla v jakémkoliv vztahu k BIS, a tudíž Vámi uváděné údaje tak nebyly potvrzeny“, to ale nic neznamená. Platí totiž, že: (1) BIS lže a mlží, (2) není to pravda, protože korektní by bylo napsat o Kokosu st. a STB, (3) zapojení BIS je evidentní a je možné jen, že Kokosovci se s lidmi z BIS „kamarádí“, (4) v BIS pracují agenti býv. STB co musel mít v relaci Kokos st., (5) protože nebyla celá věc odtajněna, tak BIS aby kryla živé agenty napsala PS blud!!! David Kokos byl/je milenec Ireny Kočičkové. O Kokosovi mi BIS-mafie řekla, že je jejich král (např. „padni na kolena před krále“).

Také podstatné byly e-maily které od Kokose chodily, jako že mám stáhnout TO na Antonína Kočička za napadení a že „odvetné akce budou pokračovat a následovat“… podle reality se domnívám, že Kokos (jako <předpokládaný> vedoucí článek BIS-mafie) mohl naplnit skutkovou podstatu TČ § 181 TrZák poškození cizích práv, § 184 pomluva, § 345 křivé obvinění, § 346 křivá výpověď, § 168 obchodování s lidmi, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 354 nebezpečné pronásledování a pokud je/byl agent tajné služby, což více než pravděpodobné, tak i § 329 zneužití pravomoci úřední osoby. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

3.    Kokos st., náčelník okresní expozitury STB pro okres Benešov, tedy vedení STB. Ten pravděpodobně o mě věděl již od 80-tých let minulého století... Otec či příbuzný Davida Kokose. Jako každý příslušník STB by měl být souzen za naplnění skutkové podstatu TČ zneužití pravomoci veřejného činitele, alias úřední osoby, a pravděpodobně i oblíbené TČ STB, tj. vydírání, vyhrožování, útisk, podvody atd. Právě to, že bojuji s TČ bývalých agentů býv. STB prý vadí BIS-mafie hrozně a je to motiv mé likvidace. Může se totiž stát, že budu/měl bych být precedent, protože to co předvádí i ÚSTR je směšné.

4.    Martin Kužela, ochránce Ireny Kočičkové. Takto pojmenovaný člověk mi napsal dopis kde uvedl: „Nech Irenu na pokoji. A pokud přijdeš na policii od krve, stejně ti nebudou věřit, již tě tam znají“. Podobné věci sotva píše mafie, tedy že se zná s policisty – opět tedy vše ukazuje na BIS!!! Podle reality se domnívám, že Kužela (jako <předpokládaný> důležitý článek BIS-mafie) mohl naplnit skutkovou podstatu TČ § 181 TrZák poškození cizích práv, § 184 pomluva, § 168 obchodování s lidmi, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 354 nebezpečné pronásledování a pokud je/byl agent tajné služby, což více než pravděpodobné, tak i § 329 zneužití pravomoci úřední osoby. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

5.    Jaroslav (?) Hala, policista Místního oddělení PČR Praha 1, Bartolomějská ul. 14. Ten vše začal z pohledu kleští, tedy útoku PČR při útoku BIS-mafie. Tento pán je přímo zodpovědný za to, že jsem podlehl realitě, že BIS-mafie a čistá BIS má vše obšancované, tedy státní správu v podobě úředníků, ministerstev, policie a soudů, což se nakonec prokázalo, ale je povinností policie a policistů řešit oběti trestné činnosti, zvláště u útoků mafie!!! Tento policista tedy, domnívám se, že vše na základě korupce, uskutečnil pravý opak. Potom, co jsem v roce 2002 odolával útokům BIS-mafie (i v podobě kriminalizace) tak učinil to, že se postavil za zločince Irenu Kočičkovou, Davida Kokose a Martina Kuželu, kterým udělal právní štít, který byl zamířen na moji právní likvidaci, možná vězení, minimálně zastrašení mocí BIS-mafie. Kdo by také předpokládal, že v roce 2002-3 bude policisty řídit mafie napojená na býv. agenty STB!!! Tento policista mi potom co byl v kontaktu s Irenou Kočičkovou jednoho dne zavolal a sdělil, že Irenu Kočičkovou vydírám!!! Prvotně jsem si myslel, že je to jen někdo z BIS-mafie kdo se za policisty vydává, protože, to jsem ještě tehdy pracoval na solidní pozici analytika Komerční banky (odkud mě na přání BIS-mafie po mobbingu vyhodili!!!), mi do Komerční banky volali členové BIS-mafie, ale jak udávám, útokům jsem odolával!!! Na tomto místě znovu připomínám, že finanční likvidace je to první a základní co BIS-mafie vymyslela a běžela již od roku 1994!!! Při telefonickém rozhovoru jsem mu sdělil, to jsem ještě tenkrát měl sílu, že jsem se ničeho nedopustil a že jsem měl dokonce mafiánku Kočičkovou rád – to jsem netušil nic o BIS-mafii, resp. v době telefonátu jsem začínal teprve tušit. Potom co jsem ho slušně odbyl, mi nějak začal vyhrožovat a sdělil (nepamatuji si přesně), že se mi pomstí (pomsta je základní nástroj BIS-mafie, protože se jedná o pomstichtivé psychopaty, které nezastaví ani vězení = mafie). Za krátkou dobu přišlo předvolání do Bartolomějské. Zvláštní na něm bylo, že číslo jednací vytištěné strojem bylo přeškrtnuto a rukou přepsáno, což je podle mě důkaz machinací ihned při založení mého prošetřování. Když jsem na dohodnutý den chtěl mluvit a vypovídat na jiném oddělení, v Bartolomějské jsem čekal komplot, což se později potvrdilo, tak mě opět PČR poslala do věčných lovišť (bylo to OO PČR Praha 1, ul. Benediktská a protože jsem chtěl já oznámit trestnou činnost službu konající policisté mohli porušit § 329 TrZák, protože odmítli postupovat dle zákona = prý paráda!!!)!!! Když jsem byl na výslechu tak mi řekli, že mají právě zmiňované 3 uživatelské kopie hudebních CD (originály měli cenu cca 700 Kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!) zapůjčené Kočičkové a že mě budou stíhat pro porušení autorského zákona. Nepřímo, když jsem se jich pro změnu vyptával já, padla informace, že je drží BIS!!! Policista Hala, který měl celý spis přidělen, místo aby mě informoval, že se žádný trestný čin nestal mě začal vydírat nějakými hřebíky, že prý jsem chtěl propíchat kola u auta Kočičkové – nevěděl jsem o čem mluví. Na tomto místě je nutné upozornit, že mi BIS-mafie o něco později předvedla v Londýně dvojníka a protože se prý Kočičkovi v Bobošíně nechali nainstalovat kamery na dům, je možné cokoliv, myšleno zfalšované videozáběry (jak se ukázalo později, dvojníci jsou oblíbeným nástrojem BIS-mafie). Protože mě policista Hala nedokázal nijak informovat že věc je skončena, na přímý dotaz mlžil mnoho let, ještě v roce 2009, tak se stalo to, že mě BIS-mafie vydírala tím, že dostanu opakovaně 5 let vězení za to, že budu označen za obchodníka s nelegální hudbou a software (viz na jiném místě v textu), protože již v roce 2003 jsem měl v rukách hudbu a software za statisíce a počet prázdných (či poloprázdných) CD vhodných k vypalování byl stovky (jsou na něm moje DNA a otisky) a dalo by se/dá se na ně umístit software za miliony Kč, kde trestní sazba by byla obrovská (vše by se dalo rozdělit na takřka nekonečný počet caus – „říkám soudruzy, stovky CD prodal stovkám zájemců“)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ještě větší by právě ale byla pokuta a náhrada škody výrobcům software, kde jiné řešení než sebevraždou bych neměl (prosím, půjčte mi tu opakovací brokovnici a ať si Hala otevře okno)!!!!!!!!!!!!!!!!!! To, že jsem měl správný odhad se ukázalo v tom, že mi státní zástupce Městkého státního zastupitelství L. Pták napsal, že jsem „byl stíhán ve věci kopírování a následného rozšiřování plagiátů CD“!!! Tato věta totiž znamenala, že proti mně existují důkazy o pirátských CD a tedy i o možném kopirování a šíření nelegálního software, kdy nikdo nikdy neřešil, že to vše byla zpravodajská hra BIS-mafie a BIS!!! Navíc u policisty Haly bylo patrné, že by mě ještě navíc nejraději stíhal za trestné činy na Ireně Kočičkové samotné (řekl mi větu: „tady máme nějaké vyhrožování a vydírání“… Ireně Kočičkové), tak jak to vymyslela BIS-mafie, tedy pro násilí na ženách. Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že policista Hala mohl naplnit skutkovou podstatu TČ § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 odst. 2 písm. e a odst. 4 písm. a, b a c obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv a § 366 nadržování. <I viz TO z 9.5.2011>. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

6.    JUDr. Ladislav Pták, státní zástupce Městkého státního zastupitelství. Na základě výše uvedeného se domnívám (viz bod Hala a křivé obvinění mě z TČ), že mohl naplnit skutkovou podstatu TČ § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.  <I viz TO z 9.5.2011>

7.    Zapisovatelka Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci č.j. 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011. Tato mladá žena, cca 25 let, porušila zákony a předpisy jaké si jen pro výkon funkce zapisovatelky (poprvé někdy okolo 21.1.2010) představit. Její porušení zákona bylo součástí mé likvidace psychiatry a v blázincích/brutálech. Již při zápisu k jednání č.j. 19L48/2010 projevovala silné náklonosti k personálu PLB tím, že mě okřikovala a na ně se smála na celé kolo a ještě mrkala tak, abych si všiml jejich vzájemného propojení. Tím porušila zákon o nestrannosti soudu. Také šlo o to, že tedy sice umí ovládat tužku a laptop, ale česky větu napsat neumí – jak uvádím, to co zapsala jsem nikdy neřekl. Tím porušila základní povinnost soudu, protože se dá vlastně říci, že jsem se žádné účastnické výpovědi nezůčastnil (to co jsem řekl skončilo ve stoupě a ona si napsala svoje lži) a tedy ona způsobila, že jsem byl „odsouzen“ k trestu pobytu v blázinci/brutálu bez řádného soudu a dokonce tedy de facto bez mojí účasti a možnosti se řádně vyjádřit a obhájit – má podíl na nespravedlivém procesu. Podstatné tedy je, že to co je v usneseních soudu nejsou moje slova a schválně to bylo mafií zapsáno tak, abych vypadal jako hloupý idiot, tedy člověk trpící paranoidní schizofrenií. Byl jsem tak v podstatě souzen v nepřítomnosti, kdy je zakázano zákonem takto soudit, tedy bez možnosti řádné obhajoby!!! Údajně to měla být Veronika Fracková. Typickým problémem je, že takové sympatické mladé krásné mafiánce bude věřit každý policista i soudce a ještě před ní bude panáčkovat, na což právě BIS-mafie SILNĚ VSADILA, TEDY NA ŽENSKÝ FAKTOR (denně potkávám mladé matky s kočárky, které pracují pro BIS-mafii a když se taková rozpláče či vystrčí cokoliv... je vymalováno)!!! Viz LN: „FBI: Chapmanová je prototypem ruského špiona“. Jak přesně je takováto úřednice státní správy propojena s BIS-mafií se mě neptejte, je to tajné (pozn: je patrné, že chyba bude právě i v NBÚ, protože dává prověrky kdejakému zločinci)!!! Na základě uvedených skutečností se domnívám, že zapisovatelka Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci č.j. 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011 mohla naplnit skutkovou podstatu TČ § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 168 odst. 2 písm. e a odst. 4 písm. a, b a c obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv. Zároveň se domnívám, že mohlo dojít i k naplnění skutkové podstaty TČ § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpdobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

8.    Zapisovatel Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci č.j. 19L68/2010. Pro tohoto zapisovatele účastnické výpovědi platí to samé co je uvedenou v předešlém bodě. Ve stručnosti: nadržování jedné straně sporu, nemožnost sdělit soudu svoje názory a informace, manipulace se soudními dokumenty a tedy právě i odvozeně zbavení mé účasti na řádném procesu. Údajně to měl být Michal Robot, přičemž i v tomto soud lže (řekli mi že zapisovatel byl sám, a je vidět jaký tam je bordel!!! S nadsázkou lze říci, že Kafka v Procesu popsal „slabý odvar“!!! Navíc 24.11.2011 když jsem se ptal byli ještě na lince 251442500 arogantní a namyšlení... to je typické, jak jsem zjistil, jen co získá podobný neseriózní člověk místo ve státní správě začne být namyšlený, protože nefungují kontrolní mechanismy!!!), protože u zápisu byli dva – jestli ten druhý mafián byla Franková nevím, ale právě asi ano. Na základě uvedených skutečností se domnívám, že zapisovatel Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci č.j. 19L68/2010 mohl naplnit skutkovou podstatu TČ § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 168 odst. 2 písm. e a odst. 4 písm. a, b a c obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv. Zároveň se domnívám, že mohlo dojít i k naplnění skutkové podstaty TČ § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

9.    JUDr. Blanka Řízková. BIS-mafií zkorumpovaná či zmanipulovaná soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8. Ta mi pěkně zničila život... opakovaně totiž ve věcech o přípustnosti zadržování v blázinci/brutálu provedla nespravedlivé a nezákonné procesy. Jedná se o č.j. 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011. Protože použila stejný mechanismus manipulace mohu to popsat najednou. (1) Opakovaně dala za pravdu jen jedné straně sporu a to lékařům a moje námitky vůbec nevzala v potaz čímž opakovaně způsobila porušení zákona a domnívám se, že mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv s tím, že sotva tak učinila jen tak o své vůli opakovaně a tedy je i podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 353 nebezpečné vyhrožování. (2) Přestože rozhodovala jen o přípustnosti umístění do blázince/brutálu, tj. dle § 23 odst. 4 Zák. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu uvedla ihned také ve výroku, že trpím paranoidní schizofrenií (poruchou s bludy) což není pravda. Opět porušila zákon, jak je uvedeno v bodě (1). (3) U všech lidí ze soudu a všech soudců je také patrné, že mě nepřímo vyhrožují těžkou újmou na zdraví a celkovou likvidací života v mnoha oblastech právě tím, že mě lživě označují za paranoidního schizofrenika, protože člověk s takovouto klasifikací nemá nárok na řádný, solidní, úspěšný, zdravý, pozitivní atd. život = člověk s paranodiní schizofrenií je bytost, která přežívá více než na okraji společnosti a většinou předčasně umírá (různým způsobem)!!!!!!!!!!!!!!!!!! (4) Někdo, netvrdím že přímo soudkyně, totálně zmanipuloval všechny moje 3 účastnické výpovědi ve všech 3 procesech. Opět důvodné podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle § 329 TrZák, § 331, § 332 či § 333 a § 335, spolu s § 361. To co je uváděno v usnesení jako moje účastnická výpověď jsem nikdy takto neřekl – vše je proto, abych vypadal jako imbecilní blbec, protože výpověď obsahuje věty, které nedávají po gramatické stránce smysl. To je proto, že poruchy v komunikaci jsou jedním z indikátorů psychického onemocnění a tak to vypadá na závazných dokumentech soudu, že jsem skutečně psychopat !!! ß skvělé, mohu za to poděkovat nečinnosti orgánů činných v trestním řízení (hlavně NSZ a IMV/IPČR). Chci vidět, jak bude toto napraveno a žádám o to!!! Zároveň je snad již patrné, že sotva bude obyčejná mafie korumpovat soudce – opět to ukazuje na BIS!!! (5) Přestože soudkyně rozhodovala dle § 23 odst. 4 Zák. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu, tak si již nijak nezjistila, že jsem zákonný důvod (toto ustanovení) pro zadržení (pro nedobrovolnou hospitalizaci) v blázinci/brutále nesplňoval a nenaplňoval (nevykazoval jsem známky duševní choroby a nebyl jsem nebezpečný sobě ani svému okolí!!!). Právě proto vzniká důvodné podezření, že byla instruována (zmanipulována či zkorumpována) BIS-mafií, aby mě nechala zavřít do blázince bez ohledu na realitu – BIS-mafie používá zavírání do blázinců jako donucovací prostředek k vytváření poslušnosti BIS-mafii. Pochopitelně, kdo zažil pobyt v blázinci pak udělá pro BIS-mafii cokoliv jen aby ho tam nezavřeli znovu – je to taková neo-fašistická metoda s koncentračním táborem… <Jak moje psaní na počítači hovada z BIS sledují je patrné nyní – k domu rodičů přijela mrazící dodávka spol. Nowaco 3A5 4858, kterou očividně poslali hovada z BIS – je to symbolická výhrůžka, že mě za napsání výše uvedeného odstavce BIS zabije… typické!!!>

U zkorumpovaných či zmanipulovaných soudců je obecně jeden velký problém a tím je to, že BIS-mafie naznačuje, že při jakémkoliv řízení dokáží soudce zmanipulovat proti mně, z čehož mám velký strach – dosavadní realita od roku 2010 to potvrzuje, tedy že se jim to zatím vždy povedlo (tj. v 6 procesech zmanipulovali či zkorumpovali 10 soudců!!!)!!! Vše totiž naznačuje, že se budu muset o svá práva soudit v nejednom případě a to by pak znamenalo můj konec. Žádám tedy o co nejpřísnější potrestání zmanipulovaných a zkorumpovaných soudců, kde nesmí obstát argument, že nejsou pro kontakty s mafií důkazy. Vlastní usnesení a celé procesy jsou důkazem, že byli ovlivněni a tedy je nutno brát v potaz (ostatně jako u všech) i nepřímé důkazy, plynoucí z vlastní reality!!! Také platí fakt, že když BIS-mafie se nebála zkorumpovat či zmanipulovat soudce, nebojí se zmanipulovat proti mně kohokoliv!!! Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

10. JUDr. Ivo Kyselka. Soudce Městského soudu v Praze, měl být údajně soudcem senátu odvolacího soudu ve věci č.j. 19L68/2010 u Obvodního soudu pro Prahu 8. Protože jsem usnesení odovolacího soudu nedostal, někde se ztratilo, nevím číslo jednací u MěS, což je ale irelevantní.

U tohoto soudce je porušení zákona podobné jako v  odstavci o soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 8 (bod. č. 9) a v odstavcích o ostatních soudích Městkého soudu v Praze. Lze také dodat, že mě jako poškozenému je jedno, zda soudci porušili zákon kvůli své hlouposti a lemplovství (to bych u soudců nepředpokládal), nebo právě kvůli stykům s BIS-mafií, kdy je možné, že 7 inteligentních lidí (!!!) je jen hloupých, ale je to vůbec možné (proč tam tedy jsou – domnívám se tedy, že je nějak BIS-mafie ovlivnila)!!! Tento soudce tím, že vůbec nereagoval na moje námitky a ani mě vůbec nevyslechl, tak mi odebral veškerou možnost se řádně hájit – všichni soudci provedli nespravedlivý proces a justiční omyl. Bohužel platí i to, že BIS-mafií byl nějak zmanipulován i zastupující ex-offo advokát, který mi řekl, že je jedno k jakému číslu jednacímu se vyjádřím, že půjde stejně o jeden odvolací proces – proto jsem odvolání, co jsem ještě sám napsal, označil k č.j. 19L68/2010 a ne i k 19L48/2010, ale ono to právě stejně bylo jedno, jako kdybych nic nenapsal a vůbec se neodvolal!!! Protože i tento soudce tak provedl nespravedlivý proces (a domnívám se, že to nebylo jen z jeho hlavy), domnívám se, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv, § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

I pro tohoto člověka platí stejné porušení zákona jako u ostatních soudců, resp. obdoba. U procesu k č.j. 19L68/2010 jsem navíc v odvolání Městkému soudu v Praze napsal v čem je lež soudu prvního stupně, na což se soudce z vysoka vykašlal. Protože i tento soudce tak provedl totálně a fatálně nespravedlivý proces, domnívám se, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv, § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

11. JUDr. Olga Bojová. Soudkyně Městského soudu v Praze, měla být údajně soudkyní senátu odvolacího soudu ve věci č.j. 19L68/2010 u Obvodního soudu pro Prahu 8. Protože jsem usnesení odovolacího soudu nedostal, někde se ztratilo, nevím číslo jednací u MěS, což je ale irelevantní. I pro tohoto člověka platí stejné porušení zákona jako u ostatních soudců, resp. obdoba. U procesu k č.j. 19L68/2010 jsem navíc v odvolání Městkému soudu v Praze napsal v čem je lež soudu prvního stupně, na což se soudkyně z vysoka vykašlala. Protože i tato soudkyně tak provedla totálně a fatálně nespravedlivý proces, domnívám se, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv, § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

12. JUDr. Eva Selková. Soudkyně Městského soudu v Praze, měla být údajně soudkyní senátu odvolacího soudu ve věci č.j. 19L68/2010 u Obvodního soudu pro Prahu 8. Protože jsem usnesení odovolacího soudu nedostal, někde se ztratilo, nevím číslo jednací u MěS, což je ale irelevantní. I pro tohoto člověka platí stejné porušení zákona jako u ostatních soudců, resp. obdoba. U procesu k č.j. 19L68/2010 jsem navíc v odvolání Městkému soudu v Praze napsal v čem je lež soudu prvního stupně, na což se soudkyně z vysoka vykašlala. Protože i tato soudkyně tak provedla totálně a fatálně nespravedlivý proces, domnívám se, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv, § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

13. JUDr. Jiří Volha. Soudce Městského soudu v Praze. U tohoto člověka je porušení zákona podobné jako v odstavci o soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 8 (bod. č. 9). Jedná se o to, že v rámci odvolacího řízení ve věci Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. 19L1448/2011, u Městského soudu v Praze označeno jako č.j. 39Co188/2011-03, došlo ke stejným principům porušení mého práva na spravedlivý proces. Soudce mě dokonce nevyslechl a jen tupě opsal odůvodnění soudu prvního stupně. V usnesení není vůbec uvedeno, že bych v době zavření do blázince/brutálu naplňoval ustanovení § 23 odst. 4 Zák. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu a hlavně to není nijak dokázáno a vše se cyklicky a rekurzivně odvolává jen na zkorumpované lékaře a tím je dán rozpor v mých občanských a lidských právech, protože tak je jedna strana sporu považována za automaticky správnou a já jako druhá strana sporu za automaticky nesprávnou a lživou!!! Soudce tedy porušil zákon pro jednání soudce v komplexním přístupu, protože vlastně ignoroval vše co je předepsáno zákonem pro spravedlivý proces a je důvodné podezření se domnívat, že to mohlo být způsobeno korupcí. Na druhou stranu, pokud to je způsobeno jen jeho blbostí nemá tam jednak co dělat, ale podstatné je že musí nést trestně-právní následky za svoje selhání. Podle toho co se dělo na Obvodním soudu pro Prahu 8 je možné se domnívat, že BIS-mafie má kontakty i na Městském soudu v Praze <viz http://www.spionazni-technika.cz/hodinky-s-ir-kamerou-1920x1080-8gb-292.html, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pospisil-Soudce-zrejme-porusil-zakon-kdyz-povolil-sledovani-200621, http://www.lidovky.cz/soudce-povolil-odposlech-pospisil-porusil-zakon-fb9-/ln_domov.asp?c=A110620_155043_ln_domov_ogo, [ABL, a tedy i skrz Bártu napojení na Věci veřejné {VV}, jsem kritizoval za jejich podivné až nelegální praktiky] http://zpravy.idnes.cz/spionazni-hry-vita-barty-cesky-james-bond-vabi-do-vv-i-novinare-p74-/domaci.aspx?c=A100612_080711_domaci_jw, http://zpravy.idnes.cz/mas-penize-soudci-z-litomeric-vraceli-za-uplatek-ridicaky-i-svobodu-1p5-/krimi.aspx?c=A111107_185229_usti-zpravy_alh, http://zpravy.idnes.cz/soudce-kucera-prisel-o-talar-ovlivnoval-kauzu-cunek-rekl-karny-senat-1jq-/krimi.aspx?c=A100907_074008_krimi_cen>. Co je to pro tajnou službu kontaktovat 3 soudce... nic, denní chleba!!! Pro výše uvedené se domnívám, že soudce mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv s tím, že sotva tak učinil jen tak o své vůli a tedy je i podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání.

Upozorňuji vás také, že v blázinci/brutále žádný dopis nepošlete protože vám nedají ani tužku, ani papír ani známku a tedy nemáte žádnou šanci se dovolat svých zákonných práv v podobě občanských a lidských práv každého (to právě tam neplatí) občana. Nakonec, i když tedy něco napíšete, můžete akorát to hodit z okna a skočit za tím – doporučuji na vyzkoušení panu Volhovi, protože aplikace § 329 odst. 3 s trestní sazbou 12 let by měla být jen část jeho TČ.. ale třeba je silný a 12 let mezi recidivisty mu nebude dělat problém. Pak se může jít do Bohnic mezi pavilony pást na trávě, v zimě bude určitě nadšen!!! Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

14. JUDr. Olga Pavlová, Městský soud v Praze. I pro ni, byla soudcem ve stejné věci jako soudce Volha (č.j. 39Co188/2011-03 u Městského soudu v Praze), platí to co je ve výše uvedeném bodu. Pro výše uvedené se tedy domnívám, že soudkyně mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv s tím, že sotva tak učinila jen tak o své vůli a tedy je i podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

15. JUDr. Miluše Rusáková, Městský soud v Praze. Byla soudcem ve stejné věci jako soudce Volha  a soudkyně Pavlová (č.j. 39Co188/2011-03 u Městského soudu v Praze). Pro výše uvedené skutečnosti, i v předchozích bodech, se tedy také domnívám, že soudkyně mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 366 nadržování, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv s tím, že sotva tak učinila jen tak o své vůli a tedy je i podezření na naplnění skutkové podstaty TČ dle § 331 přijetí úplatku, § 332 podplácení či § 333 nepřímé úplatkářství, spolu s pravděpodobným porušením ustanovení § 335 zasahování do nezávislosti soudu, § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 175 vydírání. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

16. JUDr. Miroslav Sloup. Sídlo Harfa 17, Praha 9. Problém je ale také v tom, že ani ex-offo advokátka ve věci 39Co188/2011-03 MěsS v Praze právě neodvedla dobrou práci... a ex-offo advokát Miroslav Sloup ve věci č.j. 19L48/2010 a 19L68/2010 Obvodního soudu pro Prahu 8 byl o dost horší. Když jsem s ním hovořil, se neustále na něco vymlouval a choval se podivně a nakonec odmítl spolupracovat zcela – právě takto se chovají inteligentní lidé, kterým BIS-mafie naznačí či je požádá, aby působili proti mně. To pak dělají drobná opomenutí, jednají neseriózně, nedodržují dohodnuté apod. To právě dělal Sloup a je možné se domnívat, že se s BIS-mafií zapletl (§ 177 TrZák útisk, § 366 nadržování, § 181 poškození cizích práv a § 361 TrZák  účast na organizované zločinecké skupině). Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

17. Posádka sanitky (dva mohutní muži), která mě v roce 2003 (letní měsíce) odvezla násilím do Psychiatrické léčebny Bohnice (PLB), přestože neměli žádný lékařský ani právní důvod, mě zastrašovali (co jiného to bylo) tím, že mě zavřou do blázince, protože to tak již v roce 2003 vymyslela BIS-mafie (BIS). Přestože jsem nebyl nebezpečný sobě ani svému okolí odvezli mě do blázince (PL Bohnice) a mně došlo, že musím BIS-mafii ve všem vyjít vstříc, nebo mě zavřou do blázince/brutálu – což nakonec stejně zrealizovali, i se zmanipulovanými zahraničními pobyty (již 4x a já nemám šanci se bránit, protože dementní a zkorumpovaní soudci se již cyklicky odvolávají na to, že jsem již zavřený v blázinci byl a nezkoumají, při porušení zákona, realitu)!!! Vše se odehrálo tak, že realitní makléřka RK King, Vodičkova 5, Praha 1 (kde jsme jednali o prodeji pozemků parc.č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice, což bylo výpalné za to, že mě BIS-mafie nechá napokoji) nějak (nejspíš – přestože je vše jisté, tedy „nakupování“ nových členů BIS-mafií denně, musím napsat,že tato žena byla na BIS-mafii napojena jen nejspíše, nemám totiž důkazy o tom co je tajné!!! ß Pochopitelně) nejspíše napojená na BIS-mafii přišla s tím, aby mě odvezli do blázince. Má bývalá manželka, s kterou jsem se rozvedl pro její nízký zájem o mě a nízkou inteligenci, na tuto zpravodajskou hru tenkrát právě přistoupila. Pravda, ona stejně nemohla nic činit, protože posádka sanitky byla instruována BIS-mafií aby postupovali nekompromisně a tedy nereagovali na jakékoliv výzvy, aby svého porušování zákona!!! Vše mělo být jako impuls k prodeji pozemku v Řevnicích, což bylo výpalné za to, že mě BIS-mafie nechá na pokoji. Domnívám se, že tito muži mohli naplnit skutkovou podstatu TČ § 175 TrZák vydírání, § 171 omezení osobní svobody, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv, § 146 ublížení na zdraví a § 168 obchodování s lidmi či ještě § 177 útisk a také § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 353 nebezpečné vyhrožování. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tito lidé svou činností mě měli zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

18. Lékařka příjmu PLB, která nezákonně a v rozporu se zákonem a mým zdravotním stavem rozhodla o mém převozu do Psychiatrické léčebny právě v létě 2003, jako následné situace po zadržení v realitní kanceláři King (kde jsme jednali o prodeji pozemků 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice) – viz předchozí bod. Podstatné je, že BIS-mafie vymyslela takový trik hodný Mengeleho… lékařka mi poškodila zdraví tím, že mi nařídila dát injekci, ale podstatné je to co bylo v injekci. Byla tam totiž látka, která zásadně zvyšovala nervozitu – nemohl jsem udržet po injekci končetiny v klidu a motala se mi hlava, jako kdybych byl ožralý či zdrogovaný. To vymyslela BIS-mafie proto, aby mě zavřeli do psychiatrické léčebny, protože pokud je člověk nervozní lékaři, kteří nemají absolutně žádnou kontrolu a BIS-mafie jim může nařídit co chce, tak lékaři automaticky usoudí, že člověk trpí psychickou poruchou. Vše mělo být jako impuls k prodeji pozemku v Řevnicích, což bylo výpalné za to, že mě BIS-mafie nechá na pokoji. Domnívám se, že lékařka mohla naplnit skutkovou podstatu TČ § 175 TrZák vydírání, § 171 omezení osobní svobody, § 146 ublížení na zdraví, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv a § 168 obchodování s lidmi či ještě § 177 útisk a také § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a § 353 nebezpečné vyhrožování. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

19. Ivan Perník, náměstek ÚOOZ. Přestože tento policista má dostatek informací o trestné činnosti BIS-mafie nic na moji obranu neudělal a tak mě fakticky vydal na pospas BIS-mafii. Informace má již od léta roku 2010, kdy obdržel první komplexní e-maily s trestním oznámením. I u tohoto policisty se projevovala typická lemplovost policistů – oni totiž v rozporu se zákonem u mě trvají, abych informace pro trestní oznámení podal pouze písemně (či osobně do protokolu), což je v rozporu s ustanoveními § 10 a § 69 Zák. 273/2008 o Policii České republiky (pravda, chaosu napomáhá ustanovení trestního řádu nutnost podat trestní oznámení písemně, kde legislativci zaspali dobu a o e-mailu neuvažují)!!! Protože Perník postupoval a postupuje v rozporu se zákony, kdy tak nepřímo a odvozeně zlegalizoval trestnou činnost BIS-mafie, mohl se dopustit porušení ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 obchodování s lidmi, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv a § 175 vydírání. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Jestli Perník porušil zákon protože je jen hloupý či je zkorumpovaný či zmanipulovaný BIS-mafií je pak jedno…

20. Verta, operační ÚOOZ Praha (spadá po ředitelství ÚOOZ). Mertové jsou tam prý ale dva, ale když se Merty zeptám na křestní jméno, odmítne mi jej dá – to se musí dohledat dle záznamníků a odposlechů. S panem Mertou je podobné jako s „jeho“ náměstkem. Přestože jsem s Mertou mluvil mnokrát a byl upozorněn, že ÚOOZ má řadu dokumentů a telefonních sdělení o trestné činnosti BIS-mafie, Verta se mi vysmál, že se nic nestalo… že prý plácám bludy a že se mám jít léčit do blázince – no právě!!!!!!!!!!!!!!!!!! Protože Verta postupoval a postupuje v rozporu se zákony, kdy tak nepřímo a odvozeně zlegalizoval trestnou činnost BIS-mafie, mohl se dopustit porušení ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 obchodování s lidmi, § 184 pomluva, § 181 poškození cizích práv a § 175 vydírání. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Jestli Verta porušil zákon protože je jen hloupý či je zkorumpovaný či zmanipulovaný BIS-mafií je pak jedno…

21. npor. Bc. Jiří Třask z OO PČR Řevnice. Tento policista, aniž by se ráčil seznámil s realitou <právě při zápisu projelo hovado BIS-mafie, 6.1.2012 v 10:04, se zelenou starou Škodovkou, což symbolicky znamená škoda, máš Jedisi smůlu… my mafie tě zničíme>, napsal, že při prodeji pozemku v Řevnici vydírání a nebepečné vyhrožování a další nátlakové akce nenastaly. Je vidět, že v policii mohou pracovat lidi, kteří s klidem lžou do policejního zápisu. Vydírání a vyhrožování bylo jediným důvodem proč jsem zaplatil 3.300.000 Kč v ceně pozemku (Řevnice) jako vypalné BIS-mafii, aby mě nechala na pokoji. Domnívám se, že policista mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

22. Pracovnice MZV – konzulka konzulátu ČR na Slovensku v Bratislavě (pravděpodobně Lenka Výborná – jméno nemohu ověřit). Konzulka mi odmítla pomoct, když mě nezákonně a neoprávněně zadržovali v blázinci/brutálu v Bratislavě (od 14.4.2010 do 18.8.2010). Přestože jsem ji osobně telefonicky požádal (a následně i matka) o to, aby mě pomohla tak, aby mě slovenská strana propustila z blázince/brutálu, odmíta to, čímž porušila ustanovení Vídeňské úmluvy o pomoci konzulátů občanovi v nouzi. Dokonce si vymyslela, že jsem ji vyhrožoval. Podle toho jak jednala se domnívám, že byla instruována BIS-mafií, možná cestou „čisté“ BIS či ÚZSI tak, aby mně nepomohla. Podle všeho se tedy domnívám, že mohla porušit ustanovení u TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv a § 184 pomluva. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni.

23. Pracovnice MZV – konzulka konzulátu ČR v Rakousku ve Vídni (pravděpodobně Zuzana Destruktová – jméno nemám kde ověřit). Na konzulátu ve Vídni byla situace stejná jako v Bratislavě. Konzulka mi odmítla jakkoliv pomoc z blázince/brutálu Vídeň (9.-10.3.2011 – 22.4. – 1.7.2011; později mě zavřeli do blázince v Praze PLB a PLB) a tak porušila Víděňskou úmluvu. Opět, stejně jako v Bratislavě, si konzulka z Vídně vymyslela, že jsem byl na ní nějaký sprostý a arogantní. Opět to také vypadalo, že byla instruována BIS-mafií, asi cestou „čisté“ BIS či ÚZSI, aby mi nepomohla. Podle všeho se tedy domnívám, že mohla porušit ustanovení u TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv a § 184 pomluva. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni.

24. Pracovnice a pracovníci ústředny ministerstva vnitra – zaměstnanci České pošty. Kdo přesně bude patrné, když si vážení přečtete nesmyslné udání pro smyšlené narušování občanského soužití, kteří tito na mě podali někde v Ostravě (nemohu o něj požádat, protože bych jistě dostal pokutu, a o to jde, a jak neustále píši nemám ani korunu). Když jsem byl v zahraničí (ve Španělsku, UK, Švýcarsku, Francii, Slovensku, Belgii a Rakousku) potřeboval jsem pomoc od české policie, minimálně aby začala vyšetřovat a zatýkat vedení BIS-mafie, které proti mně objednávalo další členy v zahraničí (i v zahraničí, v uvedených zemích, na mě útočili členi BIS-mafie). Mně šlo tedy o to, aby bylo paralizováno vedení BIS-mafie v České republice. Zaměstnanci ústředny MV, evidentně poučeni BIS-mafií, pak prováděli to, že mě přepojovali na jiná místa než jsem chtěl, přepojovali mě do prázdných kanceláří, a někdy linku vůbec nepřepojili a vůbec provokovali urážlivými řečmi. Aby toho nebylo dost, dokonce se na mě skupinově dohodli a podali na mě vykonstruovanou stížnost pro narušování občanského soužití. Jediné co jsem učinil, tak jsem jim několikrát řekl, že mě špatně přepojili, přičemž oni toto vzali jako osobní útok, protože neustále tvrdili, že mě přepojili správně. <I teď, při zápisu dne 10.12.2011 v 11:08 a okolo, mi vyhrožují hovada BIS-mafie, protože jezdí v autech okolo domu rodičů… chtějí mě zastrašit, abych toto nepsal, což jsem již ale psal.> Teoreticky je možné, že spojení softwarově odkláněla „čistá“ BIS (např. když jsem chtěl spojit ÚOOZ v Praze, spojili mi údržbáře někde v Ostravě), což ale zaměstnance MV neoprávnělo být drzí a neřešit tuto situaci technicky – tedy jako závadu ústředny, protože bylo jejich povinností tuto nefunkčnost vyšetřit. I jejich vedoucí, Kokinová (jméno přesně nevím), odmítla jejich selhání jakkoliv řešit.

Podání pro porušování občanského soužití těmito grázli BIS-mafie má ještě jeden efekt – pokud by BIS-mafie zmanipulovala vyšetřujícího úředníka, tak bych dostal pokutu a dále by to zvětšilo moje vyhlídky být okamžitě bezdomovec, a o to jde BIS-mafii nyní především!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na základě uvedených skutečností se domnívám, že pracovníci České pošty na ústředně ministerstva vnitra mohli naplnit ustanovení § 353 TrZák nebezpečné vyhrožování, § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 345 křivé obvinění, § 184 pomluva a § 181 poškození cizích práv. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

25. Notářka Irena Kladivová, Na Perštýně 5, Praha 1. Jak je uvedeno v textu, notářka lživě prohlásila, že jsme (pod vydíráním – to policie nechápe!!!) před ní uzavřeli kupní smlouvu, kterou jsme měli prodat pozemky parc.č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice manželům Jiřímu a Dagmar Skvělým, bytem Pod pramenem 16, Praha 4, protože nikdy jsme notářku nenavštívili (tedy alespoň já) a nikdy jsme neučinili zápis a podpis do notářské knihy a už vůbec jsme Kladivovou nikdy neviděli. Celé je to podvod BIS-mafie, protože základním smyslem bylo tak získat majetkovým převodem výpalné. Jak je uvedeno v textu, mělo se jednat o výpalné za to (1) že nebudu trestně stíhán v křivém obvinění Irenou Kočičkovou za pirátská CD a obtěžování žen, (2) že mě nechají vůbec žít, taková pojistka na život (toto obsahuje více faktorů – viz v textu). Ná základě uvedené reality se domnívám, že notářka mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 209 TrZák podvod (se škodou 3.300.000 Kč, resp. 12.000.000 Kč v příčinné souvislosti), § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 180 neoprávněné nákladání s osobními údaji a § 181 poškození cizích práv, vše v souvislosti s porušením ustanovení § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání a § 353 nebezpečné vyhrožování. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

Celou záležitost jsem podrobně neoznámil dříve, protože BIS-mafie mi totiž denně vyhrožovala a vyhrožuje, že pokud oznámím cokoliv policii či státnímu zastupitelství zlikvidují mě… přesto jsem nástin trestné činnosti oznámil v roce 2002-3 NSZ a IMV/IPČR, kteří ale nic nešetřili!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26. Manželé Jiří a Dagmar Skvělí, bytem Pod pramenem 16, Praha 4. Domnívám se, že tito lidé byli ve skutečnosti bílími koňmi BIS-mafie. Podstatné je, že za cenu o 3.300.000 Kč koupili pod reálnou cenou naše pozemky parc.č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice a tedy nám způsobili škodu v této výši tím, že nezaplatili tržní cenu cca 4.000.000 Kč. Úhrnná škoda 12.000.000 Kč vznikla tím, že jsme nemohli postavit na předmětných pozemcích vilu, kde po odečtení nákladů by nám zbylo právě 12 milionů Kč v majetku po prodeji (cena nemovitosti by byla okolo 15.000.000 Kč, možná více). Jak je uvedeno v textu vše souvisí s vydírání a dalšími zločinnými akcemi BIS-mafie… již nebudu znovu popisovat, jen je třeba (opět) pochopit, že se jednalo o desítky výhrůžek denně, což by obyčejná mafie nebyla schopna zrealizovat <tedy obrovský tlak při selhání NSZ a IMV/IPČR!!!> – viz i TO ze dne 9.5.2011!!! Mafie mě donutila tyto pozemky prodat, protože požadovali výpalné za ochranu… že mě nechají žít, že mě nezabijí, že nepůjdu do vězení, že budu mít práci, že mě nezavřou do blázince, že mě nezbaví svéprávnosti atd. – výhrůžky, ale i vlastní destrukční akce, se dotýkají všech oblastí mého zcela zničeného života!!!

Ná základě uvedené reality se domnívám, že kupující mohli naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 209 TrZák podvod (se škodou 3.300.000 Kč, resp. 12.000.000 Kč v příčinné souvislosti), § 361 účast na organizované zločinecké skupině, § 180 neoprávněné nákladání s osobními údaji a § 181 poškození cizích práv, vše v souvislosti s porušením ustanovení § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání a § 353 nebezpečné vyhrožování.

27. Policisté MO PČR Praha 1 v Krakovské ulici. Tam se jednalo o cca 7-9 osob. Tito policisté se dopustili porušení zákona tím, že mě 18.11.2009 odtáhli do Psychiatrické léčebny Bohnice místo toho, aby začali řešit trestnou činnost BIS-mafie. Šlo o to, že o řadových policistech jsem si nedělal žádné iluze, ale protože útoky (při cestě z knihovny v Praze do bytu na Praze 10, Mouriho ul.) byly nesnesitelné (výhrůžky smrtí, finanční likvidací atd. – viz výhrůžky), dovolil jsem si cestou navštívit nejbližší policejní služebnu. To co se dělo mě opravdu překvapilo a hlavně poškodilo. Když jsem přítomné odpolední směně (v cca 17:30) začal vysvětlovat, že mě pronásleduje BIS-mafie a že základ souvisí i s STB, začal být člen směny (muž a žena) agresivní a nervozní. Pak řekl, že musí nechat rozhodnout velícího důstojníka. To již bylo patrné, že informace obdržela BIS-mafie a „čistá“ BIS a agenti začali doslova létat po chodbě policie… no comment!!! Tehdy bylo právě patrné, že policii agenti BISky doslova zaměstnávají – což je porušení zákonů!!! Potom co se BIS evidentně radila co se mnou, tedy že by se mi náhodou podařilo podat trestní oznámení na BIS-mafii, tak vymysleli, že mě nechají zavřít do blázince, aby mě odstrašili od kontaktů s policií. Ještě jsem stačil směně říct, že chci mluvit s důstojníkem ÚOOZ. Pak ale přišla 3 další hovada a řekla, že mě povezou na přezkoumání způsobilosti, zda jsem způsobilý pro výpověď do protokolu. Já blbec jim uvěřil a netušil, že mě vezou do blázince. Již při jízdě přecpaným centrem Prahy bylo patrné, že hovada z BIS-mafie chodí okolo auta policie a jsou vysmátí jak mě dostali – řekl jsem policistům, že okolo auta se pohybuje stejná mafie, ale ti se mi vysmáli – již evidentně měli své instrukce od BIS-mafie. Když mě dovezli do nemocnice Na Bulovce netušil jsem co ještě sehraje BIS-mafie. Byl tam totiž člen, který mě měl nahlodat, protože řval „já jsem se přiznal, tak o co vám jde“… tím měla BIS-mafie na mysli to, že jsem obětí kriminalizace a bude lepší, když se přiznám k něčemu co jsem nespáchal, a že oni se tak se mnou vyrovnají. Aby mě policisté znervoznili, vozili mě po Praze s tím, že zabloudili – podstatné bylo, že v severní části Prahy projeli a zastavili u nějaké sportovní střelnice (výhrůžka zastřelením) kdy okolo viditelně projížděl Opel (symbol pro Davida Kokose, „krále“ BIS-mafie). Když jsme přijeli do Psychiatrické léčebny Bohnice, ještě stačila BIS-mafie v areálu přistrčit Hyundai, což je další symbol pro Davida Kokose. Nakonec mě odvezli na příjem, kde mi lékařka zkorumpovaná a zmanipulovaná BIS-mafií oznámila, že mě budou hospitalizovat… spadla klec!!! Policisté tedy na přání BIS-mafie lhali, že jsem splňoval ustanovení zákona pro zavření do blázince… Na základě uvedených skutečností se domnívám, že policisté (7-9 osob z odpolední směny 18.11.2009) MO PČR Praha 1 v ulici Krakovské mohli naplnit skutkovou podstatu TČ v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 177 útisk, § 175 vydírání, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tito lidé svou činností mě měli zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tyto), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

28. Lékař nemocnice Na Bulovce. Policie z Krakovské ulice mě odvezla (18.11.2009) na Bulovku, kde prý lékař přezkoumá zda jsem schopen výslechu (viz předchozí bod a v textu) potom, co jsem navštívil MO PČR v Krakovské ul. v Praze 1. Já blbec jsem nepochopil, že je to lež, že již BIS-mafie rozhodla, že mě nechají zavřít do blázince!!!!!!!!!!!!!!!!!! Doktorovi jsem po pravdě sdělil, že jsem pronásledován mafií. Protože ale měl evidentně instrukce od BIS-mafie poslal mě do blázince. Tímto tedy se domnívám, že mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu a § 175 vydírání. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

29. Lékařka příjmu Psychiatrické léčebny Bohnice co měla službu 18.11.2009 večer (jméno neznám). Potom co mě policie z MO PČR v Krakovské ulici odvezla do ústavu, rozhodovala večer lékařka co měla službu o mém vzetí do blázince/brutálu. Přestože jsem nesplňoval ustanovení § 23 odst. 4 písm b) byl jsem do blázince zavřen. V ustanovení se píše, že pro léčebné úkony bez souhlasu nemocného osoba musí jevit známky duševní choroby a ohrožuje sebe a okolí – to jsem v žádném případě nenaplňoval. Podle toho co se dělo na služebně PČR v Krakovské vše bylo dopředu rozhodnuto BIS-mafií asi skrz „čistou“ BIS, tedy že budu pro výstrahu zavřen do blázince. Do blázinců mě BIS-mafie nechává, při porušování zákonů, zavírat, abych pochopil jejich moc a přestal se bránit a nejlépe abych spáchal sebevraždu (i to je evidentně jejich cíl). Lékařka tedy porušila moje občanská a lidská práva a porušila vše co porušit mohla. Jediné co ji zajímalo bylo to, jak mě nechá zavřít do blázince/brutálu!!! Na základě reality se tedy domnívám, že lékařka mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

30. Zločinu se dopustili i slovenští policisté, protože mě nechali zavřít do blázince v Bratislavě. Podstatné je, že než mě zavřeli, pohybovali se okolo členi BIS-mafie a tedy se domnívám, že na slovenské policii někdo o mně lživě informoval. Došlo totiž asi k situaci, kdy asi Slováci obdrželi od české tajné služby lživé informace o tom, že trpím paranoidní schizofrenií a to linkou BIS-mafie à BIS à ÚZSI à slovenské úřady à slovenská policie à slovenská zdravotní služba. Když jsem jim totiž oznámil, po dalších útocích, že mám problémy s mafií, tak mě ihned zavřeli do cely. To způsobilo, že místo toho aby mi slovenská policie pomohla od útoků BIS-mafie (např. mě chtěli v Bratislavě vytlačit dodávkou do řeky), tak mě považovala za člověka co si vymýšlí. Protože se jedná o slovenské státní příslušníky nemá smysl psát konkrétní právní kvalifikaci, ale opět by se jednalo (jako u policistů z Krakovské ul. v Praze 1) o zneužití pravomoci úřední osoby, poškození cizích práv, křivá výpověď, útisk atd. Žádám ale, aby stíhání bylo předáno k šetření.

31. TČ se dopustili i slovenští lékaři, kteří mě nechali zadržovat v bratilavském blázinci/brutále od 14.4.2010 do 18.8.2010 - 1. TČ spáchala bratislavská lékařka mně neznámé nemocnice kam mě slovenští policisté převezli. Aniž by cokoliv zkoumala, ihned mi vpálila, že trpím paranoidní schizofrenií, což právě vypadalo, že obdržela lživé informace od české tajné služby… hlavně se mě neptejte, jak si tajné služby různých států předávají informace, ale určitě je to snadný postup. Protože tedy „čistá“ BIS a ÚZSI díky BIS-mafii eviduje lživé dokumenty o mé domnělé psychické poruše, tak je evidentně, aby mě v zahraničí znemožnila, tyto lži šíří!!!!!!!!!!!!!!!!!! V tom je to právě pro mě likvidační… lékařka tedy evidentně poslechla tajné služby a způsobila mi nevýdané utrpení. Kdybych neměl spásnou myšlenku o tom, že se nechám přeložit do jiné nemocnice, jsem ve slovesnkém blázinci doposud!!! 2. TČ spáchali lékaři a personál blázince/brutálu, kde mě nezákonně zadržovali přes 100 dní. Znovu opakuji, že celé zadržení ve slovenském blázinci/brutále byl důsledkem zpravodajských her BIS a ÚZSI, které si toto evidentně objednali u slovenské tajné služby, protože Slovákům řekli, že jsem nebezpečný!!! Navíc selhal i slovenský soudce … a stejně by mi nevěřil, že mě pronásleduje státní česká tajná služba i na území Slovenska!!!!!!!!!!!!!!!!!! Slovenští lékaři tedy mohli spáchat zneužití pravomoci úřední osoby, poškození cizích práv, zbavení osobní svobody, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, vydírání, ublížení na zdraví a účast na organizované zločinecké skupině. Žádám o prošetření…

32. Slovenský soudce, který měl na starosti moji zadržení v blázinci/brutále – jméno nemám šanci zjisti. Lživé informace slovenské policie (požadavek BIS-mafie skrz BIS a ÚZSI, zřejmě přes slovenskou tajnou službu) způsobily, že slovenský soudce posoudil moje zadržení jako oprávněné, což bylo v rozporu s realitou a zákony. Je sice pravda, že zavolat zkorumpovanou ambasádu by bylo stejně k ničemu, ale měl to alespoň nějak řešit. V úhrnu jsem mu tedy nerozumněl a on nerozumněl mně a tedy na základě zcela nesmyslného úsudku a smýšlení o mně rozhodl o tom, že jsem psychopat, který musí být držen v blázinci/brutále. Jak moc soudce ovlivnila slovenská tajná služba pochopitelně nevím, ale i to je možné! V nespravedlivém procesu tak byla porušena moje občanská a lidská práva. Na základě reality se domnívám, že slovenský soudce mohl naplnit skutkovou podstatu TČ zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání. Žádám, aby věc byla prošetřena…

33. Slavomíra, zdravotní sestra (Češka) vídeňské nemocnice. Příjmení sestry neznám. Tato sestra kožního oddělení dané nemocnice ve Vídni, evidentně jako členka BIS-mafie, resp. BIS či ÚZSI (což nepřizná), způsobila to, že mě rakouská policie odtáhla do blázince/brutálu Vídeň. Na přání mafie rakouské policii totiž 9.3.2011 řekla, že jsem byl agresivní a demoloval jsem nábytek. Na této cause bylo vidět jak BIS-mafie funguje, tedy že přes BIS a ÚZSI je schopna zmanipulovat jakoukoliv situaci. Na základě reality se domnívám, že Slavomíra x. mohla naplnit skutkovou podstatu TČ § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit (blázincem) a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

34. Rakouští policisté. Rakouské policisty uvádím jen pro pořádek, protože pochopitelně nespadají pod českou legislativu. Protože mě nezákonně, bez právního důvodu, v rozporu se zdravotním stavem (v Rakousku to bude jistě podobné jako v ČR a tedy jsem nenaplňoval to že bych jevil známky duševní choroby a nebyl jsem nebezpečný sobě a svému okolí) odvlekli 9.3.2011 násilím do blázince/brutálu Vídeň, dopustili se nezákonného jednání. V rakouském blázinci/brutále Vídeň jsem byl do 22.4.2011. Podstatné je, že v příčinné souvislosti, jako zřetězení následků, mě Češi zadržovali nasledně v blázinci/brutále až do 1.7.2011 (protože prý Rakušané identifikovali, že musím být zavřen v blázinci/brutále). Na služebně dokonce mě jeden z policistů strčil tak, že jsem si málem rozbil hlavu o parapet. Podstatné bylo i to, že zřejmě tak mohli činit na přání tajných služeb, které asi požádala BIS-mafie cestou „čisté“ BIS či ÚZSI. Jejich jednání totiž bylo od počátku nelogické, ale kdo a jak mi nahradí utrpení v blázinci/brutále nevím!!!!!!!!!!!!!!!!!! Policisté, cca 7-10 osob, se tedy mohli naplnit skutkovou podstatu TČ zneužití pravomoci úřední osoby, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, útisk, vydírání, poškození cizích práv a zbavení osobní svobody. Žádám, aby stíhání rakouských policistů bylo cestou mezinárodní spolupráce předáno k prošetření rakouské policii a prokuratuře. <Jak hovada z BIS vše sledují, bylo patrné při kontrole tohoto odstavce, 10.2.2012 10:28 projelo totiž okolo domu rodičů hovado z BIS s bílým autem, což je symbol pro smrt…>

35. Rakouští lékaři a personál blázince/brutálu Vídeň (cca 10 osob). Pracovníci zdravotnictví byly do celého nezákonného zadržování v blázinci/brutálu Vídeň zapojeni podobně jako rakouští policisté. Přestože jsem nejevil známky duševní choroby a nebyl jsem nebezpečný sobě a svému okolí tak mě nezákonně drželi v blázinci/brutále Vídeň. Podstatné je to, že tedy vedou a vedli nepravdivé lékařské zprávy o tom, že trpím paranoidní schizofrenií, kde ovšem v Rakousku nemám šanci na nápravu. Podstatné je to, že tito zločinní lékaři mi zabránili (do konce života) provést jakoukoliv podnikatelskou činnost v Rakousku, protože mám pochopitelně strach se v Rakousku pohybovat… škody jsou miliónové. Podstatné bylo i selhání lékařky blázince/brutálu Vídeň, která mě sdělila, že mě nechá (nechala) převézt do českého blázince (klidně násilím), protože to nařídilo ministerstvo zdravotnictví, konzulát Vídeň a zdravotní pojišťovna – hrubým výhrůžkám jsem podlehl. Opět platí, že česká legislativa se na ně nevztahuje, tak jen orientačně. Lékaři a zdravotní personál tedy mohli naplnit skutkovou podstatu TČ zneužití pravomoci úřední osoby, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, útisk, vydírání, poškození cizích práv, zbavení osobní svobody a padělání, ublížení na zdraví a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. Žádám, aby věc byla šetřena…

36. Rakouský soudce ze soudu Vídeň (jméno pochopitelně neznám), který měl na starosti moje zadržování v blázinci/brutále Vídeň od (9.)10.3.2011 do 22.4.2011. Rakouský soudce porušil moje právo na spravedlivý proces tím, že nezavolal překladatele a já se tak nemohl řádně bránit, když jednou stranou sporu byly lživé informace české BIS-mafie (o tom že jsem psychopat) rozšířené přes BIS a ÚZSI do rakouské policie (asi skrz rakouské tajnou službu). Tyto lživé informace rakouské policie způsobily, že rakouský soudce posoudil moje zadržení jako oprávněné, což bylo v rozporu s realitou a zákony. V nespravedlivém procesu tak byla porušena moje občanská a lidská práva. Jak moc mohla soudce ovlivnit rakouská tajná služba je otázka… Na základě reality se domnívám, že rakouský soudce mohl naplnit skutkovou podstatu TČ zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání. Žádám, aby stíhání rakouského soudce bylo cestou mezinárodní spolupráce předáno k prošetření rakouské policii a prokuratuře.

37. Personál sanitky (2 muži), který mě donucením a výhrůžkami donutili, že jsem s nimi 22.4.2011 musel odjet do českého blázince (PLB a PLB Praha-Bohnice). Na základě reality se tedy domnívám, že tito dva muži mohli naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tito lidé svou činností mě měli zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

38. Lékaři pavilonu 27 „neklid“, Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice.  22.4.2011 mě převezli z blázince/brutálu Vídeň právě na nejhorší pavilon blázince/brutálu PL Bohnice („neklid“ – pavilon 27). Vše probíhalo opět při porušení zákona a předpisů, protože jsem nevykazoval známky duševní choroby a nebyl jsem nebezpečný sobě a svému okolí. Přestože jsem se snažil vysvětlit nevysvětlitelné, tedy že moje zadržení v Rakousku zinscenovala BIS-mafie a že netrpím žádnou duševní chorobou, tak jsem byl poslán do prdele a byla mi nařízena léčba. Vše opět zřejmě i zde řídila z pozadí BIS-mafie. BIS-mafie mě totiž potřebuje lživými psychiatrickými posudky a zadržováním zlomit, abych přestal být pro BIS-mafii nebezpečný (a evidentně mě ničením života chtějí přinut spáchat sebevraždu). Na základě reality se tedy domnívám, že lékaři mohli naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

39. Lékařka pavilonu 18, Alena Morávková, Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice. Dne 2.5.2011 jsem byl přemístěn z pavilonu 27 „neklid“ na pavilon 18 PLB. Lékařka Morávková se mnou zacházela jako ostatní psychiatři. Vytvořila lživé lékařské zprávy a posudky, že trpím paranoidní schizofrenií. Na základě reality se tedy domnívám, že Morávková mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

40. Primářka pavilonu 18 Psychiatrické léčebny Bohnice. I ona se jako ostatní lékaři dopustila toho, že na přání BIS (a ÚZSI) vystavovala nepravdivé lékařské zprávy. Vše proto aby mě BIS a ÚZSI zastrašili pobyty v blázincích, abych nebyl proti nim naladěn tak, že bych podnikal právní kroky proti grázlům z BIS a ÚZSI. Na základě reality se tedy domnívám, že primářka mohla naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

41. Jiřák – psychiatr Psychiatrické léčebny Bohnice. Jiřák byl ambulantním psychiatrem, který lživě definoval, že trpím paranoidní schizofrenií. To samo o sobě stačí. Podstatné bylo i to, že vyhrožoval, že mě budou pronásledovat policisté většiny států, že mě budou pronásledovat byvalí členové KGB a obecně řečeno lží a výhrůžek řekl spoustu. Podstatná je jeho věta, že se ONI (BIS-mafie) chrání tím, že mi dal lživý a nespravedlivý posudek, že trpím paranoidní schizofrenií. Je to logické, BIS-mafie potřebovala vytvořit status, že jsem neseriózní pro policii, orgány činné v trestním řízení, i pro další lidi, protože si prý pořád jen a pouze vymýšlím, právě kvůli (neexistující) psychické poruše!!!!!!!!!!!!!!!!!! Status neseriózního člověka se již tajné službě podařil vytvořit – viz porušování zákonů policisty OO PČR v Kotouči. Podstatné je i to, že Jiřák stál za mým nezákonným zadržováním v blázinci/brutále v roce 2009, kdy mě bývalá manželka výrůžkami donutila, abych šel dobrovolně do PLB, kdy ovšem jsem souhlas po hodině pobytu zrušil (tedy jen co jsem zjistil co to znamená). Jiřák místo toho aby mě propustil, se mi vysmál slovy „to máte blbý“ – myslel jsem že dostanu infarkt. Co přesně Jiřák nalhal do lékařských zpráv a posudků ani nevím. Podstatné je to, že mě psychiatři evidují jako člověka podřadné kategorie, který je navíc prý nebezpečný sobě a svému okolí!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na základě reality se tedy domnívám, že Jiřák mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

42. Dobroslav Jeníček  – psychiatr Psychiatrické léčebny Bohnice. Jeníčkovo jednání je podobné až stejné jako u Jiřáka. Podstatné tedy je, že on je autorem lživých a nepravdivých lékařských posudků a zpráv o tom, že trpím paranoidní schizofrenií. Rovněž má na svědomí výplach mozku matky, kde jí psychologicky sestavenými řečmi přesvědčil, že trpím paranoidní schizofrenií, což tedy není pravda. Rovněž je autorem výhrůžek, že pokud budu řešit cokoliv právní cestou nechá mě zbavit svéprávnosti. <Že BIS-mafie zápis pozorně sleduje i nyní je patrné – právě, 8.1.2012 v 10:02, projel provokatér BIS-mafie, který vyhrožoval karcinogeny nebo rakovinou…>  Podstatné je, že Jeníček a lékaři PLB dokázali zblbnout soud, kde jednostranné vyjádření těchto zločinců vzal soud za více oprávněné, než moje námitky, kterými se vůbec nezabýval. V tom je to velice nebezpečné, protože soud více věří zločincům než solidnímu občanovi a já nemám šanci se dobrat svých zarušených ústavních práv, která mi byla jednáními psychiatrů zcizena (jak pobyty v blázincích/brutálech tak lživým statusem, že trpím paranoidní schizofrenií). Podstatné je i to, že psychiatři musí být napojeni na BIS-mafii, protože pouze tak je vysvětlitelné jejich zákeřné jednání. Podstatné je pochopit, jakou obrovskou moc má BIS-mafie, protože toto je typická ukázka zneužití zákonů, ale vhodně sestavená tak, že to vypadá jako realita – to se právě hoši a holky BIS-mafie evidentně přiučili u býv. STB (tedy jak „slušně“ zlikvidovat oponenta)!!! Jeníček mě také vydíral tím, že budu delší dobu a opět zavřený v blázinci/brutále, když nezničím veškeré důkazy a dokumenty o BIS-mafii – BIS-mafie se přece jen obává důkazů které mám a proto mu to řekla, že mě tak má vydírat. Pod denním vyhrožováním jsem dokumenty a soubory málem zničil, protože psychický nátlak Jeníčka byl obrovský!!! Vše je nutné posuzovat v kontextu zbavení osobní svobody v blázincích (a existence likvidačních lékařských zpráv, že trpím paranoidní schizofrenií), kdy přestože o celé věci věděli orgány činné v trestním řízení (minimálně NSZ), nic na obranu mých práv neučinili!!! Navíc hrozí, že mě BIS-mafie nechá znovu zavřít do blázince a bude mě chtít zbavit svéprávnosti, protože pokud doposud mafie zkorumpovala a zmanipulovala 10 českých soudců, tak není problém zkorumpovat další – na korupci mají jistě od desetimiliónů výš!!! V mém případě tedy nepochopitelně orgány české státní správy kašlou na zákon a jsem vydán na pospas mafii v podobě psychiatrů!!! 3 slovy: jsem v prdeli!!! Na základě reality se tedy domnívám, že Jeníček mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

43. Hanzar – primář v Psychiatrické léčebně Bohnice. Hanzar se mnou zacházel jako ostatní psychiatři. Potvrdil tedy lživé lékařské zprávy a posudky svých podřízených (Jeníček, Jiřák, Lípek). Navíc mi vyhrožoval, že pokud podniknu jakékoliv právní kroky, nechá mě zbavit svéprávnosti. <I tyto věty BIS-mafii vadí, pochopitelně – 8.1.2012 v 10:45 projel pomalu, tak aby to bylo vidět, člen BIS-mafie s bílým Roomsterem, což znamená výhrůžku smrtí>. Často jsem tedy byl svědkem, jak Hanzar dělá vše pro moji právní likvidaci. Opět i u Hanzara je pravděpodobné, že je v kontaktu s BIS-mafií či „čistou“ BIS… Na základě reality se tedy domnívám, že Hanzar mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

44. Jan Mág, vyšetřovatel ÚOOZ. Na vyšetřovateli ÚOOZ je patrné, jak je neřešitelné nechat TČ BIS-mafie a BIS a ÚZSI vyšetřovat. Přestože je ze zákona policie na tajných službách nezávislá, pochopitelně, toto hovado si neumí ani pořádně přečíst zákon (navíc mu postup schválilo vedení ÚOOZ!!!). Jde totiž o to, jak jsem již mnohokrát upozorňoval, že „čistá“ BIS nebude šetřit samu sebe a tedy nebude ani šetřit svoji podmnožinu osob, tedy BIS-mafii (jak říkám s nadsázkou: protože v BIS jistě existuje pár normálních lidí, tak nepíšu o celé BIS, ale že za trestnou činnost je odpovědná skupina zločineckých agentů z BIS, či-li BIS-mafie, kdy ale pravdou je, že podle posledního vývoje stále více pochybuji, že v BIS je ještě někdo normální). Vyšetřovatel Čáp si tedy velice špatně vyložil zákon o PČR, kdy vyšetřování zločinů agentů BIS jako policista předal nesmyslnému orgánu BIS, tj. inspekci BIS (i inspekci ÚZSI). Tím reálně došlo k tomu, že trestní oznámení z 9.5.2011 (i všechna ostatní co jsem ÚOOZ zaslal) nebylo vůbec nijak šetřeno a celá věc byla zametena pod koberec, což je právě záměr BIS-mafie. Žádný zákon totiž neumožňuje předat šetření orgánů činných v trestním řízení tajné službě, jako kdyby se jednalo o předání uvnitř policie (byl jsem informován, že hovada z BIS a ÚZSI běžně policii úkolují, což právě může být ten problém). V mém případě je navíc evidentní, že hovada BIS a ÚZSI se zaštiťují státním zájmem na mém pronásledování, kdy právě potom provádějí dezinformaci tak, že nesdělují celou pravdu – tedy že jsem naopak já oběť jejich trestné činnosti, kdy pak v mém životě dochází k systémovému popření právního státu, protože se nemohu nikde dovolat svých práv, protože BIS-mafie jednoduše ovlivní každou osobu státní správy…  Jakým tlakům konkrétně tento pochybný jedinec podlehl pochopitelně nevím, protože ÚOOZ bylo dokonce tak arogantní, že mě ani nevyslechli. Je evidentní tedy, že na základě fatálního rezignování na funkci policie, že mafii opět narostly choutky (je stále brutálnější a drzejší) a já jsem tak vydán zcela na pospas absolutním zločincům, a tedy že vyšetřovatel ÚOOZ mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby tím, že TČ mafie nešetřil. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Pozn: plně si uvědomuji jak se to může obrátit proti mně, když potřebuji od ÚOOZ pomoci, ale co s policistou který nedodržuje zákony…

45. Jiří Lang, ředitel BIS. Vzhledem k rozsahu zpravodajských her které proti mně vede BIS a ÚZSI je více než pravděpodobné, že vedení BIS musí o nasazení agentů a techniky něco vědět. Rozhodně bude něco vědět, vydal rozkazy, velící důstojník lidí, tj. bude mít informace o situaci, jak jsou uvedeny v tomto TO a v TO ze dne 9.5.2011. Protože jsou a byli v úhrnu nasazeni tisíce agentů BIS musí vedení BIS něco vědět a protože nemám šanci zjistit strukturu BIS, tak odpovědný je nejvyšší, tedy ředitel BIS. Na základě reality destrukčních zpravodajských her se domnívám, že ředitel BIS mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Podstatné ale bude, vyšetřit (a zavřít) i konkrétní řídící články BIS, což musí udělat policie – jako méně než obyčejný občan nemám šanci zevnitř BIS nic zjistit!!!

46. Ivo Schwarz, ředitel ÚZSI. Vzhledem k rozsahu zpravodajských her které proti mně vede BIS a ÚZSI je více než pravděpodobné, že vedení ÚZSI musí o nasazení agentů a techniky něco vědět. Rozhodně bude něco vědět, vydal rozkazy, velící důstojník lidí, tj. bude mít informace o situaci, jak jsou uvedeny v tomto TO a v TO ze dne 9.5.2011. Protože jsou a byli v úhrnu nasazeni stovky agentů ÚZSI musí vedení ÚZSI něco vědět a protože nemám šanci zjistit strukturu ÚZSI, tak odpovědný je nejvyšší, tedy ředitel ÚZSI. Na základě reality destrukčních zpravodajských her ve Španělsku, Velké Británii (UK), Švýcarsku, Francii, Slovensku, Belgii a Rakousku se domnívám, že ředitel ÚZSI mohl naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby a § 361účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tento člověk svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Podstatné ale bude, vyšetřit (a zavřít) i konkrétní řídící články ÚZSI, což musí udělat policie – jako méně než obyčejný občan nemám šanci zevnitř BIS nic zjistit!!!

47. Ambulantní psychiatři. Nepamatuji si již všechny ambulatní psychiatry, ale vím, že lživé posudky a nepravdivé lékařské vytvářeli např. Kozlová z Benešova (od 2000), Láslová (Praha), Lípek (Psychiatrická léčebna Bohnice) a Květová (Benešov). Jde o to, že oni na základě požadavku BIS-mafie (BIS) od roku 2003 vytvářeli lživé lékařské posudky a lékařské zprávy, které připravili půdu pro to, aby mě mohli zavírat do blázinců/brutálů a aby se pokusili mě zbavit svéprávnosti. Výsledkem práce této časti BIS-mafie jsou tedy desítky (možná stovky) stran lékařských posudků, které mají doložit že jsem psychopat. Na základě reality se domnívám, že mohli spáchat TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 146 ublížení na zdraví a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Současně mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tito lidé svou činností mě měl zastrašit a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

48. Antonín Kočička, otec Ireny Kočičkové. Tento člověk mě jednak napadl (oznámeno OO PČR Kotouč) a jednak měl informace o mém životě, které získala BIS-mafie špionáží.

