Diář malý – nekompletní záznamy

Období: listopad 2013 až červen 2014

Podstatné: trestnou činnost nemůže šetřit OO PČR v Kotouči, protože všichni jsou zkorumpovaní BIS-mafií a působí proti mně (nechali mě např. odtáhnout do blázince bez právního důvodu).

 

Na úvod se omlouvám za vulgární výrazy v textu, ale útoky BIS-mafie se nedají vydržet jen tak.

 

Toto je záznam výhrůžek, vydírání, stalkingu a špionáže. Výhrůžky a vydírání mají na mě jeden zásadní dopad. Protože jsou to desítky útoků denně od roku 2002, tak mám strach cokoliv podniknout a bránit se právní cestou, protože jakmile cokoliv napíši vyhrožování a vydírání BIS-mafie ještě výrazně zesílí. To ve mně vypěstovalo permanentní strach o budoucnost a nemám tak sil se proti BIS-mafii bránit. Přestože jsou na mě takřka denně páchány další trestné činy (kromě vyhrožování a vydírání), nepodal jsem trestní oznámení a prosím o pomoc v tomto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Záznamy jsou nahodilé, protože mám strach psát komplexní popis akcí BIS-mafie (většinou výhrůžky a vydírání), protože se i tak BIS-mafie okamžitě mstí při jakémkoliv záznamu řadou výhrůžek a vydírání. Jsem zcela bezradný a frustrovaný, protože právě útoků je průměrně 80 – 120 denně a nedá se to tedy psychicky unést!!!

Záznamy jsou také nahodilé proto, že je mohu psát jen v domě a jen v okamžiku kdy jsem u laptopu, což je jen malá část dne. Proto je potřeba záznamy brát jen jako vodítko, jak BIS-mafie vyhrožuje, vydírá, provádí stalking a špionáž. V ostatních částech dne, kdy nic nepíši je to ale stejné – tedy 80 – 120 útoků každý den (o víkendech a svátcích je toho o něco méně)!!! Z počtu útoků se velice hrubě dá sdělit, že BIS-mafie zaútočí průměrně každých 10 minut (během dne) – reálně se to nedá určit, protože intervaly útoků jsou velice rozmanité a jsou situace, kdy BIS-mafie útočí i několikrát za minutu!!!

Záznamy jsou tedy jen popis nepatrného zlomku akcí BIS-mafie a je to spíše takové vodítko, co vůbec dělají, nikoliv komplexní záznam všeho! V některé dny, kdy jsem se překonal, jsem tak nezapsal vůbec nic, i když výhrůžky a vydírání probíhaly jako v jiné dny.

Zápisy tedy nejsou přehledem všech útoků BIS-mafie, ale jde v podstatě o příklady, čeho jsou schopni.

Protože jakmile píši, ihned spustí BIS-mafie řetěz výhrůžek a vydírání mám takový strach, že píši jen nahodilé záznamy. Psychicky je totiž neúnosné, jak okamžitě zaútočí, když něco dělám okolo záznamů (ať na laptopu či mobilu)!!!

BIS-mafií zkorumpovaná a zmanipulovaná policie (v podstatě jako celek) ale tvrdí, že se nic neděje, což je evidentní lež a dotyční by měli být pohnáni k zodpovědnosti!!!

 

Když není vysloveně uvedeno místo, kde se útok stal, tak tím myslím akce u domu, protože jen tehdy mohu zapisovat přímo do počítače a tedy zaznamenat co se stalo.

 

Jsem oběť brutálního vyhrožování, vydírání, stalkingu a špionáže (a dalších trestných činů). Útoky probíhají v obrovských počtech (60 – 120 denně, či více) nejméně od roku 2002, resp. dříve!!! Za tuto dobu jsem musel snést statisíce útoků (stačí běžný výpočet)!!! Útoky tedy provádí BIS-mafie, což jsou agenti a spolupracovníci tajných služeb, kteří denně páchají trestnou činnost formou organizovaného zločinu (dále mafie a BIS-mafie).

Motivů útoků je více: 1. hlavně se jedná o pomstu BIS-mafie za trestní oznámení na její členy (první již v roce 2003), na šéfy BIS-mafie (vedoucí články) Irenu Kocourkovou (původně z Mokošína okres Benešov), Davida Rokose (původně Třemošnice okres Chrudim), Rokose staršího (otec či příbuzný Davida Rokose, náčelníka STB pro okres Benešov), Antonína Kocourka (otce Ireny Kocourkové, velice pravděpodobně STB) atp. 2. jde o osobní mstu gangu Rokosů a Kocourků za to, že jsem se seznámil s Irenou Kocourkovou. 3. BIS-mafie mě útoky chce přivést k poslušnosti a loajalitě, čímž chtějí zabránit dalším trestním oznámením příp. žalobám. Toto se jim v podstatě podařilo, protože žádný orgán mi ve válce s mafií nebyl schopen pomoct a naopak mě státní správa poškodila dle objednávky mafie!!! 4. brutální útoky slouží k tomu, abych byl mafií donucen spáchat sebevraždu (čím dříve tím lépe)!!!!!!!!! Motivy útoků jsou současně jejich cíle.

Fatální všudypřítomná 24-hodinová špionáž BIS-mafie (i v zahraničí) v kombinaci se stalkingem a právě vyhrožování a vydírání vytvořilo (psychický) teror, který nejsem schopen zvládnout a hroutí se mi mozek. Problémem pak je, že v orgánech činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a justice) jsou rozmístěni agenti BIS (tedy členové BIS-mafie) a navíc prý BIS policii, státní zastupitelství a justici úkoluje ve svůj prospěch. Výsledkem je, že moje trestní oznámení nikdo řádně nešetří – příklady jsou jasné: celé zkorumpované obvodní oddělení PČR Kotouč, celá zkorumpovaná městská policie Kotouč, zkorumpovaní jednotlivci OO PČR Benešov, zkorumpovaní jednotlivci ÚOOZ Praha, zkorumpovaní jednotlivci ÚOKFK Praha, zkorumpovaní jednotlivci Okresního státního zastupitelství Benešov, zkorumpovaní jednotlivci Obvodního státního zastupitelství Praha 1, zkorumpovaní soudci Obvodního soudu pro Prahu 8, zkorumpovaní soudci Městského soudu v Praze, zkorumpovaní soudci Okresního soudu v Praze, zkorumpovaní soudci Krajského soudu v Praze plus další jednotlivé excesy. Důsledkem neřešení trestné činnosti BIS-mafie je pak to, že se nacházím na pokraji smrti na ulici, protože nemám po zákulisních útocích BIS-mafie z čeho žít (nemám peníze)!!!!!!!!!

Každodenní výhrůžky a vydírání v obrovských počtech (zaútočí až 120 osob denně, či více) mají ještě jeden efekt – mám obrovský strach se jakkoliv bránit. Navíc když útoky BIS-mafie z malé části eviduji (do tohoto souboru), tak BIS-mafie útočí ještě více (i několikrát za minutu), což ve mně vypěstovalo názor, že se musím BIS-mafii poddat za každou cenu. Je nutné pochopit, že útoky trvají nejméně od roku 2002 a tedy mám za sebou statisíce útoků (počet útoků je násobkem počtu let krát počet dní krát průměrných 60 až 120 útoků denně), které ze mě vychovaly ustrašené zvířátko, které se neodváží jakkoliv protivit BIS-mafii!!!!!!!!! Jsem zkrátka jako zvíře v kleci, které týrají a již se nemá sílu bránit!!! To vše právě sebou nese další komplikace, protože BIS-mafie na mě páchá mnohem nebezpečnější trestnou činnost než „jen“ vyhrožování a vydírání, ale já již nemám sil se bránit!!! Navíc podstatná je špionáž BIS-mafie, kdy BIS-mafie okamžitě zaútočí (prodleva je jen pár vteřin!!!) jakmile si jen udělám poznámku o jejich trestné činnosti. Navíc se mi konkrétně mstí ekonomicky – dostali výpalné 3,3 milionu Kč a je jim to málo (s mafií se nelze dohodnout, i když je to státní orgán, myšleno tajná služba), zlikvidovali mě pracovně (znemožňují mi najít zaměstnání již od října roku 2009 a již předtím byly problémy), každou noc mě budí (abych z únavy spáchal sebevraždu), nechávají mě léčit přes jimi zkorumpované psychiatry léčit na psychiatrii a zavírají mě do blázinců (kde se mnou zacházejí jako se zvěří)!!! Tyto konkrétní msty ze mě rovněž vychovaly ustrašené zvířátko, kdy v kombinaci s obrovskými počty výhružek a vydírání nemám sil se bránit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Také je nutné pochopit, že většinu výhružek již BIS-mafie zrealizovala a proto mám obrovský strach, protože vyhrožování a vydírání nejsou jen tak planá gesta. Pro akce BIS-mafie je teror slabý výraz a ve skutečnosti jde o studenou válku!!!

1.     Výhružky smrtí, resp. zabitím byly doposud realizovány tak, že se mě členi BIS-mafie snažili jako chodce srazit autem a v desítkách (možná přes 100) pokusech. Rovněž na mě útočili auty, když jsem jezdil autem a to opět v desítkách případů. Také mi BIS-mafie několikrát podala chemickou nebo biologickou látku, která způsobovala obrovskou bolest nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! Také BIS-mafie útočí na moje zdraví, protože zkorumpovaní psychiatři mi nařídili užívat takové pseudo-léky (antipsychotika), které mají velice mnoho škodlivých vedlejších účinků, které jsou mi různou formou teroru vnuceny (včetně aplikace násilím).

2.     Výhružky ublížením na zdraví byly právě realizovány, že mi několikrát byla podána chemická nebo biologická látka způsobující obrovské bolesti nebo dlouhodobé zdravotní problémy!!! K ublížení na zdraví rovněž došlo vinou aplikace zbytečných psychiatrických léků, které mi různou formou teroru jsou či byly aplikovány!!!

3.     Výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě. Slabší jedinec by již spáchal sebevraždu – k tomu není co dodat!!!

4.     Výhružky blázincem. Pokud počítám pobyty v blázincích více odděleně, tak jsem byl v blázincích již 6-krát. Vždy byla patrná manipulace a korupce BIS-mafie zodpovědných osob (policistů, strážníků, zdravotníků a psychiatrů). BIS-mafie vykonstruovaná a rozšiřovaná lživá definice, že mám psychické problémy, je ale již tak rozšířená (tato lež si již žije vlastním životem), že jsem do blázinců zavírán automaticky bez ohledu na zákony a zdravotní stav!!!!!!!!! Teror v blázincích je jedno z nejhorších příkoří, které mi BIS-mafie způsobila. Do budoucna mám vyhlídky na další zavírání do blázinců, protože BIS-mafie ovládá psychiatrii jako nástroj likvidace nepohodlných osob (zkorumpovaným psychiatrů situace vyhovuje, protože mají výhody od BIS a také dělají dobře placenou práci, kde toho moc nedělají)!!!!!!!!! Problémem  tedy je, že i když objektivně žádnou psychickou poruchou netrpím, musím se léčit u psychiatrů a zavírají mě do blázinců – tak to právě vymyslela BIS-mafie, aby se zbavila nepohodlného svědka jejich trestné činnosti!!!!!!!!!

5.     Likvidace právní. Na právní likvidaci si BIS-mafie dala záležet. Právě jeden z neřešitelných problémů je, že mám lživý status člověka s duševní poruchou (paranoidní schizofrenie). Toho BIS-mafie využívá pro moje zavírání do blázinců!!!!!!!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že justice v procesech o blázincích vždy věřila jen zkorumpovaným psychiatrů (případně jiným členům BIS-mafie, např. zkorumpovaným policistům) a v rozporu se zákony (v nespravedlivých procesech) mě ponechala v blázincích!!! Další právní likvidace spočívá v tom, že BIS-mafie na mně spáchala desítky trestných činů (spíše více), ale orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství i justice) tvrdí, že se nic nestalo, což pochopí i průměrný občan, že stalo!!!!!!!!! Jedním z důvodů může být skutečnost, že prý BIS úkoluje policii, státní zastupitelství i justici (i skrz agenty v těchto institucích) a vždy co se týká jejich trestné činnosti, dokáží ututlat!!!!!!!!! Také se zkorumpovaná státní zástupkyně OSZ Benešov Heřmánková, dle objednávky BIS-mafie, pokusila mě zbavit svéprávnosti!!! Také mi byl zabaven zkorumpovanými policisty a úředníky řidičský průkaz, protože prý jsem duševně chorý!!!

6.     Likvidace pracovní. Nejméně od počátku přímé studené války BIS-mafie, tedy od roku 2002, jsem měl neustále potíže v zaměstnáních, kdy jsem byl pracovně napadán kolegy a nadřízenými – tj. mobbing a bossing!!! To, že cílem útoků mě bylo pracovně zlikvidovat dle objednávky BIS-mafie, jsem zjistil až mnohem později. Útoky BIS-mafie vygradovaly do té míry, že od října 2009 marně sháním zaměstnání, i když jsem se zúčastnil již stovek konkursů!!!!!!!!!

7.     Likvidace finanční. Dlouhodobá absence zaměstnání způsobuje fatální nedostatek peněz a formálně jsem bezdomovec!!! Navíc již v průběhu zaměstnání jsem si nemohl říct kvůli častému střídání (vynucenému útoky BIS-mafie) o adekvátní mzdu a vždy jsem začínal na nízké úrovni. Na špatném stavu financí se také podílí další zákulisní praktiky a vyhrožování a vydírání. V kauze Řevnice jsem musel BIS-mafii zaplatit výpalné ve výši 3,3 miliónu Kč (!!!) formou převodu majetku pod cenou – navíc to celé byl podvod, protože kupní smlouvu jsem nikdy nepodepsal!!! Současně jsem ztratil až cca 15 – 18 miliónů Kč, protože BIS-mafie nám znemožnila (zkorumpováním místních zastupitelů a stavebního úřadu) na předmětných pozemcích postavit vilu!!! Také jsem musel kvůli vyhrožování a vydírání BIS-mafie zaplatit při koupi pozemku v Tuklatech o 500.000 Kč více než bylo dohodnuto na smlouvě!!! Také BIS-mafie nařídila pracovníkům pojišťoven Alllianz a Amcico Metlife aby neuhradily akutní operaci žlučníku v USA, čímž mi vznikl dluh cca 800.000 Kč. Těmito akcemi BIS-mafie jsem byl BIS-mafií obrán o veškeré peníze i majetek, vše proto, abych skončil jako bezdomovec a zemřel na ulici, nebo abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

8.     Likvidace rodinná. Teror BIS-mafie byl (a je) tak velký, že moje bývalá rodina nevydržela a rozvedli jsme se. Nyní si nemohu rodinu kvůli absenci peněz dovolit. Rodinný rozvrat se tak povedl BIS-mafii dokonale!!!

9.     Exekuce. Vzhledem k obrovským dluhům (cca 1,7 milionu Kč) vzniklým jako důsledek teroru BIS-mafie a minimálním příjmům mi hrozí exekuce každý den. Vzhledem k mojí zástavě na domu hrozí, že z nás budou rychle bezdomovci, kteří zemřou na ulici.

10.                       Bezdomovectví. Formálně jsem bezdomovec, protože teror BIS-mafie mě zavlekl do dluhů a byl jsem machinacemi BIS-mafie okraden o veškerý majetek a úspory a navíc mi BIS-mafie znemožňuje od října 2009 pracovat!!!!!!!!!

11.                       Psychický teror. Celý psychický teror by se měl také nazývat psychologickou válkou, protože útoky jsou hrozné. Psychický teror je nejčastější typ útoku BIS-mafie a jde o vyhrožování a vydírání. Projevuje se to širokým spektrem akcí BIS-mafie. Základem psychického teroru je vytváření zvukových a vizuálních podnětů, které jsou navázány na dříve sdělenou informaci, nebo jsou díky on-line špionáži propojeny s informací aktuální. Tyto psychologicky postavené mechanismy se špatně vysvětlují. Jedna část teroru spočívá v tom, že jistým věcem, barvám, zvukům a informacím jsou přiřazeny útočné informace a ty mi BIS-mafie předkládá (v podstatě to jsou výhružné symboly). Mozek se pak při sdělení daného symbolu vybaví onu útočnou informaci, tj. danou výhružku a vydírání (např. stříbrná barva znamená smrt nebo zabití). Další metoda psychického teroru je závislá na přesné on-line špionáži, kterou BIS-mafie ovládá dokonale. Jde o to, že díky špionáži má BIS-mafie přesný přehled o tom co dělám v místnostech bytu (mikrovideokamery a prostorové odposlechy), on-line znají obsah mobilu (včetně odposlechů) a on-line znají obsah počítačů, včetně internetu (e-mailu). Pak podle informace s kterou pracuji (čtu či píši) vytvoří zvukový nebo vizuální vjem (většinou projede auto nebo projde člen BIS-mafie okolo) a tím danou informaci zdůrazní. Protože je vše postaveno na psychologii, tak zdůrazňují klíčová slova, což jsou slova, která si mozek spojí s útočnou informací mající potenciál výhružky či vydírání – tak tedy dokáží vyhrožovat a vydírat. Psychický teror se také projevuje zvýšeným hlukem (např. v místnosti kde spím, jsou nainstalovány práskací nanočipy, což jsou zařízení, která vydávají práskání tak silná, že se nedá spát). Občas také výhružky a vydírání sdělují členi BIS-mafie slovně přímo, když se u nich nacházím. Problémem u psychického teroru je počet akcí, kterých je 60 – 120 denně (nebo více), tedy obrovský počet. Útoky BIS-mafie provádí jak v době když jsem v domě, tak venku v exteriéru či v cizích budovách – to proto, že špionáž dělají 24-hodin denně 7-dní v týdnu a to kdekoliv!!!!!!!!!

12.                       Stalking. Nebezpečné pronásledování BIS-mafií se mi děje denně, nejméně od roku 2002 a v obrovských počtech 60 – 120 osob denně (někdy více) – za ty roky jsem oběť statisíců útoků!!! Pro stalking je strašně důležitá špionáž, podle které útočí BIS-mafie on-line (detailně je to pospáno v bodě „psychický teror“). Útoky jsou vždy rovnou vyhrožování nebo vydírání!!!

13.                       Špionáž a lokalizační služby. BIS-mafie má velice zvláštní špionážní služby a technologie (o kterých policie nemá ani tušení). Dokáží on-line zjistit co dělám (pomocí mikrovideokamer), co říkám (prostorové odposlechy), co čtu nebo píši na mobilu nebo počítači (špionáž elektronických zařízení), jaký a komu jsem poslal e-mail (špionáž internetu), komu a co telefonuji (odposlechy), kde, s kým a o čem budu jednat (kombinace technik), kde se nacházím (lokalizační služby) atp. Špionáž evidentně provádí 24-hodin denně 7-dní v týdnu. Získané informace pak BIS-mafie používá ve válce proti mně, hlavně pro překažení mých plánů zákulisními praktikami a pro on-line stalking, výhružky a vydírání, přičemž špionáž je trestná činnost, což BIS-mafie evidentně nijak netrápí!!!

14.                       Ovládaní ekonomických subjektů. Nezdá se to, ale BIS-mafie má přes BIS lidi v každém větším ekonomickém subjektu. Tato obrovská zločinecká síť (desetitisíce a více osob) slouží k zásobování penězi, protože obchody mohou dělat jen společnosti sloužící BIS-mafii a BIS. Tak vzniká uzavřený cyklus, kdy podnikatelské subjekty jsou plošně napojeny na mafii, mafie dodává obchody a lidi, a lidi zpětně ze vděku jsou mafii zavázáni a plní požadavky mafie. Někdy je hráno na falešný státní a veřejný zájem. Mechanismus úkolování (členů mafie) je právě proti mně použit při hledání zaměstnání, kdy lidé dostávají příkazy, aby mě nezaměstnávali.

15.                       Ovládání státní správy. Nezdá se to, ale BIS-mafie má skrz BIS na všech úřadech své lidi. Pokud do státní správy budu počítat i zdravotnictví, policii a armádu, tak i tam má BIS-mafie své lidi. Tito lidé pak z vděčnosti za „teplá“ místa plní úkoly mafie (BIS-mafie). Tak dokáže BIS-mafie snadno likvidovat odpůrce a kritiky pomocí právního teroru. Tyto mechanismy zkorumpovaných osob státní správy byly proti mně použity, kde mafií zkorumpovaní psychiatři mě označili za psychopata (do smrti)!!!!!!!!! Další, mafií zkorumpovaní, policisté a zdravotníci mě 6-krát odtáhli do blázince!!!!!!!!! Jiní mafií zkorumpovaní policisté, lékaři a úředníci mi zabavili řidičský průkaz!!! Mafií zkorumpovaní soudci všechny útoky BIS-mafie legalizovali!!!!!!!!! Zkorumpovaní státní zástupci (z OSZ Benešov Heřmánková) se mě pokusili zbavit svéprávnosti!!!!!!!!! Je evidentní, že BIS-mafie používá státní správu k boji proti nepohodlným osobám jako bývalá STB.

16.                       Korupce a klientelismus. Specifická korupce a korupce jsou nástroji, jak  vedení BIS-mafie udržuje pěšáky v „chodu“ a v síti mafie udržuje tyto osoby ve spolupráci. Osoby ve zločinecké síti BIS-mafie totiž dostávají lukrativní pracovní pozice jak v soukromé tak ve státní sféře, kdy pak za tyto výhody právě pracují pro mafii – je to navíc systémový klientelismus!!! Navíc ti (neodsouzení) zločinci, kteří jsou agenty BIS, dostávají vysoký plat ze státní pokladny právě za to, že slouží mafii a páchají trestnou činnost ve prospěch vedení BIS-mafie (protože ale dochází k systémovému krytí trestné činnosti, což je jedna z funkcí BIS-mafie, nejsou odhaleni). Ekonomická závislost členů BIS-mafie je pak na zločinecké síti tak velká, že s radostí vykonávají trestnou činnost, hlavně že jsou peníze!!! Navíc u nich pracuje princip „jeden za všechny, všichni  za jednoho“, kdy se vždy desítky osob navzájem kryjí u jedné akce a to klidně křivými svědectvími i na policii i na soudech. Je evidentní, že v BIS-mafii pracují desetitisíce osob!!!!!!!!!

17.                       Zahraniční spolupráce. Tajné služby, policie a státní správa obecně v zahraničí nemají šanci a možnost zjistit, že české tajné služby jsou mafie!!! Vše je postaveno na klamu, že ČR je demokratický stát (což není pravda právě kvůli mafiánským tajným službám), a tedy že i tajné služby jsou demokratické instituce – to je obrovská lež, na které je řádění BIS-mafie postaveno!!!!!!!!! Proto když jsem byl v cizině (ve Velké Británii, USA, Švýcarsku, Francii, Lucembursku, Belgii, Německu a v malé míře i jinde), tak proti mně místní státní správa útočila a dělala různé destrukční akce (v každé zemi jinak), protože místní tajné služby neprohlédly, že BIS a ÚZSI jsou mafie. Z důvodu rychlosti si tajné služby různých států důvěřují automaticky a informace neověřují a mylně se předpokládá, že ČR je demokratický stát (většinu ekonomiky právě ovládá BIS-mafie) s demokratickými tajnými službami!!! Pozn: k vynuceným pobytům v zahraničí, které mě stály mnoho sta-tisíců Kč, musím dodat, že jsem odejel schválně z ČR, abych se vymanil z teroru BIS-mafie, což se nepovedlo a teror po mém návratu je ještě větší!!!!!!!!!

18.                       Čistá rasa. Pochopit a dokonce odhalit BIS-mafii je velice složité. BIS-mafie má perfektní hyper-moderní špionážní a řídící technologie, o kterých policie ani justice nemá ani tušení (např. stačí jen bezdrátové ušní sondy). BIS-mafie má v podstatě neomezené prostředky pro páchání trestné činnosti – minimálně miliardy Kč ze státního rozpočtu. Podstatné je i to, že síti a systému BIS-mafie věří desetitisíce osob (které jsou na trestné činnosti ekonomicky závislé) a řídí se heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Pak právě mafiáni BIS-mafie mají zajištěny vysoké příjmy odměnou za loajalitu a slepou oddanost vedení BIS-mafie (všichni vědí, že musí poslouchat, protože šance na takové výdělky se již nebude opakovat)!!! Z pohledu právního pak mafiáni vědí, že když budou držet při sobě (dosvědčí si navzájem), tak klidně na policii a na soudech protlačí křivé výpovědi (není to s čím ověřit) – to všechny uklidňuje, že se jim nemůže nic stát. Navíc už jen kvůli všudypřítomnosti mafiánů v soukromé a státní sféře nemá BIS-mafie reálné kritiky a oponenty, protože si je buďto koupí, nebo lidé z druhé strany naopak zlikvidují různými metodami (i fyzicky). Protože BIS-mafie v podstatě ovládá českou ekonomiku, mohou si dovolit kupovat lidi již od nezletilých (jak jsem denně svědkem) – tak neustále zločinecká síť BIS-mafie narůstá a výchovou mladých po letech vzniknou perfektní profesionální mafiáni, kteří se právě nebojí ničeho (ani vězení, jak sami řekli)!!!!!!!!! Jak je uvedeno výše pak právě si přidělují lukrativní pracovní pozice navzájem a tím má BIS-mafie zajištěnu loajalitu členů!!!!!!!!! Tak tedy v podstatě vedení BIS-mafie, jako nástupnické organizace STB, vytvořilo „čistou rasu“, která je nedotknutelná a policie ani justice je nestíhá a naopak jim vychází vstříc!!!!!!!!! Pro zachování lukrativního a luxusního života pak právě všichni dohromady likvidují odpůrce, kritiky a oponenty při jakémkoliv náznaku odporu, tak jak to udělali se mnou!!!!!!!!!

19.                       Trestná činnost BIS-mafie. Je evidentní, že páchání trestné činnosti (základem je stalking, špionáž, vyhrožování a vydírání) je založeno na několika principech, které znemožňují odhalení. BIS-mafie nepáchá většinou násilnou trestnou činnost, ale právě „jen“ stalking, špionáž, vyhrožování, vydírání a podvody a machinace, což pak policie, státní zastupitelství a justice vyhodnocují tak, že se nic neděje!!!!!!!!! Vyhrožování a vydírání se děje speciálními metodami závislými na psychologii a málokdy dochází k přímým útokům, ale právě většinou k těmto nepřímým, což opět policie, státní zastupitelství a justice chybně vyhodnocují, že se nic neděje!!! BIS-mafie má na vyhrožování a vydírání a další nenásilnou trestnou činnost desetitisíce mafiánů, kteří za peníze vše spáchají, ještě s radostí, protože BIS-mafie jim vypláchla mozky, že je to navíc věcí státního a veřejného zájmu (práce pro mafiánské tajné služby)!!! Díky obrovskému počtu členů a hyper-moderním technologiím doženou oběť tam, kam chtějí v podstatě pokaždé (nakonec k sebevraždě)!!! Inspekce BIS a ÚZSI, jako de facto jediné vyšetřovací orgány, jsou kompletně zkorumpované a nikdy nic nevyšetří!!!!!!!!! Obecně platí, že policie, státní zastupitelství a justice nechtějí nic okolo tajných služeb šetřit a tím je ČR absurdistán, na což právě BIS-mafie vsadila a beztrestně páchá trestnou činnost!!! Dokonce podle všeho BIS, a právě i pro BIS-mafii, zasahuje do vyšetřování a procesů na policii, státních zastupitelstvích a na justici a tak není jakákoliv trestná činnost BIS-mafie nikdy vyšetřena, natož odsouzena!!!!!!!!! Navíc u členů BIS-mafie je názor, že dělají dobrou věc, pro dobro státu a proto se do placené trestné činnosti vrhají doslova „po hlavě“!!!!!!!!!

 

Hlavním motivem výhrůžek a vydírání (právě průměrně cca 120 denně a to již od roku 2002!!!) je mě donutit k sebevraždě, protože BIS-mafie sází na to, že útoky jednoduše nevydržím…

Dalším motivem je vynutit moji loajalitu BIS-mafii, aby si se mnou mohli dělat, co chtěli.

Vedlejším motivem výhrůžek a vydírání je zabránit mi v psaní těchto poznámek (opakuji, že zaznamenáno je tak 0% až maximálně 10%, jsou dny, kdy nezapíši nic, výhrůžek a vydírání), aby to vypadalo, že se nic neděje. Vedlejší efekt pak je, že se mohu z výhrůžek a vydírání zbláznit, protože útoky jsou nepřetržité a mozek nemá čas si odpočinout.

Vyhrožování a vydírání je také pomsta za trestní oznámení na členy BIS-mafie (agenty a pomocníky BIS), kdy je evidentní, že se BIS-mafie ve výhrůžkách a vydírání vyžívá a bere to jako svou práci. To vede právě k tomu, že se jedná o nekonečný řetěz, který nemají zájem zastavit, protože musí vykazovat nějakou činnost pro proplácení ze státního rozpočtu.

 

Celý systém útoků BIS-mafie je navíc řízen jednoduchou myšlenkou vzájemné podpory a krytí mafiánů navzájem – drží se hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“. To pak v praxi vede k tomu, že když udělám záznam o jednom členovi BIS-mafie (většinou právě výhružka nebo vydírání), ihned je vyslán řetěz dalších mafiánů, kteří vyhrožují a vydírají právě proto, že jsem učinil záznam. Řetěz výhrůžek a vydírání se pak opakuje doslova do nekonečna!!! Nekonečný řetěz výhrůžek a vydírání (i v noci) pak má za účel mi poškodit mozek a hlavně mě donutit k sebevraždě …a BIS-mafií systémově a plošně  zkorumpovaná policie tvrdí, že se nic neděje!!!

 

Také prostým výpočtem lze zjistit (útoky jsou od roku 2002, resp. 1997, resp. dříve a denně průměrně zaútočí 80 – 120 osob), že na akcích proti mně se již podíleli tisíce osob a je tedy jasné, že žadná taková „obyčejná“ mafie neexistuje – jediným vysvětlením původu útoků je BIS a napojení poskoci. Znovu připomínám, že tolik osob bylo a je nasazeno proto, abych byl donucen „státním“ terorem k sebevraždě a přitom bylo dosaženo utajení akcí právě vysokým počtem střídajících se osob. Z toho jak mám zničený život je patrné, že obdobná akce v České republice nemá obdobu (je bezpecedentní) a jsem novodobý politický a občanský vězeň, kdy trýznitelé dostávají na svoji trestnou činnost peníze ze státního rozpočtu, což je důkaz, že ČR žádný demokratický stát není!!!

 

Pro špionáž a řízení agentů používá BIS-mafie systém, který jsem nazval GOLSS (globální on-line špionážní /a řídicí/ systém), které umí neuvěřitelné věci (např. dávat pokyny dispečerům řízení letového provozu, aby na čas naváděli letadla nad cíl zájmu BIS-mafie)!!! Dále jsou schopni zjistit on-line obsahy všech místností (evidentně vidí do místností) a on-line obsahy všech elektronických zařízení (odpojený laptop, mobilní telefon, e-maily, stránky internetu)!!! Získané informace právě používají v tvrdém boji proti mně.

 

Výhrůžky a vydírání jsou sdělovány většinou symboly – např. auto BMW znamená výhrůžku blázincem.

 

Zde je uvedeno několik symbolů:

 

1.    Dodávka, bílá, černá = smrt podle dodávek pohřebních služeb.

2.    Kombi = smrt podle kombi pohřebních služeb.

3.    Auto CDS Náchod = kriminalizace za pirátská CD.

4.    Ariel se znakem radioaktivity = smrt radioaktivní látkou – viz causa Litviněnko: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko

5.    Mercedes = smrt při dopravní nehodě, podle zabití (podle mě účelového) 3 policistů Zdeňkem Bulawou – viz: http://www.novinky.cz/krimi/18204-rekonstrukce-tesinske-nehody-prokazala-ze-bulawa-nesvitil.html . Pokud Černík a spol z ÚOOZ bude někým přejet autem, asi to po smrti budou brát jako náhodu, protože oni si zřejmě myslí, že mrtvoly žijí!!!

6.    Audi = náskok díky technice, něco jako že díky technologiím mají převahu a dokážou tak zmanipulovat realitu, která pak dopadne podle toho jak chtějí.

7.    VW, Volkswagen (i Seat jako dceřiná společnost) = symbol podle jednoho typu auta a to VW „Pola“ (licenčně vyráběnému Seatu asi Cordoba). Polo = polonium = radioaktivní látka, tj. výhrůžka smrtí jako u Litviněnka, tedy otravou radioaktivní látkou.

8.    VW Golf = výhružka blázincem!!! Bílý, černý a stříbrný VW Golf znamená výhružku doživotním blázincem!!!

9.    Bilý Favorit a Forman = že jsem favorit smrti, tedy výhrůžka smrtí.

10. Fialový Favorit a Forman = že spáchám sebevraždu z vězení, výhrůžka vězením (podle fialového pruhu na vězeňských vozidlech). <Jak idioti BIS vyhrožují je patrné právě teď, 23.1.2012 8:23, protože na klíčové slovo v rádiu „dlouhodobé trendy“ poslali hovado BIS-mafie s autem k domu – hovada BIS-mafie tím chtěla říct, že existuje plán BIS-mafie, BIS a ÚZSI na to, že mě chtějí nechat zavřít do vězení… no comment!!!>

11. Sanitka = symbolicky znamená: zbavíme tě svéprávnosti, zavřeme tě do blázince, budeš mít zdravotní problémy nebo zemřeš ze zdravotních problémů.

12. Japonské auto, Mazda, Nissan = symbol pro vězení

13. Ford, americké auto = symbol pro exekuci domu.

14. Volvo = symbol pro vedení BIS-mafie, pro samotnou tajnou službu.

15. Renault = že jsem píča, která bude zlikvidována.

16. Renault Megane = symbol pro bezdomovectví, symbol proto, že nikdy nebudu mít peníze a majetek („mega ne“ = „miliony ne“).

17. Zvednuté stěrače u auta (např. zadní – což je časté) = výhružka, že jsem čůrák a proto budu zlikvidován (i finančně i fyzicky).

18. Babetta, malá motorka = symbol pro vedení BIS-mafie, podle písně J. Suchého („bude chtít mně vyplnit co kdysi slíbila…“), že právě splní výhrůžky (tedy výhrůžky smrtí, zavřením do blázince, zbavení svéprávnosti atd.).

19. Letadlo = „že mi uletělo letadlo a čeká mě jen likvidace“.

20. Kancelářský papír v rukou člena BIS-mafie (podstatné je, že oni chodí s volnými listy i po exteriérech, tedy i po ulici) = naznačují, že nesmím činit žádné právní kroky nebo že naopak mám stáhnout trestní oznámení z 9.5.2011. Něco jako, že mám podepsat vlastní likvidaci.

21. Bílá Škoda (auto) = škoda, smrt, zabijem tě, zemřeš.

22. Zelená Škoda (auto) = škoda, nemáš zelenou, máš smůlu, likvidace.

23. Opel, Daewoo, Hyundai = [podle auta člena BIS-mafie Daewoo Racer (licenční výroba Opel Kadett = podle toho, že měl auto Opel Kadett s SPZ/RZ CRJ…)] akce vedení BIS-mafie či BIS-mafie, pomsta vedení BIS-mafie či BIS-mafie atp.

24. Zelená čepice = jestli se mi (v mozku) rozsvítilo a jestli jsem pochopil, jakou má BIS-mafie, BIS a ÚZSI moc a že nic nezmohu (že se musím dát dobrovolně zlikvidovat).

25. Stříbrné (auto) = smrt, zabijem tě, zemřeš (podle nerezu používaného na patologiích).

26. Oranžová (barva) = vláda, státní, státní moc, moc (BIS-mafie).

27. Autoškola = symbol pro sebevraždu.

28. Multicar TS (technické služby) = tajná služba, akce tajné služby, zpravodajské hry.

29. Auto společnosti Madeta s nápisem „Tak chutná mléko“ = výhružka, že takové jsou útoky BIS-mafie. Je to zdůraznění teroru BIS-mafie a varování, že bude pokračovat!!! Tato výhružka má rozložit moji psychiku, abych si uvědomil, že se útoků BIS-mafie nikdy nezbavím a spáchal proto sebevraždu!!!

30. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola = chemická či biologická látka v pití či jídle, podle příhody louhu v Coca-Cole, který vypila žena z Východních Čech v únoru 2003.

31. Office Depot = výhrůžka, že mě donutí doživotně brát depotní injekcí antipsychotik – nyní již mě výhrůžkami psychiatři tento zbytečný škodlivý lék donutili brát a věřím, že se jich zbavím (psychiatrů) a žádám o co nejpřísnější potrestání těchto zločinců… tuto výhrůžku tedy již realizovali!!!

32. I promise to myself (píseň) = nejedná se o doslovný překlad, ale o to, že to zřejmě má znamenat: BIS-mafie vzkazuje – slíbili jsme ti to a to… tuto píseň si pouštěli zkorumpovaní či zmanipulovaní němečtí policisté, když mě nezákonně odváželi do brutálu Ansbach 13.7.2011!!!

33. ČEZ, elektrárna (nápis, auta, letáky apod.) = podle jaderné elektrárny Temelín jde o výhrůžku podání radioaktivní látky (viz causa smrti Litviněnka).

34. Firma Mimo = že jsem mimo, že nemám žádná občanská a lidská práva, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, BIS a ÚZSI, že jsem nepochopil jejich kontakty, které jim zaručují beztrestnost – k tomu jen to, že si téměř absolutní moc BIS-mafie, skrz „čistou“ BIS, uvědomuji, protože jen odvážný vyšetřovatel bude chtít vše vyšetřit a nepodlehne tlakům BISky (výhrůžky, klacky pod nohy, korupce atd.)!!! Proto žádám o co nejpřísnější potrestání viníků, protože zneužívají státní aparát k vlastním zločinným cílům!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35. Auto společnosti Martin Transport = auta s nápisem „Martin“ používají hovada z BIS (a ÚZSI) jako výhrůžku pro násilí. Jde o to, že Martin Kužela byl ochránce právě asi členky vedení BIS-mafie, který mi vyhrožoval zmlácením.

36. Ohňostroj, rachejtle, petardy = jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie a „čisté“ BIS a ÚZSI… pochopil, proto podávám další velké TO a žádám o důsledné odsouzení zločinců BIS-mafie!!!

37. Autobus = sebevražda, podle svědka, řidiče autobusu městské dopravy v Kotouči, který viděl, jak mě napadl člen BIS-mafie v zimě roku 2002-3, který pak údajně spáchal sebevraždu. Je pravděpodobné, že ho BIS-mafie k sebevraždě nutila…

38. Kolo (nebo motorka) s košíkem = výhružka blázincem!!! Pokud je nějak přítomna bílá, černá nebo stříbrná barva tak to znamená výhružku doživotním blázincem!!!

39. Liška, Fox = výhrůžka, že mě nakazí vzteklinou!!!

40. Holá hlava, pleš, lysina = že mi způsobí rakovinu (odvozeno od chemo-terapie)!!!

41. IKEA (nápis) = vedení BIS-mafie, tj. „princezna“ BIS-mafie, resp. BIS., tj. výhrůžka likvidací jako vendeta za to, že jsem ohrozil členy BIS-mafie a agenty BIS a ÚZSI.

42. Cigareta, kouření (slovo, text, nápis) = rakovina, že mi BIS-mafie dá biologickou látku, která způsobí rakovinu.

43. Pojišťovna (slovo, text, nápis) = že nejsem pojištěn na život, myšleno, že nemám BIS-mafii zaplaceno za to, aby mi dělala ochranu (výpalné); tuto výhrůžku používají poměrně často.

44. SPZ/RZ – je evidentní, že BIS-mafie díky tomu, že se jedná o agenty BIS a ÚZSI mají SPZ/RZ jaké potřebují, tzn. že na autech mají takové značky, které mají něco symbolizovat. Tak právě používají následující:

a.    „RKx xx xx“ (Rychnov nad Kněžnou) = výhrůžka smrtí, podle podivné smrti Víta Konečného (mého projektanta), které zemřel někde na/u okrese Rychnov nad Kněžnou. Stejné je to i s SPZ/RZ „UOx xxx xxx“

b.    „x J xxx“ (Jihlava) = symbol pro samotnou BIS-mafii, tj. výhrůžka terorem, výhrůžka blázincem.

c.    „HKx xx xx“ (Hradec Králové) = vendeta za problémy z toho, že vedení BIS-mafie by mělo být souzeno a odsouzeno, kde zmínka Hradec Králové je podle původního krajského soudu pro okres Benešov a Chrudim, resp. nějak tak to BIS-mafie naznačuje…

45. Běh, když někdo běží = symbol proto, že si mám pospíšit, jinak, že mě BIS-mafie (do)zlikviduje a dorazí.

46. Letadlo = že mi uletělo letadlo, že mě BIS-mafie, BIS a ÚZSI (do)zlikvidují a dorazí a že mě donutí k sebevraždě. Pozn: letadla na místa kde se necházím navádějí poměrně často, cca 2-5x denně, kdy je patrné, že hovado z BIS pracuje v řízení leteckého provozu (taky jestli ve vojenském nevím – nedá se poznat typ letadel)… i blbec pochopí, že je to takový specifický terorismus, protože když idiot BIS dostane rozkaz od vedení BIS-mafie (BIS či ÚZSI), tak provede to, že evidentně manipuluje s leteckou trasou – prý v pohodě, tvrdí Černík a spol., my jsme jako Kaddáfí (Lockerbie) a máme to rádi… myšleno teror a terorismus / prý v pohodě, tvrdí policie.

47. Pes – podle toho jak BIS-mafie pravděpodobně zabila naše 2 psi (rakovinou), tak mafie používá psa jako symbol pro smrt, pro smrt rakovinou…

48. Světle modrá a žlutá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie (podle toho, že prý je jak slunce a nebe a oblaka – to mi psala členka BIS-mafie…).

49. Tmavě modrá (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro vedení BIS-mafie.

50. Bílá, černá i stříbrná (např. na autě, na oblečení atd.) = symbolická barva pro smrt.

51. Müsli = symbol pro to, abych myslel, abych si uvědomil moc BIS-mafie a BIS a ÚZSI.

52. Everlast (oblečení) = výhružka, že budu vždy poslední a nikdy ničeho nedosáhnu. Toto je výhružka o zákulisních praktikách BIS-mafie, tedy že vždy vše zničí!!!

…atd.

 

 

 

2.11.2013 sobota

Od brzkého rána jezdí mafiánští grázlové BIS-mafie okolo domu. Opět je prokázáno, že špionáží vědí přesně, co dělám v místnosti a s počítačem a mobilem (a žádná špionážní technika není vidět).

Projelo několik aut na čas, podle toho co jsem dělal, kdy právě většina byla z BIS-mafie = výhrůžky smrtí, likvidací, blázincem apod.

Také projelo několik mafiánských žen na kolech s košíky symbolizující zavření do blázince (i na doživotí).

V procentech vyjádřeno jezdilo okolo 75-100% (v dané situaci) mafiánských grázlů, tedy max. 1 ze 4 byl někdo normální.

Odpoledne (okolo 15 h) mě také 2x sledovali mafiánští grázlové z městské policie v Kotouči s autem (Škoda Yeti). Při jednom takovém objíždění okolo mě se dokonce strážník vyklonil zpět, aby si mě silně prohlédl – jasná výhrůžka právě blázincem. Pozn: v 15:38 také jako obvykle sledovali zápis této události výše a ihned poslali 2 grázly (muže a ženu) ve světle modrém oblečení (muž) a ve vestě s kožešinovým límcem (žena) = výhrůžka doživotním blázincem, podepsáno vedení BIS-mafie. Takto to právě funguje, tedy on-line špionáž a on-line řízení grázlů v terénu. Jako příklad dobrá ukázka on-line funkcí GOLSS.

 

3.11.2013 neděle

8:57 Při zahájení psaní nového trestního oznámení na BIS-mafii za teror v letech 2012 a 2013 ihned (doslova on-line) projeli mafiánští grázlové ze státní policie PČR v policejní Škodě Octavii = výhrůžka blázincem nebo vězením.

Celý den jezdili grázlové BIS-mafie okolo mě – když jsem byl v domě tak okolo domu a při cestě do centra tak okolo = v procentech tak 50 – 100% aut bylo právě BIS-mafie v dané situaci. Padaly různé výhrůžky = smrtí, zabitím, blázincem, exekucí domu, otravou (zabitím) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

17:46 Přesně při čtení článku na ČT24 „Imodium teď chodí s Valérií, v listopadu chystají její křest“ (je to o nové desce) proletělo turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. V článku se totiž píše „Valerie je totiž ta, která svým způsobem ničí…“

 

4.11.2013 pondělí

Celou dobu co jsem byl v domě jezdili grázlové BIS-mafie okolo (i podle toho co jsem dělal), cca každých 5 – 15 minut. Symbolicky (auty) opět padaly výhrůžky smrtí, zabitím, blázincem, exekucí domu, právní odvetou apod.

Když jsem šel 2x do centra města opět se grázlové doslova namnožili – v centru byl výskyt i 1 grázl každých cca 20 vteřin (auta v centru). Opět výhrůžky smrtí, zabitím, blázincem, smrtí bývalé ženy apod. V centru odhaduji při druhé cestě za cca 1 hodinu cca 30 – 60 grázlů BIS-mafie!!!

V 15:41 navíc poslali turbovrtulové letadlo, když chvíli předtím projel okolo grázl BIS-mafie s reklamou „Bramac – střecha na celý život“ = výhrůžka, že mě jistě donutí k sebevraždě, že sebevražda je můj celý život!!!

 

6.11.2013 středa

Dopoledne (okolo 8:30) při psaní trestního oznámení již opět 2x vyhrožovali, že mě donutí k sebevraždě (poslali 2x auto autoškoly).

 

7.11.2013 čtvrtek

Při 2 cestách do centru opět masivně BIS-mafie vyhrožovala – cca každých 10 – 30 sekund jeden mafián, víceméně s autem = výhrůžky smrtí, zabitím, sebevraždou, exekucí všeho, blázincem apod., jako obvykle.

15:42 Při zápisu výše uvedeného opět vše špionáží sledovala BIS-mafie a ihned poslala grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%. Potom ihned prošla mafiánská starší ženská s kolem s košíkem = výhrůžka blázincem.

15:46 Po dokončení zápisu výše projel rychle troubící autobus = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

 

 

 

8.11.2013 pátek

Při 3 cestách do centra Kotouče opět jezdili a chodili masivně okolo členi BIS-mafie.

Ve cca 14:20 křižovatkou s ulicí k domu projeli státní policajti policie PČR = výhružka blázincem nebo vězením (spíš blázincem). Pak právě na křižovatce u domu projela fialová Škoda Octavia = výhružka blázincem. Při záznamu komentáře o těchto výhrůžkách projela mafiánka na kole s košíkem = výhružka blázincem.

 

9.11.2013 sobota

Dnes opět celý den BIS-mafie vyhrožovala = odhaduji, že zaútočilo cca 80 nebo více osob, byl jsem totiž 3x v centru a výskyt grázlů BIS-mafie byl obrovský.

V 16:55 opět předvedli mistrovství ve špionáži a řízení grázlů v terénu. BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu e-mail s žádostí o pomoc, kde jsem vypsal jednotlivé výhrůžky (blázincem, exekucí domu, smrtí apod.) a ihned na mafiánském rádiu Černá Hora pustili francouzskou skladbu „Voyage“ (cesta) = výhrůžka všech výhrůžek, že moje cesta bude realizace všech výhrůžek BIS-mafie (smrt, blázinec, exekuce domu, otrava chemickou, biologickou radioaktivní látkou, nemožnost najít zaměstnání apod.). Na tomto bylo právě vidět jak funguje GOLSS (globální on-line špionážní /a řídící/ systém).

 

10.11.2013 neděle

8:38 Od časného rána (tak od 5:30) jezdí grázlové BIS-mafie okolo domu, podle toho co dělám. Vše je navíc metoda zdůrazňování výhrůžek. Projelo jich již asi 10 - 15. Nakonec před chvílí projel mafiánský grázl s VW Golfem = výhrůžka blázincem.

Mafiánští grázlové nechtějí dát konec vyhrožování a vydírání – je to psychicky nesnesitelné!!!

Někdy okolo 14:15 poslali grázlové vedení BIS-mafie grázla se soukromým vrtulovým letadlem = výhrůžka že mě donutí k sebevraždě. Pak po cca 10 minutách poslali proudové dopravní letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

 

 

 

11.11.2013 pondělí

Opět BIS-mafie vyhrožovala hned od časného rána pomocí technologie GOLSS. Během rána a dopoledne projelo a prošlo tak 30 – 50 mafiánů = výhrůžky smrtí, sebevraždou, exekucí domu apod. Časté také výhrůžky na rádiu Černá Hora obvyklou metodou klíčových slov.

Během cesty do centra projelo a prošlo tak 30 – 50 mafiánů = výhrůžky smrtí, sebevraždou, exekucí domu, blázincem apod.

Pozn: když jsem toto výše k pondělí psal, tak přes GOLSS toto BIS-mafie sledovala a ihned naproti domu poslala grázla se Škodou Roomster (SPZ/RZ 4E8 6020) s plnými zadními okny = výhrůžka exekucí domu a smrtí na 200%!!!

 

13.11.2013 středa

Dopoledne jsem byl v Benešově a okolo se to jen hemžilo mafiány BIS-mafie – za 3 hodiny odhaduji tak 90, tedy průměrně každé 2 minuty, protože jindy to bylo častěji = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Odpoledne jsem byl v centru Kotouče a všude se objevovali mafiáni BIS-mafie – v každé ulici jich bylo hned několik a za cca 1,5 hodiny jich bylo tak 30 – 50 = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Odpoledne pak okolo domu jezdili mafiáni BIS-mafie – za cca 1 hodinu jich průměrně projelo a prošlo cca 5 – 10 = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Jako obvykle vyhrožovali mafiáni z rádia Černá Hora klíčovými slovy ve skladbách, reklamách a živém slovu.

 

15.11.2013 pátek

Ve 3:36 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal. Takhle volají jednou za měsíc, někdy častěji.

V 8:41 již podruhé projela BIS-mafie se zlatou Škodou Octavia autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

14:45 Přišel naproti domu grázl BIS-mafie v černo-bílém oblečení a začal telefonovat = výhrůžka smrtí. Současně projeli grázlové s autoškolou červenou Škodou Octavií kombi a za pak s Fordem Mondeo kombi stříbrným = výhrůžka, že mě donutí na 200% k sebevraždě kvůli exekuci domu. Když jsem výhrůžky výše popsal, prošla mafiánka s kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (to jsem pochopil, proto jsem podal trestní oznámení) a že skončím.

V 15:12 pak s odstupem 6 vteřin projely 3 autoškoly – nejprve černá Škoda Fabia krátká, pak červená Škoda Octavia kombi a pak stříbrná Škoda Octavia kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 500%!!! Když jsem pak v 15:17 toto výše zapisoval (o výhrůžce sebevraždou), tak grázlové na rádiu Černá Hora pustili skladbu „monster“, že jsem monstrum. Současně grázlové naproti domu se vyběhli podívat na domeček na popelnice, který má pletivovou branku = výhrůžka blázincem nebo vězením. Na všem bylo opět patrné, co vše dokáží řídit a sledovat přes GOLSS.

Nejhorší psychicky na celé věci je, že i když vůbec nic nedělám ani nezapisuji výhrůžky a vydírání, vždy BIS-mafie zaútočí nově a opět.

 

16.11.2013 sobota

Během dopoledne opět jezdili a chodili grázlové BIS-mafie okolo domu = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Během 2 cest do centra Kotouče jezdili a chodili grázlové BIS-mafie okolo mě. Za cca 2,5 hodiny celkem se objevilo cca 30 – 50 grázlů BIS-mafie = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Opět bylo patrné, že mě do detailu sledují lokalizačními službami, protože věděli, kde se přesně nacházím, což bylo patrné na tom, jak právě osoby posílali.

Jako příklad lze popsat situaci na křižovatce ul. Kladenská a Smetanova v cca 12:18, kde se, když jsem přecházel, přiřítil od sídliště grázl BIS-mafie s bílým VW Golfem 4E5 0617 a z druhé strany jel grázl BIS-mafie s hudbou na „plné pecky“ = výhrůžka doživotním blázincem. Celou dvojici uzavřel grázl ve Smetanově ul. s modrým Opelem Corsa = (celá výhrůžka pak byla) výhrůžka doživotním blázincem, podepsán DR (ze strachu z další pomsty nenapíšu jméno řídícího člena BIS-mafie).

Celé vyhrožování a vydírání uzavřel u domu strážník Městské policie Kotouč se Škodou Yeti = výhrůžka blázincem nebo vězením.

