Diář malý – nekompletní záznamy o útocích BIS-mafie na Richarda Jedise

Období: únor 2015 (2. měsíc)

Podstatné: trestnou činnost nemůže šetřit OO PČR v Kotouči, protože všichni jsou zkorumpovaní BIS-mafií a působí proti mně (nechali mě např. odtáhnout do blázince bez právního důvodu).

 

Na úvod se omlouvám za vulgární výrazy v textu, ale útoky BIS-mafie se nedají vydržet jen tak.

 

Toto je záznam některých výhrůžek, vydírání, stalkingu a špionáže atp. – období je uvedeno výše. Každý den průměrně zaútočí 100 – 120 – 150 osob (někdy o něco méně, jindy i více) BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a to od roku 2002, resp. 1997, resp. 1994 a něco bylo i dříve!!! Zápisy útoků níže, tedy jsou jakýmsi vodítkem, co se každý den děje, co BIS-mafie dělá, jak útočí – přestože se jedná o zápis až nyní, tak je potřeba pochopit, že ve velmi podobném rozsahu útočila BIS-mafie již právě od roku 2002, resp. 1994 (a dříve), kdy je možné si tedy udělat obrázek, jakým terorem jsem si musel projít!!! Pokud totiž počítám průměrný počet útočících osob na 120 denně, tak pak je to cca 3.600 útoků za měsíc, cca 43.800 útoků za jeden rok, či např. 438.000 útoků za roky 2002 až 2012!!! Co se týká počtu trestných činů, je situace ještě tragičtější, protože každý člen BIS-mafie průměrně spáchá 5 základních trestných činů (někteří více), tj. nezákonnou špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv – to pak představuje cca 18.000 trestných činů za jeden měsíc a např. cca 219.000 trestný činů za jeden rok (protože je ovšem BISkou plošně, systémově a celorepublikově zkorumpována policie, státní zastupitelství a justice, tak nikdo nic nešetří, nestíhá a neodsuzuje)!!! Také je zde dobré zmínit, že je evidentní, že BIS-mafie má sta-tisíce členů (výpočty naznačují, že jich může být i 2 miliony), protože se nejedná jen o kmenové zaměstnance BIS a ÚZSI, tedy agenty, ale pro mafiánskou síť pracují i různí pomocníci, jednorázoví poskoci apod. – podle počtu členů jde jasně o největší mafii v České republice a i z pohledu globálního se jedná o obrovskou zločineckou organizaci (srovnatelnou právě jen s totalitními tajnými službami)!!! Z výše uvedených počtu útoků také jasně plyne, že jsem jedna z nejpronásledovanějších osob současnosti a zřejmě i historie České republiky, protože ani STB si často nedovolila to, co si dovolí grázlové BIS-mafie!!! Z obrovského počtu útoků je také patrné, že moje likvidace je komplot tajných služeb BIS a ÚZSI, BIS-mafie jako celku (celá mafiánská síť)!!! Výhrůžky, vydírání a ostatní útoky na mě mají jeden zásadní dopad. Protože jsou to tedy desítky útoků denně od roku 2002, resp. 1994, tak mám strach cokoliv podniknout a bránit se právní cestou, protože jakmile cokoliv napíši vyhrožování a vydírání BIS-mafie ještě výrazně zesílí. To ve mně vypěstovalo permanentní strach o budoucnost a nemám tak sil se proti BIS-mafii bránit. Přestože jsou na mě takřka denně páchány další trestné činy (kromě vyhrožování a vydírání), nepodal jsem trestní oznámení a prosím o pomoc v tomto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Důležité je taky pochopit, že útoky tolika osob BIS a ÚZSI (BIS-mafie) denně, tedy právě cca 100 – 120 – 150 útočících osob každý den, jsou možné jen díky tomu, že vedení BIS a ÚZSI (BIS-mafie) poskokům pěšákům opakuje, že jsou nedotknutelní, že jsou nad zákony a že je případně vždy vedení BIS-mafie ze stíhání a soudu vyseká, i právě protože dokáží snadno zkorumpovat (a korumpují) všechny policajty, všechny státní zástupce a všechny soudce ve věci, po celé České republice!!! Opakem reality je pak právě to, že politici až po vlády ČR plácají, jaká je ČR demokratický a právní stát!!!

 

Záznamy jsou nahodilé, protože mám strach psát komplexní popis akcí BIS-mafie (většinou výhrůžky a vydírání), protože se i tak BIS-mafie okamžitě mstí při jakémkoliv záznamu řadou výhrůžek a vydírání. Jsem zcela bezradný a frustrovaný, protože právě útoků je průměrně 80 – 120 – 150 (a více) denně a nedá se to tedy psychicky unést!!!

Záznamy jsou také nahodilé proto, že je mohu psát jen v doměa jen v okamžiku kdy jsem u laptopu, což je jen malá část dne. Proto je potřeba záznamy brát jen jako vodítko, jak BIS-mafie vyhrožuje, vydírá, provádí stalking a špionáž. V ostatních částech dne, kdy nic nepíši je to ale stejné – tedy průměrně 80 – 120 – 150 útoků každý den (o víkendech a svátcích je toho o něco méně)!!! Z počtu útoků se velice hrubě dá sdělit, že BIS-mafie zaútočí průměrně každých 10 minut (během dne) – reálně se to nedá určit, protože intervaly útoků jsou velice rozmanité a jsou situace, kdy BIS-mafie útočí i několikrát za minutu!!!

Záznamy jsou tedy jen popis nepatrného zlomku akcí BIS-mafie a je to spíše takové vodítko, co vůbec dělají, nikoliv komplexní záznam všeho! V některé dny, kdy jsem se překonal, jsem tak nezapsal vůbec nic, i když výhrůžky a vydírání probíhaly jako v jiné dny.

Zápisy tedy nejsou přehledem všech útoků BIS-mafie, ale jde v podstatě o příklady, čeho jsou schopni.

Protože jakmile píši, ihned spustí BIS-mafie řetěz výhrůžek a vydírání mám takový strach, že píši jen nahodilé záznamy. Psychicky je totiž neúnosné, jak okamžitě zaútočí, když něco dělám okolo záznamů (ať na laptopu či mobilu)!!!

BIS-mafií zkorumpovaná a zmanipulovaná policie (v podstatě jako celek) ale tvrdí, že se nic neděje, což je evidentní lež a dotyční by měli být pohnáni k zodpovědnosti!!!

 

Problémem tedy je, že zápisy o nezákonných činnostech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), tj. především o nezákonné špionáži, stalkingu, vyhrožování a vydírání (apod.), mohu do tohoto souboru dělat, jen když jsem u počítače a to ještě jen někdy (někdy taky musím něco dělat). Toto časové omezení pak tedy způsobuje, že zápisy jsou nahodilé a občasné tak, že vůbec se nejedná o popis všech útoků (jak se může někdo mylně domnívat), ale jen o cca 5, maximálně 10%, tj. se jedná průměrně o cca 10 zápisů denně (pokud vůbec útoky zapisuji) z celkového počtu průměrných cca 100 – 150 útoků denně!!! Zápisy jsou tedy jen jakési vodítko pro představu, jak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí.

 

Když není vysloveně uvedeno místo, kde se útok stal, tak tím myslím akce u domu, protože jen tehdy mohu zapisovat přímo do počítače a tedy zaznamenat co se stalo.

 

Jsem oběť brutálního vyhrožování, vydírání, stalkingu a špionáže (a dalších trestných činů). Útoky probíhají v obrovských počtech (60 – 120 denně, či více) nejméně od roku 2002, resp. 1997, resp. dříve!!! Za tuto dobu jsem musel snést statisíce útoků (stačí běžný výpočet)!!! Útoky tedy provádí BIS-mafie, což jsou agenti a spolupracovníci tajných služeb, kteří denně páchají trestnou činnost formou organizovaného zločinu (dále mafie a BIS-mafie).

Motivů útoků je více: 1. hlavně se jedná o pomstu BIS-mafie za trestní oznámení na její členy (první již v roce 2003), na šéfy BIS-mafie (vedoucí články) Irenu Kocourkovou (původně z Mokošína okres Benešov), Davida Rokose (původně Třemošnice okres Chrudim), Rokose staršího (otec či příbuzný Davida Rokose, náčelníka STB pro okres Benešov), Antonína Kocourka (otce Ireny Kocourkové, velice pravděpodobně STB) atp. 2. jde o osobní mstu gangu Rokosů a Kocourků za to, že jsem se seznámil s Irenou Kocourkovou. 3. BIS-mafie mě útoky chce přivést k poslušnosti a loajalitě, čímž chtějí zabránit dalším trestním oznámením příp. žalobám. Toto se jim v podstatě podařilo, protože žádný orgán mi ve válce s mafií nebyl schopen pomoct a naopak mě státní správa poškodila dle objednávky mafie!!! 4. brutální útoky slouží k tomu, abych byl mafií donucen spáchat sebevraždu (čím dříve tím lépe)!!!!!!!!! Motivy útoků jsou současně jejich cíle.

Fatální všudypřítomná 24-hodinová špionáž BIS-mafie (i v zahraničí) v kombinaci se stalkingem a právě vyhrožování a vydírání vytvořilo (psychický) teror, který nejsem schopen zvládnout a hroutí se mi mozek. Problémem pak je, že v orgánech činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a justice) jsou rozmístěni agenti BIS (tedy členové BIS-mafie) a navíc prý BIS policii, státní zastupitelství a justici úkoluje ve svůj prospěch. Výsledkem je, že moje trestní oznámení nikdo řádně nešetří – příklady jsou jasné: celé zkorumpované obvodní oddělení PČR Kotouč, celá zkorumpovaná městská policie Kotouč, zkorumpovaní jednotlivci OO PČR Benešov, zkorumpovaní jednotlivci ÚOOZ Praha, zkorumpovaní jednotlivci ÚOKFK Praha, zkorumpovaní jednotlivci Okresního státního zastupitelství Benešov, zkorumpovaní jednotlivci Obvodního státního zastupitelství Praha 1, zkorumpovaní soudci Obvodního soudu pro Prahu 8, zkorumpovaní soudci Městského soudu v Praze, zkorumpovaní soudci Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, zkorumpovaní soudci Krajského soudu v Hradci Králové plus další jednotlivé excesy. Důsledkem neřešení trestné činnosti BIS-mafie je pak to, že se nacházím na pokraji smrti na ulici, protože nemám po zákulisních útocích BIS-mafie z čeho žít (nemám peníze)!!!!!!!!!

Každodenní výhrůžky a vydírání v obrovských počtech (zaútočí až 120 osob denně, či více) mají ještě jeden efekt – mám obrovský strach se jakkoliv bránit. Navíc když útoky BIS-mafie z malé části eviduji (do tohoto souboru), tak BIS-mafie útočí ještě více (i několikrát za minutu), což ve mně vypěstovalo názor, že se musím BIS-mafii poddat za každou cenu. Je nutné pochopit, že útoky trvají nejméně od roku 2002 a tedy mám za sebou statisíce útoků (počet útoků je násobkem počtu let krát počet dní krát průměrných 60 až 120 útoků denně), které ze mě vychovaly ustrašené zvířátko, které se neodváží jakkoliv protivit BIS-mafii!!!!!!!!! Jsem zkrátka jako zvíře v kleci, které týrají a již se nemá sílu bránit!!! To vše právě sebou nese další komplikace, protože BIS-mafie na mě páchá mnohem nebezpečnější trestnou činnost než „jen“ vyhrožování a vydírání, ale já již nemám sil se bránit!!! Navíc podstatná je špionáž BIS-mafie, kdy BIS-mafie okamžitě zaútočí (prodleva je jen pár vteřin!!!) jakmile si jen udělám poznámku o jejich trestné činnosti. Navíc se mi konkrétně mstí ekonomicky – dostali výpalné 3,3 milionu Kč a je jim to málo (s mafií se nelze dohodnout, i když je to státní orgán, myšleno tajná služba), zlikvidovali mě pracovně (znemožňují mi najít zaměstnání již od října roku 2009 a již předtím byly problémy), každou noc mě budí (abych z únavy spáchal sebevraždu), nechávají mě léčit přes jimi zkorumpované psychiatry léčit na psychiatrii a zavírají mě do blázinců (kde se mnou zacházejí jako se zvěří)!!! Tyto konkrétní msty ze mě rovněž vychovaly ustrašené zvířátko, kdy v kombinaci s obrovskými počty výhružek a vydírání nemám sil se bránit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Také je nutné pochopit, že většinu výhružek již BIS-mafie zrealizovala a proto mám obrovský strach, protože vyhrožování a vydírání nejsou jen tak planá gesta. Pro akce BIS-mafie je teror slabý výraz a ve skutečnosti jde o studenou válku!!!

1.     Výhružky smrtí, resp. zabitím byly doposud realizovány tak, že se mě členi BIS-mafie snažili jako chodce srazit autem a v desítkách (možná přes 100) pokusech. Rovněž na mě útočili auty, když jsem jezdil autem a to opět v desítkách případů. Také mi BIS-mafie několikrát podala chemickou nebo biologickou látku, která způsobovala obrovskou bolest nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! Také BIS-mafie útočí na moje zdraví, protože zkorumpovaní psychiatři mi nařídili užívat takové pseudo-léky (antipsychotika), které mají velice mnoho škodlivých vedlejších účinků, které jsou mi různou formou teroru vnuceny (včetně aplikace násilím).

2.     Výhružky ublížením na zdraví byly právě realizovány, že mi několikrát byla podána chemická nebo biologická látka způsobující obrovské bolesti nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! K ublížení na zdraví rovněž došlo vinou aplikace zbytečných psychiatrických léků, které mi různou formou teroru jsou či byly aplikovány!!!

3.     Výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě. Slabší jedinec by již spáchal sebevraždu – k tomu není co dodat!!!

4.     Výhružky blázincem. Pokud počítám pobyty v blázincích více odděleně, tak jsem byl v blázincích již 6-krát. Vždy byla patrná manipulace a korupce BIS-mafie zodpovědných osob (policistů, strážníků, zdravotníků a psychiatrů). BIS-mafie vykonstruovaná a rozšiřovaná lživá definice, že mám psychické problémy, je ale již tak rozšířená (tato lež si již žije vlastním životem), že jsem do blázinců zavírán automaticky bez ohledu na zákony a zdravotní stav!!!!!!!!! Teror v blázincích je jedno z nejhorších příkoří, které mi BIS-mafie způsobila. Do budoucna mám vyhlídky na další zavírání do blázinců, protože BIS-mafie ovládá psychiatrii jako nástroj likvidace nepohodlných osob (zkorumpovaným psychiatrů situace vyhovuje, protože mají výhody od BIS a také dělají dobře placenou práci, kde toho moc nedělají)!!!!!!!!! Problémem  tedy je, že i když objektivně žádnou psychickou poruchou netrpím, musím se léčit u psychiatrů a zavírají mě do blázinců – tak to právě vymyslela BIS-mafie, aby se zbavila nepohodlného svědka jejich trestné činnosti!!!!!!!!!

5.     Likvidace právní. Na právní likvidaci si BIS-mafie dala záležet. Právě jeden z neřešitelných problémů je, že mám lživý status člověka s duševní poruchou (paranoidní schizofrenie). Toho BIS-mafie využívá pro moje zavírání do blázinců!!!!!!!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že justice v procesech o blázincích vždy věřila jen zkorumpovaným psychiatrů (případně jiným členům BIS-mafie, např. zkorumpovaným policistům) a v rozporu se zákony (v nespravedlivých procesech) mě ponechala v blázincích!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že BIS-mafie na mně spáchala desítky trestných činů (spíše více), ale orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství i justice) tvrdí, že se nic nestalo, což pochopí i průměrný občan, že stalo!!!!!!!!! Jedním z důvodů může být skutečnost, že prý BIS úkoluje policii, státní zastupitelství i justici (i skrz agenty v těchto institucích) a vždy co se týká jejich trestné činnosti, dokáží ututlat!!!!!!!!! Také se zkorumpovaná státní zástupkyně OSZ Benešov Heřmánková, dle objednávky BIS-mafie, pokusila mě zbavit svéprávnosti!!! Také mi byl zabaven zkorumpovanými policisty a úředníky řidičský průkaz, protože prý jsem duševně chorý!!!

6.     Likvidace pracovní. Nejméně od počátku přímé studené války BIS-mafie, tedy od roku 2002, jsem měl neustále potíže v zaměstnáních, kdy jsem byl pracovně napadán kolegy a nadřízenými – tj. mobbing a bossing!!! To, že cílem útoků mě bylo pracovně zlikvidovat dle objednávky BIS-mafie, jsem zjistil až mnohem později. Útoky BIS-mafie vygradovaly do té míry, že od října 2009 marně sháním zaměstnání, i když jsem se zúčastnil již stovek konkursů!!!!!!!!!

7.     Likvidace finanční. Dlouhodobá absence zaměstnání způsobuje fatální nedostatek peněz a formálně jsem bezdomovec!!! Navíc již v průběhu zaměstnání jsem si nemohl říct kvůli častému střídání (vynucenému útoky BIS-mafie) o adekvátní mzdu a vždy jsem začínal na nízké úrovni. Na špatném stavu financí se také podílí další zákulisní praktiky a vyhrožování a vydírání. V kauze Řevnice jsem musel BIS-mafii zaplatit výpalné ve výši 3,3 miliónu Kč (!!!) formou převodu majetku pod cenou – navíc to celé byl podvod, protože kupní smlouvu jsem nikdy nepodepsal!!! Současně jsem ztratil až cca 15 – 18 miliónů Kč, protože BIS-mafie nám znemožnila (zkorumpováním místních zastupitelů a stavebního úřadu) na předmětných pozemcích postavit vilu!!! Také jsem musel kvůli vyhrožování a vydírání BIS-mafie zaplatit při koupi pozemku v Tuklatech o 500.000 Kč více než bylo dohodnuto na smlouvě!!! Také BIS-mafie nařídila pracovníkům pojišťoven Alllianz a Amcico Metlife aby neuhradily akutní operaci žlučníku v USA, čímž mi vznikl dluh cca 800.000 Kč. Těmito akcemi BIS-mafie jsem byl BIS-mafií obrán o veškeré peníze i majetek, vše proto, abych skončil jako bezdomovec a zemřel na ulici, nebo abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

8.     Likvidace rodinná. Teror BIS-mafie byl (a je) tak velký, že moje bývalá rodina nevydržela a rozvedli jsme se. Nyní si nemohu rodinu kvůli absenci peněz dovolit. Rodinný rozvrat se tak povedl BIS-mafii dokonale!!!

9.     Exekuce. Vzhledem k obrovským dluhům (cca 1,7 milionu Kč) vzniklým jako důsledek teroru BIS-mafie a minimálním příjmům mi hrozí exekuce každý den. Vzhledem k mojí zástavě na domuhrozí, že z nás budou rychle bezdomovci, kteří zemřou na ulici.

10.                       Bezdomovectví. Formálně jsem bezdomovec, protože teror BIS-mafie mě zavlekl do dluhů a byl jsem machinacemi BIS-mafie okraden o veškerý majetek a úspory a navíc mi BIS-mafie znemožňuje od října 2009 pracovat!!!!!!!!!

11.                       Psychický teror. Celý psychický teror by se měl také nazývat psychologickou válkou, protože útoky jsou hrozné. Psychický teror je nejčastější typ útoku BIS-mafie a jde o vyhrožování a vydírání. Projevuje se to širokým spektrem akcí BIS-mafie. Základem psychického teroru je vytváření zvukových a vizuálních podnětů, které jsou navázány na dříve sdělenou informaci, nebo jsou díky on-line špionáži propojeny s informací aktuální. Tyto psychologicky postavené mechanismy se špatně vysvětlují. Jedna část teroru spočívá v tom, že jistým věcem, barvám, zvukům a informacím jsou přiřazeny útočné informace a ty mi BIS-mafie předkládá (v podstatě to jsou výhružné symboly). Mozek se pak při sdělení daného symbolu vybaví onu útočnou informaci, tj. danou výhružku a vydírání (např. stříbrná barva znamená smrt nebo zabití). Další metoda psychického teroru je závislá na přesné on-line špionáži, kterou BIS-mafie ovládá dokonale. Jde o to, že díky špionáži má BIS-mafie přesný přehled o tom co dělám v místnostech bytu (mikrovideokamery a prostorové odposlechy), on-line znají obsah mobilu (včetně odposlechů) a on-line znají obsah počítačů, včetně internetu (e-mailu). Pak podle informace s kterou pracuji (čtu či píši) vytvoří zvukový nebo vizuální vjem (většinou projede auto nebo projde člen BIS-mafie okolo) a tím danou informaci zdůrazní. Protože je vše postaveno na psychologii, tak zdůrazňují klíčová slova, což jsou slova, která si mozek spojí s útočnou informací mající potenciál výhružky či vydírání – tak tedy dokáží vyhrožovat a vydírat. Psychický teror se také projevuje zvýšeným hlukem (např. v místnosti kde spím, jsou nainstalovány práskací nanočipy, což jsou zařízení, která vydávají práskání tak silná, že se nedá spát). Občas také výhružky a vydírání sdělují členi BIS-mafie slovně přímo, když se u nich nacházím. Problémem u psychického teroru je počet akcí, kterých je 60 – 120 denně (nebo více), tedy obrovský počet. Útoky BIS-mafie provádí jak v době když jsem v domě, tak venku v exteriéru či v cizích budovách – to proto, že špionáž dělají 24-hodin denně 7-dní v týdnu a to kdekoliv!!!!!!!!!

12.                       Stalking. Nebezpečné pronásledování BIS-mafií se mi děje denně, nejméně od roku 2002 a v obrovských počtech 60 – 120 osob denně (někdy více) – za ty roky jsem oběť statisíců útoků!!! Pro stalking je strašně důležitá špionáž, podle které útočí BIS-mafie on-line (detailně je to pospáno v bodě „psychický teror“). Útoky jsou vždy rovnou vyhrožování nebo vydírání!!!

13.                       Špionáž a lokalizační služby. BIS-mafie má velice zvláštní špionážní služby a technologie (o kterých policie nemá ani tušení). Dokáží on-line zjistit co dělám (pomocí mikrovideokamer), co říkám (prostorové odposlechy), co čtu nebo píši na mobilu nebo počítači (špionáž elektronických zařízení), jaký a komu jsem poslal e-mail (špionáž internetu), komu a co telefonuji (odposlechy), kde, s kým a o čem budu jednat (kombinace technik), kde se nacházím (lokalizační služby) atp. Špionáž evidentně provádí 24-hodin denně 7-dní v týdnu. Získané informace pak BIS-mafie používá ve válce proti mně, hlavně pro překažení mých plánů zákulisními praktikami a pro on-line stalking, výhružky a vydírání, přičemž špionáž je trestná činnost, což BIS-mafie evidentně nijak netrápí!!!

14.                       Ovládaní ekonomických subjektů. Nezdá se to, ale BIS-mafie má přes BIS lidi v každém větším ekonomickém subjektu. Tato obrovská zločinecká síť (desetitisíce a více osob) slouží k zásobování penězi, protože obchody mohou dělat jen společnosti sloužící BIS-mafii a BIS. Tak vzniká uzavřený cyklus, kdy podnikatelské subjekty jsou plošně napojeny na mafii, mafie dodává obchody a lidi, a lidi zpětně ze vděku jsou mafii zavázáni a plní požadavky mafie. Někdy je hráno na falešný státní a veřejný zájem. Mechanismus úkolování (členů mafie) je právě proti mně použit při hledání zaměstnání, kdy lidé dostávají příkazy, aby mě nezaměstnávali.

15.                       Ovládání státní správy. Nezdá se to, ale BIS-mafie má skrz BIS na všech úřadech své lidi. Pokud do státní správy budu počítat i zdravotnictví, policii a armádu, tak i tam má BIS-mafie své lidi. Tito lidé pak z vděčnosti za „teplá“ místa plní úkoly mafie (BIS-mafie). Tak dokáže BIS-mafie snadno likvidovat odpůrce a kritiky pomocí právního teroru. Tyto mechanismy zkorumpovaných osob státní správy byly proti mně použity, kde mafií zkorumpovaní psychiatři mě označili za psychopata (do smrti)!!!!!!!!! Další, mafií zkorumpovaní, policisté a zdravotníci mě 6-krát odtáhli do blázince!!!!!!!!! Jiní mafií zkorumpovaní policisté, lékaři a úředníci mi zabavili řidičský průkaz!!! Mafií zkorumpovaní soudci všechny útoky BIS-mafie legalizovali!!!!!!!!! Zkorumpovaní státní zástupci (z OSZ Benešov Heřmánková) se mě pokusili zbavit svéprávnosti!!!!!!!!! Je evidentní, že BIS-mafie používá státní správu k boji proti nepohodlným osobám jako bývalá STB.

16.                       Korupce a klientelismus. Specifická korupce a korupce jsou nástroji, jak  vedení BIS-mafie udržuje pěšáky v „chodu“ a v síti mafie udržuje tyto osoby ve spolupráci. Osoby ve zločinecké síti BIS-mafie totiž dostávají lukrativní pracovní pozice jak v soukromé tak ve státní sféře, kdy pak za tyto výhody právě pracují pro mafii – je to navíc systémový klientelismus!!! Navíc ti (neodsouzení) zločinci, kteří jsou agenty BIS, dostávají vysoký plat ze státní pokladny právě za to, že slouží mafii a páchají trestnou činnost ve prospěch vedení BIS-mafie (protože ale dochází k systémovému krytí trestné činnosti, což je jedna z funkcí BIS-mafie, nejsou odhaleni). Ekonomická závislost členů BIS-mafie je pak na zločinecké síti tak velká, že s radostí vykonávají trestnou činnost, hlavně že jsou peníze!!! Navíc u nich pracuje princip „jeden za všechny, všichni  za jednoho“, kdy se vždy desítky osob navzájem kryjí u jedné akce a to klidně křivými svědectvími i na policii i na soudech. Je evidentní, že v BIS-mafii pracují desetitisíce osob!!!!!!!!!

17.                       Zahraniční spolupráce. Tajné služby, policie a státní správa obecně v zahraničí nemají šanci a možnost zjistit, že české tajné služby jsou mafie!!! Vše je postaveno na klamu, že ČR je demokratický stát (což není pravda právě kvůli mafiánským tajným službám), a tedy že i tajné služby jsou demokratické instituce – to je obrovská lež, na které je řádění BIS-mafie postaveno!!!!!!!!! Proto když jsem byl v cizině (ve Velké Británii, USA, Švýcarsku, Francii, Lucembursku, Belgii, Německu a v malé míře i jinde), tak proti mně místní státní správa útočila a dělala různé destrukční akce (v každé zemi jinak), protože místní tajné služby neprohlédly, že BIS a ÚZSI jsou mafie. Z důvodu rychlosti si tajné služby různých států důvěřují automaticky a informace neověřují a mylně se předpokládá, že ČR je demokratický stát (většinu ekonomiky právě ovládá BIS-mafie) s demokratickými tajnými službami!!! Pozn: k vynuceným pobytům v zahraničí, které mě stály mnoho sta-tisíců Kč, musím dodat, že jsem odejel schválně z ČR, abych se vymanil z teroru BIS-mafie, což se nepovedlo a teror po mém návratu je ještě větší!!!!!!!!!

18.                       Čistá rasa. Pochopit a dokonce odhalit BIS-mafii je velice složité. BIS-mafie má perfektní hyper-moderní špionážní a řídící technologie, o kterých policie ani justice nemá ani tušení (např. stačí jen bezdrátové ušní sondy). BIS-mafie má v podstatě neomezené prostředky pro páchání trestné činnosti – minimálně miliardy Kč ze státního rozpočtu. Podstatné je i to, že síti a systému BIS-mafie věří desetitisíce osob (které jsou na trestné činnosti ekonomicky závislé) a řídí se heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Pak právě mafiáni BIS-mafie mají zajištěny vysoké příjmy odměnou za loajalitu a slepou oddanost vedení BIS-mafie (všichni vědí, že musí poslouchat, protože šance na takové výdělky se již nebude opakovat)!!! Z pohledu právního pak mafiáni vědí, že když budou držet při sobě (dosvědčí si navzájem), tak klidně na policii a na soudech protlačí křivé výpovědi (není to s čím ověřit) – to všechny uklidňuje, že se jim nemůže nic stát. Navíc už jen kvůli všudypřítomnosti mafiánů v soukromé a státní sféře nemá BIS-mafie reálné kritiky a oponenty, protože si je buďto koupí, nebo lidé z druhé strany naopak zlikvidují různými metodami (i fyzicky). Protože BIS-mafie v podstatě ovládá českou ekonomiku, mohou si dovolit kupovat lidi již od nezletilých (jak jsem denně svědkem) – tak neustále zločinecká síť BIS-mafie narůstá a výchovou mladých po letech vzniknou perfektní profesionální mafiáni, kteří se právě nebojí ničeho (ani vězení, jak sami řekli)!!!!!!!!! Jak je uvedeno výše pak právě si přidělují lukrativní pracovní pozice navzájem a tím má BIS-mafie zajištěnu loajalitu členů!!!!!!!!! Tak tedy v podstatě vedení BIS-mafie, jako nástupnické organizace STB, vytvořilo „čistou rasu“, která je nedotknutelná a policie ani justice je nestíhá a naopak jim vychází vstříc!!!!!!!!! Pro zachování lukrativního a luxusního života pak právě všichni dohromady likvidují odpůrce, kritiky a oponenty při jakémkoliv náznaku odporu, tak jak to udělali se mnou!!!!!!!!!

19.                       Trestná činnost BIS-mafie. Je evidentní, že páchání trestné činnosti (základem je stalking, špionáž, vyhrožování a vydírání) je založeno na několika principech, které znemožňují odhalení. BIS-mafie nepáchá většinou násilnou trestnou činnost, ale právě „jen“ stalking, špionáž, vyhrožování, vydírání a podvody a machinace, což pak policie, státní zastupitelství a justice vyhodnocují tak, že se nic neděje!!!!!!!!! Vyhrožování a vydírání se děje speciálními metodami závislými na psychologii a málokdy dochází k přímým útokům, ale právě většinou k těmto nepřímým, což opět policie, státní zastupitelství a justice chybně vyhodnocují, že se nic neděje!!! BIS-mafie má na vyhrožování a vydírání a další nenásilnou trestnou činnost desetitisíce mafiánů, kteří za peníze vše spáchají, ještě s radostí, protože BIS-mafie jim vypláchla mozky, že je to navíc věcí státního a veřejného zájmu (práce pro mafiánské tajné služby)!!! Díky obrovskému počtu členů a hyper-moderním technologiím doženou oběť tam, kam chtějí v podstatě pokaždé (nakonec k sebevraždě)!!! Inspekce BIS a ÚZSI, jako de facto jediné vyšetřovací orgány, jsou kompletně zkorumpované a nikdy nic nevyšetří!!!!!!!!! Obecně platí, že policie, státní zastupitelství a justice nechtějí nic okolo tajných služeb šetřit a tím je ČR absurdistán, na což právě BIS-mafie vsadila a beztrestně páchá trestnou činnost!!! Dokonce podle všeho BIS, a právě i pro BIS-mafii, zasahuje do vyšetřování a procesů na policii, státních zastupitelstvích a na justici a tak není jakákoliv trestná činnost BIS-mafie nikdy vyšetřena, natož odsouzena!!!!!!!!! Navíc u členů BIS-mafie je názor, že dělají dobrou věc, pro dobro státu a proto se do placené trestné činnosti vrhají doslova „po hlavě“!!!!!!!!!

 

Hlavním motivem výhrůžek a vydírání (právě průměrně cca 120 denně a to již od roku 2002!!!) je mě donutit k sebevraždě, protože BIS-mafie sází na to, že útoky jednoduše nevydržím…

Dalším motivem je vynutit moji loajalitu BIS-mafii, aby si se mnou mohli dělat, co chtěli.

Vedlejším motivem výhrůžek a vydírání je zabránit mi v psaní těchto poznámek (opakuji, že zaznamenáno je tak 0% až maximálně 10%, jsou dny, kdy nezapíši nic, výhrůžek a vydírání), aby to vypadalo, že se nic neděje. Vedlejší efekt pak je, že se mohu z výhrůžek a vydírání zbláznit, protože útoky jsou nepřetržité a mozek nemá čas si odpočinout.

Vyhrožování a vydírání je také pomsta za trestní oznámení na členy BIS-mafie (agenty a pomocníky BIS), kdy je evidentní, že se BIS-mafie ve výhrůžkách a vydírání vyžívá a bere to jako svou práci. To vede právě k tomu, že se jedná o nekonečný řetěz, který nemají zájem zastavit, protože musí vykazovat nějakou činnost pro proplácení ze státního rozpočtu.

 

Celý systém útoků BIS-mafie je navíc řízen jednoduchou myšlenkou vzájemné podpory a krytí mafiánů navzájem – drží se hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“. To pak v praxi vede k tomu, že když udělám záznam o jednom členovi BIS-mafie (většinou právě výhružka nebo vydírání), ihned je vyslán řetěz dalších mafiánů, kteří vyhrožují a vydírají právě proto, že jsem učinil záznam. Řetěz výhrůžek a vydírání se pak opakuje doslova do nekonečna!!! Nekonečný řetěz výhrůžek a vydírání (i v noci) pak má za účel mi poškodit mozek a hlavně mě donutit k sebevraždě …a BIS-mafií systémově a plošně  zkorumpovaná policie tvrdí, že se nic neděje!!!

 

Také prostým výpočtem lze zjistit (útoky jsou od roku 2002, resp. 1997, resp. dříve a denně průměrně zaútočí 80 – 120 osob), že na akcích proti mně se již podíleli tisíce osob a je tedy jasné, že žadná taková „obyčejná“ mafie neexistuje – jediným vysvětlením původu útoků je BIS a napojení poskoci. Znovu připomínám, že tolik osob bylo a je nasazeno proto, abych byl donucen „státním“ terorem k sebevraždě a přitom bylo dosaženo utajení akcí právě vysokým počtem střídajících se osob. Z toho jak mám zničený život je patrné, že obdobná akce v České republice nemá obdobu (je bezprecedentní) a jsem novodobý politický a občanský vězeň, kdy trýznitelé dostávají na svoji trestnou činnost peníze ze státního rozpočtu, což je důkaz, že ČR žádný demokratický stát není!!!