49. Operační Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Verta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia – nikdo se nechtěl představit a hlavně neposlali o hlášení trestné činnosti BIS-mafie zápis!!! Jde o to, že by měli být stíhání i zmínění operační co měli službu v červnu a červenci 2011, protože tehdy jsem zmíněným policistům volal, aby mi pomohli s českou mafií (BIS-mafií) v Rakousku tak, aby dohodli jednání s rakouskou policií. Všichni zmíněni mě poslali do prdele a ještě mě posílali, evidentně na přání BIS-mafie, na psychiatrii. Vše bylo součástí složitější zpravodajské hry, kdy celou věc pravděpodobně odposlouchávala rakouská tajná služba (požádal jsem je o seznámení se s dokumenty o BIS-mafii), kdy důvodem toho, že mě operační posílali na psychiatrii bylo to, aby přesvědčili rakouskou stranu, že trpím psychickou poruchou – jak je uvedeno v textu, celkovým informacím BIS-mafie Rakušané uvěřili a skutečně mě do blázince nezákonně zavřeli. Operační s kterými jsem mluvil by měli být stíhání pro porušení ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, protože odmítli řešit, zřejmě na přání BIS, řešit TČ BIS-mafie.

50. Novák, policista OO PČR Kotouč. Tento policista měl instrukce BIS-mafie, resp. BIS či ÚZSI a když měl řešit moje lehké napadení bratrem (viz popis v TO ze dne 9.5.2011), tak jediné co ho zajímalo bylo to, že jsem prý psychopat. Navíc je patrné, že policisté OO PČR Kotouč mě čas od času sledují s auty. Na základě reality se domnívám, že policisté OO Kotouč se mohli dopustit TČ naplněním ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 353 nebezpečné vyhrožování, § 354 nebezpečné pronásledování, § 175 vydírání nebo § 177 útisk. Zároveň je nutné je u všech osob pochopit to (tedy i tato), že mě chtěly svými činy vystrnadit z ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo) a tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

51. Zaměstnanci pojišťovny Allianz. Nemám šanci zjistit kdo jmenovitě to je. Jsou to ti lidé, kteří dostali od BIS-mafie nařízeno, že mi nemají proplatit pojistnou událost – jedná o zmíněnou (v TO ze dne 9.5.2011) operaci kyčle ve Španělsku. Smyslem této akce BIS-mafie je mě přes dluh ve Španělsku dostat do bankrotu. Je to prosté, členi BIS-mafie tak pouze zamítli moji smluvně podloženou náhradu na vyplacení operace, čímž mi způsobili škodu přes 800.000 Kč!!! Na základě reality se domnívám, že dotčení zaměstnanci Allianz mohli naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 209 TrZák podvod, § 168 obchodování s lidmi, § 181 poškození cizích práv, § 175 vydírání a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

52. Vratislava Lichvová, ředitelka odboru územně a stavebně správního ministerstva pro místní rozvoj. Na MMR jsem podal 14.5.2011 dopisem žádost na odškodnění za znemožnění výstavby vily v Řevnici na pozemcích parc. č. 1099/1 a 1099/3, kde nám tak bylo znemožněno na rozkaz BIS-mafie, konkrétně úředníky Městského úřadu a stavebního úřadu Řevnice  – viz v textu i TO ze dne 9.5.2011. Lichvová mě slušně poslala do prdele tak, že uvedla, že žádná škoda nevznikla a okecala to nesmyslnými sděleními v rozhodnutí ve věci (č.j. 14455/2011-77/1945 MMR). A o to jde, BIS-mafie totiž ví, že si zkorumpovaní a zmanipulovaní úředníci mohou dělat co chtějí, protože nemám na advokáta a navíc některé BIS-mafie zkorumpovala tak, že odmítli se mnou spolupracovat. U pracovnice MMR (zda vše vypracovávala sama není jasné – uvedeno je ještě jméno Jiří Pešák /vyřizuje/) tak došlo k triviální situaci, jak mnohokrát, kdy ji mafie řekla, že když mě pošle nezákonně do prdele, tak vše bude vyřešeno, protože se nemám jak bránit. Protože jsem díky i této cause na pokraji bankrotu, tak vzniklá škoda je zásadní. Uplatňoval jsem náhradu škody ve výši 16.928.000 Kč jako majetkovou škodu (12.000.000 Kč za znemožněnou vilu a 4.928.000 Kč za neuskutečný pronájem, který bych mohl realizovat pokud by vila stála) a 7.300.000 Kč jako nemajetkovou škodu, protože žiji jako sociální případ u rodičů. Jak uvádím, přestože na všechny nároky mám nárok, poslala mě pracovnice do prdele, protože věděla od BIS-mafie, že se nemám jak právně proti nespravedlivému rozhodnutí bránit. Tak se pořád více a více blíží den, kdy budu bezdomovec zcela, i když stát mi dluží za řádění mafie miliony!!! Na základě reality se tedy domnívám, že dotčená pracovnice mě poslala do prdele schválně, na přání BIS-mafie, resp. BIS. Na základě reality se domnívám, že pracovníci MMR mohli naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 209 podvod, § 168 obchodování s lidmi, § 181 poškození cizích práv, § 175 vydírání a § 361 účast na organizované zločinecké skupině. Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tato osoba (osoby) měla být stíhána za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě. Současně mohlo k uplácení, aby tak jednali, kde ale upozorňuji, že členi BIS-mafie páchají TČ i jen z přesvědčení, tedy k žádným finančním tokům nemusí docházet.

53. Zaměstnanci inspekce BIS. Protože je nesporné, že zaměstnanci inspekce BIS kryjí trestnou činnost členů BIS (tím, že vydávají lživá vyjádření) je nutné stíhat i tyto osoby. Evidentně totiž neustále dávají orgánům činným v trestním řízení sdělení, že agenti BIS nic nespáchali což je lež. Na základě reality je potřeba všechny zaměstnance inspekce BIS stíhat pro podezření ze spáchání trestného činu dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 361 účast na organizované zločinecké skupině a § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek.

54. Zaměstnanci inspekce ÚZSI. Protože je nesporné, že zaměstnanci inspekce ÚZSI kryjí trestnou činnost (tím, že vydávají lživá vyjádření) členů ÚZSI je nutné stíhat i tyto osoby. Evidentně totiž neustále dávají orgánům činným v trestním řízení sdělení, že agenti ÚZSI nic nespáchali což je lež. Na základě reality je potřeba všechny zaměstnance inspekce ÚZSI stíhat pro podezření ze spáchání trestného činu dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 361 účast na organizované zločinecké skupině a § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek.

55. Všichni i řadoví členové BIS-mafie (tedy i vedení). Pro vytváření výhrůžek, provokací, záškodnických akcí, útoků atd. je nezbytné moje detailní sledování spojené s následnými akcemi. Problémem je, že je to právě do cca 190 útoků (osob) denně (jak píši v textu, když je klidný den je to tak cca 50 akcí BIS-mafie denně), a tedy nemohu ani náhodou zaznamenat vše co se děje. V tomto trestním oznámení a TO z 9.5.2011 (které je nezbytné znát, protože některé informace již neopakuji) je tedy jen náznak toho co se děje v realitě. Z pohledu trestního řádu je pak patrné, že všichni členové BIS-mafie (nevím kolik je agentů BIS, ale jednoduchým výpočtem lze spočítat, že na mě jsou nasazeni stovky až tisíce členů BIS-mafie za časovou jednotku) většinou páchají následující trestnou činnost:

a.    Provádějí stalking – porušení ustanovení § 181 TrZák poškození cizích práv, § 180 neoprávněné nákladání s osobními údaji a § 354 nebezpečné pronásledování.

b.    Sledují moje elektronická zařízení (počítače, mobilní telefony) a komunikaci z nich a v nich – porušení ustanovení § 230 TrZák neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, § 231 opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a § 182 porušení tajemství dopravovaných zpráv.

c.    Vyhrožují mi a provokují výhrůžkami – porušení ustanovení  § 353 TrZák nebezpečné vyhrožování, § 354 nebezpečné pronásledování, § 175 vydírání nebo § 177 útisk.

d.    Protože se jedná o lidi státní správy, jsou povinni dodržovat zákon (jako každý). Protože ale agenti BIS a ÚZSI (jako celky) kryjí mafii, mohlo dojít k naplnění TČ § 366 nadržování, protože tito lidé svou činností mě mají zastrašit a zničit moje životní situace (zpravodajské hry) a umožnit, aby zločinci BIS-mafie nebyli trestně stíháni.

e.    Nutí mě k opuštění ČR (což se BIS-mafii již 3x povedlo). Tedy je důvodné podezření i na naplnění skutkové podstaty TČ dle ustanovení § 172 TrZák zavlečení.

f.     Vzhledem k tomu, že většina osob dělá své konání proto, aby mě BIS-mafie svým terorem jako celek donutila k sebevraždě (je evidentní že se o to snaží) tak by i tyto osoby měly být stíhány za nucení k sebevraždě, tj. dle ustanovení § 144 TrZák účast na sebevraždě.

g.    Na základě toho, že jednotliví agenti BIS a ÚZSI musejí vědět o trestné činnosti ostatních, měli by být stíhání i pro TČ dle ustanovení § 367 TrZák nepřekažení trestného činu.

h.    Protože většina agentů BIS a ÚZSI provádí či se podílí na průmyslové špionáži, měli by být stíháni pro porušení ustanovení § 255 TrZák zneužití informace a postavení v obchodním styku. Protože následně akce BIS a ÚZSI slouží k tomu, aby ekonomická plnění získavali zpříznění mafiánští podnikatelé, tak by měli být všichni stíháni i pro porušení ustanovení § 248 TrZák porušení předpisů a pravidel o pravidlech hospodářské soutěže.

i.      Pokoušejí se mi poškodit zdraví (již mi jej poškodili chemickou či biologickou látkou)  a zabít mě. Další členi BIS-mafie (BIS a ÚZSI) by měli být stíháni pro porušení ustanovení § 145 TrZák těžké ublížení na zdraví i § 140 vražda.

Další členové BIS-mafie provádějí pak trestnou činnost dle konkrétní situace a nedá se tedy sdělit, že něco převládá. Nejčastěji to pak je pokus o poškození věcí, vražda ve stádiu pokusu (autem), ublížení na zdraví (autem), pomluva, snaha se porvat (tedy výtržnictví a ublížení na zdraví) apod.

Také je nutné pochopit, že hovada BIS-mafie, minimálně vedení, by mělo být stíháno i za vlastizradu, přestože se to může zdát na první pohled přehnané. Realita je totiž taková, že je evidentní, že BIS-mafie teror provádí proto, aby byla schopna ovládat ekonomické záležitosti ČR. A protože tedy teror BIS-mafie slouží k tomu, aby ekonomické výhody a příjmy získala na úkor běžných občanů, kdy dochází k potlačování občanských a lidských práv, k potírání demokratických a liberálních principů (vedou klientelistickou a korupční ekonomiku), měla by se někdo zabírat i tím, že tak právě dochází k vlastizradě. Jde totiž o to, že to není prázdná fráze, protože je evidentní, že BIS-mafie k naplňování svých cílů použivá průmyslovou špionáž, špionáž obecně, cyber-teror, chemické a biologické látky (zbraně – minimálně na úrovni výhrůžek), útoky aut ohrožující větší skupiny osob apod., vše tedy vykazuje známky teroristických akcí (byť technologičtí amatéři nechápou cyber-teror jako specifický druh terorismu). Podstatné je i to, že je právě evidentní, že pro prosazení svých cílů se BIS-mafie neštítí zabít člověka, byť to právě provádějí chemickými a biologickými látkami nebo pomocí auty. Současně je prokázáno, měla by to být přitěžující okolnost, že BIS-mafie spolupracuje s pochybnými mafiány a členy tajných služeb pochybných zemí (mající problémy s lidskými právy) jako Čína, Vietnam, země Blízkého Východu, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Izrael, africké státy a státy Latinské Ameriky.

 

I blbec pochopí, jen blbci typu Perníka ne, že pokud jen základních osob jsou desítky, tak že se jedná o komplot… stovky a tisíce hovad, kteří vykonávají každodenní teror (pěšáci BIS-mafie) právě nepočítám…

 

 

 

4.  Volným slohem popíšu co se stalo od podání z 9.5.2011... v roce 2011

V květnu 2011 jsem se domníval, že mi česká státní správa oslovená trestním oznámením (dále TO) z 9.5.2011 pomůže. Útoky BIS-mafie se ovšem dále stupňovaly a celý stav byl velmi vzdálen pokojnému životu. Protože mě nikdo nekontaktoval na výslech a podle kusých informací to vypadlo, i když se jedná o závažné trestné činy (dále TČ), že vše bude opět zameteno pod koberec, rozhodl jsem se opustit území ČR a na nějaký čas odjet podnikat do Rakouska. To jsem ovšem netušil co BIS-mafie spustí na území Rakouska.

V Rakousku jsem si s problémy pronajal byt a začal hledat úřady pro povolení podnikání. Již od počátku jsem si všimnul, že se opět vyskytují náhody, kde dochází k problémům, které jsou mi vytvářeny (z počátku jsem si myslel že to je jen velká shoda náhod). Podstatné bylo několik zásadních bodů v životě v Rakousku. Podle plánu jsem požádal příslušný úřad o povolení/evidenci pobytu, což se zdárně zdařilo. Problémy nastaly na úřadě dávající podnikatelská povolení. Nelze přesně popsat co se dělo, ale ve zkratce lze sdělit, že mě napoprvé klidně vyhodili. Zde na tomto místě musím zmínit jednu zásadní okolnost mého života. Jak je uvedeno výše (bylo uvedeno i dříve), jsem pronásledován tajnou službou, resp. lidmi z tajné služby páchajících trestnou činnost a přestupky na mé osobě. Podle rozsahu, metod práce, časování, techniky, počtu lidí, inteligence v trestné činnosti a podobných faktorů není pochyb, že se jedná o tajnou službu. Jenže nejde jen o to že bych byl jen sledován za státním účelem, i to by bylo ale pochybné, ale že mi daní lidé škodí a to zásadně, nebezpečně, agresivně až životuohrožujíc, kdy jejich akce mi zásadně likvidují zbytky života co mám.

 

 

A jak ty grázlové z BIS-mafie reálně vyhrožují a poškozují mě: potom co jsem dopsal koncept výše uvedeného odstavce („...likvidují zbytky života co mám.“), tak se mě 19.11.2011 ve 12:53 pokusil srazit na přechodu u Billy v Kotouči řidič bílého kombi 7B4 3624. Bylo to tak rychlé, že jsem ani nezaregistroval typ auta. Řidič se rychle přiřítil na kruhový objezd u Billy a prudce zahnul na její parkoviště právě když jsem přecházel (již jsem byl naštěstí u konce protilehlé strany). Podobné „náhodné“ nehody se dějí i cca dvakrát denně. Problémem je, že se mě tak evidentně BIS-mafie snaží zastavit od právních kroků (evidentně sledují mobil i počítače) a čekají že vzdám svůj život jako celek a minimálně se jako bezdomovec stáhnu do ústraní. Tak mě právě chtějí dorazit ve společenské, rodinné, profesní i finanční rovině života. Je to taková vendeta za to, že jsem se dovolil jim vzepřít a ozvat se proti zvěrstvům na mně páchaných BIS a ÚZSI...

Problémem tedy je, že mi BIS-mafie neumožňuje řádně žít a navíc se mě snaží dorazit.

I v Rakousku na mě útočili pěšáci BIS-mafie a je podstatné pochopit, že vše naznačovalo (jako v ostatních zemích), že BIS-mafie si cestou „čisté“ BIS nebo ÚZSI objednali na mě i rakouskou tajnou službu. Jedním ze zásadních problémů je totiž existence stavu, kdy mě zločinní psychiatři označili za člověka trpícího paranoidní schizofrenií, což je konstrukt. Z doražení tím, že mě zbaví svéprávnosti, jak mi denně při pobytu v blázinci/brutálu PLB psychiatři vyhrožovali je mi doslova špatně, až z toho nemohu občas ani spát!!! Měl bych vám (policii a státnímu zastupitelství) za tuto likvidaci pořádně vynadat a jestli i toto trestní oznámení (společně s TO z 9.5.2011) hodíte do koše, BIS-mafie mě dorazí...!!! Přestože jsem vše řádně oznámil (i právě s jejich záměry) v TO z 9.5.2011, nic jste pro moji ochranu neudělali. Také jsem předpokládal, že BIS-mafie se TO z 9.5.2011 trochu zalekne a bude se snažit stáhnout. Jak jsem se hluboce mýlil!!! Je nutné pochopit teror který spustili, protože jsou si vědomi své zásadní převahy ve všem. Oni totiž vědí, že jsou schopni zmanipulovat či zkorumpovat téměř jakéhokoliv policistu (to není přehané, evidentně disponují deseti-stamilióny a výše), ale i poslanecké komise pro kontrolu BIS a „odposlechů“, což právě do teď dokázali svým jednáním. ÚOOZ je právě ukázka jak manipulace probíhá a s řadovými policisty linky 158 a operačních linek mám velmi špatnou zkušenost – přestože jsem telefonicky mluvil s cca 50-ti policisty, a stálo mě to značné peníze, většina se ze situace dělala legraci či mě právě posílala do blázince. Když jsem toto oznámil IPČR, po chvíli rozhovoru se stalo, že třískali s telefonem a později jej ani nebrali – rozhodně selhání řadových policistů nijak neřešili a různě se vymlouvali a ten stav přetrvává dodnes. Protože jsou ve věcech evidentně zapojeny mezinárodní mafie či cizí tajné služby, žádal jsem o pomoc i přes linku Interpolu, ale efekt byl stejný jako u řadových policistů!!! Ústředí Interpolu mě přitom na „domácí“ linku odkázalo – Češi se vymlouvali tím, že prý slouží jen jako servisní orgán policistů!!!! Je důvodný předpoklad, že tedy řadoví policisté a dokonce IPČR byli ovlivněni čistou BIS, aby nic nečinili, což je bezprecedentní!!! Současně BIS-mafie ví, že jako osamocený jedinec nemám šanci pokud mi nepomůžete (pojmenovali to sloganem: „osamocený přežije jen baron Prášil“). BIS-mafie díky špionážní technice čisté BIS ví přesně kde jsem a co dělám, myšleno do detailu (podle všeho již znají i tento text a to dokonce zřejmě na počítač přistupují on-line, tedy přesně vědí, kdy vyhrožovat, aby mě od napsání a podání tohoto TO odrazovali výhrůžkami). Pak na základě toho informačního náskoku mohou efektivně připravovat destrukční akce, protože jednoduše zmanipulují a zkorumpují lidi s kterými mám jednat.

Jako příklad toho, že BIS-mafie zřejmě požádala rakouské orgány o „pomoc“ proti hroznému člověku, lze uvést situaci na úřadu práce ve Vídni. Tam mi totiž vedoucí s vážnou tváří řekla, že nemají žádné nezaměstnané – chtěl jsem zaměstnat několik osob, abych se sám uživil (výroba software, restaurace, obchodní činnost, designerské a tiskařské práce, školící a poradentská činnost atp.). Sotva by byla solidní vedoucí zmanipulována obyčejnou mafií a i blbec by pochopil, že naopak pro rakouskou tajnou službu by podobná manipulace byla hračkou. Je tedy více než pravděpodobné, že to byla typická ukázka zahraniční manipilace hovad z BIS nebo ÚZSI potom, co je o to požádala BIS-mafie. Podstatné bylo, že daná vedoucí mě slušně poslala do háje přestože region Vídeň má několik desítek tisíc nezaměstnaných, myslím že 50.000!!! Takovými to machinacemi (zpravodajskými hrami) mi pak právě BIS-mafie znemožnila v zahraničí vydělávat a tedy jsem se musel značně finančně zadlužit, protože stejné situace byly ve Španělsku, UK, Švýcarsku, Francii, Slovensku a Belgii – pokaždé samozřejmě trochu jinak. [Jak BIS-mafie vše sleduje, resp. i to co zapisuji, a že jim to vadí bylo patrné 23.12.2011 v 10:32-10:33, kdy okolo domu projely 3 hovada z BIS-mafie podle klíčových slov… „jsi jako lék“ (v písni), kdy vyhrožovali průjezdem dodávky (výhrůžky smrtí) a dalšími auty BIS-mafie!!! Dokonce v 10:36 projelo hovado, resp. minimálně stejné auto, z kterého řidič mě chtěl fyzicky napadnout na jaře roku 2011 v supermarketu Billa!!!]

Dalším důkazem, že něco nebylo v pořádku s rakouskou tajnou službou či policií, bylo to, že když jsem v blázinci/brutále Vídeň chodil na vycházky, tak se okolo pohybovali lidé, kteří provokovali. Jak uvádím, protože BIS-mafie zkorumpovala či zmanipulovala rakouskou policii již při odvozu do blázince/brutálu, tak je možné, že Rakušany požádali o komplexní pomoc proti hroznému občanovi… jestliže již předtím byly signály o nasazení (jako pomoc BIS-mafii skrz “čistou” BIS a ÚZSI) tajných služeb a policií ve Španělsku, UK, Švýcarsku, Francii, Slovensku, Belgii, proč ne v Rakousku…

Také se stalo to, že zločinci BIS-mafie z konzulátu Vídeň vypláchly matce mozek tak, že jí říkali, že jsem byl agresivní a sprostý na pracovníky konzulátu. Matka pak vše řekla psychiatrům a já jsem se již nemohl proti této lži bránit. Učel této lži, která na první pohled vypadá neškodně, byl jasný. Členové BIS-mafie na konzulátu Vídeň potřebovali „doložit“, že jsem psychopat, což se jim jejich lží podařilo. Podstatné ale je, že tedy konzulka (ta byla hlavní) mohla tímto a celkovým postojem, kdy mi odmítla pomoci z blázince/brutálu Vídeň (scénář BIS-mafie provedla stejný jako na Slovensku), naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 353 TrZák nebezpečné vyhrožování, § 181 poškození cizích práv, § 184 pomluva, § 329 zneužití pravomoci úřední osoby a § 361 účast na organizované zločinecké skupině.

 

5.  Příklady akcí BIS-mafie

Pochopte vážení, akcí je tolik, že je nestačím zaznamenávat (od cca 50 do cca 190 osob denně), proto uvádím jen příklady a doufám, že budu konečně vyslechnut (po 9-ti letech obrovského teroru a ještě delší době „běžného“ teroru), abych tak poskytl policii a státnímu zastupitelství potřebné podklady (sotva ale mohu mít informace o tom co je tajné). Problémem je, že musí být policií a státním zastupitelstvím dohledáno řídící jádro BIS-mafie, které je právě nebezpečné tím, že stojí na pozadí. Problém je totiž v tom, že BIS-mafie má tolik peněz, lidí, kontaktů a techniky, že na jednotlivé akce si najímá pěšáky (jak je označuji). Tito lidé sice zpáchají jednotlivé trestné činy, ale stejně nebezpeční jsou právě i řidící struktury BIS-mafie. Sotva mohu vědět kdo vydává pokyny a jaké, když vše je utajeno. Právě rozsah opět hovoří o tom, že to musí být tajná služba a jediná možná je BIS. Bylo by bláhové tedy po mně chtít, kdo v BIS je řídícími a vedoucími články, když je vše utajené!!! Jedinou jmenovitou vazbou konkrétních lidí jsou uvedení lidé (u některých znám jen funkce ne jména!)!

Jako příklad jak BIS-mafie manipuluje s policií lze uvést situaci, kdy mi policista (obvodního) oddělení policie Benešov Polabiny zavolal dne 18.11:2011 v cca 15:14 a důrazně se domáhal nějaké mi neznámé osoby. Protože mám číslo 731… je jasné, že BIS-mafie v jiné souvislosti sdělila policii moje číslo. Pravděpodobnost, že by se policista dovolal náhodně a ve dnech kdy píši trestní oznámení je totiž právě cca 1:999999, resp. menší než tisíciny procenta, tedy reálně žádná. Pravděpodobnost, že by někdo šel na policii zrovna v okresním městě a sdělil omylel moje číslo je ještě menší. Na základě pravděpodobnosti se dá práv s jistou přesností určit, zda je věc reálná či je to další konstrukt BIS-mafie. Podobnými akcemi se právě BIS-mafie snaží zastrašovat – toto byla ukázka zpravodajské hry.

Jako příklad jak zásadním způsobem BIS-mafie narušuje život, konkrétně spánek lze uvést situaci, kdy dlouhou řadu let (pamatuji si tyto akce již v roce 2002-3) dochází ke hlučnému projevu zásobování blízké prodejny Coop/Jednota. Pravděpodobnost, že by řidič mlátil opakovaně dveřmi auta a zbožím je dost malá, protože tak se normální člověk nechová. Navíc mu poslední dobou vždy hraje velmi nahlas rádio. Domnívám se, že byl tedy naveden BIS-mafií aby nás budil, protože podstatné je, že se objevuje okolo 3:30 hod.

Jako příklad toho čeho je schopna BIS-mafie v zahraničí uvádím letmý soupis důležitějších událostí v Rakousku, kterými se odmítla rakouská policie zabývat, protože si prý vymýšlím, což mě hluboce urazilo. Jediným vysvětlením zneužití pravomoci u Rakušanů je ten, že zahraniční styčný důstojník BISu pro Rakousko, předal někomu z rakouské státní správy lživé české dokumenty, že trpím paranoidní schizofrénií a že tedy pak že vše co řeknu a sdělím je výmysl – tedy nepravdivé lékařské zprávy, které ze mě udělali člověka podřadné kategorie!!! To je základní zkáza mého života. To opět dokládá, jak musí být zapojena tajná služba (BIS), protože nic podobného by nějaká obyčejná mafie nebyla schopna zorganizovat. Uvádím výčet větších problémů, ale potřeba si uvědomit, že BIS-mafie mi je stihla udělat za cca 1,5 měsíce (tedy každý týden dva):

1.    V McDonalds jsem byl napaden tak, že mě mladík kopal do žaludku a těla i do batohu (byl v něm počítač) tak, že ho museli lidé odtrhnout – oznámil jsem to, ale rakouskou policii to vůbec nezajímalo.

2.    Na parkovišti na volné místo (kam asi BIS-mafie předpokládala že zajedu) umístili střepy.

3.    Do pronajatého bytu se někdo dobýval něčím jako bodákem (ve dveřích zůstala díra 5mm široká a 5mm hluboká) se slovy „tady policie“ – oznámil jsem to, ale rakouskou policii to vůbec nezajímalo. Naopak rakouští členi BIS-mafie řekli policii, že jsem na ně něco hodil z okna a rakouská policie to hloupě a stupidně začala vyšetřovat. Podstatný byl psychologický moment který tito členové BIS-mafie realizovali. Oni totiž řekli rakouské policii, pochopitelně, že nejsou mafie a maskovali to tím, že vzali sebou děti. Hloupí řadoví policisté ke mně přistoupili jako k člověku z Východní Evropy a vůbec nevzali v potaz že jim Rakušané napojení na českou mafii bezostyšně lžou. BIS-mafie to taky vymyslela tak, že vytvořila početní převahu lživého svědectví (to mi dělají velmi často – peněz, lidí a kontaktů na to má BIS-mafie nadbytek), kdy jsem pod domem zahlédl cca 6 dospělých a dalších cca 6 dětí. Zároveň fungoval právě aspekt jazykové bariéry, protože já německy neumím, jen anglicky... toto BIS-mafie vymyslela také skvěle. Hloupá a zmanipulovaná řadová rakouská policie mě tak vlastně také vydala na pospas mafii – předpokládal jsem, že v zemi s tak dlouhou demokratickou tradicí bude policie inteligentnější... velice jsem se mýlil.

4.    Do pronajatého bytu se někdo chtěl vlámat až zlomil klíč v zámku.

5.    Bakteriologické napadení (z ničeho nic se mi na nártech objevili cca 3mm široké otvory v kůži, které neskutečně bolely) nemuselo být náhodné, protože BIS-mafie jistě disponuje i biologickými zbraněmi tohoto typu.

6.    Na ulici se mi do auta dobýval motorkář.

7.    Ve výjezdu ze dvora stálo auto 3 osob odněkud z Blízkého Východu s podivnou SPZ (N IQ 107). Podivné bylo také to, že se jednalo o Opel, tj. druh bývalého Kokosova auto a celá SPZ/RZ mohla znamenat, že jsem/budu stupidní (W…IQ 107 = moje nové IQ 107, tj. dementní idiot). Symboly používá BIS-mafie pro vyhrožování dost často (viz „18“ = AH = Adolf Hitler). Už jen jako detail jsem bral situaci, kdy zmanipulovaná rakouská policie (na kterou jsem zavolal) mi řekla, že zavolá řidiči, což byla naprostá blbost!!! Hoši mě totiž nakonec chtěli zbít…

8.    Na druhém vnitřním okruhu mě chtěla zezadu sestřelit žena s velkým BMW, která měla na hlavě šátek a domnívám se, že to byla muslimka s poněkud extrémním pohledem na svět!!! Jak jsem uvedl v TO z 9.5.2011, tak BIS-mafie na mě nasazuje cizince běžně (ze zemí bývalého SSSR, z Blízkého Východu, z jihovýchodní Asie atp.)!!! Asi mi ale nikdo nevěří a přitom je jasné, že tací sociální případi či příp. agenti cizích tajných služeb, vše udělají skoro zadarmo. Vše plyne ze syndromu „Mata Hari“, tedy z neuspokojivé sociální a finanční situace (viz http://www.lidovky.cz/rus-zastrelil-souseda-kvuli-zachodu-dv4-/ln_zahranici.asp?c=A111115_132159_ln_zahranici_mtr)

9.    Při procházkách ve Vídni stál nedaleko kamenictví (s náhrobky) Opel (opět symbol BIS-mafie pro Kokose) s nápisem „Intelligent Protect System“, což mohlo znamenat, že brutály a lživé psychiatrické posudky, jsou cesta do „hrobu“ skrz psychiatry, kteří jsou „ochranný“ systém BIS-mafie (viz symboly výše). Podotýkám, že symbolické vyhrožování prováděla již býv. STB. Tímto tedy BIS či ÚZSI chtěla sdělit: Kokos a BIS-mafie má inteligentní ochranný systém, který spočívá ve vyhrožování smrtí a i v její realizaci…

10. Na pracovním úřadu Vídeň mi sdělila jedna z vedoucích pracovnic, že nemají nezaměstnané, v situaci kdy jsem hledal zaměstnance... velmi zvláštní, když jich v dané oblasti podle statistiky měli cca 50.000. To právě vypadalo na akci rakouské tajné služby.

11. V opeře Vídeň byli velmi arogantní, když jsem se informoval na prostory na malou restauraci – podobné situace pak pro změnu neukazují na mafii, ale právě na rakouskou kontrarozvědku ovlivněnou českou BIS-mafií tak, aby „místní“ působili proti mně. Důvodem jsou pochopitelně právě trestní oznámení či návrhy soudu.

12. Ital žijící ve Vídni způsobil dopravní nehodu, přitom to vypadalo, že jsem ji zavinil zcela já. Na křižovatce mě na skůtru podlej zprava a zastavil těsně přede mnou. Když jsem přejížděl z levého do pravého pruhu, který v tu chvíli již jel, Ital se skůtrem stál na místě. Navíc se na mě začal ze zadu tlačit Rakušan evidentně navedený BIS-mafií s Mini Morrisem, který po nehodě hned ujel. Tak jsem pomalou jízdou narazil do skůtru a de facto to pak byla jen moje vina... takto mafie dokáže zmanipulovat realitu.

13. V pivě Karslkrone zakoupeném v Aldi byla omamná látka (nemyslím trochu alkoholu). Co to bylo pochopitelně nevím.

14. Po lži české pracovnice nemocnice Vídeň, která byla tak oprásklá <za to může PČR, tedy že BIS-mafie je stále drzejší a brutálnější>, že s klidem policii řekla, že jsem byl agresivní a rozbíjel nábytek, což nebyla pravda, jsem byl rakouskou policií odtažen do blázince/brutálu Vídeň, kde jsem nakonec, i s českým, strávil celých 114 dní, tedy téměř třetinu roku. Vše bez právního a lékařského důvodu, akorát vše bylo nakonec „přikryto“ nechápajícími soudy (v ČR zkorumpovanými) a vše zlegalizovali prolhaní psychiatři. Vůbec nevím jak se mám proti porušování zákonů psychiatry bránit, protože mi hrozí doživotní degradace lživými a nepravdivými zprávami a opakovaná (do nekonečna, bez možnosti nápravy) zavírání do blázince/brutálu. Na základě této machinace BIS-mafie jsem jen v Rakousku přišel o všechny možnosti tam podnikat a pracovat (jen tak se neodvážím na území Rakouska vstoupit!!!) a škody dle propočtů jsou miliónové – viz ekonomické výpočty ušlých zisků. Odpovědnost tedy i za tuto situaci nese PČR, která měla dávno zasáhnout a vážně navrhuji ať mi svůj plat a majetek přeposílá a přepošle Hala a Perník... nějak se přeci všichni dohodneme, vždyť je to jen pár peněz, tak prý o co jde (to je myšlení PČR)!!! V Bohnicích je pro podobné zločince, až si odpykají 12 let, trávy na napasení dost a v zimě si mohou odhrabat sníh!!!

15. V červnu (červenci) 2011 jsem se stal obětí policejní provokace a šikany v Rakousku. Když jsem jel po městském okruhu ve Vídni stála vedle mě rakouská policie s autem. To by bylo ještě normální, ale to co se dělo potom dokázalo, že je tam někdo poslal – sotva se rakouská policie rozhodla jen tak mě sledovat mezi dalšími auty, když jsem se ničím neodlišoval. Právě tato příhoda ukazuje, že BIS-mafie mohla být tato příhoda zinscenována na požadavek BIS-mafie: BIS-mafie à čistá BIS  à  styčný důstojník pro Rakousko (možná ÚZSI)  à styčný důstojník tajné služby či policie pro ČR (s ČR spolupracující) à  orgán v Rakousku (hlavně se mě neptejte jaký, protože jestliže vše je tajné v ČR, bude vše tajné i v Rakousku – viz dále) à policie v Rakousku  à policejní hlídka v Rakousku. Je to přeci tak snadné, když státním zájmem je někoho zlikvidovat a jste agentem tajné služby!!! Nelze než připomenout, že BIS-mafie naznačuje, že státní zájem je právě život lidí jako Kočičková, Kokos a Kužela... Ve Vídni pak, když auto policie stálo vedle mě a nemohlo vědět, že nejsem Rakušan (SPZ/RZ nebylo vidět a auto je normální) začali provokace. Policista co auto řídil, stáli jsme na červenou na semaforu křižovatky u hlavního nádraží směrem do centra, se najednou rozjel vlevo a začal mi bez jakéhokoliv důvodu najíždět na auto (auto musel vidět) a popojel a zastavil jen cca 10cm od mého levého blatníku jak šílený (on byl vlevém pruhu od mě). Protože již v té době byly okolo mě v Rakousku patrní členové BIS-mafie pomyslel jsem si, že je to zase provokace pro změnu rakouské policie (pozn: někdo je na mě objednal již v roce 2010, kdy jsem tam byl – toto opět dokládá účast čisté BIS, protože sotva mohlo rakouskou policii mě jen tak sledovat když jsem nic nedělal; v tom je právě komplot BIS-mafie velmi nebezpečný, tedy účinek kleští jako teplické spravedlnosti a toflova gangu <obojí možné kvůli korupci v PČR>, u mě je to stejné, ale ve větším rozsahu!!!). Tak jsem si, pro případ poškození auta, udělal videozáznam abych měl alespoň nějaký důkaz. Když jsme se rozjeli, já spěchal na proces na úřadu práce (to je taková slovní hříčka... na některých členech BIS-mafie je patrné extrémní a extrémistické smyšlení a někteří jsou neonacisté = prý je to paráda, byl utlučen k  smrti rakouským či českým neonacistou a pokud mi policie půjčí baseballovou pálku, lepší ale bude brokovnice,  zeptám se soudkyně Řízkové, jak vysoko má okna v justičním paláci... nic závadného jsem vážení nenapsal, nikomu nevyhrožuji, jen se zeptám, opět za přítomnosti normálního a nezkorumpovaného státní zástupce, soudce a novináře), kde za cca 40 minut měli zavírat, tak mě policisté dojeli a začali houkat sirénou. Zajel jsem do boční ulice a čekal co bude dál. Začali mi dělat podrobnou prohlídku a dokola mě šikanovali otázkami a ptali se co  ve Vídni dělám a nechtěli pochopit, že chci v Rakousku podnikat. Když se zeptali již cca po desáté na to samé, došlo mi, že rakouské policisty někdo na mě navedl – nevěděl jsem co dělat a čas běžel, úřad práce zavírali již za 10 minut. Následně mi sdělili, že jsem porušil dopravní předpisy a chtěli peníze. Současně mi sdělovali, že jsem blázen – to jim právě evidentně sdělila BIS-mafie cestou „čisté“ BIS či ÚZSI. Myslel jsem že dostanu infarkt. Protože se dokumenty k této cause ztratili z mého bytu v Rakousku a nemohu přesně doložit co se stalo (taková náhody právě svědčí o přítomnost BIS-mafie a já pro neustále hašení, doslova pořád něco nového hoří, nemám čas ani dořešit staré problémy a jsem permanentně přetížen, i když teď nechodím do zaměstnání – overloading je, jak jsem zjistil, jedna ze základních metod likvidace nepohodlných osob a takto právě býv. STB likvidovala a zlikvidovala moje rodiče, kdy dnes jsou již psychicky i tělesně nemocní). Vím že po mě chtěli cca 200 Euro a mám pocit, abych měl klid, že jsem jim zaplatil!!! Dokumenty o policejním teroru se pak ztratili, protože je BIS-mafie ukradla. Pozn: BIS-mafie mi krade dokumenty, aby to vypadalo, že jsem se finančně zruinoval jen tak sám a toto je typická ukázka toho jak to dělají – různé pokuty, vysoké poplatky, zmanipulované životní situace, kdy neustále platím něco navíc, kdy vše je koncipováno tak, aby to bylo po malých částkách... kdy doplním, že českého trestního řádu, což bude v Rakousku podobné, se tito manipulátoři v policii dopustili naplnění skutkové podstaty TČ zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání (ale škoda je dokonána kdy PČR neustále tvrdí, že se nic nestalo)!!! Detail pak už byl to, že bylo patrné, stáli jsme u krytých garáží nedaleko městkého okruhu a zárověň pěší zóny (nemám internet, abych dohledal jméno ulice), že při zmanipilované policejní kontrole chodí okolo lidé napojení na BIS-mafie a můžou se smíchy umlátit (doporučuji Kokose vzít po hlavě cihlou, aby se mu rozsvítilo...), kdy celá věc má tedy tragický dovětek. Podle počtu lidí na místě napojených na BIS-mafii, odhaduji, že jich bylo tak 10 za 30 minut (když už mě BIS-mafie pronásleduje od roku 2002, tak poznám na X-desítek procent, když vyhrožují či provokují, resp. chtějí něco sdělit – něco jako kriminalistický „čuch“) lze dovodit, že to nebyla opět obyčejná mafie, ale že to mohl být opět z někdo z rakouských tajných služeb (ti sotva přiznají svoji účast na provokacích). Přestože jsem tedy nic neudělal, odjel jsem poškozen jak na čase, tak finančně a hlavně to vedlo k mému zastrašení, protože, právě asi programově, se policisté ptali, přestože přeskočilo očividně jim (zjistil jsem, že může právě existovat něco jako kolegialita tajných služeb, kdy ochrana svých kolegů, byť z jiné země, je pro ně věc cti... jinak ale pěkní idioti), na blázinec... to právě zvýšilo moje podezření, že BIS-mafie či či čistá BIS něco chystá, tedy že mě nechá odtáhnout do blázince/brutálu, což se později potvrdilo. V tomto tedy mám obrovský problém, protože BIS-mafie evidentně dokázala proti poštvat i normální demokratické státy, resp. lidi v nich (jak uvádím jinde, podobné situace se mi stávali ve Velké Británi, Španělsku, Švýcarsku, Francii, Slovensku a Belgii – vše může být více než absurdní realita, protože jedním ze zážitků z UK v roce 2003 byla informace, že na mě budou pořádat hon za TO na Kočičkovou, Kokose a Kuželu). Je nutné také uvést, že mě za podání na ně vyhrožoval i psychiatr Jeníček, že prý nesmím (on mi to zakázal!!!) činit žádné právní kroky na svoji obranu – asi předpokládá, a svědčí to o propojení na BIS-mafii, že se nechám dobrovolně BIS-mafií zlikvidovat. Mafie bohužel zatím vždy vyhrála, tedy pro neschopnost české státní správy (zastupitelství, policie, ministerstva). Pozn ne pro PČR: věřím, že se vše nakonec vyjasní bohužel až na Echelonu, protože PČR není schopna získavat relevantní důkazy... jenže to je ten problém, protože musím pobývat a živořit na území ČR, protože nemám ani na vlastní podnájem v ČR (natož na podnikatelské investice – to právě tak BIS-mafie vymyslela)!!!

 

Jako příklad jak BIS-mafie otravuje s následky na zdraví, lze uvést jejich řádění v noci z 19. Na 20.11.2011. Ve stručnosti lze uvést, že jeden z plánů BIS-mafie evidentně je narušování spánku. Rodiče jsou ze stresu již psychicky zcela mimo! Co se tedy dělo v noci:

1.    V 3:26 20.11.2011 dělal hluk pěší chodec <pravděpodobnost člena BIS-mafie 50%> – to mě probudilo.

2.    3:33 bylo navedeno letadlo nad město. Může vám to sice připadat nepravděpodobné, ale již několikrát se mi potvrdilo, že při výhrůžkách a zastrašovacích akcích používá BIS-mafie i hlukového efektu letadel. Domnívám se, že BIS má člověka v Řízení letového provozu, ať to vypadá nepravděpodobné (vyvraťte to!!!). Několikrát se totiž stalo, že se letadlo objevilo v nízké výšce, když jsem něco psal. Typické je i opakované prolétávání malých soukromých letadel, kdy je snad jasné, že mezi agenty BISu bude jistě několik lidí mající soukromá letadla či prostředky na to si je vypůjčit. Opravdu netrpím paranoiou!!! Vše se dá logicky vysvětlit!!!

3.    3:44 někdo dráždí psa v sousedství.

4.    3:45 jdou velmi hlučně řvoucí ženy (předpokládám, že zástěrkou je hospoda).

5.    3:50 někdo jiný běží hlučně po ulici (normální člověk ve 4 hodiny neběhá).

6.    3:54 rána jako od elektřiny či statické elektřiny. Teď musím objasnit pravděpodobnou existenci jednoho čipového technologického zařízení – věcně je vše reálně proveditelné. Základem je nanočip, který má v sobě součástku něco jako elektrodu, které umožňují vydat hluk „prasknutím“ elektřiny (nejsem odborník, možná statické). Miniaturizace je dnes tak daleko, že velikost nanočipu mající v sobě vše potřebné (bezdrátovou komnikaci, řídící jednotku, paměť apod.) jsou milimetry čtvereční. Jedině se zdá že nanočip by neměl elektřinu, což není pravda. Stačí ho napojit na zdroj elektřiny s technologií přenosu pomocí elektromagnetické rezonance (viz http://technet.idnes.cz/vedci-poprve-poslali-elektrinu-vzduchem-draty-uz-nebudou-treba-pwp-/tec_technika.aspx?c=A070608_103555_tec_technika_vse). Ostatní je tedy logické a de facto snadné. BIS-mafie sleduje co se děje v místnosti a když potřebuje člověk probudit bezdrátově vyšle pokyn nanočipu – nic složité. Pozn: byly situace, kdy hlukové efekty se objevovali se vteřinovou frekvencí, přestože žádné elektrické zařízení nebylo zapnuté!!!

7.    4:04 na ulici velmi hlučně a nepřirozeně kašlou chodci.

8.    4:22 seanci zakončuje skupina lidí více než pravděpodobně napojená na BIS-mafii, i když ani to předtím nevypadalo na náhodu (býv. STB takto týrala nepohodlné osoby již v 50-tých letech minulého století), která řve na celou ulici „pomoc“ (BIS-mafie ví, že „volám“ o pomoc také...). Pak jsem opět usnul...

 

Je nutné pochopit, že rozložením jednotlivých základních prvků života (zde spaní) se podobné mafie snaží dosáhnout sebevraždy člověka – o to se podle mě snaží BIS-mafie i u mě, protože si zatím, až na vyjímky, nedovolili více fyzicky zaútočit, tak čekají, že z neutěšené životní situace spáchám sebevražu sám, což odmítám. Situace se ale pořád zhoršuje a fyzické útoky auty jsou stále častější!!!

 

Jako příklad jak mě někdo napojený na BIS-mafii sleduje lze uvést situaci, kdy jsem 22.11.2011 v cca 17 hod uložil na americký server Microsoftu koncept tohoto TO. Jak uvádím jinde, BIS vše sleduje, protože během dohledávání informací na internetu v kavárně (tam jedině je WiFi – na internet doma nemám peníze!!!) přišli dovnitř typické provokatérky BIS-mafie. Podle vzhledu, seriózní dámy 35 let, bylo patrné, že opět nejde o nějakou „špinavou“ mafii, ale o dobře, státem placené, agentky. Provokaci jsem identifikoval podle toho, že se celou dobu bavily o nemocech... to je typický nátlak BIS-mafie, tak jak to dělala býv. STB, kdy osoba na doslech (tedy já) má pochopit význam podle klíčových slov (nemocnice, úraz, operace, úmrtí atd.). I blbec pochopí, tak to dělalo i gestapo, že psychologický účinek je stejný jako kdyby řekli: po operaci zemřeš!!! Jak uvádím jinde, i blbec to pochopí jako výhrůžku, kdy je jasně naplněn § 175 TrZák: „kdo jiného pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opomenul nebo trpěl, bude potrestán... příprava je trestná!!!“ Česká policie to ale dodnes nepochopila. Je možné, že dámy a páni ve sboru, mají problém s češtinou a vzdělání mají jen jaksi proklamativní, i když formálně mají vysokou školu!!! Pravda, každá koruna se hodí a tak když BIS-mafie rozkáže přivřít oči je vymalováno... jiné vysvětlení pro dosavadní lemplovský přístup policie ČR není, přestože jsem osobně telefonicky či dopisem informoval již nejméně 50 policistů (to je dáno tím, jak se střídají ve směnách) a několik státních zástupců!!! V této epizodě, prý je to v pohodě tvrdí policie (a tedy doporučuji několika dotčeným policistů aby se skalpelem podřízli), šlo o to, že mi BIS-mafie chtěla „mírnou pozitivní“ metodou (za to to asi dodnes považuje policie) naznačit, že nesmím „zlobit“ tím, že uložím do svoji e-mailové schránky koncept tohoto TO a dokonce že budu hledat informace o selhání české státní správy – hledal jsem dokumenty ke cause Čestmíra Skály, které jsou známé právě jako další příklad zneužití psychiatrie k likvidaci člověka, kdy vysoký političní činitelé vše zametli pod koberec a nikdo tomu člověku nepomohl, tedy přesná obdoba mého života, kde na cause je patrné jak to končí – doživotní likvidací v blázincích/brutálech, čímž mi právě vyhrožují psychiatři!!! Prý pobyt v blázinci je paráda a proto doporučuji, aby operační Prahy 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brna-města, Benešova, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Řevnice, ÚOOZ (Verta), českého Interpolu, IPČR (nechtěli se představit), i policejního prezidia (to je reprezentativní vzorek, reálně jsem mluvil s více, policistů s kterými jsem mluvil a posílali mě do blázince) neprodleně do blázince/brutálu PLB či PLB nastoupili a drželi je tam 4 měsíce či déle. Potom ale musí skončit u policie a po týdnu pasení na trávě (jako strava prý vydatné) musí nastoupit na další 4 měsíce, pak týden volno a zase až do úplného konce, kdy nejlépe když pochopí, že mají včas spáchat sebevraždu. V prolukách, když nebudou v blázinci/brutále, totiž musí dostat dle § 329 odst. 3 TrZák poukázku na 12 let vězení!!! Ještě dovětek, dané ženy naplnily skutkovou podstatu TČ vydírání, nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.

Aby celá situace nebylo málo, tak před kavárnou v cca 18 hod již čekal jiný člen BIS-mafie s dodávkou... nebo mi chce někdo tvrdit, že na orezlou dodávku Fiat s provokativním nápisem „Ubytování“ sehnal evidentní sociální případ jen tak SPZ/RČ „1S9 0000“. Promiňte, ale i blbec (jen policie ne) pochopí, že tím chtěla BIS-mafie naznačit, že budu mít problémy s bydlením...

 

Jako příklad vyhrožování symboly lze uvést jednoduché situace. Chápu sice, že mi nikdo nechce věřit, ale právě protože je ve všem zainteresována BIS (či pod.) je patrné, že agenti jsou znalí kriminalistické práci a je jim jasné, že by mohli být snadno usvědčeni, pokud budou vyhrožovat přímo. Proto je patrné, že část výhrůžek se děje symboly. Zde je další problém, kdy mojí psychiatrickou likvidací si BIS-mafie vymyslela takový „háček“. Právě protože se často, ale ne vždy, jedná o nepřímé vyhrožování, tak vše co podobné o tom řeknu, považují psychiatři, kterých se nemohu zbavit spolu s nálepkou, za důkaz, že mám paranoidní schizofrenii (v tom je právě tento lživý status strašně nebezpečný pro můj život!!! ...a nevím jak to vyřešit, abych tak nebyl označován!!!). Psychiatři zmanipulovaní mafií tedy schválně tvrdí, že je důkaz v tom co říkám a co píši, že je to důkaz paranoie. Veřejně, pro mě likvidačně, to tak presentují!!! Co se týká vyhrožování symboly (symbolického vyhrožování), tak je vše postaveno na tom, že v minulosti jsem měl možnost číst či zažít, resp. jinak získat, informaci o nějaké situaci, která byla spojena s nějakým výrazným symbolem, tedy klíčovým slovem. Toto klíčové slovo, resp. symbol, pak BIS-mafie opakovaně uživá. Takto vznikla i výhrůžka se symbolem Coca-Cola, resp. colový nápoj (Pepsi-Cola či Kofola). Coca-Cola je symbol BIS-mafie pro zdravotní problémy, víc nemusím snad dodávat, který vznikl od problému, který měla žena potom co vypila louh v Coca-Cole. Dodám jen, že v době když jsem články četl se častěji pohybovali okolo členové BIS-mafie tak, abych pochopil, že tím chtějí dát najevo, že se mi může stát to samé. Pochopil by to i blbec, jen PČR s tím asi má problémy, přestože v protiextremistickém manuálu je uvedeno, že symbol „18“ je používán extremisty pro Adolfa Hitlera. Podstatné je, že „18“ chápe každý policista, kdežto jiné symboly nejsou schopni pochopit. Doporučuji dát vypít některému louh z lahve Coca-Cola a uvidíte co se bude dít za pár let... světe div se, pořád si to bude pamatovat a možná že dokonce přestane pít Coca-Colu. Ale je možné, že to bude někdo jako akční hrdina a pití louhu se mu zalíbí!? Nejjednoduší je to zkusit (Viz http://m.novinky.cz/articleDetails?aId=3009&sId=&mId= , http://zpravy.idnes.cz/krimi.aspx?r=krimi&c=A030223_203135_krimi_jkl). Jak píši, i blbý policista by měl pak pochopit co mu připomíná jeho vlastní paměť, ale třeba nepřežije či ze zdravotních problémů pak spáchá sebevraždu až bolestí nebude moci vydržet – proto toho louhu trouchu víc a kdyby nechtěl pít podržet hrdlo... Pozn: symbol Coca-Cola znali rakouští policisté a vyhrožovali mi tak 9.3.2011, než mě odvezli do blázince/brutálu Vídeň.

 

 

6.  Další záškodnické či likvidační akce

 

Další záškodnické, likvidační, zločinné či „jen“ problémy-způsobující akce na mně spáchané (zde je uveden jen hrubý nástin těch důležitějších, přičemž z časového důvodu neuvádím všechny a již vůbec ne ty drobnější – berte tedy jako příklady toho co se děje, nikoliv jako soupis všeho co se stalo):

 

1.    Propíchané pneumatiky auta nejméně 2x, spíše 3x.

2.    Poškrábaná dvě auta.

3.    Mechanický výbuch (to je odborný termín) plynového kotle způsobený 3-násobným selháním (v jednom okamžiku) zabezpečovacích a regulačních prvků (termostat, vnitřní termostat kotle a pojistný ventil). 3-násobné selhání kvalitního, dost nového, francouzského kotle Le Blanc právě pravděpodobnost téměř vylučuje. Upozorňuji, že toto lze přirovnat ke klasickému malému teroristickému činu, protože došlo k roztržení kotle vlivem přehřátí vody v topném okruhu a asi vzniku páry, kdy následný pád velkého težkého závěsného kotle porušil elektrické kabely, rozvody vody a plynu, kdy docházelo k úniku plynu do objektu. Stačilo aby došlo k jiskření a provozovna kadeřnictví, kosmetiky, pedíkury a bistra vyletěla do povětří. Podivné je, reálně zásah BIS-mafie, že zasahující HZS Kotouč neměla po pár letech o zásahu žádný záznam. Škoda byla přes 50.000 Kč.

Na tomto místě je nutné vzpomenout, že bývalá manželka si odmítá cokoliv pamatovat a věci vykládá tendenčně, resp. přímo lže!

4.    V Rakousku ukradený 750 GB hard-disk plný osobních údajů, smluv, hesel, podnikatelských nápadů a dalších důležitých dokumentů i s podpisy. Protože akce Rakousko je aktuální, je výčet větších problémů uveden výše samostatně.

5.    Podivné náhlé selhání slepého střeva v Egyptě, kde bylo velké množství ruských občanů. Znovu upozorňuji, jak mohu pozorovat na území ČR, BIS-mafie si na mě lidi ze zemí bývalého SSSR najímá pro výhrůžky (co dělají na pozadí pochopitelně nevím).

6.    Další žaludeční nevolnost při pobytu ve Velké Británii (jak uvádím jinde, bylo znát, že i ve Velké Británii, v roce 2003 i v roce 2010, jsou lidé napojení na českou BIS-mafii). Musela mi být podána látka, která působila jako otrava žaludku – to řekl lékař. Musel jsem dostat 2 velké dávky morfia, abych bolest vůbec vydržel. Za několik hodin vše pominulo jak začalo, tedy se nejednalo o onemocnění, ale o zásah nějakou látkou.

7.    Machinace pojišťovny Allianz se zaplacením operace kyčle, kde tak dlužím díky podvodu v pojišťovně cca 800.000 Kč. Vysvětleno v TO z 9.5.2011.

8.    2 podivné žaludeční příhody, kdy podle stolice bylo patrné, že bylo něco v jídle (průjem a černé kusy něčeho). Obrovská bolest trvala mnoho dnů a nebyl jsem schopen normálně existovat.

9.    Pokus o sražení sanitkou (Škoda 1203 PLB) při mém posledním pobytu v blázinci/brutále Psychiatrické léčebny Bohnice, někdy v červnu 2011. Jistě, řidič mohl jen nedávat pozor, ale protože se mě BIS-mafie pokouší zabít, vypadalo to jen na další podobnou akci, protože více než (cca) 4 vteřiny řidič nereagoval že jdu po krajnici komunikace areálu, přitom měl vedle místo. Nakonec jsem musel uskočit.

10. Při pokusu pronajmout si byt ve francouzském Štrasburku došlo k zajímavé situaci, ale separátně to vypadá jen jako další moje smůla, což právě nevypadá. Při hledání bytu jsem narazil u vysoké školy na realitní kancelář mající byt, který bych byl schopen hradit (hodlal jsem tam podnikat). Když jsem se setkal s majitelem realitní kanceláře tvrdil, že je Jugoslávec (zvláštní, v té době již Jugoslávie neexistovala). I když jsem měl zájem o jiný byt nabídl mi nakonec mnohem horší. Protože jsem již složil kaucy jel jsem se na byt podívat, byl hrozný. Příští den, za pomocí francouzké ad hoc asistentky jsem pronájem bytu odmítl, ale započal být problém. Majitel realitní kanceláře mi odmítal vrátit kaucy a nakonec mi ukradl podepsaný kontrakt, kde byly informace o kauci uvedeny. Protože jsem měl záměr po něm požadovat náhradu škody, ze dne na den jsem neměl kde bydlet, požadoval jsem zavolat policii, protože jsem potřeboval smlouvu. Ta přijela a začal výstup. Francouzská asistentka sice policii vysvětlila, že potřebuji smlouvu, ale policisté nereagovali a jen mi mávali penězi před obličejem. Nakonec jsem dokonce nedostal ani smlouvu ani peníze. Podivné ovšem na závěr bylo to, že na chodníku mě evidentně celou pozorovala skupina lidí, něco jako drogoví dealeři. Když jsem místo zdrcen opouštěl hlasitě se posmívali. Opravdu netrpím paranoiu, ale vypadalo to, že to byla skupinka osob opět povolaných českou BIS-mafií, protože přítomnost osob napojených na tuto českou mafii v zahraničí se mi prokázala několikrát...

11. Při cestě ze zaměstnání v Allianz jsem byl málem sražen automobilem v Rubešově ulici, v Praze 2, kdy řidič měl něco společného s budovou tehdejšího Helliosu (tak nějak se to jmenovalo – je to sousední budova u budovy ČEZ tamtéž, bývalá STE tehdy). Podstatné je, že potom co mě řidič málem srazil, věc měla být hodnocena jako vražda ve stádiu přípravy a pokusu (viz kapitola o záštitě BIS při páchání trestné činnosti), a já ho upozornil drobným klepnutím na sklo, byl jsem ještě dokonce napaden. Tento neodsouzený zločinec mě totiž doběhl a zbil několika ranami na oko. Při tom napadení jsem se skácel a došlo k poškození oblečení a brýlý a měl jsem modřinu pod okem. Nakonec se mi v oku objevila krev. Podstatné je, že policie nic nevyšetřila (typické), protože dotyčný na autě vyměnil značky a nakonec ze všeho bylo jen řízení před přestupkovou komisí, kde se nakonec přihlásil úplně jiný člověk (za útočníka přišel někdo jiný, kdo mě michodem předtím sledoval na ulici u nám. Míru). Protože podobné náhody existují jen v knihách, je jasné, že se programově přihlásil někdo jiný napojený na BIS-mafii. Prý v pohodě, policie asi smýšlí, že mafii je potřeba podporovat, protože to jsou přeci chudinky a ztracené existence (asi tak uvažuje i ÚOOZ)!!!

Dovoluji si připomenout, že někdo (kdo dělal zápis a dále ho editoval pochopitelně přesně nevím) napojený na BIS-mafii na Obvodním soudu pro Prahu 8 v roce 2010, když jsem tuto událost vysvětloval v účastnické výpovědi, celý text zkomolil a to proto, abych vypadal jako imbecilní blbec, kterého je nutno držet v blázinci/brutále. Šlo o řízení 19L48/2010 a 19L68/2010 vedené, pravděpodobně zkorumpovanou (korupce zaměřená proti mně na soudech je jedním z největších problémů), soudkyní Blankou Řízkovou. V těchto nespravedlivých řízeních jsem byl křivě označen za člověka trpícího paranoidní schizofrenií a byl dán souhlas s nedobrovolnou hospitalizací. Od té doby se můj formální status značně zhoršil a mafii, tím, že policie nebyla nic schopna vyšetřit a nikoho za to odsoudit, narostla evidetně chuť na další trestnou činnost.

12. U rodičů se v zimě rozbilo čerpadlo topení, kdy podobnými akcemi nutí BIS-mafie lidi k sebevraždě... pravděpodobnost, že to udělala BIS-mafie je veliká (viz mechanický výbuch plynového kotle).

13. Pracovnice Obvodního soudu pro Prahu 8 se se mnou hádala jak trhovkyně o tom, že já mám doložit, že jsem obdržel odvolací usnesení ve věci nedobrovolné hospitalizace v Psychiatrické léčebně Bohnice, sp. zn. 19L48/2010 a 19L68/2010  a tedy chtěla abych doložil něco co není. Jak se říká... doložit něco co není nechtěli ani u C.K. soudu!!! U Obvodního soudu pro Prahu 8 vůbec pracují zvláštní typy, když jsem si telefonicky ze zahraničí chtěl stěžovat na to jak mě soud zkorumpovanými rozhodnutími poškodil, tak se stávalo, že spojovatelé se dohadovali o nesmyslech nebo vzali telefon a ten nechali vyvěšený. Jestli tedy další pracovníky soudu kontaktovala BIS-mafie či čistá BIS pochopitelně nevím, ale jejich jednání nemělo logické vysvětlení!!! Právě takto se totiž projevují zásahy BIS-mafie na úrovni české státní správy – tedy lidé pak neřeší podstatu věci a na něco se neustále vymlouvají!!!

14. BIS-mafie evidentně ovlivnila nemalé množství ze více než 40-ti advokátů, které jsem oslovil, protože se mi stalo, když jsem připravoval právní kroky (že se obrátím na soud v cause Allianz a právě psychiatrů), že mi sdělili, že mají různé důvody, proč mě NIKDY nemohou vzít za klienta a zastupovat!!!

15. Když jsem bydlel v Mouriho ulici 326 v Praze 10, tak se stalo, že jednoho dne do bytu vniknul dráždivý plyn. Plyn mi způsoboval silné dráždění a desítky minut jsem hodně kašlal. Teprve po intenzivním odvětráním plyn zmizel. Zvláštní ale bylo to, že hasičská záchrana služba nechtěla vůbec přijet. Protože, podle jiných provokací, sledovala BIS-mafie i dění v tomto bytu, je možné, že linkou čisté tajné služby opět informovala státní orgán (hasiče), aby mi nepomohl. I po odvětrání ale nakonec hasiči naměřili nějaký zbytek chemické látky. Na tomto místě je možné vzpomenout, že v domě i okolo domu se děly provokace, výhrůžky a další akce jako všude jinde – agentů BIS či ÚZSI tam bývalo mnoho.

16. Když jsem pobýval v zahraničí v roce 2003 a 2010-2011 bylo patrné, že jsem něčím místním podezřelí. Ve Španělsku mě totiž v létě roku 2010 evidentně sledovala místní lokální policie v Madridu, přestože jsem se od běžných Američanů nijak neodlišoval. Přestože se nijak na místě jinak nevyskytovali, několikrát se stalo, že zastavili nedaleko a prohlíželi si mě. Evidentně je musel na mě někdo upozornit a opět není jiné vysvětlení než BIS-mafie. Navíc se mě tam pokusil srazit velký pick-up před místní knihovnou a to jinak žádné jiné problémy s auty v místě nebyly vidět! Také se mi při pokusu o přerezervaci stalo to, že mi solidní zaměstnanec Delty Air Lines ukradl vytištěnou letenku na letišti Newark (ona sice není potřeba, ale...). Podobné nepříjemné zážitky pak právě ukazují na přítomnost tajných služeb. Podstatné je, že si to musel tedy někdo objednat, protože sotva by solidního Američana samotného napadlo krást letenku – BIS-mafie, resp. oficiální požadavek vycházející z čisté BIS.

17. Při jednom letu ze Španělska do Velké Británie do Londýna se mi stalo, že osoba sedící vedle zmizela a to uprostřed letu, přestože letadlo bylo plné. To právě opět ukazuje na přítomnost tajných služeb. Navíc člověk sedící přede mnou očividně provokoval, jako čeští členi BIS-mafie. Opravdu netrpím paranoiou a vidím co vidím... když tak se zeptejte Jana Vidíma z ODS, jako odborníka na obranu a bezpečnost (a tedy i tajné služby), jak to vidí ODS!!!

18. Aby nás budili stávalo se a stává to, že třeba někdo ve 2 hodiny ráno (obecně v době nočního klidu) zvoní na zvonek, zavolá telefonem, projede s tuningovým autem s laděným hlučným výfukem na plný plyn, jiné auto má dunivou hudbu na plnou hlasitost atd. To samozřejmě za pár nocí člověka rozloží! Snad víte o biologických hodinách – pokud si tělo zvykne probouzet v určitý čas, pak to dělá samo...

19. Finanční úřad v Kotouči mě šikanoval. Jednou se mi stalo, že jsem byl vyzván na daňovou kontrolu, i když veškeré podklady FÚ měl. Za nedoruzumění se mi později správkyně omluvila, ale to již jse ztratil celý den. Podobnými obstrukcemi je BIS-mafie přímo hyper-aktivní  (podivné bylo to, že jej provedla jakási Irena, protože jsem zjistil, že BIS-mafie dokáže díky kontaktům čisté BIS zaměstnávat lidi jen proto, že mají splnit pro ně splnit nějaký úkol – může se vám to zdát divné, ale toto mi zřejmě mělo připomenout Kočičkovou, která se vždy vydávala za oběť a přitom je to obyčejná provokatérka BIS-mafie či BIS; pozor, podobných provokatérek je na mě nasazeno stovky). Podruhé, letos, se mi stalo, že na mě „moje“ daňová správkyně (náležijící daňovým subjektů podle písmene iniciálů příjmení – asi Šikanová) naléhala abych podal daňové přiznání na daň z příjmu, přestože nebyla žádná daň k úhradě. Za prodlení jsem dostal pokutu 500 Kč s tím, že je možné, že jen využili legislativní zmetek, tedy nutnost podání daňového podání u nulové daně. Jinak právě šikana ze strany různých úředníků je oblíbený nástroj BIS-mafie. Také šlo o to, že daná daňová správkyně mi odmítla vydat jakékoliv potvrzení či dopis o tom, že jsem běžný plátce daně, což nakonec rozhodlo to, že mi realitka ve Štrasburku odmítla pronajmout byt (což mělo za důsledek to, že jsem nemohl ve Francii podnikat – neměl jsem adresu, protože jiné realitky zmanipulovala BIS-mafie přímo, viz v textu). Obstrukcemi a šikanou ze strany státní správy byla proslulá býv. STB u nepohodlných osob a opět musím sdělit, že je nepravděpodobné, že by podobné machinace na různých úřadech (v textu další) objednala nějaká mafie – opět to ukazuje na BIS!!! (V historii obdoba viz: http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Jazzov%C3%A1_sekce a http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Wonka).

Pozn: typické pro BIS-mafii je, že je schopna podle situace odvolávat lidi z dosavadních pozic a přemístit je jinak – aby se nedala dohledat jejich zpravodajská hra. Jde o to, že Šikanová byla z FÚ v Benešově přemístěna jinam.

20. Když jsem prodal byt v Praze 10, Mouriho ul. 326, tak se realitní kancelář Maxima reality s.r.o. Praha, která měla peníze na daň z převodu nemovitostí v úschově a měla je řádně zaplatit Finančnímu úřadu pro Prahu 10, při odesílání spletla ve variabilním symbolu a odeslala platbu s jednou špatnou číslící z deseti. Dodnes nevím jak věc na FÚ P10 vyřešili, protože když jsem je telefonicky žádal o triviální nápravu (a později e-mailem) tak mi pořád a opakovaně sdělovali že věc nechápou, přitom se jednalo o úpravu v datech elektronických plateb tak, že by úředník prohlásil, na moji žádost, odpovídající platbu s jednou chybnou číslicí za správnou (částka i 9 číslic z 10 bylo správných a měli moje prohlášení že se jedná o moji platbu). Problémem ale zůstává situace proč to nastalo, protože vše vypadá na obstrukci BIS-mafie, tedy že v Maximě někdo variabilní symbol napsal schválně. Podobné obstrukce mi zabírájí neuvěřitelné množství času a v poslední době žiji tak, že pořád jen něco řešít, kde jsou problémy – podle statistiky provděpodobnosti ale není reálné, abych měl problémy tak velké a tak často. Opět vše právě ukazuje na frontální kampaň (útok) BIS-mafie, kdy jednotlivé potíže mě možná mají dovést k sebevraždě!!! Za neřešení stavu věci mohu poděkovat skupině SZ + policie + soudy, kdy patrné je to, že mafie se cití neohrožená potom, co jednotlivá podání jsou mnoho let nešetřena a následně mě všichni tedy ještě více, jako vendetu, kopají do řiti!!! (Ne)děkuji!!!!!!!!!!!!!!!!!! V penězích vyjádřeno mi jedna taková událost odčerpá přes 1000 Kč a pokud bych měl ke všemu zvát právníka již dávno jsem zbankrotoval!!! Není průměrně týden, aby nebyl nějaký problém... i takto lze člověka zlikvidovat, hlavně finančně.

21. Když jsem elektronicky podal v roce 2010 ze Španělska žalobu k Okresnímu soudu v Benešově na Kokose st. pro úhradu nemajetkové újmy pro zabránění dostudovat vysokou školu STB, z titulu jeho vedení okresní expozitury býv. STB pro okres Benešov, tak došlo k nepochopitelné věci, z které se dodnes matka nevzpamatovala!!! To, že podání odmítli, protože nemělo elektronický podpis jsem pochopil. Došlo ale na situaci, že někdo ze soudu vyzval matku, aby věc vysvětlila!!! Přitom to byla moje žaloba. Zdrcená a vystrašená matka si vzala právníka za několik tisíc Kč a jela se na soud dozvědět, že věc takto podaná není přípustná, tedy úplně zbytečnou věc. Peníze tak byly vyhozeny oknem a ona je musela zaplatit v situaci, kdy rodiče nemají ani korunu úspor!!! Když jsem na soudu ujišťoval o co šlo a kdo vše zorganizoval, po organizátorech se slehla zem a informace nikdo nevěděl. Ať jsem dělal co jsem dělal, náklady na informace byly několik tisíc Kč, protože jsem vše řešil ze zahraničí, nic už jsem nezjistil. I tato příhoda byla typická ukázka toho, jak evidentně BIS-mafie ze mě po malých částkách tahá peníze, kdy žádná mafie by si komplot na soudu nedovolila. Evidentně to byla opět BIS!!! Podstatné je, že po podobných akcích se velmi zhoršili vztahy mezi mnou a rodiči, kteří tak, po výplaších mozku psychiatry s nimi unisono tvrdí, že to vše není normální – tedy podat žalobu. Přitom já se jen marně snažím dobrat svých práv ve válce s BIS-mafií, nic jiného to totiž není, tedy skrytá válka s informacemi a stavy věcí!!! Uvědomte si prosím, kolik lidí proti mně působí, protože v úhrnu jsou to tisíce a tedy je to taková „soukromá“ válka. BIS-mafie taky celou situaci označila sloganem, že jsem armáda jednoho muže, což vypovídá ta vše!!! Jak jsem uvedl, žiju v tragickém snu z kterého se nemohu probudit a je to právě jako kombinace z knih Proces od Kafky a Hlava XXII od Hellera.