15:55 Při 3. cestě do centra projeli okolo státní policisté PČR se škodou Octavií a strážníci městské policie Lázně Bohdaneč s americkým policejním autem = výhrůžka blázincem nebo vězením na 200%!!!

 

17.11.2013 neděle

Celé dopoledne opět BIS-mafie vyhrožovala symboly – chodili a jezdili auty okolo domu a opět v podstatě nikdo jiný než členi BIS-mafie se okolo domu nepohybovali. Další výhrůžky klíčovými slovy na rádiu Černá Hora. BIS-mafie opět skvěle znala (i dopředu) stavy mobilu, počítače a právě rádia Černá Hora a podle toho posílali grázly, aby metodou zdůrazňovaní vyhrožovali. Padaly výhrůžky smrtí, resp. zabitím, blázincem, exekucí domu, exekucí všeho apod. Přestože na počet jich bylo málo (cca jen do 20 osob a aut), tak v procentech to bylo práv 80 – 100% osob pracujících pro BIS-mafii.

Např. v 10:34 opět špionáží zjistili, že jsem odstavec výše napsal a ihned poslali grázla se stříbrnou Škodou Octavia kombi = výhrůžka smrtí na 200%.

Také jsem byl dopoledne v centru Kotouče a opět BIS-mafie vyhrožovala – cca 30 osob pěšky a s auty = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Množství výhrůžek a vydírání je takové, že se mi hroutí mozek – nedá se to vydržet a propadám do deprese.

Odpoledne jsem byl opět v centru Kotouče a opět BIS-mafie vyhrožovala – cca 30 osob pěšky a s auty = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

 

18.11.2013 pondělí

Ve 5:19 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal. Takhle volají jednou za měsíc, někdy častěji.

 

19.11.2013 úterý

Celý den okolo domu jezdili a chodili grázlové BIS-mafie (obvykle 5 – 10 osob za hodinu celý den) = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Také jsem byl 3-krát v centru Kotouče a pokaždé jezdilo a chodilo okolo velké množství grázlů BIS-mafie, pokaždé 30 – 50 grázlů = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Je mi z těch výhrůžek a vydírání velice těžko psychicky – nedá se to totiž vydržet.

 

20.11.2013 středa

Celý den okolo domu jezdili s auty či na kole a chodili grázlové BIS-mafie (obvykle 5 – 10 osob za hodinu celý den) = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Také jsem byl 2-krát v centru Kotouče a pokaždé jezdilo a chodilo okolo velké množství grázlů BIS-mafie, pokaždé 30 – 50 grázlů = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 15:05 poslali grázly s hnědou Škodou Favorit = výhrůžka, že jsem ve sračkách. Při zápisu výše uvedené věty v 15:17 poslali 2 mafiánky, jedna se světle-modrým kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (což si plně uvědomuji a nevím co s tím). V 15:18 poslali další 2 mafiánky s kočárkem = výhrůžka, že psaním nic nedokážu a že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie. V 15:20 poslali grázla s Citroenem kombi (díky špionáži laptopu reagovali na věty výše) = výhrůžka, že budu zlikvidován až k smrti!!! V 15:22 poslali stříbrné auto = výhrůžka smrtí!!! Opět platí, že u domu jsou jen členi BIS-mafie a nikdo jiný se zde nepohybuje!!!

 

21.11.2013 čtvrtek

Celý den opět BIS-mafie brutálně vyhrožovala – viz výše. Počet vyděračů BIS-mafie bylo obvyklých cca 80 – 120 osob.

Večer, okolo 19h přišli s novým plánem, kdy 2 mladí grázlové dlouho túrovali před domem motorku.

 

 

 

22.11.2013 pátek

V cca 6:20 poslali nízko velmi hlučně turbovrtulové letadlo, aby se nedalo spát = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

Celý den opět BIS-mafie brutálně vyhrožovala – viz výše. Počet vyděračů BIS-mafie bylo obvyklých cca 80 – 120 osob.

 

23.11.2013 sobota

Opět celé dopoledne jezdili auty a chodili okolo domu členové BIS-mafie. Na počet „jen“ cca 20 – 30 osob, ale v procentech opět 80 – 100% ze všech. Opět obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V centru Kotouče se opět okolo pohybovali grázlové BIS-mafie, takových 30 – 50 (max.) osob = obvyklé výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Ve 12:48 v centru Kotouče proti mně poslali mafiánku Kristýnu Šimkovou z GE Money Bank, která má na svědomí (spolu s Terezou Kořínkovou) moje odtažení do blázince v srpnu 2013. Současně projel grázl s dodávkou spol. Nowaco se zvednutým světlem = výhrůžka blázincem, jako „nová akce“ BIS-mafie.

V 13:19 opět špionáží BIS-mafie zjistila, že píši o jejich akcích výše (vydírání Šimkové) a ihned poslali grázly se světle-modrým kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, že se svých práv nikdy nedovolám, podepsána vedoucí mafiánka. V 13:21 pokračovali stejnou výhrůžkou – poslali grázly se žlutým kočárkem. V 13:22 poslali sanitku a grázla se žluto-modrou Škodou Favorit = výhrůžka, že (kvůli psaní) skončím v blázinci, podepsáni vedoucí mafiáni (ze strachu je raději nejmenuji, protože když to zjistili, okamžitě vyhrožovali dále).

V 13:40 když BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebné e-maily, poslali grázla se soukromým vrtulovým letadlem a ještě spustili v ulici u domu autoalarm = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě (potvrzená)!!!

 

24.11.2013 neděle

Neděle opět plná výhrůžek – viz výše. Celkem tak 80 vyděračů BIS-mafie.

 

 

25.11.2013 pondělí

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Hned v sousední ulici Žižkově stříbrný Ford Focus s fialovým nápisem = výhrůžka exekucí domu a současně blázincem. U městského úřadu průjezd grázlů městské policie Kotouč se sirénou a majákem s autem Škoda Yeti = výhrůžka blázincem.

Nejhorší na všem je, že BIS-mafie vyhrožuje již jaksi automaticky v obrovských počtech, aniž bych cokoliv dělal.

V 10:13 opět prokázali, že dělají detailní špionáž odpojeného laptopu (systémem GOLSS), protože ihned po zápisu odstavců výše poslali mafiána se stříbrným Fordem Focus = výhrůžka smrtí, kvůli exekuci domu. Stejné auto mě pak, pomocí GOLSS, sledovalo v centru Kotouče u Rozkošného.

V cca 10:25 zjistili špionáží, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu SkyDrive a ihned poslali grázly z Technických služeb Kotouč s Multicar s větvemi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože jsou (BIS-mafie) vícenásobnými pány České republiky, což je v podstatě přesné – policie, státní zastupitelství a justice se totiž smějí a nic nedělají!!! Opět také platí, že 80 – 100% osob (pěšky, na kolech a v autech) okolo domu je jen BIS-mafie, nikdo jiný se zde totiž v podstatě nepohybuje!!!

V 10:43, když jsem na cloud SkyDrive uložil aktualizaci tohoto souboru, ihned to BIS-mafie špionáží zjistila a ihned poslala mafiánské grázly s autem autoškoly zeleným Fordem Focusem kombi = výhrůžka, že mě kvůli exekuci domu donutí k sebevraždě na 300%!!! Jakmile udělám jakoukoliv poznámku na svoji obranu, ihned to BIS-mafie zjistí špionáží (používají na mě on-line špionáž GOLSS), a ihned, do několika vteřin, brutálně vyhrožují jako pomsta!!!

V 10:50 když jsem uložil na cloud SkyDrive další aktualizaci tohoto souboru, ihned to opět špionáží zjistili a ihned poslali auto autoškoly červenou Škodu Octavii kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

 

26.11.2013 úterý

V 14:44 poslali motocyklovou autoškolu ihned potom, co BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem napsal prosebný e-mail = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! Opět bylo patrné, že špionáží on-line zjistili, že jsem právě e-mail poslal a právě to dokazuje on-line špionáž používanou proti mně (systém GOLSS), která poskytuje BIS-mafie zcela dokonalý přehled o tom, co dělám, a i hlavně co budu dělat a proto mi vše překazí.

 

27.11.2013 středa

Výhrůžky a vydírání jako obvykle – viz výše.

 

28.11.2013 čtvrtek

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Další výhrůžky na portálech pomocí klíčových slov.

Celé dopoledne i odpoledne (až do noci) jezdili a chodili mafiáni BIS-mafie okolo domu – v podstatě se nikdo jiný okolo nepohyboval, tedy cca 80 – 100% BIS-mafie. Různé výhrůžky symboly = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Výskyt byt cca 5 – 10 mafiánů za hodinu.

Přestože BIS-mafii nic nedělám (vždy nějakou dobu dokonce nic nezapisuji, což není nic platné), nechtějí vůbec s výhrůžkami a vydíráním přestat – je to velice psychicky nepříjemné, právě protože většinou je to přes 100 výhrůžek a vydírání denně, každý den.

V 15:04, 15:06 a 15:08 když jsem chtěl začít ukládat na cloud Microsoftu SkyDrive již opět to BIS-mafie špionáží zjistila a ihned poslali mafiány s autem, aby vyhrožovali a vydírali, že tak nemám činit, aby se nikdo o vyhrožování a vydírání nedozvěděl!!! V 15:10 po jednom z uložení ihned poslali nákladní autoškolu s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!! V 15:11 po zápisu výše uvedené věty poslali mafiána na kole = že dalším kolem bude má sebevražda. Teď je vidět výskyt mafie – za 7 minut jich bylo 5, tedy v podstatě každou 1,5 minuty jeden!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

29.11.2013 pátek

Opět BIS-mafie prokázala špionáž počítače a e-mailu. V 12:05 jen co jsem poslal e-mail na otázky k dopravně-psychologickým testům (co vyžaduje psychiatrička na vrácení ŘP) ihned projeli mafiáni s tmavou (možná černou) Škodou Fabii autoškolou = výhrůžka, že mě kvůli problémům donutí k sebevraždě!!! Podstatné bylo, že mafiáni projeli ihned po odeslání a taková náhoda neexistuje. Pak v 12:11 při zápisu do laptopu, opět po špionáži, poslali mafiána s černým VW Passatem kombi = výhrůžka smrtí na 200%, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou!!! Podstatné bylo, že mafián projel ihned po napsání výše uvedené věty a taková náhoda neexistuje.

Ve 12:33, když jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu SkyDrive ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! Je prokázáno, že na řídicí systém BIS-mafie jsou napojeni i dispečeři řízení letového provozu a dokáží dle instrukcí poslat letadlo na čas (přiměřeně) – pořád je totiž nějaké letadlo poblíž, vzhledem k hustotě leteckého provozu. Špionážnímu a řídicímu systému BIS-mafie GOLSS je pak jedno, zda vypočítá trajektorii auta či právě letadla!!!

Opět platí to, že i když jsem si BIS-mafie vůbec nevšímal, okamžitě zaútočili výhrůžkami!!!

 

 

 

30.11.2013 sobota

Ve 14:02 opět BIS-mafie špionáží místností věděla, že jsem na záchodě a přesně při příchodu dostal bezdrátově systémem GOLSS pokyn řidič sanitky, aby spustil sirénu = výhrůžka, že jsem ve sračkách a současně blázincem. V 14:07 opět špionáží laptopu (odpojeného) BIS-mafie věděla, že jsem napsal předchozí větu a ihned poslali mafiána s rychle jedoucím kombi = výhrůžka smrtí. V 14:08 když jsem napsal „výhrůžka smrtí“, opět to BIS-mafie zjistila špionáží a poslala auto Opel = potvrzená výhrůžka smrtí, podepsáno vedení BIS-mafie.

Ve 14:17 při ukládání na cloud Microsoftu SkyDrive, což opět BIS-mafie zjistila špionáží, pak poslali grázly z Městské policie Kotouč se Škodou Yeti = výhrůžka blázincem. Ve 14:18 pak někdo zavolal z utajeného čísla, zřejmě policie = výhrůžka blázincem.

Opět platí, že jsem si BIS-mafii nijak nevšímal a oni opět okamžitě zaútočili, jako útočí (vyhrožují a vydírají) opět celý den. Je tedy psychicky neúnosné, že mají tolik drzosti, že již měli všeho nechat (nemají důvod k útokům) a oni s klidem pokračují ve výhrůžkách a vydírání.

V 14:45 při druhém ukládání na cloud SkyDrive to opět špionáží BIS-mafie on-line zjistila a ihned poslala mafiánského grázla na kole s berany a s fialovou bundou = výhrůžka že jsem tvrdohlavý beran, který skončí v blázinci. Pak poslali grázly s Fiatem vanem (firma prádelna nedaleko) = výhrůžka smrtí, podepsána mafie. Pak poslali mafiánky s kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (to jsem tedy pochopil). Nakonec projela mafiánka na kole s košíkem = výhrůžka blázincem.

Je vidět, že útoky jsou stále více propracovanější a častější = snaží se mě dohnat k sebevraždě z psychického teroru (útoky jsou každých 5 – 15 minut i o víkendu a také v noci, i když méně často, to dříve nebylo)!!!

V 14:52 špionáží opět zjistili věty výše (odstavec) a ihned poslali mafiánku na kole s košíky = výhrůžka blázincem. Nakonec na čas prošel doktor Horáček = výhrůžka blázincem.

Opět platí to, že BIS-mafie neví kdy přestat a řetězí výhrůžky a vydírání do nekonečna, což je psychicky neúnosné!!!


1.12.2013 neděle

Celé dopoledne jezdili auty a na kole a chodili pěšky okolo domu mafiáni BIS-mafie a padaly různé výhrůžky (symboly) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Počet byl 5 – 10 za hodinu.

V 10:41 opět špionáží rozepsaného (!!!) prosebného e-mailu zjistili, že píši o hrozícím bezdomovectví a ihned poslali mafiána s dodávkou = výhrůžka exekucí domu a bezdomovectvím. Opět se prokázalo, že GOLSS vidí do rozepsaného e-mailu na mobilu, což nikdo obyčejný vůbec nedokáže (myšleno hacker)!!! V 10:43 ihned po zvukovém záznamu do záznamníku telefonu, což opět evidentně zjistili špionáží on-line (GOLSS), poslali mafiána s Fordem Fiestou = výhrůžka exekucí domu. Vše opět (i právě zvukové nahrávky) špionáží zjistili on-line a ihned vyhrožovali dále. V 10:47 poslali mafiána s tmavým VW Golfem = výhrůžka blázincem. Při psaní vět výše, což pro změnu zjistili špionáží rozepsaného souboru Wordu v laptopu (to rovněž žádný obyčejný hacker nedokáže) poslali další 3 auta, aby BIS-mafie vyhrožovala, že si nesmím o útocích BIS-mafie dělat žádné záznamy a že musím jen přijímat tvrdé vyhrožování a vydírání.

Opět platí to, že jsem si BIS-mafie nijak nevšímal a oni opět začali brutálně a okamžitě útočit, tedy vyhrožovat a vydírat!!!

Po uložení tohoto souboru na cloud Microsoftu SkyFrive to ihned BIS-mafie zjistila špionáží laptopu a ihned poslali mafiána se světle-modrou Škodou Octavií kombi s černými okny = výhrůžka smrtí na 200%, podepsáno vedení BIS-mafie. Opět se prokázal systém GOLSS, kdy on-line provádějí špionáž mých zařízení a ihned navádějí mafiány v terénu on-line.

3-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při každé cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 13:40, jen co jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive ihned projeli mafiáni s bledě-modrým kočárkem a ihned projela modrá Škoda Fabia PUO 80-76 = výhrůžka, že mám smůlu, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie, podepsáno vedení BIS-mafie. Opět BIS-mafie dokázala, že dělá špionáž laptopu a internetu a přesně ví, co dělám a píši, a ihned jsou schopni poslat mafiány v terénu – díky systému GOLSS.

V 13:44 plejádu výhrůžek a vydírání završili průletem turbovrtulového letadla = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Když jsem v 13:45 tuto větu psal, ihned to on-line BIS-mafie zjistila špionáží laptopu a ihned poslali mafiána s bílým vanem = výhrůžka smrtí za to, že píši o útocích BIS-mafie. Opět tedy důkaz všestranných výhrůžek a vydírání a to právě i díky mafiánům v řízení letového provozu, kteří dokáží, dle pokynů centrály BIS-mafie, navádět letadla na čas (stačí poopravit letovou dráhu, protože neustále je nějaké letadlo ve vzduchu)!

V 15:50 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem napsal prosebný e-mail a ihned poslali mafiána s bílým Peugeotem s křídlem a kombi = výhrůžka smrtí na 300%!!!

V 15:56 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem napsal věty výše (odstavec) a ihned poslali mafiána s Fordem Fiestou (okamžité řetězení výhrůžek a pomsta) = výhrůžka exekucí domu.

 

2.12.2013 pondělí

Okolo 15 hodiny opět špionáží místnosti zjistili, že sedím u okna u laptopu a ihned poslali mafiány s autem autoškoly (Škoda Octavia kombi) s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!

Je evidentní, že množstvím výhrůžek a vydírání denně (v podstatě vždy přes cca 100 vyděračů denně, kromě víkendů) mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě, protože přes cca 3.000 výhrůžek a vydírání za jeden měsíc se opravdu nedá vydržet a je to psychicky velice nepříjemné, až mám z toho deprese!!!

Jen co jsem výše uvedený odstavec napsal, ihned to BIS-mafie zjistila špionáží laptopu (opět odpojeného) a ihned v 15:50 poslali mafiána s kapucí a černou bundou se žlutým pruhem = výhrůžka smrti, za to že píši o vyhrožování a vydírání, podepsáno vedení BIS-mafie.

V 15:56 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiána s BMW = výhrůžka blázincem, protože si dovoluji zaznamenat výhrůžky a vydírání. Je to klasické vydírání, kdy BIS-mafie nechce, aby o jejich vyhrožování a vydírání nebyly záznamy.

Z psychologického hlediska je potřeba pochopit i rychlost vyhrožování a vydírání, která je obrovská (zpoždění je jen několik vteřin – psychicky je to velice destrukční), protože díky on-line špionáži místností, počítače, mobilu a lokalizace (místa kde se právě nacházím) dokáží vyhrožovat a vydírat již několik sekund potom, co jim to připadá vhodné (co jsem např. něco napsal, nebo právě někudy procházím). Psychicky je tak velký problém pochopit, že vědí do totálního detailu o všem, co dělám a to právě nejen v elektronické podobě – to je patrné v exteriéru na ulicích, jak posílají auta na vteřiny přesně (díky systému GOLSS).

V 16:08, když špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na clou SkyDrive a vypínám laptop, poslali opět auto autoškoly stříbrnou Škodu Octavii kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%, protože si dovoluji psát o vyhrůžkách a vydírání BIS-mafie. Typický brutální proti-útok.

V 16:14 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že tento soubor chci opět uložit na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiány s autoškolou s červenou Škodou Octavia kombi s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%, kvůli informacím o vyhrožování a vydírání.

 

3.12.2013 úterý

Ve 2:39 nechala BIS-mafie poslat turbovrtulové letadlo, abych nespal, což se povedlo = brutální výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Okolo 13 hodiny také při cestě do centra okolo projel Rakušan s autem s SPZ/RZ začínajícím „KO…“ a to u domu, který se prodává v Žižkově ulici = výhrůžka exekucí domu.

V centru Kotouče jedna mafiánka řekla, „že se to nelepší, že je to setrvalý stav“ = výhrůžka, že útoky (i ty zákulisní) BIS-mafie budou dál pokračovat, včetně vyhrožování a vydírání.

V cca 13:35 projel okolo mě při cestě z centra Kotouče ve Střelově ulici stříbrný Opel kombi s nápisem „Internorm“ = výhrůžka smrtí na 200%, a že smrt, resp. zabití, je mezinárodní standard BIS-mafie, podepsáno vedení BIS-mafie.

Ve 13:46 špionáží BIS-mafie zjistila, že spouštím laptop a ihned navedli pilota soukromého vrtulového letadla nad dům = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

Kvůli okamžitým útokům, jakmile začnu psát, opakovaně útočí (výhrůžky a vydírání), mám strach cokoliv psát…

V 15:57 opět BIS-mafie prokázala on-line špionážní systém (GOLSS) – přesně na vteřiny věděli, že jsem na mobilu očima přejel nadpis „Recenze: Po Trainspottingu sviští do pekel šílený Sviňák“ a ihned poslali mafiána s autem = výhrůžka smrtí (navíc že jsem svině a ještě šílenec)!!! Při zápisu výše uvedené věty v 16:07 to opět on-line špionáží zjistili a poslali dalšího mafiána = opakovaná výhrůžka smrtí!!! Jak vše bylo načasováno, se projevilo v 16:09, kdy BIS-mafie poslala vrtulník = výhrůžka sebevraždou!!!

V 16:16 když jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu SkyDrive ihned (on-line) to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiána s autem = výhrůžka, že nesmím výhrůžky a vydírání zaznamenávat (pod trestem vícenásobné likvidace)!!!

 

5.12.2013 čtvrtek

Ve 3:47 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal.

V cca 12:00 opět prokázala BIS-mafie on-line špionáž mobilu. Když jsem psal prosebný e-mail a napsal jsem větu „Prosím pomozte mi najít zaměstnání, navzdory plánu mafie, že nic nenajdu“, tak přesně při části věty „že nic nenajdu“ projelo auto BIS-mafie = výhrůžka, že nenajdu zaměstnání. V 12:09 při zápisu věty výše (díky on-line špionáži laptopu) projel další mafián = potvrzená výhrůžka, že nenajdu zaměstnání!!!

 

7.12.2013 sobota

Protože mám obrovský strach psát o výhrůžkách a vydírání činím tak jen náhodně – jakmile začnu psát, okamžitě BIS-mafie spustí řetěz výhrůžek a vydírání!!!

Celé dopoledne jezdí a chodí členové BIS-mafie okolo domu – 80 – 100% osob je jen mafie!!! Sdělují symbolické výhrůžky = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Počet je tak 5 – 10 osob za hodinu.

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při každé cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Když jsem byl v cukrárně, poslali grázlové BIS-mafie městskou policii se Škodou Yeti = výhrůžka blázincem.

Když jsem v cca 13:20 přicházel k domu, poslali grázlové BIS-mafie turbovrtulové letadlo (na čas) = výhrůžka sebevraždou, kvůli exekuci domu.

Celé odpoledne jezdí a chodí členové BIS-mafie okolo domu – 80 – 100% osob je jen mafie!!! Sdělují symbolické výhrůžky obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Počet je tak 5 – 10 osob za hodinu.

Ve 13:49 když jsem zapsal výše uvedený odstavec, opět to špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila a poslala mafiána, aby házel sklo do kontejneru = výhrůžka smrtí. V 13:50 poslali mafiánky – jednu se světle-modrým kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (neomezená zvěrstva jsem pochopil již v roce 2003)!!! Druhá mafiánka s fialovou šálou kolem krku (s kočárkem) = že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že spáchám sebevraždu. Toto byla jasná ukázka, jak ihned při zápisu zvěrstev BIS-mafie okamžitě útočí, aby mě zastrašili a současně donutili spáchat z výhrůžek a vydírání sebevraždu!!!

Po zapsání odstavce výše v 13:54 poslali mafiána se stříbrnou Škodou Fabií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím za to, že píši o výhrůžkách a vydírání a tak pořád dokola (další výhrůžky a vydírání následovaly)!!!

 

8.12.2013 neděle

V cca 12:50 přišli grázlové z Městské policie Kotouč v Penny marketu až ke mně = výhrůžka blázincem!!!

V 13:42 když jsem předchozí odstavec dopsal a uložil na cloud SkyDrive, tak BIS-mafie nechala poslat turbovrtulové letadlo = výhrůžka sebevraždou!!! Když jsem napsal předchozí větu, poslali pro změnu v 13:43 mafiánku s bílou bundou = výhrůžka smrtí, protože i dovoluji psát o vyhrožování a vydírání BIS-mafie!!!

 

9.12.2013 pondělí

V 5:55 a 6:28 nechala BIS-mafie poslat turbovrtulové letadla = výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě!!! Při zápisu věty výše v 9:40 to opět BIS-mafie špionáží zjistila a ihned poslala mafiána se zeleným Peugeotem = brutální potvrzení výhrůžek, že mě donutí k sebevraždě!!! V 9:43 špionáží BIS-mafie zjistila obě dvě věty výše a poslala mafiána s dodávkou (co vhazoval lahve do kontejneru) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o výhrůžkách BIS-mafie. Opět řetězení výhrůžek do nekonečna!!! Když BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud SkyDrive ihned poslali grázly s autem autoškoly Škodou Octavií kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o vyhrožování a vydírání BIS-mafie!!! Po špionáží laptopu reagovali na větu výše a poslali mafiánského grázla se zelenou Škodou Felicií s nápisem „trumf“ (SPZ/RZ PUP 13-75) = výhrůžka, že trumf BIS-mafie bude moje sebevražda!!! Další brutální výhrůžky do nekonečna pak následovaly!!!

V 10:09 špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že píšu prosebný e-mail a již bylo připraveno turbovrtulové letadlo a současně mafiánští grázlové s autem autoškoly (Peml) a to konkrétně stříbrná Octavia s přívěsem = dohromady výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 400%!!! Když jsem výše uvedenou větu napsal, projel mafiánský grázl BIS-mafie (po špionáži laptopu on-line) s modrým Audi off-roadem = výhrůžka, že vedení BIS-mafie (nechvalně známý symbol pro vedení BIS-mafie) ví o tom, že spáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Brutální výhrůžky pokračují v nekonečném řetězu!!! Přesně jak jsem předpokládal…

V 10:19 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem uložil tento soubor na cloud Microsoftu SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla s náklaďákem (spol. Cipra Kutná Hora) (SPZ/RZ 5S0 2371), což nechvalně známý symbol pro vedení BIS-mafie = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože si dovoluji udělat pár záznamů o výhrůžkách a vydírání BIS-mafie, podepsáno vedení BIS-mafie!!! Současně měl mafiánský řidič oranžovo-šedivou vestu = výhrůžka blázincem, podepsána vláda!!!

Nekonečné řetězení výhrůžek a vydírání pokračuje…

V 10:30 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že opět ukládám novější verzi tohoto souboru na cloud SkyDrive a ihned poslali: (1) mafiánské grázly s autem autoškoly = výhrůžka sebevraždou, (2) Škodu Yeti hnědou = výhrůžka sračkama, (3) mafiánku na kole s košíkem = výhrůžka blázincem, (4) vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, (5) modrý VW van = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie. Brutální výhrůžky provedli skoro v jeden okamžik a je vidět, že se vyhrožování a vydírání nechtějí vůbec vzdát!!!

Když jsem pak v 10:36 začal ukládat na cloud SkyDrive opět, ihned poslali 2 auta autoškoly = výhrůžka (a současně vydírání), že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože občas píši o vyhrůžkách a vydírání BIS-mafie!!! Po zapsání věty výše, což zjistili špionáží laptopu, poslali mafiánského grázla se sanitkou = výhrůžka blázincem!!!

V 10:40 po uložení na SkyDrive, což opět on-line zjistili špionáží, poslali okamžitě další mafiánské grázly s autem autoškoly – nechvalně známá autoškola SOUZ „Chete“ s reklamou na Kooperativu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, podepsáno vedení BIS-mafie!!!

Výhrůžky a vydírání jsou stále intenzivnější a častější – nekonečný řetěz!!!

V cca 11:50 proletěla helikoptéra, a protože současně projel mafiánský grázl s bílou dodávkou „In Time“ (na čas), tak vše asi nebyla náhoda = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě právě brzy (na čas)!!!

Opět platí, že okolo domu se v podstatě nikdo jiný než grázlové BIS-mafie nevyskytuje – 80 - 100% (dle situace) osob jsou právě mafiáni!!!

 

10.12.2013 úterý

 

Ve 14:20 opět okolo domu projela sanitka = výhrůžka blázincem. Dnes to je již asi 6-tá sanitka, kterou jsem viděl a další 2 jsem slyšel = vše (nejspíš) výhrůžky blázincem. Ve 14:22 když jsem výše uvedené věty zapsal, opět to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiány s autem autoškoly Renaultem (zlato-zelený) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Ve 14:24 když jsem začal ukládat na cloud Microsoftu SkyDrive opět poslali (do sousední ulice) auto autoškoly Renault (zlato-zelený) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě kvůli zápisům o BIS-mafii!!!

 

11.12.2013 středa

 

V cca 13:55 proletělo opakovaně proudové letadlo nad domem (asi Alca), a to když jsem byl na WC = podle všeho výhrůžka sračkama a tím, že mě donutí k sebevraždě. Nebylo to poprvé, co vojenské letadlo proletělo na čas a j více než pravděpodobné, že GOLSS používá BIS-mafie i u vojenského řízení letového provozu (u civilního je posílání letadel na čas prokázáno jasně – systému je to jedno, pro koho počítá trajektorie)!!! Je vidět, jak se moc snaží mě BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!

 

13.12.2013 pátek

V cca 15:50 opět provedla BIS-mafie důkaz špionáže laptopu. Přesně když jsem končil e-mail (Outlook.com) tak projeli mafiáni se zlatou autoškolou Škodou Octavií = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 100%!!! Pořád vyhrožují, ale mám strach téměř cokoliv psát, proto zde (téměř) nic není napsáno!!!

 

14.12.2013

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při každé cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Např. mě také pronásledoval červený VW Golf, který jezdil po ulicích za mnou = opakovaná výhrůžka blázincem (velice nepříjemné).

13:59 Jen co jsem začal psát věty výše, tak to opět špionáží BIS-mafie zjistila a ihned poslala mafiánského grázla s tmavou Škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím za to, že píši o výhrůžkách a vydírání BIS-mafie. Ve 14:09 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali 4 grázly – 2 v bleděmodrých bundách s kapucí a žlutým kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě a že zemřu (výhrůžka smrtí, resp. zabitím) podepsáno vedení BIS-mafie.

 

17.12.2013 úterý

V 9:16 jedno z prvních aut opět byla světlemodrá autoškola Opel Corsa (autoškola Daněk) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, podepsáno vedení BIS-mafie. Opět špionáží místnosti věděli, že jsem u okna.

V 10:53 při psaní prosebného e-mailu (s žádostí o zaměstnání) to opět špionáží mobilu BIS-mafie zjistila a poslali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože žádné zaměstnání neseženu!!! Agresivita a útočnost výhrůžek a vydírání se neustále stupňuje!!!

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50 při každé cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Odpoledne pak jezdili a chodili mafiáni okolo domu – v podstatě nikdo jiný než členi BIS-mafie se okolo domu nevyskytovali, tj. cca 80 – 100%, dle situace, byla BIS-mafie. Opět různé výhrůžky = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Výskyt byl cca 5 – 10 mafiánů za hodinu.

V 15:48 špionáží nepřipojeného laptopu opět BIS-mafie zjistila, že píši tento soubor o jejich výhrůžkách a vydírání a ihned poslali (po chvíli) 2 mafiánské grázly – jednoho s kombi a druhého se stříbrným off-roadem (v 15:54) = oboje výhrůžka smrtí, resp. zabitím, pokud budu psát o výhrůžkách a vydírání BIS-mafie.

 

18.12.2013 středa

V 15:53 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo, potom co špionáží mobilu zjistili, že jsem napsal prosebný e-mail o zaměstnání = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na základě finanční likvidace (kterou již z velké části BIS-mafie zrealizovala)!!!

23.12.2013 pondělí

V cca 12 hodin opakovaně prolétlo nad domem soukromé vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. V 12:12 pak projeli mafiáni BIS-mafie s autem autoškoly světlemodrým Opelem Corsa, potom co jsem napsal prosebný e-mail = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, podepsáno vedení BIS-mafie. Ve 12:14 po špionáži nepřipojeného laptopu, kdy zjistili výše zapsané věty, pak projela mafiánka (stará známá ženská) na kole s košíkem a zámkem = výhrůžka blázincem za to, že píši o výhrůžkách a vydírání BIS-mafie.

 

 

25.12.2013 středa svátek

V 6:38 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie = vyhrůžka blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal. Takhle volají jednou za měsíc, někdy častěji.

Celý den jezdí s auty a chodí členové BIS-mafie okolo domu. Nyní v 15:45, když jsem chtěl toto poznamenat, objevili se před domem 2 mladí BIS-mafiáni – jeden ve světlemodré bundě s kapucí (viz foto Nokia) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie. Současně prošla holá lebka = výhrůžka smrtí, resp. zabitím rakovinou. Oboje jsou výhrůžky a vydírání, abych nic nepsal a tvářil se, že se nic neděje. V 15:49 pak seanci uzavřel mafián BIS-mafie s černou Škodou (Octavie nebo Superb) s černými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%!!!

 

24.-26.12.2013 Vánoční svátky

26.12.2013 v cca 15 hodin jako poslední auto, které mě míjelo když jsem šel z centra Kotouče byla zelená Škoda Felicia se zvednutým stěračem = výhrůžka, že jsem čůrák a že mám smůlu (kvůli akcím BIS-mafie). Jako příklad dost výmluvné!!!

Po celé vánoční svátky mě BIS-mafiáni vyhrožovali jako o víkendu – bylo méně osob. Pokud jsem byl v centru Kotouče, bylo to cca 20 – 30 osob pokaždé = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Okolo domu se rovněž BIS-mafie vyskytovala v hojných počtech. Opět cca 80 – 100% osob (dle situace) byly členové BIS-mafie. Na absolutní počet to bylo poněkud méně, jen cca 5 – 10 osob za hodinu.

Přestože je svátek, tak BIS-mafie připravila průjezd autoškoly, jen co špionáží nepřipojeného laptopu zjistili, že píši předešlý odstavec (předešlé věty). 26.12.2013 15:36 projeli BIS-mafiáni s autem autoškoly se zlatou Škodou Octavií = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 100%, protože jsem si dovolil psát o zvěrstvech BIS-mafie. V 15:45 opakovaně prošli mladí BIS-mafiáni, kdy mafiánka měla fialovou šálu = další výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Je vidět, jak moc BIS-mafii vadím, protože ani o Vánocích vůbec nepolevili ve výhrůžkách a vydírání!!! Je evidentní, že BIS-mafie chce za každou cenu dosáhnout toho, abych kvůli výhrůžkám a vydírání spáchal sebevraždu, aby se mě zbavili fyzicky!!!

Když jsem 26.12.2013 v 15:50 tento soubor uložil na cloud SkyDrive ihned to špionáží laptopu BIS-mafie zjistila a poslala mladého mafiána se světlemodrou bundou s kapucí = výhrůžka a vydírání smrtí, resp. zabitím, kvůli tomu, že píši o zvěrstvech BIS-mafie.

 

27.12.2013 pátek

Potom co jsem v cca 14:42 napsal prosebný e-mail o zaměstnání, poslala BIS-mafie proudové dopravní letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Potom, co jsem to zapsal do prosebného e-mailu, přišli 2 mladí mafiánští grázlové BIS-mafie a vlezli na střechu prodejny naproti (viz fotografie Nokia) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Jeden grázl měl navíc světlemodrou bundu s kapucí  = výhrůžka smrtí, podepsáno vedení BIS-mafie.

V 15:17 při zápisu věty výše „výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě“ projelo stříbrné auto a prošli 2 mafiáni (muž a žena), kdy muž byl vysmátý na celé kolo = opakovaná výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

Opět platí, že u domu se vyskytuje v podstatě jen BIS-mafie, cca 80 – 100% osob jsou členi BIS-mafie!!! Výskyt je cca 10 členů BIS-mafie za hodinu, neustále.

Opět se BIS-mafie snaží na 100% zlomit výhrůžkami a vydíráním moji psychiku, abych spáchal sebevraždu z tohoto teroru!!!

 

28.12.2013 sobota

V 1:15 v noci projel člen BIS-mafie s autem s tuningovým výfukem. Projel potom, co jsem se probudil a tedy opět dokázali, že špionáží (místnosti) je BIS-mafie schopna zjistit zda spím či nikoliv. Zvýšený hluk provedli proto, abych nespal, což se jim opět povedlo. Jde o to, že v noci jezdí již poslední cca celý měsíc.

V 10:45 při cestě centrem opak dokázali totální řízení členů BIS-mafie v terénu – házeli totiž dělobuchy na čas. Jednu dávku dělobuchů hodili členové BIS-mafie když jsem šel kolem finančního úřadu, a druhou když jsem šel okolo firmy na finanční poradenství = výhrůžky finančním doražením a exekucí domu!!!

Jinak výhrůžek je opět obrovské množství, ale mám strach o tom psát!!!

V 11:44 projel další mafiánský grázl BIS-mafie a to v situaci, když otec šel na záchod = výhrůžka sračkama, tedy likvidací různou cestou. To, že jezdí okolo domu na čas, právě když někdo jde na záchod, je poslední dobou pravidlem – vyhrožují tak právě brutálně sračkama. V 11:45 pak špionáží nepřipojeného laptopu zjistili, že jsem napsal o předchozí výhrůžce a ihned začal mafián BIS-mafie vhazovat lahve do kontejneru = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, právě protože píši o teroru BIS-mafie.

 

29.12.2013 neděle

V cca 4 hodiny ráno, potom co jsem se probudil (což evidentně opět zjistili špionáží místnosti), projel mafián BIS-mafie s autem, abych již nemohl usnout. Také od cca 4 hodin ráno BIS-mafie práskala práskacími nanočipy – to je zařízení, které na základě bezdrátového pokynu vydá prásknutí, aby se nedalo spát!!! BIS-mafie předpokládá, že mě na základě únavy donutí k sebevraždě!!!

V 11:13 špionáží nepřipojeného laptopu zjistili, že jsem napsal výše uvedený odstavec a BIS-mafie (nejspíš; na náhodu to nevypadalo) poslala proudové dopravní letadlo (pomocí mafiána v řízení letového provozu) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! V 11:16 pak BIS-mafie poslala stříbrné auto k domu = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

Prosinec 2013

Celý měsíc opět denně BIS-mafie vyhrožovala a vydírala. Protože mám strach z jejich faktické pomsty (další), nepsal jsem záznamy podle toho, co se reálně stalo, ale jen když už jsem to nemohl vydržet. Je nutné pochopit počty, kdy ve všední den zaútočilo přes 100 BIS-mafiánů. O víkendech a svátcích tak 60 – 80 BIS-mafiánů, kteří se objevili okolo mě. Vydírání a vyhrožování bylo z 99% symbolické, tj. pomocí symbolů, převážně aut, což ale neznamená, že se nejednalo o výhrůžku a vydírání.

Symbolicky tedy byly neustále dokola sdělovány výhrůžky a vydírání smrtí, resp. zabitím, blázincem, že mě donutí k sebevraždě, exekucí domu, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Strach mám tak velký, že se doslova klepu, co bude dál, protože je patrné, že útoky BIS-mafie nechce zanechat!!!

I teď 2.1.2014 je opět patrné, že špionáží sledují tento soubor u nepřipojeného laptopu. Jen co jsem výše ve 12:20 napsal „exekucí domu“ nastartoval mafiánský grázl BIS-mafie hlučné auto s tuningovým výfukem = potvrzení výhrůžky exekuce domu!!! Jak jsem pokračoval v zápisu, poslali ve 12:26 mafiánského grázla s hnědou čepicí a hnědou bundou s kočárkem = výhrůžka, že jsem ve sračkách a že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (to jsem tedy pochopil, právě proto se bráním před úplnou likvidací). Rychlost pomsty je obrovská a BIS-mafie má obvykle zpoždění jen pár vteřin (obv. jen 2 – 3 vteřiny), než provede další výhrůžku podle toho, co jsem o jejich předchozích výhrůžkách a vydírání zaznamenal jakkoliv (do mobilu nebo do laptopu). To opět dokazuje totální on-line špionážní systém, který jsem nazval GOLSS. Podle všeho jsem jedna z nejpronásledovanějších osob v České republice a tento hyper-stalking nemá obdoby a nedá se vůbec srovnávat s pár výhrůžnými e-maily, z kterých noviny dělají obrovský problém.

Teď ve 12:28 2.1.2014 po dopsání předchozího odstavce poslala BIS-mafie mafiánského grázla se psem (hnědo-bílým) = výhrůžka sračka, že budu mít rakovinu!!! Opět platí to, že během psaní výše pár vět se okolo domu pohybovali jen členi BIS-mafie (100% BIS-mafie)!!!

2.1.2014 ve 12:36 pak při ukládání na SkyDrive projel mafiánský grázl s bílou Škodou Octavií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím. Pak projeli mafiánští grázlové s autem autoškoly se stříbrnou Škodou Fabií kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%. Vše pak potvrdil mafiánský grázl se zelenou Škodou Octavií = potvrzení výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě!!! Opět se prokázalo, že BIS-mafie provádí on-line špionáž laptopu – přesně věděli, že se hlásím na SkyDrive!!!

 

 

7.1.2013 úterý

V 15:45 opět BIS-mafie špionáží zjistila, že sedím u stolu čelem k oknu a okamžitě poslali auto autoškoly, asi stříbrnou Škodu Fabii kombi (viděl jsem jen krátce) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!! Vyhrožují jako obvykle celý den. Podstatné si je uvědomit nezákonnou špionáž (stalking), kdy přesně vědí co dělám, kde se nacházím, komu a co píši, jaký jsem napsal e-mail, co říkám do záznamníku apod.

Pak spustili řetěz výhrůžek – ani jsem je nezapisoval. V 15:58 jen co jsem dopsal předchozí odstavec, poslali okamžitě mafiánského grázla se stříbrným Fordem Mondeo = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, kdekoliv ve světě, za to, že píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Také v cca 16:13 pustili na rádiu Černá Hora výhrůžnou skladbu plnou negativních klíčových slov Divokej Bill „Dolsin“ („a jde to s náma od desíti k pěti“), kdy současně poslali 3 mafiány s kočárkem (že jsem naivní dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie) a také Daewoo Racer stříbrné barvy s černými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie, protože mám smůlu. V 16:23 když jsem předchozí větu dopsal, tak to evidentně opět špionáží laptopu zjistila BIS-mafie a ihned poslali bílý Opel Corsa = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 16:31, po uložení na cloud SkyDrive, což evidentně BIS-mafie zjistila opět špionáží, poslali hned za sebou auto autoškoly černou Škodu Fabii a za ní bílý Mercedes = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%, za to, že píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Řetěz výhrůžek (a hluku) pak pokračoval až do noci, jako obvykle.

 

8.1.2013 středa

Dopoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. 2x těsně okolo projela autoškola = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. 2x okolo projela sanitka = výhrůžky blázincem. Opět brutální symbolické výhrůžky!!!

Ve 12:06 projel okolo domu další mafiánský grázl s autem. To potom, co špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že čtu portál iDNes, kde byly klíčová slova v článku „V syrském Aleppu zemřeli tři místní pracovníci Člověka v tísni“ = výhrůžka smrtí, asi nás všech!!! Při zápisu výše uvedených vět ve 12:11 poslali bílé auto, potom co BIS-mafie špionáží zjistila, že píšu o zvěrstvech BIS-mafie = výhrůžka smrtí, kvůli tomu, že píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Je evidentní, že BIS-mafie nechce vůbec ve výhrůžkách přestat!!! Ve 12:15 zjistili špionáží nepřipojeného laptopu výše uvedenou větu a ihned poslali tmavě-modrý Citroen = výhrůžka likvidací, podepsáno vedení BIS-mafie!!! Opět se potvrdilo, že BIS-mafie nechce vůbec ve výhrůžkách přestat!!! Celou situaci uzavírala mafiánka s kočárkem a fialovou šálou a zelenou bundou, vysmátá na celé kole (aby psychologicky týrala psychickým terorem) = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že se oběsím, tedy že spáchám sebevraždu. I tyto mafiánské krávy BIS-mafie dokáží brutálně symbolicky vyhrožovat!!! Opět platí to, že se vůbec nikdo jiný než členi BIS-mafie okolo domu nevyskytuje = 100% BIS-mafie!!!

Opravdu již mám výhrůžek a vydírání plné zuby a ty grázlové v policii se jen tlemí, jak mě mafie likviduje a ještě mi škodí (chtějí mě zavřít do blázince)!!!

Ve 12:32, jen co jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive, což opět evidentně BIS-mafie zjistila špionáží, poslali mafiánského grázla s červeným Peugeotem Expertem vanem (s plnými okny) se symbolem pro pohřební službu (SPZ/RZ 3E8 8665) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Podstatné bylo, že grázl potom co splnil symbolickou výhrůžku smrtí, ihned odjel – takto právě pracuje BIS-mafie!!! Opět nikdo jiný než tento grázl BIS-mafie na ulici nebyl = 100% BIS-mafie!!!

 

13.1.2013 pondělí

V 15:25 opět špionáží BIS-mafie zjistila, že sedím u stolu u okna a ihned poslali auto autoškoly červenou Škodu Octavii kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%. Aby vydírali, tak při psaní výše uvedené věty, po špionáží nepřipojeného laptopu, poslali na čas modrou Škodu Octavii kombi s černými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Je vidět, jak se BIS-mafie s klidem prohání okolo domu, protože BIS-mafií systémově zkorumpovaná policie nic nedělá!!!

V 15:49 opět špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla s bílým autem s tuningovým výfukem do sousední ulice = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Nekonečný řetěz výhrůžek pak opět pokračoval (za 15 minut poslali 6 aut) až do dalšího dne, kdy je vidět, jak jsou BIS-mafiáni v pohodě a jak je uspokojuje vyhrožování a vydírání (psychické deformace)!!!

V 16:17, když jsem chtěl vyhrožování a vydírání shrnout do prosebného e-mailu, tak to opět špionáží mobilu BIS-mafie zjistila a okamžitě poslali červenou nákladní autoškolu = výhrůžka sebevraždou na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:20 při zápisu výše uvedené věty (konkrétně jsem psal „výhrůžka sebevraždou na 200%“) to opět on-line zjistili špionáží nepřipojeného laptopu a ihned poslali bílý Opel Corsa = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsáno vedení BIS-mafie. V 16:22 zjistili špionáží nepřipojeného laptopu výše uvedenou větu a poslali mafiánského grázla s autem s tuningovým výfukem = výhrůžka likvidací, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

 

14.1.2013 úterý

Do 11 hodiny poslala BIS-mafie 6 turbovrtulových letadel, resp. jistě některá z nich = výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě. Je totiž prokázáno, že BIS má lidi v řízení letového provozu, kteří upravují letové dráhy tak, aby se letadlo vyskytlo nedaleko mě. BIS-mafie tak vyhrožuje hlukem daného letadla, což právě symbolicky znamená výhrůžku, že mě donutí k sebevraždě.

Dopoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. 2x těsně okolo projel autobus autoškoly Peml = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!! Také okolo projel zkorumpovaný strážník městské policie Kotouč se Škodou Yeti = výhrůžka blázincem. Je vidět, že BIS-mafie nechce s výhrůžkami a vydíráním vůbec skončit a naopak jejich stále více.

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Na parkovišti u Penny opět manipulovali se sanitkou zkorumpovaní zdravotníci = výhrůžka blázincem.

Výhrůžky a vydírání pak pokračovali i odpoledne, když jsem byl v domě. V 15:09 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu SkyDrive a ihned poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. V 15:12 reagovali (po špionáži) na výše uvedenou větu a ukládání na cloud – poslali mafiánského grázla se zeleným Citroenem = výhrůžka, že budu zlikvidován, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! V 15:14 pak proletěl vrtulník, což nevypadalo na náhodu – jak jsem uvedl, BIS má svoje lidi v řízení letového provozu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. V 15:15 pak mafiánský grázl hodil lahve do kontejneru = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! V 15:15 také projel modrý van Citroen s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Také v 15:15 někdo poslal na matčin telefon SMS, což opět nevypadalo na náhodu – nestalo se to poprvé = hluk.

 

18.1.2014 sobota

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při každé cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální (symbolické) výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 16:20 opět projel mafiánský grázl BIS-mafie v době, když jsem byl na WC = výhrůžka sračkama. Projíždění BIS-mafiánů v situaci, kdy je někdo na záchodě se stalo již pravidlem a je to další důkaz o detailní špionáži bytu.

Celé odpoledne jezdí mafiánští grázlové BIS-mafie okolo domu – v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje, tj. 80 – 100% osob (dle situace) je BIS-mafie.

 

21.1.2014 úterý

Dopoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Nad centrem Kotouče také 2x proletělo (při cestě tam i zpět) turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli penězům (proletěli vždy nad Finančním úřadem). Také na parkovišti Penny projel hnědý maluch (polský Fiat) = výhrůžka sračkama, tj. likvidací, kvůli vedení BIS-mafie.

V 11:20 opět BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail o zaměstnání, a ihned poslali turbovrtulové letadlo (nad dům) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli absenci zaměstnání.

V 11:50 opět špionáží BIS-mafie zjistila, že zapisuji do tohoto souboru a ihned poslali mafiánského grázla s dodávkou České pošty = výhrůžka, že poštou přijde právní nebo finanční likvidace. V 11:54 při zápisu předešlé věty (opět zjistili špionáží nepřipojeného laptopu) poslali stříbrné auto = výhrůžka smrtí, resp. zabitím. Také ihned poslali modrý off-road Audi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Po zapsání výše uvedených odstavců (k dnešku), poslala BIS-mafie ve 12:00 červené nákladní auto autoškoly Daněk, protože to opět BIS-mafie zjistila on-line špionáží nepřipojeného laptopu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

Útoky jsou stále expresivnější a častější a nedá se to vydržet – právě útočí i několikrát za minutu!!!

Ve 12:10 špionáží laptopu zjistili, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu SkyDrive a již měli připraveny let turbovrtulového letadla = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vůbec nevím co mám dělat, přestože BIS-mafie útočí celé dny (celý den každý den) a také právě okamžitě jakmile si cokoliv poznamenám – psychicky je to neúnosné, protože výhrůžky a vydírání je právě okamžité a velmi časté (právě útočí i několikrát za minutu)!!! Doslova se mi hroutí mozek a mám obrovský stres z výhrůžek a vydírání!!!

Ve 12:12 projelo červené nákladní auto autoškoly (jiné než předtím – opět špionáží zjistili, že ukládám na cloud SkyDrive) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

22.1.2014 středa

V 11:50 opět BIS-mafie dokázala, že dělá špionáž u domu i exteriéru. Když jsem se pohyboval okolo domu a na krátkou dobu jsem vyšel k vratům, na čas jeli mafiánský grázlové BIS-mafie a autem autoškoly – přesně jak jsem byl pár vteřin u vrat, tak projeli a pochopitelně taková náhoda neexistuje = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

Ve 12:01 pak zřejmě poslali helikoptéru – jak je dokázáno, BIS-mafie má lidi v řízeních letových provozů (jak v civilním tak ve vojenském – ve vojenském akce zastřešuje zřejmě Vojenské zpravodajství) a není pro ně problém poslal na čas letadlo či helikoptéru = zřejmě další výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! Současně projel další mafiánský grázl BIS-mafie se stříbrným kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než BIS-mafie u domu neobjevil – 100% BIS-mafie!!!

Už nevím co strachy dělat – přestože jsem si BIS-mafie nevšímal, znovu zaútočili takto brutálně (výhrůžky, že mě donutí k sebevraždě). Hroutí se mi z toho mozek.

Po zapsání výše uvedeného odstavce, což evidentně opět zjistila BIS-mafie špionáží, poslali ihned ve 12:08 nákladní autoškolu spol. Daněk (červený náklaďák se strhanými nápisy Coca-Cola) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Při ukládání na cloud Microsoftu SkyDrive, což opět zjistila BIS-mafie špionáží laptopu, poslali mafiánskou megeru se světle-modrou čepicí = výhrůžka, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie.

Ve 12:15 špionáží zjistila BIS-mafie výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s bílým off-roadem Mercedesem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, na 300%, právě protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že 100% osob okolo domu je BIS-mafie, nikdo jiný!!!

Při dalším ukládání na cloud SkyDrive to opět BIS-mafie zjistila špionáží a poslali v 12:20 mafiánskou megeru s fialovou čepicí a s kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že se z útoků zblázním (což sedí)!!! Ve 12:24 poslali další stříbrné auto autoškoly s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!! Při zápisu výše uvedení věty ve 12:25 (což opět BIS-mafie zjistila on-line špionáží laptopu) poslali bílé auto = potvrzení, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!

Jen co jsem si sednul ke stolu u okna, okamžitě to zjistila BIS-mafie špionáží místnosti. Okamžitě v 15:25 poslali mafiánské grázly s autem autoškoly s červenou Škodou Octavií kombi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%. Za ní hned projel mafiánský grázl s bílým Opelem Astrou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie. V 15:29 špionáží nepřipojeného laptopu zjistili výše uvedené věty odstavce a ihned poslali mafiánského grázla s Citroenem = výhrůžka likvidací různou cestou!!! Opět nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu se nepohybovala!!! Je vidět, že BIS-mafie nechce s vyhrožováním a vydíráním (a špionáží) vůbec přestat!!!!!!!!! Nakonec v 15:32 poslali mafiánskou megeru na kole s košíkem v hnědé bundě = výhrůžka blázincem, protože jsem ve sračkách (myšleno protože píši o zvěrstvech BIS-mafie)!!!