 

Pro špionáž a řízení agentů používá BIS-mafie systém, který jsem nazval GOLSS (globální on-line špionážní /a řídicí/ systém), které umí neuvěřitelné věci (např. dávat pokyny dispečerům řízení letového provozu, aby na čas naváděli letadla nad cíl zájmu BIS-mafie)!!! Dále jsou schopni zjistit on-line obsahy všech místností (evidentně vidí do místností) a on-line obsahy všech elektronických zařízení (odpojený laptop, mobilní telefon, e-maily, stránky internetu)!!! Získané informace právě používají v tvrdém boji proti mně.

 

Výhrůžky a vydírání jsou sdělovány většinou symboly – např. auto BMW znamená výhrůžku blázincem.

 

Zde je uvedeno několik symbolů:

 

1.     Jakékoliv auto BIS a ÚZSI (BIS-mafie) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

2.     Dodávka, bílá, černá = smrt podle dodávek pohřebních služeb.

3.     Kombi = smrt podle kombi pohřebních služeb.

4.     Auto CDS Náchod = kriminalizace za pirátská CD, vězení za pirátská hudební (filmová) a počítačová CD a DVD.

5.     Ariel se znakem radioaktivity = smrt radioaktivní látkou – viz causa Litviněnko: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko

6.     Mercedes = smrt při dopravní nehodě, podle zabití (podle mě účelového) 3 policistů Zdeňkem Bulawou – viz: http://www.novinky.cz/krimi/18204-rekonstrukce-tesinske-nehody-prokazala-ze-bulawa-nesvitil.html . Pokud Černík (náměstek ÚOOZ) a spol. z ÚOOZ bude někým přejet autem, asi to po smrti budou brát jako náhodu, protože oni si zřejmě myslí, že mrtvoly žijí!!!

7.     Audi = náskok díky technice, něco jako že díky technologiím mají převahu a dokážou tak zmanipulovat realitu, která pak dopadne podle toho, jak chtějí.

8.     VW, Volkswagen (i Seat jako dceřiná společnost) = symbol podle jednoho typu auta a to VW „Pola“ (licenčně vyráběnému Seatu asi Cordoba). Polo = polonium = radioaktivní látka, tj. výhrůžka smrtí jako u Litviněnka, tedy otravou radioaktivní látkou.

9.     VW Golf = výhružka blázincem!!! Bílý, černý a stříbrný VW Golf znamená výhružku doživotním blázincem!!!

10.                       Bilý Favorit a Forman (Škoda) = že jsem favorit smrti, tedy výhrůžka smrtí.

11.                       Fialový Favorit a Forman (Škoda) = že spáchám sebevraždu z vězení, výhrůžka vězením (podle fialového pruhu na vězeňských vozidlech). <Jak idioti BIS vyhrožují je patrné právě teď, 23.1.2012 8:23, protože na klíčové slovo v rádiu „dlouhodobé trendy“ poslali hovado BIS-mafie s autem k domu– hovada BIS-mafie tím chtěla říct, že existuje plán BIS-mafie, BIS a ÚZSI na to, že mě chtějí nechat zavřít do vězení… no comment!!!>

12.                       Škoda = výhružka, že budu mít doživotní smůlu, že budu mít do nekonečna problémy, které bude dělat BIS-mafie, dokud nebudu loajální mafii (BIS-mafii) nebo dokud nespáchám sebevraždu…!!!

13.                       Sanitka = symbolicky znamená: zbavíme tě svéprávnosti, zavřeme tě do blázince, budeš mít zdravotní problémy nebo zemřeš ze zdravotních problémů.

14.                       Japonské auto, Mazda, Nissan = symbol pro vězení

15.                       Mitsubishi = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (podle znaku)!!!

16.                       Ford, americké auto = symbol pro exekuci domu.

17.                       Volvo = symbol pro vedení BIS-mafie pro šéfovou mafie Irenu Kocourkovou (vedoucí článek BIS-mafie), pro samotnou tajnou službu.

18.                       Renault = že jsem píča, která bude zlikvidována.

19.                       Renault Megane = symbol pro bezdomovectví, symbol proto, že nikdy nebudu mít peníze a majetek („mega ne“ = „miliony ne“).

20.                       Nissan Qashqai (kaškai) = výsměch (kiš-kiš), že zemřu nebo výsměch podle jiné výhružky.

21.                       Citroen = výhružka, že budu „vyždímán“ k smrti, výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

22.                       Citroen Jumper (dodávka) a Jumpy (malá dodávka) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna!!!

23.                       Zvednuté stěrače u auta (např. zadní – což je časté) = výhružka, že jsem čůrák a proto budu zlikvidován (i finančně i fyzicky).

24.                       Babetta, malá motorka, skútr a moped = symbol pro vedení BIS-mafie (pro Irenu Kocourkovou /vedoucí článek BIS-mafie/), podle písně J. Suchého („bude chtít mně vyplnit, co kdysi slíbila…“), že právě splní všechny výhrůžky (tedy výhrůžky smrtí, zavřením do blázince, zbavení svéprávnosti atd.). Je to taková „výhružka všech výhružek“.

25.                       Letadlo = „že mi uletělo letadlo a čeká mě jen likvidace“.

26.                       Bílá Škoda (auto) = škoda, smrt, zabijeme tě, zemřeš.

27.                       Zelená Škoda (auto) = škoda, nemáš zelenou, máš smůlu, likvidace.

28.                       Škoda 120 (105) = výhružka, že mám doživotní smůlu, že jsem ve sračkách (velkých problémech)!!!

29.                       Opel, Daewoo, Hyundai, Kia, Chevrolet apod. = [podle auta šéfa BIS-mafie Davida Rokose /vedoucího článku BIS-mafie/ Daewoo Racer (licenční výroba Opel Kadett = podle toho, že měl auto Opel Kadett s SPZ/RZ CRJ…)] akce vedení BIS-mafie či BIS-mafie, pomsta vedení BIS-mafie či BIS-mafie, likvidace (i finanční i fyzická) přímo od šéfa mafie Davida Rokose (vedoucí článek BIS-mafie) atp.

30.                       Auto AIXAM = výhružka likvidací a výhružka smrtí, resp. zabitím nás 4, tedy celé rodiny, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně!!! Pozn: otce pravděpodobně mohla zabít BIS (BIS-mafie), protože zemřel na rozsáhlou infekci.

31.                       Střešní zahrádka nebo střešní lišty na autě = výhružka smrtí, resp. zabitím (v kombinaci se symboly podle auta)!!!

32.                       (Stará) Jawa nebo ČZ = výhružka, že jsem čůrák a budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

33.                       Auto městské policie nebo strážník = výhružka (doživotním) blázincem nebo (doživotním) vězením, spíše blázincem!!!

34.                       Auto státní policie nebo policista = výhružka (doživotním) blázincem nebo (doživotním) vězením, spíše blázincem!!!

35.                       Zelená čepice = jestli se mi (v mozku) rozsvítilo a jestli jsem pochopil, jakou má BIS-mafie, BIS a ÚZSI moc a že nic nezmohu (že se musím dát dobrovolně zlikvidovat).

36.                       Stříbrné (auto) = smrt, zabijeme tě, zemřeš (podle nerezu používaného na patologiích).

37.                       Oranžová (barva) = vláda, státní, státní moc, moc (BIS-mafie).

38.                       Tuningové auto = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

39.                       Nákladní auto = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

40.                       Chladící nebo mrazící dodávka nebo náklaďák = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%!!!

41.                       Pečivo, chleba, pekařské auto = výhružka většími problémy (které mě doženou k sebevraždě)!!!

42.                       Autoškola = symbol, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

43.                       Nákladní autoškola = symbol, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

44.                       Multicar TS (technické služby) = tajná služba, akce tajné služby, zpravodajské hry. Současně výhružka, že jejich šéf David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) je vícenásobný car, ke kterému mají maximální oddanost a že jsem nepochopil moc toho hyper-mafiánského čůráka!!! Současně je to výhružka, že budu Davidem Rokosem zlikvidován (i finančně i fyzicky), přes jeho poskoky!!!

45.                       Stěhování (i právě auto) = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

46.                       Troubení z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, nebo někdy zdůraznění daného klíčového slova v textu či v jiné informaci (např. slovem)!!! Na této výhružce je podstatné pochopit to, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dokáží do detailu získat přesné on-line informace o tom co dělám (co jsem řekl, co dělám v místnosti, co čtu nebo píši za slovo na mobilu nebo laptopu apod.), poslat svého grázla s autem do mého okolí a dát mu bezdrátově pokyn, aby začal troubit a tím vyhrožoval nebo vydíral!!!

47.                       Obytné auto nebo karavan = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

48.                       Trojkolka (motorová) = výhružka vyvražděním (zabitím) celé naší rodiny, tj. mě a !!!

49.                       Čtyřkolka (motorová) = výhružka vyvražděním (zabitím) celé naší rodiny, tj. mě,  a bratra!!!

50.                       Auto společnosti Madeta s nápisem „Tak chutná mléko“ = výhružka, že takové jsou útoky BIS-mafie. Je to zdůraznění teroru BIS-mafie a varování, že bude pokračovat!!! Tato výhružka má rozložit moji psychiku, abych si uvědomil, že se útoků BIS-mafie nikdy nezbavím a spáchal proto sebevraždu!!!

51.                       Popeláři a auto popelářů = výhružka, že nikdy neseženu normální zaměstnání a budu se moci živit akorát jako popelář!!!

52.                       Otevřené okénko u auta, otevřené střešní okno, ruka z okénka (stejně to platí i pro otevřené okno v domě) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna!!!

53.                       Nábytek na autě nebo na přívěsu = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

54.                       Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola = chemická či biologická látka v pití či jídle, podle příhody louhu v Coca-Cole, který vypila žena z Východních Čech v únoru 2003.

55.                       Office Depot = výhrůžka, že mě donutí doživotně brát depotní injekcí antipsychotik – nyní již mě výhrůžkami psychiatři tento zbytečný škodlivý lék donutili brát a věřím, že se jich zbavím (psychiatrů) a žádám o co nejpřísnější potrestání těchto zločinců… tuto výhrůžku tedy již realizovali!!!

56.                       I promise to myself (píseň) = nejedná se o doslovný překlad, ale o to, že to zřejmě má znamenat: BIS-mafie vzkazuje – slíbili jsme ti to a to… tuto píseň si pouštěli zkorumpovaní či zmanipulovaní němečtí policisté, když mě nezákonně odváželi do brutálu Ansbach 13.7.2011!!!

57.                       ČEZ, elektrárna (nápis, auta, letáky apod.) = podle jaderné elektrárny Temelín jde o výhrůžku podání radioaktivní látky (viz causa smrti Litviněnka).

58.                       Firma Mimo = že jsem mimo, že nemám žádná občanská a lidská práva, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, BIS a ÚZSI, že jsem nepochopil jejich kontakty, které jim zaručují beztrestnost – k tomu jen to, že si téměř absolutní moc BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS, uvědomuji, protože jen odvážný vyšetřovatel bude chtít vše vyšetřit a nepodlehne tlakům BISky (výhrůžky, klacky pod nohy, korupce atd.)!!! Proto žádám o co nejpřísnější potrestání viníků, protože zneužívají státní aparát k vlastním zločinným cílům!!!!!!!!!!!!!!!!!!

59.                       Auto společnosti Martin Transport = auta s nápisem „Martin“ používají hovada z BIS (a ÚZSI) jako výhrůžku pro násilí. Jde o to, že Martin Kužela byl ochránce šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), který mi vyhrožoval zmlácením do krve. Podstatné bylo, že Kužela již v roce 2003 věděl (měl informace o plánu BIS-mafie), že ze mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) udělají blázna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60.                       Logistická společnost „DPD“ (i auto) = výhružka, že půjdu do prdele (že jsem na konci života), tj. že budu zlikvidován i finančně i fyzicky!!! Tuto výhružku BIS (BIS-mafie) používá proto, abych spáchal sebevraždu z toho, že nemám žádnou budoucnost!!!

61.                       Popelář a popelářský vůz = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám, že se budu moci živit akorát jako popelář!!! Tuto výhružku dělá BIS-mafie proto, aby mě donutila k sebevraždě!!!

62.                       Dřevo (dříví) na autě, návěsu nebo přívěsu = výhružka, že nejsem loajální mafii (BIS-mafii) a proto budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

63.                       Ohňostroj, rachejtle, petardy = jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a „čisté“ BIS a ÚZSI… pochopil, proto podávám další velké TO a žádám o důsledné odsouzení zločinců BIS-mafie!!!

64.                       Autobus = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podle svědka, řidiče autobusu městské dopravy v Kotouči, který viděl, jak mě napadl člen BIS-mafie v zimě roku 2002-3, který pak údajně spáchal sebevraždu. Je pravděpodobné, že ho BIS-mafie k sebevraždě nutila…

65.                       Kolo (nebo motorka) s košíkem = výhružka blázincem!!! Pokud je nějak přítomna bílá, černá nebo stříbrná barva tak to znamená výhružku doživotním blázincem!!!

66.                       Čtyřkolka (tříkolka) = výhružka likvidací (i fyzickou, tedy i vyvražděním) celé rodiny, nyní mě, matky, bratra a jeho přítelkyně!!!

67.                       Vlak = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí skočit pod vlak!!!

68.                       Liška, Fox = výhrůžka, že mě nakazí vzteklinou, abych zemřel!!!

69.                       Holá hlava, pleš, lysina = že mi způsobí rakovinu (odvozeno od chemo-terapie)!!!

70.                       IKEA (nápis) = vedení BIS-mafie, tj. „princezna“ BIS-mafie Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie), resp. BIS., tj. výhrůžka likvidací jako vendeta za to, že jsem ohrozil členy BIS-mafie a agenty BIS a ÚZSI.

71.                       Cigareta, kouření (slovo, text, nápis) = rakovina, že mi BIS-mafie dá biologickou látku, která způsobí rakovinu.

72.                       Pojišťovna (slovo, text, nápis) = že nejsem pojištěn na život, myšleno, že nemám BIS-mafii zaplaceno za to, aby mi dělala ochranu (výpalné); tuto výhrůžku používají poměrně často.

73.                       SPZ/RZ – je evidentní, že BIS-mafie díky tomu, že se jedná o agenty BIS a ÚZSI mají SPZ/RZ jaké potřebují, tzn. že na autech mají takové značky, které mají něco symbolizovat. Tak právě používají následující:

a.     „RKx xx xx“ (Rychnov nad Kněžnou) = výhrůžka smrtí, podle podivné smrti Víta Konečného (mého projektanta), které zemřel někde na/u okrese Rychnov nad Kněžnou. Stejné je to i s SPZ/RZ „UOx xxx xxx“

b.     „x J xxx“ (Jihlava) = symbol pro samotnou BIS-mafii, tj. výhrůžka terorem, výhrůžka blázincem.

c.      „HKx xx xx“ (Hradec Králové) = vendeta za problémy z toho, že vedení BIS-mafie by mělo být souzeno a odsouzeno, kde zmínka Hradec Králové je podle původního krajského soudu pro okres Benešov a Chrudim, resp. nějak tak to BIS-mafie naznačuje…

d.     „KHH xx xx“ (Kutná Hora) = výsměch vedení BIS-mafie, konkrétně šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie), že jsem zlikvidován a že mě donutí (přes svoje poskoky) spáchat sebevraždu!!!

e.     „ALB“ v SPZ = výhružka, že jsem hloupý blbec!!! Tuto výhružku BIS-mafie dělá proto, abych spáchal sebevraždu z toho, že si řeknu, že jsem hloupý…!!!

f.       „AI“ (a a í) v SPZ = výhružka dominancí BIS-mafie, kde tím presentují, že na útoky používají umělou inteligenci (AI = „artificial inteligence“). BIS a ÚZSI (BIS-mafie) tím odstrašujícím způsobem presentují, že používají super-počítače (s prvky umělé inteligence) na řízení a rozhodování o útocích proti mně!!! Touto výhružkou mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě, abych se zabil z představ o technologické nadvládě BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Použití super-počítačů bude jisté, protože jim budou dělat podporu pro špionáž, sledování a řízení aktivit okolo mě – bez super-počítačů by nedosahovali on-line řešení (vždy mají zpoždění jen pár vteřin) a nedokázali by provádět právě špionáž v jakémkoliv místě, dekódování obsahu zjištěného špionáží, řízení tisíců (deseti-tisíců) pěšáků v terénu on-line, poskytování on-line příkazů pro pěšáky apod. Toto ale laik nepochopí a proto zkorumpovaná policie a státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!

g.     „ACT“, „AKT“, „ACD“, „AKD“ v SPZ = výhružka vězením (podle anglického slova pro trestný čin „act“)!!! Pak bílé, stříbrné a černé auto je výhružka doživotním vězením!!!

h.     „40“ a okolo čísla v SPZ/RZ = toto souvisí s mým věkem, kdy BIS-mafie tak chce zdůraznit, že daná výhružka representovaná daným autem je pro mě. Většinou se jedná o výhružku smrtí, resp. zabitím!!!

i.        „23“ nebo „80“ a čísla okolo v SPZ/RZ = výhružka, že mě zlikviduje (i finančně i fyzicky) šéfová mafie Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie).

j.       „27“ a „77“ čísla okolo v SPZ/RZ = výhružka, že mě zlikviduje (i finančně i fyzicky) šéf mafie David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie).

k.     „33“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zavřen do blázince.

l.        „64“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) za to, že píši do počítače o zvěrstvech BIS-mafie!!! Je to takový výplach mozku, abych o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nic nepsal a nechal se dobrovolně zlikvidovat a spáchal sebevraždu!!!

m.  „97“ v SPZ/RZ = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. 1997 byl rok, kdy jsem poprvé na internetu kritizoval některé ekonomické kauzy, na kterých podle všeho BIS-mafie parazitovala.

n.     „68“ a „69“ v SPZ/RZ = výhružka, že BIS-mafie vždy zvítězí (podle roku 1969)!!!

o.     „18“ v SPZ/RZ = to si mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) dovolují sdělit, že jsem necitlivý grázl, že jsem jako Adolf Hitler!!! Tuto výhružku dělají proto, aby mě silně dehonestovali a donutili k sebevraždě, protože si mám říct, že jsem špatný a zlý člověk!!!

74.                       Běh, když někdo běží = symbol proto, že si mám pospíšit, jinak, že mě BIS-mafie (do)zlikviduje a dorazí.

75.                       Letadlo = že mi uletělo letadlo, že mě BIS-mafie, BIS a ÚZSI (do)zlikvidují a dorazí a že mě donutí k sebevraždě. Pozn: letadla na místa kde se nacházím navádějí poměrně často, cca 2-5x (či více) denně, kdy je patrné, že hovado z BIS pracuje v řízení leteckého provozu (taky jestli ve vojenském nevím – nedá se poznat typ letadel)… i blbec pochopí, že je to takový specifický terorismus, protože když idiot BIS dostane rozkaz od vedení BIS-mafie (BIS či ÚZSI), tak provede to, že evidentně manipuluje s leteckou trasou – prý v pohodě, tvrdí Černík a spol., my jsme jako Kaddáfí (Lockerbie) a máme to rádi… myšleno teror a terorismus / prý v pohodě, tvrdí policie.

76.                       Pes – podle toho jak BIS-mafie pravděpodobně zabila naše 2 psi (rakovinou), tak mafie používá psa jako symbol pro smrt, pro smrt rakovinou…

77.                       Světle modrá a žlutá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie (podle toho, že prý je jak slunce a nebe a oblaka – to mi psala členka BIS-mafie…), označení pomsty a likvidace (i finanční i fyzické) od šéfové mafie Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie)!!!

78.                       Tmavě modrá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie, konkrétně pro šéfa mafie Davida Rokose (vedoucí článek BIS-mafie), výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) přímo od šéfa mafie Davida Rokose (vedoucího článku BIS-mafie)!!!

79.                       Bílá, černá i stříbrná (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro smrt.

80.                       Fialová = výhružka, že mě BIS-mafie donutí se zbláznit, výhružka blázincem!!!

81.                       Müsli = symbol pro to, abych myslel, abych si uvědomil moc BIS-mafie a BIS a ÚZSI.

82.                       Everlast (oblečení) = výhružka, že budu vždy poslední a nikdy ničeho nedosáhnu. Toto je výhružka o zákulisních praktikách BIS-mafie, tedy že vždy vše zničí!!!

83.                       Dítě nebo i kočárek = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

84.                       Bílá taška H&M = výhružka, že zabijí matku a bývalou ženu!!!

85.                       Pruhované oblečení = výhružka blázincem (doživotním) nebo vězením (doživotním)!!!

86.                       Rána nebo úder, i dveřmi auta = výhružka smrtí, resp. zabitím. Rány často BIS-mafie vyvolává pomocí bezdrátových nanočipů, které jsou instalovány v pokoji, kde spím – neustále se pak v noci (i přes den) ozývá práskání.

87.                       Pískání = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

88.                       Francouzská věc (např. píseň), francouzské auto = výhružka, že BIS-mafie ví, že se stane to a to (závisí na kontextu). Je to podle francouzské písně voyage, tj. cesta, kdy to co sdělí, např. smrt, je moje budoucí cesta.

89.                       Cop na vlasech ženy = symbol likvidace (i finanční i fyzické), kterou provede Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

90.                       GE Money Bank = výhružka blázincem, podle akce BIS-mafie, kdy mě 2 pracovnice GE Money Bank pracující pro BIS-mafii, nechali zavřít do blázince!!!

91.                       Ohňostroj (i skladba Kate Perry „Fireworks“) = výhružka, jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

92.                       Kolo s berany či trubkami dopředu = výhružka, že jsem tvrdohlavý „beran“, který nepochopil moc BIS-mafie a bude zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

93.                       Zapnutí nebo vypnutí lednice = BIS-mafie má v lednici bezdrátový čip, který jim umožňuje vypínat a zapínat lednici. Je to výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

94.                       Zapnutí čerpadla = BIS-mafie má v čerpadle bezdrátový čip, který jim umožňuje zapínat čerpadlo. Je to výhružka, že provedou další nátlakové akce, aby mě donutili být loajální a k sebevraždě!!!

95.                       Drogy nebo alkohol (v řeči či v televizi či v novinách) = tímto BIS-mafie vyhrožuje, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a dál se snažím prosadit svoje plány a vize. Proto mě dehonestují, že jednám jak ožralý či zdrogovaný!!! Útoky tohoto typu se velice často objevují na zpravodajských portálech a to i několikrát denně – je to vždy takový výplach mozku, kdy se mě snaží dehonestovat, že jdu proti zájmům BIS-mafie a že jsem ten hrozný, ten co jedná bezmyšlenkovitě. To dělají proto, abych spáchal sebevraždu!!!

96.                       Dokumenty (papíry) v ruce grázla BIS-mafie = výhružka, že mám něco „podepsat“ ve prospěch BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Toto je takový těžký výplach mozku, kdy se BIS a ÚZSI (BIS-mafie) domáhají dokumentů v jejich prospěch, kdy většinou to souvisí s další výhružkou a vydíráním!!!

97.                       Vhazování skleněných lahví do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, něco jako že mě zabijí nožem!!!

98.                       Švédsko, švédský, IKEA = daná výhružka, pod kterou je podepsána šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

99.                       Rus, Rusko, ruský = výhružka, že BIS-mafie nasadí ruskou mafii nebo ruské tajné služby (což již se mimochodem stalo)!!!

100.                  Lidl (i taška) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou!!!

101.                  Německo a Bavorsko (i BMW) = výhružka blázincem!!!

102.                  BOSS (slovo i módní značka /i taška/) = výhružka, že hyper-mafiánský čůrák David Rokos a hyper-mafiánská píča Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie) jsou nedotknutelnými šéfy BIS (BIS-mafie)!!! Pěšák tím dává najevo také obrovskou loajalitu vedení BIS-mafie. Jde také o výhružku, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože jsem si dovolil (nepovoleně) ukázat na trestnou činnost Davida Rokose a Ireny Kocourkové (jsou to objednavatelé trestné činnosti), obecně na trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

103.                  Uklízecí stroj nebo koště = výhružka, že sdělená výhružka (obvykle jde o další kontext) znamená řešení pro BIS a ÚZSI (BIS-mafie), že je to úklid!!! Např. sdělují, že nezískám žádné zaměstnání (nebo ho ztratím a žádné nezískám) a to že bude požadovaný úklid věcí do pořádku.

…atd.

 

Předešlé doby, kde jsou popsány útoky, jsou v samostatných souborech.

 

1.2.2015 neděle

Od cca 6:00 (v noci) BIS-mafie posílala mafiánská hovada s auty k domu= hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

V 10:33 mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Černá Hora pustila schválně skladbu, která v češtině má text „…ještě se mi směj…“ a současně špionáží zjistili, že to poslouchám a tak k domuihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem Focus = výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, a že se tím BIS a ÚZSI (BIS-mafie) náramně baví, tedy jak mě připravili (sofistikovaně okradli) o desítky miliónů Kč, kde právě jsou vysmátí, protože BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tyto podvody/krádeže vůbec nešetří!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:44 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s tmavou Škodou Fabia kombi = výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:44 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali starého mafiánského čůráka na kole s 2 krabicemi na nosiči = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:51 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným autem = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:51 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným autem se střešním boxem = výhružka doživotním blázincem na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:03 BIS-mafie poslala k domumafiánské hovado s hlučným autem AIXAM = výhružka likvidací (i fyzickou, tedy zavražděním) nás 4, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 11:43 BIS-mafie poslala k domumafiánské hovado se Škodou 120 = výhružka, že mám doživotní smůlu (že jsem v obrovských sračkách), že budu likvidován útoky a studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie), dokud nezemřu nebo nespáchám sebevraždu!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že mám neřešitelné problémy (doslova sračky), které právě způsobila a způsobuje BIS-mafie!!!

(ráno a dopoledne v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem (trestnou činnost páchají s radostí) projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!! Např. v 14:22 stálo u sportovní haly mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným vanem Seat (SPZ/RZ 3E2 6448) (foto Nokia 500) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, tedy i jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 14:29 stálo u GE Money Bank mafiánské hovado BIS-mafie s černým Mercedesem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 3E7 8404) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože jsem čůrák, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 15:08 stálo u cukrárny mafiánské hovado s červenou Škodou Roomster spol. Chládek a Tintěra s černými okny (SPZ/RZ 3E7 4613) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem nebo doživotním vězením (spíše blázincem), výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, protože mám smůlu (uměle vytvářenou BIS-mafií) a protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 15:14 stála nedaleko „Finančního poradenství“ za sebou 2 mafiánská hovada BIS-mafie s auty: červený Hyundai s křídlem (SPZ/RZ 2E2 7294) (foto Nokia 500) a modrý VW Golf (SPZ/RZ 3E5 0229) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) na 200%!!!

V 14:40 BIS-mafie poslala do centra Kotouče sanitku ARO se zapnutou sirénou a majáky = výhružka blázincem na 200%!!! Opět se prokázalo, že ve zdravotnictví pracuje řada zkorumpovaných mafiánských hovad pro BIS (BIS-mafii), která právě dostávají příkazy, aby jezdila okolo mě se sanitkami (zde zřejmě ze základny Kotouč) – takto tedy vyhrožují blázincem a když dostanou od BIS-mafie pokyn další, nechají mě zavřít do blázince!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 14:50 do 15:08 jsem četl zpravodajské portály na mobilu v cukrárně, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali (k cukrárně) mafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo (cukrárny) pohybovala téměř jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

V 15:25 když jsem přišel k domuz centra, již naproti domustálo 5 mafiánských čůráků BIS-mafie se stříbrným Fiatem (SPZ/RZ 4E8 6857) (o něco později mafiánský čůrák otevřel kapotu motoru) a tmavým autem Opel (SPZ/RZ 4E7 0651) (foto Nokia 500), kteří řvali výhružky (výhružky řvali 35 minut) = výhružky smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) na 300% apod., protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 15:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 600% apod., protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:41 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s červenou Škodou Fabia = výhružka smrtí, resp. zabitím na 700%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 700% apod., protože mám od mafie (BIS-mafie) červenou stopku, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado se stříbrným Fordem Mondeo kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 900%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 900%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado se stříbrným Peugeotem kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 1100%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 1100%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domu2 mladé mafiánské píči BIS-mafie, kde jedna měla bundu s pruhy a to fialovým a žlutým = výhružka blázincem, výhružka, že se z útoků BIS-mafie zblázním, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět tedy další mladé mafiánské píči, které za peníze státního rozpočtu (trestná činnost BIS-mafie kryta politiky a vládou ČR – již o trestné činnosti vědí a nic nedělají) provádějí trestnou činnost, zde nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání, aby mě tvrdě likvidací zastrašily od popisování trestné činnosti a zvěrstev BIS a ÚZSI (BIS-mafie), tedy že budu zlikvidován humánními (jak říkají) prostředky!!! I tyto mafiánské píči tedy mají dostat tak 5 let vězení a zabavení majetku, který právě získaly trestnou činností pro „státní“ mafii (BIS-mafii) a místo toho za potlesku zkorumpovaných policajtů, zkorumpovaných státních zástupců a zkorumpovaných soudců dostanou další peníze, aby mohly páchat další trestnou činnost, aby mohly držet BIS a ÚZSI (BIS-mafii) u moci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánská hovada s červenou Škodou Felicií kombi se střešní zahrádkou = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:03 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem na 200%!!! Opět se prokázalo, že ve zdravotnictví pracuje řada zkorumpovaných mafiánských hovad pro BIS (BIS-mafii), která právě dostávají příkazy, aby jezdila okolo mě se sanitkami (zde zřejmě ze základny Kotouč) – takto tedy vyhrožují blázincem a když dostanou od BIS-mafie pokyn další, nechají mě zavřít do blázince“) a ihned poslali k domumafiánského čůráka, který běžel okolo na čas, tak jak dostal bezdrátově pokyny od vedení BIS-mafie = výhružka blázincem na 300% a že to bude rychlé, že budu brzo do blázince zavřen!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domu2 mafiánské píči, které řvaly smíchy, kdy jedna měla okolo krku světle-modrou šálu = výhružka blázincem na 400% a že to bude rychlé, že budu brzo do blázince zavřen!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domu4 mafiánská hovada s kočárkem (jedna mafiánská píča měla zelenou bundu a druhá mafiánská píča měla hnědou bundu s kapucí) = výhružka doživotním blázincem na 700%, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno „humánním“ způsobem přes mafiánské psychiatry!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánského čůráka se zelenou čepicí a bílým pytlem = výhružka doživotním blázincem na 900%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:12 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domu2 mafiánské píči se 2 psi = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od 16:14 se objevovala mafiánská hovada každé cca 2 minuty, ale tyto útoky již jsem nezapisoval = další výhružky a vydírání!!!

V 16:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že mám doživotní smůlu (že jsem v obrovských sračkách), že budu likvidován útoky a studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie), dokud nezemřu nebo nespáchám sebevraždu!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že mám neřešitelné problémy (doslova sračky), které právě způsobila a způsobuje BIS-mafie“) a ihned poslali k domudvojníka lékaře z polikliniky (tohoto mafiánského čůráka BIS-mafie posílají často) = výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:24 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado, aby do něčeho mlátilo = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:22 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách, které způsobila BIS-mafie!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala proto, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že jsem ve sračkách (velkých problémech), které se nedají vyřešit!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do samostatného souboru akcí BIS-mafie (AKCE…) (psal jsem: „Vše na úrovni likvidace mě jako nepohodlného svědka začalo tím, že jsem v roce 2002-2003 podal trestní oznámení (na NSZ, Inspekci MV ČR/IPČR a poslaneckou komisi pro kontrolu tajných služeb /BIS/) pro likvidační trestné činy, na šéfy z BIS nebo ÚZSI (BIS-mafie) Irenu Kocourkovou a Davida Rokose a na jejich kolegy a rodinné příslušníky, tj. Rokose st. (bývalého náčelníka STB pro okres Benešov, který právě Davida Rokose dostal do současných tajných služeb BIS nebo ÚZSI), Antonína Kocourka (otce Ireny Kocourkové), Martina Kuželu (ochránce Ireny Kocourkové) apod. Toto trestní oznámení BIS a ÚZSI (BIS-mafii) velice rozlítilo, protože nepředpokládaly, že si dovolím podat trestní oznámení na nedotknutelné osoby – okamžitě zkorumpovaly desítky osob policie, státního zastupitelství i u poslanců, aby se nic nešetřilo (měl jsem strach z odvetných akcí, tak mi to nevadilo)!!! Horší bylo, že od té doby Irena Kocourková a David Rokos posílali z pozice vedoucích BIS-mafie denně 100 – 120 – 150 osob BIS a ÚZSI (BIS-mafie), které nepřetržitě útočily, převážně tvrdě vyhrožovaly a vydíraly, požadovaly likvidační výpalné, škodily zákulisními praktikami apod. – taková komplexní likvidace v mnoha oblastech života!!! Protože mezi útoky bylo i mnoho desítek pokusů mě zabít, např. autem, tak by objednavatelé tisíců likvidačních trestných činů David Rokos a Irena Kocourková měli dostat doživotní vězení (protože jsou vysoce společensky nebezpeční) – realita je ale taková, že jim naopak BIS a ÚZSI vyplatily velké peníze za to, že se jim podařilo odrovnat odpůrce a kritika, kdy nechutný paradox je to, že to jsou peníze ze státního rozpočtu, kdy se Česká republika tváří jako demokratický právní stát!!! A toto, denní útoky, pak přerostly v trvalý stav a probíhají dodnes, kdy se z toho stala studená válka BIS-mafie proti mně, kdy denně zaútočí právě 100 – 120 – 150 osob BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kde jednak mě mají donutit k loajalitě mafii a také donutit spáchat sebevraždu!!! Průměrně každý člen spáchá při jednom útoku 5 trestných činů (nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování, vydírání a poškozování cizích práv), kdy tedy jen za jeden měsíc je to neskutečných cca 18.000 trestných činů spáchaných proti mně!!! Protože BISka plošně, systémově a celorepublikově silně zkorumpovala policii, státní zastupitelství a justici, které BIS-mafii reálně kryjí, nikdo tuto zvěrskou trestnou činnost nešetří a neodsuzuje!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kvůli každodenním mnoha-letým útokům již jen živořím na okraji společnosti a jsem na pokraji fyzické likvidace – nikoho to nezajímá, a i vláda ČR (byla informována několikrát) tuto trestnou činnost kryje“) …a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Tyto neustále brutální výhružky a vydírání likvidací (i fyzickou), mě mají zastrašit a odradit od toho, abych cokoliv psal o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Mám se tvářit, že se nic nestalo a neděje!!!!!!!!!!!! Tento teror BIS-mafie opakuje pořád dokola, protože předpokládají, že mě zkolabuje mozek a já spáchám sebevraždu!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:36 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor s výhružkami uložit na cloud OneDrive a ihned k domuposlali 4 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne a večer v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Dobytci z BIS (BIS-mafie) dostávají peníze na trestnou činnost ze státního rozpočtu (přes BIS) a proto mají nekonečný objem peněz, kterým útoky platí, a proto si mohou dovolit nasadit desítky (přes 100) osob denně, právě i s auty – to by jiná mafie nebyla schopna zaplatit!!! Útoků bylo tolik, že jsem naprostou většinu nezapisoval!!! Mám mozek zcela přetížen, protože útoků, tj. provokací, výhružek a vydírání, je tolik – opět je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 20:10 do 21:40 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(večer a v noci v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

(večer a v noci v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 minut – 40 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Když píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie minimálně (či vůbec), tak to ale neznamená, že by BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přestaly útočit – jde o to, že mi útoky již tak vypláchli mozek, že mám obrovský strach se jakkoliv vzepřít, protože útočí opakovaně okamžitě, jakmile spustím laptop nebo mobil pro zápis o jejich zvěrstvech!!! Toto se právě nedá vůbec psychicky vydržet a mám záchvaty strachu (proto se snažím nic nezapisovat, i když BIS-mafie útočí celý den), protože výhružky a vydírání jsou velice likvidační!!!