22. Irena Kočičková o mně již v roce 2002 rozhlašovala, že jsem jim chtěl podpálit dům. Tehdy jsem nepochopil, že je to právě prvopočátek toho, že BIS-mafie o mně bude šířit lži a pomluvy, které pak budou psychiatři vydávat za důkaz toho že trpím paranoidní schizofrenií. Samozřejmě podobné fatální informace jsou cesta do vězení, když je evidentní, že BIS-mafie má artefakty, kde jsou moje otisky prstů a DNA. Protože ale již předtím bylo na BIS-mafii (tehdy jsem tomu tak neříkal) podáno trestní oznámení (právě na Irenu Kočičkovou, Davida Kokose, Martina Kuželu a myslím že bylo i uvedeno jméno pravděpodobně /nenechám se vláčet soudem na ochranu osobnosti od Haly/ zkorumpovaného policisty Jaroslava[?] Haly), za nárust choutek BIS-mafie a tedy i za vlastní nárust útoků nese vinu NSZ a IMV/IPČR, kteří vše měli řádně oznámeno, byť jen v náznaku popisu situace!!!

23. Irena Kočičková o mně, i na policii (Obvodní oddělení PČR Praha 1, ul. Bartomějská, odkud je Hala!!!), rozhlašovala, že jsem jí dával vypálená CD.

24. Irena Kočičková o mně, i na policii (Obvodní oddělení PČR Praha 1, ul. Bartomějská), rozhlašovala, že jsem jí chtěl jí ublížit a že se kvůli mě bála chodit ven. Kvůli tomuto mě policista Hala chtěl obvinit z vyhrožování, tedy i vydírání. Jak uvádím o Kočičkové, byť věřící, tak lže jako když tiskne!!! Tyto vymyšlené informace měli být a jsou součástí zpravodajských her BIS-mafie při využití ženského faktoru.

25. Při jedné cestě ze zaměstnání se mě, za přítomnosti Ireny Kočičkové, snažil ve vlaku napadnout její (jiný {?} ochránce, zda to byl M.Kužela nevím) kamarád. Jediné co vím, že ten člověk mě pak v letech 2002-03 sledoval ve vlacích a bydlel někde v Kolíně či u Kolína.

26. Při procházení se po Kolíně, při čekání na vlak, se mě pokusili napadnou 3 kamarádi (reálně členové BIS-mafie) Kočičkové. Vše jsem řádně oznámil MO PČR Kolín a ti se na to vykašlali. Zvláštní bylo, že mi policisté (pokud uvedu, že mezi policisty jsou evidentně příznivci a členové BIS-mafie, tak nikdo nepochopí, ale i tato epizoda opět vypadala na zpravodajskou hru BIS-mafie, tehdy policisty v Kolíně) vyhrožovali zbavením svéprávnosti a zabavním řidičského průkazu, což mi již nyní reálně hrozí, vše pro nečinnost státních zastupitelství (!!!) a žádám o pomoc!!! Detaily o napadení v TO z 9.5.2011. Po tomto trestním oznámení se okamžitě zvýšilo množství výhrůžek od BIS-mafie.

27. Protože mě bez lékařského a právního důvodu zadržovali v roce 2010 na přání BIS-mafie v blázinci/brutále (v Psychiatrické léčebně Bohnice), musel jsem zaplatit zbytečného advokáta a poplatku notáři za to, aby nebyl ukončen prodej bytu. Škoda je 20.000+8.000 Kč.

28. Sparkasse Vídeň. Na cause Sparkasse Vídeň v létě 2011 bylo patrné,  že proti mně BIS-mafie poštvala rakouskou tajnou službu. Když jsem totiž byl zakládat účet ve Sparkasse, tak mi řekli, že lžu a že mi žádný účet nezaloží. Navíc se v té době okolo pohybovali lidé, uvnitř pobočky, znající symboly české BIS-mafie. Vše tedy do sebe zapadá – BIS-mafie si cestou „čisté“ BIS a ÚZSI objednala v rakouské tajné službě, aby mi způsobili další problémy…

29. Bratra se pokusili pravděpodobně 2x zabít. Jednou se jednalo o to, že ho shodil i s motorkou starý člověk s autem (když se vše řešilo na Benešovaké policii, někdo celou věc zametl pod koberec – pravděpodobnost, že to administrativně „spláchla“ BIS-mafie je velká), který nedával pozor při odbočování a jednou se mu na motorce zasekly brzdy (bratr je dobrý jezdec) tak, že se vyboural tak, že se klouzal po vozovce mezi auty a motorka rozbila projíždějící auto. Podobně právě působila býv. STB.

30. Někdo, asi náš zlikvidovaný pes (!!!), naházel něco černého na okna domu rodičů. Upozorňuji, že před domem kde se to stalo nejsou žádné kaluže a je tam rovný asfalt.

31. Jeden ožrala, BIS-mafie běžně zaměstnává sociální případy, zničil velký kus okrasné zdi u provozovny manželky, kterou rozkopal a pobořil tak, že zmizely přes 2 metry čtvereční.

32. Foncia Štrasburk. V září a říjnu 2010 jsem opakovaně navštěvoval realitní kanceláře ve Štrasburku, abych tam mohl bydlet a pracovat či podnikat (bez adresy stálého bytu nelze dostat žádné povolení a o to šlo) – pouze doplním, že i ve Francii jsem byl také (opět) proto, abych se vymanil z teroru BIS-mafie na českém území. Podle toho co se dělo, byli ve Foncii agenti francouzské tajné služby, které, jako v jiných zemích, požádala BIS-mafie cestou „čisté“ BIS a ÚZSI, aby mi škodili. Pravda je, že to mohla být také „jen“ mafie, což je ale nepravděpodobné. Šlo o to, že přestože Foncia měla v nabídce cca 9 vhodných bytů, při osobním jednání mi řekli, že žádné byty nemají. Navíc mi řekli, to byla evidentně provokace, že české peníze jim nejsou dost dobré. Že se jednalo o zpravodajskou hru bylo patrné i na tom, že při jednání mě sledovali lidé (takoví hoši) z Kolumbie, což asi měla být symbolika pro to, že jsem jako zdrogovaný, když si chci ve Francii pronajmout byt (podobné symboly používá BIS-mafie běžně).

33. Když jsem se přemístil do Lucemburska, ubytoval jsem se hotelu Park Plaza. Tam se stalo to, že platební karty několik dní nefungovaly – to právě ukazovalo na zásah hovad z BIS na území ČR do informačního systému banky, což musí být pro BIS hračka. Když jsem se snažil vše (mafii) vysvětlit lucemburské policii nepochopila to.

34. Obvinění z narušování občanského soužití I.Kočičkovou proto, že jsem ji napsal pár dopisů s verši. Na této cause je právě patrné co udělá ženský faktor členek BIS-mafie. Protože jsem se na jednání o přestupku nedostavil, což jsem udělat měl (alespoň bych věděl co Kočičková vylhala), nevím přesně z čeho jsem byl obviněn, ale předpokládám, že si Kočičková vymyslela jak ji obtěžuji (bylo to asi obdobné jako s vymyšleným obviněním z narušování občanského soužití spojovatelek a spojovatele z ústředny MV ČR, kde je právě na souhře okolností patrné, o jak velký komplot BIS-mafie se jedná). To právě pak měl nezávislý úředník Úřadu městské části Praha 1 ve Vodičkově ul., který asi nebyl tak nezávislý, zastavit, ale neučinil tak. Na této cause bylo patrné, jak BIS-mafie ovládá manipulaci se zákony tím, že je schopna vykonstruovat nepravdivé, smyšlené a vykonstruované obvinění, které dané orgány státní správy zpracují (obviní mě) jako kdyby to byla realita!!! Dodnes se mi nikdo neomluvil a nikdo porušení zákona (křivé obvinění) nenapravil.

35. Jak také funguje BIS-mafie bylo patrné na trestním oznámení, které na mě podal primář v PLB Hanzar. Pracovníci PLB si totiž vymysleli, že jsem jim vyhrožoval a na základě tohoto konstruktu mafie pak Hanzar na mě podal trestní oznámení.

36. Causa Bratislava. Lži o tom, že jsem vyhrožoval konzulce měli sloužit jako důkaz že jsem agresivní, což opravdu nejsem – bylo to ale již řečeno a zřejmě to sloužilo jako důkaz, to že byl falešný nikdo nezkoumal, slovenským policistům a psychiatrům. Takto právě BIS-mafie šíří lži, protože ví, že mě může zlikvidovat v podstatě i pomocí machinací psychiatrů. Více viz kapitola Psychiatři.

37. Někdy v letech 2006-2008 se snažil kamion srazit bývalou manželku. Vše proběhlo tak, jak BIS-mafie dokáže dělat plánované náhody pomocí aut. Když jsme vycházeli z pošty v Kotouči, tak hned u přechodu stála dodávka, což bylo proto, aby nebylo vidět směrem na Prahu (na západ). BIS-mafie přesně spočítala časy a podle toho poslala řidiče kamionu aby nás srazil. Podstatné bylo to, že jsme museli vkročit do vozovky, abychom vůbec viděli co jede od Prahy. Navíc silnice je v tom místě trochu z kopce, tedy kamion jel aniž byl slyšet. Jak nebyl kamion vidět vkročila býv. manželka rázně do silnice a již byla málem v druhém pruhu, kde jel právě onen kamion. Musel jsem ji chytit za oblečení a stáhnout zpět, jinak by byla sražená a mrtvá. Řidič kamionu, když jsem mu ukazoval, že se pomátl, se jen pousmál a zvednul ruce jako „já nic“. To právě ukázalo, jaká hovada jsou lidi BIS-mafie – nevadí jim totiž zabít člověka a berou to jako součást své práce.

 

 

38. V říjnu 2010 mi ve Štrasburku vyhrožoval manažer hotelu Ibis Quartier Petite zastřelením samopalem (machine gun). Protože by si manažer seriózního hotelu podobnou blbost nedovolil říct, musela to být provokace a tedy to opět někoho napadlo jako součást otravování… BIS-mafie. Podstatné bylo, že IBIS ztratil (na podobné náhody již nevěřím… protože se většinou jedná o zpravodajské hry BIS-mafie) moji rezervaci do města mezi Štrasburkem a Lucemburskem, kam jsem cestoval. Nakonec na mě zaměstnanci hotelu zavolali policii, která předvedla, že něco není v pořádku. Jednak jim strašně vadilo, že jsem měl v pokoji věci cca 45 minut po dvanácté v den kdy jsem hotel opouštěl, ale hlavně se bavili do vysílačky o mně jako psychicky postiženém – právě proto si myslím, že BIS-mafie cestou BIS a ÚZSI šíří po světě lživé dokumenty z ČR o nesmyslném statusu, že mám psychické problémy (šíření těchto lží se právě později potvrdilo v březnu 2011 v Rakousku). Sotva by to napadlo francouzskou policii jen tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39. V říjnu 2010 ve francouzském vlaku TGV ze Štrasburku do Paříže mi nešlo zaplatit kartami. Je nepravděpodobné, že by karty nešly zrovna jen mně… podobné technologické obstrukce BIS-mafie dokáže zařídit! Navíc si tam cestující vymyslel, že jsem telefonoval, když jsem netelefonoval, za což jsem dostal pokutu. Podezřelé bylo, že neseriózní průvodčí, který vše řešil, se jmenoval David (či podobně) – to by právě, protože se jednalo o souhrn nepříjemností (viz dále), ukazovalo na francouzské tajné služby, které požádala BIS-mafie cestou „čisté“ BIS (možná i ÚZSI), aby tomu hroznému Jedisovi ukázali zač je toho loket. Tedy to, že by se agresivní průvodčí náhodou jmenoval David je téměř vyloučené a právě to potvrzuje domněnku, že se proti mně zapojila na přání BIS-mafie francouzská tajná služba. Navíc ve vlaku mě ještě slovně napadli další kvůli tomu, že nemohu zaplatit – co jim bylo potom (pozn: to, že BIS-mafie má dost kontaktů, peněz a lidí i v zahraničí, aby nakoupili provokatéry se prokázalo i jinde!!!).

40. V říjnu 2010 jsem se stal obětí fyzického útoku ve vlaku TGV ze Štrasburku do Paříže. Podstatné bylo, že vše bylo uměle vyprovokováno, což je tak typické pro BIS-mafii. Šlo o to, že jsem cestoval ve stoje ve vlaku tak, že jsem měl zapnutý laptop na barovém stole v jídelním voze TGV. Protože jsem si potřeboval učinit záznam o tom co se stalo ve Štrasburku s policií měl jsem zapnutý zvukový nebo video záznam. Člověk stojící vlevo ode mě mě chvíli pozoroval a pak mi začal nadávat anglicky. Nevěděl jsem o co mu jde až nakonec jsem to pochopil – po chvíli se totiž vrhl na laptop na velkou silou ho odhodil na zem. Laptop letěl z výšky cca 1,6m přes celou šíři vagonu, cca 1,5 m, kde se odrazil a doletěl mi zpět cca 1,5m k nohám – naštěstí „přežil“, ale od té doby má prasklý display, že se nedá používat. Později jsem přemýšlel proč to udělal, když nakonec měl sluchátka a nijak jsem ho nerušil. Toto napadení bylo pro mě velkým varováním, že BIS-mafie se nezastaví před ničím. Evidentně totiž důvodem bylo zničit běžící Hard-Disk (HD) laptopu Dell, kde byli uloženy videa a nahrávky o trestné činnosti BIS-mafie (naštěstí se mu to nepodařilo).

41. V létě 2003 se mnou málem do vzduchu vyletěla čerpací stanice v Londýně (v západní části). Protože se tak stalo při pomoci zahradníkovi, která nemusela být zrovna košér (BIS-mafie v Londýně informovala britskou policii, která mě pak sledovala, protože se domnívala že jsem černý pracovník, ale já jsem měl povolení…), bál jsem se o této zkutečnosti hovořit. Předpokládám, že ale Britové proti mně ji dávno nic nemají. Šlo o to, že jsem sekal trávu okolo benzínové stanice a někdo dal (právě pravděpodobně) kolečka určující výšku sekání příliš nízko. Když jsem najel na zakončení odvětrávacího potrubí, které bylo vyvedeno do trávy a nebylo vidět, tak se ozvaly rány a objevily se jiskry, protože konce potrubí bylo kovové a setkalo se s kovovými noži sekačky. Mohla to být náhoda, ale protože mě nikdo neinformoval a nikdo nenastavil sekačku na správnou výšku, je právě možné, že to měl být záměr, protože již právě v roce 2003 se denně objevovali v Londýně členi BIS-mafie (…a vyhrožovali – bylo to za podání TO na Kočičkovou, Kokose a Kuželu).

42. V zimě let 2002-2003 jsem byl obětí tvrdé šikany, tj. mobbingu a bossingu, nadřízenými v Komerční bance (KB). Bylo evidentní, že je to odplata BIS-mafie za TO na mafiány (byli zmíněni D.Kokos, I.Kočičková a M.Kužela) podávané v té době NSZ, IMV (dnešní IPČR, resp. GIBS) a poslanecké komisi pro kontrolu tajných služeb (tak jsem to tehdy nazval). Kdy přesně jsem TO podal nevím, protože již nemám listinné dokumenty, ale bylo řešeno na NSZ pod č.j. 1NZn469/2003-14 (TO na BIS-mafii později žalobci shodili ze stolu). Na akcích BIS-mafie v KB bylo patrné jak celá BIS-mafie funguje. Potom co zjistili, že píšu TO na BIS-mafii začali se mi nadřízení (Vladimír Kotě a jeho nadřízená) mstít. Denně jsem slyšel jak pracuji špatně, jak nedodržuji pracovní dobu a jak neodevzdávám požadované výsledky, přitom to bylo vše jen šikana a nebylo to pravda (mobbing a bossing). Moje práce byla standardní a vše jsem řádně plnil. Pak ale přitvrdili. Podotýkám, že současně mě i v té době na veřejnosti vyhrožovali členi BIS-mafie a jednou i policie (policisté se postavili těsně vedle mě na nám. OSN a do vysílačky začali řvát jak někoho zavřou do vězení). Také se stávalo, že členi BIS-mafie mi volali do KB a začali mluvit o něčem o čem jsem nic nevěděl – Kočičkové, tehdy jsem o rozsahu BIS-mafie začínal jen tušit, jsem zavolal, že mi to obtěžování a vyhrožování nevadí (mně to ale vadilo), protože to bylo evidentně v příčinné souvislosti s ní a Kokosem. Také se stalo, že evidentně BIS-mafie zasáhla do automatických chodů KB tak, že neprošla malá část automatického chodu (počítačové automatizované dávky). Jako vytvořená náhoda pak vypadalo to, že V.Kotě měl ten den dovolenou, protože obvykle vše ještě kontroloval sám. Když jsem se ptal kolegy (Mládek) zda je vše v pořádku tak mi to potvrdil. Až když se vrátil Kotě z dovolené, tak mi strašně vynadal, že jsem prý způsobil KB miliónové škody a vyhrožoval, že po mně bude KB chtít milionové náhrady škod – věděl jsem že je zle!!! Na základě toho mě pak denně šikanoval (sice ve srandě ale… řekl, že se půjdem porvat před budovu) a dokonce mi napsal vytýkací dopis, že jsem porušil pracovní povinnosti. Od té doby (mělo to právě souvislost s TO na BIS-mafii) mi denně navrhoval ať dám výpověď, což jsem na základě tohoto psychického teroru BIS-mafie skutečně podal po krátké době, kdy pak jsme pro všeobecný teror v ČR odjeli v dubnu 2003 do Velké Británie (bohužel tam útoky jiných lidí napojených na BIS-mafii pokračovali). Také je nutné vzpomenout, že BIS-mafie pak vyhrožovala psychologickými metodami tak jak to dělala býv. STB u nepohodlných osob – vzpomínám si, že jeden den dokonce shodili elektřinu celého patra KB (člen BIS-mafie se prý spletl a vypnul něco co neměl), kdy se mi ztratila práce za mnoho hodin, jindy se po kanceláři pohybovali lidé s desítkami vypálených CD v rukách, také mi kolega přímo v KB nabídl nelegálně vypálený software (odmítl jsem) a nakonec při angličtině mi opakovaně pouštěli záznam s nějakou informací o tom, jak něco řešil nějaký soud (dokola se ozývaly věty typu: „pana P řešil Krajský soud v městě M a dostal X let vězení“ – to pouštěli cca 45 minut ze záznamníku). Nic podobného by obyčejná mafie nedokázala a byly to typické ukázky manipulace s realitou a psychologické útoky BIS-mafie.

Pozn: v jiných zaměstnáních to od té doby bylo podobné, tedy denní mobbing objednaný BIS-mafií. I na tomto je evidentní, že nic podobného, tj. infiltraci do KB, by si obyčejná mafie nedovolila a musela to již tehdy být BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<Jak funguje propojení mezi sledováním počítačů a e-mailových schránek a útoky v daný okamžik bylo patrné i 1.12.2011. Došlo k několika psychologickým výhrůžkám BIS-mafie, kdy např. když jsem v kavárně v Kotouči v 16:40 četl došlý e-mail z jedné nejmenované společnosti, která mi napsala, že mě jako zaměstnance nechce (již několik dní hledám v inzerátech zaměstnání), tak se ozval člence BIS-mafie mobil. Podstatné je, že to bylo přesně na vteřinu, když jsem klikl na tento e-mail – protože se desítky minut předtím ani potom žádný mobil neozval, bylo jasné, že je to „výsměch“ BIS-mafie, kde naznačují (symbolicky), že budu mít s hledáním zaměstnání problémy (i proto jsem opakovaně opustil území ČR, protože mě zde asi nečeká nic dobrého). Že se grázlové BIS-mafie pohybovali okolo bylo patrné i z dvou následujících situací. Na křižovatce u supermarketu Penny kudy jsem projížděl po chvíli autem došlo k typicky nehodové situaci, díky členům BIS-mafie. V cca 17:45 jsem vjel do křižovatky na zelenou (semafor). Odbočoval jsem vlevo a tak jsem musel dát přednost protijedoucímu autu, když v tom se začal řidič chovat podivně (to je vždy signál přítomnosti BIS-mafie). Přestože jel rovně (míjel mě po levé straně) a nic mu nebránilo křižovatkou projet, zastavil (ne)pochopitelně v křižovatce a bránil mi odjet vlevo. Stál tam (mohl jet dál) až do doby než na semaforu naskočila červená v mém směru a pak odjel. Protože již ve směru kolmém měli zelenou na semaforu, tak se na mé pravé dveře prudce rozjelo auto po mé pravé straně a to je ten problém. Nejspíš byli oba řidiči členi BIS-mafie a snažili se tak vyvolat dopravní nehodu, kdy by pak řekli, že jsem vjel do křižovatky na červenou!!! Podobná hovada právě stát zaměstnává v BIS!!! To že to 1.12.2011 nebyla náhoda bylo patrné o cca 500m dále, kde na mě najížděl řidič Škody Octavie s SPZ/RZ 3S0 2600 v 17:54 (dojel mě na 30cm za kufr). (Ne)hezké je jak se tyto hovada BIS-mafie maskují, čímž myslím to, jak BIS-mafie maskuje a kryje jejich výskyt na místě. Toto hovado s Octavií totiž nejspíš bydlí v ulici co mají rodiče dům!!! Toto byla typické ukázka konspirace, protože to hovado, promiňte jsem dotčen, a tu rodinu znám a oni mě, kdy se vydává za solidního, slušného a poctivého občana!!! Takto právě pak ve svědectví prohrávám, protože psychiatři pak řeknou, že jsem si to vymyslel (ke srážce nedošlo jen proto, že jsem v okamžiku když na mě útočil ze zadu přidal plyn a pak zastavil). Problémem je i to, že podobných situací uskuteční BIS-mafie denně několik (i desítek) a já nemám čas je ani zapsat – než popíšu jeden den, už uskuteční nové útoky!!!!!!!!!!!!!!!!!! I blbec, jen blbci z policie ne(!!!), pochopí, že situace je kritická!!!

I ze situace, která se stala 2.12.2011 je patrné, že orgány činné v trestním řízení musí již zasáhnout – přes centrum Kotouče totiž v noci (cca 17:25) projížděl magor BIS-mafie s autem bez rozsvícených světel!!! Je jasné, že podobná hovada BIS-mafie a potažmo BISky sází na to, že agenti BIS mohou při plnění svých úkolů porušovat dopravní předpisy a jsou beztrestní!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jde právě ale o to, zda tedy teror tajné služby proti vlastnímu obyčejnému občanovi je plnění úkolů ve stájním zájmu – podobně ale uvažují právě i řadoví policisté, viz v textu, což ale ukázka totální demence!!! Jinak platí, že s mafií, tedy i s BIS-mafií, se není možné nijak dohodnout, i když to jsou pseudo-inteligentní agenti tajné služby a o vedení BIS-mafie to platí několikanásobně!!!>

43. 22.11.2011 mě navečer sledovala dodávka s SPZ/RZ „1S9 0000“. Jednalo o orezivělou dodávku Fiat, která měla na boku nápis „Ubytování Kotouč, Benešov. Pronájem nebytových prostor. 776689000“. Je patrné, že majitel nemá i má peníze, protože má speciální SPZ/RZ a speciální telefonní číslo, ale auto má přitom v hrozném stavu. Podobně právě působí agenti BISky, protože mají tak vlastně krytí na své akce. Jedná se totiž o podprůměrné auto, kde majitel ale má speciální kontakty!!! Z pohledu symboliky pak dodávka (navíc bílá) znamená smrt (podle dodávek pohřebních služeb) a nápis „Ubytování“ problémy s bydlením, s kterými vyhrožuje BIS-mafie denně!!! Vše je nutné brát v kontextu SPZ/RZ která může naznačovat, že jsem „nula“. Vše ted opět ukazuje na „čistou“ BIS, protože čistá mafie by pak v klidu dodávku nenechala stát na parkovišti – to svědčí o tom, jak jsou členové BIS-mafie a agenti BISky drzí, protože jsou si očividně vědomi toho, že jakékoliv (další) šetření orgánů činných v trestním řízení opět „čistá“ BIS zmanipuluje!!!!!!!!!!!!!!!!!!

44. Je patrné, že v řadách BIS-mafie jsou i neonacisté, protože mě několik z nich již sledovalo.

45. Když jsem byl v létě roku 2010 ve Španělsku tak se mi stalo, že mi na novou SIM kartu (nové telefonní číslo) zavolal Španěl a něco říkal že jsem udělal jeho dceři. To právě vypadalo na zpravodajskou hru takovou, že mě BIS-mafie přes zamnipulovanou americkou rodinu chtěla nechat z něčeho obvinit – tedy evidentně to byl pokus o moji kriminalizaci BIS-mafií ve Španělsku!!!

46. Jako příklad bossingu (mobbingu) zorganizovaného BIS-mafi se projevila příhoda, kdy mi v letech 1994-1995 člen managementu Živnostenské pojišťovny (Kaberlec) na poradě nadával za to, že jsem jiný kritický názor – budoucnost mi dala za pravdu. Zvláštní bylo, že mě Kaberlec sledoval v Praze ještě když jsem pracoval v Allianz pojišťovně, tedy roky později – BIS-mafie!!!

47. Bossing (mobbing) jsem také zažil v letech 1995-1996 v pojišťovně IPB, kdy mi nadával také člen vedení (myslím že se jmenoval Vrba – nevím přesně). Pro podobné útoky je podobné, že je provádějí členové BIS-mafie či jinak napojení tak, že „jen“ provádějí slovní útoky a machinace na pozadí…

48. 23.11.2011 v 11:33 byli u stanice metra Kobylisy dva policisté v policejním autě – protože byli na čas, pravděpodobně je poslala hovada z BIS-mafie, protože takto, náhodně-nenáhodnou účastí policistů na místech okolo mě (tak několikrát do týdne), vyhrožují hovada tajné služby, že půjdu do vězení (nejčastěji vyhrožují policisté OO PČR Kotouč a Městské policie Kotouč – právě několikrát do týdne).

49. 23.11.2011 od cca 12:48 (odjezd vlaku) mě sledoval další Rus ve vlaku Praha – Benešov. Přestože jeho krytí bylo dobré, uměl česky, byl podezřelý podle exotického vzhledu člověka ze střední Asie. Jak se později ukázalo, uměl česky dobře, protože když jsem ho začal provokovat (zajímalo mě co bude ruský člen BIS-mafie dělat) tím, že jsem si nenápadně udělal jeho fotografii a zaznamenal záznam o jeho přítomnosti, začal rusky vyhrožovat… typické!!! Ten den mě sledovalo 5 Rusů.

50. 23.11.2011 v cca 13:48 se mě ridič (možná ridička) stříbrné Octavie 3S7 7766 nebo 3S7 6677 pokusil srazit při přecházení ulice K.H.Máchy v Kotouči. Podezřelé bylo i to, že auto svítilo jedno světlo slaběji, protože to je symbol BIS-mafie odvozený od významu světel auta, tj. „očí“ auta. Nesvítící jedno světlo auta totiž v symbolické řeči BIS-mafie znamená: „přimhouříme jedno oko“… což by pochopil i blbec, jen blbí policisté s tím mají potíže, asi moc chlastají!!! Když jsem celý incicent ohlásil operačnímu ÚOOZ poslal mě agresivně do „prdele“!!!

51. Akce vila Řevnice. Od června roku 2000 jsme byli, s bývalou manželkou, vlastníky pozemků parc. č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice. Podrobný popis causy je uveden v TO ze dne 9.5.2011. Uvedu pouze, že hloupost policistů a zkorumpovanost PČR BIS-mafií je nekonečná. Ve vyjádření k trestnímu oznámení v duchu popisu uvedeného v TO ze dne 9.5.2011 napsal zmanipulovaný či zkorumpovaný či „jen“ hloupý policista npor. Bc. Jiří Třask z OO PČR Řevnice: (1) „… jde o oznámení velmi zmatečné nevykazující žádné znaky skutkových podstat vydírání, podvodu, zásah do obchodování s lidmi, zneužívání pravomoci veřejného činitele ani nebezpečného vyhrožování“!!! Dále tento zkorumpovaný policista napsal: (2) „…písemnosti se uchovávají v písemné podobě pouze dva roky a poté jsou zničeny.“, tj. k situaci, kdy na nás schválně vedoucí stavebního odboru MěÚ Řevnice zavolala policejní hlídku, aby nás tak BIS-mafie zastrašila policií, což se jí povedlo. K vlastnímu meritu věci napsal totální blbost: „Policie ČR však k Vašemu případu provedla šetření, při kterém bylo zjištěno, že jako hlavní důvod, proč Vám nebyla stavba na uvedených pozemcích povolena je skutečnost, že v letech 2000-2003 jak vy uvádíte se jednalo o pozemky vedené v pozemkovém fondu jako pastviny a louky bez možnosti výstavby rodinných domů. V současné době jsou tyto pozemky z půdního fondu vyjmuty a je na těchto pozemcích výstavby domů.“ …a o to jde!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jádrem věci je přeci právě tato skutečnost, navíc Třaskem špatně popsaná. Jediným důvodem proč jsme nemohli na pozemcích stavět, byly machinace Městského úřadu Řevnice, kde nám v podstatě pozemky zestátnili tím, že byly evidovány jako veřejná zeleň v územně plánovací dokumentaci (územním plánu). Zásadním problémem ale je, proč to vzniklo, tedy že to byla akce BIS-mafie, která tak ohýbáním zákonů dosahuje korupcí ve státní správě a samosprávě svého (tedy svých likvidačních akcí proti mně). Jak píše policista Třask, sám přiznává totální lemplovství policie a porušení zákona tím, že nic reálně nešetřil a podstatné pro něj bylo, že to bylo… co vlastně to způsobilo, tedy machinace s územním plánem, vůbec nešetřil, ale přesto dovodil, že se nic nestalo. Podobní dementi nemají v policii co dělat… ale je to hezké, totální idiot vystudoval vysokou školu a dotáhl to na vedoucího – skvělé!!!

A teď k formě výpalného, které získala BIS-mafie tak, že jsme pozemek museli, po útocích BIS-mafie, prodat pod cenou lidem nastrčených mafií, kde škoda jen na ceně pozemku je cca 3.300.000 Kč. Vše probíhalo tak, že mě BIS-mafie pořád sledovala (zhruba právě intenzivně od roku 2002, pravděpodobně již od roku 1997 resp. dříve, tj. 1994 – viz v textu) a tak BIS-mafie věděla, již v roce 2000, že kupujeme pozemek v luxusní Řevnici (PZ) a chceme okamžitě stavět vilu. Protože již v roce 2000 jsem byl evidentně BIS-mafií veden jako nebezpečný opozičník, nebezpečný kritik známých problémů ČR (klientelismus, korupce, neschopnost politiků a státní správy, lenost, prorůstaní agentů býv. STB do běžného života… viz v textu), ekonomický „disident“ a člověk mající „volné myšlení“, tak se evidentně rozhodli nám výstavbu vily znemožnit. Protože prý omylem byl na soukromém majetku (tyto pozemky) evidováno veřejné užití, slíbili nám na Městském úřade Řevnice, že chybu co nejdříve napraví – sliby chyby!!! Protože tuto komplikaci evidentně BIS-mafie věděla, musela nějak, hlavně se mě neptejte jak tajná služba nabírá nové poskoky, ovlivnit lidi Městkého úřadu Řevnice, aby změnu neprováděli – jistě korupcí a manipulací!!! Tak docházelo k situacím, kdy BIS-mafie mi sdělovala, že nikdy nic na pozemcích nepostavíme (a měli pravdu!!!) a současně tak právě jednali úředníci MěÚ Řevnice. Přestože jsem každý týden do půlky roku 2003 (počítejte dobře – nakonec jsem s úředníky jednal cca 36-krát v dlouhých jednáních, ještě více e-mailech a telefonátech!!!) jednal s úředníky, vyhrožovali, že pozemky nikdy nebudeme moci užít, že ale změnu někdy uskuteční (dost schizofrenní postoj). Nakonec nás přímo odkazovali na Ústavní soud!!! Bylo jasné, právě podle výhrůžek a výsměchu BIS-mafie, že pozemky skutečně nikdy nebudeme moci užít a navíc BIS-mafie sdělovala, že chce pozemky převést tak, abych se vyplatil z problémů za hrozícího vězení za pirátská CD a z obvinění kvůli obtěžování žen (viz v textu). V roce 2003 již otevřeně tedy vyhrožovali, že mě nechají zavřít do vězení pokud nezaplatím. Proto BIS-mafie podstrčila falešné důkazy i kriminální policii, která mě stíhala!!! Toto vyhrožování, ale idiotský Třask z Řevnic nepochopil a proto tvrdím: uvidíme, jestli se zabije npor. Bc. Jiří Třask z OO PČR Řevnice tak, že se jen na zkoušku postaví před moje auto, pokud do týdne nezaplatí škodu, kterou způsobil tím, že kryje jednání mafie, tak ať rozhodne nárazník!!! Protože výhrůžky tedy pokračovali a BIS-mafie naznačovala, že kupce na pozemek dodá tak, že ten koupí pozemky za nízkou cenu (to nakonec uskutečnili) a NSZ, IPČR a poslanecká komise pro kontrolu tajných služeb dělali že se nic neděje, podlehl jsem vydírání. Uvědomil jsem si, že totiž díky mému detailnímu sledování budou přesně ihned znát realitní kancelář (a dokonce makléře), kde budeme prodávat. Sdělili, že musím požadovat nízkou cenu (člen BIS-mafie mi řekl, že mám pozemky prodat za 250 tisíc)!!! Protože mi zkorumpovaná PČR nijak nepomáhala, TO na BIS-mafii již měli v době jednání o ceně a tedy i v době vydírání cca půl roku, měl jsem strach, protože se i objevovali pokusy o fyzickou likvidaci autem. Když během jednání o ceně v realitní kanceláři dostal člen BIS-mafie informace o mém pohybu, tak ve východu pasáže Lucerna ve Vodičkově ulici v Praze 1 mně sdělil, že BIS-mafie koupí pozemek za 250.000 Kč (ukázal mi kupní smlouvu a řekl „mám jenom dvěstěpadesát“) věděl jsem že jsem prohrál vše. BIS-mafie tedy požadovala cca 3.750.000 Kč jako výpalné za to, že nebu mít různé problémy (viz výhrůžky). Bylo mi jasné, že pro neschopnost NSZ, IMV/IPČR a poslanecké komise pro kontrolu BIS (v té době již podklady měly cca 6 měsíců), musím vyjít mafii maximálně vstříc, jinak mě zabijí či nejméně nechají zavřít do vězení, resp. zlikvidují různě jinak (padaly výhrůžky zabitím, zdravotními problémy, likvidací v blázinci, vyhazovy ze zaměstnání, finanční likvidací atp.). Protože jsem chtěl ale cenu takovou, aby se nám alespoň vrátili vložené náklady (kupní cena a stavební práce), navrhl jsem cenu vyšší, tj. 700.000 Kč, která ovšem podle pozdější ceny byla o 3.300.000 Kč nižší než obvyklá tržní cena. A to je to výpalné, protože BIS-mafie evidentně zkorumpovala i zmanipulovala makléřku realitní kanceláře, která trvala na nízké ceně. Takto právě funguje BIS-mafie, protože zkorumpuje koho si zamane – pracuje totiž pro ně celá BIS a síť byvalé STB. Převedením majetku za 3.300.000 Kč jsem se tedy v roce 2003 pokusil vyplatit a zaplatil jsem tak výpalné, co po mně BIS-mafie požadovala. Jedno z velmi častých heslem bylo i „myslíme to smrtelně vážně“, kdy i blbec pochopí (jen blbci v ÚOOZ ne), že šlo a jde o vlivnou mafii, která se právě nebojí vyhrožovat i před policií. Navíc došlo k situaci, to právě ukazuje na propojení BIS-mafie do dalších složek státu, že nad realitní kanceláří létal vrtulník, asi policejní (vrtulník je symbol BIS-mafie pro policejní teror). Toto je evidentně nad inteligenci Třaska, který asi má potíž přečíst jeden list psaného textu a podobní negramoti nemají v PČR co dělat!!! Přesto tam podobní idioti zastávají důležitá místa a tak se stává, že nejsou schopni TČ BIS-mafie pochopit!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podstatné je také to, že kupní smlouva na prodej pozemků parc.č. 1099/1 a 1099/3 k.ú. Řevnice (datována 5.9.2003)  je od počátku neplatná, protože jsme ji nikdy nepodepsali před notářem a do notářské knihy – podvod jak vyšitý, protože někdo musel zfalšovat zápis do notářské knihy a naše podpisy, včetně předložení OP. Jen hodně dementní policista, znám jich spoustu, může tvrdit, že se nic nestalo… porušení ustanovení § 209 TrZák podvod (se škodou 3.300.000 Kč, resp. 12.000.000 Kč v příčinné souvislosti), § 180 neoprávněné nákladání s osobními údaji a § 181 poškození cizích práv, vše v souvislosti s porušením ustanovení § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání a § 353 nebezpečné vyhrožování. I blbec pochopí, že kupující byli bílí koně BIS-mafie.

Tak jak BIS-mafie provokuje, tak se také jednou stalo, že mě ve Vladislalově ul. v Praze před jednáním v RK o prodeji pozemku (v místě kde je RK King, Vodičkova 5, Praha 1) sledovala členka BIS-mafie a naznačovala, že mě bude vyšetřovat vláda… budova státu je za rohem v Lazarské.

Také v té době se ukázalo selhání bývalé manželky a jak BIS-mafie je přítomna všude. Když jsem býv. manželce sdělil, že mě BIS-mafie vydírá nevěřila tomu, to by ještě šlo… i když proto jsem se později rozvedl. Podstatné ale bylo to, že makléřka RK King zavolala sanitku Psychiatrické léčebny Bohnice, aby mě zastrašili ještě více. Podstatné také bylo co se dělo později, protože mě tito zločinci (TČ uvedeny v kapitole osoby) násilím odvlekli do sanitky a násilím dotáhli do příjmu PLB, přestože k tomu neměli žádný důvod. Tam nezákonně a v rozporu s reálným stavem usoudili, že jsem blázen  a nechali mě převézt do Psychiatrické léčebny – vše proto aby BIS-mafie demonstrovala svoji moc, což se jim povedlo, protože jsem nabyl dojmu, že zaplatit výpalné v majetku pozemku je správné, nebo mě zlikvidují jako blázna <to později stejně uskutečnili>!!! Podstatné je také to, že mi dali údajně uklidňující injekci (násilím), která ale měla uplně obrácený efekt – zvyšovala napětí ve svalech tak, že se mi klepaly ruce a nohy a to jsem věděl, že je poukázka do blázince. Věděl jsem, že jsem boj s BIS-mafií prohrál a že si, kvůli zkorumpovanosti či neschopnosti NSZ a IMV/IPČR (v té době měli již TO na BIS-mafii cca 6 měsíců), musím nechat líbit od BIS-mafie doslova vše!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se smlouvou vše muselo být nějak zfalšováno u notářky Ireny Kladivové, Na Perštýně 5, Praha 1 a nastrčenými kupujícími byli manželé Skvělí, Pod pramenem 16, Praha 4. Falešná kupní smlouva je datována na 5.9.2003. Jak vše ale proběhlo do detailu nevím a žádám o co nejdůkladnější vyšetření… mafie se mi nesvěřuje. Causa Řevnice byla začátkem finanční likvidace BIS-mafií a od té doby (rok 2003) jsem se již finančně nevzpamatoval a živořím.

Pozn: BIS-mafie také s největší pravděpodobností mi ukradla originální výdání zfalšované kupní smlouvy, asi s tím, že na vše zapomenu.

52. Jednou se mi stalo, že na čas (tak abych ho viděl) přiletěl policejní vrtulník, který nízko nad Kotoučí (nad domy ve výšce cca 20-ti metrů) dělal průdké otočky o 360 stupňů. Vše vypadalo, že si ho objednala BIS-mafie… takové zastrašovací divadlo policejní technikou!!!

53. Také se jedno stalo, že při procházce u Labe se psem se najednou v nízké výšce cca 30-ti metrů objevila formace vrtulníků – nejméně 3. Opět vše vypadalo, že si to objednala BIS-mafie k zastrašování svojí mocí.

54. V hotelu Oya v Praze na Pankráci mi vyhrožovali že přijdu o prsty.

55. Někdo si pohrál s rozvody v domě rodičů tak, že na vedení nuly (země bez napětí) a na zemnícím kolíku bylo napětí 220V. I blbec, jen řadový příslušník PČR ne, pochopí, že nás to všechny mohlo zabít.

56. Dne 6.12.2011 v cca 16 hodin se mě na přechodu v Kotouči v ulici Hradecké u prodejny elektro pokusil srazit polský kamion. Dovolím si poznamenat, že polský kamion sotva pošle obyčejná mafie a opět vše ukazuje na BIS. Světlejší tahač kamionu měl SPZ/RZ PKR10WL či podobně – předpokládám, že po Kotouči se v tu dobu více Poláků nepohybovalo a mělo by tedy být snadné ho identifikovat, s čímž má ovšem policie velké problémy – jak by ne, když je zkorumpovaná a zmanipulovaná BISkou. Jen tak na otestování reality jsem v cca 16:10 zavolal na linku 158 a požadoval nějaké řešení. Na lince mi řekli, že musím navštívit místní oddělení a to je právě na kulové!!! Slušně jsem poděkoval a zavěsil, policie mi tedy od vraha nijak nepomohla. V 16:23 zavolal z utajeného čísla policista, který se představil jako „policie Kotouč“. Když jsem chtěl opakovaně vědět jak se jmenuje, dokola omílal „policie Kotouč, policie Kotouč“, což mu asi poradili hoši z BIS, aby nebyly důkazy o jeho porušení zákona – viz dále. Jméno ani služební číslo jsem tedy nezjistil. Když jsem mu vysvětlil, že policisté jako on (z OO PČR Kotouč) jsou zkorumpovaní a zmanipulovaní BISkou <jak hovada z BIS vyhrožují je patrné právě teď při zápisu… 6.12.2011 v 17:13 totiž navedl grázl BIS-mafie v ŘLP, jestli ve vojenském či civilním nevím, turbovrtulové letadlo nad Kotouč - poslední dobou se stává takřka denně a zvuk je dost podobný až stejný [jedná se turbovrtulové letadlo a asi se jedná o Let L410 Turbolet, který jsem tady viděl létat] – tímto letadlem chce BIS-mafie sdělit, že mi uletělo letadlo, když jsem včas nepochopil, že ovládají OO PČR v Kotouči, resp. i policisty jinde>, a řekl jsem mu, že se mě opět pokusila BIS-mafie srazit autem, tak se mi vysmál a řekl, že se mám jít opět léčit a vzít si opět prášky (prý o mně mají přesné záznamy a již mě znají). Toto policejní hovado tedy (opět) dokázalo, že i když opět poruší zákon v ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 175 vydírání, § 168 obchodování s lidmi a § 353 nebezpečné vyhrožování, nic se neděje!!! Proto jsem si dovolil zavolat na IPČR, kde jsem vše sdělil a řekli, že mohu vše napsat – věc má ale háček, když jsem si na jednání cca 30-ti zkorumpovaných či zmanipulovaných operačních (viz v textu) PČR v červnu a červenci roku 2011 inspekci PČR stěžoval, řekli, že nic šetřit nebudou a dokonce mi to dali písemně… tak nevím kolik osob skutečně BIS-mafie zkorumpovala a zmanipulovala v resortu MV ČR!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné bude i to, kolik agentů BISky pracuje v policii a jestli je to jako za staré „dobré“ STB mohou to být desetitisíce!!! <…je to rachot, 6.12.2011 v 17:30, tedy po 17-ti minutách {!!!}, letí nad Kotoučí další turbovrtulové letadlo… prý jsem celkově v prdeli, mi vzkazuje BIS-mafie, což právě vím a snažím se to i tímto TO napravit, ale zkorumpovaného policistu sotva slovem přesvědčím, aby dodržoval zákon – snad kdybych každému šoupnul nějaký stotisíc, třeba bych BIS-mafii přeplatil!!!!!!!!!!!!!!!!!!> V každém případě již se připravuji na život bez policie (jak řešit krizové situace nevím), protože zkorumpovaní policisté (OO PČR Kotouč a MO PČR Praha 1 v Bartolomějské ul. a v Krakovské ul. – celkem nejméně 15 zločinců!!!) jsou mi na „hovno“!!! Soudce Charles Lynch by skákal radostí jaké má následovníky!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57. Akce byt Vídeň. Souvislosti mého nezákonného a neoprávněného zadržování v blázinci/brutále Vídeň jsou popsány v textu. Protože mě ale rakouská policie při porušení zákona odtáhla do blázince/brutálu Vídeň, tak tito zkorumpovaní a zmanipulovaní policisté způsobili i sekundární a terciální následky. Jelikož jsem byl v blázincích od (9.) 10.3.2011 do 1.7.2011 a později již jsem byl nezákonně a neoprávněně zadržován v ČR kam jsem byl jak nejhorší zločinec deportován (fakticky vyhoštěn z Rakouska) tak bylo nutné vyklidit pronajatý byt. Navíc majitel byl evidentně kontaktován BIS-mafií… při vyklízení bytu se mi ztratilo mnoho věcí a výši škody ani nelze určit – ztratilo se, resp. bylo ukradeno:

a.    Cca 10 košil v ceně cca 5.000 Kč.

b.    Cca 15 kravat v ceně cca 7.500 Kč.

c.    Cca 25 CD v ceně cca 10.000 Kč.

d.    Elektronika v ceně cca 3.000 Kč.

e.    Externí hard-disk kdy cena zařízení je cca 3.500 Kč, ale podstatná jsou data na něm – byly na něm veškeré mé smlouvy, podnikatelské nápady, hesla, podpisy, bankovní informace… miliónové+ hodnoty.

…to vše ukradla BIS-mafie!!! Jen zcela dementní policisté typu Perníka, Merty či Nováka pak mohou říct, že se nic neděje a nikdy se nic nestalo!!! Dovedu ale pochopit, pro lemply typu Perníka, je duševní práce analytika a programátora něco imaginárního, takový reálný blud… no comment!!!!!!!!!!!!!!!!!!

58. V domě rodičů si někdo pohrál s elektrickými rozvody tak, že v zásuvce bylo na zemnícím kolíku a v zemnící zdířce napětí 220V – mohlo to někoho zabít!!!

59. Ve Španělsku se mi stalo, že nefungovali 3 platební karty právě v okamžiku když jsem platil. I blbec, jen blbý policista ne, pochopí, že tajná služba má přístup k bankovním systémům (systém se dotazoval do ČR) a může v pohodě škodit tím, že podvrhne špatná data či zničí komunikace.

60. Ve Španělsku se mi také stalo, že mě místní gang chtěl okrást o peníze a bankovní karty. Šlo o situaci, že když jsem ve své bance vybíral peníze z bankomatu v budově banky, tak do prostoru bankomatu vlezl místní gang, který na mě začal řvát a čekal, že peníze a kartu jim nechám na pospas – bylo evidentní, protože i ve Španělsku se v roce 2010 pohybovali lidé napojení na českou BIS-mafii, že se jedná o lidi poslané českou BIS-mafií!!!!!!!!!!!!!!!!!

61. Když jsem byl zavřen v blázinci/brutále Psychiatrické léčebny Bohnice, tak na mě BIS-mafie nasadila studenta 5-tého ročníku psychiatrie. Při fingované vizitě mě měl evidentně dehonestovat. Když se mě zeptal, proč jsem v blázinci, tak jsem mu po pravdě odpověděl, že 9.3. o mně lhala Češka v rakouské nemocnici ve Vídni (viz v textu), kde policii řekla, že jsem byl velice agresivní, což si vymyslela jako členka BIS-mafie na základě požadavku vedení BIS-mafie (to jsem mu pochopitelně říci nemohl). On následně provokativně a dehonestačně řekl, že Rakušané jistě museli mít dobrý důvod, proč mě zavřeli do blázince – to že to byl konstrukt české mafie nepochopil!!! Podstatné ale je ponaučení ze situace – BIS-mafie evidentně totiž nakukupuje mladé (to je vidět denně – BIS-mafie ve svých řadách má i lidi mladší 18 let!!!) a ti slouží jako nová krev mafie a opět je jasné, že studenta který přijde na vizitu do blázince sotva bude kontaktovat obyčejná mafie. Jinak bylo vidět, jak klientelismus umožňuje členům BIS-mafie pohodlně studovat a jaká hovada mohou vystudovat lékařství (to, že nikdo neměl právo a lékařský ani právní důvod mě držet v blázinci/brutále od 10.3.-1.7.2011 totiž nechtěl pochopit – že prý se psychiatři rozhodují nezávisle, tedy bez ohledu na zdravotní stav a hlavně bez ohledu na zákony)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeho demagogičnost byla tak velká, že je to typický hajzl BIS-mafie, který bude kašlat na zákony!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je patrné, že BIS-mafie se v angažovanosti mladých inspirovala u býv. STB a KSČ – viz Třetí odboj http://www.svedomi.cz/dokdoby/item_treti_odboj.htm .

62. Když jsem na jaře roku 2011 zkoumal co se stalo s mým trestním oznámením (TO) podaným telefonicky na pracovníky Psychiatrické léčebny Bohnice zjistil jsem neuvěřitelné skutečnosti o lemplovství a korupci v PČR opět. Jednak si policie vymyslela, že jsem oznámil že tehdy vyhrožoval primář PLB Hanzar, protože jsem oznámil, že vyhrožovala (to vyplynulo ze slov matky) neznámá osoba, že jsem naopak prý vyhrožoval já jim, což odmítám. Podstatné bylo co se dělo při mé osobní návštěvě krajského ředitelství PČR v Benešovaích. Jednak se po chodbě pohybovali členi a příznivci BIS-mafie – jak říkám, hovada z BIS vlezou všude… Za druhé mi službu konající policistka odmítla dát o podvodu na polici zápis či jakýkoliv dokument ze spisu a ještě se se mnou hádala, že je to tak v pořádku. Pro mě to mělo zvláštní dopad, protože jednak Hanzar na mě podal (kontra) trestní oznámení a jednak šlo o to, že když jsem byl napodzim roku 2011 zadržován v PLB tak mě na základě toho nechal v blázinci/brutále nejdéle co mohl (celkem 114 dní) a vyhrožoval mi, že jestli ještě podám jedno trestní oznámení či žalobu zbaví mě svéprávnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podle mě zápis na policii schválně zmanipulovala BIS-mafie, resp. „čistá“ BIS, protože měli plán mě zavřít do blázince/brutálu a tam aby měl důvod se mi pomstít primář PLB Hanzar…

63. Cyber teror. Když jsem poslal na jedno ministerstvo (myslím že to bylo ministerstvo financí) e-mail, tak BIS-mafie cestou či na koncových zařízení (poštovní server, operátoři elektronické pošty, koncový uživatel) učinila to, že vymazala 80% obsahu e-mailu a doručila jen první větu a podpis. Je tedy jasné, že BIS-mafie je schopna zničit elektronicku komunikaci komukoliv a kdekoliv.

64. 15.2.2011 mě snažil natlačit ve 130km/h hasič s Nissanem do valu dálnice u odstavného pruhu někde na úseku Rozvadov - Plzeň. Jistě bych se zabil, kdybych rychle nezastavil. Oni to totiž udělali tak, že mě členi BIS-mafie zavřeli mezi sebe, kdy přede mnou bylo auto jedoucí 130km/h a v levém pruhu bylo také auto. V této situaci se na mě zezadu začal tlačit hasič s Nissanem s ochraným rámem. Kdybych rychle nevybočil a nezastavil jistě by mě vytlačil. Pikantní bylo, že BIS-mafie poslala na místo dálniční policii, která řekla že vše viděla, ale přitom silničního dálniční policie kontrolovala mě – to bylo právě typická ukázka, jak BIS-mafie dokáže skrz „čistou“ BIS objednat policejní teror. Policisté s klidem odjeli a nic neřešili – je jasné, že dálniční hlídka naplnila skutkovou podstatu TČ § 329 zneužití pravomoci úřední osoby. Viz TO z 9.5.2011.

65. V zimě (pravděpodobně 2009-2010) se mě snažil ze silnice vytlačit rychle jedoucí člen BIS-mafie u benzínové pumpy Lukoil v Praze Běchovicích. Situace měla navíc synergetický efekt, protože v místě kde je povolena maximální rychlost 50 km/h jel cca 90 km/h a to se ukázalo na displeji radaru. Navíc vše zřejmě učinili u ruského prodejce pohoných hmot proto, aby mi dali najevo, že mají ve svých řadách ruskou mafii,což je pravda…

66. V létě roku 2003 jsem měl srdeční nevolnost na které netrpím – měl jsem velkou bolest na srdci a srdce silně bušili z ničeho nic. Bylo jasné že to bylo po požití nějaké chemické látky od BIS-mafie – něco jako acetildenafil!!! Problém byl v tom, že se to stalo v Londýně, přesto jsem jeli do blízké nemocnice, ale… (1) jednak mě odmítli prohlédnout, takže nevím co to bylo, (2) jednak v nemocnici byl český člen BIS-mafie, který mě sledoval několik týdnů předtím na Hlavním nádraží v Praze (co je to pro BIS-mafii poslat někoho na několik dní do zahraničí… nic, vše platí stát!!!) a (3) také tam bylo provokativní auto s SPZ/RZ „WYSER“, tedy že mi „naserou“ (omlouvám se, ale už opravdu nevím jak přesvědčit orgány činné v trestním řízení, že všechny podobné skutečnosti jsou útoky a zpravodajské hry BIS-mafie)!!!

67. Jednou se mi stalo (je to již dávno, ale pamatuji si to přesně), že mi chtěl člen BIS-mafie přejet autem nohy či mě přímo srazit. Stál jsem na chodníku, když v tom se značnou rychlostí přiřítil člen BIS-mafie a najel těsně u mě na chodník – musel jsem uskočit.

68. Když jsem pobýval v zahraničí tak mi místní napojení na BIS-mafii, co je to pro „čistou“ BIS nakoupit několik lidí v zahraničí – nic, bránili pronajmout si byt. To proto, abych neměl adresu a nemohl pracovat ani podnikat, což se jim podařilo (ve Švýcarsku, Francii i Belgii)!!!

69. Někdy okolo roku 1998 (možná i dříve) mi BIS-mafie ukradla doklady, klíče a peníze z provozovny manželky, kde jsem prováděl údržbu (byly otevřené dveře a já jsem tam byl sám). Podstatné bylo, že doklady pak našla PČR OO Kolín, kde mi řekli, že jim to někdo hodil na dvůr. Jde ale o to, že dvůr policie není vůbec běžně přístupný a tedy to opět ukazuje na „čistou“ BIS, že to tam musela dostat tak, že byla u někoho v okolních dvorech či dokonce přímo na policii.

70. Když jsem byl málem napaden 12.4.2011 bratrem (napadl mě lehce a chystal se více) ukázalo se jak smýšlí policie (viz TO z 9.5.2011). Jediné co hlídku OO PČR Kotouč zajímalo bylo to, že prý se léčím z psychických nemocí a to že prý vysvětluje vše a že se mám jít léčit. Podstata a realita je vůbec nezajímala a o to jde – BIS-mafie o mně šíří lživé informace, že trpím schizofrenní paranoiou a to pak bere i policie za realitu a odmítají mi pomoci. Je jasné že i tato hlídka, konkrétně policista Novák, mohli (asi… ne si myslí jejich stupidní kolegové v ÚOOZ a o to jde také) naplnit skutkovou podstatu TČ dle ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání a § 181 poškození cizích práv. Podstatné je, že od té doby (ale podle všeho i předtím) je proti mně nepřátelsky naladěno více policistů OO PČR Kotouč, kteří uvažují stejně!!!

71. Že jde o tento mechanismu, tedy o zapojení PČR BIS-mafií do akcí proti mně, potvrdila BIS-mafie tím, že poslala nad dům rodičů malé vrtulové letadlo, když tento odstavec píši – 12.12.2011 v 11:28… že prý mi uletělo letadlo, když jsem nepochopil, že honu na mě se bude účastnit i policie… no to jsem právě pochopil a proto podávám i na policisty toto TO a věřím, že se najde konečně někdo normální, kdo začně mafii, i ve státní správě, stíhat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Když jsem bydlel v Slovensku, někdo u domu denně rozbíjel skleněné lahve – evidentně člen BIS-mafie. Problém byl v tom, členka BIS-mafie která tam někde bydlela, zavolala policii a řekla policistovi, že jsem je rozbil já. Ten se mi pak pokoušel dobývat do bytu… okolo bylo ještě několik členů BIS-mafie. To právě asi zajišťovali hovada z ÚZSI (jiné vysvětlení asi není), s kterými BIS úzce spolupracuje, čímž myslím, že se jednalo o členy lucemburské tajné služby, protože i při jiných příležitostech se okolo mě objevovali lidé, kteří mi škodili. Navíc již i v jiných státech se objevovali v obrovských počtech lidé, kteří provokovali, vyhrožovali, útočili (např. auty) a tedy je právě pravděpodobné, že Lucembursko bylo další zemí, kde agenti BIS či ÚZSI požádali své kolegy, aby tomu hroznému Jedisovi ukázali zač je toho loket – tedy že nesmím podávat trestní oznámení na česká hovada z BIS a ÚZSI.

72. Někdo z BIS-mafie zfalšoval podpis na dokumentu, který Psychiatrická léčebna Bohnice vydává za můj souhlas s hospitalizací v rámci pobytů v blázincích/brutálech od 10.3.-1.7.2011!!! Na tomto je vidět, čeho je BIS-mafie schopná, tedy zfalšování mého podpisu na důležitých dokumentech a klidným vydávání falzifikátu za originál!!! Prý se nic neděje, tvrdí ožralí a zhulení policisté typu Perníka – no jo detail, oni jsou sjetí ve službě!!!!!!!!!!!!!!!!!!

73. Jako příklad „cyber teror“ lze uvést situaci, kdy jsem si koupil v Londýně v obchodu za 1 Libru kartu SIM kartu Vodafone a ta způsobovala reset telefonu a ztrátu všech dat na paměťové kartě. Nikdy jsem o podobných problémech, zvlášť renomovaného poskytovatele, neslyšel. Protože se okolo pohybovali členi BIS-mafie byla to zkrátka asi „zavirovaná“ karta!!!

74. Další příklad elektronického útoku byla situace, kdy na jedno ministerstvo (asi financí) dorazilo z odeslaného e-mailu jen cca 20% obsahu, kdy došla úvodní věta a podpis. Vlastní obsah emailu se ztratil ale pochopitelně nevím kde a jak. Podstatné je, že zásahy do elektronických komunikací hovada z BIS-mafie vyhrožují…

75. Typická ukázka kleští, tedy současných útoků mafie a policie, byla 26.11.2011 v cca 10:20 na poště v Kotouči. Měli tam člověka jménem Vosáhlo, který prý předložil doklad, který považovaly pracovnice pošty za falešný. Proto, bylo to vše ale evidentně zinscenované BIS-mafií, zavolali policii (OO PČR Kotouč), která tam byla sice kvůli tomu problému, ale evidentně to bylo kvůli tomu, aby mě tak BIS-mafie skrz “čistou” BIS zastrašovala. BIS-mafie totiž něco naznačuje, že mě nechají obvinit z padělání peněz či dokladů… jak jsem uvedl jinde, falešných svědků, kteří jsou ochotni svědčit proti mně, jsou tisíce a s falešnými důkazy to může být podobné!!!!!!!!!!!!!!!!!! Proto take jedna z výhrůžek BIS-mafie je, že pokud budu hájit svoje práva a nespáchám sebevraždu, že z vězení již nevylezu (doživotí)!!!

76. Dne 16.12.2011 v 6:01 poslal grázl BIS-mafie co pracuje v řízení letového provozu turbovrtulové letadlo – kombinace s čtením myšlenek… prý mi uletělo letadlo, že skončím v blázinci jako nesvéprávný!!!

77. Na základě toho co zjistili čtením myšlenek (viz technologie) poslali grázlové z BIS-mafie dvě hlučná auta aby mě vzbudila – 16.12.2011 5:04. Opět jezdí grázlové BIS-mafie okolo domu rodičů celou noc, aby mě budili…

<Další výhrůžka za napsání předchozího odstavce (situace 16.12.2011 5:04): u domu rodičů se míjí 16.12.2011 v 9:32 grázl BIS-mafie s traktorem s grázlem s BIS-mafie s autobusem. Tady již policisté ÚOOZ nebudou stíhat, protože mozek již prochlastali po hospodách… jde o to, že je kombinovaný symbol: (1) podání radioaktivní látky (podle radioaktivní brázky = traktor) a (2) sebevražda (řidič autobusu městské dopravy v Kotouči, který viděl jak mě napadl Antonín Kočička, otec Ireny Kočičkové, údajně spáchal sebevraždu = autobus). Tedy čístá smrt…>

78. Jako ukázku, co lze od BIS-mafie čekat, lze uvést situaci, kdy si na záchodě charterového letu na Kanárské ostrovy nějaký člověk něco zapaloval (možná cigaretu). Protože to bylo již v době, kdy mě intenzivně pronásledovala BIS-mafie na náhodu to nevypadalo…

79. Když jsem bydlel v Mouriho ul. v Praze 10, tak se mi do bytu jednoho dne dostal dráždivý plyn. Protože mě v té době BIS-mafie pronásledovala již velmi intenzivně na náhodu to opět nevypadalo. Když po odmítání přijeli hasiči, naměřili zbytky nebezpečné látky, která je snad v nějakých rozpouštědlech. Problém byl v tom, že BIS-mafie musela použít silnou dávku, protože byl zamořený celý byt a jedině hodinovým intenzivním větráním jsem vzduch vyvětral. Použitím plynů vyhrožuje BIS-mafie neustále. <Grázlové BIS-mafie při zápisu konceptu této příhody do mobilního telefonu poslali 15.12.2011 v 8:44 turbovrtulové letadlo… že prý mi uletělo letadlo, že útoky na zdraví mám očekávat – no právě proto podávám trestní oznámení>.

80. Je pravděpodobné, že hovada z BIS-mafie dokáží pomoci ke spuštění kotli plynového topení v domě rodičů (problémem je, že je hlučné čerpadlo a kotel možná protápí víc než by bylo potřeba) – nejspíš je cinknutá elektronika bezdrátovým čipem… to pochopí, později, i ožralý Perník z ÚOOZ…

81. Když jsem odjížděl v roce 2010 do zahraničí, chtěli mi to psychiatři překazit hned na počátku. Matce volal psychiatr Psychiatrické léčebny Bohnice Jiřák a intenzivně se dožadoval, že nesmím nikam jet. Matce vypláchl mozek tak, že řekla, že mě (oni) nikam nepustí. Výplach mozku matky (ale i otce a bratra) je moje životní tragedie. I blbec pochopí, že Jiřák se zřejmě dopustil naplnění skutkové podstaty u § 168 TrZák obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 181 poškození cizíh práv (jen během jednoho telefonátu – jsou schopní všeho). Jiřák k celé situaci řekl: „my se tak tím chráníme“, tj. BIS-mafie tím, že mě označila za paranoidního schizofrenika a že mi ničí skrz psychiatry život!!!

82. 14.12.2011 přijel grázl BIS-mafie se zásobováním ve 2:47 ráno a vzbudil mě velkými ranami – typické!!!

83. 18.12.2011 2:58 grázl z BIS-mafie řve u domu rodičů „Colu, pijeme Colu…“ – vzbudil mě. Bylo to zřejmě podle symbolu BIS-mafie, tj. Coca-Cola, což symbolizuje chemickou či biologickou látku v pití či jídle, podle příhody s louhem v Coca-Cole – viz symboly. Protože slova pocházejí z textu písně Michala Davida, je možné, že BIS-mafie opět chtěla připomenout Davida Kokose, což jistě je ale pro idioty v PČR příliš složitá analýza. Tato příhoda dokládá, že hovada z BIS-mafie chodí za státní peníze chlastat… pak BIS-mafie pokračovala, protože 3:21 projel člen BIS-mafie s hlučným autem. Veškerý hluk dělá BIS-mafie v noci proto, abych se nevyspal a aby mě naučili vstávat v noci – tedy „nacvičením“ biologických hodin.

84. Ve francouzském Štrasburku mě v hotelu Holiday Inn (říjen 2010) chtěli obvinit z napadení uklízečky. Vše bylo vykonstruováno BIS-mafií, a když jsem četl o vylhané cause Dominiqua Strauss-Kahna (bývalého předsedy MMF) uvědomil jsem, že mi ve Francii BIS-mafii naplánovala podobný osud – vězení… viz http://zpravy.idnes.cz/francouzska-televize-odvysilala-zabery-strauss-kahna-a-pokojske-v-hotelu-15l-/zahranicni.aspx?c=A111209_102225_zahranicni_ipl. V článku padají slova o komplotu… a co jiného (za účasti zkorumpované a zmanipulované policie, justice, státní správy) je v mém zničeném životě!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<Jak hovada z BIS vše sledují bylo patrné nyní, při kontrole výše uvedeného odstavce 14.2.2012 v 9:09 poslali hovada z vedení BIS k domu rodičů auto autoškoly, což je symbol pro sebevraždu a současně poslali ještě 2 lidi: megeru s výraznou bílou šálou kolem krku (symbol pro oběšení) a jedno hovado se světle modrou Octavii kombi (symbol pro smrt od Kočičkové)…>

85. Bývalá manželka měla na noze streptokoka nebo stafylokoka, přičemž je podstatné, že členi BIS-mafie vyhrožovali a vyhrožují zdravotními problémy (a užitím podobných „nástrojů“, tj. biologických látek). Dokonce mi v souvislosti s tímto bakteriologickým napadením sdělili, že býv. manželka přijde o nohu. Od té doby je patrné a potvrzeno, že BIS-mafie disponuje biologickými látkami, které se klidně mohou nazývat biologickými zbraněmi.

86. Je více než pravděpodobné, že okolo roku 1999 BIS-mafie poškodila elektroniku pračky se sušičkou tak, že zcela nefungovala. Nejpodivnější bylo, že se tak stalo pár týdnů (dní) po skončení záruční doby. Následně byl obrovský problém, aby pračku opravili. Podstatné je, že to reálně mohla být akce BIS-mafie, protože vyhrožovali a vyhrožují, že mi věci budou ničit (následně poškodili další věci, např. auta). BIS-mafie také pro tyto situace používá výhrůžky typu, že budu věčný smolař kvůli odvetným akcím za TO (jak píši, agenti BIS to jsou čistí mafiáni!!!).

87. Hovada z BIS-mafie zapálila jednou v zimě celý plastový kontejner s plasty či papíry necelých 10m od domu rodičů (museli zasahovat hasiči). To byla taková mírná výhrůžka, protože shořel jen kontejner.

88. Jednou se mi stalo, že mě chtěl srazit řidič (evidentně člen BIS-mafie) dodávky na přechodu u pošty v Kotouči když jsem šel s kolem přes silnici. Podstatné bylo to, jak to bylo koncipováno. Přijel totiž k přechodu kde mě viděl a pak prudce přijel a natočil dodávku na mě. Pak jsem mu já jsem klepnul na kapotu a on mě pak začal dokonce pronásledovat s autem. A o to jde. BIS-mafie vždy vyprovokuje nevinně vyhlížející provokaci, která se pak vyvine ve velký problém – viz TO z 9.5.2011 o fyzickém napadení ve Štrasburku!!!

89. 21.12.2011 v cca 17:15 na mě zaútočilo další hovado z BIS-mafie, autem. Bylo to provedeno tak, že když jsem autem najižděl do středového pruhu na odbočování vlevo (Kotouč ul. Pražská, odbočoval jsem do Havlíčkovi), tak se proti mně rozjelo z protisměru auto člena BIS-mafie, které to maskovalo tím, že předjíždělo v protijedoucím pruhu – samozřejmě přes plnou dělící čáru. Musel jsem auto strhnout doprava, abych zabránil srážce. Poslední dobou jsou útoky auty více agresivní a více nebezpečné.

