Destrukce občanů České republiky zpravodajskými hrami mafiánských tajných služeb BIS a ÚZSI  ?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení,

 

touto cestou vás chci seznámit se svým tragickým životem, který zcela zničily zpravodajské hry mafiánských tajných služeb BIS a ÚZSI.

 

Detailní popis (jedno z trestních oznámení) zpravodajských her, které způsobily rozklad mého života  je na tomto odkazu: Destrukční zpravodajské hry BIS a ÚZSI

[…ostatní odkazy na další stránky jsou níže ke konci]

 

Na začátek vám chci také poděkovat za seznámení se s mým zničeným životem a za případné vyjádření podpory. Moji podporu můžete vyjádřit na Facebooku pod jménem Richard Jedis nebo lépe zasláním e-mailu na adresu BIScontra@HOTMAIL.COM.

Protože se nacházím po útocích BIS a ÚZSI ve finanční krizi (de facto jsem bezdomovec), můžete mi i vyjádřit podporu zasláním jakéhokoliv daru (příspěvku) na účet:

115-0297580287/0100 u Komerční banky (je to účet příbuzné u které bydlím – to abych byl korektní).

Pokud budete jakoukoliv částku poukazovat, uveďte prosím pro odlišení variabilní symbol „1994“ (rok zahájení útoků BIS). Předem děkuji za jakoukoliv podporu.

 

Hned na úvod předešlu, že podstatné je, že BIS a ÚZSI disponuje speciálními hyper-moderními technologiemi, které zřejmě obdržely od zemí s technologickým vedením (USA, Japonsko, Německo…), na základě spolupráce tajných služeb. Protože se jedná o tajné služby, je těžké přesně určit jak technologie fungují, protože jsou jen vidět dopady a aplikace. Až budete číst detaily, nebudete ale věřit – to je dáno tím, že tajné služby mají technologie které budou na komerčním trhu až za cca 5 až 10 let (stačí si tedy představit dobu před 10 lety).

 

Jednoduše se nedá popsat o co jde. Jsem občan ČR, který se dostal na black-list BIS a ÚZSI, protože jsem uveřejňoval analýzy na aktuální politické a ekonomické záležitosti ČR. Jsem takový typický whitstleblower.

Tak jak se v médiích objevovaly jednotlivé kauzy o mafiánských praktikách, dovolil jsem si napsat běžný občanský názor, na základě svobody slova – to se právě BIS nelíbilo. Cca od roku 1994 jsem kritizoval situaci, že privatizace v 90-tých letech 20-tého století byly prováděny netransparentním způsobem a došlo k tunelování. Dále jsem např. v roce 1997 několikrát uveřejnil ekonomicko-právní rozbor systému výstavby nájemního bydlení, který realizovalo MMR, později SFRB. Tento systém, fungující cca 13 let (někdy do roku 2009-2010), umožňoval ročně vytunelovat státní rozpočet o cca 3 miliardy Kč (celková škoda je okolo 30 /a více/ miliard). Podobných kritických analýz jsem napsal hodně (i když některé jen krátké do chatů na internetu). 

V období 1994 až 2002 jsem netušil, že v ČR je možné, aby byl občan pronásledován pro běžné názory, navíc na kriminální činnost – teď již vím a je prokázáno, že v ČR je potlačována svoboda slova, aby mafie (nejvíc právě ta okolo BIS a ÚZSI) mohly nerušeně profitovat. Díky plošnému a systematickému nezákonnému lustrování internetu (a občanů obecně) ze strany BIS (a ÚZSI), tak dochází k masivnímu pronásledování osob, které upozorní na mafiánské praktiky, kritizují mafiánské politiky či, obecně řečeno, mají nějaký vlastní názor. Pro svoje názory jsem tedy každodenně, systematicky a někdy brutálně pronásledován.


Zjednodušený „uzavřený cyklus“ oběhu peněz, informací, kontaktů, osob atd.

 

Jsem tedy fatálně likvidován, v mnoha oblastech již zlikvidován, mafií okolo BIS a ÚZSI právě za to, že jsem kritizoval mocné. BIS a ÚZSI totiž chrání takové lidi jako kmotry ODS, mafiánské podnikatele a privatizátory, tuneláře, bývalé agenty STB, totalitní nomenklaturu (totalitní komunisty) apod.