Nejsem schopen útoky vydržet, opět je mi špatně, bolí mě hlava a motá se mi, mám záchvaty bezradnosti, strachu a pláče, klepou se mi nohy a ruce, nemůžu spát apod.!!!

Za dnešek (opět) zaútočilo přes cca 120 – 150 vyděračů BIS-mafie (cca 40 – 50 ráno a dopoledne, cca 40 – 50 odpoledne v centru Kotouče a cca 40 – 50 večer a v noci) = opět padaly obvyklé výhružky a vydírání!!! Další výhružky a vydírání byly na rádiu Černá Hora a na zpravodajských portálech na internetu. Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, sračkama (velkými problémy), vyhazovem ze zaměstnání apod.!!! Opět byly dlouhé časové úseky, kdy se okolo pohybovali jen vyděrači BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob byla mafie!!! Mám obrovský strach (i o budoucnost) proto nepíši více!!!

Opět je patrné, že BIS-mafie mě chce terorem přinutit k sebevraždě!!!!!!!!

 

2.2.2015 pondělí

Od 3:30 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu (spal jsem jen 5 hodin)!!!

Od cca 4:12 (v noci) BIS-mafie posílala mafiánská hovada s auty k domu= hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 7:04 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu na nádraží v Kotouči zjistila, že do mobilu píši koncept textu do samostatného souboru akcí BIS-mafie (AKCE…) (psal jsem: „Později se jako jeden z hlavních motivů mojí likvidace ze strany BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přidalo to, že kritizuji jejich systémovou a celorepublikovou korupci a klientelismus, ve kterých jsou namočeni sta-tisíce osob (možná i miliony) plnící slepě rozkazy BIS a ÚZSI (BIS-mafie), včetně právě zdravotníků, strážníků, policajtů, státních zástupců, soudců, politiků (až po vlády České republiky) apod.!!! Různé osoby, které s BIS a ÚZSI (BIS-mafií) spolupracují, také mají mylné informace, že BIS a ÚZSI jsou normální demokratické tajné služby demokratického státu a tedy že vlastně konají službu pro dobro vlasti – není tomu tak – BIS a ÚZSI (BIS-mafie) jsou skutečně s deseti-tisíci členy jádra největšími mafiemi na území České republiky, s vývody do zahraničí, které denně spáchají stovky trestných činů a klasické mafie jsou proti nim nezajímavé skupinky amatérů“) …a ihned do haly poslali mladou mafiánskou píču BIS-mafie s taškou „Lidl“ (foto Nokia 500) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 8:31 stála na parkovišti Českých drah u Hlavního nádraží v Praze vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: černý Ford (SPZ/RZ 3AU 0513) a modrý Opel (SPZ/RZ 4A2 8234) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V 8:35 stála u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze, v Opletalově ul., mafiánská hovada: BMW s černými okny (SPZ/RZ 9T3 1444) a před ním stříbrný Opel kombi s otevřeným kufrem, kde byl zkorumpovaný mafiánský čůrák z Městské policie (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 500%, a že budu zavřen již letos (2015), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 8:35 mě u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze (ul. Opletalova) sledoval zkorumpovaný mafiánský čůrák BIS-mafie z Městské policie Praha v policejní Škodě Fabia kombi = výhružka doživotním blázincem!!!

V 8:44 mě na Václavském nám. v Praze sledovalo zkorumpované mafiánské hovado ze státní policie s policejní Škodou Octavia kombi (SPZ/RZ 1AT 1629) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem!!!

V 9:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:12 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do popisu akcí BIS-mafie (AKCE…) (psal jsem: „V té době (přelom let 2002 – 2003) také přišel e-mail z BIS-mafie od ochránce Ireny Kocourkové (šéfová /mafie/ a vedoucí článek BIS-mafie) Martina Kužely, kde psal „že mohu přijít na policii od krve a stejně mi nebudou věřit, protože mě již znají“. Tímto e-mailem potvrdil, že BIS-mafie (a BIS) provedla na policii plošnou diskreditační kampaň za účelem mě očernit, což se podařilo!!! Mimo jiné se BIS a ÚZSI (BIS-mafie) tímto emailem přiznala, k tomu, že plošně, systémově a celorepublikově zkorumpovaly a korumpují policii (i městské policie), která musí plnit rozkazy mafie (BIS-mafie)!!! Jak se ukázalo později, tak státní policie a městské policie vždy skutečně splní rozkazy mafie (BIS-mafie), protože policajti (a strážníci) mafiánům z BIS a ÚZSI bezmezně věří a důvěřují, protože berou mafiánské tajné služby BIS a ÚZSI jako nadřízené – geniální taktika mafie, jak ovládat Českou republiku!!! Korupce a klientelismus BIS a ÚZSI (BIS-mafie) ve státní policii (a v městských policiích), umožňuje reálně policie řídit a policajti vždy vykonají co si hyper-mafiáni z vedení BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vymyslí, přestože je to zcela nezákonné – vše i proto, že jednak nemalá část policajtů (a strážníků) jsou kmenový agenti BIS (a ÚZSI), kde zaplaceno dostávají právě za to, jak důležitá je trestná činnost kterou provedou pro BIS-mafii. Zadruhé protože BIS a ÚZSI (BIS-mafie) pak operativně korumpují zbylé policajty (a strážníky), podle toho jak aktuálně potřebují další trestnou činnost v policiích, kde jim potom platí ad hoc!!!!!! Tato hyper-korupce a hyper-klientelismus, v kterém jedou deseti-tisíce policajtů a strážníků, nikoho nezajímá a všichni (až po vládu ČR) se tváří, že Česká republika je normální demokratický právní stát, což tomu tak právě není – reálnou moc mají právě BIS a ÚZSI (BIS-mafie), které denně spáchají stovky trestných činů, i čímž si tuto moc drží, což jim přináší obrovské peníze (ty pak používají na placení trestné činnosti, na které opět vydělávají a tak pořád dokola)!!! Na základě neomezené nezákonné moci BIS a ÚZSI (BIS-mafie), lze uvést, že Česká republika je neo-totalitní stát“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:57 jsem zjistil, že dobytci z BIS (BIS-mafie) opět vyhrožují v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala v 10:00, jako reakci na odstavce výše (hlavně výše uvedený delší popis z akcí BIS-mafie), výhružný článek „Doba šílená: Různými neurózami trpíme vlastně všichni“, kde je na titulní fotografii blázinec se zamřížovanými okny = brutální výhružka blázincem (pobytem za mřížemi)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:26 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 500%, a že budu zavřen již letos (2015), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 600%, a že budu zavřen již letos (2015), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 12:28 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že prohlížím na internetu jídelní lístek v restauraci a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy opakovaně a dlouze troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, že otráví (zabijí mě) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou jídlo v restauraci, kdy díky špionáží přesně vědí, kam jdu a co si objednávám!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy opakovaně a dlouze troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, že otráví (zabijí mě) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou jídlo v restauraci, kdy díky špionáží přesně vědí, kam jdu a co si objednávám!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:35 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:37 stála v Perlové ul. vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílé Audi (SPZ/R 4AA 0711) a stříbrný Opel kombi (SPZ/RZ 5S8 7489) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, zabití mě i bývalé ženy, protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:38 stála na Národní třídě vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: černé BMW kombi (SPZ/RZ 9A1 5768) a italský grázl BIS-mafie s Audi kombi se střešními lištami (SPZ italská DR 741 KK) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, a že jsem měl být zavřen na doživotí v blázinci již v roce 2012, podepsáni šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie), a že vědí (že se o to postarají), že budu zavřen na doživotí do blázince!!!!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, než budu popraven s odkladem doživotním blázincem!!! V 12:39 stála na Národní třídě vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: stříbrný VW kombi (SPZ/RZ 1AL 2328) a stříbrný Opel (4A6 1320) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 400%, podepsán šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:40 stála na Národní třídě vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílý Mercedes (SPZ/RZ 4E8 8099) a off-road Toyota (SPZ/RZ 2P6 8372) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, zabití mě i bývalé ženy, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) na 200%!!! V 12:41 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Renaultem Scénic (SPZ/RZ 1AM 6113) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože mám smůlu (kterou způsobují útoky BIS a ÚZSI /BIS-mafie/)!!! V 13:20 mě v ulici 28. října sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada ze státní policie s policejní Škodou Octavia (SPZ/RZ 8A6 1539) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem a že jsem měl být zavřený již v roce 2010!!!!!!!!!!!!!!!! Další dobytci ze státní policie, které poslala BIS (BIS-mafie) na čas ke mně, aby právě vyhrožovali, byť symboly!!!

V 12:45 byli v pizzerii 4 mafiánští čůráci BIS-mafie, kde jeden byl holá lebka, kteří řvali výhružky (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!!

V 12:50 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila v pizzerii odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby před pizzerii troubilo z auta = výhružky smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružky smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS-mafie způsobí, výhružky smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:52 BIS-mafie odpověděla na popis výhružek výše v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala blog mafiánského čůráka BIS-mafie „Jiřího Hermánka“ „Krátká úvaha k „oběšenému hrdinovi““ = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí se oběsit, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:24 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, že mě donutí se oběsit na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:25 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy mafiánské hovado s čistícím strojem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, že mě donutí se oběsit na 300%, protože to je úklid problémů BIS-mafií, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:24 mě na Václavském nám. v Praze sledovala mafiánská hovada z Městské policie Praha s dodávkou (SPZ/RZ 1AF 2364) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 17:30 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado s BMW s tuningovým výfukem = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:30 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado s černým VW Golfem = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:35 mě na Hlavním nádraží v Praze sledoval mafiánský čůrák ze zdravotnické záchranné služby (měl „červené“ oblečení) = výhružka blázincem!!!

V 17:42 poslala BIS (BIS-mafie) nad centrum Prahy vrtulník nebo pomalu letící letadlo (spíše vrtulník) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V cca 20:10 BIS-mafie špionáží bytu a laptopu zjistila, že dělám DVD pro MV ČR pro žádost o odškodnění za neřešení teroru BIS-mafie policií …a ihned poslali k domu3 auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se bráním právní cestou!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:32 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se bráním právní cestou!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:53 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že držím peníze a peněženku a ihned (do 5 vteřin) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!!

Od cca 21:50 do 22:30 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

V 21:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu zpravodajské portály a ihned poslali proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 22:00 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 22:11 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na portálu CT24.cz (Česká televize) článek „V Ostravě si korupce říká Dědic“ a přesně když jsem četl větu „…dokonce si osoboval právo rozhodovat o odchodu těch zaměstnanců, kteří se mu znelíbili“, tak ihned (na vteřiny přesně) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!!

V 22:13 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:14 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:18 jsem zjistil výhružku klíčovými slovy v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala v mobilní verzi nad sebou výhružné nadpisy: (20:19) „Bible kutnohorská je ode dneška i brněnská“ a nad ním „V Nýrsku jako v Norsku: Podezření …happy end nemívá“ (klíčová slova z případu sebevraždy) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:23 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 500%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:24 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 600%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:29 jsem zjistil výhružku BIS-mafie v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) vydala výhružný článek „Litviněnko prý dostával peníze od MI6“ (otráven radioaktivní látkou ruskými tajnými agenty) = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

 

 

3.2.2015 úterý

V 5:46 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám z pyžama a ihned poslali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 8:17 bylo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. zaparkováno mafiánské hovado BIS-mafie s červeným autem Opel Corsa (SPZ/RZ AHB 13-43) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200%, a že to bude letos v roce 2015 (dle věku)!!!

V 8:17 byla u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. zaparkována mafiánská hovada BIS-mafie: VW Golf kombi (SPZ/RZ 5C9 0536) (foto Nokia 500) a před ním stříbrné Daewoo s označením „Defend Lock“ (SPZ/RZ AKO 50-71) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 8:20 mě v Opletalově ul. v Praze sledovali zkorumpovaná mafiánská píča a mafiánský čůrák BIS-mafie z Městské policie Praha = výhružka blázincem!!!

V cca 8:23 přede mnou schválně projela zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie se sanitkou (ZZSHMP) se sirénou a majáky v Jindřišské ul., když jsem šel ulicí Politických vězňů na poštu poslat informace o trestné činnosti BIS-mafie na MV ČR = výhružka blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se bráním právní cestou!!! Šlo o to, že to bylo vydírání, protože BIS (BIS-mafie) špionáží věděla, že jdu na poštu poslat DVD se soubory o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na MV ČR s žádostí od odškodnění = vydírání, že se nesmím bránit právní cestou proti zvěrstvům BIS-mafie, jinak že skončím v blázinci!!!

V cca 8:30 BIS (BIS-mafie) špionáží zjistila, že jdu z pošty a ihned v Jindřišské ul. ihned poslali zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie ze státní policie s policejní Škodou Octavia kombi = výhružka doživotním blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se bráním právní cestou!!! Šlo o to, že to bylo vydírání, protože BIS (BIS-mafie) špionáží věděla, že jsem byl na poště poslat DVD se soubory o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na MV ČR s žádostí od odškodnění = vydírání, že se nesmím bránit právní cestou proti zvěrstvům BIS-mafie, jinak že skončím na doživotí v blázinci!!!

V cca 8:33 BIS-mafie poslala na Václavském nám. v Praze zkorumpovaná mafiánská hovada ze státní policie s policejní Škodou Octavia kombi = výhružka doživotním blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se bráním právní cestou!!! Šlo o to, že to bylo vydírání, protože BIS (BIS-mafie) špionáží věděla, že jsem byl na poště poslat DVD se soubory o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na MV ČR s žádostí od odškodnění = vydírání, že se nesmím bránit právní cestou proti zvěrstvům BIS-mafie, jinak že skončím na doživotí v blázinci!!!

V 9:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:29 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:35 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 600%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 700%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 200%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:50 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 700%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 800%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 900%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 1000% (!!!), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:57 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 1100% (!!!), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem na 200%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:27 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem čůrák“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Na popisech výhružek a vydírání výše je opět patrné na 100%, že dobytci BIS (BIS-mafie) pořád provádějí nezákonnou detailní špionáž toho, co dělám, ať jsem kdekoliv!!! Při pohybu venku vyhrožují neustále symboly a při pobytu u počítače neustále nezákonně špionáží sledují, co čtu a píši (ať doma nebo v kanceláři) a podle toho také okamžitě vyhrožují a vydírají!!! Psychicky se to nedá vydržet, protože útoků opět přibylo a BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí skutečně průměrně každých 5 minut nebo častěji (s přestávkami) – mozek je útoky přetížen: je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od 10:39 útočila mafiánská hovada BIS-mafie zhruba každých 5 minut, ale to již jsem nepsal (raději jsem si pustil hudbu do sluchátek) = další výhružky a vydírání!!!

V 10:41 jsem zjistil další výhružku v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala (v 7:34) ale vystavila později výhružný nadpis „Tvůrci Matrixu vedou ruskou Angeliku do Hvězdných válek“ (klíčová slova: Matrix – systém BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ na totální ovládání České republiky, ruská Angelika – šéfová/é BIS-mafie, tj. i Irena Kocourková /vedoucí článek BIS-mafie/ s odkazem na ruské brutální metody ruských mafií a ruských tajných služeb, Hvězdné války – označení pro studenou válku BIS-mafie se mnou, výhružka zvýšením útoků BIS-mafie) = výhružka dalšími útoky BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka rozšířením studené války BIS-mafie, výhružka ruskými brutálními metodami proti mně, výhružka likvidací (i fyzickou) ruskou mafií nebo ruskou tajnou službou, dle objednávky BIS-mafie, podepsána šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Toto je současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, než budu brutálně zlikvidován (zavražděn), protože jsem silně nepohodlný BIS a ÚZSI (BIS-mafii)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:30 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:33 projelo od Národní třídy mafiánské hovado BIS-mafie s off-roadem Volvo se střešními lištami (SPZ/RZ 4AF 6401) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!  V 12:34 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie s bílou dodávkou s plnými okny spol. DPD (SPZ/RZ 9S3 0464) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože půjdu do prdele!!! V 12:34 okolo mě projelo mafiánské hovado BIS-mafie s černým off-roadem BMW s křídlem (SPZ/RZ 8A1 5464) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 12:35 na Národní třídě stále vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: modrý BMW (SPZ/RZ 2AV 9554) a stříbrná dodávka (SPZ/RZ 5M7 5738) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a že jsem měl být na doživotí v blázinci zavřený již v roce 2009!!! Toto byl výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, že úhlavní nepřítel David Rokos (šéf mafie /BIS-mafie/) má takovou moc, že mě nechá zavřít na doživotí do blázince!!! V 12:36 na Národní třídě stále vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: černé BMW (SPZ/RZ 1AC 5472) a červená dodávka s plnými okny (SPZ/RZ 1A2 0398) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože mám od mafie (BIS-mafie) červenou stopku!!! V 13:20 stálo na chodník ulice 28. října v Praze mafiánské hovado BIS-mafie s červenou tříkolkou Harley Davidson, vedle plakátu „New York Stories“ s německou SPZ (SPZ německá „S X 9“) = výhružka smrtí, resp. zabitím nás 3, tj. mě, matky a bratra, výhružka smrtí na ulici nás 3, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) nás 3 a exekucí všeho, i domu, výhružka blázincem pro nás 3!!!

V 14:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím nás 3, tj. mě, matky a bratra, výhružka smrtí na ulici nás 3, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) nás 3 a exekucí všeho, i domu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200% nás 3, tj. mě, matky a bratra, výhružka smrtí na ulici na 200% nás 3, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% nás 3 a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:52 BIS-mafie odpověděla v médiích – BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem psal do samostatného souboru popisu akcí BIS-mafie (psal jsem: „Celý rok 2014 jsem musel také měsíčně navštěvovat psychiatričku (Rý…), podle všeho plnící rozkazy BIS (BIS-mafie), čímž se dále formálně utvrzovaly informace, že jsem nebezpečný psychopat patřící do blázince (jedna ze základních způsobů likvidace BIS a ÚZSI /BIS-mafie/)!!! Navíc mi schválně dávala vysoké dávky anti-psychotik, aby mi dle rozkazu BIS-mafie poškozovala zdraví – měl jsem předepsánu Zyprexu 2x denně 10mg a měsíčně depotní injekci Afluditenu (předtím Haloperidolu). Léky svými vedlejšími účinky způsobovaly velkou nespavost (špatné usínání, probouzení, časné vstávání okolo 3 hodiny ráno /spal jsem tak 5 hodin/), což způsobovalo velkou únavu a problémy s denními činnostmi, dále to byl obrovský třes nohou a rukou, i desítky centimetrů (musel jsem si klepat nohama – za což mi v zaměstnání nadávali), bolesti hlavy, neschopnost se soustředit (nemohl jsem přečíst delší texty), neklid (musel jsem přecházet po místnosti, i když jsem nechtěl), časté močení (měl jsem problémy s pomočováním) apod. Vše bylo vymyšleno tak, abych z velmi nepříjemných vedlejších účinků spáchal sebevraždu. Současně psychiatrička odmítala celý rok vydat potvrzení, že jsem zdravotně způsobilý pro řízení motorových vozidel a tedy jsem celý rok opět neměl řidičský průkaz – i toto vymyslela BIS-mafie jako pomstu za to, že píši o jejich trestné činnosti a zvěrstvech!!! Navíc potom co jsem získal zaměstnání, mě pokaždé nabádala, ať dám výpověď, že to nejsem se svojí „nemocí“ schopen zvládnout – i toto vymyslela BIS a ÚZSI (BIS-mafie), aby se ze mě stal bezdomovec, který chcípne na ulici. Podle tvrdých likvidačních úkonů psychiatričky (navíc pořád vyhrožovala blázincem) bylo patrné, že je to další psychiatr, který plní objednávku BIS-mafie, abych byl takto zlikvidován, což se jim povedlo realizovat na 100% – nadále nikoho trestná činnost psychiatrů nezajímala“) …a právě v 14:52 vydala mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz výhružný článek „Víte jistě, že nebudete jedním z nás? vítali mentálně postižení Zemana“ = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:31 stálo u vchodu do parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie s bílým off-roadem BMW (SPZ/RZ 3AT 4655) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

Od 17:58 bylo ve vlaku cca 6 mafiánských čůráků BIS-mafie, kteří sprostě a vulgárně vyhrožovali (mezi hovady BIS-mafie byli i holé lebky) (vyhrožovali 60 minut) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože jsem vůl, protože jsem čůrák apod.!!!

Od cca 19:40 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

V 19:57 jsem zjistil další výhružku BIS-mafie v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz v 19:12 zveřejnila výhružný článek „Špioni mají smůlu. Red Bull se při testech maskoval, z auta udělal zebru“, kde se píše o paranoidní schizofrenii (dobytci BIS-mafie zahrnou výhružky i do článku o F1) = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V 19:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 300%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 400%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 500%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:23 BIS (BIS-mafie) poslala nad Kotouč velmi hlučné proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V cca 21:30, jen co projel autobus MHD, ihned k domuposlali mafiánské hovado na kole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že to bude další kolo!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

4.2.2015 středa

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:20 v autobusu MHD Kotouč byli 2 mafiánské píči a pak vedle mafiánská píča s mafiánským čůrákem BIS-mafie = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky blázincem, výhružky likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) apod.!!!

V 6:28 se autobusu MHD Kotouč projevili další 2 mafiánská hovada – mladá mafiánská píča s mladým mafiánským čůrákem BIS-mafie = výhružky otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!!

V 6:43 jsem zjistil, že BIS-mafie opět vyhrožuje v médiích – mafiánská hovada z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala 2 výhružné články: „Málo lůžek i osvěty... Kdo pomůže nám a české psychiatrii?“ a „"Chudoba může vést k duševní chorobě," říká Martin Hollý“ = výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%!!!

V 6:46 jsem zjistil další výhružky BIS-mafie v médiích – mafiánská hovada z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala 2 výhružné články, v mobilní verzi schválně nad sebou: „"Chudoba může vést k duševní chorobě," říká Martin Hollý“ a „Zesnulý argentinský prokurátor prý chystal zatykač na prezidentku“ o pravděpodobné vraždě (zastřelení) agenty tajných služeb (klíčová slova: prezidentka je označení pro šéfovou /mafie/ Irenu Kocourkovou /vedoucí článek BIS-mafie/) = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 8:18 stála na parkovišti u Hlavního nádraží 2 mafiánská hovada BIS-mafie: zelený Renault Scénic (SPZ/RZ 2A3 9527) a modrý Opel (SPZ/RZ 4A2 8234) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem (že budu jistě zavřen do blázince) na 200%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) na 300%!!!

V 8:23 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie s bílým vanem Fiat s plnými okny s nápisem „Kronen /koruny/, Technika pro gastronomii“ (SPZ/RZ 1AD 3081) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V cca 8:25 mě v Opletalově ul. v Praze sledoval zkorumpovaný mafiánský čůrák BIS-mafie z Městské policie Praha s policejní dodávkou se zapnutými majáky = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V cca 8:30 mě na spodní části Václavského nám. v Praze sledovali 2 zkorumpovaní mafiánští čůráci BIS-mafie z Městské policie Praha s policejní dodávkou = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 8:35 mě v supermarketu Albert (ul. 28. října v Praze) sledoval zkorumpovaný mafiánský čůrák BIS-mafie ze státní policie = výhružka blázincem!!!

9:14 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem na 500%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 600%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 600%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

9:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 700%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 700%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

9:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, zde zastřelením, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% prokázalo, že pěšáci poskoci BIS (BIS-mafie) hájí a kryjí hyper-mafiánskou píču, jejich šéfovou (mafie), Irenu Kocourkovou (vedoucí článek BIS-mafie), i podle toho že jim ona a David Rokos (její přítel, vedoucí článek BIS-mafie) platí za páchání trestné činnosti, zde nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání, aby udržovali moc BIS-mafie a mě, jakožto odpůrce a kritika BIS-mafie, donutili k sebevraždě!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 9:42 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 300%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, zde zastřelením, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:11 jsem zjistil, že dobytci BIS-mafie opět zaútočili v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Vysoká pokuta za porušení mlčenlivosti? Pozor, co máte ve smlouvě“ (jde o to, že BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ mají plán, že mě umlčí /včetně zabitím/, abych se zkrátka neprojevoval a nepsal a nemluvil o jejich trestné činnosti a zvěrstvech, aby nešli do vězení – typická likvidace nepohodlného svědka, což právě BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství vůbec neřeší) = výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 11:30 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec do samostatného souboru akcí BIS-mafie (AKCE) (psal jsem: „V roce 2014 BIS a ÚZSI (BIS-mafie) již neútočila tolik – kromě znemožňování zaměstnání a každodenního vyhrožování a vydírání (cca 100 – 120 – 150 osob) – protože již jsem byl zlikvidovaný: (1) byl jsem trvale (doživotně) označen za nebezpečného psychopata, který patří do blázince (těžký paranoidní schizofrenik), (2) byl jsem útoky donucen navštěvovat psychiatričku a nechat si aplikovat škodlivá antipsychotika (viz výše), (3) měl jsem zlikvidovanou rodinu (byl jsem rozvedený a bez manželky, kvůli absenci peněz jsem si nemohl dovolit rodinu novou), (4) byl jsem zlikvidovaný finančně, kdy díky machinacím a útokům BIS a ÚZSI (BIS-mafie) jsem dlužil cca 1,7 milionu Kč a současně neměl žádné peníze a majetek (formálně jsem byl bezdomovec), (5) kvůli absenci peněz jsem nemohl oslovit advokáta, abych se bránil právní cestou a tak jsem byl BIS-mafií tlačen k nezvratnému konci… i fyzickému, (6) kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie jsem neměl většinu roku žádné zaměstnání a tedy (žádné) příjmy, (7) kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie jsem měl zabaven řidičský průkaz, (8) denně mi vyhrožovalo a vydíralo mě cca 100 – 120 – 150 členů BIS-mafie, aby mě donutili spáchat sebevraždu, (9) příležitostně se mě BIS-mafie pokoušela zabít autem, (10) neustále mi vyhrožovali a vydírali mě (i několikrát denně) městští strážníci, státní policisté a zdravotníci, aby mě odtáhli do blázince, (11) každý den členi BIS-mafie narušovali hlukem (a světlem) spánek, abych byl nevyspalý (spal jsem i třeba jen 5 hodin denně), abych z únavy spáchal sebevraždu, (12) BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství odmítaly jakkoliv trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vyšetřovat a tak BIS-mafie měla nadále volné ruce na moje likvidace apod.!!! Pozn: slabší jedinec by právě spáchal z teroru BIS a ÚZSI (BIS-mafie) sebevraždu“) …a ihned odpověděli v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala 2 rychlé výhružné články: (11:32) „Poslední focení Petra Muka. Byl nervózní, ale v dobré náladě“ (informace o sebevraždě) a (11:33) „Policie potvrdila, že podezřelý z jedovnické vraždy se zastřelil“ = výhružky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:20 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:22 stálo v ulici 28. října mafiánské hovado BIS-mafie s bílou dodávkou s plnými okny spol. DPD (SPZ/RZ 9S3 0464) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, že půjdu do prdele, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 12:23 stála vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: stříbrný Ford (SPZ/RZ 3AX 5651) a modrá Škoda Fabia kombi s nápisem „pohotovost“ se zapnutými oranžovými majáky (SPZ/RZ 3AD 4220) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí na ulici na 700%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 700% a exekucí všeho, i domu, a že to mělo nastat již v roce 2013, podepsána vláda (myšlena asi BIS-mafie) a jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 12:24 na Národní třídě stála vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílá Škoda Octavia kombi (SPZ/RZ 2SD 2680) a bílý off-road Mercedes (SPZ/RZ 3AZ 4205) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, že to mělo být již v roce 2013, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:25 se na Národní třídě rozjíždělo mafiánské hovado BIS-mafie s hnědým BMW (SPZ/RZ 2SA 3238) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200%, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), a že jsem tam měl být již v roce 2009!!!

V 14:01 jsem zjistil, že dobytci BIS-mafie opět vyhrožují v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružné blogy jako odpověď na to, že píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie): v 13:33 mafiánský čůrák BIS-mafie „David Kirš“ napsal výhružný blog „5 věcí, díky kterým budete vždy chudí“ a nad ním v 13:34 mafiánský čůrák BIS-mafie „Jan Jílek“ napsal výhružný blog „Čím víc dáváš, tím víc máš“ = výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Současně se jednalo o požadavek na výpalné = výpalné pro BIS-mafii za to, že budu moct žít normálně, tzv. pojistka na život, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:23 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši email jednomu novináři, zda by ho nezajímal můj příběh o teroru BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:36 BIS-mafie odpověděla v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Ćeská televize) zveřejnila výhružné video „Bez komentáře: Incident, při kterém muž hodil po Zemanovi rajče“, kde nějaké hovado na videu (mohlo to být připraveno BIS-mafií, tedy nějaký agresivní čůrák BIS-mafie, kterých jsou deseti-tisíce a více) říká na adresu neškodného člověka, který hodil rajče (netrefil nikoho): „rozbijte mu držku na oddělení (tedy policajti)“ = výhružka policejním terorem, výhružka smrtí, resp. zabitím za účasti policie, výhružka blázincem apod., protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:56 BIS-mafie odpověděla v médiích ještě jednou – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Ćeská televize) zveřejnila výhružný článek „V Krnově léčí čtyři pacienty s prasečí chřipkou“, kde mj. je snímek z nemocnice s nápisem „izolace“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, výhružka blázincem apod., protože píši o trestných činech a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V cca 17:30 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada ze státní policie s policejní Škodou Octavia se zapnutými majáky = výhružka blázincem na 200%!!!

V cca 17:32 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovalo mafiánské hovado s off-roadem BMW = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:35 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado s BMW = výhružka blázincem!!!

V 17:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila odstavec nahoře jako koncept v poznámkách (psal jsem: „výhružka blázincem na 200%“) a ihned (do 5 vteřin) do uličky vagonu poslali mafiánského čůráka, který si pískal (pískání je symbol pro smrt) = výhružka doživotním blázincem na 300%!!!

V 17:49 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali do uličky 2 mafiánské čůráky, kteří řvali výhružky = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 17:54 BIS-mafie odpověděla na zápisy výhružek v mobilu v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz vydala výhružný nadpis „…ve Vysočina Areně. Svátek se blíží“ (Vysočina je klíčové slovo pro blázinec) = výhružka blázincem, a že to bude brzo (a že je to pro BIS a ÚZSI /BIS-mafii/ zábava – tedy zavírat mě do blázince)!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu z mafiánských psychiatrů a blázinců!!!

V 18:55, jen co jsem vyšel před nádraží v Kotouči (což BIS-mafie sledovala špionáží), ihned projelo mafiánské hovado s bílým VW Golfem = výhružka doživotním blázincem!!!

Od cca 19:40 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:05 BIS-mafie špionáží zjistila, že se na mobilu dívám na portálu CT24.cz (Česká televize) na výhružný nadpis „Pojišťovny ušetřily na lécích, peníze investovaly zpět do léčby“ a ihned (na vteřiny přesně) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka blázincem!!!

V 20:09 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 200%!!!

Od cca 21:30 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:42 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na portálu CT24.cz (Česká televize) článek „Ohrožená ostravská slonička oslavila rok. Dostala koš ovoce a zeleniny“, kde se píše o smrti a při čtení klíčových slov ihned (na vteřiny přesně) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 21:44 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 21:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado, aby dělo rány = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 21:47 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 22:00 do 24:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 22:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že usínám a ihned poslali mafiánské hovado s hlučným autem = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych nespal a spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

5.2.2015 čtvrtek

Od cca 5:00 (v noci) BIS-mafie posílala mafiánská hovada s auty k domu= hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

V 5:46 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám z pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

V 5:47 BIS-mafie poslala k domumafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:18 byli v autobuse MHD Kotouč mafiánská píča a mafiánský čůrák BIS-mafie a řvali výhružky = výhružky blázincem!!!

V 6:40 jsem zjistil další výhružky BIS-mafie v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz vydala (v 6:00) výhružný nadpis „Whiplash: Sebedestrukcí k dokonalosti“ (klíčová slova) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože si psaním o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) škodím „sám“, protože mě za to BIS-mafie likviduje a zlikviduje!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii)!!!

V 6:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu na nádraží v Kotouči zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned (do 10 vteřin) poslali mafiánského čůráka s jutovou taškou (vzor kostka) (foto Nokia 500) = výhružka vězením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 8:38 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie z Německa s off-roadem Audi (SPZ německá „IN MM 4444“) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem a že budu na doživotí do blázince zavřený ještě letos!!!

V 8:45 stál na Václavském nám. v Praze mafiánský čůrák BIS-mafie se žlutým náklaďákem Iveco spol. Dachser (SPZ/RZ 2SB 7520) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), že si mám nasrat, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) na 200%!!!