90. Jako příklad toho jak BIS-mafie zastrašuje a vyhrožuje v jiný den, konkrétně 26.11.2011 (vše souvisí s tím, že pořád do tohoto dokumentu zapisuji nové TČ BIS-mafie) lze uvést dvě situace, které se staly v rozmezí 15-ti minut (to právě ukazuje, jak velký počet členů BIS-mafie na mě je nasazen a jakou rychlostí řídící články vysílají koncové členy, „pěšáky“). V cca 10:20 jsem byl na poště v Kotouči, kde došlo k situaci, že nějaký p.Vosáhlo měl jiný doklad než na nějaké zásilce (je to asi banalita). Pracovnice pošty ale zavolala PČR a o to jde. Takto, tedy situacemi, z kterých mám pochopit co se mi stane, vyhrožují a pochopil by to i blbec, jen u mě PČR to nechce pochopit (podle tohoto sehraného divadla, které s policií nebylo jediné [jednou BIS-mafie na PČR vyhrožovala falešnými penězi a jednou falešnými doklady-tedy že mě tak budou kriminalizovat], se domnívám, že PČR to nechce pochopit záměrně, protože to jednotlivým policistům nařídila tato mafie cestou čisté BIS!!!)!!! V cca 10:28 skutečně hlídka PČR přijela, předpokládám, že OO PČR v Kotouči a o to jde také (většina na této služebně je dobře zmanipulovaná či zkorumpována BIS-mafií)… jistě soudruzi a soudružky, kdy agenty BIS chápou jako nařízené, což je právě porušení nejednoho ustanovení TrZák, minimálně § 329 zneužití pravomoci úřední osoby!!! <Podotýkám, že i při zápisu výše uvedené epizody mi BIS-mafie opět nově vyhrožovala – 26.11.2011 v cca 11:02 projela stříbrná malá dodávka, což je symbol odvozený od pohřebního vozu (dodávka) a chladící boxu a vybavení u patologů (stříbrná=nerez). Vložená epizoda této výhrůžky s dodávkou, průměrně inteligentní policista se již v textu pro jeho složitost musel ztratit, což je evidentně problém PČR také, tedy nízká inteligence vyšetřovatelů a o běžných policistech škoda mluvit (věta je pro ně asi moc složitá), dokládá jak BIS-mafie pracuje. Tedy že mi BIS-mafie vyhrožuje v cyklické spirále, kde do nekonečna vyhrožují znovu a znovu a předpokládají, že vše vzdám a spáchám sebevraždu – proč se tedy nezabije takový Perník či taková Řízková nevím, vždyť doživotní vězení (při součtu trestních sazeb) nemohou přežít!!! ASI VŠE OPĚT ZMANIPULUJE BIS-MAFIE DO ZTRACENA!!!> Epizodou, již jsem si na zkorumpovanou PČR zvykl, na poště chtěla BIS-mafie vyhrožovat, že mě nechají zavřít za nějaké falzifikáty. Tím to ale neskončilo, protože, když jsem šel pěšky po chodníku do domu rodičů, tak na chodník (!!!) najela dodávka (~10:40), kde se mě řidič pokusil srazit (dementní operační ÚOOZ řekl, že prý takové věci jsou v pořádku!!!)!!! Dodávka měla SPZ/RZ něco jako 4Hx 72yz, kde x bylo možná 8 a yz možná 68 (předpokládám ale, že pro PČR je hledání v evidenci vozidel pomocí neúplného řetězce přes SQL nadlidský úkol!!!). S dodávkou to proběhlo tak, že v ulici kde mají rodiče dům mě sledoval a když byl těsně za mnou najel v rychlosti na chodník a zezadu se mě pokoušel srazit. Musel jsem uskočit a pak se projevilo to, že právě šlo o akci tajné služby a ne akci mafie – ta by mě srazila. S klidem zastavil a začal vykládat zboží, kdy právě podobně vykonstruovanými nehodami na základě reálné situace kryje BIS-mafie teror proti mně!!! I blbec pak pochopí (jen PČR právě nechce slyšet o svém selhání – já se nedivím, viz § 329 TrZák), že toto právě byla ukázka „kleští“, tedy útoku mafie a téměř současného útoku policie.

91. 23.12.2011 8:50… když na rádiu Černá Hora vysílali reklamu, kde herec hrál duševně postiženého člověka, tak hovada z vedení BIS-mafie poslali hovado-pěšáka s modrou Škodou Octavií (před dům rodičů). To právě mělo symbolicky znamenat: „škoda, Kokos (modrá = symbol pro Kokose) z tebe udělá blázna“!!! Vyhrožování symboly je vlastně strašně jednoduché, jen ožralý Perník apod. v PČR to nedokáží pochopit – mají mozek v lihu!!!

92. 23.12.2011 ve 4:29 měl grázl z BIS-mafie v autě, které zastavilo před domem rodičů, puštěnou hudbu na plnou hlasitost a po chvíli (4:40) projel další grázl BIS-mafie s hlučným autem. Takto mě právě schválně budí, abych se nevyspal.

93. Jak také dokáže BIS-mafie škodit bylo patrné při vyplňování psychologického testu ve společnosti Global Capital. Protože BIS-mafie věděla, že test vyplňuji, tak mi vytvořila peklo tím, že neustále někdo z BIS-mafie chodil do kanceláře a na něco se ptal… i přesto jsem v testu dosáhl IQ 132!!!

94. Jak mě BIS-mafie do detailu sledovala i v zahraničí bylo patrné na situaci, která se mi stala v roce 2010 na dálničním přivaděči v Bruselu. Byla noc, po 22 hodině, a já jsem si potřeboval odskočit na záchod. Právě proto aby mě nikdo nepřepadl jsem zastavil na dálničním přivaděči, kde nebylo žádné auto. Co se ale nestalo, ve směru od dálnice přišel člověk (kde nikdo předtím nikdo nebyl), který na mě začal něco řvát. Někdo ho musel nějak autem dopravit po dálnici – bylo patrné, že ho poslala BIS-mafie…

95. Napadení v Rubešově ul. v Praze 2. Popis napadení je v TO z 9.5.2011. Tak jen doplním. Evidentně člen BIS mě málem srazil autem a pak zmlátili protože jsem psal komentáře o zneuživání státních dotací na výstavbu nájemního bydlení (např. znám člověka co má vlastní dům a plat cca 40 tisíc a dostal právě cca 400.000 Kč od státu na byt – proč???!!!), kde většinou bezúčelně zmizelo cca 30.000.000.000 Kč (více než 30 miliard Kč). Pozn: dnes budovu, kde mě útočník napadl používá VZP.

96. Jako příklad infiltrace do rodiny, k rodičům, lze uvést pomluvy a výmysly kriminalisty z Kotouče Norberta Borského, který bydlí nedaleko rodičů. Jeho základní informace o BIS byla, že žádná BIS neexistuje a tedy není možné aby mě pronásledovala tajná služba, když žádná neexistuje. Toto napovídal otci. Řekl mu to proto, aby otec měl důvod se se mnou dohadovat, protože BIS-mafie Borskému evidentně řekla, jak psychiatři sledují, zda se s rodiči nedohaduji a že je to důkaz psychické poruchy. V mém případě tomu tak vůbec není, protože rodiče jsou hádající se typy a tedy vše plyne jen jako nedoruzumění… psychiatři to ale s gustem používají proti mně – to právě ukazuje na obludnost propojení členů BIS-mafie, protože oni si navzájem vytvoří doslova nové situace, novou vykonstruovanou realitu a tu použivají pro moji likvidaci.

97. Někdy okolo roku 2003 mi dala BIS-mafie do pití či jídla drogu ve fast-food Jizerka na Václavském nám. v Praze. Projevovalo se to ztrátou rovnováhy a motáním hlavy… prý paráda, to denně hledá Perník, Verta, Novák apod. v lahvích s lihem!!!

98. Jak funguje manipulace se zaměstnáními bylo patrné, když jsem v prosinci 2011 byl na pohovoru kvůli zaměstnání ve společnosti Radiant Systems. U recepce společnosti již byly hovada z BIS-mafie a vyhrožovali, že žádnou práci neseženu a bude ze mě bezdomovec (měli dokonce kvůli vyhrožování v prosinci stan!!!).

99. Jací jsou členové BIS-mafie provokáterská hovada bylo patrné na jedné příhodě ve vlaku. Když jsem poslouchal sluchátky hudbu a tiše si klepal do rytmu, tak ke mně přišlo jedno hovado a začalo mi nadávat, že ho ruším poslechem hudby… je jasné, že to byla „jen“ provokace. On mi totiž chtěl sdělit, že nejsem normální, a že naopak on je normální je – naznačil že má papír na to že je normální (asi myslel psychologické testy pro BIS).

100.             12.12.2011 18:03 jezdí okolo domu hovado BIS-mafie s laděným výfukem, abych se nemohl soustředit – připravuji se na pohovor o zaměstnání. To byla typická ukázka psychologické války…

101.             11.12.2011 v 17:35 mi chtěl nabourat auto člena BIS-mafie (SPZ/RZ: 3S7 7634) tak, že prudce vyrazil po parkovišti supermarketu Penny v Kotouči a podjel mě vpravo. Zároveň tam bylo ještě jedno hovado BIS-mafie, které to provedlo také, přestože jsem již byl rozjetý. Na tomto bylo typické jak to BIS-mafie dělá, řekne pak, že jen porušila předpisy, jela nebezpečně a že se té stává. Pak prý vše zaplatí pojišťovna… pokud budou zkorumpovaní další policisté, může se stát že budu platit já!!!

102.             Když jsem pracoval ve společnosti Global Capital tak někdo tam na tabuli napsal „byl jsem tu Fun Thomas“ <čti fantomas>… je to blbost, ale je nutné pochopit, že BIS-mafie je taková „parta Fantomasů“, tedy lidí kteří šíří zlo za využití nejmodernější techniky a technologie. Právě proto to tam asi BIS-mafie napsala, tedy aby demonstrovala technickou převahu, která jí umožňuje neskutečné věci – viz technologie. Pozn: Thomas = Tomáš je symbol pro znásilnění (podle toho jak jej málem provedl právě tento jmenovec, příbuzný bývalé menželky – viz TO z 9.5.2011).

103.             11.12.2011 0:13 řvou členi BIS-mafie na ulici. Jak jsem uvedl, na náhody, kdy mám škody tak, že mám neustálou smůlu nevěřím. Opět mě vzbudili. Pak v 1:57 projíždí velmi hlučné auto…

104.             Když mi BIS-mafie ukradla peníze, klíče a doklady tak je pohodili na dvůr policie v Kolíně, což měl být výsměch…

105.             Také se mi stalo, že BIS-mafie zinscenovala dopravní nehodu, kdy jsem čelně narazil do auta člena BIS-mafie. Byl to jakýsi Vaněk z Kojic, který mi nedal přednost při vyjíždění z vedlejší. To že to byl člen BIS-mafie bylo patrné podle toho, že mě málem napadl, když jsem volal policii a řekl, že se nějak dohodneme… když poškodil otci auto ožralý člen BIS-mafie tak otce ukecal aby policii nevolal a pak nezaplatil vylomené dveře… na podobné škody jsou hoši a holky BIS-mafie odborníci!!!

106.             9.12.2011 22:22 řvou členové BIS-mafie na ulici a vyhrožují zástavou srdce.

107.             9.12.2011 v cca 12:50 mě chtěl z boku nabourat člen BIS-mafie při nebezepečném přejíždění v pruzích (SPZ/RZ: 2S1 2705). Na ulici Karla IV. V Benešovaích se náhle na mě rozjel z levého pruhu, aniž by respektoval, že se tam pohybuji. Abych zabránil srážce musel jsem prudce brzdit.

108.             9.12.2011 v cca 12:30 na mě najížděl řidič náklaďáku s SPZ/RZ 2H6 9943 na silnici v obci Valy u Kotouče. Např. v obci jel cca 90 km/h, což je pro BIS-mafii typické.

109.             Když jsem jednal na protikorupční lince PČR 199 zda mi mohou pomoci, korupce je nedílnou součástí práce BIS-mafie, tak se mi členka TI (Transparenci International) vysmála, že prý jsem nevyčerpal všechny právní prostředky… asi byla infiltrovaná BIS-mafií, protože na takovou pozici se chovala více než podivně!!!

110.             V roce 2003 se v jedné z nejsolidnějších čtvrtí Londýna (Bank) snažil jakýsi člověk srazit na chodníku bývalou manželku. Podezřelé bylo to, že de facto neměl kam běžet – nebyla tam zastávka městské hromadné dopravy a po chvíli šel opět normálně. Na podobné nehody jsou grázlové z BIS-mafie specialisti.

111.             27.12.2011 Opět mě hovada BIS-mafie budili uprostřed noci. V 1:35, 2:37 a 2:41 projela hlučná auta, aby mě BIS-mafie naučila stávat v čase cca 1:30-2:30…

112.             26.12.2011 20:59 hovada BIS-mafie hází skleněné láhve do kontejneru a řvou na ulici…

113.             Jak konkrétně BIS-mafie postupuje v ekonomických machinacích bylo patrné v Bruselu. Jednoho dne jsem tam zjistil že prodávají velmi zachovalý Ford Focus za cca 3.900 €. Protože základním plánem BIS-mafie je mě ekonomicky zlikvidovat (což se jim již povedlo), tak mi nechtěli dovolit ani tuto výhodnou koupi. Když jsem následující den se byl v auto-salonu ptát zda jej mohu koupit, řekli, že včera si auto někdo koupil – promiňte, ale na podobné náhody již nevěřím. Škoda jen na tomto obchodu byla cca 70.000 Kč, což je rozdíl nákupní ceny oproti prodejní ceně v ČR. Takto právě mi škodí (podobně) BIS-mafie již od roku 1997, pravděpodobně ale dříve. Všechny tyto a podobné škody by měla zaplatit vláda, která za BIS a ÚZSI odpovídá!!!

114.             Když mě v zimě 2002-3 napadl otec Ireny Kočičkové Antonín Kočička, tak BIS-mafii spřátelení policisté na lokálním OO PČR Kotouč vše shodilo do koše. Na napadení bylo patrné jak funguje stalking BIS-mafie. Sledovali můj mobil a věděli kde se přesně nacházím a pak mě napadli… podstatnější ale je, že údajně můj svědek co celý incident viděl, řidič městké dopravy v Kotouči, spáchal sebevraždu. Domnívám se, že ho BIS-mafie k sebevraždě donutila, jako nutí mě, aby neměli nepohodlného svědka.

115.             V zimě 2002-3 se mě také pokusili napadnout další členi BIS-mafie vedené dokonce osobně Kočičkovou. Celou věc jsem oznámil OO PČR v Kolíně, ale ani tam nic nevyšetřovali – opět to členové BIS-mafie mezi policisty dokázali hodit do koše…na základě selhávání práva, v mém případě, narostla chuť BIS-mafii páchat ještě horší TČ obrovsky!!!

116.             V létě 2003 bylo patrné, že někteří čeští studenti v jazykové škole LITE v Londýně kam jsem chodil, jsou agenti české tajné služby – buď BIS nebo ÚZSI. Měli totiž, když jsem je potkal, řeči typické pro BIS-mafii. Byla to zkrátka taková jejich dovolená za moje daně, kde měli za úkol vyhrožovat i v Anglii, abych si uvědomil možnosti českých tajných služeb!!!!!!!!!!!!!!!!!!

117.             7.12.2011 v cca 15:15 mě chtěl srazit bílý italský offroad BMW s SPZ/RZ EF718PM (či podobně) při přecházení Opletalovi ulice v Praze 1. Nejspíš zahraniční člen BIS-mafie. Paradoxem bylo, že následně se okolo mě na Hlavním nádraží v Praze pohybovaly 3 hlídky policistů (8 policistů) a vypadalo to, že je poslala BIS-mafie – je prokázáno, že BIS-mafie policisty informuje a úkoluje…Vše ten samý den dorazil uvítací výbor dopravní policie v 16:52 u nádraží v Kotouči, přestože se jedná o boční ulici a dopravní policie sídlí až v Benešovaích. Aby toho nebylo s PČR dost, tak mě na poště v Kotouči sledoval další policista v cca 17:10. Jen 7.12.2011 tedy na mě BIS-mafie nasadila 11 policistů, kteří jasně naznačili, že mě bude skrz ně BIS-mafie kriminalizovat!!! Všichni se samozřejmě dopustili naplnění skutkové podstaty TČ dle § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 obchodování s lidmi, § 175 vydírání, § 181 poškození cizích práv, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 354 nebezpečné pronásledování.

118.             7.12.2011 se mě pokusil v Žižkově ul. v Kotouči srazit VW 3S3 7771.

119.             Někdy v roce 1989 jsem se málem zabil, když mě oslnilo protijedoucí auto a já narazil na motorce do neosvětleného přívěsu nákladního auta. Právě proto se domnívám, že se mě snažila zlikvidovat STB již tenkrát…

120.             Taky se mi dvakrát stalo, že hovada z vedení BIS-mafie do mé přítomnosti poslali zásahovou jednotku. Toto by jistě obyčejná mafie nedokázala zinscenovat…

121.             7.12.2011 (12:54) bylo při pohovoru o zaměstnání na Karlově nám. v Praze patrné jak funguje sledování a vyhrožování BIS-mafie. Na čas totiž poslali sanitku, což je symbol pro zavření do blázince/brutálu a zbavení svéprávnosti…

122.             Jak funguje koordinace akcí BIS-mafie bylo patrné na zadržování v blázinci/brutále v roce 2010 (18.11.-3.12.2009), protože se domnívám, že mě zavřeli nezákonně do blázince/brutálu i proto, že jsem prodával byt v Mouriho ul. v Praze 10 – to samozřejmě BIS-mafie věděla. Problémem bylo to, že jsem musel navíc zaplatit 38.000 Kč advokátovi a za notářskou úschovu, protože smlouva o smlouvě budoucí kupní měla datum na uzavření smlouvy právě na období když jsem byl v blázinci/brutále. Domnívám se, že právě takto to BIS-mafie zkoordinovala se zločinnými psychiatry!!!

123.             Velice podivná situace se stala ve Štrasburku v roce 2010, kde jsem se v hotelu seznámil s inteligentní uklízečkou. Nabídl jsem ji, zda mi nechce pomoci v podnikání, ale ona odmítla… na tom nemohu nic zjistit. Podstatné ale bylo, že v době jednání jí někdo ukradl iPhone a rozbil domácí počítač. Pravděpodobnost, že to udělala BIS-mafie byla velká!!!

124.             Na jaře 2011 povolili hovada BIS-mafie matice na kolech u auta rodičů. Když jsem s nimi jel, kola málem upadla!!! To jsou typické náhody co dokáže BIS-mafie učinit!!!

125.             BIS-mafie pravděpodobně manipuluje s poštou, protože se ztratily 2 listovní zásilky s usnesením soudu (ve věci blázince/brutálu).

126.             6.12.2011 v cca 12:10 mě sledoval grázl BIS-mafie s dodávkou Velkoobchod s SPZ/RZ 5A7 2695 na zastávce autobusu Odra v Praze 8 Bohnicích. Nápis „Velkoobchod“ znamená to, že pokud „budu hodný“ udělá se mnou BIS-mafie velkoobchod a nechá mě (živořit). Šlo o to, že jsem se vracel z vynucené návštěvy psychiatra a „velkoobchod“ měl znamenat i to, že když „budu hodný“ tak mě BIS-mafie nebude zavírat do blázinců/brutálů a nezbaví mě svéprávnosti ß právě pro toto vydírání žádám o co nejpřísnější potrestání viníků (Kokose, Kočičkové, Kužely, ale i Perníka, Merty, Nováka atd.).

127.             BIS-mafie mi 3x dala do jídla či pití chemickou či biologickou látku, která způsobovala obrovské bolesti žaludku.

128.             Jednou v roce cca 2003 se mě pokusil v zatáčce při předjíždění vytlačit člen BIS-mafie ze silnice. Bylo to u obce Lhota pod Kotoučí. Potom co mě naboural do pravého zadního blatníku dostalo moje auto hodiny a štěstí že jsem neskončil mimo silnici. Protože je místě poměrně vysoký sráz do příkopu, evidentně toto naplánovala hovada BIS (a ÚZSI) abych se zabil…

129.             Jak funguje koordinace v psychologické válce bylo patrné 27.12.2011 ve 20:53. Hovada z vedení BIS-mafie objednali na rádiu Černá Hora píseň „zejtra mám svůj den“ a současně hovado pracující pro BIS-mafii s autobusem ho nastartovalo a tůrovalo… symbolicky právě sdělili: zítra spácháš sebevraždu! Pozn: autobus je symbolem pro sebevraždu, podle řidiče městké dopravy v Kotouči, kterého BIS zřejmě donutila k sebevraždě.

130.             Jednou na mě poslal člen BIS-mafie bojového psa. Bylo to v Kotouči v ulici Žižkova.

131.             Jak jsou schopni členi BIS-mafie lhát před policií bylo patrné ze situace, kdy mě napadl člověk z obce Semín za to, že jsem na věřejně přístupném méstě vzal jednu větvičku keře. Jak byl agresivní tak napadl naše auto (dobýval se na nás do zamčeného auta) a zlomil boční zrcátko. Na policii si pak pozval falešného svědka, že prý jsem si zrcátko zlomil sám. Nakonec stíhali mě za tu větvičku… takto to dokáže BIS-mafie zařídit v policii a státní správě.

132.             6.12.2011 v cca 10:50 mi ve vlaku vyhrožoval člen BIS-mafie AIDS, když mával novinami s tímto textem (Foto Image3454) – takto to právě dělají. Podstatné je, že to byl opět solidně vypadající agent BIS!!! Dále potom, jel jsem do Prahy, vyhrožovali další…

133.             6.12.2011 v 9:42 na mě najižděl při přecházení silnice Mercedes (symbol 3-násobné smrti podle causy Bulawa) 3S4 0404. Opět pokus o sražení až zabití.

134.             5.12.2011 20:47 hovada z BIS-mafie mlátí do nečeho na ulici – na podobné náhody nevěřím.

135.             Jednou se mi stalo, že mi do cesty vjel náklaďák z kterého začali odlétavat kameny. Právě protože mi do cesty vjel, na náhodu to nevypadalo, tak to právě mohl být další člen BIS-mafie. Musel jsem prudce brzdit.

136.             Když jsem bydlel v Mouriho ul. v Praze 10, tak BIS-mafie infiltrovala sousedy pode mnou. Jak je uvedeno v kapitole technologie, vedení BIS-mafie je informovala o tom co dělám a pak oni podle toho řvali – psychologická válka.

137.             Když jsme byli na dovolené v Řecku tak vedle nás byli ubytování hluční Němci. Jak jsem později přemýšlel, nejspíše byli infiltrování BIS-mafií tak, abychom jsme se nevyspali. Pravděpodobnost že tedy byli z BIS-mafie byla velká.

138.             Je velice pravděpodobné, že v domě rodičů je někde poškozen elektrický spotřebič, protože když je klid tak je slyšet hučení o nízké frevence, který je blízký ultrazvuku. Je to velice nepříjemné, hlavně v noci. Na podobné technické úpravy jsou členi BIS-mafie specialisté.

139.             Na bývalém autě rodičů (Favorit) byly narušeny brzdy tak, že auto nebrzdilo a to obě strany najednou – to bylo právě podezřelé. Pravděpodobnost, že si s brzdami pohrála BIS-mafie byla velká…

140.             4.12.2011 vymyslela BIS-mafie dopravní nehodu. Po pravé straně stál velký off-road Hyundai s tmavými okny (Hyundai je symbol pro Kokose). Přesně v okamžiku když jsem začal couvat projelo těsně auto – podobné nehodové situaci připravuje BIS-mafie denně, takže ani toto nevypadalo na náhodu…

141.             4.12.2011 v 18:02 mě v supermarketu Penny v Kotouči sledovali lidé z býv. SSSR. BIS-mafie používá lidi z býv. SSSR pro větší efekt, protože je známa brutalita ruských bezpečnostních složek i ruských a ukrajinských mafií.

142.             Bývalá manželka měla známost, kdy podivné bylo to, že to byl člověk z vrtulníkového útvaru PČR. Podle toho jak to probíhalo se jednalo o provokaci BIS-mafie a on byl nastrčen (jako policista), abych si uvědomil, že mě BIS-mafie nechá stíhat, což později uskutečnili. Navíc kriminalizací vyhrožují dodnes…!!!

143.             Když jsem v roce 2003 bydleli v Londýně v Actonu tak se jednou stalo, že ráno procházel člověk s bílým prostěradlem okolo – evidentně měl symbolizovat smrtku. Protože v té době, již velmi intenzivně útočili členi BIS-mafie i v zahraničí, je pravděpdobnost, že to byl člen BIS-mafie, více než velká.

144.             Někdy okolo roku 2009 mi člen BIS-mafie řekl: „bylo by lepší kdyby tě srazilo auto“!!! …což se BIS-mafie mnohokrát pokusila zrealizovat!!!

145.             V bratislavském blázinci/brutále se mě pokusil znásilnit jeden těžký psychopat!!! Do blázince/brutálu v Bratislavě mě zřejmě dostala žádost BIS-mafie, která cestou čisté BIS či ÚZSI sdělili slovenským úřadům lživou informaci, že jsem těžký psychopat!!!!!!!!!!!!!!!!!!

146.             Jak dokáže BIS-mafie udělat nehodovou situaci bylo patrné 1.12.2011 v cca 17:45. U supermarketu Penny, když jsem byl na světelné křižovatce, najelo na zelenou auto z protisměru do křižovatky. Mělo pokračovat rovně a přestože mu nic nebránilo v jízdě zastavilo uprostřed křižovatky. Já jsem odbočoval doleva a musel jsem tedy autu dát přednost. Teprvé když se rozjel druhý směr (na mě z boku) auto pokračovalo. Měl jsem co dělat, abych se nesrazil s auty z kolmého směru!!!

147.             Jako příklad toho jak BIS-mafie dokázala zmanipulovat situaci v zahraničí lze uvést Švýcarsko (Basilej), kde mi zabránili si pronajmout byt. Přestože jsem oslovil cca 100 inzerátů žádný nevyšel a vždy jsem se setkával s podivným jednáním – to ukazovalo na BIS-mafii.

148.             Jak dokáže BIS-mafie ničit moje snahy bylo patrné na jednání s Energetickým regulačním úřadem (v období 2001-2). Když jsem totiž jednal o elektrické přípojce pro pozemek v Řevnici, tak mi s klidem řekli: „Jedis, prdel si vyliž“…!!!

149.             Již v roce 2003 ukradla BIS-mafie kuchyňský nůž. Zřejmě ho chtěli použít jako důkaz o neexistujícím vyhrožování Kočičkové, která něco takového tvrdila na policii.

150.             Někdy okolo roku 2009 se mě pokusil napadnout v metru člověk – evidentně hovado z BIS-mafie.

151.             Někdy okolo roku 2009 mě chtěl také napadnout člen BIS-mafie v hypermarketu Albert. Vše bylo zinscenováno tak jak to dělají členi BIS-mafie, tj.: (1) sledování mě, (2) konfliktní situace, (3) hádka, (4) vyhrožování násilí, (5) případně napadení…

152.             V roce 2010 se mě pokusil holandský autobus natlačit na dálnici D5 na svodidla…

153.             V roce 2010 mě na dálnici D5 sledovali Rusové – evidentně pozvaní BIS-mafií…

154.             29.11.2011 v cca 17:05 mě sledoval tmavý Mercedes 7S4 7008. Symbolicky to mělo znamenat smrt, podle zabití 3 policistů Mercedesem Bulawou.

155.             V Slovensku jsem mohl koupit (historické) auto Truimph Spitfire Mk. IV za 3.800 €. Nakonec jsem jej nemohl koupit, protože mě v Belgii evidentně na popud BIS-mafie zavřeli do blázince a auto pak prodali. Tak je to se vším, vždy je příčinná souvislost v tom, že následuje řetězová reakce škod. Škoda je cca 200.000 Kč jako rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou v ČR (cca 300.000 Kč). Prý se nic neděje, tvrdí stále ožralí policisté… Perník, Novák, Verta…

156.             Jak jsou schopni dělat hluk auty bylo patrné 29.11.2011, kdy jinak v klidné ulici se střídali členové BIS-mafie jeden za druhým: (časy aut) 5:22, 5:23, 5:24, 5:26-5:28 (stál s puštěným motorem), 5:31, 5:31, 5:33, 5:35, 5:36, 5:37, 5:37, 5:38, 5:38, 5:40 (řvoucí chodec), 5:41 (řvoucí chodec), 5:42, 5:42, 5:44-5:47 (chodec házející v 6 hodin ráno lahve do kontejneru), 5:45, 5:46, 5:48, 5:48, 5:50 (hlučný chodec), 5:51, 5:52, tj. 25 členů BIS-mafie za 30 minut brzo ráno. Podobné situace s návaly aut a pěšáků BIS-mafie se opakují denně… Je jasné, že tak 10% mohlo být běžných lidí, protože standardní průjezd aut je cca 1x za 15-30 minut když je špička.

157.             Někdy kolem roku 2009 mi při obědě v hotelu Oya v Praze vyhrožovala BIS-mafie, že mi useká všechny prsty („tak to přijde o všechny prsty“)…

158.             Někdy kolem roku 1996-97 mě někdo udal, že dělám stavební práce na domu v Týnci nad Labem bez stavebního povolení. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že takto právě znepříjemňuje život BIS-mafie…

159.             2.1.2012 21:06 běhá hovado z BIS-mafie okolo domu rodičů a grázlové mající kontakt do rádia Černá Hora si objednali skladbu „too late to apologize“, tj. příliš pozdě se omlouvat. To je takový standardní výplach mozku, že jsem já za něco vinen a že se již z „toho“ nedostanu – podobné akce psychologické války se dějí denně. Je nutné pochopit, že pro hovada z BIS-mafie není nic těžkého zařídit, aby na rádiu na čas sdělili to co mafie chce, či aby pustili skladbu, jejíž text má psychologický podtext… no problem!!!

160.             1.1.2012 v 19:40 obchází nějaký grázl z BIS-mafie okolo domu rodičů, protože se rozsvítilo světlo na protilehlé prodejně na senzor. Podobnými akcemi se snaží BIS-mafie psychologicky působit a zastrašovat.

161.             Jak BIS-mafie neustále aktivně vyhledává příležitosti k vyhrožování bylo patrné 31.12.2011 v cca 15:20. Zjistili že jdu do kavárny Bajer v Benešovaích  a připravili tam vyděrače – opět vše kryli tím, že vzali celou rodinu, což je pro členy BIS-mafie typické. Pak tito vyděrači vyhrožovali problémy. Padala klíčová slova „Allianz“, tedy symbol pro teror, finanční problémy, ponižování atd., a slova s  „Českou spořitelnou“ kam se hlásím o místo, což tedy může znamenat problémy se zaměstnáním. Dalším slovním spojením bylo jméno David, tedy připomínka Davida Kokose… viz vyhrožování klíčovými slovy. <Teď hovada z radia Černá Hora vyhrožují věčností problémů, protože mluví o diamantech, což je symbol BIS-mafie podle sloganu „diamanty jsou věčné“. (viz vyhrožování symboly).>

162.             29.12.2011 v 13:50 mě chtěl srazit autem řidič modrého BMW 4S2 0606 (SPZ/RZ). Typické na všem bylo, jako obvykle, že to bylo maskováno jen jako nebezpečná jízda… pak by řekl, až by mě srazil, že lituje… typické pro BIS-mafii, tedy maskování nepříjemností které mi dělají každodenní činností!!!

163.             4.1.2012 v cca 8:25 hovada z vedení BIS-mafie posílají policejní hlídku aby zastrašovala (v Praze). Vše může souviset s tím, že jdu na konzultaci do Českého helsinského výboru – typické, protože hovada z BIS-mafie chtějí vytvořit a vytvořili atmosféru strachu, kdy nesmím činit žádné právní kroky…

164.             4.1.2012 ve 2:48 přijeli k domu rodičů, aby mě vzbudili. Podobnými akcemi chtějí destabilizovat můj spánek a psychiku…

165.             5.1.2012 ve 12:55 mi další řidič nedal přednost při vyjíždění z parkoviště supermarketu Penny v Kotouči. Opět to byl pravděpodobně grázl BIS-mafie.

166.             7.1.2012 ve 4:29 projelo hlučné auto, aby mě předčasně vzbudilo (opět asi hovado BIS-mafie). Myslím, že jeden ze současných cílů BIS-mafie je, abych měl narušený spánek a byl zničený z nedostatku spánku…

167.             6.1.2012 v cca 16:50 se u supermarketu Penny v Kotouči snažili vytvořit grázlové BIS-mafie dopravní nehodu. Na křižovatce jsem odbočoval doprava na hlavní a z protilehlé ulice odbočovalo auto doleva, tedy jelo stejným směrem, po stejné ulici. Hned u křižovatky (kde je mimochodem ještě značení) stálo neosvětlené auto, v době když již byla tma. Auto co jelo za mnou se na mě tlačilo a málem mě natlačilo na toto neosvětlené auto… podobně zinscenovali dopravní nehodu ve Vídni (tam na mě najížděl Mini Morris)!!! Všechny případy podobných nehodových situací ukazují na vysokou organizovanost a sofistikovanost hovad z BIS-mafie <teď, když odstavec píši, 7.1.2012 v 9:29 projelo bílé kombi s vlekem, což v symbolech BIS-mafie znamená potvrzenou smrt – asi teď hovadům vadí, že jsem pokus o dopravní nehodu zapsal… pochopitelně, protože doposud mi nikdo nevěří že prožívám teror tajné služby>. Vše naznačuje, že mě chtějí dalšími škodami finančně dorazit (nemám žádné peníze). Samozřejmě hovadům BIS-mafie je nějaké poškozené auto jedno, protože se jedná o „služební“ a „pracovní“ auta BIS a ÚZSI, kde tedy tyto hovada dostávají státní plat za to, že dělají škodu vlastním občanům!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je evidentní, že se BIS-mafie snaží všemi cestami a seč může ze mě udělat bezdomovce… abych pak pošel na ulici jak prašivý pes. Pozn: když píšu koncept tohoto odstavce do telefonu (jako sms), tak okolo domu rodičů chodí jiná hovada BIS-mafie a vysmívají se… myšleno, že ze mě BIS-mafie bezdomovce udělá!!! Žádám o pomoc proti zvěrstvům BIS-mafie, BIS a ÚZSI…

168.             Jak mocná je BIS-mafie lze doložit na situacích ke kterým došlo v Komerční bance. Doslova se dá říct, že řídící zaměstnanci šli mafii na ruku (to je podle všeho běžná praxe v ČR, alespoň okolo mě…)!!! Po podání trestního oznámení na BIS-mafii v zimě roku 2002-2003 se jednoho dne stalo, že se po kancelářích začali produkovat hovada BIS-mafie (BIS či ÚZSI) a to tak v těsné blízkosti, abych si jich všiml. Nepříjemné bylo už to, že během pracovní doby vyhrožovali a provokovali tak jak to má BIS-mafie ve zvyku, protože vedení útvaru se dohodlo s mafií tak, že jedno hovado posadili hned za mými zády – padali výhrůžky jako že vyletím z Komerční banky (což jsem nakonec vyletěl po tom co mě vyhodili), že půjdu do vězení, že mě zabijí apod. (jako obvykle). Protože bylo jasné, že se jedná o hovada z BIS-mafie čekal jsem na pomoc ze strany NSZ a IMV/IPČR, protože v té době bylo trestní oznámení na BIS-mafii již několik týdnů na Nejvyšším státním zastupitelství i v policii. Očekával jsem provokace a skutečně se projevilo o co šlo. Jednoho dne začalo jedno hovado (byli nejméně 3) BIS-mafie chodit po kanceláři s vypalovacími CD a začalo mi svítat – oni totiž chtěli naznačit to co sehrála Kočičková ve zpravodajské hře, tedy že mě budou kriminalizovat pirátskými CD. Podstatné bylo to, jak této mafii šli na ruku moji nařízení (1. a 2. úrovně; jeden se jmenoval Kotě), protože současně začali vyhrožovat, že mě vyhodí, což také nakonec uskutečnili. Ještě vzpomínám na perly šikany, kdy mě např. vedoucí, žena, útvaru seřvala, že v nemoci musím mít zapnutý soukromý mobil, aby mě mohli kontrolovat. Také mi asi něco hovada BIS-mafie dali do pití, volně se pohybovali po kancelářích, protože mě několik dní strašně bolela hlava. (Ne)hezké tedy je, že Komerční banka má všude zabezpečení, a pak vpustí dovnitř mafii, jenom protože si to „čistá“ BIS přeje!!! Detail byl pak již v tom, že projektový vedoucí (jméno podobně jako Semrák… už nevím) se mi skutečně pirátské CD snažil vnutit, protože mi dával nelegálně šířenou kopii softwaru – to také evidentně vymyslela BIS-mafie. Pikantní na celé situaci bylo to, že hovada z BIS-mafie umístili do místnosti vedle místa kam jsem chodil na angličtinu záznamník, z kterého opakovaně pouštěli zprávu o tom, jak na nějakém soudu někoho zavřeli (to jsou právě ty akce psychologické války)!!! Celou akci v Komerční bance dodělal jeden mafián BIS-mafie, co evidentně schválně vyhodil elektřinu v celém patře, jen aby hovada BIS-mafie demonstrovala, jakou mají moc – tedy, že dokáží trestnou činnost s klidem páchat i uvnitř velké a zabezpečené banky a ještě jim jsou zaměstnanci, jak tupé ovce, na ruku!!!

169.             19.1.2012 6:02 Hovada z BIS-mafie evidentně poslali turbovrtulové letadlo. Jak jsem uvedl na jiném místě je jisté, že nějaké hovado v řízení letového provozu pro BIS-mafii (BIS či ÚZSI) pracuje. Pak právě nechávají působit rachot motorů právě proto, abych si uvědomil jeho symbolický význam: „že mi uletělo letadlo…“!!! Navíc to vypadalo, že opět využili technologie čtení myšlenek (viz technologie), protože výhrůžka, že „mi uletělo letadlo“ se mohla vázat na myšlenky o tom, jak se vůbec kvůli záškodnickým akcím BIS-mafie uživím. Vzkaz měl zřejmě znamenat: „uletělo ti letadlo, protože se neuživíš a skončíš jako bezdomovec“. Plně chápu, že technologii čtení (tedy technologicky vylepšené EEG napojené na počítač), považují ožralové typu Perníka za můj výmysl, jenže jak dokládají články z medií (viz přílohy), tak je to více než realita – nemohu za to, že existují policisté co mají v mozku nablito…!!!!!!!!!!!!!!!!!!

170.             18.1.2012 odpoledne. Jak BIS-mafie vede psychologickou válku bylo patrné na předmětech, které BIS-mafie nastražila do ordinace psychaitričky Růžičkové (Benešov), kde jsem se byl opět pohádat o tom, že ničím netrpím. V prostoru čekárny byly umístěny 3 symboly BIS-mafie. Na zemi byla položena taška IKEA, kdy IKEA je symbol pro Irenu Kočičkovou, „princeznu“ BIS-mafie, resp. BIS – hovada z BIS-mafie tím tedy chtěli sdělit, že mě psychiatři zbaví svéprávnosti a dále budou vést jako psychopata, protože se jedná o odvetnou akci za Kočičkovou. Na stolku pak ležely časopisy evidentně tam položené BIS-mafií. Byl tam časopis s textem „Konec světa“, čímž chtěla BIS-mafie naznačit, že jsem skončil (taková milá pobídka k sebevraždě – typické)!!! Současně tam byl časopis s textem „Svatá Dagmar“, kde chtěli naznačit jednak to, že Kočičková svatá a asi současně to, že že zemřu (byl to článek o zemřelém Václavu Havlovi, resp. jeho ženě). Jak je uvedeno jinde, psychologická válka BIS-mafie se právě projevuje i použitím hesel z médií – typické!!!

171.             18.1.2012 6:58 Na základě sledování (napsal jsem odstavec v části faktory o vendetě za politické a ekonomické názory) poslali hovada BIS-mafie nad Kotouč další turbovrtulové letadlo. Prý že mi uletělo letadlo, že mě právě BIS-mafie zlikviduje za moje politické a ekonomické názory – docela jsem naštvaný na policii, že doposud jde mafii na ruku!!!

172.             17.1.2012 odpoledne. I když se to zdá nepravděpodobné, tak když jsem byl na návštěvě v Generální inspekci bezpečnostních zborů, v hlavní budově (Skokanská 3, Praha Břevnov), pro kontrolu co se děje s trestním oznámením (zaslaný rozpracovaný koncept tohoto TO), tak na parkoviště přijeli bílou Octavií (asi 1AK 8292) 2 hovada BIS-mafie. Podle všeho tato hovada z BIS či ÚZSI pracují přímo na inspekci, a hovada z vedení BIS-mafie tak opět dokázala, že mají lidi všude a že dokonce řadový pěšáci jsou přesvědčeni o tom, že díky tomu že pracují pro tajnou službu mohou si dovolit kdekoliv a jakkoliv porušovat zákon. Toto může tedy být zásadní problém, protože hovada z BIS-mafie tak jsou schopná všude nechat shodit moje trestní oznámení pod stůl. Pozn: je pochopitelné, že hovada z BIS (a ÚZSI) mají svoje lidi i v GIBS!!! Viz foto Image3552.jpg

173.             Někdy okolo roku 1989 jsem měl na motorce zvláštní dopravní nehodu, kde se mě pravděpodobně snažila zabít býv. STB. Šlo o to, že když jsem jel obvyklou trasou v Kotouči (domnívám se, že STB mě sledovala tak od roku 1988 jako nebezpečného „revolucionáře“ a opozičního člověka), tak zřejmě schválně postavili na horizont neosvětlený návěs nákladního auta a současně poslali v protisměru auto s dálkovými světly, které mě oslnilo tak, že jsem návěs neviděl. Do návěsu jsem v plné rychlosti narazil a rozbil motorku a způsobil si zranění. Tato příhoda dokládá, jak moc českým tajným službám vadím, protože se právě domnívám, že mě takto chtěla STB zabít… zabití při dopravní nehodě byla evidentně běžná metoda vraždy v STB a je evidentně běžnou metodu i nyní v BIS a ÚZSI!!!

174.             Jednou při jízdě na motorce s bratrem (cca okolo roku 2006-2007) nás sledovalo hovado BIS či ÚZSI s Octavií a šlo o to, že nás evidentně chtělo shodit. Jak píši neustále, zabití, reálně vražda, při dopravní nehodě je běžnou metodou jak BIS (a ÚZSI) zabíjí nepohodlné osoby… no comment!!! <Jak hovada BIS-mafie vše sledují bylo patrné právě teď {psychologická válka}: v 10:02 20.1.2012 totiž hovado BIS-mafie na rádiu Černá Hora /na rádiu Černá Hora pracuje hovado, které je členem BIS-mafie, reálně BIS/ pustilo reportáž, kde někdo řekl: „…lístky 3. a  4. kategorie ještě jsou…“. Takto právě vedou hovada BIS-mafie psychologickou válku, rádio Černá Hora používají dost často, tak cca 1x za i každých deset minut, protože tak chtěli sdělit, že budu mít život třetí a čtvrté kategorie právě protože jsem nepřítel BIS a ÚZSI – proto policie musí zasáhnout obvzláště rychle a ostře… doporučuji těmto parazitům společnosti rovnou test železnosti: nejlepší by bylo, kdyby se postavili před policejní brokovnici, kde by se po výstřelu zkoumalo, jestli kromě železných nervů mají i železný ksicht, kdy se dá předpokládat, že ne.. …první adept, plukovník Perník, si ale myslí že ano a tedy se to může zkusit tak, že se může vystřelit na Perníka i Langa najednou s tím, že ho přeci Perník chrání…>

175.             17.1.2012 11:44 v metru (B) v Praze se mě hovada snaží zastrašit, abych nejel do budovy Generální inspekce bezpečnostních sborů. Výhrůžky a provokace padají takovou rychlostí, že je nestačím zaznamenávat - cca 1 osoba za 30 sekund, která řekně množství výhrůžek!!!

176.             17.1.2012 Je více než pravděpodobné, že nemoc kterou má konzultant společnosti Trask Solution Praha je nějak zahraná. Je to člověk, který by měl rozhodnout o tom, zda mě společnost zaměstná. Napadlo mě to, protože se již stalo, že když se BIS-mafie chtěla, aby se někdo vyhnul nějakému jednání, tak se jednoduše hodil marod. Zaměstnání mi nakonec skutečně nedali.

177.             17.1.2012 4:30. Aby mě hovada BIS-mafie vzbudili, tak poslali uprostřed noci 2 hovada s auty s tuningovými výfuky, které dost řvaly… takhle právě chtějí destabilizovat můj spánek.

178.             Jak funguje klientelismus BIS-mafie v praxi bylo patrné na společnosti Kapitol – dceřinné společnosti Kooperativy. Hoši z BIS-mafie pracující v ní, mi v roce 2003 či 2004 předvedli jak jsou propojeny podnikatelské aktivity BIS-mafie. Byl jsem na jejich školení, měl jsem zájem u nich pracovat (než jsem přišel na to co jsou zač), kdy mě vyhrožovali – různě, vším tak jak má ve zvyku BIS-mafie. Podstatný je systém, kdy je patrné, že pojistky sjednávají na základě známosti v systému BIS-mafie… no comment. Důležité je i to, že během školení mě lidé z Kapitolu vydírali tím, že mě naučí počítat roky vězení, což byly právě provokace a výhrůžky, které tak vymyslela BIS-mafie, tedy že mě budou zastrašovat kriminalizací.

179.             17.1.2012 v 2:48 opět přijelo k domu rodičů hovado, které mě vzbudilo. Jak píši, hovada BIS-mafie mi chtějí destabilizovat spánek.

180.             16.1.2012 Na parkovišti Penny v Kotouči se mě pokusila nabourat bílá Felicie 5S7 0973. Další hovado BIS-mafie.

181.             13.1.2012 ve 14:40 se mě pokoušela v Liliové ul. v Praze srazit dodávka AKA 3794. Typické – přijela, zaútočila a rychle odjela (musel jsem uskočit).

182.             13.1.2012 v 11:50 se mě na Václavském nám. v Praze pokoušela srazit dodávka 6T7 6786.

183.             13.1.2012 v 9:40. U pošty v Kotouči mě chtěl srazit ABB 2470. Evidentně další hovado BIS-mafie.

184.             Na nejmenovaném domě poškodili topení tak, že teklo – oprava by přišla na cca 300.000 Kč.

185.             12.1.2012 v 17:27 se mě v Kotouči pokoušel srazit off-road 2S7 1188. Následně mě sledovalo auto ABO 2519. Hovad s auty nasadí vedení BIS-mafie denně desítky.

186.             12.1.2012 v 10:38 jsou patrná hovada ve vlaku do Prahy. Jeden vyhrožoval rakovinou.

187.             Jak jsou hovada z BIS-mafie všude bylo patrné, že mají své lidi i České advokátní komoře. Když jsem si stěžoval na práci ex-offo advokát v případu nedoborovolné hospitalizace v blázinci (sp. zn. 19L48/2010 a 19L68/2010 Obvodní soud pro Prahu 8), kterého evidentně ovlivnila BIS-mafie, tak mě poslali do prdele se slovy, že není nutné dodržovat zákony a Ústavu (evidentně provokace BIS-mafie)… no comment.

188.             21.1.2012 ve 12:45 mě chtělo na přechodu ulice Kladenské v Kotouči srazit Volvo (symbol pro Kočičkovou a BIS-mafii) s SPZ/RZ 3S8 8346.

189.             O rozsahu akcí BIS-mafie svědčí i to, že BIS-mafie dokázala zblbnout Lucemburské bezpečnostní složky (policii a asi i tajnou službu), přestože se Lucembursko pokládá za jednu z nejsolidnějších zemí světa. Šlo o to, že mě lucemburští policisté sledovali a provokovali. Např. si na mě počkali na dálnici, dále jezdili okolo uvnitř města Lucembursko a také nechtěli přijmout moje trestní oznámení pro nefunkčnost bankomatních karet (což právě evidentně způsobila hovada z BIS-mafie). V Lucembursku bylo vidět jak jsem v prdeli, tedy že proti mně dělá trestné činy mafie a současně, že na mě útočí zahraniční tajné služby a policie. Evidentně hovada „čisté“ BIS či ÚZSI museli Lucemburčanům nakecat, že jsem psychopat, zločinec, grázl atd. Např. policie mě změřila na dálnici, když se mě pokoušela mafie vytlačit v plné rychlosti z dálnice (Brusel – Lucembursko). Automobilové honičky byly i v Belgii na denním pořádku a někdy to právě vypadalo, že mě jen zastrašují hoši a holky místní tajné služby. Když jsem předtím říkal, že mě pronásleduje česká mafie (objednaní místní lidé) i v Lucembursku tak mi nevěřili a jak píši ještě mě policie sledovala a provokovala, což jistě byla akce Lucemburské tajné služby, kterou, jako v jiných zemích, požádali hovada z „čisté“ BIS a ÚZSI o „pomoc“, aby mi ukázali zač je toho loket.

190.             12.1.2012 6:50-6:59. Hovada BIS-mafie opakovaně rozsvěcují halogenové světlo na prodejně naproti domu rodičů, které svítí přímo do mého okna. Typická ukázka psychologické manipulace a psychologické války.

191.             22.1.2012 0:50 projelo hovado BIS-mafie s hlušným autem aby mě vzbudilo – úspěšně. Jak píši pořád, chtějí mi destabilizovat spánek…

192.             12.1.2012 6:50 u domu rodičů stojí další hovada BIS-mafie – vedou psychologickou válku protože dělají hluk a hlučně hovoří – viz technologie klíčových slov… takto se okolo mě pohybuje denně právě až cca 190 hovad BIS-mafie a je to strašně psychicky náročně, protože vyhrožují… až zabitím!!!

193.             12.1.2012 6:46 poslali další turbovrtulové letadlo. Jak píši v textu je evidentní, že BIS-mafie má takové kontakty na řízení letového provozu, že dokáží usměrnit letovou dráhu letadla… letadlo totiž symbolicky znamená, že mi uletělo letadlo. Turbovrtulová, možná vojenská, letadla použivá BIS-mafie proto, že mají značný hluk, který trvá dlouho. Průměrně usměrní cca 2-5 letadel denně. Manipulace s letadly dokládají, jak jsou zpravodajské hry obrovské co do techniky a lidí!!!

194.             12.1.2012 5:49 Hovada z BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo, aby mě hlukem vzbudilo…

195.             11.1.2012 23:47 Hovada z BIS-mafie opět aktivovala praskající nanočip. Funguje to tak, že zařízení ukryté někde v pokoji začně dělat rány, jako když praská statická elektřina – viz technologie. Dělají to proto, abych nemohl spát, čímž mě chtějí vyčerpat, abych spáchal sebevraždu. Narušování spánku se samozřejmě nedá moc dlouho vydržet. Navíc teď vědí, že zítra jednám o pracovní nabídce… tedy chtějí abych vypadal unaveně a dělal chyby a tak žádnou práci nedostal… typické!!! <Jak vše sledují, co píši, bylo patrné právě teď při zápisu 22.1.2012 v 8:37, protože projelo okolo domu rodičů hovado BIS-mafie s Fordem Mondeo kombi stříbrné barvy, což symbolicky znamená smrt (všude ve světě)!!!>

196.             11.1.2012 12:44 Jak funguje psychologická válka bylo patrné právě teď. Hovada BIS pracující na rádiu Černá Hora pustili skladbu „Do’nt comeback to me“, což se dá přeložit jako „nevracej se ke mně“, čímž chtějí hrát na to, že nemám manželku. Současně totiž jiné hovado BIS-mafie proletělo nad domem s letadle, tedy, že s tím, že nebudu mít manželku „uletělo letadlo“.  Podobných provokací a výhrůžek, kdy mi připomínají, že nemám manželku musím denně vyslechnout desítky. Oni mě tímto způsobem terorizují, protože vědí, že mě to trápí – je to neskutečné, ale celá situace je dána tím, že destabilizují moje soukromé vztahy… hrozná hovada jsou v BIS a ÚZSI!!!!!!!!!!!!!!!!!! <Jak hovada vše sledují bylo patrné i teď, 22.1.2012 8:43, projelo bílé auto hovada z BIS-mafie = výhrůžka smrtí!!!>

197.             11.1.2012 12:08 projela další 2 hovada BIS-mafie s auty. Podle toho co je v rádiu vyhrožují, že nebudu mít rodinu. Odvetou za záznam konceptu této výhrůžky bylo to, že megera BIS-mafie co dělá moderátorku na rádiu Černá Hora, a evidentně tam někdo pracuje (možná ona) pro BIS-mafii, sdělila zprávu kde padlo klíčové slovo Irena, myšleno Kočičková („princezna“ vedení BIS-mafie)!!!

198.             Jak se snaží mi destabilizovat spánek bylo patrné opět těď v sérii průjezdů hlučných aut. Jednoho dne (asi 11.1.2012) poslali auto v 5:19, 5:25 3x, 5:28, 5:29 (to dokonce troubili), 5:31 2x, 5:36 5x, 5:39 4x, 5:42 3x, 5:44 2x, 5:47 4x. Navíc v 5:20 navedlo hovado BIS-mafie v řízení letového provozu letadlo nad Kotouč – viz v textu.

199.             9.1.2012 hovada BIS-mafie poslala brzo ráno další hlučná auta: 4:41, 4:56, 5:27, 5:36-39 8x, 5:40 3x atd.

200.             8.1.2012 v 17:30 jsou naproti domu rodičů 3 hovada-provokatéři BIS-mafie. Rozsvěcují a zhasínají halogonové světlo na prodejně. Právě tyto akce jsou součástí psychologické války a je nutné vědět, že podobné živly se státním platem zapálili u domu rodičů kontejner – tedy navíc žhářství za státní peníze… !!!!!!!!!!!!!!!!!!

201.             Jednou, před mnoha lety (tak okolo roku 2008), mě sledovala ve vlaku dvě hovada BIS-mafie. Tak jak dělají psychologickou válku, tak řekli u elektrárny Chvaletice: „dal jsem mu jednu na břicho a on se rozbrečel“ a pak ještě vyhrožovali dál. Jenže podle elektrárny, kterou jsme právě míjeli, šlo o něco horšího – to hovado chtělo sdělit, že když mi dají chemickou, biologickou nebo radiaktivní látku, tak budu brečet bolestí což je přesné. Již totiž 3x krát mi takovouto látko podali 2x v ČR a 1x v Anglii. Měl jsem obrovské bolesti a nedalo se to vydržet – např. v Londýně jsem musel dostat dvě dávky morfia abych bolest vůbec vydržel. Výhrůžka ve vlaku byla typická akce psychologické války!!!

202.             Jak BIS-mafie, BIS a ÚZSI pracují bylo patrné na tom, že ukradli podací lístky k doporučené listovní zásilce, kterou jsem na ně podal první větší trestní oznámení a to 10.5.2011 (podepsané 9.5.2011). Podací lístky ukradli protože se snažili vše shodit pod koberec (cca 232 stran popisu a cca 140 trestných činů). Současně totiž udělali to, že u adresátu (Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality PČR, Útvar odhalování organizovaného zločinu atd.) manipulovali s poštou, kdy to vypadalo, že nic nedošlo!!! Toto je důkaz jak BIS-mafie pracuje – tedy že ničí mé právní úkony a administrativní činnosti a já se tak nemohu dobrat svých práv!!!

203.             Již někdy okolo roku 1995 se nás snažil vytlačit ze silnice Mercedes (někde u hradu Kost). Útoky auty se od té doby objevovali často. Je patrné, že hovada BIS-mafie používají auto jako prostředek na usmrcení… no comment!!! <Právě, 25.1.2012 8:43, projela okolo domu rodičů 3 hovada s auty, které měli symbolizovat smrt – bílé auto, kombi a náklaďák, viz symboly>.

204.             23.1.2012 19:50 Jak uvádím neustále, je patrné, že v médiích má BIS-mafie své lidi. Lidé BIS-mafie jsou evidentně i na rádiu Černá Hora. Na základě čtení myšlenek <teď hovada z BIS-mafie, při zápisu 25.1.2012 v 10:18 opět poslali další vrtulové letadlo – typické, prý mi uletělo letadlo, když jsem nepochopil moc hovad BIS-mafie, BIS a ÚZSI… ale já ji pochopil, proto podávám již několikáté TO> dostala hovada z rádia Černá Hora instrukci, aby vysílali skladby s psychologickým podtextem – tak pustili skladbu „radio“, tj. výhrůžka radio-akritvní látkou (viz causa Litviněnko). Pak následovala další provokace (výhrůžka), protože pustili skladbu Michaela Jaksona, což je symbol pro smrt od lékaře. Na rádiu Černá Hora plní rozkazy vedení BIS-mafie, resp. BIS, i tím, že vedou provokatérské řeči ve vysílání – typická obdoba propagandy STB, kde se ty hovada přiučili!!!

205.             27.1.2012 0:22 Aby mně rozložili spaní jezdí hovada BIS-mafie uprostřed noci opět okolo domu rodičů s hlučnými auty.

206.             27.1.2012 0:13 Ty hovada z BIS-mafie práskají nanočipem, který vydává rány jako když prskne statická elektřina, přitom není zapojen žádný problémový elektrický spotřebič a ani se nic nepohybuje. Jak upozorňuji v kapitole technologie, technicky umístit hlukový čip do prostoru lze. Opět to dělají proto, abych se nevyspal.

207.             Je rovněž nesporné, že matčina kamarádka J. Kořínková z Kotouče je rovněž BIS-mafií instruována. Vysvětlení je v tom, že se jedná o bývalou komunistickou prokurátorku, která musela mít něco v dočinění s STB (jak upozorňuji, jedním ze základních článků BIS-mafie jsou agenti býv. STB). Problémem je, že matka ji bezmezně věří, více než mně. Pravděpdobně ona byla šiřitelem myšlenky BIS-mafie, že mě rodiče mají (chtějí se mě zbavit a vymýšlí jak by to udělali) nechat zbavit svéprávnosti, kdy podstatná je koordinace výplachu mozku rodičů. Tuto myšlenku o zbavení svéprávnosti, vtloukala do hlavy matky nejen zmíněná Kořínková, ale současně i lékař PLB Jeníček, kde matka usoudila, že když to tvrdí 2 vzdělaní lidé, že je to pravda. Na příbězích s Kořínkovou je patrné, jak se BIS-mafie infiltruje: vyhlédne si člověka z okolí oběti à nabídne mu spolupráci a i finanční plnění či jiné výhody à instruuje dotyčného co má šířit a říkat (psychologická válka) à dotyčný provádí destabilizaci života oběti à akce je splněna (oběť z počátku ani nepochopí, že známí či kamarád se změnil). Pozn: Kořínková mi rovněž vyhrožovala, ale dělala to solidně, že to dokázala okecat, že mě BIS-mafie nechá zbavit svéprávnosti.

208.             Jak hovada BIS-mafie vedou psychologickou válku bylo patrné 26.1.2012 v 22:28, kdy na rádiu Černá Hora pustili upoutávku na film “Nebezpečná metoda”, který pojednává o psychiatrech a psychopatických jedincích se sexuálním podtextem (problémem). A jak jsem poznal, že hovada BIS-mafie chtěli něco naznačit – jednoduše, protože po reklamě pustili provokativní „It´s my life“, tj. to je můj život (BIS-mafie myslela sexuálně-psychiatrický problém) a poté pustili „Don´t comeback to me“, tj. nevracej se ke mně (BIS-mafie myslela k ženě obecně). Takto právě hovada BIS na rádiu Černá Hora útočí a je prokázáno, že tam BIS má své lidi. Tímto způsobem vedou psychologickou válku, kde mě neustále napadají a zdůrazňují či vymýšlejí problémy, abych spáchal sebevraždu. Denně je na rádiích slyšet několik desítek podobných útoků, vždy sestavených jako psychologický útok pomocí klíčových slov – že nebudu mít rodinu, že nebudu mít děti, že mě zabijí, že mi uletělo letadlo v něčem (to vysílaná klíčová slova kombinují s průletem letadla), že budu bezdomovec, že nebudu mít práci, že mě zavřou do blázince, že budu mít zdravotní problémy atd. <Jak hovada BIS-mafie a BIS vše sledují bylo patrné právě teď, 27.1.2012 v 9:56 poslali hovado s náklaďákem autoškoly /symbolem pro sebevraždu/, při zápisu výše uvedené věty „že budu bezdomovec“, čímž symbolicky sdělili následující: protože budeš bezdomovec raději spáchej sebevraždu… je vidět, že hovada z vedení BIS nakoupila opět nová hovada-pěšáky!!! Kdy konečně policie zločince z vedení BIS a ÚZSI pošle do vězení nevím, ale je to zásadní!!!>

209.             26.1.2012 v 13:33 se mě pokoušel u pošty v Kotouči srazit řidič poštovní dodávky 1AP 0771, evidentně hovado BIS-mafie, protože se mnohokrát prokázalo, že mezi zaměstnanci pošty v Kotouči jsou grázlové pracující pro BIS. Typická akce!!! <Jak vše hovada z BIS-mafie sledují, myšleno zápis v počítači, bylo patrné podle toho, že 27.1.2012 v 10:23 při zápisu výše uvedeného odstavce opět poslali 3 hovada k domu rodičů… podle kožešinového kraje kapuci to vypadalo na výhrůžku smrtí – to je podle symbolu skupiny The Killers.>

210.             27.1.2012 v 13:35 mě chtěl srazit řidič Fordu Mondea 1P9 4143 na parkovišti supermarketu Penny v Kotouči.

211.             Jak hovada z BIS a ÚZSI pracují bylo patrné na akcích v Rakousku. Díky tomu, že BIS-mafie mi zařídila pobyt v rakouském blázinci, viz v textu, tak musel být násilím otevřen můj rakouský byt ve Vídni bez mé přítomnosti a během manipulace s věcmi se ztratilo mnoho věcí, resp. členi BIS-mafie je ukradli. Podstatné je, že rakouská hovada napojená na českou BIS-mafii ukradla mimojiné i podací lístky a doručenky a další listiny o a k uplatnění náhrady škody (na MMR a u T-Mobile). To mi komplikuje jednání o náhradě škody a BIS-mafie to vymyslela tak, že zkrachuji a skončím jako bezdomovec, který spáchá sebevraždu. Znovu opakuji, že základní způsob likvidace, který BIS-mafie již provedla, je likvidace finanční.

212.             2.2.2012 23:13 Hovada z BIS opět zařídila navedení turbovrtulového letadla na Kotouč, aby mě hluk z motorů budil. Očividně tato provokace a výhrůžka souvisela s technologií čtení myšlenek (viz kapitola technologie), protože jsem uvažoval o tom, jak jsem před několika dny oznámil vydírání a vyhrožování  hovady z BIS v kavárně v Kotouči (šlo i o požadavky na výpalné). Právě mi šlo hlavou, že obyčejný policista musí být ze zpravodajských her zmatený, protože zatím nikdo veřejně neddeklaroval, že BIS a ÚZSI jsou „státní“ mafie, tedy zločinecká struktura, která má z titulu tajné služby neskutečné finanční, personální, technologické apod. zabezpečení. Vše je o to horší, protože policisté vnímají BIS a ÚZSI jako standarní součást demokratického státu, což je ta zásadní chyba – jedná se totiž o „státní“ mafie!!!

213.             2.2.2012 Jel jsem vlakem z Kotouče do Prahy a zpět a opět bylo patrné, že v obou vlacích bylo několik hovad z BIS. Podstatná je i metoda, kdy hovada z BIS špionáží mých zařízení věděla kdy budu cestovat a tak některá hovada již byla ve vlaku připravena – opět padaly výhrůžky, že mám spáchat sebevraždu, že si mám uvědomit moc BIS a ÚZSI, že neseženu žádnou práci, že jsem skončil… Tragické na celé věci je, že hovada z vedení BIS a ÚZSI tak opět předvedla, že nakoupila nové pěšáky, když přitom již vedení BIS a ÚZSI mělo dávno sedět ve vězení a to na dlouhou dobu!!!

214.             2.2.2012 v 15:13 mě chtěl srazit řidič auta 1SD 7286 (značku nevím přesně) tak, že vyrazil zpoza zaparkovaných aut a to na Václavském nám. u cukrárny Hájek. Typické na celé zločinecké akci BIS bylo to, že současně poslali, o 3 auta dále, auto policie, protože tak chtěli demonstrovat, jak moc byli policisté zkorumpováni nevím, že mají pod palcem policii tak, že klidně zavraždí člověka přímo před policisty – neskutečné, jaká hovada platí stát v tajných službách!!!

215.             2.2.2012 2:44 hovada BIS-mafie, BIS či ÚZSI, dělají hlukové efekty (praskání) pomocí nanočipu. Jak je uvedeno v kapitole technologie, tak evidentně je v pokoji kde spím nainstalován nanočip, který vydává rány jako když praská statická elektřina. Problémem je, že rány jsou tak hlučné, že u toho není možné spát. Je to právě typická akce BIS-mafie jak technologiemi odrovnat člověka… policie a státní zastupitelství nepochopilo, v čem likvidace člověka zpravodajskými hrami BIS a ÚZSI spočívá, tedy ne že na někoho zaútočí nožem či pistolí!!!

216.             Na cause bývalé manželky, je patrné co vlastně BIS-mafie dělá. Tedy že mi zničila život manipulací a zákulisními zásahy a ne že by po mně stříleli. Jak opakuji znovu oni nepotřebují v podstatě násilí-stačí naznačit. BIS-mafie, aby mě poškodila, tak při jedné naší cestě do Brna, nasadila na manželku policistu z vrtulníkové jednotky tak, aby s ní měl milenecký poměr a tak rozvrátil naše manželství. Pochopte, že BIS a ÚZSI pracují převážně jako býv. STB, kdy člověka nutí k sebevraždě tím, že mu ničí život, což mně zničili dokonale.

217.             O akcích bratra jsem nechtěl psát, ale více než pravděpodobné že s BIS-mafií spolupracuje. Jedná totiž podivně a celkově lze říct, že vystupuje agresivně proti mně. 4.12.2012 např. va 24:00 jezdil autem u domu, aniž by k tomu měl důvod. Jak plyne z textu, hluk používá BIS-mafie jako prostředek boje.

218.             Výskyt hovad z BIS a ÚZSI je tím větší, čím je větší výskyt lidí okolo. Dne 1.2.2012 okolo 11:54 jsem na Hlavním nádraží v Praze a v metru napočítal přes 20 hovad za 20 minut. To právě pak touto rychlostí snadno dosáhnou počtu 190 nasazených agentů denně.

219.             Jak dokáže BIS zmanipulovat a zkorumpovat policii bylo patrné na jednom telefonátu, který jsem uskutečnil v létě 2011. Jedna operační z Prahy mi totiž řekla, že jsem právě spáchal trestný čin urážku veřejného činitele (úřední osoby), což mě poněkud zaskočilo (žádný takový trestný čin neexistuje). Jak pořád říkám je to o tom, že hovada z BIS a ÚZSI se mě neustále snaží kriminalizovat a je evidentní, že BIS a ÚZSI má své lidi v policii.

220.             Také je patrné jak funguje všudepřítomnost hovad z BIS (a ÚZSI). Matce totiž její známá Jana Kořínková poradila, že by mě měla nechat zavřít do blázince/brutálu na doživotí a že by mě měla nechat zbavit svéprávnosti. Jde o to, že Kořínkovou matka vnímá jako velikou autoritu, protože je advokátka a o to jde – ona je totiž bývalá socialistická prokurátorka a tak zřejmě vznikla její vazba na BIS-mafii, protože musela jistě spolupracovat s STB. To, že matka tak měla vypláchlý mozek pak bleskem využil psychiatr PLB Jeníček, který toto zaznamenal do lékařské dokumentace jako důkaz, že rodiče uvažují o mně jako o fatálním psychopatovi!!! Tuto lživou informaci v lživé lékařské dokumentaci Psychiatrické léčebny Bohnice nemám šanci napravit a uvést do reálného stavu. Takovéto lživé informace, formalizované psychiatry, na přání vedení BIS-mafie jsou shromažďovány proto, aby mě mohli zavřít opět do blázince/brutálu, možná na doživotí. Současně to evidentně slouží jako příprava dokumentů na zbavení svéprávnosti!!!

221.             Jak fungují hackeři BIS bylo patrné 6.2.2012 v 12:48. Když jsem chtěl přes mobil a mobilní internet stáhnout e-mail vlády, kam hodlám zaslat žádost o náhradu nemajetkové újmy způsobenou destrukcí života zpravodajskými hrami BIS a ÚZSI, tak hacker celou stránku odpojil – místo obsahu se objevilo, že stránka je nedostupná, přitom zbytek webu vlády fungoval. Takto právě hovada z BIS ničí moje aktivity. <Jak vše hovada z BIS sledují bylo patrné právě nyní, 6.2.2012 v 12:51, když jsem poslouchal ACDC, tak se ve chvíli když zpěvák řekl „fire“ (palba) projelo hovado z BIS s autem okolo domu rodičů – výhrůžka že mě BIS zastřelí… typické>

222.             6.2.2012 13:05 Když jsem do tohoto TO jsem přikládal profesní životopis, tak nad domem rodičů prolétlo hovado z BIS s vrtulovým letadlem. Takto právě hovada z BIS dělají prvek psychologické války – právě totiž sdělili, že mi uletělo letadlo, že neseženu zaměstnání (že mé zkušenosti a praxe jsou k ničemu) a že mám spáchat sebevraždu… typické!!!

223.             V roce 2002 nebo 2003 ukradla BIS-mafie kuchyňský nůž. Podle jejich vyjádření mi chtěli přišít vraždu, nebo ozbrojený útok na Kočičkovou. Jak říkám zlikvidovat člověka neznamená, že ho hned zabijí… proto doporučuji některé policisty zavřít na doživotí, či jen na 12 let, a mohou psát paměti o tom, jak je skvělý vzduch na vězeňském dvoře!!!

224.             Jak fungují ekonomické machinace BIS-mafie bylo patrné na tom, když jsem s bývalou manželkou kupoval rozpadlý dům v Tuklatech. Majitel domku a pozemku nás vydíral tak, že jsme mu zaplatili o 500.000 Kč více než je uvedeno na smlouvě. Cítí se tak zabezpečený mafií, že když jsem ho nedávno požádal, aby část peněz vrátil, vysmál se mi a o to jde. BIS-mafie totiž ví, že policie nechápe trestnou činnosti BIS-mafie!!! A mají pravdu… no comment!!! <Jak hovada vyhrožují bylo patrné právě nyní při zápisu, 8.2.2012 10:06 poslalo vedení BIS k domu rodičů hovado na kole, starého chlapa, kdy mi tím BIS vzkazuje: jsi starý a brzo zemřeš… typické!!!>

225.             9.2.2012 3:30 Hovada z BIS-mafie (BIS) opět dělají rány pomocí nanočipu (viz kapitola technologie) umístěného v pokoji kde spím. Je to zařízení, které vydává hluk jako když praská statická elektřina. Rány jsou tak hlučné, že se u toho nedá spát – takto mě budí každou noc a pamatuji se, že toto zařízení používali již od roku 2003!!! Motivem tohoto jednání BIS-mafie (BIS) je narušit mi spánek, což se jim již v podstatě povedlo.