Při ukládání na cloud SkyDrive tohoto souboru to opět BIS-mafie zjistila špionáží laptopu a ihned poslali červené kombi se zvednutým stěračem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák a píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Standardní vydírání a zastrašování, abych se tvářil, že BIS a BIS-mafie mi nevyhrožuje, nevydírá mě a neprovádí špionáž všeho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pak pokračovala BIS-mafie v posílání aut a chodců (cyklistů) celé odpoledne a večer až do noci, kdy se opět okolo pohybovali i v noci (jezdila auta) a výhrůžky a vydírání tak přešly plynule do dalšího dne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

26.1.2014 neděle

2-krát jsem byl v centru Kotouče. Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při každé cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Ve 14:19 při psaní prosebného e-mailu na mobilu, to opět špionáží zjistila BIS-mafie a poslala mafiánského grázla se soukromým vrtulovým letadle = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Teď ve 14:44 při zápisu výše uvedené věty to opět zjistili špionáží laptopu a ihned poslali mafiánského grázla na kole = výhrůžka, že dalším kolem (krokem) bude moje sebevražda!!!

Ve 14:36 špionáží bytu BIS-mafie zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka sračkama, tj. likvidací různou cestou!!!

Opět vyhrožují celý den, tak v jako jiné dny a okolo domu se v podstatě nikdo jiný než grázlové BIS-mafie nepohybuje (80 – 100%, dle situace, je BIS-mafie)!!!

Ve 14:49 špionáží laptopu zjistili výše uvedený odstavec (větu) a ihned poslali van = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% BIS-mafie!!!

V 14:54 špionáží BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla se Škodou Octavií kombi s modrými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Grázl ještě schválně drze projel do zákazu vjezdu a za pár vteřin projel zpět, abych si to více zapamatoval – psychologická pravidla teroru!!!

V 14:59 pak poslali nákladní červenou autoškolu s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!! Útoky se neustále stupňují a výhrůžky a vydírání jsou stále brutálnější!!!

V 15:01 BIS-mafie zjistila špionáží laptopu další pokus o uložení tohoto souboru na cloud SkyDrive a ihned poslali (1) mafiánského grázla s modrou Škodou Fabií = výhrůžka, že mám smůlu od vedení BIS-mafie. (2) Pak poslali proudové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. (3) Pak poslali mafiánského grázla co roznáší letáky = výhrůžka, že nikdy žádnou normální práci neseženu. (4) Nakonec prošel mafiánský grázl s hnědou bundou s kapucí = výhrůžka, že jsem ve sračkách a proto zemřu, resp. budu zabit. Opět nikdo jiný než BIS-mafie u domu nebyl = 100% BIS-mafie. Útoky již nejsem schopen snášet a hroutí se mi mozek!!!

V 15:08, při dalším ukládání nové verze tohoto souboru na cloud SkyDrive, to opět zjistila BIS-mafie špionáží a poslali do sousední ulice červené nákladní auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:48 jsem se osmělil a zavolal linku 158 Policie, a sdělil, že jsem oběť vyhrůžek a vydírání. Byl jsem odkázán na místní služebnu nebo lokální kriminálku – což není žádné řešení, jak se ukázalo v minulosti. Jak se ukázalo okamžitě, vše sledovala BIS-mafie a jen co jsem domluvil, poslali bílou Škodu Octavii kombi s černými okny = výhrůžka smrtí na 300%, protože si dovoluji se bránit (náznak). Potom ihned poslali stříbrný Citroen = výhrůžka smrtí (likvidací různě), protože si dovoluji se bránit (náznak).

V 16:00 opět špionáží zjistili, že píšu o telefonátu policii a ihned poslali mafiánského grázla s kočárkem, který si před okny domu zapálil cigaretu = výhrůžka rakovinou, tj. smrtí, protože jsem naivní dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie. V 16:01 při zápisu části věty výše („dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie“), opět po špionáži nepřipojeného laptopu, poslala BIS-mafie hnědé auto = výhrůžka sračkama, tj. likvidací.

Na výhrůžkách a vydírání je navíc velice nepříjemná rychlost s jakou BIS-mafie zaútočí – jakmile něco dělám něco na obranu, do pár vteřin již vyhrožují a vydírají!!!

V 16:07 špionáží laptopu zjistili výše uvedenou větu a ihned poslali mafiánského grázla s bílou Škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

27.1.2014 pondělí

Ve 14:55 opět BIS-mafie prokázala totální a fatální špionáž (pomocí systému GOLSS). Když jsem očima (a mlčel jsem!!!) přejížděl názvy článků na portálu iDnes.cz, tak přesně když jsem dojel k nadpisu článku „Zdrogovaný řidič ujížděl strážníkům…“, tak BIS-mafie toto věděla, tedy že se právě dívám na tento nadpis a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka, že jsem na palici (a zdrogovaný) a snažím se uniknout zkorumpované policii. Tento systém vyhrožování podle nadpisů nebo klíčových slov v článcích používají denně a jasně ukazuje na totálnost špionážního systému – pak pochopitelně nelze řadovému policistovi toto vysvětlit a bude to považovat za paranoiu, což tak není, protože se to prokázalo již mnohokrát!!! Z psychologického hlediska jsou tyto on-line výhrůžky a vydírání velice nepříjemné (hroutí se mi mozek), protože BIS-mafie útočí okamžitě a neustále, jakmile k tomu má příležitost!!! Tento systém tak ukazuje na technologické možnosti BIS-mafie (systému GOLSS), které jsou fantastické a nedají se s ničím v historii srovnat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:07 zjistila BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu, že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned poslali několik aut – poslední byl stříbrný van s žebříkem na zadních dveřích (asi Fiat) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! I toto on-line vydírání bylo dost pádné a policie by se měla již konečně vzpamatovat a začít šetřit tuto trestnou činnost tisíců, minimálně stovek, osob!!!

V 15:10 zjistila BIS-mafie špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou (spol. Daněk, náklaďák s odstraněnými nápisy Coca-Cola) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Celý den, jako v jiné dny, BIS-mafie se pohybovala neustále a nepřetržitě okolo a vyhrožovala a vydírala symboly. Útoky, jako v jiné dny, byly již během noci a pak od cca 5:30 to BIS-mafie rozbalila naplno. Útoky pak byly až do hluboké noci a i v noci, kdy plynule přešly do dalšího dne. Tím opět BIS-mafie dokázala, jak moc mě chce zlikvidovat, konkrétně donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:34 špionáží nepřipojeného laptopu zjistili, že na začátku píši o motivech výhrůžek a vydírání a když jsem psal, že si mozek nemá čas odpočinout (a hrozí, že se zblázním), tak poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií a turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí pomocí výhrůžek a vydírání k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Výhrůžky a vydírání jsou stále častější a útočnější!!! Opět platí to, že se nikdo jiný než grázlové BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% BIS-mafie!!!

V 16:43 opět špionáží BIS-mafie zjistila, že ukládám soubor na cloud Microsoftu SkyDrive (aby byl případně přístupný) a ihned vyhrožovali na rádiu Černá Hora klíčovým slovem – pustili totiž Ozzyho Osbourna „Dreamer“, tj. „snílek“ = výhrůžka, že jen sním!!! Nechtěl jsem to rozvádět, ale je patrné, že na rádiu Černá Hora pracují grázlové BIS-mafie, protože vyhrožování pomocí klíčových slov ve skladbách se děje poměrně často. Je to děláno tak, že BIS-mafie po špionáži bytu, mých elektronických zařízení a mě samotného z centrály dá pokyn do rádia, co mají vysílat. Pak právě pomocí skladeb s klíčovými slovy vyhrožují, kdy klíčová slova sdělují i v přímých vstupech a reklamách – metoda vyhrožování a vydírání s klíčovými slovy je obecná!!!

 

28.1.2013 úterý

Dopoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Ráno (již od cca 5 hodin) a dopoledne také nepřetržitě jezdili a chodili mafiánští grázlové okolo domu (objevilo se jich cca 5 – 10 za hodinu) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Opět platí, že v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% mafie!!!

V 11:18 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že jsem napsal odstavec výše a ihned poslala mafiánského grázla s Renaultem Clio = výhrůžka, že jsem píča, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:20 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že ukládám tento soubor na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla s bílým autem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože jsem si dovolil psát o zvěrstvech BIS-mafie.

V 11:57 poslala nejspíš BIS-mafie proudové letadlo nad dům, protože špionáží zjistili, že jsem na WC/záchodě (na náhodu to nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli sračkám, tj. problémům. Ve 12:00 pak troubilo mafiánské hovado z lokomotivy, protože špionáží zjistili, že jsem na WC/záchodě (na náhodu to nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli sračkám, tj. problémům.

Ve 12:05 špionáží BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a to, že chci soubor uložit na cloud a ihned poslali mafiánské hovado se zeleným Opelem Corsa = výhrůžka pomstou vedení BIS-mafie za to, že píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto vydírání, abych se tvářil, že se nic neděje, je velmi časté!!!

Ve 12:09 při ukládání na cloud SkyDrive poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Současně poslali mafiánskou megeru se světle modrou čepicí = výhrůžka, jestli jsem pochopil moc vedení BIS-mafie (zde i myšleno, že dokáží poslat letadlo na čas) a současně výhrůžka, jestli jsem pochopil, že BIS-mafie chce moji sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Výhrůžky a vydírání jsou stále více sofistikovanější a koordinovanější, a je jich stále více!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Mezi auty navíc byli zkorumpovaní místní policisté = výhrůžka blázincem. Také projeli zkorumpovaní zdravotníci se sanitkou = výhrůžka blázincem.

V 14:21 jen co jsem začal psát předchozí odstavec, což zjistila BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu (důkaz o GOLSS), ihned poslali mafiánského grázla s červeným autem, kdy řidič výrazně kouřil = výhrůžka smrtí z rakoviny!!! Ihned po něm projelo modré kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Ve 14:24 poslali bílý pick-up = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Ve 14:25 poslala BIS-mafie mafiánského grázla s Opelem = výhrůžka pomstou, podepsáno vedení BIS-mafie. Ve 14:26 poslala BIS-mafie stříbrné kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Opět nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 100% mafie!!!

V 14:36 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu SkyDrive a ihned poslali mafiánské grázly s autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Celé odpoledne pak jezdili grázlové BIS-mafie okolo domu a to až do noci. I v noci se pohybovali okolo domu v autech a výhrůžky a vydírání tak plynule přešly do dalšího dne!!!

 

29.1.2014 středa

V 10:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu v pokoji domě usnesení okresního soudu v Praze o zavření do blázince v srpnu 2013, a ihned poslali auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě kvůli psychiatrům a blázincům. Definitivně se prokázalo, že BIS-mafie špionážními technologiemi on-line vidí do bytu (a slyší co se říká)!!! I tato špionáž je trestná činnost!!!

V 10:58, když jsem výše uvedený odstavec začal psát, BIS-mafie to špionáží opět zjistila a ihned poslala mafiánské grázly s dětmi = výhrůžka, že jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (zde myšleno, že mě mohou snadno zavírat do blázince). Současně to byla vyhrůžka, že jsem naivní dítě, že mě snadno donutí k sebevraždě!!!

 

30.1.2014 čtvrtek

V 10:10 opět BIS-mafie prokázala totální a fatální špionáž mobilu. Když jsem psal prosebný e-mail a do rozepsaného e-mailu jsem napsal „že nemám šanci (získat zaměstnání) kvůli zákulisním praktikám BIS“ tak projelo auto v tu chvíli = výhrůžka, že neseženu žádné zaměstnání. Podstatné je i to, že BIS-mafie vidí i do rozepsaného e-mailu na mobilu. V 10:23 když jsem psal výše „že nemám šanci (získat zaměstnání) kvůli zákulisním praktikám BIS“, tak projel červený Peugeot = výhrůžka, že neseženu žádné zaměstnání. Absence zaměstnání je velký problém finančně a je patrné, že najít zaměstnání mi znemožňuje BIS-mafie zákulisními praktikami.

Je patrné, že BIS-mafie nechce s mojí likvidací přestat, dokud nebudu mrtvý!!!

Při ukládání na cloud SkyDrive to opět BIS-mafie zjistila špionáží laptopu a ihned poslali stříbrný Renault Clio = výhrůžka smrtí, resp. zabitím a tedy že mě čeká smrt, protože jsem píča. Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% mafie!!!

V 10:56 opět BIS-mafie špionáží mobilu, opět rozepsaného e-mailu, zjistila, že píšu prosebný e-mail o tom, že na portálu iDnes.cz vyhrožují blázincem (byl tam článek o tom, že poslali někoho na léčení („Pirátka s 18 zákazy řízení musí na léčení…“) a ihned poslali žluté nákladní auto autoškoly (autoškola učiliště) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě kvůli psychiatrům a blázincům!!! Když jsem v 10:57 větu výše psal, stejná autoškola drze projela podruhé = opakovaná výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě kvůli psychiatrům a blázincům!!!

Je patrné, že BIS-mafie se nechce vůbec vzdát myšlenky mě zavírat do blázinců a nucení do styku s psychiatry (z obojího mám velký strach)!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že sedím u laptopu u okna a ihned poslali mafiánské grázly s autem autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 15:58 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píšu prosebné e-maily a ihned poslali mafiánskou megeru na světle-modrém kole s „beraními“ trubkami a fialovou bundou = výhrůžka, že jsem beran a že se zblázním z toho, že píši o zvěrstvech BIS-mafie. Také to byla výhrůžka, že jsem nepochopil moc BIS-mafie (světle-modrá barva). Pak dále pokračovala BIS-mafie v průjezdech auty = několik výhrůžek smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

31.1.2014 pátek

V 11:15 jsem se odvážil a podal znovu e-mailem trestní oznámení na Řevnici (škoda 3,3 miliony a více Kč), což evidentně BIS-mafie ihned on-line zjistila a okamžitě poslali (1) mafiánskou megeru která běžela před okny = výhrůžka, že si mám pospíšit, jinak budu zlikvidován (i fyzicky). (2) Mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka, že jsem beran, který bude zlikvidován. Tímto způsobem mě BIS-mafie vydírá, abych se nijak nebránil.

Ve 12:01 jsem musel poslat trestní oznámení na Řevnici znovu ÚOOZ, protože ÚOOZ změnil e-mailovou adresu a ihned to špionáží zjistila BIS-mafie a začali vyhrožovat: (1) poslali Škodu 120 = výhrůžka, že mám smůlu. (2) Poslali korejské auto = výhrůžka pomstou BIS-mafie. (3) Poslali auto pizzerie = výhrůžka že jsem píča. (4) Poslali auto s dřevěnou nástavbou, co vypadala jako gilotina = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože se bráním!!! Vše bylo vydírání, abych se nijak právně nebránil – BIS-mafie sází na to, že mě zlikvidují bez toho, aniž bych se bránil.

Celé dopoledne jezdili a chodili BIS-mafiáni okolo domu – v podstatě nikdo jiný než členové BIS-mafie se neobjevoval = 80 – 100% (dle situace) byla BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:14 když jsem dopsal výše odstavec opět to BIS-mafie zjistila špionáží a poslali holou lebku = výhrůžka smrtí z rakoviny za moje aktivity!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Mezi auty navíc byli dvakrát zkorumpovaní zdravotníci se sanitkou = výhrůžka blázincem.

V 13:55, když BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem napsal výše uvedený odstavec, poslali mafiánskou megeru BIS-mafie s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní dítě, že jsem nepochopil moc BIS-mafie (zde tedy myšleno vyhrožovat a vydírat do nekonečna, doslova)!!!

V cca 19:05 opět přijel mafiánský grázl a začal u domu vyhrávat na celé kole z auta = hluk a výhrůžka likvidací. Tento způsob psychické nepohody je poměrně častý a tak 2 – 3x týdně přijedou grázlové BIS-mafie k domu a začnou vyhrávat!!!

 

Leden 2014

Každý den se pohybovali desítky mafiánských grázlů okolo mě a symbolicky vyhrožovali a vydírali. Když byl všední den, tak to bylo tak 80 – 120 osob průměrně a o víkendu 60 – 80 osob průměrně. Vyhrožování a vydírání bylo jedna každý den, i když jsem zápis nedělal každý den, a hlavně nepřetržité s průměrnými rozestupy jen cca 5 – 15 minut.

Vždy byla patrná naprosto dokonalá špionáž a totální řízení grázlů v terénu. Vždy BIS-mafie věděla na vteřiny přesně co dělám, kde přesně se nacházím (i venku) a podle toho posílali mafiánské grázly, aby vyhrožovali a vydírali. Detailní špionáž prováděli jak elektronických zařízení (mobil, laptop, internet…), tak místností bytu (vidí do nich) a i lokalizaci venku. Z pohledu psychiky je neúnosné, že BIS-mafie pošle někoho vyhrožovat a vydírat ihned potom co něco dělám, se zpožděním jen několik vteřin.

Výhrůžky a vydírání byly obvyklé - smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

 

1.2.2014 sobota

V 9:36 projel mafiánský grázl na kole s košíkem, s výrazně zelenou taškou v košíku = výhrůžka blázincem. V 9:38 jsem si udělal hlasovou poznámku do záznamníku mobilu a ihned to špionáží zjistila BIS-mafie a poslali mafiánského grázla se zelenou Škodou Felicií = výhrůžka, že mám smůlu, že budu zlikvidován. Potom co jsem si udělal další nahrávku o tomto (výše) poslali (tak 9:42) dalšího mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Opět platí, že v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% mafie!!! Navíc se nehodlají evidentně vzdát vyhrožování a vydírání!!!

V 10:04 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že ukládám tento soubor na cloud Microsoftu SkyDrive a ihned poslali (1) modrý Ford Galaxy se zvednutým stěračem = výhrůžka exekucí domu, protože jsem čůrák, který si dovolí psát o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali na čas stříbrnou Škodu Roomster = výhrůžka smrtí na ulici, tj. exekucí domu. (3) V 10:05 při zápisu věty výše „výhrůžka exekucí domu“ (což zjistili špionáží laptopu) poslali na čas mladého grázla se psem s výrazně světle-modrou bundou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Je patrné, že vyhrožování v situaci kdy zapisuji trestnou činnost BIS-mafie je současně vydírání tak, že BIS-mafie nechce, abych si tyto záznamy dělal. Policie by se již měla probudit a začít BIS-mafii stíhat, protože já nejsem schopen toto vydržet a hrozí, že se zblázním!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Drzost BIS-mafie nezná hranic, což je právě dáno tím, že plošně a systémově zkorumpovaná česká policie nešetří jakoukoliv trestnou činnost související s BIS. BIS tak dotáhla k dokonalosti to, že jejich trestná činnost je státní a veřejný zájem!!! Zkorumpovaná policie i tak ale nese plnou odpovědnost za tento teror.

V 11:11 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo (na náhodu to nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 11:14 špionáží nepřipojeného laptopu zjistila BIS-mafie, že jsem napsal větu výše, a ihned poslali mafiánské hovado se světle-modrým Citroenem = výhrůžka likvidací (tj. smrtí), podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie (opět tedy i vydírání, abych toho zanechal)!!!

Ve 14:27 opět špionáží mobilu zjistila BIS-mafie, že jsem odeslal prosebný e-mail o zaměstnání a ihned poslali mafiánského grázla na křižovatku u domu (túroval motor) = výhrůžka, že žádnou práci nezískám.

Ve 14:29 špionáží nepřipojeného laptopu zjistila BIS-mafie, že jsem napsal odstavec výše a ihned poslali mafiánského grázla s Fordem Escortem = výhrůžka exekucí domu.

Ve 14:31 špionáží nepřipojeného laptopu zjistila BIS-mafie, že jsem napsal odstavec výše a ihned poslali mafiánského grázla vhodit do kontejneru lahev = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět tedy vydírání, abych přestal psát o BIS-mafii a tvářil se, že se nic neděje!!!

Zde výše je příklad řetězení výhrůžek, kdy další pak pokračovaly… opět se okolo domu nepohyboval nikdo jiný než členové BIS-mafie = 100% mafie!!! 

Od cca 15:40 zjistila BIS-mafie špionáží místnosti, že sedím u stolu u okna a ihned poslali několik aut = další výhrůžky.

V 16:00 když jsem výše uvedený odstavec napsal, tak to zjistila BIS-mafie špionáží laptopu a poslali 3 megery se žlutým kočárkem (jedna se zelenou bundou) = výhrůžka, že jsem idiotské dítě, které bude zlikvidováno, podepsáno vedení BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie. Je vidět, jak mafiánů neustále přibývá a výhrůžky a vydírání je stále akutnější!!!

Vážně je nutné, aby se policie (byť je zkorumpovaná BIS) probrala a začala vedení BIS-mafie a poskoky stíhat pro trestné činy nebezpečné pronásledování, vydírání a nebezpečné vyhrožování, plus trestné činy o špionáži.

V 16:07 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánského grázla s modrým VW Golfem = výhrůžka blázincem, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:08 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi s přívěsem = výhrůžka (a vydírání) smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:13 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánské grázly s červeným vanem s nápisem „EL LUX“ = výhrůžka smrtí z rakoviny, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! V 16:14 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedenou větu a ihned poslali mafiánského grázla s modrou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím (pravděpodobně rakovinou), podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!

V 16:17 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem verzi tohoto souboru uložil na cloud a ihned poslali (1) mafiánského grázla s červenou Škodou Fabií stavební firmy = výhrůžka exekucí domu. (2) Mafiánskou megeru s dítětem (se zelenou čepicí) = výhrůžka, jestli jsem pochopil, že BIS-mafie naplánovala exekuci domu a že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Potom co jsem se na zkoušku opět zeptal na lince 158 co s vydíráním a vyhrožováním, opět jsem zjistil, že řadová policie není na mafii vůbec připravena – prý to mohu oznámit osobně na kterékoliv služebně, i právě u BIS zkorumpovaných policistů …no to asi právě nejde!!! V 16:27 pak v sousední ulici běžel mafiánský grázl podél autobusu, protože telefonát zjistila BIS-mafie špionáží = výhrůžka, že si mám pospíšit se sebevraždou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:29 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka, že jsem „beran“, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i fyzicky)!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:39 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že čtu e-mail, kde mi píšou, že mě nevybrali do výběrového řízení na pozici analytika a ihned se ozvalo proudové dopravní letadlo = výhrůžka, že mi uletělo letadlo, že žádnou práci neseženu a že mě donutí pro absenci zaměstnání k sebevraždě. U posílání letadel stojí za to připomenout, že se to děje denně – že letadla prolétnou na čas podle toho, co dělám – protože je patrné, že BIS-mafie má lidi v řízení letového provozu, kde jim počítače vypočítají dráhu letadla a oni ho jen nasměrují …nic složitého!!! Posílání letadel je tedy holý fakt!!!

V 16:43 BIS-mafie špionáží zjistila, že zapisuji odmítnutí do výběrového řízení (viz odstavec výše) do své evidence v Excelu a ihned poslali mafiánskou megeru s červenou bundou = výhrůžka, že neseženu žádné zaměstnání. V 16:46 špionáží laptopu zjistila BIS-mafie, že jsem zapsal výše uvedenou větu a ihned poslali (1) mafiánské grázly se světle-modrou a bílou bundou (s kapucí) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie. (2) Poslali také mafiánského grázla s maskáčovými kalhotami = výhrůžka dalším pokračovaní této „války“ (pozn: celé to má charakter války, protože to vše trvá nejméně od roku 2002 a jde o každodenní útoky). Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:50 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali (1) mafiánského grázla s hnědými kalhotami a světle-modrou velkou igelitkou = výhrůžka, že jsem ve sračkách a že zemřu, resp. budu zabit (půjdu do pytle patologa). (2) Také poslali mafiánského grázla na kole s trubkami vpředu = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože jsem tvrdohlavý „beran“, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Výhrůžek a vydírání neustále přibývá a psychicky je to už zcela nesnesitelné!!! Zvyšující se nátlak je proto, abych brzo spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:50 proletělo velmi hlučné turbovrtulové letadlo, na náhodu to nevypadalo = výhrůžka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V cca 19:05 byl ohňostroj, opět to na náhodu nevypadalo = výhrůžka, jestli se mi rozsvítilo, myšleno i, že mě donutí k sebevraždě!!!

 

2.2.2014 neděle

Od cca 3:30 ráno jako obvykle BIS-mafie práskala nanočipy = hluk při kterém se nedá spát a výhrůžka smrtí, resp. zabitím. Práskací nanočipy je zařízení, které vydává práskání uprostřed noci.

Ve 3:36 projel mafiánský grázl BIS-mafie s autem, aby se nedalo spát = hluk a buzení.

Od rána jezdí mafiánští grázlové s auty okolo domu = výhrůžky a hluk!!!

V 10:50 když jsem výše (k sobotě 1.2.) psal „…výhrůžka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!“ tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží nepřipojeného laptopu a poslala mafiánskou megeru s dětmi = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože jsem naivní idiotské dítě!!!

Pokud urychleně vyhrožování a vydírání BIS-mafie neskončí, tak to psychicky nevydržím a zblázním se…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:58 špionáží BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla s černým VW Passatem kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím (chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou) na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Typické vydírání!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 13:05 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že jsem spustil počítač a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka (a vydírání), že nesmím psát o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

3.2.2014 pondělí

V 10:56 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se dívám na nadpis článku na iDnes „Od poslední popravy uběhlo 25 let, na vraha Lulka místní stále pamatují“ a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, kdy mě srovnávají s vrahem, což je „silná káva“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je vidět, že výhrůžek a vydírání se BIS-mafie nehodlá vzdát!!!

V 11:50 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka sračkama, tj. likvidací různě!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 15:02 špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem zapsal výše uvedený odstavec a ihned poslali (1) mafiánského grázla s bílou Škodou Fabií se střešními lištami = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%. (2) Také poslali mafiánskou megeru ve fialové bundě s kapucí a se zeleným kočárkem = výhrůžka doživotním blázincem, protože jsem naivní idiotské dítě!!! (3) Také poslali 2 mafiánské megery s kočárky (jedna z meger byla ta co útočila v kavárně Gavi), kde jeden byl světle-modrý = výhrůžka likvidací různě, protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!! Opět vše i vydírání, abych o zvěrstvech BIS-mafie nepsal.

V 15:14 špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že jsem volal (bez úspěchu) na OSZ Benešov a ihned poslali: (1) mafiánského grázla s bílým kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože si dovoluji se bránit právní cestou. (2) Poslali také mafiánskou megeru s kočárkem = výhrůžka likvidací, protože jsem naivní dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie. (3) Červené auto s tuningovým výfukem = výhrůžka likvidací. (4) Červenou Škodu Octavii autoškolu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože si dovoluji se bránit právní cestou. Opět vše i vydírání, abych nic nečinil a nechal se zlikvidovat. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 15:30 pak prošla mafiánská megera se světle-modrou čepicí s dítětem = výhrůžka, jestli jsem pochopil moc vedení BIS-mafie a že jsem naivní idiotské dítě, které bude zlikvidováno.

V 15:51 BIS-mafie poslala běžící 2 mafiánské grázly, po špionáži mobilu, když zjistili, že jsem telefonoval na MSZ v Praze = výhrůžka, že si mám pospíšit… (vysoce psychicky nepříjemné)!!! V 15:53 při zápisu výše uvedené věty, to opět špionáží nepřipojeného laptopu zjistila BIS-mafie, a poslali tmavé kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože se snažím bránit proti zvěrstvům BIS-mafie právní cestou. Opět vše i vydírání, abych se nechal zlikvidovat a nic nečinil na svoji obranu – takové typické zastrašování!!!!!!!!!!!!!!

V 15:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali: (1) mafiánského grázla s tmavě-modrou bundou se světle-modrými pruhy s nataženou kapucí = výhrůžka smrtí, resp. zabitím. (2) Poslali mafiánského grázla na kole s košíkem = výhrůžka blázincem!!! (3) Poslali bílou Škodu Fábii = výhrůžka smrtí, resp. zabitím. (4) Poslali červenou nákladní autoškolu (spol. Daněk) (mafiánští grázlové drze projeli dvakrát) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože se snažím bránit proti zvěrstvům BIS-mafie!!! Opět vše i vydírání, abych se nechal zlikvidovat a nic nečinil na svoji obranu – takové typické zastrašování!!!!!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:17 BIS-mafie špionáží místnosti věděla, že sedím u okna a ihned poslali zlatou Škodu Octavii autoškolu = výhrůžka, že mě s jistotou donutí k sebevraždě na 100%!!!

 

4.2.2014 úterý

Ve 14:15 opět důkaz fatální špionáže BIS-mafie. Jen co jsem přišel z venku a vstoupil do pokoje domu, tak na ulici projela známá stará mafiánská megera na kole s košíkem = výhrůžka blázincem!!!

Ve 14:20 špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila věty výše a ihned poslali mafiánského grázla se stříbrným autem se střešním boxem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Ve 14:22 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánskou megeru s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že budu zlikvidován!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

 

6.2.2014 čtvrtek

V cca 10:40 poslali k domu do zakázaného směru jízdy (jednosměrky) Trabanta = výhrůžka likvidací různou!!!

V cca 10:45 poslala BIS-mafie k domu Škodu 120 = výhrůžka likvidací různou!!!

V 11:18 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem výše dopsal rekapitulaci jejich akcí za leden 2014 a ihned poslali popeláře = výhrůžka, že nezískám žádné zaměstnání!!!

V 11:22 špionáží místností bytu BIS-mafie zjistila, že přišel dopis z banky a ihned poslali mafiánského grázla s modrou Škodou Roomster charity = výhrůžka exekucí domu (a všeho)!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 11:28 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi se střešními lištami = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V cca 12:00 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali mafiánského grázla s velkým černým off-roadem s černými skly = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Současně to bylo vydírání, že pokud nepřestanu psát o zvěrstvech BIS-mafie zabijí mě, resp. způsobí smrt. Je vidět, že výhrůžek a vydírání neustále přibývá a BIS-mafie toho nehodlá vůbec nechat.

V cca 15:10 špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že čtu portál iDnes.cz a ihned poslali mafiánské grázly s autem havarijní služby (SPZ/RZ 2E4 4403) = výhrůžka, že jsem „havárie“, že budu zlikvidován různě. V cca 15:12 jen co jsem to začal psát do prosebného e-mailu, tedy že opět vyhrožují, tak ihned poslali červené nákladní auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 15:23 jsem začal ukládat na cloud SkyDrive, ihned to BIS-mafie zjistila špionáží laptopu, a ihned poslali červený Citroen = výhrůžka likvidací (až po fyzickou) různě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 18:15 přijeli mafiánští grázlové se stříbrným autem naproti domu a půl hodiny řvali výhrůžky = výhrůžka blázincem, vězením, smrtí, resp. zabitím apod.!!! Drzost BIS-mafie se neustále stupňuje!!!

 

7.2.2014 pátek

V 11:55 špionáží místnosti zjistila BIS-mafie že vcházím do pokoje (čelem k oknu) a ihned poslali modrou Škodu Felicii s nápisem trumf = výhrůžka likvidací (i fyzickou) díky trumfům Davida Rokose a vedení BIS-mafie!!! Za trumfy oni myslí zákulisní akce a celou síť BIS-mafie.

Ve 12:09 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem začal psát větu výše a ihned poslali mafiánského grázla s modrým VW Golfem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Ve 12:15 špionáží laptopu zjistili, že se chystám tento soubor uložit na cloud SkyDrive a ihned nasměrovali na Kotouč turbovrtulové letadlo (na náhodu to nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě jistě!!!!!!!!!!

Je vidět, že BIS-mafie se nechce vzdát ani na minutu vyhrožování a vydírání a budou to dělat tak dlouho, dokud nespáchám sebevraždu (k čemu doufám nedojde a tak to budou dělat do mé smrti, což nemohu vydržet, takže se asi zblázním).

V 12:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali (1) mafiánského grázla se žlutou igelitovou taškou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie. (2) Poslali také mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, za to, že píši o zvěrstech BIS-mafie. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Ve 12:50 poslala BIS-mafie mafiánského grázla s Fordem (asi Galaxy), nejspíš s nálepkou DAS (pojišťovna právní ochrany) = výhrůžka exekucí domu, jako jistota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:54 špionáží nepřipojeného laptopu zjistili odstavec výše a poslali (1) mafiánského grázla se zelenou Škodou FAbii kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%. (2) Poslali také mafiánského grázla na kole s košíkem = výhrůžka blázincem. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 14:27 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že vyhledávám inzeráty na zaměstnání a ihned poslali mafiánskou megeru s kočárkem (ještě se podívala do okna) = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo, že žádnou práci nesežene!!! Velice psychicky likvidující výhrůžka.

Ve 14:38 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že vyhledávám inzeráty na zaměstnání a ihned poslali mafiánské grázly s nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě donutí spáchat sebevraždu, kvůli absenci zaměstnání!!!

Ve 14:49 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že vyhledávám inzeráty na zaměstnání a poslali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí spáchat sebevraždu, kvůli absenci zaměstnání!!!

Ve 14:49 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že vyhledávám inzeráty na zaměstnání a zavolali na můj mobil a ihned to položili. Když jsem číslo 271480738 vytočil zpět, ozvala se ústředna, že číslo neexistuje. Typická ukázka kombinace špionáže a stalkingu. Toto dokáže jedině BIS a ne žádná obyčejná mafie!!!

V 15:53 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že ukládám tento soubor na cloud SkyDrive a ihned poslali stříbrný Ford Mondeo kombi = výhrůžka exekucí domu a smrtí na ulici na 200%!!!

V 16:55 BIS-mafie přesně věděla, že poslouchám na rádiu Černá Hora skladbu „unconditional“, tj. bezpodmínečně… Přesně když se ozvalo „bezpodmínečně“ (v angličtině) projel mafiánský grázl se stříbrným off-roadem = výhrůžka jistou (bezpodmínečnou) smrtí, resp. zabitím na 200%!!!

 

8.2.2014 sobota

Od cca 5 hodin BIS-mafie práskala nanočipy, takže se nedalo spát. Je patrné, že mě chtějí únavou dovézt k sebevraždě.

V 5:40 opět volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal.

Celé ráno a dopoledne od cca 5:30 jezdili mafiánští grázlové okolo domu. Také od cca 5:00 (ráno) BIS-mafie práskala nanočipy (zařízení umístěná v pokoji, která vydávají práskání), aby se nedalo spát – opravdu jsem nemohl spát. Buzení a hluk dělá BIS-mafie proto, abych spáchal sebevraždu z únavy!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při jedné cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Ve 14:06 špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že jsem napsal prosebný e-mail a ihned  nasměrovali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě jistě!!!

Ve 14:07 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem napsal výše uvedenou větu a ihned poslali mafiánské grázly se světle-modrým kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie.

Ve 14:09 špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem napsal výše uvedenou větu a ihned poslali stříbrný van = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Ve 14:10 špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem napsal výše uvedenou větu a ihned poslali mafiánského grázla s holou lebkou = výhrůžka smrtí kvůli rakovině, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Zde je opět vidět řetězení výhrůžek – než jsem popsal jednu, již vyhrožovala BIS-mafie nově!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Výhrůžek a vydírání neustále přibývá a již mají připraveny celé bloky vyhrožování a vydírání v krátkém čase, aby to bylo psychicky více trýznivější.

Ve 14:41 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem zapsal odstavec výše a poslali dodávku (spol. Auteco BS Boskovice, SPZ/RZ „3AS 2807“) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Současně tedy opět vydírání, že nesmím nic o BIS-mafii zaznamenávat!!!!!!!!!!!!! Opět je patrné, že vedení BIS-mafie koupilo nového grázla, protože není místní.

Ve 14:45 špionáží nepřipojeného laptopu BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a poslali mafiánské grázly s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie.

Ve 14:48 pak poslali kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 14:53 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a opakovaně poslali létat okolo domu soukromé vrtulové letadlo = opakovaná výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

9.2.2014 neděle

Ve 3:20 v noci projel mafiánský grázl s autem s tuningovým výfukem (okolo domu) a vzbudil mě = hluk a zastrašování. Ve 4:37 projel další mafiánský grázl s autem a vzbudil mě. Je patrné, že mě chtějí donutit k sebevraždě z únavy!!!

Od 3:30 BIS-mafie práskala nanočipy, takže se nedalo spát.

V 10:53 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem zapsal výše uvedené odstavce (k 9.2.2014) a ihned poslali mafiánskou megeru se šachovnicovou černo-bílou kabelkou = výhrůžka smrtí, reps. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhrůžka byla současně vydírání, abych nic nepsal.

V 11:00 dvakrát (tam a zpět) prošel mafiánský grázl s cigaretou, potom co BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive  = výhrůžka smrtí z rakoviny, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Výhrůžka byla současně vydírání, abych nic nepsal. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při jedné cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Také jedno mafiánské hovado BIS-mafie s BMW dělalo u mě na ulici u školky smyky = brutální výhrůžka blázincem!!!

V cca 13:50, jen co jsem pustil laptop (v domě), což zjistila BIS-mafie špionáží, poslali dvakrát stříbrné kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože používám počítač.

V 13:57 když BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec, ihned poslali mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka smrtí, protože jsem tvrdohlavý „beran“, který nepochopil moc BIS-mafie.

Ve 14:00 když BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec, poslali mafiánského grázla k domu, který měl výrazně černou bundu s nataženou kapucí = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši  o zvěrstvech BIS-mafie. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Ve 14:57 BIS-mafie na vteřiny přesně špionáží zjistila, že čtu na mobilu na portálu iDnes nadpis „Jurečka našel v tendrech na zemědělství chyby za desítky miliónů“ a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka finanční likvidací!!!

Ve 14:58 ihned přijeli mafiánští sousedé Váňovi s modrou dodávkou Ford Transit (SPZ/RZ „PUP 41-47“) = výhrůžka exekucí domu a smrtí na ulici, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!! Opět bylo patrné, jak obě dvě poslední výhrůžky byly perfektně připraveny a načasovány do řetězu!!! Řetězení výhrůžek dělá BIS-mafie proto, aby byly psychicky více devastující (abych se zbláznil a spáchal sebevraždu)!!!

V 15:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali (1) mafiánské grázly, jeden s nataženou černou kapucí = výhrůžka smrtí, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali také černý off-road = výhrůžka smrtí, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Neustále se pohybují celé odpoledne grázlové BIS-mafie okolo domu – cca 5 – 10 za hodinu.

V 16:42 pustila BIS-mafie na rádiu Černá Hora skladbu „firework“, tedy „ohňostroj“ (Kate Perry) a současně poslali před dům mafiánského grázla celého v černém s kapucí = výhrůžka, jestli se mi rozsvítilo, že zemřu. Je potvrzeno, že grázlové BIS-mafie mají lidi na rádiu Černá Hora, kde pak pro ně vysílají věci (písně, mluvené slovo, reklamy…) s klíčovými slovy pro vyhrožování!!!

V 16:47 pak BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned poslali starého mafiánského grázla na kole s košíky = výhrůžka blázincem.

V 16:48 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila výše zapsané a poslala zlatou Škodu Fábii = výhrůžka likvidací (i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 16:48 také poslali mafiánského grázla v hnědo-oranžové bundě s kapucí = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, při vědomí „vlády“ (oranžová je symbol pro vládu)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zde opět bylo patrné perfektně připravené výhrůžky zřetězené do jedné linie. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 18:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu článek na portále iDnes.cz o rychlobruslení na olympijských hrách (později ho ihned BIS-mafie odstranila ze seznamu článků), kde byla jakási „Irene“ a nasměrovali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli Ireně Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Výhrůžky a vydírání BIS-mafie plynule přešlo do noci, kde útoky BIS-mafie pokračovaly a plynule je protáhly do dalšího dne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

10.2.2014 pondělí

Ve 3:15 v noci chodil někdo z BIS-mafie okolo plotu dumu, protože hrozně štěkal pes = buzení a hluk!!!

V 9:51 zavolal někdo z BIS-mafie. Když jsem číslo 271480738 vytočil zpět, ozvala se ústředna, že číslo neexistuje. Typická ukázka kombinace špionáže a stalkingu. Toto dokáže jedině BIS a ne žádná obyčejná mafie!!! Terorem mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:44 BIS-mafie špionáží bytu v domě zjistila, že jsem na WC/záchodě ihned poslali auto = výhrůžka sračkama, tj. likvidací různou!!!

V 11:50 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila větu výše a ihned poslali auto = výhrůžka sračkama, tj. likvidací různou!!!

V 16:39 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píšu stížnost NSZ a ihned poslali mafiánského grázla, aby vhazoval lahve do kontejneru = výhrůžka smrtí, protože se snažím podnikat právní kroky na svoji obranu.

V 16:40 poslali mafiánské grázly s kočárkem = výhrůžka, že jsem idiotské naivní dítě, které se nikdy svých práv nedovolá!!!

V 16:41 BIS-mafie špionáží zjistila předchozí 2 odstavce a ihned poslali mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka, že jsem tvrdohlavý „beran“ co nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i fyzicky) za svoji drzost!!!

 

11.2.2014 úterý

V 10:36 poslala BIS-mafie mafiánské grázly s autoškolou traktorem s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!

V 10:49 poslala BIS-mafie červené nákladní auto autoškoly (spol. Daněk), potom co špionáží místnosti zjistili, že chci volat VSZ v Praze = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!

V 10:51 poslala BIS-mafie do sousední ulice mafiánské grázly s autoškolou traktorem s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci poslat stížnost NSZ a ihned poslali mafiánského grázla s bílou Škodou Felicií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože se chci bránit právní cestou!!!

V 11:42 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že píši obálku pro stížnost NSZ a ihned odklonili turbovrtulové letadlo (opět důkaz, že špionáží BIS-mafie vidí do místnosti) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože se snažím bránit právní cestou!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Útoky BIS-mafie jsou stále více agresivnější a propracovanější!!! Potřebuji urychleně útoky zastavit nebo to psychicky nevydržím.

Od časného rána (tak od 5:30) a celé dopoledne jezdili mafiánští grázlové okolo domu s auty = desítky výhrůžek!!! V podstatě se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) mafie!!!

V 11:51 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud SkyDrive a ihned poslali červené nákladní auto autoškoly (spol. Daněk) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 11:54 BIS-mafie poslala mafiánského grázla s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky)!!!

Ve 12:00 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám do mobilu číslona OSZ Benešov (v mobilu vidí špionáží všechny/většinu funkcí) a ihned poslali mafiánského grázla s bílou Škodou Favorit = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože se snažím bránit!!!

Ve 12:19 špionáží BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned odklonili proudové dopravní letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože se snažím bránit!!!

Ve 14:29 opět volala BIS-mafie a to přesně v okamžiku, když jsem odemykal dvěře – špionáží „vidí“ do bytu. Když jsem číslo 271480738 vytočil zpět, ozvala se ústředna, že číslo neexistuje. Typická ukázka kombinace špionáže a stalkingu. Toto dokáže jedině BIS a ne žádná obyčejná mafie!!! Terorem mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:39 špionáží BIS-mafie zjistila, že ukládám tento soubor na cloud SkyDrive a ihned poslali BMW kombi modré = výhrůžka doživotním blázincem, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:56 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem telefonoval na OSZ Benešov (JUDr. Veselý) a ihned poslali mafiánské grázly s modrým Opelem Corsa autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, protože se snažím bránit!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil laptop a ihned poslali mafiánského grázla s vrtulovým letadlem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

 

12.2.2014 středa

V 8:50 projeli popeláři a BIS-mafie již měla připraven let turbovrtulového letadla, které proletělo takřka současně = výhrůžka, že neseženu žádné zaměstnání a proto mě donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že otvírám tento soubor a ihned poslali mafiánské grázla s modrým VW Golfem = výhrůžka blázincem, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!! Ty svině z BIS (BIS-mafie) plánují moje další zavření do blázince, opět bez právního důvodu, jen dle objednávky mafie!!!

V 10:49 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali bílé nákladní chladící Volvo spol. Martin transport (SPZ/RZ 4E1 0487) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože likvidací (zabíjením) si BIS-mafie chrání své lidi. Vše protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! I tímto BIS potvrzuje, že je to mafie!!!

V 11:16 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes.cz a ihned poslali mafiánského grázla s autem – protože je portál plný klíčových slov, opět jistě nějaká výhrůžka a hlavně vytváření hluku a psychického útoku = výhrůžka!!!

Ve 12:03 špionáží místností bytu zjistili, že jsem na WC/záchodě a poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka sračkama, tj. likvidací různou!!!

 

13.2.2014 čtvrtek

Ve 2:35 a 3:12 v noci chodili osoby, asi členové BIS-mafie, okolo plotu domu, protože hrozně štěkal pes = hluk a úspěšné buzení. BIS-mafie evidentně chce, abych spáchal sebevraždu z únavy!!!

Od 2:45 BIS-mafie práskala nanočipy v pokoji (zařízení, které vydává rány), takže se nedalo spát!!! Geniální metoda jak člověka zlikvidovat přes únavu!!!!!!!!!!!!!

V 11:27 bylo vidět jak perfektně dokáže vedení BIS-mafie ovládat svoje poskoky. Na rádiu v kuchyni byla skladba „Bye, bye Hollywoood hill forever“ a ihned nad dům nad stranu s kuchyní poslali soukromé vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podstatné je pochopit, že letadlo dokázali navést v okamžiku, kdy jsem tam byl na pár desítek vteřin – to není blbost, to se stalo již mnohokrát (navedení letadla na čas)!!!

V 11:46 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali mafiánského grázla s hnědým vanem s bílou mašlí na anténě = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Mezi auty navíc byli zkorumpovaní zdravotníci se sanitkou = výhrůžka blázincem. Mezi pěšími pak byli 2 zkorumpovaní strážníci městské policie Kotouč = výhrůžka blázincem.

V 15:30 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem zapsal výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánského grázla se stříbrným Opelem Astrou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!! Šílené bylo jak zaútočila BIS-mafie okamžitě – jsem z toho v šoku!!!

V 15:34 když jsem ob jeden odstavec výše dopisoval výhrůžku strážníky, tak při zapsání slov „výhrůžka blázincem“ poslala BIS-mafie na vteřiny přesně auto autoškoly = výhrůžka, že mě kvůli psychiatrům a blázincům donutí k sebevraždě!!! Opět ukázka perfektní, na vteřiny přesné, špionáže, kdy přesně na nepřipojeném laptopu viděli on-line jak věta vzniká a proto mohli navést mafiánské grázly s autoškolou!!! Je nutné pochopit, že stalking takovéhoto rozsahu nemá obdoby!!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 15:47 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a již měli připraveného mafiánského grázla se soukromým vrtulovým letadlem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:50 poslali mafiánskou megeru s dítětem s fialovou čepicí = výhrůžka, že se z psaní o BIS-mafie zblázním, protože budou útočit tak dlouho, dokud se nezblázním!!!

V 15:53 zjistila BIS-mafie, že jsem tento soubor znovu aktualizoval na cloudu SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií kombi s černými skly = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože si dovoluji psát o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

 

14.2.2014 pátek

V 12:11 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:12 při zápisu odstavce výše poslala k domu BIS-mafie červenou Škodu Felicii kombi se střešní zahrádkou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Ve 12:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a poslali (1) mafiánského grázla v kostkovaném oblečení = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali také Mercedes = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Opět ty grázlové BIS-mafie řetězili výhrůžky do nekonečna, což jsem již nepsal!!!

Ve 14:36 jsem prohlížel na webu inzeráty na zaměstnání, což opět zjistila BIS-mafie špionáží, a poslali (1) mafiánského grázla se sanitkou = výhrůžka blázincem. (2) Poslali také mafiánského grázla se škodou Roomster = výhrůžka exekucí domu. (3) Poslali také mafiánské hovado s nataženou kapucí (i když neprší) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!  

Ve 14:43 předvedla BIS-mafie mistrovství ve vyhrožování. Stále jsem prohlížel inzeráty na zaměstnání, a když jsem četl inzerát Hypoteční banky (kde mám hypotéku) tak se v tu chvíli ozvalo soukromé vrtulové letadlo, které pak létalo nad domem = výhrůžka (kombinovaná), že mě donutí spáchat sebevraždu, (1) kvůli hypotéce, (2) nebo kvůli tomu, že nikdy nenajdu zaměstnání!!!!!!!!!!!!!! V každém případě výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Je jasné, že provádět on-line špionáž a ještě umět navést letadlo na čas dokáže jen BIS, nikoliv žádná obyčejná mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:48 pak poslali mafiánskou megeru s kočárkem = výhrůžka, že jsem dítě, že nikdy nenajdu zaměstnání, že budu zlikvidován finančně (a pak tedy i fyzicky jako bezdomovec)!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor chci uložit na clou SkyDrive a ihned poslali mafiánskou megeru s kočárkem, která měla cop = výhrůžka, že jsem dítě, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i fyzicky)!!!

V 15:19 BIS-mafie špionáží zjistila předchozí odstavec, poslali mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 18:45, když jsem četl o diamantech na portálu iDnes.cz, poslala BIS-mafie sanitku (byla slyšet siréna) = výhrůžka blázincem!!!

Ve 20:00 (asi) mafiánský grázl BIS-mafie vhazoval lahve do kontejneru = výhrůžka smrtí, resp. zabitím.

Ve 21:11 proletělo turbovrtulové letadlo (na náhodu to nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

 

15.2.2014 sobota

V 0:53 a 0:58 projela 2 auta, opět asi BIS-mafie = hluk a buzení (úspěšné)!!!

V 5:28 projelo první ranní auto, asi opět BIS-mafie = hluk a buzení (úspěšné)!!!

V 11:02 při ukládání tohoto souboru na cloud SkyDrive to opět špionáží laptopu zjistila BIS-mafie a ihned poslali Forda = výhrůžka exekucí domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Toto bylo současně i vydírání, že nesmím psát!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při jedné cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Na lavičkách u Penny Marketu také grázlové BIS-mafie řvali, že se mi pomstí při podání trestního oznámení – jasné vydírání, abych byl zastrašen před podáním trestního oznámení!!!!!!!! Jasně je vidět, že BIS-mafie nechce vyhrožování a vydírání zanechat a evidentně čekají, že z teroru se zblázním a spáchám sebevraždu!!!

Ve 14:53 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a při slově „sebevraždu“ poslali mafiánského grázla s červeným autem, který projel ve vysoké rychlosti u domu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:55 poslali mafiánského grázla se psem = výhrůžka smrtí z rakoviny, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:29 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že se dívám na ministra pro lidská práva na webu a ihned poslali (1) mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka, že jsem tvrdohlavý „beran“, že nesmím bránit svá lidská a občanská práva. (2) Také ihned poslali zelený Ford Focus = výhrůžka exekucí domu. (3) Také ihned poslali bílou dodávku s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, pokud budu hájit svá občanská a lidská práva!!! Toto vše bylo současně vydírání, abych se nijak nebránil.

V 15:46 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píšu dopis pro ministerstvo pro lidská práva a ihned poslali mafiánského grázla s autem = výhrůžka a současně vydírání, že si nic takového nesmím dovolit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:52 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píšu dopis pro ministerstvo pro lidská práva (psal jsem o tom, že z nás chtějí udělat bezdomovce) a ihned poslali mafiánského grázla se psem = výhrůžka smrtí z rakoviny, kvůli tomu že se snažím bránit.

V 15:53 BIS-mafie špionáží laptopu věděla, že píšu dopis pro ministerstvo pro lidská práva (psal jsem o tom, že z nás chtějí udělat bezdomovce) a ihned poslali mafiánského grázla se soukromým vrtulovým letadlem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě nebo že skončíme jako bezdomovci nebo kombinace!!!

V 16:03 BIS-mafie špionáží laptopu věděla, že píšu dopis pro ministerstvo pro lidská práva (psal jsem o podvodu v Řevnicích se škodou 3,3 miliónu Kč) a ihned poslali mafiánského grázla s Renaultem Clio (SPZ/RZ 2E7 8202) = výhrůžka, že jsem píča a proto nikdo nikdy Řevnici nezaplatí!!!

V 16:05 poslali mafiánskou megeru s fialovým kočárkem = výhrůžka blázincem a že se zblázním z útoků BIS-mafie, pokud se budu bránit právní cestou!!!

V 16:14 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že hledám kontakt na ministerstvo pro lidská práva a ihned poslali (1) turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, pokud se budu bránit právní cestou. (2) Poslali také grázla na chopperu (motorce) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou.