V 8:48 stálo v ul. 28 října zkorumpované mafiánské hovado ze státní policie s policejní Škodou Octavia (SPZ/RZ 8A6 1368), kde schválně při focení prošel mafiánský čůrák BIS-mafie se zelenou bundou a zelenou čepicí (na foto kus vlevo) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200%, protože mám smůlu, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Současně se jednalo o výplach mozku, jestli jsem pochopil (zelená čepice čůráka BIS-mafie), že BIS (BIS-mafie) zkorumpovala tisíce (deseti-tisíce) policajtů, kteří mají za úkol mě zavřít do blázince a že mám proto spáchat sebevraždu!!!

V 9:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem, a že to bude brzo (a že je to pro BIS a ÚZSI /BIS-mafii/ zábava – tedy zavírat mě do blázince)!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu z mafiánských psychiatrů a blázinců“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%, a že to bude brzo (a že je to pro BIS a ÚZSI /BIS-mafii/ zábava – tedy zavírat mě do blázince), současně výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli mafiánským psychiatrům a blázincům!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:40 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:41 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:43 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:45 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:51 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200% a výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300% a výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:59 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vězením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vězením na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem a že budu na doživotí do blázince zavřený ještě letos“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 200% a že budu na doživotí do blázince zavřený ještě letos!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:10 BIS-mafie odpověděla na zápisy výhružek výše výhružkou v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala blog mafiánského čůráka BIS-mafie „Karla Kříže“ s názvem „Drzost skutečných parazitů společnosti přesahuje všechny meze“ (Kříž je klíčové slovo, protože Kříž byl člověk, který se přihlásil k mému fyzickému napadení v Rubešově ul, kde jsem dostal několik ran pěstí na oko) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka zmlácením, protože jsem prý parazit, který „útočí“ na BIS a ÚZSI (BIS-mafii) tím, že píši o jejich trestné činnosti a zvěrstvech!!! Současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, protože budu dále napadán a nikdy se nedovolám svých práv (u kauzy Kříž nikdo za zmlácení potrestán nebyl, protože BIS zkorumpovala další policajty)!!! Je vidět, jak jsou mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) drzá, útočná a agresivní!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:12 BIS-mafie odpověděla výhružkou v médiích na to, že jsem psal popis stavu za rok 2014 do samostatného souboru akcí BIS-mafie (AKCE..) (psal jsem doplnění odstavce: „(12) nadále jsem byl v „kleštích“ kdy jednak denně tvrdě útočili členi BIS a ÚZSI (BIS-mafie), že budu brutálně zlikvidován, i zavražděn (viz popis výhružek a vydírání v každodenních záznamech „malý diář“), kdy současně denně vyhrožovali a vydírali BISkou zkorumpovaní zdravotníci, strážníci a policajti, že budu zlikvidován „humánní“ cestou dle rozkazu BIS-mafie, např. doživotním blázincem, doživotním vězením, exekucí všeho majetku a bezdomovectvím apod.“ – toto BIS-mafie zjistila špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) a ihned mafiánská hovada z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Policie obvinila seniora za sdílení filmů, hrozí mu pět let vězení“ o filmové pirátství s hrozbou vězení (zde 5 let) a pokutou a náhradou škody = výhružka vězením, vysokou pokutou a náhradou škody (finanční likvidací v milionech Kč), protože jsem prý filmový (a hudební a počítačový) pirát, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tímto (vězením, vysokou pokutou a náhradou škod) BIS-mafie operuje již od roku 2002-2003 a tvrdé vyhrožování opakovaným vězením bylo důvod, proč jsem zaplatil výpalné 3.300.000 Kč, protože pro BIS a ÚZSI (BIS-mafii) je snadné vyrobit falešné důkazy a mít falešné svědky (mají zcela oddaných deseti-tisíce /sta-tisíce/ poskoků, kteří i pod přísahou dosvědčí cokoliv) – BISkou zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice vůbec trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nešetří, neobviňuje a neodsuzuje (tedy ani falešná a vykonstruovaná trestní řízení), a tak má BIS-mafie zcela volné ruce, jak mohou člověka snadno dostat do vězení (i na doživotí)!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože se z právní (soudní) likvidace řízené BIS-mafií nedostanu a skončím ve vězení a ještě budu platit obrovské peníze!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vězením na 200%, vysokou pokutou a náhradou škody (finanční likvidací v milionech Kč) na 200%, současně, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200% kvůli právní (soudní) likvidaci, protože jsem prý filmový (a hudební a počítačový) pirát, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vězením na 300%, vysokou pokutou a náhradou škody (finanční likvidací v milionech Kč) na 300%, současně, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300% kvůli právní (soudní) likvidaci, protože jsem prý filmový (a hudební a počítačový) pirát, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka vězením na 400%, vysokou pokutou a náhradou škody (finanční likvidací v milionech Kč) na 400%, současně, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400% kvůli právní (soudní) likvidaci, protože jsem prý filmový (a hudební a počítačový) pirát, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:48 jsem zjistil další výhružky v médiích - mafiánská hovada z portálu CT24.cz vydala (v 6:00) a nově vystavila výhružný článek „Uvěznění blogeři vědí, jakou sílu dokáže mít psané slovo“, což je zastrašování likvidací (i fyzickou) = výhružka vězením, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:50 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy nechalo štěkat psa = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:55 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy řvalo výhružky (bylo slyšet až přes zavřené okno) = výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši komentář k článku CT24.cz (Česká televize) „Uvěznění blogeři vědí, jakou sílu dokáže mít psané slovo“ – psal jsem: „Různě se píše o potlačování svobody slova v zemích s totalitními praktikami, ale vůbec se neví, že v České republice tajné služby BIS a ÚZSI (BIS-mafie) tvrdě potlačují lidi, který mají kritický názor na mafiánské praktiky v ČR. Toto se stalo právě mně, kdy mě za obyčejné články o mafiánských praktikách v ekonomice BIS a ÚZSI tvrdě zlikvidovaly. Současně přitom státní aparát až po vlády ČR veřejně prohlašuje, že svoboda slova je zaručena – toto není pravda a BIS a ÚZSI neustále špionážními praktikami lustrují občany a ihned kritiky a odpůrce likvidují (vraždy, donucení k sebevraždám, ublížení na zdraví, zavírání do vězení a blázinců, policejní teror, právní /soudní/ likvidace přes zkorumpované soudce, vymáhání výpalného, podvody a okrádání za účelem uvrhnutí do bezdomovectví, likvidace rodiny apod., tak jak je pospáno v mých trestních oznámeních). Veřejnost o zvěrstvech BIS a ÚZSI nic netuší, protože BISka zkorumpovala plošně novináře a ti o žádné jejich trestné činnosti nepíší. Vše dodělávají BISkou zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice, které trestnou činnost BIS a ÚZSI vůbec nešetří, neobviňují a neodsuzují“ …toto zjistila BIS-mafie špionáží a ihned do centra Prahy poslali zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = brutální výhružka blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:25 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v restauraci opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:27 stál na Národní třídě mafiánský čůrák BIS-mafie s bílou dodávkou s plnými okny spol. DPD (SPZ/RZ 9S3 0464) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, že půjdu do prdele, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 12:27 také projel mafiánský čůrák BIS-mafie na skůtru z Národní třídy do Perlové ul. (SPZ/RZ asi „6[8]A 5970“) = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! V 12:28 stále vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: BMW (SPZ/RZ 3AY 0379) a stříbrný Mercedes (SPZ/RZ 3AM 8154) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:29 stálo na Národní třídě mafiánské hovado s černým Volvem kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 6A7 0658) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:29 stálo na Národní třídě mafiánské hovado se zeleným off-roadem Toyota (SPZ/RZ 8A4 7381) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím mé bývalé ženy, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:30 stále vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: stříbrné BMW kombi (SPZ/RZ 3AI 7943) a černé Audi kombi (SPZ/RZ 3A7 9646) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 600%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:30 stále vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: Němec s Alfou Romeo kombi (SPZ německá „CHA AU 929“) a červená Kia (SPZ/RZ 1SE 3148) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, že jsem měl být zavřený na doživotí již v roce 2002,  protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, (podepsáni) tedy i jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!!

Od cca 12:35 byli v restauraci (již tam byli) 3 mafiánští čůráci BIS-mafie, kteří neustále řvali výhružky = výhružky policejním terorem, výhružky blázincem, výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!!

Od cca 12:35 byli v restauraci (již tam byli) 2 mafiánští čůráci, jeden Čech, kteří mluvili německy = výhružka blázincem!!!

V 13:59 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že dopisuji odstavec nahoře (psal jsem: „...donucení k sebevraždám“) a ihned (do 3 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:46 BIS-mafie odpověděla v médiích (i kvůli tomu, že špionáží zjistili, že jsem napsal email na člověka pracujícího pro ministra pro lidská práva) – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Norsko nevzdává boj s žebráky. Trestat chce i ty, kteří jim pomáhají“ = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také výhružka, že zlikviduje BIS a ÚZSI (BIS-mafie) každého, kdo by mi chtěl pomáhat, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také výhružka, že zlikviduje BIS a ÚZSI (BIS-mafie) každého (na 200%), kdo by mi chtěl pomáhat, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:45 dobytci BIS (BIS-mafie) špionáží zjistili, že jsem v zaměstnání na poradě na ředitelství na Ovocném trhu v Praze a ihned poslali zkorumpovaná mafiánská hovada z Městské policie Praha na koních = výhružka, že jsem hloupý kůň, který bude zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Současně se jednalo o výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii), která právě zcela řídí strážníky a policajty!!!!!!!!!!!!!!!! Opět se tak prokázalo na 100%, že dobytci z Městské policie Praha (platí i to pro státní policajty), jsou napojeni on-line na vedení BIS (BIS-mafie) a vykonávají rozkazy, která mafiánská hovada z vedení BIS-mafie vymyslí – pak právě dobytci z policií provádějí trestnou činnost, zde nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání, a tak (mě) zastrašují a udržují BIS-mafii při moci nezákonnými akcemi!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:25 mě dole na Václavském nám. sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie z Městské policie Praha s dodávkou s puštěnými majáky (SPZ/RZ 1AF 2364) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 17:30 mě uprostřed Václavského nám. sledovalo mafiánské hovado BIS-mafie s BMW = výhružka blázincem!!!

V 17:50 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila, že čtu na portálu iDnes.cz článek „Nepamatuji se, popřela s pláčem dotační úřednice výpověď proti Koudovi“, kde se píše o obžalované Ireně…, a ihned do kupé poslali 2 mafiánské krávy, které krátce slovně vyhrožovaly a pak mi ukazovaly klíčová slova v novinách, např. „Tady musí být bermudský trojúhelník“ (klíčová slova) (foto Nokia 500) = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), protože se bráním proti útokům BIS-mafie i právní cestou a protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), která je pro celou BIS-mafii (deseti-tisíce /sta-tisíce/ osob) nedotknutelná uctívaná princezna!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nikdy neprokáži zapojení BIS a ÚZSI do útoků, právě kvůli obrovskému utajení – BIS a ÚZSI (BIS-mafie) chce dokázat, že lžu a vymýšlím si, že jsem prolhaný paranoik, což právě není pravda!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned ve vlaku do uličky poslali mafiánskou píču, která při telefonátu řvala výhružky = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože se bráním proti útokům BIS-mafie i právní cestou a protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), která je pro celou BIS-mafii (deseti-tisíce /sta-tisíce/ osob) nedotknutelná uctívaná princezna!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 19:55 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:32 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s hlučným autem AIXAM = výhružka smrtí, resp. zabitím nás 4, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) nás 4, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně!!!

V 21:15 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se oblékám do pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

Od cca 21:35 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:48 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem otevřel na portálu Lidovky.cz článek „Za výroky o Peroutkovi by měla jeho rodina Zemana žalovat, říká historik Zídek“ a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka právní (soudní) likvidací, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:50 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka právní (soudní) likvidací na 200%, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie na 200%, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!!

Od cca 22:00 do 24:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

6.2.2015 pátek

V 5:46 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám z pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

V 6:01 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:40 BIS-mafie poslala do haly nádraží v Kotouči 2 mafiánské čůráky odněkud z Balkánu, kteří měli vyholené hlavy a jeden měl kapuci na hlavě (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí!!!

V 7:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu na nádraží v Kotouči zjistila odstavec výše a ihned do haly poslali mafiánského čůráka, který mluvil o „království (železnic)“ (království /a král/ je klíčové slovo označující celou síť BIS-mafie pod vedení hyper-mafiánského čůráka Davida Rokose /vedoucí článek BIS-mafie, kterému říkají král/) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože jsem si dovolil se vzepřít „králi“ BIS-mafie Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 7:30 do kupé ve vlaku přišli mafiánská píča a mafiánský čůrák BIS-mafie, kteří vyhrožovali = osobně výhružky smrtí, resp. zabitím apod.!!!

V 8:18 stál u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánský čůrák BIS-mafie s černým off-roadem BMW se střešními lištami s jihlavskou SPZ (SPZ/RZ 2J9 3110) = výhružka doživotním blázincem na 400%, a že jsem měl být na doživotí zavřený již v roce 2002!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 8:18 stálo v Opletalově ul. v Praze, naproti stanici Městské policie, mafiánské hovado s černým off-roadem BMW se střešními lištami (SPZ/RZ 1AA 3445) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, a že jsem měl být na doživotí zavřený již v roce 2005!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 8:24 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie ze zdravotnictví se sanitkou (ZZSHMP) (SPZ/RZ 3AE 8213) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem, protože mám smůlu, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 8:35 mě v ulici 28. října sledovalo mafiánské hovado s bílou dodávkou VW s plnými okny s nápisem „Budvar“ a „…servis“ (SPZ/RZ 1SX 0330) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou a radioaktivní látkou na 400%, protože jsem „ožralý“ a nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána tajná služba (BIS a ÚZSI), s tím, že jsem měl být zabitý již v roce 2004!!!

V 9:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože se bráním proti útokům BIS-mafie i právní cestou a protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), která je pro celou BIS-mafii (deseti-tisíce /sta-tisíce/ osob) nedotknutelná uctívaná princezna“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože se bráním proti útokům BIS-mafie i právní cestou a protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), která je pro celou BIS-mafii (deseti-tisíce /sta-tisíce/ osob) nedotknutelná uctívaná princezna!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím nás 4, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) nás 4, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím nás 4 na 200%, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) nás 4 na 200%, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy do něčeho mlátilo = výhružka smrtí, resp. zabitím nás 4 na 300%, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) nás 4 na 300%, tedy mě, matky, bratra a jeho přítelkyně!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka právní (soudní) likvidací, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka právní (soudní) likvidací na 200%, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie na 200%, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka právní (soudní) likvidací na 300%, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie na 300%, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:25 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka právní (soudní) likvidací na 300%, výhružka likvidační žalobou s náhradou škody od členů BIS-mafie na 300%, hlavně od Davida Rokose a Ireny Kocourkové (vedoucí články BIS-mafie), výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS-mafie způsobí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny na 300%, kterou mi BIS-mafie způsobí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:40 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, od balkánské mafie, kterou si objedná BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka smrtí z rakoviny na 400%, kterou mi BIS-mafie způsobí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:59 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou a radioaktivní látkou na 400%, protože jsem „ožralý“ a nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána tajná služba (BIS a ÚZSI), s tím, že jsem měl být zabitý již v roce 2004“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou a radioaktivní látkou na 500%, protože jsem „ožralý“ a nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána tajná služba (BIS a ÚZSI), s tím, že jsem měl být zabitý již v roce 2004!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:10 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do souboru vedlejších kauz komentář k článku „V dětství přežila blokádu Petrohradu, teď žena podlehla nařčení z krádeže“ (psal jsem: „Na níže uvedeném článku je jasně vidět, že teror spojený s psychickým traumatem může způsobit infarkt. U mě je to podobné, protože denně jsem vystaven 100 - 120 - 150 brutálním výhružkám BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a mám strach až tak, že mě občas právě bolí na srdci  - je evidentní, že i touto cestou se mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) pokouší zabít. Na níže uvedeném případu je ale podstatné, že i v Rusku vyjádřili vůli vše vyšetřit a policajty hnát k zodpovědnosti. V České republice jsme tedy na tom ještě o stupeň hůře, protože zvěrské útoky BIS a ÚZSI (BIS-mafie) BISkou zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice kryjí a nechávají bez adekvátního vyšetřování, stíhání a odsouzení. Za vše mohou obrovské peníze, kterými BIS právě uplácí strážníky, policajty, státní zástupce a soudce, a to paradoxně ze státního rozpočtu, evidentně i z nákladů BIS, hrazených vládou ČR, která takto také kryje trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie), již jen proto, že o jejich trestné činnosti ví“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:47 BIS-mafie odpověděla na zápisy výhružek v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vystavila výhružný a provokační článek „Hráči zuří. Někteří přišli v Dying Light o vše“, o hře o zombie = výhružka a provokace, že nikdy nebudu mít žádné peníze a majetek, protože (1) BIS a ÚZSI budou nadále škodit a (2) zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nikdy nenapraví mnoha-milionové škody, které BIS-mafie způsobila!!! Výhružka je současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, kvůli nedostatku peněz!!!

V 11:17 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do samostatného souboru s popisem akcí BIS-mafie (AKCE…) (psal jsem /k zavření do blázince v roce 2012/: „Během transportu sanitkou (jel jsem dvěma) se také projevil perfektní plán BIS (BIS-mafie) na moji likvidaci, protože doprovázející doktorka a policajt se celou dobou smáli a vysmívali se, jaký jsem blbec, že budu opět zavřený v blázinci. Přitom vedli řeči, že to mám za trest, že právě nejsem loajální BIS (BIS-mafii) – bylo vidět, jak grázlové jsou přesvědčeni o své nedotknutelnosti, když se klidně k trestné činnosti přiznají, zde zneužití pravomoci úřední osoby, nepravdivá lékařská zpráva, podvod, poškozování cizích práv, vyhrožování, vydírání, pomluva, křivá výpověď a svědectví, ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody, účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku apod. (varující a bezprecedentní je, že v podstatě ale měli pravdu, protože zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství /a zkorumpovaná justice/ vůbec tuto trestnou činnost nešetřily, nestíhaly a neodsoudily)“) … a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:21 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% potvrdilo, že BIS (BIS-mafie) vidí detailně a on-line co přesně píši na počítači (v zaměstnání i doma) a ihned podle toho posílá připravená mafiánská hovada, aby vyhrožovala a vydírala, byť symboly – tento okamžitý 24-hodinový brutální teror (nezákonná špionáž, stalking, výhružky a vydírání), mě má donutit přestat psát o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), abych se tvářil, že se nic neděje!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:25 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:28 jsem zjistil reakci BIS (BIS-mafie) v médiích – jako odpověď na popisy výhružek a trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vydala v 11:17 mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz výhružný nadpis v rychlých zprávách (okamžitě jak jsem napsal text v 11:17 – viz výše – což zjistili špionáž) a to „Hráč měsíce? Potupil Spartu, přežil epidemii. A má být větší parchant“ (klíčová slova) = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou a radioaktivní látkou, protože nejsem loajální BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem odsouzeníhodný parchant, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, protože jsem hajzl a parchant!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) zařídili tokem informací v informačním systému zaměstnavatele, že kolegyně okamžitě telefonem řešila „soudního znalce z oboru psychiatrie“ = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka právní (soudní) likvidací, přes BISkou zkorumpované psychiatry, lékaře, soudní znalce a soudce, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se potvrdilo, což laik nepochopí, že BIS (BIS-mafie) ovlivňuje chod informačního systému zaměstnavatele (chod zaměstnavatele) zasíláním zpráv, požadavků a emailů tak, že přesně vědí, díky nezákonné špionáži, co udělat, abych se o tom dozvěděl!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že čtu zpravodajský portál iDnes.cz a jako obvykle a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali (protože na portálu byla klíčová výhružná slova) zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:14 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do samostatného souboru s vedlejšími kauzami komentář k článku „Policie dopadla zloděje, kteří kradli lidem peníze přes internet“ – psal jsem: „V níže uvedeném článku se jasně píše, že při škodě okolo 3 miliónů hrozí vězení 10 let. Když to porovnám s kauzou Řevnice, kde BIS (BIS-mafie) mě podvodnou kupní smlouvou připravila o 3.300.000 Kč tak je to vlastně to samé (podvodů ale bylo více) – až na jeden zásadní rozdíl; BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic nestalo, přestože opakovaně dostaly trestní oznámení, kde bylo jasně napsáno, že kupní smlouvy podepsali místo nás členi BIS-mafie falešnými podpisy s předložením falešných občanských průkazů nebo jen údajů z nich. Problém tedy zůstává – BIS zkorumpovala policii, státní zastupitelství a justici tak důkladně, systémově a celorepublikově, že žádnou trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nevyšetřují, nestíhají a neodsuzují!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak mi vznikají mnoha-miliónové škody, kvůli kterým již jen živořím na okraji společnosti a formálně jsem bezdomovec“ …a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 12:23 BIS-mafie špionáží kanceláří zaměstnavatele zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) nad centrum Prahy poslali vrtulník (asi dobytci z policie nebo z armády, něco většího) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které právě BIS-mafie způsobila!!!

V 12:30 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které právě BIS-mafie způsobila!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:35 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v restauraci opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:38 stálo v Perlové ul. mafiánské hovado BIS-mafie s červenou Škodou Roomster s nápisem „Coca-Cola“ (SPZ/RZ 2AT 8070) (foto Nokia 500), kde před ním stálo mafiánské hovado BIS-mafie z Itálie s černým off-roadem Volvo (SPZ italská „EK 403 GR“) (foto Nokia 500), kde před ním stálo mafiánské hovado s Audi (SPZ/RZ 7A5 1623) (foto Nokia 500) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 600%, kde to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vědí jako jistotu, podepsána mafie (BIS-mafie) a její šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) na 200%!!! V 12:39 stál na konci Národní třídy mafiánský čůrák BIS-mafie se skútrem (SPZ/RZ asi 8A 2870), vedle mafiánského hovada s modrým Fordem Pumou se zvednutým stěračem (SPZ/RZ AKZ 1535) (foto Nokia 500) = výhružka všech výhružek, protože jsem čůrák, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie), tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! V 12:40 stála na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: Němec se stříbrným Citroenem (SPZ německá „N HV 673“ vedle bílého VW kombi (SPZ/RZ 9S4 3074) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím bývalé manželky na 500%, zde myšleno i doživotním blázincem na 500%!!! V 12:41 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Volvem kombi (SPZ/RZ 1BA 2334) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, že jsem měl být mrtvý již v roce 2005, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 13:23 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným vanem VW s nálepkou „dítě v autě“  (SPZ/RZ 6A6 5074) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200% bývalé manželky, výhružka že bývalou ženu otráví (zabijí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a proto bývalá manželka zemře!!! V 13:23 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie z Rumunska s modrým autem Opel kombi (SPZ rumunská „IF 08 EMI“) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím od rumunské mafie, kterou si objedná BIS-mafie, podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V 14:06 dobytci BIS (BIS-mafie) odpověděli na zápis výhružek výše (špionáží zjistili, že jsem napsal odstavec výše) výhružkou v médiích – mafiánská hovada z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Řidič pronásledovaný policií uvázl na kolejích, auto smetl vlak“ (klíčová slova), s fotografií zdravotníků = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka policejním terorem, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí skočit pod vlak apod., protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:39 dobytci BIS (BIS-mafie) odpověděli na zápis výhružek výše výhružkou v médiích – mafiánská hovada z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Nejtěžší ranou osudu byla pro Martina Bursíka smrt bratra“ (klíčová slova) = výhružka smrtí, resp. zabitím pro mě nebo bratra, podepsána šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Neustále se prokazuje, že dobytci z BIS (BIS-mafie) nezákonnou špionáží neustále sledují, co dělám, co píši a čtu, a podle toho okamžitě vyhrožují a vydírají – zde právě i specifickou propagandou v médiích – to, že tak vyhrožují a vydírají je jisté, protože oni vědí, že já vím, že tak dělají, a tak to právě dělají, že vědí, že se na to podívám, kdy ale úplný laik to nepochopí (nic neví o technologii klíčových slov)!!! Proto i zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:14 dobytci BIS (BIS-mafie) odpověděli na zápis výhružek výše výhružkou v médiích – mafiánská hovada z portálu iDnes.cz vydala blog mafiánského čůráka BIS-mafie „Jana Frolíka“ „Jsou kruhy v obilí infiltrovány?“ (klíčová slova) = výhružka a provokace, že nikdy neprokáži, že útoky proti mně provádí BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že naopak oni dokáží, že si já vymýšlím a trpím paranoiou (což není pravda), vše právě protože je všechno vysoce utajené!!! Na toto BIS-mafie sází, protože je reálný problém, že o moderních metodách tajných služeb nejsou informace a tedy policie a státní zastupitelství (a justice), které jsou navíc BISkou zkorumpované, tvrdí, že se nic neděje a nestalo!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, právě protože útoky BIS a ÚZSI (BIS-mafie) jsou vysoce utajené a že se nikdy nedovolám svých práv!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V cca 17:20 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovalo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným BMW = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:25 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado BIS-mafie s BMW = výhružka blázincem!!!

V cca 17:30 mě v Opletalově ul. v Praze sledovaly mafiánské píči BIS-mafie a řvaly „…to je ale hloupý vůl, ten skončí…“ = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tyto výhružky byly současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 17:30 mě v Opletalově ul. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie z Městské policie Praha s dodávkou, kdy se pak jeden čůrák schválně rozeběhl proti mně, aby mě vystrašil, že mě odtáhne do blázince = výhružka doživotním blázincem!!! Bylo tedy přímé osobní zastrašování zkorumpovanými mafiánskými dobytky BIS-mafie z Městské policie Praha, že mě již odtáhnou do blázince!!!

V cca 17:35 mě na Hlavním nádraží v Praze sledovali 2 zkorumpovaní mafiánští čůráci BIS-mafie ze státní policie = výhružka blázincem!!!

V cca 17:35 mě na Hlavním nádraží v Praze sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie se zelenou kšiltovkou, který vyhrožoval = výhružky, zda jsem pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), právě za účasti policie (i městských policií), protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože se nikdy svých práv nedovolám, protože BIS vždy zkorumpuje jakékoliv strážníky, policajty, státní zástupce a soudce, aby žádnou trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nevyšetřovali, nestíhali a neodsoudili!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 19:05 okolo autobusu MHD Kotouč další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání symboly!!!

V 19:34 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že si svlékám kalhoty, jak jsem přišel z práce, a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!!

V 19:36 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 19:340 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:52 jsem zjistil výhružku v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Vysočina staví domky pro mentálně postižené…“ = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, kvůli sračkám (velkým problémům), které BIS-mafie způsobila!!!

V 19:55 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) článek „Rusko se odvolalo proti platbě 50 mld. USD za vyvlastnění Jukosu“ a přesně když jsem četl větu „…úředníci podřízení prezidentu zmanipulovali právní systém s cílem nechat firmu zbankrotovat“ poslala BIS-mafie mafiánské hovado s autem k domu= výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 20:18, když přijel bratr, tak to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka smrtí bratra, resp. zabitím bratra, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 20:23 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí bratra, resp. zabitím bratra na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 21:18 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se oblékám do pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

V 21:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 22:05 BIS-mafie špionáží zjistila, že usínám a proto schválně ihned poslali 3 mafiánská hovada s auty = hluk, buzení, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a z únavy jsem spáchal sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

Pracovní dny pondělí až pátek

V době chození do zaměstnání v Praze, útočila BIS-mafie neustále. Členi BIS-mafie se vyskytovali v autobuse MHD Kotouč (a okolo autobusu), na nádraží v Kotouči a v Praze, v MHD v Praze a v ulicích Prahy. Při pěší cestě do a ze zaměstnání a při cestě na a z oběda, se v ulicích Prahy vyskytovali mafiánští grázlové BIS-mafie také. Ve všech případech, kdy se členi BIS (BIS-mafie) objevili okolo mě, vždy vyhrožovali ať už symboly nebo slovně = opět padaly výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, exekucí všeho včetně domu, blázincem (i na doživotí), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jako bezdomovec zemřu na ulici apod. Při chození do zaměstnání tak v pracovní den každodenně zaútočí cca 150 – 170 mafiánských hovad BIS-mafie (cca 20 grázlů brzy ráno a cestou v Kotouči, cca 10 grázlů ve vlaku cestou do Prahy, cca 20 grázlů při cestě po Praze do zaměstnání, cca 20 – 30 grázlů během pracovní doby, cca 20 grázlů během oběda, cca 20 – 30 grázlů při cestě po Praze ze zaměstnání, cca 10 grázlů ve vlaku cestou z Prahy a cca 30 grázlů pozdě večer cestou v Kotouči a pak u domu). Je vidět, že se mě BIS-mafie snaží psychicky strhnout, abych se zhroutil (zbláznil se) a spáchal sebevraždu!!!

 

7.2.2015 sobota

Od cca 8:30 do 9:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dopoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!!

V cca 9:45 mě chtěl srazit (zabít) mafiánský čůrák s modrým Fordem kombi (SPZ nevím) na přechodu v Kladenské ul. v Kotouči, když jsem chtěl vstoupit do ulice. V místě je krátký chodník a není vidět za roh kvůli plotu, odkud přijel mafiánský čůrák vysokou rychlostí. Současně výhružka = brutální výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 10:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned (do 10 vteřin) poslali mafiánská hovada s bagrovacím traktorem do sousední ulice = výhružka doživotním blázincem, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 200%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 10:20 do 11:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 12:00 do cca 13:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že odpočívám, tak schválně posílali každých cca 5 minut mafiánská hovada s auty, aby dělali hluk = hluk, rušení klidu, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

(ráno a dopoledne v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem (trestnou činnost páchají s radostí) projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!!

V 14:18 do cukrárny v Kotouči přišli s dětmi 2 mafiánští čůráci BIS-mafie, kteří měli holé lebky, jeden se světle-modrým trikem (foto Nokia 500) = výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Od cca 14:15 do 14:35 jsem četl zpravodajské portály na mobilu v cukrárně, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali (k cukrárně) mafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo (cukrárny) pohybovala téměř jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

V 15:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem otevřel tento soubor s popisem výhružek a ihned nad Kotouč poslali proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zlatým Peugeotem, která drze zastavila naproti domu= výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 200% (že to bude další cesta), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným VW kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:17 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánskou píču se žlutou taškou „Billa dnes“ = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 300%, a že to bude brzy (dnes), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Současně to byl výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, než budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zabit pomalou smrtí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s off-roadem Hondou = výhružka doživotním vězením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:21 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílou Toyotou = výhružka smrtí bývalé ženy, resp. zabitím bývalé ženy, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:28 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s rychle jedoucím černým kombi = výhružka smrtí z rakoviny na 400%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:32 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču s hnědým kočárkem, kdy současně „opticky za ní“ běžel z křižovatky u domumafiánský čůrák (foto Nokia 500) = výhružka smrtí z rakoviny na 500%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, protože nejsem loajální mafii (BIS-mafii), jsem naivní idiotské dítě, které je ve sračkách (velkých problémech), nepochopil jsem moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a budu zlikvidován (zde myšleno i fyzicky, tedy zabit /na 500%/), kdy smrt bude velmi rychlá a brzy, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Současně to byl výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, než budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zabit!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s tmavým vanem Ford = výhružka smrtí z rakoviny na 700%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílým Renaultem kombi se střešními lištami = výhružka smrtí z rakoviny na 1000%, kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, výhružka smrtí na ulici na 500%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 500% a exekucí všeho, i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se stříbrnou Škodou Octavia kombi = výhružka smrtí z rakoviny na 1200% (!!!), kterou mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) způsobí, výhružka smrtí na ulici na 700%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 700% a exekucí všeho, i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se tedy objevili další čůráci BIS (BIS-mafie) [v mnoha počtech], kteří za páchání trestné činnosti, zde nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání, dostanou vysokou finanční odměnu a další ekonomické výhody placené ze státního rozpočtu!!! Místo toho, aby dostali tak 5 let vězení a zabavení majetku, který evidentně získali díky spolupráci s mafií (BIS-mafií), tak dostanou další prachy, aby mohli dát páchat trestnou činnost pro vedení BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a tak je držet při moci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od 15:40 se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie pěšky a s auty zhruba každých 5 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání (např. smrtí, resp. zabitím apod.)!!! Opět ty dobytci BIS (BIS-mafie) vyhrožovali při řetězení výhružek do nekonečna, což tedy znamenalo výhružky různou likvidací na stovky procent, tedy násobky – psychicky to bylo neúnosné!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:03 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že dál zapisuji do tohoto souboru výhružky BIS-mafie a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavia autoškolou (SPZ/RZ 2E7 8818) = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se (1) zlatou Škodou Octavia autoškolou (SPZ/RZ 2E7 8818) a (2) ihned za nimi mafiánské hovado se zelenou Škodou Felicia = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču v bundě se žlutým a fialovým pruhem = výhružka blázincem, výhružka mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado, aby vhazovalo skleněné lahve do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavia autoškolou (SPZ/RZ 2E7 8818) = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zeleným Renaultem Scénic = výhružka jistým blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavia autoškolou (SPZ/RZ 2E7 8818) = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, kvůli mafiánským psychiatrům a blázincům, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:25 jsem také zjistil, že mafiánští dobytci BIS (BIS-mafie) z civilního řízení letového provozu navedli na obloze více proudových dopravních letadel v jižním směru od Kotouče (kdy ještě naváděli v průběhu času další) tak, aby se křižovaly stopy (vytvořily kříž) kondenzačních par v takovém „pohledu“, abych to viděl z okna, kde zkřížili přes 10 drah letadel (viz foto Nokia 500) (kříž od par letadel je symbolem smrti, resp. zabitím) = výhružka smrtí, resp. zabitím na (přes) 1000%!!!