226.             V roce 2008-2009 mi v Praze na Pankráci (u Arkád) řekl agent BIS, že „by bylo lepší kdyby mě srazilo auto“. To právě ale již dlouhou dobu realizují, tedy že se mě autem pokouší srazit!!! Řekl to v rámci psychologické války, aby mě zastrašoval – typické!!!

227.             V roce 2008-2009 mi v hotelu Oya v Praze na Pankráci řekl agent BIS, že „přijdu o všechny prsty“, čímž chtěl naznačit, že mi je BIS useká (jako ve filmu Casino). Jak uvádím neustále, podobných výhrůžek v poslední době je několik set denně!!!

228.             10.2.2012 3:15 Hovada z BIS opět praskají nanočipem (viz technologie). Tímto praskáním mě obět vzbudili a již je prokázáno (nyní to dělají již denně), že mě chtějí destabilizovat spánek…

229.             10.2.2012 9:39 jen co otec kašlal (má zřejmě rakovinu), přijela pošťačka (jak uvádím jinde, je prokázáno, že lidé České pošty z pošty Kotouč jsou agenty BIS, resp. členy BIS-mafie) – to zřejmě měla být výhrůžka, že mi způsobí rakovinu, podle hesla: dnes napíšu (toto TO) a zítra mi to zařídí. <Jak ty hovada z BIS vyhrožují bylo patrné právě nyní po dopsání odstavce, 10.2.2012 v 9:44, kdy poslali hovado s dodávkou s nápisem „velkoobchod“ 2S3 4048, což má symbolicky v kontextu znamenat: pokud budeš hodný, uděláme velkoobchod a rakovinu ti nezpůsobíme… typické!!!>

230.             12.2.2012 odpoledne. Když jsem v kavárně v Kotouči psal concept žaloby na vládu na zaplacení nemajetkové újmy za terror BIS a ÚZSI, tak se hovada z BIS v kavárně mohla přetrhnout s výhrůžkami. To právě může potvrzovat moji domněnku, že hovada z BIS a ÚZSI mají krytí nejen kmotry ODS, ale i přímo od vysoce postavených politických činitelů, kteří se jen tváří jako demokrati a jako pro-občanští. Je pravděpodobné, že ODS (komu přesně těžko říct) (a VV) vyhovuje, že mě BIS a ÚZSI čistě zlikvidovaly a chtějí dorazit. Pozn: politika ODS je tak akorát dobrá právě pro mafiánské podnikatele.

231.             14.2.2012. Jak hovada z BIS pracují bylo patrné na dalším úniku informací z policie OO Kotouč, který se projevil dnes. Jak je uvedeno v příloze, tak jsem e-mailem informoval policii o celé situaci s vyhrožováním a vydíráním agenty BIS a ÚZSI. Člověk (lidé) pracující pro BIS v policii v Kotouči pak schválně bratrovi řekli, že jsem si bezdůvodně stěžoval. Tím byla spuštěna lavina. Bratr si tím dokázal, aniž by se s celou věcí seznámil, že si vymýšlím a že jsem psychopat. Vše řekl hloupému otci, který mi za vše nadával a nakonec se pohádali všichni mezi sebou!!! Nakonec mi matka na základě této informace vyhrožovala, že mě nechá zavřít do blázince – mafie se mohla potrhat smíchy!!! Informace tedy má sílu ničit člověka, stačí ji „vhodně“ podat. Aby hovada z BIS demonstrovala svoji sílu, poslala v době hádky otce nad dům rodičů malé vrtulové letadlo (14.2.2012 9:31) a tím řekla: „uletělo ti letadlo, mi budeme provádět zpravodajské hry, ale ty je nedokážeš a my naopak tak dokážeme že jsi blázen“!!! Typické!!!

232.             15.2.2011 14:45. Jaké počty lidí jsou schopna hovada z vedení BIS a ÚZSI nasadit bylo patrné na Hlavním nádraží v Praze. Za cca 20 minut vyhrožovalo cca 20 osob, tedy každou minutu jedna – to právě, pokud bych se pohyboval v místech s větším výskytem lidí, by pak znamenalo nasazení stovek a stovek hovad BIS (a ÚZSI) denně.

233.             Někdy v roce 2003 mi dali ve fastfoodu Jizerka na Václavském náměstí do jídla drogu – po požití jsem byl jako opilý. Pozn: podobně se projevovala droga, kterou mi dali ve Vídni.

234.             V hlídané Komerční bance (v roce 2003) ukradla hovada z BIS (či ÚZSI) můj celý sešit s poznámkami o systémech KB. Jednalo se cca o 200 stran zápisků, tak jak mě kolegové vyškolili a byly zásadní pro moji práci!!! Agenti BIS (či ÚZSI) to ukradli proto, aby se pomstili za trestní oznámení na Irenu Kočičkovou, Davida Kokose a Martina Kuželu v zimě 2002-2003. Podstatná je i hodnota zápisků, která byla desetitisíce (statisíc) – tolik by stálo totiž nejméně 3-měsíční školení. Chápu, že ožralí policisté typu Perníka nejsou schopny duševní práci pochopit… a budou tvrdit, že se nic nestalo.

235.             Jak jsou hovada z BIS (a ÚZSI) oprásklá bylo patrné 23.2.2012 v cca 16:35. Přestože jsou již podána 2 velká trestní oznámení s desítkami trestných činů agentů BIS a ÚZSI, mají tu drzost vyhrožovat dále, jako nejhorší recidivisti. Když jsem čekal na vlak z Prahy do Kotouče na Hlavním nádraží v Praze, tak se na nástupišti objevili 2 hovada BIS s kolečkovým křeslem jaké používají v nemocnici. Byla to výhrůžka tím, že mě zavřou do blázince/brutálu, že mě zbaví svéprávnosti, že budu mít zdravotní problémy či ze zdravotních problémů zemřu – typické. Na této příhodě byla jasne patrné jak fungují útoky psychologické války. Foto Image3788.jpg.

236.             23.2.2012 cca 16:30. Na Hlavním nádraží poslala (opět) BIS hlídku policie. Když jsem je míjel, proběhlo schválně okolo jiní hovado z BIS, což měla být symbolická výhrůžka. Mělo to znamenat, rychle si pospěš, nebo půjdeš do vězení nebo rychle si pospěš, nebo tě policie nechá zavřít do blázince/brutálu… typické.

237.             23.2.2012 16:02 Hovada z vedení BIS na mě poslala ruská hovada, rusky hovořící mladíky v pražském metru na lince C (ze stanice Budějovická). Podstatné je, že jedno z hovad mělo velkou obálku, což mělo symbolicky znamenat (výhrůžka BIS), že mám udělat nějaký právní úkon ve prospěch BIS a ÚZSI nebo že mám zaplatit výpalné za to že budu mít práci (v textu je to označeno jako pojistka na život). Vracel jsem se totiž právě z pohovoru o zaměstnání. Vypadalo to na hovada z FSB. Následně mě u Hlavního nádraží sledovali další Rusové. Foto Image3785.jpg <Jak hovada z BIS vše sledují je patrné při zápisu do počítače, 24.2.2012 v 9:59 poslali pošťačku České pošty v Kotouči – symbolicky pošta znamená, že v brzké době BIS provede pomstu, podle hesla „dnes podáte, zítra dodáme“. Současně poslali další hovado se psem, což je výhrůžka karcinogeny, resp. rakovinou>

238.             Je možné, že záněty slepého střeva a další problémy vyvolali agenti BIS či ÚZSI aplikací biologických látek, hlavně tedy u slepého střeva. Je totiž evidentní, že BIS (a ÚZSI) biologické látky používá…

239.             Jak fungují zpravodajské hry na pozadí bylo patrné podle příhody s portálem Jobs.cz, společnosti LMC. Na portál je možné uveřejňovat bezplatné inzeráty na zaměstnance (stážisty), pokud jsou dodržena určitá pravidla. Já jsem se v prvním kole jednání na znění textu inzerátu dohodl tak, aby pravidla splňoval. Přesto mi nakonec inzerát odmítli zveřejnit, protože jsem právě nesplňoval pravidla. Byla to tedy typická ukázka toho co dělá BIS a ÚZSI za zpravodajské hry na pozadí. Mně tím zabránili si najít zaměstnance… a jak je to vše propojené. 24.2.2012 v 10:40 poslala hovada z vedení BIS nákladní auto autoškoly k domu rodičů, což je symbolicky toto: protože ti překazíme všechny podnikatelské a pracovní příležitosti donutíme tě spáchat sebevraždu. Vše pokračovalo další evidentní akcí BIS, kdy v 10:48 poslali na Kotouč proudové letadlo (jak uvádím neustále, nějaké hovado z BIS je v řízení letového provozu), což je symbolicky toto: uletělo ti letadlo, my BIS ti překazíme podnikatelské a pracovní příležitosti a ty spácháš sebevraždu…

240.             Jaké chapadla má BIS-mafie bylo patrné na seriózním Švýcarsku. Když jsem cestoval z Londýna do Basileje tak mi utrhli celý spodek kufru s kolečky (vice než pravděpodobně záměrně). Podstatnější bylo to, že ale za řadu týdnů se mi v Basileji nepodařilo sehnat žádný podnájem a byla patrná jedna věc, jako v jiných státech, že BIS-mafie cestou “čisté” BIS či ÚZSI požádala švýcarské tajné služby, aby mi zatopili. Šlo tedy o to, že i když jsem kontaktoval přes 100 inzerátů, nikdo mi nebyl ochoten byt pronajmout a vyskytovali se takové věci, jako že dohodnutý obchod odřekli (evidentně po dodatečném zásahu). Drzost tajných služeb (to zas zinscenovali evidentně Češi) byla dokonce taková, že mi v jednom švýcarském hotelu vyhrožoval člověk česky!!! Podstatné bylo i to, to zas vypadalo na švýcarskou tajnou službu, že v nájemním domě, kde pronajímali desítky volných bytů, mě rovněž poslali do prdele. Řádění tajných služeb, tam těžko říct, dodělaly obstrukce na státních úřadech v Basileji, kde mě opakovaně posílali úředníci do prdele!!! Akce tajných služeb, na objednávku BIS-mafie, tak způsobili, že jsem byl donucen Švýcarsko opustit a ztratil jsem tak veškeré pracovní a podnikatelské příležitosti ve Švýcarsku. Celou situaci totiž dodělala tajnými službami zmanipulovaná švýcarská policie, která nepochopila, že mi rodilá Švýcarka (ve výše uvedeném hotelu) vyhrožovala a slovní hádku policisté vyřešili tak, že mě vykázali z Basileje i Švýcarska!!!

241.             Jak probíhá likvidace BIS-mafií v právní rovině bylo patrné na cause T-Mobile. Znovu upozorňuji, že přestože se jedná o nadnárodní koncern je evidentně prolezlý agenty BIS a pomocníky, což je pro BIS snadné zařídit, protože i řídící pracovníci jsou Češi. Je totiž patrné, že si BIS nasazení agentů do soukromého sektoru zdůvodňuje státním zájmem, kde si tím ale ve skutečnosti řeší jinou věc – BIS tak zajišťuje hovadům vykonavajícím špinavou práci teplá místa za vysoké platy, kdy právě pak ze vděčnosti tyto hovada udělají pro vedení BIS a ÚZSI cokoliv. V cause T-Mobile šlo o klasické zneužití dominantní pozice v obchodním vztahu, kde ale navíc objednavatelem byla BIS (a ÚZSI). Šlo o to, že když mi narostla fakturovaná částka o několik tisíc, tedy o běžnou hodnotu, tak si toto agenti BIS vzali jako záminku na odpojení všech telekomunikačních služeb. Přestože částka v absolutní hodnotě nebyla nijak vysoká (cca 15 tisíc) tak lidé napojení na BIS účelově použili ustanovení vnitřního předpisu T-Mobile o tom, že mají právo zablokovat služby, pokud dojde k zvýšenému provozu. Tak mi jednoho dne SMS sdělili, že mám do 48 hodin uhradit okamžitou zálohovou fakturu. Potíž byla v tom, že jsem byl ve Španělsku, což nakonec věděli i ode mě. Schválně mi tedy dali takovou lhůtu, kterou jsem nemohl dodržet – to právě byl tah BIS. Navíc celá machinace vykazovala právní vady, protože částku chtěli uhradit na základě jedné SMS a nedodali žádný relevatní účetní doklad. I když jsem jim vysvětloval, že porušují zákony byli neoblomní a dokonce se vysmívali z titulu moci – to právě vymyslela BIS aby mě vytočili. Protože jsem tedy nestačil dle nezákonného požadavku T-Mobile věc uhradit, tak mi skutečně služby odpojili. To mi způsobilo obrovské potíže, protože jsem nemohl telefonovat – ve Španělsku mi jako cizinci neprodali místní služby jinak než na drahou předplacenou kartu (paušální tarif jsem nemohl dostat). Úkol BIS byl splněn – pořádně jsem nemohl telefonovat ani kvůli podnikatelským aktivitám ve Španělsku, protože mi věčně docházel tarif a nakonec jsem telefonování zavrhl, což se velkým způsobem podílelo na tom, že jsem nepodnikl žádný podnikatelský projekt. Protože jsem zjistil, že policie má problém s právní kvalifikací, tak pro hloupé policisty připomenu, že se jednalo o TČ podvod, vydírání, poškození cizích práv a poškozování spotřebitele…

242.             Také je možné, že našemu nenarozenému dítěti (s bývalou manželkou) „pomohli“ k tomu, aby měl Downův syndrom – je totiž jasné, že BIS a ÚZSI chemické a biologické látky jako prostředky boje používají!!!

243.             Jak často dokáží hovada z BIS a ÚZSI zaútočit bylo patrné 22.2.2012 v Benešovaích. V centru Benešova se hovada z BIS objevovali každých cca 10 vteřin, tedy cca 5-6 za minutu – to pak právě snadno naplní stovky za časovou jednotku. Jednalo se o projíždějící auta nebo o chodce.

244.             Mezinárodní organizovanost dokládají pokusy o mojí likvidaci autem. Např. na dálnici D5 mě chtěl vytlačit holandský autobus na svodidla. Ve Francii mě naháněli na dálnicích. V Slovensku byly na denním pořádku automobilové honičky. V Belgii byly také na denním pořádku automobilové honičky (v Bruselu mě např. chtěli natlačit do řeky). Na belgické dálnici mě opakovaně chtěli sestřelit v plné rychlosti. V Rakousku byly také denně automobilové honičky a na rakouských dálnicích mě chtěli opakovaně sestřelit také v plné rychlosti. Jak uvádím neustále, BIS-mafie (BIS a ÚZSI) nezabíjí lidi střelnou zbraní, ale právě autem, což je evidentně velmi oblíbená metoda. 

245.             14.2.2012 12:33 Už opět se mi stalo, že na semaforu rychle přeskočila zelená na červenou, aniž by chvíli svítila oranžová – nadjezd u Parama v Benešovaích. Pro BIS nemusí být žádný problém bezdrátově ovládat semafory. Je totiž patrné, že hovada z BIS a ÚZSI chtějí, abych platil pokuty a tak se finančně vyčerpal.

246.             Na novém zaměstnání ve společnosti DHS (Praha Vršovice), od 1.3.2012, je patrné jak funguje manipulace BIS a ÚZSI. Zaměstnání mi dovolili protože po mně požadují programování, které neumím, a hrozí (to se ukáže brzy), že mě vyhodí. BIS mi totiž znemožnila zaměstnání na vhodnějších pozicích, protože vědí, že je velká pravděpodobnost, že mě vyhodí! Je evidentní, že všechny vhodnější pracovní místa na pozici analytika BIS (a ÚZSI) mi znemožnila. Takto tedy pokračuje ve válce, i když to nyní na první pohled nevypadá, kdy mě chce dostat do pozice bezdomovce!!! Je to přesně situace, jak býv. STB manipulovala s odpůrci režimu, kdy je přes zásahy do zaměstnání vytěsňovala na okraj společnosti - nyní mě vytěsňují BIS a ÚZSI!!!

247.             2.3.2012 12:35 Oběd v zaměstnání. V pizzerii La torretta (Praha Vršovice) jsou 2 skupiny hovad z BIS. Padají různé výhrůžky. Na masivním výskytu hovad z BIS ve Vršovicích, že BIS přešla do nové fáze války - tj. i když jsem nyní kvůli zaměstnání v Praze Vršovicích, tak hovada ve vedení BIS nakoupila nová hovada-pěšáky!!!

248.             1.3.2012 19:25 Je prokázáno, že hovada z BIS manipulují i se železniční dopravou - nyní výrazně zpomalili rychlík z Prahy ve Velimi, aby mi připomněli smrt Josefa Kašpara, který zemřel po špatně provedení operaci a o to jde. Hovada z BIS a ÚZSI neustále vyhrožují, že mě nechají lékařem zabít...

249.             1.3.2012 18:57 Ve vlaku je hovado z BIS, které má Blesk a tím tak dávají najevo klíčová slova. Vyhrožují: "eutanazie", tj. smrtí, "kníže nebo žebrák", tj. finačním doražením, "mám málo peněz" (symbol pro pornoprůmysl), tj. tím, že nebudu mít peníze a že si budu moci vydělávat akorát jako pornoherec (tím vyhrožují často), "...pro svého Pepu", tj. smrtí jako u Josefa Kašpara po nepovedení operaci (tj. smrtí ze zdravotních problémů). Navíc grázl BISky neustále kašle a smrká, což jsou symboly BIS pro rakovinu. Na tomto hovadu je vidět, jak podle zápisu do telefonu (tento koncept) neustále stupňuje výhrůžky, kdy na konci vyhrožuje právě smrtí.  Foto Image3807.jpg a Image3808.jpg.

250.             1.3.2012 15:59 Jak hovada z BIS vyhrožují médii bylo patrné na článku iDnes.cz "Poslech jsem vnitřní hlasy...". Je totiž prokázáno, že hovada z BIS vyhledávají události s psychopaty a pak zobrazují na portálech novin (iDnes, iHned atd.) články, aby vyhrožovali že jsem také psychopat!!! Typické!!! Články jsou navíc psychologicky sestavené, tak abych pochopil, že se lživé nálepky psychopata již nezbavím - to je právě jedna z likvidací, které BIS a ÚZSI vymyslely a jen policie a SZ to nepochopily!!!

251.             1.3.2012 okolo 12:45 Na obědě v zaměstnání u vedlejšího stolu seděla 4 hovada BIS - výhrůžky, že jsem skončil, že půjdu do exekuce, že mě zabijí atp., 40 minut huby nezavřeli. Protože jeden z nich byl holá lebka, současně výhrůžky rakovinou, tedy smrtí. Foto Image3804.jpg a Image3805.jpg.

252.             1.3.2012 8:06 Jak hovada BIS vyhrožují bylo slyšet ve vlaku. Jen co jsem se podíval k sousedovi na článek, kde se píše o outsiderech, tak hovada spustila zvonění mobilu. BIS tedy řekla: jsi outsider, my jsme se o to postarali. Na tomto bylo vidět jak fungují moderní hyper-technologie - vidí co sleduji a ihned dokáží aktovovat hovado v okolí.

253.             1.3.2012 7:40 Jak hovada z BIS vyhrožují je slyšet ve vlaku. Megera měla zvonění podobné (stejné) jako budík v blázinci/brutále. Hovada BIS právě tak vyhrožují, že mě zavřou opět do blázince/brutálu. Navíc se podruhé tón ozval přesně když jel v protisměru vlaku a tedy BIS sdělila: ujel ti vlak, zavřeme ti do blázince (v počítači je snadné spusti zvonění telefonu, podle situace z okolí, tedy i z té situace, když jede vlak).

254.             1.3.2012 cca 7 hodin ráno. Za 40 minut projelo cca 15 hovad z BIS s auty a prošlo cca 10 chodců z BIS. Neustálé výhrůžky.

255.             29.2.2012 19:43 Jak stupňují hovada z BIS útoky bylo patrné na tom, že za posledních 20 minut projelo více než 10 hovad BISky okolo domu rodičů s auty.

256.             Jak funguje BIS perfektně bylo patrné na tom, že když pokrývali pokrývači střechu u sousedů u domu rodičů (tak rok 2005-7), byli to agenti BIS - neustále totiž vyhrožovali. Jako dnes si pamatuji, jak křičeli: "tak co s tebou uděláme hochu..."!!!

257.             2.3.2012 17:53 Ve vlaku je v bezprostřední blízkosti 8 hovad z BIS – 4 hovada si sedla do kupé a spustila psychologické útoky. Opět měla kecy o likvidaci: 2 hovada se baví o ústavu státu a práva , tedy vyhrožují likvidací a doražením BISkou ve státním zájmu (to opět může ukazovat na propojení politiků do likvidace). Jak jsou hovada z BIS drzí, je vidět na těchto hovadech: arogantní, drzá, nesebekritická mafiánská lůza za státní peníze!!! Foto Image3811.jpg. Samozřejmě je těžké vydržet útoky 4 hovad z bezprostřední blízkosti – huby hodinu nezavřeli a co věta to výhrůžka. Opět se mě snažili nutit psychologickou válkou k sebevraždě. Kde je nějaký volný kalašnikov – na těchto hovadech je vidět, že vidírání,vyhrožování a stalking dělají s radostí (neustále jsou vysmátí), prostě typičtí psychopati za státní peníze!!! Na hovadech je i patrné, že mají on-line sledovací systém, protože reagují podle toho co zapíšu do mobilu. 2 ze 4 hovad jsou ženy, což je typické, protože BIS používá ženy proto, aby lépe maskovala trestnou činnost (ženy přeci masivně trestnou činnost nepáchají – to ale u BIS a ÚZSI neplatí) i proto, že ženy jsou lepší v přetvářkách a lhaní. Zbylá 4 hovada v dalším kupé pro změnu řvou neskutečně. Vše tedy klasické prvky psychologické války, což je k nevydržení!!!

258.             Přestože jsem 1.3.2012 nastoupil do zaměstnání tak jsem tam setrval jen 2 dny a skončil jsem. Vše byla typická manipulace BIS. Pozice totiž nebyla pro mě vhodná protože požadovali programování jako hlavní náplň práce. Pozici jsem vzal, protože nic jiného nebylo a o to jde – je totiž evidentní, že BIS a ÚZSI ovlivnily zákulisními machinacemi jiné potencionální zaměstnavatele (oslovil jsem jich již 140!!!), aby mě nezaměstnávali. Tak mě tedy BIS vmanipulovala do situace, že jsem musel vzít pozici o které jsem dopředu věděl že není vhodná – což se potvrdilo v zápětí. Takovýmito metodami právě BIS (a ÚZSI) manipuluje s mojí kariérou od roku 1994, která je nyní zcela v troskách!!! Kde je nějaký funkční kalašnikov – potřebuji se Langa, Schwarze, Kokose, Kočičkové, Perníka, Nováka a podobných mafiánů zeptat na pár životně důležitých otázek, zn: ihned; střela dum-dum nerada čeká mimo dům. Jde totiž o to, že tyto mafiánská hovada z BIS a ÚZSI se vysmívají zákonům a od páchaní trestné činnosti je neodradí ani hrozba vězení a tedy je na ně potřeba užít hrubé síly… <Že to s manipulací zaměstnavatelů tak je, potvrdila, 5.3.2012 20:16, hovada BIS s 2 auty, protože projela při zápisu odstavce do mobilu i další hovado to potvrdilo, které projelo s autem 6.3.2012 v 8:50 při zápisu do počítače. Další hovado BIS projelo 6.3.2012 v 8:54.>

259.             Aby mě vyčerpávali a vzbudili, tak 7.3.2012 v 4:13 přijelo hovado BIS s novinami (jako zásobování) k domu rodičů, k prodejně u domu rodičů. Opět hovado mělo puštěné radio na plné pecky a schválně třískalo dveřmi. Takto to dělá BIS-mafie denně již mnoho let. Důvodem je mi rozložit spánek, což se jim úspěšně daří.

260.             2.3.2012 v 19:03 v Penny Marketu v Kotouči byla vysmátá hovada BIS. Foto Image3812.jpg. Když se grázlové moc z BIS baví je to součástí psychologické války, kdy se tak vysmívají a snaží se mě vytočit. Před Penny pak byla další 2 hovada.

 

 

 

7.  Symboly používané ve výhrůžkách BIS-mafie

 

Tato kapitola je velice problematická na pochopení. Jde totiž o to, že se jedná o skutečnosti, které někdo může označit za to, že jsou vymyšlené jako paranodiní. Ujišťuji, že ale žádnou paranoiou netrpím, přestože zločinní psychiatři napojení na BIS-mafii to tvrdí (tvrdí to proto, aby tak chránili členy BIS-mafie).

Symboly pochopí i blbec a je to stejné jako používali symboly fašisté a nyní neonacisté či podobné „útvary“. I velký blbec, těch je v PČR opravdu většina, totiž zná dopravní značky – přestože jsou na značkách uvedeny jen symboly, všichni vědí jakou celou informaci mají zprostředkovat. Např. typická značka zákaz vjezdu je také jen obyčejný červený kruh na bílém kruhu a přesto všichni tento symbol chápou a nejen ten.

Se symboly BIS-mafie je to stejné – symboly jsou odvozeny od běžných symbolů. Co tedy BIS-mafie použivá za symboly, např:

1.    Dodávka, bílá, černá = smrt podle dodávek pohřebních služeb.

2.    Kombi = smrt podle kombi pohřebních služeb.

3.    Auto CDS Náchod = kriminalizace za pirátská CD.

4.    Ariel se znakem radioaktivity = smrt radioaktivní látkou – viz causa Litviněnko: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko

5.    Mercedes = smrt při dopravní nehodě, podle zabití (podle mě účelového) 3 policistů Zdeňkem Bulawou – viz: http://www.novinky.cz/krimi/18204-rekonstrukce-tesinske-nehody-prokazala-ze-bulawa-nesvitil.html . Pokud Perník a spol z ÚOOZ bude někým přejet autem, asi to po smrti budou brát jako náhodu, protože oni si zřejmě myslí, že mrtvoly žijí!!!

6.    Audi = náskok díky technice, něco jako že díky technologiím mají převahu a dokážou tak zmanipulovat realitu, která pak dopadne podle toho jak chtějí.

7.    VW, Volkswagen (i Seat jako dceřiná společnost) = symbol podle jednoho typu auta a to VW „Pola“ (licenčně vyráběnému Seatu asi Cordoba). Polo = polonium = radioaktivní látka, tj. výhrůžka smrtí jako u Litviněnka, tedy otravou radioaktivní látkou.

8.    Bilý Favorit a Forman = že jsem favorit smrt, tedy výhrůžka smrtí.

9.    Fialový Favorit a Forman = že spáchám sebevraždu z vězení, výhrůžka vězením (podle fialového pruhu na vězeňských vozidlech). <Jak idioti BIS vyhrožují je patrné právě teď, 23.1.2012 8:23, protože na klíčové slovo v rádiu „dlouhodobé trendy“ poslali hovado BIS-mafie s autem k domu rodičů – hovada BIS-mafie tím chtěla říct, že existuje plán BIS-mafie, BIS a ÚZSI na to, že mě chtějí nechat zavřít do vězení… no comment!!!>

10. Sanitka = symbolicky znamená: zbavíme tě svéprávnosti, zavřeme tě do blázince, budeš mít zdravotní problémy nebo zemřeš ze zdravotních problémů.

11. Japonské auto, Mazda, Nissan = symbol pro vězení

12. Volvo = symbol pro Kočičkovou, pro samotnou tajnou službu.

13. Babetta, malá motorka = symbol pro Kočičkovou a vedení BIS-mafie, podle písně J. Suchého („bude chtít mně vyplnit co kdysi slíbila…“), že právě splní výhrůžky (tedy výhrůžky smrtí, zavřením do blázince, zbavení svéprávnosti atd.).

14. Letadlo = „že mi uletělo letadlo a čeká mě jen likvidace“.

15. Kancelářský papír v rukou člena BIS-mafie (podstatné je, že oni chodí s volnými listy i po exteriérech, tedy i po ulici) = naznačují, že nesmím činit žádné právní kroky nebo že naopak mám stáhnout trestní oznámení z 9.5.2011. Něco jako, že mám podepsat vlastní likvidaci.

16. Bílá Škoda (auto) = škoda, smrt, zabijem tě, zemřeš.

17. Zelená Škoda (auto) = škoda, nemáš zelenou, máš smůlu, likvidace.

18. Opel, Daewoo, Hyundai = [podle auta Davida Kokose Daewoo Racer (licenční výroba Opel Kadett = podle toho, že Kokos měl auto Opel Kadett s SPZ/RZ CRJ…)] akce Kokose či BIS-mafie, pomsta Kokose či BIS-mafie atp.

19. I při zápisu tohoto odstavce, o Kokosovi, projela okolo domu rodičů 5.12.2011 v cca 10:16 dvě hovada z BIS-mafie. Obě měla červené kombi, tj. symbol pro smrt.
Zelená čepice = jestli se mi (v mozku) rozsvítilo a jestli jsem pochopil, jakou má BIS-mafie, BIS a ÚZSI moc a že nic nezmohu (že se musím dát dobrovolně zlikvidovat).

20. Stříbrné (auto) = smrt, zabijem tě, zemřeš (podle nerezu používaného na patologiích).

21. Oranžová (barva) = vláda, státní, státní moc, moc (BIS-mafie).

22. Autoškola = symbol pro sebevraždu.

23. Multicar TS (technické služby) = tajná služba, akce tajné služby, zpravodajské hry.

24. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola = chemická či biologická látka v pití či jídle, podle příhody louhu v Coca-Cole, který vypila žena z Východních Čech v únoru 2003.

25. Office Depot = výhrůžka, že mě donutí doživotně brát depotní injekcí antipsychotik – nyní již mě výhrůžkami psychiatři tento zbytečný škodlivý lék donutili brát a věřím, že se jich zbavím (psychiatrů) a žádám o co nejpřísnější potrestání těchto zločinců… tuto výhrůžku tedy již realizovali!!!

26. I promise to myself (píseň) = nejedná se o doslovný překlad, ale o to, že to zřejmě má znamenat: Kokos/BIS-mafie vzkazuje – slíbili jsme ti to a to… tuto píseň si pouštěli zkorumpovaní či zmanipulovaní rakouští policisté, když mě nezákonně odváželi do brutálu Vídeň 10.3.2011!!!

27. ČEZ, elektrárna (nápis, auta, letáky apod.) = podle jaderné elektrárny Temelín jde o výhrůžku podání radioaktivní látky (viz causa smrti Litviněnka).

28. Firma Mimo = že jsem mimo, že nemám žádná občanská a lidská práva, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, BIS a ÚZSI, že jsem nepochopil jejich kontakty, které jim zaručují beztrestnost – k tomu jen to, že si téměř absolutní moc BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS, uvědomuji, protože jen odvážný vyšetřovatel bude chtít vše vyšetřit a nepodlehne tlakům BISky (výhrůžky, klacky pod nohy, korupce atd.)!!! Proto žádám o co nejpřísnější potrestání viníků, protože zneužívají státní aparát k vlastním zločinným cílům!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29. Auto společnosti Martin Transport = auta s nápisem „Martin“ používají hovada z BIS (a ÚZSI) jako výhrůžku pro násilí. Jde o to, že Martin Kužela byl ochránce Ireny Kočičkové, právě asi členky vedení BIS-mafie, který mi vyhrožoval zmlácením.

30. Ohňostroj, rachejtle, petardy = jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a „čisté“ BIS a ÚZSI… pochopil, proto podávám další velké TO a žádám o důsledné odsouzení zločinců BIS-mafie!!!

31. Autobus = sebevražda, podle svědka, řidiče autobusu městské dopravy v Kotouči, který viděl jak napadl otec Ireny Kočičkové Antonín Kočička v zimě roku 2002-3, který pak údajně spáchal sebevraždu. Je pravděpodobné, že ho BIS-mafie k sebevraždě nutila…

32. Liška, Fox = výhrůžka, že mě nakazí vzteklinou!!!

33. Holá hlava, pleš, lysina = že mi způsobí rakovinu (odvozeno od chemo-terapie)!!!

34. IKEA (nápis) = Irena Kočičková, tj. „princezna“ BIS-mafie, resp. BIS., tj. výhrůžka likvidací jako vendeta za to, že jsem ohrozil členy BIS-mafie a agenty BIS a ÚZSI.

35. Cigareta, kouření (slovo, text, nápis) = rakovina, že mi BIS-mafie dá biologickou látku, která způsobí rakovinu.

36. Pojišťovna (slovo, text, nápis) = že nejsem pojištěn na život, myšleno, že nemám BIS-mafii zaplaceno za to, aby mi dělala ochranu (výpalné); tuto výhrůžku používají poměrně často.

37. SPZ/RZ – je evidentní, že BIS-mafie díky tomu, že se jedná o agenty BIS a ÚZSI mají SPZ/RZ jaké potřebují, tzn. že na autech mají takové značky, které mají něco symbolizovat. Tak právě používají následující:

a.    „RKx xx xx“ (Rychnov nad Kněžnou) = výhrůžka smrtí, podle podivné smrti Víta Konečného (mého projektanta), které zemřel někde na/u okrese Rychnov nad Kněžnou. Stejné je to i s SPZ/RZ „UOx xxx xxx“

b.    „x J xxx“ (Jihlava) = symbol pro samotnou BIS-mafii, tj. výhrůžka terorem.

c.    „ABx xx xx“ (Praha) = vendeta za problémy z toho, že Kočičková a Kokos by měli souzeni a odsouzení, kde zmínka Praha je podle původního krajského soudu pro okres Benešov, resp. nějak tak to BIS-mafie naznačuje…

38. Běh, když někdo běží = symbol proto, že si mám pospíšit, jinak, že mě BIS-mafie (do)zlikviduje a dorazí.

39. Letadlo = že mi uletělo letadlo, že mě BIS-mafie, BIS a ÚZSI (do)zlikvidují a dorazí. Pozn: letadla na místa kde se necházím navádějí poměrně často, cca 2-5x denně, kdy je patrné, že hovado z BIS pracuje v řízení leteckého provozu (taky jestli ve vojenském nevím – nedá se poznat typ letadel)… i blbec pochopí, že je to takový specifický terorismus, protože když idiot BIS dostane rozkaz od vedení BIS-mafie (BIS či ÚZSI), tak provede to, že evidentně manipuluje s leteckou trasou – prý v pohodě, tvrdí Perník a spol., my jsme jako Kaddáfí (Lockerbie) a máme to rádi… myšleno teror a terorismus / prý v pohodě, tvrdí policie.

40. Pes – podle toho jak BIS-mafie pravděpdobně zabila naše 2 psi (rakovinou), tak mafie používá psa jako symbol pro smrt, pro smrt rakovinou…

41. Světle modrá a žlutá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro Kočičkovou (podle toho, že prý je jak slunce a nebe a oblaka – to mi psala…).

42. Tmavě modrá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro Kokose.

43. Bílá, černá i stříbrná (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro smrt.

44. Müsli = symbol pro to, abych myslel, abych si uvědomil moc BIS-mafie a BIS a ÚZSI. Protože myslím, podávám druhé rozsáhlé TO a jsem zvědav jak to bude myslet policii a státnín zástupcům – zatím nic!!!

…atd.

 

 

8.  Psychiatři a vylhaný status paranoidní schizofrenie!!!

 

Úloha psychiatrů v mém životě již převážila nad většinu prvků a oblastí života a stala rozhodující destrukční silou. Vysvětlím v rozboru situace.

V roce 2002 jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele, kde jsem uvedl, že David Kokos, Irena Kočičková a Martin Kužela provádějí různé akce proti mně. Toto je stěžejní a velice špatně se to definuje, protože již v roce 2002 bylo evidentní, že se nejedná o žádné obyčejné zločince, i když rozsah ukazoval na mafii. Již v roce 2002 totiž docházelo ke každodenním útokům různé provenience, v řádech desítek denně. Právě protože se jednalo a jedná (přetrvávají dodnes) o „inteligentní“ útoky nabyl jsem domněnku že se jedná o tajnou službu, pravděpodobně BIS jako vnitřní kontrarozvědku. Vzhledem k tomu, že tedy útvar který mi škodí je tedy s více než velkou pravděpodobností založen na současné tajné službě, dovolím si v textu uvádět název BIS-mafie (mafie pocházející z tajné služby BIS a ÚZSI). Podstatné je tedy pochopit i nebezpečnost těchto zločinců pocházejících z tajné služby. Tato skupina, která mi škodí, má totiž evidentně logistické, technické a technologické zabezpečení tajné služby (evidentně má nejmodernější špionážní techniku, jako např. bezdrátovou techniku pro on-line sledování počítačů a mobilů) a současně se něštítí páchat klasické (i násilné) zločiny, o majetkových ani nemluvě.

Jak je ale možné, že se mi mstí současná tajná služba? Vysvětlení leží nejspíše (slovo nejspíše, protože vše je reálně silně utajeno) v hluboké minulosti. V roce 1959 začala otce sledovat VKR/STB. Spis vedla III. správa SNB (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) jako osobní svazek r.č. #24814, který byl zaveden u SVS Praha dne 29.5.1959 pod krycím jménem „Jana“. Svazek byl dne 18.1.1961 archivován pod archivním číslem A-17908 a následně byl dne 31.8.1964 komisionálně skartován. Spis již nyní neexistuje, ale domnívá se následující. Zaprvé, že otce sledovali pro jeho opoziční názory, protože vždy patřil k lidem, kteří nekritizovali (spíše podporovali) Západ. I obecně jeho smýšlení bylo spíše pro-demokratické. Za druhé, přestože spis byl po cca 5 letech skartován, mohlo dojít k situaci, kdy již byl veden jako nespolehlivá osoba. I mnohem později bylo totiž patrné, že některé akce proti otci mohla provádět STB a to právě i po době skartace. Byl např. účasten několika opravních nehod, v Polsku byl okraden o doklady a peníze a byli rovněž vykradeni. Obecně říct, že mohl být veden jako lehký třídní nepřítel. A jak to souvisí se mnou, jednoduše. Jednak mi bylo členy TS-mafie v novodobé historii sděleno, že podobné struktury se mstí i na dětech a jednak jsem cca od 17-ti let, či dokonce dříve, otevřeně hovořil o problémech (někdy si doslova dělal legraci) totalitního zřízení. Domnívám se tedy, že mě osobně mohli mít za nebezpečného již tedy od roku cca 1988. Teď poněkud přeskočím... v novodobé historii jsem zjistil, že nemálo agentů STB přešlo do novodobých taných služeb, konkrétně BIS. Když jsem to zjistil, byl jsem poněkud zaskočen a začal jsem tuto situaci, cca v roce 1994, veřejně později na internetu kritizovat, což mohlo vadit nejednomu členu BIS-mafie a BIS a ÚZSI obecně. Také jsem zhruba od roku 1994 působil jako člověk, který kritizuje politiku ODS a obecně politiku, kvůli tomu, že některé kroky politiků byly problémové (např. kupónová privatizace). Rok 1994 tedy byl podle všeho rokem kdy začala BIS (a ÚZSI) proti mně dělat akce, zpravodajské hry. V roce 1997 došlo také k zásadnímu zvratu v mém životě, kdy jsem začal právě na internetu kritizovat systém výstavby nájemního bydlení (realizoval Státní fond rozvoje bydlení a MMR), který od počátku vykazoval obsenci kontroly a hlavně vždy chyběla sociální kritéria pro poskytování nenávratných dotací. Upozorním, že ČR vždy měla problémy se státním dluhem a tímto způsobem se v úhrnu prohospodařilo, reálně vyhodilo z okna, cca 30 miliard Kč. V roce 1997 tedy existovaly již minimálně 2 zásadní důvody v čem jsem vadil mocným a to si myslím jako motiv likvidace bohatě stačí.

A jak se situace vyvíjela dál. V zaměstnaních bylo patrné, že mi někdo na pozadí škodí. Nebyl totiž den, aby nebyl nějaký konflikt a celkově jsem dostával za práci méně zaplaceno než kolegové. Toto nelze vůbec stručně popsat, protože machiance v zaměstnání jsem zažíval již od roku 1994, což právě vzhledem k tomu, že se objevil mobbing hned v druhém zaměstnání, vypadá na dlouhodobou přípravu tajnou službou, protože s mafií jsem neměl nikdy nic společného a nebyl jsem nikdy nepohodlný nikomu jinému než právě státní správě – tedy BIS-mafii. Později mě právě napadlo, že pomsta za moje svobodné myšlení, demokratické postoje a liberární přístup spočívá právě v ekonomické likvidaci a měl jsem pravdu. Dnes již jsem finančně zlikvidován a nevím, spíše je to otázka času, jestli neskončím jako bezdomovec. Situace v širší rodině (matka, otec a bratr) tomu spíše napomáhá, ale to bych nerad rozváděl. Jen doplním, že BIS-mafie sledováním zjistila jací jsou rodiče a bratr demagogové (a hlupáci) a vmanipulovali mě postupným okrádáním po malých částkách do bezvýchodné situace spočívající v životě v jejich domě. Za celkovou moji finanční likvidaci nesou odpovědnost orgány činné v trestním řízení (s mafií nelze jednat), protože nebyly schopny za dobu od roku 2002 do teď (text píšu v závěru roku 2011 a začátku roku 2012), tedy za mnoho let, vyšetřit jedinou část trestných činů. Připomenu, že jen ve znemožnění výstavby vily (machiacemi BIS-mafie s územním plánem) na vlastním pozemku v Řevnicích vznikla škoda 12 milionů. Teď si dovolím odbočku. Psychiatři tvrdí, že jsem neschopný imbecil, který si vše vymyslel. Připomenu jen, že jsme pozemek koupili v roce 2000, já osobně jsem hrubě naprojektoval celý dům, celé tři roky jsme žádali o změnu územního plánu, dokonce 2x podali návrh na stavební povolení a přesto se nám právě pro obstrukce na stavebním a městském úřadě nepodařilo nic postavit. Dokonce nám celou dobu sdělovali, že na pozemku nelze stavět (veřejná zeleň) a tak jsme ho jako bezcenný v roce 2003 za směšnou cenu prodali. Jen na holém pozemku vznikla škoda cca 3.300.000 Kč. Na celkové nerealizované stavbě, po odečtení nákladů, vznikla škoda cca 12.000.000 Kč. To vše orgány činné v trestním řízení (konkrétně NSZ, IMV/IPČR a dokonce poslanecká komise pro kontrolu BIS) přes trestní oznámení v roce 2002 ignorovali a nechali mě/nás napospas BIS-mafii. Tento stav, kdy jsem vydán napospas mafii, trvá dodnes a zřejmě se již nikdy nezmění!!! Pozn: detaily jsou popsány i v TO z 9.5.2011 pro OSZ v Praze 1.

Jak je vše propojené (výhrůžky, provokace a sledování) je vidět ze situace, která vznikla právě teď při zápisu jako reakce na napsání předchozího odstavce – podle podobným náhod co evidentně nejsou náhodami jsem přišel na to, že mi BIS-mafie sleduje mobilní telefony a počítače, protože BIS-mafii vadí i to, když danou situaci jen popíšu (zde BIS-mafii vadil zápis o psychiatrech v části popisu podvodu za 12 miliónů na našem majetku v Řevnici). Co se stalo. Dodávka, která přijela se zásobami 8.11.2011 v cca 10:20 Peugeot (v registrační značce písmeno C) k prodejně Jednota/Coop byla, jak se později ukázalo, evidentě poslaná BIS-mafií (jeden z posádky měl pro větší psychologický efekt schválně vyholenou lebku, něco jako skrytý příznivec neonacismu). Jedno ze dvou mafiánských „hovad“, když projížděli do zakazáného vjezdu jednosměrkou v protisměru, ten co řídil tuto dodávku, zařvalo na celou ulici „polib si prdel“ a obě dvě „hovada“ měla zvednutý prsteníček. Situace je tragická v tom, že vše kryje evidetně BIS a ÚZSI, kde je legální i porušování dopravních předpisů. Domnívám se, proto používá BIS-mafie velká auta, že některé „porušení“ pak nezvládnou... a zabijí člověka. I na této epozidně je možné demonstrovat jak smýšlejí psychiatři: oni totiž toto, tedy že jsem situaci rozebral tak, že je evidentní, že se jedná o členy BIS-mafie (jistě, na 10% to mohl být jen agresivní řidič – jenže mě se toto stává každý den nejednou... což právě statistika pravděpodobnosti vylučuje!!!) a tedy šlo o zastrašování (či vyhrožování nebo jen provokaci), vyhodnotí tak, že šlo o běžný problém a je můj blud tomu přisuzovat cokoliv jiného. Protože neschopná a zkorumpovaná státní správa (především policie) nebyla schopna, jak je uvedeno výše, za 9 let vyřešit podobnou trestnou u činnost či „jen“ přestupky v podobě narušování občanského soužití (zde ale mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty následujících TČ: § 329 odst. 3 Zneužití pravomoci úřední osoby, § 168 odst. 2 a 4 Obchodování s lidmi, § 175 odst. 3 Vydírání a § 230 odst. 2 a 5 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací atd.), tak mi členi BIS-mafie rozkládají život stále rychleji a stále více. Prý v pohodě tvrdí policie... „je nás tady moc“! Jinak lze dodat, že psychologické vyhrožování prováděla česká tajná služba již v 50-tých letech minulého století (býv. STB) a jistě to tedy není pro současnou tajnou službu nic neobvyklého a jak mohu na vlastní oči vidět skutečně to používají (myšleno obdobu výše uvedeného).

Ve stručnosti shrnuto, psychiatři tedy o mně všude tvrdí (i na nespravedlivých soudech), že jsem, jinak řečeno, neschopný nesvéprávný hloupý idiot, což právě je totální lež. Dovolím si připomenout, že mám IQ 132 ale jak je patrné, mafie zvítězila na plné čáře. A teď „milá“ státní správo co s tím!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Navíc je zde jeden velký problém. Díky sledování tajné služby unikají informace právě i z velmi diskrétních zdrojů. Domnívám se ale, že je to schválně a že je to záměr BIS-mafie mě očernit. Uvedu příklad. Když si BIS-mafie objednala na provokace (slabé slovo) lidi i v Rakousku během mého letního pobytu v roce 2011, tak jsem se pokoušel dovolat u české ambasády i policie následujícího. Věděl jsem, že tito lidi objednala česká BIS a ÚZSI a tedy bylo nutné postupovat obezřetně. Nepřímo jsem tak policii i ambasádě oznámil, že mě na území ČR pronásleduje BIS-mafie a tyto akce v Rakousku (byly na denním pořádku) tedy se vším souvisejí. Navíc je více než pravděpodobné, psychiatři mi ničí život nepravdivými posudky již od roku 2003 (a existuje tedy řada dokumentů dokládající moji psychickou poruchu [v poslední době již psychiatři otevřeně a přímo vyhrožují zbavením svéprávnosti]... ale když se vážení zamyslíte, v reálu vše dokládá, že jsem více než normální, ale můj život je reálná a skutečná kombinace něčeho jako Kafkova Procesu a Hellerovy Hlavy XXII), že TS-mafie šíří (polo)legální dokumenty o mé psychické poruše právě i do zahraničí, kde pak příslušné státní správy na mě nahlížejí jako na nebezpečnou osobu, což se právě stalo na Slovensku a v Rakousku. Tohoto komplexu bezprecedentního porušení lidských a občanských práv se nemohu zbavit, protože jsem počítal, že proti mně je schopno svědčit již přes cca 20 psychiatrů a tedy nemám šanci destrukční vývoj s likvidací na konci (domnívám se, že mě budou chtít reálně zbavit svéprávnosti – viz dále) zvrátit. I za tuto likvidaci nese odpovědnost neschopná a zkorumpovaná policie, protože všem muselo být již po podání prvního TO jasné, že mě BIS a ÚZSI chtějí zlikvidovat, právě i právně, pomocí lživých lékařských posudků a zpráv. <Při napsání této věty projel 8.11.2011 v 11:31 jiný člen TS-mafie, tentokrát se starou Škodovkou, což symbolicky vyjadřuje výhrůžku TS-mafie: „škoda, my mafie vždy zkorumpujeme policii a ty nemáš šanci“ ...což vím, ale i na koncentrační tábor si lidé museli zvyknout a tak jsem si na denní výhrůžky zvykl také.> Když jsem tedy na ambasádě domáhal slušně a solidně pomoci, ničeho jsem se nedovolal. Lidé na amsadádě (Vídeň) si na objednávku BIS-mafie (opravdu na něštastné náhody již nevěřím potom co mafie ovládá můj život) dokonce vymysleli, že jsem byl snad drzí, arogantní či sprostý... tuto informaci pak použili právě psychiatři později s tím, že to dokládá moje psychické narušení. Dobrá machinace s realitou... a tak je/bylo to s psychiatry na denním pořádku, tedy překrucování reality. Vše je možné protože jsou mimo jakoukoliv kontrolu a orgány činné v trestním řízení mi nijak nepomohly a nechaly dělat mafii co se jim zlíbí i v rozporu se zákony. <Jak TS-mafie vyhrožuje je patrné i na tom, že další „hovado“ (omlouvám se, ale to nejsou lidi a v ničem si nezadají s nejhoršími estébáky) z BIS-mafie 8.11.2011 v 11:36 proletělo soukromým vrtulovým letadlem (to opravdu není stihomam a paranoia, ale na podobné náhody nevěřím, i když opět na 10% to náhoda může být, ale použití letadel TS-mafii na vyhrožování je prokázané a přeci pro někoho z okolí tajné služby není problém vlastnit či si půjčit malé letadlo) nad domem rodičů, což symbolicky znamená vzkaz TS-mafie: „uletělo ti Jedisi letadlo, psychiatři si dělají co chtějí...“!!!>. Opět platí vyádření policie: prý je vše v pohodě ...„je nás tady moc“!

Co se týká zneužití dokumentů na to je psychiatři odborníci (všichni s kterými jsem se mohl potkat). Takto se psychiatrovi Jeníčkovi, z Psychiatrické léčebny Bohnice, dostal do rukou dopis určený francouzské policii – nevím kdo ho sehnal. Jako příklad je to typické. 6.10.2010 jsem byl brutálně napaden ochrankou supermarketu Simply Market ve Štrasburku. Podle průběhu bylo patrné, že si zbití někdo objednal, tedy BIS-mafie, tedy BIS či ÚZSI. Je nutné si uvědomit, že BIS sama se chlubí, že má kontakty po celém světě. Jde ale o úlohu psychiatrů... tento dopis určený francouské policii, jako forma trestního oznámení, se dostal do ruky Jeníčka a protože je v dopise pravdivě uvedena jedna věta, že mě v ČR pronásleduje tajná služba a současně mafie, tak to vedlo k tomu, že mě na základě toho opět označil za člověka co trpí bludy a že je psychopat. Jak ten mě vynadal!!! Přitom působení BIS-mafie je dnes již jednoznačně prokázáno, jenom to orgány činné v trestním řízení nepochopili (viz trestní oznámení z 9.5.2011). (Ne)chápu to, dle legislativy je údajně pro policii nemožné šetřit trestnou činnost a přestupky agentů tajné služby, což je skandální!!!


Je nutné také pochopit, že TS-mafie kromě výhrůžek činí vlastní akce, které mi mají způsobit škodu, či poškodit osobně mě. Potom, co jsem dopsal text po předchozí odstavec došlo k následujícímu útoku autem. Došlo k pokusu vyvolat dopravní nehodu jako pomstu za to, že jsem si dovolil napsat tento text s tím, že přeci členi tajné služby žádné problémy nikomu nědělají (a co causy bývalého agenta BIS Hučína a senátora Štětiny?!). Dne 8.11.2011 v cca 13 hodin jsem se vracel silnicí spojující Lázně Bohdaneč a Kotouč do Kotouče. V místě kde je za obcí Živanice směrem na Kotouč v pravotočivé zatáčce hájovna jsem zastavil na krajnici na začátku odbočky, kde je silnice směřující do Valů u Kotouče. Potom co jsem se otočil tak, že auto stálo na této odbočce a směrovalo směrem na Lázně Bohdaneč (chtěl jsem jet zpět na hlavní) a já dával znamení o směru jízdy doleva (směr na Kotouč) stala se následná nepříjemnost. Stál jsem zhruba uprostřed mého pruhu, když v tom se z lesa, tj. z vedlejší silnice, značnou rychlostí (cca 80 km/h) vyřítila Škoda Octavia s přívěsem na převážení aut. Přestože mě viděl že stojím, dál se řítil nezmenšenou rychlostí kolem mě do křižovatky, přičemž hlasitě a dlouho troubil. Problém byl v tom, že v té samé chvíli opět značnou rychlostí projíždělo v protisměru jiné auto, které tak odbočovalo ze směru od Lázní Bohdaneč na odbočku do Valů u Kotouče a míjelo mě těsně po mém levém boku. Domnívám se, že dokonce oba byli členi BIS-mafie (to podle toho nestandardního chování, vysoké rychlosti a nebezpečnosti situace)  a že chtěli způsobit dopravni nehodu. Podle mě měli napláno vše tak, že když já na troubení popojedu doleva abych se uhnul troubějícímu autu, tj. více do křižovatky, narazí do mě právě protijedoucí auto. Dovolím si podotknout, že situace byla tak náhodně nenáhodná, že na 90% muselo jít o akci BIS-mafie, ale pokud tento text opět dostanou do rukou psychiatři řeknou že je to důkaz mých bludů, protože přeci je to normální. No to právě normální není. Situace vypadala tak jak je na obrázku.

Podstatné také jsou 3 věci které se staly v zahraničí a vše nasvědčuje tomu, že na pozadí stála česká tajná služba (BIS a ÚZSI), kde si vše právě mohla objednat (a právě asi objednala) BIS-mafie. Jedná se o zadržování v psychiatrických ústavech v zahraničí a jednou o výhrůžku něčím podobným, vše zaviněné místními policiemi.

Causa Slovensko. V roce 2010 na podzim jsem zajel autem na Slovensko.

Ve Francii došlo k tomu, že když na mě recepční Ibis Petite Strasbourg zavolali policii (prý protože jsem hodinu meškal s vyklizením pokoje což bylo zanedbatelné, protože v té době stále ještě pracovali s uklízením), tak mi policie při vyhazování z pokoje pustila do vysílačky něco o „psychiatrických problémech“ (nerozuměl jsem pořádně – bylo to francouzsky). Otázky jsou následující: proč mi to policie pustila, jak na to přišla a co jí kdo řekl. Pochopitelně vše mohly být „zadní vrátka“ české tajné služby, která mě evidentně očerňuje nejen v České republice a tedy, jak je uvedeno výše, mohlo se jednat o akt pomoci, kdy česká tajná služba požádala francouzské orgány, aby tomu grázlovi (tak o mně evidentně smýšlejí) zatopili!!!

Na Slovesku bylo vše podobné, ale ještě horší. Potom, co se v noci v centru Bratislavi pokoušeli Slováci napojení na BIS-mafii mi nabourat vypůjčené auto jsem se rozhodl že situaci oznámím slovesnké policii. Poté co jsem je zavolal (nechtěli přijet) došlo u nich ke zkratu a zneužití pravomoci úřední osoby. Odvezli mě na stanici a tam mě ihned zavřeli do cely, jako kdybych byl škůdce a ne poškozený. Na ten den jsem měl koupený zájezd do Španělska, který propadl. Následně mě drželi v cele několik hodin a dokonce na mě zavolali podivného policistu s pendrekem, který naznačoval že mě zbije – musel jsem ho uklidňovat, jak byl vybuzený. Po několika hodinách, možná právě také již jednaly na pozadí české orgány, si mě zavolali a čekali, že s nimi budu po hodinách věznění spolupracovat, což jsem slušně odmítl. Oni totiž slovenští policisté během doby co jsem byl zavřený v cele navíc chodili okolo a různě provokovali pokřiky či bušením na dveře cely (to právě ukazovalo na to, že BIS-mafie cestou „čisté“ BIS a ÚZSI o mně slovenské policii sdělila, možná právě cestou tajné služby, že jsem údajně psychopat)! Následně mě naštvaně znovu zavřeli do cely a pak již jen po dalších hodinách mě odvezli na psychiatrii do nemocnice a již jsem začínal tušit co bude následovat. Skutečně následoval rozhovor s velmi mladou lékařkou, která mi hned vpálila do obličeje, že trpím schizofrenií (od někud to musela sebrat – BIS-mafie). Bylo tedy vidět, že byla uplacená či jinak ovlivněná BIS-mafií. Toto zneužití pravomoci úředníka (evidentně porušení zákona), odpovědnost za selhání nese slovenské ministerstvo zdravotnictví, bylo společné se zneužitím pravomoci úřední osoby v podobě chybných a nezákonných kroků policistů, mi „vydělalo“ pobyt v brutále (myšleno psychiatrický ústav) v délce téměř 4 měsíců. Přestože jsem tedy nebyl nebezpečný sobě ani svému okolí a nevykazoval jsem známky duševní choroby zavřeli mě do blázince/brutálu bez lékařského a právního důvodu a nikdo za to nebyl potrestán! Podstatné je také to že nikdo, ani slovenský soudce (odpovědnost tedy nese nakonec i slovenské ministerstvo spravedlnosti), nebyl schopen dodržet moje občanská a lidská práva a propustit mě obratem na svobodu, přestože jsem nebyl nebezpečný a nevykazoval jsem známky duševní poruchy. Podstatná je i česká dohra celé situace, lidé z BIS-mafie se mi proto oprávněně vysmívají (myšleno jaký jsou to pašáci, jak dokázali při porušení zákona u řetězu akcí mnoha osob ještě vyhrát bez jakéhokoliv postihu!!!), kdy čeští psychiatři nyní tvrdí, že přeci když mě zadrželi Slováci musí na všem něco být. To, že vše vykonstruovala BIS-mafie „samozřejmě“ jako vysvětlení neberou a naopak pak tvrdí: „vy mluvíte o mafii, tak to jednoznačný důkaz vašich bludů“, což je neskutečné překrucování reality!!! Nicméně dodnes se mi nikdo neomluvil a nikdo škody nenapravil a de facto se ani napravit nedají. Po evidentní akci BIS-mafie zůstavají jen otázky: proč mě slovesnká policie zavřela do cely, proč mě slovenská policie nepustila, proč slovenská policie provokovala, proč se slovenská policie rozhodla mě odvézt na psychiatrii, jak a kým byla zmanipulována lékařka psychiatrie, proč mě nepropustili lékaři brutálu kam mě odvezli, proč soudce vedl nespravedlivý proces apod. Až když jsem se nechal přeložit (díky Bohu spásná myšlenka, jinak jsem ve slovenském brutále doteď) lékař posoudil že ničím netrpím a po několika dnech mě propustil.

Že se ve všem angažovala slovenská tajná služba, na přání českých hovad z BIS-mafie, která si zásahy objednala evidentně přes „čistou“ BIS a ÚZSI, bylo patrné na příhodě, která se stala několik dní před tím, než mě zavřeli do blázince/brutálu v Bratislavě. Zmanipulovaná situace nastala v Ikee, kde jsem byl několikrát, ale jednou to skončilo konfliktem. Daného dne jsem chtěl vrátit zboží, což byla věc která byla oprávněná. Když jsem věc řešil s pokladní již to začínalo být podezřelé, protože na mě poštvala ochranku-pravděpodobně pracovala na objednávku tajné služby. Ochranka pak začala provokovat. Abych měl připomínku, co je možné, udělal jsem si foto ochranky z 20 metrů, což nemohli vidět. Protože se na Slovensku pohybovala okolo mě neustále hovada napojená na BIS-mafii, bylo jasné že sledují i můj mobil – právě špionáží hovada BIS-mafie zjistila, že jsem fotil a sdělili to ochrance. Následně mě ochranka napadla a násilím mi sebrala mobil. Ihned mě zavřeli do kanceláře ochranky a řekli že zavolají policii. Evidentně to měla být demonstrace síly BIS-mafie a řečeno úspěšná. Ochranka mě dále násilím zadržovala v kanceláři. Když přijela policie následovala důkladná prohlídka a opět to vypadalo, že tyto hovada v policii instruovala slovenská tajná služba, podle přání BIS-mafie, tedy aby mi ukázali co proto!!! Nakonec mě policie nařídila, že mám opustit Slovensko a vrátit se do ČR-to evidentně vymyslela BIS-mafie. Korunu ty grázlové v policii nasadili tím, že se přiznali k personální vazbě k ochrance. Nakonec mě policisti násilím vyvedli z Ikei, aniž bych vrátil zboží. Plán BIS-mafie tak byl zrealizován – připravili mě o peníze a čas a ještě způsobili konflikt, který jsem prohrál. Možná právě dokonce konflikt, protože jej evidentně sledovala slovenská tajná služba, měl být jakousi předehrou před zavřením do blázince.

Je tedy jasné, že když byly na Slovensku útoky na denním pořádku, tak jsem se snažil celou věc oznámit slovenské policii. Protože se ale jednalo i o zpravodajské hry tajné služby Slovenska, bylo patrné, že tajná služba informovala policii, aby se nic nevyšetřovalo. Věděl jsem, že musím postupovat opatrně, protože zpravodajské hry nebude chtít slovenské policie (plánovaně) pochopit. Tiše jsem tedy útoky trpěl. Kdy už byly útoky nesnesitelné (desítky útoků denně), snažil jsem se policii vše vysvětlit – marně. Slovenská policie byla instruována slovenskou tajnou službou, kterou požádaly BIS či ÚZSI, aby mi jako hroznému zatopila. Než jsem stačil vše vysvětlit již mě policie odtáhla do blázince/brutálu – úkol BIS a ÚZSI byl splněn.

 

Causa Vídeň. Podobně probíhala „akce“ v Rakousku ve Vídni. Protože se opět lidé napojení na BIS-mafii snažili poškodit auto (bylo toho více), dovolil jsem se obrátit na rakouskou policii. Nevím jak je to možné, ale ani rakouská policie neprojevila žádnou ochotu se zabývat mafií na jejím území. Pak došlo k bodu zlomu. Na nohách se mi „náhodou“ objevili bakteriologická napadení v podobě dir do kůže cca 3 mm velikých. Strašně to bolelo a tak jsem si dovolil navštívit kožního lékaře v nemocnici Vídeň. Cca týden před 9.3.2011 mi řádně pomohl rakouský lékař, který mi na místě dal jodovou mast a dal předpis na antibiotika. Protože mi za týden došla jak mast tak antibiotika dovolil jsem si navštívit kožní oddělení nemocnice ve Vídni opět, což jsem neměl dělat. Jenže o o jde – BIS-mafie zkorumpuje lékaře tak, že se člověku pak nedostane lékařské pomoci a „pojde“, jakoby se vlastní neschopností nenechal léčit (viny především ale jsou české orgány činné v trestním řízení, protože v roce 2010 měla být tato mafie již 8 let vyřešena, ale nestalo se tak!!! Naopak, BIS-mafii s tím jak uniká adekvátnímu trestu a dokonce jakémukoliv šetření naopak narostly choutky a útoky jsou nyní ještě horší než byly v počátečních letech od roku 2002). Když jsem přišel 9.3.2011 v cca 20:30 na kožní oddělení bylo následně vše podivné. Anglicky jsem se zeptal sestřiček jestli mi můžou což odmítly. Následně s jásotem zvolali, že zavolají Češku Evu, což bylo podivné. Po předchozích zkušenostech s mafií jsem začínal tušit problémy, protože před týdnem o žádné Češce nemluvili, ale jen management nemocnice ví co se vlastně stalo (nemám jak se zeptat). Po chvíli skutečně přišla Slavomíra a ihned se začala, jak trhovkyně dohadovat. Vpálila mi, že se změnili předpisy (uprostřed měsíce) a že nemohu dostat žádná antibiotika. Slušně jsem se přesto zeptal jestli mohu dostat alespoň mast, ale i na tuto otázku odpověděla záporně. S nadsázkou jsem ji řekl ať zavolá policii, což jsem neměl dělat. Dále to bylo přímo řetězové porušování zákonů rakouskou policií. Zvláštní byla dvě skutečnosti a to že policie dorazila jen několik sekund potom co Slavomíra zavřela dveře a že byli hned 4. Následovalo ukázkové porušování zákonů a předpisů o policii. Ihned od počátku byli policisté agresivní až vulgární (použili „shut up“). Nenechali si vysvětlit, že potřebuji já pomoc. Jednostranně se německy bavili jen s Evou, která jim evidentně o mně lhala (později jsem zjistil, že někdo v té situaci řekl, že jsem demoloval nábytek, což je pochopitelně poukázka do brutálu, ale vše bylo smyšlená lež - později jsem vše analyzoval jak konstrukt BIS-mafie), ale oni nebyli ochotni nic poslouchat jen Evu. Nakonec se mě zeptali, proč nemohu počkat a vysvětlení o tom, že je již noc nebrali vůbec v potaz. Následně mi brutálně nasadili pouta a odvezli na místní psychiatrii. Nezákoné bylo, že mi nedovolili ani se napít a ještě došlo k bezprecedentní situaci – policistka totiž na mě začala útočit slovy, že žiji jako ve filmu (jako nějaký akční hrdina). Nevím proč si to vymyslela, ale začal jsem tušit že něco není v pořádku a nebylo. Vše opět mělo podivný „pach“ BIS-mafie na pozadí, protože přestože jsem nebyl nebezpečný sobě ani svému okolí (to o demolování nábytku bylo vymyšlené) a nevykazoval jsem známky duševní poruchy jednali se mnou jako s psychopatem, což mě velice urazilo. Z psychiatrie mě odvezli na policejní stanici, kde mě, jako na Slovensku, bez právního důvodu (tedy za dalšího zneužití pravomoci úřední osoby) zavřeli do cely. Zvláštní bylo to, že policisté znali některé symboly české české BIS-mafie, konkrétně mi předváděli Coca-Colu, což je symbol dle nehody, kterou dle mého způsobila mafie či zločinec, kdy žena ve Východních Čechách dostala místo Coca-Coly louh ve stejné láhvy. Právě toto ve mě budí podezření, že reálně česká BIS-mafie, cestou „čisté“ BIS či ÚZSI, opět tehdy požádala rakouské bezpečnostní složky o „zásah“ proti šílenému občanovi (který přeci škodí BIS-mafii, a tedy i BIS a ÚZSI, tím, že podal trestní oznámení na jejich zvěrstva – jak opakuji vím i o několika vraždách v mém okolí). Aniž by tedy Rakušané zavolali překladatele či jakkoliv mi sdělili proč mě drží, zadržovali mě od cca 21 hod. 9.3.2011 do 2 hod 10.3.2011. Došlo také k dalšímu bezprecedetnímu porušení zákona, kdy mi celou dobu znemožňovali se napít a najíst a v té době jsem nakonec nejedl a nepil cca 9 hodin. Další porušení zákona spočívalo v tom, že mi odepírali možnost dojít si na toaletu a nakonec když mi to po dohadování milostivě dovolili, tak když jsem odmítal jít zpět do cely dostal jsem od jednoho policisty takovou, že jsem „letěl“ přes danou celu a o parapet si málem si málem vyrazil zuby – typická policejní brutalita při zneužití pravomoci. Nakonec vše sklaplo. Okolo 2-hé hodiny 10.3.2011 mi řekli, že jsem vyčerpal svoji šanci (co tím mysleli se nikdy nedozvím, ale takto mluví mafie) a že mě odvezou do blázince/brutálu. Protože jsem protestoval, nasadili mi opět násilím bolestivě pouta. Aby mě dorazili, chovali se již jak zvěř, prováděli machinace během jízdy. Auto řídila policistka,která jela jak zhulená. Její styl jízdy, měla silné BMW, lze popsat takto. Do zatáček a k jiným autům přidávala a pak prudce dobrzďovala. V autě si pustili rádio, a věřte nebo ne, pravděpodobně skladby vybíral někdo napojený na BIS-mafii (jedna ze skladeb se dala totiž přeložit jako: „slíbil jsem ti...“), ale hlavně rádio velmi řvalo. Aby mi znepříjemnili cestu co nejvíc, mafie „hadr“, tak střídavě otvírali okno aby mi táhlo na hlavu. V tu dobu již bylo patrné, že si vše objednala BIS-mafie cestou mezinárodní spolupráce tajných služeb (skrz „čistou“ BIS či ÚZSI). Celou věc dodělávala skutečnost, že jsem během jízdy měl ruce v želízkách za zády což pěkně bolelo a ještě schválně bylo posunuté přední sedadlo tak, že jsem neměl kam dát nohy. Přestože jsem je opakovaně žádal o to, aby mi ulevili od bolesti nic s nimi nehnulo a měli kamenné držky... psychopati slabý výraz! Padal jsem „na hubu“ únavou a bolestí. Když jsem přijeli do brutálu Vídeň bylo rozhodnuto, protože bolestí jsem se doslova klepal a navíc jak se později ukázalo BIS-mafie byla aktivní v tom, že stačila rozdistribuovat lživé a nepravdivé lékařské zprávy z ČR (tehdy že trpím paranoidní schizofrenií). Jeden člověk personálu (raději nebudu psát o něm konsekvence, ale byly tam...) mi s úsměvem psychopata řekl, že tam zůstanu a bylo „vymalováno“. Ještě mi stačil lékař právě sdělit, že trpím schizofrenií, ale jak na to přišel neobjasnil!!! To právě povrzuje domněnky, že někdo napojený na BIS-mafii informoval právě o lživých (to zapomněli sdělit) lékařských zprávách tak, aby si mě tam nechali, což se stalo. Podstatné také je, že o mně jednal rakouský soud, ale byl neschopen, porušil tím předpisy, mi zajistit tlumočníka z čestiny a vše se odehrávalo německy a něco anglicky. Protože je psychiatrie postavena na posuzování vyřčeného, je jasné že i to byl důvod (Rakušané si ale s tím hlavu nelámali, i když jsem o překladatele žádal) proč mě nezákonně zadržovali. Rakouský soud mě odmítl ihned propustit a tak vlastně legalizoval nezákonnost celé situace. Policie pak tvrdí, že se nic nestalo, a de facto tedy říká, že porušování zákonů směrem k Jedisovi je přípustné a normální (to je bezprecedentní a opět to ukazuje na velmi pravděpodobnou plošnější korupci policie BIS-mafií)!!! Dále již jen lze sdělit datumy. Do brutálu mě zavřeli 10.3.2011. Rakouský soud mě propustil k 21.4.2011, přesněji řečeno k 12:00 hod 22.4.2011. Někdo z BIS-mafie incioval můj převoz do ČR a tak si pro mě 22.4.2011 v cca 10 hodin přijeli z brutálu v ČR (Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8). Zvláštní bylo, že opět došlo k dalšímu porušení zákonů úředními osobami, konkrétně lékaři. Nejmenovaná lékařka mi vysvětlila, že jsem sice na území Rakouska, ale že ona musí poslechnout vykonstruovanou „objednávku“ českého ministerstva (padali ještě informace o zdravotní pojišťovně a konzulátu), jako kdyby ani nevěděla na jakém území se nechází (inteligence „nula“). Mně tedy zdůvodnili, že protože sanitka přijela před uplynutím lhůty soudu (ono poledne 22.4.2011) jsem povinen se podrobit se odvozu, že jinak mě bude, potom co mi ona doktorka dá uspávací injekci, eskortovat policie. Podlehl jsem hrubému nátlaku. Ještě stačili dodat, že mě v ČR chce konzulát (ten co porušoval předpisy tím, že mi odmítl pomoci), zdravotní pojišťovna a ministerstvo zdravotnictví. Tušil jsem, že nepůjde jen o převoz což Rakušané odmítali pochopit (tedy že mi vyrobili poukázku na další a delší pobyt v českém brutále). Tak a teď co teď s tím, jakmile totiž napíšu že vše pokračovalo v horším provedení v českém brutále a dozví se to psychiatři neskutečně mě to omlátí o hlavu a možná mě budou chtít zbavit svéprávnosti (psychiatři Psychiatrické léčebny Bohnice). Uvedu tedy jen, že zadržován jsem nakonec byl až do 1.7.2011, tedy celkem jsem ztratil přes 100 dní života v hrozných podmínkách. Vše protože na počátku byla lež jedné Češky, pak zneužití pravomoci vídeňských policistů a nakonec i nepochopení rakouských lékařů a soudců. K rakouské justici lze dodat, že měla jistě za povinnost zajistit překladatele, což neudělala. Navíc tím, že v ČR BIS-mafie zkorumpovala či zmanipulovala (někteří policisté se tím ani netajili) orgány činné v trestním řízení vypadá to, jako by se nic nestalo a já si škody dělám sám, což důrazně odmítám. Jako příklad lze uvést situaci, kdy se během mého zadržování v brutále PLB objevil v PLB dokument, kde jsem údajně měl dát souhlas s hospitalizací jako dobrovolnou, což důrazně odmítám. Celý dokument je zfalšovaný a nikdy jsem souhlas s hospitalizací nedal, ale koho to zajímá, když policie není schopna řešit závažnější problémy!!! Také jsem na závěr hospitalizace, pod nátlakem dalšího a delšího zadržování v brutále, musel souhlasit s dlouhodobým aplikováním „léku“, který nepotřebuji, a to injekční cestou Rispedonu Consta, protože jsem neměl na vybranou = stejně by mi ho vnutili. Toto bylo rovněž zásadní, protože Jeníček mi vyhrožoval delším a dalším pobytem v blázinci/brutále, pokud nebudu souhlasit s injekcemi – tak jsem musel pod nátlakem souhlasit, co jsem měl dělat… nikdo se mě nezastal!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Že se v záškodnických akcích angažovala rakouská tajná služba, a to na objednávku BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS a ÚZSI, bylo patrné na tom, že když jsem v blázinci/brutálu Vídeň chodil na procházky, tak se okolo pohybovala rakouská hovada, která vyhrožovala a provokovala, přičemž znala symboly zavedené českou BIS-mafií (viz kapitola symboly – Opel = Kokos, Fiat = mafie atd.). Žádná rakouská mafie by neměla tolik osob!!!