V 16:34 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla s nataženou kapucí a se psem = výhrůžka smrti z rakoviny, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

16.2.2014 neděle

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při jedné cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Podstatné bylo, že opět svojí přítomností vyhrožovali státní policisté = výhrůžka blázincem!!!

Ve 14:54 špionáží laptopu BIS-mafie zjistila, že jsem spustil počítač a ihned poslali mafiánského grázla se zelenou čepicí a s dětmi = výhrůžka, zda jsem pochopil moc BIS-mafie a že jsem naivní idiotské dítě, které bude zlikvidováno. Tuto a podobné výhrůžky dělá BIS-mafie proto, abych si řekl, že jsem na konci a spáchal sebevraždu!!! Další hovado si myslí (hlavně že jsou peníze za jakoukoliv cenu), že trestnou činností (stalking, vyhrožování a vydírání) pro BIS plní veřejnou funkci a státní a veřejný zájem!!!!!

V 15:17 špionáží BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala mafiánského grázla na kole s berany (trubky dopředu) = výhrůžka, že jsem tvrdohlavý beran, který musí být zlikvidován!!!

V 15:18 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánského grázla se zeleným vanem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 15:19 BIS-mafie poslala mafiánského grázla co roznáší letáky = výhrůžka, že neseženu žádné zaměstnání!!!

V 16:00 poslala BIS-mafie 2 mafiánské grázly naproti domu k prodejně, aby rozsvítili světlo a současně kouřili cigarety = výhrůžka smrtí z rakoviny a jestli se mi již rozsvítilo, že je to tak naplánované BIS-mafií!!!

V 16:05 BIS-mafie zjistila špionáží nepřipojeného laptopu, že jsem zapsal odstavec výše a ihned poslali mafiánského grázla s bílou Škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí z rakoviny na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:10 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud SkyDrive a ihned poslali mafiánského grázla na kole s nataženou kapucí = výhrůžka, že dalším kolem je smrt, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Opět platí, že celé ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci se okolo domu pohybovali (pěšky, na kole a v autech) mafiánští grázlové v obrovských počtech = 80 – 100% osob (dle situace) byla mafie!!! Útoky probíhají každých 5 – 20 minut a již nejsem schopen je snášet a hrozí, že se zblázním!!!

 

17.2.2014 pondělí

Již ve 4:30 projel první mafiánský grázl s autem okolo domu = hluk a buzení.

V 6:20 prolétlo turbovrtulové letadlo, což na náhodu nevypadalo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

V 6:58 projel černý VW Passat kombi (perfektně načasováno, protože z okna jsem se podíval náhodou) = výhrůžka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou. Hned za ním projeli mafiánští grázlové Technických služeb Kotouč s autem s mříží = výhrůžka blázincem, protože jsem píča (symbol technických služeb). V 7:01 pak BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem si udělal poznámku k událostem výše (věty výše) a ihned poslali auto = výhrůžka blázincem!!!

V 10:58 poslali (přesměrovali) turbovrtulové letadlo, protože špionáží mobilu zjistili, že nadávám nad dalším průjezdem mafiánského grázla s autem (letadlo na náhodu nevypadalo) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Opět platí, že 80 – 100% osob (dle situace pěšky, na kole a v autech) jsou mafiánští grázlové BIS-mafie.

V 11:34 když jsem tento soubor ukládal na cloud SkyDrive, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží a poslali mafiánské grázly s nákladní autoškolou (SOUZ Chete) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! 

V 11:46 BIS-mafie špionáží místností bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned po návratu do pokoje poslali do zakázaného směru jízdy dodávku = výhrůžka jistou smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:50 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedenou větu a ihned poslali auto = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud a hned odklonili turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 11:56 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedenou větu a ihned poslali auto = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Toto byla typická ukázka řetězení výhrůžek, kdy reagují ihned na můj zápis dalšími výhrůžkami do nekonečna – pak jsem již nepsal. Je vidět, jak se útoky BIS-mafie pořád stupňují a že se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybovala = 100% mafie!!!

Ve 14:45 projel mafiánský grázl s modrou dodávkou (spol. Cipra) do zákazu vjezdu = výhrůžka jistou smrtí, resp. zabitím!!! Vše opět na základě špionáže bytu – BIS-mafie viděla jak jdu do pokoje!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 - 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Podstatné bylo, že opět svojí přítomností vyhrožovali městští strážníci = výhrůžka blázincem!!!

V 15:16 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem zapsal výše uvedený odstavec a ihned poslali (1) mafiánské grázly s autoškolou (Renault Clio) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali také mafiánské grázly s další autoškolou (Škoda Fabia) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Toto bylo oboje současně vydírání, abych o zvěrstvech BIS-mafie nepsal!!!

Výhrůžky a vydírání již nejsem schopen snášet a hroutí se mi mozek – pokud někdo v dohledné době nezasáhne, tak se asi zblázním!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:57 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píšu prosebný e-mail, a ihned poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou (spol. Daněk, s odstraněnými nápisy Coca-Cola) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 16:04 když jsem psal výhrůžku výše, tak to opět zjistila BIS-mafie a poslali mafiánského grázla na kole s berany = výhrůžka, že jsem tvrdohlavý „beran“ a že mě donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:09 nějaké mafiánské hovado dokonce troubilo z auta = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

V 16:11 prošel okolo domu mafiánský grázl s cigaretou = výhrůžka smrti z rakoviny, kterou způsobí BIS-mafie!!!

 

18.2.2014 úterý

Ve 5:00 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal.

V 10:39 poslala BIS-mafie sanitku k domu = výhrůžka blázincem!!!

V 11:21 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se dívám na první (tehdy) článek portálu iDnes („Slovinci v pohodě přehráli Rakousko…“) a ihned poslali auto = výhrůžka, že jsem již zlikvidován, což je finančně pravda. Tyto psychologické šoky dělá BIS-mafie proto, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem otevřel tento soubor, abych zapsal výhrůžku výše, a ihned poslali (1) mafiánskou megeru na kole s košíkem = výhrůžka blázincem. (2) Poslali také mafiánského grázla s modrou Škodou Octavií kombi s černými zadními okny a s přívěsem = výhrůžka doživotním blázincem s jistotou.

V 11:24 BIS-mafie zjistila špionáží nepřipojeného laptopu výše uvedený odstavec a ihned poslali bílou Škodu Felicii autoškolu s nálepkou „Kooperativa“ = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě kvůli psychiatrům, podepsány Irena Kocourková (řídící článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie.

V 11:46 BIS-mafie poslala nákladní chladící auto spol. Martin transport (SPZ/RZ 4E0 6794), kdy mafiánský grázl močil u prodejny = kombinovaná výhrůžka, že útoky na mě chrání BIS-mafie Irenu Kocourkovou (řídící článek BIS-mafie) a že jsem čůrák, proto musím být usmrcen (výhrůžka smrtí, resp. zabitím)!!!!!!!!!

Je vidět, že BIS-mafie nehodlá vůbec s výhrůžkami a vydíráním přestat!!!

V 11:58 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali (1) Renault Megane = výhrůžka finančním doražením. (2) Poslali zelenou Škodu Fabii kombi „Pečovatelské služby“ = výhrůžka smrtí v blázinci, tedy doživotní blázinec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto bylo současně vydírání, abych nic nepsal!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Výhrůžky a vydírání jsou stále více agresivnější!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:04 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem tento soubor na cloud SkyDrive uložil podruhé a poslali (1) mafiánského grázla s modrou Škodou Felicií s nálepkou „Trumf“ = výhrůžka, že David Rokos provede moje doražení, že má trumfy (myšleno tisíce poskoků, špionážní techniku, kontakty, peníze i ze státního rozpočtu apod.)!!! (2) Poslali auto technických služeb na odvoz kontejnerů s nakládacím „hákem“ = výhrůžka, že jsem chycen mafiány BIS-mafie, což je přesné!!! Tyto výhrůžky provedli proto, abych si uvědomil bezvýchodnost své situace a spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:30 poslala BIS-mafie nákladní červené auto autoškoly (spol. Daněk, s odstraněnými nápisy Coca-Cola) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

 

 

 

19.2.2014 středa

V 11:13 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu portál iDnes a dívám se na nadpis „Muž se čtyřmi zákazy řízení ujížděl hlídce, v krvi měl alkohol i drogy“ a ihned poslali auto = výhrůžka likvidací (i fyzickou), protože se protivím BIS-mafie!!!

Ve 11:14 zjistili špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali k domu mafiánské grázly s modrou dodávkou s plnými okny s oranžovým majákem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!

To je neskutečné, jak jsou ty grázlové BIS-mafie drzí – pořád útočí a nehodlají vyhrožování a vydírání zanechat. Již nejsem schopen to vydržet (hroutí se mi mozek z útoků)!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 11:20 špionáží laptopu zjistili výše uvedený odstavec a ihned poslali bílé auto = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:27 špionáží zjistili, že jsem tento soubor uložil na cloud SkyDrive a ihned poslali auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Výhrůžka a vydírání pak pokračovalo do nekonečna dalšími a dalšími osobami BIS-mafie u domu, což již jsem nepsal!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. V ulici u domu mě sledovala červená nákladní autoškola = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:26 BIS-mafie špionáží místnosti bytu zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali mafiánské grázly (1) s bílým VW Golfem se zvednutým stěračem = výhrůžka doživotním blázincem, protože jsem  čůrák. (2) Poslali také mafiánského grázla s bílou škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, možná doživotním blázincem!!! Další grázlové chodili a jezdili dále neustále, ale již jsem to nepsal!!!

Výhrůžky a vydírání jsou stále více útočnější – BIS-mafie útočí v podstatě již neustále!!! Další mafiánští grázlové jezdili a chodili zhruba každých 10 minut či častěji!!!

V 15:01 když jsem opět spustil laptop, opět to zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslala mafiánského grázla s červenou Škodou Octavií ve vysoké rychlosti = výhrůžka likvidací (i fyzickou)!!!

V 15:03 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali (1) mafiánského grázla na kole s košíkem = výhrůžka blázincem. (2) Také poslali mafiánského grázla s Fordem Escortem = výhrůžka exekucí domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 15:09 poslali další mafiánskou megeru na kole s košíkem = výhrůžka blázincem.

V 15:10 poslali mafiánského grázla se stříbrnou Škodou Octavií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím.

V 15:10 poslali mafiánského grázla se stříbrným Fordem Mondeo kombi = výhrůžka smrtí na ulici coby bezdomovce, po exekuci domu!!!

V 16:49 projeli mafiánští grázlové s červenou nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!

V 16:50 projel u domu mafiánský grázl s Fordem Mondeo = výhrůžka exekucí domu!!!

V 16:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že soubor ukládám na OneDrive (SkyDrive) a do sousední ulice poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%, kvůli psaní o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Celé odpoledne, večer a občas i v noci se pohybovali grázlové BIS-mafie okolo domu, jako v jiné dny se v podstatě nikdo jiný než grázlové BIS-mafie okolo domu nevyskytoval (i když se to může zdát přehnané) = 80 – 100% (dle situace) mafie!!!

 

20.2.2014 čtvrtek

V 10:32 projely dvě autoškoly: (1) projela červená nákladní autoškola s přívěsem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%. (2) Také projela žlutá nákladní autoškola = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%. Dohromady to znamená výhrůžku, že mě donutí k sebevraždě na 500%, což je jejich jistota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši dopis MSZ v Praze a ihned poslali 2 mafiánské megery s kočárky = výhrůžka, že jsem dítě, že se svých občanských a lidských práv nikdy nedovolám. Takovýmito šrouby do hlavy chtějí, abych spáchal sebevraždu!!!

Ve 12:04 BIS-mafie poslala červenou nákladní autoškolu (s odstraněným nápisem Coca-Cola) = výhrůžka, , že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 15:51 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na mobilu článek „Ultimátum u konce, Británie nedoporučuje cesty na jih Sinaje“ a ihned poslali auto = výhrůžka likvidací (i fyzickou)!!!

 

21.2.2014 pátek

Ve 14:37 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila že hledám zaměstnání na Jobs.cz a ihned poslali mafiánské grázly s červenou Škodou Octavií kombi autoškolou = výhrůžka, že mě donutí spáchat sebevraždu na 200% kvůli absenci zaměstnání!!!

Ve 14:47 BIS-mafie špionáží pořád věděla, že prohledávám inzeráty na zaměstnání a poslali známou starou krávu s kočárkem (babička) = výhrůžka, že jsem idiotské naivní dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že budu zlikvidován tak, že žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:05 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem odpověděl na jeden inzerát (Grafton) a ihned poslali (1) mafiánské hovado s fialovým náklaďákem = výhrůžka doživotním blázincem. (2) Také poslali zkorumpovaného zdravotníka se sanitkou = výhrůžka blázincem, protože si dovoluji hledat zaměstnání!!!

V 15:10 BIS-mafie špionáží pořád věděla, že prohledávám inzeráty na zaměstnání a poslali zkorumpované strážníky s autem Škodou Yeti = výhrůžka blázincem. Pikantní bylo, že fialový náklaďák je míjel v zakázaném směru jízdy a oni nic neudělali.

V 15:20 BIS-mafie špionáží pořád věděla, že prohledávám inzeráty na zaměstnání a poslali turbovrtulové letadlo, když jsem odpověděl na inzerát (mBlue) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože žádné zaměstnání nenajdu!!!

V 15:47 BIS-mafie špionáží pořád věděla, že prohledávám inzeráty na zaměstnání a poslali traktor autoškoly s přívěsem (spol. Peml), když jsem odpověděl na inzerát (Komerční banka) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože žádné zaměstnání nenajdu!!!

Výše uvedené výhrůžky prokládala BIS-mafie dalšími, převážně vyhrožovali smrtí, resp. zabitím. Je vidět, jak se brutalita útoků stupňuje!!!

 

22.2.2014 sobota

V 10:52 špionáží BIS-mafie opět zjistila, že čtu na mobilu portál iDnes.cz a přesně v okamžiku když jsem četl nadpis (opět na vteřiny přesně) „Kanonýr Mešanovič je zpět. Vsadí Jihlava na bosenský útok?“ poslala BIS-mafie k domu mafiánského grázla s autem = výhrůžka blázincem, jako akce Ireny Kocourkové (vedoucí článek BIS-mafie) a spol. (vedení BIS-mafie) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:57 špionáží nepřipojeného laptopu zjistili výše uvedený odstavec a ihned poslali 2 mafiánská hovada s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a zřejmě také právě výhrůžka blázincem!!! Toto bylo současně vydírání, abych nepsal o BIS-mafii!!!

V 11:02 poslala BIS-mafie proudové dopravní letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto bylo současně vydírání, abych nepsal o BIS-mafii!!!

V 11:04 mafiánská megera mlátila kontejnerem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto bylo současně vydírání, abych nepsal o BIS-mafii!!!

Zde byl opět vidět řetěz výhrůžek a vydirání. Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Ve 12:07 BIS-mafie špionáží místností bytu zjistila, že jsem přišel do pokoje z WC/záchoda a ihned poslali mafiánského grázla se světle-modrým Citroenem = výhrůžka likvidací (i fyzickou), podepsána Irena Kocourková a vedení BIS-mafie.

Je vidět, že grázlové BIS-mafie nechtějí skončit s vyhrožováním a vydíráním!!!

Ve 12:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali (1) Renault = výhrůžka, že jsem píča, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali bílou dodávku s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto bylo současně vydírání, abych nepsal o BIS-mafii!!!

Ve 12:18 poslali zelenou Škodu Fabii kombi (SPZ/RZ 1E7 1031) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!

Ve 12:18 poslali tmavě modrou Škodu Octavii = výhrůžka, že mám smůlu a že budu zlikvidován (i fyzicky), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

Při ukládání na cloud OneDrive ve 12:23 poslali mafiánskou megeru se 3 dětmi = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě na 300%, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i fyzicky)!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Dál BIS-mafie pokračovala ve vyhrožování a vydírání ale již jsem to nepsal!!!

Už nejsem schopen výhrůžky a vydírání vydržet a hroutí se mi mozek – je toho totiž pochopitelně strašně moc!!!

 

23.2.2014 neděle

Od rána a celé dopoledne jezdili auty a chodili okolo domu členové BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) mafie!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při jedné cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Podstatné bylo, že opět svojí přítomností vyhrožovali BIS-mafií zkorumpovaní státní policisté = výhrůžka blázincem!!!

V 16:30 když jsem pracoval na laptopu to BIS-mafie opět špionáží zjistila a poslali soukromé vrtulové letadlo nebo motorové rogalo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 16:46 BIS-mafie zjistila špionáží, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a poslali (1) mafiánské grázly s kočárkem a oranžovou bundou = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které bude zlikvidováno (i fyzicky). (2) Poslali také bílou dodávku s plnými okny = výhrůžka smrtí na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Odpoledne, večer a v noci opět chodili a jezdili s auty členové BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) mafie!!! Je vidět, že BIS-mafie nechce vyhrožování a vydírání nechat!!!

 

 

 

 

24.2.2014 pondělí

Od rána (od 5:30) a celé dopoledne jezdili auty a chodili okolo domu členové BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) mafie!!! Ráno také projela 3x nákladní autoškola = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200% (3x)!!!

V 10:34 projela červená Škoda Octavia kombi autoškola = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 10:35 projela červená nákladní autoškola (spol. Daněk) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 11:03 projela žlutá nákladní autoškola (SOUZ Chete) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 11:04 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned začali troubit z auta = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 11:08 projela nákladní autoškola v sousední ulici = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%!!!

Počet výhrůžek, že mě donutí k sebevraždě, stoupá!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie mě chce skutečně k sebevraždě donutit!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:10 zjistila BIS-mafie špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali kombi s křídlem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. U GE Money bank výrazně projel Hyunday (asi Matrix) = výhrůžka blázincem, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a přiznání, že zavření do blázince v srpnu 2013 byla práce BIS-mafie!!!

V 14:24 BIS-mafie zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali mafiánského grázla z České pošty s jejich autem = výhrůžka, že poštou přijde finanční nebo právní likvidace!!!!!!!!!!!!!!!

Další mafiánští grázlové jezdili s auty, chodili pěšky a jezdili na kole dále, průměrně každých cca 10 minut, ale již jsem to nepsal = další výhrůžky!!! Opět většina osob byla z BIS-mafie = 80 – 100% mafie!!!

V 15:44 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že řeším překlad dopisu (pracuji na počítači) a ihned poslali mafiánskou megeru ve fialové vestě s dítětem = výhrůžka blázincem, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!!

V 16:37 BIS-mafie špionáží místností bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned již byla připravena sanitka, která spustila sirénu (je prokázáno, že i sanitky se sirénou určuje BIS-mafie) = výhrůžka blázincem!!!!!!!!!!!!!!

V 16:39 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala (1) stříbrný Ford Escort = výhrůžka smrtí na ulici coby bezdomovce a právě exekucí domu!!! (2) Poslali také bílou dodávku s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali mafiánského grázla s Fordem Mondeem (SPZ/RZ 1E3 7609) = výhrůžka exekucí domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali mafiánské grázly s traktorem autoškolou s přívěsem (spol. Peml) = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! V 16:56 poslala BIS-mafie auto, které výhrůžku potvrdilo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem znovu spustil laptop a ihned poslali, již připravené, soukromé vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

 

25.2.2014 úterý

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Svojí přítomností také vyhrožovali BIS-mafií zkorumpovaní strážníci městské policie Kotouč = výhrůžka blázincem. Na parkovišti u Penny Marketu také stála na místě pro invalidi hnědá Škoda 120 = výhrůžka blázincem!!!

Blázincem a sebevraždou vyhrožuje BIS-mafie stále častěji!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:19 jsem uložil tento soubor na cloud OneDrive (což zjistila BIS-mafie špionáží) a ihned poslali mafiánskou megeru s toaletními papíry = výhrůžka, že jsem ve sračkách, výhrůžka likvidací (i fyzickou)!!! Pak posílali další grázly, ale to již jsem nepsal!!!

V 16:34 když jsem pracoval na počítači, tak grázlové z BIS-mafie nechali nad dům navést proudové letadlo, vojenské asi – je prokázáno, že dispečeři letového provozu, jak vojenského tak civilního, mají od vedení BIS-mafie diktováno, jak navádět letadla na čas… = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě.

V 16:34 také BIS-mafie poslala mafiánskou megeru s fialovým kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky)!!! Další mafiánská kráva, která pro peníze mafie udělá cokoliv a ještě má pocit, že posloužila státnímu zájmu (manipulace BIS-mafie s jejich osobami)!!! V působení tajné služby (asi tedy BIS) je problém, protože agenti se nedopouštějí násilné trestné činnosti, tak jim ostatní trestná činnost vůbec nevadí (symbolické vydírání a vyhrožování jim nevadí), hlavně že jsou peníze!!! Podle způsobu práce mafie je právě mnohokrát prokázáno, že se jedná o BIS, resp. BIS-mafii!!!

V 16:50 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslala mafiánského grázla s dítětem, kdy se točili naproti domu = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky)!!! Další mafiánský čůrák, který si myslí, že vyhrožováním a vydíráním dělá službu vlasti – hlavně že jsou peníze!!! Toto vyhrožování bylo současně vydíráním, abych nic nepsal, jinak že zemřu!!!

V 16:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem uložil tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali zkorumpované mafiánské grázly se sanitkou ARO = tvrdá výhrůžka blázincem!!! Plošně a systémově BIS-mafií zkorumpovaní zdravotníci jsou problém, protože to je cesta mafie jak mě dostávají do blázinců!!!    

V 17:10 když jsem psal odstavec výše, BIS-mafie poslala (1) auto = výhrůžka blázincem. (2) Opět sanitku ARO, která projela bez sirény zakázaným směrem jízdy v jednosměrce = tvrdá výhrůžka blázincem!!!

Odpoledne, večer a v noci opět okolo domu chodili (i jezdili na kolech) a jezdili s auty členové BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) byla mafie!!! Ve špičce to bylo cca 10 – 20 osob za hodinu!!! Je vidět, že BIS-mafie nechce vyhrožování a vydírání nechat!!!

V 18:38 proběhl okolo domu mafiánský grázl BIS-mafie, protože špionáží mobilu věděli, že se dívám na nadpis článku „exekutor vydražil byt…“ = výhrůžka exekucí domu.

V 18:40 když jsem psal poznámku do editoru mobilu (Nokia 500), tak to opět zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslali dalšího mafiánského grázla s autem = opakovaná výhrůžka exekucí domu.

Je vidět, že to BIS-mafie žene k exekuci domu, abychom všichni chcípli na ulici jako bezdomovci!!!

 

 

27.2.2014 čtvrtek

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod. Svojí přítomností také vyhrožovali BIS-mafií zkorumpovaní strážníci městské policie Kotouč = výhrůžka blázincem. Když jsem přicházel k domu tak také projel mafiánský grázl se stříbrným Opelem Astra = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!

Přestože jsem si BIS-mafie vůbec nevšímal a v poslední době jsem ani nepsal o výhrůžkách a vydírání, znovu útočili – nechtějí vyhrožování a vydírání nechat!!!

V 15:10 prolétala vojenská stíhačka a současně BIS-mafie poslala mafiánského grázla s autem charity = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, kvůli exekuci domu.

V 15:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem napsal výše uvedené odstavce k dnešku a ihned poslali mafiánského grázla s tmavě modrou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:24 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala mafiánského grázla s Renaultem Megane = výhrůžka finanční likvidací, protože jsem píča!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:34 poslala BIS-mafie opět auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě!!! V 16:34 také projel za autoškolou Citroen = výhrůžka, že mě zlikvidují tak, že spáchám sebevraždu!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

V 16:42 pak BIS-mafie vyhrožovala klíčovými slovy na rádiu Černá Hora (je prokázáno, že BIS-mafie umí ovlivnit vysílání rádia Černa Hora prostřednictvím svých lidí tam) = výhrůžka finančním doražením (dokončením likvidace)!!!!!!

V 16:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive (SkyDrive) a ihned poslali starého čůráka na kole s berany = výhrůžka, že jsem tvrdohlavý „beran“, který musí být zlikvidovaný (i fyzicky)!!!

V 16:53 opět vyhrožovali na rádiu Černá Hora klíčovými slovy „Nissan kaškai“ (odvozeno od českého „kiš-kiš“) = výhrůžka likvidací (i fyzickou)!!!

V 17:12 BIS-mafie opět zjistila špionáží místnosti, že je puštěné rádio Černá Hora a podle klíčových slov „pod správnou hvězdou chtěl jsem žít“ poslali mafiánského grázla s malým stříbrným autem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!

V 17:25 jsem zjistil, že v 17:04 zveřejnili výhrůžku na portále iDnes.cz – BIS-mafie ví, že portál denně čtu několikrát. Zveřejnili totiž článek „Stoletý most nad Třebíčí láká sebevrahy. Bylo jich už přes čtyřicet.“ = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě. Je totiž prokázáno, že lidí z BIS resp. BIS-mafie pracují i v iDnes.cz a vedení BIS-mafie si objednává výhrůžné články!!!

 

28.2.2014 pátek

Celé ráno (od cca 5:30) a celé dopoledne chodili a jezdili s auty mafiánští grázlové BIS-mafie okolo domu = různé výhrůžky.

V 11:50 BIS-mafie špionáží místností bytu zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že jsem v takových sračkách, že mě donutí k sebevraždě!!! Je prokázáno, že dráhy letadel pořád BIS-mafie koordinuje tak, aby je mohli nakonec navést nad Kotouč, přesně v okamžiku když potřebují – grázlové z řízení letového provozu pracují pro BIS-mafii!!!

Jen co jsem začal psát předchozí odstavec a během psaní a ukládání na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) začali jezdit (okolo domu rodič) s auty grázlové BIS-mafie = výhrůžky a vydírání, abych nepsal!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod.

V 15:31 špionáží BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali (1) bílý Opel Corsa = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali také tmavě modrý van s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (3) Jakési mafiánské hovado bušilo do něčeho = výhrůžka smrtí, resp. zabitím. (4) Poslali také mafiánskou megeru s 3 dětmi = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky)!!! (5) 2 mafiánská hovada na kole s košíkem = výhrůžka blázincem na 200%. Dál jsem již nestačil psát, protože posílali mafiánské grázly každých 30 sekund a to do nekonečna, jako obvykle tedy řetězili výhrůžky a vydírání do nekonečna!!!

V 15:43 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že kontroluji e-mail a mezi doručenými byl e-mail z GE Money, že mě nechtějí na pozici – při čtení BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že nikdy neseženu zaměstnání (díky BIS-mafii) a že mě donutí BIS-mafie spáchat sebevraždu!!!

V 16:14 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že poslouchám rádio Černá Hora a zrovna jde skladba „crazy“, tak poslali mafiánského grázla se zelenou bundou = výhrůžka, že jsem blázen!!!

Útoky BIS-mafie, tj. stalking, výhrůžky a vydírání, jsou stále častější a propracovanější a tímto psychickým terorem mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Celé odpoledne, večer a v noci chodili a jezdili s auty mafiánští grázlové okolo domu = různé výhrůžky (i díky špionáži) a hluk!!! Útoky mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!

 

Únor 2014

Každý den se pohybovali desítky mafiánských grázlů okolo mě a symbolicky vyhrožovali a vydírali. Když byl všední den, tak to bylo tak 80 – 120 osob průměrně a o víkendu 60 – 80 osob průměrně. Vyhrožování a vydírání bylo jedna každý den, i když jsem zápis nedělal každý den, a hlavně nepřetržité s průměrnými rozestupy jen cca 5 – 15 minut.

Vždy byla patrná naprosto dokonalá špionáž a totální řízení grázlů v terénu. Vždy BIS-mafie věděla na vteřiny přesně co dělám, kde přesně se nacházím (i venku) a podle toho posílali mafiánské grázly, aby vyhrožovali a vydírali. Detailní špionáž prováděli jak elektronických zařízení (mobil, laptop, internet…), tak místností bytu (vidí do nich) a i lokalizaci venku. Z pohledu psychiky je neúnosné, že BIS-mafie pošle někoho vyhrožovat a vydírat ihned potom co něco dělám, se zpožděním jen několik vteřin.

Výhrůžky a vydírání byly obvyklé - smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

 

1.3.2014 sobota

V 7:40 když otec šel na WC/záchod tak to špionáží bytu BIS-mafie zjistila a ihned poslali auto = výhrůžka sračkama a likvidací (i fyzickou)!!!

V 7:50 když matka šla na WC/záchod tak to špionáží bytu BIS-mafie zjistila a ihned poslali auto = výhrůžka sračkama a likvidací (i fyzickou)!!!

V 8:00 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila zápis konceptu pro výše uvedené dva odstavce a ihned poslali auto = výhrůžka sračkama a likvidací (i fyzickou)!!!

V 8:56 zveřejnili na portálu iDnes.cz výhrůžný nadpis „Prohráli jsme si to sami…“ = výhrůžka, že jsem se zlikvidoval sám, což není pravda a všechny problémy jsou důsledky útoků BIS-mafie. Nadpis je tzv. šroub do hlavy, abych spáchal kvůli problémům sebevraždu.

V 10:05 poslali mafiánského grázla na mopedu = výhrůžka všech výhrůžek, že bude BIS-mafie realizovat všechny výhrůžky!!!

V 15:48 BIS-mafie mě sledovala špionáží po bytě, a když jsem se vrátil do pokoje, poslali zlatou Škodu Octavii autoškolu = výhrůžka, že mě jistě donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:54 opět vyhrožovala BIS-mafie na rádiu Černá Hora pomocí klíčových slov – pustili skladbu, kde se zpívá „o ztrátě domova“ = výhrůžka exekucí domu. Současně v 16:55 BIS-mafie poslala mafiánského grázla se stříbrným Fiatem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsána BIS-mafie!!! BIS-mafie vyhrožuje a vydírá neustále!!!

 

3.3.2014 pondělí

V 16:34 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na iDnes.cz článek o automobilové nehodě, při níž hrozil pád vysokého lešení („Auto vrazilo po nehodě v Chebu do vysokého lešení, hrozil jeho pád“), a ihned na rádiu Černá Hora pustili českou skladbu plnou klíčových výhrůžných slov. Současně poslali červenou nákladní autoškolu s přívěsem a za ní osobní auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 400%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět platí, že se nikdo jiný než členové BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie.

Výhrůžky a vydírání v žádném případě nepolevuje, spíše naopak!!!

V 16:52 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že stahuji výpis Hypoteční banky a ihned poslali mafiánské grázly s červenou nákladní autoškolou do sousední ulice = výhrůžka, že kvůli exekuci domu spáchám sebevraždu na 300%!!!!!! Výhrůžky a vydírání jsou stále více útočné!!!

 

4.3.2014 úterý

V 6:20 proletělo turbovrtulové letadlo, na náhodu to nevypadalo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě.

V 8:40 proletělo cíleně soukromé vrtulové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě.

V 10:48 projela sanitka = výhrůžka blázincem.

V 11:08 projel autobus autoškoly = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%. Výhrůžky a vydírání nekončí!!!

 

5.3.2014 středa

V cca 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že odpovídám na e-mail ohledně pohovoru na zaměstnání a ihned poslali náklaďák „vejtřasku“ = výhrůžka, že nikdy neseženu žádné zaměstnání a že se z toho zblázním!!!!!!!!!!!!!!!!! Je jasné, že mě BIS-mafie chce dorazit finančně, abych spáchal sebevraždu z nedostatku peněz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

Ve 14:41 opět příklad skvělé špionáže BIS-mafie. Při čtení nadpisu z portálu iDnes.cz „Havlátova výkonnost klesá. San Jose se ho ale zbaví jen těžko…“ projelo přesně na vteřinu auto BIS-mafie (metoda zdůrazňování) = výhrůžka likvidací (i fyzickou)!!!

Ve 14:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali 2x auto autoškoly = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!

V 15:00 BIS-mafie poslala motocyklovou autoškolu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!

V 15:11 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím znovu laptop a ihned, při hlášce „spouštění systému“, poslala mafiánského grázla se stříbrným Fordem Focus = výhrůžka, že BIS-mafie spouští exekuci domu a že zemřeme na ulici!!!

V 15:17 poslali k domu mafiánskou megeru na kole s košíkem = výhrůžka blázincem.

V 15:17 pak špionáží zjistili zápis odstavce výše a ihned poslali mafiánské grázly se zelenou škodou 120 = výhrůžka, že mám smůlu, že půjdu do blázince!!!!!!

V 15:17 pak BIS-mafie pokračovala ve špionáži a reagovala na výše uvedené 2 odstavce tím, že poslali červenou nákladní autoškolu = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu, i kvůli psychiatrům a blázincům!!!!!!!!!!!! Tyto 3 odstavce výše jsou současně záznam o vydírání, abych přestal psát o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:24 při ukládání na cloud OneDrive poslali 2x mafiánskou megeru s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i fyzicky)!!!

V 15:27 BIS-mafie poslala motocyklovou autoškolu = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 100% mafie. Výhrůžky a vydírání jsou stále brutálnější!!!!!!!!!!!!!!!! Psychicky jsou útoky a psychický teror neúnosné a nejsou schopen to vydržet!!!

V 16:08 přijeli naproti domu (k prodejně) mafiánští grázlové se stříbrným Fiatem (SPZ/RZ 4E8 6857) se zvednutým zadním stěračem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím od mafie (BIS-mafie), protože jsem čůrák!!! Mafiánská hovada pak výrazně kouřila = výhrůžka smrtí z rakoviny!!!

 

6.3.2014 čtvrtek

V 10:55 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu portál iDnes.cz a ihned poslali mafiánského grázla s chladící dodávkou s plnými okny (Jednota – výrobna studené kuchyně, SPZ/RZ 2E3 4762) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%!!!

V 11:58 BIS-mafie špionáží místnosti bytu zjistila, že čtu výpis z banky (opět důkaz, že vidí do místnosti) a ihned poslali mafiánského grázla s bílou Škodou Octavií = výhrůžka, že zemřeme na ulici jako bezdomovci kvůli nedostatku peněz!!!

Ve 12:02 když jsem psal odstavec výše, opět to zjistila BIS-mafie tentokrát špionáží laptopu a ihned poslali mafiánského grázla s Citroenem = výhrůžka likvidací (i finanční a i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Od rána, cca 6 hodin, posílá BIS-mafie chodce, cyklisty a auta k domu, aby symbolicky vyhrožovali, což se jim daří!!! Je to zhruba 5 – 10 osob za hodinu a výhrůžky jsou smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, likvidací (i finanční a i fyzickou) apod. Psychicky je neúnosné jak BIS-mafie útočí znovu a znovu, i právě s velmi malými rozestupy – mozek nemá čas si odpočinou a já propadám záchvatům beznaděje!!!!!!!!

Ve 12:12 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s tmavě modrým VW Golfem = výhrůžka blázincem, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie.

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

Ve 12:32 prošli okolo plotu domu 2 mafiánští grázlové, jeden s bundou bílo-světle-modrou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsána Irena Kocourková a vedení BIS-mafie (fakticky to znamená, že mě Kocourková nechá zemřít, přičemž je jim jedno, jak to bude)!!!

Ve 12:40 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánského grázla s holou lebkou a kolem s košíkem k domu = výhrůžka, že skončím v blázinci, kvůli tomu, že budu mít rakovinu!!! Velice brutální výhrůžka. Současně vydírání smrtí, abych nic nepsal!!!

Ve 12:43, potom co jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive (SkyDrive), poslala BIS-mafie proudové letadlo – na náhodu to nevypadalo = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!! Současně vydírání, abych nepsal!!!

 

7.3.2014 pátek

V 9:25 prolétl vrtulník, na náhodu to nevypadalo (je jasné, že BIS-mafie má členy v řízeních letového provozu, i ve vojenském) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě.

V cca 9:30 když jsem do mobilu psal výše uvedenou výhrůžku, tak když jsem psal „sebevraždě“ projel mafiánský grázl BIS-mafie s autem = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě. Opět tak dokázali detailní špionáž mobilu, protože přesně vidí co se na něm děje!!!

V 10:47 stál provokativně naproti domu zelený Opel Corsa (SPZ/RZ 2E7 9133) = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie. Současně to byla výhrůžka blázincem.

V 10:56 pokračovalo řetězení výhrůžek, když BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že chci tento soubor uložil na cloud OneDrive (SkyDrive), protože poslali mafiánského grázla s vanem Peugeot s plnými okny, co má na zadních dveřích symbol jako pohřební služba (SPZ/RZ 3E8 8665) (ještě dobytek troubil, aby se mi to vrylo více do paměti) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Pak pokračovala BIS-mafie v posílání dalších grázlů, ale již jsem to nezapisoval – útočili cca každých 10 minut!!!

Ve 12:27 BIS-mafie špionáží místností bytu zjistila, že jdu z WC/záchodu do pokoje a ihned poslali mafiánského grázla s hnědou Škodou Favorit se střešní zahrádkou = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák, že jsem píča apod. V centru Kotouče se také opět prokázala lokalizační špionáž (tedy že BIS-mafie ví přesně, kde se právě nacházím), protože když jsem šel kolem realitní kanceláře „Next“ přesně na vteřiny projela červená nákladní autoškola = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli exekuci domu!!!

Ve 14:59 jen co jsem spustil laptop, což BIS-mafie zjistila špionáží, poslali mafiánské grázly se Škodou Fabii autoškolou = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o jejich zvěrstvech.

V 15:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali mafiánského grázla s dodávkou s plnými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o jejich zvěrstvech.

Pak pokračovala BIS-mafie v posílání dalších grázlů, ale již jsem to nezapisoval – útočili cca každých 10 minut!!!

V 15:27, když jsem sem do textu dopisoval, ihned poslali mafiánské sousedy Váňovi s modrým Fordem Transit (SPZ/RZ PUP 41-47) = výhrůžka smrtí na ulici, po exekuci domu, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto bylo současně vydírání, abych o BIS-mafii nepsal!!!

V 15:32 projelo mafiánské hovado s bílou Škodou Felicií kombi, které mělo vyměněné díly. Pravý blatník měl černý a zadní dveře kufru zelené, navíc měl zvednutý zadní stěrač = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože jsem čůrák!!!

V 15:32 projel mafiánský grázl na mopedu = výhrůžka všech výhrůžek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny výhrůžky (smrtí, likvidací, exekucí domu, exekucí všeho…).

V 15:36 projela hnědá Škoda Roomster a současně prošli mafiánská hovada s dětmi = výhrůžka exekucí domu, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie (to jsem tedy pochopil a proto jsem podal několik trestních oznámení a nemohu za to, že BIS-mafie zkorumpovala systémově policii i státní zastupitelství)!!!!

V 16:13 BIS-mafie opět špionáží zjistila, že jsem opět zapnul laptop a ihned poslali mafiánského grázla s bílým Opelem Corsa = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!! Toto bylo současně vydírání, abych již nic nepsal!!!

V 16:23 špionáží zjistili, že jsem dopisoval do tohoto souboru něco na úvod a ihned poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:24 poslali další 2 mafiánská hovada s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! U těchto (mladých) lidí je jasné, že jim BIS-mafie vypláchla mozek, že budou pracovat pro BIS a budou se jen pohybovat podle rozkazu, přitom asi pořádně nevnímají, že páchají trestnou činnost a to opakovaně. Hovada domnívají, že pomáhají republice potírat nepřátelské živly!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! No hlavně že jsou peníze za každou cenu a je jim jedno, že si vydělávají trestnou činností – v tom je BIS-mafie velice nebezpečná, protože chod trestné činnosti je placen ze státního rozpočtu a vedení BIS-mafie trestnou činnost pokládá za státní a veřejný zájem!!!

V 16:32 prošlo mafiánské hovado v hnědé bundě = výhrůžka, že jsem ve sračkách a budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!!!!!!!!!!!!

Výhrůžky a vydírání pokračovaly celé odpoledne, večer a i v noci (hluk a rušení klidu) a plynule přešly do dalšího dne – mafiánská hovada jsou stále drzejší, arogantnější, brutálnější a útočnější!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Už nejsem schopen útoky absorbovat a šílím!!!

 

8.3.2014 sobota

Od rána, od cca 5 hodin, jezdí s auty a chodí grázlové BIS-mafie okolo domu, a to každých 10 – 15 minut. Je to opět více, než bylo obvyklé = výhrůžky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, likvidací (i finanční, i fyzickou) apod. Opět používají i metodu zdůrazňování. Nedá se to vydržet!!!

Ve 14:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že vyhledávám zaměstnání na Jobs.cz a ihned poslali 2 mafiánské krávy s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které žádnou práci nikdy nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:56 jsem dál hledal zaměstnání a BIS-mafie poslala mafiánského grázla s červenou Škodou Favorit = výhrůžka, že žádnou práci nikdy nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

9.3.2014 neděle

Ve 22:06 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal.

 

10.3.2014 pondělí

V 10:40 poslala BIS-mafie žluté nákladní auto autoškoly = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě,  podepsáno vedení BIS-mafie.

V 11:05 poslala BIS-mafie stříbrné kombi Ford Focus = výhrůžka smrtí na ulici jako bezdomovci, po exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

13.3.2014 čtvrtek

V 11:10 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem telefonoval s OSZ Kolín a ihned poslali mafiánské grázly s nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě. Tato výhrůžka byla současně vydírání, protože to znamená likvidaci, když oslovím státní zastupitelství.

Odpoledne při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50 při jedné cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák apod.

V 15:26 projelo mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Octavií kombi (se zeleným pruhem proti slunci) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

Celé odpoledne, večer a v noci také chodili a jezdili s auty (a na kolech) mafiánští grázlové BIS-mafie. Díky špionáži také právě neustále vyhrožovali symboly a metodou zdůrazňování (např. když jsem četl výhružná klíčová slova na portálech). Časové rozestupy BIS-mafie byly neúnosné, protože se ve špičce okolo pohybovali každých 5 – 10 minut či právě častěji = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie. Útoky proto byly nesnesitelné a evidentně BIS-mafie chce, aby se mi poškodil mozek (už teď propadám do stavů beznaděje) a nejlépe abych rovnou spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi nikdo nepomůže a nebudou útoky BIS-mafie ukončeny, tak pravděpodobně dojde k poškození mozku!!!

 

15.3.2014 sobota

V 1:32 v noci projel mafiánský grázl s autem okolo domu = hluk a buzení.

Od 5:30 jezdili mafiánští grázlové s auty okolo domu a to každých cca 10 – 15 minut = hluk a výhrůžky.

V 11:13 projeli mafiánští grázlové s černou Škodou Fabii autoškolou = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu.

V 11:13 také projel tmavě modrý Fiat kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie.

V 11:18 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že jsem zapsal odstavce výše pro dnešek a ihned poslali zlatou Škodu Octavii autoškolu = výhrůžka, že mě jistě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Již mám těch výhrůžek plné zuby a hroutí se mi mozek!!!

V 11:43 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali mafiánské hovado se světle-modře-stříbrným Fordem Focus kombi = výhrůžka smrtí na ulici na 200%, coby bezdomovci, po exekuci domu!!!!!!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

V 17:05 poslala (asi) BIS-mafie turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

 

16.3.2014 neděle

V 10:35 projeli zkorumpovaná hovada z Městské policie Kotouč s autem (Škoda Yeti) = výhrůžka blázincem!!!

V 10:48 projel modrý off-road Audi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!

V 10:50 prošel mafiánský grázl s dítětem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 10:52 projel mafiánský grázl s černou Škodou Octavií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!

V 10:52 projel mafiánský grázl s okrovou (žluto-hnědou) Škodou 120 = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:07 projela stará mafiánská kráva na kole s košíkem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Mafiánskou krávu poslali, když jsem začal ukládat na cloud Microsoftu OneDrive (SkyDrive), což zjistila BIS-mafie špionáží.

V 11:07 projel mafiánský grázl s tmavě-modrou Škodou Fabia = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!

V 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s novým bílým BMW = výhrůžka doživotním blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:16 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali šedé kombi se střešními lištami = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:51 když se mi konečně podařilo uložit tento soubor na clou OneDrive, tak to opět špionáží BIS-mafie zjistila a poslala VW Polo = výhrůžka otravou (smrtí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

Celé ráno (od cca 6 hodin) a dopoledne se pohybovali grázlové BIS-mafie okolo domu s auty a jako chodci (příp. cyklisté) – v podstatě se nikdo jiný než členi BIS-mafie okolo domu nepohyboval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:06 projelo velké bílé Audi off-road = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%!!!

Ve 12:08 projel mafiánský grázl se stříbrným Fordem kombi = výhrůžka smrtí na ulici na 200%, po exekuci domu!!!

Ve 12:11 při zápisu odstavce výše projel mafiánský grázl s tmavou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Útoky BIS-mafie pokračují i každých cca 5 minut, což je na neděli moc!!!!!!!!! Je vidět, že počet útoků se zvýšil!!!!!!!!!! Terorem mě BIS-mafie chce přimět k sebevraždě!!!!!!!!!

Ve 14:44 jsem řešil dopis z Městského státního zastupitelství v Praze a BIS-mafie to opět zjistila špionáží místnosti (pokoje) a ihned nasměrovali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože se snažím řešit jejich zvěrstva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych se nebránil právní cestou!!!!!!!!!!!!! Na této výhrůžce a vydírání bylo vidět, jak BIS-mafie dělá špionáž celého mého „prostoru“ včetně elektronických zařízení 24 hodin denně a on-line!!!!!!!!!!!

 

 

 

18.3.2014 úterý

V 10:53 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že si zkouším oblek na dnešní pohovor o zaměstnání a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Daewo Racerem s černými okny = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie, pokud budu shánět zaměstnání. Tato výhrůžka je současně vydírání, že mě BIS-mafie zabije, pokud budu hledat zaměstnání. Dost drsná výhrůžka a vydírání!!!

V 11:02 při ukládání tohoto souboru na cloud OneDrive, což opět BIS-mafie zjistila špionáží, projelo mafiánské hovado na kole s košíkem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:04 přijelo mafiánské hovado z České pošty s jejich dodávkou = výhrůžka likvidace právní a finanční, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:52 BIS-mafie špionáží místností zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned jak jsem se vrátil do pokoje poslali mafiánské hovado s autem = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Děsivé je, že i když BIS-mafii nic nedělám, začnou znovu a znovu útočit a vyhrožovat a vydírat!!!!!!!!

V 11:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:59 při ukládání tohoto souboru na cloud OneDrive poslali (1) mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhrůžka blázincem. (2) Poslali také mafiánské grázly s autem autoškoly (SOUZ Chete) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (3) Poslali také velký černý off-road = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (4) Poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky). (5) Pak následovali další mafiánští grázlové cca každé 2 minuty, ale to již jsem nepsal = různé výhrůžky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

 

19.3.2014 středa

V 17:26 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil počítač a ihned (1) nasměrovali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Poslali také červenou Škodu Favorit = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou). (3) Poslali také červenou nákladní autoškolu = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie.

I když jsem si BIS-mafie 2 dny nevšímal a nic jsem nepsal, neustále znovu a znovu útočí!!!

Opět celý den BIS-mafie vyhrožovala!!!!!!

 

20.3.2014 čtvrtek

Opět od časného rána (od cca 5:30) projížděli mafiánští grázlové BIS-mafie okolo domu = díky špionáži různé výhrůžky. Projelo několik autoškol = výhrůžky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě. Rovněž proletěli 3 turbovrtulové letadla, což nebude náhoda = výhrůžky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě.

Rovněž dopoledne přijeli mafiánští grázlové od sousedů (Váňovi) se světle-modrým Fordem Focusem (SPZ/RZ 1E8 0033) = výhrůžka exekucí domu!!!

Situace je psychicky neúnosná (propadám v záchvaty beznaděje a bojím se, že se mi poškodí mozek), protože výhrůžky a vydírání se děje každých cca 10 – 15 minut, někdy častěji, podle toho jak se grázlové BIS-mafie pohybují okolo domu.

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje – chodci, cyklisti a auta = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

V 16:17 poslala BIS-mafie nákladní autoškolu, podle toho jak zjistili špionáží, že pracuji na počítači (reagovali na klíčová slova) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

 

21.3.2014 pátek

V 10:53 proletěl vrtulník (s vysokou pravděpodobností ho poslala BIS-mafie) a současně projel mafiánský grázl s červenou Škodou Felicii = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:56 BIS-mafie špionáží zjistila že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned projel mafiánský grázl BIS-mafie se stříbrným Opelem Astrou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!

V 10:57 BIS-mafie špionáží zjistila že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned projel mafiánský grázl BIS-mafie se Škodou 120 = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!! Toto opět bylo také vydírání, abych nic nepsal!!! Teď již hovada BIS-mafie jezdila každou minutu!!!!!!!!

Nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% mafie!!!

Mafiánská hovada z vedení BIS-mafie nemají dost a neustále posílají nové a nové hovada, aby vyhrožovala a vydírala!!! Evidentně mě chtějí terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi někdo nepomůže a BIS (BIS-mafii) nezastaví, hrozí mi poškození mozku!!!!!!!!!!

 

22.3.2014 sobota

V 11:07 projelo mafiánské hovado potom, co BIS-mafie zjistila, že čtu portál iDnes.cz a článek o italské mafii = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:09 BIS-mafie zjistila, že píšu o výše uvedené situaci prosebný e-mail a ihned poslali mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. že BIS-mafie bude realizovat všechny výhružky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:15 projel červený Renault (asi vzdálený soused) = výhružka, že jsem píča a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud Microsoftu OneDrive (SkyDrive) a ihned poslali mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. že BIS-mafie bude realizovat všechny výhružky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mafiánská hovada celé ráno a dopoledne jezdila okolo domu (od cca 5:30) – díky špionáži výhružky = různé výhrůžky smrtí, blázincem, že mě donutí k sebevraždě apod. Stačí abych začal něco číst a ihned začnou útočit podle klíčových slov!!! Vůbec si grázlové BIS-mafie nedají pokoj a chtějí abych z teroru okamžitě spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:45 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu článek o občanské válce v Sýrii a právě na klíčová slova „občanská válka“ poslali mafiánské hovado s autem okolo domu = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:33 když jsem pracoval na počítači, opět to špionáží BIS-mafie zjistila a poslali dvě mafiánské krávy se světle-modrým (symbol pro vedení BIS-mafie) kočárkem = výhrůžka, že jsem idiotské naivní dítě, které bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:20 se opět projevilo psychologické vyhrožování na rádiu Černá Hora, protože moderátor mluvil o „boji na celý život“ – je prokázáno, že hovada na rádiu Černá Hora pracují pro BIS-mafii, resp. BIS = výhrůžka bojem s BIS-mafií do konce života a tedy i likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Celé odpoledne, večer i v noci jezdili s auty a chodili (příp. jezdili na kolech) mafiáni BIS-mafie okolo domu. 80 – 100% osob byla mafie = různé výhrůžky likvidací (i finanční i fyzickou), blázincem, že mě donutí k sebevraždě, smrtí apod.

 

23.3.2014 neděle

V 10:52 BIS-mafie totálně přesnou špionáží zjistila, že jsem očima přelétl nadpis portálu ČT24 „Vůz ujíždějící policii havaroval. Oběma zemřelým už nebylo pomoci“ a ihned poslali na čas mafiánské hovado s autem = velice brutální výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!!!!

V 11:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail o zaměstnání (abych dostal zaměstnání) a ihned poslali mafiánské hovado se Škodou 120 = velice brutální výhrůžka, že žádné zaměstnání nikdy nezískám!!!

V 11:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši tyto záznamy a ihned projela mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavií autoškolou = výhrůžka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:25 BIS-mafie zjistila, že ukládám tento soubor na clou OneDrive (SkyDrive) a již bylo přesměrováno proudové dopravní letadlo (je prokázáno, že BIS-mafie má lidi v řízení letového provozu, protože letadla na čas navádějí denně) = výhružka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Celé ráno a dopoledne jezdili (s auty) a chodili mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu a to na čas = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie a neustále vyhrožovali (právě tak jak to kombinují se špionáží)!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák a píča apod.

V 13:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil mobil (portál iDnes.cz) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka podle klíčových slov na portále, např. smrtí, resp. zabitím!!!

V 13:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil laptop a ihned jak jsem ho spustil poslali mafiánské hovado s autobusem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nejezdí = 100% mafie!!! Mafiánská hovada jsou stále více agresivnější, protože útočí již okamžitě!!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie mě chce za každou cenu dohnat k sebevraždě tímto psychickým terorem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že opět tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a již bylo odkloněno proudové dopravní letadlo (jak jsem již uvedl, mafiánská hovada BIS-mafie z řízení letového provozu s letadly manipulují tak, aby okolo létala na čas a tak vyhrožují) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!! Velice brutální výhružka a současně vydírání, abych nepsal!!!