V roce 2002 se tedy BIS rozhodla (potom co špionáží zjistili, že jsem nebezpečný whistleblower), že mě zlikvidují a tak na mě BIS nasadila volavku, jistou (říkám ji) Irenu Kočičkovou. Protože jsem netušil, že BIS hraje destrukční zpravodajské hry, naletěl jsem ji. Ona jako členka BIS za mými zády informovala policii (PČR Bartolomějská ul., Praha 1), konkrétně policistu Halu (nějak napojeného na BIS) o tom, že ji vyhrožuji. Současně policii předala uživatelské kopie 3 CD (podstané, že v ceně cca 500 Kč u originálů), které jsem ji zapůjčil, a prohlásila, že jsem počítačový a hudební pirát, který šíří nelegální software a hudbu. Policie okamžitě celou věc postoupila kriminální policii a tak začala totální destrukce mého života. BIS mě totiž začala paralelně vydírat o výpalné – sdělovali, že již z vězení nevylezu, pokud nezaplatím výpalné. Protože mě vydíralo denně až 190 agentů BIS, po delší době jsem podlehl. Na podzim 2003 jsem zaplatil výpalné ve výši 3.300.000 Kč tak, že jsem za fiktivní cenu převedl jedinný rodinný majetek, hodnotný pozemek (jeho cena je cca 4 miliony Kč).

Navíc na pozemku byla vázána výstavba vily, kde BIS, již od roku 2000, bránila výstavbě tak, že zkorumpovala lidi z Městského úřadu a Stavebního úřadu v Řevnici, společně s členy zastupitelstva. Výsledkem bylo to, že výstavbu nám za 3 roky nepovolili. Protože jsem měl rozjednány stavební práce přes spřátelené společnosti, tak by došlo k tomu, že výsledná cena nemovitosti by byla okolo 15 miliónů Kč, přičemž náklady cca 3 milióny. Znemožněním výstavby a následným převodem pozemku v podobě výpalného, jsem tedy ztratil obratem 12 miliónů Kč. Tím začala moje finanční likvidace vymyšlená BIS.

Po této „transakci“ jsem si myslel, že mě BIS nechá na pokoji. Mýlil jsem se. Po zaplacení výpalného začala nová fáze útoků…

 

…více na stránkách, na které se odkazují hyperlinkové odkazy.

 

Také musím upřímně sdělit, že začíná být velkým problémem systémová korupce napříč institucemi a lokalitami, krytá právě vládou (skrz korupce a manipulace BIS), která ve „státním“ zájmu nezákonně korupcí ovlivňuje činnost orgánů činných v trestním řízení a v justici tak, aby vše bylo uloženo k ledu!!! Tato „státní“ mafie (s vědomím/krytím různými vládami ČR) již stačila nějak zkorumpovat a/nebo zmanipulovat přes 10 soudců soudců a nemálo vyšších soudních úředníků <raději nejmenovat kvůli pomstě> (OS pro Prahu 8, Městský soud v Praze, Okresní soud v Kolíně, Okresní soud v Pardubicích, Okresní soud v Havlíčkově Brodě, Okresní soud v Chrudimi apod.) cca 6 státních zástupců (Bohumíra Kopečná <NSZ>, Ladislav Stahl <MSZ Praha>, Alena Řezníčková <OSZ Praha 1>, Jana Jandová <OSZ Praha 8>, Ivana Heřmánková <OSZ Pardubice>, Renata Vesecká <bývalá NSZ> a další), desítky policistů (MO Praha 1 Bartolomějská, MO Praha 1 Krakovská, lidi z krajského ředitelství Praha, dálniční policie Poříčany apod.)!!! …jak říkám, Česká republika je mafiánský zkorumpovaný oligarchický neo-totalitní absurdistán!!!

Navíc se ukazuje, že detailní 24-hodinovou špionáží (místnosti, počítače, mobil, lokalizace…) BIS a ÚZSI ví o tom, že připravuji další trestní oznámení a žaloby o náhradu škod a nemajetkových újem a mohou se nyní přetrhnout, jen aby mě zastavili (pokusy o vraždy, vydírání, vyhrožování, ničení mých aktivit, likvidační soudní procesy, poškozující správní řízení apod. a také propaganda na internetu <jeden grázl z BIS napsal, že tyto stránky jsou hackerský kód a já že jsem podvodník, který z lidí podvodem vytahuje peníze, což je samozřejmě propaganda na moje vytěsnění ze společnosti>)!!!