Je tedy také jasné, že rakouské policii jsem chtěl oznámit rozsáhlé zpravodajské hry hovad napojených na BIS a ÚZSI – opět bylo patrné, že se v útocích na mě angažují jak mafie tak rakouské tajné služby. Předpokládal jsem určitou solidnost a profesionalitu rakouské policie, ale věděl jsem, že musím postupovat obezřetně, protože řadoví policisté zpravodaské hry nepochopí. Proto jsem teror hovad napojených na BIS a ÚZSI (BIS-mafii) tiše trpěl. Navíc bylo evidentní, potom co jsem se pokusil trestnou činnost na mně páchanou oznámit, že rakouská tajná služba nařídila rakouské policii nic nešetřit (tím zabránila rakouská tajná služba tomu, aby její provokace a akce byly šetřeny). Později již jsem neměl šanci cokoliv sdělit, protože mě nezákonně zmanipulovaní rakouští policisté odtáhli do blázince/brutálu – úkol BIS a ÚZSI byl splněn.

Pozn: jako příklad sekundárních problémů lze uvést stav, kdy jsem před zavřením do rakouského a českého brutálu měl ve Vídni pronajat byt a protože ho násilně následně majitel otevřel a věci mi naházel do sklepa ztratil se např. drobné věci, oblečení, CD a externí hard-disk, kde byly podnikatelské záměry, ale i čísla účtů a hesla. Abych se obával, že ten kdo ho ukradl zneužije hesla. Toto je názorná ukázka za jaké škody nese odpovědnost rakouská policie, rakouští lékaři a rakouská justice! Nic se totiž neděje jen tak, a mě za poslední roky života jen vznikají obrovské škody (škody mám již cca 18 let!!!), kde samozřejmě i v tomto případě na počátku stála česká BIS-mafie, ale s mafií se jaksi nejde dohodnout a o nápravě škody už vůbec ne. Odpovědnost tedy nese ten kdo řádění zločinců má zabránit, tedy příslušná státní správa!!!

Ve zestručněném popisu toho co lékaři kdy o mě napsali lze uvést, že je to snůžka lží. Ale protože mi nikdo nepomohl, nejen že se nemohu bránit a nemohu tyto lži nechat napravit (není ani de facto jak), ale hrozí i další nové lži, které mě formálně dorazí, protože už tak budu mít s takovými to posudky obrovský problém najít práci. Zároveň je patrné, že psychiatři PLB si libují v něčem jako ve vyhledávání kompromitujících dokumentů na mě, přitom za závadné považují veškeré právní kroky. Právě tím zdůvodnili, že mě chtějí zbavit svéprávnosti, tedy abych se nemohl bránit proti poškození života, kdy oni považují veškerá poškození života BIS-mafií za můj výmysl což důrazně odmítám. Proto se domnívám, že to nemusí mít z vlastní hlavy...! Lékařské zprávy jsou tedy něčím co mě očernuje zásadne a fatálně tak, že to ze mě dělá člověka nulté kategorie, ale nemám šanci se proti tomu bránit právě protože mi nikdo z české státní správy nepomohl a nechal mě napospas mafii. Navíc hrozí, že mě budou opakovaně zavírat do blázinců/brutálů (možná na doživotí), přestože jsem normální, protože dokumenty dosvědčují že jsem nebezpečný psychopat!!! Co s tím!!!??? Navíc mě chtějí lékaři PLB zbavit svéprávnosti Co s tím!!!??? Strach o budoucnost mám obrovský…

Zrekapituluji také, že je důležitá i manipulace na soudech. Již při první nedobrovolné hospitalizaci v roce 2010 někdo ze soudu zmanipuloval celou moji účastnickou výpověď, aby to vypadalo jako když se vyjádřil imbecil. Soudem toto prošlo již v roce 2010 dokonce dvakrát, tedy manipulace účastnické výpovědi, kdy podruhé dokonce bezostyšně pracovníci soudu jen mechanicky zkopírovali původní nesmysly a ty vydali za moji výpověď (viz TO ze dne 9.5.2011). Pak soud na základě toho konstatoval, že zadržování v nedobrovolné hospitalizaci je přípustné. Je bezprecedentní co si dovolí mafie na soudu. Ale to nebylo všechno. Právě po převozu z Rakouska (z neopodstatněné hospitalizace) dne 22.4.2011 jsem „nastoupil“ na nedobrovolnou hospitalizaci v ČR a opět došlo ke stejné situaci jaká je uvedena výše. To co je vydáváno za moji účastnickou výpověď pro Obvodní soud pro Prahu 8 není moje účastnická výpověď, ale je to zmanipulovaný text, který má opět doložit že jsem psychický imbecil, který se ani neumí pořádně vyjadřovat. Současně je nutné upozornit na stav, kdy v květnu 2011 během předmětné nedobrovolné hospitalizace někdo fingoval můj podpis na souhlasu s dobrovolnou hospitalizací a vypadá to, že jsem s ní souhlasil. Mafie mi opět poškodila nejednou život a opět zvítězila, vše za tiché podpory české policie!!!

Pokud se text dostane do rukou psychiatrům (záhadným způsobem vyhledávají kompromitující materiály, aby měli důvod mě „léčit“, což je nesmysl) budu mít další potíže, protože vše označí jistě za bludy... což je dáno neschopností policie. Problémem totiž zůstává jak se uživím, protože je jasné, že BIS-mafie mi v pracovní rovině v zaměstnáních škodila již od roku 1994 (např. evidentně kvůli nim jsem nemohl v roce 2003-4 15 měsíců najít zaměstnání)!!! Navíc kvůli machinacím BIS-mafie v zahraničí mám dluhy a jsem takřka bez peněz, což pochopitelně policii nezajímá. Co tedy ale s jejich selháním je otázka, když výsledkem jsou právě převážně ekonomické škody.

Je nutné také pochopit, že antipsychotika, které mě výhružkami donutili a nutí psychiatři užívat, se projevují množsztvím vedlejších účinků, které mi ničí zdraví. Je nutné pochopit, že mám strach z ukončení chození k psychiatrům, protože mi v tom případě (když přestanu brát škodlivé léky a navštětěvovat je!!!) vyhrožují tím, že mě okamžitě zbaví svéprávnosti a navíc mě opakovaně budou zavírat do blázinců/brutálů, protože veškerá lživá dokumentace těchto zločinných lékařů svědčí proti mně (jak uvádím, proti mně je schopno svědčit cca 20 psychiatrů a velký počet zdravotního personálu – ty vše zkorumpovala a zmanipulovala BIS-mafie) a já mám strach, že nebudu mít důkazy proti nim. Navíc je patrné, že BIS-mafie chce zkorumpovat i další soudce – tím vyhrožují denně. Jsem tedy v pasti, kdy navíc BIS-mafie zkorumpovala již cca 40 advokátů a já se tak vůbec nemohu po právní stránce dovolat reality, tj. svých občanských a lidských práv!!! Abych měl situaci ještě horší vymysleli psychiatři takový trik, kterým je to, že v blázinci/brutále vám nedají ani tužku, ani papír, natož obálku a známku a hodit dopis můžete akorát do hajzlu!!! Toto pak způsobí, že ex-offo advokáti nepopíší situaci dostatečně a soud tak nemá dost informací, protože účastnická výpověď je úplně na nic (doslova na hovno, protože si ji napíše, v mém případě, BIS-mafie). Navíc odvolací soud (Městký soud v Praze) měl úplně na háku zákonná ustanovení pro vedení soudních procesů a již ve 3 případech mě poškodil tím, že mě ani nevyslech a odsoudil mě tak k trestu (v podobě pobytu v blázinci/brutále) v nepřítomnosti, bez mé účasti!!!

Vedlejší účinky „léků“ jsou tyto a proživám peklo:

1.    Hučení v uších.

2.    Narušení spánku a nespavost.

3.    Během nezákonného pobytu v PLB jsem dostal po lécích záchvat podobný stavu, když je člověk opilý, reálně asi šlo o obdobu epileptického záchvatu, který se tak evidentně dá navodit uměle těmito chemo-sračkami!!! Bojím se, že mi zbytečné léky poškodí mozek!!!

4.    Třes rukou a nohou.

5.    Neklid.

6.    Nemožnost se soustředit.

7.    Narušený tukový metabolismus – mám obrovské břicho a cca 7-8 kg nad váhu.

8.    Asi narušená funkce očí – zhoršující se schopnost zaostřit.

9.    Zhoršené mentální funkce mozku – snížená inteligence. Mám sice za normálních okolností IQ 132, ale to je evidentně snížené antipsychotiky.

10. Při vyšších dávkách narušená verbální komunikace.

11. Jedny antipsychotika mi málem způsobili srdeční příhodu, protože prudce snižovaly krevní tlak!!!

V celkové situaci je nutné upozornit i na obrovský stres, který vzniká pobytem v blázincích/brutálech, který se může odrazit na zdraví!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Také při mých odjezdech do zahraničí bylo patrné, jak vše má BIS-mafie skrz psychiatry vymyšlené… oni totiž ihned jak se od matky dozvěděli, že odjíždím do zahraničí, ihned mi skrz matku začali vyhrožovat, že nemohu nikam odjet, že se musím trvale léčit v ČR, nejlépe v ústavu (blázinci/brutále). <Jak hovada z BIS vše sledují je patrné, když kontroluji tento odstavec tak 16.2.2012 v 10:04, 10:07 a 10:08 poslalo vedení BIS-mafie tři hovada s auty… Škodovku /=škoda máš smůlu/, modré auto /=to je plán Kokose/ a chladící Mercedes /=smrt/… typické!!!> Při mém odjezdu jí začali říkat, že se musím tedy permanentně léčit a že nemohu odjet do zahraničí, protože jsem těžký psychopat. Matka jim uvěřila a odjezd mi neuvěřitelně zkomplikovala a vyhrožovala mě, ona v 70-ti letech, že mě nikam nepustí!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jednalo se opět o typický výplach mozku a je nutné pochopit, že proti mně již svědčí cca 20 psychiatrů napojených na BIS-mafii – jak říkám, když BIS-mafie zkorumpovala a zmanipulovala již 10 českých soudců, tak co je to pro ně zkorumpovat jednoho psychiatra… Vždy když psychiatry, hlavně Psychiatrické léčebny Bohnice, upozorním, že porušují zákon, tak se mi vysmějí, že oni si mohou dělat co chtějí… no jistě když je kryje „čistá“ BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Primář v Psychiatrické léčebny Bohnice Hanzar na mě dokonce podal trestní oznámení, na základě vylhané informace, že jsem vyhrožoval pracovníkům PLB, což udělal proto, aby mě ještě více rozeštval s rodiči. Podstatné bylo to, že přitom vyhrožovali oni mně – jak říkám, když mají na pozadí „čistou“ BIS, tak si dovolí cokoliv, i s klidem páchat trestnou činnost!!!

 

Podstatné je také pochopit, že jsem se díky zločinným psychiatrům dostal do pasti s dokumenty. Oni totiž psychiatři, na přání BIS-mafie, již od roku 2003 vytrvale vytváří lživé dokumenty plné nesmyslných diagnóz, které ovšem ale při přečtení nabuzují dojem, že opravdu trpím paranoidní schizofrénií, což je lež. Dokonce když jsem o pomoc žádal ministerstvo zdravotnictví, tak mi sdělili, že budou kontrolu dělat tak, že se seznámí se lživými zprávami a podle toho rozhodnou – jak by taková kontrola dopadla že vše je v pořádku!!!!!!!!!!!!!!!! To vymyslela BIS-mafie skvěle, tedy dlouhodobé vytváření lživých dokumentů. Právě že nakonec ani soudy nezkoumaly nic jiného než lživou dokumentaci psychiatrů!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pychiatři těží z toho, že neexistuje žádná reálná kontrola a že je jistí „čistá“ BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Jak psychiatři zneužívají situace které vyvolala BIS-mafie bylo patrné na tom, že mi Hanzar, Jeníček i Lípek z Psychiatrické léčebny Bohnice tvrdě vyčetli, že jsem byl v blázinci na Slovenku a v Rakousku. Přitom bylo jasné, že mě tam do blázince dostala BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS či ÚZSI. Hanzar, Jeníček i Lípek totiž tvrdí, že to že jsem byl v blázicích v zahraničí je tedy přesvědčivý důkaz že jsem psychopat. Na Slovensku přitom šlo o to, že slovenští policisté se zbláznili a bylo evidentní že je někdo (BIS-mafie) informoval o tom, že v ČR mám status paranoidního schizofrenika, ale jaksi jim zapoměli sdělit, že to zařídila BIS-mafie. Byl to tedy typický problém řetězové reakce z jedné škody a problému BIS-mafie. Čeští psychiatři si již pak nenechali nic vysvětlit, protože zřejmě jsou napojeni na BIS-mafii. Slovenská policie si pak ani nenechala vysvětlit, že jsem oběť řádění mafie a to i na Slovensku. Na Slovensku se totiž mi staly také velké nepříjemnosti (před zavřením do blázince/brutálu). (1) V obchodním domě Ikea mě sledovala ochranka a nezákonně mě držela, protože jsem prý je fotografoval. Dokonce zavolali policii, kde nejlepší bylo, že policie mě vykázala ze Slovenska, protože prý zná člena ochranky a automaticky mu věří. To že to zinscenovala BIS-mafie bylo patrné. (2) Na dálnici Slovensko – Česko mě několikrát chtěli v plné ychlosti sestřelit… tam už to vypadalo na slovenskou tajnou službu, kde opět (jako v jiných státech) požádala BIS-mafie cestou „čisté“ BIS či ÚZSI, aby Jedisovi ukázali zač se cení Kočičková a Kokos a další hovada BIS-mafie… (3) V centru Bratislavi mi v hotelu vyhrožovali Rusové… (4) V hotelu v Bratislavě byli členové BIS-mafie – další výhrůžky. (5) Když jsem jednou navštívil policejní stanici, pak potom mě chtěl člen BIS-mafie vytlačit dodávkou do řeky. (6) Jednou večer mě členové BIS-mafie, ale mohla to být klidně opět slovenská tajná služba, auty naháněli kolem hotelu – normální automobilová honička. (7) Když jsem zavolal policii byli sprostí a arogantní. Nakonec mě odvlekli do blázince. (8) Když jsem požádal konzulát o pomoc nijak mi nepomohli a dokonce si konzulka vymyslela, na přání BIS-mafie, že jsem byl na ni agresivní a sprostý <scénář jak mě zlikvidovat přes blázinec/brutál byl stejný jako v Rakousku>. (9) Když jsem požádal o pomoc kancelář europoslance Falbera, nijak mi nepomohli… atd. atd.

 

U právní likvidace pomocí zločinných psychiatrů napojených na mafii jde tedy o to, že mě bez lékařského i právního důvodu nechává BIS-mafie zavírat na dlouhou dobu do blázinců/brutálů. Je tedy evidentní, že psychiatři Psychiatrické léčebny Bohnice (konkrétně Alena Morávková, Rus jehož jméno neznám a další co se mnou měli co do činění) (konkrétně Jeníček, Lípek, primář Hanzar), jsou nějak instruování BIS-mafií a dělají to, co BIS-mafie se mnou potřebuje udělat. BIS-mafie mě tedy zastrašuje pobyty v blázincích/brutálech, abych jim nedělal problémy podnikáním právních kroků (za poslední 2 roky jsem ztrávil díky machinacím BIS-mafie v blázincích cca 8 měsíců). Zároveň již tito vyděrači mi otevřeně vyhrožují, že mě zbaví svéprávnosti. Podstatné je pochopit, že jiní členi BIS-mafie kteří se infiltrovali do přízně širší rodiny (jmenovitě je neznám), matce, otci a bratrovi vypláchli mozek tak, že by mě měli dát zbavit svéprávnosti, že to bude nejlepší, když jsem tedy ten těžký psychopat!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je nutné také vědět, že psychiatři aktivně vyhledávají informace a dokumenty, které používají jako důkaz o mé psychické poruše. Funguje to tak, že když narazí na informaci, že jsem řekl či napsal že mě pronásleduje mafie, je to pro ně důkaz toho že nemyslím reálně – vůbec nevím jak se takovýchto machinací zbavit!!! Celý řetěz destrukce mého života se dá tedy popsat sledem události: přání BIS-mafie mě zlikvidovat à lži psychiatrů à výplachy mozku rodičům a bratrovi + falešná svědectví à lživé potvrzování status psychicky nemocného člověka psychiatry à výpovědi před soudem à korupce a manipulace soudů BIS-mafii à lživé závěry soudu à právní likvidace (zavření v blázinci).

Jak je vidět na vyjádření OSZ pro Prahu 8 (státní zástupkyně Jana Jandová) je situace pro méně inteligentní osoby a lidi nemající zkušenosti se zpravodajskými hrami nepřehledná a vše vnímají jako v pořádku. Výše uvedený řetězec sleduje jak se ze lži stává pravda totiž vše zakryje. Paní státní zástupkyně totiž zdůvodnila opravněnost celého postupu zadržení v blázinci (od 10.3. do 1.7.2011 – pokud započítám zadržení od počátku) tím, že rozhodoval soud, podle ní nezávislý a o to jde. Soud rozhodovatl na základě několikanásobné lži: (1) účastnická výpověď není to co jsem řekl, to si schválně vymyslela zapisovatelka (evidentně na přání BIS-mafie), (2) ani částečné informace ze zápisu mých slov soud nevzal vůbec v potaz (doslova to pokládal za bláboli psychopata a tedy jim nepřiložil žádnou váhu a již vůbec to nebylo vzato jako protiváha lží psychiatrů), (3) soudy nebyly nezávislé (jak Obvodní soud pro Prahu 8 tak Městský soud v Praze), ale evidentně zmanipulované či přímo zkorumpované BIS-mafií. Výsledkem je, že pokaždé daly soudy jednostranně za pravdu lžím psychiatrům a já se tak nemohu dobrat svých občanských a lidských práv, protože objektivně nebyl žádný důvod mě zadržovat v blázincích/brutálech, jen si to vše psychiatři vymysleli, aby BIS-mafii odpadl důležitý oponent. To, že machinace BIS (BIS-mafie) jsou známé jen v causách Vladimíra  Hučína a senátora Jaromíra Štětiny nic neznamená (pokud nepočítám smrt kmotra Mrázka v které zřejmě měla BIS prsty). Předpokládám totiž, že některé odpůrce již zlikvidovali jako bezdomovce nebo je rovnou zabili, tak jako zkouší mě. Ostatní nepohodlné zřejmě přesvědčí ke spolupráci s BIS-mafií (BIS), protože to zkoušeli i u mě. Podstatné tedy je, že lži psychiatrů zkorumpované a zmanipulované soudy potvrdili a vypadá to, že opravdu trpím psychickou poruchou, což není pravda!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím jak tuto největší blamáž a podlost mého života vyřešit, protože BIS-mafie současně ovlivňuje právníky, kteří mi tak odmítají spolupráci. Evidentně je to tedy se mnou stejné jako za bývalé STB!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Důležité je, že jsem nikdy nenaplňoval zákonné ustanovení pro odůvodněné hospitalizace v blázinci/brutále. V § 23 odst. 4 písm. b) Zák. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu se totiž předpokládá, že pro zadržení v blázinci/brutále musí dotyčný jevit známky duševní choroby a současně musí být nebezpečný sobě a svému okolí. Ani jednu část zákona jsem nikdy nenaplňoval!!! Z tak zásadního porušení zákona v můj neprospěch plyno to, že soudci (a primární osoby problému, tj. policisté) museli být ovlivněni BIS-mafií, zkorumpováni či zmanipulováni, a předpokládají, že mě BIS-mafie zlikviduje dříve, než na ně podám trestní oznámení… na tento fakt, který skutečně je reálný, vsadili právě i zločinní psychiatři a znovu uvádím, že BIS-mafie zkorumpovala či zmanipulovala proti mně již cca 20 psychiatrů a bezpočet zdravotnického personálu (peněz, kontaktů a lidí na podobnou korupci má BIS-mafie i BIS dost)!!! I blbec pochopí, že pokud se dostanu znovu do „pracek“ psychiatrů pomstí se mi neskutečně, tak jak to učinili psychiatři Psychiatrické léčebny Bohnice. Proto žádám o co nejpřísnější potrestání těchto zločinců v bílých pláštích, i s policisty a soudci!!! Tyto nebezpečné parazity společnosti je potřeba eliminovat!!! Podstatné je, že přestože jsem se vždy proti usnesení 1. soudní instance (Obvodní soud pro Prahu 8) odvolával, odvolací soud (Městský soud v Praze) moje námitky nevzal vůbec v potaz a považoval je za žvásty psychopata!!!!!!!!!!!!!!!!!! Soudci tedy porušili zákon. Je jasné, že v rámci „výkonu“ všech dotčených došlo zřejmě k naplnění ustanovení § 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 184 pomluva, § 345 křivé obvinění, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 361 účast na organizované zločinecké skupině a u některých i § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 354 nebezpečné pronásledování. Součástí je jistě korupce, tedy § 331 přijetí úplatku a § 332 podplacení. Docela slušná paleta!!! Policie ale tvrdí, že se nic nestalo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné je pochopit i to jak mafie funguje koordinovaně – zločinní psychiatři PLB mi totiž denně vyhrožovali, že pokud budu činit jakékoliv právní kroky na svoji obranu nechají mě zbavit svéprávnosti (tedy jako řešení přání BIS-mafie, abych nebyl „nebezpečný“)!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Důležité je také to, že někdo (pravděpdobně psychiatři) zfalšovali můj podpis a tak to vypadá, že jsem v rámci pobytu v blázincích/brutálech (od 10.3.2011 do 1.7.2011) souhlasil s pobytem v Psychiatrické léčebně Bohnice (PLB). To je docela zásadní falzifikát, protože to vypadá, že jsem s diagnózou souhlasil a že jsem právě souhlasil i se zadržováním v PLB. Tento podvod tedy dokládá, čeho je BIS-mafie schopna, tedy zfalšovat podpis a nic se neděje – policie tvrdí, že se nic nestalo!!! Pozn: psychiatři PLB se mi pomstili, protože mě v blázinci/brutále nechali nejdéle jak mohli!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Podstatné také je to, že přestože jsem se ve všech případech nezákonné (nesplňoval jsem podmínky zákona pro zadržení v blázinci) a neopodstatněné (lékařsky) hospitalizace v blázincích/brutálech odvolával (3x), nikdy jsem nebyl odvolacím soudem vyslechnut, nikdy nebyly moje námitky vzaty v potaz, protože vše odvolací soud pokládal za žvásty psychopata. Protose právě domnívám, že soudci (již 10 osob) byli zkorumpování a zmanipulování BIS-mafií, příp. cestou „čisté“ BIS. Z tohoto důvodu žádám o co nejpřísnějšní potrestání soudců.

 

Důležité je také pochopit likvidační setrvačnost psychiatrických posudků a lékařských zpráv. Protože když jsem se obrátil na jiného psychiatra (Květová) tak mi sdělila, že musí vycházet ze zpráv zločinných psychiatrů PLB a že musí jejich status převzít, tedy že má paranoidní schizofrenii. Nemusím dodávat, že i ona porušila zákon minimálně nepravdivou lékařskou zprávou.

 

Podstatné je i to, že když BIS-mafie zmanipulovala či zkorumpovala 10 soudců, tak zkorumpovat pro ni několik psychiatrů není problém!!!!!!!!!!!!!!!!!! Navíc na psychiatrech je patrná recidiva trestné činnosti. Proto aby mě odradili od právních kroků a tohoto TO, tak neustále vymýšleli horší a horší výhrůžky, tak aby mě zastrašili (další pobyty v blázincích, konec normálního života, zbavení svéprávnosti atd.). Navíc psychiatři vytvořili stav, že cokoliv sdělím je pokládáno za blud – to právě již tak otevřeně sdělují hovada z OO PČR v Kotouči, protože si prý neustále vymýšlím!!!!!!!!!!!!!!!!!! Psychiatři mi tak již odebrali moje zákonná práva na normální život!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Důkazem, že psychiatři jsou napojení na BIS-mafii je i tvrzení psychiatra Psychiatrické léčebny Bohnice (PLB) Jiřáka, který mi na otázku proč mě nezákonně zadržují v blázinci/brutálu a proč mi lživě dali nálepku paranoidního schizofrenika odpověděl „my se tak tím chráníme“, čímž myslel evidentně, že lživým statusem chrání BIS-mafii, protože mi nikdo nevěří.

 

Velkým problémem je neustálé překrucování reality psychiatry, kdy do lékařských zpráv jsou zapisovány neustálé lži. Např. Jeníček (PLB) si vymyslel, že jsem řekl, že mě pronásleduje česká policie jako celek což není pochopitelně pravda. Ale již to je zapsáno v dokumentaci. Rovněž si vymyslel, že mě rodiče chtějí dát do ústavní léčby a nechat zbavit svéprávnosti – podstatné je ale, že rodiče již mají tak vypláchlý mozek, že na tento nátlak psychiatrů mohou klidně přistoupit (matce totiž někdo napovídal, že by bylo pro všechny nejlepší, kdyby mě nechali svéprávnosti zbavit a ona je tak hloupá, že to přijala). Podobné lži prováděli Jiřák, Jeníček, Hanzar a Lípek (všichni PLB) denně a evidentně lžou proto, aby si udělali alibi, že trpím schizofrenií, kde si tedy vlastní lží dokládají moje problémy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Se lživými dokumenty (dokumentace a lékařské zprávy) je tedy problém největší. Ono to  totiž vypadá, že opravdu trpím paranoidní schizofrenií, protože BIS-mafie korumpovala a manipulovala psychiatry postupně již od roku 2003, kteří tak na přání mafie psali lživé dokumenty o tom že jsem psychopat. Navíc to podle zpráv vypadá, že i já jsem navštěvoval psychiatry dobrovolně, že jsem se chtěl léčit, což není pravda. V roce 2003 jsem poprvé zločinného psychiatra, Zahradníčkovou v Benešovaích, navštívil proto, že matka mi vyhrožovala vyhazovem z domu na ulici a trvala na tom. Netušil jsem kam to BIS-mafie dotáhne a jak to zneužije proti mně. Navíc jsem si spletl psychiatra s psychologem, resp. jsem si myslel že je to jedno, protože jsem si chtěl popívat s inteligentním člověk o útocích mafie (rodiče vůbec nic ze zpravodajských her nepochopili). Pak již mi vždy psychiatři vyhrožovali, že pokud k nim nebudu chodit, tak že mě zavřou do blázince/brutálu. Protože jsem věděl, že BIS-mafie takovou moc má, tak jsem k psychiatrům dál chodil, což byla chyba. Vůbec jsem, až do 3.12.2009 netušil, že psychiatři na přání mafie připravuji moji postupnou likvidaci tím, že mi dali status paranoidního schizofrenika. V roce 2009 nastal další zlom, protože někdo bývalé manželce napovídal, že by bylo dobré abych se šel léčit ústavně – vydírala mě, že mě vyhodí na ulici a že ode mě odejde. Aby byl doma klid skutečně jsem šel do ústavu, protože jsem manželku měl rád a nechtěl jsem o ni přijít. Potom, co jsem byl v ústavu, došlo mi v čem je problém (prostě blázinec/brutál), tak jsem po 1 hodině svůj souhlas s dobrovolnou hospitalizací odvolal, ale Jiřák (psychiatr PLB) a ostatní lékaři se mi vysmáli, prý když jsem již v blázinci tak tam zůstanu. Tehdy jsem plně nepochopil co mafie vymyslela, tedy že postupným utahováním šroubů dokáže vytvořit takové dokumenty, které se tváří jako realita, že i soud je za realitu bere!!! Od roku 2009 jsem již tedy měl zásadní strach, že skončím v blázincích (na doživotí), protože mi tím denně psychiatři vyhrožovali a proto jsem nadále chodil k ambulantním psychiatrů, protože jsem doufal, že vše nějak dopadne, že přeci mafie (BIS-mafie) nemůže mít v ČR takovou moc – mýlil jsem se, mafie (BIS-mafie) má obrovskou moc!!! V roce 2010 nastal další zlom, protože 18.11.2009 mě do blázince odtáhla policie, konkrétně MO PČR v Bartolomějské ul. v Praze 1, což byla pomsta BIS za to, že jsem tam přišel ohlásit zvěrstva BIS-mafie. Jak píši na jiném místě, policie mě nijak nevyslechla (několik osob spáchalo TČ, minimálně zneužití pravomoci úřední osoby) a na rozkaz BIS mě odvlekla do blázince/brutálu. Tam jsem byl od 18.11.2009 do 3.12.2009, tedy nezákonně jsem byl v blázinci 20 dní. Podstatné je, že o mém zadržení rozhodoval soud, který byl ovšem zmanipulovaný či zkorumpovaný BIS (BIS-mafií) a to Obvodní soud pro Prahu 8 a následně Městský soud v Praze, kde soudci dali zapravdu (4x) jen mafii a to tedy v nespravedlivých procesech. V roce 2010 jsem si uvědomil ještě více moc české mafie a měl jsem strach. Proto jsem nepodal na celou situaci trestní oznámení, ale rovnou jsem se rozhodl opustit území ČR, protože současně probíhali další útoky mafie (až po pokusy o fyzickou likvidaci). S odstupem času toto hodnotím jako více než sporné, protože BIS-mafie na mě nasadila lidi i v zahraničí – viz v textu. Podstatné je, že mě pobyty v zahraničí finančně vyčerpali a zadlužili, protože BIS-mafie mi v zahraničí bránila pracovat a podnikat (odpovědnost za škody nese vláda). Pravdou ale je, že pomocí emailu jsem velmi krátké TO na celou situaci podal, ale nikdo se jím nezabýval, přestože jej obdrželo NSZ (BIS-mafie evidentně dokázala státní zástupce zmanipulovat)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné bylo, že nikdo mi nepomohl, protože v té době již matka a otec se svou hloupostí přijali to, co jim nalhali psychiatři, tedy že jsem psychopat, který musí být izolován!!!!!!!!!!!!!!!!!! V té době jsem se již navíc rozváděl a tak bývalá manželka o mě ztratila zcela zájem (a navíc i ona věří lžím psychiatrům, tedy že jsem nebezpečný psychopat). Když jsem dostal do ruky usnesení o řízení o přípustnosti nedobrovolné hospitalizace nemohl jsem věřit svým očím – mafií zkorumpovaná či zmanipulovaná soudkyně Blanka Řízková, pokaždé dala za pravdu mafii, protože zřejmě pro mafii (BIS-mafii) pracuje, potvrdila lži psychiatrů. Dokonce napsala, podle nich, že jsem paranodiní schizofrenik a že jsem nebezpečný sobě a svému okolí – skandální a bezprecedentní!!! Během mého pobytu v zahraničí, vymyslela česká mafie mnoho útoků realizované nejen zahraničními mafiemi, ale i zahraničními (z pohledu ČR) zpravodajskými službami – viz v textu. Zpravodajské hry vyvrcholili 14.4.2010, kde mě evidentně na přání BIS-mafie, cestou BIS a ÚZSI, přes slovesnkou tajnou službu, odtáhla do blázince slovenská policie, kterou zmanipulovala právě asi místní tajná služba, právě na popud české strany. Jak je uvedeno v TO z 9.5.2011, tak pobyt v slovenském brutále vypadal na doživotí, protože zločinní slovenští lékaři (opět to vypadalo na to, že mají svoje instrukce od slovenské tajné služby na přání české strany) mě odmítli jakkoliv propustit. Celou situaci dodělal slovenský soudce – jestli i on byl instruován slovenskou tajnou službou těžko říci. Na Slovensku jsem nezákonně  v blázinci/brutálu strávil mnoho dní, od 14.4.2010 do 18.8.2010. Zachránila mě spásná myšlenka nechat se přeložit do jiné nemocnice, kde mě po cca 5 dnech propustili. Kdybych neměl tu možnost se nechat přeložit, tak jsem ve slovesnkém blázinci doteď – jak mi česká vláda nahradí škody opravdu, ale opravdu, nevím!!! Tím ale problémy nezkončili, protože potom co jsem opustil ČR opět, někdy okolo 13.1.2011 jsem odjel do Rakouska, tak BIS-mafie cestou BIS a ÚZSI zmanipulovala další tajnou službu, myšleno rakouskou. Opět jim evidentně řekli, že jsem nebezpečný psychopat, násilník, zločinec, zkrátka grázl, kterého je nutné vydusit. To způsobilo, že Rakušané proti mně hrály zpravodajské hry jako provokace, výhrůžky, pokusy o napadení atd., přičemž, to platí obecně, se nedá rozlišit co dělala rakouská tajná služba a co mafie – podstatné je, že ale vše si objednala BIS-mafie. Z pohledu právní likvidace šlo o to, že BIS-mafie požádala cestou BIS či ÚZSI rakouskou tajnou službu, aby v policii zařídila, aby mě policie opět odtáhla do blázince. Tak se také stalo 9.3.2011, kdy mě zkorumpovaní policisté skutečně do blázince odtáhli. V rakouském blázinci/brutále Vídeň jsem byl do 22.4.2011. Tím to ale neskončilo, protože mafie vymyslela můj převoz do ČR a tak jsem strávil v blázincích dobu až do 1.7.2011. Do 2.7.2011 jsem byl na pavilónu 27 „neklid“ Psychiatrické léčebny v Bohnicích a pak jsem byl na pavilónu 18 PLB.

Dohromady jsem tak v blázincích za poslední 2 roky ztrávil cca 252 dní, tedy skoro 8,5 měsíce, tedy 35% veškerého času, což je hrozné. To je právě ta likvidace!!!

Protože mám strach aby mě BIS-mafie znovu na území ČR neodtáhla do blázince/brutálu, chodím nyní na psychiatrii. Tam mi nařídili (psychiatři PLB), že musím brát v injekční podobě antipsychotika (doufám že se psychiatrů zbavím, ale nevím jak!!!), protože když je brát nebudu ihned mě zavřou znovu do blázince/brutálu. Mám strach co bude dál!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podstatné na těchto rozsáhlých akcích BIS-mafie s psychiatry je ale to, že nyní po mnoha letech psaní lživých lékařských zpráv to vypadá, že skutečně psychopat jsem a nevím jak to vůbec napravit. Hrozí totiž že budu zbaven svéprávnosti a že budu dále zavírán bo blázinců/brutálů, protože se řekně, že dokumentace (byť lživá) to potvrzuje!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evidentně se již nezkoumají moje námitky!!! Problémem navíc je, že vše stvrdilo již 5 zkorumpovaných a zmanipulovaných českých soudů a 2 zmanipulované soudy zahraniční. Mám strach co bude dál!!!

Odpovědnost i za ztrátu času a společenské prestiže, za lživé lékařské zprávy, poškození dobrého jména a poškození zdraví nese vláda, protože je zodpovědná za BIS a ÚZSI (jak uvádím neustále, protože politici ODS a VV mě evidentně nemají rádi, resp. jim to tak řekla BIS, tak je možné, že se politici s BIS a ÚZSI na mé likvidaci dohodli).

 

BIS-mafie také vymyslela totální past. Psychiatři Psychiatrické léčebny Bohnice (Jeníček, Lípek a Hanzar) mi totiž výhrůžkami o tom, že mě nechají (i doživotně) zavřeného v blázincích/brutálech, nařídili brát v injekční formě antipsychotika Risperdal Consta, které mají zásadní účinek na můj mozek (snižují inteligenci) a ještě mají mnoho vedlejších účinků (např. destabilizace spánku) <jak hovada z BIS vyhrožují bylo patrné nyní, 5.2.2012 v 10:06 právě projelo okolo domu rodičů další hovado z BIS>. Já tedy nyní ze strachu abych znovu neskončil v blázinci/brutále, veškeré dokumenty (i soudů) jsou proti mně, chodím na tyto injekce a vůbec nevím jak celou záležitost vyřešit. Hrozí totiž, že pokud přestanu, což právě chci, že mě psychiatři pošlou znovu do blázince/brutálu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Navíc Rispedal má jeden zásadní vedlejší účinek a tím je to, že člověk je poddajný, což právě tak BIS-mafie vymyslela. Jsou přesně ty látky, jak je zmíněno v médiích, které člověka donutí vypovídat něco jiného než by chtěl. Nemám tak totiž vůli s BIS-mafií bojovat… a to je problém!!! Žádám o pomoc i v tomto.

 

Na všem je patrné, že psychiatři jsou přesvědčeni, že mohou páchat jakoukoliv trestnou činnost (§ 329 TrZák zneužití pravomoci úřední osoby, § 181 poškození cizích práv, § 170 zbavení osobní svobody, § 346 křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, § 350 padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, § 175 vydírání, § 353 nebezpečné vyhrožování a § 184 pomluva) a že je z toho vždy BIS-mafie vytáhne. To je dosahováno dvěmi způsoby: (1) jednak mým neustálým zastrašováním <i teď při zápisu tohoto odstavce 6.1.2012 v 9:52 projelo hovado BIS-mafie s velkým bílým off-roadem, což je výhrůžka smrtí…> a jednak (2) manipulací s orgány činnými v trestním řízením. Výsledkem doposud je, že žádná trestná činnost psychiatrů nebyla doposud prošetřena!!!

 

Jako příklad likvidace státní správou ČR lze právě uvést 6 nespravedlivých soudních procesů ve věci psychaitrické nedobrovolné hospitalizace v blázincích/brutálech, kdy je patrné, že celé byly znanipulovány. Protože popis je i v TO z 9.5.2011 a dále i v tomto textu, lze sdělit jen fakta stručně:

I.      Došlo k zmanipulování mé účastnické výpovědi tak, že to, co je zaznamenáno soudem v usnesení a složí jako důkaz, nejsou moje slova, ale jen pár klíčových slov, které jsou sestaveny do vět, které jsem nikdy neřekl. Navíc jsou věty ve všech 3 usneseních, tedy i jako podklad pro soudce, zapsány tak, že jsou věcně, gramaticky i obsahově nesmyslné, což BIS-mafie zařídila tak, protože to vypadá a má vypadat, že jsem skutečně člověk co má psychické problémy a neumí se normálně (dokonce ani na úrovni hlupáka!!!) verbálně vyjadřovat, což není pravda!!! Česky umím výborně (trochu mám problémy s gramatikou) a česky jsem napsal stovky, přes tisíc jistě, stran textu (vůbec se to nedá spočítat) a nikdo nikdy si nestěžoval (je nutné si uvědomit, že moji práci využívalo a využívá stovky lidí – jen Allianz měla cca 800 obchodních zástupců, kteří všichni měli moji písemnou práci a to nejednu... a teď to vynásobte cca 7 velkými zaměstnavateli). Když si ale někdo přečte soudní zápisy a usnesení č.j. 19L48/2010, 19L68/2010 a 19L1448/2011 Obvodního soudu pro Prahu 8 (a následných odvolacího Městského soudu v Praze), má dojem že jsem těžký totální idiot, resp. právě těžký paranoidní schizofrenik!!! ...a již od roku 2003 se nemohu této likvidační lživé nálepky zbavit, přičemž vše zhoršila i právě korupce na soudech!!! PČR ale již roky tvrdí, že se nic nestalo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ze zápisu v usnesení Obvodního soudu pro Prahu – soudkyně JUDr. Blanka Řízková. Např. (1) do usnesení  č.j. 19L48/2010 zapsali desítky pravopisných a gramatických chyb, aby dokázali, že se neumím vyjadřovat. Mafiánka na soudu tak udělala ve 2 větách 5 pravopisných chyb, ale přitom je to zapsáno jako moje účastnická výpověď (aniž bych to řekl) dokládající, že mám zásadní chyby ve verbálním projevu, což bylo vzato jako důkaz pro paranoidní schizofrenii a ani odvolací soud to nezkoumal!!! Dotčení soudci porušili vše co porušit šlo!!! Viz TO z 9.5.2011.

(2) V usnesení č.j. 19L68/2010 OSZpP8 je to stejné (nemám ho k dispozici) a BIS-mafie dokonce měla tolik drzosti že danou kapitolu jen v počítači mechanicky zkopírovala jako text metodou Copy-Paste a tak vydávala celý lživý text, který jsem nikdy neřekl, za můj!!! To už rovnou mohli napsat, že jsem Kokose i Kočičkovou zabil a bylo by to stejné!!! Viz TO z 9.5.2011.

(3) V usnesení č.j. 19L1448/201 je problém stejný, tedy to co dává za moji účastnickou výpověď jsem nikdy takto neřekl. Navíc se soudci Obvodního soudu pro Prahu 8 a Městského soudu v Praze ani nenamáhali nic z výpovědi ověřovat, protože jsem jasně uvedl, že jsem na celou situaci podal 9.5.2011 trestní oznámení na OSZ pro Prahu, MSZ a NSZ. Cituji zápis mafie (chyby zapisovatelky jsou zdůrazněny):

Dá se sdělit, že rámcově informace sedí, ale nejsou to přesně moje slova a zapisovatelka soudu schválně udělala v zápisu chyby, aby to vypadalo, že jsem psychicky narušený člověk, který má problémy s verbálním projevem. To zřejmě pak sloužilo zkorumpovaným či zmanipulovaným soudcům jako verifikace lží psychiatrů. Zapisovatelce jsem řekl zhruba toto:

… <Jaká hovada jsou BIS-mafie bylo patrné právě teď při zápisu výše uvedené věty. 30.12.2011 v 10:42 totiž projelo hovado BIS-mafie s tmavě modrým VW Golfem, což symbolizuje zdravotní problémy (golf – golfové hole – berle) od Kokose (modrá). Takovýmto neustálým projížděním okolo se mě snaží zastrašit a vyhrožují tak, že pokud podám toto TO tak mě dorazí!!! Dovolím si připomenout, že hovada z vedení BIS-mafie si dokáží i na čas objednat skladbu či řeči i v rádiu. V 10:45 30.12.2011 si totiž evidentně objednali na rádiu Černá Hora skladu „What you waiting for“, tedy „na co čekám“, čímž BIS-mafie myslí, že nemám šanci se dovolat svých práv a na co tedy čekám, proč jim nejdu na ruku více, proč dělám problémy TO atd.>

II.    Celkově došlo k porušení zákona, protože jsem nikdy nesplňoval ustanovení zákona o tom, že mohu být zadržován v blázinci – nikdy jsem nevykazoval známky duševní choroby a nikdy jsem nebyl nebezpečný sobě ani svému okolí.

III.   Všechny lékařské psychiatrické zprávy a posudky jsou lež – netrpím žádnou paranoidní schizofrenií!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

I blbec pochopí, jen blbci typu policisty Perníka ne, že zadržení v blázincích/brutálech si objednaly BIS a ÚZSI proto, aby mě otřesnými stresujicími podmínkami zastrašily – kdo projde podobným peklem ihned totiž změní náhled na realitu moci BIS a ÚZSI. Také i blbec pochopí, že aby mě mohly BIS a ÚZSI nechat zavírat do blázinců/brutálů, musely vykonstruovat nějaký status, tak si zvolily to, že mě lživě označily za paranoidního schizofrenika. Tento status také vybraly proto, že vše co řeknu se dá označit za výplod chorého mozku (tak to právě již mnozí policisté vnímají – to co se v mém životě děje je navíc totiž neuvěřitelné)!!! Tak se právě BIS a ÚZSI snaží vypořádat s tím, aby za svoje zločiny nebyly trestně stíháni – vše se hází pod koberec jako blbost (tak právě to řeší ÚOOZ, kde asi tam nemají jednoho inteligentního policistu… no comment).

 

Je nutné si uvědomit, že pobyt v blázinci je horší než vězení a tak mě <BIS>mafie již zlikvidovala a podle výhrůžek se mě chystají zavřít do blázince znovu, možná na doživotí!!! Je to jako vražda lékaři napojenými na <BIS>mafii za bílého dne. Právě kvůli tomuto druhu likvidace zkorumpovala <BIS>mafie již cca 20 psychiatrů a zkorumpovala či zmanipulovala 7 českých soudců a 2 zahraniční.

 

 

9.  Ekonomická a právní likvidace

 

Je nutné pochopit, že likvidace BIS-mafií je komplexní, tj. zahrnuje více akcí na likvidaci najednou. V mém případě BIS-mafie tedy vymyslela plán, kdy mě odstaví jak finančně tak právně.

V právní rovině je to likvidace tím, že jsem označen za paranoidního schizofrenika. Přestože se snažím seč mi síly stačí zastavit tento vylhaný status nedaří se mi to. Je to dáno tím, že BIS-mafie zkroumpovala a zmanipulovala již cca 20 psychiatrů, kteří vydali a vydávají lživé psychiatrické posudky, že trpím právě tímto onemocněním – že jsem psychopat. Jak jsem uvedl v trestním oznámení (TO) z 9.5.2011 tak důvodem je to, abych byl prohlášen za notorického lháře a člověka který si vymýšlí bludy a tak byla BIS-mafie zcela mimo jakékoliv prošetřování, protože se tito lidé snaží navodit dojem, že co řeknu je výmysl psychicky nemocného člověka. To že jim se jim částečně již podařilo, lze dokázat na přístupu celého OO PČR Kotouč, kde bydlím, protože dotčení soudruzi veřejně tvrdí, že si neustále vymýšlím a nic nekonají pokud se na ně obrátím. To že přitom zneužijí pravomoc úřední osoby (§ 329 TrZák) je netrápí, protože jim evidentně BIS-mafie nakecala, že je „čistá“ BIS při jakémkoliv porušení zákona směrem ke mně z toho vytáhne. A to je právě zásadní – BIS-mafie manipuluje v můj neprospěch s orgány činnými v trestním řízení a ty nejsou schopny vůbec začít vyšetřovat TČ BIS-mafie, která je tedy právě rozlezlá jak v policii, tak ve státních zastupitelstvích a v orgánech státní správy (ministerstva, finanční úřad… atd.). Výsledkem machinací s orgány státní správy je že jsem byl okraden o svoje občanská a lidská práva a každodenně se tato situace opakuje. Situaci korunují zmanipulované či zkorumpované soudy, které nezákonnou činnost posvětí, kvůli nedostatečné ochotě řešit merito věci a korupci v řadách soudců (viz scestné nesmysly a nezákonnosti státní zástupkyně Jany Jandové z OSZ pro Prahu 8). Ve výsledku tedy BIS-mafie vyhrává na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ruku v ruce s právní likvidací jde likvidace finanční a ekonomická. Dlouhé roky jsem si neuvědomil, že útoky provádí BIS-mafie, aby mě právě finančně vyčerpala, což se jí nakonec v roce 2010 více než podařilo. Vše začalo tím, že BIS-mafie manipulovala se zaměstnaneckými poměry nejméně od roku 1997 (reálně od roku 1994), kdy jsem neustále ekonomicky ztrácel – viz propad a výpadek mzdy v TO z 9.5.2011. To se projevovalo tak, že jsem dostával horší práci, horší mzdu, byl jsem vyhazován ze zaměstnání, denně jsem byl obětí mobbingu a bossingu, byl jsem urážen a dehonestán lidmi v zaměstnání, kteří byli napojeni na BIS-mafii. I blbec pochopí, že pokud je šéf napojen na mafii (viz tabulka v dokumentu) je s ním amen.

Všechny základní informace o likvidaci BIS-mafií plynou z tohoto TO a TO ze dne 9.5.2011, které je nutné znát, přestože vše naznačuje, že se podařilo vyšetřování BIS-mafii zamést pod koberec, přestože jej (TO z 9.5.2011) dostalo 11 zásadních orgánů státní správy (…po NSZ)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Všichni se asi na to vykašlali!!!!!!!!!!!!!!!!!! Žádám tímto o znovuotevření případu a řádné prošetření, byť je to vzhledem k možnostem BIS-mafie poněkud dětinské přání (…mám ale nechat zvěrskou BIS-mafii mě jen tak zlikvidovat???)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Prosím o pomoc…

Faktorem likvidace jsem navíc rodiče, s kterými BIS-mafie „počítá“ (v uvozovkách), protože je zmanipulovali psychiatři! Působí proti mně tedy i širší rodina (bratr, rodiče, ale i bývalá manželka), vlastní nemám, která si nechala vypláchnout mozek psychiatry. Stydím se za své rodiče i bratra a následující věty jsem nechtěl psát. Protože ale oni působí jako páka psychiatrů je nutné to uvést. Matka opakovaně jednala s psychaitry a ti protože jsou inteligentní vědí jak s lidmi manipulovat. Oni ji totiž dokázali přesvědčit, že vše co dělám je důkaz psychické nemoci. Má tedy vypláchnutý mozek tak, že mě již považuje za těžký případ a tak se mnou jedná a navíc je to chorobná lhářka a hysterka a vzhledem ke stáří trpí již i výpadky paměti a na to vše psychiatři vsadili. Vše zhrošuje situace, že matka je v podstatě primitivní ženská. Navíc navštěvovala psychiatra protože trpí něčí jako přetížením z neustálých problémů (díky BIS-mafii). To u ni, jediného člověka, který ještě jakž takž se mnou komunikuje, způsobuje hysterické záchvaty, když má přemýšlet o nečem složitejším (což právě akce BIS-mafie jsou) a domnívám si tvrdit, že se již částečně pomátla. Teď historickou vsuvku – rodiče jsou v podstatě vykořeněni a vytlačeni ze společnosti a nemají žádné kamarády a zjistil jsem, že psychologicky jsou vděčni za každý rozhovor. Na to také psychiatři vsadili, protože všichni mluví pomalu, uvážlivě, volí slova a to matka podvědomě vyhledává, kdy na vině je navíc otec. Otec je velmi agresivní hulvát, který matce denně nadává a bojím se kdy ji opět napadne – to je důležité z pohledu psychiky matky, která již ze všeho navštěvuje psychiatry. Její myšlení je tedy nekonzistentní a primitivní a jako člověk s niším IQ snadno podléhá cizím názorům. Na to také psychiatři vsadili. Vypláchli ji mozek tím, že všechno co dělám je špatné, že si neustále vymýšlím, že jsem těžký schizofrenik (to samo o sobě stačí), že trpím stihomamem a podobné nesmysly. Matka to vzala za svoje a teď problém... protože nemám žádné peníze, nemohu bydlet jinak než s hádajícími se rodiči. Matka jak je vyčerpaná s hádek s otce, tak u mě předpokládá, že najde zastání a klid. Jak ale mohu matku brát jako pozitivní, když právě jde na ruku psychiatrům (za její věty se stydím a nedají se zopakovat!!!). Psychiatři ji totiž řekli, že výskyt jakéhokoliv problému je důkaz mojí psychické poruchy. Je snad patrné, že ojediněle se i já s rodiči pohádám, zvlášť když oni se dohadují denně. Pak nastává problém v sebekritičnosti matky, protože svoje hádky bere za samozřejmost a moje, jak má vypláchlý mozek, za projev schizofrenie. Přitom se jedná o příležitostné obyčejné naštvání, protože i blbec (policie ale zatím nepochopila nic...) pochopí, že problémů mám díky akcím mafie stovky a v průměru jeden větší týdně přibyde. Navíc vše velmi zhoršuje finanční situace rodičů a jejich vývoj za totality. Tím že nikdy nic neměli (jediné co mají tak ½ domu, který postavili náhodou a nemají vůbec žádné peníze jako úspory a žijí z důchodu „z ruky do huby“) mají obrovský strach z jakéhokoliv styku se státní správou. Navíc protože nemají peníze, nemohou si dovolit žádného poradce a právníka již vůbec ne. Jakmile se něco stane, jsou tedy z toho vystresovaní a hloupá matka jde prosit úředníky aby ji pomohli (to slovo prosit v takových situacích použivá neustále). A protože nemají peníze denně a opakovaně mě odrazují od všech právních kroků slovy: „oni ti nechají zaplatit Slovensko“ <myšleno pobyt v blázinci, kam mi BIS-mafie pomohla>, „oni ti nechají zaplatit Rakousko“, „z čeho budeš žít <když nechápou, že BIS-mafie mi brání/bránila najít si odpovídající práci>, „proč máš auto, jezdi autobusem“, „běž někam na brigádu do skladu aspoň ať máš nějakou korunu“... a podobné nesmysly. Bratr je grázl, kterého zajímá jen vlastní prospěch. Je jasné, že to by v klidu nechalo jen cvoka, kterému je jedno co se s ním stane v budoucnosti! Jsem starý a kvůli ekonomickým machinacím BIS-mafie možná již nikdy nebudu mít rodinu, ale matce to vyhovuje a bratrovi a otci je to jedno!!!!!! Proto žádám o rychlenou pomoc, protože evidentně dalším stupněm likvidace BIS-mafií je to, že budu bezdomovec. Protože mám dlužnou hypotéku se zástavou na domě rodičů, pokud půjdu do exekuce, budou bezdomovci i moji rodiče a bratr (kvůli tomu se právě občas hádáme. Pozn: peníze co jsem měl jsem utratil, při machinacích BIS-mafie, i v zahraničních pobytech, protože jsem chtěl, po tom co jsem viděl jak lemplovsky na mě kašlou orgány činné v trestním řízení, uniknout teroru BIS-mafie za každou cenu právě pobytem v zahraničí. Podstatné je i to, že i tam mi lidé napojení na BIS-mafie, resp. v rámci objednávky BIS-mafie, škodili....

Finanční škody uvedeny v samostatné kapitole.

 

10.              Motivy jednání BIS-mafie

 

Pozn: u této kapitoly je problém s členěním, protože v mém životě, jak jsou akce BIS-mafie rychlé, dochází k prolínání motivů jednání BIS-mafie s výhrůžkami. Rychle to dělají proto, aby mě donutili k sebevraždě, protože je to psychicky velice náročné – tedy cílem je právě abych BIS-mafii neškodil. <Jak vše hovada z BIS sledují bylo patrné právě nyní, 17.2.2012 v 9:29 poslali staršího chlapa s výraznou pleší a s kolem – symbolicky to znamená: dáme ti karcinogeny, budeš mít rakovinu, to je další kolo/akce…>

 

Je jasné, že BIS a ÚZSI vadím jako ekonomický disident, protože jsem schopen zanalyzovat informace o ekonomických trestných činech, které právě BIS-mafie masivně provádí. Vadím jako odpůrce korupce, klientelismu a mafiánských ekonomických metod na kterých je system českých tajných služeb (BIS a ÚZSI) postaven. Znovu upozorňuji, že BIS-mafie je ekonomická mafie, která páchá vysoce sofistikovanou trestnou činnost, právě za použití zpravodajské špionání techniky BIS a ÚZSI. Nenásilné mafiánské metody jim většinou stačí k dosažení cílů – tedy k získávání peněz. Já jsem BIS a ÚZSI velmi nepohodlný (až tak že mě chtějí zabít či donutit k sebevraždě), protože jsem právě přišel na to, že BIS a ÚZSI jsou ve skutečnosti mafiánskými strukturami, s principy podle býv. STB.

 

Motivy TČ a proč mě BIS-mafie likviduje:

 

1.    Jako podstatné je nutné pochopit, že když mě BIS-mafie a BIS nejméně od roku 2002 sledovala (jako obranu za TO na Kočičkovou, Kokose a Kužely), reálně tak mohli činit od roku 1997, resp. 1994 (první zveřejnění ekonomických rozborů o podvodech na MMR a SFRB), tak mohli zjistit, že jsem schopen rozkrývat podvody v ekonomických causách. Jedna z obrovských caus o které jsem psal komentáře mnohem dříve, než se objevili v médiích (a policie začala něco činit) byly podvody okolo nerostného bohatství, kde mi je jasné, že v MUS a OKD postupovali podvodně. Informace o podivnostech jsem zveřejnil jak na internetu tak i jsem je sdělil policii, která to vše považovala za blbost – teď to horečně vyšetřují!!! Navíc u causy MUS (Bakala) mi bylo patrné, že dochází ke korupci na Městském státním zastupitelství v Praze (Rampula). Protože to vše ale napsal psychopatický Jedis (…tak o mně díky zločinným psychiatrům smýšlí všichni lidé, tedy nejen PČR, a teď co s tím, soudruzi!!!), brala to PČR za výmysly!!! Jak říkám já, typický český „bordel“ v PČR… z okolností je právě ale totiž patrné, že BIS-mafie vznikla především proto, aby umožnila krýt ekonomické aktivity daných členů a příznivců (celkový počet členů BIS-mafie se nedá vůbec odhadnout, ale jen podle toho kolik jich působí proti mně, jich musí být tisíce… a to právě dokáže zorganizovat jen „čistá“ BIS!!!) a je pochopitelné, že privatizace je vždy příležitost jak vydělat obrovské peníze. Moje kritika privatizací MUS (jen v MUS zmizelo 8.000.000.000 Kč) a OKD tak mohla BIS-mafii silně vadit a mohl to být dodatečný motiv, když zjistili že se o tyto podvody zajímám, proč mě zlikvidovali a pokouší se mě dorazit. Jak uvádím jinde, i v TO z 9.5.2011, tak motivem je tedy pokus tyto ekonomické machinace zakrýt aby nikdy nebyly prošetřeny. BIS-mafii také očividně vadilo, že kritizuji, že Rampula a MSZ se chovali více než podivně… to, že vše pak svede na nedorozumění a lemplovství, tak běžná výmluva v ČR. Nakonec orgány činné v trestním řízení a soudy nejsou schopny nic reálně vyšetřit a odsoudit, což je ale pro vlastní stav věci nezajímavé!!! Na status quo to nic nemění a není to důkazem o tom, že si vymýšlím!!! Viz  http://byznys.lidovky.cz/stat-mohl-prijit-o-miliardy-i-v-okd-prodaval-podezrele-lacino-p5r-/firmy-trhy.asp?c=A111124_164650_firmy-trhy_nev , http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53827550-roman-ceska-cssd-a-ods-jely-ve-kseftech-spolecne-mus-koupili-tunelari , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/158566-na-slovensku-se-znovu-probouzi-kauza-gorila/ , http://www.99percent.sk/novinky/248-kauza-gorila-sprisahanie-politikov-a-skupiny-penta , http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/prodeji-ruzyne-nic-nebrani-penta-prodala-sve-pozemky_97100.html?showTab=nejnovejsi , http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=622119 , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/29404-spis-krakatice-ma-byt-zverejnen-cunek-mluvi-o-policejnim-statu/ , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/29316-za-firmu-napojenou-na-mrazka-lobboval-i-langer/ , http://zpravy.idnes.cz/vybusny-spis-krakatice-zatim-zustava-u-ledu-fmt-/domaci.aspx?c=A080921_214110_domaci_zra , http://zpravy.idnes.cz/dokument-kdo-je-kdo-v-kauze-krakatice-dvy-/domaci.aspx?c=A080922_094741_domaci_jte , http://zpravy.idnes.cz/snemovni-komise-vysetri-vybusnou-krakatici-detektiv-muze-promluvit-1k3-/domaci.aspx?c=A090401_171604_domaci_kot , http://zpravy.idnes.cz/snemovni-komise-ke-krakatici-ani-nezacala-pracovat-ted-ji-ceka-zanik-1ph-/domaci.aspx?c=A100303_161121_domaci_lpo.

 

2.    Jedním z hlavních motivů, proč mě BIS-mafie likviduje, je osobní msta Davida Kokose, Ireny Kočičkové, Martina Kužely a jejich přímých pomocníků, resp. to byl primární motiv na který se nabalily zpravodajskými hrami další. Zjednodušeně jde o to, že nechtějí nést odpovědnost za svoje TČ a jít do vězení. Když mě v roce 2002 BIS-mafie vyhodnotila jako ohrožujícího a nebezpečného člověka pro můj kritický postoj k událostem v ČR (korupce, mafiánské/kmotrovské praktiky ODS, špatná privatizace atd. – viz v textu), tak se rozhodla mě varovat tak, že mě bude kriminalizovat. Proto se se mnou seznámila volavka BIS-mafie I. Kočičková. Plán BIS-mafie byl prostý, vytvořit pár setkání a pak provokacemi vytvořit napětí, kdy by mě Kočičková označila za násílníka a svědčila by proti mně tak, že bych byl odsouzen např. za vydírání a šel bych do vězení. Přestože se Kočičková se mohla v provokacích přetrhnout nic se jí nedařilo vyvolat, protože já to bral s nadsázkou. Přesto již cestou zpřízněného policisty Haly z MO PČR Praha 1 v Bartolomějské ul. probíhalo moje šetření. Někdy v té době jsem Kočičkové zapůjčil 3 CD, což byly spotřebitelské kopie originálů, které jsem vlastnil. Netušil jsem, že na to BIS-mafie čeká a ihned vymýšlí nový plán kriminalizace. Kočičkové jsem nakonec poslal dopis, kde jsem ji napsal, že je tak dobrá akorát do bordelu, pro svoje herecké umění, kdy pak jediné co bylo, že provokovala. Netušil jsem, že již v té době mě kromě MO v Bartolomějské prošetřovala i kriminální policie, která proti mně vedla trestní stíhání (SKPV OŘ PČR Praha I. sp. zn. ČTS:ORI-689/2003). Na základě provokací mě navíc policista Hala z Bartolomějské ul. sdělil, že jsem Kočičkové vyhrožoval – musela mu to tak sdělit a přestože to nebyla pravda. Policista Hala, při zneužití pravomoci pravomoci úřední osoby, to vzal vážně, protože mi to tak sdělil v telefonátu, když mi telefonoval do zaměstnání (právě do Komerční banky, kde v té době probíhal jinou částí BIS-mafie organizovaný mobbing – pozn: již na této příhodě let 2002-2003 je jasně vidět, jak BIS-mafie koordinuje útoky i u zdánlivě nesouvisejících osob; proto je jasné, že vedení BIS-mafie je neskutečně společensky nebezpečné a svými metodami právě předčí obyčejné mafie). Protože jsem Halu slušně poslal do háje, pomstil se mi tak, že mi sdělil obvinění z trestného činu porušování autorských práv, kdy Kočičková řekla, že jsem ji dal pirátské kopie CD!!! To právě byl ten rozdíl mezi tím, že jsem ji zapůjčil své 3 uživatelské kopie!!! V té době také přišel e-mail, kde mi člověk podepsaný jako Martin Kužela: „Nech Irenu na pokoji. Pokud přijdeš na policii od krve, stejně ti nikdo nebude věřit, již tě tam (na PČR) znají“. V té době, jsem na Kočičkovou, Kokose a Kuželu podal trestní oznámení NSZ, Inspekci MV/IPČR a Poslanecké komisi pro kontrolu tajných služeb (tak jsem to nazval). Protože mi již při psaní TO BIS-mafie intezivně vyhrožovala, bylo patrné, že chtějí za každou cenu zabránit tomu, abych TO podal. Již tehdy jsem pojal podezření, které se později otvrdilo, že BIS-mafie dokáže cestou „čisté“ BIS manipuloval s orgány státní správy ČR (nejen). Protože výhrůžky pokračovali, napsal jsem na všechny orgány (v IMV/IPČR a v poslanecké sněmovně jsem byl osobně), že žádám o zastavení TO, kde jsem uvedl že jsem se spletl – jediným důvodem pro pokus o stažení byly ale obavy o život a budoucnost, což se později potvrdilo jako oprávněné!!! Největší selhání bylo v NSZ (které nyní nekomunikuje tak, abych získal doplňující informace), protože mi tenkrát sdělili, že moje oznámení TČ je šetřeno tak, že jediné co je šetřeno jsou moje CD, tedy údajné moje pochybění – trestné činy BIS-mafie se v NSZ vypařily!!!!!!!!!!!!!!!!!! Že lidé z BIS-mafie chtěli provokace skutečně zneužít a zneužili bylo patrné podle toho, že Kočičková na mě podala návrh pro narušování občanského soužití a hrozila mi pokuta, protože BIS-mafie zmanipulovala dalšího úředníka který celou věc prošetřoval – někdo na úřadu městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici.

Podstatné je také rozkódovat pozici D.Kokose a I.Kočičkové v BIS-mafii – jediné co vím, že BIS-mafie mi sdělila, že D.Kokos je jejím králem a I.Kočičková, že je princezna (záliba v brutálním středověku či naopak v neonacistických myšlenkách vyjímečnosti ras a skupin je u BIS-mafie patrná!!!).

Že i dnes, 3.12.2011 se BIS-mafie snaží zabránit abych napsal toto TO bylo patrné podle toho, že při zápisu odstavce o Kočičkové, projelo ,od 9 do 10 hod., 12 členů BIS-mafie okolo domu rodičů – převážně to byly výhrůžky smrtí… i na tomto dni je tedy vydět četnost členů BIS-mafie, zde tedy cca 5 minut!!! To právě pak ukazuje na průměrný počet nasazených – cca 190 členů BIS-mafie denně.