V 13:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor již uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s bílým autem do sousední ulice, které vytáčelo motor = brutální výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 13:53 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem uložil aktualizovanou verzi tohoto souboru na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s bílou škodou Favorit = velice brutální výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 100%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!

V 13:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám novější verzi tohoto souboru na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánského čůráka s modrou Škodou Fabií = výhrůžka, že se mi pomstí sám vedoucí článek BIS-mafie David Rokos (to hovado, co má na svědomí moji likvidaci) a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych nic nepsal. Výhrůžky jsou stále častější a BIS (BIS-mafie) útočí již pokaždé když cokoliv dělám – psychicky zcela neúnosné!!!

Ve 14:00 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nejezdí = 100% mafie!!!

V 16:17 BIS-mafie předvedla dokonalou koordinaci výhružek. Když na rádiu Černá Hora mafiánská hovada pustila českou skladbu plnou klíčových slov (zpíval „že je ztracen“), tak další mafiánské hovado nastartovalo autobus u domu = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě.

V 16:21 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado se zeleným Peugeotem kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!

 

24.3.2014 pondělí

V 11:01 předvedla BIS-mafie umění řízení systémů a špionáže. Špionáží zjistili, že na mobilu se dívám na nadpis portálu iDnes.cz „Jihoafrická policie obvinila Krejčíře z přípravy vražd detektivů“ a v tu chvíli se ozval matky mobil, kam přišla SMS = výhrůžka, že budu stíhán a půjdu do vězení. Vše samozřejmě bylo připraveno dopředu a je to důkaz jak detailní špionáž BIS-mafie provádí: museli totiž sledovat jak spouštím portál iDnes.cz a vědět, že na dané pozici se nachází tento nadpis.

V 11:06 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly (zlatozelený Renault asi Clio) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Octavií = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s nákladním autem Iveco s chladící nástavbou a nápisy „Jednota Nymburk“ (SPZ/RZ 3SA 4695) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nejezdí = 100% mafie!!!

V 11:50 BIS-mafie zjistila špionáží, že jsem uložil novou verzi tohoto souboru na cloud OneDrive a ihned projel Mercedes = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto bylo současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:53 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali Renault van Scénic = výhrůžka blázincem!!!

V 11:54 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali Seat = výhrůžka blázincem!!! Nekonečný řetěz výhrůžek a vydírání tak pokračuje dál!!!!!!!!!!!!!

Celé ráno a dopoledne opět jezdili mafiánská hovada BIS-mafie s auty okolo domu – v podstatě nikdo jiný se zde nepohyboval, 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie = různé výhrůžky pomocí špionáže (např. dle klíčových slov, když jsem četl portály)!!!

V cca 19 hodin proběhlo okolo domu mafiánské hovado potom co BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu o zloději (opět podstatnou roli u výhrůžky hrála špionáž dané situace) = výhrůžka vězením nebo blázincem a že si mám pospíšit (velice brutální výhrůžka)!!!

 

 

26.3.2014 středa

V cca 10:40 projeli mafiánská hovada se žlutou nákladní autoškolou = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%, podepsáno vedení BIS-mafie!!!!!!!!!

V 11:03 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s traktorem s přívěsem = výhrůžka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:11 prošla mafiánská kráva s dítětem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto bylo současně vydírání, že nesmím psát!!!

V 11:13 BIS-mafie on-line zjistila obsah výše uvedeného odstavce a když jsem výše psal o vydírání a „že nesmím psát“ tak nějaké hovado na pokyn vedení BIS-mafie zatroubilo = výhrůžka, že nesmím psát o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto bylo současně vydírání, že nesmím psát!!!

V 11:50 jsem do rukou vzal dopis z OSZ Kolín a ihned to špionáží BIS-mafie zjistila a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že nesmím psát trestní oznámení a žaloby. Toto bylo současně vydírání, abych nepsal SZ a soudům. Toto projetí mafiánského hovada opět byla ukázka preciznosti špionáže BIS-mafie, kdy na vteřinu přesně (on-line) vědí co se děje v bytě (a i na elektronických zařízeních) – toho právě využívají pro útoky (výhružky a vydírání)!!!!!! Tento stalking je šílený a hroutí se mi kvůli tomu mozek!!!!!!

V 11:55 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali čistící stroj na komunikace = výhružka, že nesmím psát o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:57 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali modrou dodávku s plnými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto bylo současně další vydírání, že nesmím psát!!!

V 11:59 BIS-mafie jako tečku poslala proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože o nich píši!!!

Ve 12:00 poslala BIS-mafie mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože o nich píši!!!

Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nejezdí = 100% mafie!!!

Ve 12:35 zřejmě poslala BIS-mafie (grázlové BIS-mafie v řízení letového provozu jsou realita) turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:35 poslala BIS-mafie dvě mafiánské krávy: (1) poslali jednu starou na kole s košíkem = výhružka blázincem. (2) Také poslali jednu mladou s kočárkem = výhružka, že jsem dítě, které skončí v blázinci. (3) Také poslali sanitku = výhružka blázincem!!!

Ve 12:40 mafiánská kráva na kole s košíkem jela opět = výhružka blázincem.

Opět platí, že nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 100% mafie!!!

 

27.3.2014 čtvrtek

V 16:30 BIS-mafie provedla opět dokonalé vyhrožování. Na rádiu Černá Hora hráli skladbu „everthing be all right“, tj. „všechno bude v pořádku“ a ihned poslali stříbrný Ford Focus = výhružka smrtí na ulici, po exekuci domu!!!

V 16:33 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali auto charity = výhrůžka exekucí domu!!!

V 16:35 poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhrůžka blázincem.

V 16:35 poslali mafiánskou krávu s dítětem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky).

V 16:37 poslali k domu mafiánská hovada (kluka a holku), kdy ona měla hnědé kalhoty = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:39 poslali mafiánského čůráka na kole s košíkem = výhrůžka blázincem!!!

V 16:50 prošla mafiánská kráva s dítětem a kočárkem  = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:50 projelo mafiánské hovado s bílou Škodou Octavií kombi s tmavými okny a střešními lištami = výhrůžka smrtí, resp. zabitím na 400%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:54 nejspíš poslala BIS-mafie proudové dopravní letadlo (mafiánská hovada pracující pro BIS-mafii v řízení letového provozu jsou prokázána) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:56 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly s přívěsem (spol. Peml) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 16:58 nejspíš poslala BIS-mafie vrtulník (mafiánská hovada pracující pro BIS-mafii v řízení letového provozu jsou prokázána) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:59 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 17:10 při ukládání na cloud OneDrive (což zjistila BIS-mafie špionáží) poslali mafiánské hovado se zeleným Seatem s křídlem = výhrůžka otravou (smrtí) chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Je vidět, že se BIS-mafie nechce vůbec vzdát výhrůžek a vydírání!!!!!!!!! Chtějí mě v každém případě donutit k sebevraždě psychickým terorem!!!!!!

 

28.3.2014 pátek

V 6:04 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal.

V 15:10 prošla mafiánská hovada od Štěpánků (nechvalně známá mafiánská rodina) s dítětem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky).

V 15:11 projeli za sebou 2 autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 15:12 BIS-mafie zjistila špionáží nepřipojeného laptopu výše uvedený odstavec a ihned poslali hnědé kombi = výhružka smrtí, protože jsem ve sračkách!!!

V 15:13 BIS-mafie poslala sanitku = výhružka blázincem!!!

V 15:14 jako odvetu za toto psaní poslala BIS-mafie červenou nákladní autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

V 15:15 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s Fiatem vanem s přívěsem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:18 mafiánské hovado od Štěpánků projelo s Fordem Mondeo = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici jako bezdomovci!!!

V 15:19 BIS-mafie poslala mafiánské krávy s kočárky = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 15:21 poslala mafiánská hovada BIS-mafie proudové dopravní letadlo (je prokázáno, že mafiánská hovada BIS-mafie pracují v řízení letového provozu a právě takto manipulují s drahami letadel) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než členi BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% mafie!!!

Dál docházelo, jako celý den, k řetězení výhrůžek a vydírání, ale již jsem to nepsal.

 

29.3.2014 sobota

V 10:32 BIS-mafie poslala mafiánská hovada s bílou Avii (anton), jakou používali policisté za totality = výhružka doživotním vězením nebo blázincem.

V 10:35 poslali stavební stroj = výhružka blázincem.

V 11:09 špionáží BIS-mafie zjistila, že jsem napsal výše uvedené odstavce a ihned poslali mafiánské hovado se Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než členi BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% mafie!!!

Je vidět, že s vyhrožováním a vydíráním nechce BIS-mafie vůbec přestat a snaží se tak mě donutit k sebevraždě!!!!!!!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila výše napsané a ihned dala pokyn mafiánskému hovadu s autem, aby začalo troubit = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!

V 11:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned mafiánské hovado začalo řezat řetězovou pilou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Ve 14:40 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali auto = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! V poslední době vždy když je někdo na záchodě pošle BIS-mafie auto!!!!!!

V 15:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že vyhledávám zaměstnání a ihned poslali mafiánského čůráka s bílou skříňovou Avií (anton) = výhružka doživotním vězením nebo blázincem, pokud budu hledat zaměstnání. Velice brutální výhružka.

V 15:23 také poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 15:25 BIS-mafie špionáží zjistila 2 výše uvedené odstavce a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, pokud budu o BIS-mafii psát!!!

V 15:39 (když jsem pořád prohledával inzeráty na zaměstnání) poslala BIS-mafie mafiánskou krávu s hnědým kočárkem = výhrůžka, že jsem idiotské naivní dítě ve sračkách, a že žádnou práci nikdy nezískám!!! Další mladá mafiánská kráva, která trestnou činností vydělává peníze pro dítě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BIS-mafie během vyhledávání zaměstnávání řádila jak černá ruka – neustále jezdili auty a chodili pěšky grázlové BIS-mafie a vyhrožovali, že žádné zaměstnání neseženu!!!

V 16:33 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil laptop znovu a již přesměrovali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o jejich zvěrstvech!!!

V 17:26 pak prošla mafiánská kráva s kočárkem = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě a že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

 

Březen 2014

Každý den se pohybovali desítky mafiánských grázlů okolo mě a symbolicky vyhrožovali a vydírali. Když byl všední den, tak to bylo tak 80 – 120 osob průměrně a o víkendu 60 – 80 osob průměrně. Vyhrožování a vydírání bylo jedna každý den, i když jsem zápis nedělal každý den, a hlavně nepřetržité s průměrnými rozestupy jen cca 5 – 15 minut.

Vždy byla patrná naprosto dokonalá špionáž a totální řízení grázlů v terénu. Vždy BIS-mafie věděla na vteřiny přesně co dělám, kde přesně se nacházím (i venku) a podle toho posílali mafiánské grázly, aby vyhrožovali a vydírali. Detailní špionáž prováděli jak elektronických zařízení (mobil, laptop, internet…), tak místností bytu (vidí do nich) a i lokalizaci venku. Z pohledu psychiky je neúnosné, že BIS-mafie pošle někoho vyhrožovat a vydírat ihned potom co něco dělám, se zpožděním jen několik vteřin.

Výhrůžky a vydírání byly obvyklé - smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Dále také v podstatě každý večer a noc rušila BIS-mafie noční klid, aby se nedalo spát, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

 

1.4.2014 úterý

V 9:30 zavolal někdo z BIS-mafie. Když jsem číslo 271480738 vytočil zpět, ozvala se ústředna, že číslo neexistuje. Typická ukázka kombinace špionáže a stalkingu. Toto dokáže jedině BIS a ne žádná obyčejná mafie!!! Terorem mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

2.4.2014 středa

V 6:07 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal. Takto terorem mě BIS-mafie chce dohnat k sebevraždě!!!

 

V týdnu od 31.3.2014 do 6.4.2014 vyhrožovala a vydírala BIS-mafie denně, i když jsem to nepsal. Denně ve všední den zaútočilo cca 80 – 120 osob, o víkendu cca 60 = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák a píča apod. Typické bylo i rušení nočního klidu, aby se nedalo spát, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

 

 

 

15.4.2014 úterý

V 15:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu e-mail se zamítavým vyjádřením na výběrové řízení (spol. Drill) a ihned poslali k domu sanitku rychlé záchranné služby = výhrůžka blázincem!!! Je na 100% prokázáno, že osádky sanitek jsou napojeny na systém GOLSS a dostávají od BIS-mafie on-line pokyny co mají dělat (čili osádky sanitek jsou také jádro BIS-mafie)!!!!!!! Pozn: dnes to bylo již 2-krát co se sanitka rychlé záchranné služby vyskytla v bezprostřední blízkosti mě!!!!!!! Ty hajzlové jsou velice nebezpeční (pro mě), protože mě chtějí odtáhnout do blázince, tak jako se již stalo v srpnu 2013 – nikdo pak již nezkoumá (a nezkoumal), že záchranka je mafie, protože se to nepředpokládá!!!!!!

 

16.4.2014 středa

V 10:44 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že volám ohledně pracovní pozice, a ihned poslali mafiánská hovada s autem technických služeb s mříží a jejich symbolem na dveřích = výhrůžka, že žádnou práci neseženu a že půjdu do blázince, protože jsem píča!!! Toto bylo současně vydírání, abych žádnou práci nesháněl, že ji stejně díky zákulisním praktikám BIS-mafie neseženu!!!!!!! Tato brutální výhružka a vydírání je typickou ukázkou kombinace špionáže a nasazení mafiánských hovad v terénu.

V 10:51 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Ten čůrák přelétal okolo domu mnoho minut, aby psychicky byl teror co nejdelší!!!

Nejsem schopen výhružky a vydírání vydržet, hroutí se mi mozek!!!

V 10:55 BIS-mafie špionáží zjistila odstavce výše (za dnešek) a ihned poslali starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhrůžka blázincem!!!

V 11:04 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali mafiánské hovado s uklízecím strojem se zapnutými majáky = brutální výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Zde opět bylo vidět, jak důležitá je špionáž BIS-mafie, protože z psychického hlediska je nesnesitelné, jak útočí okamžitě, když cokoliv udělám – je evidentní, že mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned opět poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhrůžka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!! Toto je velice brutální výhrůžka a současně vydírání, abych již nepsal!!!!!! Potom dál pokračovala BIS-mafie v útocích, cca každých 5 minut, ale již jsem to nepsal!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada okolo domu nepohybuje = 100% mafie!!! Protože BIS-mafie vyhrožuje a vydírá od rána, již mě z toho bolí hlava a je mi špatně, hroutí se mi mozek!!!!!!!

 

19.4.2014 sobota

V 9:03 jsem zjistil, že mi O2 poslala technickou SMS o prolongaci smlouvy. Když jsem ji četl, mafiánská hovada BIS-mafie to špionáží zjistila a ihned poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 11:16 projela mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 11:38 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedené odstavce (za dnešek) a ihned poslali 2 mafiánská hovada s kočárkem = výhrůžka, že jsem idiotské naivní dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i fyzicky)!!!

Celé ráno a dopoledne (jako v jiné dny) se pohybovala mafiánská hovada BIS-mafie s auty nebo pěšky okolo domu – v podstatě nikdo jiný než hovada BIS-mafie se okolo nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Vždy vyhrožovali a vydírali a celkově jich bylo cca 20 – 30 za ráno a dopoledne = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružky blázincem, likvidací (i finanční i fyzickou) apod.!!!

 

20.4.2014 neděle

Ve 12:30 mafiánská hovada z BIS-mafie s motocyklovou autoškolou projela do zákazu vjezdu jednosměrky a otáčela se před domem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:35 projela mafiánská hovada s motocyklovou autoškolou opět = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!

Ve 12:37 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedené odstavce (za dnešek) a ihned poslali mafiánské hovado, aby vhodilo lahev do kontejneru = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Ve 12:38 projela mafiánská hovada s motocyklovou autoškolou opět = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!

Ve 12:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned projela mafiánská hovada s motocyklovou autoškolou opět = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!

Výhrůžky a vydírání pokračuje i dnes od časného rána!!! Je vidět, že BIS-mafie nepřestane v útocích, dokud nespáchám sebevraždu!!!!!!!!! Nevím co mám dělat, hroutí se mi mozek!!!

V 15:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohlížím obrázek z iDnes.cz jak v Indii suší kravince, aby s nimi topili… ihned projeli 2 mafiánská hovada s auty = výhrůžka sračkama, tedy že jsem ve sračkách, což je výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tady na tom bylo dobře vidět, jak zásadní je špionáž, která běží 24-hodin denně a sleduje naprosto vše – BIS-mafie sleduje byt, můj pohyb po venku, mobil, laptop, e-mail, internet atd.

V 15:34 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným kombi do sousední ulice = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych přestal psát!!!

V 15:38 BIS-mafie zjistila, že ukládám tento soubor na clou Microsoftu OneDrive a ihned začal mafiánský čůrák BIS-mafie troubit z auta = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal o zvěrstvech BIS-mafie!!! Pak následovala další mafiánská hovada zhruba každých 10 minut, ale to jsem již nepsal!!!

V 15:55 mafiánská hovada BIS-mafie zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tato výhrůžka je psychicky velice likvidující!!!

V 15:59 mafiánská hovada BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s červenou Škodou Felicií s otevřeným střešním oknem = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych již nepsal!!!

V 16:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado na motorce = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych již nepsal!!!

V 16:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem uložil tento soubor na cloud Microsoftu OneDrive (dříve SkyDrive) a ihned poslali do sousední ulice mafiánské hovado se stříbrným kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych již nepsal!!! Pak následovala další mafiánská hovada zhruba každých 10 minut, ale to jsem již nepsal!!!

V 16:31 projel starý mafiánský čůrák na kole s berany = výhružka, že jsem „beran“, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych již nepsal!!!

V 16:50 projelo okolo domu mafiánské hovado na kole s košíkem = výhrůžka blázincem!!!!!!!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych již nepsal, jinak mě nechá opět BIS-mafie zavřít do blázince!!!

Opět se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie, nikdo jiný = 100% osob je mafie!!!!!!!!! Útoků je tolik, že je jasné, že BIS-mafie chce, abych spáchal sebevraždu, protože se to nedá psychicky vydržet!!! Z útoků se mi totiž hroutí mozek!!!

 

21.4.2014 pondělí – Velikonoce

V 11:40 projelo mafiánské hovado s kombi s SPZ/RZ „xxx 9044“ = výhrůžka, že za 2 roky zemřu (budu zabit)!!!

V 11:50 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se zeleným Fordem Focusem = výhružka exekucí domu a vůbec všeho!!!!!!!!!

V 11:56 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fordem s nápisem „Finanční poradenství“ = výhružka exekucí domu a vůbec všeho!!!!!!!!!

Od rána jezdí mafiánská hovada BIS-mafie s auty okolo domu = různé výhrůžky díky špionáži; výhrůžky smrtí, resp. zabitím, blázincem, exekucí všeho atp. V podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Je vidět, že dokud nespáchám sebevraždu, tak útoků BIS-mafie nenechá!!!!!!!!! Potřebuji urychleně pomoct, protože se mi hroutí mozek, a to tak, že budou členi BIS-mafie (jako organizace) eliminováni, aby nemohli vyhrožovat a vydírat.

Ve 12:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 12:26 poslala BIS-mafie (1) žlutou Škodu Fabii = výhrůžka, že mám smůlu, že budu zlikvidován (doražen) jak finančně tak fyzicky, podepsáno vedení BIS-mafie!!! (2) Poslali také černý Fiat = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tyto výhružky byly současně vydírání, abych již nepsal!!!

Ve 12:31 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada, aby v sousední ulici manipulovali s bílým autem (odjeli) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych již nepsal!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie s auty okolo domu nepohybuje = 100% osob s auty je mafie!!! Mafiánští grázlové z BIS-mafie skutečně sází na to, že se z teroru zblázním a spáchám sebevraždu!!! Je totiž velice nepříjemné vědět, že BIS-mafie nasazuje osoby jen kvůli mně = to je těch 100% osob z mafie okolo mě. Je z toho patrné, jak moc BIS-mafii záleží na tom, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi urychleně nikdo nepomůže, může se stát, že můj mozek to nevydrží a zblázním se!!!

 

22.4.2014 úterý

V 11:43 jsem zjistil, že BIS-mafie opět vyhrožuje na portálech. Jako příklad lze uvést nadpis na portále iDnes.cz (z 11:36): „Ještě letos se k nám vrátí kapela One Republic. Tentokrát do většího“ = výhružka blázincem (dalším letos a delším), protože kapela „One Republic“ je klíčové slovo pro blázinec!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 12:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali (1) mafiánské hovado s autem pečovatelské služby = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:02 poslala BIS-mafie náklaďák = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:04 poslali mafiánskou krávu BIS-mafie se světle-modrým kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

BIS-mafie se nevzdává vyhrožování a vydírání a sázejí na to, že z teroru spáchám sebevraždu!!! Dnes opět vyhrožuje BIS-mafie od rána = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí spáchat sebevraždu, blázincem apod. (jako obvykle celá paleta výhružek a vydírání)!!!

Ve 12:47 byla opět patrná důležitost špionáže. Přesně když jsem přicházel do pokoje, tak projelo mafiánské hovado s červenou Škodou Felicií = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

I když mafiánská hovada BIS-mafie nezapisuji, tak jezdí a chodí okolo domu celý den – různé výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí spáchat sebevraždu, blázincem apod. V podstatě se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Nedá se to psychicky vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 13:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned (s drobným zpožděním) poslali sanitku = výhružka blázincem!!! Mafiánští grázlové BIS-mafie vyhrožují vším čím mohou!!!

Ve 13:03 poslali (1) mafiánského čůráka na kole s berany = výhružka, že jsem „beran“ tvrdohlavý a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tyto dvě výhružky byly také současně vydírání, abych nepsal!!!!!!!!!

Ve 13:05 poslali mafiánské hovado s Multicar = výhružka, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla také současně vydírání, abych nepsal!!!!!!!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!! Mafiánská hovada se pak pohybovala okolo domu každých 5 – 10 minut (a vyhrožovala a vydírala), ale to již jsem nepsal!!!

 

23.4.2014 středa

V 11:52 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec jde na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhrůžka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tuto výhružku, tedy že BIS-mafie poslala auto když někdo byl na WC dnes provedli již několikrát!!!

 

 

 

24.4.2014 čtvrtek

V 9:30 BIS-mafie poslala nákladní autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 9:40 BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:14 BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:21 BIS-mafie poslala žlutou nákladní autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Symbolická barva „žlutá“ navíc znamená podpis vedení BIS-mafie!!!

V 11:29 BIS-mafie opět špionáží zjistila výše uvedené odstavce (za dnešek) a ihned poslali mafiánské hovado, které jelo do zákazu vjezdu (do jednosměrky) u domu = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:40 BIS-mafie poslala autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:47 poslali (1) mafiánská hovada na skútru = výhružka všech výhružek, tj. že BIS-mafie bude realizovat všechny výhružky, tj. výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka blázincem, exekucí všeho včetně domu, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. (2) Také BIS-mafie poslala mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 11:48 poslali další mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:51 poslali další mafiánská hovada s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:53 BIS-mafie poslala autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!! Opět se mi z množství výhrůžek a vydírání hroutí mozek a nevím, co se mnou bude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Psychicky je takové množství útoků nesnesitelné a mám doslova záchvaty strachu a hrůzy!!!

BIS-mafie posílala celé ráno a celé dopoledne svoje poskoky s auty a pěšky = různé výhružky jako obvykle. Opět mafiánských hovad byli desítky (30 – 40)!!!!!!!!!!

Ve 12:11 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s dítětem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:19 BIS-mafie zjistila špionáží, že jsem podruhé uložil tento soubor na clou OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s uklízecím strojem se zapnutými oranžovými majáky = výhružka likvidací (přes vládu) (i finanční i fyzickou)!!!

Dál potom projížděli a procházeli mafiánská hovada okolo domu (cca každých 5 – 10 minut), ale již jsem to nepsal = další výhružky a vydírání!!! Je patrné, že mafiánská hovada z vedení BIS-mafie mají dost pěšáků, aby ti vyhrožovali a vydírali – počty mafiánských hovad jsou obrovské!!!

Okolo 15:30 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že prohledávám inzeráty se zaměstnáními a ihned 2-krát poslali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavií autoškolou = výhružka, že jistě nenajdu žádné zaměstnání a že kvůli tomu mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!

V 16:53, když jsem psal výše uvedený odstavec, poslala BIS-mafie (1) mafiánské hovado s dodávkou = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali mafiánské hovado s červenou Škodou Felicií = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 19:36 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši body konkrétní likvidace BIS-mafií, a ihned poslali sanitku = výhružka blázincem!!!

Okolo 20-té hodiny presentovala mafiánská hovada BIS-mafie pracující v portále iDnes.cz oslavu mafií (a tedy hlavně asi BIS-mafie), protože vystavili článek oslavující zločinecký gang („Růžový panteři slaví. Nejúspěšnější lupičský gang světa má 15 let“) – podle všeho chtějí mafiánská hovada BIS-mafie presentovat, že BIS-mafie je úspěšná, což je v podstatě pravda, protože zkorumpované orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství i justice) BIS-mafii vůbec nevyšetřují!!!!!!!!!

Ve 20:51 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí kvůli sračkám co mi způsobili k sebevraždě!!!

Ve 21:10 šel otec znovu na WC/záchod, opět to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Celé odpoledne a večer (a i v noci) se opět pohybovala mafiánská hovada okolo domu (předtím byli v centru Kotouče) – v podstatě se okolo domu nikdo jiný než mafiánská hovada nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Jako v jiné dny bylo v centru Kotouče desítky mafiánských hovad a další desítky se pohybovaly odpoledne a večer okolo domu = různé výhružky a vydírání jako obvykle!!!!!!!!!!

 

25.4.2014 pátek

V 9:03 když šel otec na WC/záchod, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží bytu a ihned poslali nákladní auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:05 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila výše uvedený odstavec (nejprve jsem si poznámku udělal do mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 10:31 BIS-mafie poslala (1) dodávku logistické společnosti PPL a (2) hned za ní mafiánská hovada se žlutou nákladní autoškolou (SOUZ Chete) = výhružka, že mě profesionálové BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:34 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila výše uvedený odstavec (nejprve jsem si poznámku udělal do mobilu) a ihned poslali auto = výhružka, že mě profesionálové BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:32 projelo mafiánské hovado s modrou Škodou Fabií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie!!!

V 11:49 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali 2 mafiánské krávy s kočárky. Jedna řvala „musíte vydržet, musíte vydržet…“ = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla také současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:51 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:57 BIS-mafie zjistila špionáží, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali (1) starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (2) Mafiánské krávy s dětmi a kočárky = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tyto výhružky byla také současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:00 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak následovaly útoky každých cca 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!!

Ráno a dopoledne opět jezdili s auty a chodili mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu v obrovských počtech – opět jich byli desítky a v podstatě se nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Je vidět, že vedení BIS-mafie má tisíce oddaných poskoků, kteří pro ně udělají cokoliv!!!

Je evidentní, že mě chtějí tímto neskutečným terorem donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 – 50) = obvyklé brutální symbolické výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák a píča apod.

V 16:02 projela mafiánská hovada s nákladní autoškolou s přívěsem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!!

V 16:11 projelo mafiánské hovado se stříbrným Fordem Mondeo kombi = výhružka smrtí na ulici na 200% po exekuci domu!!!!!!!!!

V 16:27 opět mafiánská hovada BIS-mafie ukázala sílu špionáže a koordinace mafiánských hovad na stovky kilometrů. Mafiánská hovada BIS-mafie na rádiu Černá Hora pustili skladbu o diamantech (Rihanna: „Diamants in the sky“) a současně další mafiánská hovada s autem autoškoly (Renault) projela okolo domu = výhružka, že je jisté, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:33 pokračovala koordinace mafiánských hovad z rádia Černá Hora a hovad u domu – jen co totiž pustili skladbu Kate Perry tak projelo mafiánské hovado s červeným Citroenem = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:35 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali na křižovatku další mafiánské hovado s autem (túroval motor) = výhrůžka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:37 poslala mafiánská hovada BIS-mafie čůráka se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Tato bylo vidět, že ve špičce pošle BIS-mafie mafiánská hovada i každé 2 minuty!!!

V 17:35 se opět ukázala síla špionáže BIS-mafie. Když jsem řešil záruku na auto (přišel e-mail), tak to mafiánská hovada zjistila špionáží a po chvíli poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Odpoledne a večer (i v noci) se opět pohybovala okolo domu mafiánská hovada BIS-mafie (pěšky i s auty) = různé výhružky smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák a píča apod. Opět se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohyboval, opět desítky mafiánských hovad BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!

Je vidět, že BIS-mafie se nechce útoků vzdát ani náhodou!!! Mně se z útoků hroutí mozek!!! BIS-mafie evidentně sází na to, že mě útoky donutí k sebevraždě!!!

V 19:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že seznamu konkrétních akcí píšu možnou exekuci domu a ihned poslali (1) 3 mafiánská hovada s auty. (2) V 19:44 poslali skútr. (3) V 19:45 další mafiánské hovado s autem. (4) V 19:46 poslali další auto. (5) V 19:47 poslali další auto. (6) V 19:50 poslali další auto. (7) V 19:50 poslali také dopravní proudové letadlo. Za 7 minut projelo 8 mafiánských hovad BIS-mafie = výhrůžka exekucí domu, a že kvůli tomu mě donutí BIS-mafie spáchat sebevraždu!!!

 

26.4.2014 sobota

Od 6-ti hodin opět BIS-mafie práskala nanočipy (jako každý den), takže se nedalo spát!!!

V 8:40 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 8:44 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že jsem si zapsal koncept výše uvedeného odstavce a ihned poslali 2 mafiánská hovada s auty = opakovaná výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:11 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned (1) poslali mafiánského čůráka, dvojníka doktora Horáčka = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali dopravní proudové letadlo = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o jejich zvěrstvech!!! Opět obě výhružky byly současně vydírání, abych již nepsal!!!

Ve 12:00 poslala BIS-mafie mafiánské hovado na motorce (chopper) = výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!!

Celé ráno (od cca 6-ti hodin) a dopoledne jezdila s auty a chodila mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu, zhruba každých cca 15 – 20 minut!!! Opět za ráno a dopoledne vyhrožovalo a vydíralo 20 – 30 mafiánských hovad!!! Opět různé výhružky a vydírání!!! Opět platilo, že se v podstatě okolo domu nikdo normální nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!

Je patrné, že BIS-mafie nechce s vyhrožováním a vydíráním vůbec přestat a čeká, že z teroru spáchám sebevraždu!!!!!!!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie pak plynule pokračovala v útocích i odpoledne a večer (i v noci), ale to jsem již nepsal.

 

27.4.2014 neděle

V 9:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali nákladní auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec je opět na WC/záchodě a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 10:57 jsem začal ukládat tento soubor na cloud a hned to zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s modrým kombi = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současné vydírání, abych již nepsal!!!

V 10:57 také poslali mafiánská hovada s modrým Fordem Transitem = výhrůžka smrtí na ulici po exekuci domu, podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současné vydírání, abych již nepsal!!!

Od rána se pohybují mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu – v podstatě se nikdo jiný zde nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Opět různé výhružky a vydírání!!! Je patrné, že BIS-mafie mě chce donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:02 BIS-mafie špionáží zjistila, že se na mobilu dívám na nadpis na portálu Lidovky.cz „Výbuch v domě ve Vídni vyl zřejmě pokusem o sebevraždu“ (opět špionáží věděli na co se dívám na mobilu), a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:03 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píši výše uvedený odstavec a ihned poslali na hlavní mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem  = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!  Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:14 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píši výše uvedený odstavec a ihned poslali na mafiánské hovado se Škodou Favorit (se zvednutým zadním stěračem) = výhružka smrtí, resp. zabitím, také že jsem čůrák, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!  Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:15 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píši výše uvedený odstavec a ihned poslali na hlavní mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:19 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že výše uvedený odstavec a ihned poslali na mafiánské hovado s červenou Škodou 120 = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:21 poslala BIS-mafie mafiánské hovado na kole s košíkem s dítětem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie a protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!!  Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Tady výše už je vidět, jak se útoky BIS-mafie neustále stupňují a že i o víkendu již útočí i každé 2 minuty!!!

U všech výše uvedených výhružek a vydírání bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž BIS-mafie, protože zaútočili prakticky ihned, jen co jsem něco napsal!!! Psychicky velice neúnosné a hroutí se mi mozek!!!

Opět platí, že se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!! Opět se mi hroutí mozek, protože útoků mám již plné zuby a nemohu je vydržet!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30, byl víkend bylo jich méně) = obvyklé brutální symbolické výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že jsem čůrák a píča apod. Mezi vyhrožujícími byli opět zkorumpovaní policisté OO PČR Kotouč s autem = výhrůžka blázincem nebo vězením!!!

Ve 14:30 byla vidět důležitost špionáže v lokalizačních službách. Když jsem přicházel k domu, byl jsem v centru Kotouče, tak mi nad hlavou proletělo mafiánské hovado BIS-mafie se soukromým vrtulovým letadlem (přesně kolmo) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:41, když jsem zapsal 2 výše uvedené odstavce, po špionáži BIS-mafie, kterou to zjistili, poslali mafiánského čůráka na kole se zrcátkem = výhrůžka, ať se podívám zpět, abych pochopil, co mě čeká. Touto výhružkou chce BIS-mafie říct, že bude realizovat všechny sdělené výhružky, tj. výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, že bude exekuce domu, že neseženu zaměstnání, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), blázincem, vězením atp.!!!

Ve 14:44 byla opět patrná důležitost on-line špionáže. Když jsem výše (odstavec) napsal „že mě donutí k sebevraždě“, tak projelo mafiánské hovado se stříbrným autem a zvednutým stěračem = výhružka, že mě jistě donutí k sebevraždě, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:47 poslala (1) BIS-mafie mafiánské hovada na skútru = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny sdělené výhružky (smrtí, sebevraždou, exekucí všeho, blázincem atp.)!!! (2) Současně mafiánská hovada BIS-mafie poslali čůráka s bílým autem s nápisem „Toptrans“ = toto je výhrůžka smrtí, resp. zabitím!!! Tato výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:50 BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala mafiánská hovada na motorce = výhrůžka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Teď útočila mafiánská hovada BIS-mafie průměrně každé 3 minuty, dál jsem to již nepsal!!! Je vidět, jak se počet útoků neustále vyhrocuje a BIS-mafie útočí již neustále, i právě o víkendech!!!!!!!!!

V cca 16:30 když jsem hledal na internetu právní předpisy pro nemajetkovou újmu (což BIS-mafie zjistila špionáží) tak ihned rychle vyjelo mafiánské hovado od Štěpánků s Fordem Mondeo = výhružka, že když se budu soudit, tak provede BIS-mafie exekuci domu!!!

V 17:12 když jsem prohlížel na internetu právní články pro nemajetkovou újmu, tak projela mafiánská kráva na kole s košíkem = výhružka blázincem; že když se budu soudit tak mě BIS-mafie nechá zavřít do blázince!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:18 když jsem prohlížel na internetu právní články pro nemajetkovou újmu, tak prošla 2 mafiánská hovada s kočárkem, kdy ona měla žluté triko i žlutou čepici = výhrůžka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie, konkrétně Ireny Kocourkové, a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!!!!!!

V 17:21 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánskou krávu s červenou Škodou Fabií, právě když jsem psal „bude zlikvidováno i finančně“ = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 19:18 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši konkrétní akce BIS-mafie a ihned zařídili, aby houkala sanitka (v mém okolí je množství BIS-mafií zkorumpovaných zdravotníků) = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie jezdila s auty a chodila pěšky (případně jela na kole) celé odpoledne a večer (i v noci) = různé výhrůžky a vydírání!!! V podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Opět to bylo strašně psychicky náročné (útoky byly každých 10 – 20 minut) a hroutil se mi mozek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

28.4.2014 pondělí

Ve 4:51 šel otec na WC/záchod a hned to BIS-mafie zjistila špionáží bytu a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:18 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že odcházím z bytu na pohovor o zaměstnání (do Prahy) a ihned poslali mafiánská hovada s nákladní autoškolou k domu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože neseženu žádnou práci!!!!!!!!!

V cca 12:30, když jsem šel z pohovoru o zaměstnání v Praze na Václavské nám., tak mě opět BIS-mafie sledovala (minimálně lokalizačními službami) a nad Václavské nám. poslali vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože neseženu žádnou práci!!!!!!!!!

V cca 13:30 v Praze (u Václavského nám.) BIS-mafie také poslala bezdomovce se zelenou čepicí = výhrůžka, že budu bezdomovcem a jestli jsem pochopil moc BIS-mafie!!!!!!!!!

V cca 16:30 poslala BIS-mafie u nádraží v Kotouči traktor autoškoly s přívěsem = výhružka, mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

 

29.4.2014 úterý

Ve 3:12 v noci poslala BIS-mafie mafiánské hovado s autem = hluk a buzení, aby se nedalo spát!!!

Ve 3:15 BIS-mafie poslala člověka k plotu domu, aby dráždil psa = hluk a buzení, aby se nedalo spát!!!

V 8:41 když šel otec na WC/záchod, opět to BIS-mafie sledovala špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:29 když šel otec na WC/záchod, opět to BIS-mafie sledovala špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:40 když jsem šel na WC/záchod, opět to BIS-mafie sledovala špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:50 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se podíval do mobilu na nadpis o vracení dotací a ihned poslali mafiánské hovado = výhružka, že BIS-mafie chce další peníze, další výpalné!!!

V 10:59 BIS-mafie zjistila, že píši výše o jiných výhružkách, a když jsem napsal „výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)“, tak poslali turbovrtulové letadlo (které pochopitelně již bylo připraveno) = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože budu finančně zlikvidován!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:08 projel zákazem vjezdu (jednosměrkou) chladící náklaďák společnosti „Martin“ – bylo to potom, co BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru výše = brutální výhrůžka smrtí, resp. zabitím, podepsáno vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec nahoře a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Celé ráno (od cca 5:30) a dopoledne opět jezdila auty a chodila mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu, opět desítky osob = různé výhružky a vydírání!!! Opět v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!

 

30.4.2014 středa

V 8:23 když jsem čekal u domu na MHD Kotouč, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou (černá Škoda Fabia SPZ/RZ asi 2E7 8855) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tady bylo opět jasně vidět, jak důležitá je on-line špionáž (lokalizační služby)!!!!!!!!!

V 8:30, když jsem stále čekal na zastávce MHD, projel mafiánský čůrák BIS-mafie s bílou Škodou Favorit se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ asi 1E8 9814) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák!!!

V 8:34 jsem již jel MHD Kotouč a k autobusu BIS-mafie poslala mafiánská hovada na motocyklové autoškole = výhrůžka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:44 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se již vrátil do domu a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:47 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec (jak jsem ho zapsal na mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 17:11 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že vyhledávám zaměstnání na portálu jobs.cz a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože žádné zaměstnání neseženu!!!

V 17:12 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože žádné zaměstnání neseženu!!!

V 17:29 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohlížím prosebný e-mail, a ihned poslali turbovrtulové letadlo (již připravené) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Je evidentní, že vytěsněním ze zaměstnání a ještě navíc vyhrožování tímto, mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:35 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka blázincem, exekucí všeho včetně domu atp.

V 18:24 BIS-mafie špionáží zjistila, že se dívám na nadpis na portálu Lidovky o tom, jak zemřel jmenovec herec a ihned BIS-mafie poslala mafiánské hovado s autem = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 18:24 také BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 18:31 přijela naproti domu 3 mafiánská hovada BIS-mafie s modrou Škodou Octavií (SPZ/RZ 1E7 9974) a začala kouřit = výhružka smrti z rakoviny, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Mafiánská hovada řvala slovně výhružky!!!

V 18:41 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portále ČT24 článek o pokusu o vraždu a v tu chvíli dostalo na ulici mafiánské hovado BIS-mafie pokyn, aby se smálo = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 18:44 při zápisu odstavce výše (do mobilu) začalo na ulici další mafiánské hovado z BIS-mafie troubit = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

Od 18:50 bylo naproti domu několik mafiánských hovad BIS-mafie, která řvala různé výhružky = různé výhružky!!!

V 19:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky a ihned začalo venku na ulici troubit nějaké mafiánské hovado z auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 19:18 poslala BIS-mafie motorové rogalo nad dům = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 19:35 poslala BIS-mafie motorové rogalo nad dům = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 19:51 projelo okolo domu mafiánské hovado s autem s hudbou na plné pecky = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 20:01 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu nadpis o ukamenování u muslimů a ihned poslali mafiánské hovado s autem (opět byla patrná důležitost on-line špionáže) = brutální výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

 

Duben 2014

Každý den se pohybovali desítky mafiánských grázlů okolo mě a symbolicky vyhrožovali a vydírali. Když byl všední den, tak to bylo tak 80 – 120 osob průměrně a o víkendu 60 – 80 osob průměrně. Vyhrožování a vydírání bylo jedna každý den, i když jsem zápis nedělal každý den, a hlavně nepřetržité s průměrnými rozestupy jen cca 5 – 15 minut.

Vždy byla patrná naprosto dokonalá špionáž a totální řízení grázlů v terénu. Vždy BIS-mafie věděla na vteřiny přesně co dělám, kde přesně se nacházím (i venku) a podle toho posílali mafiánské grázly, aby vyhrožovali a vydírali. Detailní špionáž prováděli jak elektronických zařízení (mobil, laptop, internet…), tak místností bytu (vidí do nich) a i lokalizaci venku. Z pohledu psychiky je neúnosné, že BIS-mafie pošle někoho vyhrožovat a vydírat ihned potom co něco dělám, se zpožděním jen několik vteřin.

Výhrůžky a vydírání byly obvyklé - smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Dále také v podstatě každý večer a noc rušila BIS-mafie noční klid, aby se nedalo spát, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

 

 

1.5.2014 čtvrtek

V 10:47 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru a ihned poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych již nepsal!!!

V 11:18 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhrůžka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhrůžka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru (psal jsem o motivech útoků) a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru (psal jsem o korupci) a ihned poslali sousedy Váňovi s autem, světle-modrým Fordem Focus (SPZ/RZ 1E8 0033) = výhružka exekucí domu, podepsaná Irena Kocourková a vedení BIS-mafie!!!

V 15:53 když jsem psal nahoře o výhružkách, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, tak to opět mafiánská hovada BIS-mafie zjistila špionáží laptopu a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Mezi 15 a 16 hodinou při přepisování uskutečněných akcí BIS-mafie z mobilu do laptopu, BIS-mafie brutálně vyhrožovala – za hodinu projelo přes 10 aut (a to byl svátek), ještě prošli nějací chodci a proletěla letadla = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), exekucí všeho včetně domu, blázincem atp. Vše dělala BIS-mafie proto, jen abych nepsal!!! Výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali 2 mafiánská hovada s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:53 jsem v pokoji bytu vzal do ruky příkaz k úhradě a hned to zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka finančním doražením (finanční livkidací)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:10, jen co jsem se vrátil do pokoje, poslala BIS-mafie sanitku = brutální výhružka blázincem!!! Systémově a plošně zkorumpovaní zdravotníci jsou opravdu velký problém!!!!!!!!!

V 18:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali (1) 4 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou). (2) Také poslali mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), exekucí všeho včetně domu, blázincem atp. Opět bylo patrné, jak důležitá je špionáž!!!

Neustále se prokazuje, jak zásadní je špionáž pro vyhrožování a vydírání!!!

 

2.5.2014 pátek

V 5:50 volal někdo z utajeného čísla a nejspíš to byla policie – takto mě právě vyhrožují blázincem, příp. vězením (méně pravděpodobné). Volají také schválně uprostřed v noci, abych nespal. Takto terorem mě BIS-mafie chce dohnat k sebevraždě!!!

V 6:55 když byl otec na WC/záchodě, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 7:13 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedený odstavec na mobilu (koncept) a ihned poslali 3 mafiánská hovada s auty = opakované výhružky sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 15:09 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu na portále iDnes.cz článek „Neozbrojený lupič přepadl spořitelnu, před policií se marně zamkl uvnitř“ a ihned poslala mafiánské hovado na motocyklu Jawa („perák“ dvoutakt) = výhružka, že jsem čůrák a že budu finančně doražen (zlikvidován)!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je špionáž, protože BIS-mafie takto dokázala vyhrožovat, právě v souvislosti s článkem o penězích!!!

V 18:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portále ČT24.cz článek „Rittig a Janoušek jsou v extrémním tlaku…“ a ihned poslali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 18:38 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu o týraném vězni v Číně a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka terorem a vězením!!!

V 18:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu nadpisy na portále iDnes.cz plné klíčových slov a ihned dali pokyn, aby nějaké mafiánské hovado práskalo na ulici dveřmi auta = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 18:58 přišla naproti domu mafiánská hovada BIS-mafie a začala řvát výhružky – řvali cca 50 minut = různé výhružky!!!

V 19:40 přijela naproti domu další mafiánská hovada BIS-mafie se stříbrným Fiatem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 4E8 6857) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák!!!

Ve 20:04 troubilo mafiánské hovado BIS-mafie z auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

 

3.5.2014 sobota

V 7:20 když šla matka na WC/záchod, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:54 když šla matka na WC/záchod, tak to opět BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:56 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše (koncept) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem zapsal výše uvedené odstavce (za dnešek) a ihned poslali (1) mafiánské hovado s bílým kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (2) Také poslali mafiánské hovado se stříbrným Renaultem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (3) Také BIS-mafie poslala mafiánská hovada s červenou autoškolou = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Všechny tyto výhružky byly současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:32 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že jsem nahoře zapsal větu o finanční likvidaci („Těmito akcemi BIS-mafie jsem byl obrán o veškeré peníze i majetek, vše proto, abych skončil jako bezdomovec a zemřel na ulici, nebo abych spáchal sebevraždu“) a ihned poslali 3 mafiánská hovada s auty = výhružka bezdomovectvím, smrtí na ulici a že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:34 prošli okolo domu 2 mafiánská hovada s kapucí = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:47 prošlo okolo domu mafiánské hovado BIS-mafie se světle-modrou kapucí = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Ve 12:16 jsem tento soubor začal ukládat na cloud Microsoftu OneDrive a ihned to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 12:23 BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud a ihned poslali (1) mafiánské hovado s modrou Škodou Octavií kombi s tmavými okny a s přívěsem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!! (2) Poslali také mafiánské hovado se žlutým Fiatem vanem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

Ve 14:15 jen co jsem znovu spustil laptop, tak to BIS-mafie ihned zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s modrou Škodou Fabií se střešní zahrádkou = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

Ve 14:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši o možné exekuci („hrozí, že z nás budou bezdomovci“) a ihned poslali (1) proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě. (2) Také poslali 2 mladá mafiánská hovada (on se světle-modrou čepicí), která běžela okolo domu = výhrůžka, že si mám pospíšit a jestli jsem pochopil moc Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie) a že rychle bude následovat exekuce!!! Tyto výhružky byly současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 15:08 projelo rychle okolo domu mafiánské hovado od Štěpánků z ulice s Fordem Mondeo, potom co BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru nahoře (psal jsem „Nebezpečné pronásledování BIS-mafií se mi děje denně…“) = výhružka exekucí domu!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 16:07 jsem spustil opět počítač, BIS-mafie to opět zjistila špionáží a ihned projela (1) mafiánská kráva s hnědým Fiatem (polským), jaký měla Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková a vedení BIS-mafie. (2) Také ihned projela mafiánská kráva s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky). (3) Také projela mafiánská hovada s modrým vanem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Tyto výhružky byly současně vydíráním, abych nepsal!!! Je vidět, jak BIS-mafie nechce s útoky, s vyhrožováním a vydíráním, přestat a čeká, že spáchám z teroru sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:15 BIS-mafie zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali bílou dodávku s plnými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V cca 17:20 mafiánská hovada BIS-mafie na rádiu Černá Hora pustili skladbu z blázince (Havl. Brod) a ihned projela 3 mafiánská hovada (2 dodávky) = výhružka doživotním blázincem na 300%!!!!!!!!!

V 18:12 když jsem spustil laptop a zapsal odstavec výše, tak to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslala mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Opět bylo evidentní, jak důležitá je pro vyhrožování a vydírání špionáž!!! Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Opět se mi z nemalého množství výhružek a vydírání hroutí mozek – nevím vůbec co dělat, jak se proti útokům BIS-mafie bránit!!!!!!!!!

 

4.5.2014 neděle

V 0:10 (v noci) hlučné auto BIS-mafie na hlavní a proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 7:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 7:37 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože nemám psát!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 7:52 BIS-mafie špionáží zjistila, že byl otec na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 8:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že byla matka na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:19, potom co jsem poslal prosebný e-mail (že BIS-mafie opět vyhrožuje na portále iDnes.cz 2-krát blázincem), vhazovalo mafiánské hovado BIS-mafie lahve do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 10:05 na základě špionáže projelo auto = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání!!!

V 10:29 prošlo mafiánská hovado BIS-mafie (starý Vančura ze sousedství) s tmavě-modrou čepicí = výhružka, jestli jsem pochopil moc Davida Rokose (vedoucího článku BIS-mafie) a jestli chápu, proč jsem zlikvidován…!!!

V 10:33 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada s tmavou dodávkou = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 10:52 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši jeden z odstavců výše a ihned poslali mafiánské hovado se Škodou Octavia kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:02 projela mafiánská kráva BIS-mafie na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

Okolo domu se opět v podstatě celé ráno a dopoledne pohybovala jen mafiánská hovada BIS-mafie (s auty, pěšky a na kolech) = různé výhrůžky a vydírání. 80 – 100% osob (dle situace) byla mafie!!! Z množství útoků se mi opět hroutí mozek a nevím, jak dlouho útoky vydržím – přestože se jedná o trestnou činnost, tak útoků mafiánských hovad neustále přibývá…!!!

V 14:37 BIS-mafie zjistila špionáží, že jsem zapsal nahoře větu „Inspekce BIS a ÚZSI, jako de facto jediné vyšetřovací orgány, jsou kompletně zkorumpované a nikdy nic nevyšetří!!!!!!!!!“ a ihned poslali mafiánskou krávu v hnědém kabátu s kočárkem = výhružka, že jsem ve sračkách a navíc naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

Ve 14:55 BIS-mafie zjistila, že jsem dopsal body s konkrétními akcemi (nahoře) a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Citroenem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:28 přišel ke schránce roznašeč letáků s kapucí (bílo-černá bunda) = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání a že zemřu na ulici jako bezdomovec!!!

V 15:33 zjistila BIS-mafie špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s modrým Opelem Corsa = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání a že zemřu na ulici jako bezdomovec, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Je patrné, že BIS-mafie chce abych spáchal sebevraždu, proto mi pořád připomínají, že nemám (díky nim) práci!!!

V 15:35 zjistila BIS-mafie špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání a že zemřu na ulici jako bezdomovec, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Současně se jednalo o výhružku, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!

V 15:50 projelo mafiánské hovado s Fordem (tmavá barva a nálepky květin na blatníku) s přívěsem = výhružka smrtí na ulici, po exekuci domu!!!!!!!!!

V 15:53 projelo mafiánské hovado se Škodou Felicií (se zvednutým zadním stěračem) zákazem vjezdu (jednosměrkou) = výhružka, že budu zlikvidován a doražen (i finančně i fyzicky), protože jsem čůrák!!!

V cca 17:15 když (zřejmě schválně) pouštěli na rádiu Černá Hora českou skladbu s veršem „jen blázen se může smát, když nám ráno dává mat“ a přesně v ten okamžik projel mafiánský čůrák BIS-mafie na kole s berany (s trubkami) před mým oknem domu = brutální výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Tady opět bylo vidět, jak důležitá je špionáž a řízení pěšáků v terénu!!!

Je evidentní, že i když je vyhrožování a vydírání trestná činnost, BIS-mafie s ní nechce vůbec přestat!!!!!!!!!

 

5.5.2014 pondělí

V 10:09 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem, které 20 minut létalo okolo domu = výhružky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:25 přijelo mafiánské hovado BIS-mafie s chladícím náklaďákem k prodejně naproti domu (firma Cipra Kutná Hora). Kutná Hora je klíčové slovo pro Irenu Kocourkovou = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada se světle-modrým Opelem Corsa autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsáni David Rokos a Irena Kocourková (vedoucí články BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 11:40 BIS-mafie špionáží bytu zjistila, že jsem se vrátil z kuchyně do svého pokoje a ihned poslali mafiánská hovada s červenou Škodou Octavií kombi = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:48 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílou Škodou Fábií = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:53 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali (1) auto = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou). (2) Také poslali mafiánské hovado s uklízecím strojem výhružka likvidací (i finanční i fyzickou). Tyto výhružky byly současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:58 BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali auto s tuningovým výfukem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou). Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 12:08 BIS-mafie zjistila, že jsem tento soubor opět uložil na cloud OneDrive a ihned poslali auto autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!! Pak, jako předtím, posílala BIS-mafie mafiánská hovada každých cca 10 minut (či častěji), ale již jsem to nepsal.