Nesmíte se spoluobčané nechat oblbnout „státní“ mafií, i když jsou „všude“!!! Drzost mafiánů z BIS a ÚZSI (BIS-mafie) nezná hranic, právě kvůli systémové korupci státní správy, která jim zajišťuje nezákonnou nedotknutelnost!!!

 

Pozn: v textech jsou trochu pozměněny informace osobního a lokalizačního charakteru, protože BIS a ÚZSI mi vyhrožuje lavinou žalob na ochranu osobnosti – omlouvám se za to, ale na výpovědní hodnotě to nic nemění!

 

Na úvod jsem si dovolil napsat jakési obecné shrnutí o principech, možnostech, technologiích a organizaci „státní“ mafie – prosím čtěte:

Co je to vlastně „státní“ mafie a co umí!

 

Zde je tedy vložen text s trestním oznámením na agenty BIS a ÚZSI, což je právě základní dokument, který popisuje moje problémy – prosím čtěte:

Destrukční zpravodajské hry BIS a ÚZSI

 

Zde je tedy vložen text s trestním oznámením na agenty BIS a ÚZSI (jak říkám členy BIS-mafie) z 12.2014, což je právě rozšiřující dokument, který popisuje moje problémy – prosím čtěte:

Trestní oznámení na BIS a ÚZSI 12.2014

 

Zde je vložen text kde jsou stručně zapsány útoky, akce a zpravodajské hry BIS a ÚZSI – prosím čtěte:

Akce a zpravodajské hry BIS a ÚZSI chronologicky

 

Zde je vložen text, který byl přílohou trestního oznámení a jde o výtahy z médií, kde jsem nalezl poučné podobné kauzy, kde je možné čerpat informace i od dalších osob – prosím čtěte:

Informace z médií – část 1 (příloha TO)

Informace z médií – část 2 (příloha TO)

 

Vzhledem k tomu, že mi bylo sděleno státními zástupci zkorumpovanými „státní“ mafií „že se nic nestalo“, tak aby se nějak bránil, podal jsem na ně trestní oznámení. Problémem je, že jedná o celou strukturu státních zastupitelství napříč ČR, protože se trestné činnosti ve prospěch mafie zúčastnili státní zástupci okresních, obvodních i městského státního zastupitelství!!! Rovnou jsem všem ve výčtu připomněl všechny trestné činy „státní“ mafie (až po potencionální vlastizradu) – prosím čtěte:

Systémová korupce "státní" mafie na státních zastupitelstvích

 

Jako příklad vyhrožování a vydírání přikládám nahodilý záznam útoků BIS (BIS-mafie) v době od konce roku 2013 do června 2014. Je patrné, jak často BIS (BIS-mafie) útočí, že je to právě cca 120 útoků v pracovní den a cca 60 útoků o víkendech.

Výhružky, vydírání a další útoky, tak jak jsou zapsány po dnech (2014)

 

Jako příklad vyhrožování a vydírání přikládám nahodilý záznam útoků BIS (BIS-mafie) v únoru 2015. Je patrné, jak často BIS (BIS-mafie) útočí, že je to právě cca 120 - 150 útoků v pracovní den i o víkendech.

Výhružky, vydírání a další útoky, tak jak jsou zapsány po dnech (únor 2015)

 

Na závěr

Protože mám tedy velice zničený život, uvítám jakou formu podpory.

Můžete mi právě poslat jakkoliv malý finanční příspěvek (č.ú. 2112386496/2700 u UniCredit  bank, VS 1994),

můžete informovat své přátelé a známé, zda-li by je můj osud nějak nezajímal,

můžete mi napsat na e-mail (což je lepší než na Facebook),

můžeme vzájemně vyměnit informace,

můžete se mi pokusit pomoci (např. v právní oblasti potřebuji advokáta) atp.

 

Děkuji dopředu za vše, co pro mě učiníte, budu velký dlužník, vděčný za jakéhokoliv slušného člověka. I vy jednou třeba budete potřebovat pomoct.

Pište tedy na BIScontra@HOTMAIL.COM

 

Omlouvám se ještě jednou, že sem veřejně neuvádím svoje jméno, protože bych měl život ještě více zničený, kdyby si lidé mohli na mě přímo ukázat, že jsem si vše vymyslel (pochopíte z textu dokumentů).

?