3.    BIS-mafie mi taky sděluje, že právě obecně platí, že jsem se neměl zajímat o některé mediálně známé či svoje causy a to jak ekonomické, tak násilné, trestné činnosti či nekalosti (neschopnost vyšetřovatelů v ČR již začíná být pověstná). Jako příklady caus o kterých jsem sháněl informace, což jsem dle BIS-mafie neměl, lze uvést:

a.    Kuponová privatizace a její dopad na obyčejné občany.

b.    Causa SFŽP.

c.    Causa Vladimíra Hučína.

d.    Causy problémových prověrek NBÚ.

e.    Causy BIS o zapojení agentů býv. STB do BIS.

f.     Ekonomické causy kde agenti býv. STB si přišli k majetku (např. Znojmia).

g.    Informace o Davidu Kokosovi a Kokosovi st. (členovi vedení STB) a jeho poskocích, tj. Ireně Kočičkové a Martinu Kuželovi.

h.    Neměl jsem podávat TO na člověka co mě napadl v Rubešově ul. v Praze 2 – to byla typická ukázka zastrašování mafie z titulu toho, aby jejich členové vůbec nebyli dotazováni policií.

i.      Neměl jsem podávat TO ze dne 9.5.2011 státnímu zastupitelství a PČR.

j.      Neměl jsem podávat TO na neznámého pachatele z Psychiatrické léčebny Bohnice, kde mi vyhrožovali, že mě opět zavřou do blázince.

k.    Neměl jsem požadovat náhradu škody za mobbing a bossing po Komerční bance, tedy za šikanu nadřízenými – KB mě později s žádostí o náhradu za nemajetkovou újmu poslala do háje. Věc měla ještě dohru, když jsem nastoupil v pozdější době do společnosti Vigour epsilon (Unicorn holding), tak si tito mafií zmanipulovaní lidé z KB na mě stěžovali tak, že mě ze společnosti Vigour vyhodili!!! Evidentně to byla typická vysoce sofistikovaná akce BIS-mafie, protože šikana nadřízenými vedoucí k vyhazovu z KB v roce 2003 začala právě tehdy, když jsem podával první TO na BIS-mafii NSZ a IMV v roce 2002-3. Viz v textu.

l.      Neměl jsem se zajímat o causy Martina Bartáka (za ODS ministr), kdy bylo důvodné napojení na ruskou mafii – firma „Exot Top“ (viz http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=263449).

m.   Neměl jsem se zajímat o selhání ÚZSI, která si vynutila vypnutí internetu Jana Urbana „Tunel plný krve“ (www.tunelplnykrve.cz) na kterém bylo patrné, jak tajné služby úkolují policii, aby zasahovala proti nepohodlným občanům… jak staré „dobré“ SNB + STB!!! Viz Postupovala policie v případě webu Jana Urbana správně? http://www.lupa.cz/clanky/postupovala-policie-v-pripade-jana-urbana-spravne/ .

n.    Kritizoval jsem jak skupina J&T přišla k majetku, což jsem prý neměl.

o.     Kritizoval jsem, že privitazace MUS a OKD nebyly zcela v pořádku – nynější vývoj mi dává za pravdu.

p.    Kritizoval jsem ČEZ ze za peníze občanů sponzoruje politické strany – nynější vývoj mi dal za pravdu. Také jsem se neměl zajímat o ekonomickou politiku ČEZu, kdy zvyšuje ceny a přesto má „přebytky“, kdy vyvážel i 30% produkce. Typické pro podobnou mafii je, že finanční toky bude těžké odhalit, protože se kryjí za standardní obchody mnoha společností, které až na konci peníze přelévají (u ČEZu je uváděna korupční a tunelářská společnost okolo Appian). Viz http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-53058290-opozicni-politik-potvrdil-schwarzenbergova-slova-o-tom-ze-cez-skryte-sponzoroval-strany .

q.    Neměl jsem se zajímat o podivnou smrt člověka ze Živanic, kterého srazili na kole.

r.     Kritizoval jsem neodůvodněné poplatky a odměny a postupy exekutorů a vymahačských firem (protože jde o peníze, domnívám se, že mezi exekutory je hodně členů BIS-mafie – podle toho jak BIS-mafie vyhrožuje je to více než pravděpodobné).

s.    Kritizoval jsem vyšetřování vraždy kmotra Mrázka, kdy to vypadalo, že ho zastřelila tajná služba… existuje článek, kde je popsáno jak člověk který se pohyboval okolo Mrázka byl agent BIS.

t.      Kritizoval jsem to, že policie na nátlak vůbec nevyšetřovala akci Krakatice a vše bylo zameteno pod koberec, přestože TČ jsou evidentní (korupce). Podstatné je, že se jednalo o propojení politiků s mafií a politici (ODS) se zřejmě přičinili o to, aby vše bylo ukončeno. Na odloženém spisu Krakatice je patrné, co je v ČR možné, tedy že TČ lze nechat i v rámci policii nechat vyšumět, což znamená, že v ČR existují síly, které mají takovou moc a vše opět ukazuje na ODS. Pak je jasné, že pro podobné grázly musí být snadné shodit ze stolu moje trestní oznámení, když jsem nikdo… !!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozn: na Krakatici jsou typičtí aktéři – Tlustý (ODS), kmotr Langr (ODS), Mrázek (mafie), Sýkora (mafie), Hejl (BIS), Šlouf (bolševik, tedy pravděpodobné vazby s býv. STB)…

u.    Neměl jsem se zajímat o podivné smrti Víta Konečného, sociálních pracovnic u obce Valy u Kotouče, bratrů Kesnerových (sousedů v Týnci nad Labem), člověka co zemřel ve Chvaleticích po tom co něj spadl strojírenský výrobek z projíždějícího náklaďaku, smrt člověka u Tuklat (dopravní nehoda)… přestože se jednalo formálně o dopravní nehody, vypadá to na vraždy…

v.    Neměl jsem se zajímat o podivnou smrt soudce Zdeňka Minaříka z Plzně…

w.   Neměl jsem od roku 1997 psát na internetu články, které kritizovali systém poskytování dotací na výstavbu nájemního bydlení (později realizované SFRB). V tomto systému se bezúčelově, chyběly sociální přepoklady pro přidělení doatce, promrhalo okolo 30.000.000.000 Kč. Znám jednoho člověka co takový byt má, vlastní dům a byt pronajímá. Problém tedy s v systému byl, že dotace nebyla poskytována na základě sociálních kritérií, i když systém se tvářil jako sociální výpomoc (ročně se vyhodilo právě cca 3.000.000.000 Kč). Domnívám se, že po zveřejnění kritiky v roce 1997 mě začala právě BIS-mafie intenzivně pronásledovat proto, abych si kritiku nechal pro sebe. S dotazem jsem oslovil i MMR (odpovědné za toto), ale tam se mi vysmáli.

x.    Kritizoval jsem podivné praktiky skupin J&T a Penty (jen zisk za pozemky pro druhou, přiměřeně zbytečnou, dráhu letiště Ruzyně byl 3.000.000.000 Kč… tam se již nějaký ten úplatek na akce proti nepohodlnému oponentovi schová)!!! Právě podobným pseudo-podnikatelům může být BIS-mafie ochrankou.

y.    Neměl jsem se zajímat o problémy státního zástupce NSZ Milana Horvátha, které vyústili v sebevraždu, evidentně oblíbený nástroj BIS-mafie. Jde o to, že Horváth byl evidentně nepohodlný lidem okolo Radovana Krejčíře a domnívám se, že Krejčíř může být typická ukázka podnikatele jakého BIS-mafie kryje. Příběh Milana Horvátha vykazuje veškeré znaky zpravodajských her: nátlak, ukradené dokumenty. Jak říkám, ve skutečnosti je to prosté: BIS-mafie kryje mafiánské podnikatele (a pomáhá jim průmyslovou špionáží a špionáží obecně) a ti za to členům BIS-mafie platí (u politiků je to podobné, ti se odvděčují mocí). Vznikla tak podnikatelská mafie s hyper Hi-Tec zabezpečením, kdy průmyslová špionáž BIS (a ÚZSI) umožňuje této mafii získávat zakázky. Tak vzniká uzavřený kruh, kdy mafie (BIS-mafie) vydělává obrovské částky, které zpětně používá na trestnou činnost kdy získává ještě další částky… navíc je evidentní, že část prostředků již proprali.

z.    Neměl jsem se zajímat o tunel na státní pokladnu a uživatele v podobě datových schránek (když jsem zjišťoval podrobnosti tak mě, evidentně na přání BIS, poslali na MV do prdele).

aa. Neměl jsem se zajímat o tunel na státní rozpočet v podobě dotačního programu na výstavbu nájemních bytů – škoda je přes 30.000.000.000 Kč (přesnou výši mi odmítli na SFRB sdělit, protože opět evidentně na přání BIS, mě poslali do prdele).

bb. Neměl jsem kritizovat mafiánské praktiky některých českých velko-podnikatelů či ekonomických lídrů. Jde o to, že je na některých causách které jsem kritizoval patrné, že následně dochází k uzavřenému cyklu, kdy jsou mafiánské ekonomické praktiky kryty tajnou službou i politiky. Je to vlastně obdoba jednání Penty na Slovensku, jak je uvedeno ve spisu Gorila, akorát v systémové podobě, tedy ve větším rozsahu. Jako příklad takového mafiánského kapitalismu lze uvést causy Martina Romana, bývalého generálního ředitele ČEZ – z podobných mých ekonomických rozborů se může BIS-mafie doslova posrat (pardon), protože je evidentní, že mnoho kapitánu průmyslu by již nemělo z vězení vylézt. Např. i teď při zápisu v kavárně, 3.2.2012 v 14:20, je zde přítomna provokatérka a vyděračka BIS, která se může na rozkaz vedení BIS (či ÚZSI) podělat, jak vyhrožuje. Jde totiž o to, že je evidentní Martin Roman masivně prováděl malé domů tak, že svým firmám dohazoval miliardové nevýhodné zakázky z titulu funkcí ve státních společnostech (ČEZ, České dráhy). Podstatné je, že např. navíc při privatizaci Škody Power nezákonně vydělal (s partnery) 10.700.000.000 Kč (ano čtete dobře – na jednom obchodu vydělali 10,7 miliardy Kč!!!), což jsou prý pro některé policisty malé peníze na to, aby se tím zabývali!!! Je to situace, kdy lidé okolo Martina Romana zmanipulovali či zkorumpovali úředníky ministertstva které mělo privatizaci Škody Plzeň na starosti tak, že stanovili cenu za privatizaci právě o částku přes 10 miliard nižší než byla reálná. To, že se pak v causách objevují různé podivné tajemné off-shoreové firmy ukazuje na to, jak vlastně pravděpodobně funguje poradenství BIS-mafie – causy Martina Romana ukazují, že mu informace zřejmě dodávala BIS-mafie, tedy tajná služba!!! A o to jde – jak neustále upozorňuji, BIS-mafie je ekonomický spolek, který podvody dokáže vydělávat miliardy!!! Protože ale dochází k propojenému cyklu (viz dále) s politiky, není boha, který by celou věc začal šetřit. Uzavřený cyklus funguje zřejmě následovně: vymyšlení ekonomického podvodu mafií à vypracování detailního plánu BIS-mafií à zainteresování lidí i ze státní správy à dohodnutí politického krytí (ODS a VV) à realizace mafiánskými podnikateli a ekonomy ve spolupráci s tajnou službou (BIS a ÚZSI) à profit na celé akci à dělba peněz mezi zkorumpované lidi státní správy, agenty tajné služby a řídící podnikatele. Destrukční cyklus je dokonán a okradený (často stát) nemá šanci věc vyřešit, protože vše je kryto právnickými machinacemi. Na jedné jediné cause (Škoda Power) Martina Romana je tedy patrné, že vznikla škoda cca 10,7 miliardy, ale protože není žalobce není soudce – policie tvrdí, že se nic nestalo. Tyto a podobné peníze pak také živí BIS-mafii, která tak má neomezené prostředky na páchaní další trestné činnosti čímž opět vydělává další peníze… proto si mohli v mém životě dovolit zmanipulovat a zkorumpovat již desítky policistů a 10 soudců – milionové výdaje cash pro BIS-mafii nejsou evidentně problém!!! Viz http://zpravy.idnes.cz/miliony-za-skodu-plzen-sly-tajemne-firme-do-karibiku-f9u-/domaci.aspx?c=A120131_221541_domaci_brm  a související (viz příloha TO).

Na posledním vývoji okolo právního zastoupení Martina Romana a souvisejících (AK Šachta & Partners) je typické, že mafiánští podnikatelé volají po tom, aby nebyly zveřejňovány informace o jejich špinavých obchodech a snaží se kriminalizovat ty, co špinavé praktiky odhalují – tak jak to BIS-mafie jako celek dělá se mnou mnoho let… Na novinové zprávě z iHned („Právníkům od Šachty & Partners vadí Randákovo fízlování. Sami nabízejí tajná fota“ ze dne 3.2.2012) je rovněž zajímavé to, že je vyzdvyhováno jméno Davida x., což může být „lehký“ nátlak BIS na mě v tom, že tím chtějí poukázat na krále BIS-mafie Davida Kokose. Celý článek vypadá jako sestavený psychologem BIS (protože se mluví o krádežích dokumentů a tajných fotografiích, kterých má na mě BIS-mafie a BIS haldy), kdy, jak jsem již uvedl, hovada z BIS mají mezi novináři své lidi, kdy občas pomocí medií mi BIS-mafie vyhrožuje… Viz http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54601050-pravnikum-od-sachty-partners-vadi-randakovo-fizlovani-sami-nabizeji-tajna-fota  

Další vývoj okolo Nadačního fondu proti korupci (Karel Janeček a Karel Randák) potvrzuje moje domněnky o tom, jak české sofistikované mafie řeší likvidaci oponentů. Podstatná je i zmínka o tom, že BIS provádí nezákonné akce i proti Karlu Randákovi, kdy současně zmiňuje to, že politicky se na jeho problémech podílela ODS – to vše potvrzuje moje domněnky o propojení BIS (a ÚZSI) a ODS ve větší míře než si lze představit, resp. dění okolo NFPK potvrzuje, že BIS provádí nezákonné praktiky aby likvidovala odpůrce. AK Šachta & Partners totiž usiluje o zrušení NFPK, který některé korupční causy publikoval. Je totiž evidentní, že Karel Randák ekonomické mafii vadí tím, že právě hovoří o korupci tak jak je třeba – tedy s důrazem na trestní stíhání. Je to tedy potvrzení mé teorie o tom, že BIS-mafie se může přetrhnout, aby mě právními kroky (což je hlavně finanční likvidace a likvidace v blázincích/brutálech s vyhlídkou na zbavení svéprávnosti) dorazila – problémem totiž je, že hovada z BIS a ÚZSI mají díky nevyčerpatelnému zdroji ve státním rozpočtu dost peněz, kontaktů a lidí na to, aby mi neustále škodili. Viz http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/sachtovci-usiluji-o-zruseni-janeckova-protikorupcniho-fondu.

Na podobných miliardových causách je vždy patrné, že když začnu zveřejňovat poznatky svědčící o rozsáhlé trestné činnosti právě za účasti politiků, je vidět, že BIS-mafie se může přetrhnout, aby mě varovala, že jsem si dovolil příliš. Tak právě BIS-mafie dokazuje, že je „krycí“ bezpečnostní agenturou pro tyto a podobné obchody. Jak upozorňuji, pak samozřejmě vadím celé struktuře BIS-mafie (BIS a ÚZSI), což jsou lidi zahrnující bolševiky, estébáky, agenty BIS a ÚZSI,  některé politiky ODS a VV a mafiánské podnikatele a ekonomy, kdy dohromady mají neskutečnou moc, která právě vedla k mé likvidaci. Protože již dlouho útokům této zásadní přesile neodolám, žádám o urychlenou pomoc…

 

4.    BIS-mafie také sděluje, že nemám činit již nikdy žádné právní kroky na svoji obranu a tímto trestním oznámením tedy strašně riskuji. Oni totiž jako odvetnou akcí hrozí, že mě psychiatři Psychiatrické léčebny Bohnice za jakékoliv právní kroky (či dokonce žaloby u soudu) zbaví svéprávnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.    Motivem zapojení členů BIS-mafie do akcí, provokací, výhrůžek a útoků jsou jistě ekonomická plnění (peníze a nemajetkové příjmy). Mohu se jen domnívat jak se v tomto hyper-letadle šiří platby a úhrady za činy členů, ale nejspíš vše není jen přímá peněžní úhrada za danou akci. Vše naznačuje, že členi BIS-mafie páchají TČ i protože mají další výhody plynoucí ze zapojení v BIS-mafii: státní plat či podobný příjem, konexe, které jim zabezpečují solidní zaměstnání či podnikatelské uplatnění, podpora od BIS-mafie v životě apod. Tyto nemateriální plnění za služby členů BIS-mafie mohou být stejně důležité jako peněžní plnění a mohou znesnadňovat dohledání vazeb mezi členy BIS-mafie, protože jednoduše nejsou žádné finanční toky!!! Jinak lze shrnout, že evidentně BIS-mafie funguje jako spolek (sekta) vyvolených – i to, tedy „vyvolení“, je jejich výraz!!!

6.    Hlavním motivem proč mě BIS-mafie zlikvidovala a snaží se mě dorazit je to, abych nemluvil, protože jsem nepohodlný svědek. Aby moje sdělení byla zpochybněna vymyslela BIS-mafie právě plán se zločinnými psychiatry, kdy to formálně vypadá, že si vymýšlím, což není pravda a důrazně to odmítám. Protože např. hovada z OO PČR Kotouč již tak smýšlejí, vše u mě svádějí na neexistující psychickou poruchu (to, že to řekli zločinní psychiatři napojení na na BIS-mafii již nikdo nezkoumá) a odmítají mi při porušení zákona pomoci!!! BIS-mafie mi tedy chce všemi možnými způsoby zabránit, aby byli její členi vyšetřování, souzeni a zavíráni do vězení – kam jinam tito paraziti společnosti patří!!! Zatím, kvůli blbosti a korupci v orgánech činných v trestním řízení, BIS-mafie vyhrává na tisíc procent!!! BIS-mafie mi rovněž nabízí obchod s životem – prý když budu mlčet (nyní 15.12.2011 v 10:06 poslali hovado BIS-mafie, které symbolicky vyhrožovalo, že mě zabijí – bílá dodávka… jako pohřební služba). Sdělují, že když nepodám TO a budu mlčet, že mě nezbaví svéprávnosti, dohodí mi slušnou práci (čemu se nedá stejně věřit) a že mě nedorazí atd. – typické zastrašování a vyhrožování mafie, která tak hájí své členy!!!

Členové BIS-mafie se tak obrovským nátlakem na mě snaží vyhnout vězení a zabránit řádnému vyšetřování (typická logika nejhorších mafií), a navíc pokud zemřu, neštěkne po mně pes. Zároveň prošetřování vrhne stín pochybnosti (reálně skandál) na BIS jako na solidní organizaci a tomu se snaží BIS-mafie a „čistá“ BIS rovněž zabránit. Navíc je patrné, že vedení BIS-mafie napovídalo agentům-pěšákům to, že škodím BIS jako celku což není pravda. Předpokládám, že pár normálních agentů v BIS bude… řadoví agenti (pěšáci) ale pro peníze a pod tlakem zákona (neuposlechnutí rozkazu a ohrožení utajované informace) udělají pro vedení BIS-mafie cokoliv, včetně vraždy… proto jsou akce BIS-mafie stále častější, stále nebezpečnější a zákeřnější, zkrátka stupňují tlak!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na druhou stranu se mi BIS-mafie snaží vypláchnout mozek, že když si nebudu stěžovat, že mě nechají přežít (reálně živořit a pojít jako bezdomovec) – i pro toto žádám o co nejpřísnější potrestání viníků!!!

7.    Jedním z hlavních motivů mojí likvidace je jistě také snaha BIS-mafie jako celku (stovky/tisíce členů) je jistě snaha zabránit aby šli do vězení. Celá věc je o to složitější, a pro mě likvidační o to více, že BIS-mafie může být složena pouze z agentů a pomocníků BIS a tedy potom by to znamenalo, že se na trestné činnosti podílí nemalá část „čisté“ BIS – vše tomu naznačuje… a to věřím, že se pak všichni (celá BIS) snaží TO ututlat a možná se obrací i na politické špičky (jak uvádím ODS a VV by se mě jistě rádi zbavili), protože hrozí vyšetřování nejedné solidní postavě BIS-mafie a „čisté“ BIS. Kdeže je ta opakovací brokovnice URNY – vyvstaly nové otázky!!!

8.    Jedním ze základních motivů mé likvidace je to, že jsem zásadně proti estébákům a bolševikům, kde ale je evidentní, že ČR se s nimi nevypořádala, protože se jim po roce 1989 podařilo reinkarnovat do podnikatelských kruhů. Je veřejným tajemstvím, že z estébáků a bolševiků jsou úspěšní podnikatelé. Podle mě jim měli být majetky zabaveny a nepovolena účast na privatizacích. <Že hovadům z BIS toto moje smýšlení vadí bylo patrné právě teď, 22.1.2012 v 8:53, při zápisu poslali tmavé kombi, tj. symbol výhrůžky smrtí.>

9.    Motivem poměrně značným po moji likvidaci je také kritika kupónové privatizace. V letech 1992-1994 jsem zjistil nesmyslnost kupónové privatizace, jako výmyslu ODS a jmenovitě Václava Klause. Šlo o to, že kdyby byl majetek dělený v privatizaci rozdělen spravedlivě mezi občany, každý oprávněný měl dostat cca 400-800 tisíc v dnešních cenách. Šlo o to, že se dělil majetek s hodnotou až 1,2 bilionu v dnešních cenách a výsledkem byl dluh v ČKA ve výši cca 500 miliard. V každém případě obyčejní občané na kupónové privatizaci tratili. Od roku 1992-1994 jsem tak mohl být nepohodlný ODS, která si na mě najala BIS, resp. se dohodly.

10. BIS-mafie je v základě ekonomická mafie a vše naznačuje, že s celorepublikovou působností!!! Na mě jim vadí to, že jsem schopen analyzovat a odkrývat jejich trestnou činnost. Jak je napsáno v článku portálu Česká pozice „Dav nechce krev, ale spravedlnost, pane Topolánku“ (viz http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/dav-nechce-krev-ale-spravedlnost-pane-topolanku ), tak pozvolna skutečně plynou na veřejnost informace o tom, že jsou propojeni mafiánští podnikatelé a politici (převážně ODS a VV). Dle článku je evidentní, že v ČR skutečně dochází k ovlivňování životů lidí zájmovými skupinami, což je jiný název pro ekonomické mafie. Nejsem tedy jediný, byť se to tak snaží zločinní psychiatři presentovat (říkají, že systematicky lžu), kdo si uvědomuje, že v české ekonomice mafie řádí a o to jde. Zatím, kromě mě, nikdo ale nepresentoval, že zásadním prvkem této ekonomické mafie jsou agenti BIS a ÚZSI, což je logické, protože trestné činy BIS a ÚZSI jsou prováděny v utajení. Vznikl tak navíc paradox, kdy ti co mají nejlepší možnosti chránit zájmy ČR toho zneužili a masivně páchají trestnou činnost aby se obohatili. V tom všem, v informacích, je pak vysvětlení, proč se BIS a ÚZSI může skrz BIS-mafii přetrhnout, aby mě dorazili – BIS a ÚZSI se totiž bojí toho, abych vypovídal na policii a před soudem, protože moje informace a analýzy jsou poukázka na mnoho let basy pro stovky a stovky agentů BIS a ÚZSI (právě i za mafiánské praktiky v podobě ekonomických machinací). Vše nasvědčuje tomu, že BIS a ÚZSI jako celky je nutné fatálně restrukturalizovat, čehož se právě tisíce hovad BIS a ÚZSI bojí, protože by měli přijít o snadný zdroj nadstandardních příjmů. Zároveň je patrné, že z mých informací (BIS evidentně předává informace politikům) jsou nervózní v ODS a VV a tedy to skutečně může být příčina, že BIS a ÚZSI dostaly mandát od politiků na moji likvidaci a doražení, protože vládě vyhovuje moje likvidace BISkou a ÚZSI, jako cesta jak umlčet kritika. Nelze si totiž vysvětlit nasazení desítek (stovek) agentů BIS a ÚZSI jinak, než že o tak velké akci musí něco politici (vláda) vědět… no comment!!! Dovolím si ještě upozornit, že je patrné, že politikům mohou praktiky BIS-mafie vyhovovat i z toho důvodu, že na BIS-mafii napojení podnikatelé, pak platí sponzorské příspěvky spřáteleným politikům… takový uzavřený cyklus klientelismu. Kolečko, kdy „všichni“ jsou spokojeni, pak asi vypadá: podnikatelský plán à politická podpora à podpora BIS a ÚZSI à realizace podnikatelské příležitosti à platba za ochranu BIS a ÚZSI à sponzorství politiků.  <Jak vše /počítač/ hovada z BIS sledují se projevilo právě teď, 6.2.2012 10:13, k domu rodičů přijelo auto pekáren, které BIS-mafie používá jako symbol pro větší problémy, od věty člena BIS-mafie „tak to budou potřeba větší housky“ – vyhrožují tedy tím, že budu větší problémy a v kontextu to znamená, že budu mít větší problémy, protože se o to politici a vláda postarají… typické!!!)>

Podstatné tedy je, že BIS-mafie je převážně ekonomická mafie, kterou založili proto, aby členům přinášela ekonomická a finanční plnění. Je to takový klub vyvolených, kteří jsou zvyklí žít na vysoké noze. Horní patra této mafie, tohoto tera-letadla, musí za krátkou časovou jednotku vydělávat miliony a o to jde. Jak uvádím jinde, masivní vydělání zřejmě naplánovala již STB po roce 1989 a tak právě od toho je odvozena struktura členů BIS-mafie. Jedná se evidentně o estébáky, bolševiky, agenty BIS a ÚZSI, některé politiky (hlavně ODS a VV) a mafiánské podnikatele. Řízení a realizace podnikatelských akcí je pak uskutečňováno pomocí špionážní hyper-technologie (viz kapitola technologie). Protože vše podléhá BIS a ÚZSI, jsou akce tohoto elitního spolku tajné a to je obrovský problém pro odhalení. <Jak hovada z BIS vše sledují, je patrné nyní 11.2.2012 v 18:42, právě navedli, hovado pro BIS pracující v řízení letového provozu, turbovrtulové letadlo nad Kotouč… prý že mi uletělo letadlo, když odkrývám tuto státní mafii!!!> Protože v systému BIS-mafie nejsou hloupí lidé, většinou se jedná o kmenové agenty BIS a ÚZSI, tak vědí, že jim pro zisk stačí jenom ovládat podnikatelské (a státní) zakázky, kdy nepotřebují páchat další zvláštní trestnou činnost proto, aby měli přísun peněz. Proto po nezákonném získání zakázky (průmyslovou špionáží a korupcí) již pak podnikatelské činnosti provádějí legálně či polo-legálně. Pochopitelně je jasné, že vše zasahuje i do nejvyšších pater politiky, kdy hlavně ODS a VV celý stav vyhovuje – všichni jsou totiž v podstatě spokojení. Ten kdo platí zvýšené náklady na chod této mafie se totiž nemůže z podstaty věci ozvat – u podnikatelských soukromých projektů jsou to běžní lidé (na které nikdo nedá) a u státních zakázek platí stát v ceně zakázky (úředníkům je to jedno). Právě za zvýšené peníze pak vedení BIS-mafie nakupuje další a další poskoky-pěšáky, kteří se rádi za trochu peněz či dokonce jen za účast v BIS-mafii zapojí do trestné činnosti (jak píši, všichni jsou v podstatě spokojeni)!!! Celý systém BIS-mafie tak kopíruje fungování STB, kde přerozdělování a ekonomické nesmysly byly na denním pořádku!!! Je také pravděpodobné, že BIS-mafii stačí k základnímu životu pár velkých zakázek za jednotku času u podnikatelů z podniků typu Penta (škoda 3 miliardy za machinace s pozemky letiště Praha), J&T, PPF, KKCG, Škoda Power (škoda 10,7 miliard), Appian (Škoda Plzeň – škoda okolo 32 miliard), Appian (MUS – škoda asi až 12 miliard), Czech Coal, ČEZ, Carbon Invest (OKD - škoda přes 45 miliard) atp. Středních podnikatelů kteří mohou být zapojeni v systému BIS-mafie může být tisíce a to dohromady dává jistě taký velký balík peněz, i když jde o menší částky za jednotku. Proto uvádím, že dohromady pro BIS-mafii nejsou problém částky od deseti-stamilionů… A teď pozor: jsem právě pravděpodobně první, kde definoval, že BIS a ÚZSI jsou součástí ekonomické mafie (tím že působí agenti tajně je to problém určit) a o to jde – proto se BIS a ÚZSI může přetrhnout aby mě dorazily!!!

Jedině ten, kdo si uvědomí že BIS-mafie (BIS a ÚZSI) jsou modernizovaná hyper-technologická STB v novém vydání dokáže správně pochopit toto TO. Pokud totiž čtenář (posuzovatel) bude na jednotlivé trestné činy nahlížet vědomostmi pro obyčejnou mafii, co ukradla pár desítek miliónů Kč, nikdy principy a akce BIS-mafie nepochopí – pak taky nepochopí proč jsem kvůli kritice milionových (miliardových) obchodů tak dlouhodobě pronásledován, proč jsem tak likvidován, proč jsem naháněn jak divoká zvěř. Žádná obyčejná mafie by si totiž nemohla právě dovolit nasazení tisíců a tisíců osob po dlouhé roky – to právě může jen BIS a ÚZSI.

 

11.              Ekonomická trestná činnost

 

Jak upozorňuji neustále, tak finanční likvidace je první věc, kterou BIS-mafie zrealizovala a dotáhla do konce. Protože mě finančně likvidují právě již od roku 1994 již nemám žádné peníze a ani nyní zaměstnání. Díky machinacím BIS-mafie nemám reálně žádné peníze a dokonce značné částky dlužím. Jde o to, že mně každým dnem hrozí, že budu bezdomovec a s tím i další 3 lidi (rodiče a bratr), protože mám dluhy a jako ručení těmto dluhům je zástava na domu rodičů a bratra. Dluhy vznikly dlouhodobou finanční likvidací BIS-mafie, která nejméně od roku 2002, resp. 1994, mě inzenzivně pronásleduje. Z počátku se ekonomické pronásledování projevovalo tak, že mě neustále vyhazovali ze zaměstnání, nebo jsem zaměstnání nemohl sehnat (v roce 2003-4 jsem zaměstnání hledal 15 měsíců a jistě to bylo dílo BIS-mafie). Machinace BIS-mafie se zaměstnáními tedy způsobily, že jsem měl stále méně peněz či jsem neměl plat žádný (když jsem práci hledal). Situace se dále vyhrocovala a již v roce 2003 si BIS-mafie otevřeně říkala o výpalné za to, že mi budou dělat ochranu – viz v textu. Jediné větší peníze co jsme měli jsme měli uloženy v pozemku v Řevnicích, což BIS-mafie věděla… řekli si tedy o zaplacení výpalného tím, že chtějí něchat převést pozemek na své bílé koně. Protože mi bylo denně vyhrožováno (zabitím, finanční likvidací, zavřením do blázince, zbavením svéprávnosti, poškozením zdraví, zabitím bývalé manželky či rodičů apod.) a současně nabízena ochrana, přistoupil jsem na hru BIS-mafie a výpalné ve výši 3.300.000 Kč zaplatil (požadovali 3.750.000 Kč) převodem majetku (prodejem pod cenou), kde podstatné je ale i to, že převod je (měl by být) neplatný, protože kupní smlouvu před notářem za mě podepsala mafie – žádnou kupní smlouvu jsem do notářské knihy nepodepsal (notářský zápis je zfalšovaný), přesto KÚ převod uskutečnil!!! Vše jsem činil i protože policie i NSZ měli v době největších výhrůžek již TO na BIS-mafii a přes 6 měsíců se TČ BIS-mafie vůbec nezabývali a nakonec vše odložili. Od roku 2003 jsem se již z dluhů nevzpamatoval a přestože jsem ještě později zrekonstruoval jeden dům, tak již jsem se z dluhů nevyhrabal. Problém tedy kromě občasné absence pořádného platu (nějaký jsem samozřejmě měl, protože jsem dělal co jsem mohl abych měl solidní práci – analytik IS) a jeho výše, bylo to že o uspořené peníze jsme kvůli vydírání BIS-mafie přišli v roce 2003. Dále pak jsem (jsme), nakonec to bylo k ničemu, opustil 3x ČR na dlouhou dobu, abych se zbavil teroru BIS-mafie (v r. 2003, 2010 a 2011). Pobyty v zahraničí mě finančně zruinovali, protože přestože jsem intenzivně hledal práci či podnikání nic nevyšlo a domnívám se, že tomu značnou mírou příspěli zahraniční členi BIS-mafie – v zahraničí (ve Španělsku, UK, Švýcarsku, Francii, Slovensku, Belgii i Rakousku) byli poskoci BIS-mafie, kteří mi škodili, tedy zákulisní ekonomické machinace jsou více než pravděpodobné. Navíc se mohla projevit ještě jedna skutečnost a tou je to, že zřejmě BIS-mafie cestou „čistou“ BIS a ÚZSI požádali zahraniční kontrarozvědky o přátelskou výpomoc – není totiž myslitelné, aby všichni lidé v zahraničí co na mě útočili byli jen čistá mafie a často to právě vypadalo na místní tajné služby!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozn: ta přátelská výpomoc zahraničních tajných služeb je pochopitelná, protože BIS-mafie a „čistá“ BIS na mě evidentně eviduje množství falešných důkazů a falešných svědectví, které se tváří jako skutečné… to taky vysvětluje zájem české policie o mě, v poslední době v podobě zvýšeného výskytu policistů okolo mě – to evidentně úkolují agenti BIS v policii. Shrnuto: po 10, resp. 18, letech ekonomických útoků BIS-mafií jsem finančně zruinován, dlužím 800.000+900.000 Kč a nemám reálně žádné větší peníze.

Nevím jak více mám zdůraznit, že účastí stovek a tisíců hovad z BIS a ÚZSI došlo a dochází k ničení pracovních a podnikatelských příležitostí tak, že nemám žádné peníze, což je evidentně plán BIS-mafie aby mě přes existenci v podobě bezdomovce (upozorňuji, že formálně již bezdomovec po akcích BIS a ÚZSI jsem) donutila k sebevraždě. Znovu opakuji, že finanční likvidace je základní nástroj likvidace BIS-mafie!!! Přestože jsem totiž již požádal příslušné koncové zúčastněné o náhradu miliónových (desetimiliónových) škod, poslali mě do prdele a o to jde. Reálně tak nemám uhrazené škody a ani nemám žádný příjem, přestože se snažím jak podnikat tak pracovat – všechno BIS a ÚZSI na pozadí zničí a postupně moje aktivity ničili již od roku 1994!!! Protože jsou oni zásobováni penězi ze státního rozpočtu, mají libolný čas na moje zničení a jak uvádím, opakuji, že BIS-mafie mě ničí zásahy do života a ne že by mě vraždili (pokud opominu fyzické útoky auty), kde zásahy v životě právě vedou tomu, že nemám peníze. V podstatě již dnes nemám na jídlo!!! Co na tom nechápe státní zastupitelství a policie zase nechápu já. Od podání TO v květnu 2011 se totiž nic neprošetřilo, nikdo z BIS-mafie, BIS a ÚZSI nebyl postaven před soud a tak se jejich akce ještě znásobily a jedná se právě o akce výhrůžné a akce na pozadí. Nerozumím – třeba státní zástupci a policisté dokáží žít bez peněz a tedy se asi pasou a bydlí na stromě (ti „nejlepší“ by se měli za odměnu na něj pověsit…)!!! Níže jsou uvedené částky škod a i blbec, jen blbec typu Perníka ne, pochopí, že takovou finanční likvidaci nemohu vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!! Za co mám tedy jíst, za co mám tedy bydlet, za co se mám oblékat a o penězích pro rodinu ani nemluvě!!!!!!!!!!!!!!!!!! Právě ani bývalá STB neničila lidi že by je vraždila, ale likvidovala je tak, že je vytěsnila na okraj společnosti, kde nebyli nebezpeční a v tom se právě BIS a ÚZSI poučili a takto dělají (již udělali) právě i se mnou!!! Samozřejmě žádám v rámci trestních řízení i o náhradu škody a nemajetkové újmy, protože to je právně přípustné – viz níže.

Je mi také jasné, že finanční a ekonomické machiance BIS-mafie, jako základní a nejpropracovanější metoda mojí likvidace, pochopí jen znalý vyšetřovatel, který má ekonomické povědomí a ne ožralý policista typu Perníka. Vysoce organizované a sofistokované podvody je totiž těžké pochopit, když vyšetřovatel je primitiv nebo má svoji hladinku…!!!

Vše ve vtipu: Co dostane agent BISky za teror proti nepohodlnému občanovi? Prémii! Co se stane s daným občanem? Svému katovi zaplatí nejen v daních!

Podstatné je totiž pochopit, že pokud by mafie měla platit útoky ze svého, již dávno by toho nechala, ale takto, když to jde z bezedného státního rozpočtu jim o nic nejde (denně okolo mě projedou desítky „jezdců“ BIS-mafie v autech).

Dále je patrné, že BIS-mafie v souvislosti s jednáními o náhrady škod způsobených řáděním agentů BIS a ÚZSI v různých institucích a společnostech provedla zmanipulování a zkorumpování pracovníků Komerční banky, T-Mobile, ministerstva pro místní rozvoj, ministertsva financí, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra tak, aby mě vždy s nároky na odškodnění za nezákonné akce v rámci daných struktur vždy poslali do prdele, což tak drze a arogantně udělali všichni. Na tom, kolik je BIS-mafie schopna zkorumpovat osob napříč ČR je patrné, o jak velkou zločineckou strukturu se jedná. Níže je uvedena hodnot škod a v úhrnu jde o desetimilióny, které by mi měla nahradit česká státní správa a příp. vláda (jako zodpovědná za BIS a ÚZSI), přitom ale dodnes nikdo nezaplatil ani korunu. Smysl těchto akcí BIS-mafie je jasný – snaží se ze mě udělat bezdomovce, abych pak spáchal sebevraždu a tím bylo vše vyřešeno. Pozn: vládu jsem již o část náhrady škody za zpravodajské hry BIS a ÚZSI požádal.

Na všech útocích a zpravodajských hrách je nutné pochopit, že většinou vše slouží k tomu, aby mě BIS-mafie poškodila finačně a ekonomicky. Je totiž evidentní, že BIS-mafie sází (již vsadila) na to, že mě finančně dorazí (již nyní nemám reálně žádné peníze) tím, že bude ničit moje pokusy o podnikání a zaměstnání. Zpravodajskými hrami tak provádí moje finanční vyčerpávání a prováděla to nejen na území ČR, ale i ve Španělsku, UK, Švýcarsku, Francii, Slovensku, Belgii a Rakousku (tragické je, že pseudo-inteligentní rakouští lékaři-psychiatři kteří mě nezákonně drželi v blázinci/brutálu Vídeň mi opakovaně sdělovali, že nejsem žádná oběť, protože podobná hovada, která berou plat za nic, pak žijí ve zcela jiném světě, si myslí, že peníze rostou na stromech). V TO z 9.5.2011 je také naznačeno o jaké částky se jedná:

a.    Výpalné zaplacené BIS-mafii v podobě majetku v pozemcích v Řevnicích (parc.č. 1099/1 a 1099/3, k.ú. Řevnice) – přímá majetková škoda 3.300.000 Kč. Protože BIS-mafie, jako součást BIS a ÚZSI, byť to takle zní divně, podléhá vládě, měl by peníze stát vrátit. Peníze budu nárokovat i po vládě, čemuž chce evidentně ODS zabránit, i kdyby mě měla BIS-mafie zabít… Jak pro blbce opakuji, že kdyby mě mafie (BIS a ÚSZI) nevydírala, tak bych při prodeji obdržel o 3.300.000 Kč, které mi takto ukradli státem placení agenti BIS a ÚZSI!!!

b.    Přímá majetková škoda za nepostavenou vilu na výše uvedených pozemcích v Řevnicích je cca 8.700.000 Kč. Opět platí: protože BIS-mafie, jako součást BIS a ÚZSI, byť to takle zní divně, podléhá vládě, měl by peníze stát vrátit. Peníze budu nárokovat… Podstatné je i to, že BIS-mafie již zasáhla do exaktního způsobu žádosti o náhradu. 14.5.2011 jsem totiž ministerstvo pro místní rozvoj požádal, aby mě vzniklé škody uhradilo, protože přesně vzato, požadavek mafie pak reálně vykonával Městský úřad a Stavební úřad v Řevnici. Ředitelka odboru územně a stavebně správního Vratislava Lichvová (uveden je i Jiří Pešák) ale celou záležitost, v rozporu se zákonem, shodila ze stolu (nedostal jsem žádnou náhradu), protože tvrdí, že moje tvrzení jsou lež a že vznik škody není prokázaný. Schválně, evidentně na přání BIS-mafie (korupce mafie ve státní správě proti mně je takřka neřešitelná a žádám o přísné potrestání viníků), tak uvedla, že vznik škody není prokázaný, přestože je jasné, že mafie úředníků MěÚ v Řevnici způsobila škodu tak, že nám zabránila vilu postavit. Již v roce 2001 byla většina dohodnutá a později již bylo k výstavbě vše připraveno… kvůli mafii tak nebydlím v krásné vile v Řevnici (od roku 2001, resp. 2003) a živořím jako bezdomovec – viz dále. Peníze budu nárokovat i po vládě, čemuž chce evidentně ODS zabránit, i kdyby mě měla BIS-mafie zabít…

c.    Ruku v ruce přímých majetkových škod dle bodu a. a b., tedy za vlastní majetek, který nemám (a nemám ani náhradu škody) díky BIS-mafii, jde to, že jsem nemohl bydlet jako slušný člověk a od předpokládané doby dokončení (v rozmezí let 2001-2003) bydlím jak bezdomovec. Vznikla tedy škoda tím, že reálně nemám kde bydlet. Protože zrovna tato nemajetková újma se vyčíslit penězi dá, tak jsem pro výpočet MMR uvedl následující:

                                          i.    Nemajetkovou újmu plynoucí z toho, že jsem vilu nemohl užívat, jsem do dubna 2011 (od počáku roku 2003) vyčíslil na 4.928.000 Kč. Je to hodnota odvozená od toho, že tuto částku bych musel vynaložit, pokud bych si podobnou vilu pronajal.

                                        ii.    Nemajetkovou újmu jako zadostiučinění za to, že jsem nebydlel a nebydlím slušně (živořím v domě rodičů) jsem vyčíslil do dubna 2011 (od počátku roku 2003) na 7.300.000 Kč.

Peníze budu nárokovat i po vládě, čemuž chce evidentně ODS zabránit, i kdyby mě měla BIS-mafie zabít…

 

d.    Další majetkovou škodou, byla škoda která vznikla hned v roce 2000, kdy je již dnes jasné, že již tenkrát BIS-mafie proti prováděla záškodnické zpravodajské hry. Škoda vznikla tak, a je to úkaz o neskutečné moci BIS-mafie, že BIS-mafie díky svým rozsáhlým kontaktům v ČR a sledování mých elektronických zařízení zřejmě manipulovala s potencionálními kupci, protože jsme museli snižovat cenu při prodeje domu v Týnci nad Labem, protože nešel prodat. Navíc si jasně vzpomínám, že BIS-mafie na nás poslal podvodníky. Abychom dům podali, museli jsme cenu snížit o cca 100.000 Kč oproti skutečným nákladům. Při přepočtu na současné ceny stavebních prací by se jednalo o cca 285.000 Kč. Peníze bych měl nárokovat i po vládě…

e.    Jak pak funguje řetězová reakce destrukce zpravodajskými hrami BIS-mafie bylo patrné na dalším ztrátovém obchodu. Další škoda vznikla v souvislosti s prodejem bytu v Mouriho ul. v Praze. Když jsem zjišťoval, po prodeji domu v Tuklatech, jak a kde bych mohl stavět, tak evidentně hovada z BIS-mafie manipulovali s realitními kancelářemi, protože jsem nemohl sehnat pozemek ani za cenu větší něž milion a půl. Na tomto byla právě další ukázka moci mafie, kdy je to prosté. Díky sledování mých elektronických zařízení (mobily, počítače a e-mailové schránky) vědí vždy přesně o čem, kde a s kým jednám. Pak, aby mě poškodili, zasáhnou z titulu moci „čisté“ BIS, kde se zřejmě vymluví za státní zájem… tak mi v roce 2010 vznikla škoda tím, že jsem se dostal do vleku každodenních zpravodajských her BIS-mafie, kdy, jak uvádím, až po pokusy o zabití. Protože bylo jasné, že mě BIS-mafie bude pronásledovat na území ČR dokud mě nezlikviduje (schválně nepíšu jak), tak jsem potřeboval peníze, abych mohl ČR opustit. Tím tedy vznikla škoda, protože se opakovala situace z prodeje domu v Týnci nad Labem, kdy BIS-mafie manipulovala jak s potencionálními kupujícími, tak s realitními kancelářemi. Výsledkem těchto zákulisních machinací bylo to, že jsem musel snižovat cenu, aby se byt vůbec prodal. Později jsem spočítal, že jsem na daních a poplatcích musel zaplatit tolik, že se mi to nevyplatilo, protože jsem tyto náklady nemohl zahrnout do prodejní ceny, právě pro machinace BIS-mafie. Ztráta, reálná majetková škoda, byla cca 147.000 Kč.

f.     Další majetková škoda je ještě zásadnější a pro blbce typu Perníka jistě nepochopitelná. Je evidentní, že BIS-mafie mi brání v tom, abych měl slušné zaměstnání, protože nyní (v současné době) již hledám zaměstnání od října 2009. Právě pro teror BIS-mafie (plyne z textu), který v roce 2009 vstoupil do nové fáze, jsem opustil několikrát území ČR, kdy jsem tak ale činil, abych se uživil a tedy pro výpočet ztráty na nemožnosti být zaměstnán je irelevatní, že jsem nebyl na území ČR. Jde tedy o to, že jako primární a sekundární škody lze reálně uvažovat ztrátu z toho, že jsem nebyl zaměstnán. V tabulce uvádím výpočet, kdy ztrátu počítám. Podstatné je ale pro blbce typu Perníka sdělení v tom, že jako zkušený analytik rozsáhlých databázových systémů mohu brát poměrně solidní plat, tak jak je uvedeno v tabulce, protože mohu pracovat jako analytik IS, konzultant IT či vedoucí projektu. Na celé věci je právě patrné, že BIS-mafie jako základní u mě provedla to, že mě zlikvidovala finančně, kdy právě jde o to. Destrukce v zaměstnání je první co uskutečnili (právě již od roku 1994). Vše je samozřejmě evidentně pro to, abych skončil na ulici jako bezdomovec a spáchal sebevraždu… proto také podávám toto TO a žádám o co nejpřísnější potrestání viníků. I tuto škodu by měla zaplatit vláda… <jak vše hovada z BIS-mafie sledují je patrné právě teď 16.1.2012 10:31: poslali k domu rodičů, kryjí to tak, že se jedná o zásobování /klasická zpravodajská hra/, hovado s náklaďákem Iveco NBJ 36-11, což má symbolicky znamenat smrt /náklaďák a SPZ/RZ pro Nymburk, podle smrti bratrů Kesnerových/ a ještě je obsažen symbol pro mafii /Iveco/>.

K výpočtu škody na ušlé mzdě platí to, že pochopitelně jsem nevydělal v daném období ani korunu, což bylo právě proto, že BIS-mafie mi brání tak, že evidentně manipuluje s potencionálními zaměstnavateli a právě proto nemám příjem – takový gordický uzel. Současně k výši platu platí to, že od roku 2002 jsem nikdy plat neměl valorizován, protože právě i v tomto rovněž intervenovala evidentně BIS-mafie. Jak uvádím všude, základními a prvotními akcemi BIS-mafie jsou ty, které vedou k likvidaci finanční, což právě u mě začali v roce 2002, resp. 1994.

 

 

 

 

Výpočet ztráty mzdy díky BIS-mafii do roku 2002 do roku 2012 (stav k 29.2.2012)

 

1. z důvodů machinací BIS-mafie (neustálé vyhazovy) s mými zaměstnání jsem si nemohl říci o větší plat, což byl plán BIS-mafie abych neměl valorizovánu mzdu. Pozn: v letech 2003-4 (ihned po prvním TO na BIS-mafii) jsem hledal zaměstnání dokonce 6+9 měsíců.

2. napojení vedoucích na BIS-mafii způsobilo, že mi dokonce valorizace přímo odmítli.

3. v jednotlivém čase je patrné, že mi brání získat zaměstnání zcela (manipulují s potencionálními zaměstnavateli a personálními agenturami). To nyní platí od října 2009…

 

Rok

Plat reálný měsíční

Opodstatněná valorizace

Adekv. plat po valorizaci

Trh práce přibližně

Měsíční diferenciace

Roční diferenciace

2002

22500

 

 

22000

 

 

2003

(*pozn) 22500

5,50%

23738

23555

1238

144900

2004

(*pozn) 22500

5,50%

25043

25110

2543

233017

2005

22500

5,50%

26420

26665

3920

47045

2006

22500

5,50%

27874

28220

5374

64483

2007

22500

5,50%

29407

29775

6907

82879

2008

22500

5,50%

31024

31330

8524

102288

2009

22500

5,50%

32730

32885

10230

190263

2010

0

 

 

34440

34440

413280

2011

0

 

 

35995

35995

431940

2012

0

 

 

37550

37550

75100

Celkem:

 

 

 

 

 

1 785 195 Kč

 

Pozn: u roku 2009 počítám ztrátu platu za období 3 měsíců. Pro rok 2012 uvažuji zatím o 2 ztracených měsících. Veškeré částky jsou s možnou odchylkou cca ± 5%. Současně neuvažuji o zhodnocení a jde o prostý součet.

 

 

Podstatné je také jak to BIS-mafie vymyslela se zločinci na psychiatrii (ambulatní psychiatři a psychiatři PLB napojení na mafii, včetně posudkového psychiatra). <co vymyslela mafie nyní: megera na rádiu Černá Hora, evidentně napojená na BIS-mafii, právě 16.1.2012 v 10:52 řekla klíčová slova výhrůžky: „…vymysleli na neplatiče ostřejší způsob…“, čímž chce BIS-mafie naznačit právě drsnější útoky.> Ona totiž mafie tím, že mi lživě napařili status paranoidního schizofrenika vymyslela to, že tak bude formálně dokladováno, že jsem práce neschopný, kdy hrozí to, že soud bude za pravdu brát tuto lež mafie. Jak upozorňuji neustále, existují desítky stran textu zločinných lékařů, kde je napsáno že jsem totální psychopat, tedy práce neschopný, kdy tuto lež dokonce právě stvrdilo právě již i 10 zkorumpovaných či zmanipulovaných soudců (Obvodní soud pro Prahu 8 a Městský soud v Praze). Že tato analýza stavu je správná, tedy že mě chce BIS-mafie zlikvidovat i přes peníze, se potvrdilo tím, že hovada BIS-mafie poslali 16.1.2012 v 10:56 nad Kotouč vrtulové letadlo (právě byl slyšet motor), kdy tím pokračují v psychologické válce, kdy chtějí sdělit: máš smůlu, uletělo ti letadlo, práci mít nebudeš… typické!!!

Do ledna 2012 byla tedy ztráta na ušlém platu 1.747.645 Kč, resp. vyšší, protože počítám nižší úroveň platu – jako vedoucí analytik, konzultant nebo projektový vedoucí bych měl plat jistě vyšší… kdy právě profesní destrukce je součást zpravodajských her „čisté“ BIS a ÚZSI. I pro tuto škodu je patrné, že bych měl požádat vládu o náhradu škody… <jak pracují hovada BIS-mafie je typické: 16.1.2012 11:01 megera na rádiu Černé Hoře opět říká informace o neplatičích a vyhrožuje exekucí… prý BIS-mafie přitvrdí…> <současně je patrné, jak jsou hovada BIS-mafie drzí, právě totiž 16.1.2012 11:09 projela v zakázaném směru jízdy dodávka 1AP 0771 České pošty, kdy je patrné, že hovada „čisté“ BIS či ÚZSI jsou na poště v Kotouči zaměstnáni… no comment>

g.    Causa Allianz. Jak funguje BIS-mafie je patrné na cause Allianz, kde agenti BIS (a ÚZSI) znemožnili vyplacení pojistné události. Dodnes dlužím nemocnici cca 735.000 Kč!!! Probíhalo to opět standardně, kde agenti BIS vyhledali smyšlený právní důvod pro to, aby pojišťovna nemusela pojistnou událost platit – vše je rozepsáno v TO ze dne 9.5.2011. Zjednodušeně řečeno se odvolali na nesprávný výklad o předchozím stavu a o to jde. Tou situací byly totiž obrovské bolesti, které mi evidentně způsobili agenti BIS či  ÚZSI tak, že mi dali chemickou či biologickou látku, která způsobila krátkodobou otravu či něco velmi podobného. Lidé pracující pro BIS v Allianz již byli na situaci připraveni a získali informace, kde jim, pravděpodobně uplacený španělský lékař, popsal, že jsem problémy již měl. Jenže realita taková nebyla!!! Agenti BIS v Allianz si jen tedy potřebovali najít záminku aby pojistnou událost nezaplatili a tak si ji našli. I blbec, jen blbci typu Perníka stěží, pochopí, že se jedná o TČ podvod, poškozování spotřebitele, poškození cizích práv a vydírání. Podstatné tedy je, že mě agenti v Allianz poškodili ale přitom policie tvrdí, že se nic nestalo!!!

h.    Causa Šipka Tuklaty. V roce 2004 jsme s bývalou manželkou zakoupili pozemek s rozpadlým domkem v Tuklatech. Podstatné bylo to, že v kupní smlouvě jsme se dohodli na ceně 300.000 Kč, ale Jan Šipka z Prahy chtěl peněz více. Vyhrožoval, že mu musíme zaplatit více peněz nebo nám nemovitost neprodá. Podle toho jak se choval se domnívám, že byl instruován hovady z BIS. Ve výsledku jsme mu zaplatili o 500.000 Kč více než je dohodnuto na smlouvě. Podstatné je i to, že hovada z BIS a ÚZSI mi dodnes vyhrožují, že jsem já sám něco porušil – dokonce jsem Šipku požádal ať peníze vrátí, ale on se mi vysmál.

i.      Zahraniční škody. Když jsem v zahraničí žádal o práci v podobě zaměstnání, tak se mi vždy stalo, že buďto nikdo nebral telefon a nereagoval na e-mail, nebo mě ihned posílali do háje. Protože mě denně podrobně ve všech zemích (Španělsko, UK, Švýcarsko, Francie, Slovensko, Belgie a Rakousko) sledovala BIS-mafie, tak vysvětlení je nasnadě. BIS-mafie totiž cestou „čisté“ BIS a ÚZSI si objednala destrukční akce místních tajných služeb a tak tyto, neznajíce pravou realitu o české mafii v pozadí, na přání BIS a ÚZSI mi chtěli ukázat, zač je toho loket. Že přeci nemohu dávat trestní oznámení na jejich kolegy z Česka… že když mají prověrku pro NATO jsou to důvěryhodní agenti důvěryhodné tajné služby (jejich kolegové), kterým tedy poslouží tak, že psychopatovi Jedisovi „zatopí“!!! Tak se tedy stalo to, že jsem žádné zaměstnání (až na jedno příležitostné, kde jsem ovšem musel pracovat s provokátéry BIS-mafie – to tak BIS-mafie vymyslela) nesehnal.

U podnikatelských příležitostí to bylo to samé, protože když jsem si chtěl pronajmout obchod (restauraci), tak se opět nikdo nebyl schopen dohodnout na pronájmu, který ale deklaroval. Opět se evidentně angažovali agenti místních tajných služeb na přání české BIS-mafie, cestou „čisté“ BIS a ÚZSI. Např. v Rakousku se mi stalo, že místní tajná služba zmanipulovala vedoucí pracovnici úřadu práce a ta mě tak poslala do háje, protože mi řekla, že nemají žádné nezaměstnané, moje potencionální zaměstnance… no comment. <Jak hovada z BIS vše sledují, bylo patrné nyní při zápisu odstavce 12.2.2012 v 8:52, kdy projelo hovado z BIS s červeným kombi, což je výhrůžka smrtí – sdělili: za to, že se budeš chtít bránit proti teroru co jsem proti tobě zrealizovali v zahraničí tě zabijeme, podepsán Kokos a spol…>

Podstatné bylo i to, že ve Švýcarsku, Francii, částečně i v Slovensku a Belgii mi BIS-mafie, opět zřejmě cestou místních tajných služeb, znemožnila pronajmout byt (mechanismus byl stejný – lidé se nechtěli na pronájmu dohodnout) a tak jsem se nemohl více věnovat práci či podnikání, protože jsem neustále sháněl byt!!! Celé to bylo právě tak naplánováno BIS-mafií, tedy abych pořád něco řešil, ale nic nevyřešil.

Výše škody za BIS-mafií zmařené pracovní a podnikatelské příležitosti se nedá odhadnout. Protože jsem chtěl v zahraniční řádně podnikat jsou ale škody v řádech miliónů Kč.

 

 

Důležité je, že přestože jsem se již před řadou měsíců zaslal požadavek na odškodnění (nemajetková újma), nazval jsem to jako řešení za zpravodajské hry jako celek, do dnešního dne nebylo schopno ministerstvo financí, ministerstvo zpravedlnosti a ministerstvo vnitra odpovědět a předpokládám, že již ani neodpoví. Vše se totiž snaží evidentně svést na to, že se nic nestalo. Navíc je tam další tragický rozměr mého života, protože BIS-mafie (samozřejmě, že o žádostech věděla) záměrně o žádostech informovala psychiatra Jeníčka z PLB, který použil vše co jsem  žádosti uvedl proti mně, protože tvrdil, že když v něm uvádím slova o mafii a tajné službě, že je to právě důkaz mé paranoidní schizofrenie – tak je právě můj život zacyklovaný a zpravodajskými hrami zcela zničený!!!

Na cause kdy důchodce dostal odškodnění za to, soudy řešily pomalu jeho causu kdy mi dlužila společnost peníze, lze demonstrovat, jako nemajetkovou újmu mi česká státní správa dluží. Přes výpočet přímé úměrnosti jsem spočítal, jakou újmu bych měl mít nahrazenou já. Jde o to, že úhrnná škoda na majetku, penězích a ztracených investicích je od cca 25 milionů (podnikatelská škoda se nedá přesně vyčíslit). Zmíněný důchodce měl škodu 4 miliony Kč v době 4,5 roku v podobě neadekvátního postupu státní správy (viz http://zpravy.idnes.cz/za-pomale-soudy-dostal-duchodce-od-statu-30-milionu-korun-pkc-/domaci.aspx?c=A120202_100203_domaci_jw). Mně BIS-mafie postupně znemožnila či silně rozvrátila veškeré pracovní a podnikatelské aktivity a to nejméně za 10 let (od roku 2002), reálně od roku 1994. Přímou uměrností bych tak měl za strádaní obdržet náhradu ve výši několika set miliónů – to vrací matematický vzorec!!! To je tedy další reálná škoda, resp. nemajetková újma, která mi řáděním členům BIS-mafie (agentů BIS a ÚZSI) vznikla!!! Policie ale dodnes tvrdí, že se nic nestalo – asi jsou policisté samí stamilionáři, u kterých není problém když vyhodí stamiliony z okna, protože to ani nepoznají!!!

Také je možné na případu jednorázového policejního násilí z Velké Británie (viz http://zpravy.idnes.cz/britsky-duchodce-vysoudil-tisice-od-policistu-kteri-mu-rozbili-auto-1ih-/zahranicni.aspx?c=A120204_224706_zahranicni_brm), což samozřejmě není zcela odlišné, ukázat jak vysoké by mělo být odškodnění za 18 let denního teroru BIS a ÚZSI. Občan tam vysoudil cca 600.000 Kč za to, že došlo k pochybení policistů (agenti jsou v podobném postavení vůči občanům) – policisté se chovali agresivně tak, že jeden mu rozbil boční okénko a druhý vyskočil na kapotu a rozkopal čelní sklo. A teď spátky ke mně. BIS a ÚZSI mi denně připravují situace ještě horší, např. když se mě pokouší srazit autem. Zničili veškeré moje pracovní a podnikatelské aktivity a to právě od roku 1994. Denně mi vyhrožují a destabilizují můj život na pozadí. Denně ohrožují moje zdraví i právě někdy chemickými nebo biologickými zbraněmi. Denně se mě snaží přinutit k sebevraždě. Moje likvidace je tedy komplexní a nesrovnatelná s poškozením auta. Adekvátní náhrada škoda škod a újem na životě by tak měla být v desetimiliónech Kč!!! Ale nemám nic… Náhradu nemajetkové újmy budu požadovat po vládě (jako odpovědné za BIS a ÚZSI) a ministerstvu vnitra a spravedlnosti… ale žádám, aby i tato újma mi byla uhrazena v rámci trestního řízení, což je právně přípustné. Problém totiž je v tom, že lidi na ministerstvech (i na soudech) odpovědné za nahrazení škody a újmy korumpuje BIS (a ÚZSI) tak, že mě posílají do prdele… vzniká tak nepřekonatelný gordický uzel, kdy já se pomalu ale jistě řítím do stavu, kdy budu bezdomovec!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V tabulce uvádím úhrnné množství škod a újem, kdy v části podnikání není stanovena nejvyšší možná škoda. Jak plyne z popisu v trestním oznámení ze dne 9.5.2011, tak se pro moji hlavní činnost, aplikace pro mobilní zařízení, nedá výše maximální škody vůbec odhadnout.

Ekonomické ztráty a škody a újmy celkem do II.2012

Oblast

Škoda od

Škoda do

Causa Týnec n.L.

100 000

285 000

Causa Řevnice - pozemek

3 300 000

3 300 000

Causa Řevnice - vila

5 500 000

8 700 000

Causa Mouriho

147 000

147 000

Causa platy

1 785 195

1 785 195

Causy zahraničního pobytu (bydlení)

730 000

1 400 000

Causa Hypoteční banka

20 000

20 000

Causa T-Mobile (nemajetková újma)

200 000

500 000

Causa Allianz

735 000

735 000

Causa Tuklaty

250 000

500 000

Podnikatelské aktivity (nejnižší škoda)

10 000 000

10 000 000

Nemajetková újma za 18 let teroru (300t./m.)

10 000 000

64 800 000

Celkem

32 767 195

92 172 195

Pozn: celková škoda není celková, ale je nižší, protože u podnikatelských aktivit se nedá výše škod vůbec odhadnout!!!

 

 

Podstatné je, že finanční likvidace je základní metodou BIS-mafie (BIS a ÚZSI) jak likviduje nepohodlné osoby. Já již zlikvidovaný jsem, protože jak plyne z tabulky, mám tak velké škody, že jen zázrak mě zachrání před tím, abych skončil jako bezdomovec. Již několik let živořím a vyhlídky nejsou lepší. Proto žádám, je to právně přípustné, o náhradu škod a újem v trestním řízení!!! Realita je ale taková, že státní zástupci a policisté ekonomické a finanční škody vůbec nepochopili a tedy nemám dovolání ani zastání!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pozn: vládu ČR, konkrétně premiéra Petra Nečase, jsem již před časem požádal o náhradu nemajetkové újmy vzniklé řáděním agentů BIS a ÚZSI (za poslední 3 měsíce, za listopad 2011 až leden 2012). Nemajetkovou újmu jsem vyčíslil na 300.000 Kč za měsíc podle toho, že průměrně na mě zaútočí cca 3600-krát agenti BIS (a ÚZSI) měsíčně a tedy jsem stanovil „cenu“ jednoho útoku na necelých 100 Kč. Protože se jedná o útoky v duchu informací v trestních oznámení (tedy až po pokusy sražení autem či dopravní nehody) je stanovená náhrada nemajetkové újmy ještě nízká!!! Prozatím mě ale vláda poslala do prdele a tváří se (jestli je to přímo názor premiéra těžko určit), že není za BIS a ÚZSI odpovědná a o to jde. BIS i ÚZSI jistě s vládou komunikují a tak dokázali určitě pohotově poradit, že nemám peníze na advokáta a že tedy se nemusím svých práv dovolat. Současně evidentně BIS a ÚZSI předpokládají, že mě do doby řešení donutí k sebevraždě. Nic z toho se ale nesmí stát a i tímto žádám o pomoc!!! U přístupu vlády (premiéra) je také možné vypozorovat to, že se snaží odpovědnosti za BIS a ÚZSI zříci a to může signalizovat, že skutečně existuje propojení mafiánských struktur BIS a ÚZSI a politiků, resp. že může existovat více než je vůbec možné si to představit. Plně si uvědomuji, že v podstatě jdu proti vládě, ale co s tím, když BIS a ÚZSI jsou mafiánské organizace. Právo je zcela na mé straně a jen BIS a ÚZSI se snaží vyhrožováním a celkovou destrukcí mého života mě vytěsnit tak, abych v podobě bezdomovce (tedy to co je zcela a jen závislé na penězích) nebyl nebezpečný a znovu opakuji, že je evidentní, že sází BIS a ÚZSI na to, že mě útoky přinutí k sebevraždě, což je obzvlášť odsouzeníhodné – žádné iluze tedy o stavu lidských a občanských práv v ČR nelze mít a právě je podstatné, že za to nesou vinu politici (spolu s policií a justicí), které mafiím umožnili nebývalý růst!!!

 

V rámci trestního řízení tedy žádám o náhradu všech majetkových škod a nemajetkových újem (jak jsou naznačeny či vyčísleny)!!!

 

12.              Faktory mého zničeného života

 

Když jsem uvažoval o začlenění do jaké části dokumentu zařadit skutečnosti, které mi zlikvidovali a likvidují život, napadalo mě, že to jsou faktory zničeného života. Jde o to, že slovo faktory přesně vystihuje stav věci, protože dané oblasti života mi zničilo mnoho akcí členů BIS-mafie, agentů BIS a ÚZSI, tedy že denně provádějí útoky v dané oblasti a destabilizují cíleně a systematicky celou životní oblast – je nutné si představit, že v dané oblasti provedla BIS-mafie stovky útoků za časovou jednotku…

 

1.    Prý se nic neděje, tvrdí policie. Policie tvrdí, že se nic nestalo, že jsem si vše vymyslel. Převážná policistů PČR s kterými jsem měl tu čest (myšleno řadové policisty) jsou hloupí a nafoukaní blbci, kteří jsou schopni maximálně tak vyšetřovat krádež kola a na pouhé pochopení TČ extra sofistikované BIS-mafie nemají dost inteligence!!! To je docela zásadní (např. operační PČR v Benešovaích nevěděla kdo je ředitelem „jejich sesterské“ zločinecké organizace… BIS). Pro neschopnost těchto blbců v PČR to pak, dle nich, vypadá, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Typická ukázka toho jak policie je lemplovská nebo zkorumpovaná a zmanipulovaná byla v tom, že když jsem chtěl oznámit (na lince 158), že mě pokoušel srazit 6.12.2011 polský kamion (evidentně objednaný BIS-mafií) nebo když se (okolo 21.12.2011) mě pokoušelo čelně nabourat hovado v Kotouči, tak se mi policie vysmála, že prý si vymýšlím. Hovada z OO PČR Kotouč mi dokonce řekli, že si mám vzít prášek a jít se léčit… no comment!!! Podstatné je že TO nijak nezaregistrovali a nic nevyšetřovali…

O tom, že BIS-mafie svými kontakty asi přes „čistou“ BIS nechává moje TO odkládat není pochyb. Vše začalo již prvním TO zaslaným na NSZ (2002-3), kde mi odpověděli, že šetří mě a trestnou činností BIS-mafie se vůbec nezabývali a tak to jde pořád dál!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je totiž prokázáno, že BIS (a ÚZSI) má v orgánech činných v trestním řízení své lidi a navíc že BIS dokáže nařizovat policii, a lze tedy předpokládat že i státním zastupitelstvím, co mají dělat – prý se objeví hovado z BIS a řekne vyšší bere, což je nezákonné!!! I tyto faktory mohou způsobovat to, že moje trestní oznámení jsou shazována bez toho, že by kdokoliv cokoliv reálně vyšetřil a to pak v praxi znamená, že mafie je stále drzejší!!!

Je nutné také pochopit, že BIS-mafie, BIS a ÚZSI zná kriminalistické a vyšetřovací metody a evidentně dokáže mařit vyšetřování policie. Navíc na policejním prezidiu mi potvrdili, že agenti BIS a ÚZSI běžně policii úkolují, což je nezákonné – opět § 329 TrZák. Navíc evidentně mohou být na pozadí politické tlaky ODS a VV, které mě nenávidí. I toto tedy může být důvodem, tedy zásadní systémová chyba v práci policie (kterou tak přímo úkoluje mafie – skandální!!!), že moje trestní oznámení jsou zametány pod koberec a odkládány – již jsem podal 2 velká TO a několik malých a přesto nebylo do teď nic vyšetřeno!!!!!!!!!!!!!!!!!! Navíc vše ztěžuje to, že moji rodiče, bratr a bývalá manželka nebyli schopni rozpoznat (jsem tedy na důkazy sám), že moje likvidace (nyní hlavně finanční a právní) je důsledkem zpravodajských her hovad z BIS a ÚZSI. Žádám tedy o urychlené vyšetření a eliminování BIS-mafie, BIS a ÚZSI (doživotí by měly dostat stovky hovad BIS a ÚZSI), nebo budu v krátké době bezdomovec (v lepším případě), nebo mě dorazí jinak (od zavření na doživotí do blázince/brutálu po zabití)… vše bude pochopitelně skandální, protože zatím jen 3 lidé (Vladimír Hučín, Jaromír Štětina a Jan Urban) definovali, že BIS a ÚZSI funguje jak mafie, což je právě ten problém – vše je utajené, kryté policií a politiky a navíc finančně kryté nevyčerpatelným státním rozpočtem!!! Denně se přesvědčuji, že hovada z vedení BIS a ÚZSI mají volné ruce a dost peněz v tom, aby posílala nová a nová hovada.

O tom, že s policií to občas nebude v pořádku svědčí článek v Respektu – „Čí policista je plukovník Husák?“. Jde o to, že je patrné že mafie mají mezi policisty svoje lidi a tak extra má BIS a ÚZSI mezi policisty jistě stovky (tisíce) grázlů, kteří tak pracují pro BIS-mafii. Viz http://respekt.ihned.cz/vidlemi/c1-54395590-ci-policista-je-plukovnik-husak . Já se tedy pochopitelně ptám: čí policista je plukovník Perník …a mohu rovnou odpovědět – Kokosův, tedy mafie!!!