Ty grázlové z BIS-mafie opět vyhrožují a vydírají od rána a celé dopoledne!!! V podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Opět se mi z množství výhružek a vydírání hroutí mozek!!!!!!!!!! Útoky BIS-mafie se nedají vydržet!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:47 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na Jobs.cz  a ihned poslali několik aut a starého mafiánského čůráka na kole s berany = výhružka, že jsem zarputilý „beran“, že stejně mi BIS-mafie nedovolí žádné zaměstnání sehnat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Současně výhružka likvidací (finanční), kvůli tomu, že mi právě nedovolí BIS-mafie žádné zaměstnání získat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:56, když jsem stále prohledával inzeráty, poslala BIS-mafie mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které díky zásahům BIS-mafie žádnou práci nezíská a bude zlikvidováno finančně (a následně jako bezdomovec)!!! Takovýmito zákulisními praktikami (že mi nedovolí BIS-mafie získat žádné zaměstnání) a současnými výhružkami a vydíráním, mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:20 BIS-mafie zjistila, že zapisuji do tohoto souboru a ihned poslali mafiánská hovada s traktorem autoškolou s přívěsem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou DHL = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 15:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 19:00 přijela naproti domu mafiánská hovada na motorce a se stříbrným Fiatem (SPZ/RZ 4E8 6857) se zvednutým zadním stěračem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože jsem čůrák!!! Mafiánská hovada řvala 45 minut výhružky!!!!!!!!!

V 19:30 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 20:12 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu o smrti v Jižním Sudánu na portálu Lidovky.cz a ihned poslali na čas mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

Ve 20:23 projela mafiánská kráva BIS-mafie s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

 

6.5.2014 úterý

V 10:47 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím počítač a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 10:48 zjistila BIS-mafie špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s chladícím nákladním autem spol. „Martin“ (SPZ/RZ 1E7 4985) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 10:51 projelo mafiánské hovado s náklaďákem zákazem vjezdu (jednosměrkou) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 10:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že zapisuji do tohoto souboru a ihned poslali mafiánskou krávu ve žluté mikině, s hnědou čepicí, s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které je ve sračkách a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 11:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši trestní oznámení pro vyhrožování a vydírání (hlavně) a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným vanem a přívěsem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši trestní oznámení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takto se právě BIS-mafie jistí, že mě zastraší od právních kroků – je to neskutečné, co si ty drzá hovada dovolí!!! Také je opět evidentní, jak důležitá je jejich on-line špionáž, protože zaútočí okamžitě, jakmile něco dělám!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tento teror je neskutečný!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:36, BIS-mafie zjistila, že jsem se vrátil do pokoje a ihned poslali mafiánská hovada z technických služeb s blikajícími majáky = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 11:40 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala traktor s fekálním přívěsem = výhružka obrovskýma sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

Ve 14:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

Ve 14:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 15:35 BIS-mafie špionáží zjistila, že přicházím k domu a již bylo vysláno mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem, aby létalo kolečka = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:40 BIS-mafie zjistila, že jsem spustil počítač a ihned poslali (1) mafiánské hovado s Fordem Escort = výhružka exekucí domu!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!! (2) Poslali také mafiánské hovado se stříbrným Citroenem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 16:12 jsem začal tento soubor ukládat na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 16:13 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, výhružka, že mě donutí k sebevraždě, výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atp. Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 16:42 jsem prohledával inzeráty na zaměstnání na portále Jobs.cz a mafiánská hovada BIS-mafie to zjistila špionáží a ihned poslala mafiánského grázla se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie) a že kvůli tomu mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!! Po takovéto výhružce se mi obzvlášť hroutí mozek!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mafiánská hovada BIS-mafie použila vrtulové letadlo, aby se vibrující zvuk obzvlášť vryl do paměti – nevím, jak dlouho takovéto útoky vydržím a prosím Boha, aby to skončilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:59 okolo domu projela mafiánská kráva na kole s košíkem a současně prošla jiná mafiánská kráva s kočárkem (načasováno BIS-mafií) = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) a navíc že budu zavřený do blázince!!! Mafiánská hovada BIS-mafie již nevědí, jak víc by strašila a vyhrožovala!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie nechtějí přestat ve vyhrožování a vydírání a čekají, že spáchám z teroru sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!! Opět se mi hroutí mozek!!!!!!!!!!!!!

 

7.5.2014 středa

V 9:20 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!

V 11:27 BIS-mafie zjistila, že jsem se vrátil do svého pokoje a ihned poslali mafiánská hovada se stříbrnou Škodou Octavií kombi autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je špionáž, protože přesně BIS-mafie věděla, kde se v bytě pohybuji!!!

V 11:32 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílou Škodou Fabií kombi (spol. Prima – mražené výrobky) do zakázaného vjezdu (jednosměrky) = výhružka jistou smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět se od rána pohybují mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu = různé výhružky a vydírání!!! Mafiánská hovada BIS-mafie nevědí, kdy mají skončit!!! Opět se mi hroutí mozek!!!

Mám obrovský strach, že se mi BIS-mafie pomstí ještě více (denně tím vyhrožují) a proto skoro nic již nezapisuji (jejich útoky, kterých je stále 100 – 120 denně, myšleno osob)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nevím co se mnou bude, protože BIS-mafie mi evidentně nechce dovolit získat zaměstnání a ještě vyhrožují a vydírají – nejsem schopen to vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:46 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned zaútočili. Jen co jsem napsal „chtějí mě terorem donutit k sebevraždě“ poslali 2 auta = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! Opět byla podstatná špionáž, kdy zaútočili ihned, jak informace z počítače zjistili!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!! Z psychologického hlediska je podstatné, že zaútočí tak do cca 5 vteřin potom co zjistí jakýkoliv náznak odporu vůči BIS-mafii (to dokáží díky 24-hodinové on-line špionáži, která je nezákonná)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To je psychicky neúnosné a z útoků se mi hroutí mozek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:06 když jsem pokračoval ve psaní prosebného e-mailu, tak to opět špionáží BIS-mafie zjistila a když jsem napsal větu „BIS a UZSI me jiz zlikvidovali financne a chteji me dorazit, prave abych spachal sebevrazdu nebo abych zemrel jako bezdomovec na ulici!!!“ poslali mafiánské hovado s autem  = výhružka finančním doražením a výhružka, že mě buďto donutí k sebevraždě, nebo ze mě udělají bezdomovce, který zemře na ulici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydíráním, abych nepsal!!!

V 17:20 jsem prohledával inzeráty na zaměstnání na Jobs.cz a ihned to BIS-mafie zjistila špionáží a poslali (1) několik aut a (2) 2 mafiánská hovada v červených bundách s červenou kšiltovkou = výhružky, že žádné zaměstnání neseženu (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Útoky BIS-mafie (výhružky a vydírání) jsou stále častější a brutálnější!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi nikdo okamžitě nepomůže, nevydržím to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

8.5.2014 čtvrtek, státní svátek

V 10:40 drze zastavila mafiánská hovada BIS-mafie s červeným nákladním autem autoškoly přímo před domem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:58 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali 2 mafiánská hovada na motorkách = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Od rána se pohybují mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu – nikdo jiný zde v podstatě nejezdí s auty a nechodí (nebo nejezdí na kole) = 80 – 100% osob je mafie!!! Díky špionáži různé výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že neseženu žádné zaměstnání, výhružky blázincem, likvidací (i finanční i fyzickou), že mě donutí k sebevraždě atp.

V 15:05 opět on-line špionáží BIS-mafie zjistila, že se divám na e-mail, kde mi napsali, že mě nevybrali na zaměstnání a ihned BIS-mafie poslala mafiánské hovado s autem = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám!!!

V 15:09 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado na kole = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám (že to bude dalším kolem)!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž!!! Opět jsem z útoků zcela bezradný a hroutí se mi mozek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem odeslal prosebný e-mail a ihned poslali mafiánská hovada s červenou autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:23 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali 2 mafiánská hovada se světle-modrým kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 15:24 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned nařídili mafiánskému hovadu troubit z auta = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

Je evidentní, že BIS-mafie nechce s útoky přestat a čeká, že z teroru spáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na mobilu portál Lidovky a ihned poslali při prohlížení nadpisů mafiánské hovado s autem – šlo o to, že tam byl článek o sebevraždách = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:56 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu se světle-modrou vestou s kočárkem = výhružka, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že jsem naivní idiotské dítě, které bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) a současně, že budu zavřen do blázince, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 16:11 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na mobilu portál ČT24 a ihned poslali při prohlížení nadpisů mafiánské hovada s nákladní autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:14 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado, aby vhazovalo láhve do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:15 BIS-mafie opět předvedla mistrovství zpravodajských her. Mafiánské hovado BIS-mafie na rádiu Černá Hora živě mluvilo o konci nějaké kapely a ihned (současně s jeho slovy) projel mafiánský čůrák okolo domu = výhružka, že neseženu žádné zaměstnání!!!

V 16:18 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali stříbrný Volkswagen = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou (výhružka smrtí), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:37 BIS-mafie zjistila, že píši trestní oznámení (pro vyhrožování atd.) a ihned poslali starého mafiánského čůráka na kole s berany = výhružka, že jsem tvrdohlavý beran, který nepochopil moc BIS-mafie a bude zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:39 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše, a když jsem psal „který nepochopil moc BIS-mafie“, tak dali pokyn mafiánskému hovadu a to začalo troubit z auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 19:40 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned k domu poslali mafiánské hovado s bílou Škodou Octavií. Mafiánský čůrák BIS-mafie zastavil u domu, vystoupil a s papíry v ruce dráždil psa, aby štěkal = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 20:02 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky a to článek o pokusu o vraždu a ihned poslali mafiánské hovado, které běželo okolo domu = výhružka smrtí, resp. zabitím a že to bude rychlé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že jdu na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = výhružka jistýma sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 21:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jdu na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Celé ráno, dopoledne, odpoledne i večer (i v noci) se pohybovala mafiánská hovada okolo domu = různé výhružky. V podstatě se okolo nikdo jiný než mafiánská hovada nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob z mafie!!! Tímto neskutečným psychickým terorem mě BIS-mafie chce donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

9.5.2014 pátek

V 6:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se vrátil z WC a ihned poslali popeláře = výhružka sračkama, likvidací (i finanční i fyzickou) a že neseženu žádné zaměstnání!!!

V 8:25 BIS-mafie zjistila, že šla matka na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 8:26 BIS-mafie zjistila, že šla matka na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 8:46 zřejmě BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo (mafiánská hovada BIS-mafie na řízení letového provozu prokázána) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:41 projela mafiánská hovada BIS-mafie na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:41 projela stará mafiánská kráva BIS-mafie na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 10:42 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrnou Škodou Felicií s přívěsem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:43 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned opět projela mafiánská hovada BIS-mafie na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože mě zavřou do blázince!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:52 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrnou Škodou Fábií zákazem vjezdu (jednosměrkou) = výhružka jistou smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem napsal výše uvedený odstavec a ihned poslali auto pekárny (SPZ/RZ 1E8 4998) = výhružka většími problémy!!!

V 11:03 BIS-mafie zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánskou krávu z Česke pošty (listonošku) = výhružka, že poštou přijde likvidace!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:18 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:41 BIS-mafie zjistila, že píši trestní oznámení pro vyhrožování (a ost.) a ihned poslali mafiánské hovado s krabicí od pizzy  =  výhružka, že jsem píča a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože chci podat trestní oznámení. Grázlové BIS-mafie již nevědí, jak víc by mě zastrašili. Mafiánská hovada BIS-mafie jakmile zjistila, že píši trestní oznámení, okamžitě se začala vyskytovat u domu ve zvýšené míře (zhruba každých 5 minut) = to je jejich forma práce, kdy v klíčových okamžicích útočí ještě více, aby mě zastrašili a nakonec donutili spáchat sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 12:06 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned projel mafiánský čůrák na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie a chci podat trestní oznámení!!! Ty dobytci z BIS-mafie útočí čím dál tím více a nikdo mi nechce pomoct!!! Opět se mi hroutí mozek a mám stav strachu!!!

Opět se od rána (od cca 6 hodin) BIS-mafie pohybuje okolo domu – jezdí s auty, chodí pěšky a jezdí na kolech. V podstatě se nikdo normální zde nevyskytuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!! Různé výhružky a vydírání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:08 opět projela mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Je neskutečné, jak jsou hovada z BIS-mafie drzá, protože špionáží již vědí, že jsem toto trestní oznámení poslal ÚOOZ a ÚOKFK – klidně vyhrožují dál, což by si asi mafie nedovolila!!!!!!!!!!

V 15:11 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:16 BIS-mafie špionáží zjistila, že tisknu průvodní dopis k trestnímu oznámení (které připravuji na poštu) a ihned poslali mafiánská hovada na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože podávám trestní oznámení pro jejich trestnou činnost!!! Je neskutečné, co si BIS-mafie dovolí, protože vyhrožovat již pod tlakem trestního stíhání by si nedovolila ani nejhorší mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

===

Již jsem poslal e-mailem trestní oznámení pro vyhrožování, vydírání a stalking a již jsem vyhotovil všechny dopisy (na poštu je odnesu v pondělí)

===

V 17:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil opět počítač a poslali mafiánské hovado na babettě = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny výhružky!!!

Ve 20:24 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec jde na WC/záchod a ihned poslali mafiánskou krávu s polským Fiatem = sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

Ve 21:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec jde na WC/záchod a ihned poslali mafiánskou krávu s polským Fiatem = sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

 

10.5.2014 sobota

V 8:11 poslala BIS-mafie vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 9:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec jde na WC/záchod a ihned poslali nákladní auto = výhružka smrtí, resp. zabitím, sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V cca 10:40 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrnou Škodou Favorit = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 10:45 projeli (1) mafiánské hovado BIS-mafie na kole s dětmi a také současně projela (2) mafiánská kráva BIS-mafie s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:07 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s modrou Škodou Fábií = výhružka, že mám smůlu, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:50 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se vrátil do svého pokoje a ihned poslali 2 auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%!!!

V 11:53 BIS-mafie poslala červené auto s přívěsem plným nábytku = výhružka exekucí domu!!!!

V 11:54 BIS-mafie poslala motocyklovou autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (právě i pro exekuci domu)!!!

V 12:02 špionáží BIS-mafie zjistila, že píši do tohoto souboru výše a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Ve 12:05 poslali mafiánské hovado (Štěpánka ze sousedství) se světle-modrou Škodou Octavií kombi s černými zadními okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!

Ve 12:08 poslali mafiánskou krávu s kočárkem v pruhovaném triku = výhružka, že půjdu do blázince nebo do vězení, protože jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie opět i dnes od rána (cca 6 hodin) jezdila s auty a chodila okolo domu – v podstatě nikdo jiný se zde nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!!!!!!!!! Padají další výhružky a vyhrožování!!! Je neskutečné, že i když je již na ně podané trestní oznámení pro vyhrožování (atd.), mají hovada BIS-mafie tu drzost dále útočit. V tom se liší BIS-mafie od normální mafie, která by toho již nechala, protože by se obávala vězení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je tedy vidět, že mafiánská hovada BIS-mafie předpokládají, že nic nebude vyšetřeno a natož aby někdo šel do vězení!!!!!!!!!

Opět se mi hroutí mozek a mám panický strach z budoucnosti!!!!!!!!!!!!!!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 po cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální (symbolické) výhrůžky smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 15:29 zjistila BIS-mafie odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:07 projel mafiánský čůrák BIS-mafie s Citroenem. Opět perfektní špionáž a řízení mafiánských hovad, protože tento mafiánský čůrák projel, když na mafiánská hovada BIS-mafie na rádiu Černa Hora pustili Lucii, tedy Davida Kollera = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 16:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že pracuji na souboru s žalobou na BIS a ihned mafiánská hovada poslala 2 mafiánské čůráky na motorce (SPZ/RZ 4E 6567 asi) = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud budu o žalobě na BIS uvažovat!!! Mafiánská hovada BIS-mafie již nevědí, jak by strašila a vyhrožovala!!!

V 16:48 přijela mafiánská hovada na motorce (SPZ/RZ 4E 6567 asi) opět a to když jsem začal číst zákon o BIS – tím opět jednoznačně mafiánská hovada potvrdila, že patří k BIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud budu o žalobě na BIS uvažovat!!!

V 17:00 BBIS-mafie špionáží zjistila, že jsem začal ukládat tento soubor na clou Microsoftu OneDrive a ihned přijela mafiánská hovada se stříbrným Fiatem (SPZ/RZ 4E8 6857) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák a píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!

Ve 20:48 opět přijelo 5 mafiánských hovad BIS-mafie na motorce a se stříbrným Fiatem (SPZ/RZ 4E8 6857) se zvednutým zadním stěračem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem napsal prosebný e-mail!!! Mafiánská hovada řvala výhružky a rušila noční klid!!!

Ve 21:06 pořádala mafiánská hovada BIS-mafie ohňostroj = výhružka, jestli se mi rozsvítilo, jestli jsem pochopil moc BIS-mafie!!!

Ve 21:09 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedený odstavec (zapsaný na mobilu jako koncept) a ihned poslali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) a jestli jsem pochopil moc BIS-mafie!!!

Ve 21:39 BIS-mafie poslala skútr = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny doposud sdělené výhružky!!!!!!!!!

Ve 22:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že jdu na WC/záchod a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 22:22 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned dali pokyn mafiánskému hovadu, aby vytočilo motor = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Celé odpoledne, večer (a i v noci) opět jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie – opět v podstatě nikdo jiný než hovada BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob mafie!!! Mafiánská hovada se objevovala každých 10 – 20 minut, celkem opět desítky osob!!! Opět symbolicky padaly výhružky a vydírání = obvyklé brutální (symbolické) výhrůžky smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Opět mě bolí hlava a mozek se mi točí hrůzou a strachem z budoucnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

11.5.2014 neděle

V 7:19 na základě špionáže BIS-mafie projelo mafiánské hovado s autem = výhružka, že se BIS-mafie postará, abych jen prohrával, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

V 7:27 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše (koncept na mobilu) a poslali další mafiánské hovado s autem = výhružka, že se BIS-mafie postará, abych jen prohrával, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

V 9:05 na základě špionáže BIS-mafie projelo mafiánské hovado s autem = výhružka, že se BIS-mafie postará, abych jen prohrával, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!

V 10:32 BIS-mafie poslala stříbrný Renault Scénic = výhružka blázincem!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na clou OneDrive a ihned poslali mafiánského čůráka s okrovou (žluto-hnědou) Škodou 120 = výhružka, že jsem ve sračkách a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:14 BIS-mafie opět předvedla mistrovství ve špionáži a v řízení pěšáků – když jsem v odstavci výše psal část „že jsem ve sračkách“, tak poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem kombi k domu (otáčel se před domem) = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, jako bezdomovec!!!!!!!!!

V 15:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám občanský zákoník pro žalobu pro nemajetkovou újmu a ihned poslali mafiánská hovada se stříbrným Citroenem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože se snažím útoky BIS-mafie řešit právní cestou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je patrné, že mě chce BIS-mafie zastrašit od právních kroků v každém případě!!!

V 15:48 BIS-mafie opět prokázala, že detailně sleduje špionáží, co píši (píši do žaloby o nemajetkovou újmu), a během psaní opět různě posílali mafiánská hovada podle toho, co jsem psal na čas – když jsem nyní např. psal, že čekají, až spáchám sebevraždu, tak projelo mafiánské hovado na kole = výhružka, že dalším kolem bude moje sebevražda!!! Mafiánská hovada se celou dobu, co jsem psal do žaloby, pohybovala okolo domu – různé výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem, že budou realizovat všechny výhružky, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, že mi způsobí rakovinu atp.

V 15:53 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s tmavě modrým VW Golfem s českými vlajkami nad dveřmi = brutální výhružka blázince, že je to přání celého národa, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 18:45 běželo okolo domu mafiánské hovado z BIS-mafie = brutální výhružka, že si mám pospíšit, např. se sebevraždou!!!!!!!!!!!

V 19:10 opět cílená špionáž mobilu v kombinaci s navedením mafiánského hovado v terénu s autem. Když jsem četl článek o Josefu Škvoreckém na portálu Ceskenoviny.cz, tak přesně při čtení věty, že vydávali spisovatele, kteří nemohli v komunistickém Československu vydávat, projelo mafiánské hovado BIS-mafie s autem = výhružka, že mám v České republice zakázané zaměstnání (a že žádné neseženu)!!!!!!! Tím také opět BIS-mafie potvrdila, že se jedná o novodobé estébáky!!!

V 19:25 opět ukázka propojení perfektní špionáže a navádění mafiánských hovad do akce. BIS-mafie totiž špionáží zjistila, že čtu článek o filmu o mafiánovi Mrázkovi (Příběh kmotra) a při čtení věty, že věděl příliš mnoho poslali mafiánské hovado s autem (opět na vteřiny přesně) = výhružka, že vím o BIS-mafie (a o BIS a ÚZSI) příliš mnoho a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 19:31 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše (na mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

Ve 20:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu o nemocech na portálu Ceskenoviny.cz a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka poškození zdraví!!!

Ve 20:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že jdu na WC/záchod a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 20:55 proletělo turbovrtulové letadlo, na náhodu to nevypadalo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 22:05 BIS-mafie špionáží zjistila, že zavírám okna a ihned poslali auto = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

 

12.5.2014 pondělí

V 7:22 proletělo turbovrtulové letadlo, na náhodu to nevypadalo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 7:22 také projelo mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 7:23 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned projelo mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 7:24 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned projelo mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Mafiánská hovada již útočila každou minutu!!!

V 10:44 BIS-mafie špionáží věděla, že jsem byl na WC/záchodě a ihned po návratu do pokoje poslali zkorumpované policisty s policejním autem = výhružka sračkama a to vězením nebo blázincem!!!!!!!!! Opět mafiánská hovada z policie potvrdila, že jsou řízena BIS-mafií!!!

V 11:22 opět ukázka perfektní 24-hodinové on-line špionáže. Když jsem psal do žaloby, že BIS-mafie mi zcela zničila život zavíráním do blázinců a že mohu být zavírán opakovaně a na libovolnou dobu, tak proletělo soukromé vrtulové letadlo (opět na vteřiny přesně) = výhružka blázincem!!! Definitivně se potvrdilo, že BIS-mafie umí navádět piloty na vteřiny přesně!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:40 BIS-mafie 2x poslala mafiánská hovada s autem autoškoly se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!

V 16:40 také BIS-mafie poslala tmavý VW Golf = výhružka blázincem!!!

Ve 20:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál CT24.cz a poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 20:39 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Ve 20:45 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že se dívám na pracovní nabídky z Linkedin a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!

21:04 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že prosebného e-mailu píši, že opět celý den vyhrožují blázincem a ihned poslali mafiánské hovado s tuningovým výfukem = výhružka blázincem!!!

V 21:36 projela mafiánská kráva BIS-mafie s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

Celý den (ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci) se pohybovala mafiánská hovada v desítkách okolo – okolo domu se v podstatě nikdo jiný nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!! Opět symbolicky různé výhružky!!!

 

13.5.2014 úterý

V 7:50 BIS-mafie zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:01 BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:02 když jsem psal odstavce výše (za dnešek), poslala BIS-mafie mafiánské hovado s letáky = výhružka, že neseženu žádné solidní zaměstnání!!!!!!!!!

V 11:08 poslala BIS-mafie 2 mafiánské krávy na kolech s košíky = výhružky blázincem!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou = výhružka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:14 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a již bylo posláno soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:16 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s černým off-roadem  = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Po podání trestního oznámení pro vyhrožování (atd.) se nic nezměnilo a mafiánská hovada BIS-mafie útočí ve stejném obrovském rozsahu a nic jim nevadí případné vězení!!!

V 11:18 opět poslala BIS-mafie mafiánské hovado s letáky = výhružka, že neseženu žádné solidní zaměstnání!!!!!!!!!

Celé ráno a celé dopoledne se pohybovala mafiánská hovada (s auty, pěšky a na kolech) okolo domu – v podstatě se zde nikdo normální nevyskytoval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Padaly různé výhružky a vydírání!!! Opět desítky mafiánských hovad!!!

V cca 13 hodin jsem na poště zjistil, že Okresní státní zastupitelství Benešov (OSZ) mi (opět) napsalo, že v kauze Řevnice se nic nestalo, přitom je škoda po útocích BIS-mafie od 3,3 miliónu Kč jen na pozemku. Celý problém bude v tom, že policie a justice čeká chlapy s kalašnikovem a přitom BIS-mafie dosahuje svého trestnou činností jako vyhrožování, vydírání, stalking, špionáž, podvody, machinacemi, právním terorem apod., tedy čistá práce v „bílých rukavičkách“!!!!!!!!! Na takovouto formu trestné činnosti pak policie a justice nemá, protože jim chybí přímé násilí!!! Hloupost orgánů činných v trestním řízení spolu s korupcí pak vše dodělá a BIS-mafie může s klidem dál páchat svou sofistikovanou trestnou činnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50 při dané cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. U „Finančního poradenství“ BIS-mafie postavila hnědou Škodu Favorit (SPZ/RZ PUI 9270) = výhružka, že jsem finančně ve sračkách, což je přesné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:22 když jsem přišel z WC/záchodu do pokoje tak ihned projelo mafiánské hovado BIS-mafie = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)

Ve 14:27 BIS-mafie poslala autoškolu Renault = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:29 BIS-mafie poslala autoškolu Renault  = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:30 projelo mafiánské hovado na kole s košíkem = výhružka blázicem!!!

Ve 14:39 BIS-mafie zjistila špionáží odstavce výše a aby mě dorazili, poslali mafiánské hovado z podniku Madeta s nápisem „Tak chutná mléko“ – chladící náklaďák Mercedes SPZ/RZ 8S5 4965 = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět bylo patrné, jak je pro útoky důležitá on-line špionáž všeho co dělám!!!

V 14:50 jsem výše napsal „U „Finančního poradenství“ BIS-mafie postavila hnědou Škodu Favorit (SPZ/RZ PUI 9270) = výhružka, že jsem finančně ve sračkách, což je přesné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ a ihned poslala BIS-mafie běžící mafiánské hovado = výhružka, že budu finančně zlikvidován!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:52 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada na motorce autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu, protože nebudu mít peníze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Útoky BIS-mafie jsou na denním normálu a přestože vědí, že je na ně podané další trestní oznámení (pro vyhrožování atd.), nic si z toho nedělají – to naznačuje, že policie a justice vše opět vyhodnotí, že se nic nestalo!!! Je vidět, že BIS-mafie si skutečně dělá co chce (klidně spáchá jakoukoliv trestnou činnost) a policie a justice je na ně krátká – to bude můj konec!!!! Navíc je evidentní, že policie a justice v podstatě nechává páchat BIS-mafii trestnou činnost záměrně, protože skrz BIS mají výhody za to, že trestnou činnost kryjí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Český absurdistán dosáhl svého vrcholu a mafie zde řídí v podstatě vše!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado na Pionýru (malé motorce) = výhružka, že jsem čůrák a proto budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Pak poslali během psaní tohoto odstavce ještě několik mafiánských hovad s auty = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět bylo patrné, jak důležité jsou on-line špionáž a on-line řízení mafiánských hovad v terénu – bez této hyper-moderní bezdrátové technologie by BIS-mafie nemohla útočit, jak útočí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jenže to právě policie a justice není schopna pochopit, protože technologicky jsou 10 – 20 let pozadu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:18 jsem již nestačil útoky BIS-mafie psát, protože posílali několik mafiánských hovad za minutu = vyhrožovali, že mě donutí k sebevraždě, smrtí, resp. zabitím, likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 15:23 projela mafiánská hovada s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 15:23 také projela mafiánská kráva BIS-mafie s autem charity – je vidět, že i charita pracuje pro BIS-mafii = výhružka exekucí domu a výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec!!!

V 15:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky.cz a tak jak to dělají, opět poslali další mafiánská hovada. Tentokrát poslali 3 mafiánská hovada s tmavým Opelem (SPZ/RZ 4E7 0651) (viz foto Nokia) = výhružka likvidace (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Mafiánská hovada řvala výhružky!!! Jedno z mafiánských hovad na sobě mělo světle-modrou mikinu s kapucí = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Nakonec si hovada začala pískat, což je symbol pro smrt = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

V 16:00 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s Renaultem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:02 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s Renaultem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohlížím e-maily z České pošty o doručení trestního oznámení pro vyhrožování (atd.) a ihned poslali (1) 4 mafiánská hovada s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou). (2) Poslali také mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Opět bylo patrné, jak je důležitá špionáž a řídicí systémy BIS-mafie, protože opět vyhrožovali on-line, tak jak je to psychicky neúnosné!!!

V 17:12 BIS-mafie poslala 3 mafiánská hovada s tmavým Opelem (SPZ/RZ 4E7 0651) (viz foto Nokia) = výhružka likvidace (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Mafiánská hovada řvala výhružky!!! Také výhružka, že nezískám žádné zaměstnání (protože jsem prohledával pracovní portál Jobs.cz), podepsán David Rokos!!!

V 18:53 opět BIS-mafie prokázala perfektní on-line špionáž. Když jsem četl na mobilu na iDnes.cz nadpis, že žalobce chce Pistoriuse (invalidního sportovce z JAR co zastřelil přítelkyni) poslat na měsíc do blázince, tak přijela ke kontejnerům mafiánská kráva s autem = výhružka blázincem!!!

V 19:01 se situace se špionáží opakovala – když jsem napsal do mobilu „výhružka blázincem“, tak mafiánská hovada BIS-mafie poslali (1) soukromé vrtulové letadlo na čas. (2) Poslali také auto a také (3) poslali proudové dopravní letadlo (mafiánská hovada BIS-mafie v řízení letového provozu jsou jasně prokázána) = opakovaná výhružka blázincem a výhružka, že kvůli psychiatrům a blázincům mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 19:31 opět on-line špionáž. Když jsem četl článek o pobodání, kde dělala psychiatrička posudek, tak ihned poslala BIS-mafie mafiánské hovado s autem = výhružka psychiatry a blázincem!!!

V 19:33 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila odstavec výše (koncept zapsaný v mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka psychiatry a blázincem!!!

V 19:50 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a přesně v okamžiku, když jsem psal „že ze mě chtějí udělat skutečného bezdomovce“ (formálně již bezdomovec jsem), poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že ze mě udělají bezdomovce!!!

Ve 20:18 BIS-mafie poslala další vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

Ve 21:04 mafiánský čůrák BIS-mafie strašně řval výhružky u domu = výhružky i smrtí, resp. zabitím!!!

V 21:08 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše (na mobilu zapsaný jako koncept) a již měli nasměrovaná 2 dopravní proudová letadla (mafiánská hovada BIS-mafie v řízení letového provozu jasně prokázána) = výhružky, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

Ve 21:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ještě ve 22:24 masivně projížděla mafiánská hovada s auty okolo domu = díky špionáži různé výhružky a vydírání!!!

V noci opět BIS-mafie práskala nano-čipy, aby se nedalo spát!!!

 

14.5.2014 středa

V 8:38 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 10:02 BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 10:07 BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 10:56 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem výše zapsal k výhružce text „opakovaná výhružka blázincem“ a přesně v tu chvíli poslali mafiánské hovado BIS-mafie se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka blázincem a výhružka, že kvůli psychiatrům a blázincům mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!! Motor se ozval na vteřinu přesně, právě když jsem psal „opakovaná výhružka blázincem“ – to dokáže GOLSS, tedy systém špionáže a řízení hovad BIS-mafie v terénu!!!

V 11:05 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem výše zapsal „výhružka psychiatry a blázincem“ a ihned přijelo naproti domu mafiánské hovado s červeným vanem Peugeot (SPZ/RZ 3E8 8665) s plnými okny, kde je na pravé straně symbol jako od pohřební služby = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Opět útoky nestačím zapisovat, protože BIS-mafie útočí i několikrát za minutu!!!

V 11:09 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec nahoře (psal jsem „výhružka psychiatry a blázincem“) a ihned poslali mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Daewoo Racer s černými okny = výhružka doživotním blázincem na 200%, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:14 BIS-mafie špionáží zjistila text nahoře (psal jsem „výhružka, že ze mě udělají bezdomovce“), tak ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou (tmavá Škoda Fabia) = výhružka, že ze mě BIS-mafie udělá bezdomovce a tak že mě donutí spáchat sebevraždu!!!

V 11:17 (podle špionáže textu nahoře) poslali mafiánská hovada s autoškolou Renault (asi Clio) = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 11:21 (podle špionáže textu nahoře – psal jsem „výhružka sračkama…“) BIS-mafie poslala mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:31 poslala BIS-mafie (podle špionáže textu nahoře – psal jsem „výhružka sračkama…“) stavební stroj = výhružka blázincem!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 až 50 při dané cestě) = obvyklé brutální výhrůžky (symbolicky) smrtí resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Okolo také projeli zkorumpovaní policisté s autem policie = výhružka blázincem!!! V ulici vedle také stála sanitka zkorumpovaných zdravotníků = výhružka blázincem!!!

V 15:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem přišel z centra Kotouče a ihned poslali (1) mafiánská hovada s autoškolou = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!! (2) Také poslali soukromé vrtulové letadlo (mafiánské hovado pak létalo kolečka) = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!! (3) Také poslali motocyklovou autoškolu = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!! Celkově výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:15 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 15:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes a ihned poslali mafiánská hovada s auty (čtyři) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 15:32 projela mafiánská hovada BIS-mafie s autem autoškoly (tmavou Škodou Fabií) = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

Ještě v 15:35 (po 20 minutách) létalo mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem kolečka = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 15:35 BIS-mafie poslala mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 15:39 opět BIS-mafie poslala další mafiánská hovada s auty (dva) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 15:40 BIS-mafie poslala opět soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!

V 16:53 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání (na Jobs.cz) a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že mě BIS-mafie kvůli tomu donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 17:20 poslala BIS-mafie auto autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 18:26 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 18:43 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 19:12 poslala BIS-mafie skútr = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny doposud sdělení výhružky!!!

V 19:24 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 19:31 po špionáži (zřejmě předchozího odstavce na mobilu) poslala BIS-mafie auto = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 19:44 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 19:57 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

Ve 20:14 po špionáži (zjistili, že čtu portál Ceskenoviny.cz na mobilu) poslala BIS-mafie auto = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Je vidět, že BIS-mafie nechce přestat útočit ani náhodou – čekají, že z teroru spáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je tedy jasně vidět, že BIS-mafie je horší než běžná mafie, protože mají tisíce osob, které páchají trestnou činnost dál a nevadí jim podané trestné oznámení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

15.5.2014 čtvrtek

V 1:06 v noci projelo hlučné auto BIS-mafie a vzbudilo mě = hluk a buzení!!!

V 10:20 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 10:25 poslala BIS-mafie polský Fiat = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 10:34 projela žlutá nákladní autoškola = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 10:38 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali červenou nákladní autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 10:39 přijela k obchodu chladící dodávka („výrobky studené kuchyně“) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:44 BIS-mafie poslala (1) zelený Ford Focus = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, coby bezdomovec!!! (2) Také poslali současně proudové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli exekuci domu!!!

V 10:47 BIS-mafie poslala mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

Pak dál BIS-mafie posílala další mafiánská hovada každých 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = opět 80 – 100% osob byla mafie!!! Padaly různé výhružky a vydírání = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem, že mě donutí k sebevraždě, likvidací (i finanční i fyzickou), exekucí domu atp.!!! Opět se mi hroutí mozek, po takovém dalším množství útoků!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali (1) mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! (2) Poslali také mafiánskou krávu na kole s 2 košíky = výhružka blázincem na 200%!!!

V cca 11:45 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!

V 11:58 BIS-mafie poslala mafiánská hovada se stříbrným Daewoo Racer s černými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos a vedení BIS-mafie!!!

V 15:35 jsem psal e-mail advokátovy o radu – okamžitě to špionáží zjistila BIS-mafie a ihned poslali několik aut = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), pokud budu podnikat jakékoliv právní kroky na obranu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s červenou dodávkou s plnými okny (asi od Štěpánků) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!

V 15:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali (1) mafiánskou krávu na kole s košíkem. (2) Také současně poslali mafiánské hovado s červeným Citroenem = výhružka blázincem, kde tím budu zlikvidován!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor znovu uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou (spol. Daněk) (s odstraněným nápisem Coca-Cola) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

 Opět nikdo jiný než mafiánská hovada okolo domu nejezdí a nechodí = 100% osob je mafie!!!!!!!!!

V 16:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání (na Jobs.cz) a ihned poslali mafiánská hovada s červenou autoškolou = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že kvůli tomu mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání (na Jobs.cz) a ihned poslali proudové letadlo = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že kvůli tomu mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání (na Jobs.cz) a ihned poslali mafiánské hovado s bílou čepicí a světle-modrým trikem, které běželo okolo domu = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že kvůli tomu mě BIS-mafie rychle donutí k smrti (asi sebevraždou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 17:20 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 18:25 přišla naproti domu 3 mafiánská hovada (2 měli nataženou kapucu) a řvala výhružky = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!

BIS-mafie opět vyhrožuje celý den (od časného rána, resp. od noci) a já mám strašný strach, co se mnou bude – vyhrožují o to více, čím více se bráním pomocí těchto zápisů. Okolo domu se v podstatě nikdo jiný než grázlové z BIS-mafie nevyskytuje = 80 – 100% osob (dle situace) je mafie!!! Další mafiánská hovada mě pronásledovala a vyhrožovala v centru Kotouče (30 – 50 osob)!!! Útoky probíhají každých 5 – 15 minut, někdy právě častěji!!! Bolí mě hlava, mám třes a mozek se mi z množství útoků hroutí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přes podané trestní oznámení vyhrožuje a vydírá BIS-mafie s klidem dále – tím se právě odlišuje od běžné mafie, která by již byla ve vazbě a byl by klid!!! Nevím, jak dlouho útoky vydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evidentně mě BIS-mafie chce donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podstatné je, že BIS-mafie vždy svévolně zaútočí znovu a znovu a to i když si jich nevšímám a nic o nich nezapisuji. Člověk by mohl říct, že se tedy uklidní a přestanou útočit – opak je pravdou, tedy že i když nic nezapisuji a nedávám jim záminku k útoku, vždy zaútočí znovu. Z toho je patrné, že BIS-mafie chce vynutit moji sebevraždu za každou cenu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:48 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec, a když jsem zapsal „BIS-mafie chce vynutit moji sebevraždu za každou cenu“, ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí v každém případě k sebevraždě!!!

 

16.5.2014 pátek

Opět od časného rána (od cca 5:30), celé ráno, dopoledne, odpoledne, večer (i v noci), jezdila mafiánská hovada okolo domu – v podstatě se nikdo jiný než členi BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!! V počtech to bylo 5 – 10 osob za hodinu!!! Opět díky špionáži výhružky a vydírání = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem, že mě donutí k sebevraždě, že nezískám žádné zaměstnání, likvidací (i finanční i fyzickou) atp.!!!

Během cesty do centra Kotouče mě opět pronásledovala mafiánská hovada BIS-mafie (cca 30 – 50 osob) a vyhrožovala symboly = různé výhružky!!!

15:24 BIS-mafie opět špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail a jen co jsem napsal, že „nemám zaměstnání a plat již skoro 5 let“ (!!!), tak poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka, že nikdy žádné zaměstnání nezískám!!!

15:25 BIS-mafie opět špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail a jen co jsem napsal, že „mě chtějí zavřít do blázince“ projelo mafiánské hovado BIS-mafie s autem = výhružka blázincem!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Také je patrné, že i když jsem si BIS-mafie nevšímal, že neustále útočí (okamžitě zaútočili, jen co jsem začal psát) – chtějí mě dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!! Už mě opět bolí hlava, hroutí se mi mozek a je mi špatně z množství výhružek a vydírání (útočí opět celý den)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem a zámkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:49 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání (na portále Jobs.cz) a ihned poslali mafiánské hovado s modrou Škodou Octavií kombi = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a proto zemřu (výhružka smrtí), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 16:56 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem odeslal poptávku na inzerát na pozici analytika a ihned poslali mafiánská hovada se stříbrným Fiatem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 4E8 6857) = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a proto zemřu (výhružka smrtí), protože jsem čůrák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

17.5.2014 sobota

V 9:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec je na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:21 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše (na mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:37 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:39 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše (na mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:42 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše (na mobilu) a ihned poslali mafiánské hovado s autem (řetězení výhružek) = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 10:52, jen co jsem spustil laptop, tak to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s vanem Ford = výhružka smrtí na ulici, po exekuci domu, jako bezdomovec, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž, protože jinak by okamžitý průjezd auta BIS-mafie nebylo možné načasovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali (1) mafiánské hovado se stříbrným Renaultem Scénic = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (2) Také poslali červený Fiat = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Obě výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:21 jsem tento soubor uložil opět na cloud OneDrive a ihned poslali dvojníka doktora Horáčka = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak BIS-mafie posílala nahodile mafiánské hovada každých cca 10 – 20 minut, ale to již jsem nepsal = různé výhružky a vydírání!!!

Mafiánská hovada nechtějí s výhružkami a vydíráním přestat, a evidentně čekají, že z teroru spáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět mě bolí hlava a motá se mi, protože opět výhružky jsou neskutečné!!! Nikdo jiný než BIS-mafie se v podstatě okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob (dle situace) je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:20 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že čtu článek o novináři, který způsobil skandál na filmovém festivalu v Cannes a ihned poslali mafiánské hovado s autem = brutální výhružka, že jsem problémový, což vůbec není pravda!!! Podobnými útoky se mě snaží BIS-mafie přimět k sebevraždě!!!

Ve 14:22 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a rozhodla se pomstít – poslali mafiánské hovado se zeleným Fordem Focusem kombi = brutální výhružka smrtí na ulici a exekucí domu na 200%, kdy potom ze mě udělají bezdomovce!!! Podobnými útoky se mě snaží BIS-mafie přimět k sebevraždě!!!

 

18.5.2014 neděle

Mafiánská hovada BIS-mafie se opět celý den (i večer a v noci) pohybovala okolo mě, čímž vyhrožovali a vydírali = opět standardní výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružky blázincem, exekucí všeho včetně domu, že nikdy neseženu zaměstnání, výhružky likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. Vyděračů BIS-mafie bylo běžných cca 60 – 80 (podle neděle, i když jich zřejmě opět přibylo). Nejhorší situace byla u domu, kde se v podstatě pohybovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) byly osoby mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mám strach z ještě větší pomsty (což BIS-mafie neustále slibuje) a tak záznamy nepíši!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie toho využila a spíše utočila častěji než obvykle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

19.5.2014 pondělí

I dnes opět BIS-mafie útočila. Výhružek a vydírání bylo tak od cca 120 osob = všechny běžné výhružky jako vždycky!!! Mám obrovský strach o budoucnost, proto nepíši více, protože BIS-mafie vyhrožuje denně, že mi nedovolí získat zaměstnání a že ze mě udělá bezdomovce!!!

 

20.5.2014 úterý

V 16:27 mafiánská hovada BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že píši stížnost na postup MSZ v Praze, které mi napsalo, že se dle trestního oznámení pro vyhrožování (atd.) opět nic nestalo a že další podání budou bez dalšího opatření založena, bez jakékoliv činnosti. Když BIS-mafie zjistila, že píši stížnost VSZ právě na postup MSZ ihned poslali vrtulník a několik aut = výhružka, že mě donutí k sebevraždě, protože si dovoluji bránit právní cestou!!!

V 16:42 např. projelo mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Felicií = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou!!!

V 16:44 také např. projelo mafiánské hovado s tmavým kombi v sousední ulici = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou!!!

V 16:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že tisknu verzi stížnosti pro VSZ (na MSZ) a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny sdělené výhružky, protože se bráním právní cestou!!!

V 17:28 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem vyhledal v inzerátech Jobs.cz vhodnou pozici analytika a ihned poslali mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tedy že BIS-mafie bude realizovat všechny sdělené výhružky, tedy také že neseženu žádné zaměstnání!!! Opět je mi z výhružek špatně a motá se mi hlava!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nevím jak dlouho útoky vydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že stále prohledávám inzeráty na zaměstnání na portále Jobs.cz a ihned poslali mafiánské hovado s autem (3x) = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:44 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali stříbrný van  s přívěsem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:50 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s vrtulovým letadlem = výhružka, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 17:50 BIS-mafie poslala 2 mafiánské krávy (co řvaly výhružky) s dětmi = výhružka, že jsem nepochopil moc BIS-mafie, že jsem idiotské naivní dítě, které bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 17:56 BIS-mafie poslala starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 17:58 poslali 2 mafiánská hovada s květinami = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 18:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

I dnes opět BIS-mafie útočila. Výhružek a vydírání bylo tak od cca 120 osob = všechny běžné výhružky jako vždycky!!! Mám obrovský strach o budoucnost, proto nepíši více, protože BIS-mafie vyhrožuje denně, že mi nedovolí získat zaměstnání a že ze mě udělá bezdomovce!!!

 

21.5.2014 středa

V 11:04 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že balím dopis pro VSZ (se stížností na odložení na MSZ v Praze) a ihned na čas poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože se bráním proti jejich zvěrstvům právní cestou!!!

V 11:07 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila odstavec výše a ihned na čas poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože se bráním proti jejich zvěrstvům právní cestou!!! Letadlo pak létalo kolečka nad domem = opakované výhružky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž a navádění mafiánských hovad v terénu. Bylo také na 100% potvrzeno, že BIS-mafie vidí do bytu mikrokamerami!!! 

Ve 14:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že na mobilu vidím nadpis portálu iDnes.cz „Senior si lehl pod Vyšehradem na koleje, vlak ho těžce zranil“ a ihned poslali mafiánské hovado se skútrem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:22 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 14:24 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem k domu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Je evidentní, že útoků typu těchto, kdy BIS-mafie vyhrožuje, že mě donutí k sebevraždě, přibývá!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie mě chce donutit k sebevraždě za každou cenu!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:27 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala (1) mafiánskou krávu se světle-modrým kočárkem a (2) mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:29 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Útoky pak pokračovaly každých 2 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!! Je vidět, že počet útoků opět stoupl!!! Opět mě bolí hlava a motá se mi – mám z výhružek a vydírání dost!!!!!!!!

V 15:56 projelo mafiánské hovado s dodávkou zásobující lékárny = výhružka blázincem!!!

V 15:56 také projely mafiánská hovada s autem autoškoly (stříbrná Škoda Fábia s kufrem) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, i kvůli psychiatrům a blázincům!!!

V 15:59 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 16:00 také projela mafiánská hovada s autem autoškoly (stříbrná Škoda Fábia s kufrem) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, i kvůli psychiatrům a blázincům!!!

V 16:01 projela mafiánská hovada se stříbrným off-roadem s přívěsem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 16:01 také projela mafiánská hovada s červeným Renaultem Clio = výhružka, že jsem píča a že mám stop všech aktivit!!!

V 16:07 prošla mafiánská kráva BIS-mafie s dítětem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:08 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se světle-modrým tričkem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!

V 16:20 projela mafiánská kráva s hnědým polským Fiatem, a to podle špionáže, když jsem četl nadpis o „vykopání separatistů na Ukrajině“ = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 16:21 prošel invalida a ihned projela 2 mafiánská hovada s Renaulty = výhružka, že jsem píča a že budu kvůli BIS-mafii formálně blázen dál!!!!!!!!!

V 16:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání na portále Jobs.cz a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože mi nedovolí získat zaměstnání!!!

V 17:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali (1) mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem!!! (2) Také poslali mafiánské hovado s bílým VW Golfem = výhružka doživotním blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Útoky dále pak pokračovaly každých 2 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!!

I dnes opět BIS-mafie útočila. Výhružek a vydírání bylo tak od cca 120 osob = všechny běžné výhružky jako vždycky!!! Mám obrovský strach o budoucnost, proto nepíši více, protože BIS-mafie vyhrožuje denně, že mi nedovolí získat zaměstnání a že ze mě udělá bezdomovce!!! Bolí mě hlava a celkově je mi špatně z těch desítek útoků – nevím jak dlouho to vydržím!!!

 

25.5.2014 neděle

V 11:08 opět BIS-mafie předvedla mistrovství ve špionáži a navádění grázlů v terénu. Když mi matka říkala o tom, co si vzít na pohovor o zaměstnání (v České pojišťovně) na pondělí, tak to BIS-mafie slyšela a ihned poslala mafiánské hovado se Škodou 120 = výhružka, že mám smůlu, že práci nezískám!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž BIS-mafie, bez které by tuto výhružku vůbec nebyla možné zrealizovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali (1) červené auto = výhružka, že mám červenou (stop) a že žádné zaměstnání nezískám!!! (2) Také současně poslali Citroen kombi = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) a že žádné zaměstnání nezískám a proto zemřu jako bezdomovec bez peněz!!!

V 11:25 nejspíš (na 99%) BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:32 poslala BIS-mafie další vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 20:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portály (plné klíčových slov) a ihned poslali mafiánské hovado s motorovým rogalem (soukromým vrtulovým letadlem), které nejméně 5-krát proletělo nad domem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:50 jsem pročítal portály a opět bylo patrné, že mafiánská hovada BIS-mafie vyhrožují pomocí klíčových slov. Jako příklad lze uvést expresivní nadpis na portálu iDnes.cz, kde bylo jasně prokázána přítomnost mafiánských hovad BIS-mafie – „Sparta vyrovnala rekord, Liberec má poháry a Slávia se ještě bojí“ = výhružka, že BIS-mafie nade mnou silně zvítězila (což je přesné), že Irena Kocourková slaví vítězství nade mnou (což je přesné) a já že mám strach z likvidace (což je přesné)“!!!! Těmito připomínáními zlikvidovaného života mafií, mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 21:10 přišli naproti domu 2 extremisti (vyholené hlavy a černé oblečení) a začali řvát výhružky o likvidaci = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Extremisty vybrala BIS-mafie proto, abych měl větší strach!!!!!!!!!

 

26.5.2014 pondělí

V 10:40 BIS-mafie špionáží zjistila, že si zkouším kalhoty, které si beru dnes na pohovor o zaměstnání (do České pojišťovny) a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = brutální výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že kvůli nedostatku peněz mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!! Toto byla typická ukázka jak BIS-mafie pracuje s on-line špionáží!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:56 projela mafiánská hovada BIS-mafie z Technických služeb s autem na kontejner s hákem = výhružka, že jsem chycen do pastí BIS-mafie (což je přesné)!!! Podobnými výhružkami, kde mi připomínají moji likvidaci, mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!

V 10:56 také projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fordem Focusem = výhružka smrtí na ulici v podobě bezdomovce a exekucí domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:59 prošla mafiánská kráva s kolem s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:42 projelo mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fordem Focus kombi s oknem v kufru = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (vyskočit z okna), protože zařídí exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27.5.2014 úterý

V 11:24 BIS-mafie poslala mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:27 BIS-mafie poslala mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou (s odstraněným nápisem Coca-Cola) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:37 BIS-mafie zjistila špionáží, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:46 jsem kvůli neklidu z vedlejších účinků depotních injekcí antipsychotik chodil po pokoji a to špionáží zjistila BIS-mafie. (1) Ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! (2) Hned za autem autoškoly projel červený Hyundai = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie.