V 16:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavia autoškolou (SPZ/RZ 2E7 8818) = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:32 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada s 2 kočárky (bratrovi kamarády, členy BIS-mafie) = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), současně výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánského čůráka v maskáčích s cigaretou se světle-modrým kočárkem (foto Nokia 500) = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (zde právě myšleno i fyzicky), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se světle-modrým vanem Citroen = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:40 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado na Babettě = výhružka všech výhružek, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod., podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci stáhnout soubory o BIS-mafii z cloudu OneDrive a ihned (do 10 vteřin) poslali k domustarého mafiánského čůráka s červeným Renaultem Twingo (SPZ/RZ 3E6 0188) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem jako Adolf Hitler!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:52 BIS-mafie detailní špionáží zjistila, že jsem do tohoto popisu výhružek a útoků BIS-mafie přenesl z pomocného souboru popis z pracovních dní a ihned k domuposlali mafiánského čůráka a mafiánskou píču (bratrovi kamarády) s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože psaním o trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nikdy ničeho nedosáhnu, protože BIS vždy zkorumpuje policii, státní zastupitelství a justici tak, aby nikdy nic nevyšetřovaly, neobviňovaly a neodsuzovaly!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:10 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem!!! Bylo tedy přímé osobní zastrašování zkorumpovanými mafiánskými dobytky BIS-mafie z Městské policie Praha, že mě již odtáhnou do blázince“) a ihned poslali (1) mafiánské hovado s rychle jedoucím Citroenem kombi a ihned za ním (2) mafiánské hovado s rychle jedoucím stříbrným Renaultem Scénic = výhružka doživotním blázincem na 700% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:14 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s off-roadem Nissanem Qashqai = výhružka doživotním blázincem na 900% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že se tím, mým zavřením na doživotí do blázince, BIS a ÚZSI (BIS-mafie) náramně baví!!! Toto byl současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu dříve, než budu na doživotí zavřen do blázince!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:17 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 1000% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že se tím, mým zavřením na doživotí do blázince, BIS a ÚZSI (BIS-mafie) náramně baví!!! Toto byl současně výplach mozku, že mě donutí BIS-mafie spáchat sebevraždu na 200%, protože budu na doživotí zavřen do blázince!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%“) a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 300%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 400%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 500%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%, výhružka smrtí na ulici na 500%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 500% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 500%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 18:20 do 19:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:36 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) článek „Biden: USA budou dál podporovat Ukrajinu, aby se mohla bránit“ a ihned (na vteřiny přesně) jak jsem četl větu „…čelit pokračující izolaci a rostoucím hospodářským problémům doma“ poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání!!!

V 18:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět tedy výplach mozku, kdy dobytci BIS (BIS-mafie) vyhrožují finančním doražením a že chcípnu na ulici jako bezdomovec, kdy mě má nedostatkem peněz BIS a ÚZSI (BIS-mafie) donutit k sebevraždě, kdy již současné finanční problémy (např. moje dluhy 1,7 milionu Kč a žádné úspory a majetek) jsou důsledkem mnohaleté trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kdy je to pomsta za to, že píši o masivní celorepublikové a každodenní trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Opět tedy další dobytci BIS (BIS-mafie) dostali zaplaceno, paradoxně ze státního rozpočtu, aby vyhrožovali a vydírali a nutili mě k sebevraždě!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že dopisuji odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí na ulici na 500%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 500% a exekucí všeho, i domu, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 500%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200% (i kvůli absenci peněz, kterou způsobili)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne a večer v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Dobytci z BIS (BIS-mafie) dostávají peníze na trestnou činnost ze státního rozpočtu (přes BIS) a proto mají nekonečný objem peněz, kterým útoky platí, a proto si mohou dovolit nasadit desítky (přes 100) osob denně, právě i s auty – to by jiná mafie nebyla schopna zaplatit!!! Útoků bylo tolik, že jsem naprostou většinu nezapisoval!!! Mám mozek zcela přetížen, protože útoků, tj. provokací, výhružek a vydírání, je tolik – opět je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 20:40 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(večer a v noci v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

(večer a v noci v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 minut – 40 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Když píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie minimálně (či vůbec), tak to ale neznamená, že by BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přestaly útočit – jde o to, že mi útoky již tak vypláchli mozek, že mám obrovský strach se jakkoliv vzepřít, protože útočí opakovaně okamžitě, jakmile spustím laptop nebo mobil pro zápis o jejich zvěrstvech!!! Toto se právě nedá vůbec psychicky vydržet a mám záchvaty strachu (proto se snažím nic nezapisovat, i když BIS-mafie útočí celý den), protože výhružky a vydírání jsou velice likvidační!!!

Nejsem schopen útoky vydržet, opět je mi špatně, bolí mě hlava a motá se mi, mám záchvaty bezradnosti, strachu a pláče, klepou se mi nohy a ruce, nemůžu spát apod.!!!

Za dnešek (opět) zaútočilo přes cca 150 – 190 vyděračů BIS-mafie (cca 30 – 40 ráno a dopoledne, cca 40 – 50 dopoledne v centru Kotouče, cca 40 – 50 odpoledne v centru Kotouče a cca 40 – 50 večer a v noci) = opět padaly obvyklé výhružky a vydírání!!! Další výhružky a vydírání byly na rádiu Černá Hora a na zpravodajských portálech na internetu. Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, sračkama (velkými problémy), vyhazovem ze zaměstnání apod.!!! Opět byly dlouhé časové úseky, kdy se okolo pohybovali jen vyděrači BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob byla mafie!!! Mám obrovský strach (i o budoucnost) proto nepíši více!!!

Opět je patrné, že BIS-mafie mě chce terorem přinutit k sebevraždě!!!!!!!!

 

8.2.2015 neděle

V 1:10 (v noci) poslala BIS-mafie hlučné auto, aby mě vzbudili, což se jim povedlo = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 2:20 mafiánská hovada řvala u domu= hluk, buzení a výhružky!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 2:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu!!!

Od cca 2:30 do 6:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 9:08 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že nastavuji budík a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka, abych se probudil, abych pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Toto byl současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu dřív, než budu BIS-mafií doražen!!!

V 9:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka, abych se probudil na 200%, abych pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado, aby dráždilo našeho psa = výhružka, abych se probudil na 300%, abych pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 9:20 do 9:50 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9:28 jsem zjistil další výhružku v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz vydala nad sebou v mobilní verzi 2 výhružné nadpisy: „Pětině ruských novinářů prý hrozí nezaměstnanost“ a „Obecní dům zažije horor. Symfonici doprovodí projekci filmu Psycho“ (klíčová slova) = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nebudu mít zaměstnání a tedy peníze a bude to horor!!!

V 9:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned nedaleko domudali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby řezalo motorovou pilou = výhružka smrtí, resp. zabitím, že budu zaživa rozřezán motorovou pilou, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 10:50 do 11:40 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:30 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se očima dívám na výhružný nadpis portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) „Při střelbě v USA zemřelo 5 lidí včetně střelce“ …a ihned (do 3 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka smrtí nás 4 (tj. mě, matky, bratra a jeho přítelkyně), resp. výhružka zabitím nás 4, zde výhružka zastřelením nás 4, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 12:05 do 13:30 jsem odpočíval, což BIS-mafie zjistila špionáží bytu, a ihned posílali zhruba každých cca 5 minut mafiánská hovada s auty = hluk, rušení klidu a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 13:38 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že držím peněženku a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!!

(ráno a dopoledne v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem (trestnou činnost páchají s radostí) projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!!

V cca 13:50 mě na hlavní silnici chtělo srazit (zabít) mafiánské hovado autem Škoda Felicia kombi (SPZ/RZ nevím) – mafiánské hovado jelo velmi rychle, tak 80 km/h a když jsem přecházel, jelo na mě a vůbec nebrzdilo, takže jsem musel popoběhnout a uskočit, jinak by mě srazilo (zabilo) = pokus o sražení (zabití)!!! Současně to byla výhružka = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

Od cca 14:20 do 14:50 jsem četl zpravodajské portály na mobilu v cukrárně, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali (k cukrárně) mafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo (cukrárny) pohybovala téměř jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

Od 14:20 v cukrárně 2 starší mafiánské píči BIS-mafie řvaly výhružky (bavily se o nemocnicích) (foto Nokia 500) = výhružky blázincem, výhružky likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V 15:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil laptop a ihned (do 10 vteřin) poslali k domumladou mafiánskou píču a mladého mafiánského čůráka BIS-mafie (bratrovi kamarády) s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánská hovada se stříbrným autem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domustarou mafiánskou píču s hnědou bundou s nataženou kapucí = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), výhružka sračkama (velkými problémy), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domu2 mladé mafiánské čůráky s lahví Coca-Coly, kteří se hlasitě smály = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánská hovada s červenou Škodou Fabia kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, protože mám od mafie (BIS-mafie) červenou stopku, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali nad Kotouč proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:26 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka sračkama (velkými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu“) a ihned poslali k domumafiánské hovado s tmavým kombi = výhružka sračkama (velkými problémy) na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem ve sračkách a výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:26 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabia = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka sračkama (velkými problémy) na 300%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože jsem ve sračkách a výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, abych se probudil, abych pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Toto byl současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu dřív, než budu BIS-mafií doražen“) a ihned (do 5 vteřin) poslali k domuvysmátého mladého mafiánského čůráka v maskáčích s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), výhružka dalšími útoky a válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie), výhružka, abych se probudil na 200%, abych pochopil moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Další typický mafiánský čůrák BIS (BIS-mafie), který páchá trestnou činnost s úsměvem (navíc nebezpečný psychopat), zde nezákonná špionáž, stalking, vyhrožování a vydírání, vše placeno ze státního rozpočtu proto, aby trestnou činností udržoval BIS a ÚZSI (BIS-mafii) při moci!!! I tento čůrák by měl dostat tak cca 5 let vězení a zabavení majetku, který evidentně získal prací pro mafii (BIS-mafii), kdy mu nezákonně získané peníze umožňují mít rodinu – typická situace u sta-tisíců osob v České republice, u členů BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánská hovada se stříbrným Renaultem Scénic = výhružka doživotním blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Je vidět, jak BIS (BIS-mafie) neustále do detailu on-line sleduje nezákonnou špionáží, co píši a ihned (do pár vteřin) posílá mafiánská hovada, která jsou neustále 24-hodin denně rozmísťována v okolí, aby vyhrožovala a vydírala, byť symboly!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od 15:40 se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie zhruba každých cca 5 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 15:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nebudu mít zaměstnání a tedy peníze a bude to horor“) a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado se zeleným Fordem Focus = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka jistou smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 200%, protože nebudu mít zaměstnání a tedy peníze a bude to horor apod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:56 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s modrým autem Opel se zvednutým zadním stěračem = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka jistou smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 300%, protože nebudu mít zaměstnání a tedy peníze a bude to horor apod., protože jsem čůrák, podepsána jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:57 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánského čůráka ve světle modré bundě, který běžel okolo = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 500%, výhružka jistou smrtí na ulici na 500%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 500% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 400%, protože nebudu mít zaměstnání a tedy peníze a bude to horor apod., protože jsem čůrák, podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Výplach mozku, že si mám pospíšit, nejspíše myšleno spáchat sebevraždu, než budu BIS-mafií doražen, protože si dovoluji vzdorovat šéfům mafie (BIS-mafie) hyper-mafiánskému čůrákovi Davidu Rokosovi a hyper-mafiánské píče Ireně Kocourkové (hlavní organizátoři tisíců trestných činů proti mně)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%“) a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado se zeleným Peugeotem = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka jistou smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned nad Kotouč poslali připravené proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, že budu zaživa rozřezán motorovou pilou, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%“) a ihned (do 5 vteřin) k domuposlali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Roomster = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, že budu zaživa rozřezán motorovou pilou na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 600%, výhružka smrtí na ulici na 600%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 600% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 500%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „hluk, rušení klidu a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)“) a ihned k domuposlali 2 známé mladé mafiánské čůráky BIS-mafie (kteří chodí neustále), kteří se postavili naproti domua řvali výhružky = osobně výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!!

V 16:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned naproti domu(připojil se k 2 čůrákům, kteří tam již byli – viz výše) poslali mafiánského čůráka s tmavým off-roadem Hyundai (SPZ/RZ 4B6 2976), který vyhrával hudbu na plné pecky (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Toto byl současně výplach mozku, že dobytci z BIS (BIS-mafie) budou útočit neustále a tak mám raději spáchat sebevraždu, než mě zlikvidují!!!

V 16:29 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 2 mladá mafiánská hovada – mafiánskou píču a mafiánského čůráka, který měl zelenou kapuci – s taškou „NewYorker“ = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka jistou smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:29 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným Hyundai Matrix (Matrix je klíčové slovo označují mafiánský zločinecký systém BIS a ÚZSI /BIS-mafie/) = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka jistou smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domuapod., protože nejsem loajální (systému) mafii z BIS a ÚZSI (BIS-mafii)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože osoby BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mají tak dokonalý celorepublikový zločinecký systém (jako Matrix), že se nikdy nedovolám svých práv, i protože vždy zkorumpují všechny policajty, státní zástupce a soudce!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Felicia kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 500%, výhružka jistou smrtí na ulici na 500%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 500% a exekucí všeho, i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200% apod., protože nejsem loajální (systému) mafii z BIS a ÚZSI (BIS-mafii)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:41 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domuapod.“) a ihned (do 5 vteřin) k domuposlali mladého mafiánského čůráka BIS-mafie s nataženou červenou kapucí, který dráždil našeho psa = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domuapod., protože mám od mafie (BIS-mafie) červenou stopku!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:44 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře a ihned k domuposlali mafiánská hovada s černým off-roadem Hyundai = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho, i domuapod., podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% prokázaly 2 věci: že BIS (BIS-mafie) detailně a on-line nezákonnou špionáží sleduje, co dělám a vidí to zcela přesně (např. vidí co se děje na obrazovce laptopu nebo mobilu) a současně, že neustále do mého okolí posílají po desítkách mafiánská hovada poskoky pešáky, kteří se na bezdrátový pokyn okamžitě objeví až u mě a neustále (24-hodin denně) vyhrožují a vydírají, byť symboly!!! Z neustálých útoků je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod. – bojím se, že mě donutí k sebevraždě (což je jeden z hlavních cílů BIS a ÚZSI /BIS-mafie/)!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor s výhružkami BIS-mafie ukládám na cloud OneDrive a ihned (do 10 vteřin) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že samostatný soubor s popisem akcí BIS-mafie (AKCE…) ukládám na cloud OneDrive a ihned (do 3 vteřin) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 17:50 do 18:30 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:57 jsem zjistil výhružky v médiích – v 16:32 a 16:34, když jsem psal zápisy výhružek výše, tak to BIS (BIS-mafie) sledovala pečlivě špionáží a vedení BIS-mafie dalo pokyn mafiánským hovadům z portálu iDnes.cz, aby v mobilní verzi nad sebou vydala 2 výhružné nadpisy: „Zemřela hollywoodská herečka Lizabeth Scottová…“ a „Policie řeší kuriózní pomstu, na nástěnce v obci viselo falešné parte“ = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor s výhružkami BIS-mafie ukládám na cloud OneDrive a ihned (do 5 vteřin) poslali mafiánské hovado s autem k domu= výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne a večer v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Dobytci z BIS (BIS-mafie) dostávají peníze na trestnou činnost ze státního rozpočtu (přes BIS) a proto mají nekonečný objem peněz, kterým útoky platí, a proto si mohou dovolit nasadit desítky (přes 100) osob denně, právě i s auty – to by jiná mafie nebyla schopna zaplatit!!! Útoků bylo tolik, že jsem naprostou většinu nezapisoval!!! Mám mozek zcela přetížen, protože útoků, tj. provokací, výhružek a vydírání, je tolik – opět je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:29 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se oblékám do pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

Od cca 20:30 do 21:30 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 20:40 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se očima dívám na portálu CT24.cz (Česká televize) na nadpis „Záchrankám chybí lékaři, ministerstvo proto nabízí rychlejší výuku“ a ihned (do 3 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

(večer a v noci v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

(večer a v noci v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 minut – 40 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Když píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie minimálně (či vůbec), tak to ale neznamená, že by BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přestaly útočit – jde o to, že mi útoky již tak vypláchli mozek, že mám obrovský strach se jakkoliv vzepřít, protože útočí opakovaně okamžitě, jakmile spustím laptop nebo mobil pro zápis o jejich zvěrstvech!!! Toto se právě nedá vůbec psychicky vydržet a mám záchvaty strachu (proto se snažím nic nezapisovat, i když BIS-mafie útočí celý den), protože výhružky a vydírání jsou velice likvidační!!!

Nejsem schopen útoky vydržet, opět je mi špatně, bolí mě hlava a motá se mi, mám záchvaty bezradnosti, strachu a pláče, klepou se mi nohy a ruce, nemůžu spát apod.!!!

Za dnešek (opět) zaútočilo přes cca 120 – 150 vyděračů BIS-mafie (cca 40 – 50 ráno a dopoledne, cca 40 – 50 odpoledne v centru Kotouče a cca 40 – 50 večer a v noci) = opět padaly obvyklé výhružky a vydírání!!! Další výhružky a vydírání byly na rádiu Černá Hora a na zpravodajských portálech na internetu. Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, sračkama (velkými problémy), vyhazovem ze zaměstnání apod.!!! Opět byly dlouhé časové úseky, kdy se okolo pohybovali jen vyděrači BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob byla mafie!!! Mám obrovský strach (i o budoucnost) proto nepíši více!!!

Opět je patrné, že BIS-mafie mě chce terorem přinutit k sebevraždě!!!!!!!!

 

 

 

 

9.2.2015 pondělí

Od cca 5:00 (v noci) BIS-mafie posílala mafiánská hovada s auty k domu= hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

Od cca 5:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 7:46 mi mafiánský čůrák BIS-mafie na nádraží v Kotouči ukazoval v časopisu článek „V Havlíčkově Brodě mají střed Evropy“ (klíčová slova) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem a likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

Ráno jsem byl v Benešově u psychiatričky „Rý…“ (právě protože vyhrožuje pokaždé blázincem, když ji nebudu navštěvovat), což BIS-mafie zjistila špionáží a cestou byla různě mafiánská hovada (pěšky, na kole a s auty), cca 30 – 40 mafiánských hovad v pár ulicích = další výhružky a vydírání slovně i symboly!!!

V 8:28 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem v čekárně psychiatričky, kde bylo puštěné rádio, konkrétně „rádio Impuls“ a mafiánská hovada z rádia Impuls schválně pustila skladbu „I promise myself“ (klíčová slova – skladba kterou BIS-mafie vyhrožuje speciálně), přičemž měli na mysli, že mi jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie) slíbili likvidaci přes mafiánské psychiatry… = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), podepsáni šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Opět se prokázalo, že mafiánští čůráci z BIS (BIS-mafie) mají perfektně zorganizované vyhrožování a vydírání: (1) špionáží vědí přesně, kde jsem, (2) podle špionáže zjistí, zda v místnosti hraje rádio či televize, (3) protože ve všech médiích má BIS (BIS-mafie) své dobytky, ihned po zjištění stavu začnou vyhrožovat a vydírat pomocí klíčových slov a obrazů ve vstupech, v reportážích, ve zprávách, v hudbě atp.!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 8:42 mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Impuls (v čekárně psychiatričky) pustila skladbu „Michaela Jacksona“ (klíčové slovo) = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem!!!

V 9:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem stále v čekárně psychiatričky, a tak schválně mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Impuls pustila skladbu skupiny „Divokej Bill“ „Pocit“, kde je „Jeden veselej, druhej je smutnej“, „modli se, klekni na kolena naposled něco si přej“, „asi takovej pocit, jako je bodnutí nože“ atp. = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem již zlikvidovaný (v mnoha oblastech života) a úhlavní nepřítel, šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) se směje, jak dokázal zkorumpovat všechny policajty, státní zástupce a soudce, aby žádnou trestnou činnost BIS-mafie nevyšetřovali, nestíhali a neodsoudili!!!

V 9:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem stále v čekárně psychiatričky, a tak schválně mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Impuls pustila skladbu skupiny „Kryštof“ s „Tomášem Klusem“ „Cesta“, kde je „víc dávat, než brát“, „co řvou, že už mi doma neotevřou“ = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem, výhružka, že mám zaplatit BIS (BIS-mafii) výpalné, jinak mě dorazí přes mafiánské psychiatry, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu()!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem již zlikvidovaný (v mnoha oblastech života) a úhlavní nepřítel, šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) se směje, jak dokázal zkorumpovat všechny policajty, státní zástupce a soudce, aby žádnou trestnou činnost BIS-mafie nevyšetřovali, nestíhali a neodsoudili!!!

V 9:24 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem stále v čekárně psychiatričky, a tak schválně mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Impuls pustila skladbu „Heleny Vondráčkové“ „Čas je proti nám…“ = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem již zlikvidovaný (v mnoha oblastech života) a úhlavní nepřítel, šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) se směje, jak dokázal zkorumpovat všechny policajty, státní zástupce a soudce, aby žádnou trestnou činnost BIS-mafie nevyšetřovali, nestíhali a neodsoudili!!!

V 9:59 stál ve Smilově ul. v Benešově mafiánský čůrák se stříbrným Suzuki, který přede mnou schválně otevřel dveře auta (SPZ/RZ 5E0 9978) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem, výhružka, že nikdy nezískám zpět řidičský průkaz, protože BIS (BIS-mafie) vždy zkorumpuje psychiatry, úředníky a policajty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, kvůli právním (a finančním) problémů díky likvidaci přes mafiánské psychiatry a blázince!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 10:00 mě ve Smilově ul. v Benešově sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie z Městské policie Benešov (se Škodou Roomster nebo s kombi), opět evidentně poslána dobytky z BIS (BIS-mafie), kteří špionáží věděli, že jdu po ulici = výhružka doživotním blázincem!!!

V 10:50 mě na nádraží v Benešově sledovali 2 mladí mafiánští čůráci BIS-mafie (jeden v bundě se žlutým pruhem a jeden v moderním maskáči), kteří řvali výhružky (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu(), výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Od cca 11:00 ve vlaku a okolo vlaku (s auty) další mafiánská hovada BIS-mafie, cca 20 = další výhružky a vydírání!!!

Od 11:05 byl v kupé vlaku mafiánský čůrák BIS-mafie, který mi ukazoval klíčová slova v novinách. Později četl knihu jisté „Ireny Douškové“ (asi) (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu(), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 12:10 mě sledovala v Opletalově ul. v Praze zkorumpovaná mafiánská píča BIS-mafie z Městské policie Praha = výhružka blázincem!!!

V cca 12:35 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!!

Od cca 13:00. Je vysoce pravděpodobné, že při obědě mi opět BIS (BIS-mafie) dala do jídla nějakou drogu, protože se motám, motá se mi hlava a mám rozostřené vidění – opět píši protože, se to již několikrát stalo. Je to dáno tím, že BIS (BIS-mafie) přesně ví, kam jdu na oběd a není tedy pro ně problém podplatit obsluhu restaurace či kuchaře… nic moc!!! Opět pokus, abych spáchal sebevraždu!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:20 mě v supermarketu Albert (ul. 28. října Praha) sledoval zkorumpovaný mafiánský čůrák BIS-mafie z Městské policie Praha = výhružka blázincem!!!

V 15:30 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do pomocného souboru dnešní útoky BIS-mafie a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánským hovadům, aby v centru Prahy troubila na trubky a bubnovala na bubny (pouliční hudba) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:57 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem již zlikvidovaný (v mnoha oblastech života) a úhlavní nepřítel, šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) se směje, jak dokázal zkorumpovat všechny policajty, státní zástupce a soudce, aby žádnou trestnou činnost BIS-mafie nevyšetřovali, nestíhali a neodsoudili“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200% pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:59 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300% pomocí doktorů, zde myšlena i výhružka doživotním blázincem, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:27 mě cestou ze zaměstnání sledovali uprostřed Václavského nám. v Praze 3 zkorumpovaní mafiánští čůráci BIS-mafie ze státní policie s policejní Škodou Octavia se zapnutými majáky, kteří schválně kontrolovali mafiánského čůráka BIS-mafie se stříbrným Mercedesem kombi (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%!!!

V cca 17:30 mě sledovali uprostřed Václavského nám. v Praze 2 zkorumpovaní mafiánští čůráci BIS-mafie ze státní policie = výhružka blázincem!!!

V cca 17:31 mě sledovalo v Opletalově ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie s BMW = výhružka blázincem!!!

V 17:32 mě sledovala v Opletalově ul. v Praze mafiánská hovada s náklaďákem odtahové služby s otevřenými dveřmi (SPZ/RZ 4A0 5046) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem, že budu násilím odtažen do blázince!!!

V cca 17:34 na mě v parku u Hlavního nádraží v Praze řvali 2 mafiánští čůráci BIS-mafie, cikáni, „že jsem píča a že mě zabijí“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem píča, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 17:35 na mě před budovou Hlavního nádraží v Praze řval při telefonátu (takj jak to BIS-mafie dělá) mafiánský čůrák BIS-mafie, že „mě do pátku zlikvidují“ = výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015)!!! Toto byl výplach mozku, abych rychle spáchal sebevraždu, než budu zavražděn!!!

V 17:59 do kupé vagonu přišli mafiánský čůrák a mafiánská píča BIS-mafie, ona s fialovým svetrem, kdy celou dobu (50 minut) slovně vyhrožovali a vydírali. Navíc v hovoru se bavili o penězích a peněžní částce 2.450 Kč, což byl požadavek na výpalné v tisících (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky blázincem, hlavně požadavek na výpalné BIS (BIS-mafii) ve výši 2.450.000 Kč, který když nezaplatím, skončím (na doživotí) v blázinci, nebo mi způsobí smrt pomocí rakoviny!!!

V 19:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem u nádraží v Kotouči a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným vanem Opel = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Od cca 19:40 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu článek portálu CT24.cz (Česká televize) „HSBC: Zajišťovala svým bohatým klientům černá konta a daňové úniky“ a přesně když jsem četl o mafiích, tak BIS-mafie poslala k domumafiánská hovada, která běžela okolo = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, kvůli obrovským penězům (miliardám Kč) a obrovské moci BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože nejsem loajální této mafii (BIS-mafii)!!!

V 19:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho i domu, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:32 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se oblékám do pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

Od cca 21:40 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 22:09 BIS-mafie špionáží zjistila, že již usínám a proto schválně poslali k domumafiánské hovado s hlučným autem = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

10.2.2015 úterý

Od cca 5:00 (v noci) BIS-mafie posílala mafiánská hovada s auty k domu= hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V cca 6:40 byl v hale nádraží v Kotouči starý mafiánský čůrák BIS-mafie s hnědou čepicí, který vyhrožoval klíčovými slovy = výhružka sračkama, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách, které způsobily BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V cca 7:30 ve vlaku řvala mafiánská píča BIS-mafie výhružky = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, kvůli obrovským penězům (miliardám Kč) a obrovské moci BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože nejsem loajální této mafii (BIS-mafii)!!!

V 8:19 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado s modrou Škodou Octavia kombi (SPZ/RZ 8S8 0899) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 8:20 mě v Opletalově ul. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada ze státní policie s policejní Škodou Octavia = výhružka blázincem!!!

V cca 8:25 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovali 2 mafiánští čůráci BIS-mafie ze státní policie = výhružka blázincem!!!

V 8:27 stálo v ul. 28. října mafiánské hovado se stříbrným VW Golfem (SPZ/RZ 9A7 0892) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V 8:33 mě supermarketu Albert sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie ze spol. JIP (nápis na vestě na zádech) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtelnými zdravotními problémy, které mi způsobí BIS-mafie, výhružka doživotním blázincem!!!

V 9:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem, že budu násilím odtažen do blázince“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 200%, že budu násilím odtažen do blázince na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015)!!! Toto byl výplach mozku, abych rychle spáchal sebevraždu, než budu zavražděn“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:21 „výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky blázincem, hlavně požadavek na výpalné BIS (BIS-mafii) ve výši 2.450.000 Kč, který když nezaplatím, skončím (na doživotí) v blázinci, nebo mi způsobí smrt pomocí rakoviny“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka blázincem na 200%, hlavně požadavek na výpalné BIS (BIS-mafii) ve výši 2.450.000 Kč na 200%, který když nezaplatím, skončím (na doživotí) v blázinci na 200%, nebo mi způsobí smrt pomocí rakoviny na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

 9:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala proto, abych nespal a spáchal z únavy sebevraždu“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:37 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:45 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 200%, že budu násilím odtažen do blázince na 200%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%, že budu násilím odtažen do blázince na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, že budu násilím odtažen do blázince na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy opakovaně troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 500%, že budu násilím odtažen do blázince na 500%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:47 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy opakovaně troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 600%, že budu násilím odtažen do blázince na 600%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem:  výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy opakovaně troubilo z auta = výhružka brzkou smrtí, resp. brzkým zabitím (do pátku 13.2.2015) na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:49 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou do centra Prahy (okamžitě byla slyšet siréna) = výhružka doživotním blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:51 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtelnými zdravotními problémy, které mi způsobí BIS-mafie, výhružka doživotním blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy do něčeho mlátilo = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka smrtelnými zdravotními problémy na 200%, které mi způsobí BIS-mafie, výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:17 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že ukládám pomocný soubor s výhružkami BIS-mafie na cloud OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:17 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 10:20 v zaměstnání mafiánská hovada BIS-mafie útočila každé 1 – 10 minut (další výhružky a vydírání), ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání, např. smrtí, resp. zabitím!!!

V 10:35 jsem zjistil, že jak jsem dnes začal psát výhružky BIS-mafie do pomocného souboru, tak ihned BIS-mafie odpověděla v médiích výhružkami – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDNes.cz vydala v rychlých zprávách nad sebou 2 výhružné nadpisy: (9:23) „Tábořiště bezdomovců pod plzeňskou nemocnicí zachvátil požár“ (pozn: klidně je možné, že to zapálili schválně členi BIS-mafie) a (9:29) „Samsung varuje před televizory. Mohou odposlechnout citlivé informace“ = kombinovaná výhružka blázincem, výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), způsobovaných mj. i hyper-moderními špionážními technologiemi BIS-mafie (současně provokace, že nikdy technologie BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ neprokáži – pozn: špionážní nano-čipy nejsou vidět lidským okem) apod.!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), kdy současně nikdo nevěří, že mám likvidační problémy kvůli BIS a ÚZSI (BIS-mafie), již jen proto, že používají „neviditelnou“ špionáží a řídící techniku (technologii), kdy současně platí, že jsou BISkou zkorumpovaní dobytci z policie, ze státních zastupitelství a z justice, kteří tak na rozkaz BIS (a ÚZSI) odmítají jejich trestnou činnost jakkoliv šetřit, obviňovat a odsuzovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:40 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy do něčeho mlátilo = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:51 jsem zjistil, že jak jsem dnes začal psát výhružky BIS-mafie do pomocného souboru, tak ihned BIS-mafie odpověděla v médiích dalšími výhružkami – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovyk.cz vydala v 9:01 výhružný článek „Bojím se, že nám nejde o děti, ale o matku, říká psychiatr Pöthe“ = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy u kanceláří zaměstnavatele nastartovalo auto a hlučně odjelo (to dělají dobytci BIS-mafie neustále – tedy že s auty na čas, na vteřiny přesně, jezdí okolo budovy kanceláří zaměstnavatele) = výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 300%, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:56 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy třískalo dveřmi auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:57 jsem zjistil další výhružku v médiích – v 7:38 mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz vydala výhružný článek „Špioni v Rusku odhaleni. V zemi přibývá obviněných z vlastizrady“, kde se píše o obviňování ze spolupráce s cizími zeměmi… = výhružka vězení (vysokým počtem let vězení), zde obviněním z vlastizrady, čímž BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vyhrožují i v přeneseném smyslu, což je prý proto, že nejsem loajální „státní“ mafii (BIS-mafii)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:06 jsem zjistil další výhružku v médiích – již 9.2. vydala (a nechala to tam do dnes) mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česká televize) výhružný článek „"Neurózami trpíme tak či onak všichni," říká Jan Martínek“ = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, kvůli mafiánským psychiatrům a blázincům!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:17 jsem zjistil, že na utajenější email (XXXcontra@hotmail.com) BIS-mafie poslala provokaci (výhružku) – poslali totiž spam (poslali ho 4-krát):

>>> 

Date: Tue, 10 Feb 2015 08:12:01 +0100

Subject: Re: důležitý

From: michealpeters104@gmail.com (DR.PRINCE DANIEL)

To:

 

PLATBA ODDĚLENÍ

 

Objednejte si z FMF kódem 001.

 

Reg vyhláška č: UN / RBSPA / 09888

 

UN / CCP / 001/8926

 

Re: důležitý

 

Na instrukci, kterou nám základě ovlivnit platební / splatnosti fondy amerických $5,000 000.00 výhra pro vás od americké vlády prostřednictvím Federálního úřadu pro vyšetřování a Organizace spojených národů / Evropské unie, prosím, potvrdit dále informace k nám, abychom se ujistit, že jsme co do činění s tím správným člověkem / příjemce.

 

DR.PRINCE DANIEL

<<< 

…protože se jedná o peníze a současně je podepsán „doktor princ“, tak to jsou výhružná klíčová slova = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka (silná provokace), že mám zaplatit BIS-mafii výpalné přes 100.000.000 Kč (možná také přes 100 miliard Kč, protože BIS-mafie sděluje výpalné v tisících), abych nešel do blázince, podepsán „princ/král“ šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:26 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka (silná provokace), že mám zaplatit BIS-mafii výpalné přes 100.000.000 Kč (možná také přes 100 miliard Kč, protože BIS-mafie sděluje výpalné v tisících) na 200%, abych nešel do blázince, podepsán „princ/král“ šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Pozn: BIS-mafie požaduje obrovské částky výpalného, protože vědí, že je nemohu zaplatit, tak abych spáchal sebevraždu z toho, že se nemohu z útoků a studené války BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vykoupit!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:45 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že čtu zpravodajské portály a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta (3-krát po sobě) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:00 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v restauraci opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:03 projelo Perlovou ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie s černým off-roadem Toyota (SPZ/RZ 3AJ 0598), když po krajích stálo modré VW Polo (SPZ/RZ 4AH 4527) a stříbrný dodávka Mercedes (SPZ/RZ 2SE 9666) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím bývalé manželky na 800%, že ji BIS a ÚZSI (BIS-mafie) otráví (zabijí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:04 stálo v Perlové ul. mafiánské hovado se světle-modrým BMW (SPZ/RZ 3AN 2394), když okolo projelo mafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny spol. pivovar Krušovice (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) na 200%!!! V 12:04 projelo v Perlové ul. mafiánské hovado BIS-mafie s hnědým Nissanem Qashqai ze Slovenska (SPZ slovenská asi „BA 232 TN“ či podobně – špatná foto) vedle stojící stříbrné dodávky Mercedes (SPZ/RZ 2SE 9666) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, protože jsem ve sračkách a BIS a ÚZSI (BIS-mafie) se mojí likvidací (smrtí) dobře baví!!! V 12:05 projelo v Perlové ul. zkorumpované mafiánské hovado BIS-mafie ze státní policie se Škodou Octavia (SPZ/RZ 3AT 3975) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem, a že jsem měl být zavřený již v roce 2010!!! V 12:06 v ul. Národní třída projelo mafiánské hovado BIS-mafie se Škodou Roomster spol. Office Depot (SPZ/RZ 2AP 8253), kdy před ním jelo mafiánské hovado se zelenou dodávkou s plnými okny (SPZ/RZ 3AB 4810) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry na 400%, výhružka že doživotně budu muset dostávat injekce antipsychotik na 400%, vše abych spáchal sebevraždu, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i hyper-mafiánská píča Irena Kocourková a hyper-mafiánský čůrák David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 13:43 stálo v ul. 28. října mafiánské hovado s bílou dodávkou Fiat s plnými okny s otevřenými dveřmi spol. TopTrans (SPZ/RZ 1AP 9883) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, podepsána mafie (BIS-mafie) a jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 13:43, když jsem dodávku TopTrans fotil (bílá dodávka Fiat s plnými okny s otevřenými dveřmi spol. TopTrans /SPZ/RZ 1AP 9883/), schválně okolo projelo mafiánské hovado bílou s dodávkou s plnými okny spol. pivovar „Plzeňský Prazdroj“ (SPZ/RZ 2AC 6873) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 900%, kdy jsem prý ožralý, protože si neuvědomuji, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zabije, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i hyper-mafiánská píča Irena Kocourková a hyper-mafiánský čůrák David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V cca 12:30 jsem šel z oběda přímo do pojišťovny v Lazarské (tam ulicí Spálenou, zpět Vladislavovou ul.) – opět mě sledovali dobytci z BIS (BIS-mafie) a na cestě cca 2x 500m jich bylo tak cca 15 – 20 (výhružky slovně a symboly, převážně auty) = opět výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, výhružky blázincem apod.!!!