Vše dohromady pak vede k tomu, že policie je poměrně dost neschopná ve vyšetřování ekonomické trestné činnosti – paradox, ekonomická kriminalita na krajském soudu v Brně projde… http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54395260-krajsky-soud-v-brne-dostal-pokutu-dve-miliardy-je-nejvyssi-v-historii-statnich-uradu .

Setkal jsem se také s názorem policistů, že zpravodajské hry jsou neškodné, že jde jen o psychologii, což ale není pravda. Přestože převážnou většinou zpravodajských her BIS-mafie (BIS a ÚZSI) tvoří psychologické řeči, tak je nutné pochopit, že se jedná, z pohledu trestního zákoníku, o vydírání a nebezpečné vyhrožování. Jen blbec typu Perníka totiž může tvrdit, že denní útoky v podobě výhrůžek nejsou nebezpečné. Problémem je, že policie schválně, tak to vymyslela BIS a ÚZSI, nemá informace o zpravodajských hrách. Navíc u mě již dávno BIS-mafie (BIS a ÚZSI) dávno jen nevyhrožuje, ale provádí i likvidační a destrukční zpravodajské hry přímo zásahy do života (jak plyne z tohoto TO i z TO ze dne 9.5.2011). Nelze tedy tvrdit, že se nic nestalo, když díky destrukci života živořím a pokud se něco nestane v době několika měsíců, tak pojdu jak prašivý pes v podobě bezdomovce!!! Na vině jsou desetimilionové majetkové škody, které vznikly jako přímý důsledek zpravodajských her!!! To tedy není důsledek mého neuváženého života, ale je to důsledek zpravodajských her BIS a ÚZSI vedených od roku 1994!!! Navíc hrozí, že budu opakovaně (doživotně) zavírán do blázinců, protože to tak mafie (BIS a ÚZSI) naplánovala jsko pomstu za můj odpor!!! Současně právě hrozí zbavení svéprávnosti, jako další akce BIS a ÚZSI.

Podstatné je i to, že BIS ani ÚZSI se nikdy k trestné činnosti svých lidí nepřiznají!!!! Všechny zpravodajské hry na mě páchané jsou tajné a jak píše sám ÚZSI vše je tajné:

Proč jsou zpravodajské služby „tajné“?!

Zpravodajské služby jsou "tajné" proto, že základní metodou jejich činnosti je konspirace, to znamená různé způsoby utajování konkrétních úkolů, osob, které je plní, a způsobů a prostředků, jimiž splnění svých úkolů dosahují.

Mají-li zpravodajské služby dělat efektivně svou práci, musí jisté citlivé sféry aktivit být a zůstat utajené. Jsou to obvykle tři oblasti:

 1.Informace o operacích, zdrojích, metodách, procedurách a prostředcích.

2.Anonymita personálu služeb a ochrana jeho znalostí.

3.Původ a detaily zpravodajských poznatků a informací poskytnutých zahraničními vládami nebo zpravodajskými službami.

Také zpravodajské výsledky musí často zůstat utajené, aby se zajistilo získávání zpravodajských informací i v budoucnu. Zcela konkrétní znalosti a informace zpravodajských služeb by proto měly zůstat delší dobu utajeny, neboť jejich rozkrytí by odhalilo aktuální zaměření, jakož i možnosti stávajících systémů získávání zpravodajských informací.

2.    Overloading. Jak již jsem uvedl v TO z 9.5.2011 tak velkým problémem je moje přetížení/overloading. To spočivá v tom, že než vyřeším jeden problém. BIS-mafie vymyslí a zrealizuje jiný nový a tak vlastně neustále řeším nějaké sračky (to je jejich výraz). Vše o přetížení platí o přímých akcích BIS-mafie, tedy to, že než popíšu jednu akci BIS-mafie, již uskuteční další (proto v trestních oznámeních jen uvádím příklady akcí, protože jsem počítal, že jen popis 50-ti akcí BIS-mafie, což je tak zhruba minimální denní počet útoků BIS-mafie když se nic neděje, by mi zabral cca 250 (5min x 50 akcí) minut denně!!! Pro průměrný den s větším výskytem akcí členů BIS-mafie bych musel velmi rychle a jen schematicky akce BIS-mafie zapisovat mnohem delší dobu, cca 15 hodin denně (5min x 190 akcí) <!!!> a to právě není možné, což by měli pochopit i blbci z PČR, kteří to doposud pochopit nechtějí!!! A tak někdy neustále jen popisuji to co se reálně děje, aby dementi v PČR pochopili, že mi BIS-mafie škodí, vyhrožuje, útočí na mě atd., protože zodpovědní v PČR neustále tvrdí, že se nic neděje, kdy i blbec opravdu, ale opravdu, pochopí, že se něco děje!!! Navíc tak vzniká dále neudržitelný stav, protože abych zachránil zbytky života, musím se dalšími TO dožadovat a doslova prosit o zachování svého života, kdy řešení je jasné i blbci. Tedy že redukci útoků uskutečnit jedině tak, což lze jedině tím, že mi pomůže státní zastupitelství a PČR tím, že tito zločinci budou odsouzeni a síť BIS-mafie tak bude paralizována (nutné je pozavírat do vězení samozřejmě nejvíce odpovědné vedení a stěžejní články BIS-mafie, např. psychiatry).

U zpravodajských her je rovněž nutné vědět, že vše je maskováno jako každodenní či běžná činnost. To právě pak vypadá, že si vymýšlím, což není pravda. Je nutné pochopit, že když mě BIS-mafie sleduje 24h denně tak snadno dokáže vytvořit kolizní či jinak nepříjemnou situaci, protože vždy přesně ví co budu dělat, kam pojedu, kam půjdu, s kým budu jednat atd. Je to prosté, když jste tajná služba!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na zpravodajských hrách je tedy typické, to ví každý blbec (jen blbci typu Perníka ne), že se tváří jako každodenní činnost <při zápisu konceptu do mobilního telefonu, mě opět v pražském metru 13.1.2012 v 12:21 sledovala hovada z býv. SSSR – FSB, býv. KGB nebo „jen“ mafie, objednaná BIS-mafií>. <Ve 12:25 13.1.2012 mě také sledoval dvojník Josefa Kašpara z Velimi, což byl člověk, který zemřel po operaci a je možné, že ho právě zabili na přání BIS-mafie> <Navíc při zápisu tohoto textu do počítače, 14.1.2012 v 12:55, projelo okolo domu rodičů další hovado BIS-mafie se stříbrnou Octavií kombi, což je symbol pro smrt…> Jde tedy o to, že je evidentní, že hovada z vedení BIS-mafie nakupují nové a nové lidi, které jsou vybíráni podle toho, že mohou do každodenní činnosti skrýt svoji trestnou činnost – proto BIS-mafie spolupracuje se sousedy rodičů, s lidmi z obchodů, bank, institucí, s policisty, zdravotníky, s mými potencionálními zaměstnavateli apod. Navíc je patrné, že lidé jsou tzv. spícími agenty, kteří spolupracují s BIS-mafií již delší dobu, jen se neprojevují, jen nakonec u mě. …je to zkrátka taková soukromá válka tajné služby <jak právě, 14.1.2012 13:02, říkají lidé zmanipulovaní BIS-mafií na rádiu Černá Hora: „BIS-mafie a BIS varuje..“ /myšleno klíčovými slovy/>!!! Pozn: BIS-mafie svoji destrukční technologii označuje tak, že říká že jsem věčný smolař, což je přesné, protože hovada z BIS-mafie mě neustále detailně sledují 24h denně a podle toho co potřebuji udělat zasáhnou tak, abych nedosáhl svého – typické. Jde také o to, že je evidentní, že BIS-mafie svoje odpůrce odstaví nenásilnými akcemi tak, že pak nejsou nebezpeční – udělají z nich lidi na okraji společnosti, často bezdomovce, kteří pak raději spáchají sebevraždu (pravda, těm co nepochopili pomůžou do hrobu autem nebo chemickou či biologickou látkou). <Že hovada z BIS a ÚZSI lidé nepohodlné lidi vytěsňují až k sebevraždě potvrdilo právě hovado co projelo s autem okolo domu rodičů, 18.2.2012 9:15!> Pak právě hloupí idioti v policii jsou schopni tvrdit, že prý vše je jen věc náhody – představují si to asi tak, že jsem např. potencionálním zaměstnavatelům řekl, aby mě nezaměstnávali (všichni takto smýšlející policisté, by měli mít zabavený majetek a peníze a měli by potravu získávat tak, že by se pásli v Bohnicích… měli by to blízko, až by spáchali sebevraždu). <Jak vše BIS-mafie neustále sleduje bylo patrné při zápisu konceptu tohoto odstavce do mobilu, 13.1.2012 12:34 mě v Praze sledoval modrý Hyundai 9A4 5643, kombi které, symbolizovalo smrt od Kokose… viz symboly BIS-mafie.> Shrnuto: na zpravodajských hrách je tedy důležité, aby vše vypadalo jako běžná nešťastná náhoda, kdy u mě pak vše zločinci na psychiatriích posuzují tak, že si vymýšlím bludy – někdo by je měl za to pověsit za krk do průvanu tak, aby to, že ničí lidem život nepřežili… co jiného s takovými parazity společnosti!!!

3.    Účelové lživé křivé nařčení z paranoie a schizofrenie. Problémem obrovským, který právě vymyslelo jádro BIS-mafie je to, že jako člověk křivě a lživě označený za paranoidního schizofrenika, lze vše co sdělím, napíšu, udělám označit za výplod chorého mozku!!! Upozorňuji, že to celé (nařčení z paranoidní schizofrenie) je konstrukt BIS-mafie, která zmanipulovala či zkorumpovala cca 20 lékařů/psychiatrů, velký počet zdravotního personálu a nakonec, skrz útoky známých a psychoiatrů, zmanipulovala i moje rodiče a bratra, kteří jsou schopni před soudem lhát. Chápu tedy, že možná podávám TO zbytečně, ale to nemohu pochopit, když důvodem proč není vše řádno šetřeno je jen nepochopení útoků BIS-mafie. Chápu sice, že některé causy popsané v TO (i v TO z 9.5.2011) nejsou pro obyčejného policistu snadno pochopitelné, ale to přeci není můj problém, že v PČR jsou neschopní lidé!!! Doposud ale, podle všeho, nebylo ale zahájeno zájeno šetření v žádné cause, což je bezprecedentní!!! Pochopte, že moje jediná šance na přežití spočivá právě v oznámení TČ a jejím řádném vyřešením odsouzením pachatelů. Inteligenci matky dokládá příhoda, kdy se se mnou dohadovala, že pro používání počítače je nutný obyčejná telefonní přípojka (telefon pevné linky). Nebyl jsem schopen jí vysvětlit, že se mýlí a nejhorší bylo, že když jsem ji upozornil, že lže a vymýšlí si, tak byla velice uražená a dotčená –myslím, že již je psychicky narušená. Otec je na tom ale ještě hůř a již nemyslí zcela reálně. U bratra jde o to, že je to vypočítavý grázl, který myslí jen na sebe a zjistil jsem, že lidé okolo něj pravděpodobně jsou manipulováni BIS-mafií (i toto dokládá, že žádná obyčejná mafie by nic podobného nedokázala zorganozivat a říkám tomu „frontální útok ze všech stran“).

Je také jasné, že tím že mi BIS (a ÚZSI) zařídily lživý status člověka s formální paranoidní schizofrenií, tak si udělaly alibi. Na pozadí evidentně tvrdí (právě i inspekce BIS a ÚZSI), že si ve všem vymýšlím a že BIS ani ÚZSI nemají s mým obrovskými problémy nic společného. To je právě účelová lež!!! Navíc vše nasvědčuje, že si tímto statusem připravily půdu do budoucna, kde veškeré mé právní kroky budou chtít shodit ze stolu s tím, že oni žádný teror nepáchají a já že si vymýšlím!!! Vůbec nevím jak toto řešit, protože proti mně stojí desetitisíce osob napojených v BIS-mafie a sítích BIS a ÚZSI a jsou odhodlání křivě svědčit proti mně i na soudu, protože jim to tak vedení BIS a ÚZSI nařídí!!!

4.    BIS a ÚZSI se evidentně snaží svést svoje útoky na moji neexistující paranoiu (souvisí s předchozím bodem). Žádným stihomamem netrpím, všechny útoky jsou reálné zpravodajské hry. Pravda je v tom, že je těžké mít zcela exaktní důkazy o zpravodajských hrách, protože činnost agentů probíhá v utajení a navíc velká část jsou „jen“ (ve velkých uvozovkách) výhrůžky a provokace. Podle obsahu, projevu, charakteru a smyslu, jsem se jako analytik, naučil vyhodnocovat právě i výhrůžky a provokace (kde určitá analýza situace je potřeba hlavně u útoků symboly, neverbálních akcí hovad z BIS a ÚZSI a u metody klíčových slov). Zbytek poškození činí agenti BIS a ÚZSI na pozadí, u čehož pochopitelně nejsem. Podle ostatních situací se zpravodajské hry dají doložit i laikovi (já jsem navíc o metodách tajných služeb studoval materiály). Jedná se tedy o exaktní projevy hovad z BIS a ÚZSI:

a.    Desítky pokusů o sražení autem.

b.    Zásadní bolesti žaludku (které jak začali tak skončili).

c.    Poškozená auta.

d.    Velmi časté nehodové situace.

e.    Ukradené dokumenty a věci.

f.     Vydírání (přímé).

g.    Machinace s nemovitostmi.

h.    Nepřátelský postoj úředníků státní správy.

i.      Lživé psychiatrické posudky a zprávy ve velkém rozsahu (jistě desítky stran) bez opory v realitě.

j.      5 dlouhodobých zavření do blázinců/brutálů bez právního a lékařského důvodu (je to jeden ze základních prvků zastrašování a vydírání agentů BIS a ÚZSI).

k.    8 nespravedlivých soudních procesů (justiční omyly) o přípustnosti zadržování v blázinci/brutále (korupce na soudech, minimálně českých).

l.      Byl jsem za podivných okolností 2x zmlácen.

Je jasné, že podobné zásadní negativní příhody z mého života jasně dokládají účast BIS a ÚZSI, protože žádná obačejná mafie by nic podobného v tak velkém rozsahu nedokázala zorganizovat. To právě navíc platí pro každodenní útoky, kde platí to, že členové BIS a ÚSZI se objevují okamžitě ať se objevím kdekoliv. Když jedu autem, i do zahraničí, tak se neustále, s malým časovým odstupem, objevují nehodové situace. Když cestuji vlakem, tak se provokace a výhrůžky objevují již ve vlaku a také ihned po příjezdu na místo, např. v Praze. To hlavní tedy na problémech je, že z hlediska pravděpodobnosti je vyloučeno, abych měl problémy tak často. Podle všeho je tedy prokázáno, že problémy jsou zpravodajské hry. To, že se hovada z BIS a ÚZSI nechtějí k trestné činnosti přiznat je věc jiná – kdo by chtěl jít do basy, když utajení dává zločincům z BIS a ÚZSI velkou šanci, že nic nebude dokázáno. V žádném případě tedy žádnou paranoiou netrpím!!!

5.    Kdo šetří zločince z BIS? Velkým problémem je to, že zřejmě v ČR neexistuje instituce, která je oprávněna šetřit agenty BISky a ÚZSI. Policisté mi totiž opakovaně řekli, že agenty BISky nejsou oprávněni prošetřovat. Jako příklad selhání kontrolních mechanismů také lze uvést vyjádření „Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS“ (dále komise - podepsán Richard Dolejš, předseda), kde místo toho aby vše řádně vyšetřovali napsali k TO z 9.5.2011 (cituji): „Po prošetření BIS vám sděluji, že nebylo zjištěno, že by některá z uvedených osob kdy byla v jakémkoliv vztahu k BIS, a tudíž vámi uváděné údaje tak nebyly potvrzeny“. To znamená, že se komise spokojila s vyjádřením prolhané BISky a tím celou věc uzavřela a vůbec nic neprošetřovala – podobnou blbost bych od poslanců nečekal. Takže bylo reálně prokázáno, že komise žádné samostatné vyšetřování nevede a BIS si může dělat co chce. Vysvětlení postupu BISky je prosté, <1> buďto skutečně několik málo jmenovaných osob pro BIS nepracuje a jen využivá služeb agentů české tajné služby (jak uvádím jinde, <2> v krajním případě by agenti mohli být i zaměstnanci Vojenského zpravodajství), nebo <3> BIS kryje aktivní agenty tím, že ani komisi nesdělila to, že jsou to aktuální agenti – je to prosté, jen nízká inteligence poslanců byla na přítěž!!! Navíc, je patrné, i blbec to pochopí, že jsou zůčastněni jiní agenti BIS, jen komise vše hodila nezákonně do koše – <4> možná je i korupce či manipulace u poslanců, protože, jak uvádím jinde, jsem nepohodlný pro ODS a Věci veřejné (VV). Komise proto měla vše prošetřovat bez ohledu na výmysl BIS!!! Takto je tedy prokázáno, že i poslanecká komise je úplně na nic – sama BIS přiznává, že ale nemá jinou kontrolu než komisi, což znamená, že reálně je právě tedy zcela bez kontroly!!!!!!!!!!!!!!!!!! Potom je pochopitelné, že se do vyšetřování agentů tajné služby nikomu nehce, protože vše je zřejmě jaksi automaticky, bez ohledu na to co agent spáchá, kryto veřejným a státním zájmem!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V rámci toho, že policie nechce nic vyšetřovat pak v mém životě dochází k uzavřenému cyklu, doslova gordickému uzlu: TČ BIS-mafie à škody v životě à popis situace (TO) à výhrůžky BIS-mafie (a psychiatrů), že si nesmím stěžovat à korupce BIS-mafie v policii a zastavení šetření à větší a horší TČ BIS-mafie …<a tak pořád dokola>!!!

6.    Zaměstnání je problém. Mám velké problémy se zaměstnáními. Je nutné pochopit, že ekonomická likvidace je základní a prvotní metoda BIS-mafie!!! U jednotlivých zaměstnavatelů jsem byl denně obětí mobbingu a bossingu, přičemž hloupá PČR asi podobné problémy (a porušování zákona) považuje za zábavu!!! Aby situace byla ještě horší a složitější, tak potom co jsem podal výpověď pro teror, tak jsem vždy výpoveď uzavřel formálně jako dohodou, abych neměl v příštím zaměstnání problémy. Přestože jsem se snažil členům BIS-mafie vyjít vstříc, od roku 2002 jsem věděl že v zaměstnáních řádí členi BIS-mafie, tak se mi stejně pokaždé pomstili – nemohl jsem dlouhou dobu opakovaně sehnat zaměstnání (v roce 2003-4 např. dokonce 15 měsíců!!!) nebo v dalším zaměstnání probíhal teror stejný a podobný (to bylo až do mého posledního zaměstnání v roce 2009). Nyní de facto hledám zaměstnání od října 2009. Takto tedy nejsem schopen reálně vydělat normální mzdu. Situace je zcela doražena tím, že jako smyšlený schizofrenik musím dalším potencionálním zaměstnavatelům sdělit, že pobírám invalidní důchod a navíc mi doktoři Psychiatrické léčebny Bohnice výhrůžkami naříili, že musím brát injekce a každých 14 dní chodit na zbytečnou kontrolu k psychiatrovi. Až se toto dozví můj nový zaměstnavatel jistě mě bude chtít vyhodit – kdo by chtěl zaměstnance, který každých 14 dní odejde na půl dne k doktorovi!!!!!!!!!!!!!!!!! Jsem tedy ve finanční a formální pasti!!! Nemohu reálně nastoupit jen tak do zaměstnání, aniž bych nevyvolal útok psychiatrů, kteří vyhrožují, že pokud přestanu zbytečné léky užívat a přestanu je navštěvovat, zavřou mě znovu, opakovaně a na dlouho do blázince, aby mi opět „vše vyhnali z hlavy“ – přitom u mě nemají co léčit (vše je konstrukt BIS-mafie)!!! Přestože umím špičkové technologie je mi to na hovno (viz přiložený životopis)!!! Navíc se domnívám, že BIS-mafie ovlivňuje potencionální zaměstnavatele a personální agentury hned jak se ucházím o zaměstnání, kde mě pomlouvají a cestou „čisté“ BIS požadují v rámci plnění „služby“ to, aby mě potencionální zaměstnavatelé odmítali – podobně právě vytěsňovala nepohodlné lidi již předchůdkyně BIS, tedy STB!!! Že to není výmysl bylo patrné právě již v roce 2003-4, kde abych sehnal jedno místo, jsem musel absolvovat přes 50 (!!!) výběrových řízení (myslím že jich bylo něco okolo 70)!!! Celou situaci doráží hloupá matka a otec, kteří mi říkají, abych chodil někam na brigádu (se znalostmi špičkových technologií – viz životopis), „abych si ve skladu vydělal alespoň nějakou korunu“!!! Za tuto finanční likvidaci bych holkám a hochům z ÚOOZ nakopal zadky, protože vůbec nevím jak toto vyřešit – pravděpodobně dojedu na dluhy, zmanipulované soudy a vůbec finanční likvidaci!!!

Na zásadních problémech v a se zaměstnáními je patrné, že BIS-mafie škodí všude tam kde chce, protože zkorumpovat lidí může kolik chce – peněz, lidí a kontaktů na to má nadbytek!!! BIS-mafie tedy pokud zjistí že je něco pro mě důležité, tak mi to překazí…

Že něco není v pořádku s mými šéfy bylo patrné i podle toho, že jsem nikdy, až na vyjímečné případy, nebyl poslán na školení (přestože jiní byli) a nikdy mi nebyla dána příležitost (až cca 2x za 19 let) abych studoval angličtinu – bylo patrné, že BIS (a ÚZSI) se od roku 1994 připravovaly na to, že mě postupně vytěsní ze slušné práce, což se jim nakonec v roce 2009 povedlo. Na postupném a plíživém snižování kvalifikace bylo navíc patrné to, že se BIS a ÚZSI poučily u STB, kde vytěsňování lidí na okraj společnosti prováděli běžně – já právě po 18 letech útoků a bojů v profesní oblasti již vytěsněn jsem!!!

7.    Provokace BIS-mafie. Také je patrné, že grázlové BIS-mafie sází na faktor rozčilení.. je nutné pochopit, že denně jsem obětí průměrně cca 190 útoků, provokací a akcí členů BIS-mafie. Když je klidný den, tak útoků je tak cca „jen“ 50. Denně mi hovada z BIS-mafie útočí na auto najížděním jiných aut, takřka denně mě chtějí srazit autem, denně provokují jaký jsem idiot, blbec, ztroskotanec, grázl, kriminálník, hovado, bezdomovec (což formálně jsem), neperspektivní tupec, podovodník, vrah Kočičkové a Kokose atp. (podobná slova používají), denně vyvolávají konflikty (např. na mě najíždějí nákupníky vozíky či koly), denně mi právě vyhrožují (že mě zabijí, že mě zbaví svéprávnosti, že půjdu do exekuce a zabaví rodičům dům, že nenajdu žádnou normální práci <prý si mohu vydělávat jako prostitut>, že ukradnou další moje věci, že ukradnou auto, že poškodí auto, že zapálí dům, že nechají vybouchnout plyn atp.)!!! Je jasné, že občas se musím nad drzostí hovad z BIS-mafie rozčílit, protože tyto útoky by nechal bez povšimnutí jen blázen. Problémem ale je, že rodiče ničemu nerozumí a jsou smířeni s tím, že dožiji jako invalidní důchodce zbavený svéprávnosti, protože jim to lékaři Jeníček a spol. z Psychiatrické léčebny Bohnice řekli, že to bude pro mě nejlepší. Matka je občas v slzách, protože právě nechápe, že by měla za mě bojovat právě na policii či na soudech… mimochodem si vzpomínám, jak policisté z OO PČR v Kotouči donutili v roce 2010 otce, aby prohlásil, že jsem psychicky labilní tím, že musel říci že se léčím (to mě právě jen a pouze zločinní psychiatři nutí). Zkorumpované oddělení policie tak podle toho že se léčím, dle jejich výkladu, usoudilo, že jsem psychopat – jak to ty hovada z BIS-mafie v PČR napraví tyto a podobné lži nevím!!!!!!!!!!!!!!!!!! Když jsem požádal o pomoc přímo ministra, tehdy R.John ze  strany VV, která má problémy s porušování zákona <asi se dozvěděli, že jsem kritizoval za vydírání v cause Tesco jejich šéfa Bártu - http://zpravy.idnes.cz/spionazni-hry-vita-barty-cesky-james-bond-vabi-do-vv-i-novinare-p74-/domaci.aspx?c=A100612_080711_domaci_jw>, dal vše vyřešit jakési neschopné Drncové z MV ČR – jak říkám, v mém životě právní stát v ČR selhal a to kompletně!!!!!!!!!!!!!!!!!! Co se týká provokací, pak jde o to, že se objevují lidé, kteří jsou schopni dosvědčit, že jsem se trochu rozčílil a o to jde – protože jsou mezi nimi i poskoci BIS-mafie je možné, že o mně již kolují neuvěřitelné skazky. Že to tak BIS-mafie naplánovala a plánuje je patrné podle causy Rakousko/Vídeň, kde česká členka BIS-mafie v rakouské nemocnici ve Vídni dokonce rakouské policii vylhala, že jsem rozbíjel nábytek. Byla to jedna z typických ukázek jak BIS-mafie naplánovala mojí likvidaci, tj. pobytem v blázincích/brutálech na základě lží jejich členů a machinací zpřízněných psychiatrů. Tato lež je zapsaná v lékařské i policejní dokumentaci, dokonce jak v Rakousku, tak v ČR, a já nevím jak se bránit – s mým formálním statusem to totiž nikdo nezkoumal a byla to příčina, proč mě zavřeli do blázince na více než 100 dní (Vídeň, pav. pro těžké případy à Psychiatrická léčebna Bohnice, pav. 27 neklid, pro velmi těžké případy à Psychiatrická léčebna Bohnice, pav. 18). Jde ale o to, že mám plné právo se na útočí hovada z BIS-mafie rozčílit a nejlepší by bylo, kdyby to na místě opakovací brokovnicí vyřešila URNA, ale musí střílet na hlavu, aby se mafiánkám a mafiánům rozsvítilo v mozku, jenže… mně se nevěří!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kdo odstraní a jak mi nahradí škody tím, že nejen v ČR tedy o mně putují lži BIS-mafie opravdu nevím – i proto jsem již v roce podal TO na BIS-mafii přímo NSZ, protože vše musí řešit jen a pouze specializovaný tým žalobců, protože běžní policisté jsou buďto hloupí nebo zkorumpovaní BIS-mafií!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obyčejné provokace BIS-mafie, i tak je to ale nepříjemné, mají tedy za úkol mě vyprovokovat a již jsem pěkně naštvaný na zkorumpované příslušníky PČR, protože kdyby PČR zasáhla proti vedení BIS-mafie již v roce 2002-2003 nic podobného by se nemuselo dít. Kočičková, Rokokose, Kužela a podobní by seděli v base a byl by klid!!! Je nesporné, že causy Jedis vrací státní správu ČR do období totalitních praktik (nelze se divit, když v BISce jsou agenti býv. STB)!!!

8.    Motivy jednání BIS-mafie. BIS-mafie mi sděluje, že protože jsem prý kritizoval privatizaci, nemám se obracet na vůbec žádného politika!!! V praxi to pak vypadá tak, že BIS-mafie proti mně poštve koho chce, protože jsem dělal ekonomické analýzy velkých ekonomických podvodů (MUS, OKD, CK Fischer, privatizace, portál HMP, Barták, Bárta, Kreditní a průmyslová banka Plzeň, Union Banka, VZP, ČEZ, ČKA atd). Je totiž patrné, že BIS-mafie je něco jako ochranka ekonomických podvodníků… z toho pak mají poplatky za rady, pomoci a ochranu ekonomických machinací, které zpětně „reinvestují“ do krytí této TČ. Viz: MF Dnes - Detektiv vyšetřoval korupci politiků. Skončil, když vynadal BIS  http://zpravy.idnes.cz/detektiv-vysetroval-korupci-politiku-skoncil-kdyz-vynadal-bis-ps9-/domaci.aspx?c=A111204_211947_domaci_abr ß Na tomto článku je patrné jak to BIS, resp. BIS-mafie dělá s nepohodlnými lidmi. Protože stačí, když je daný člověk odvolán z funkce a na jeho místo dosadí zkorumpovanou osobu, nemusí odpůrce zabíjet, ale jen je odstaví z dané funkce, aby nemohli „škodit“. U mě to pak funguje tak, že mně nedovolují si nalézt odpovídající zaměstnání (analytik IS), nebo jsem v zaměstnáních měl mzdu nižší než kolegové a nedostával jsem žádné příležitosti k odbornému či personálnímu postupu, což právě masivně začalo v roce 2002 (po podání TO na Kokose, Kočičkovou a Kuželu), ale vše v menší míře probíhalo již od roku 1994.

9.    Jak hovada, promiňte ale jsem dotčen jací idioti berou státní plat, BIS-mafie vyhrožují, protože jim vadí, že popisuji zvěrstva která činí, bylo patrné i 5.12.2011 v 9:32. Jen co jsem zapsal do laptopu výše uvedený odstavec „Detektiv vyšetřoval korupci politiků. Skončil, když vynadal BIS“, tak přijel před dům rodičů grázl z BIS-mafie s bílou dodávkou 3S6 0170. Podstatné byly symboly: dodávka = smrt, nápis Kajman = nebezpečí, muž měl černé pytle = patologové, také měl hnědou kšiltovku s bílým kšiltem = „sračky“ (omlouvám se, ale to je výraz BIS-mafie) a smrt (bílá) a ještě maskáčové kalhoty = válka, smrt, armáda… i blbec, jen blbý Černík a Verta ne, pochopí jak se symboly BIS-mafie pracuje.
Výhrůžky pokračovaly i dále, protože v 10:08 projelo další hovado BIS-mafie, tentokrát s bílou Škodou, což je symbol… škoda, zabijem tě, zemřeš!
BIS-mafie také vsadila na ženský faktor. Je patrné, že cca 50% členů BIS-mafie tvoří ženy, a i to ukazuje, že se nejedná o nějakou obyčejnou mafii, ale že se jedná o tajnou službu. Podstatné je to, že již Kočičková způsobila, že policie mě již v roce 2002-2003 chtěla stíhat jako násílníka, což důrazně odmítám… ale je mi to „hovno“ (pardon) platné, protože BIS-mafie s ženami neustále něco činí na pozadí!!! Počty a typy nasazených žen jsou neuvěřitelné – denně mi vyhrožují či provokují desítky žen a to dokonce i matky s dětmi. Přemýšlel jsem, jak může mladá matka pracovat pro mafii a je to prosté, právě protože se jedná o tajnou službu a ony to berou jako vylepšení rodinného rozpočtu. Jinak jejich akce probíhají podle zcela stejného scénáře jako pro celou BIS-mafii, tj. provokace, slovní útoky, strkání, drobné fyzické konflikty, konflikty obecně… také i blbec pochopí proč BIS-mafie nověji, dříve to tolik nebylo, zapojuje mladé ženy – chce totiž vyvolat konflikt, kdy by se podle těchto mafiánek posuzovalo, které jsou schopny i na soudu říci cokoliv lživého (protože jim to nařizují rozkazy „čisté“ BIS), že jsem byl agresivní na mladou ženu, což je opět cesta do blázince/brutálu, což právě vymyslela BIS-mafie!!! Navíc ženy mají při výpovědi na policii a na soudu komparativní výhodu ve smém „šarmu“, kdy si před nimi sedne evidentně každý policista (viz Hala) na zadek… - viz causa Chapmanová: http://www.lidovky.cz/fbi-chapmanova-je-prototypem-ruskeho-spiona-fm5-/ln_zahranici.asp?c=A111101_112247_ln_zahranici_mtr , http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/249047-fbi-zverejnila-videa-s-ruskou-spionkou-chapmanovou-v-akci.html

10. Zároveň je patrné, že BIS-mafie má své kontakty mezi novináři, protože občas se objevují provokace médií… viz http://www.cibulka.com/stblist/b.htm . Je totiž evidentní, že BIS-mafie dokáže např. takovou věc, že si objedná na čas konkrétní akci rádia… reportáž, píseň, obsah zpráv apod. Přesně jak to dělala býv. STB v propagandě. Zneužívání médií dokládá, že BIS-mafie je velice mocná a rozsáhlá organizace!!!

11. Spojovatelé ústředny ministerstva vnitra – kolektivní útok. Nepříjemným faktorem je to, že BIS-mafie infiltrovala spojovatelky a spojovatele ústředny ministerstva vnitra. Ve stručnosti jde o to, že spojovatelé denně prováděli chybná spojení, i když… je ještě jedno vysvětlení a tím jsou zásahy do digitální ústředny (podle mě je totiž možné, aby spojení bylo ovlivněno z „vnitra“ digitální ústředny tak, že hacker BIS-mafie zasáhne do programového kódu). Jak píši jinde, BIS-mafie vždy věděla, někdy i s určitým předstihem, kam chci spojit a je tedy možné, že věděla přesně spojovací kanál na ustředně a zasáhla programem. Podstatné ale je, že když jsem celou situaci reklamoval, spojovatelé ústředny MV se vždy hájili, že dané spojení provedli řádně a správně což tedy nebyla a není pravda. Protože jsem kvůli tomu, že jsem musel zaplatit spojovací poplatek (volal jsem ze zahraničí) tak byl spojen v 90% tam kam jsem nechtěl, musel jsem pak zaplatit za poplatky okolo 20.000 Kč za měsíc. Navíc se ke všemu přidávala korupce a manipulace v PČR, protože i když jsem se již někomu dovolal, pak nakonec řekl, že vše je blbost a prásknul telefonem, aniž by trestní oznámení či jakékoliv oznámemení přijal (PČR mě tak vědomě nechala napospas mafii)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Celá věc měla ještě dohru, protože spojovatelky ústředny MV si na mě bez právního důvodu stěžovali pro narušení občanského soužití. Celá stížnost byla vymyšlena tak, aby se o ní dozvěděli psychiatři, pro které to slouží, to že je to lež již nikdo nezkoumá, jako důkaz, že jsem konfliktní typ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12. Je problém s důkazy. Protože se jedná většinou o velmi inteligentní členy tajné služby, tak je problém s důkazy, protože 90% akcí jsou jen výhrůžky, slovní útoky a náznaky akcí (10% faktických útoků ale bohatě stačí). Pak je pochopitelné, že z pohledu zákona je vše možné vyhodnotit jako teror jen a pouze, pokud vyšetřovatel a soudce bude mít nějaké povědomí o zpravodajských hrách. Jako příklad lze uvést vyhrožování 2 lidé z bývalého SSSR, kteří naznačovali fyzické zmlácení 23.11.2011 okolo 11:18 v pražském metru linky C (u stanice Florenc). Když jsem byl v metru u nich, sledovali mě a několikrát si opakovaně bouchali pěstí do dlaní tak, abych to viděl – evidentně to byli lidé BIS-mafie. Pravda, typický ožralý příslušník PČR by vše vyhodnotil asi jako zdravici. Ještě než jsem spustil video na telefonu, tak vystoupili – navíc hrozí problém z toho, že tito, působili velice agresivně, a podobní vyvolají konflikt, že je natáčím. U tohoto bylo typické, že BIS-mafie ví, jak mám z ruské mafie spolupracující s BIS-mafií obavy – pochopitelně, viz http://zpravy.idnes.cz/neplati-zabijte-ho-uctovani-ruske-mafie-v-praze-pod-drobnohledem-px4-/krimi.aspx?c=A100806_1428478_praha-zpravy_sfo . Jak je již uvedeno v TO z 9.5.2011 BIS-mafie nasazuje nejen ruskojazyčné členy mafie či tajné služby (to pak je jedno)!!!

Dá se tedy sdělit, že je důkazní nouze… ale co já s tím. Občan sděluje informace o trestném činu, šetří a důkazy shromažďuje policie České republiky či jiná, soudí soud, který rozumí zpravodajským hrám tajných služeb. Nikdo po mně nemůže chtít, abych měl důkazy o zákulisních činech tajné služby, jak bych je získal!!! O tom, co se projevuje na vně je informací dost!!!

Podstatné je i to, že psychiatr Jeníček (PLB) mi vyhrožoval, když budu nějaké důkazy mít, pořizovat či je předám policii, protože mi osobně řekl, že když budu pracovat s důkazy o BIS-mafii, že mě nechá zbavit svéprávnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13. Psychologická válka. Je prokázáno, že BIS-mafie proti mně vede psychologickou válku, která spočívá ve využití velmi hyper HI-TEC technologie. Protože by mi nikdo nevěřil co na mě používají musím ale být zticha (upozorňuji, že popis technologií v tomto TO je jen cca 30% reality). Ve stručnosti jde o to, že mi denně, v onech cca 190 akcích, sdělí, že jsem neschopný, idiot, čůrák, grázl, blbec, debil, blázen, schízan, lhář, lempl, paranoidní atd., co nejhorší koho napadne. Současně neustále sdělují, že mě zabijí a zlikvidují. I blbec si dokáže spočítat, že jen za týden jsou to tisíce výhrůžek, kdy v poslední době se dost často objevuje, že mě zavřou do blázince a zbaví tedy svéprávnosti. Dělají to tak, že jednotlivým symbolům přiřadili význam – viz symbolické vyhrožování, či jednoduše vyhrožují slovně. Je jasné že čekají že spáchám sebevraždu, což odmítá, ale je pravda, že kvůli mnohem menším problémům již lidé sebevraždu spáchali. Na každodenní úrovni to pak znamená, že BIS-mafie mi dokazuje, jakou má moc – i blbý policista, pokud umí počítat, pochopí, že tisíce osob BIS-mafie nasazených za časovou jednotku dokáže doslova změnit realitu a já pak z výhrůžek a provokací mám pochopit, jako má BIS-mafie moc. To právě chápu a jako zlikvidovaný žádám touto cestou trestního oznámení o pomoc.

Nejčastějším prvek psychologické války je zastrašování a výhrůžky. Ti dělají různě různí lidé… od známých, přes psychiatry po policisty!!! Přitom jen opravdu otrlí mafiáni by masivně vyhrožovali potom co by na ně bylo podáno TO a policie je šetřila – v tom je BIS-mafie velice nebezpečná. Ale o to jde. BIS-mafie zřejmě cestou „čisté“ BIS ovlivnila a přesvědčila orgány činné v trestním řízení, aby nic nešetřili… PČR Kotouč, Praha 1, 2, 3, 4, 8, HMP, Brno-město, Benešov, Ostrava, Plzeň, Řevnice, ÚOOZ (Verta a Perník), český Interpol, IPČR (nechtěli se představit), policejní prezidium, MSZ a NSZ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ß s těmi všemi jsem mluvil či byl v písemném kontaktu a přesto zřejmě nic ve vyšetřování neučinili (alespoň nikdo mě nekontaktoval a to ani po rozsáhlém TO z 9.5.2011)!!!

Součástí psychologické války BIS-mafie jsou i věci, které na první pohled vypadají běžně. Jde ale o to, že na základě rady psychologů (je evidentní že existuje něco jako stálé poradenství ke zpravodajským hrám) BIS-mafie ví, že člověka lze nutit (a některé donutit) k tomu, aby plnil záměry BIS-mafie, psychologickou manipulací. Proto je denně nasazeno mnoho desítek hovad z BIS a ÚZSI, kteří provedou stovky psychologických útoků denně, pokud za útok budu považovat jednu větu. Na příkladu uvedu, že větu „dej nám milion, nebo tě zabijeme“ pochopí i blbec jako útok, jen blbci typu Perníka s tím mají problém. Podobných vět (a symbolických výhrůžek – viz samostatná kapitola) mi právě denně BIS-mafie sdělí stovky. Důležité je i to, že technologie čtení myšlenek (viz kapitola technologie), která očividně funguje skvěle a přesně, umožňuje BIS-mafie vyhrožovat podle situace (myšlení) člověka, aniž by museli cokoliv sdělit na tvrdo. Jak je uvedeno v kapitole technologie, tak pak dokáží zdůrazňovat negativní věci, aniž by sami mluvili – stačí když si vzpomenu např. na rakev a hovada z BIS již pošlou auto, chodce, letadlo či provedou zásah v médiích (televize, rádia), abych pochopil, že rakev chtějí zdůraznit… i blbec pochopí, že tak vyhrožují smrtí, přičemž opět platí, že ožralové typu Perníka s tím mají problém. Součástí psychologické války je i to, že prostředky které používají dělají značný hluk (případně světelné efekty), což vytváří jakýsi permanentní neklid (útočí běžně i přes celou noc). Dohromady všechny útoky mají evidentně sloužit k tomu, aby to můj mozek nevydržel a já se zhroutil (lidově řečeno zbláznil).

Jinak se dá sdělit, že moje bezmoc je veliká. Kdo nezažil každodenní mnohaleté útoky zvěrských agentů BIS a ÚZSI <právě teď, 7.2.2012 v 8:56, poslali bílou dodávku VW Transporter, což je symbol pro smrt díky otravě radioaktivní látkou – viz symboly>, těžko tento odstavec pochopí, protože nemůže pochopit utrpení, které denně prožívám. Jde o to, že hovada z BIS a ÚZSI útočí neustále, i v noci (již mnoho let jsem se pořádně nevyspal) a to jak fyzicky (auty a fyzickými střety), tak právě pomocí hlukových a vizuálních útoků. Hlukové a vizuální útoky psychologické války jsou vedeny i podle toho jaké přečtou moje myšlenky (viz kapitola technologie, čtení myšlenek) nebo podle toho jak špionáží zjistí stav mých elektronických zařízení (počítače, komunikátory a internetové zdroje). Neustálé moje špiclování špionážní hyper-technikou pak vede k tomu, že agenti jsou vysíláni do psychologických bojů proti mně aktuálně a okamžitě, když vše má vysoký destrukční potenciál. Pro ilustraci si např. představte stav, kdy si náhodou vzpomenu na smrt, kdy právě ihned hovada z vedení BIS pošlou auto (neustále jsou evidentně okolo připraveni desítky aut, která permanentně krouží okolo a pak projíždějí na čas), nebo provedou podobný hlukový či vizuální útok (nějaký projev v rádiu, pošlou chodce či pošlou letadlo). Jindy zase pro změnu řeknou v rádiu že někdo zemřel (či jiné řeči o smrt – informace o smrti používají jako nejsilnější prvky psychologické války) a opět ihned k zvukovému projevu připojí jiný projev (opět průjezd auta, průlet letadla, průchod chodce, rána, puštění nějakého stroje, dělobuch…). Těchto kombinací je nekonečné množství. A proč dělají takovéto složité koordinované útoky, pro někoho drobnosti a nesmysly <právě nyní při zápisu, 7.2.2012 v 9:08 projelo okolo domu rodičů hovado BIS s náklaďákem do zákazu vjezdu, což je symbol pro smrt, resp. že mě BIS-mafie zabije, protože jsem se dostal do zakázaných sfér tajných her BIS a ÚZSI>. Důvodem je psychologický efekt. Mozek totiž neustále vyhodnocuje vnější podněty a to i když spíme. Ve fázi bdění tak dochází pak k tomu, že primární informace je přiřazena se sekundárními projevy. Pokud pak člověk, jako já, ví, že je obětí akcí mafie či tajné služby je hotovo. Mozek si totiž pak řekne: aha, mafie mi opět sděluje, že mě zabije (zlikviduje jinak) a okamžitá výhrůžka je na světě, i když přímo nikdo nic slovy neřekl. U mluveného slova je pochopitelně vše jednodušší, kdy navíc agenti BIS a ÚZSI používají metodu klíčových slov, což v praxi znamená, že nemusí říct celou výhrůžnou větu, ale jen slovo, které má pro člověka nějaký výhrůžný potenciál (u mě např. když řeknou „Allianz“, tak to znamená mnohé, protože Allianz mi dluží cca 800.000 Kč, které odmítá vyplatit a tak to znamená finanční problémy, manipulaci okolo peněz, exekuci, bezdomovectví atd). U mě provedou těchto několik typů výhrůžek několik set denně (nedá se to spočítat, ale jednou jsem to počítal u mluvených výhrůžek při vykonstruovaném rozhovoru agentů BIS či ÚZSI a vyšlo mi, že dokáží říct cca 300 až cca 600 výhrůžek za hodinu). A to je právě ona psychologická válka. Pak jde totiž o to, že z psychologického hlediska mám mozek přetížený neustálými výhrůžkami a provokacemi. <Jen za posledních 5 minut, 6.2.2012 v 21:05 stačila hovada z BIS sdělit 4 výhrůžky: na rádiu Černá Hora o smrti /klíčové slovo mráz/, podle přečtení myšlenek projela 2 auta a někdo do nečeho mlátil /rána je symbolem pro smrt podle střelby či hřebíků do rakve/.> <Jak tak zapisuji do počítače, tak 7.2.2012 9:24, projelo okolo domu rodičů další hovado s dodávkou, kdy dodávka je symbol pro smrt, podle dodávek pohřební služby.> Na závěr uvedu, že je evidentní, že tak rozsáhlou psychologickou válkou mě hovada z BIS a ÚZSI chtějí přinutit k sebevraždě, což odmítám. Jinak samozřejmě hrozí poškození mozku, který jednoduše takový stres nezvládne.

To co hovada BIS a ÚZSI předvádějí v rámci psychologické války je neskutečné a každý psychiatr bude tvrdit, že si vymýšlím, což je dáno tím že metody BIS a ÚZSI jsou tajné (ani metody býv. STB nebyly odtajněny). Jde tedy o to, že hovada z vedení BIS a ÚZSI dokáží na čas poslat auto, člověka (chodce), letadlo (mají člověka v řízení letového provozu), dokáží vyvolat praskání v bytě pomocí nanočipu (viz kapitola technologie) a dokáží i na čas ovlivnit a zaúkolovat média (rádia, televize, portály novin) – vše je v podstatě triviální. Právě protože agentů BIS a ÚZSI je na mě nasazeno denně tak od cca 50 do cca 190, tak dokáží, hlavně u mluveného slova sdělit stovky (tisíce) výhržek za den.

Současně je na psychologické válce nutno pochopit jeden zásadní faktor a tím je využití technologie čtení myšlenek. <Jak vše hovada z BIS sledují bylo patrné nyní při zápisu, 16.2.2012 8:53 poslali červené nákladní auto autoškoly, což je symbolická výhrůžka pro sebevraždu…> Technologie čtení myšlenek totiž umožňuje BIS-mafii vyhrožovat cíleně, tj. v malém počtu ale důrazně. Tím že vědí přesně reakci a myšlenky člověka, tak dokáží vyhrožovat právě tak a tím, co člověka zasáhne nejvíce (jak je uvedeno v kapitole výhrůžky). Je to rozdíl jako když se pro bombardování (toto je takové psychologické bombardování) použije obyčejná puma nebo puma s laserovým naváděním – u laserového navádění stačí právě jedna!!!

Pro psychologickou válku je také typické, že BIS-mafii (BIS a ÚZSI) je jedno co dělají, hlavně že škodí. Vše funguje na principu „věčného neklidu“, kdy hovada z BIS a ÚZSI neustále (i několikrát za minutu) dělají vizuální a hlukové útoky, které se projevují nadměrným stresem. Smyslem psychologických útoků je mě donutit k sebevraždě, což odmítám. Realita ale je, protože těchto útoků jsou stovky až tisíce denně (viz v textu) že cítím, jak mi to poškozuje zdraví, protože mozek nemá šanci si odpočinout (útoky provádějí i v noci).

14. Systémové selhání práva. Likvidace mých práv jako systémové selhání státu. Je nesporné, že BIS-mafie má takové kontakty, že dokáže tvrdě manipulovat se soudními procesy. Z toho plyne, že dokáže zmanipulovat také každý úřední správní úkon a o činnostech soukromých společností ani nemluvě. Vše plyne z toho, že se evidentně jedná o konglomerát sítí býv. STB, mafií českých i mezinárodních a sítí BIS + ÚZSI (příp. VZ). Když jsem chtěl zjistit, jen pro orientaci, kolik je příslušníků a pomahačů BIS na MV ČR jsem se nedozvěděl nic a BIS mi informace odmítla sdělit. Podle počtu členů býv. STB, kde číslo je desetitisíce, lze odhadovat i celkový počet lidí pracující pro BIS… Podobná masa zmanipulovaných lidí, pak pochopitelně dokáže zmanipulovat cokoliv, protože je eviedntní, že navíc si BIS za spolupracovníky vybírá lidi, kteří jsou nějak důležití. Tato skutečnost mi pak způsobuje obrovské problémy, protože ať reším co řeším, vždy jsou nějaké problémy – pro tento teror jsem již 3x opustil dlouhodoběji území ČR a vydal se hledal nové živobytí do demokratických zemí. Bohužel i v těchto zemích (Španělsko, UK, Švýcarsko, Francie, Slovensko, Belgie a Rakousko) byly ale sítě pomahačů BIS-mafie, což zřejmě plyne ze stituace, kdy „čistá“ BIS požádala o pomoc zahraniční tajné služby. Není totiž myslitelné, aby v takovém Slovensku či Švýcarsku fungovala síť mafie o stovkách členů a vše vypadalo, že mi škodí místní tajné služby… Vše na základě toho, že BIS-mafie cestou „čisté“ BIS a možná i ÚZSI jim sdělila čisté výmysly a lži, tedy že jsem „státně“ nebezpečný!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto se velice špatně popisuje, ale domnívám se, že BIS-mafie šíří nejen lživé a nepravdivé lékařské zprávy o tom že jsem paranoidní schizofrenik, ale i falešné důkazy o tom, že páchám trestnou činnost – jak píši, právní systém v mém případě zcela selhal a jsem vydán napospas dementům, kteří ale mají neskutečnou moc, z BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15.  Matka. Zásadním problémem je moje matka. Má zcela vypláchlý mozek psychiatry a skrz infiltrované osoby útočí BIS-mafie i přes lidi z jejího okolí. Je to podobná situace, jak býv. STB destabilizovala rodiny nepohodlných osob. Problémem tedy je, že musím žít a bydlet s svými rodiči, protože nemám téměř žádné peníze. Navíc psychiatři pokaždé když s nimi matka hovoří ji vždy přesvědčí, že moje neúspěchy jsou známkou paranoiní schizofrenie, což je zásadní překrucování reality. BIS-mafie totiž vsadila na to, že její zločiny nebudou nikdy řádně vyšetřeny a tedy vše budou psychiatři svádět na to, že to jsou výmysly mého prý chorého mozku!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto je zásadní, protože matka má nevývratné přesvědčení, navíc chodí k pychiatrovi, protože evidentně neuvažuje reálně, že za všechny svoje problémy si mohu sám. Dochází navíc i k rekurzivnímu efektu, kdy zločinní psychiatři tvrdí, že o mém životě vědí vše a že tedy je to důkaz že jsem psychicky zásadně nemocný, kdy nikdo ze státní správy ČR mi za 9 let nepomohl proti mafii!!!!!!!!!!!!!!!!!! S narušeným myšlením matky to pak vypadá tak, že mi matka denně vyhrožuje, že mě nechá zbavit svéprávnosti (tedy proto, že ona sama neuvažuje reálně!!!), protože jí to poradili lidé napojení na BIS-mafii (psychiatři a známí)!!! Navíc pak vyhrožuje, že si bude nechávat moje peníze a že mi bude určovat jak mám žít, protože ona to prý ví nejlépe, přestože se jedná o člověka s nízkou inteligencí, který sebou snadno nechá manipulovat. I díky manipulaci BIS-mafie skrz psychiatry a známé s ní mám ze života peklo, ale jak uvádím, nemohu se odstěhovat, protože nemám za co. Navíc je matka v takovém stavu, že je schopna lhát jak na policii tak před soudem, jen aby měla pokoj a zbavila se mě. Navíc vše zhoršuje zkutečnost, že matka s otcem se denně hrozně hádají kvůli penězům, ale prý za vše mohu já. Když pak se s nimi pohádám náhodou také, jak jsou agresivní, tak si matka vzpomene na psychiatry, kteří jí vypláchli mozek, že jakýkoliv zvýšený hlas je důkaz mojí psychické nemoci – to že sama hádky vyvolává není schopna reálně vyhodnotit. Situace je neudržitelná.

Jinak je patrné, že toto právě BIS-mafie vymyslela jako právě důsledek finanční a ekonomické likvidace, protože jediným reálným důvodem neshod jsou peníze, kdy, jak uvádím jinde, finanční likvidaci vymyslela BIS-mafie již v roce 2002, resp. 1994. Navíc BIS-mafie prostřednictvím svých poskoků v podobě známých matky na mě neustále útočí – sdělují matce takové informace, které ji přesvědčují o tom, že je správné mi škodit!!! Nevím jak se bránit!!

Ve finanční oblasti navíc matku psychiatři a známí zmanipulovaní a zkorumpovaní BIS-mafií přesvědčili, že nejlepší pro mě bude, když budu bydlet s nimi a mám si přivydělávat na nějaké brigádě, protože jsem prý pro normální práci neschopný!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na manipulaci matky BIS-mafie vsadila, protože se přes ní právě mě zbavit svéprávnosti, resp. mají takový plán. Vědí totiž, že matka klidně bude lživě svědčit proti mně!!!!!!!!!!!!!!!!!! O tom, že promyšlenost akcí BIS-mafie je obrovská svědčí to, že český konzulát ve Vídni, místo toho aby mi pomohl z blázince/brutálu Vídeň porušoval s klidem zákon a nechal mě napospas mafii v Rakousku a zmateným Rakušanům (viz v jiné části dokumentu), tak volal matce a sděloval ji, na přání BIS-mafie, jak jsem byl do telefonu podivný (slabé slovo). Matka lži konzulátu (objednala si je mafie aby mě podržela v blázinci/brutálu) ale vzala za pravdu a dodnes mi je dává jako důkaz toho, že jsem psychicky nemocný – to mafie vymyslela skvěle.

U matky jde také tedy o to, že má již narušené reálné myšlení (mozek má vypláchlý psychiatry), je málo inteligentní (doslova hloupá), nesebekritická, unavená z neustálých hádek s otcem, kdy dohromady to vede k mé tragedii – protože je zvyklá se hádat, tak rozpoutává hádky se mnou, protože není shopna kriticky uznat svoji chybu a přitom mi současně vyhrožuje, že mě nechá zavřít do blázince. Zjednodušeně se mě tedy chce zbavit za každou cenu a udělá proto cokoliv, jen aby neměla starosti, protože pochopitelně můj život je jedna destrukce BIS-mafie za druhou. Navíc matka přijala lživé myšlení psychiatrů, že důkazem mojí nemoci je to že jsem neúspěšný, a to, že mafie mi denně ničí život vůbec nebere (podle ní jsou vše výmysly, protože jí to tak vysvětlili psychiatři). Vše navíc jen a pouze počítá přes peníze kde mě tedy BIS-mafie již zlikvidovala a ona na mě ještě útočí, že je to právě důkazem mé psychické nemoci – vůbec nechová jako matka, ale hůř než cizí zlý člověk.

Matka je tedy navíc chorobná lhářka a trpí poruchami myšlení (má utkvělé představy, které ji nikdo nedokáže vymluvit a léčí se i na psychiatrii), což způsobuje dohady. Velkým problémem pak je to, že zkorumpovaná a zmanipulovaná policie nebyla schopna za 9 let žádnou trestnou činnost BIS-mafie vyšetřit a to je dle matky důkaz, že já jsem schizofrenik, protože se prý nic nestalo – na tuto manipulaci BIS-mafie vsadila. Matka, otec ani bratr pak nedokáží pochopit, že mám právo být občas naštvaný na BIS-mafii, když mi zlikvidovali život – jen flegmatický blázen by měl z likvidace života radost!!!!!!!!!!!!!!!!!! Matka, otec a bratr pak situaci, když se oprávněně rozčílím nad zvěrstvy BIS-mafie, pokláddají za důkaz psychické poruchy, protože jim to tak vtloukli do hlavy psychiatři (hlavně Jeníček). V tom pak vzniká uzavřený kruh, doslova gordický uzel: provokace, výhrůžky a trestné činy BIS-mafie à liknavost a tolerance policie à moje stěžování si rodičům à příležitostné domácí hádky kvůli neschopnosti policie a hlouposti rodičů a bratra à chorobná lhavost matky à psychiatři tvrdí, že vše je důkaz mojí psychické poruchy à zpřísnění režimu psychiatry à moje psaní orgánům činným v trestním řízení à provokace, výhrůžky a trestné činy BIS-mafie (abych tak nečinil) <gordický uzel je uzavřen>. Výsledkem je zhoršení mé situace z důvodu údajných (vylhaných) důkazů o psychické poruše!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jako příklad lze uvést situaci (18.12.2011 cca 13:20), kdy hovado BIS-mafie na kruhovém objezdu u Billy v Kotouči mi nedalo přednost v jízdě a pomalu najíždělo do křižovatky tak, že jsem ho musel upozornit klaksonem. Matka, která neviděla že to auto nestojí a pomalu jede do křižovatky, z toho udělala scénu, že prý jasně viděla, že auto stálo (je stará a ještě si vymýšlí). Pro ní to ale to prý bylo důkazem, že jsem (prý) blázen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na matce je skvěle vidět jak pomluvy a lži i výplachy mozku distribuované BIS-mafií fungují. Je nutné pochopit, že se poměrně často stýká/stýkala s psychiatry, protože jí to dělá dobře, že se cítí důležitá, protože s ní psychiatři jednají slušně – slušně dovedou vše okecat a olhat. To může souviset se sociálním vyloučením, protože jinak se rodiče stýkají se sociálně podprůměrnějšími lidmi a dokonce se dá říct, že známých a přátel má žalostně málo (otec jen známé). Postupně tedy psychiatři vypláchly rodičům a bratrovi mozek tím, že jsem zásadní psychopat (těžká paranoidní schizofrenie) a oni to přijali, protože je to pro ně jednoduché vysvětlení mého zcela zničeného života, protože informace o zpravodajských hrách jsou pro ně moc složité!!!

Výplachy mozků rodičů a bratra psychiatry pak způsobují, že jsou proti mně stále více zaujatí a rádi by se mě zbavili tak, že by mě nejraději navždy (doživotně) umístili do blázince/brutálu (psychiatrické detence). Jak říkají, chtějí mít konečně klid, protože od roku 2002 (začátek nové vlny intenzivních útoků BIS-mafie) žijí v neustálém stresu – bohužel jejich nízká inteligence jim neumožňuje pochopit, že to jsou zpravodajské hry!!! Oni tedy dávají za vše vinu jen a pouze mně. Celá věc se dá popsat řetězem (gordickým uzlem): likvidační akce BIS-mafie à ekonomické a finanční ztráty a problémy à zničený život à vinu rodiče přičítají mně (že jsem prý neschopný psychopat) à výplachy mozku rodičů psychiatry, že ekonomické ztráty jsou důkazem psychické poruchy à moje obrana psaním à sledování BIS-mafie à výhrůžky psychiatrů že mě “dorazí” zbavením svéprávnosti a dalšími blázinci/brutály à likvidační akce BIS-mafie …a tak pořád dokola, se vzrůstající intenzitou, brutalitou, škodou, velikostí škody a problem, díky stale důkladnějším útokům BIS-mafie.

Problémem tedy rodičů je, že psychiatři jim otevřeně neřeknou “když ho budeme zavírat do blázinců/brutálů a zbavíme ho svéprávnosti tak skončil”, ale řekli matce: “protože dělá nepřístojnosti, bude pro všechny lepší, když se bude doživotně ústavně léčit a bude zbaven svéprávnosti – pro všechny to bude lepší a vy budete mít klid”… a na to matka slyší!!! Výplach mozku psychiatry napojenými na BIS-mafii je tak dokonalý!!!!!!!!!!!!!!!!!! Když se k tomu přidají zkorumpovaní soudci je vymalováno!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Matka tedy (i s otcem a bratrem) po výplachu mozků uvažují (ale nemají to jako vlastní myšlenku), že by mě mohli nechat zavřít na doživotí do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti, protože se mě chtějí zbavit a řešení jim, jako myšlenku, poradili lidé napojení na BIS a ÚZSI a zločinní psychiatři PLB!!! Zločinný psychiatr Jeníček (PLB) do lékařské zprávy dokonce napsal: „Rodina bude podávat podnět k zbavení způsobilosti k právním úkonům a nařízení ochranné léčby“, což vůbec není pravda!!! Přestože rodiče Jeníčkovi později doporučeným dopisem sdělili, že o ničem takovém neuvažují, tak již je vše zapsáno v lékařských zprávách, což se tak právě BIS-mafie připravuje na to (mafie si připravuje dokumety), aby mě znovu mohla zavřít do blázince/brutálu a zbavit svéprávnosti!!! Vůbec nevím jak se proti tomuto bránit!!! <Další výhrůžka: 8.2.2012 v 9:16 kvůli napsání výše uvedeného odstavce projel na kole kolem domu rodičů člověk s fialovou šálou kolem krku – to mi BIS vzkazuje, zblázni se protože tě oběsíme, nebo oběsíš se, protože se z našich útoků zblázníš… typické.>

Matka je navíc chorobná lhářka, na což právě vsadili zločinní psychiatři, protože jim o mně navykládala hrozné bludy. Např. neustále se dohaduje, že mám v pokoji „chlív“, což není pravda a je to dáno tím, že má narušené myšlení. Toto, tedy že mám v pokoji dle ní nepořádek, pak presentovala psychiatrům, který si to zaznamenali jako projev psychické poruchy – vůbec nevím jak se komplotu s psychiatry bránit a mám strach, že mě nechají zavřít doživotně do blázince/brutálu nebo že mě zbaví svéprávnosti (10 soudců již BIS-mafie zkorumpovala či zmanipulovala tak by zkorumpovali další…)!!!

Pozn: hloupost matky dokládá skutečnost, že se se mnou hádá, že počítač k provozu potřebuje obyčejný telefonní aparát, protože někde slyšela, že se počítače skrz telefonní přípojku připojují na internet. No comment!!!

U rodičů je navíc jasně vidět jedna záležitost. Od 50-tých let byli v hledáčku STB, jak moc je otázka. Jasně si ale vzpomínám, že bratr otce Jiří Jedis, prováděl rodičům denní teror, protože je napadal a vyhrožoval jim a provokoval je. Domnívám se, že to byla objednávka STB. Obecně měli a mají rodiče neustále problémy, hlavně finanční – to právě asi byl plán býv. STB. Podstatné je, že obrovský stres u nich vyústil v narušení mozku, kdy se dnes dá říct, že již nejsou normální!!! Tak právě nechci dopadnout a proto dokud nebude minimálně vedení BIS a ÚZSI sesazeno z funkcí a nebudou hoši a holky BIS a ÚZSI ve vězení, nejlépe na doživotí za teror (objednávky vražd, násilí, vydírání, vyhrožování, finanční podvody…), tak nebudu mít klid. <Právě poslala BIS další megeru, 8.2.2012 v 9:28 – žena naznačovala, že jsem ve sračkách /měla výrazně hnědý kabát/…typické.>

16. Otec. Otec je vemi nemocný a má nejspíš rakovinu kůže i hrtanu (či plic) ze silného kouření. Z pohledu psychického je to nyní (v minulosti byl menší, ale i tak) velký primitiv a hulvát. Denně několikrát denně matce velmi sprostě nadává, což zhoršuje její psychický stav a možnosti myšlení – je zcela frustovaná a svoje problémy přenáší na mě. Jak je otec hloupý lze doložit na tom, že když mu kriminalista z Kotouče Norbert Borský (mimochodem můj známý – bývalý) řekl, že si vymýšlím v tom, že existuje nějaká BISka, tak mu uvěřil – dohaduje se se  mnou, že žádná tajná služba neexistuje a tím že o BIS mluvím, že je to důkaz mojí psychické poruchy!!! Nevím jak se proti zákulisním útokům BIS-mafie bránit!!! Obecně se dá říct, že otec je horší než hrozná matka.

Jak funguje BIS-mafie je patrné i na tom, že přestože otec má silné symptomy rakoviny (dusivý kašel, krvavé strupy na kůži atd.) tak mu lékař řekl, že ničím netrpí – to právě tak vymyslela BIS-mafie, která se evidentně neštítí ničeho!!!

17. Bratr. Bratr je velmi nepříjemná kapitola mého života. Je to totiž člověk sobecký, zlý (skoro bych řekl, že mu dělá dobře mi ubližovat), netolerantní a částečně nerozumný. Navíc má za přítelkyni osobu, která je zřejmě napojena na BIS-mafii, takže s ním manipuluje. Navíc kamarádi se snažili bratra zavléct do trestné činnosti podle čehož se domnívám, že to byla akce BIS-mafie a jednalo se o členy BIS-mafie. To je totiž evidentně standardní postup BIS-mafie, tedy že si „omotají“ lidi, které chtějí využít. Provedou to tak, že že vedení BIS-mafie naplánuje distribuci důkazů a vytvoří situace, které jsou v rozporu se zákonem a pak začnou daného vydírat tak, aby spolupracoval. Zároveň vytváří výplach mozku, kdy dotyčný zcela ztratí vlastní rozumný úsudek… a to právě udělali s bratrem (na mě to zkusili úspěšně již v roce 2002-3, tedy než jsem pochopil, že se jedná o zpravodajské hry). Bratr mi tedy denně (když spolu mluvíme), jak „cvičená opice“, vyhrožuje, že mě nechá zavřít do blázince a že z blázince již nevylezu. Bratr tedy neváhá svého staršího bratra (mě) poškozovat, jen aby měl klid a nějakou výhodu. Tak to tedy rodiče i bratr dotáhli ad absurdum, protože nesebekriticky a hloupě za všechny moje neúspěchy viní jen mě a nechtějí pochopit, že život mi denně destabilizuje BIS-mafie, protože zpravodajské hry nejsou schopni pochopit. Proto i podlehli falešnému dojmu a výplachu mozku psychiatrů (i dalších osob z okolí, které evidentně infiltrovala BIS-mafie), že veškeré problémy zmizí, pokud já zmizím v blázincích/brutálech (na doživotí) a budu zbaven svéprávnosti. Jejich tupost a hloupost je v tomto neskutečná.

Je nutné pochopit, že osoby které provádějí výplachy mozku mají evidentně speciální psychologické školení a tak vědí, jak se říká, jak zasít semínko nenávisti. Jde o to, že rodiče i bratr se psychiatry, kteří jsou ve výplachu mozku přeborníci, stýkají (telefonují) i několikrát týdně. Bez znalostí zpravodajských her je těžko takovým manipulacím nepodlehnout (jak uvádím, i mě běhá mráz po zádech, když si uvědomuji, čím vším mi BIS-mafie vyhrožuje – viz výhrůžky). Bez nadsázky tedy lze říct, že pro zachování svých občanských a lidských práv bojuji proti všem… tak to právě BIS-mafie vymyslela!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U bratra je navíc velmi pravděpdobné, že jeho kamarádi jsou členi BIS-mafie či jsou minimálně proti mně BIS-mafií instruováni – zažil jsem provokatéra (kamaráda bratra), který se mě snažil zavléct do další trestné činnosti. Další udělal závratnou kariéru v Komerční bance a jeho bratr je typický provokatér BIS-mafie (dohadoval se kvůlu jedné nejmenované politické straně /ODS/ a daním).

18. Auta. Auta BIS-mafie jsou faktor ale hlavně konkrétní akce. Bohužel je konkrétních akcí autem tolik, že se nedají zaznamenávat a proto jen popíšu rámcově co se děje (v textu navíc jednotlivé některé vážnější problémy s auty jsou uvedeny i s bližším určením). Auta slouží BIS-mafii jako zbraň což není fráze ale realita. Někdy ob den, někdy jednou za týden, různě, se mě snaží srazit autem. To tedy tehdy, když se pohybuji pěší chůzí po silnicích. Většinou k tomu dochází když musím jít po silnici (po krajnici, přes silnici, přes přechod) či po parkovišti. K mému sražení nedošlo jen proto, že chodím takovým způsobem, že neustále sleduji dění okolo a pak uskakuji – je to docela náročné. Navíc zřejmě funguje faktor, že to jsou agenti tajné služby a někdy to vypadá, že mě najetím jen chtějí zastrašit, což se jim tedy povede vždy – od aut mě dělí decimetry a centimetry. V poslední době jsou útoky autem, pokusy o sražení, stále častější, někdy i několikrát denně. To, že mě chce BIS-mafie zabít autem je logické, protože za dopravní nehody se dávají velmi nízké tresty a tedy členi BIS-mafie (a agenti BIS a ÚZSI) jdou za peníze do rizika, že budou šetřeni, protože reálné riziko, že půjdou do vězení, je malé, spíše žádné. Nikdo doposud totiž nedefinoval, že BIS a ÚZSI používá auta jako smrtící zbraně a tedy neexistuje adekvátní potrestání pachatelů skutků, které jsou ve skutečnosti vraždami. <Jak hovada vše sledují bylo patrné na tom, že při zápisu tohoto odstavce 3.2.2012 9:35 poslali pošťačku, kdy se již mnohokrát prokázalo, že zaměstnanci pošty Kotouč pracují pro BIS-mafii, resp. BIS a ÚZSI.>

Co se týká situací, které ohružují, zdraví, život a majetek při mé jízdě autem je situace ještě horší. Denně, při jízdě autem jsem několikrát za cestu vystaven útoku autem BIS-mafie. Jen díky tomu, že mám nové kvalitní auto se nic nestalo, protože v dané situaci prudce uhnu, prudce brzdím nebo prudce zrychlím. V popisu situací se dá vypozorovat podobný scénář a kvůli velkému počtu nehodových situací je patrné, že opět jde o zpravodajské hry a nikoliv o náhodu. Dá se sdělit, že nehodovou situaci vytváří BIS-mafie s odstupem několikaset metrů, v městech častěji. Základní nehodové situace jsou tyto:

a.    Najíždění zezadu na velmi krátkou vzdálenost (desítky centimetrů) při zrychlování – musím prudce přidat plyn.

b.    Vybočování v protisměru mimo vlastní jízdní pruh – musím strhnout volant.