V 16:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem (v košíku měla rostliny, spíše květiny) = výhružka doživotním blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 17:00 BIS-mafie poslala mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V cca 17:15 přijelo mafiánské hovado BIS-mafie od Váňů (sousedé) se světle-modrým Fordem Focus. Když hovado odjíždělo, tak BIS-mafie poslala mafiánské hovado, které běželo okolo rozjíždějícího auta = brutální výhružka exekucí domu (a smrti na ulici v podobě bezdomovce), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Běžící mafiánská hovada BIS-mafie jsou obzvláště nepříjemná, protože se hodně vrývají do paměti = výhružka byla také proto, aby mě donutila k sebevraždě z hrozícího bezdomovectví, opět podepsána mafiánská bestie Kocourková!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes.cz a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Takto navečer útočí BIS-mafie proto, abych nemohl spát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 20:04 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali další mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Mafiánská hovada BIS-mafie jsou stále drzejší, protože již útočí okamžitě v jakoukoliv dobu (i v noci)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali další turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Takto navečer útočí BIS-mafie proto, abych nemohl spát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Mám obrovský strach, co se mnou bude, jak si najdu při zákulisních praktikách BIS-mafie zaměstnání a proto nic (skoro) nepíši, přestože BIS-mafie útočí jako obvykle, tedy neustále útočí cca 120 osob denně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

29.5.2014 čtvrtek

Ve 14:41 opět BIS-mafie předvedla mistrovství špionáže a řízení grázlů v terénu. Když jsem na portálu ČT24 četl článek „Snowden poprvé promluvil v televizi: V Rusku chci zatím zůstat“, tak při čtení vět „Chtěl by se vrátit domů. Ale je obviněný ze tří federálních zločinů, za každý z nich mu hrozí až deset let vězení. Americké úřady jednoznačně vylučují, že by dostal amnestii…“ projelo mafiánské hovado BIS-mafie na motorce = výhružka, že jsem nepřítel České republiky a že bude BIS-mafie usilovat o moji právní likvidaci. Současně to byla výhružka smrtí, resp. zabitím!!! Na tomto bylo vidět, jak BIS-mafie otočila právní definici toho, co je nezákonné!!!!!!!!!!!!!!!!! Tento útok provedla BIS-mafie také proto, aby mě donutila k sebevraždě, protože si mám uvědomit, že jsem „třídní nepřítel“, což je přesné!!!! Pozn: na tomto bylo vidět, jak mafiánská hovada neustále útočí a zde mě srovnávají se Snowdenem (bývalý pracovník americké tajné služby NSA), který porušil zákony, a to proto, abych si řekl, že jsem na konci života v České republice (což je v podstatě přesné; pokud se nestane zázrak) a spáchal sebevraždu!!! Se Snowdenem mě BIS-mafie srovnává často, což je velice frustrující!!!

Ve 14:43 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado od Štěpánků (ze sousedství) s tmavě modrou Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:50 když jsem psal první odstavec o Snowdenovi, tak opět další mafiánské hovado BIS-mafie troubilo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:53 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s vanem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázince, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že se tento soubor ukládá na cloud OneDrive a ihned do sousední ulice poslali 4 mafiánská hovada s auty – jedním byl van Ford = výhružka exekucí domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:11 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na kole = výhružka, že dalším kolem (krokem) bude exekuce domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:35 opět BIS-mafie pokračovala v cílených útocích pomocí on-line špionáže a navádění pěšáků v mém okolí. BIS-mafie totiž špionáží zjistila, že otvírám článek na portálu Lidovky.cz „Studie: Války v Iráku a Afganistánu byly pro Brity omylem za miliardy“ a ihned poslali několik mafiánských hovad. (1) Jedno hovado projelo ihned s autem = výhružka finanční likvidací, resp. doražením. (2) Další hovado naproti mému oknu za prodejnou močilo = výhružka, že jsem čůrák, který bude finančně doražen. (3) Také poslali mafiánské krávy s kočárkem, jedna ve žluto-fialové bundě = výhružka blázincem kvůli financím, kdy budu finančně doražen, protože jsem nepochopil moc BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! (4) Také poslali mafiánské hovado s modrým vanem VW = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie). (5) Také poslali autoškolu = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak už jsem o hovadech BIS-mafie nepsal, ale jezdila auty každých cca 5 – 10 minut = další výhružky a vydírání (výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí domu, exekucí všeho, výhružky otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.)!!! Opět bylo patrné, že BIS-mafie má dost poskoků, kteří za peníze a majetkové výhody s klidem a přehledem páchají trestnou činnost, zde stalking, nezákonnou špionáž, vyhrožování a vydírání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie totiž všem poskokům evidentně vsugerovala, že je „čistá“ BIS případně ochrání v případě jakékoliv trestné činnosti – to je bezprecedentní!!!!!!!!!!

Opět mě z útoků BIS-mafie bolí hlava a je mi špatně, protože opět i dnes útočí od časných ranních hodin (cca od 5:30) a opět evidentně budou útočit až do noci, kdy útoky plynule přejdou do dalšího dne!!! Pokud mi někdo rychle nepomůže, nejsem schopen tyto útoky vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:34 BIS-mafie opět předvedla mistrovství ve špionáži a řízení hovad v terénu – na rádiu Černá Hora si u moderátora BIS-mafie objednala výstup o Romech, kteří nemohou získat práci a když to říkal, tak poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že nikdy neseženu zaměstnání!!!

V 16:36 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou (červené auto) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (i kvůli tomu, že nikdy neseženu zaměstnání)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:39 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou (červené auto) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (i kvůli tomu, že nikdy neseženu zaměstnání)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:39 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s autoškolou (tmavá Škoda Fabia krátká) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (i kvůli tomu, že nikdy neseženu zaměstnání)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:50 BIS-mafie špionáží zjistila, že otevírám cloud OneDrive a ihned poslali (1) červené auto = výhružka, že mám červenou (stop), že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky). (2) Dále poslali stříbrné auto = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (3) Také poslali auto autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

Docela jsem na zhroucení a vidím, jak s klidem útočí další a další hovada BIS-mafie!!! Je evidentní, že stovky osob v okolí pracují pro BIS-mafii a ulicí jezdí v podstatě jen mafie = 100% osob teď byla mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Útoků neustále přibývá, protože jsou již celé časové útoky, kdy 100% osob je mafie a nikdo normální se okolo domu nepohybuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je evidentní, že mě chce BIS-mafie dotlačit k sebevraždě za každou cenu, kdy mafiánská hovada s klidem páchají (i opakovaně) další a další trestnou činnost jako nebezpečné pronásledování, vydírání, nebezpečné vyhrožování atp.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na základě rozkazu vedoucích BIS-mafie pak mafiánská hovada s klidem právě trestnou činnost páchají!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To co dokázala BIS-mafie za systém je neskutečné a mělo by se s tím urychleně něco dělat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

31.5.2014 sobota

V 13:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na zaměstnání na pracovním portále Jobs.cz a ihned poslali červené kombi Škodu = výhružka, že mám červenou (stop), že žádné zaměstnání nezískám a že zemřu na ulici jako bezdomovec.

Pak jezdili s auty a chodili (příp. na kole) další mafiánská hovada zhruba každých cca 5 – 10 minut a vyhrožovali, že žádné zaměstnání nezískám, ale to již jsem nepsal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět mě již bolí hlava a mám záchvat bezradnosti, protože BIS-mafie jasně dává najevo, že mi nedovolí mít žádné zaměstnání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jsou to hovada neskutečná a útočí, přestože jim nic nedělám a já se nemám jak bránit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět platilo, že se v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% (spíše 100%) osob byla mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Těmito útoky mě BIS-mafie chce dohnat k sebevraždě – nevím, jak dlouho každodenní útoky vydržím, protože se i dnes jedná o plnou dávku výhružek a vydírání, tj. obvyklých cca 60 osob za víkendový den!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:16 opět prokázala BIS-mafie perfektní špionáž – když jsem otvíral e-mail z Hypoteční banky (kde mám hypotéku, tj. dluh), ihned poslali mafiánské hovado na trojkolce (velká motorizovaná) = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici jako bezdomovec!!!

V 17:21 BIS-mafie opět prokázala perfektní špionáž. Když jsem psal do prosebného e-mailu na Outlook.com (https !!!), že ze mě chce BIS-mafie udělat bezdomovce, tak okamžitě poslali mafiánské hovado se zeleným Citroenem = výhružka, že ze mě udělají bezdomovce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 19:35 běželo mafiánské hovado BIS-mafie okolo domu = brutální výhružka, že si mám pospíšit, např. se sebevraždou!!! Je evidentní, že BIS-mafie je rozhodnuta mi silně škodit dokud budu žít, a tak mě chtějí přivést k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět celý den BIS-mafie útočila, vyhrožovaly a vydíraly desítky členů BIS-mafie (cca 60 osob či více) a opět byly situace, kdy v okolí byla jen mafiánská hovada BIS-mafie = i 100% osob byla mafie!!! Pokud mi někdo rychle nepomůže, nemám šanci tuto studenou válku vydržet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

1.6.2014 neděle

V 10:32 projela mafiánská kráva BIS-mafie na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 10:50 BIS-mafie předvedla opět perfektní špionáž a řízení hovad v terénu. Když jsem na portále iDnes.cz četl nadpisy tak jsem očima přejel nadpis „Oklahoma padla v prodloužení, do velkého finále postupuje San Antonio“ a ihned mafiánská hovada BIS-mafie poslala grázla s autem = výhružka, že jsem skončil (že zemřu) a že vyhrála BIS-mafie. San Antonio je totiž alias (symbol) pro Antonína Kocourka, člena BIS-mafie a otce Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie)!!!

V 10:55 projela mafiánská hovada na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:02 prošla 2 mafiánská hovada BIS-mafie s velkým psem = výhružka, že mi BIS-mafie způsobí rakovinu a že zemřu, v podstatě výhružka smrtí!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí domu, exekucí všeho atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:08 BIS-mafie pokračovala v on-line špionáži a zjistili, že chci již uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Opět další kráva mafie, která potřebuje prachy na dítě a proto se i jako mladá matka zapojí do trestné činnosti BIS-mafie a ještě je spokojená, že pracuje pro stát (státní mafii)!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:11 BIS-mafie poslala mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí domu, exekucí všeho atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:12 BIS-mafie poslala mafiánské hovado na motorce (enduro, aby to co nejvíce řvalo) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:15 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s okrovou (žluto-hnědou) Škodou 120 = brutální výhružka, že mám doživotní smůlu, že jsem ve sračkách a ničeho nedosáhnu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:19 opět perfektní špionáž s řízením hovad v terénu. BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali starou mafiánskou krávu na kole s košíkem se zelenou bundou = výhružka, že jistě půjdu do blázince!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět se okolo domu pohybovali jen grázlové BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!!!!!!!!

V 11:24 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem podruhé uložil tento soubor na cloud OneDrive a ihned vyslala poskoka, aby někde v blízkosti řezal flexou = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

BIS-mafie opět vyhrožovala celé ráno a dopoledne, a opět se v podstatě okolo domu vyskytovala jen mafie = 80 – 100% (spíše 100%) osob byla mafie!!! Opět symbolicky padaly výhružky (a vydírání) smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí domu apod.

Je evidentní, že BIS-mafie mě chce dohnat k sebevraždě, proto pořád útočí, i když jim nic nedělám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je vidět, jak počet útoků neustále roste a již i o víkendu útočí BIS-mafie několikrát za minutu!!! Opět se mi hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti a pláče a nevím, zda to vydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:50 jsem se vrátil z kuchyně do pokoje, což BIS-mafie zjistila špionáží, a ihned poslali mafiánské hovado, co vhazovalo skleněné lahve do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím!!!!!!!!!!!!

Při cestě do centra Kotouče desítky mafiánů BIS-mafie (opět cca 30 při cestě – je víkend, je jich méně) = obvyklé brutální výhrůžky smrtí resp. zabitím, sebevraždou, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 15:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec šel na WC/záchod a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (tedy obrovskými problémy) a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 15:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši odstavec výše a ihned poslali do sousední ulice bílou Škodu Felicii = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět se okolo domu nikdo jiný než BIS-mafie nepohybuje = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je evidentní, že mě BIS-mafie chce dohnat k sebevraždě, protože útočí neskutečným způsobem – ať jsem kdekoliv, ihned útočí!!!

V 16:05 BIS-mafie zjistila odstavce výše (2) a ihned poslali mafiánské hovado s tmavou Škodou (asi Felicií) s nálepkami „trumf“ = výhružka, že trumf jsou neustálé útoky BIS-mafie (což je vlastně pravda) a výhružka, že mě BIS-mafie jistě dožene k sebevraždě.

V 16:07 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mladou mafiánskou krávu v bílé mikině a se světle-modrými kalhotami = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:08 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned mafiánské hovado BIS-mafie nastartovalo autobus (SPZ/RZ 1E2 5818) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli Ireně Kocourkové (vedoucímu článku BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:10 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným autem Hyundai = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! To byla výhružka, že David Rokos chrání Irenu Kocourkovou!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:20 poslala BIS-mafie mafiánská hovada na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí domu apod.

V 16:22 poslala BIS-mafie mafiánská hovada s Renaultem autoškoly (zlato-zelený) = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Mafiánská hovada BIS-mafie jsou stále drzejší, protože v neděli odpoledne obvykle autoškola nejezdí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:28 BIS-mafie zjistila odstavec níže a ihned poslali mafiánské hovado s hudbou na plné pecky, když jsem psal že BIS-mafie s útoky neskončí dokud mě nedonutí spáchat sebevraždu = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Další mafiánská hovada pak jezdila s auty a chodila (příp. na kole) každých cca 5 – 15 minut, ale to již jsem nepsal!!! Opět nikdo jiný než hovada BIS-mafie se v okolí domu nepohybuje = 100% osob byla mafie!!! Opět mě bolí hlava a mám záchvat bezradnosti, nevím, co se mnou bude, když BIS-mafie neustále útočí v tak obrovských počtech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je evidentní, že BIS-mafie bude útočit stále častěji, pokud neskončí ve vězení (nepravděpodobné) nebo dokud mě nedonutí spáchat sebevraždu!!! Pokud mi někdo nepomůže, nemám šanci útoky vydržet!!!

 

2.6.2014 pondělí

Ve 14:15 BIS-mafie lokalizační špionáží zjistila, že přicházím z centra k domu a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly Hyundai = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:25 BIS-mafie zjistila odstavec výše (špionáží laptopu) a ihned poslali mafiánskou krávu s hnědým polským Fiatem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Ve 14:34 projela mafiánská hovada BIS-mafie s červenou Škodou Octavií kombi autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200%!!!

Ve 14:34 projelo mafiánské hovado BIS-mafie s bílou škodou Octavií = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

Ve 14:34 projelo mafiánské hovado se stříbrným Daewoo Racerem s černými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! BIS-mafie již útočí několikrát za minutu, nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!

Ve 14:41 BIS-mafie zjistila, že tento soubor chci uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado na kole s bílým košíkem = výhružka doživotním blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jako předtím i pak jezdila a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada každých 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!! BIS-mafie útočí stále častěji, evidentně mě chce terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:55 BIS-mafie špionáží místnosti zjistila, že ukládám do desek dopis z OSZ pro Prahu 1 (že trestní oznámení pro vyhrožování atd. bylo postoupeno PČR) a ihned poslali mafiánské hovado od Váňů se světle-modrým Fordem Focus (SPZ/RZ 1E8 0033) = výhružka exekucí domu, pokud se budu proti BIS-mafii bránit právní cestou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto hovado tedy pracuje pro BIS-mafii a je to soused a ještě vyhrožuje!!!

V 15:59 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu na kole se světle-modrou mikinou = výhružka, že dalším kolem (krokem) bude exekuce domu, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:05 BIS-mafie špionáží laptopu zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned začalo mafiánské hovado troubit z auta = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

 BIS-mafie chce těmito útoky docílit toho, abych spáchal sebevraždu, abych si myslel, že je již úplný konec a čeká mě jen smrt na ulici coby bezdomovce!!! Útoky nejsem schopen vydržet – pokud mi někdo rychle nepomůže, nevím, jak skončím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že okolo domu se pohybuje jen BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!

V 17:32 BIS-mafie zjistila, že čtu e-mail z České pojišťovny, kde mi napsali, že mě nechtějí a ihned vyhrožovali – poslali mafiánská hovada s kočárkem (dítě mělo pruhovanou tmavě-modře-světle-modrou čepici) = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že žádné zaměstnání nikdy nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozn: to, že mě v ČP odmítli je jistě práce BIS-mafie (BIS)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:32 BIS-mafie zjistila, že čtu e-mail z České pojišťovny, kde mi napsali, že mě nechtějí a ihned vyhrožovali – poslali také velký hnědý off-road Volvo = výhružka, že jsem ve sračkách, že nikdy žádné zaměstnání nezískám, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tímto Volvem BIS-mafie (BIS) potvrdila, že manipuluje s výběrovými řízeními, kde se hlásím o zaměstnání, v můj neprospěch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:36 BIS-mafie zjistila špionáží výše uvedený odstavec a ihned poslali Renault (Clio) = výhružka, že jsem píča, že nikdy žádné zaměstnání nezískám!!!

V 17:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali (1) mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), že žádnou práci nezískám apod. (2) Také poslala BIS-mafie mafiánské hovado s Ladou Niva (ruský off-road) = výhružka útoky ruské mafie a ruských tajných služeb (které proti mně již poštvali)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem výše dopsal „Tímto Volvem BIS-mafie (BIS) potvrdila, že manipuluje s výběrovými řízeními, kde se hlásím o zaměstnání, v můj neprospěch!“ a ihned poslali mladá mafiánská hovada, aby běžela okolo domu = brutální výhružka, že si mám pospíšit, protože neseženu žádné zaměstnání!!! I touto výhružkou mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!

V 18:31 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše, a když jsem psal „I touto výhružkou mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!“, tak poslali auto = výhružka, že mě BIS-mafie dožene k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že okolo domu se pohybuje jen BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!! Těmito nepřetržitými útoky mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!

 

3.6.2014 úterý

V 11:35 poslala BIS-mafie sanitku na hlavní, když jsem byl v kuchyni = brutální výhružka blázincem!!!

V 11:40 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s červeným autem s přívěsem plným dřeva = výhružka že jsem dřevo, tedy že jsem tupý a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:55 BIS-mafie věděla, že jsem se vrátil do pokoje z WC/záchodu a ihned poslali mafiánské hovado s autem Technických služeb s mříží (za kabinou) s lichoběžníkovým znakem = výhružka sračkama a že budu zavřen do blázince nebo do vězení, protože jsem píča!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž a on-line navádění hovad v terénu!!!

Ve 12:04 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor chci uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s dítětem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:08 BIS-mafie prokázala perfektní špionáž – když se objevila v cloudu OneDrive hláška „že něco je špatně“, tak projelo na vteřiny přesně mafiánské hovado z BIS-mafie s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

BIS-mafie opět celé ráno a dopoledne vyhrožuje a vydírá – mám strach, proto nepíši více!!! Opět platí, že okolo domu se v podstatě pohybuje jen BIS-mafie = 80 – 100% osob je mafie!!!!!!!!!! Těmito nepřetržitými útoky mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!

V 15:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem začal do chronologických akcí (dokument) psát o zásadním roce 2003 a ihned poslali mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu kvůli psychiatrům a blázincům!!! Během psaní zmíněného dokumentu BIS-mafie útočí mnohem častěji – útoky se konají každé 2 minuty (max. 5 minut) a nedá se to vydržet = mafiánská hovada chtějí za každou cenu zabránit, aby dokumenty o zvěrstvech BIS-mafie vznikaly!!!

V 15:57 BIS-mafie špionáží zjistila větu z dokumentu akcí, že se jim podařilo mě znedůvěryhodnit tím, že ze mě zkorumpovaní psychiatři dle objednávky mafie udělali formálně člověka s duševní poruchou a ihned poslali mafiánské hovado na Babettě = výhružka, že jsem skončil, protože již nikdy nebudu normální člověk a že je to pomsta BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Těmito útoky chce BIS-mafie dosáhnout, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že okolo domu se pohybuje jen BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!

V 17:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši prosebný e-mail kde prosím o zaměstnání a ihned poslala auto autoškoly = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že mě tak BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál CeskeNoviny.cz (četl jsem o EU a NATO, o silovém působení Ruska) a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie silou donutí k sebevraždě!!!

V 19:02 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslala k domu 2 mafiánská hovada v maskáčích = výhružka, že mě BIS-mafie válkou donutí k sebevraždě!!!

V 19:03 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 19:04 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned nařídila mafiánskému hovadu, aby troubilo z auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 19:16 BIS-mafie předvedla opět perfektní on-line špionáž – na mobilu zjistili, že čtu o výstavbě památníku československým válečným letcům. Při čtení závěrečné pasáže o počtu mrtvých letců v 2. světové válce proběhl okolo domu na vteřiny přesně mafiánský čůrák BIS-mafie = výhružka smrtí, resp. zabitím!!! Opět bylo patrné, jak důležité jsou špionážní a řídící technologie BIS-mafie, protože bez GOLSS (jak označuji celý konglomerát technologií pro špionáž a řízení hovad v terénu) by podobné brutální výhružky nebyly vůbec možné!!! Z psychologického hlediska je pak problém vědět o této všemocné technologii, protože mafiánská hovada BIS-mafie ji právě používají pro vedení války se mnou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:28 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali sanitku = brutální výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že okolo domu se pohybuje jen BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!! Útoků je stále více a jsou stále častější – BIS-mafie mě chce terorem co nejdříve dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:11 poslala BIS-mafie mafiánské krávy ke kontejnerům, aby dělaly hluk a současně poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie kvůli teroru donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tuto brutální výhružku udělala BIS-mafie takto večer, abych nespal a spáchal sebevraždu z únavy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

4.6.2014 středa

V 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že se ptám advokátů na informace pro žalobu na ochranu osobnosti proti BIS a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, pokud se budu bránit právní cestou!!!

V 11:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že se ptám advokátů na informace pro žalobu na ochranu osobnosti proti BIS a ihned poslali další mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, pokud se budu bránit právní cestou!!!

V 11:28 BIS-mafie zjistila, že jsem se vrátil k počítači a jakmile se sedl ke stolu, poslali mafiánská hovada s autem Technických služeb, která blikala majákem = brutální výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), pokud se budu bránit právní cestou!!!

BIS-mafie vyhrožuje ihned, jakmile cokoliv dělám, dnes opět vyhrožují celé ráno a dopoledne – mám strach, co se mnou bude a proto více nepíši!!! Opět platí, že v podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!!

Ve 14:53 a 14:55 projela 4 mafiánská hovada BIS-mafie s auty potom, co BIS-mafie špionáží zjistila, že píši akce BIS-mafie (samostatný dokument) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 400%!!!

V 14:58 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned spustili auto-alarm = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 15:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši akce BIS-mafie (samostatný dokument) a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

BIS-mafie se pohybovala okolo domu každých 5 – 10 minut, vyhrožovali a vydírali, ale to již jsem nepsal!!!

V 16:33 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky.cz (o USA a Švýcarsku) a poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:38 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou Fiat = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:41 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali staré mafiánské hovado na kole s berany = výhružka, že jsem tvrdohlavý beran, že jsem nepochopil moc BIS-mafie a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:47 poslali proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Výhružky a vydírání BIS-mafie vůbec nekončí a neustále pokračuje (nikdo jiný než mafie se okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie) – BIS-mafie sází na to, že mě terorem donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

5.6.2014 čtvrtek

V 10:18 jsem psal na počítači, což BIS-mafie zjistila špionáží, a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Toto dnes byla již 3 výhružka pomocí soukromého vrtulového letadla, že mě donutí k sebevraždě!!!

V 11:03 projela mafiánská hovada na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:07 BIS-mafie poslala 3 mafiánské krávy s kočárky = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky) na 300%!!!

V 11:08 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

Opět platí, že v podstatě nikdo jiný než hovada z BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

Předtím i potom jezdila a chodila (příp. na kole) mafiánská hovada každých cca 5 – 10 minut (či častěji), ale to již jsem nepsal!!!

Od rána, cca 6-ti hodin, BIS-mafie opět vyhrožuje (a vydírá) symboly – mám obrovský strach o budoucnost, proto nepíši více. Opět ale projeli a prošli (nebo na kolech) desítky vyděračů (za ráno a dopoledne tak cca 40)!!! Opět výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekcuí všeho (i domu) atd.!!!

Opět se mi z množství útoků hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti a pláče, nevím, co mám dělat, aby útoky už konečně skončily!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši (krátký) e-mail advokátům  a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, právě protože se chci právně bránit!!! Jakmile začnu pracovat na počítači, mafiánská hovada BIS-mafie ihned zaútočí!!!!!!

Ve 14:56 BIS-mafie špionáží zjistila, že píšu akce BIS-mafie (samostatný dokument) a ihned poslali mafiánská hovada na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:45 projela 2 mafiánská hovada BIS-mafie s auty. (1) Projelo auto autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! (2) Za autoškolou ihned projelo hnědé kombi = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem ve sračkách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:52 projelo mafiánské hovado BIS-mafie s Fordem Escort = výhružka exekucí domu!!!

V 16:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 17:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada ve stříbrném kombi. Spolujezdec měl ruku na okénku = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (že mě donutí skočit z okna), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu e-mail že jsem na jedné pracovní pozici (analytika) nebyl vybrán do výběrového řízení a ihned poslali mafiánská hovada s tmavým kombi = výhružka smrtí, tj. že zemřu na nedostatek peněz na ulici jako bezdomovec, protože žádnou práci nezískám (o to se BIS-mafie postará)!!!

V 17:16 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali stříbrnou Škodu s nápisem „Sumo“ = výhružka smrtí, tj. že zemřu na nedostatek peněz na ulici jako bezdomovec, protože žádnou práci nezískám (o to se BIS-mafie postará v rámci války se mnou)!!!

V 17:17 poslali stříbrnou Škodu Octavii kombi = výhružka smrtí, tj. že zemřu na nedostatek peněz na ulici jako bezdomovec, protože žádnou práci nezískám (o to se BIS-mafie postará v rámci války se mnou)!!!

V cca 17:35 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali polský Fiat = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 18:20 když jsem psal odstavec výše, tak to BIS-mafie zjistila špionáží a ihned začalo mafiánské hovado vhazovat lahve do kontejneru (viz foto Nokie) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak, jako předtím, posílala BIS-mafie mafiánská hovada každých 5 – 10 minut = opět další výhružky a vydírání (symboly)!!! V podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nevyskytuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Opět se mi hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti a pláče – nevím jak dlouho každodenní útoky BIS-mafie vydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:18 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, žen čtu portál iDnes.cz (o oslavách v Normandii) a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že válku s BIS-mafií nevyhraji a současně výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, právě protože se mnou vedou válku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:34 BIS-mafie zjistila, že tento aktualizovaný soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado, které běželo okolo domu = výhružka, že si mám pospíšit, např. se sebevraždou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 23:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem přišel z WC/záchodu a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Toto udělali abych nespal!!! Právě že ještě o půl dvanácté v noci jezdila mafiánská hovada okolo domu, aby se nedalo spát!!!

Ve 23:49 BIS-mafie dráždila našeho psa, aby štěkal = hluk, aby se nedalo spát!!!

 

6.6.2014 pátek

V 0:13 v noci dráždilo mafiánské hovado z BIS-mafie našeho psa, aby štěkal = hluk, aby se nedalo spát!!!

Ve 2:27 v noci projelo okolo domu mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem = hluk, buzení, aby se nedalo spát!!!

V 10:29 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Od rána (cca 5:30) jezdila s auty a chodila (příp. na kole) mafiánská hovada BIS-mafie celé ráno a dopoledne okolo domu a to každých 5 – 15 minut = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem, že mě donutí k sebevraždě, výhružky exekucí všeho (včetně domu) apod. V podstatě se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!

Opět se mi hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti a pláče, nevím, co mám s útoky dělat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi někdo nepomůže, nemohu to vydržet!!!

Ve 12:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že resetuji Windows a ihned poslala mafiánské hovado z logistické společnosti „In Time“ s dodávkou = výhružka smrtí, resp. zabitím na čas, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou Peugeot (SPZ/RZ 3E8 8665) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Aby mafiánské hovado dělalo nepříjemnosti mělo puštěné rádio na plné pecky (takhle právě mafiánská hovada z BIS-mafie dělají nepříjemnosti) = další výhružky!!!

Ve 12:12 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali Multicar Technických služeb = výhružka, že David Rokos mě zlikviduje, zde myšleno zabije!!!

Ve 12:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = brutální výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!

Potom se objevovala (s auty, pěšky či na kole) mafiánská hovada BIS-mafie každých 5 – 15 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 16:05 BIS-mafie opět prokázala perfektní špionáž. Když jsem do samostatného dokumentu akcí psal větu „Znovu a znovu jsem si uvědomoval, že mě BIS (BIS-mafie) chce donutit k sebevraždě!!!“ tak ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:20 BIS-mafie opět špionáží zjistila, že píši do samostatného dokumentu akcí o tom, jak mě zkorumpovaná policie a zdravotníci zavřeli v roce 2012 do blázince, a ihned poslali mafiánské hovado, aby vhazovalo do kontejneru lahve = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou!!!!!!!!!!!

V 16:22 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do samostatného dokumentu akcí o blázinci v roce 2012 a ihned poslali mladá mafiánská hovada se zeleným Favoritem (SPZ/RZ 9A6 1801) naproti domu = brutální výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:36 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd. Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:45 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 17:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu e-mail od advokátky a ihned poslali mafiánské hovado s tmavým Opelem Omega = výhružka smrtí, resp. zabitím, pokud se budu bránit právní cestou, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž, protože BIS-mafie zaútočila ihned jak jsem e-mail otevřel na Outlook.com!!!

V podstatě se nikdo jiný než BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!

Opět se mi hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti a pláče, nevím, co mám s útoky dělat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:03 BIS-mafie opět dokázala detailní on-line špionáž. Když jsem na mobilu na https stránce (zabezpečené) psal, že „bez cizí pomoci nemám šanci přežít“, tak to BIS-mafie on-line zjistila a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka smrtí nebo zabitím!!!

Ve 21:11 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 21:12 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílým Mercedesem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Jako obvykle teď večer a v noci, jak byl malý provoz, tak se okolo pohybovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

 

 

7.6.2014 sobota

V cca 9:25 BIS-mafie špionáží zjistila, že otec přišel z WC/záchodu a ihned poslali vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem ve sračkách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 9:30 BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

11:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes.cz a po chvíli poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:05 BIS-mafie poslala mafiánskou krávu od Štěpánků se světle-modrou Škodou Octavia kombi s černými zadními okénky = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali žlutý van Fiat = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž, protože bez špionáže by tuto výhružku BIS-mafie vůbec nemohla uskutečnit!!!

V 11:16 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali vrtulník = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (kvůli Ireně Kocourkové – vedoucímu článku BIS-mafie)!!!

V 11:18 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (kvůli Ireně Kocourkové – vedoucímu článku BIS-mafie)!!!

V 11:20 BIS-mafie poslala mafiánskou krávu na kole s košíkem se světle-modrým tričkem = brutální výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:21 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada se světle-modrým Citroenem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:26 BIS-mafie zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive, a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:43 BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:54 když jsem psal výhružku výše, tak to zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslali proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Je vidět, jak počet útoků neustále stoupá, teď již BIS-mafie útočila každou minutu až dvě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pak se objevovala mafiánská hovada každých 5 – 15 minut, ale to již jsem nepsal!!!

Od časného rána jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada celé ráno a dopoledne okolo domu = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, finanční likvidací, blázincem, exekucí všeho (včetně domu) apod. Opět se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!!!!!!!!!

Opět mě bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče, klepou se mi nohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co budu dělat, když masivní útoky BIS-mafie pokračují!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi někdo nepomůže, tak útoky nevydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIS-mafie nepřestane, dokud nespáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Celé odpoledne, večer a v noci se pohybují mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu – pohybují se podle toho, co dělám, co píši, co čtu, poslali několik letadel = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, finanční likvidací, fyzickou likvidací, exekucí všeho (včetně domu), blázincem apod. V podstatě nikdo jiný než BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!! Přestože BIS-mafii nic nedělám, ani jsem o nich nepsal, oni útočili ve zvýšené míře, zhruba každých 10 – 15 minut, což odpoledne o víkendu nedělali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nevím, jak dlouho to vydržím, když je evidentní, že útoky BIS-mafie neskončí dokud nespáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

8.6.2014 neděle

V 11:06 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem očima přejel nadpis na portále iDnes.cz „…Iránský fotbal dusí před MS nedostatek peněz“ a ihned na vteřiny přesně poslali auto = výhružka finančním doražením (likvidací)!!!!!!!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali okrovou (žluto-hnědou) Škodu 120 = výhružka finančním doražením (likvidací), protože jsem ve sračkách (které vyrobila BIS-mafie)!!!!!!!!! Podobnými útoky chtějí dosáhnout toho, abych spáchal sebevraždu z nedostatku peněz, které BIS-mafie způsobila svými zákulisními akcemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na clou OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s černým off-roadem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka sračkama a výhružka všech výhružek, tedy výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd.!!!

V 11:47 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět BIS-mafie vyhrožuje a vydírá celé ráno a dopoledne = výhružky smrtí, resp. zabitím, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), že mě donutí k sebevraždě apod., jako obvykle. Od časného rána (cca 6-ti hodin) projely desítky mafiánských hovad, i když je jich „jen“ cca 30!!! Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!!!!!!! Evidentně mě chce BIS-mafie tímto terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:25 a 16:27 BIS-mafie špionáží věděla, že čtu portál iDnes.cz a ihned podle klíčových slov (výhružky) poslala 2 mafiánská hovada s auty = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 16:29 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:32 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s červenou Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nepohybuje nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie = 100% osob je mafie!!! Opět mě bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče a nevím, co bude dál!!! Kvůli strachu raději více nepíši – že BIS-mafie opět vyhrožuje a vydírá celý den!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:02 mafiánská hovada BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu Lidovky.cz článek o charitativní sbírce v USA a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě kvůli penězům!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž, protože bez špionáže a řízení hovad v terénu by tato vysoce sofistikovaná výhružka vůbec nebyla možná!!!!!!!!!

Ve 20:21 předvedla BIS-mafie mistrovství ve špionáži a řízení poskoků – když jsem četl o palestinských vězních, kteří jsou zadržování bez obvinění v Izraeli, tak mafiánská hovada z BIS-mafie poslala proudové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě kvůli bezpráví, které na mně páchají!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:23 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali motorové rogalo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě kvůli bezpráví, které na mně páchají!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:26 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedené 2 odstavce a ihned poslali mafiánskou krávu, aby vhodila lahve do kontejneru = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 21:13 přijela 4 mafiánská hovada BIS-mafie se stříbrným Fiatem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 4E8 6857) naproti domu – viz foto Nokia 500. Vyhrávali autorádiem na celé kolo, aby se nedalo odpočívat a spát. Také řvali výhružky = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák, podepsána BIS-mafie!!!

Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!!

 

9.6.2014 pondělí

Celý den se pohybují vyděrači BIS-mafie okolo (cca 120 osob) a symbolicky padají nejrůznější výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Okolo domu se opět, jako každý den, v podstatě nikdo jiný než vyděrači BIS-mafie nepohyboval = 80 – 100% osob je mafie!!! V centru Kotouče byly ulice, kde byli opět jenom vyděrači BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Podstatná byla opět on-line špionáž (ať již detailní či lokalizační) a bezdrátové řízení mafiánských hovad v terénu (jak říkám, systém GOLSS), kdy BIS-mafie útočila podle, toho co jsem dělal, podle toho kde jsem byl, a to opět na vteřiny přesně!!! Mám obrovský strach i o budoucnost, proto nic nepíši!!! Opět mě bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče, nevím, co bude dál, když BIS-mafie tak masivně útočí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

10.6.2014 úterý

V 10:32 poslala BIS-mafie soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě bIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 10:35 poslala BIS-mafie mafiánské hovado s nákladním chladícím Ivecem spol. Madeta s nápisem „Tak chutná mléko“ (SPZ/RZ 8S5 4536). Toto mafiánské hovado poslala BIS-mafie právě po proletění dalšího mafiánského hovada s vrtulovým letadlem v 10:32, aby řekla, že takto „chutná“ válka BIS-mafie. Navíc v SPZ má rok mého stáří počátku velkého teroru, tj. v 36-ti letech, tj. 2007 a také výhružku konce života, čili smrti, ve 45-ti letech, tj. za 2 a kousek roku. Celkově = výhružka smrtí, resp. zabitím, i pomocí sebevraždy, podepsána BIS-mafie!!!

V 10:38 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala mafiánské hovado s červeno-oranžovým VW (SPZ 3E8 6989) = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V cca 14:30 BIS-mafie poslala k poště mafiánské hovado s Fordem se zvednutým zadním stěračem = výhružka exekucí domu, protože jsem čůrák!!! Tato výhružka byla možná jen díky lokalizační špionáži, kdy BIS-mafie na vteřiny přesně věděla, že jdu z pošty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem přišel do domu a ihned poslali mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavií autoškolou = výhružka, že mě jistě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla možná jen díky lokalizační špionáži a špionáži v domě, kde mafiánská hovada projela na vteřinu přesně, když jsem přišel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:20 BIS-mafie špionáží zjistila 2 odstavce výše a ihned poslali mafiánské hovado s tmavě-modrou Škodou Octavií = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) a že mám doživotní smůlu, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!

V 15:25 BIS-mafie poslala mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavií autoškolou = výhružka, že mě jistě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:35 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud a ihned zaútočili – poslali mafiánské hovado s tmavě-modrým Renaultem Clio = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem píča, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 16:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu iDnes.cz článek o NATO a ihned poslali 6 mafiánských hovad s auty = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou) na 600%!!!

V 16:16 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali auto Opel plné mafiánských hovad, která se nakláněla na pravé straně z okének = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (skočit z okna) na 200%, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!! Tato brutální výhružka byla možná opět jen díky detailní on-line špionáži a navádění mafiánských hovad v terénu (systém GOLSS)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:20 když jsem začal soubor ukládat na cloud OneDrive, tak to opět zjistila špionáží BIS-mafie a ihned poslali mafiánská hovada s kombi, kdy spolujezdec měl ruce z okénka = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě (skočit z okna) na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:47 BIS-mafie poslala mafiánské hovado na mopedu = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, výhružka exekucí všeho (včetně domu), blázincem atd.!!!

V 16:50 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na motorce = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:52 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na kole se zeleným tričkem = výhružka, že dalším kolem (krokem) bude smrt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali světle-modrý Citroen = brutální výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 16:55 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu s kočárkem se zelenou čepicí a světle-modrými kalhotami = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě co nepochopilo moc BIS-mafie a Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie) a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 16:55 také BIS-mafie poslala mafiánská hovada se zlatou Škodou Octavií autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!! Dále se mafiánská hovada BIS-mafie objevovala u domu každých 2 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!!

Celý den se pohybují vyděrači BIS-mafie okolo (cca 120 osob) a symbolicky padají nejrůznější výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Okolo domu se opět, jako každý den, v podstatě nikdo jiný než vyděrači BIS-mafie nepohyboval = 80 – 100% osob je mafie!!! V centru Kotouče byly ulice, kde byli opět jenom vyděrači BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! Podstatná byla opět on-line špionáž (ať již detailní či lokalizační) a bezdrátové řízení mafiánských hovad v terénu (jak říkám, systém GOLSS), kdy BIS-mafie útočila podle, toho co jsem dělal, podle toho kde jsem byl, a to opět na vteřiny přesně!!! Mám obrovský strach i o budoucnost, proto skoro nic nepíši!!! Opět mě bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče, nevím, co bude dál, když BIS-mafie tak masivně útočí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je evidentní, že BIS-mafie mě chce dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

11.6.2014 středa

V 11:07 opět BIS-mafie prokázala perfektní špionáž. Když jsem očima přejel na iDnes.cz nadpis „Opilec zastavil v nabouraném autě na ulici a usnul, nemohl ani mluvit“, tak projelo ihned mafiánské hovado BIS-mafie s autem = brutální výhružka, že jsem opilec, který neví, co dělá!!! Těmito útoky mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě, abych si řekl, že jsem blbec!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned do sousední ulice poslali mafiánská hovada s červeným nákladním autem autoškoly = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou spol. „PPL“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:20 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali starou mafiánskou krávu na krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:22 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s dodávkou logistické spol. „Geis“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Tato výhružka také znamená, že je přeci logické že mě BIS-mafie zabije – výhružka tedy dokazuje psychopatičnost členů BIS-mafie!!!

V 11:25 BIS-mafie zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílým Opelem, které couvalo do jednosměrky u domu = výhružka, že mám dát zpátečku, že se mám podřídit BIS-mafie, podepsán David Rokos!!! Současně to byla výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Pak mafiánská hovada BIS-mafie jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) každých cca 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!!

V 11:54 poslala BIS-mafie mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou s přívěsem = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:54 poslala BIS-mafie mafiánské hovado s černým Audi (hned za autoškolou) = brutální výhružka, že BIS-mafie ví, že mě donutí k sebevraždě na 300%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 12:02 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánského čůráka se sekačkou traktůrkem = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že se dívám na mobilu na nadpis na portálu iDnes.cz „…divokou kartu má i Kristýna Plíšková“ a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem (podle Kristýny z banky, která mě poslala do blázince)!!!

V 15:51 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s Fiatem = výhružka blázincem, že mě tam BIS-mafie dostane opět!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tyto brutální výhružky dělá BIS-mafie proto, abych spáchal sebevraždu!!!

Nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:00 BIS-mafie opět předvedla perfektní špionáž a řízení hovad v terénu. V jednom okamžiku špionáží mobilu zjistili, že čtu o dlouhém zpoždění vlaků na portále iDnes.cz a ihned poslali turbovrtulové letadlo a současně mafiánské hovado, aby házelo lahve do kontejneru = brutální výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, že jistě zemřu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:02 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a již měli připravené proudové dopravní letadlo = brutální výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:05 BIS-mafie špionáží zjistila 2 odstavce výše a ihned poslali mafiánské hovado s Avií = brutální výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, že jistě zemřu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:26 BIS-mafie špionáží mobilu zjistila, že píši prosebný e-mail a ihned poslali turbovrtulové letadlo = brutální výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Je evidentní, že se zvýšil počet výhružek, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, a tento teror má právě sloužit k tomu, abych sebevraždu spáchal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Teď večer a v noci, jak je malý pohyb, tak opět platí, že nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie se okolo domu nevyskytuje = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mám obrovský strach o budoucnost – BIS-mafie opět vyhrožuje celý den (možná již přes 120 osob), ale nepíši více!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi někdo nepomůže se zbavit BIS-mafie, nemám šanci přežít!!!!!!!!!!

 

12.6.2014 čtvrtek

V 11:10 jen co jsem zapnul počítač, BIS-mafie poslala mladou mafiánskou krávu se světle-modrým kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc Ireny Kocourkové (vedoucího článku BIS-mafie) a vedení BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:11 (jen co jsem zapnul počítač) BIS-mafie poslala mafiánské hovado se stříbrným Fordem Focusem kombi = výhružka smrtí na ulici (jako bezdomovec), kvůli exekuci domu na 200%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:13 BIS-mafie špionáží zjistila 2 odstavce výše a ihned poslali mafiánské hovado se sanitkou místní polikliniky = výhružka blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:15 poslali mafiánské hovado na kole s košíkem = výhružka blázincem!!!

V 11:16 poslala BIS-mafie mafiánská hovada s Avií pro kontejnery. Měli vytažený hák = výhružka, že jsem chycen do pastí BIS-mafie (což je přesné) a že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!!!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!! Pak dál posílala BIS-mafie mafiánská hovada každých 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal – padaly další výhružky a vydírání!!!

Od rána BIS-mafie poslala 3 turbovrtulová a 4 soukromá vrtulová letadla = 7-krát výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Je vidět, jak počty útoků neustále rostou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ještě v 21:45 mafiánská hovada BIS-mafie létala nad domem kolečka s nějakým turbovrtulovým letadlem. Za večer to bylo již 3 vrtulové letadlo = 3-násobná brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!

Opět i dnes zaútočilo cca 120 mafiánských hovad BIS-mafie, která vyhrožovala a vydírala.

13.6.2014 pátek

V cca 16:15 BIS-mafie špionáží zjistila že jsem na WC/záchodě a ihned dali pokyn řidiči sanitky, aby spustil sirénu = výhružka blázincem, protože jsem ve sračkách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I dnes zaútočilo cca 120 grázlů BIS-mafie – různé výhružky a vydírání jako např. smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu) apod.!!! Mám strach, proto nic nepíši.

 

14.6.2014 sobota

V 14:23 opět BIS-mafie špionáží zjistila, že na pracovním portále Jobs.cz vyhledávám zaměstnání a ihned opět poslala mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, zde hlavně že nezískám žádné zaměstnání (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 14:29 BIS-mafie špionáží zjistila, že na pracovním portále Jobs.cz vyhledávám zaměstnání a ihned opět poslala mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, zde hlavně že nezískám žádné zaměstnání (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:29 BIS-mafie špionáží zjistila, že na pracovním portále Jobs.cz vyhledávám zaměstnání a ihned poslali mafiánské hovado s Renaultem kombi = výhružka, že jsem píča a proto žádné zaměstnání nezískám!!!

Ve 14:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že na pracovním portále Jobs.cz vyhledávám zaměstnání, také špionáží zjistili odstavce výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem taxi služby, se žlutým VW dodávkou = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:31 BIS-mafie poslala stříbrnou Škodu Fabii kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak jezdila a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada každou 1 minutu – 10 minut, to už jsem ale nepsal – padaly různé výhružky, vše v souvislosti s tím, že žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bylo evidentní, že mě tím, že mně BIS-mafie připomíná, že žádné zaměstnání nezískám, chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií kombi (se střešními lištami) = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:09 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s černým Fordem (C-Max nebo S-Max) = výhružka smrtí na ulici, v podobě bezdomovce po exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:11 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s kočárkem. Mafiánská kráva měla fialovou mikinu = výhružka blázincem, a že se zblázním, protože jsem dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a proto bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

Opět platí, že se okolo domu pohybují jen a pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem psal prosebný e-mail na práci a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 17:30 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

V 17:34 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali další mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.

Opět platí, že se okolo domu pohybují jen a pouze mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Celý den opět BIS-mafie vyhrožuje. V podstatě okolo domu se nikdo jiný než mafiánská hovada nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!! Další grázlové byli v centru Kotouče. Celkem přes 60 hovad i dnes (je víkend je jich méně) – různé výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Evidentně terorem BIS-mafie chce dosáhnout, abych spáchal sebevraždu!!!

15.6.2014 neděle

V 10:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že matka byla na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože jsem ve sračkách!!!

V 10:46 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Fabií = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:47 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílou Škodou Octavií s koly na střeše = výhružka smrtí, resp. zabitím (že dalším kolem/krokem bude smrt), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:48 mafiánskou krávu na kole s košíkem s dětmi = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:51 BIS-mafie poslala mafiánská hovada z městské policie se Škodou Yeti = výhružka blázincem (nebo vězením), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada: (1) poslali bílý Seat = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (2) Také poslali Renault Clio = výhružka, že jsem píča, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (3) Také poslali kombi s nálepkou „pozor dítě“ = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (4) Také poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!! Je vidět, jak se útoky BIS-mafie stupňují!!!

V 11:08 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s okrovou (žluto-hnědou) Škodou 120 = výhružka, že jsem ve sračkách a budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!!

V 11:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC a ihned poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, kvůli sračkám (které způsobili a způsobují)!!! Je patrné, že poslat vrtulové letadlo na vteřiny přesně a v podstatě kdykoliv dokáže jen tajná služba, tedy to je BIS-mafie (BIS) a ně nějaká obyčejná mafie!!!

Opět platí, že se nyní okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!! Pak se objevovala mafiánská hovada každých cca 10 minut, ale to již nepsal!!!

I dnes celé ráno a dopoledne se okolo domu vyskytovali vyděrači BIS-mafie (cca 30 osob) – v podstatě se okolo domu pohybovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob bylo z mafie!!! Padaly různé výhružky a vydírání (pomocí symbolů)!!!

Je evidentní, že mě chce BIS-mafie terorem dohnat k sebevraždě!!!

V 16:44 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli sračkám (které způsobili)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je evidentní, že BIS-mafie se mstí i za psaní, které provádím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 20:02 BIS-mafie opět prokázala mistrovství ve špionáži. Na mobilním telefonu Nokia 500 jsem do poznámek zapisoval text do žaloby, kde jsem psal „že budu automaticky zavírán do blázinců“ a to jen do rozepsané neuložené poznámky – přesto to BIS-mafie on-line zjistila špionáží a ihned (1) poslala mafiánské hovado s autem a také (2) ihned nastartovalo jiné mafiánské hovado autobus = výhružka blázincem a výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, právě kvůli blázincům a psychiatrům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět celý den jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie okolo mě, celkově jich bylo přes 60 (je víkend je jich méně) – v okolí se v podstatě nikdo jiný než hovada z BIS-mafie nevyskytoval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Padaly (symboly) různé výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, že nikdy nebudu mít rodinu a ženu apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

16.6.2014 pondělí

V 10:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli sračkám (které způsobili schválně)!!!

V 10:35 BIS-mafie poslala mafiánská hovada se žlutou nákladní autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:02 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem psal výše 2 odstavce a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se zelenou Škodou Felicií = výhružka, že mám doživotní smůlu, tedy sračky (což jsou akce BIS-mafie), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:30 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:32 poslala BIS-mafie popeláře = výhružka, že nikdy neseženu solidní zaměstnání, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie nepohybuje = 100% osob je mafie!!!

Mám obrovský strach o budoucnost, a proto nepíši, že BIS-mafie opět vyhrožuje a vydírá od časného rána, celé ráno a dopoledne!!!

V 15:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali (1) vojenské turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! (2) Také poslali mafiánské hovado s Babettou (symbol jako skútr) do zákazu vjezdu = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

V 16:11 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila co píši v jiném dokumentu a ihned zaútočili. Když jsem napsal větu „BIS, ÚZSI a již rozjetá úřednická mašinerie mě chce zbavit svéprávnosti“ ihned BIS-mafie poslala soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie chce zbavit svéprávnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem pak ještě přelétlo několikrát, ale to již jsem nepsal!!!

V 17:27 opět prokázala BIS-mafie mistrovství ve špionáži a v řízení hovad v terénu. Jen co jsem si otevřel e-mailovou schránku, projela červená dodávka (na vteřiny přesně), protože špionáží BIS-mafie věděla, že mezi e-maily je e-mail z České pojišťovny, že jsem nepostoupil do užšího kola výběrového řízení o zaměstnání = výhružka, že mám červenou, že žádné zaměstnání nezískám!!! Z psychologického hlediska to byla výhružka na vteřinu přesně, tedy velice expresivní!!!

V 17:34 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské krávy, co řvaly výhružky = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 17:34 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovada s hnědým Renaultem Clio = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou), protože jsem píča!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:36 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedenou větu a ihned poslali mladou mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!

Dnes opět vyhrožovala a vydírala BIS-mafie celý den, cca 120 osob – mám strach, proto nepíši více!!! Opět mě z útoků bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

17.6.2014 úterý

Od časného rána jezdí s auty a chodí pěšky (příp. jedou na kole) mafiánská hovada z BIS-mafie, za dopoledne cca 40 – v podstatě nikdo jiný než grázlové BIS-mafie se okolo domu nevyskytuje = 80 – 100% (dle situace) osob je mafie!!! Opět symbolicky výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada se zelenou Škodou Felicií s křídlem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:11 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:13 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s tmavou Škodou Octavií s otevřenými okny = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, vyskočit z okna, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že se již chystám uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s bílou dodávkou s mříží = výhružka doživotním blázincem (nebo doživotním vězením), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:19 BIS-mafie poslala mafiánského čůráka na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s červeným autem autoškoly (SOUZ Chete) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak dál se objevovala mafiánská hovada každé 2- 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je evidentní, že BIS-mafie mě chce tímto terorem donutit k sebevraždě!!!!!!! Opět je mi z výhružek a vydírání špatně, bolí mě hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče a klepou se mi nohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět i dnes zaútočilo cca 120 osob!!! Byly situace v centru Kotouče a okolo domu, kdy se okolo mě vyskytovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob bylo z mafie!!! Padaly (symboly) různé výhružky, jako obvykle, viz v textu!!! Kvůli tomu, že se BIS-mafie okamžitě mstí, mám strach psát detaily!!! Opět je mi z výhružek a vydírání špatně, bolí mě hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče a klepou se mi nohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali 2 mafiánské krávy, jednu ve fialovém tričku = výhružka, že se zblázním a také že budu zavřen do blázince, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Opět bylo vidět, jak samolibé a namyšlené mafiánské krávy jsou spokojené, že mohou pro BIS a ÚZSI (BIS-mafii) vyhrožovat a vydírat!!! Tyto píči dostanou za tento výstup několik set až tisíc korun a měly by přitom dostat cca 3 – 5 let vězení za vyhrožování a vydírání a správně i případně trest za vlastizradu a další trestné činy, protože plní úkoly mafie a systémově, promyšleně a plošně útočí proti občanům České republiky (podobně by měly být odsezeny desetitisíce osob BIS-mafie)!!!!!!!!!!!! Místo toho mají píči teplé místo v ekonomice a dál budou páchat trestnou činnost pro BIS a ÚZSI (BIS-mafii), protože systémově zkorumpovaná policie a systémově zkorumpovaná státní zastupitelství jednoduše vše co se týká BIS a ÚZSI neřeší a nešetří!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Státní mafie tak opět zvítězila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A proč jsem tak dotčen, protože na těch krávách bylo vidět, jak jsou s celou situací páchání trestné činnosti pro stát za peníze spokojené a že se jim to ještě líbí (to se právě líbí desetitisícům osob BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Večer a v noci se opět opakovala situace (jako každý den), kdy mafiánská hovada BIS-mafie opět procházela (a řvala) a projížděla s auty okolo domu, hlavně podle toho jak jsem četl zpravodajské portály – protože byl malý provoz, tak se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada okolo domu nepohyboval = 100% osob byla mafie. Díky špionáži padaly různé výhružky!!! Psychicky velmi nepříjemné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

18.6.2014 středa

V 9:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na WC/záchodě a ihned poslali 2 auta = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do tohoto souboru a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:09 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mladou mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Další mladá píča, která s radostí slouží BIS-mafii a která místo všeho patří do vězení, kde problém je ve zkorumpovanosti policie a státních zastupitelství, protože nic nevyšetřují!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:11 BIS-mafie poslala mafiánské hovado se světle-modrým náklaďákem vejtřaskou = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:16 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada s autem autoškoly = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:24 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali do sousední ulice mafiánské hovado s černým autem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:48 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu jako obvykle na mobilu zpravodajský portál iDnes.cz a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Navíc útok byl opět psychicky nepříjemný!!!!!!!!!!!!!