V 14:24 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím bývalé manželky na 800%, že ji BIS a ÚZSI (BIS-mafie) otráví (zabijí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím bývalé manželky na 900%, že ji BIS a ÚZSI (BIS-mafie) otráví (zabijí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, protože jsem ve sračkách a BIS a ÚZSI (BIS-mafie) se mojí likvidací (smrtí) dobře baví“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = výhružka doživotním blázincem na 600%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím na 900%, kdy jsem prý ožralý, protože si neuvědomuji, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zabije, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i hyper-mafiánská píča Irena Kocourková a hyper-mafiánský čůrák David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 1000% (!!!), kdy jsem prý ožralý, protože si neuvědomuji, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zabije, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i hyper-mafiánská píča Irena Kocourková a hyper-mafiánský čůrák David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:47 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 1100% (!!!), kdy jsem prý ožralý, protože si neuvědomuji, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zabije, protože estébáci a bolševici BIS-mafie zvítězili, tedy i hyper-mafiánská píča Irena Kocourková a hyper-mafiánský čůrák David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tvrdý výplach mozku, abych spáchal sebevraždu dříve, než budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zavražděn!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 600%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 700%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 800% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tvrdý výplach mozku, abych spáchal sebevraždu dříve, než budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zavřen na doživotí do blázince!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:06 BIS (BIS-mafie) odpověděla na odpolední zápisy jejich výhružek výše – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Ragbisté v Belgii bojkotovali zápas a utrpěli rekordní prohru“ (Belgie je klíčové slovo pro blázinec) = výhružka blázincem, dlouhodobým nebo doživotním pobytem v blázinci, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Toto je typický výplach mozku, kdy dobytci z BIS (BIS-mafie) jakmile nezákonnou špionáží zjistí, že píši záznamy o útocích BIS-mafie (většinou výhružky a vydírání), tak okamžitě vyhrožují blázincem – to proto, abych spáchal ze strachu ze zavření do blázince sebevraždu, nebo minimálně přestal o útocích BIS-mafie psát, aby tak trestná činnost a zvěrstva BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nebyla vyšetřována a nikdo z těch dobytků nešel do vězení!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši do samostatného souboru popisu akcí BIS-mafie (AKCE…) (psal jsem: „Horší bylo, že od té doby Irena Kocourková a David Rokos posílali z pozice vedoucích BIS-mafie denně 100 – 120 – 150 osob BIS a ÚZSI (BIS-mafie), které nepřetržitě útočily, převážně tvrdě vyhrožovaly a vydíraly, požadovaly likvidační výpalné, škodily zákulisními praktikami apod. – taková komplexní likvidace v mnoha oblastech života!!! Podstatné je pochopit, že tedy Irena Kocourková a David Rokos byli/jsou objednavateli tisíců (deseti-tisíců) útoků členů BIS a ÚZSI (BIS-mafie) i proto, že jsem během let nikdy neměl s nikým žádný problém a najednou od roku 2002/2003 útočí 100 – 120 – 150 osob každý den (tedy cca 43.800 osob za jeden rok!!!)!!! Protože mezi útoky bylo i mnoho desítek pokusů mě zabít, např. autem, tak by objednavatelé (šéfové) tisíců likvidačních trestných činů David Rokos a Irena Kocourková měli dostat doživotní vězení (protože jsou vysoce společensky nebezpeční) – realita je ale taková, že jim naopak vedení BIS a ÚZSI vyplatily velké peníze za to, že se jim podařilo odrovnat odpůrce a kritika, kdy nechutný paradox je to, že to jsou peníze ze státního rozpočtu (trestná činnost BIS a ÚZSI je tedy navíc v podstatě kryta vládami ČR, které o trestné činnosti tajných služeb vědí, minimálně ode mě), kdy se Česká republika tváří jako demokratický právní stát“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech jejich šéfů (mafie) Ireny Kocourkové a Davida Rokose (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že posílám email detektivní kanceláři, aby mi pomohli získat informace o šéfech (mafie) Ireně Kocourkové a Davidu Rokosovi (vedoucí články BIS-mafie), kteří si objednali moji likvidaci, a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech jejich šéfů (mafie) Ireny Kocourkové a Davida Rokose (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% prokázalo, že ve zdravotnictví, konkrétně ve zdravotnické záchranné službě, pracuje množství zkorumpovaných dobytků BIS (BIS-mafie), kteří právě dle toho co zjistí špionáží BIS (BIS-mafie) pak na čas (na vteřiny přesně) vyhrožují a vydírají, byť symboly – pokud dostanou rozkaz od BIS (BIS-mafie) odtáhnou mě do blázince!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V cca 17:25 mě v dolní části Václavského nám. v Praze sledovali mafiánský čůrák a mafiánská píča BIS-mafie, která řvala o „částce 400 Kč“ = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč, za to, že nebudu mít problémy!!!

 V cca 17:27 mě uprostřed Václavského nám. sledovalo mafiánské hovado BIS-mafie s náklaďákem odtahové služby se zapnutými oranžovými majáky s naloženým off-roadem = výhružka doživotním blázincem na 300%, že budu násilím dotažen do blázince na 300%!!!

V cca 17:28 mě uprostřed Václavského nám. sledovalo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Audi kombi s SPZ „xAL xxxx“ = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, za vše co dělám proti BIS a ÚZSI (BIS-mafii), tedy že píši o jejich trestné činnosti a zvěrstvech!!!

V cca 17:28 mě uprostřed Václavského nám. sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie se žlutý VW Passat kombi taxi (SPZ/RZ xxx 8018) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt) na 200%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 17:28 mě v Opletalově ul. v Praze sledovala 3 mafiánská hovada BIS-mafie s 3 BMW, jedno z toho off-road = výhružka doživotním blázincem na 300%!!!

V cca 17:35 mě v parku u Hlavního nádraží v Praze sledovali 2 mladší mafiánští čůráci na koloběžkách a řvali výhružky o likvidaci = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 17:43 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila, že píši odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt) na 200%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“ a ihned do kupé poslali mladou mafiánskou píču s kytkou = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt) na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 17:51 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila, že píši odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč, za to, že nebudu mít problémy“) a ihned (do 3 vteřin) dostali bezdrátově pokyn mafiánští čůráci ve vedlejším kupé, aby řvali a hlasitě se smáli = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč na 200%, za to, že nebudu mít problémy, jinak že mě BIS-mafie dorazí!!!

V 18:12 chodila po vagoně vlaku mafiánská píča BIS-mafie v pruhovaném triku a s plastovou lahví = kombinovaná výhružka blázincem a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt)!!!

V 18:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila odstavec výše a ihned bezdrátově do uličky poslali 2 mafiánské čůráky BIS-mafie, kteří řvali výhružky (výhružky řvali 20 minut) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200% a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt) na 200%, výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Strašně drzí mafiánští čůráci – BIS-mafie je stále útočnější a agresivnější!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem u nádraží v Kotouči a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným autem Opel = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Od cca 19:40 do 20:30 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:25 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které způsobila BIS-mafie!!!

V 21:29 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) na 200% a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které způsobila BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala proto, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že jsem ve sračkách (neřešitelných problémech)!!!

Od cca 22:00 do 24:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

11.2.2015 středa

V 5:46 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám z pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

V 5:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 3 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, protože jsem čůrák!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala proto, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že jsem ve sračkách (neřešitelných problémech)!!!

V 5:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 600%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 600%, protože jsem čůrák!!! Tuto výhružku BIS-mafie udělala proto, abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že jsem ve sračkách (neřešitelných problémech)!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V cca 6:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem před nádražím v Kotouči a ihned poslali mafiánské hovado s červeným BMW = výhružka blázincem, protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie)!!!

V 6:37 BIS-mafie poslala do haly nádraží v Kotouči 2 mafiánské čůráky z Balkánu s holou lebkou, jeden měl kapuci (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, vše pomocí balkánské mafie, objednané BIS a ÚZSI (BIS-mafií)!!!

V 6:57 BIS-mafie poslala do haly nádraží v Kotouči mladého mafiánského čůráka se skateboardem (symbol) = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 8:14 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie s červeným autem Opel Corsa (SPZ/RZ AHB 13-43) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200%, že budu zavřen do blázince letos, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 8:15 mě v Opletalově ul. sledoval zkorumpovaný mafiánský čůrák z Městské policie Praha s policejní Škodou Fabia kombi = výhružka doživotním blázincem!!!

V 8:15 v Opletalově ul. stálo naproti policejní služebně Městské policie Praha mafiánské hovado BIS-mafie s černým BMW kombi (SPZ/RZ 2AK 2123) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 8:15 v Opletalově ul. stálo naproti „Počítačovému bazaru“ mafiánské hovado se stříbrným autem Opel kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 2AX 1843) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, že to bude ještě letos, s tím, že i proto, že jsem dle BIS a ÚZSI (BIS-mafie) počítačový pirát a zločinec, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 8:16 mě v Opletalově ul. sledoval mafiánský čůrák s bílou dodávkou s plnými okny spol. Office Depot = výhružka doživotním blázincem na 300%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, výhružka, že budu doživotně dostávat injekce antipsychotik na 300% (které ničí zdraví)!!!

V cca 8:20 uprostřed Václavského nám. v Praze mě sledovala mafiánská píča BIS-mafie a řvala při telefonátu, „že potřebuje 3.000 Kč“ (výpalné v tisících) = výhružka výpalným ve výši 3.000.000 Kč pro BIS-mafii, abych neměl problémy!!!

V 8:23 stála v dolní části Václavského nám. vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílý van Fiat s nápisem „Plníme naše sliby“ (SPZ/RZ 6A9 6994) (foto Nokia 500), vedle Hyundai kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 3AB 0522) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, protože mi to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) slíbily, protože bolševici a estébáci BIS-mafie vyhráli, podepsána mafie (BIS-mafie) a jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V 8:55 jsem zjistil další výhružky v médiích – v 8:22 a 8:23 vydala mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz v rychlých zprávách nad sebou 2 výhružné nadpisy: (8:22) „Pás sítí ochrání Hřensko před skalami, zadrží i desetitunové bloky“ (kde síť je klíčové slovo pro blázinec) a (8:23) „Na Tachovsku není ani základní lékařská péče, bije na poplach starostka“ (kde lékař je klíčové slovo pro blázinec a starostka /a čas „23“/ je klíčové slovo pro hyper-mafiánskou píču Irenu Kocourkovou /vedoucí článek BIS-mafie/) = výhružka blázincem na 200%, podepsaná jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 9:06 jsem zjistil další výhružky v médiích – v 8:20 vydala mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česka televize) výhružný nadpis „Liberecké loutky vyprávějí o chudobě a touze po penězích“ (klíčová slova) = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 9:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč, za to, že nebudu mít problémy“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč na 200%, za to, že nebudu mít problémy!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč na 200%, za to, že nebudu mít problémy, jinak že mě BIS-mafie dorazí“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 400.000 Kč na 300%, za to, že nebudu mít problémy, jinak že mě BIS-mafie dorazí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („kombinovaná výhružka blázincem a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200% a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (jako Litviněnko – tedy pomalá jistá smrt) na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:20 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:25 stálo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Mercedesem (SPZ/RZ 8B2 2202) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:26 stálo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrnou Hondou Legend (SPZ/RZ 2AF 7452) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním vězením pro bývalou ženu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 12:26 stálo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie s černým BMW (SPZ/RZ 1AC 5472) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200% (při focení tohoto auta mě schválně sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie a měl řeči, že jsem blázen)!!! V 12:27 stálo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie s modrým Renaultem Megane kombi se střešními lištami s nabouraným nárazníkem (SPZ/RZ 8S0 6624) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho i domu, protože moje likvidace je „pomoc“ BIS-mafii (což je pravda), podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 12:28 projelo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fiatem Pandou (SPZ/RZ 1AH 6014) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože mám smůlu (kterou způsobují útoky BIS a ÚZSI /BIS-mafie/)!!! V 12:29 stála na Národní třídě v Praze vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: červený off-road BMW (SPZ/RZ 6H0 2154) a stříbrné VW Polo (SPZ/RZ 2AU 8270) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:29 stála na Národní třídě v Praze vedle sebe 2 mafiánská hovada BIS-mafie: světle-modrý Citroen (SPZ/RZ 2AA 0943) a hnědý off-road Honda (SPZ/RZ 2AF 9724) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním vězením na 500%, protože jsem ve sračkách, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:57 stálo na Národní třídě v Praze mafiánské hovado s černým vanem Opel Zafira (SPZ/RZ 5C8 7466) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím bývalé ženy na 200%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 13:03 mě u supermarketu Albert (ul. 28. října v Praze) sledovali 3 mafiánští čůráci BIS (BIS-mafie) a řvali „to je vůl – a seš v prdeli, hoď si to…“ = osobní výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Velice psychicky nepříjemné, jak to dobytci BIS-mafie zařvali!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:07 BIS-mafie opět zaútočila v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) vydala výhružný článek „Situace v dabingu dosud není vyřešena, herci jsou bez práce“ = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu!!!

V 14:17 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že ukládám pomocný soubor s výhružkami BIS-mafie na cloud OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 15:08 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že prohlížím webové stránky novinářů (abych jim napsal zda nechtějí zveřejnit příběh o mé likvidaci BIS a ÚZSI /BIS-mafií/) a ihned (do 5 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože chci informovat veřejnost o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% prokázalo, že dobytci z BIS (BIS-mafie) vidí do počítačů (doma i v zaměstnání) co dělám, co čtu a píši a ihned (do několika vteřin!!!) podle toho posílají mafiánská hovada do mojí blízkosti, zde zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkami (výhružky blázincem a doživotním blázincem), aby vyhrožovala a vydírala různými metodami likvidace!!! BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí okamžitě, do několika vteřin (zpravidla do 3 až 5 vteřin), jakmile nezákonnou špionáží zjistí, že něco čtu či píši o BIS-mafii!!! Toto, tj. okamžité útoky po pár vteřinách od mé činnosti (což laik nepochopí, jak je to vůbec možné – proto policie, státní zastupitelství a justice plácají, že se nic neděje), dělá BIS (BIS-mafie) proto, abych měl strach a z teroru spáchal sebevraždu!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:11 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali pokyn člověku u zaměstnavatele, aby poslal přes systém emaily – šlo o to, že to byla „Kamila Řehořová“, kdy „Kamila“ je klíčové slovo pro (doživotní) blázinec a likvidaci přes psychiatry, podle postižené „Kamily“ v rodině, která má psychickou/mentální poruchu mozku = výhružka (doživotním) blázincem, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka trvalým poškozením mozku BIS-mafií (abych byl dementní), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože chci informovat veřejnost o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Bylo vidět na 100%, jak BIS (BIS-mafie) má své vyděrače i mezi kolegy u zaměstnavatele a podle toho co vedení BIS (BIS-mafie) zjistí nezákonnou špionáží, okamžitě (do několika vteřin) je bezdrátově instruují, aby rovněž zaútočili (nestalo se to poprvé) – výhružky a vydírání pomocí klíčových slov!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 15:35 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že chci uložit pomocný soubor s výhružkami BIS-mafie na cloud OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl v bance v horní části Václavského nám. v Praze a ihned na magistrálu poslali (1) mafiánské hovado BIS-mafie s modrou dodávkou s plnými okny s nápisem „pohotovost plyn“ se zapnutou sirénou a majáky a (2) zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie ze zdravotnictví se sanitkou (ZZSHMP) se zapnutou sirénou a majáky = výhružka doživotním blázincem na 500%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 17:24 stalo ve Washingtonově ul. v Praze vedle lékárny mafiánské hovado BIS-mafie s bílým Mercedesem (SPZ/RZ 1AY 9788), kdy při focení okolo prošel mafiánský čůrák BIS-mafie se světle-modrou bundou (dobytci BIS-mafie jsou již tak drzí, že klidně se nechají vyfotit a do záběrů se klidně namotají) = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 17:28 mě na Hlavním nádraží v Praze sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie a řval výhružky, mj. „nejde to už vzít zpátky a je po něm“, „tak jsme to dali právníkovi“ apod. (foto Nokia 500) = osobně výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka právní (soudní) likvidací, výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Tato výhružka byla současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, že budu mít další obrovské problémy kvůli útokům a studené válce BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 17:43 přišla do kupé vagonu vlaku mafiánská píča BIS-mafie s 2 dětmi (BIS-mafie opět špionáží věděla, kde přesně sedím – jako každý den), kdy jejich mafiánský čůrák byl u vlaku a řval „teď už můžeš klečet, teď už můžeš prosit“ apod. = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože místo popisu trestné činnosti BIS-mafie má být mafii loajální a prosit za odpuštění… (např. za to že jsem odpůrce jejich šéfů, hyper-mafiánské píči Ireny Kocourkové a hyper-mafiánského čůráka Davida Rokose /vedoucí články BIS-mafie/, kteří právě mají tisíce /deseti-tisíce/ poskoků na moji likvidaci)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:02 přišla do kupé známá mafiánská hovada – starší mafiánská píča a starší mafiánský čůrák BIS-mafie a opět řvali výhružky o různé likvidaci (výhružky řvali 40 minut) (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky zmlácením, výhružky (doživotním) blázincem, výhružky právní (soudní) likvidací, výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) apod.!!! Strašně drzá mafiánská hovada BIS-mafie!!!

V 18:49, když vlak jel okolo elektrárny (Chete), tak uličkou prošel mafiánský čůrák BIS-mafie s hnědým pruhovaným tričkem = kombinovaná výhružka blázincem a otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože jsem ve sračkách, které způsobila BIS-mafie!!!

V 19:14 okolo autobusu MHD Kotouč projelo mafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny s nápisem „okna dveře“ = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, že mě donutí skočit z okna na 300%!!!

V 19:15 okolo autobusu MHD Kotouč projela 2 mafiánská hovada: červený a černý VW Golf = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V 19:20 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila v autobusu MHD Kotouč odstavec výše a ihned k autobusu poslali mafiánské hovado se světle-modrou Škodou Favorit = výhružka doživotním blázincem na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:53 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že dopisuji odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 400%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 500%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:58 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 600%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 19:40 do 20:10 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 21:20 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka blázincem, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:35 jsem zjistil další výhružku v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala výhružný článek „…Polští odboráři slibují vládě totální válku“ (klíčová slova) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) v ještě větším rozsahu než doposud!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, z ještě většího teroru BIS-mafie!!!

V 22:10 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy), výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem v neřešitelných sračkách!!!

V 22:29 BIS-mafie špionáží zjistila, že již usínám a proto schválně poslali mafiánské hovado s hlučným autem = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie provedla proto, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

12.2.2015 čtvrtek

V 5:46 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám z pyžama a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:27 BIS-mafie poslala k autobusu MHD Kotouč zkorumpované mafiánské hovado ze zdravotnictví se sanitkou, která jela od vesnice, odkud pochází hyper-mafiánská píča Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) = výhružka blázincem, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 6:35, když jsem byl v hale nádraží Kotouč, tak na ulici přijelo mafiánské hovado BIS-mafie s VW Golfem tak, abych to viděl = výhružka blázincem!!!

V 6:53 do haly nádraží Kotouč přišel starší mafiánský čůrák BIS-mafie s černou kšiltovkou s nápisem „Deutschland“ = výhružka doživotním blázincem!!!

V 8:13 stálo na parkovišti u Hlavního nádraží v Praze mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fordem Focus kombi (SPZ/RZ 2AK 5000) (foto Nokia 500) = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, vězením, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho i domu!!!

V 8:14 stála vedle sebe na parkovišti u Hlavního nádraží mafiánská hovada: zelený Ford Sierra kombi (SPZ/RZ 8A0 1925) a stříbrný Ford Escort (SPZ/RZ 3AF 6112) (foto Nokia 500) = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání na 400%, výhružka jistou smrtí na ulici na 400%, jako bezdomovec, po exekuci domu, vězením, výhružka jistou finanční likvidací (doražením) na 400% a exekucí všeho i domu!!!

V 8:18 stála za sebou u východu z parku u Hlavního nádraží v Opletalově ul. v Praze 3 mafiánská hovada BIS-mafie: Renault (SPZ/RZ 3U6 8439) (foto Nokia 500), modrý Ford kombi se střešní zahrádkou a žebříkem na střeše (SPZ/RZ 1AK 9970) (foto Nokia 500) a bílé Volvo kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 1SA 3498) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 800%, výhružka doživotním blázincem na 800%, výhružka smrtí na ulici na 800%, jako bezdomovec, po exekuci domu, vězením, výhružka finanční likvidací (doražením) na 800% a exekucí všeho i domuapod., podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!

V 8:19 mě v Opletalově ul. sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada z Městské policie Praha – mafiánský čůrák a 3 mafiánské píči (2 v civilu), kdy řvaly „jak se mám“ apod. = výhružka blázincem!!! Výplach mozku, abych spáchal sebevraždu z blázinců a mafiánských psychiatrů!!!

V 8:22 mě v Opletalově ul. v Praze sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie s bílou dodávkou s plnými okny spol. Office Depot (on v černé vestě), kdy přijel ke mně a otevřel zadní dveře (SPZ/RZ 2AM 1644) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 600% (že budu zavřen doživotně letos), výhružka doživotní likvidací mafiánskými psychiatry na 600%, výhružka, že budu doživotně psychiatry donucen mít depotní injekce antipsychotik na 600%!!!

V 8:29 stálo v ul. 28. října mafiánské hovado se stříbrným VW Golfem u výlohy se žlutým nápisem „výprodej sleva 70%“ (SPZ/RZ 9A7 0892) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Výplach mozku, že mám zaplatit BIS-mafii výpalné (nespecifikované), ale když nezaplatím, budu zavřen na doživotí do blázince, vše tak, abych také spáchal sebevraždu z blázinců a mafiánských psychiatrů!!!

V 9:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka doživotním blázincem na 500%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 600%, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky zmlácením, výhružky (doživotním) blázincem, výhružky právní (soudní) likvidací, výhružky vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka zmlácením na 200%, výhružka (doživotním) blázincem na 200%, výhružka právní (soudní) likvidací na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho i domu, výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:23 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka blázincem a otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože jsem ve sračkách, které způsobila BIS-mafie“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200% a otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, protože jsem ve sračkách, které způsobila BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:25 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, že mě donutí skočit z okna na 300%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, že mě donutí skočit z okna na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:27 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka doživotním blázincem na 200%“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:35 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) v ještě větším rozsahu než doposud!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, z ještě většího teroru BIS-mafie“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 200%, v ještě větším rozsahu než doposud, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka sračkama (velkými problémy), výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem v neřešitelných sračkách“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka sračkama (velkými problémy) na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem ve sračkách, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka sračkama (velkými problémy) na 300%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože jsem ve sračkách, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:02 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka blázincem!!! Výplach mozku, abych spáchal sebevraždu z blázinců a mafiánských psychiatrů“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka doživotním blázincem na 600% (že budu zavřen doživotně letos), výhružka doživotní likvidací mafiánskými psychiatry na 600%, výhružka, že budu doživotně psychiatry donucen mít depotní injekce antipsychotik na 600%“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 700% (že budu zavřen doživotně letos), výhružka doživotní likvidací mafiánskými psychiatry na 700%, výhružka, že budu doživotně psychiatry donucen mít depotní injekce antipsychotik na 700%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 800% (že budu zavřen doživotně letos), výhružka doživotní likvidací mafiánskými psychiatry na 800%, výhružka, že budu doživotně psychiatry donucen mít depotní injekce antipsychotik na 800%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 900% (!!!) (že budu zavřen doživotně letos), výhružka doživotní likvidací mafiánskými psychiatry na 900%, výhružka, že budu doživotně psychiatry donucen mít depotní injekce antipsychotik na 900%!!!

V 10:17 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:17 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka doživotním blázincem na 600%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře („výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka zmlácením na 200%, výhružka (doživotním) blázincem na 200%, výhružka právní (soudní) likvidací na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho i domu, výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 200%)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka zmlácením na 300%, výhružka (doživotním) blázincem na 300%, výhružka právní (soudní) likvidací na 300%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho i domu, výhružky dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 300%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od 10:30 útočila mafiánská hovada každé 2 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!! Opět se na 100% prokázalo, že BIS (BIS-mafie) nezákonnou špionáží vidí (1) přesně detailně a on-line co právě píši na počítači, v zaměstnání i doma (i na mobilu), za slova a věty, (2) neustále posílají do mého okolí mafiánská hovada a (3) podle situace zjištěné 24-hodinovou špionáží dávají bezdrátově pokyn mafiánským čůrákům v terénu, aby provedli nějakou akci (zde pípání zpátečkou, troubení, bouchání dveřmi apod.), (4) aby tak zdůraznili to co píši a tím (5) udělali výhružku a vydírání!!! Toto ale laik nepochopí, že je to vůbec technicky možné, a tak zkorumpovaná policie, státní zastupitelství a justice plácají, že se nic neděje!!! Z velmi častých výhružek a vydírání (je vidět a slyšet jak BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ neustále ve výhružkách přidává) je mi opět zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:39 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem!!!

V 10:40 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = brutální výhružka blázincem na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:58 jsem zjistil odpověď BIS-mafie na výše uvedené zápisy výhružek v médiích – dnes mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný článek „Pět zlozvyků, které z vás na internetu dělají snadný cíl útoků…“, kde je na průvodní fotce vyděrač s nápisem „Pošli prachy“ = výhružka (nespecifikovaným) výpalným pro BIS-mafii, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kdy budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), pokud nezaplatím!!!

V 11:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka (nespecifikovaným) výpalným pro BIS-mafii na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kdy budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) na 200%, pokud nezaplatím!!!

V 11:03 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka (nespecifikovaným) výpalným pro BIS-mafii na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kdy budu zlikvidován (i finančně i fyzicky) na 300%, pokud nezaplatím!!!

V 11:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn ženské u zaměstnavatele (Kamila Řehořová), aby poslala přes IS email (Kamila je klíčové slovo pro blázinec a likvidaci přes mafiánské psychiatry) = „Kamila“ je klíčové slovo pro (doživotní) blázinec a likvidaci přes psychiatry, podle postižené „Kamily“ v rodině, která má psychickou/mentální poruchu mozku = výhružka (doživotním) blázincem, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka trvalým poškozením mozku BIS-mafií (abych byl dementní), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka (doživotním) blázincem na 200%, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka trvalým poškozením mozku BIS-mafií (abych byl dementní) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:09 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka (doživotním) blázincem na 300%, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, výhružka trvalým poškozením mozku BIS-mafií (abych byl dementní) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka (doživotním) blázincem na 300%, výhružka likvidací přes psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, výhružka trvalým poškozením mozku BIS-mafií (abych byl dementní) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se na 100% prokázalo, že BIS (BIS-mafie) nezákonnou špionáží vidí (1) přesně detailně a on-line co právě píši na počítači, v zaměstnání i doma (i na mobilu), za slova a věty, (2) neustále posílají do mého okolí mafiánská hovada a (3) podle situace zjištěné 24-hodinovou špionáží dávají bezdrátově pokyn mafiánským čůrákům v terénu, aby provedli nějakou akci (zde pípání zpátečkou, troubení, bouchání dveřmi apod.), (4) aby tak zdůraznili to co píši a tím (5) udělali výhružku a vydírání!!! Toto ale laik nepochopí, že je to vůbec technicky možné, a tak zkorumpovaná policie, státní zastupitelství a justice plácají, že se nic neděje!!! Z velmi častých výhružek a vydírání (je vidět a slyšet jak BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ neustále ve výhružkách přidává) je mi opět zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 11:50 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 11:52 projelo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie z Německa s černým Volvem kombi (SPZ německá) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 11:53 stála vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílé Volvo kombi (SPZ/RZ 3K7 2944) a bílý off-road Mercedes se střešními lištami (SPZ/RZ 3AZ 4205) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 11:53 projelo Národní třídou mafiánské hovado BIS-mafie z Ukrajiny se žlutou dodávkou Opel s plnými okny (SPZ ukrajinská „AO 8362 AP“) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, od ukrajinské mafie objednané BIS-mafií, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 11:54 stála vedle sebe na Národní třídě 3 mafiánská hovada BIS-mafie: černý off-road BMW (SPZ/RZ 5H5 9290), Němec se stříbrným autem (SPZ německá „AN ZD 909“) a stříbrný Ford Focus (SPZ/RZ 3C0 7184) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 900%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 900%, výhružka smrtí na ulici na 900%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) na 900% a exekucí všeho i domu, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 11:55 stála vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: hnědé BMW (SPZ/RZ 2SA 3238) a černý Huyndai (SPZ/RZ 7S9 0879) = výhružka doživotním blázincem, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které způsobila BIS-mafie, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 11:55 stálo na Národní třídě mafiánské hovado BIS-mafie s černým BMW kombi (SPZ/RZ 4L5 1110) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%!!! V 13:18 stála vedle sebe na Národní třídě 3 mafiánská hovada BIS-mafie: hnědé BMW (SPZ/RZ 2SA 3238), černé BMW (SPZ/RZ 2SR 6714) a off-road Honda se střešním boxem (SPZ/RZ 2AL 8145) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 600% a výhružka doživotním vězením na 600%, za vše co dělám, za to, že píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 13:20 stála vedle sebe na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: černý VW Golf (SPZ/RZ 4T5 3969) a černá Škoda Octavia kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 1SI 9272) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 700%, protože bolševici a estébáci BIS-mafie vyhráli, tedy i jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie), a že jsem měl být v blázinci na doživotí zavřený již v roce 2010!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, z blázinců a mafiánských psychiatrů!!! V 13:20 stálo na Národní třídě mafiánské hovado se stříbrným off-roadem Volvo (SPZ/RZ 4AK 5389) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí na 300%, protože bolševici a estébáci BIS-mafie vyhráli, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 13:21 šli proti mně na Národní třídě 2 mafiánští čůráci BIS-mafie s holými lebkami (foto Nokia 500) = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal sebevraždu, dříve než budu mít rakovinu, díky akci BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 13:33 poslala BIS-mafie do ulice 28. října mafiánského čůráka s černým náklaďákem Mercedes spol. UPS (SPZ/RZ 9A2 4959) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%!!!

Od cca 12:00 do 12:50 jsem v pizzerii v centru Prahy jednal se soukromým detektivem, abych něco bližšího získal o Kocourkové a Rokosovi (vedoucí články BIS-mafie), a ihned to zjistila BIS (BIS-mafie). Podle toho jsme říkali, evidentně tedy měli nezákonné prostorové odposlechy, posílali na čas mafiánská hovada (do uličky), za 50 minut cca 10, která řvala výhružky = např. výhružka smrtí, resp. zabitím (např. řekli, že se příští týden ochladí na minus osm – mráz je klíčové slovo pro smrt, resp. zabití)!!!

V 12:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali na WC/záchod mafiánskou píču s modro-bílým pruhovaným tričkem = výhružka doživotním blázincem nebo doživotním vězení, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:56 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned dali pokyn mafiánské píče a mafiánskému čůrákovi, aby se hlasitě smáli a dále vyhrožovali, např. „tak jsem mu dal 5 minut“, „možná by se ještě dalo přidat (přitvrdit)“ apod. (foto Nokia 500) = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky sračkama (velkými problémy) apod.!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože BIS a ÚZSI (BIS-mafie) dále povede proti mně útoky a studenou válku, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:56 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 13:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že vycházím z pizzerie a ihned nad Národní třídu v Praze poslali vrtulník, zřejmě mafiánští dobytci z policie = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože se snažím bránit proti zvěrstvům BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:21 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že chci uložit pomocný soubor s výhružkami BIS-mafie na cloud OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy do něčeho mlátilo = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:22 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:40 dobytci BIS-mafie odpověděli na zápisy výhružek výše v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz zveřejnila výhružný blog mafiánského čůráka BIS-mafie „Antonína Sedi“ „Strach je skvělá politická karta. Ale nebezpečná“ (klíčová slova) = výhružka a provokace, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě bude dál zastrašovat, vyhrožovat a vydírat, aby dosáhli svého, tedy např. abych byl mafii loajální nebo abych rovnou spáchal sebevraždu…, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) – je to tedy potvrzení další psychologické války!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V cca 17:22 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovalo mafiánské hovado se sanitkou = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V cca 17:25 mě chtěl na přechodu v Opletalově ul. srazit (zabít) mafiánský čůrák s rychle jedoucím off-roadem Audi (zabrzdil těsně přede mnou)!!! Současně = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V cca 17:27 mě u budovy Hlavního nádraží v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada BIS-mafie ze státní policie s policejní Škodou Octavia kombi = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:40 mě na nástupišti Hlavního nádraží v Praze sledoval mafiánský čůrák BIS-mafie s holou lebkou, kde když jsem ho míjel, tak se hlasitě smály mafiánské píči BIS-mafie = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka smrtí z rakoviny na 200%, kterou mi BIS-mafie způsobí!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu dříve, než budu mít rakovinu, kterou mi BIS-mafie způsobí!!!

V 17:45 BIS-mafie opět zaútočila v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu Lidovky.cz vydala výhružný nadpis „Po pádu se mi rozsvítilo…“ = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem již BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zlikvidovaný (což je v podstatě pravda)!!!

V 17:49 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila, že čtu na portálu iDnes článek „Smrt mladíka někteří využívají k vyřizování účtů s policií, říká odborník“, o zastřelení člověka strážníkem, a ihned do uličky vagonu vlaku poslali mladou mafiánskou píču ve fialovém svetru, která při telefonátu vyhrožovala blázincem (foto Nokia 500) = výhružka blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:58 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu ve vlaku zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali do uličky vagonu vlaku mafiánského čůráka se světle-modrou košilí, který se viditelně schválně hrabal v peněžence (symbol) a v ruce měl oranžové desky s dokumenty (symbol) – pak si dokonce přisedl do kupé = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána vláda ČR a jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Současně výplach mozku, že mám oficiálně napsat pro BIS a ÚZSI (BIS-mafii) vyjádření, že se nic nestalo a že BIS-mafie žádnou trestnou činnost nepáchá… pokud nic nenapíši, budu finančně doražen a skončím na ulici jako bezdomovec, kde chcípnu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 18:55 BIS-mafie špionáží věděla, že jsem u nádraží v Kotouči a ihned poslali mafiánské hovado s Renaultem Scénic se střešním boxem = výhružka doživotním blázincem!!!

V 19:27, když jsem k domupřišel od autobusu MHD Kotouč, již naproti stáli 2 mafiánští čůráci BIS-mafie se Škodou Felicia kombi a řvali výhružky o likvidaci, kdy současně viditelně kouřili (výhružky řvali cca 30 minut) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí apod.!!!

Od cca 19:40 do 20:10 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:23 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Také výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem ve sračkách!!!

Od cca 21:30 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:38 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) článek „Hradní kancléř Mynář se ožení s moderátorkou Noskovou“ a ihned nad Kotouč poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že nikdy nebudu mít rodinu (že mi to BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ znemožní jako doposud), výhružka, že mám spáchat sebevraždu, kvůli sračkám, které způsobila a způsobuje BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Od cca 22:00 do 24:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 22:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že již usínám a ihned schválně poslali k domumafiánské hovado s hlučným autem = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

13.2.2015 pátek

V 1:34 (v noci) přijelo naproti domumafiánské hovado s autem a pustilo do oken dálková světla = světlo, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

Od cca 1:40 (v noci) do 4:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 5:45 BIS-mafie špionáží mobilu věděla, že bude zvonit budík mobilu a ihned po jeho zazvonění poslala mafiánské hovado s autem k domu= výhružka, abych se probudil, abych pochopil a uznal moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie), která je mimochodem nezákonná (což nikoho až po vlády ČR netrápí) a pochopil, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem neloajální „státní“ mafii (BIS-mafii)!!!

V 6:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:13, když jsem šel na autobus MHD Kotouč, tak to BIS-mafie zjistila špionáží, a ihned poslali mafiánského čůráka BIS-mafie co bydlí za rohem se sanitkou polikliniky = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V 7:15, jak jsem jel vlakem do práce, stálo na přejezdu u elektrárny (Chete) mafiánské hovado s modrým VW Golfem = výhružka blázincem, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Opět se na 100% prokázalo, že BIS (BIS-mafie) sleduje nezákonnou špionáží do detailu moji polohu i ve vlaku (s polohou vlaku) a podle toho posílá do okolí vlaku mafiánská hovada, nejčastěji s auty, aby vyhrožovala a vydírala, byť symboly – toto dělají denně!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 8:20 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie z Německa s modrým BMW (SPZ německá „DO BS 2006“) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie), a že jsem měl být zavřen již v roce 2006!!!

V 8:20 stálo u východu z parku u Hlavního nádraží v Praze v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie s černým VW Golfem (SPZ/RZ 5H7 1747) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, kde o tom rozhodne BISkou zkorumpovaný soud!!!

V 8:21 stál v Opletalově ul. mafiánský čůrák BIS-mafie se sanitkou (SPZ/RZ 4A7 0664) (foto Nokia 500) = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V 8:24 stálo v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie s oranžovým vanem VW u lékárny (SPZ/RZ 2AU 7936) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 300% a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 300%, podepsána vláda ČR (asi myšlena BIS-mafie) a jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 8:25 stálo v Opletalově ul. mafiánské hovado BIS-mafie z Maďarska se stříbrným vanem Seat s přívěsem na odtah aut (SPZ maďarská „MPF 995“) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 300% a výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 300%!!!

V 8:30 stálo na dolní části Václavského nám. mafiánské hovado BIS-mafie s malým bílým náklaďákem s mříží za kabinou (SPZ/RZ 4AI 9737) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a že jsem měl být na doživotí zavřen již v roce 2008!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, než budu na doživotí zavřen do blázince!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 8:30 stálo na dolní části Václavského nám. mafiánské hovado BIS-mafie s bílým vanem Fiat s plnými okny spol. ISS Facility services (SPZ/RZ 3AR 4500) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, a že zemřu v roce 2016, podepsána mafie (BIS-mafie)!!!

V 8:32 stál v ulici 28. října v Praze mafiánský čůrák (s holou lebkou) s bílým BMW s otevřeným kufrem (SPZ/RZ 3AR 6408) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 8:57 jsem zjistil další výhružky v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala článek „Nálet, který nikdo nečekal. Na Prahu dopadlo 150 tun trhavých bomb“, kde hned na stránce zobrazili ukázku z plakátu z války – schválně tam dali plakát, kde bylo „Pro zvědavce zde není místa - …a trestá se smrtí“ (klíčová slova) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie) (jak BIS-mafie říká, strkám prý rypák tam, kam nemám…)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:05 jsem zjistil další výhružky v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala blog mafiánskému čůrákovi BIS-mafie s názvem „Ukrajina. Země určena k likvidaci“, kde mj. „Fčil už je všecko v hajzlu“ = výhružka smrtí, zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:10 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:11 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:22 „…mě chtěl na přechodu v Opletalově ul. srazit (zabít) mafiánský čůrák s rychle jedoucím off-roadem Audi (zabrzdil těsně přede mnou)!!! Současně = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím“ pípání

V 9:43 „výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružky smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí apod.“ sanitka siréna

V 9:44 odst výše a pípání

V 10:07 BIS-mafie špionáží kanceláří zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka sračkama (velkými problémy) a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!!

V 10:09 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka sračkama (velkými problémy) na 200% a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože jsem ve sračkách!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:11 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka sračkama (velkými problémy) na 300% a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože jsem ve sračkách!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:17 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:26 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 200%, kde o tom rozhodne BISkou zkorumpovaný soud“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%, kde o tom rozhodne BISkou zkorumpovaný soud!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:45 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:45 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:52 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že chci uložit pomocný soubor s popisem výhružek na cloud OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:54 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:18 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že prohlížím emaily na zabezpečeném portálu Microsoftu Outlook.com (https!!!) a ihned (do 5 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:21 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:25 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši komentář k vedlejší kauze (článek „Gang vyděračů donutil podnikatele podepsat stvrzenku na miliony“) – psal jsem: „Z níže uvedeného článku jasně plyne, že policie a ÚOOZ když chce, tak majetkově-násilnou trestnou činnost stíhá a to docela rychle. U mě je ale situace jiná: (1) protože mně vyhrožuje a vydírá tajná služba BIS (a ÚZSI) tak všichni tvrdí, že se nic neděje a to právě i BISkou zkorumpovaní grázlové z ÚOOZ (dokonce mi řekli, že plácám celkově nesmysly!!!). (2) Protože mě vyhrožuje a vydírá BIS a ÚZSI, tak BISka dokázala přes svoje lidi a obrovské peníze plošně, systémově a celorepublikově zkorumpovat policii, státní zastupitelství a justici, které tak nic co se týká BIS a ÚZSI nešetří, nestíhají a neodsuzují. (3) Protože korupce BISky (a ÚZSI) je až po vládu České republiky (zkorumpovaní politici a ministři), tak trestná činnost BIS a ÚZSI nikoho nezajímá a nikdo ji neřeší. (5) Přestože mě BIS (a ÚZSI) připravila trestnou činností o mnoho miliónů Kč (jen na pozemcích v Řevnicích podvodem způsobili přímou škodu 3.300.000 Kč a nepřímou 12 až 22 miliónů Kč atp.), tak právě pro celorepublikovou korupci BISky žádný státní orgán nic neřeší a jsem tak zcela vydán na pospas mafiánským BIS a ÚZSI!!!!!!!! Článek je tedy důkazem, že Česká republika je neo-totalitní stát, kdy zákony platí jen pro někoho a sta-tisíce členů BIS-mafie je nedotknutelných!!!!!!!!!!!!!!!“ … ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:27 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali mafiánská hovada, aby v centru Prahy řvala výhružky = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, pokud se budu bránit právní cestou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(dopoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 12:35 jsem šel v zaměstnání na oběd (v centru Prahy) – v ulicích a na obědě v pizzerii opět množství mafiánských hovad BIS (BIS-mafie), cca 20 – 30 osob (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání!!! Např. v 12:37 stálo v Perlové ul. v Praze mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrnou Hondou se zvednutým stěračem (SPZ/RZ 4AM 6130) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním vězením!!! V 12:37 stála v Perlové ul. v Praze za sebou 3 mafiánská hovada BIS-mafie: bílý VW Golf s nálepkou „invalida“ (SPZ/RZ 2AM 2860) (foto Nokia 500), černé Volvo kombi (SPZ/RZ 3A5 8168) (foto Nokia 500) a bílý Mercedes (SPZ/RZ 2ST 8120) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 600%, protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 12:39 stálo v Perlové ul. mafiánské hovado BIS-mafie s černým off-roadem Toyota se střešními lištami (SPZ/RZ 2AF 1319) = výhružka smrtí bývalé manželky, resp. zabitím bývalé manželky na 300%, protože mám/e smůlu, protože jsem jako Adolf Hitler!!! V 12:41 stála na Národní třídě 2 mafiánská hovada BIS-mafie: bílý Mercedes kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 3AF 3854) a černé Audi kombi se střešním boxem (SPZ/RZ 3AL 8626) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 800%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kdy jsem již měl být zavražděn v roce 2009, kdy BIS a ÚZSI vědí jistě, že zemřu, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 13:24 stálo v ul. 28. října mafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny spol. GLS („jako“ grand lux special) (SPZ/RZ 1AU 2414) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka smrtí z rakoviny na 500%, kterou mi BIS-mafie způsobí, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 12:38 mě v Perlové ul. sledovali 2 mafiánští čůráci BIS (BIS-mafie) jak fotografuji auta BIS-mafie a vyhrožovali, např. „nikdy se z toho nedostane, brzy skončí, hodí si to…“ (foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:49 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned do pizzerie poslali 2 mafiánské píči s 3 dětmi, které dlouho řvali o Coca-Cole a Kofole (klíčová slova) (foto Nokia 500) = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! O chvíli později se bavily o penězích, o milionech a miliardách Kč = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 1.000.000 Kč až 1.000.000.000 Kč (1 miliarda Kč!!!), abych mohl žít normálně!!! Současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, protože nemohu výpalné zaplatit!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 13:40 mě v ul. 28. října mě (opět) sledovali 2 zkorumpovaní mafiánští čůráci z Městské policie Praha, které opět poslali dobytci z BIS (BIS-mafie), na základě lokalizační špionáže = výhružka blázincem!!!

V 13:46 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 13:50 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 13:51 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:43 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! O chvíli později se bavily o penězích, o milionech a miliardách Kč = výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 1.000.000 Kč až 1.000.000.000 Kč (1 miliarda Kč), abych mohl žít normálně!!! Současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, protože nemohu výpalné zaplatit“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, výhružka výpalným pro BIS-mafii ve výši 1.000.000 Kč až 1.000.000.000 Kč (1 miliarda Kč!!!) na 200%, abych mohl žít normálně, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že jsem uložil pomocný soubor s výhružkami BIS-mafie na cloud OneDrive a ihned (do 10 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:09 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že dopisuji doplnění do souboru akcí BIS-mafie (do části motivy) – psal jsem: „Podstatný je i finanční detail placení trestné činnosti BIS a ÚZSI (BIS-mafie), tedy že náklady na moje pronásledování musejí být v desítkách milionů Kč (mnoho-milionů Kč ročně), protože je placena technika, výdaje a platy deseti-tisíců poskoků pěšáků BIS a ÚZSI (BIS-mafie). Vše je ale možné proto, že tyto peníze BIS a ÚZSI vysávají ze státního rozpočtu (v podstatě v neomezeném rozsahu), kdy je tedy bezprecedentní, že vlády ČR (které o trestné činnosti BIS a ÚZSI vědí, minimálně ode mě) platí tedy tuto „státní“ mafii, čímž se fakticky podílejí na trestné činnosti, minimálně na jejím krytí – přitom všude v médiích politici plácají, že Česká republika je právní stát“ …a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:41 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že píši komentář k vedlejší kauze „Pomohla mu amnestie, teď je trenér Hřídel za pronásledování ve vazbě“ – psal jsem: „Z níže uvedeného článku jasně plyne, že sledování a pronásledování je trestná činnost. U mě je to opět jinak – na rozdíl od lehkého dotírání muže zmíněného v článku, mě denně pronásleduje cca 100 – 120 – 150 grázlů BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kteří klidně sdělí několik set výhružek a vydírání denně (vše trvá od roku 2002, resp. 1997, resp. 1994), kde ti ale navíc tvrdě vyhrožují a vydírají (až po vyvraždění celé rodiny). Vše je ale v mém případě něco jiného, protože BISkou zkorumpovaní grázlové v policii, na státních zastupitelstvích a v justici tvrdí, že se nic neděje, což sdělují právě proto, že útočí tajné služby BIS a ÚZSI – zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice je nečinností kryjí. Prostě agenti a pomocníci BIS a ÚZSI (členové BIS-mafie) jsou nedotknutelní!!!!!!!!!!“ … a ihned (do 10 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:59 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že dopisuji doplnění do souboru akcí BIS-mafie (AKCE…) – psal jsem: „V létě roku 2010 jsem také měl ze Štrasburku (jak symbolické) dlouhý telefonní hovor na policejním prezidiu, kde mě s klidem sdělili, že mafiánská BIS běžně policii nařizuje, co mají dělat, koho vyšetřovat, koho stíhat atp. Rovněž sdělili, že BIS úkoluje jednotlivé policisty, což se později potvrdilo a tak právě dochází k situaci, kdy „státní“ mafie z BIS a ÚZSI nařizují policii, aby dělala teror nepohodlným lidem – toto se právě u mě projevilo u tisíců policajtů“ … a ihned (do 10 vteřin) dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) poslali do centra Prahy zkorumpovaná mafiánská hovada ze zdravotnictví se sanitkou (okamžitě byla slyšet siréna) = brutální výhružka blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:10 jsem zjistil, že BIS-mafie odpověděla na zápisy a popisy výhružek výše (opět) v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala v 16:01 výhružný článek „Přestupek policisty ano, zastrašování ne, vyhodnotila policie nehodu“, kde se píše o neprokázaném vyhrožování policajtů …a o to jde = výhružka, že nikdy trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) neprokáži, protože BISkou zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice budou tvrdit, že se nic nestalo a že nejsou důkazy!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože BISkou zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice nikdy útoky BIS a ÚZSI (BIS-mafie) neodsoudí a tedy nevyřeší (nikdy se nedovolám svých práv)!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:30 jsem zjistil, že BIS-mafie odpověděla na zápisy a popisy výhružek výše (opět) v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala v 15:50 výhružný článek „Podnikatel Juříček, který přišel o továrnu, musí ještě platit miliony“, kde hovoří o soudní povinnosti zaplatit 29.000.000 Kč = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Výhružka bude také = požadavek na výpalné ve výši 29.000.000 Kč, resp. 29.000.000.000 Kč (29 miliard Kč!!!) [BIS-mafie sděluje výpalné v tisících]!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože vždy budu mít jen dluhy a budu bezdomovec, který chcípne na ulici, právě kvůli útokům BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne v zaměstnání) V zaměstnání (nevidím na ulici) se opět neustále projevovala mafiánská hovada BIS (BIS-mafie), tak jak to dělají v pracovní den (od té doby co chodím do nového zaměstnání v Praze) – podle nepřetržité detailní on-line špionáže posílali letadla nad centrum Prahy, posílali sanitky a policisty (byly slyšet sirény), pak různě troubili, spouštěli autoalarmy, řvali (nyní sedím v kanceláři s okny do ulice) a dělali různý další hluk u budovy kanceláří zaměstnavatele apod., což díky špionáži jsou vždy výhružky a vydírání (např. smrtí, zabitím, že mě donutí k sebevraždě, /doživotním/ blázincem, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, likvidací /i finanční i fyzickou/ apod.)!!! Další množství výhružek a vydírání je na zpravodajských portálech!!! Útoky byly zhruba každé cca 2 minuty – 20 minut – to jsem ale nezapisoval!!! Opět je mi zle – nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Je evidentní, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) mě chce nepřetržitým a neustálým terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokusím se vydržet a výhružky a vydírání nepsat… mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít!!! Abych situaci (bláhově) uklidnil a BIS a ÚZSI (BIS-mafii) neprovokoval, protože už opravdu nemohu!!! To ale neznamená (když nic nepíši), že by vyhrožovalo a vydíralo méně mafiánských hovad BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

Je ale vidět a slyšet, že v zaměstnání BIS (BIS-mafie) útočí (viz výše tučně) pořád, právě každé cca 2 minuty – 20 minut = je evidentní, že BIS-mafie chce, abych se zbláznil a spáchal sebevraždu!!! Výhružky a vydírání ale nezapisuji, což neznamená, že nejsou (spíše jich je stále více)!!!

Snažím se o útocích BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nepsat, abych je zbytečně nedráždil, přestože útočí neustále – je to ale cesta do pekel, protože to bude vypadat, že se nic neděje a oni přitom neskutečně řádí (v zaměstnání zaútočí každé 2 – 20 minut)!!!!!!!! Nevím, co mám vůbec dělat!!!!!! Již vůbec nemohu, mám obrovský strach z budoucnosti, protože kvůli útokům BIS-mafie mám zcela zničený a rozložený život!!! Bojím se, že mě BIS-mafie kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Bojím se, že ze mě bude bezdomovec!!! Bojím, že nikdy nebudu mít svoje bydlení!!! Bojím se, že již nikdy nebudu mít svoji rodinu a ženu!!! Bojím se, že mě znova nechají zavřít do blázince (na doživotí)!!! Bojím se, že se již nikdy nezbavím psychiatrů!!! Bojím se, že se BIS-mafii podařilo mi rozvrátit život tak, že ho již nikdy nedám dohromady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co mám dělat, protože útoky BIS (BIS-mafie) neustávají a mně se z nich hroutí mozek!!! Nemohu již takto žít dál!!! Je evidentní, že BIS-mafie neskončí s útoky, dokud nespáchám sebevraždu – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!! Jsem zcela bezradný a mám deprese z toho, že skončím např. na ulici jako bezdomovec (nebo že mě útoky BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu apod.) – zkorumpované policajty a zkorumpované státní zástupce bych nechal všechny škody zaplatit… a to právě nijak nejde – na tom je destrukce BIS-mafie postavena, tedy že škody není možno nijak vymoci!!! Navíc nyní nemohu podat žalobu na BIS, policajty a státní zástupce, protože jednak mám strach a pak by se to nyní mohlo obrátit proti mně!!! Jsem tak v pasti, kdy se můj život čím dál více blíží konečnému řešení, kdy ze mě bude bezdomovec – a BISkou zkorumpovaná mafiánská hovada z policie a státních zastupitelství pořád plácají, že se nic neděje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(cestou ze zaměstnání) Cestou ze zaměstnání mě pronásledovalo cca 20 – 30 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Jenom v Praze mě pronásledovalo cca 20 osob BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!! Ve vlaku další mafiánská hovada BIS-mafie = další výhružky a vydírání slovně a symboly!!!

V 17:25 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada ze státní policie s policejní Škodou Octavia se zapnutými majáky = výhružka blázincem na 200%!!!

V 17:25 mě uprostřed Václavského nám. sledovalo mafiánské hovado (1) se stříbrným BMW kombi a (2) mafiánské hovado s černým BMW = výhružka doživotním blázincem na 300%!!!

V cca 17:30 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado se stříbrným BMW kombi = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V cca 17:35 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo mafiánské hovado s BMW kombi = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 17:35 mě v Opletalově ul. v Praze sledovalo zkorumpované mafiánské hovado se sanitkou = výhružka blázincem!!!

V cca 17:40 na Hlavním nádraží v Praze řvala mafiánská píča BIS-mafie: „ty skončíš, co si o sobě myslíš…“ = osobně výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:17 bylo na sídlišti u autobusu MHD Kotouč mafiánské hovado s tmavým VW Golfem (SPZ/RZ 4E8 7592) = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V 19:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu v autobusu MHD Kotouč zjistila odstavec výše a ihned poslali k autobusu u supermarketu Billa mafiánské hovado s tmavou Škodou Octavií s černými okny (3E0 2378) = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:45 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že dopisuji odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 500%, výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, podepsáni jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 19:46 do 20:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:48 jsem zjistil další výhružku v médiích – v 19:10 mafiánská hovada BIS-mafie z portálu CT24.cz (Česká televize) vydala výhružný článek „Skončí na ulici kvůli dluhům sousedů?“ = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!!

V 19:50 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:54 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na portálu CT24.cz (Česká televize) článek „Gauck v Drážďanech: Nezapomínejme, kdo vražednou válku vyvolal“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 21:58, jen co jsem otevřel okna, již před domem  stáli mafiánští čůráci BIS-mafie a řvali výhružky o likvidaci = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Od cca 22:00 do 22:20 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(večer a v noci) Večer a v noci se opět okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Díky špionáži další výhružky a vydírání = např. výhružky smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak se mafie s klidem prohání s auty okolo domu(za peníze ze státního rozpočtu) a vyhrožuje a vydírá, a snaží se mě terorem dohnat k sebevraždě – zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje, čímž mafiánským hovadům BIS-mafie narostly choutky a je jich stále více!!!

 

Pracovní dny pondělí až pátek

V době chození do zaměstnání v Praze, útočila BIS-mafie neustále. Členi BIS-mafie se vyskytovali v autobuse MHD Kotouč (a okolo autobusu), na nádraží v Kotouči a v Praze, v MHD v Praze a v ulicích Prahy. Při pěší cestě do a ze zaměstnání a při cestě na a z oběda, se v ulicích Prahy vyskytovali mafiánští grázlové BIS-mafie také. Ve všech případech, kdy se členi BIS (BIS-mafie) objevili okolo mě, vždy vyhrožovali ať už symboly nebo slovně = opět padaly výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, exekucí všeho včetně domu, blázincem (i na doživotí), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jako bezdomovec zemřu na ulici apod. Při chození do zaměstnání tak v pracovní den každodenně zaútočí cca 150 – 170 mafiánských hovad BIS-mafie (cca 20 grázlů brzy ráno a cestou v Kotouči, cca 10 grázlů ve vlaku cestou do Prahy, cca 20 grázlů při cestě po Praze do zaměstnání, cca 20 – 30 grázlů během pracovní doby, cca 20 grázlů během oběda, cca 20 – 30 grázlů při cestě po Praze ze zaměstnání, cca 10 grázlů ve vlaku cestou z Prahy a cca 30 grázlů pozdě večer cestou v Kotouči a pak u domu). Je vidět, že se mě BIS-mafie snaží psychicky strhnout, abych se zhroutil (zbláznil se) a spáchal sebevraždu!!!

 

14.2.2015

Od cca 6:00 do 9:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych spáchal z únavy sebevraždu!!!

Od cca 8:05 do 8:35 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 8:20 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se očima dívám na portálu CT24.cz (Česká televize) na nadpis „Šok Pražanů v únoru 1945: Během pár minut zmizely desítky domů“ a ihned (do 3 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

 

Dopoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!!

V 10:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem otevřel tento soubor s výhružkami BIS-mafie a ihned (do 5 vteřin) k domuposlali mafiánské hovado se stříbrným Citroenem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 10:59 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci stahovat z cloudu OneDrive soubor o BIS-mafii a ihned k domuposlali černý off-road Hyundai = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílým VW Golfem s přívěsem = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:02 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se žlutým autem Opel Tigra = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie), s odkazem že Rokos a Kocourková jsou predátoři, kteří určují jiným lidem, co mají dělat!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:07 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci stahovat z cloudu OneDrive soubor o BIS-mafii a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču s hnědým kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože jsem ve sračkách!!!

V 11:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílou Škodou Octavia = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:10 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem otevřel cloud OneDrive, abych stahoval soubory o BIS-mafii, a ihned k domuposlali stříbrné Daewoo s černými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:14 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že z cloudu OneDrive stahuji soubor o BIS-mafii, a ihned k domuposlali mafiánské hovado se zelenou Škodou Felicia kombi s křídlem = výhružka jistou smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se žlutou Škodou Fabia = výhružka jistou smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám smůlu, podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:18 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným Fiatem = výhružka jistou smrtí, resp. zabitím na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:27 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „osobně výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned k domuposlali mafiánské hovado s bílou Škodou Octavia = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali velmi mladou mafiánskou píču (nezletilou = dětský voják) s kožešinovým límcem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:54 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned k domuposlali mafiánské hovado s Fordem Fiesta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, protože jsem ve sračkách (velkých problémech), které způsobila BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 12:02 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:04 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s tmavou Škodou Fabia kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%, výhružka dalšími útoky a další studenou válkou BIS a ÚZSI (BIS-mafie) na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned nad Kotouč poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kvůli útokům a studené válce BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:09 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s modrou Škodou Octavia = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kvůli útokům a studené válce BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:14 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado, aby vhazovalo skleněné lahve do kontejneru = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kvůli útokům a studené válce BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), kvůli útokům a studené válce BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánského čůráka s bílým off-roadem BMW (SPZ/RZ 4E8 7877) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Favorit = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrným BMW = výhružka doživotním blázincem na 600% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 12:32 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že ukládám tento soubor s výhružkami na cloud OneDrive a ihned k domuposlali známého starého mafiánského čůráka se psem (foto Nokia 500) = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Toto byla typická ukázka tvrdého zastrašování BIS (BIS-mafie), kdy dobytci z BIS-mafie špionáží přesně vědí, co dělám, a ihned (k domu) posílají mafiánská hovada pěšáky, aby vyhrožovali a vydírali, aby mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zastrašily od psaní popisu trestné činnosti a zvěrstev, abych se tvářil, že se nic neděje a nic se nestalo!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem (trestnou činnost páchají s radostí) projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) V průběhu doby se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Díky detailní on-line špionáži další výhružky a vydírání = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem apod.!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:27 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že držím v ruce dodejku z pošty (jako potvrzení o doručení) k tomu, že jsem poslal 3.2.2015 na Ministerstvo vnitra žádost o odškodnění za teror BIS-mafie, za nešetřenou trestnou činnost BIS-mafie policií, a ihned nedaleko domuposlali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože se nikdy nedovolám svých práv, protože nikdy žádné odškodnění za škody a nemajetkovou újmu způsobenou BIS a ÚZSI (BIS-mafií) nezískám (a budu se tedy nadále topit v dluzích)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se prokázalo, že BIS (BIS-mafie) špionáží vidí do bytu a to i na úrovni textu na dokumentech!!! Právě podle toho co zjistí, pak vyhrožují a vydírají, kdy současně zastrašují, abych nepodnikal žádné kroky na obranu!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s modrým Citroenem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože se nikdy nedovolám svých práv, protože nikdy žádné odškodnění za škody a nemajetkovou újmu způsobenou BIS a ÚZSI (BIS-mafií) nezískám (a budu se tedy nadále topit v dluzích), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Odpoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!! Např. v 14:43 stálo u GE Money Bank mafiánské hovado s bílým VW Golfem (SPZ/RZ 4E8 7572) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%!!! V 15:07 stálo u GE Money Bank mafiánské hovado se stříbrným Fordem Escort kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 4E7 0419) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! V 15:19 stála v ulici nedaleko ulice domuza sebou 2 mafiánská hovada: hnědý Renault Scénic (SPZ/RZ 3E8 7021) (foto Nokia 500) a předním stříbrná Škoda Octavia (SPZ/RZ 5T2 9762) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! V 15:20 v ulici nedaleko ulice domustálo mafiánské hovado (kdy mě toto hovado sledovalo s autem již ráno) s červeným BMW s bílou přední kapotou (SPZ/RZ 5H8 6764) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem, že budu poslán zkorumpovaným krajským soudem do blázince na doživotí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, tedy i jejich šéfové (mafie) Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!

Od cca 14:40 byli v cukrárně starý mafiánský čůrák a stará mafiánská píča BIS-mafie, kteří řvali výhružky (foto Nokia 500) = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!!

Od cca 14:45 do 15:05 jsem četl zpravodajské portály na mobilu v cukrárně, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali (k cukrárně) mafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo (cukrárny) pohybovala téměř jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

V 15:49 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned (do 5 vteřin) k domuposlali mafiánského čůráka a mafiánskou píču (bratrovi kamarády) s kočárkem = výhružka doživotním blázincem na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde doživotním blázincem (smrt po etapách)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrno-hnědou Škodou Fabia = výhružka doživotním blázincem na 600%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde doživotním blázincem (smrt po etapách)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:56 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se zelenou Škodou Favorit = výhružka jistým doživotním blázincem na 700% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde doživotním blázincem (smrt po etapách)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:57 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánskou píču se zeleným kočárkem = výhružka jistým doživotním blázincem na 800% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde doživotním blázincem (smrt po etapách)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:57 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červenou Škodou Fabia = výhružka jistým doživotním blázincem na 900% (!!!), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie) a budu zlikvidován, zde doživotním blázincem (smrt po etapách)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor s výhružkami na cloud OneDrive a ihned k domuposlali 2 mafiánské píči a 2 mafiánské čůráky s cigaretou s kočárkem a dětmi = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde zabito!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se světle-modrým Renaultem Scénic s křídlem a tuningovým výfukem = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor s výhružkami na cloud OneDrive a ihned do sousední ulice poslali mafiánské hovado s bílou dodávkou s plnými okny se žlutým nápisem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že z cloudu OneDrive stahuji soubor s popisem akcí BIS-mafie (AKCE…) a ihned (do 5 vteřin) k domuposlali mafiánskou píču a mafiánského čůráka (bratrovi kamarády) s kočárkem a psem = výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde zabito!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrným off-roadem Kia nebo Hyundai s přívěsem plným dřeva = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože jsem tupé dřevo, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno, zde zabito, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět typická ukázka, že BIS (BIS-mafie) na 100% vidí nezákonnou špionáží do detailu a on-line co dělám na počítači, zde ukládání na cloud OneDrive, a ihned (do několika vteřin) posílají díky bezdrátovému navádění do mé blízkosti mafiánská hovada, aby okamžitě vyhrožovala a vydírala, byť symboly a tak mě BIS-mafie tvrdě zastrašuje od psaní o jejich trestné činnosti a zvěrstvech – mám se tvářit, že se nic nestalo a neděje, aby dobytci z BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nešli do vězení!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:33 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem ve sračkách!!! Toto BIS-mafie udělala proto (výplach mozku), abych spáchal sebevraždu, protože si mám říct, že mám neřešitelné problémy, díky akcím BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 17:12 BIS-mafie opět předvedla perfektní organizovanost – mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Černá Hora pustila Michaela Jacksona (symbol pro likvidaci přes doktory) a současně ihned projelo okolo domumafiánské hovado BIS-mafie s autem s tuningovým výfukem = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí lékařů, výhružka doživotním blázincem a doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!!