Během dopoledne také mafiánská hovada BIS-mafie 4-krát poslala vrtulové letadlo = 4-násobná výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Potom jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada průměrně každých 5 – 10 minut, což již jsem nepsal!!! Padaly další výhružky a vydírání!!! Opět platí, že se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada okolo domu nepohybuje = 80 – 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Během rána a dopoledne se objevilo cca 40 mafiánských hovad BIS-mafie!!!

V centru Kotouče opět byly desítky mafiánských hovad BIS-mafie, tak cca 40 = padaly různé výhružky a vydírání, jako obvykle smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

V 14:34 jsem byl v cukrárně v centru Kotouče a okolo jako obvykle projížděla mafiánská hovada BIS-mafie. V 14:34 projelo mafiánské hovado s Opelem Corsa, kdy řidič měl ruku z okénka = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 15:31 když jsem psal odstavec výše, BIS-mafie to špionáží zjistila a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:34 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali starou mafiánskou krávu BIS-mafie na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada každých cca 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 15:59 mafiánská hovada z BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes.cz a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 16:02 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali 2 auta. Jedno z aut byla zelená Škoda Octavia s otevřenými okénky = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:05 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nikdo jiný nepohyboval, než mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!

Pak jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada každých cca 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

Opět mě bolí z množství útoků hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče, klepou se mi nohy – nevím, jak dlouho útoky vydržím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne a večer opět mafiánská hovada BIS-mafie jezdila s auty, chodila (resp. jezdila na kole) okolo domu – v podstatě se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!!! Padaly (symboly) další výhružky a vydírání!!!

Ve 20:50 jsem četl na portálu CeskeNoviny.cz článek o výletech pro rodiny což zjistila BIS-mafie špionáží a ihned poslali mafiánské hovado s autem, které mělo puštěnou muziku na plné pecky = výhružka, že nikdy nebudu mít rodinu a ženu!!!

Ve 20:58 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným vanem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Opět bylo patrné, jak strašně je důležitá on-line špionáž a řízení hovad BIS-mafie v terénu – bez hyper-moderních technologií BIS-mafie by výhružku nebylo možné vůbec provést!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Celkem dnes opět zaútočilo cca 120 osob!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Večer pak došlo na typickou situaci, kdy vzhledem k nízkému provozu byla naprostá většina osob mafiánská hovada BIS-mafie a útočili zhruba každých cca 15 minut = 100% osob byla mafie!!!

Je evidentní, že terorem mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě!!!

 

19.6.2014 čtvrtek

Ve 2:50 (v noci) BIS-mafie dráždila našeho psa, aby štěkal = hluk a buzení, kdy mě probudili úspěšně!!! Noční útoky BIS-mafie mají za cíl, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 3:40 (v noci) projelo mafiánské hovado BIS-mafie s hlučným autem = hluk a buzení, kdy mě probudili úspěšně!!! Noční útoky BIS-mafie mají za cíl, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 4:30 (v noci) projelo mafiánské hovado BIS-mafie s hlučným autem = hluk a buzení, kdy mě probudili úspěšně!!! Noční útoky BIS-mafie mají za cíl, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

V 6:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem byl na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama (velkými problémy)  a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 11:02 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem spustil laptop a ihned poslali mafiánské hovado z Technických služeb s Multicar = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! V této výhružce pěšáci demonstrují moc Davida Rokose, jako vícenásobného cara!!!

V 11:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud Microsoftu OneDrive a ihned poslali (1) mafiánská hovada s červeným autem autoškoly = výhružka, že mě donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali mafiánského čůráka s technickým autem Technických služeb, který projel s blikajícím oranžovým majákem = výhružka, že mě zlikviduje vláda (symbol oranžová)!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž a navádění pěšáků BIS-mafie v terénu, protože bez technologie by tyto výhružky vůbec nevznikly!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od noci (časného rána) projížděla s auty a procházela (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie – nikdo jiný než mafiánská hovada se v podstatě okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob mafie!!! Celkem tak cca 40 vyděračů za ráno a dopoledne!!! Výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), likvidací (i finanční i fyzickou), že neseženu žádné zaměstnání, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

Ve 14:05 se opět prokázala perfektní špionáž a navádění hovad BIS-mafie v terénu – systém GOLSS. Prohlížel jsem zpravodajský portál iDnes.cz a očima jsem zavadil o nadpis „…Song prosil o odpuštění“ a ihned projelo mafiánské hovado BIS-mafie s autem = výhružka, že mám BIS-mafii prosit o odpuštění. Toto je specifické a čas od času se to objevuje – BIS-mafie mi dává najevo, že já jsem způsobil problémy a že si za svoje problémy mohu sám. Tento výplach mozku má psychologicky způsobit, abych se označil za špatného a spáchal sebevraždu, přitom BIS-mafie je vina všemi problémy které mám!!!!!!!!!!!!!!!! Takovýto rozklad psychiky specifickými útoky dělá BIS-mafie často a to právě proto, abych si řekl, že jsem ten špatný a že jsem v neřešitelné situaci a spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:15 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada se stříbrnou Škodou Octavií kombi se střešními lištami = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 14:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s červenou autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:21 BIS-mafie špionáží zjistila, že již ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s černou Škodou Fábií autoškolou; instruktor měl ruce z okénka = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 200% (že mě donutí skočit z okna), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:36 BIS-mafie poslala mafiánská hovada s bílou Škodou Favorit se zvednutým zadním stěračem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák!!!

Ve 14:43 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se žlutým tričkem na kole s bílým košíkem = výhružka doživotním blázincem, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:45 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned do sousední ulice Čáslavské poslali mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:13 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portály (konkrétně CeskeNoviny.cz) a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 15:15 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali 2 mafiánská hovada na skútrech = dvojnásobná výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

V 15:23 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali 2 mafiánská hovado na kolech s košíky = dvojnásobná výhružka blázincem (na 200%), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu pohybuje jen BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob je mafie!!! Mafiánská hovada se objevovala každých 2 – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!! Opět mě bolí hlava, mám záchvaty bezradnosti a pláče, klepou se mi nohy…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím, co bude dál, protože je evidentní, že BIS-mafie s útoky neskončí, dokud nespáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:00 opět BIS-mafie předvedla mistrovství ve špionáži a řízení hovad v terénu (systém GOLSS). Když jsem si pustil hudbu (Pet Shop Boys) tak v druhé skladbě se opakuje slovo „Destruction“ a opět mafiánská hovada BIS-mafie to věděla na vteřinu přesně a právě poslali mafiánské hovado s autem, které projelo přesně, když to zpěvák zpíval = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Opět to bylo psychicky velice nepříjemné, tedy že dokáží na vteřiny přesně určit, co se bude dít v mém okolí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tímto terorem chce BIS-mafie docílit, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:47 opět BIS-mafie prokázala on-line detailní špionáž. Když jsem četl článek na portálu iDnes.cz „Zřícené regály s bateriemi zavalily skladníka, vytekla z nich kyselina“, tak v okamžiku kdy jsem četl větu „Zasahovali i dobrovolní hasiči z obcí Podlázky, Dobrovice a Kosmonosy.“ projelo mafiánské hovado BIS-mafie s autem, což bylo podle toho, že v Kosmonosích je blázinec = výhružka blázincem!!! Na celé situaci je podstatné, že mafiánská hovada z BIS-mafie jsou na vteřinu a slova přesně schopna určit, co čtu na mobilu – tento naprosto dokonalý systém špionáže (jak říkám systém GOLSS) pak právě umožňuje posílat mafiánská hovada v terénu, aby vyhrožovala na vteřiny přesně, což je psychicky nesnesitelné!!! Výhružka zároveň potvrzuje moje informace, že se BIS-mafie nevzdává plánů mě likvidovat v blázincích, pomocí jejich zkorumpovaných psychiatrů!!! Vyhrožováním blázinci (i doživotně) mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že teď večer jak je menší provoz, tak naprostá většina osob jsou mafiánská hovada z BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět i dnes zaútočilo cca 120 vyděračů BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

20.6.2014 pátek

V 10:55 opět zaútočila BIS-mafie. Špionáží mobilu BIS-mafie zjistila, že jsem otevřel portál Lidovky.cz a ihned poslali mafiánská hovada s červenou nákladní autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 11:09 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem opět spustil laptop a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem Focusem = výhružka smrtí na ulici, coby bezdomovec, po exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět od časného rána jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada z BIS-mafie okolo domu – v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada se zde nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!! Celkem se jich objevilo cca 40!!! Opět padaly (symboly) výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou atp.!!!

Protože mám strach, BIS-mafie vyhrožuje v obrovských počtech, nepíši detaily.

V centru Kotouče opět (symboly) vyhrožovalo cca 40 mafiánských hovad – různé výhružky a vydírání jako obvykle. Opět byly ulice, kde byla jen mafiánská hovada z BIS-mafie = i 100% osob byla mafie!!! Opět mezi vyděrači byli zkorumpovaní zdravotníci = výhružka blázincem!!! Mám strach (o budoucnost), proto nepíši více!!!

V 13:58 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s červenou Škodou Octavií kombi autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Opět bylo patrné, jak pro útoky je důležitý systém on-line špionáže a navádění hovad v terénu (jak říkám systém GOLSS), protože bez hyper-moderních technologií by tuto výhružku nebylo možné vůbec zrealizovat!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali mafiánské hovado s tmavě-modrým Fordem Escort = výhružka exekucí všeho, včetně domu, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

Ve 14:33 BIS-mafie špionáží nepřipojeného laptopu zjistila, že píši do samostatného souboru jednotlivé akce BIS-mafie a ihned poslali mafiánské hovado se světle-modrým Fordem Focus = výhružka exekucí všeho, včetně domu, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 15:03 BIS-mafie špionáží zjistila, že do samostatného dokumentu akcí BIS-mafie jsem napsal větu „Tehdy jsem si s hrůzou uvědomil, jakou moc používá BIS (BIS-mafie), tedy že mohou nechat zlikvidovat zdravého člověka do blázince.“ a ihned poslali mafiánská hovada s červenou Škodou Favorit se zvednutým zadním stěračem = výhružka blázincem, protože jsem čůrák!!!

Mezi 14:30 a 15:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši na laptopu a ihned posílali mafiánská hovada s auty a pěšky a to zhruba cca každou minutu až 5 minut – to je právě metoda, kdy BIS-mafie se snaží zabránit tomu, abych psal o jejich zvěrstvech = padaly symboly různé výhružky a vydírání!!! Z psychického hlediska byl problém ve velké četnosti útoků!!!

V 16:35 BIS-mafie zjistila, že jsem opět spustil počítač a ihned poslali mafiánské hovado s černou Škodou Octavií s křídlem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor uložil na cloud OneDrive a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 17:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že pracuji s e-mailovou schránkou a ihned mafiánská hovada BIS-mafie na rádiu Černá Hora pustili Xindl-X „V blbým věku“, kde byla slova „ujel mi vlak i poslední metro“ = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Je evidentní, že na rádiu Černá Hora pracují mafiánská hovada z BIS-mafie a pak vyhrožují klíčovými slovy i ve skladbách!!! Těmito útoky chce BIS-mafie dosáhnout toho, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že se v okolí domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!

V 18:04 poslala BIS-mafie mafiánská hovada s červenou autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 18:10 přijelo naproti domu mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Fiatem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 4E8 6857) (viz foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu iDnes.cz článek, kde jsou slova „na odpis“ a ihned dali pokyn mafiánskému hovadu, aby začalo troubit z auta = výhružka, že jsem na odpis, tj. výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 19:15 přijelo naproti domu mafiánské hovado BIS-mafie se stříbrným Citroenem (SPZ/RZ 2E7 8906) a začalo pouštět hudbu na plnou hlasitost (na plné pecky) (viz foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím!!! Je vidět, že BIS-mafie posílá další a další hovada, aby vyhrožovala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že koukám na mobilu na nadpis portálu Lidovky.cz „Kostarika uzemnila i Itálii a je v osmifinále, Anglie definitivně končí“ a ihned poslali mafiánské hovado s autem = brutální výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Opět bylo patrné, jak přesně BIS-mafie zná, kam koukám na mobilu (taková špionážní technologie existuje), tedy opět perfektní využití špionážní technologie a navádění hovad v terénu!!! Těmito útoky chce BIS-mafie zlomit moji psychiku, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 21:22 přijeli 2 auta mafiánských hovad BIS-mafie, celkem 6 vyděračů – stříbrný Citroen (SPZ/RZ 2E7 8906) a tmavý Opel (4E7 0651) (viz foto Nokia 500). Ihned začali řvát (aby rušili noční klid) výhružky o likvidaci = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!! Jde i o to, abych nemohl spát a spáchal z únavy sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 21:15 vydala BIS-mafie na portálu CT24.cz výhružku o tom, že jsem zdrogovaný. Jde o klíčová slova, celé věty, v článku „Muzikál, kde se kouří crack. Exstarosta Toronta bude zpívat a tančit“. V článku je uvedeno, že exstarosta Toronta Rob Ford je „komickou postavičkou sám o sobě“ a také, že se nyní nachází v léčebně = sofistikované výhružky, že jsem směšný (to proto, aby BIS-mafie zlomila moji psychiku a donutila mě spáchat sebevraždu), že jsem pod vlivem drog a že skončím v blázinci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět hovada BIS-mafie v České televizi tedy zaútočila, dle rozkazu vedení BIS-mafie – podobných útoků pomocí médií je denně několik, protože mafiánská hovada BIS-mafie jsou v (ve všech) médiích rozmístěna, aby ovlivňovala veřejné mínění ve prospěch BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 22:32 BIS-mafie nechala spustit autoalarm = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

Ve 22:33 BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Opět také platí, že teď večer jak je slabý provoz, tak se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!

Opět za odpoledne a večer projelo s auty a prošlo okolo domu cca 40 mafiánských hovad BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!! Opět padaly symboly další výhružky a vydírání!!!

Celkem i dnes celkem zaútočilo cca 120 osob BIS-mafie = různé výhružky a vydírání!!!

 

21.6.2014 sobota

V 8:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem do pokoje přišel z WC/záchoda a ihned poslali auto = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 9:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se vrátil do pokoje a ihned projela mafiánská hovada se Škodou Fabií autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 9:59 projelo mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 10:06 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s Fordem Escort = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

Pak jezdila s auty a chodila mafiánská hovada každých cca 10 – 15 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 11:57 BIS-mafie špionáží zjistila, že po ulici u domu jde psychicky postižená žena a ihned poslali mafiánské hovado se zlatým korejským autem = výhružka, že se nikdy nezbavím psychiatrů, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Těmito útoky mě chce BIS-mafie donutit k sebevraždě, protože vědí, jak mi psychiatři v životě vadí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V cca 14:45 se mě pokusilo srazit (zabít) mladé mafiánské hovado z BIS-mafie s bílým BMW na křižovatce v ulici Havlíčkova (Kotouč) = současně výhružka doživotním blázincem!!! Navíc kdybych neuskočil, mafiánské hovado by mě srazilo!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je špionáž BIS-mafie (zde lokalizační) a navádění hovad v terénu (jak říkám systém GOLSS), protože mafiánská hovada BIS-mafie na vteřinu přesně věděla, že přecházím křižovatku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tyto technologické vymoženosti nutné pro likvidaci ovšem policie a státní zastupitelství nechápou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V centru Kotouče opět byly desítky mafiánských hovad BIS-mafie, tak cca 20 – 30 (je víkend, je jich méně) = padaly různé výhružky a vydírání, jako obvykle smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Mezi vyděrači opět zkorumpovaní zdravotníci rychlé záchranné služby = výhružka blázincem!!!

V 17:17 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohledávám inzeráty na pracovním portále Jobs.cz a rychle poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie) a že kvůli tomu mě donutí spáchat sebevraždu!!!

V 17:18 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali žluto-modrou dodávku VW = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, podepsáni Irena Kocourková a David Rokos (vedoucí články BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:19 BIS-mafie špionáží zjistila 2 výše uvedené odstavce a ihned poslali černé kombi Peugeot se střešními lištami, když špionáží zjistili, že výše jsem psal větu „a že kvůli tomu mě donutí spáchat sebevraždu“ = výhružka, že mě donutí spáchat sebevraždu na 300%, právě kvůli tomu, že mi nedovolí mít zaměstnání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:20 poslali 2 mafiánská hovada BIS-mafie s kyticí = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 17:43 BIS-mafie špionáží zjistila, že neustále prohledávám inzeráty na Jobs.cz a poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie) a že kvůli tomu mě donutí spáchat sebevraždu!!!

V 17:51 BIS-mafie špionáží zjistila, že neustále prohledávám inzeráty na Jobs.cz a poslali proudové dopravní letadlo = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie) a že kvůli tomu mě donutí spáchat sebevraždu!!!

V 18:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že neustále prohledávám inzeráty na Jobs.cz a poslali 2 vysmátá (schválně) mafiánská hovada s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a že žádné zaměstnání nezískám!!! Opět další hovada, která dostala pár tisíc za tento výstup a hlavně díky systémovému klientelismu BIS-mafie teplé místo v ekonomice nebo ve státní správě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od cca 16:45 do cca 18:00 BIS-mafie špionáží věděla, že prohledávám inzeráty na Jobs.cz a neustále posílala mafiánská hovada s auty a pěšky (příp. na kole) = výhružky, že žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor chci uložit na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánskou krávu s černou vestou = výhružka doživotním blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 18:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor již ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným off-roadem = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 18:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že otvírám e-mailovou schránku, kde byl e-mail, že jsem nebyl vybrán na pracovní pozici (což BIS-mafie věděla špionáží e-mailové schránky) a ihned poslali mafiánskou krávu vhazovat lahve do kontejneru (viz foto Nokia 500) = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám a že zemřu (jako bezdomovec) pro nedostatek peněz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo na všem patrné, jak důležitá je on-line špionáž, kdy BIS-mafie díky špionáží ví do detailu o všem co dělám v bytě a na elektronických zařízeních – problémem je, že policie a státní zastupitelství nechápe význam špionáže a její nezákonnost a tvrdí, že se nic nestalo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:27 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánská hovada se světle-modrým Citronem = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!

V 18:28 BIS-mafie špionáží zjistila 2 výše uvedené odstavce a ihned poslali mafiánské hovado s tmavě-modrým Renaultem Scénicem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:32 na sebe nenechala odpověď dlouho čekat – kvůli Rokosovi výše!!! BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s červeným Fordem Escort kombi (SPZ/RZ 1E8 0064) = výhružka smrtí na ulici, coby bezdomovec, po exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Toto byla okamžitá on-line reakce na to, že jsem výše napsal, že vyhrožuje (zástupně) David Rokos – bylo vidět, jak jsou mafiánská hovada BIS-mafie neustále rozmístěná okolo mě a ihned zaútočí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:38 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem Mondeo kombi = výhružka smrtí na ulici na 200%, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu nepohybuje = 100% osob je mafie!!!

Ve 20:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portále iDnes.cz o Švýcarsku (kde jsem chvíli bydlel) a ihned poslali vrtulník = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!

Opět platí, že večer a v noci se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie (jak je menší provoz) = 100% osob je mafie!!!

Za odpoledne a večer se okolo domu opět pohybovalo cca 20 – 30 mafiánských hovad BIS-mafie – v podstatě se okolo domu pohybovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!! Padaly (symboly) další výhružky a vydírání, jako obvykle!!!

Celkově dnes zaútočilo 60 – 80 mafiánských hovad BIS-mafie, což je typické pro víkend – opět padaly (symboly) výhružky a vydírání!!! Symboly reprezentovaly výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, (doživotním) blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je vidět, že mafiánská hovada BIS-mafie nechtějí s útoky přestat a čekají, že z teroru spáchám sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

22.6.2014 neděle

Ve 2:32 (v noci) poslala BIS-mafie mafiánské hovado s tuningovým výfukem = hluk a buzení, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 2:54 (v noci) řvala mafiánská hovada na ulici před domem = hluk a buzení, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 3:06 (v noci) poslala BIS-mafie mafiánské hovado s autem = hluk a buzení, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

Ve 3:12 (v noci) poslala BIS-mafie mafiánské hovado s autem s tuningovým výfukem (na hlavní) = hluk a buzení, abych z únavy spáchal sebevraždu!!!

V 16:31 opět BIS-mafie předvedla mistrovství ve špionáži a v řízení hovad v terénu. Když mafiánská hovada BIS-mafie z rádia Černá Hora schválně pustila Chinasky „dva večery sepisuju dlouhou stížnost na život, chci zrušit svoji existenci bylo toho právě dost…“, tak současně projelo mafiánské hovado s autem okolo domu = výhružka, že se nikdy nedovolám svých práv!!!

V cca 17:30 přijely 2 mafiánské krávy BIS-mafie od Váňů (sousedé) se stříbrným Fordem Focus (SPZ/RZ 3E5 9923) (viz foto Nokia 500) = výhružka, že na 100% (resp. 200%) zemřu na ulici jako bezdomovec po exekuci domu, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 18:19 opět byla prokázána detailní on-line špionáž BIS-mafie. V okamžiku, kdy jsem přeposílal prosebný e-mail o zaměstnání tak BIS-mafie poslala mafiánské hovado, které běželo po chodníku podél domu (přesně na vteřiny) = výhružka, že si mám pospíšit (spáchat sebevraždu), protože žádné zaměstnání nezískám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž a navádění mafiánských hovad v terénu (jak říkám systém GOLSS)!!!

Večer a v noci, jak byl slabý provoz, tak opět platilo, že se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!! BIS-mafie také špionáží zjistila, že čtu na mobilu portály a okamžitě podle klíčových slov vyhrožovali!!! Padaly tedy další výhružky a vydírání jako obvykle = výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (i domu) apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I dnes zaútočilo cca 60 vyděračů (byl víkend bylo jich méně) BIS-mafie – mám strach, proto nepíši více.

 

 

23.6.2014 pondělí

V 8:33 BIS-mafie špionáží zjistila, že matka je na WC/záchodě a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou)!!!

V 8:40 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem se vrátil z WC/záchodu a ihned poslali 2 mafiánská hovada s auty = výhružka sračkama a likvidací (i finanční i fyzickou) na 200%!!!

Od časného rána jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie okolo domu, cca 40 osob – v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 80 – 100% osob byla mafie!!! Opět symbolicky padaly výhružky a vydírání = výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu) apod.!!!!

V 21:40 přijela 2 mafiánská hovada se stříbrným Fiatem se zvednutým zadním stěračem (SPZ/RZ 4E8 6857) (viz foto Nokia 500) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože jsem čůrák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Celý den BIS-mafie vyhrožovala, cca 120 osob – mám strach, proto nepíši více!!!

 

24.6.2014 úterý

Celý den BIS-mafie vyhrožovala a vydírala jako obvykle, cca 120 osob – mám strach, proto nepíši více!!!

 

25.6.2014 středa

Ve středu jsem byl v Praze a BIS-mafie vyhrožovala i tam, jako obvykle = odhaduji, že zaútočilo celkem tak cca 100 vyděračů BIS-mafie!!! Mám obrovský strach psát více, ale vyděračů bylo jako obvykle při cestě do Prahy a byli opět všude (v Kotouči, okolo MHD Kotouč, na nádraží, ve vlaku, na Hlavním nádraží v Praze, v MHD v Praze, na ulicích v Praze atp.)!!!

 

26.6.2014 čtvrtek

Ve 12:37 poslala BIS-mafie mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Dnes to bylo již několikáté vrtulové letadlo, akorát ze strachu to nepíši!!!

V 18:00 opět BIS-mafie dokázala, že sleduje on-line špionáží moje e-maily – opět on-line špionáží ihned věděli, co píši do https, tedy do zabezpečených stránek!!! Když jsem totiž odeslal prosebný e-mail na Outllok.com, aby mi někdo pomohl získat zaměstnání/práci v Komerční bance nebo ve společnosti Bohemia Energy, tak přesně v tom okamžiku projelo mafiánské hovado BIS-mafie na staré motorce Jawě = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám, protože jsem čůrák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takto BIS-mafie vyhrožuje, abych spáchal z nedostatku peněz sebevraždu!!!

Mám obrovský strach psát více, ale opět zaútočilo cca 120 vyděračů BIS-mafie!!!

 

27.6.2014 pátek

V 11:59 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu na portálu Lidovky.cz článek o Torubarovi  „Torubarova mučili v Rusku i tady, bude žádat miliony, tvrdí zástupkyně Rusa“ (Rusovi vydíraném tajnou službou, policií a mafií), a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

V 12:04 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na skútru = výhružka všech výhružek, tj. výhružka smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!!

V 12:18 BIS-mafie špionáží zjistila, že prohlížím svůj web, který nějak nefunguje (asi do něj někdo z BIS-mafie zasáhl, což se již stalo) a ihned poslali mafiánská hovada s Renaultem Clio autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:19 poslala BIS-mafie stříbrnou Škodu Rooomster = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!

Ve 12:20 poslala BIS-mafie opět mafiánská hovada s Renaultem Clio autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:21 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo  = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:31 poslala BIS-mafie turbovrtulové letadlo  = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!

Ve 12:34 BIS-mafie poslala mladou mafiánskou krávu s kočárkem = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které nepochopilo moc BIS-mafie a bude zlikvidováno (i finančně i fyzicky)!!!

Ve 12:39 BIS-mafie poslala zkorumpované zdravotníky se sanitkou = výhružka blázincem!!!

Tady bylo vidět, jak mafiánská hovada útočí stále častěji, zde každou minutu, ani jsem to nestačil zapisovat. Potom mafiánská hovada útočila každou 1 minutu – 10 minut, ale to již jsem nepsal!!!

V 16:30 opět BIS-mafie ukázala mistrovství v řízení hovad v terénu. Když totiž na rádiu Černá Hora začala nová píseň (s klíčovými slovy), tak někde dál mafiánské hovado na motorce přidalo plyn a ihned další mafiánské hovado začalo házet lahve do kontejneru (u domu) = dvojnásobná výhružka smrtí, resp. zabitím.

V 16:34 BIS-mafie již měla připravený vrtulník a jen co špionáží zjistili odstavec výše, poslali právě vrtulník = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nikdo jiný než mafiánská hovada z BIS-mafie nepohybuje = 100% osob je mafie!!! Mám strach, proto nepíši detaily.

V 18:00 opět předvedla BIS-mafie mistrovství ve špionáži a řízení hovad v terénu. Když začaly zprávy na rádiu Černá Hora, tak mafiánská hovada poslala turbovrtulové letadlo nad Kotouč a současně k domu poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem Mondeo kombi = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovce, po exekuci domu a výhružka, že mě kvůli exekuci domu donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BIS-mafie opět celý den útočila, kdy vyhrožovalo a vydíralo cca 120 osob BIS-mafie – mám strach, proto nepíši více. Je patrné, že terorem mě chce BIS-mafie dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Útoky totiž nijak nekončí, i když si BIS-mafie nijak nevšímám a nic o nich nezapisuji – opět platilo, že okolo domu se v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie nepohyboval a v centru byly ulice, kde také byla jen mafiánská hovada BIS-mafie = 80 – 100% osob byla mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpoledne a večer (a v noci), jak byl slabý provoz, se okolo domu pohybovala již jen mafiánská hovada BIS-mafie – 100% osob byla mafie = další výhružky a vydírání!!!

 

28.6.2014 sobota

V 10:49 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky.cz (plný klíčových slov) a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 10:57 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s Renaultem Scénic = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:01 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali 3 mladá mafiánská hovada se psem = výhružka smrtí díky rakovině (kterou způsobí BIS-mafie), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:21 BIS-mafie opět prokázala perfektní špionáž a plánování mafiánských hovad v terénu. Když BIS-mafie na rádiu Černá Hora pustila skladbu „impossible“ (tedy nemožné), tak současně poslali k domu mafiánská hovada s tmavě-modrou Škodou Fabia s otevřenými předními okénky = výhružka, že je nemožné, abych se jakkoliv zachránil a že mě donutí BIS-mafie spáchat sebevraždu, že mě donutí vyskočit z okna, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!

V 11:27 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:33 BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem tento soubor (podruhé) uložil na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada se stříbrnou Škodou Octavií kombi, kdy spolujezdec měl ruku na okně = výhružka smrtí, konkrétně, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí vyskočit z okna na 200%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 11:35 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali staré mafiánské hovado s vestou a zeleným pytlíkem = výhružka doživotním blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! V poslední době je typické, že BIS-mafie velmi často střídá výhružky blázincem a sebevraždou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pak BIS-mafie posílala další mafiánská hovada zhruba každých cca 10 – 15 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!! Opět platí, že se okolo domu pohybuje jen BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!

Ve 13:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál iDnes.cz  na mobilu a ihned poslali turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 13:14 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada s bílým VW Transporterem (dodávkou) = výhružka smrtí, resp. zabitím, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V centru Kotouče byly desítky mafiánských hovad BIS-mafie – opět byly ulice, kde byla jen mafiánská hovada BIS-mafie = i 100% osob byla mafie!!! Opět symbolicky další výhružky = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho (včetně domu), likvidací finanční i fyzickou, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Některá hovada jsem vyfotil na Nokii 500.

V 15:15 BIS-mafie špionáží zjistila, že začínám prohledávám inzeráty o zaměstnání na Jobs.cz a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Favorit = výhružka smrtí, protože žádné zaměstnání nezískám a zemřu jako bezdomovec na ulici!!!

V 15:18 BIS-mafie špionáží zjistila 2 odstavce výše a ihned poslali mafiánského čůráka od Štěpánků (sousedé) se světle-modrou Škodou Octavií s černými zadními okny = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:30 BIS-mafie špionáží zjistila, že již prohledávám inzeráty se zaměstnáními na portále Jobs.cz a ihned poslali mafiánské hovado na motorce = výhružka (smrtí), že žádné zaměstnání nezískám a že zemřu na ulici jako bezdomovec!!!

V 15:31 BIS-mafie poslala 2 mafiánská hovada s kočárkem se řvoucím dítětem = výhružka, že žádné zaměstnání nezískám (kvůli zákulisním praktikám BIS-mafie) a že mě kvůli tomu donutí spáchat sebevraždu!!!

V 15:33 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s Fordem Fiesta = výhružka exekucí domu, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:38 BIS-mafie detailní on-line špionáží zjistila, že se chystám odpovědět na jeden inzerát na zaměstnání (podstatné: on-line špionáží věděli, že jsem na počítači uložil soubor s textem inzerátu) a ihned poslali (1) mafiánské hovado s tmavě modrým Renaultem Scénic a (2) také poslali 2 mafiánská hovada s kočárkem (čůrák měl zelené tričko – viz foto Nokia 500) = výhružka, že jsem naivní idiotské dítě, které žádné zaměstnání nezíská a že kvůli tomu skončím zavřený v blázinci, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie) a vedení BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:38 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali čůráka na motorce (hlučné enduro) = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak dál jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie každých 10 – 15 minut – v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohyboval = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!! Padaly symboly další výhružky a vydírání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:56 poslala mafiánská hovada BIS-mafie turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:12 BIS-mafie špionáží zjistila, že zapisuji do samostatného souboru akcí BIS-mafie a ihned poslali soukromé vrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píšu o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 17:13 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a již byla vyslaná mafiánská kráva ke kontejnerům, aby vhazovala lahve, když jsem výše napsal „výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě“ = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píšu o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Opět bylo patrné, jak je důležitá on-line špionáž a on-line navádění hovad v terénu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:16 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píšu o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Je vidět, jak počet útoků BIS-mafie neustále roste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:21 BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože píšu o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Pak se objevovala další mafiánská hovada (včetně letadel) každých cca 10 – 15 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 18:36 opět BIS-mafie prokázala perfektní organizování hovad v terénu – na rádiu Černá Hora totiž pustili Madonnu a ihned současně poslali k domu mafiánské hovado s autem = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, jako bezdomovec!!!

V 18:37 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s Fordem Ka = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, jako bezdomovec!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 18:38 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a již měli poslanou mafiánskou krávu ke kontejnerům, která začala vhazovat lahve do kontejneru (viz foto Nokia 500) = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, jako bezdomovec!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 18:39 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s hudbou v autě na plné pecky = výhružka exekucí domu a smrtí na ulici, jako bezdomovec!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! Je vidět, jak BIS-mafie útočí stále více (nyní každou minutu!!!) a to i o víkendech, což dříve nedělali!!! Opět 100% osob okolo domu byla mafie!!! Je evidentní, že tímto terorem mě chtějí dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vůbec nevím co dělat, protože systémově zkorumpovaná policie i státní zastupitelství tuto mafii vůbec neřeší!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 19:57 jsem do diskuze na Lidovky.cz napsal, že mi BIS a ÚZSI (BIS-mafie) denně vyhrožuje a vydírá mě, protože tam řešili případ, že někdo nadával vojákům. Protože i tuto moji aktivitu (psaní na internetu) opět mafiánská hovada BIS-mafie sledovala on-line, okamžitě zaútočili – Jakýsi Pavel Ritter, evidentně poskok BIS-mafie, totiž napsal, že jsem paranoidní a že lžu a vymýšlím si. Je vidět na tomto, jak to má BIS-mafie vymyšlené, že budou do mé smrti tvrdit, že lžu. Potom i tento případ jasně dokládá, že BIS-mafie útočí ze všech možných stran a má lidi všude – desetitisíce a více osob, které vytvořili svoje podmínky pro stát ve státě, kde si tato hovada dělají, co chtějí a ještě se považují za vyvolené!!! Jak celá mašinérie funguje, bylo patrné, když jsem tento odstavec začal psát, potom co jsem zjistil, že Ritter zaútočil – poslali totiž okamžitě vrtulové letadlo, tedy potom co BIS-mafie špionáží zjistila, že jsem na Rittera napsal odpověď (že jde o útok BIS, abych spáchal z neřešitelné situace s psychiatry sebevraždu) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, právě kvůli psychiatrům a blázincům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na celé věci je tedy důkaz, že BIS-mafie sleduje vše, co dělám a okamžitě útočí do několika vteřin, pokud je to komplikované do několika minut!!!!!!!!!! To vše proto, abych byl pod tlakem a pod dojmem všudypřítomnosti BIS-mafie (což tak v podstatě je) spáchal sebevraždu!!! To, že mám se sledováním pravdu, bylo patrné i na tom, že když jsem na diskuzi odepisoval na další napadání (pravděpodobně opět BIS-mafie), okamžitě BIS-mafie v cca 20:45 poslala další turbovrtulové letadlo = výhružka, že se nikdy nedovolám svých práv a proto mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!! Také v 20:50 okamžitě poslali mafiánské hovado někde ze sousedství, aby řezalo motorovou pilou = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože se snažím bránit teroru BIS-mafie!!!

Večer a v noci, jak byl malý provoz, tak opět naprostá většina osob a aut byla BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

V cca 21:45 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky.cz a ihned poslali mafiánská hovada s autem. Udělali to tak, že auto zastavilo před domem a vysadilo 2 mafiánská hovada, která se postavila naproti domu a dlouhou dobu řvala výhružky = výhružky likvidací (i finanční i fyzickou)!!! Je vidět, že útoků neustále přibývá!!!

Celkem opět dnes zaútočilo přes 60 mafiánských hovad BIS-mafie (byl víkend, bylo jich méně)!!!

 

29.6.2014 neděle

V 10:47 BIS-mafie špionáží zjistila, že znovu publikuji svůj příspěvek o vyhrožování a vydírání BIS a ÚZSI (BIS-mafie) do diskuze na portálu Lidovky.cz a ihned poslali mafiánská hovada s motocyklovou autoškolou = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, pokud se budu bránit!!! Toto byl typický agresivní výplach mozku, protože BIS-mafie chce, abych jim byl loajální a poslouchal je, aby mě mohli v klidu dorazit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opět bylo patrné, jak důležitá je on-line špionáž a navádění hovad v terénu, protože bez technologií (jak říkám systému GOLSS) by tato výhružka vůbec nemohla vzniknout!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie se pak (i předtím) objevovala zhruba každých cca 15 minut, ale to již jsem nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie nevyskytuje = 100% osob je mafie!!!

V 11:56 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím portál CT24.cz a ihned poslali mafiánské hovado od Štěpánků (sousedé) s autem, se světle-modrou Škodou Octavia kombi s černými zadními okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 200%, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 11:56 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali starou mafiánskou krávu na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 12:10 BIS-mafie špionáží zjistila, že ukládám tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada se zelenou Škodou Felicie kombi s nálepkou „Trumf“ = výhružka smrtí, resp. zabitím a že to je trumf BIS-mafie!!!!!!!!!!!!

Ve 12:11 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a již měli poslané proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 12:13 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslala mafiánské hovado s tmavě-modrou Škodou Octavií kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie), protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Mafiánská hovada BIS-mafie se pak objevovala zhruba každých cca 15 minut (či častěji), ale to již jsem nepsal!!!

Opět platí, že se okolo domu nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie nevyskytuje = 100% osob je mafie!!!

Opět se mi z útoků BIS-mafie hroutí mozek, mám záchvaty bezradnosti, klepou se mi nohy!!! Vůbec nevím, co bude dál, když je evidentní, že mě chce BIS-mafie terorem dohnat k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:11 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do samostatného souboru akcí BIS-mafie a ihned odpověděli – poslali mladá mafiánská hovada, která slovně pod oknem domu řvala výhružky = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jak je malý provoz, tak opět platí, že se okolo domu vyskytují jen mafiánská hovada BIS-mafie a nikdo jiný = 100% osob je mafie!!!!!!!!!!!!!!! Padají další výhružky a vydírání!!!

V 15:34 BIS-mafie špionáží místnosti bytu zjistila, že držím v ruce usnesení o přípustnosti zavření do blázince v roce 2013 (díky špionáži vidí i o jaký dokument se jedná!!!!!!!!!) a ihned poslali mafiánská hovada s autem s otevřenými okny (spolujezdec se nakláněl z okna) = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, skočit z okna, kvůli psychiatrům a blázincům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je velký problém, že BIS-mafie neustále vyhrožuje, protože mozek to není schopen absorbovat – hroutí se mi mozek, mám záchvaty bezradnosti, klepou se mi nohy apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:42 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do samostatného dokumentu akcí BIS-mafie o tom, jak mě v roce 2013 dostali do blázince – ihned poslali (1) mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem. (2) Také ihned poslali mafiánské hovado, aby vhazovalo lahve do kontejneru (na čas) = výhružka smrtí, asi myšleno doživotním blázincem. (3) také BIS-mafie ihned poslala proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu, právě kvůli psychiatrům a blázincům!!! Opět byla patrná perfektní on-line špionáž a řízení hovad v terénu (jak říkám systém GOLSS)!!!!!!!!!!!!!!

V 15:54 BIS-mafie špionáží zjistila, že popisuji okolnosti nezákonného zavření do blázince v roce 2013 a ihned poslali další proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu, právě kvůli psychiatrům a blázincům!!!

V 15:55 BIS-mafie špionáží zjistila výše uvedený odstavec a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu, právě kvůli psychiatrům a blázincům!!!

V 15:58 BIS-mafie špionáží zjistila, že popisuji okolnosti nezákonného zavření do blázince v roce 2013 a ihned poslali další mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 15:59 BIS-mafie zjistila špionáží odstavec výše a ihned poslali mafiánskou krávu s hnědým polským Fiatem = výhružka blázincem, protože jsem ve sračkách, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 16:05 BIS-mafie špionáží zjistila, že popisuji okolnosti nezákonného zavření do blázince v roce 2013 a ihned poslali další mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:08 BIS-mafie špionáží zjistila, že popisuji okolnosti nezákonného zavření do blázince v roce 2013 a ihned poslali další mafiánské hovado s autem = výhružka blázincem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je vidět, jak se útoky BIS-mafie neustále stupňují, protože posílají mafiánská hovada velice často!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:09 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned nařídila nějakému mafiánskému hovadu, aby práskalo dveřmi auta = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:22 BIS-mafie špionáží zjistila, že edituji (upravuji) soubor se žalobou na BIS o náhradu nemajetkové újmy a ihned dali (1) pokyn mafiánskému hovadu, aby nastartovalo autobus = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, pokud se budu bránit (toto je typický výplach mozku, aby mě BIS-mafie mohla zlikvidovat až se nebudu bránit). (2) Také BIS-mafie poslala mafiánské hovado se stříbrným kombi = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

V 16:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci tento soubor uložit na cloud OneDrive a ihned poslali 3 mafiánská hovada s tmavým autem Opel (SPZ/RZ 4E7 0651) (viz foto Nokia 500) = výhružka likvidací (smrtí) i finanční i fyzickou, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tyto 3 čůráci byly typickou ukázkou velice loajálních pěšáků BIS-mafie, kteří pro peníze hájí své vedení, zde konkrétně Davida Rokose (proto dostali nařízeno používat auto Opel)!!! Grázlové pak dlouhou dobu řvali výhružky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 16:31 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrnou Škodou Octavií kombi s černými okny = výhružka smrtí, resp. zabitím na 300%, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, konkrétně o úloze Davida Rokose (vedoucího článku BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že se okolo domu pohybují jen mafiánská hovada z BIS-mafie = 100% osob je mafie!!!

Je velký problém, že BIS-mafie neustále vyhrožuje, protože mozek to není schopen absorbovat – hroutí se mi mozek, mám záchvaty bezradnosti, klepou se mi nohy apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 18:51 BIS-mafie poslala mafiánské hovado s Renaultem Scénic (viz foto Nokia 500), který měl pytle do kontejneru a světle-modré tričko = výhružka doživotním blázincem, podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V cca 21:25 přijela 2 mafiánská hovada BIS-mafie autem Opel a pak řvala výhružky (viz foto Nokia 500) = výhružka likvidací (i finanční i fyzickou), podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

Ve 22:29 mafiánská hovada BIS-mafie poslala turbovrtulové letadlo, abych nemohl spát = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 22:31 mafiánská hovada BIS-mafie poslala proudové dopravní letadlo, abych nemohl spát = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!

Večer a v noci jak byl malý provoz, tak se objevovala jen mafiánská hovada BIS-mafie = 100% osob byla mafie!!!

Opět i dnes zaútočilo cca 60 vyděračů BIS-mafie, cca 20 ráno a dopoledne, cca 20 v centru Kotouče a cca 20 odpoledne a večer = opět výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho včetně domu, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Byly situace, kdy okolo byla jen a pouze mafiánská hovada BIS-mafie = i 100% osob byla mafie!!!

 

30.6.2014 pondělí

Ve 3:40 přijelo mafiánské hovado s novinami do prodejny naproti domu a mělo puštěnou hudbu na plné pecky (viz foto Nokia 500) = hluk a buzení, aby se nedalo spát!!!

Ve 4:40 projelo mafiánské hovado BIS-mafie s hlučným autem = hluk a buzení, aby se nedalo spát!!!

Okolo 8:30, když jsem čekal na MHD Kotouč (při výhružkami vynucené cestě k psychiatričce), projela okolo (1) okrová (žluto-hnědá) Škoda 120 = výhružka sračkama, kvůli zkorumpovaným psychiatrům!!! (2) Projelo také mafiánské hovado s Fordem Escort kombi = výhružka smrtí na ulici, jako bezdomovec, po exekuci domu!!! (3) Také projela mafiánská hovada na motocyklové autoškole = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, kvůli psychiatrům a blázincům!!!

Od cca 8:33 se další mafiánská hovada BIS-mafie pohybovala okolo jedoucího autobusu MHD Kotouč – např. mafiánské hovado s traktorem a velkým fekálním přívěsem = výhružka sračkama, kvůli zkorumpovaným psychiatrům!!!

Od cca 9:00 bylo v Benešově cca 60 mafiánských hovad různě rozptýlených v ulicích = výhružky smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho i domu, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod. V Benešově v každé ulici kde jsem byl, bylo několik mafiánských hovad BIS-mafie – opět bylo patrné, že díky lokalizační špionáži vědí přesně, kde se nacházím a podle toho posílala BIS-mafie mafiánská hovada na vteřiny přesně (bylo velice nepříjemné v každé ulici potkat několik mafiánských hovad)!!! Další grázlové byli na nádraží v Benešově – další výhružky a vydírání symboly!!! Další mafiánská hovada byla rozmístěna okolo jízdy autobusu MHD Kotouč, když jsem se vracel do domu!!! Je evidentní, že tímto terorem mě BIS-mafie chce dohnat k sebevraždě!!!

V 11:59 BIS-mafie opět špionáží zjistila, že jsem napsal na portál Lidovky.cz do diskuze ke kauze Torubarov, že mě vyhrožuje a vydírá BIS a reakce BIS-mafie na sebe nenechala dlouho čekat – ihned poslali mafiánské hovado s červeným VW Transporterem = výhružka otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!

V 11:59 také poslali mafiánskou krávu BIS-mafie se světle-modrým Citroenem = výhružka, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky), podepsána Irena Kocourková (vedoucí článek BIS-mafie)!!!

V 12:01 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s bílým Renaultem = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

V 12:19 BIS-mafie špionáží zjistila, že píši do odstavců nahoře (k dnešku) a při psaní o výhružce exekucí domu poslali mafiánské hovado od Hývlů (sousedé) s černým Opelem Corsa = výhružka smrtí, resp. zabitím, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!! I na této výhružce bylo patrné, že BIS-mafie provádí on-line špionáž a jak je důležitá, společně s naváděním hovad v terénu!!!

Pak jezdila s auty a chodila (příp. jela na kole) mafiánská hovada BIS-mafie každých cca 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání symboly!!! Opět platí, že se okolo domu v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!!

Ve 14:39 BIS-mafie špionáží zjistila, že spouštím laptop a ihned poslali (1) mafiánská hovada s autoškolou (zelená Škoda Fabia krátká) = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie. (2) Také poslali mafiánské hovado na kole s bílým košíkem = výhružka doživotním blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

Ve 14:47 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánská hovada s černou Škodou Fabií krátkou autoškolou = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 14:55 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali (1) starého mafiánského čůráka na kole s košíkem = výhružka blázincem, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! (2) Také poslali mafiánské hovado s tmavě-modrou Škodou Octavií se střešní zahrádkou = výhružka smrtí, resp. zabitím, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie, podepsán David Rokos (vedoucí článek BIS-mafie)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tyto výhružky byly současně vydírání, abych nepsal!!!

V 15:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že tento soubor ukládám na cloud OneDrive a ihned poslali mafiánská hovada se zlato-zeleným Renaultem Clio autoškolou = výhružka, že mě donutí BIS-mafie k sebevraždě, protože píši o zvěrstvech BIS-mafie!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Potom se objevovala další mafiánská hovada každých 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

Opět platí, že se nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 100% osob byla mafie!!!

V centru Kotouče opět desítky, cca 40, mafiánských hovad BIS-mafie = opět výhružky a vydírání smrtí, resp. zabitím, že mě donutí k sebevraždě, blázincem, exekucí všeho včetně domu, likvidací (i finanční i fyzickou), otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.!!! Byly situace, kdy okolo byla jen a pouze mafiánská hovada BIS-mafie = i 100% osob byla mafie!!! Také BIS-mafie nad centrum Kotouče poslala mafiánského čůráka se soukromým vrtulovým letadlem = výhružka, že mě BIS-mafie jistě donutí k sebevraždě!!!

V 17:49 BIS-mafie špionáží zjistila, že nahoře píši o symbolu znamenající doživotní blázinec, tj. kolo (motorka) s košíkem s bílou, černou nebo stříbrnou barvou, a ihned poslali 3 mafiánská hovada s autem = výhružka doživotním blázincem na 300%!!! Opět bylo patrné, jak dokonalá je on-line špionáž, protože jsem psal do tohoto souboru na nepřipojeném laptopu a okamžitě (zhruba po 2 vteřinách) to již BIS-mafie věděla a ihned poslali 3 auta, která již byla připravená „za rohem“!!! I tato výhružka opět dokládá velmi obrovskou mašinérii, kterou BIS-mafie používá k vyhrožování a vydírání!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:52 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali (již připravené) proudové dopravní letadlo = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V 17:53 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado s autem = výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!

V 18:00 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali turbovrtulové letadlo = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!! Tato výhružka byla současně vydírání, abych nepsal!!!

Potom se objevovala další mafiánská hovada každých 5 – 10 minut, ale to již jsem nepsal = další výhružky a vydírání!!!

V 18:27 BIS-mafie špionáží zjistila, že čtu portál Lidovky.cz a ihned poslali turbovrtulové letadlo = brutální výhružka, že mě BIS-mafie donutí spáchat sebevraždu!!!

Od 19:40 nejméně 20 minut létalo mafiánské hovado BIS-mafie kolečka okolo domu se soukromým vrtulovým letadlem = opakované výhružky, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve 20:03 BIS-mafie špionáží zjistila odstavec výše a ihned poslali mafiánské hovado se stříbrným Fordem Focus kombi = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, protože skončím jako bezdomovec po exekuci domu!!!

Ve 20:07 BIS-mafie špionáží zjistila, že chci uložit tento soubor na cloud OneDrive a ihned poslali 2 mafiánské krávy, které se vysmívaly, že budu zlikvidován (i finančně i fyzicky)!!! Vysmívaly se proto, abych spáchal sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:33 BIS-mafie těsně po sobě poslala turbovrtulové letadlo, 2 proudová dopravní letadla a po necelé minutě vojenské proudové = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě na 400%!!! Mafiánská hovada BIS-mafie toto udělala schválně, abych nemohl spát. Opět tak bylo prokázáno, že v civilním i vojenském řízení letového provozu pracují mafiánská hovada BIS-mafie!!!

21:51 BIS-mafie poslala současně vlak (daleko) a auto = výhružka, že mě BIS-mafie donutí k sebevraždě, že mě donutí skočit pod vlak!!!

21:59 okolo domu běželo mafiánské hovado BIS-mafie (při čtení portálu CT24.cz, což BIS-mafie zjistila špionáží; šlo o klíčová slova) = výhružka, že si mám pospíšit, např. spáchat sebevraždu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opět platí, že se (odpoledne a večer) v podstatě nikdo jiný než mafiánská hovada BIS-mafie se okolo domu nepohybuje = 80 – 100% (dle situace) osob byla mafie!!!

Celkem dnes zaútočilo cca 140 mafiánských vyděračů, 60 v Benešově, 40 v centru Kotouče a 40 odpoledne a večer.

Je evidentní, že mě BIS-mafie chce terorem donutit k sebevraždě!!!!!!!!!!!!!

 

 

Čistý stalking

Někdo, zřejmě policie, neustále volá uprostřed noci z utajeného čísla – dny a časy volání jsou v textu:

18.2.2014 v 5:00 utajené číslo.

9.3.2014 ve 22:06 utajené číslo.

28.3.2014 v 6:04 utajené číslo.

1.4.2014 v 9:30 někdo volal z čísla, které neexistuje.

2.4.2014 v 6:07 utajené číslo.

2.5.2014 v 5:50 utajené číslo.

 

 

Protože BIS-mafie pořád vyhrožuje, přestanu tyto záznamy psát. BIS-mafie pak dělá to, že vyhrožuje v řetězu pořád do nekonečna, tak mám pochopitelně strach, právě protože vyhrožují smrtí nebo zabitím, blázincem, sebevraždou, exekucí všeho, otravou chemickou, biologickou nebo radioaktivní látkou apod.