V 17:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím pomocí lékařů na 200%, výhružka doživotním blázincem na 200% a doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:20 jsem zjistil další výhružku v médiích – mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala (v 15:35) výhružný článek „Mladík se pobodal do hrudi, policii nechal tři hodiny hledat lupiče“, který končí větou „Důvodem sebepoškození i následného lhaní policii jsou podle všeho mladíkovy osobní problémy a špatný psychický stav“ (klíčová slova) = výhružka blázincem, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím)!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože BISkou zkorumpovaná policie (a zkorumpovaná státní zastupitelství i zkorumpovaná justice) mi nikdy neuvěří a nikdy nebude likvidační trestnou činnost BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vyšetřovat, stíhat a odsuzovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Je vidět a slyšet, jak jsou útoky (převážně vyhrožování a vydírání) BIS-mafie vystupňované – neustále (24-hodin denně) útočí slovně, pak pomocí symbolů (převážně auty či osobně) a pak právě v médiích (na portálech novin a v rádiu), kdy vytváří permanentní tlak na mě, abych bylo loajální, abych se tvářil, že se nic nestalo a neděje, nebo rovnou spáchal z teroru sebevraždu!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:31 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 200%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned k domuposlali známá mafiánská hovada s 2 auty (jeden stříbrný Fiat a druhé tmavá Škoda Felicia kombi), která zastavila naproti domu, kdy mafiánští čůráci začali řvát výhružky o likvidaci (výhružky řvali 30 minut) = výhružky smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka blázincem na 400%, výhružka likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Je vidět, jak jsou hovada BIS-mafie drzá, protože s klidem opět přijedou 7 metrů od domua naproti klidně zastaví a vyhrožují a vydírají!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:52 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši doplnění do samostatného souboru akcí BIS-mafie (AKCE…) – psal jsem: „Protože v roce 1997 BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zjistily, že jsem takový whistleblower, tedy kritik nepravostí a nezákonností (kde právě většinu trestných činů v České republice páchá BIS a ÚZSI /BIS-mafie/, akorát se nešetří, nestíhají a neodsuzují kvůli BISkou zkorumpované policii, zkorumpovaným státním zastupitelstvím a zkorumpované justici), rozhodli se mě silně varovat sabotáží. Okolo roku 1997 pak zasáhli tajně evidentně členové BIS-mafie do poměrně nového plynové kotle LeBlanc v provozovně zaměstnání bývalé manželky a vyřadili z činnosti bezpečnostní prvky: termostat, tepelné čidlo kotle a pojistný tlakový ventil. To způsobilo, že došlo k přehřátí vody v topení, následné deformaci integrované expansní nádoby, která odtlačila kotel ze stěny, který spadl a utrhl přívody. Následně do objektu vytekla voda z topení, tekla voda z vodovou sloužící na ohřívání pro teplou vodu a hlavně unikal plyn do místnosti – vše mohlo skončit výbuchem budovy (a ohrožením lidí na životě a škodami ve sta-tisících Kč), což právě evidentně BIS-mafie naplánovala!!! I tak byla škoda přes 60.000 Kč!!! Když jsem toto oznámil policii, říkali, že se nic neděje…!!!“ …ihned BIS-mafie k domuposlala mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací domu, výhružka dalšími útoky a studenou válkou BIS-mafie, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože BIS a ÚZSI (BIS-mafie) zničí veškeré moje věci a věci okolo domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

Od cca 18:00 do 18:45 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:31 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že otvírám na portálu CeskeNoviny.cz (ČTK) článek „Střelbu na akci ke svobodě slova v Kodani nepřežil jeden člověk“ a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado se Škodou 120 = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka, že budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zastřelen, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu dříve, než budu zastřelen!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned na hlavní poslali mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka, že budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zastřelen na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 18:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka, že budu BIS a ÚZSI (BIS-mafií) zastřelen na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:56 BIS-mafie špionáží zjistila, že se dívám na internetovou seznamku a ihned k domuposlali 3 mafiánská hovada s auty = výhružka, že nikdy nebudu mít rodinu na 300%, protože mi to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vždy překazí!!! Současně výplach mozku, abych spáchal sebevraždu, právě protože nikdy nebudu mít rodinu (na 300%), protože to je jeden ze způsobů mé likvidace BIS-mafií!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 6 mafiánských hovad s auty = výhružka, že nikdy nebudu mít rodinu na 900% (!!!), protože mi to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vždy překazí, výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 700%, protože nikdy nebudu mít rodinu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 19:06 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka, že nikdy nebudu mít rodinu na 1100% (!!!), protože mi to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) vždy překazí, výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 900%, protože nikdy nebudu mít rodinu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

(odpoledne a večer v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Dobytci z BIS (BIS-mafie) dostávají peníze na trestnou činnost ze státního rozpočtu (přes BIS) a proto mají nekonečný objem peněz, kterým útoky platí, a proto si mohou dovolit nasadit desítky (přes 100) osob denně, právě i s auty – to by jiná mafie nebyla schopna zaplatit!!! Útoků bylo tolik, že jsem naprostou většinu nezapisoval!!! Mám mozek zcela přetížen, protože útoků, tj. provokací, výhružek a vydírání, je tolik – opět je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:30 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám na mytí a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

Od cca 20:30 do 21:30 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:31 jsem zjistil výhružku v médiích – v 20:14 mafiánská hovada BIS-mafie z portálu iDnes.cz vydala výhružný nadpis „Prostějov bojuje o záchranu v první lize, dotáhl se na Havlíčkův Brod“ (klíčová slova) = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned na hlavní poslali mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka doživotním blázincem na 300%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:35 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned na hlavní poslali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:35 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka doživotním blázincem na 500%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:50 BIS-mafie poslala nedaleko domumafiánské hovado na Babettě = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

V 20:52 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánskou píču a mafiánského čůráka, co řvali výhružky o likvidaci = výhružka všech výhružek na 200%, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím (na 200% atd.), smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek na 300%, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím (na 300% atd.), smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 20:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s autem = výhružka všech výhružek na 400%, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím (na 400% atd.), smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 21:38 BIS-mafie poslala nedaleko domumafiánské hovado na Babettě = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Toto BIS-mafie udělal proto, abych měl strach a nespal, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

(večer a v noci v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

(večer a v noci v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 minut – 40 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Když píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie minimálně (či vůbec), tak to ale neznamená, že by BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přestaly útočit – jde o to, že mi útoky již tak vypláchli mozek, že mám obrovský strach se jakkoliv vzepřít, protože útočí opakovaně okamžitě, jakmile spustím laptop nebo mobil pro zápis o jejich zvěrstvech!!! Toto se právě nedá vůbec psychicky vydržet a mám záchvaty strachu (proto se snažím nic nezapisovat, i když BIS-mafie útočí celý den), protože výhružky a vydírání jsou velice likvidační!!!

Nejsem schopen útoky vydržet, opět je mi špatně, bolí mě hlava a motá se mi, mám záchvaty bezradnosti, strachu a pláče, klepou se mi nohy a ruce, nemůžu spát apod.!!!

Za dnešek (opět) zaútočilo přes cca 150 – 190 vyděračů BIS-mafie (cca 30 – 40 ráno a dopoledne, cca 40 – 50 dopoledne v centru Kotouče, cca 40 – 50 odpoledne v centru Kotouče a cca 40 – 50 večer a v noci) = opět padaly obvyklé výhružky a vydírání!!! Další výhružky a vydírání byly na rádiu Černá Hora a na zpravodajských portálech na internetu. Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, sračkama (velkými problémy), vyhazovem ze zaměstnání apod.!!! Opět byly dlouhé časové úseky, kdy se okolo pohybovali jen vyděrači BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob byla mafie!!! Mám obrovský strach (i o budoucnost) proto nepíši více!!!

Opět je patrné, že BIS-mafie mě chce terorem přinutit k sebevraždě!!!!!!!!

 

15.2.2014 neděle

Od 5:50 (ráno v neděli) posílala BIS-mafie k domumafiánská hovada s auty, aby mě budili = hluk, buzení a výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych nespal a z únavy spáchal sebevraždu!!!

V 9:28 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že nastavuji budík a ihned (do 5 vteřin) k domuposlala mafiánské hovado s autem = výhružka, že se mám probudit, pochopit a uznat moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a být mafii (BIS-mafii) loajální nebo rovnou spáchat sebevraždu!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nejsem mafii (BIS-mafii) loajální a neplním jejich příkazy a rozkazy!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 9:30 do 10:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 9:34 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se očima dívám na portálu CT24.cz (Česká televize) na nadpis „Guvernér Rakouské národní banky: Řecko bez eurozóny nepřežije“ a ihned (do 3 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = kombinovaná výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!!

V 9:42 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = kombinovaná výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že se mám probudit, pochopit a uznat moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a být mafii (BIS-mafii) loajální nebo rovnou spáchat sebevraždu!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nejsem mafii (BIS-mafii) loajální a neplním jejich příkazy a rozkazy“) a ihned začali každé cca 3 vteřiny práskat v místnosti nano-čipy = výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením, výhružky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože nejsem mafii (BIS-mafii) loajální a neplním jejich příkazy a rozkazy!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že uvažuji o tom, jak budou probíhat soudy proti BIS (BIS-mafii) a ihned (do 10 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s červeným Citroenem s křídlem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože se snažím proti trestné činnosti a zvěrstvům BIS a ÚZSI (BIS-mafie) bránit právní cestou!!! Toto byl současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, dříve než budu zabit, kvůli tomu, že nejsem loajální mafii (BIS-mafii)!!!

V 10:53 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned (do 5 vteřin) do sousední ulice poslali mafiánské hovado se žlutou Škodou Felicia kombi s tuningovým výfukem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:03 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned (do 5 vteřin) poslali mafiánské hovado vhazovat skleněné lahve do kontejneru u domu= výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka doživotním blázincem na 300%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:08 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 500%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned k domuposlali mafiánského čůráka od Hývlů (sousedé) s 3 taškami, kde jedna byla taška „IKEA“ (symbol pro hyper-mafiánskou píču Irenu Kocourkovou /vedoucí článek BIS-mafie/) = výhružka doživotním blázincem na 800% (!!!), výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 800%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:19 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.“) a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrným off-roade Kia nebo Hyundai = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Současně výhružka všech výhružek na 200%, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím (na 200% atd.), smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), vyhazovem ze zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod., protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:20 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánského čůráka na kole s 2 košíky = výhružka blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka, že se mám probudit, pochopit a uznat moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a být mafii (BIS-mafii) loajální nebo rovnou spáchat sebevraždu!!! Současně výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože nejsem mafii (BIS-mafii) loajální a neplním jejich příkazy a rozkazy“) a ihned k domuposlali mafiánské hovado se světle-modrým Renaultem Scénic = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 200%, výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:32 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado se stříbrným Citroenem kombi (s jedním plechem černým) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 600%, výhružka doživotním blázincem na 500%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:33 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu na 700%, výhružka doživotním blázincem na 600%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 600%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:34 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánskou píču a mafiánského čůráka v modrém svetru a černé vestě = výhružka doživotním blázincem na 700%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 700%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada se světle-modrým Citronem = výhružka doživotním blázincem na 800%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 800%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:39 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červenou Škodou Forman kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka doživotním blázincem na 1000%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 1000%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:50 jsem matce řekl, že jsem u psychiatričky (Rý…) odmítl podávání depotních injekcí antipsychotika (Afluditen) – okamžitě mi začala spílat, že se musím léčit, že musím mít injekce, protože jít to mafiánští psychiatři tak řekli, dokonce volala Boha a rozbrečela se. Řekla totiž, že když jsem injekce v roce 2003 vysadil, tak jsem prý proto způsobil údajnou nepříjemnost v GE Money Bank, kde si nenechá vůbec vysvětlit, že to bylo sehrané mafiánskými píčami BIS-mafie (z GE Money Bank) pracujícími pro BIS-mafii – kvůli sehrané scéně těchto mafiánských píč, jsem v roce 2013 skončil v blázinci!!!

V 11:52 BIS-mafie špionáží bytu zjistila rozhovor s matkou (viz výše) a ihned mafiánské hovado někde od sousedů začalo řezat motorovou pilou = výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nechají za živa rozřezat motorovou pilou, protože mluvím (a píši) o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 12:00 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s tmavým Fordem Fiesta = výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Takto právě BIS (BIS-mafie) neustále útočí, tedy když špionáží čehokoliv zjistí, že se proti jejich trestné činnosti a zvěrstvům bráním, tak okamžitě (do pár vteřin) zaútočí další výhružkou a vydíráním, aby mě zastrašili, abych se tvářil, že se nic nestalo a neděje a abych z teroru spáchal sebevraždu!!! Je pro laika nepochopitelné, jak mohou být tak rychlí, tedy že útočí do pár vteřin od situace, kdy něco zjistí – vysvětlením jsou právě hyper-moderní špionážní technologie, které jim zajišťují on-line detailní informace o všem co čtu, píši a řeknu (v podstatě kdekoliv, i v zahraničí!!!), kdy vše je kombinované s obrovským nasazením pěšáků poskoků BIS-mafie, kteří jsou do mého okolí posíláni 24-hodin denně tak, aby právě do pár vteřin byli u mě na místě (pokyny k pohybu jsou jim dávány průběžně bezdrátovou technologií) – o tomto ale zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice tvrdí, že to nechápou (není to tak složité pochopit) a současně tvrdí, že si vymýšlím a plácám nesmysly!!! Problémem totiž navíc je, že jednak popis možností moderních tajných služeb neexistuje a za druhé, že BIS a ÚZSI (BIS-mafie) ještě neměly odpůrce, který by jejich trestnou činnost a zvěrstva zmapoval a popsal jako já (další jsou již mrtví nebo z nich udělali neškodné bezdomovce a lidi na okraji společnosti)!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:00 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že dávám do plastového koše pytel na odpadky a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka, že se budu moci živit akorát vybíráním popelnic a odpadků na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu!!!

(ráno a dopoledne v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem (trestnou činnost páchají s radostí) projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ráno a dopoledne v domě) V průběhu doby se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Díky detailní on-line špionáži další výhružky a vydírání = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem apod.!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne v centru Kotouče zaútočilo symboly cca 40 – 50 vyděračů BIS-mafie a opět padaly obvyklé výhružky a vydírání (něco foto Nokia 500) = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě vyhodí ze zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Opět dobytci z BIS (BIS-mafie) zdůrazňovali moc a loajálnost šéfovi (mafie) Davidu Rokosovi (vedoucí článek BIS-mafie), protože poslali několik aut Opel a auta korejské výroby = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Také opět byly ulice, kde byla pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob v místě byla mafie!!! V 13:44 stalo v ulici směrem do centra mafiánské hovado BIS-mafie se zeleným Renaultem Megane (SPZ/RZ 1E9 0014) (foto Nokia 500) = výhružka jistým vyhazovem ze zaměstnání, výhružka jistou smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka jistým finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, výhružka, že jistě nikdy nebudu mít peníze, protože se o to BIS a ÚZSI (BIS-mafie) postarají!!! V cca 13:44 BIS-mafie špionáží zjistila, kde se pohybuji a ihned po hlavní poslali zkorumpované mafiánské hovado BIS-mafie ze zdravotnictví se sanitním vozem (nějaký off-road) se zapnutou sirénou a majáky = brutální výhružka blázincem na 200%!!! V 13:48 stálo u „Finančního poradentství“ mafiánské hovado s černým BMW (SPZ/RZ 4E6 7947) (foto Nokia 500) a mafiánské hovado s černým Fordem Ka (SPZ/RZ 4S3 1526) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka doživotním blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu!!! V 13:49 stálo nedaleko „Finančního poradentství“ mafiánské hovado s fialovým autem Opel (SPZ/RZ 3E3 7449) (foto Nokia 500) = kombinovaná výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 13:49 stála nedaleko „Finančního poradentství“ za sebou 2 mafiánská hovada BIS-mafie: stříbrný van Opel se střešními lištami (SPZ/RZ 2E7 9090) (foto Nokia 500) a stříbrný Citroen kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 4L9 4462) (foto Nokia 500) (pozn: Liberec je klíčové slovo pro hyper-mafiánkou píču Irenu Kocourkovou /vedoucí článek BIS-mafie/) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, že budu zavražděn BIS-mafií již letos, podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! V 14:29 stálo u GE Money Bank mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Audi kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 4E8 7636) (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 300%, že to BIS-mafie jistě zařídí, a že jsem měl být doživotně zavřený již v roce 2007, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V 14:30

Od cca 14:13 do 14:28 jsem četl zpravodajské portály na mobilu v cukrárně, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali (k cukrárně) mafiánská hovada s auty a pěšky = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo (cukrárny) pohybovala téměř jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

V 14:29, když jsem vyšel z cukrárny (což BIS-mafie zjistila špionáží), tak okamžitě dostali bezdrátově pokyn mafiánští myslivci v dálce, aby stříleli (asi z brokovnic) a současně troubilo mafiánské hovado z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, zde zastřelením na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 14:30 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu na ulici zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned ke mně poslali mafiánskou píču ve fialové bundě = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:30 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu na ulici zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned poslali po ulici mafiánské hovado s modrým autem Opel kombi se střešními lištami (SPZ/RZ 3E0 2489) (foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože bolševici a estébáci BIS-mafie zvítězili, podepsáni jejich šéfové (mafie) David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:39 stálo u „Finančního poradenství“ mafiánské hovado BIS-mafie s bílým autem Opel (SPZ/RZ 4E7 5884) (foto Nokia 500) = výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 14:44 BIS-mafie špionáží zjistila, že jdu na jedné z ulic okolo Peugeotu (SPZ/RZ 3E0 2314) (foto Nokia 500) a ihned (přesně na vteřiny) dali bezdrátově pokyn mafiánským myslivcům v dálce, aby stříleli (asi z brokovnic) = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie) [23 je symbol pro hyper-mafiánskou píču Irenu Kocourkovou]!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 14:46 BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu na ulici zjistila, že píši odstavec výše jako koncept v poznámkách (na ulici) a ihned poslali po ulici mladou mafiánskou píču s autem Kia = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, zde zastřelením na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět bylo na 100% patrné, že BIS (BIS-mafie) do detailu a on-line kdekoliv, i právě na ulici, vidí bezdrátovou špionáží, co píši (a čtu) na mobilu, neustále o okolí posílá mafiánská hovada a pak, když je příležitost, pošlou ihned (do pár vteřin) až ke mně mafiánskou píču nebo mafiánského čůráka BIS-mafie, aby vyhrožovali a vydírali, byť často symboly!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned (v jeden okamžik) k domuposlali (1) mafiánskou píču a mafiánského čůráka s kočárkem, (2) mladou mafiánskou píču s hnědým kočárkem, (3) mafiánské hovado se stříbrným Volvem kombi, (4) starou mafiánskou píču a starého mafiánského čůráka s kočárkem a (5) stříbrný van Renault se střešními lištami = souhrnná výhružka smrtí, resp. zabitím na 700% (!!!), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:07 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „brutální výhružka smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech jejich šéfové (mafie) Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned k domuposlali 2 mafiánské píči s kočárkem, kdy jedna měla fialovou šálu kolem krku = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (protože se z útoků BIS a ÚZSI /BIS-mafie/ zblázním), výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:23 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „brutální výhružka blázincem na 200%“) a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánská hovada s modrým Fordem Fiesta = kombinovaná výhružka blázincem na 300%, výhružka vyhazovem ze zaměstnání, výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho, i domu, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět typická ukázka zastrašování, nezákonné špionáže a řízení hovad BIS-mafie v terénu na 100% – jen co jsem začal psát o výhružce, ihned to BIS (BIS-mafie) zjistila nezákonnou on-line detailní špionáží počítače a ihned (do pár vteřin) poslali k domu, již připravená, mafiánská hovada s autem, aby právě okamžitě vyhrožovala a vydírala, a tak mě zastrašovala od psaní o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tento systém, tedy permanentní 24-hodinové vyhrožování a vydírání BIS a ÚZSI (BIS-mafie), skutečně vede k odrazení od psaní o útocích BIS-mafie a pak to právě vypadá, že se nic neděje – oběť ale spáchá z psychologické války sebevraždu, protože se to nedá vydržet!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:28 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali (1) mladou mafiánskou píču s fialovou taškou a (2) tmavý Citroen kombi = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 15:58 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že piji a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado se stříbrným autem = výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou – že otráví pití a jídlo, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným VW Polo = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200% – že otráví pití a jídlo na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:02 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánská hovada s tmavým off-roadem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 400% – že otráví pití a jídlo na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:02 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným Fiatem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 500% – že otráví pití a jídlo na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie), podepsána mafie (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:05 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali 2 mafiánská hovada (muž a žena) v červených bundách s dítětem s fialovou čepicí = kombinovaná výhružka smrtí, resp. zabitím na 600%, výhružka otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 600% – že otráví pití a jídlo na 600%, také výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 200%, výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 200% a exekucí všeho, i domu, podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)“) a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču s fialovou pruhovanou taškou = kombinovaná výhružka vyhazovem ze zaměstnání na 300%, výhružka smrtí na ulici na 300%, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružka finanční likvidací (doražením) na 300% a exekucí všeho, i domu, výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:15 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali starého mafiánského čůráka a starou mafiánskou píču se zelenou šálou kolem krku = výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě BIS a ÚZSI (BIS-mafie) oběsí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor s výhružkami na cloud OneDrive a ihned k domuposlali mafiánskou píču a mafiánského čůráka (bratrovi kamarády) s kočárkem a dítětem na kole = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:24 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali starou mafiánskou píču (která byla abnormálně malá a shrbená) s fialovým kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) na 300%, výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:27 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču od Štěpánků (sousedé) s dítětem a psem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) na 400%, výhružka smrtí z rakoviny, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:29 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s modrým Renaultem Scénic = výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsán jejich šéf (mafie) David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:36 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem v kuchyni a přesně v okamžiku (na vteřinu přesně), když jsem vyndával jídlo z lednice, tak bezdrátově spustili kompresor lednice a současně dali pokyn mafiánskému hovadu ve vlaku, aby troubilo na železnici (toto dělají denně, akorát to nepíši, protože se to špatně zaznamenává) = kombinovaná výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou na 200%, že BIS-mafie otráví pití či jídlo na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí skočit pod vlak, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!!

V 16:44 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červenou Škodou Fabia se střešním boxem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:47 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červeným Fiatem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 400%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánského čůráka s mafiánskou píčou BIS-mafie se světle-modrou bundou s kapucí = výhružka smrtí, resp. zabitím na 500%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:48 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču s fialovou šálou kolem krku = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 500%, výhružka blázincem, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:49 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánského čůráka s mafiánskou píčou s kočárkem a dalším dítětem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), výhružka blázincem na 200%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), podepsána jejich šéfová (mafie) Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:53 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mladou mafiánskou píču s bílým svetrem a černou vestou = výhružka doživotním blázincem na 400%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 16:54 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali mafiánské hovado s červenou Škodou Fabia = výhružka doživotním blázincem na 500%, výhružka doživotní likvidací přes mafiánské psychiatry (že se jich nikdy nezbavím) na 500%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože mám červenou stopku od mafie (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:59 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned k domuposlali (1) mafiánskou píču a mafiánského čůráka s kočárkem a dalším dítětem a (2) mladou mafiánskou píču od Štěpánků (sousedé) s dítětem a se psem = výhružka smrtí z rakoviny na 400%, kterou mi BIS-mafie způsobí, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS a ÚZSI (BIS-mafie), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Je psychicky neúnosné, že se okolo domupohybují pouze mafiánská hovada BIS-mafie a neustále, nyní každou 1 minutu až 5 minut, vyhrožují a vydírají, byť symboly!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od 17:00 útočila mafiánská hovada BIS-mafie každou 1 minutu až 5 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

Od cca 17:05 do 17:45 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:17 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se dívám očima na nadpis portálu Lidovky.cz „Egypt soudí svého exprezidenta Mursího. Za špionáž mu hrozí trest smrti“ a ihned (do 3 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka doživotním blázincem nebo doživotním vězením, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět se tedy na 100% projevilo, že BIS (BIS-mafie) vidí nezákonnou špionáží, kam se na mobilu (i na počítači) dívám očima, co právě čtu za slova a věty, kdy současně ihned (do pár vteřin) posílají do mého okolí mafiánská hovada, aby vyhrožovala a vydírala podle toho, co čtu za informace – metoda zdůrazňování (klíčových slov a obrazů)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:21 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, výhružka doživotním blázincem na 200% nebo doživotním vězením na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 17:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor s výhružkami BIS-mafie uložit na cloud OneDrive a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Opět tedy typické zastrašování na čas, abych nic nepsal o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie), jinak že budu zlikvidován (až po zavraždění)!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor s výhružkami BIS-mafie ukládám na cloud OneDrive a ihned (do 5 vteřin) poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!! Je vidět jak BIS (BIS-mafie) neustále útoky opakuje, útočí okamžitě vždy (pokaždé a neustále dokola), když něco dělám (což zjistí nezákonnou špionáží), aby se mi zhroutil mozek, já se zbláznil a spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Dobytci z BIS (BIS-mafie) dostávají peníze na trestnou činnost ze státního rozpočtu (přes BIS) a proto mají nekonečný objem peněz, kterým útoky platí, a proto si mohou dovolit nasadit desítky (přes 100) osob denně, právě i s auty – to by jiná mafie nebyla schopna zaplatit!!! Útoků bylo tolik, že jsem naprostou většinu nezapisoval!!! Mám mozek zcela přetížen, protože útoků, tj. provokací, výhružek a vydírání, je tolik – opět je mi zle, nemohu se soustředit na práci, motá se mi hlava, je mi špatně z výhružek a vydírání, mám záchvaty strachu, je mi do pláče, klepou se mi ruce a nohy, nemohu spát apod.!!! Opět bylo neúnosné sledovat, jak se dobytci z BIS (BIS-mafie) s klidem projíždějí okolo domuza peníze ze státního rozpočtu a vyhrožují a vydírají, byť symboly, protože zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(odpoledne a večer v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každé 2 minuty – 20 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:00 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem nahatý, protože se svlékám na mytí a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem čůrák!!! Dehonestace, kdy si mě BIS-mafie prohlíží a natáčí na video (a fotografie) nahatého, abych spáchal sebevraždu…!!!

V 20:00 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše a ihned poslali k domumafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák!!!

Od cca 20:10 do 22:00 jsem četl zpravodajské portály na mobilu, což BIS-mafie zjistila špionáží, a při čtení klíčových slov posílali k domumafiánská hovada s auty a pěšky = výhružky smrtí, resp. zabitím, výhružky smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu, výhružky blázincem, vězením, finanční likvidací (doražením) a exekucí všeho i domuapod.!!! Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Opět bylo psychicky neúnosné sledovat, jak drzá mafiánská hovada BIS (BIS-mafie) s klidem chodí a jezdí s auty okolo domu, podle toho co vedení BIS-mafie zjistilo on-line detailní špionáží o tom, že čtu na portálech!!! Mafiánská hovada se objevovala i třeba každou 1 minutu a právě dle kombinace se zdůrazněním klíčových slov v článcích zvukem (metoda zdůrazňování), kdy BIS-mafie opět přesně na vteřiny věděla, na jaké slovo se dívám, tak mafiánská hovada neustále vyhrožovala a vydírala!!! Bylo vidět a slyšet, jak moc se BIS (BIS-mafie) snaží mě terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 22:00 do 24:00 BIS-mafie práskala v pokoji nano-čipy, aby se nedalo spát = hluk, buzení, výhružky smrtí, resp. zabitím, zde zastřelením!!! Toto BIS-mafie udělala, abych nespal a spáchal z únavy sebevraždu!!!

V 22:09 BIS-mafie špionáží zjistila, že již usínám a proto k domuposlali mafiánské hovado s hlučným autem = hluk, buzení a výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto BIS-mafie udělala, abych nespal a spáchal z únavy sebevraždu!!!

(večer a v noci v domě) Opět se okolo domupohybovala pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

(večer a v noci v domě) Potom (jako předtím) se objevovala mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 minut – 40 minut a opět vyhrožovala a vydírala symboly (nejčastěji auty), ale to již jsem nepsal!!! Je evidentní, že terorem chtějí dosáhnout toho, abych se mi zhroutil mozek (abych se zbláznil) a abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Když píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie minimálně (či vůbec), tak to ale neznamená, že by BIS a ÚZSI (BIS-mafie) přestaly útočit – jde o to, že mi útoky již tak vypláchli mozek, že mám obrovský strach se jakkoliv vzepřít, protože útočí opakovaně okamžitě, jakmile spustím laptop nebo mobil pro zápis o jejich zvěrstvech!!! Toto se právě nedá vůbec psychicky vydržet a mám záchvaty strachu (proto se snažím nic nezapisovat, i když BIS-mafie útočí celý den), protože výhružky a vydírání jsou velice likvidační!!!

Nejsem schopen útoky vydržet, opět je mi špatně, bolí mě hlava a motá se mi, mám záchvaty bezradnosti, strachu a pláče, klepou se mi nohy a ruce, nemůžu spát apod.!!!

Za dnešek (opět) zaútočilo přes cca 120 – 150 vyděračů BIS-mafie (cca 40 – 50 ráno a dopoledne, cca 40 – 50 odpoledne v centru Kotouče a cca 40 – 50 večer a v noci) = opět padaly obvyklé výhružky a vydírání!!! Další výhružky a vydírání byly na rádiu Černá Hora a na zpravodajských portálech na internetu. Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, sračkama (velkými problémy), vyhazovem ze zaměstnání apod.!!! Opět byly dlouhé časové úseky, kdy se okolo pohybovali jen vyděrači BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob byla mafie!!! Mám obrovský strach (i o budoucnost) proto nepíši více!!!

Opět je patrné, že BIS-mafie mě chce terorem přinutit k sebevraždě!!!!!!!!

 

16.2.2015 pondělí

(ráno cestou do zaměstnání) Cestou do zaměstnání se všude vyskytovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 20 – 30 osob) – mám obrovský strach, že se bude BIS-mafie dál mstít, proto nepíši více (něco foto Nokia 500) = další výhružky a vydírání symboly i slovně!!!

V 6:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že před nádražím Kotouč fotím bílý VW Golf s nálepkou začátečník (SPZ/RZ 4E8 7205) (foto Nokia 500) a ihned poslali po ulici zkorumpovaná mafiánská hovada se sanitkou se zapnutými majáky (asi ze střediska Kotouč) (foto Nokia 500), protože BIS (BIS-mafie) špionáží věděla, že jsem na nádraží = výhružka doživotním blázincem na 500%!!! Nálepka „začátečník“ na VW Golfu byla výplach mozku, že mám spáchat sebevraždu, protože jsem amatér v boji proti profesionálním podvodníkům, tj. mafiánským psychiatrům (a lékařům) pracujících pro BIS (BIS-mafii), kde právě jejich trestnou činnost (nepravdivá lékařská zpráva, podvod, vyhrožování, vydírání, poškozování cizích práv, zneužití pravomoci úřední osoby, účast na organizované zločinecké skupině, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu, přijetí úplatku apod.), která spočívá v mé likvidace stanovisky, že jsem těžký blázen (psychopat), kryje díky korupci BISky zkorumpovaná policie, zkorumpovaná státní zastupitelství a zkorumpovaná justice – proto se psychiatři cítí neohrožení a jsou reálně nedotknutelní, i když reálně likvidují lidi, a s klidem páchají trestnou činnost dál!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I toto vše tedy zmrvila BISkou zkorumpovaná policie a zkorumpovaná státní zastupitelství, protože tvrdí, že se nic neděje a nestalo (reálně BIS-mafii kryjí) a tak BIS a ÚZSI (BIS-mafie) útočí (vyhrožují a vydírají atd.), jak jen mohou nejvíce, aby mě navíc terorem donutili k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 7:01 (řetězení výhružek) BIS-mafie bezdrátovou špionáží mobilu zjistila odstavec výše jako koncept v poznámkách a ihned do haly nádraží Kotouč poslali mafiánskou píču s fialovým kabátem – na foto spíše modrý (foto Nokia 500) = výhružka doživotním blázincem na 600%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V cca 8:35 mě uprostřed Václavského nám. v Praze sledovala zkorumpovaná mafiánská hovada z Městské policie Praha s dodávkou = výhružka doživotním blázincem!!!

V cca 8:40 mě s hypermarketu Albert (Praha, ul. 28. října) sledovaly 2 mafiánské píči BIS-mafie s fialovými kufry = výhružka doživotním blázincem na 200%!!!

V 9:10 BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila, že stahuji soubory o BIS-mafii z cloudu OneDrive a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:13 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:16 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, protože jsem čůrák“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 300%, výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:32 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 600%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 700%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:36 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“ a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:38 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec nahoře (psal jsem: „výhružka doživotním blázincem na 200%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)“) a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 300%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 9:42 (řetězení výhružek) BIS-mafie špionáží počítače zaměstnavatele (v novém zaměstnání v Praze) zjistila odstavec výše a ihned dobytci z vedení BIS (BIS-mafie) dali bezdrátově pokyn mafiánskému hovadu, aby v centru Prahy pípalo zpátečkou auta = výhružka doživotním blázincem na 400%, protože píši o trestné činnosti a zvěrstvech BIS a ÚZSI (BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych se nijak nebránil a nic nepsal (a o útočící hovada BIS-mafie se nijak nestaral)!!!

V 11:31 jsem zjistil, že dobytci BIS-mafie opět zaútočili v médiích. Šlo o to, že BIS (BIS-mafie) špionáží zjistila, že počítám podle průměrné mzdy výši celkové náhrady za teror, zvěrstva a trestné činy BIS a ÚZSI (BIS-mafie) – psal jsem (do žaloby):

>>> 

Při stanovení výše odškodnění je potřeba vycházet ze stanovení ceny za lidský život jako celek. V ČR je ale k dispozici (již asi neplatná) právní úprava, která je výsměchem všech lidí (kdy zločinci a mafie jásají a politikům a soudcům je to jedno!!!), kdy cena lidského života byla stanovena na 240.000 Kč!!! Tento nesmysl evidentně vznikl jako pozůstatek socialismu, kdy byly zcela jiné platy a přestože se ekonomicky a matematicky jedná o nesmysl, tak justice a politici se celou dobu tímto řídili – tím bylo jasně dokázáno, jak jsou soudci a politici mimo běžné občany!!!

Reálně se dá cena lidského života určit i pomocně jednoduchým výpočtem, jako násobek počtu měsíců odpracovaných v životě a průměrné mzdy od statistiků. Problémem je, že tento výpočet nezohledňuje inflaci, která bude za desítky let značná, přímo obrovská!!! Pozn: o podobný výpočet se v roce 2014 pokusili „odborníci“, kteří ale použili násobek jen 400, pro počet měsíců odpracovaných v životě, což odpovídá jen 33,3 roků zaměstnání, což je opět nesmysl.

Pokud provedu výpočet celý, tak:

…počet měsíců v zaměstnání v celém životě je do 66 let věku důchodu (od 18 let): cca 576 měsíců, tj. 48 let.

…průměrná měsíční hrubá mzda je (pro 1. – 3. čtvrtletí roku 2014): 25.179 Kč.

…průměrná inflace (za roky 2004 – 2014): 2,35%.

Pak výpočet z průměrné mzdy (právě na 576 měsíců, tj. 48 let), kde se zohlední průměrná inflace do budoucnosti (provedený v XLS) vrací cenu lidského života ve výši: 26.350.081 Kč!!!

Pozn: opět tedy oborníci a experti (i právě z politiky a justice) selhali v jednoduché matematice!!!!!!! Zajímavé, že když se soudci dohadují o přesný výpočet jejich platů, to jsou to schopni spočítat přesně (jen pro sebe) – viz http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zastupci-vlady-a-justice-se-dohodli-na-platech-soudcu/1178044!!!

Dále se také dá stejnou metodou vypočítat průměrná cena života u analytika IT.

Podle http://www.platy.cz/platy/informacni-technologie/it-analytik (platy.cz):

…byl v roce 2014 (2015) průměrný plat analytika IT: 42 178 Kč.

Pak výpočet z průměrné mzdy analytika IT (právě na 576 měsíců, tj. 48 let), kde se zohlední průměrná inflace do budoucnosti (provedený v XLS) vrací cenu lidského života (analytika IT) ve výši: 44.139.709 Kč!!!

Podle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mzdy_it_odborniku_v_ceske_republice/$File/it_odbornici_platy_13.pdf